Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

Съдържание на комплекта
2
4-688-012-21(1) (BG)
Лентова тонколона
Лентова тонколона (1)
Събуфер (1)
Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Цифров оптичен кабел (1)
Адаптер за променлив ток (1)
Захранващ кабел (1)
Подложка за тонколона
за събуфера (4)
Включване на системата

/
Индикатор за захранване (зелен)
Ръководство за стартиране

HT-MT300/MT301
Захранващ кабел (в комплекта)
Променливотоков адаптер (в комплекта)
 Свържете адаптера за променлив ток и захранващия кабел, след това свържете адаптера за променлив ток към лентовата тонколона.
Инструкции за експлоатация
Лентова
тонколона
Свържете захранващите кабели на лентовата тонколона и събуфера към променливотоковите контакти.
Ръководство за стартиране
(този документ)
 Натиснете  (захранване) на дистанционното управление на системата.
Светва индикатор за вход.
 Проверете дали индикаторът за захранване на събуфера свети в зелено.
Ако не, вижте „Събуфер“ в „Отстраняване на неизправности“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Събуфер
За да подготвите дистанционното управление
Забележка
• Не поставяйте магнитни карти върху или близо до системата.
• Не поставяйте около системата метални предмети, различни от телевизор. Безжичните функции може да станат нестабилни.
За да инсталирате събуфера под диван
 Поставете подложките за тонколона на събуфера, след което го поставете
под диван с високоговорителя, насочен нагоре.
Когато инсталирате събуфера хоризонтално, използвайте
подложка за тонколона (в комплекта).
 Задръжте в натиснато положение VOICE на дистанционното управление
на системата за 5 секунди.
Индикаторите USB и ANALOG мигат два пъти, след което се активира режимът
на диван. Качеството на звука се променя в съответствие след инсталиране на
събуфера под диван.
Подложка за тонколона
(в комплекта)
Събуфер
1
Свързване с телевизор
3
Разполага ли телевизорът ви с оптичен цифров жак?
Слушане на звука

/
Захранване
ДА
НЕ
Вход
Телевизор
 +/–
Blu-ray Disc™ плейър, кабелен
или сателитен приемник и др.
SW  +/–
Blu-ray Disc плейър, кабелен или
сателитен приемник и др.
 Включете телевизора, след което изберете желаната програма или вход, като използвате дистанционното управление на телевизора.
Аудиосигнал
Цифров оптичен кабел
(в комплекта)
Аудиосигнал
Аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта)
 Натиснете „TV” на дистанционното управление на системата, за да включите индикатора на телевизора.
Ако сте се свързвали телевизора си към жака ANALOG в Стъпка 1, натиснете ANALOG на дистанционното управление на системата.
 Регулирайте силата на звука.
Регулирайте силата на звука, като натиснете  +/– на дистанционното управление на системата.
Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW  +/− на дистанционното управление на системата.
Настройката е завършена!
Насладете се!
Моля, вижте предоставените инструкции за експлоатация
за подробности относно други функции и отстраняване на
неизправности.
Инструкции за експлоатация
Забележка
• Ако жакът за слушалки на телевизора се използва и като изходен аудиожак, проверете настройките за аудиоизход на телевизора. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация
на телевизора.
• Проверете дали кабелите са добре поставени.
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising