Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

Включени в комплекта аксесоари
3
4-565-121-22(1) (BG)
Лентова тонколона
Ръководство
за стартиране
Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Скоби за монтиране на
стена (2) и винтове (2)
Подложки за високоговорители за събуфера (4)
Само за HT-CT380/CT381.
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация
относно хоризонталното инсталиране на събуфера.
Включване на системата
Цифров оптичен кабел (1)

HT-CT380/CT381/CT780
 Свържете захранващите кабели (проводници).
Лентова
тонколона
 Натиснете бутона  (включено/в готовност).
Дисплеят светва.
Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Когато индикаторът светне, безжичната връзка на
тонколоната и събуфера е завършена. Ако не светне, безжичното предаване не е активирано. Вижте „Безжичен звук на събуфера“
в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените Инструкции за експлоатация.
За да инсталирате лентовата тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.
Събуфер
4
1
Слушане на звука
Свързване
INPUT
Свързване с телевизор
Свързване на с други устройства

Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Натиснете бутона INPUT неколкократно, докато желаното входно устройство се покаже на екрана. След това натиснете
бутона  (сила на звука), за да регулирате силата на звука.
Настройката е завършена!
Насладете се!
или
 Оптичен цифров кабел (включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип, не е включен в комплекта)
 Оптичен цифров кабел (включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип, не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип, не е включен в комплекта)
Моля, вижте предоставените Инструкции за експлоатация
относно режима на звук и други функции.
Слушане на музика BLUETOOTH устройство
Когато регистрирате BLUETOOTH
устройство
Ако телевизорът не е оборудван с оптичен цифров жак, свържете HDMI кабел
(високоскоростен тип, не е включен в комплекта) към входния HDMI жак
с надпис „ARC“, отпечатан на него.
Ако входният HDMI жак с надпис „ARC“, отпечатан на него, е свързан с друго
устройство, разкачете устройството от телевизора и го свържете към HDMI IN
жак (HDMI IN 1/2/3) на лентовата тонколона.
Предназначението на тази връзка е да осигури по-ефективно
възпроизвеждане на съраунд звука.
Ако входният HDMI жак на телевизора няма надпис „ARC“, отпечатан на
в добавка към HDMI кабела
него, свържете оптичния цифров кабел
(високоскоростен тип, не е включен в комплекта).
Ако други устройства са свързани към телевизора, разкачете техните HDMI
кабели
(високоскоростен тип, не е включен в комплекта) от входния HDMI
жак на телевизора и ги свържете към жаковете HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) на
лентовата тонколона.
(само за HT-CT780)
•
За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“
в предоставените Инструкции за експлоатация.
•
Когато използвате само HDMI кабел, го свържете към HDMI жака с надпис „ARC“, отпечатан и на телевизора, и на лентовата тонколона. В противен случай звукът от телевизора не се извежда.
INPUT
PAIRING
BLUETOOTH устройство
Индикатор BLUETOOTH (син)
За да сдвоите системата с BLUETOOTH устройство (Сдвояване)
За да слушате музика от регистрираното устройство
 Натиснете PAIRING на лентовата тонколона.
Индикаторът BLUETOOTH премигва бързо (
) по време на BLUETOOTH сдвояване.
 Включете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството, потърсете
 Натиснете неколкократно INPUT, докато се покаже [BT].
Индикаторът BLUETOOTH премигва (
) по време на опит за BLUETOOTH сдвояване.
 На BLUETOOTH устройството, изберете тази система (HT-CT380, HT-CT381
устройства и изберете тази система (HT-CT380, HT-CT381 или HT-CT780).
Ако се изисква парола, въведете „0000“.
Съвет
Инструкции за експлоатация
 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH свети ( ).
Установена е връзка.
или HT-CT780).
 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH свети ( ).
Установена е връзка.
 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
Забележка
При използване на свързване с едно
докосване (NFC)
2
Индикатор BLUETOOTH (син)
Подготовка на дистанционното управление
 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“ на своя смартфон.
 Допрете смартфона до маркировката N на лентовата
тонколона.
 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH свети ( ).
Установена е връзка.
• Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални плейъри с вградена функция NFC
(Операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x)
SongPal
Google Play™ и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за удобните функции.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising