Sony | ICD-PX232 | Sony ICD-PX232 Моно цифров гласов рекордер с PC Link Кратко ръководство за работа и настройка

RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
1. Porniţi aparatul.
Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului pentru baterii,
IC Recorder

Ghid de pornire rapidă
după care introduceţi bateriile cu polaritatea corectă.
Porniţi aparatul.
Glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul HOLD•POWER ON/OFF în
direcţia „POWER ON/OFF” până când apare afişajul ferestrei.
Funcţii suplimentare
Utilizarea computerului
Instalarea ghidului de asistenţă pe computerul
dumneavoastră
Prin instalarea ghidului de asistenţă pe computerul dumneavoastră din memoria încorporată a
reportofonului digital, puteţi căuta operaţii detaliate şi soluţii posibile când apare o problemă.
Conectaţi portul  (USB) al reportofonului digital la portul USB al unui computer aflat în
funcţiune cu cablul de conectare USB furnizat, introdus ferm în porturi până când fiecare fişă
ajunge la capăt.
ICD-PX232

Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
Accesorii opţionale
Instalaţi ghidul de asistenţă.
ˎˎMicrofon condensator cu electret ECM‑CS3
ˎˎAcumulator reîncărcabil NH‑AAA‑B2KN
ˎˎAdaptor USB CA AC‑U50AG
ˎˎÎncărcător acumulator BCG-34HSN
pentru Windows (sau în Finder pentru Mac).
© 2013 Sony Corporation Printed in China
2. Setaţi data şi ora.
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon digital Sony!

Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital Sony.
ˎˎGhid de asistenţă (fişier HTML stocat în memoria
încorporată astfel încât să poată fi copiat cu
uşurinţă în computer.)
ˎˎGhid de pornire rapidă
Componente şi elemente de comandă
Când introduceţi bateriile, „SET DATE” apare pe afişaj şi secţiunea
cu anul începe să lumineze intermitent.
Apăsaţi pe  sau pe  pentru a seta anul (ultimele două

Verificaţi articolele furnizate.
ˎˎReportofon digital (1)
ˎˎCablu de conectare USB (1)
ˎˎBaterii alcaline LR03 (dimensiune AAA) (2)
cifre ale anului), apoi apăsaţi pe PLAY/ENTER. Repetaţi
această procedură pentru a seta succesiv luna, ziua, ora şi
minutul.

Apăsaţi pe REC/PAUSE.
Înregistrarea începe şi indicatorul de funcţionare luminează în roşu.
Indicator de
funcţionare
încorporat să fie orientat în direcţia sursei care se va
înregistra.
Apăsaţi pe (stop) pentru a opri înregistrarea.
Apăsaţi pe PLAY/ENTER.

Buton VOL (volum) –/+ (*)
Buton DIVIDE
Buton ERASE
Buton  REC/PAUSE (înregistrare/pauză)
Buton  (derulare/derulare rapidă înainte)
Difuzor
Comutator HOLD•POWER ON/OFF
Conector  (USB)
Compartiment pentru baterii
Orificiu curea (Cureaua nu este furnizată.)
* Aceste butoane şi mufa sunt prevăzute cu un punct tactil. Utilizaţi-l ca punct de referinţă pentru operaţii sau pentru a
identifica fiecare terminal.
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare luminează în verde.
Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
Apăsaţi pe (stop) pentru a opri redarea.
Pentru copierea unui fişier sau a unui director (Glisare şi fixare)
 Executaţi clic şi ţineţi apăsat,
 Glisaţi
 şi apoi fixaţi.
IC RECORDER
Computerul
dumneavoastră
Deconectaţi reportofonul digital de la computer.
Măsuri de precauţie
Specificaţii
Despre alimentare
Capacitate (Capacitate disponibilă pentru
utilizator*1*2)
Utilizaţi aparatul numai la 3,0 V sau 2,4 V c.c.
Utilizaţi două baterii alcaline LR03 (dimensiune AAA) sau
două acumulatoare reîncărcabile NH‑AAA.
Despre manipulare
Când reportofonul digital se află în modul de oprire, apăsaţi
şi ţineţi apăsat ERASE.
Când reportofonul digital se află în modul de redare, apăsaţi
pe ERASE.
Se afişează „ERASE”.
Apăsaţi pe ERASE.
ˎˎÎncărcător compact şi 2 acumulatoare premium
BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN pentru utilizare
multiplă, de dimensiune AAA
Notă
În funcţie de ţară sau regiune, unele modele sau accesorii opţionale nu sunt disponibile.
Mărci comerciale
ˎˎTehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 și brevetele sunt obţinute sub licenţă de la Fraunhofer IIS și
Thomson.
ˎˎToate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale deţinătorilor respectivi. În plus, simbolurile „™” şi „®” nu sunt menţionate în fiecare caz în acest
manual.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele soarelui sau foc pentru o
perioadă îndelungată de timp.
ATENŢIE
Risc de explozie, în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru tările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat
ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului și a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din orașul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană și alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi, mergeţi pe
motocicletă sau manevraţi un vehicul cu motor.
5. Ştergeţi.
 
Conectaţi reportofonul digital la computer.
Copiaţi fişierele sau directoarele pe care doriţi să le transferaţi în computer.
Despre siguranţă


ˎˎN-CUT (Reducere zgomot)
ˎˎEASY-S (Căutare rapidă)
ˎˎCONT (Redare continuă)
ˎˎLOCK (Protejarea unui fişier)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (Divizarea unui fişier)
Puteţi copia fişierele şi directoarele din reportofonul digital în computer, în vederea stocării.
„ACCESS” apare şi înregistrarea se opreşte.
4. Ascultaţi.
Indicator de
funcţionare
Copierea fişierelor din reportofonul digital în
computer
¼¼ Puteţi întrerupe temporar înregistrarea apăsând pe REC/
PAUSE. Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a relua
înregistrarea.
Amplasaţi reportofonul digital astfel încât microfonul

Este afişat ghidul de asistenţă.
De asemenea, puteţi vizualiza ghidul de asistenţă pe următoarea pagină de asistenţă pentru clienţii
reportofonului digital Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
Glisaţi şi fixaţi fişierele sau directoarele pe care doriţi să le copiaţi din „IC RECORDER” pe hard disk-ul local
al computerului.
3. Înregistraţi.

Microfon încorporat
Mufă  (căşti)
Indicator de funcţionare
Fereastră afişaj
Buton FOLDER
Buton MENU
Buton  PLAY/ENTER (*)
Buton  (revizualizare/derulare rapidă înapoi)
Buton  (stop)
Mufă  (microfon) (PLUG IN POWER) (*)
În Windows: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer] (sau [Help_Guide_Installer.exe]).
În Mac: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 sau superioară)
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.
La finalul instalării, executaţi dublu clic pe pictograma [icdp23_ce_HelpGuide] de pe desktop
4-448-096-61(2)
ˎˎMODE (Mod de înregistrare)
ˎˎSENS (Sensibilitate microfon)
ˎˎLCF (Filtru trece-jos)
ˎˎVOR (Înregistrare acţionată de voce)
ˎˎREC-OP (Adăugarea unei înregistrări)
ˎˎDPC (Control pas digital)
În Windows: Executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]), după care executaţi dublu
clic pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
În Mac: Executaţi dublu clic pe [IC RECORDER] de pe desktop.
Pentru oprire, glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF în direcţia „POWER ON/OFF” până când este afişat „OFF”.
Detaliile acestor funcţii suplimentare de înregistrare, redare şi editare sunt incluse în ghidul de asistenţă.
ˎˎNu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în apropierea
surselor de căldură sau expusă la lumina directă a
soarelui, la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
ˎˎÎn cazul căderii în aparat a unui obiect solid sau a unui
lichid, scoateţi bateriile şi solicitaţi verificarea aparatului
de către personal calificat înainte de a-l utiliza în
continuare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la aparat,
vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
2 GB (aprox. 1,75 GB = 1.879.048.192 Byte)
*1 O mică parte a memoriei încorporate este utilizată
pentru gestionarea fişierelor, nefiind disponibilă,
aşadar, pentru stocarea de către utilizator.
*2Când memoria încorporată este formatată cu
reportofonul digital.
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile proeminente şi
elementele de comandă) (JEITA) *3
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în
caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va
ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat
din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice.Pentru celelalte tipuri de baterii, vă
rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi
bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Aprox. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Greutate (JEITA)*3
Aprox. 72 g incluzând două baterii alcaline LR03
(dimensiune AAA)
*3Valoare măsurată după standardul JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele
de garanţie ce însoţesc aparatul.
Pentru a evita posibila deteriorare a auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pe perioade de timp îndelungate.
BG
RO
IC Recorder
Разучаване на цифровия диктофон
Използване на компютър
1. Включване.
Инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър
Плъзнете и повдигнете капака на отделението за

Ръководство за бърз старт
батерията, след което поставете батериите, като спазвате
ориентацията на полюсите им.
Включете захранването.
Плъзнете и задръжте превключвателя HOLD•POWER ON/OFF по
посока на “POWER ON/OFF”, докато се покаже дисплеят.
С инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър от вградената памет на
цифровия диктофон, можете да търсите подробно описание на операции и възможни
решения при възникване на проблеми.
Свържете  (USB) порта на цифровия диктофон към USB порта на работещ компютър с
предоставения USB свързващ кабел, като всеки от съединителите му е сигурно вмъкнат
до упор в портовете.

ICD-PX232
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
2. Настройка на дата и час.

Това ръководство за бърз старт представя основните операции, които може да се извършат с цифровия диктофон.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме ви да се насладите на работата с вашия нов диктофон от Sony.
Проверка на доставените елементи.
ˎˎЦифров диктофон (1)
ˎˎСвързващ USB кабел (1)
ˎˎАлкални батерии LR03 (размер AAA) (2)
ˎˎПомощно ръководство (HTML файл, съхраняван
във вградената памет, позволява бързо
копиране върху вашия компютър.)
ˎˎРъководство за бърз старт
Части и органи за управление

При поставяне на батериите върху дисплея се появява
функцията за настройка на дата и час “SET DATE”, като секцията
за година започва да примигва.
Натиснете  или , за да зададете годината
(последните две цифри на годината), и натиснете
PLAY/ENTER. Повторете тази процедура, за да зададете
месеца, деня, часа и минутата в този ред.
3. Записване.

Индикатор
за операция


Натиснете REC/PAUSE.
Инсталирайте помощното ръководство.
ˎˎЕлектретен кондензаторен микрофон ECM‑CS3
ˎˎАкумулаторна батерия NH‑AAA‑B2KN
ˎˎUSB AC адаптер AC‑U50AG
ˎˎЗарядно устройство за батерия BCG-34HSN
В ОС Windows: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer] (или [Help_Guide_Installer.exe]).
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 или по-висока
версия)
За да продължите с инсталацията, следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
След като инсталацията завърши, щракнете двукратно върху иконата
Ще се покаже помощното ръководство.
Можете да прегледате помощното ръководство и на следната основна страница за поддръжка на
клиенти за цифров диктофон Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
Копиране на файлове от цифровия диктофон на компютъра
Можете да копирате файлове и папки от цифровия диктофон на компютъра, където да ги
съхранявате.
Свържете цифровия диктофон към компютъра.
Копирайте файловете или папките, които желаете да прехвърлите на компютъра.
Насочете диктофона така, че вграде ният микрофон да
е насочен към източника на звука, който желаете да
запишете.
Индикатор за
операция

Вграден микрофон
 Гнездо (за слушалки)
Индикатор за операция
Дисплей
Бутон FOLDER (Папка)
Бутон MENU
 Бутон PLAY/ENTER (*)
 Бутон (преглед/ бързо пренавиване назад)
 Бутон (stop)
 Гнездо (микрофон) (PLUG IN POWER) (*)
Бутон VOL (сила на звука) –/+(*)
Бутон DIVIDE
Бутон ERASE
 Бутон REC/PAUSE (запис/пауза)
 Бутон (вмъкване/бързо пренавиване напред)
Говорител
Превключвател HOLD•POWER ON/OFF
 (USB) съединител
Отделение за батерията
Отвор за каишка (комплектът не включва каишка)
* Тези бутони и гнездото са с тактилна точка. Това е направено с цел да се улесни оперирането с уреда и
разпознаването на терминалите.
Диктофонът започва да възпроизвежда запис, а индикаторът за
операция светва в зелено.
Регулирайте силата на звука с помощта на бутона VOL –/+.
Натиснете (stop), за да спрете възпроизвеждането.


Когато цифровият диктофон е в стоп режим, натиснете и
 
задръжте ERASE (изтриване).
Когато цифровият диктофон е в режим на
възпроизвеждане, натиснете ERASE.
“ERASE” се показва на дисплея.
Натиснете ERASE.
В зависимост от държавата или региона, някои модели и допълнителни аксесоари не се предлагат.
Търговски марки
ˎˎТехнологията за аудио кодиране MPEG Layer-3 и патентите, лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
ˎˎВсички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки и регистрирани
търговски марки на съответните им притежатели. Освен това, “™” и “®” не се споменават във всеки
случай в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите (комплекта батерии или инсталираните батерии) на прекомерно високи температури
като слънце, огън или др. за продължително време.
ВНИМАНИЕ
Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
 Щракнете и задръжте,
 плъзнете,
 след което пуснете.
IC RECORDER
Вашият
компютър
Разкачете цифровия диктофон от компютъра.
Предпазни мерки
Технически данни
По отношение на електричеството
Капацитет (капацитет достъпен за потребителя
*1*2)
Използвайте уреда само при 3,0 V или 2,4 V DC.
Да се използват две LR03 (размер AAA) алкални
батерии или две NH‑AAA акумулаторни батерии.
По отношение на безопасността
Не използвайте устройството, докато шофирате,
карате велосипед или управлявате друго моторно
превозно средство.
За използване на устройството
5. Изтриване.
Забележка
Копиране на файл или папка (Плъзгане и пускане)
Ще се покаже “ACCESS” и записването спира.
Натиснете PLAY/ENTER.
ˎˎКомпактно зарядно устройство и 2 бр. батерии
за многократна употреба AAA Multi‑Use Premium
BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Съществува риск от експлозия, ако батерията се подмени с грешен вид батерия.
Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.
Натиснете (stop), за да спрете записа.
4. Прослушване.
ˎˎN-CUT (Изрязване на шума)
ˎˎEASY-S (Улеснено търсене)
ˎˎCONT (Непрекъснато възпроизвеждане)
ˎˎLOCK (Защита на файл)
ˎˎALARM (Аларма)
ˎˎDIVIDE (Разделяне на файл)
Плъзнете и пуснете файловете или папките, които желаете да копирате, от “IC RECORDER” на
локалния диск на компютъра.
Диктофонът започва да записва, а индикаторът за операция
светва в червено.
¼¼ Можете да спрете записването на пауза, като натиснете
REC/PAUSE. Натиснете отново REC/PAUSE, за да
възобновите записването.
ˎˎMODE (Режим на запис)
ˎˎSENS (Чувствителност на микрофона)
ˎˎLCF (Нискочестотен филтър)
ˎˎVOR (Гласово включване на запис)
ˎˎREC-OP (Добавяне на запис)
ˎˎDPC (Цифрово управление на височината на тона)
Допълнителни аксесоари
[icdp23_ce_HelpGuide] на работното пространство на Windows (или във Finder за Mac).
Добре дошли на вас и вашия нов цифров диктофон от Sony!
Подробности за допълнителните функции за запис, възпроизвеждане и редактиране са включени в
помощното ръководство.
В ОС Windows: Щракнете върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след това щракнете
двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [IC RECORDER] на работното пространство.
За да изключите захранването, плъзнете и задръжте
превключвателя HOLD•POWER ON/OFF по посока на “POWER
ON/OFF“, докато се покаже “OFF“.
Допълнителни функции
ˎˎНе оставяйте устройството в близост до топлинни
източници или на директна слънчева светлина,
както и на места, изложени на прекомерно
количество прах или на механични удари.
ˎˎАко в устройството проникне течност или попадне
твърд обект, извадете батериите и проверете
устройството при квалифициран техник, преди да
го използвате отново.
Ако имате каквито и да било въпроси или проблеми
с устройството, се обърнете към най-близкия
представител на Sony.
2 GB (прибл. 1,75 GB = 1 879 048 192 байта)
*1 Малко количество от вградената памет се използва
за управление на файловете, поради което не
е налично за съхранение на потребителско
съдържание.
*2Когато вградената памет се форматира с цифровия
диктофон.
Размери (ш/в/д) (без да са включени изпъкнали
части и средства за управление) (JEITA)*3
Прибл. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм
Тегло (JEITA)*3
Прибл. 72 г включително две LR03 (размер AAA)
алкални батерии
*3Измерена стойност по стандарта на JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Третиране на използвани батерии (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави
със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката показва, че батерията, доставена с този продукт,
не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно,
предайте стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин изважда
батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за
съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения
представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.
За да предотвратите увреждане на слуха ви, не слушайте продължително време при твърде
увеличен звук.
Download PDF