Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Кратко ръководство за работа и настройка

4-456-343-51(1) (HU-RO-BG)
(1)
A keskeny magas hangsugárzók összeszerelése (csak a BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W modellek esetén)
Asamblarea boxelor înalte (numai pentru BDV-N9100W/N9100WL/
N8100W)
Монтиране на изправените високоговорители (само за BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W)
Български
5
, 

1 Поставете основата () на долната част на високоговорителя ()
и я закрепете с три винта ().
Не забравяйте да използвате по три винта за всеки високоговорител.
Az alkatrészek listája/Lista pieselor/Списък с компоненти
2 Изберете кабел на високоговорителя така, че цветът на етикета на гърба
на високоговорителя да съвпада с конектора (вижте по-долу). Прегънете
кабела на високоговорителя () на около 70 см и го усучете. Прокарайте
кабела на високоговорителя през основата () и го извадете през горната
страна на долната част на високоговорителя ().


*

6

Útmutató a hangsugárzók
üzembe helyezéséhez
Ghid de instalare a boxelor
Ръководство за монтиране
на високоговорителите

vagy/
sau/
или

* Csak BDV-N9100W/N9100WL esetén
* Doar pentru BDV-N9100W/N9100WL
* Само за BDV-N9100W/N9100WL

Magyar
A padló védelme érdekében terítsen egy ruhát a padlóra, amikor
összeszereli a hangsugárzókat.
1 Helyezze az alapot () a hangsugárzó alsó részére (), és rögzítse három
csavarral ().
BDV-N9100W/N9100WL
BDV-N8100W/N7100W/N7100WL
Ügyeljen arra, hogy három csavart használjon minden egyes hangsugárzóhoz.
2 Úgy válassza ki a hangsugárzó-kábeleket, hogy a hangsugárzó hátlapján levő
címke színe megegyezzen a hangsugárzó-kábel csatlakozójának színével (lásd
alább). Hajtsa vissza a hangsugárzó-kábelt () kb. 70 cm hosszan, és sodorja
össze. Fűzze át a hangsugárzó-kábelt az alapon felfelé (), és a hangsugárzó
alsó részének tetején kifelé ().

©2013 Sony Corporation
2
Bal első hangsugárzó (L): Fehér
Jobb első hangsugárzó (R): Piros
Bal surround hangsugárzó (L)*: Kék
Jobb surround hangsugárzó (R)*: Szürke
3 Tegye a hangsugárzó felső részét ( és *), az alsó részére (). Ezután
rögzítse egymáshoz a hangsugárzó alsó és felső részét egy csavarral ().
4 Csatlakoztassa a hangsugárzó-kábelt ().
5 Egyenesítse ki a hangsugárzó-kábelt () úgy, hogy kifelé húzza az alap ()
alján, majd nyomja a hangsugárzó-kábelt a hangsugárzó felső részének
( és *) hátulján található mélyedésbe.
6 Csak a BDV-N9100WL esetén: Csatlakoztassa a hangsugárzó-megvilágítás
vezetékét (amely a hangsugárzó-kábelhez () van rögzítve) az alap () alján
található csatlakozóhoz.

Ha a hangsugárzókat falra, a szatellit-hangsugárzókat pedig állványra kívánja szerelni,
olvassa el a túloldalon található útmutatást.
Pentru a monta boxele pe perete şi boxa satelit pe suport, consultaţi instrucţiunile
de pe verso.
За да монтирате високоговорителите към стена, а сателитния високоговорител върху
стойка, вижте обратната страна.

Megjegyzés a mélysugárzó szállításával kapcsolatban
Notă cu privire la transportul subwooferului
Забележка за пренасянето на събуфера

Szállításkor kezét dugja a mélysugárzó nyílásánál található lyukba.
Nu introduceţi mâna în orificiul din canelura subwooferului atunci când îl transportaţi.
Поставете ръката си в отвора на прореза на събуфера, когато го пренасяте.
* Csak BDV-N9100W/N9100WL esetén.
Română
3
Întindeţi o bucată de pânză pe podea pentru a evita deteriorarea podelei
atunci când asamblaţi boxele.
, 
1 Plasaţi suportul () pe partea inferioară a boxei () şi fixaţi-l cu trei
şuruburi ().
Utilizaţi câte trei şuruburi pentru fiecare boxă.
Nyílás
Canelură
Прорез
2 Alegeţi un cablu pentru boxă, potrivind culoarea etichetei de pe spatele boxei
cu conectorul cablului boxei (a se vedea mai jos). Pliaţi cablul boxei ()
pe aproximativ 70 cm şi răsuciţi-l. Introduceţi cablul boxei prin suport ()
şi scoateţi-l prin partea de sus a părţii inferioare a boxei ().
Lyuk
Orificiu
Отвор


4
Színes cső
Manşon colorat
Цветна изолация

Boxă frontală stânga (L): Alb
Boxă frontală dreapta (R): Roşu
Boxă surround stânga (L)*: Albastru
Boxă surround dreapta (R)*: Gri
3 Introduceţi cablul boxei prin suport ( şi *) şi peste partea inferioară
a boxei (). Apoi fixaţi părţile de sus şi de jos ale boxei cu un şurub ().
4 Conectaţi cablul boxei ().
5 Întindeţi bine cablul boxei () trăgându-l de sub suport () şi apoi glisaţi
cablul boxei în scobitura din spatele părţii de sus a boxei ( şi *).
6 Doar pentru BDV-N9100WL: Conectaţi conectorul de iluminare al boxei
(ataşat de cablul boxei ()) la terminalul de la baza suportului ().
* Doar pentru BDV-N9100W/N9100WL.
Преден десен високоговорител (R): Червен
Ляв съраунд високоговорител (L)*: Син
Десен съраунд високоговорител (R)*: Сив
* Само за BDV-N9100W/N9100WL.


Преден ляв високоговорител (L): Бял
3 Поставете горната част на високоговорителя ( и *) върху долната
му част (). След това закрепете горната и долната част
на високоговорителя с винт ().
4 Свържете кабела на високоговорителя ().
5 Опънете кабела, ако се налага (), като го издърпвате отдолу
на основата (), след което плъзнете кабела във вдлъбнатината
на гърба на горната част на високоговорителя ( и *).
6 Само за BDV-N9100WL: свържете конектора за осветление
на високоговорителите (прикрепен към кабела
на високоговорителите ()) към извода от долната страна
на основата ().
Csak a BDV-N9100WL esetén
Doar pentru BDV-N9100WL
Само за BDV-N9100WL

1
Поставете кърпа върху пода, за да избегнете нараняване на пода,
когато сглобявате високоговорителите.
1
Magyar
5
A hangsugárzók felszerelése a falra
Montarea boxelor pe un perete
Монтиране на високоговорителите към стена
A hangsugárzók felszerelése a falra
Figyelem!
 A fal építőanyagával, illetve a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel
forduljon szakemberhez.
 Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Miután
a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse
a falhoz. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra
szerelje.
 A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért és károkért.
Csak a keskeny magas hangsugárzók esetén (csak BDV-N9100W/N9100WL/N8100W
esetén)
Doar pentru boxele înalte (numai pentru BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)
Само за изправените високоговорители (само за BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)
1 Csak a keskeny magas hangsugárzók esetén (csak BDV-N9100W/N9100WL/
N8100W esetén):
Helyezze a hangsugárzó alsó burkolatát a keskeny magas hangsugárzó felső
részének aljára.
2 Csatlakoztassa a hangsugárzó-kábelt a hangsugárzóhoz.
2
A szatellit-hangsugárzók felszerelése az állványra (csak a BDV-N8100W/
N7100W/N7100WL esetén)
Instalarea boxei satelit pe suport (doar pentru BDV-N8100W/N7100W/
N7100WL)
Монтиране на сателитния високоговорител върху стойката
(само за BDV-N8100W/N7100W/N7100WL)
Példa keskeny magas hangsugárzóra
Exemplu de boxă înaltă
Пример за изправения високоговорител
Az alkatrészek listája/Lista pieselor/Списък с компоненти
Színes cső
Manşon colorat
Цветна изолация
A
B
C
vagy/
sau/
или
D
3
5 mm
4 mm
10 mm
Furat a hangsugárzó
hátulján
Orificiul din spatele boxei
Отвор на гърба
на високоговорителя
1
A
B
30 mm
4
A keskeny magas hangsugárzók (csak
BDV-N9100W/N9100WL/N8100W esetén)
és a középső hangsugárzó esetén
Pentru boxele înalte (doar BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W) şi boxa centrală
За изправените високоговорители
(само за BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)
и централния високоговорител
Csak
a BDV-N7100WL esetén
Doar pentru
BDV-N7100WL
Само за BDV-N7100WL
A
A középső hangsugárzó esetén
Pentru boxa centrală
За централния високоговорител
5 Függessze a hangsugárzót a csavar(ok)ra.
5 Закачете високоговорителя на винта(овете).
A szatellit-hangsugárzók felszerelése az állványra (csak a BDV-N8100W/
N7100W/N7100WL esetén)
Монтиране на сателитния високоговорител върху стойката
(само за BDV-N8100W/N7100W/N7100WL)
1 Fűzze át a hangsugárzó-kábelt (C) az állványon (B) levő nyíláson,
majd csatlakoztassa a hangsugárzó-kábelt a hangsugárzóhoz (A).
Csak a BDV-N7100WL esetén: Csatlakoztassa a hangsugárzó-megvilágítás
vezetékét (amely a hangsugárzó-kábelhez (C) van rögzítve)
a hangsugárzóhoz (A).
2 Rögzítse a hangsugárzót (A) az állványhoz (B) úgy, hogy egymáshoz illeszti
a hangsugárzó alján található lyukakat és az állvány rögzítőrészét. Ezután
illessze össze a hangsugárzót és az állványt.
3 Erősítse össze a hangsugárzót és az állványt egy csavarral (D), majd
helyezze fel a csavarfedőt (E). Helyezze el a hangsugárzó vezetékét
a hangsugárzókábel-tartóban.
1 Прокарайте кабела на високоговорителя (C) през отвора в стойката (B),
след което го свържете към високоговорителя (A).
Само за BDV-N7100WL: свържете конектора за осветление
на високоговорителите (прикрепен към кабела
на високоговорителите (C)) към високоговорителя (A).
2 Свържете високоговорителя (A) към стойката (B), така че отворите
в долната му част да съвпадат със захващащите приспособления
на стойката. След това регулирайте високоговорителя и стойката,
докато влязат на място.
3 Затегнете високоговорителя и стойката с винт (D) и поставете капачката
на отвора за винта (E). Закрепете кабела на високоговорителя в държача.
Montarea boxelor pe un perete
Atenţie
 Contact un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de materialul
peretelui sau de şuruburile ce trebuie utilizate.
 Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile
din gips sunt destul de fragile, prindeţi şuruburile bine de o grindă şi fixaţi-le
în perete. Montaţi difuzoarele pe un perete vertical şi plat, unde este aplicată
ranforsare.
 Compania Sony nu este responsabilă pentru accidente sau daune cauzate de
montarea necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de
montarea necorespunzătoare prin înşurubare, de calamităţi naturale etc.
Lăsaţi un spaţiu între perete şi capul şurubului.
Pentru boxele înalte (doar BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) şi boxa centrală: între 4 mm şi 6 mm
Pentru boxele satelit (Cu excepţia BDV-N9100W/N9100WL): între 6 mm şi 8 mm
D
E
Pentru boxa centrală şi boxele înalte, măsuraţi distanţa dintre şuruburi înainte de a prinde
şuruburile în perete.
Pentru boxele înalte: 192 mm
Pentru boxa centrală: 168 mm
5 Agăţaţi boxa în şurub(uri).
A szatellit-hangsugárzók esetén (kivéve a BDV-N9100W/N9100WL
modellt)
Pentru boxele satelit (Cu excepţia BDV-N9100W/N9100WL)
За сателитните високоговорители
(с изключение на BDV-N9100W/N9100WL)
3 Пригответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи
за отвора на гърба на всеки високоговорител.
4 Завинтете винтовете в стената.
За централния високоговорител и изправените високоговорители измерете разстоянието
между винтовете, преди да ги завиете.
За изправените високоговорители: 192 mm
За централния високоговорител: 168 mm
3 Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărei boxe.
4 Prindeţi şuruburile în perete.
3
Уверете се, че кабелите съвпадат със съответните изводи на високоговорителите: кабелът
с цветната изолация отговаря на , а кабелът без такава – на .
Цветове на изолацията:
Преден ляв високоговорител (L): Бял
Преден десен високоговорител (R): Червен
Ляв съраунд високоговорител (L): Син
Десен съраунд високоговорител (R): Сив
Централен високоговорител: Зелен
A középső és a keskeny magas hangsugárzóknál mérje le a csavarok közötti távolságot, mielőtt
a csavarokat a falba rögzíti.
A keskeny magas hangsugárzók esetén: 192 mm A középső hangsugárzó esetén: 168 mm
Asiguraţi-vă că potriviţi cablurile boxelor la bornele corespunzătoare de pe boxe: cablul boxei
cu manşon colorat la  şi cablul boxei fără manşon colorat la .
Culori manşoane:
Boxă frontală stânga (L): Alb
Boxă frontală dreapta (R): Roşu
Boxă surround stânga (L): Albastru
Boxă surround dreapta (R): Gri
Boxă centrală: Verde
B
192 mm
1 Само за изправените високоговорители (само за BDV-N9100W/N9100WL/
N8100W): прикрепете долния капак на високоговорителя към дъното
на горната част на изправения високоговорител.
2 Свържете кабела на високоговорителя към високоговорителя.
Оставете разстояние между стената и главата на винта.
За изправените високоговорители (само за BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)
и централния високоговорител: 4 мм до 6 мм
За сателитните високоговорители (с изключение на BDV-N9100W/N9100WL): 6 мм до 8 мм
1 Doar pentru boxele înalte (numai pentru BDV-N9100W/N9100WL/N8100W):
Ataşaţi capacul pentru partea de dedesubt a boxei sub partea de sus a boxei
înalte.
2 Conectaţi cablul boxei la boxă.
168 mm
Монтиране на високоговорителите към стена
Внимание
 Свържете се с магазин за крепежни елементи или техник относно
материала на стените или винтовете, които трябва да се използват.
 Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината
на стената. Тъй като стените от гипсокартон са особено трошливи,
закрепете винтовете към носещ елемент и така ги прикрепете към стената.
Монтирайте високоговорителите на вертикална и плоска стена, която
е достатъчно здрава.
 Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената или
неправилно монтиране на винтовете, природно бедствие и др.
Hagyjon helyet a fal és csavar feje között.
A keskeny magas hangsugárzók (csak BDV-N9100W/N9100WL/N8100W esetén) és a középső
hangsugárzó esetén: 4–6 mm
A szatellit-hangsugárzók esetén (kivéve a BDV-N9100W/N9100WL modellt): 6–8 mm
Română
A szatellit-hangsugárzók esetén (kivéve
a BDV-N9100W/N9100WL modellt)
Pentru boxele satelit (Cu excepţia
BDV-N9100W/N9100WL)
За сателитните високоговорители
(с изключение на BDV-N9100W/N9100WL)
6–8 mm
între 6 mm şi 8 mm
6 мм до 8 мм
A keskeny magas hangsugárzók esetén
(csak a BDV-E690/E490 modellek esetén)
Pentru boxe înalte
(doar BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)
За изправените високоговорители
(само за BDV-N9100W/N9100WL/
N8100W)
3 Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat
(nem mellékelt tartozék).
4 Hajtsa be a csavarokat a falba.
C
2
4–6 mm
între 4 mm şi 6 mm
4 мм до 6 мм
E
Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó-kábeleket a hangsugárzók megfelelő csatlakozóihoz
csatlakoztassa: a színes csővel ellátott hangsugárzó-kábelt a  csatlakozóhoz, a színes
cső nélküli hangsugárzó-kábelt pedig a  csatlakozóhoz.
A csövek színe:
Bal első hangsugárzó (L): Fehér
Jobb első hangsugárzó (R): Piros
Bal surround hangsugárzó (L): Kék
Jobb surround hangsugárzó (R): Szürke
Középső hangsugárzó: Zöld
Български
Instalarea boxei satelit pe suport (doar pentru BDV-N8100W/N7100W/
N7100WL)
1 Treceţi cablul boxei (C) prin orificiul din suport (B) şi conectaţi cablul boxei
la boxă (A).
Doar pentru BDV-N7100WL: Conectaţi conectorul de iluminare al boxei
(ataşat de cablul boxei (C)) la boxă (A).
2 Ataşaţi boxa (A) la suport (B) potrivind orificiile de la baza boxei
cu dispozitivele de prindere de pe suport. Apoi ajustaţi boxa şi suportul
până când se potrivesc.
3 Fixaţi boxa şi suportul cu un şurub (D) şi ataşaţi capacul cu orificii pentru
şuruburi (E). Apoi fixaţi cablul boxei în suportul pentru cablul boxei.
Download PDF