Sony | BDV-N7200W | Sony BDV-N7200W Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Кратко ръководство за работа и настройка

4-528-316-11(1) (BG)
Монтиране на високоговорителите върху корпуса
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
BDV-N7200W
*
Преден ляв високоговорител (Л): бял
Преден десен високоговорител (Д): червен
Ляв съраунд високоговорител (Л): син
Десен съраунд високоговорител (Д): сив
BDV-N7200WL
Ръководство за монтиране
на високоговорителите
* Само за BDV-N7200W
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
1
1
2
2
3
3
(1)
©2014 Sony Corporation
BDV-N7200W/N7200WL/N5200W
Монтиране на високоговорителите върху корпуса
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
BDV-N5200W
Поставете
директно
Цветна изолация
Монтиране на високоговорителите на стената
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
Внимание
• Свържете се с магазин за крепежни елементи или с техник
относно винтовете, които са подходящи за материала и якостта
на стените.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената,
неправилно закрепване на винтовете, природно бедствие и т.н.
BDV-N5200W
Монтиране на високоговорителите на стената
Монтиране на високоговорителите на стената
Преден ляв високоговорител (Л)*: бял
Преден десен високоговорител (Д)*: червен
Ляв съраунд високоговорител (Л)*: син
Десен съраунд високоговорител (Д)*: сив
Централен високоговорител: зелен
BDV-N7200W
BDV-N7200WL
30 mm (1 3∕16 in)
5 mm (7∕32 in)
BDV-N5200W
* Само за BDV-N7200W
*
4 mm (3∕16 in)
*
* Не е включен в комплекта
4 mm (3∕16 in)
30 mm (1 3∕16 in)
5 mm (7∕32 in)
5 mm (7∕32 in)
* Не е включен в комплекта
10 mm (13∕32 in)
5 mm (7∕32 in)
1
2
1
За предните и за съраунд високоговорителите (само за BDV-N7200W)
За предните и за съраунд високоговорителите
За предните и за съраунд високоговорителите
5 mm ~ 7 mm
(7∕32 in ~ 9∕32 in)
Цветна изолация
5 mm ~ 7 mm
(7∕32 in ~ 9∕32 in)
За централния високоговорител
126 mm
(5 in)
За централния високоговорител
150 mm
(6 in)
5 mm ~ 7 mm
(7∕32 in ~ 9∕32 in)
За централния високоговорител
5 mm ~ 7 mm
(7∕32 in ~ 9∕32 in)
2
За предните
високоговорители
3
За предните и за съраунд
високоговорителите
Цветна изолация
За централния високоговорител
За централния високоговорител
За съраунд високоговорителите
Download PDF