Sony | MDR-AS40EX | Sony MDR-AS40EX Инструкции за експлоатация

Стерео слушалки
Ръководство за експлоатация
удължен кабел (приложен)
2
3
Български
Как да прикачите отново кабела към щипката (вижте фиг. C)
Функции
1 Задръжте щипката затворена и издърпайте
• Приложени са 3 размера меки наушници, за посигурно прилепване и комфорт.
• Слушалките, попадащи във вътрешността на
ушния канал предоставят богат басов звук.
• Водоустойчива.*
* Функциите на продукта няма да бъдат засегнати при излагане на дъжд или капчици вода.
Носене на слушалките
Можете да носите слушалките като наушници
(оставят стабилно на ушите ви дори и кабелът
да бъде издърпан), а можете да ги носите и като
стандартни слушалки, според предпочитанията
ви. Носете слушалката, маркирана с R в дясното ви ухо, а тази, маркирана с L - в лявото ухо.
Носене като наушник (вижте фиг. A)
Приложени са два типа наушници, размери S, M и
L. Изберете тези, които ви прилягат най-добре
и прикачете.
Следното обяснение е за наушник с маркировка
L.
1 Поставете наушника в изходната точка на
кабела на слушалките като изравните кабела
с улея на наушника.
2 Натиснете кабела навътре и по протежение на цялата дължина на улея.
Забележка
Частичното поставяне в улея може да причини
лесно измъкване на наушника.
3 Поставете наушника върху и около задната
част на ухото ви.
4 Регулирайте за по-плътно прилепване.
Носене като обикновена слушалка (вижте
фиг. B)
Следното обяснение е за наушник с маркировка
L.
1 Отстранете кабела от улея на наушника.
Отстранете го от края на наушника.
2 Отстранете наушника от слушалката.
3 Носете слушалката на лявото си ухо.
4
лостчето на щипката само малко.
2 Издърпайте кабела в канала под лостчето.
Забележки
• Ако издърпате лостчето на щипката без щипката да е затворена или ако държите щипката
затворена, но отворите лостчето твърде
много, не можете да поставите кабела в улея
под лостчето.
• Не прихващайте кабела в продължението на
щипката и не го приклещвайте в улея. Това
може да повреди кабела.
Как да използвате калъфа за пренасяне
(вижте фиг. D)
1 Поставете слушалките във вътрешното
калъфче.
2 Завъртете кабела около вътрешното
калъфче и след това поставете в калъфа за
пренасяне.
Съхраняване на слушалките с щипка прикачена към кабела
Поставете щипката с горната й страна и навийте кабела около вътрешното калъфче и след това
поставете в калъфа за пренасяне.
Как да поставим тапите за уши правилно
(вижте фиг. E)
Ако наушниците не прилягат добре на ушите
ви, може да не чувате ниските честоти (басите).
За да се насладите на по-добро качество на звука,
нагласете позицията на наушниците така, че да
прилепнат на ушите ви или ги пъхнете вътре в
ушите си, за да ви бъдат по-удобни. Ако наушниците не са ви по мярка, опитайте с друг размер.
Наушниците с размер М са фабрично монтирани
на слушалките. Ако смятате, че наушниците с
размер М не съвпадат с ушите ви, подменете ги с
приложените наушници с размер S или L.
Когато променяте наушниците, инсталирайте
ги така че да предотвратите изпадането им в
ушните ви канали. Завъртете наушниците, за да
осигурите максимално сигурно прилепване.
Почистване на наушниците
Отстранете наушниците от слушалките и ги
измийте с разреден разтвор на щадящ перилен
препарат.
Спецификации
Предпазни мерки
Вид:
Затворен, динамичeн
Драйвер устройство:
9 mm, куполен тип
(CCAW)
Капацитет на захранването:
100 mW (IEC*)
Импеданс:
16 -- при 1 kHz
Чувствителност: 100 dB/mW
Честотен отговор:
10 - 23, 000 Hz
Кабел:
Прибл. 0.6 m, Litz кабел
ТРC вид
Щекер:
Позлатен стеро мини
щекер
Tегло:
Прибл. 6 g без кабел
• Моля, пазете тапите чисти по всяко време,
особено във вътрешността им (вижте фиг.
F).
Ако във вътрешността на тапите попадне
ушна кал или прах, възможно е да имате трудности с чуването.
• Слушането с висока сила на звука може да е
причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте
слушалките докато шофирате или карате
велосипед.
• Не прилагайте натиск или излишна сила докато
ползвате слушалките, тъй като това може
да причини неизправност или да деформира
слушалките.
• Възможно е тапите за уши да дефектират в
следствие на продължителна употреба или
съхранение.
• Инсталирайте тапите здраво на слушалките.
Ако някоя тапа случайно се отдели и остане
в ухото ви, възможно е това да е причина за
нараняване.
Приложени аксесоари:
Калъф за пренасяне (1)
Кабел (прибл. 0.6 м) (1)
Тапи (S x 2, M x 2, L x 2)
Наушници (S x 2, M x 2, L x 2), Щипка (1)
* IEC = Международна комисия на електротехниците
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
EP-EX1 се продава отделно като опция за
подмяна на тапите.
5
6
7
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising