Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 5.1-канална система за домашно кино с Wi-Fi/Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

3
Система за домашно кино
Включване на телевизора
Захранване
Лентова
тонколона
Ръководство за стартиране
Събуфер
• Това са етикетите на гърба на всеки високоговорител. Идентифицирайте „SUR L“ (ляв) и „SUR R“ (десен)
и поставете високоговорителите на правилните места.
4
Подготовка на дистанционното управление
5
Включване на системата
За монтаж на лентовата тонколона и съраунд високоговорителите (SUR L/SUR R)
на стена
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.
HT-RT5
 Свържете захранващите кабели на лентовата тонколона, събуфера и съраунд високоговорителите (SUR L/SUR R).
4-570-119-21(1) (BG)
 Натиснете / (вкл./в готовност) на дистанционното управление.
Дисплеят на предния панел светва.
Включени в комплекта аксесоари
 Проверете дали индикаторът „включено/в готовност“ на събуфера и съраунд високоговорителите (SUR L/SUR R) свети в зелено.
Когато индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера и съраунд високоговорителите (SUR L/SUR R) светне в зелено, безжичната връзка между лентовата тонколона,
събуфера и съраунд високоговорителите (SUR L/SUR R) е установена. Ако безжичната връзка не бъде установена, индикаторът „Вкл./в готовност“ светва в червено.
В такъв случай безжичното предаване не е активирано. Вижте „Безжичен звук (Събуфер/съраунд високоговорители)“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените
Инструкции за експлоатация.
Дистанционно управление (1)
1
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Цифров оптичен кабел (1)
Микрофон за калибриране (1)
ИЧ бластер (1)
Скоби за монтаж на стена (2)
и винтове (2)
6
Свързване с телевизор
Извършване на „Лесна настройка“
Маркиран ли е входният HDMI жак на телевизора ви с „ARC“?
, , , ,
НЕ
ДА
HOME
 Свържете микрофона за калибриране към жака A.CAL MIC
(ECM-AC3) на задната страна на лентовата тонколона.
Следвайте илюстрацията и поставете микрофона за калибриране,
където обикновено седите.
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Високоскоростен
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
Оптичен цифров кабел
(включен в комплекта)
 Натиснете HOME на дистанционното управление на тази система.
Показва се екрана [Easy Setup].
Ако екранът [Easy Setup] не се покаже
Като използвате дистанционното управление на телевизора, превключете настройката
за вход на телевизора на тази за входния HDMI жак, към който е свързана системата.
 Натиснете ///, за да изберете елемент, след което натиснете
извършите лесна настройка.
, за да
 След като се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish].
Показва се началното меню.
Съвет
• Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.
• Можете също да изберете [Easy Setup] от [Setup] от началното меню.
7
Слушане на звука
INPUT
2
Свързване на с други устройства
 +/–
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Натиснете INPUT неколкократно, докато желаното устройство се покаже на дисплея на предния панел. След това натиснете  +/– неколкократно,
за да регулирате силата на звука.
Слушане на аудио от телевизора
 Изберете желаната програма чрез дистанционното управление на телевизора.
Екранът превключва на телевизионно предаване и звукът от телевизора се извежда от системата.
Регулирайте силата на звука, като натиснете  +/− на дистанционното управление на системата.
Съвет
Настройката е завършена!
Насладете се!
Моля вижте предоставените Инструкции за експлоатация за подробности
относно мрежовата връзка, функцията NFC и други функции.
Инструкции за
експлоатация
• Ако към телевизора е включено друго устройство, разкачете високоскоростния му HDMI кабел (не е включен в комплекта) от жака HDMI IN нателевизора и го свържете отново към жака HDMI IN на лентовата тонколона.
• За да се наслаждавате на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените
Инструкции за експлоатация.
SongPal
Google Play™ и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за удобните функции.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising