Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Система за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

4-418-178-12(1) (BG)
5
Сглобяване на изправените високоговорители
Списък с части
, 
(1)



*





* Само за BDV-N990W
Български
Ръководство за монтиране
на високоговорителите
Поставете плат върху пода, за да избегнете нараняване на пода,
когато сглобявате високоговорителите.
1
1 Поставете основата () на долната част на високоговорителя ()
и я закрепете с три черни винта ().


Не забравяйте да използвате по 3 винта за всеки високоговорител.
2 Изберете кабел на високоговорителя така, че цветът на етикета на гърба
на високоговорителя да съвпада с конектора (вижте по-долу). Прегънете
кабела на високоговорителя () на около 70 см и го усучете. Прокарайте
кабела през основата () и го извадете през горната страна на долната
част на високоговорителя ().
BDV-N990W/N890W
Преден десен високоговорител (R): Червен
Десен съраунд високоговорител (R)*: Сив
3 Поставете горната част ( и *) върху долната част на високоговорителя
(); повдигнете кабела () във вдлъбнатината на гърба на горната част
на високоговорителя и докато го придържате с пръсти, съединете горната
и долната част. Освободете кабела на високоговорителя и закрепете двете
части на високоговорителя със сребрист винт ().
4 Свържете кабела на високоговорителя ().
5 Опънете кабела, ако се налага (), като го издърпвате отдолу на
основата (), след което плъзнете кабела във вдлъбнатината на гърба
на горната част на високоговорителя ( и *).

2

©2012 Sony Corporation
Преден ляв високоговорител (L): Бял
Ляв съраунд високоговорител (L)*: Син
* Само за BDV-N990W.
За да монтирате високоговорителите на стена, вижте обратната страна.

Забележка за работата със субуфера (само за BDV-N990W)
Не поставяйте ръката си в цепнатината на субуфера, когато го повдигате. Високоговорителят
може да се повреди. При повдигане на субуфера, дръжте го за дъното.

3
, 
Цепнатина



4
Цветна изолация

Български
4
Монтиране на високоговорителите на стена
Внимание
 Свържете се с магазин за крепежни елементи или техник относно
материала на стените или винтовете, които трябва да се използват.
 Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на
стената. Тъй като стените от гипсокартон са особено трошливи, закрепете
винтовете към носещ елемент и така ги прикрепете към стената.
Монтирайте високоговорителите на вертикална и плоска стена, която
е достатъчно здрава.
 Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената или неправилно
монтиране на винтовете, природно бедствие и др.
Подготовка на изправения високоговорител
1
Подготовка на изправения високоговорител
5
1 Прикрепете долния капак на високоговорителя към дъното на горната
част на изправения високоговорител
2 Свържете кабела на високоговорителя към високоговорителя.
2
Уверете се, че кабелите съвпадат със съответните клеми на високоговорителите: кабелът
с цветната изолация отговаря на , а кабелът без такава – на .
Цветове на изолацията:
Преден ляв високоговорител (L): Бял
Преден десен високоговорител (R): Червен
Ляв съраунд високоговорител (L)*: Син
Десен съраунд високоговорител (R)*: Сив
Цветна изолация
* Само за BDV-N990W.
Подготовка на сателитния високоговорител (само за BDV-N890W)
Окачване на високоговорителя на стената
1
Подготовка на сателитния високоговорител (само за BDV-N890W)
4 мм
(3/16 инча)
5 мм
(7/32 инча)
Отвор на гърба на
високоговорителя
10 мм
(13/32 инча)
1
Окачване на високоговорителя на стената
1 Пригответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи
за отвора на гърба на всеки високоговорител.
2 Завийте винтовете в стената.
30 мм
(1 3/16 инча)
Цветна изолация
2 За изправения
високоговорител
1 Отстранете винта, след което премахнете конзолата и кабела
на високоговорителя.
2 Сменете посоката на свалената конзола и прокарайте кабела
на високоговорителя през отвора в конзолата.
3 Свържете кабела на високоговорителя към високоговорителя.
4 Закрепете конзолата с винта, който сте отстранили в стъпка 1.
5 Закрепете кабела на високоговорителя в държача.
200 мм
(7 7/8 инча)
Оставете разстояние между стената и главата на винта.
За изправения високоговорител: 8 мм до 10 мм За централния високоговорител: 4 мм до 6 мм
За сателитния високоговорител*: 5 мм до 7 мм
Измерете разстоянието между винтовете, преди да ги затегнете.
За изправения високоговорител: 200 мм
За централния високоговорител: 154 мм
За сателитния високоговорител*: 40 мм
* Само за BDV-N890W.
от 8 мм до 10 мм (от 11/32 инча до 13/32 инча)
3 Закачете високоговорителя на винтовете.
За централния
високоговорител
2
154 мм
(6 1/8 инча)
от 4 мм до 6 мм (от 3/16 инча до 1/4 инча)
За сателитния високоговорител
(Само за BDV-N890W)
от 5 мм до 7 мм (от 7/32 инча до 9/32 инча)
3
3
Цветна изолация
40 мм
(1 5/8 инча)
Download PDF

advertising