Sony | MDR-AS20J | Sony MDR-AS20J Инструкции за експлоатация

Стерео слушалки
Ръководство за експлоатация
Плъзгач за кабела
A
v
B
2
Български
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Забележки
• Ако издърпате лостчето на щипката без щипката да е затворена или ако държите щипката
затворена, но отворите лостчето твърде
много, не можете да поставите кабела в улея
под лостчето.
• Не прихващайте кабела в продължението на
щипката и не го приклещвайте в улея. Това
може да повреди кабела.
Спецификации
Вид: отворен, динамичeн
Драйвер устройство: 13.5 mm, куполен тип
Капацитет на захранването: 50 mW (IEC*)
Импеданс: 16 -- при 1 kHz
Чувствителност: 104 dB/mW
Честотен отговор: 18 - 22, 000 Hz
Кабел: Прибл. 1.2 m
Щекер: Стеро мини щекер
Tегло: Прибл.12 g без кабел
Приложени аксесоари: Щипка (1)
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Функции
• Олекотени слушалки със защипване за честа
употреба.
• Прегръщащ ухото дизайн за по-сигурно прилепване и комфорт.
• Водоустойчива.*
* Функциите на продукта няма да бъдат засегнати
при излагане на дъжд или капчици вода.
Как да използвате
(вижте фиг. A)
Предпазни мерки
• Слушането с висока сила на звука може да е
причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте
слушалките докато шофирате или карате
велосипед.
• Не прилагайте натиск или излишна сила докато
ползвате слушалките, тъй като това може
да причини неизправност или да деформира
слушалките.
1 Носете слушалките, като съобразите факта, че тапата, маркирана с L, е за дясното
ви ухо, а тази, маркирана с R - за лявото
ухо.
2 Наместете слушалките удобно в ушите си.
След като сте използвали слушалките,
съхранете ги с плъзгача за кабел нагоре, за да
предотвратите заплитане на кабела.
Как да прикачите отново
кабела към щипката
(вижте фиг. B)
1 Задръжте щипката затворена и издърпайте
лостчето на щипката само малко.
2 Издърпайте кабела в канала под лостчето.
3
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising