Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Кратко ръководство за работа и настройка

(1)
За подробности вижте „Инструкции за експлоатация“.
4-265-172-11(1) (BG)
Ръководство за бърза настройка
BDV-EF200
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Свързване на високоговорителите
Свържете кабела на високоговорителя така, че да съвпада с цвета на конекторите SPEAKERS на устройството.
Свързване с HDMI кабели (препоръчително)
За свързване с видеокабели вместо с HDMI кабели вижте „2-B Свързване с видеокабели“ на обратната страна.
Свързване на телевизора
Заден панел на основното устройство
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Телевизор
HDMI кабел*
Цифров оптичен кабел*
Направете тази връзка, за да слушате звук от телевизора
през системата.
Тази връзка не е необходима, ако телевизорът ви
е съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC).
Лилав
Бял
Гръб на основното устройство
Червен
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
ПРЕДЕН Д
Свързване на цифровия приемник
Ако не използвате цифров приемник, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“
на обратната страна.
За да слушате звук от цифровия си приемник, натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете „HDMI 1“.
СУБУФЕР
ПРЕДЕН Л
AUDIO
Основно устройство
Цифров
приемник
HDMI OUT
HDMI кабел*
Гръб на основното устройство
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Не e включен в комплекта.
Продължете до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“
2-B
3
Извършване на „Easy Setup“
Свързване с видеокабели
Ако сте завършили „2-A Свързване с HDMI кабели (препоръчително)“, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“
(Лесна настройка)“.
Свързване на телевизора
VIDEO IN
OPTICAL
///,
Когато „Easy Setup“ (Лесна настройка) завърши,
се появява [Easy Setup is now complete.]
(Лесната настройка завърши).
Цифров оптичен кабел*
Направете тази връзка, за да слушате звук от телевизора
през системата.
Видеокабел*
2. Свържете захранващите кабели на
основното устройство и телевизора
към контакта, след което включете
захранването им.
Гръб на основното устройство
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Свързване на цифровия приемник
Ако не използвате цифров приемник, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“.
За да слушате звук от цифровия си приемник, натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете „AUDIO“.
Цифров
приемник
Не поставяйте диск, преди да извършите „Easy Setup“
(Лесна настройка).
1. Поставете батерии
в дистанционното управление.
DIGITAL OUT
Телевизор
(Лесна настройка)
4. Извършете основните настройки,
като следвате екранните
инструкции в „Easy Setup“
(Лесна настройка), с помощта
на /// и .
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
VIDEO IN
Телевизор
R
Видеокабел*
Аудиокабел*
Направете тази връзка, за да слушате звук от цифровия приемник
през системата.
Гръб на основното устройство
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Не e включен в комплекта.
3. Превключете селектора на входния
сигнал на телевизора, така че на
екрана на телевизора да се появят
системни екрани, подобни на тези
по-долу.
Стартиране
Екран „Easy Setup“
(Лесна настройка)
Основната настройка е завършена.
Вижте приложените „Инструкции за
експлоатация“ за подробности за това,
как да се насладите на възпроизвеждане
на диск и много други функции.
Download PDF

advertising