Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Кратко ръководство за работа и настройка

4-279-077-11(1) (BG)
Ръководство за монтиране на високоговорителите
BDV-L600
3
Необходими елементи

Предни високоговорители
Пригответе четири винта (не са включени в комплекта), които
са подходящи за отворите на гърба на всеки високоговорител.
(1)
4 мм (3/16 инча)
©2011 Sony Corporation

30 мм (1 3/16 инча)
Отвор на гърба
на високоговорителя
5 мм (7/32 инча)
За да монтирате високоговорителите на стена, прочетете
това ръководство.
4
10 мм (13/32 инча)

 Застелете пода с парцал, за да избегнете нараняването му,
когато сглобявате високоговорителите.
 Свържете се с магазин за крепежни елементи или техник
относно материала на стените или винтовете, които трябва
да се използват.
 Използвайте винтове, които са подходящи за материала
и здравината на стената. Тъй като стените от гипсокартон
са особено трошливи, закрепете винтовете към носещ
елемент и така ги прикрепете към стената. Монтирайте
високоговорителите на вертикална и плоска стена, която
е достатъчно здрава.
 Sony не носи отговорност за инциденти или повреди,
причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина
на стената или неправилно монтиране на винтовете,
природно бедствие и др.
7
8

Завийте винтовете (не са включени в комплекта)
в стената.
Цветна изолация
Монтиране
: Определете посоката на конзолата чрез тази маркировка.
1

5





6
2



Цветна изолация

6 мм до 8 мм
(15/64 инча до
5
/16 инча)
9
64 мм
(2 33/64 инча)
Download PDF

advertising