Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

Включени в комплекта аксесоари
Лентова тонколона
Дистанционно управление (1)
Ръководство
за стартиране
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Подготовка на дистанционното управление
3
Включване на системата
Цифров оптичен кабел (1)
Подложки за високоговорители за събуфера (4)
HT-CT180
Лентова
тонколона
Подложки за
високоговорители
Събуфер
За да инсталирате лентовата
тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции
за експлоатация.
1
2
За да монтирате събуфера хоризонтално
Поставете събуфера на лявата страна,
с логотипа „SONY“ напред.
Свързване с телевизор

Разполага ли телевизорът ви с оптичен цифров жак?
ДА
НЕ
 Свържете захранващите кабели (проводници).
 Натиснете бутона  (включено/в готовност).
Светва индикатор за вход.
Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Когато индикаторът светне, безжичната връзка на
тонколоната и събуфера е завършена. Ако не светне, безжичното предаване не е активирано. Вижте „Безжичен звук на събуфера“
в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.
Телевизор, кабелен приемник
или сателитен приемник
Телевизор, кабелен приемник
или сателитен приемник
Оптичен цифров кабел
(включен в комплекта)
Аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта)
4
Слушане на звука
OPTICAL

Забележка
Ако жакът за слушалки на телевизора служи и като изходен аудиожак, проверете настройките за
аудиоизход на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
Натиснете бутона OPTICAL, за да включите индикатора OPTICAL. След това натиснете бутона  (сила на звука), за да регулирате силата на звука.
Ако сте свързали телевизора си към жака ANALOG в стъпка 1, натиснете бутона ANALOG.
Настройката е завършена!
Насладете се!
Моля, вижте предоставените Инструкции за експлоатация
относно BLUETOOTH връзката и други функции.
Инструкции за експлоатация
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (BG)
Download PDF

advertising