Sony | MDR-EX57LP | Sony MDR-EX57LP Инструкции за експлоатация

Стерео слушалки
Ръководство за експлоатация
MDR-EX57LP
A
Напречен разрез на възглавничката
D
Преглед в разглобен вид
Силикон с ниска плътност
1
Цветни
части
2
Силикон с висока плътност

B
2
Тапа за
слушалка
1
L
Е
3
R
Български
Стерео слушалки
Функции
C
• Изтънени тапи за по-комфортна употреба.
• Високо чувствителното устройство и 400 kJ/
m3 високочувствителен магнит възпроизвежда
първокласен дискант с висока резолюция и силен
бас в средни честоти.
• Ъгловидна структура на слушалката за по-стабилно и сигурно съвпадение.
• Приложен регулатор на кабела.
• Отличен комфорт на хибридните силиконови
тапи (3 размера, S, M, L)
• Калъфче за пренасяне;
1
2
Как да използвате
Носене на слушалките
(вижте фиг. B )
1 Носете слушалките, като разделите лявата
от дясната слушалка, както е показано на
илюстрацията.
2 Поставете тапите в ушите си плътно, както
е илюстрирано.
3 Регулирайте слушалките, така че да легнат
удобно в ухото ви.
2
Как да използвате приложения механизъм за
регулиране на кабела (вижте фиг. C )
Можете да регулирате кабела, като го навиете в на регулиращия
механизъм.
(Кабелът може да бъде навит на механизма за регулиране до 50
cm. Ако навиете повече, кабелът може лесно да се изплъзне от
механизма.)
1 Навийте кабела.
2 Пъхнете кабела в отвора, за да го застопорите.
Забележка
Не навивайте щекера или разклонението на кабела, защото
това може да причини прекъсване на кабела.
Не можете да пренасяте механизма заедно в калъфа със високоговорителя.
Как да инсталирате тапите правилно
Ако тапите не са подходящи за вашите уши, възможно е да не
чувате ниските тонове. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, сменете тапите с друг размер или регулирайте
позицията на тапите, така че да застанат на ушите ви удобно
и плътно.
Ако тапите не са подходящи за вашите уши, опитайте друг
размер. Проверете размера на тапите, като проверите цвета
във вътрешността (вижте фиг. D - 1).
Когато сменяте тапите, инсталирайте ги здраво върху слушалките, за да предотвратите потенциалното им оставане
в ушите.
Размери на тапите (оцветени във вътрешността)
Petite

SS*
(Rouge)
Grande
S
(Orange)
M
(Verte)

L
(Bleu clair)
* Можете допълнително да закупите този размер тапи; този
размер тапи не е включен в комплекта.
За да свалите тапите (вижте фиг.
D
- 2)
Докато придържате слушалките, завъртете и извадете
тапата.
Съвет
Ако тапата падне и не може да бъде прикрепена отново, завийте я в суха мека кърпа.
За да прибавите тапата (вижте фиг.
D
- 3)
Натиснете частите навътре докато излизащите части на
слушалките се покрият напълно.
Почистване на тапите
Свалете тапите от слушалките и ги измийте с мек почистващ разтвор.
Спецификации
Вид: Затворен, динамичeн
Драйвер устройство: 9 mm, куполен тип (CCAW)
Капацитет на захранването: 100 mW (IEC*)
Импеданс: 16 -- при 1 kHz
Чувствителност: 100 dB/mW
Честотен отговор: 6 - 23, 000 Hz
Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид
Щекер: Позлатен стеро мини щекер с L-форма
Tегло” Прибл. 3 g без кабел
Приложени аксесоари: Тапи (S x 2, M x 2, L x 2), Калъф за пренасяне (1), Регулатор за кабела (1), Упътване за употреба (1)
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Предпазни мерки
• Моля, пазете тапите чисти по всяко време, особено във
вътрешността им (вижте фиг. --).
• Ако във вътрешността на тапите попадне ушна кал или
прах, възможно е да имате трудности с чуването.
• Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност,
не използвайте слушалките докато шофирате или карате
велосипед
• Не поставяйте тапите под напрежение, тъй като биха
могли да се деформират при по-продължително съхранение.
• Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на
продължителна употреба или съхранение.
• Инсталирайте тапите здраво на слушалките. Ако някоя
тапа случайно се отдели и остане в ухото ви, възможно е
това да е причина за нараняване.
Забележка относно статичното електричество
Най-вече при наличие на климатици може да почувствате
леки убождания по ухото. Това е резултат от статичното
електричество събрано в тялото и не е в резултат на неизправност на слушалките. Ефектът може да бъде намален при
носенето на дрехи произведени от естествени тъкани.
EP-EX10A се продава отделно като опция за подмяна на
тапите
EP-EX10A предлага 4 вида тапи: SS, S, M и L.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележки за потребители в държави, попадащи
под условията на Директивите на Европейския
съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или гаранцията на
продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани в отделните ръководства или в гаранционните документи.
3
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising