Sony | MDR-570LP | Sony MDR-570LP Инструкции за експлоатация

Стерео слушалки
Ръководство за употреба
A
Чувствителна
точка

B
1
2
Български
Функции
• Олекотена тънка рамка, която не разбърква косата ви.
• Високочувствителен магнит възпроизвежда първокласен звук.
• Облекчаващи налягането уретанови възглавнички на слушалките за по-комфортно прилепване.
• Лесен начин на прегъване за удобно съхранение.
• Приложен регулатор на кабела.
2
Как да използвате (вижте
фиг. A)
Тези слушалки се използват със стерео
мини жак.
Носете слушалките, като поставите тази с
маркировка L в лявото си ухо, а тази с маркировка R в дясното.
На слушалката с маркировка L има чувствителна на допир точка, която да ви помогне да
разпознаете по-лесно лявата слушалка.
Как да използвате приложения механизъм за
регулиране на кабела (вижте фиг. B)
Можете да регулирате кабела, като го навиете в
на регулиращия механизъм.
(Кабелът може да бъде навит на механизма за
регулиране до 50 cm. Ако навиете повече, кабелът
може лесно да се изплъзне от механизма.)
1 Навийте кабела.
2 Пъхнете кабела в отвора, за да го
застопорите.
Забележка
Не навивайте щекера или разклонението на кабела,
защото това може да причини прекъсване на кабела.
Спецификации
Вид: Затворен, динамичeн (супра-слухов)
Драйвер устройство: 30 mm, куполен тип
(CCAW)
Капацитет на захранването: 1,000 mW (IEC*)
Импеданс: 24Ω при 1 kHz
Чувствителност: 105 dB/mW
Честотен отговор: 12 - 22, 000 Hz
Кабел: Прибл. 1.2 m, Y вид
Щекер: Позлатен стеро мини щекер с L-форма
Tегло: Прибл. 110 g без кабел
Приложени аксесоари: Регулатор за кабела (1),Гаранционна карта (1), Упътване за употреба (1)
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Предпазни мерки
• Ако във вътрешността на тапите попадне
ушна кал или прах, възможно е да имате трудности с чуването.
• Слушането с висока сила на звука може да е
причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте
слушалките докато шофирате или карате
велосипед.
• Не излагайте слушалките на силни вибрации.
• Използвайте слушалките внимателно.
• Не поставяйте тапите под напрежение, тъй
като биха могли да се деформират при по-продължително съхранение.
• Възможно е тапите за уши да дефектират в
следствие на продължителна употреба или
съхранение.
• Не оставяйте щекера на слушалките замърсен,
тъй като това може да влоши качеството на
звука.
• Почиствайте слушалките с чиста суха кърпа.
Не изпозлвайте въздушна струя докато почиствате слушалките. Не оставяйте щекера на
слушалките замърсен, тъй като това може да
влоши качеството на звука.
• Не оставяйте слушалките на място изложено
на директна слънчева светлина, топлина или
влага.
Можете да поръчате части за подмяна от
най-близкия до вас търговец на Сони.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите
на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се
към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
3
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising