Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Кратко ръководство за работа и настройка

4-485-831-31(1) (BG)
Монтиране на високоговорителите
на пода
BDV-N9200W
Ръководство за монтиране
на високоговорителите
Преден ляв високоговорител (Л): бял
Преден десен високоговорител (Д): червен
Ляв съраунд високоговорител (Л): син
Десен съраунд високоговорител (Д): сив
(1)
©2014 Sony Corporation
Застелете пода с плат, за да избегнете повреждането му,
когато сглобявате високоговорителите.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
1
3
5
Монтиране на високоговорителите на пода
Цветна изолация
ɼ
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Монтиране на високоговорителите на стената
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
2
4
Внимание
• Свържете се с магазин за крепежни елементи или с техник относно винтовете, които
са подходящи за материала и якостта на стените.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж,
недостатъчна здравина на стената, неправилно закрепване на винтовете, природно
бедствие и т.н.
70 cm
6
Монтиране на високоговорителите
на пода
Монтиране на високоговорителите
на стената
BDV-N9200WL
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Преден ляв високоговорител (Л)*: бял
Преден десен високоговорител (Д)*: червен
Ляв съраунд високоговорител (Л)*: син
Десен съраунд високоговорител (Д)*:сив
Централен високоговорител: зелен
* Само за BDV-N9200W
*
4 mm
30 mm
* Не е включен в комплекта
5 mm
Застелете пода с плат, за да избегнете повреждането му,
когато сглобявате високоговорителите.
1
10 mm
3
1
За изправените високоговорители (само за BDV-N9200W)
2
За изправените високоговорители
5 mm ~ 7 mm
Цветна изолация
192 mm
За централния високоговорител
150 mm
5 mm ~ 7 mm
2
4
5
За централния високоговорител
3
За изправените високоговорители
Цветна изолация
За централния високоговорител
Download PDF

advertising