Sony | MDR-EX35LP | Sony MDR-EX35LP Инструкции за експлоатация

4-111-693-12(1)
Функции
• Приложени са три размера тапи (S, M, L) за постигане на стабилно и удобно поставяне в
ушната мида.
• Хибридни силиконови тапи за удобно приспособяване и комфорт при носене за дълъг период
от време.
• Кабел от вид Y с плъзгач, който да предотвратява прегъването на кабела.
• Приложен е удобен механизъм за регулиране на кабела.
Стерео слушалки
Ръководство за експлоатация
Носене на слушалките
(вижте фиг. A)
Носете слушалките, като съобразите факта, че тапата, маркирана с R, е за дясното ви ухо, а тази,
маркирана с L - за лявото ухо.
Как да използвате приложения механизъм
за регулиране на кабела
MDR-EX35LP
Можете да регулирате кабела, като го навиете (1) на регулиращия механизъм, след което
поставите кабела в отвора (2)
(Кабелът може да бъде навит на механизма за регулиране до 50 cm. Ако навиете повече, кабелът
може лесно да се изплъзне от механизма.)
© 2008 Sony Corporation Отпечатано в Тайланд
Забележка
A
Не навивайте щекера или разклонението на кабела, защото това може да причини прекъсване на
кабела.
Стерео мини щекер с формата на буквата L
Как да използвате плъзгача (3)
Преместете плъзгача нагоре или надолу, за да промените позицията на разделение на кабела.
Как да инсталирате тапите правилно
Ако тапите не са подходящи за вашите уши, възможно е да не чувате ниските тонове. За да се
наслаждавате на по-добро качество на звука, сменете тапите с друг размер или регулирайте
позицията на тапите, така че да застанат на ушите ви удобно и плътно.
Ако тапите не са подходящи за вашите уши, опитайте друг размер. Проверете размера на тапите,
като проверите цвета във вътрешността (вижте фиг. B-1).
Когато сменяте тапите, инсталирайте ги здраво върху слушалките, за да предотвратите
потенциалното им оставане в ушите.
Прибл. 1.2 m
Размери на тапите (оцветени във вътрешността)
3
Малък
>
Голям
.
SS*
(Червен)
Механизъм
за регулиране
на кабела
S
(Оранжев)
M
(Зелен)
L
(Светло син)
* Можете допълнително да закупите този размер тапи; този размер тапи не е включен в комплекта.
За да свалите тапите (вижте фиг. B-2)
Докато придържате слушалките, завъртете и извадете тапата.
1
За да прибавите тапата (вижте фиг. B-3)
Натиснете частите навътре докато излизащите части на слушалките се покрият напълно.
Почистване на тапите
2
Свалете тапите от слушалките и ги измийте с мек почистващ разтвор.
Спецификации
B
Вид: Затворен, динамичeн/ Драйвер устройство: 9 mm, куполен тип (CCAW)/ Капацитет
на захранването: 100 mW (IEC*)/ Импеданс: 16 -- при 1 kHz/ Чувствителност: 100 dB/mW/
Честотен отговор: 6 - 23, 000 Hz/ Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид/ Щекер: Позлатен стеро
мини щекер с L-форма/ тегло” Прибл. 3 g/ Приложени аксесоари: Тапи (S x 2, M x 2, L x 2),
Регулатор за кабела (1)
1 Преглед в разглобен вид
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Цветни части
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Предпазни мерки
• Моля, пазете тапите чисти по всяко време, особено във вътрешността им (вижте фиг. C).
2
3
Ако във вътрешността на тапите попадне ушна кал или прах, възможно е да имате трудности
с чуването.
• Възможно е при сухо време да чувствате лека болка в ушите. Това не е причинено от повреда в
слушалките, а от статично електричество, което се акумулира от вашето тяло. То се намалява,
когато носите дрехи, произведени от естествени материали, които не генерират статично
електричество толкова лесно.
• Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на
странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате
велосипед.
• Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.
• Инсталирайте тапите здраво на слушалките. Ако някоя тапа случайно се отдели и остане в
ухото ви, възможно е това да е причина за нараняване.
EP-EX10A се продава отделно като опция за подмяна на тапите
EP-EX10A предлага 4 вида тапи: SS, S, M и L.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
C
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising