Sony | MDR-XB500 | Sony MDR-XB500 Инструкции за експлоатация

4-116-958-11(1)
Стерео слушалки
Упътване за употреба
MDR-XB500
©2008 Sony Corporation
A
Издатина
Стерео слушалки
Функции
• XB driver units
Мощният басов звук се възпроизвежда посредством XB driver units, създадени от Sony.
• Direct Vibe Structure
Плътно запечатан акустичен дизайн за високо
ниво на изолация на звука и силен бас звук.
• King Size Ear Cushion
Дебели и плътно, освобождаващи от натиск и
напрежение възглавнички на слушалките за още
по-добър комфорт.
• Издръжлив и лек плосък кабел.
Как да използвате
(вижте фиг. A)
Тези слушалки се използват със стерео
минижак.
Носете слушалката с маркировка R на дясното
си ухо и слушалката с маркировка L на лявото
ухо.
От лявата страна на слушалките има издатина
с маркировка L, за да ви е по-лесно да отличите
лявата от дясната слушалки.
2
Спецификации
Вид: Затворен, динамичeн
Драйвер устройство: 40 mm, куполен тип
(CCAW)
Капацитет на захранването: 1,500 mW (IEC*)
Импеданс: 40 -- при 1 kHz
Чувствителност: 104 dB/mW
Честотен отговор: 5 - 22, 000 Hz
Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид
Щекер: Позлатен стеро мини щекер с L-форма
Тегло: Прибл. 185 g без кабела
Приложени аксесоари: Калъф за пренасяне (1)
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Предпазни мерки
• Слушането с висока сила на звука може да е
причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте
слушалките докато шофирате или карате
велосипед.
• Не излагайте слушалките на силен шок.
• Дръжте слушалките внимателно.
• Не поставяйте тежки предмети и не упражнявайте налягане върху слушалките тъй като
могат да се деформират.
• Възможно е възглавничките за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба
или съхранение.
• Възглавничките са правени на ръка и шева и
извивките им могат да се отличават една от
друга.
• Не включвайте замърсен жак; в противен случай звука възпроизведен от слушалките може
да се изкриви.
• Почиствайте слушалките с мека суха кърпа.
Не използвайте въздушна струя когато
почиствате слушалките. Не оставяйте жака
да се зацапа.
• Не оставяйте слушалките на място обект
на постоянна топлина, слънчева светлина или
влага.
• Тъй като възглавничките на слушалките са
произведени от материал с висока плътност,
използването на сила при поставянето им
в ушните канали може да причини вреди на
тъпанчетата ви. Избягвайте използването на
слушалките на места където има вероятност
внезапно да бъдете ударени по главата от
топка или от друг човек (напр. на игрище).
Притискането на слушалките към ушите ви
може да доведе до произвеждането на щракащ
звук. Това не е неизправност.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Можете да поръчате допълнителни възглавнички за слушалките си от най-близкия Sony
дилър.
3
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising