Sony | MDR-HW300K | Sony MDR-HW300K Безжични слушалки MDR-HW300K RF Инструкции за експлоатация

4-478-288-61(1)
A tartozékok
meglétének ellenőrzése
Használat
1
2
Töltse fel a fejhallgatót.
ˋˋA hang megszakadhat, ha a jeladót más 2,4 GHz-en
sugárzó készülékekkel vagy mikrohullámú sütővel
együtt használja.
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
A hálózati
csatlakozóhoz
TMR-HW300 jeladó (1)
Wireless Stereo
Headphone System
Használati útmutató
 Az audio-/videoberendezés fejhallgató-csatlakozójának használata
Fejhallgató
csatlakozója
(sztereó mini
csatlakozó)
Tv, digitális zenelejátszó stb.
 Az audio-/videoberendezés audiokimeneti (L/R) csatlakozóinak használata
Használjon csatlakozóadaptert (nem tartozék) a jeladó és az audio-/videoberendezés között.
Csatlakoztató kábel (körülbelül 1,5 m) (1)
Jellemzők
MDR-HW300K
Magyar
Vezeték nélküli sztereó fejhallgató-rendszer
FIGYELEM!
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség
hatásának.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen,
fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
Óvja az akkumulátort/elemet (a behelyezett elemet vagy
akkumulátort) a hosszú idejű nagy melegtől, például
napfénytől, tűztől stb.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülékházat. A készülék javítását csak képzett
szakember végezheti.
Ha a működésében rendellenességet tapasztal, azonnal
csatlakoztassa le a hálózati csatlakozóról!
A készüléket ne használja zárt helyen, pl.
könyvszekrényben, beépített szekrényben. Mivel a
készüléket a hálózati csatlakozóval lehet leválasztani a
hálózati feszültségről, könnyen hozzáférhető hálózati
csatlakozóra csatlakoztassa.
A rendszer addig nincs leválasztva a hálózati feszültségről,
amíg a hálózati csatlakozóra csatlakozik, akkor sem, ha
magát a rendszert kikapcsolta.
A fejhallgató által keltett erős hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
A típustábla a jeladó alján található.
Alulírott, Sony Corp. nyilatkozom, hogy a készülék
megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol a használata jogszabályban előírt,
főként az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az
Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku
Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az
Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
L (fehér)
Audiokimeneti
(L/R)
csatlakozók
Sztereó hangrendszer, Blu-ray Disc lejátszó, DVD-lejátszó,
televízió* stb.
* Amennyiben nincs fejhallgató-csatlakozó.
R (vörös)
Csatlakozóadapter (sztereó mini csatlakozó ×1
 tűs csatlakozó ×2, nem tartozék)
4
Ha a jeladót az audio-/videoberendezés audiokimeneti (L/R) csatlakozójára
csatlakoztatva a hang torzul, csatlakoztassa a jeladót ismét a fejhallgató
csatlakozójára.
5
Helyezze fel a fejhallgatót.
Hallgatás előtt
Indítsa el a lejátszást az audio-/
videoberendezésen.
A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében mindenképp
csökkentse a fejhallgató hangerejét, miután a / (be/készenlét) kijelzés
világítani kezd.
Tapintható pont
Tartsa lenyomva,
amíg a jelzőfény
világítani nem kezd.
6
1
Távolítsa el a régi fülpárnát a borítás bevágásából
kihúzva azt.
Állítsa be a hangerőt.
Használat után
A fejhallgató csipogó hangjelzést hallat, ha a hangerő
eléri a maximális vagy minimális értéket.
1
2
Tapintható pont
Állítsa le a lejátszást az audio-/
videoberendezésen.
Tartsa lenyomva a / (be/
készenlét) gombot a fejhallgatón,
amíg a / kijelzés ki nem alszik.
Tipp
A fejhallgató automatikusan kikapcsol,
ha a rádiófrekvenciás jel átvitele a
jeladóról körülbelül 5 percen keresztül
szünetel.
Ha körülbelül 10 percen keresztül nincs
vagy gyenge a bemeneti jel
Ha a jeladó nem észlel jelet, a jeladó POWER jelzőfénye körülbelül
10 percen keresztül villog, majd a jeladó automatikusan beszünteti
a rádiófrekvenciás jel sugárzását*. A jeladó újraindul, ha újra kap
audiojelet.
A jeladó akkor is kikapcsolhat, ha a csatlakoztatott audio-/
videoberendezés hangereje túl alacsony. Ebben az esetben növelje
a csatlakoztatott audio-/videoberendezés hangerejét azon a
tartományon belül, ahol a hang nem torz, majd csökkentse a
fejhallgató hangerejét.
* Ha a csatlakoztatott audio-/videoberendezés kimeneti jele zajos,
előfordulhat, hogy a jeladó akkor sem kapcsol ki, ha nincs
bemeneti audiojel.
Az egység használata a mellékelt kábel csatlakoztatásával
A fejhallgató tárolása
Használhatja az egységet hagyományos vezetékes fejhallgatóként is, ha a mellékelt csatlakoztató kábellel
csatlakoztatja. A vezetékes használat közben töltheti is a fejhallgatót. Mindenképp a mellékelt csatlakoztató
kábelt használja.
A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében a csatlakoztatás előtt csökkentse az audio-/
videoberendezés hangerejét.
Mielőtt összehajtogatná a tároláshoz, ellenőrizze a fejhallgató jobb
és bal oldalát.
Tippek a töltéshez
Először töltse fel a fejhallgatót
A fejhallgató egy újratölthető lítium-ion akkumulátort
tartalmaz, amelyet az első használat előtt fel kell tölteni.
2
Illessze az új fülpárnát a borítás bevágásába.
Győződjön meg róla, hogy a fülpárna függőlegesen
helyezkedik el.
Hozzávetőleges töltési
idő
Hozzávetőleges
üzemidő1)
3 óra2)
10 óra3)
1)1 kHz és 0,1 mW + 0,1 mW kimeneti teljesítmény esetén
2)Az üres akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges órák
száma
3)A megadott idők a hőmérséklet és az üzemi
körülmények függvényében változhatnak.
Az akkumulátor energiaszintje
A fejhallgató töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez
kapcsolja be a fejhallgatót, és ellenőrizze a / kijelzést.
Ha a kijelzés zölden világít, az akkumulátor még
használható. Töltse fel a fejhallgatót, ha a / kijelzés
kikapcsol, elhalványul, villog, illetve a hang torzzá vagy
zajossá válik.
A fejhallgató töltése hálózati
csatlakozóról
Ha a fejhallgatót hálózati csatlakozóra csatlakoztatva tölti,
használja az USB hálózati tápegységet (nem tartozék).
További információkat a tápegységhez mellékelt
használati útmutatóban olvashat.
Megjegyzések
ˋˋCsak a mellékelt micro USB-kábelt használja. Ne
használjon más USB-kábelt.
ˋˋHa a fejhallgatót hosszú ideig nem használja,
előfordulhat, hogy a CHG jelzőfény csak egy idő
elteltével gyullad ki, miután a fejhallgatót a
számítógéphez csatlakoztatta. Ebben az esetben ne
húzza ki a micro USB-kábelt a fejhallgatóból, és várjon,
amíg a CHG jelzőfény kigyullad.
ˋˋA fejhallgatót 5 °C és 35 °C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse. Ha a fejhallgatót ettől eltérő
környezeti hőmérsékleten próbálja meg tölteni,
előfordulhat, hogy a CHG jelző villog, és a töltés nem
fejezhető be megfelelően.
ˋˋHa a számítógép hibernálás üzemmódba lép, mialatt a
fejhallgatóhoz van csatlakoztatva, a töltés nem
fejeződik be megfelelően. A töltés előtt ellenőrizze a
számítógép beállítását. A CHG jelzőfény automatikusan
kikapcsol, ha a számítógép hibernált állapotba lép.
Ebben az esetben töltse fel ismét a fejhallgatót.
ˋˋCsatlakoztassa a fejhallgatót közvetlenül a
számítógéphez. Előfordulhat, hogy közvetett
kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem
végezhető el megfelelően a töltés.
ˋˋAz akkumulátor élettartamának végét jelentheti, ha az
üzemidő a felére csökken. Az akkumulátor cseréjével
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével
vagy egy Sony-forgalmazóval.
Ha a rendszer használata során valamilyen probléma
merül fel, használja az alábbi ellenőrző listát. Ha
valamelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a
legközelebbi Sony-forgalmazót.
Nincs hang/Halk hang
ˋˋKapcsolja be a fejhallgatót.
ˋˋEllenőrizze a jeladó és az audio-/videoberendezés, a
hálózati tápegység és a hálózati csatlakozó
csatlakozását.
ˋˋGyőződjön meg róla, hogy az audio-/videoberendezés
be van kapcsolva.
ˋˋHa a jeladót egy audio-/videoberendezés fejhallgatócsatlakozójára csatlakoztatja, növelje a hangerőt a
csatlakoztatott audio-/videoberendezésen azon a
tartományon belül, ahol a hang nem torz.
ˋˋGyőződjön meg róla, hogy a fejhallgatót a megfelelő
módon viseli.
ˋˋTöltse fel a fejhallgatót. Ha a / kijelzés a töltés után
továbbra sem gyullad fel, vigye el a fejhallgatót egy
Sony-forgalmazóhoz.
ˋˋNövelje a fejhallgató hangerejét.
A hang torzul vagy szaggatottá válik
(néha zajjal)
ˋˋVáltoztassa meg a jeladó helyét.
ˋˋCsatlakoztassa a jeladót egy audio-/
videoberendezéshez a fejhallgató-csatlakozó, nem
pedig az audiokimeneti (L/R) csatlakozók használatával.
ˋˋHa a jeladót a fejhallgató-csatlakozó használatával
csatlakoztatja audio-/videoberendezéshez, csökkentse
a hangerőt a csatlakoztatott audio-/videoberendezésen
egy olyan tartományba, ahol a hang nem torz.
ˋˋTöltse fel a fejhallgatót. Ha a / kijelzés a töltés után
továbbra sem gyullad fel, vigye el a fejhallgatót egy
Sony-forgalmazóhoz.
ˋˋEllenőrizze, hogy van-e más 2,4 GHz-en sugárzó
készülék vagy mikrohullámú sütő a közelben.
Hangos háttérzaj
Tippek a hangerő
beállításához
ˋˋHa a jeladót az audio-/videoberendezés fejhallgatócsatlakozójához csatlakoztatja, állítsa az audio-/
videoberendezés hangerejét a lehető leghangosabbra,
de ne annyira hangosra, hogy a hang torzuljon.
ˋˋAmikor videót néz, ügyeljen arra, hogy ne növelje meg
túlzottan a hangerőt a csendesebb jelenetek alatt. Így
elkerülheti a halláskárosodást a hangosabb jelentek
esetén.
ˋˋA jeladó automatikusan beszünteti a rádiófrekvenciás
jel sugárzását, ha körülbelül 10 percen keresztül nem
észlel jelet, vagy ha a csatlakoztatott audio-/
videoberendezés hangereje túl alacsony. Növelje a
csatlakoztatott audio-/videoberendezés hangerejét
azon a tartományon belül, ahol a hang nem torz.
A rádiófrekvenciás (RF) jelek átviteli területe a jeladótól 30
körülbelül m távolságig terjed.
A hang megszakadhat, ha a fejhallgató a rádiófrekvenciás
jelek átviteli területén kívülre kerül, vagy ha a vételi
körülmények romlanak.
ˋˋMivel a rendszer 2,4 GHz-en továbbítja a jeleket, a hang
megszakadhat, ha interferencia lép fel. Ez a
rádiófrekvencia tulajdonságai miatt fordulhat elő, és
nem jelent meghibásodást.
ˋˋA fejhallgatón keresztül hallható zaj a jeladó
pozíciójától és a helyiség berendezésétől függően
változhat. Javasoljuk, hogy arra a helyre helyezze a
jeladót, ahonnan a legtisztább hangot adja.
Megjegyzések a hálózati tápegységgel
kapcsolatban
Egységes polaritású
csatlakozódugasz
ˋˋEllenőrizze, hogy van-e más 2,4 GHz-en sugárzó
készülék vagy mikrohullámú sütő a közelben.
ˋˋHa a jeladót egy audio-/videoberendezés fejhallgatócsatlakozójára csatlakoztatja, növelje a hangerőt a
csatlakoztatott audio-/videoberendezésen azon a
tartományon belül, ahol a hang nem torz.
ˋˋTöltse fel a fejhallgatót. Ha a / kijelzés a töltés után
továbbra sem gyullad fel, vigye el a fejhallgatót egy
Sony-forgalmazóhoz.
Rádiófrekvenciás jelek
átviteli területe
ˋˋA fejhallgatót ne ejtse le, ne érje ütés, és más módon se
tegye ki semmilyen erős fizikai hatásnak. A termék
megsérülhet.
ˋˋNe szerelje szét vagy próbálja meg kinyitni a rendszer
bármely részét.
ˋˋStabilan csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
ˋˋMindenképp a mellékelt hálózati tápegységet
használja. Az eltérő csatlakozópolaritású vagy más
tulajdonságú hálózati tápegységek használata a termék
meghibásodását okozhatja.
Hibaelhárítás
A hang megszakad
Az akkumulátor nem tölthető/
A CHG kijelzés villog, vagy nem
gyullad fel
ˋˋEllenőrizze, hogy a fejhallgató és a számítógép
megfelelően csatlakoztatva vannak-e a mellékelt micro
USB-kábellel.
ˋˋEllenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva, és
nincs-e készenléti, alvó vagy hibernált módban.
ˋˋEllenőrizze, hogy a fejhallgató és a számítógép
közvetlenül kapcsolódnak-e egymáshoz, nem pedig
USB-elosztón keresztül.
ˋˋLehetséges, hogy a számítógép a kapcsolódáshoz
használt USB-portján lépett fel probléma. Használjon
másik USB-portot, ha rendelkezésre áll ilyen.
ˋˋPróbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a
fentiektől eltérő problémát tapasztal.
Tartozékok
TMR-HW300 vezeték nélküli sztereó jeladó
MDR-HW300 vezeték nélküli sztereó fejhallgató
Hálózati tápegység (5 V) (1)
Micro USB-kábel (körülbelül 50 cm) (1)
Csatlakoztató kábel (körülbelül 1,5 m) (1)
Használati útmutató (ez a kézikönyv) (1)
Jótállási jegy (1)
Rendszerkövetelmények az akkumulátor
USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez
Személyi számítógép, amely az alábbi, telepített operációs
rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 vagy újabb)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
Mac OS X (10.3-as vagy újabb verzió)
A védjegyekre vonatkozó megjegyzések
Biztonság
Megjegyzések
Mellékelt csatlakoztató kábel
ˋˋMenjen a rádiófrekvenciás jelek átviteli területére.
ˋˋEllenőrizze a jeladó és az audio-/videoberendezés, a
hálózati tápegység és a hálózati csatlakozó
csatlakozását.
ˋˋEllenőrizze, hogy van-e más 2,4 GHz-en sugárzó
készülék vagy mikrohullámú sütő a közelben.
ˋˋVáltoztassa meg a jeladó helyét.
ˋˋA jeladó automatikusan beszünteti a rádiófrekvenciás
jel sugárzását, ha körülbelül 10 percen keresztül nem
észlel jelet, vagy ha a csatlakoztatott audio-/
videoberendezés hangereje túl alacsony. Indítsa el a
lejátszást a csatlakoztatott audio-/videoberendezésen,
vagy növelje az audio-/videoberendezés hangerejét
azon a tartományon belül, ahol a hang nem torz.
Óvintézkedések
Töltési és üzemidő
Micro USB-kábel (körülbelül 50 cm) (1)
©2013 Sony Corporation Printed in China
A fülpárnák cserélhetőek. Ha a fülpárnák bepiszkolódnak
vagy elhasználódnak, cserélje ki azokat az alábbi ábrán
látható módon. A fülpárnák kereskedelmi forgalomban
nem kaphatóak. A fülpárnákat megrendelheti a
legközelebbi Sony-forgalmazónál, vagy abban az
üzletben, ahol a rendszert vásárolta.
Csatlakoztassa az audio-/videoberendezést az alábbi  vagy  ábra alapján.
Hálózati tápegység (1)
A jeladót a kábeldekóderhez/műholdvevőhöz
csatlakoztassa, és ne a televízióhoz.
Egyes televíziókon beállítható, hogy a hang a
hangszórókról és a fejhallgató-csatlakozóról egyaránt
szóljon. Ezzel a beállítással kapcsolatban részleteket a
tv-készülék kezelési használati útmutatóiban talál.
Ha a jeladót közvetlenül egy audio-/videoberendezés
fülhallgató-csatlakozójához (monó mini csatlakozóhoz)
csatlakoztatja, előfordulhat, hogy az audiojel a jobb
csatornán nem lesz továbbítva.
MDR-HW300 fejhallgató (1)
Köszönjük, hogy a Sony MDR-HW300K vezeték nélküli
sztereó fejhallgató-rendszert választotta. A készülék
használata előtt alaposan olvassa el ezt a használati
útmutatót, és tartsa meg a későbbi használathoz.
Főbb jellemzők:
ˋˋMagas hangminőség tömörítés nélküli digitális,
vezeték nélküli átvitellel
A 2,4 GHz-es digitális, vezeték nélküli átvitel megelőzi
az akadályok okozta interferenciát. Magas
hangminőség tömörítés nélküli digitális, vezeték nélküli
átvitellel.
ˋˋErőteljes és kifejező hang
Erőteljes és kifejező hang 40 mm-es neodímium
hangszóróval.
ˋˋKényelmes viselet hosszú távon is
Kényelmes viselet hosszú távon is a puha fülpárnáknak
és fejpárnának köszönhetően.
ˋˋValós idejű automatikus csatornaválasztás, amely
megelőzi a hang szakadozottságát
Valós idejű automatikus csatornaválasztás a fejhallgatórendszeren a jel optimális vétele érdekében. A rendszer
automatikusan képes szabad csatornára váltani a hang
kimaradása nélkül, mielőtt a jel megszakadna.
ˋˋHangerőszabályzó a fejhallgatón
ˋˋKönnyen tölthető USB-porton keresztül
3 óra alatt teljesen feltölthető akkumulátor és körülbelül
10 óra lejátszási idő. A rendszer a fejhallgató töltése
közben is használható.
ˋˋOpcionális vezetékes kialakítás
Vezetékes kialakításban is használható a mellékelt
csatlakoztató kábellel. A vezetékes kialakítás
segítségével az okostelefonján, számítógépén és
táblagépén lejátszott tartalmakat is élvezheti.
ˋˋÖsszehajtogatható kivitel a könnyebb tárolás
érdekében
A fülpárnák cseréje
Megjegyzés a monó komponens
kapcsolatról
(Vörös)
(Nem világít)
Akkor fejeződött be, ha a
jelzőfény kialszik.
3
A fejhallgató és a televízió
hangszóróinak együttes
hallgatása
Ismétlődő csipogó hangjelzés
hallható, és a fejhallgató nem kap
audiojelet a jeladótól
ˋˋMinden esetben mindenképp a mellékelt hálózati
tápegységet használja. Még az azonos feszültségű és
csatlakozópolaritású hálózati tápegységek is kárt
okozhatnak a termékben az áramkapacitás és más
tényezők miatt.
Áramellátás és elhelyezés
ˋˋHa hosszú ideig nem szándékozik használni a rendszert,
húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati
csatlakozóból. A csatlakozódugasz eltávolításakor fogja
meg a hálózati tápegységet.
Ne magát a vezetéket húzza.
ˋˋNe helyezze a rendszert az alábbi helyekre:
ˋˋKözvetlen napfénynek kitett helyre, fűtőtesthez közel
vagy más különösen magas hőmérsékletű helyre,
ˋˋporos helyre,
ˋˋinstabil felületre vagy ferde felületre,
ˋˋnagy rázkódásnak kitett helyre,
ˋˋfürdőszobába vagy más magas páratartalmú helyre.
A fejhallgató
Körültekintő használat
Ha a hangerő túl nagy, a hang kihallatszik a fejhallgatóból.
Ügyeljen arra, hogy a hangerőt ne növelje meg annyira,
hogy ez zavarja a környezetében lévőket.
Hajlamosak vagyunk zajos helyeken megnövelni a
hangerőt. Biztonsági okokból azonban ajánlott olyan
szinten tartani a hangerőt, amely mellett még hallani lehet
a bennünket körülvevő hangokat.
Tisztítás
A készüléket kímélő mosószerrel megnedvesített puha
ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószert, például hígítót,
benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a készülék
felszínét.
Ha a készülék megsérül
ˋˋHa a termék megsérül, vagy ha idegen tárgy kerül az
egység belsejébe, azonnal szüntesse meg az
áramellátását, és forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
ˋˋHa Sony-forgalmazóhoz viszi a rendszert, mindenképp
vigye magával a fejhallgatót és a jeladót is.
Műszaki adatok
Vezeték nélküli sztereó jeladó
(TMR-HW300)
Modulációs rendszer
GFSK
Vivőfrekvencia 2,406 GHz – 2,478 GHz
Átviteli távolság Körülbelül legfeljebb 30 m
Frekvenciaátvitel 20 Hz – 23 000 Hz
Torzítás
1% vagy kisebb (1 kHz)
Audiokimenetek Sztereó mini csatlakozódugó
Tápellátás
DC 5 V (a mellékelt hálózati
tápegységgel)
Méretek
Körülbelül 75 mm × 18 mm × 75 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg
Körülbelül 70 g
Névleges teljesítményfelvétel
0,6 W
Vezeték nélküli sztereó fejhallgató
(MDR-HW300)
Érzékenység
98 dB/mW
Hangvisszaadási frekvencia-tartomány
10 Hz – 22 000 Hz
Impedancia
32 Ω 1 kHz-en
Teljesítmény
1 000 mW (IEC*)
Tápellátás
Beépített, újratölthető lítium-ion
akkumulátor
Tömeg
Körülbelül 190 g
Névleges teljesítményfelvétel
2,5 W
* IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a
megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett
védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és ® jelek nincsenek
feltüntetve.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Забележка за потребители: следната информация
се отнася само за оборудване, продавано в страни,
където се прилагат директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Запитвания за съответствие на продуктите
съгласно законодателството на Европейския съюз,
следва да се отправят към Упълномощения
представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте
адресите, посочени в придружаващите сервизни или
гаранционни документи.
Wireless Stereo
Headphone System
Как се използва
1
2
Заредете слушалките.
Към електрически
контакт
Проверка на
включените части
Инструкции за работа
Предавател TMR-HW300 (1)
Свържете променливотоковия
адаптер.
Свържете A/V компонента, като следвате схема  или  по-долу.
ТВ, цифров музикален
плейър и др.
Променливотоков адаптер (1)
Стерео система, Blu-ray диск плейър, DVD плейър, ТВ*
и др.
Аудио изход
(L/R) жакове
L (бял)
* Ако няма жак за слушалки.
R (червен)
Адаптер (стерео мини жак ×1
 конектор ×2, не е
предоставен)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите опасността от пожар или
електрически удар, не излагайте този апарат на
дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар или от удар от
електрически ток, не излагайте този уред на пръски и
капки и не поставяйте върху него предмети, пълни с
течност, например вази.
Не излагайте батериите (поставени батериен блок или
батерии) на прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън или подобни продължително време.
За предотвратяване на удар от електрически ток, не
отваряйте корпуса. Сервизът трябва да се извършва
само от квалифициран персонал.
Не монтирайте уреда в затворено пространство, като
секция или вграден шкаф.
Тъй като главният щепсел на променливотоковия
адаптер се използва за откачане на
променливотоковия адаптер от мрежата, свържете го
към лесно достъпен електрически контакт. Ако
забележите изменения в него, изключете го от
електрическия контакт незабавно.
Устройството не е откачено от електрическата мрежа,
докато е свързано към контакта, дори ако устройството
е било изключено.
Пpeкомepното нaлягaнe нa звyкa от cлyшaлкитe можe
дa довeдe до зaгyбa нa cлyxa.
Фабричната табелка се намира върху долната част на
предавателя.
С настоящето Сони Корпорация декларира, че този
Оборудване отговаря на основните изисквания и
другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС.
Подробности може да намерите на Интернет
страницата :
http://www.compliance.sony.de/
Валидността на знака CE се ограничава само до тези
държави, където същият има законна сила, основно в
държавите от EEA (Европейска икономическа зона).
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този продукт не
Ако звукът е изкривен при свързване на предавателя към жаковете за
аудио изход на A/V компонента (L/R), свържете предавателя към жака за
слушалки.
Свързващ кабел (приблиз. 1,5 m) (1)
трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Третиране на използвани батерии
(приложимо в Европейския Съюз и
други европейски държави със
системи за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката
показва, че батерията, доставена с този продукт, не
трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в
комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност,
правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна
само от квалифициран сервизен персонал. За да сте
сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана
правилно, предайте стария продукт в събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в
упътването как да извадите по безопасен начин
изважда батерията от продукта. Предайте я в
събирателния пункт за рециклиране на използвани
батерии.
4
5
Поставете слушалките.
Преди да слушате
Стартирайте възпроизвеждане на A/V
компонента.
Намалете силата на звука на слушалките след светване на индикатора
/ (Вкл./Готовност), за да намалите опасността от увреждане на слуха.
Тактилна точка
Задръжте, докато
индикаторът
светне.
6
Регулирайте звука.
След използване
Когато силата на звука достигне максимум или
минимум, от слушалките ще се чуе звуков сигнал.
1
Спрете възпроизвеждането на
A/V компонента.
2
Задръжте бутона / (Вкл./
Готовност) на слушалките, докато
индикаторът / се изключи.
Тактилна точка
Съвет
Слушалките ще се изключат
автоматично, ако предаването на
радиочестотен сигнал от
предавателя спре за около 5 минути.
Ако няма сигнал или се получава слаб
сигнал за около 10 минути
Ако предавателят не открие сигнал, индикаторът POWER на
предавателя мига около 10 минути, после предавателят спира
автоматично предаването на радиочестотен сигнал*.
Предавателят се рестартира отново след получаване на аудио
сигнал.
Предавателят може също да спре, ако звукът на свързания A/V
компонент е прекалено нисък. В този случай увеличете силата
на звука на свързания A/V компонент в диапазона, в който
звукът не е изкривен, после намалете силата на звука на
слушалките.
* Ако от свързания A/V компонент се извежда шум,
предавателят може да не изключи, дори ако не се извежда
аудио сигнал.
Използване на устройството чрез свързване на предоставения
кабел
Можете да използвате устройството като обикновени слушалки с кабел, като свържете предоставения
свързващ кабел. Можете също да зареждате слушалките, докато ги използвате с кабел. Използвайте
предоставения свързващ кабел.
За да намалите опасността от увреждане на слуха, намалете силата на звука на A/V компонента преди
свързване.
За подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Първо заредете слушалките
Приблиз. време за
зареждане
Приблиз. време за
използване1)
3 часа2)
10 часа3)
ˋˋНе изпускайте, удряйте и не подлагайте слушалките
на силни удари. Това може да ги повреди.
ˋˋНе разглобявайте и не се опитвайте да отваряте
никои части на системата.
2
Поставете новите наушници в жлеба на корпуса.
Уверете се, че наушниците са поставени
вертикално.
Оставаща мощност на батерията
Съхраняване на слушалките
Проверете лявата и дясната слушалка, преди да ги завъртите
за съхранение.
За да заредите слушалките от
електрическата мрежа
Ако зареждате слушалките от електрическата мрежа,
използвайте променливотоков USB адаптер (не е
предоставен). За повече информация вижте
инструкциите за работа, предоставени с адаптера.
Забележки
ˋˋИзползвайте само предоставения micro-USB кабел.
Не използвайте друг USB кабел.
ˋˋАко слушалките не са използвани дълго време,
може да отнеме известно време, преди да светне
CHG индикаторът след включване към компютъра. В
този случай не изваждайте micro-USB кабела от
слушалките и изчакайте CHG индикаторът да светне.
ˋˋЗареждайте слушалките при околна температура
между 5 °C и 35 °C. Ако се опитвате да зареждате
слушалките при околна температура извън този
диапазон, CHG индикаторът може да мига и
зареждането да не завърши правилно.
ˋˋАко компютърът влезе в режим на хибернация,
докато е свързан към слушалките, зареждането
може да не завърши правилно. Проверете
настройката на компютъра преди зареждане. Когато
компютърът влезе в режим на хибернация, CHG
индикаторът ще се изключи автоматично. В този
случай заредете слушалките отново.
ˋˋСвържете слушалките директно към компютър.
Зареждането може да не завърши правилно при
индиректна връзка, например през USB
разклонител.
ˋˋКогато времето за използване на батерията намалее
наполовина, това може да е краят на сервизния ѝ
живот. Попитайте в мястото на покупка или при
търговец на Sony как да подмените батерията.
Съвети за настройка
на силата на звука
ˋˋАко свържете предавателя към жака за слушалките
на A/V компонента, настройте силата на звука на
A/V компонента възможно най-високо, но не
толкова високо, че аудио сигналът да се изкриви.
ˋˋКогато гледате видео, внимавайте да не увеличите
звука прекалено много на тихите сцени. Когато се
възпроизвежда шумна сцена, може да увреди слуха
ви.
Зона на предаване на
радиочестотен сигнал
Приблизителната зона на предаване на
радиочестотния сигнал от предавателя е до 30 m.
Ако слушалките са извън зоната на предаване на
радиочестотния сигнал, звукът може да прекъсва или
приемането да се влоши.
Забележки
Бележки относно променливотоковия
адаптер
ˋˋПоставете здраво конектора на променливотоковия
адаптер.
ˋˋИзползвайте предоставения променливотоков
адаптер. Използването на променливотокови
адаптери с различен поляритет на конектора или
други характеристики може да повреди продукта.
Унифициран
конектор с отчитане
на поляритет
1)при 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW изходна мощност
2)часове, необходими за пълно зареждане на празна
батерия
3)Времето може да е различно в зависимост от
температурата или условията на използване.
ˋˋЗвукът може да прекъсва при смущения, защото
системата предава сигнали при 2,4 GHz. Това се
дължи на характеристиката на радио честотата и не
е неизправност.
Предоставен свързващ кабел
ˋˋПреместете се в рамките на зоната на предаване на
радиочестотен сигнал.
ˋˋПроверете връзката на предавателя и A/V
компонента, променливотоковия адаптер и
електрическия контакт.
ˋˋПроверете дали наблизо няма безжични уреди,
които използват честота 2,4 GHz или микровълнова
фурна.
ˋˋПроменете позицията на предавателя.
ˋˋПредавателят спира автоматично предаването на
радиочестотен сигнал, ако не открие сигнал, или ако
силата на звука на свързания A/V компонент е
прекалено ниска за около 10 минути. Пуснете
възпроизвеждане на свързания A/V компонент или
увеличете силата на звука на A/V компонента в
диапазона, в който звукът не е изкривен.
Предпазни мерки
Съвети при зареждане
За да проверите оставащата мощност на батерията на
слушалките, включете ги и проверете индикатора /.
Когато индикаторът свети в зелено, батерията може да
се използва. Ако индикаторът / изгасне, избледнее,
мига или ако звукът прекъсва или има смущения,
заредете слушалките.
Micro-USB кабел (приблиз. 50 cm) (1)
Благодарим ви за покупката на безжичната система
стерео слушалки Sony MDR-HW300K. Преди да
работите с устройството, прочетете внимателно това
ръководство и го запазете за бъдеща справка.
Някои от функциите са:
ˋˋВисококачествен звук с некомпресирано цифрово
безжично предаване
2,4 GHz цифровото безжично предаване предпазва
от смущения от препятствия. Висококачествен звук с
некомпресирано цифрово безжично предаване.
ˋˋМощен и изразителен звук
Мощен и изразителен звук с 40 mm неодимиева
мембрана.
ˋˋУдобни при продължително използване
Удобни при продължително използване
благодарение на меките наушници и
възглавничката за главата.
ˋˋАвтоматичният избор на канал в реално време
възпрепятства прекъсванията на звука
Автоматичният избор на канал в реално време
позволява най-добро приемане на сигнала от
слушалките. Системата може да превключва
автоматично към свободен канал без прекъсване на
звука преди блокиране на сигнала.
ˋˋФункция за управление на силата на звука на
слушалките
ˋˋЛесно зареждане през USB порт
3 часа за пълно зареждане на батерията и приблиз.
10 часа време за възпроизвеждане. Слушалките
може да се използват по време на зареждане.
ˋˋОпция за кабел
Слушалките може да се използват и с
предоставения свързващ кабел. С опцията за кабел
можете да слушате съдържание от смартфон,
компютър и таблет.
ˋˋГъвкава конструкция за по-лесно съхранение
Свалете старите наушници, като ги издърпате от
жлеба на корпуса.
Време за зареждане и използване
Използвайте адаптер (не е предоставен) между предавателя и A/V компонента.
Функции
1
Ако свържете предавателя директно към аудио
жака (моно мини жак) на A/V компонента, аудио
сигналът може да не се извежда от правилния
канал.
Слушалките съдържат презареждаема литиево-йонна
батерия, която трябва да се зареди, преди да се
използват за първи път.
 Използване на жакове за аудио изход (L/R) на A/V компонента
Безжична система стерео слушалки
Наушниците могат да се сменят. Ако наушниците се
замърсят или се износят, сменете ги, както е показано
по-долу. Наушниците не се продават. Можете да
поръчате резервни от магазина, където сте закупили
тази система или от най-близкия търговец на Sony.
Чува се повтарящ се звуков сигнал
и слушалките не могат да приемат
аудио сигнал от предавателя
Безопасност
Слушалки MDR-HW300 (1)
Български
Смяна на наушниците
 Използване на жака за слушалки на A/V компонента
Жак за
слушалки
(стерео мини
жак)
MDR-HW300K
Свържете предавателя към вашия кабелен/
сателитен декодер, вместо към телевизора.
Някои телевизори могат да се настроят да извеждат
аудио от жаковете на високоговорителите и
слушалките. За подробности за настройката, вижте
инструкциите за работа на вашия телевизор.
Бележка относно свързване на
моно компонент
(Червено)
(Изкл.)
Приключено при
изгасване на индикатора.
3
Слушане на аудио
едновременно от слушалките и
високоговорителите на
телевизора
ˋˋШумът, който чувате в слушалките, може да е
различен в зависимост от позицията на предавателя
и условията в стаята. Препоръчително е да
поставите предавателя на място, от където се
излъчва най-чист звук.
ˋˋЗвукът може да прекъсва, ако предавателят се
използва с други безжични уреди, които използват
честота 2,4 GHz или микровълнови печки.
Отстраняване на
неизправности
Ако имате проблеми при използването на тази
система, използвайте списъка по-долу за проверка.
Ако проблемът продължава, проверете при найблизкия търговец на Sony.
Няма звук/нисък звук
ˋˋВключете слушалките.
ˋˋПроверете връзката на предавателя и A/V
компонента, променливотоковия адаптер и
електрическия контакт.
ˋˋПроверете дали A/V компонентът е включен.
ˋˋАко свържете предавателя към жака за слушалките
на A/V компонента, увеличете силата на звука на
свързания A/V компонент в обхвата, в който звукът
не е изкривен.
ˋˋУверете се, че сте поставили правилно слушалките.
ˋˋЗаредете слушалките. Ако индикаторът / все още
е изгаснал след зареждането, занесете слушалките
при търговец на Sony.
ˋˋУвеличете силата на звука на слушалките.
Изкривен или накъсан звук
(понякога с шум)
ˋˋПроменете позицията на предавателя.
ˋˋСвържете предавателя към A/V компонента, като
използвате жака на слушалките, а не жаковете за
аудио изход (L/R).
ˋˋАко свържете предавателя към A/V компонента,
като използвате жака на слушалките, намалете
силата на звука на свързания A/V компонент в
диапазона, в който звукът не е изкривен.
ˋˋЗаредете слушалките. Ако индикаторът / все още
е изгаснал след зареждането, занесете слушалките
при търговец на Sony.
ˋˋПроверете дали наблизо няма безжични уреди,
които използват честота 2,4 GHz или микровълнова
фурна.
Силен фонов шум
ˋˋПроверете дали наблизо няма безжични уреди,
които използват честота 2,4 GHz или микровълнова
фурна.
ˋˋАко свържете предавателя към жака за слушалките
на A/V компонента, увеличете силата на звука на
свързания A/V компонент в обхвата, в който звукът
не е изкривен.
ˋˋЗаредете слушалките. Ако индикаторът / все още
е изгаснал след зареждането, занесете слушалките
при търговец на Sony.
Звукът прекъсва
ˋˋПредавателят спира автоматично предаването на
радиочестотен сигнал, ако не открие сигнал, или ако
силата на звука на свързания A/V компонент е
прекалено ниска за около 10 минути. Увеличете
силата на звука на свързания A/V компонент в
диапазона, в който звукът не е изкривен.
Батерията не може да се зареди/
CHG индикаторът мига или не
свети
ˋˋПроверете дали слушалките и компютърът са добре
свързани чрез предоставения micro-USB кабел.
ˋˋПроверете дали компютърът е включен и дали не е
в режим на готовност, заспиване или хибернация.
ˋˋПроверете дали слушалките и компютърът са
директно свързани, а не през USB разклонител.
ˋˋМоже да има проблем с USB порта на компютъра.
Свържете към друг USB порт, ако има.
ˋˋОпитайте отново да свържете през USB, ако случаят
е различен от описаните по-горе.
ˋˋВинаги използвайте предоставения
променливотоков адаптер. Дори променливотокови
адаптери със същото напрежение и поляритет на
конектора могат да повредят продукта поради токов
капацитет или други фактори.
Източници на захранване и поставяне
ˋˋАко няма да използвате системата дълго време,
извадете променливотоковия адаптер от
електрическия контакт. Когато вадите конектора,
хванете променливотоковия адаптер.
Не дърпайте от кабела.
ˋˋНе поставяйте системата на някое от следните
места.
ˋˋМеста, изложени на директна слънчева светлина,
близо до нагревателни уреди или други места с
много висока температура
ˋˋПрашни места
ˋˋНа нестабилна или наклонена повърхност
ˋˋМеста, изложени на множество вибрации
ˋˋБани или други места с висока влажност
Слушалки
Съобразявайте се
Когато силата на звука е прекалено висока, се чува
звук извън слушалките. Не увеличавайте звука така, че
да пречи на околните.
Когато ги използвате на шумни места, има тенденция
за увеличаване на звука. Но с цел безопасност се
препоръчва да поддържате ниво на звука, при което
все още да можете да чувате околните звуци.
Почистване
Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек
почистващ разтвор. Не използвайте разтворители,
бензол или спирт, защото може да повредят
повърхността.
Когато продуктът се счупи
ˋˋКогато продуктът се счупи или в него влезе чуждо
тяло, незабавно изключете захранването и се
свържете с най-близкия търговец на Sony.
ˋˋКогато занесете системата при търговец на Sony,
занесете слушалките и предавателя.
Спецификации
Безжичен стерео предавател
(TMR-HW300)
Система на модулация
GFSK
Носеща честота 2,406 GHz - 2,478 GHz
Разстояние на предаване
Приблиз. 30 m най-много
Честотна характеристика
20 Hz - 23 000 Hz
Коефициент на нелинейни изкривявания
1% или по-малко (1 kHz)
Аудио входове Стерео мини конектор
Изисквания за захранване
DC 5 V (от предоставения
променливотоков адаптер)
Размери
Приблиз. 75 mm × 18 mm × 75 mm
(ш/в/д)
Маса
Приблиз. 70 g
Номинален разход на енергия
0,6 W
Безжични стерео слушалки
(MDR-HW300)
Чувствителност 98 dB/mW
Честотен диапазон при възпроизвеждане
10 Hz – 22 000 Hz
32 Ω при 1 kHz
Импеданс
Максимална мощност
1 000 mW (IEC*)
Захранване
Вградена литиево-йонна
презареждаема батерия
Приблиз. 190 g
Маса
Номинален разход на енергия
2,5 W
* IEC = Международна електротехническа комисия
Включени части
Безжичен стерео предавател TMR-HW300
Безжични стерео слушалки MDR-HW300
Променливотоков адаптер (5 V) (1)
Micro-USB кабел (приблиз. 50 cm) (1)
Свързващ кабел (приблиз. 1,5 m) (1)
Инструкции за работа (това ръководство) (1)
Гаранционна карта (1)
Системни изисквания за зареждане на
батерията през USB
Персонален компютър с предварително инсталирана
някоя от следните операционни системи и USB порт:
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 или по-нов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 или по-нов)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова)
Търговски марки
Microsoft, Windows и Windows Vista са регистрирани
търговски марки или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
Всички други търговски марки и регистрирани
търговски марки са търговски марки и регистрирани
търговски марки на съответните им собственици. В
това ръководство знаците ™ и ® не са указани.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Download PDF

advertising