Sony | NWZ-X1050 | Sony NWZ-X1050 Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
2
Преглед на ръководството за експлоатация
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“ или „Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите, от съдържание на това ръководство
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в
ръководството.
z Съвети
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието или индекса.
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния
индикатор (например 1 страница 4) на всяка страница.
•За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната
рамка и напишете ключовата дума в текстовия прозорец.
•Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.
Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват
да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.
Поле, в което ще намерите текст
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез
преместване на плъзгача преминавате
плавно на предишната или на следващата страница.
Единична страница
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача
преминавате на предишната или на
следващата страница.
3
Съдържание
Основни приложения и екрани
Съставни части и бутони за управление6
Свързване на слушалки ...............................................8
Включване и изключване на плейъра ........9
Изключване на операционните бутони и
панела.........................................................................10
Как да използваме панела с докосване ....11
Относно Home меню .................................12
Как да използваме Home меню ................. 14
Как да използваме Option меню ...............18
Въвеждане на текст ...................................20
Относно приложен софтуер....................22
Windows Media Player 11...........................................22
Media Manager for WALKMAN...............................22
Content Transfer ............................................................23
Подготовка на плейъра
Зареждане на плейъра..................................24
Настройка на дата и час...........................26
Получаване на музикални/видео/фото
podcasts..........................................................27
Прехвърляне на музикални/видео/фото
podcasts..........................................................28
Безжична LAN връзка .................................33
Безжични мрежи, които могат да се използват с
плейъра ......................................................................33
Свързване към безжичен LAN ................................34
Изключване от безжичен LAN..............................36
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика (Music) ........37
Екран за възпроизвеждане на музика....................38
Екран със списък .........................................................39
Търсене на заглавия за албум
(Album Scroll) ..........................................................41
Търсене на песни ...........................................42
Търсене на свързана информация за песни
(Related Links) .............................................43
Изтриване на песни ....................................44
Използване на музика в меню с опции ...45
Извеждане на екран с подробна информация ...46
Промяна на настройките с музика .......47
Режим възпроизвеждане ...........................................47
Обхват на възпроизвеждане..................................48
Еквалайзер .....................................................................48
VPT (Съраунд) .............................................................50
DSEE (Sound Enhance)..............................................51
Clear Stereo ....................................................................52
Dynamic Normalizer ...................................................52
Формат на извеждане на албума ..........................53
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео .........................54
Екран за възпроизвеждане на видео .....................55
Преглед на сцени (Scene Scroll)................................57
Търсене на видео ...........................................58
Изтриване на видео ....................................59
Изтриване на видео файла, който се
възпроизвежда в момента .................................59
Изтриване на различни видео файлове чрез
избор от списък ....................................................59
Използване на видео меню с опции .........60
Промяна на видео настройките ............61
Настройване на функция увеличение..................61
Възпроизвеждане само на звука от видео
(On-Hold Display)...................................................63
Ред във видео списъка ...............................................63
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Възпроизвеждане на неподвижно изображение .............................................................64
Екран за възпроизвеждане на неподвижни изображения .........................................................................66
Търсене на снимки........................................67
Изтриване на снимки.................................68
Използване на фото меню с опции .........69
Промяна на настройките за заснемане на
неподвижни изображения ....................... 70
Настройка на формат за извеждане на списъка
със снимки................................................................70
Продължава f
4
Слушане на FM радио
Слушане на FM радио .................................71
За да слушате на FM радио.....................................72
Автоматична предварителна настройка на
станции (Auto Preset) ...........................................73
Ръчна предварителна настройка на станции .74
Изтриване на предварително настроени
станции ....................................................................74
Промяна на FM радио настройките.....75
Чувствителност на сканирането .....................75
Mono/Auto ...................................................................75
Използване на опции в FM радио меню .76
Търсене на Podcast ........................................94
За да търсите Podcast ..............................................94
Списък с екрани на епизоди ....................................95
Списък с екрани на Podcast......................................96
Изтриване на Podcasts................................98
Изтриване на епизоди, които се възпроизвеждат в момента ......................................................98
Изтриване на епизоди от списък с епизоди....98
Изтриване на всички епизоди от Podcast ........98
Изтриване на Podcast ...............................................98
Изтриване на всички Podcasts...............................99
Използване на меню с опции за
Podcast .........................................................100
Преглед на уебстраници
Преглед на YouTube
Преглед на YouTube ...................................... 77
Преглед на уебстраници
(Internet Browser) ......................................102
За да преглеждате YouTube .....................................77
Екран за възпроизвеждане на YouTube ................79
Операции с контролните бутони .......105
Екран на Internet Browser ........................................104
Търсене на YouTube видео клипове ..........80
Използване на списък с архивни данни .............106
Избор на страна/регион..........................................81
Избор на час .................................................................81
Промяна на настройките на интернет
браузъра.......................................................106
Използване на меню с опции за
YouTube .........................................................82
Режим преглед ............................................................107
Информация за страницата ................................107
Информация за стартиране ................................107
Подробни настройки ............................................108
Настройки за персонализиране...........................108
Настройки за Cookie..............................................109
Насладете се на Podcast
Преди да използвате Podcast.....................83
Какво е Podcast?...........................................................83
Регистриране на Podcast ............................84
Регистриране на Podcast чрез използване на
интернет браузъра на плейъра.........................84
Сваляне на епизоди ......................................86
Сваляне от Podcast ...................................................86
Сваляне от всички избрани Podcast за опресняване .................................................................................87
Избиране/отмяна на Podcast, които да опресните................................................................................88
Настройка на брой епизоди, които да бъдат
свалени ......................................................................89
Възпроизвеждане на Podcast ......................90
За да възпроизвеждате Podcast..............................90
Екран за възпроизвеждане на Podcast...................91
Използване на функция за отмяна на
шума
Относно отмяната на шума ................110
Възпроизвеждане при използване на
функция за отмяна на шума.................112
Слушане на външни аудио източници
(External Input Mode) ..........................................113
Намаляване на външния шум без да възпроизвеждате музика (Quiet Mode) ..........115
Промяна на настройките за отмяна на
шума.............................................................116
Изберете NC обстановка ....................................116
Настройте ниво на отмяна на шума..............117
5
Общи настройки
Промяна на общите настройки ...........118
Показване информация за плейъра
(Unit Information) .................................................118
Ограничаване силата на звука
(AVLS (Volume Limit)) .........................................119
Изключване на краткия звуков сигнал .............119
Изключване на скрийнсейвър ..............................120
Настройване яркостта на екрана
(Brightness) ..............................................................121
Настройка на фон
(Wallpaper)...............................................................121
Настройване на текущото време
(Set Date–Time) ......................................................122
Настройване формата на датата ...................123
Настройване формата на часа ...........................123
Настройки за задържане........................................123
Възстановяване на фабричните настройки
(Reset All Settings)..................................................124
Изтриване на архив
(Clear Input History).............................................124
Форматиране на паметта
(Format)....................................................................125
Режим на свързване с USB .....................................125
Избор на работен език на дисплея .....................126
Страна/регион .........................................................126
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми................... 143
Съобщения ...................................................160
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................161
Предпазни мерки за дисплея .................................167
Относно почистването......................................168
Относно софтуера.................................................168
Забележка за лиценз и авторски права 171
Спецификации.............................................173
Индекс ...........................................................179
Промяна на безжичните LAN интернет
настройки .................................................127
WLAN функция включена/изключена ...............127
Нова регистрация....................................................128
Екран за точки за достъп.....................................133
Подробности за настоящата настройка .....136
Подробна информация...........................................137
Изключване от мрежата ......................................137
Полезни факти
Увеличаване живота на батерията.....138
Какво означава Формат и Bit Rate?......139
Какво е аудио формат? ..........................................139
Какво е видео формат?..........................................140
Какво е формат неподвижно изображение?...140
Съхраняване на данни............................... 141
Обновяване операционната система на
плейъра ........................................................ 142
Забележкa
•В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.
6
Основни бутони и екрани
Съставни части и бутони за управление
Преден панел
1 Екран (панел с докосване)
3 Куплунг WM-PORT
Докоснете (потупайте) върху иконка
, опция или контролен бутон на екрана, за да работите с плейъра (1стр.
11)
Използвайте този куплунг, за да
свържете приложения USB кабел или
допълнителни периферни устройства.
2 Бутон HOME
4 Вградена антена
Натиснете, за да изведете меню
Home (1стр. 13).
Ако задържите бутон HOME натиснат , екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност. Ако натиснете който и да е
бутон, докато плейърът е в режим
на готовност, екранът, който е бил
изведен преди да се прехвърлите в
режим на готовност като например
екран на възпроизвеждане, екран със
списъци и т.н се появява отново и
плейърът е готов за работа.
Освен това, ако оставите плейъра
в режим на готовност за един ден,
плейърът се изключва изцяло автоматично.след това ако натиснете който и да е бутон се появява стартов
екран и след това Home меню.
Внимавайте да не покривате антената с ръце или с други обекти по време
на безжична LAN комуникация.
Забележкa
•Плейърът консумира от заряда на
батерията дори когато е в режим на
готовност. Ето защо, оставянето на
плейъра за дълги периоди от време в
режим на готовност може да доведе до
изхабяването на заряда на батерията.
5 Бутон VOL +*1/–
Регулира силата на звука.
6 Ключ NOISE CANCELLING
Приплъзнете ключа NOISE
CANCELLING по посока на стрелката B, за да активирате функция
Noise Cancelling (заглушаване на външни шумове) (1стр. 110).
7 Бутон RESET
Натиснете бутон RESET с помощта
на остър предмет, например карфица, з ада нулирате настройките на
плейъра (1стр. 143).
Основни бутони и екрани
8 Бутони ./>
0 Бутон u*1
Натиснете, за да намерите началото
на песен или клип или за да превъртите напред/назад.
Натиснете бутон u, за да започнете възпроизвеждане на песен или
клип. По време на възпроизвеждане
натиснете бутон u, за да направите пауза.
9 Куплунг слушалки
За свързване на слушалките (1стр.
8).
qa Ключ „HOLD“
Използвайте ключа „HOLD“, з ада
изключите бутоните и панела с
докосване, за да избегнете нежелани
действия.
*1 Има релефни точки. Използвайте
релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните.
7
8
Основни бутони и екрани
Свързване на слушалките
Свържете слушалките в жака за слушалки на плейъра докато щракнат на място.
Ако слушалките не са свързани правилно няма да чуете звук.
Слушалки
Забележкa
•Приложените слушалки са само за този плейър. Ако ги свържете към друго устройство,
може да не получите желания звук.
Относно функция отмяна на шума (Noise Cancelling)
Функция отмяна на шума (1стр. 110) се активира когато използвате приложените слушалки.
Приложените слушалки са само за този плейър и не могат да се използват с други
устройства.
Как да поставим правилно накрайниците?
Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви,
може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в правилната позиция
или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При закупуването на плейъра вие го получавате с монтирани накрайници размер М. Ако този размер не пасва добре на ушите
ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L.
Когато сменяте накрайниците, уверете се, че сте ги поставили правилно, за да предотвратите изпадането и оставането
им в ушния канал.
Когато накрайниците се разпаднат или повредят, поръчайте
допълнителни такива (модел EP-EX1).
L
L
Основни бутони и екрани
Включване и изключване на плейъра
Бутон HOME
За да включите плейъра
Натиснете който и да е бутон.
z Съвет
•Ако в горната част на екрана се появи
, приплъзнете ключ HOLD от задната
страна на плейъра попосока обратна на стрелка v, за да изключите функция HOLD.
За да изключите плейъра
Ако натиснете и задържите бутона HOME, се появява екран “POWER OFF”,
плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва.
Освен това ако режим на готовност се запази за около ден, плейрът се изключва
автоматично напълно.
z Съвети
•След като измине известно време от включването на настройка “Screen Off Timer”
(1стр. 120), екранът се изключва, но вие можете да го включите отново с потупване.
•Около 10 минути след изключването на екрана, плейърът преминава в режим на готовност. Не можете а използвате панела с докосване по време на режим на готовност.
Натиснете който и да е бутон на плейъра, за да го включите преди да го използвате.
•Сверете датата и часа на плейъра преди да го използвате (1стр. 26).
Забележки
•Не можете да работите с плейъра, когато е свързан с компютър. Изключете USB
кабела преди да работите с плейъра.
•Когато свържете към компютър посредством USB кабел, информацията за последната възпроизведена песен, видео, фото и т.н. се прекратява. Изберете отново съдържанието от списъка на екрана.
9
10
Основни бутони и екрани
Изключване на операционните бутони и панела с докосване
Можете да защитите плейъра срещу инцидентна работа когато го пренасяте
като използвате ключа HOLD.
Ключ HOLD
За да заключите плейъра
1 Приплъзнете ключа HOLD по посока на стрелката v.
Работните бутони и панела се изключват и в информационното поле се
появява надпис
(1стр. 13).
z Съвет
•Можете да заключите и само панела с докосване, като оставите операционните бутони да Работят (1стр. 123).
За да отключите плейъра
1 Приплъзнете ключа HOLD по посока противоположна на стрелката
v.
Операционните бутони и панела с докосване работят отново и надпис
информационното поле изчезва (1стр. 13).
в
Забележкa
•Не можете да използвате панела с докосване докато плейърът е заключен. Ако натисне.
те който и да е бутон на плейъра докато е заключен, на екрана се появява надпис
Основни бутони и екрани
Как да използвате панела с докосване
Можете да използвате панела с докосване, за да управлявате плейъра.
Почукайте върху иконка, опция, контролен бутон и т.н. на екрана, за да извършите операция с плейъра. Също така придърпайте нагоре или надолу, за да скролвате из списък и използвайте леко перване, за да преминете бързо през списък с
файлове или миниатюрни изображения (умалени изображения, които се появяват
в списъка).
Потупване за осъществяване на избор
Докоснете (потупайте) иконка, опция, контролен бутон и т.н. на екрана, за да
извършите избор.
Придърпване за осъществяване на скрол
Придърпайте с пръст нагоре или надолу из списък, за да се придвижите нагоре
или надолу в него. Също така придърпайте индикатора според Seek Slider, за да
изберете начална точка на възпроизвеждане.
Продължава f
11
12
Основни бутони и екрани
Перване за бърз преглед
Пернете леко екрана по диагонал, за да се придвижите бързо из списък. Също
така, пернете екрана хоризонтално, за да видите предишен или следващ албум
или да прелистите към предишно/следващо изображение.
Забележка относно операциите с панела с докосване
Панелът с докосване на плейъра не работи правилно, когато е извършена някоя
от следните операции.
•работите с ръкавица;
•работите с два или повече пръста;
•работите с нокът;
•работите с мокър пръст;
•работите с химикалка, писалка, молив и т.н.
•докосвате екрана с още обекти, освен с пръст;
Основни бутони и екрани
Относно меню Home
Следната таблица показва списъка с опции на плейъра.
За подробности относно всяка опция в менюто, обърнете се към съответната
страница.
Информационно поле
Настройки
Музика
Снимки
Интернет браузър
FM радио
Интернет браузър
FM радио
YouTube
Снимки
Музика
Видео
Настройки
Podcasts
NC режими
YouTube
Видео
NC режими
Podcasts
Позволява да преглеждате интернет страници посредством безжична интернет връзка (1стр. 102).
Позволява да избирате FM радио станции (1стр. 71).
Позволява да гледате видео файлове в YouTube посредством безжична интернет връзка (1стр. 77).
Позволява да преглеждате снимки прехвърлени в плейъра
(1стр. 64).
Позволява да слушате музика прехвърлена в плейъра
(1стр. 37).
Позволява да гледате видео файлове, прехвърлени в плейъра (1стр. 54).
Позволява да извършвате настройки в плейъра (1стр.
118).
Позволява да свалите podcast епизоди посредством интернет свързване и да ги възпроизведете (1стр. 83).
Намалете нежелания страничен шум чрез технология
активен контрол на шума (1стр. 110).
Относно информационното поле
Иконките показани в долната таблица се появяват в информационната област.
Икоките се различават в зависимост от статуса на възпроизвеждане, настройките на екрана.
За подробности относно всяка иконка, обърнете се към съответната страница.
Иконки
Описание
N, X, M, m, >, Статус на възпроизвеждане (1стр. 38, 55, 79, 91, 92)
.
Индикация за задържане (1стр. 10)
Статус на безжична комуникация (1стр. 129)
Индикация за Noise Cancelling (1стр. 112)
Индикация за остатъчен заряд на батерията (1стр. 24)
13
14
Основни бутони и екрани
Как да използвате меню Home
Меню Home е началната точка на всяка опция като търсене на песни, промяна на
анстройки и т.н.
Можете да изведете меню Home като натиснете бутон HOME на плейъра.
Бутон HOME
От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете
работа с панела (1стр. 11). На екрана за възпроизвеждане на музика, видео, снимки и т.н. можете да работите с плейъра като изберете контролния бутон или
опция в менюто.

Основни бутони и екрани
В това ръководство, инструкциите за работа от меню Home са описани подолу.
Пример: от меню Home, изберете (Музика) b (Търсене) b „Албум” b желан албум b
желана песен
Операциите за работа по горния пример следва.
1 Натиснете бутон HOME.
Появява се меню Home
Бутон HOME
2 Почукайте върху
(Музика).
Появява се екран за възпроизвежданена музика.
Можетеда работите с плейъракато почукате
върху контролните бутони на екрана за възпроизвеждане на музика.
3 Почукайте върху
(Търсене).
Появява се меню за търсене.
Продължава f
15
16
Основни бутони и екрани
4 Почукайте върху „Албум”
Появява се екран със списък с албуми.
Можете да минете по списъка като придърпате
пръста нагоре или надолу.
5 Потупайте с пръст върху желания албум.
Появява се списъкът с песни от избрания албум.
6 Потупайте с пръст върху желаната песен
Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането започва.
Основни бутони и екрани
За да се върнете към екрана на Home меню по време на работа
Натиснете бутон HOME.
За да се върнете към предишен екран по време на работа
Поупайте с пръст върху
(To List)/ (Up).
17
18
Основни бутони и екрани
Как да използвате меню Option
Менюто с опции се различава в зависимост отфункциите като Ви позволява да
поменяте настройките за всяка опция.
Потупайте с пръст върху меню (Option Menu) в екран за възпроизвеждане или
в екран със списък, з ада изведете менюто с опции. За да затворите менюто с
опции потупайте с пръст върху меню (Option Menu) още веднъж.
Екран за възпроизвеждане
Меню с опции
(Option Menu)
Можете да изберете желаната опция от менюто с опции като докоснете панела (1стр. 11).
Например, работата по настройка на опция “Play Mode” в опция “Shuffle” е показана по-долу.
1 От екран за възпроизвеждане на музика, потупайте с пръст върху меню
Менюто с опции се появява.
(Option Menu).
(Option Menu)
Основни бутони и екрани
2 Потупайте с пръст върху “Play Mode”
3 Потупайте с пръст върху “Shuffle”.
4 Потупайте с пръст върху “OK”.
Режим възпроизвеждане се сменя с “Shuffle”.
Опциите в менюто се различават в зависимост от екрана, в който потупате с
пръст върху меню (Option Menu).
За подробности вижте следните страници.
•„Използване на меню опции с музика” (1стр. 45)
•„Използване на меню опции с видео” (1стр. 60)
•„Използване на меню опции със снимки” (1стр. 69)
•„Използване на меню опции с FM радио” (1стр. 76)
•„Използване на меню опции с YouTube” (1стр. 82)
•„Използване на меню опции с Podcast” (1стр. 100)
19
20
Основни бутони и екрани
Въвеждане на текст
Можете да използвате екранната клавиатура, за да въведете текст.
Изберете поле, в което желаете да въведете текст, като например адрес на уеб
страница, за да се изведе екранната клавиатура.
Например: Алфа-номерирана клавиатура на английски език
Поле за въвеждане
Поле за прогнозен текст (опция възможна само
за английски и китайски език)
Ключ за въвеждане
Промяна на входния режим (разпределяне на клавиши)
След като потупате ключа за въвеждане, обозначението на клавишите се сменя
циклично. Опциите за обозначаване на клавишите са различни в зависимост от
езика.
Забележкa
•В зависимост от полето на текста, може да не успеете да смените входния режим
поради ограничение в символите.
Относно метод на въвеждане на китайски символи
Можетед аизолзвате метод на въвеждане punyin (за опростен китайски) или
метод zhuyin (за традиционен китайски), за да въвеждате текст с китайски
символи.
Относно функция прогнозен текст
При екранните клавиатури за английски и китайски език се прилага функция прогнозен текст. Когато въведете символ, функцията за прогнозен текст извежда
списък с предложения за думи. Можетеда намалите броя на набираните ръчно
символи като изберете една от тези думи. За да изберете потупайте с пръст в
полето на прогнозния текст, издърпайте списъка, за да откриете желаната дума
и потупайте с пръст върху нея, за да потвърдите избора си.
z Съвет
•Можете да използвате функция за URL прогнозен текст като полупате с пръст върху
ключ “URL” в Алфа-номериран режим на въвеждане. Кандидатите думи за въведане на
URL се появяват в полето на прогнозния текст. Ако потупате с пръст в полето на
прогнозния текст се появява пълният списък с думи кандидати за изписване в URL.
Основни бутони и екрани
Въвеждане на текст
Следният текст показва как да въведете “Blue” в Алфа-номериран режим на
въвеждане.
1 Потупайте с пръст върху “ABC2” пет пъти.
Във входното поле се появява символ “B”.
Всеки път, когато натиснете бутона, символът се променя.
2 Потупайте с пръст върху клавиш „c”.
Курсорът се премества вдясно от „В”.
3 Потупайте с пръст върху клавиш “JKL5” три пъти.
Във входното поле се появява символ “I”.
4 Потупайте с пръст върху клавиш „c”.
Курсорът се премества вдясно от „I”.
5 Потупайте с пръст върху клавиш “TUV8” два пъти.
Във входното поле се появява символ “u”.
6 Потупайте с пръст върху клавиш „c”.
Курсорът се премества вдясно от „u”.
7 Потупайте с пръст върху клавиш “DEF” един пъти.
Във входното поле се появява символ “е”.
8 Потупайте с пръст върху клавиш „Set”.
“Blue” във входното поле се потвърждава.
9 Потупайте с пръст върху клавиш “OK”.
Екранната клавиатура изчезва и текстът “Blue” се въвежда в полето за
текст изведено от клавиатурата.
21
22
Основни бутони и екрани
Относно приложения софтуер
Windows Media Player 11
Windows Media Player може да прехвърля аудио данни от CD-та и да прехвърля
данни към плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал
за авторско право, използвайте този софтуер.
Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV),
фото (JPEG)
За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към
помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
http://www.support.microsoft.com/
z Съвет
•Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат
да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите
този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане
на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не
забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows
Media Player 11.
Media Manager за WALKMAN*1
Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения
или видеозаписи от компютъра на плейъра и да импортира аудио данни от CDта.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте аудио файлове
(AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с мишката в програмата
Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*2, WAV),
Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline
Profile, WMV*2*3)
*1 Ако сте поръчали пакет в САЩ моля свалете Media Manager за WALKMAN от следната уеб-страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2 DRM файловете не са съвместими.
*3 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате
Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
Забележкa
•Видео файлове със защита на авторски права като DVD филми или записани цифрови
телевизионни програми не се поддържат
Основни бутони и екрани
Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)
Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър
на вашия ‘WALKMAN’ с обикновена drag-and-drop операция. Можете да изпозлвате Windows Explorer или iTunes®, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer.
За подробности относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV),
Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC)
Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 DRM файловете не са съвместими.
*2 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате
Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
z Съвети
•ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3
формат. За да конвертирате файлове, свалете MP3 Conversion Tool от страницата на
клиента, която можете да намерите в уеб страниците за поддръжка (1стр. 170).
•Можете да регистрирате podcasts в плейъра като използвате iTunes® и Content
Transfer. За да се регистрирате, придърпайте и спуснете заглавието на podcast-а от
iTunes® в Content Transfer.
23
24
Подготовка на плейъра
Зареждане на плейъра
Батерията на плейъра се презарежда, докато той е
свързан с работещ компютър.
За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.
Когато екранният индикатор за оставащия заряд
на батерията покаже:
, зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 3 часа).
Ако индикатоът за остатъчен заряд на батерията не е изведен, натиснете бутон HOME, за да го
изведете.
Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след
дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато
екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
)
Относно индикаторът на батерията
Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу, з ада отрази промяната в заряда.
Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако
на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай
презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър. Вижте
1 страница 176 относно трайността на заряда в батерията.
z Съвет
Докато зареждате, след като еизминало време от настройка на “Screen Off
Timer” (1стр. 120), екранът се изключва. За да видите статуса на зареждане или
други индикации, натиснете бутон HOME, за да включите екрана.
Забележки
•Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
•Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500
пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван
плейъра.
•Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности.
Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
•Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението
„Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато
на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в
противен случай информацията може да бъде повредена.
•Панелът с докосване и всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
•Ако не възнамерявате да използвате да използвате плейъра за повече от половин година,
зареждайте го поне веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.
Подготовка на плейъра
•Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
•Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени
или лично асемблирани компютри.
•Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”),
докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се
зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.
•Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
•Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не
изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции.
•Когато сте свързали към компютър посредством USB кабел, информацията за последната възпроизведена песен, видео, снимка и т.н се изтрива. Преизберете съдържанието
от списъка на екрана.
25
26
Подготовка на плейъра
Настройка на дата и час
Накои програми в плейъра може да не работят правилно, докато не настроите
датата и часа. Настройте дата и час преди да използвате плейъра.
Бутон HOME
Настройки
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Общи настройки” b
„Настройки на часовника” b „Настройка на дата и час”.
2 Придърпайте или изберете година, мясец, ден, час и минути, за да
регулирате датата и часа.
3 Изберете „ОК”.
Preparing the Player
Подготовка на плейъра
Получаване на музика/видео/снимки/podcasts
За да се насладите на музика, снимки, филмчета и podcasts посредством плейъра,
трябва да подготвите данните на вашия компютър.
Можете да прехвърлите музика от аудио CD или от интернет и т.н. Можете
също така да прехвърлите записани видео файлове или да ги свалите от интернет. Можете да прехвърлите снимки от цифров фотоапарат и т.н.
За да въведете данни на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.
За подробности относно прехвърлянето на данни, обърнете се към помощните
файлове на всеки софтуер. За подробности относно поддържаните формати на
файла, вижте “Поддържани файл формати” (1стр. 173).
z Съвет
•Можете да свържете плейъра към интернет като използвате функция за безжично
LAN свързване, за да свалите podcast епизоди без да използвате компютър (1стр. 84).
27
28
Подготовка на плейъра
Трансфер на музика/видео/снимки/podcasts
Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката
файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър.
Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.
За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни,
вижте 1 страница 22.
z Съвети
•Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да
прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player
11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на
Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните
операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате
Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия
софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
•Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна
система.
•Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само чрез трансфер от Windows
Media Player 11.
Забележки
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”,
защото прехвърляните данни може да се повредят.
•Ако включите или рестартирате компютъра докато плейърът е свързан към него,
плейърът може да се повреди. В такъв случай натиснете бутон RESET на плейъра, за
да нулирате настройките му (1стр. 143). Изключете плейъра преди да включите или
рестартирате компютъра.
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “DCIM”,
“PODCASTS” и “FEEDS”.
•Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или
“MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB
кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката
нагоре.
2 Изберете плейър от Windows Explorer, a след това извършете drag
and drop с файловете.
Плейърът се показва като [WALKMAN] в Windows Explorer.
Подготовка на плейъра
За песните
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папката
“MUSIC”.
Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, нито файловете,
нито папките ще бъдат разпознати.
1st
7th
8th
9th
Забележкa
•Не промняйте името на папката и не изтривайте папка “MUSIC”.
(В плейъра)
Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената на файловете. В този случай не се прави
разлика между малки и главни букви.
Продължава f
29
30
Подготовка на плейъра
За видео файловете
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка
“VIDEO”. На първо ниво папка “VIDEO” ще разпознава или файл,
или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче
няма да бъдат разпознати.
1st
7th
8th
9th
Забележкa
•Не променяйте името на папка “VIDEO”. Ако я преименувате, папката няма да се
извежда на екрана на плейъра.
(В плейъра)
Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне
и пускане на мишката. (Прехвърлените последно данни са най-отгоре.)
z Съвети
•Можете да подреждате списък с видео файлове по датата на трансфера или по заглавието на видео файла (1стр. 63).
•Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове,
като поставите JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведете списъка с видео файловете, ще видите миниатюрните изображения (малки снимки, които се
извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плейъра.
За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .thm/.jpg) и му дайте същото име
като желания видео файл, а после го запазете в папката на видео файла. Продължава –
•Максималният размер на видео файла възможен за възпроизвеждане от плейъра е 320 х
240 линии. За повече подробности вижте “Спецификации” (1стр. 173).
Подготовка на плейъра
За неподвижните изображения
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папки
“PICTURE”, “PICTURES” или “DCIM”.
Файловете от 1-во до 8-мо ниво ще бъдат разпознати. Файловете
след 8-мо ниво обаче няма да бъдат разпознати.
1st
7th
8th
9th
Забележкa
•Не променяйте името на папки “PICTURE”, “PICTURES” или “DCIM”. Ако ги преименувате, папките няма да се извеждат на екрана на плейъра.
(В плейъра)
Файловете се извеждат по азбучен ред. Файловете в папки “PICTURE”,
“PICTURES” и “DCIM” се извеждат съответно в папки “PICTURE”,
“PICTURES” и “DCIM”.
Ако в папките “PICTURE”, “PICTURES” или “DCIM” има някакви други папки,
те се появяват като папки. Потупайте с пръст върху желаната папка, за да
изведете снимките в папката.
Продължава f
31
32
Подготовка на плейъра
За Podcasts
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка
“PODCASTS”, както и епизодични файлове в канализираните
папки.
На първо ниво папка “PODCASTS” ще разпознава само папки.
Епизодични файлове няма да бъдат разпознати в 1во ниво. Файловете от второ ниво ще бъдат разпознати, но не и папките.
След 2ро ниво, нито папките, нито файловете ще бъдат
разпознати.
1st
2nd
3rd
(В плейъра)
Папките в папка “PODCASTS” се извеждат по азбучен ред.
Файловете в папките за podcasts се извеждат в обратен хронологичен ред. Файловете с епизоди, прехвърлени посредством Windows Explorer се
извеждат в обратен хронологичен ред и по азбучен ред.
z Съвет
•Можете да свържете плейъра към интернет като използвате функция за безжично
LAN свързване, за да свалите и възпроизвеждате podcast епизоди без да използвате компютър (1стр. 84).
Забележки
•Не променяйте името на папка “PODCASTS”. Ако я преименувате, папката няма да се
извежда на екрана на плейъра.
•Не можете да обновявате podcasts прехвърлени чрез Windows Explorer дори и след като
сте свързали плейъра към интернет като използвате функция за безжично LAN свързване. За да обновите podcast, регистрирайте го посредством плейъра (1стр. 84) или
като използвате Media Manager за WАLKMAN (1стр. 22).
Подготовка на плейъра
Безжично LAN свързване
Безжични мрежи, които могат да бъдат използвани с плейъра
Плейърът може да се свърже към следните безжични мрежи.
•Вашата домашна безжична мрежа
•Безжичната мрежа в офиса или училището Ви
•Публично достъпни безжични мрежи като тези на хотели, библиотеки и кафенета.
Стандартни
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
С парола
WEP (128 bit/64 bit, Open Systems Key)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Обхват на комуникация прибл. 50 м
(Обхватът на комуникация може да варира в зависимост от условията на средата и настройките).
Забележки
•За да се свържете към мрежа може да се изискват SSID и парола. За нужните настройки
(1стр. 127), консултирайте се с инсталиращия съответната мрежа. За да разберете
повече подробности за съответната мрежа, обърнете се към инструкциите й за експлоатация или се консултирайте с производителя.
•За нужните настройки (1стр. 127), за да се свържете към безжична LAN мрежа, обърнете се към администратора на мрежата (офис/училище) или осигуряващия достъп до
интернет.
•Плейърът не поддържа системите за сигурност персонализирани към някои мрежи. За
подробности, обърнете се към инструкциите за експлоатация на тези мрежи.
•Плейърът не поддържа AOSS (AirStation One-Touch Secure System).
•Настройте “WLAN Function On/Off” в положение “Off”, на места където интернет
свързването е ограничено като например в болници и самолети (1стр. 127).
•Някои публични безжични LAN услуги налагат включване в системата чрез Интернет
браузър.
33
34
Подготовка на плейъра
Свързване към безжичен LAN
За да се свържете към безжичен LAN, изберете желаната мрежа от списък и след
това въведете парола ако се налага.
Обикновено, когато свързването се налага от интернет браузър, YouTube или
Рodcast, на екрана се появява автоматично съобщение за потвърждение на свързване към безжична мрежа. Следните инструкции използват интернет браузър
като пример. Бъдете в обхвата на мрежата, към която се свързвате преди да
започнете операцията по свързване.
За да се свържете към точка на достъп като използвате метод WPS, вижте
„Нова регистрация” (1стр. 128).
Забележки
•За да се свържете към точка на достъп като използвате метод WPS,
вижте
„Нова регистрация” (1стр. 128), за да регистрирате мрежата преди да свържете към
нея.
•Настройте “WLAN Function On/Off” в положение “On” преди да се свържете към
безжична LAN мрежа (1стр. 127). Настройката по подразбиране е “Off”.
Интернет
браузър
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
(Интернет браузър).
Появява се екран за потвърждение.
2 Изберете “Yes”.
Появява се екран за избор на мрежа.
•На екрана регистрираните мрежи и тези, които са
инсталирани в обхвата на комуникация на плейъра се
извеждат в списък.
Yes
Подготовка на плейъра
3 Изберете мрежа, към която желаете да се
свържете от списъка.
Ако се налага използването на парола се появява екран
за въвеждането й.
Когато не се налага използването на парола, се появява екран за свързване. След установяване на връзка се
появява интернет браузър.
4 Изберете “WEP Key” или “WPA Key”, въведете
парола и изберете “OK”.
Появява се екран за свързване. След като се установи
връзка се появява интернет браузър.
•За това как да въведете текст, вижте „Въвеждане
на текст” (1стр. 20).
•За да регистрирате мрежа, щракнете „Запазване на
парола”. След като сте се регистрирали можете да се
свързвате всеки път към съответната мрежа като
я избирате от екрана със списък на мрежи.
•Ако не знаете WEP или WPA ключа за достъп, обърнете се към упътването за експлоатация на мрежата
или се консултирайте с администратора на мрежата или с интернет доставчика.
WEP или WPA ключ
Ако не можете да се свържете
Някои мрежи изискват по-подробни настройки. Вижте „Промяна на безжични
LAN настройки” (1стр. 127), за да настроите. Ако не сте сигурни за настройките, обърнете се към лицето инсталирало безжичната мрежа, администраторът на безжичната LAN услуга или доставчика на интернет.
Продължава f
35
36
Подготовка на плейъра
Забележки
•Ако опция “WLAN Function On/Off” в положение “Off”, плейърът не може да се свърже
към безжична LAN мрежа.
•Докато сте свързани към безжична LAN мрежа, ако плейърът навлезе в режим на
готовност, бъде изключен или включен към компютър посредством USB кабел, той се
изключва от безжичната LAN мрежа.
•Някои общественодостъпни LAN мрежи изискват включване посредством интернет
браузър. В този случай докато не се свържете през съответната страница, не можете
да посещавате други страници, не можете да гледате клипове в YouTube и не можете да
сваляте podcast епизоди. За повече подробности обърнете се към интернет доставчика.
•Уверете се, че сте проверили мрежата, през която желаете да се свържете за сигурността й, преди да извършите свързване.
z Съвет
•Можете да регистрирате мрежа посредством меню Home,
(Настройки) а “Wireless
LAN Settings” b “New Registration” преди да се свържете (1стр. 128). Също така можете да регистрирате мрежа посредством тези стъпки ако тя не се появява в списъка с
възможни за свързване мрежи.
Изключване от безжична LAN мрежа
1 От меню Home,
(Настройки) b “Wireless LAN Settings” b
“Disconnect from Network” а “Yes”.
Забележки
•Докато сте свързани към безжична LAN мрежа, батерията се изразходва бързо. Настройте опция “WLAN Function On/Off” в положение “Off”, когато не смятате за
известно време да се включвате към безжична LAN мрежа.
•Настройте опция “WLAN Function On/Off” в положение “Off”, когато интернет
връзката е ограничена или забранена като например в болница или в самолет (1стр.
127).
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика (Music)
За да възпроизвеждате музика, изберете (Music) от меню Home, за да изведете
екран за възпроизвеждане на музика.
Можете да търсите желани песни като изберете (Търсене) от екран за възпроизвеждане на музика.
Информацията за песните, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за
възпроизвеждане на музика.
Музика
Бутон HOME
1 От екран Home, изберете
(Music).
Появява се екран за възпроизвеждане на музика.
•Когато изберете (Търсене) от екран за възпроизвеждане на музика, се появява меню за търсене. Можете да изберете желания метод на търсене, за да
изведе списък на екрана и да търсите песни. За подробности вижте “Търсене
на песни” (1стр. 42).
2 Изберете N.
Възпроизвеждането на песни започва.
•Можете да почукате върху контролните бутони,
иконки и т.н. на екрана за възпроизвеждане на музика,
за да работите с плейъра. За подробности относно
това как да контролирате музикалното възпроизвеждане, вижте „Екран за възпроизвеждане на музика”
(стр. 38).
N
37
38
Възпроизвеждане на музика
Екран за възпроизвеждане на музика
Можете да изведете или освободите контролните бутони чрез потупване върху екрана. Ако известно време не работите с плейъра, те изчезват.
Област за
информация
Режим на възпроизвеждане
Име на песен
(1стр. 47)
Име на изпълнител
Обхват на възпроизвеждане
Име на албум
(1стр. 48)
Еквалайзер (1стр. 48)
VPT (Съраунд) (1стр. 50)
Изминало време
Иконки за индикация
Общо време
Слайдер за търсене
Номер на настоящата
песен/
Общ брой на песните, които
ще бъдат възпроизведени
Работа с екрана за възпроизвеждане на музика
Можете да потупате с пръст върху контролните бутони на екрана, за да работите с плейъра. Също така можете да използвате u/./> бутони на
тялото на плейъра, за да работите с него.
За да (индикация на екрана) Направете следното
Възпроизвеждате (N)/
направите пауза (X)*1
•Потупайте с пръст върху възпроизвеждане (N)/пауза
(X)
•Натиснете бутон u на тялото на плейъра.
Превъртите бързо напред
(M)/назад (m)
•Докоснете и задръжте бутон ./> на тялото на
плейъра.
•Натиснете и задръжте бутон ./> на тялото
на плейъра.
Намерите началото на
предишна (настояща) песен
(>)/Намерите началото
на следваща песен (.)
Преместите в която и да
е точка на песен
•Потупайте с пръст върху бутон ./>.
•Натиснете бутон ./> на тялото на плейъра.
Преминете по заглавните
страници на албуми, за да
изберете албум.
Придърпайте индикаторът (точка на възпроизвеждане)
по слайдера. Възпроизвеждането започва от съответната точка на индикатора.
Придърпайте или преметнете корицата, за да изведете
екран с албум.
Придърпайте или преметнете корицата на екрана, за да
изберете желания албум. За подробности вижте “Преминаване през корици за избор на албум (Album Scroll)”
(1стр. 41).
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
Възпроизвеждане на музика
Иконки на екрана за възпроизвеждане
Иконка
Обяснение
(To List)
Показва екран със списък.
(Търсене)
Показва меню за търсене. Можете да изберете желания метод на търсене, за да изведете екран със списък и да търсите
песни. За повече подробности вижте “Търсене на песни”
(1стр. 42).
Показва екран със свързани линкове. Можете да търсите
информация в интернет свързана с настоящата песен. За
повече подробности вижте „Търсене на свързана с песен
информация (Related Links)” (1стр. 43).
Показва менюто с опции. За повече подробности относно
менюто с опции за музика вижте „Използване на меню с
опции” (1стр. 45).
(Свързани линкове)
(Меню с опции)
Екран със списък
Следните са пример за екрани със списък
Индекс
Изберете начална буква за име
на песен, име на албум, име
на изпълнител и т.н., за да го
изведете най-отгоре на екрана
със списък.
Екран със списък
на песни
Екран със списък на
албуми (Заглавие &
корици)
z Съвет
•Можете да промените формата на дисплей на списъка с албуми, за да изведете само
миниатюрни изображения на кориците (1стр. 53).
Продължава f
39
40
Възпроизвеждане на музика
Работа на екрана със списъци
За да
Изберете опция
Да се преместите нагоре
или надолу
Направете следното
Потупайте с пръст върху опцията.
Придърпайте или преместете нагоре или надолу.
Иконки на екрана със списък
Иконка
(Нагоре)
(Търсене)
(Екран за
възпроизвеждане)
(Меню с опции)
Обяснение
Показва екран със списък за следващото ниво
(например, иконка от списъка с песни може да се
покаже в списък с албуми).
Показва меню за търсене. За повече подробности
вижте “Търсене на песни” (1стр. 42).
Връща се към екран за възпроизвеждане на песни.
Показва меню с опции. За повече подробности
относно менюто с опции вижте „Използване на
меню с опции” (1стр. 45).
Възпроизвеждане на музика
Преминаване през албуми за избор на албум (Album Scroll)
В екран за възпроизвеждане на музика можете да придърпвате или премятате
кориците на албуми напред или назад, за да изберете албум.
Екран за Album Scroll
Корица
1 От меню Home изберете
(Music).
2 Придърпайте или преметнете кориците напред или назад.
Появява се album scroll.
3 Придърпайте или преметнете кориците напред или назад, за да прегледате различни заглавни страници на
албуми.
Изображенията от кориците са организирани по азбучен ред според заглавието.
4 Потупайте с пръст върху корицата на желания албум.
Екранът за възпроизвеждане на музика се появява отново и възпроизвеждането на желания албум започва.
За да отмените
Потупайте с пръст върху
(Обратно).
41
42
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни
Когато потупате с пръст върху (Търсене) в екран за възпроизвеждане на
музика или в екран със списък, се появява меню за търсене. Можете да изберете
желания метод на търсене , за да търсите в списъка желани песни.
Музика
Бутон HOME
z Съвет
•“Al Songs”, “Album” и “Artist”са организирани по азбучен ред.
1 От меню Home изберете
(Music) b
на търсене b желаната песен.
(Търсене) b желания метод
Метод на търсене
Метод
All Songs (Всички песни)
Album (Албум)
Artist*1 (Изпълнител)
Genre (Жанр)
Release Year (Година на издаване)
Playlists*2 (Плейлисти)
Folder (Папка)
Обяснение
Избира песен от списъка с песни.
Избира албум b песен.
Избира изпълнител b албум b песен.
Избира жанр а изпълнител b албум b песен.
Избира година на издаване b албум b песен.
Избира плейлиста b песен.
Избира папка b песен.
*1 „The” в началото на името на изпълнителя се пропуска когато се организира списъка.
*2 Плейлистите се създават чрез Windows Media Player 11. За информация относно това
как се създава плейлиста, обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11.
Кориците на изображенията регистрирани в плейлиста не се извеждат в плейъра.
Playing Music
Възпроизвеждане на музика
Търсене на свързана с песен информация
Related Links)
Можете да търсите в интернет по ключова дума за информация върху песента,
албума или изпълнителя, които се възпроизвеждат в момента. Можете да търсите в страницата на YouTube за видео файлове или информация.
Изберете (Свързани страници) в екрана за възпроизвеждане на музика, за да
търсите в интернет за информация относно песента, която се възпроизвежда.
Музика
Бутон HOME
Забележки
•Функция Свързани страници изисква безжична LAN връзка.
•Функцията за търсене може да не е налична в зависимост от настройките за „Страна/Регион на обслужване”.
1 От екрана за възпроизвеждане на музика изберете
(Свързани
страници) а желана парола ажелана страница в интернет.
След като търсенето е приключило, YouTube или интернет браузър се извеждат на екрана.
•Можете да изберете име на изпълнител, име на песен или заглавие на албум
като ключова дума.
•Можете да изберете
(Yahoo! oneSearch) или
(Търсене в YouTube) като уебстраница на търсене.*1
•Когато изберете
(Търсене в YouTube), за да търсите, във възпроизвеждането на песента се образува пауза. За да рестартирате възпроизвеждането, изберете (Музика) от меню Home.
*1 Страницата за търсене може да се различава или може да не е налична в зависимост
от настройките на „Страна/Регион на обслужване” (1стр. 126).
Забележкa
•Можете да настроите страна/регион, за да използвате уебстраниците от мястото,
което обитавате. За това как да изберете страна/регион за YouTube, вижте „Избор
на страна/регион” (1стр. 81).
За това как да изберете страна/регион за Yahoo! oneSearch, вижте „Страна/Регион на
обслужване” (1стр. 126).
43
44
Възпроизвеждане на музика
Изтриване на песни
Когато изтривате песни от плейъра, използвайте софтуера, който сте използвали, за да прехвърлите песните или Windows Explorer.
За подробности относно ползването на софтуера, вижте помощния файл на
софтуера.
Забележкa
•Плейърът не може да изтрие песни без да е свързан към компютър.
Възпроизвеждане на музика
Използване на меню с музикални опции
Можете да изведете менюто с музикални опции като изберете (Меню с
опции) на екрана със списъци с музика или на екрана с музика за възпроизвеждане. За
това как да използвате меню с музикални опции вижте 1стр. 18.
Менюто с опции може да се различава в зависимост от екрана, от който извеждате менюто с опции. Вижте страниците с препратки за настройки и употреба.
Меню с опции появяващо се в екран със списък
Меню с опции
Формат за извеждане на албума
Описание/страници с препратки
Избор на формат със списък на албуми
(1стр. 53).
Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане
Меню с опции
Режим възпроизвеждане
Обхват на възпроизвеждане
Еквалайзер
VPT (Съраунд)
DSEE (Sound Enhance)
Clear Stereo
Dynamic Normalizer
Подробна информация
Добавяне/Отстраняване от
списък с желания
Описание/страници с препратки
Настройва режим за възпроизвеждане
(1стр. 47).
Настройва обхват на възпроизвеждане
(1стр. 48).
Персонализира качеството на звука
(1стр. 48).
Персонализира настройки „VPT (Съраунд)”
(1стр. 50)
Включва/Изключва опция „DSEE (Sound
Enhance)” (1стр. 51)
Включва/Изключва опция „Clear Stereo”
(1стр. 52)
Включва/Изключва опция „Dynamic
Normalizer” (1стр. 52)
Извежда подробна информация за песните
като време за възпроизвеждане, аудио формат и битрейт (1стр. 46).
Добавя песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер./ Отстранява песни към списък с желани за закупуване
от съответния софтуер.
45
46
Playing Music
Възпроизвеждане на музика
Извеждане на екран с подробна информация
1 От екран за възпроизвеждане на музика изберете
(Меню с опции)
b „Подробна информация”.
Екран с подробна информация
Име на песен
Име на изпълнител
Заглавие на албум
Жанр
Година на издаване
Продължителност на песен
Кодек
Съдържание със защита от копиране
Битрейт
Докато възпроизвеждате песни с различен битрейт, се показва надпис “VBR”. По време на възпроизвеждане на “VBR”, индикацията за изминало време в Seek Slider индикатора може да е невярна.
Име на файл
Възпроизвеждане на музика
Промяна на музикалните настройки
За да промените музикалните настройки, изберете
Home, след това изберете „Настройки за музика”.
(Настройки) от меню
Настройки
Бутон HOME
Режим на възпроизвеждане
Плейърът предлага различни режими на възпроизвеждане включително възпроизвеждане на случаен принцип и избрано възпроизвеждане.
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Режим на възпроизвеждане” b тип желан режим на възпроизвеждане b „ОК”.
1 От меню Home изберете
Тип О
Нормален/няма иконка
Повторение/
Разбъркано възпроизвеждане/
Разбъркано възпроизвеждане &
Повторение/
Повторение на 1 песен/
писание
Песните в обхвата на възпроизвеждане се
възпроизвеждат според списъка с песни. (Настройка по подразбиране)
Песните в обхвата на възпроизвеждане се
възпроизвеждат според списъка с песни и възпроизвеждането се повтаря.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се
възпроизвеждат без ред.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се
възпроизвеждат на случаен принцип и възпроизвеждането се повтаря.
Настоящата песен избрана от списъка с песни
се възпроизвежда повторително.
Забележкa
•Песните, които се възпроизвеждат се различават в зависимост от настройките за
обхват за възпроизвеждане (1стр. 48).
47
48
Възпроизвеждане на музика
Обхват на възпроизвеждане
Можете да настроите обхвата на възпроизвеждане на песните.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Обхват за възпроизвеждане” b тип желан обхват за възпроизвеждане b „ОК”.
Тип
Описание
Всякакъв обхват
Възпроизвежда всички песни във всички списъци според
избрания метод на търсене.
Например, ако започнете възпроизвеждане от списъка с
албуми, всички албуми в плейъра се възпроизвеждат.
Избран обхват
и песните се възпроНа екрана се появява маркировка
извеждат само от списъци, от които започва възпроизвеждане (настройки по подразбиране).
Например, ако започнете възпроизвеждане от списъка с
албуми, само песните от албума се възпроизвеждат.
Еквалайзер
Можете да настроите качество на звука според музикалния жанр и т.н.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Еквалайзер” b тип еквалайзер b „ОК”.
Настройка / икона
None / без настройка
Heavy / хеви (
)
Pop / поп (
)
Jazz /джаз (
)
Unique / уникален (
)
Custom 1 / персонална 1
(
)
Custom 2 / персонална 2
(
)
Описание
Настройките на качеството на звука не са активирани.
(настройка по подразбиране)
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за
получаването на по-мощен звук.
Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за
вокали.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за
получаването на по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон,
така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Персонализирани от потребителя настройки на звука,
при които можете да настройвате индивидуално всеки
честотен диапазон. Виж 1 страница 49 за повече подробности.
Забележки
•Ако личните Ви настройки, записани като “Custom1” и “Custom 2” произвеждат
различно ниво звук от другите настройки, може да се наложи да регулирате нивото на
звука ръчно, за да компенсирате.
•Настройка “Equalizer” не се прилага докато възпроизвеждате видео, YouTube видео
файл, podcast видео файл или FM радио.
Възпроизвеждане на музика
Персонализиране качеството на звука
Можете да настроите предварително стойността на CLEAR BASS (бас) и
5-бандовия еквалайзер като “Custom1” или “Custom 2”.
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Еквалайзер” b “Custom1” или “Custom 2”.
1 От меню Home изберете
2 Придърпайте слайдера от CLEAR BASS или честотния обхват, за да
регулирате нивото на настройките и след това изберете “OK”.
Настройка CLEAR BASS може да бъде настроена в едно от 4 звукови нива и
един от петте честотни обхвати може да бъде настроен в едно от седемте звукови нива.
Забележкa
•Настройка “Еквалайзер” не се прилага, докато възпроизвеждате видео файл, YouTube
видео файл, podcast видео или FM радио.
49
50
Възпроизвеждане на музика
Постигане на вибриращ звук (VPT (Surround))
Можете да персонализирате съраунд звука чрез “VPT*1 (Surround)” функция, за да
обогатите качеството на възпроизвеждания звук.
Чувството з реалност се увеличава в следния ред “Studio” c “Live” c “Club” c
“Arena” (най-увеличено).
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„VPT (Съраунд)” b желан вид VPT (Съраунд) b “OK”.
Настройка / икона
None
Описание
„VPT (Surround)“ настройките не са активирани
(настройка по подразбиране)
„Studio“ / студийно ( ) Пресъздава звученето на запис от звукозаписно
студио.
„Live“ / на живо ( )
Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
„Club“ / клубно ( )
Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
„Arena“ / стадион ( ) Пресъздава звученето на запис от изпълнение на
стадион.
“Matrix”/ матрица ( ) Възпроизвежда допълнителен съраунд ефект и създава естествен, богато допълнен звук.
“Karaoke”/ караоке ( ) Създава сценично звуково обкръжение чрез потискане на звуковото поле и добавяйки съраунд ефект към
музиката.
*1 VPT, което се отнася до Виртуална телефония, е начин за обработка на звука, разработен от Sony.
Забележкa
•VPT (Съраунд) не се прилага, докато възпроизвеждате видео файл, YouTube видео файл,
podcast видео или FM радио.
Възпроизвеждане на музика
DSEE (Sound Enhance)
Чрез активирането на функцията “DSEE (Sound Enhancer)*1” имате възможност
да слушате богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния
източник.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„DSEE (Sound Enhance)” b желан вид DSEE (Sound Enhance) b “OK”.
Тип
On / включен
Off / изключен
Описание
Функцията “DSEE*1 (Sound Enhance)” е активирана и при
възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен
честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)
*1 DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово
разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри
качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.
Забележки
•Настройката „DSEE (Sound Enhance)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения.
•Функцията „DSEE (Sound Enhance)“ няма да има ефект при възпроизвеждането на не
компресирани песни, песни с висока битова честота без загуба на дискант.
•В случай на много ниска битова честота, функцията „DSEE (Sound Enhance)“ може да
няма ефект.
Продължава f
51
52
Възпроизвеждане на музика
Функция „Clear Stereo“
„Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на
левия и десния канал на звука.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Clear Stereo” b желан вид Clear Stereo b “OK”.
Тип
On (включен)
Off (изключен)
Описание
Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките с удължаващия кабел.
Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)
Забележки
•Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
•Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при
използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е
непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.
Dynamic Normalizer
Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните.
Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате
песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате
нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е
минимална.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Dynamic Normalizer” b желан вид Dynamic Normalizer b “OK”.
Тип
On / включен
Off / изключен
Описание
Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално
ниво на звука. (настройка по подразбиране)
Забележки
•Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения или когато използвате FM радио.
Възпроизвеждане на музика
Формат на извеждане на албум
Можете да изберете формат за извеждане на албум.
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Формат на извеждане на албум” b желан вид Формат на извеждане
на албум b “OK”.
1 От меню Home изберете
Тип
Заглавие & Корица (настройка по
подразбиране)
само Корица
Екран
z Съвет
•Корицата се появява само ако е включена информация за нея. Можете да настроите
корица като използвате приложения Windows Media Player 11. За повече подробности
относно работата, вижте помощния файл на Windows Media Player 11. Обърнете внимание, че плейърът не извежда корици прикачени към плейлистите.
53
54
Watching Videos
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео (Videos)
За да възпроизвеждате видео, изберете
(Видео), за да изведете екран за възпроизвеждане на видео. Можете да изберете желаното видео, като натиснете
(Търсене) в екран за възпроизвеждане на видео. Информацията за видеото, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за възпроизвеждане на видео.
Видео файлове
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
(Видео файлове).
Появява се екран за възпроизвеждане на видео.
•Когато изберете (Търсене) в екран за възпроизвеждане на видео се появява
меню за търсене. Можете да изберете желан метод на търсене, за да изведете екран със списък и да търсите видео файл. За подробности вижте “Tърсене на видео файлове” (стр. 58).
2 Изберете N.
Възпроизвеждането на видео файла започва.
•Можете да потупате с пръст върху контролните бутони и иконки и т.н. в екран
видео възпроизвеждане, за да работите с
плейъра. За подробности относно контрола на видео възпроизвеждането вижте „екран за видео възпроизвеждане) (1стр. 55).
N
z Съвет
•Когато опция “On-hold Display) е в позиция “No”, можете да изключите екрана, за да се
насладите на звук само от ключ HOLD по време на възпроизвеждане. Чрез тази операция можете да намалите консумацията на енергия и батерията ще издържи по-дълго.
Възпроизвеждане на видео
Екран за възпроизвеждане на видео
Можете да изведете или премахнете контролните бутони, иконки и т.н. от
екрана като потупате с пръст. Ако известно време не работите с плейъра, те
изчезват.
Информационна област
Общо време
Seek Slider
Изминало време
Работа с екрана за възпроизвеждане на видео
Можете да потупате с пръст върху обекти върху екрана на плейъра като например контролните бутони, за да работите с тях. Също така можете да използвате бутони u/./> на тялото на плейъра, за да работите с него.
За да (индикация на екрана) Направете следното
Възпроизвеждате (N)/
направите пауза (X)*1
•Потупайте с пръст върху възпроизвеждане (N)/пауза
(X)
•Натиснете бутон u на тялото на плейъра.
Превъртите бързо напред
(M)/назад (m)
•Докоснете и задръжте бутон m/M на тялото на
плейъра.*2
•Натиснете и задръжте бутон ./> на тялото
на плейъра.
Превъртите бързо напред •Докоснете и задръжте бутон
по време на пауза.
(M)/назад (m) по време •Натиснете и задръжте бутон ./> на тялото
на пауза*3
на плейъра по време на пауза.
Намерите началото на
•Потупайте с пръст върху бутон ./>.
предишна сцена*4 или глава •Натиснете бутон ./>на тялото на плейъра.
(.)/Намерите началото на следваща сцена или
глава(>)
Превъртите леко напред
Потупайте леко с пръст
(превъртане назад) /
или назад
(превъртане напред) по време на пауза.
Преместите в която и да Придърпайте индикаторът (точка на възпроизвеждане)
е точка на видео файл
по слайдера. Възпроизвеждането започва от съответната точка на индикатора.
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
*2 Скоростта на превъртане напред се променя посредством 3 нива като натискате
повторително M (M 1(× 10)), (M 2(× 30)), (M 3(× 100)). Също така скоростта на превъртане назад се променя посредством 3 нива като натискате повторително m (m 1(× 10)), (m 2(× 30)), (m 3(× 100)). Потупайте с пръст върху бутон
N, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
*3 Скоростта на бързо превъртане напред/назад по време на пауза се различава в зависимост от дължината видео файла.
*4 Ако във видео файла има само една глава, позицията на възпроизвеждане се мести в
интервал от 5 минути.
Продължава f
55
56
Възпроизвеждане на видео
Иконки на екрана за възпроизвеждане
Иконка
(To List)
(Търсене)
(Scene Scroll)
(Меню с опции)
Обяснение
Показва екран със списък.
Показва меню за търсене. Можете да изберете желания
метод на търсене, за да изведете екран със списък и да
търсите видео файлове. За повече подробности вижте
“Търсене на видео файлове” (1стр. 58).
Показва екран за преглед на сцени. Можете да търсите сцени или глави чрез прехвърляне на миниатюрни
изображения*1, за да изберете желаната сцена. За повече
подробности вижте „Преглед на сцени (Scene Scroll)”
(1стр. 57).
Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за музика вижте „Използване на меню
с опции за видео файлове” (1стр. 60).
*1 Миниатюрни изображения се отнася за намалени като размер изображения на избрана
сцена от видео файловете.
Възпроизвеждане на видео
Прегледна сцени (Scene Scroll)
Можете да изведете миниатюрни изображения*1, за да изберете сцена или глава,
които да възпроизвеждате.
*1 Миниатюрни изображения се отнася за намалени като размер изображения на избрана
сцена от видео файловете.
Екран за преглед на изображения
Настройки за интервал между
сцените
z Съвет
•В екран за търсене на сцена можете да настроите интервал между сцените изведени
като миниатюрни изображения. Можете да настроите интервала на “15 сек”, „30
сек”, „1 мин”, „2 мин” и „5 мин”. Потупайте с пръст върху екрана за настройка на
интервал между сцените в горната част на екрана, за да изберете желания интервал.
Използвайте миниатюрите за сцена като упътване (тъй като всяка от миниатюрите може да се отклонява от точното време).
(Видео файлове) b
видео файл b
(Преглед на сцени).
Появява се екран за преглед на сцени.
1 От меню Home изберете
(To List) b желан
2 Придърпайте или преметнете изображенията настрани, за да прегледате.
3 Потупайте с пръст върху желаното изображение.
Екранът за възпроизвеждане на видео файлове се появява отново и възпроизвеждането започва от началото на сцената, която сте избрали.
За да отмените търсенето
Потупайте с пръст върху бутон
(Back).
57
58
Възпроизвеждане на видео
Търсене на видео файлове
Когато потупате с пръст върху (Търсене) в екран за възпроизвеждане на видео
файл или в екран със списък, се появява меню за търсене. Можете да изберете
желания метод на търсене, за да търсите в списъка желания видео файл.
Видео файлове
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
(Видео файлове) b
метод на търсене b желан видео файл.
(Търсене) b желан
Метод на търсене
Метод
All Videos
VIDEO
Описание
Изберете видео файл от списъка с видео файлове.
Можете да търсите видео файлове по папки. Изберете папка b
видео файл.
Възпроизвеждане на видео
Изтриване на видео файлове
Можете да изтриете видео файлове от плейъра.
Изтриване на видео файл, който с възпроизвежда в момента.
1 От екран за възпроизвеждане на видео файлове, потупайте с пръст
върху
(Меню с опции) b „Изтриване на видео файл” b “Yes”.
Изтриване на видео файлове чрез избор от списък
1 От екран за възпроизвеждане на видео файлове, потупайте с пръст
върху (Меню с опции) b „Изтриване на видео файл” b видео файлът, който желаете да изтриете b “Yes”.
z Съвет
•Можете да използвате Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer, за да изтриете видео файлове от плейъра. Използвайте Media Manager за WALKMAN, за да изтриете видео файлове прехвърлени посредством този софтуер. Използвайте Windows
Explorer, за да изтриете видео файлове прехвърлени посредством този софтуер.
59
60
Възпроизвеждане на видео
Използване на менюто „Видео опции”
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона
(Option Menu) от списъка на видео изображенията или екран за видео възпроизвеждане.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки и
употреба.
Опции, които се съдържат само в меню–списък
Опция
Order of Video List
Delete Video
Описание / страница за справка
Настройва списъка за възпроизвеждане на видео по дата
и заглавие (1стр. 63)
Изтрива видео изображенията на плейъра (1стр. 59)
Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане
Опция
Zoom Settings
Brightness
On-Hold Display
Detailed Information
Delete Video
Описание / страница за справка
Настройва функцията за увеличение (1стр. 61).
Настройва яркостта на екрана (1стр. 116).
Настройка, която позволява изключване на плейъра,
докато е в режим на задържане (1стр. 63)
Извежда информация за файла като файлово изображение, резолюция, видео/аудио формат за компресия и име
на файла и т.н.
Изтрива видео изображенията на плейъра (1стр. 59)
Възпроизвеждане на видео
Промяна на видео настройки
За да промените видео настройките, изберете
след това изберете “Video Settings”.
(Настройки) от меню Home,
Настройки
Бутон HOME
Настройки за увеличение (Zoom Settings)
Можете да увеличавате образите във видео файл, който възпроизвеждате в
момента.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Video Settings” b “Zoom
Settings” b желан тип настройки за увеличение b „ОК”.
Тип
Описание
„Auto“ /
Размерите на видео изображението са увеличени / намалени,
автоматично: запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана (настройка по подразбиране).
•Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9, то се увеличава/
намалява така, че да съвпадне напълно с размера на екрана, като се
запази съотношението.
•Когато се възпроизвежда видео изображение с размер 4:3, то се
възпроизвежда така че късата му страна напълно да съвпадне с
екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението
се появяват черни ленти.
Източник 16:9
Източник 4:3
61
62
Възпроизвеждане на видео
Тип
Описание
„Full“ / пълно
Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с
размерите на екрана.
•Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9, то се увеличава/
намалява така, че да съвпадне напълно с размера на екрана, като се
запази съотношението.
•Когато се възпроизвежда видео изображение 4:3, то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне
напълно с размера на екрана, а горната и долната част на изображението се изрязват.
Източник 16:9
„Off“ /
изключено
Източник 4:3
•Прекъснатата линия рамка представлява размерът на оригиналното видео изображение.
Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то
се възпроизвежда с оригиналната резолюция.
Източник 16:9
Източник 4:3
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане само на видео звук (On-Hold Display)
Можете да изключите видео екрана, когато плейърът е в режим на задържане
като по този начин ще можете да слушате само звука на видеото.
Изключването на тази функция (настройка „No“) ви помага да пестите енергията на батерията и да удължите живота й.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Video Settings” b “OnHold Display” b желан тип On-Hold Display настройки b „ОК”.
Тип
„Yes“ / (Да)
„No“ / (Не)
Описание
Докато плейърът е поставен на задържане при
възпроизвеждане на видео изображение, функциите
на бутоните на плейъра са деактивирани, но видео
изображението се възпроизвежда нормално. (настройка по подразбиране)
Докато плейърът е поставен на задържане при
възпроизвеждане на видео изображение, функциите
на бутоните на плейъра са деактивирани и екранът
се изключва, но звука на видео изображението се
възпроизвежда нормално.
Ред на видео списъка
Подрежда видео списъка по дата или по заглавия.
(Настройки) b “Video Settings” b “Order
of Video List” b желан тип настройки на видео списъка b „ОК”.
1 От меню Home изберете
Тип О
писание
Date/Time (Oldest) / Дата/ Подрежда видео списъка според датата на прехвърЧас (най-отдавнашен)
ляне запис във възходящ ред.
Date/Time (Newest) /
Дата/Час (най-скорошен)
Подрежда видео списъка според датата на прехвърляне запис в низходящ ред (настройка по подразбиране).
Title (A>Z)/ Заглавие (А>Я) Подрежда видео списъка по заглавие във възходящ
ред.
Title (Z<А)/ Заглавие (Я>А) Подрежда видео списъка по заглавие в низходящ ред.
63
64
Преглед на снимки
Преглед на снимки (Photos)
За да възпроизвеждате снимки, изберете
(Photos) в меню Home, за да изведете
екран за възпроизвеждане на снимки.
Можете да изберете желаните снимки, като натиснете (Търсене) в екран за
възпроизвеждане на снимки.
Информацията за снимките, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за
възпроизвеждане на снимки.
Снимки
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
(Photos).
Появява се екран за възпроизвеждане на снимки.
•Когато изберете (Търсене) в екран за възпроизвеждане на снимки се появява меню за търсене. Можете да изберете желан метод на търсене, за да изведете екран със списък и да търсите снимки. За подробности вижте “Tърсене
на снимки” (стр. 67).
2 Издърпайте или отметнете настрани, за да изведете предишна/
следваща снимка.
•Можете да потупате с пръст върху
контролните бутони и иконки и т.н.
в екран за възпроизвеждане на снимки, за
да работите с плейъра. За подробности
относно контрола на видео възпроизвеждането вижте „Екран за възпроизвеждане на снимки” (1стр. 66).
Преглед на снимки
z Съвети
•Възпроизвеждането на песни продължава дори и когато търсите снимки в списъка със
снимки или в папката със снимки от списъка или когато е изведен екран за извеждане на
снимки.
•Можете да организирате снимки прехвърлени в плейъра по папки. Изберете плейър
(като например [WALKMAN]) като използвате Windows Explorer, издърпайте и спуснете нова папка в папки “PICTURE”, “PICTURES” или “DCIM”. За повече подробности
относно йерархията вижте 1стр. 31.
Забележкa
•Ако размерът на снимката е прекалено голям или ако файлът е повреден на екрана се
и снимката не може да бъде възпроизведена.
появява индикация
65
66
Преглед на снимки
Екран за възпроизвеждане на снимки
Можете да изведете или премахнете контролните бутони, иконки и т.н. от
екрана като потупате с пръст. Ако известно време не работите с плейъра, те
изчезват.
Информационна област
Работа с екрана за възпроизвеждане на снимки
Можете да потупате с пръст върху обекти върху екрана на плейъра като например контролните бутони, за да работите с тях.
За да
Направете следното
Изведете предишна/следваща
•Придърпайте или отметнете вляво (преснимки
дишна) или вдясно (следваща)
•Докоснете (следваща) или (предишна).
Изведете предишна или следва- Докоснете и задръжте (следваща) или
(предишна).
ща снимка последователно
Иконки на екрана за възпроизвеждане
Иконка
(To List)
(Търсене)
(Меню с опции)
Обяснение
Показва екран със списък.
Показва меню за търсене. Можете да изберете желания метод на търсене, за да изведете
екран със списък и да търсите снимки. За
повече подробности вижте “Търсене на снимки” (1стр. 67).
Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за снимки
вижте „Използване на меню с опции за снимки” (1стр. 69).
Преглед на снимки
Търсене на снимки
Когато потупате с пръст върху (Търсене) в екран за възпроизвеждане на
снимки или в екран със списък, се появява меню за търсене. Можете да изберете
желания метод на търсене, за да търсите в списъка желаните снимки.
Снимки
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
(Снимки) а (Търсене) а желан метод
на търсене а желани снимки.
•Избраните опции са следните докато се появи списък със снимки
Метод на търсене
Метод
All Photos
DCIM
PICTURE
PICTURES
Описание
Изберете снимки от списъка със снимките.
Изберете снимки по папка.
Изберете папка в папка “DCIM” b снимка.
Изберете снимки по папка.
Изберете папка в папка “PICTURE” b снимка.
Изберете снимки по папка.
Изберете папка в папка “PICTURES” b снимка.
67
68
Преглед на снимки
Изтриване на снимки
Използвайте Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer, за да изтриете
снимки
от плейъра.
Използвайте Media Manager за WALKMAN, за да изтриете снимки прехвърлени
посредством Media Manager за WALKMAN.
За подробности относно Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на
софтуера.
Забележки
•Ако използвате Windows Explorer, за да преименувате снимка в плейъра, Media Manager за
WALKMAN не може да изтрие снимката. Използвайте Windows Explorer, за да я изтриете.
•Самият плейър не може да изтрие снимки ако не е включен в компютър.
Преглед на снимки
Използване на менюто „Опции за снимки”
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона
(Option Menu) от списъка на снимките или екран за възпроизвеждане на снимки.
За това как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 18.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е
било активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки
и употреба.
Опции, които се съдържат само в меню–списък
Опция
“Photo List Display Format”
Описание / страница за справка
Настройва формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения (1стр. 70).
Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане
Опция
„Brightness“
“Detailed Information”
“Set as Wallpaper”
Описание / страница за справка
Настройва яркостта на екрана (1стр. 121).
Извежда информация за файла - размер на файла,
резолюция, наименование на файла и т.н.
Настройва настоящата изведена снимка като
фон (1стр. 121)
69
70
Преглед на снимки
Промяна на настройките за снимки
За да промените настройките за снимки, изберете
Home, след това изберете “Photo Settings”.
(Настройки) от меню
Настройки
Бутон HOME
Настройки за формат за извеждане на списъка със снимки
Плейърът предлага 2 варианта на извеждане. Можете да настроите формат на
извеждане на списъка със снимки като “Thumbnail + Title”*1 (миниатюрно изображение + заглавие) или “Thumbnail only” (само миниатюрно изображение)
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Photo Settings” b Photo
List Format” b желан формат за извеждане на списъка със снимки b
„ОК”.
Тип
Thumbnail + Title
Thumbnail only
Описание
Извежда заглавието на снимката заедно с миниатюрното й изображение в списъка със снимки.
Извежда само миниатюрното изображение на снимката
в списъка със снимки (настройка по подразбиране).
*1 Миниатюрно изображение се отнася до умаленото изображение на снимка.
Забележкa
•Миниатюрните изображения може да не бъдат изведени в зависимост от формата на
файла.
Слушане на FM радио
Слушане на FM радио
Можете да слушате FM радио като натиснете (FM радио) в Home меню, за да
изведете екрана на FM радио.
Информацията за FM радио, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за
възпроизвеждане на FM радио.
FM радио
Бутон HOME
Забележкa
•Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.
71
72
Слушане на FM радио
За да слушате FM радио
1 От меню Home изберете
(FM радио) а желана
честота или предварително избран номер
•Можете да потупате с пръст върху контролните бутони, иконки и т.н. на FM радио екрана, за да работите
с плейъра.
Честота
Предварително зададен
номер
FM радио екран
За да
Настроите радиото ръчно
Направете следното
Придърпайте или отметнете честотата
нагоре или надолу.
Потупайте с пръст върху
.
Търсите предишна/следваща възЗа да спрете търсенето, потупайте
можна за прием станция*1
с пръст или натиснете един от следните бутони на тялото на плейъра
u/./>.
Изберете предишен/следващ пред- Потупайте с пръст върху
.
варително зададен номер*2
Натиснете бутони ./> на тялото на плейъра.
*1 Ако чувствителността е твърде висока, променете настройките за “Scan Sensitivity”
(1стр. 75) в позиция “Low”.
*2 Не можете да изберете предварително зададен номер ако няма въведени станции. Задайте станции като използвате опция “Auto Preset” (1стр. 73).
Иконки на FM радио екрана
Иконка
(Меню с опции)
Описание
Показва менюто с опции. За подробности
относно FM менюто с опции, вижте
„Използване на ме ню с опции за FM радио”
(1стр. 76).
Слушане на FM радио
Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)
Можете да настроите предварително автоматично станции (до 30 станции)
от вашия регион като изберете “Auto Preset”. Когато използвате FM тунер за
първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите
предварително станциите като използвате “Auto Preset”.
1 От FM радио екрана, изберете
(Меню с опции) b “Auto Preset” b
“Yes”.
Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата.
“Auto preset completed.” се появява, когато запаметяването приключи, след
това вече можете да приемате предварително избраните станции.
•Изберете “No”, за да отмените автоматичната настройка.
z Съвет
•Ако високата чувствителност кара плейъра да приема твърде много нежелани станции, променете настройките за прием (1стр. 75) на “Low”.
Забележкa
•Извършването на “Auto Preset” ще изтрие вече запаметени станции.
73
74
Слушане на FM радио
Ръчна настройка на излъчвани станции
Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича
(1стр. 73).
1 В FM радио екран изберете желаната честота.
2 Изберете
(Меню с опции) b “Save to Preset”
Честотата, която сте избрали в стъпка 1 е предварително настроена и
приписана на номер, който се появява под честотата.
z Съвет
•Можете да настроите до 30 станции.
Забележкa
•Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
Изтриване на предварително запаметени станции
1 Потупайте с пръст върху
на FM радио екрана, за да изберете
номер на честотата.
2 Изберете
(Меню с опции) b “Delete from Preset”.
Избраната станция се изтрива.
Слушане на FM радио
Промяна на FM радио настройките
За да промените FM радио настройките, изберете
Home, след това изберете “FM радио настройки”.
(Настройки) от меню
Настройки
Бутон HOME
Настройка на прием (Scan Sensitivity)
Когато изберете станции чрез функция “Auto Preset” (1стр. 73) или бутон
, FM рисивърът може да приеме много нежелани станции, тъй като
чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте
приема на “Low”. “High” е настройката, която се задава по подразбиране.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „FM радио настройки” b
„Чувствителност на сканиране” b „Low” b “OK”.
•За да настроите чувствителността на прием към тази по подразбиране,
изберете “High”.
Mono/Auto
Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисивъра в позиция “Mono” за моно прием. Ако настроите “Auto”, моно/стерео прием
се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. “Auto” е фабрична
настройка.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „FM радио настройки” b
„Mono/Auto” b „Mono” b “OK”.
•За да се върнете към автоматична настройка изберете “Auto”.
75
76
Слушане на FM радио
Използване на FM радио меню с опции
Можете да изведете FM радио меню с опции като изберете (Option Menu) в
FM радио екрана. За това как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 18.
Опции
Scan Sensitivity
Mono/Auto
Save to Preset
Delete from Preset
Auto Preset
Описание/страница за справка
Регулира чувствителността на прием на тунера (1стр. 75)
Променя или моно или стерео (1стр. 75)
Запаметява предварително настроени станции (1стр. 74).
Изтрива запаметени предварително настроени станции
(1стр. 74)
Автоматично настройва станции (1стр. 73).
Преглед на YouTube
Преглед на YouTube
За да преглеждате видео файлове от YouTube, изберете
(YouTube) от меню
Home, за да изведете списък с YouTube видео файлове. Можете да възпроизведете
желаното YouTube видео, като го изберете от списъка.
Информацията за видеото, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за
възпроизвеждане на YouTube видео файлове.
YouTube
Бутон HOME
Забележки
•За да гледате YouTube трябва да сте осъществили връзка с безжична LAN мрежа. За
информация относно LAN настройките за свързване, вижте “Безжично LAN свързване” (1стр. 33).
•Преди да гледате YouTube, регулирайте датата и часа (1стр. 26).
За да гледате YouTube
( YouTube).
Ако плейърът не е свързан към безжична LAN мрежа, се появява екран за
потвърждение на свързване. Следвайте инструкциите от “Свързване към
безжична LAN мрежа” (1стр. 34), за да се свържете.
След като сте установили връзка, се появява YouTube списък с видео файлове.
•Когато изберете (Търсене) в екран за YouTube възпроизвеждане на видео се
появява меню за търсене. Можете да изберете желан метод на търсене, за да
изведете екран със списък и да търсите видео файл. За подробности вижте
“Tърсене на YouTube видео файлове” (стр. 80).
1 От меню Home изберете
77
78
Преглед на YouTube
2 Изберете желания видео файл.
Възпроизвеждането на избрания YouTube видео файл
започва.
•Можете да потупате с пръст върху контролните
бутони и иконки и т.н. в екран за YouTube видео
възпроизвеждане, за да работите с плейъра. За подробности относно контрола на видео възпроизвеждането вижте „YouTube екран за видео възпроизвеждане)
(1стр. 79).
Преглед на YouTube
YouTube екран за възпроизвеждане
Можете да изведете или премахнете контролните бутони, иконки и т.н. от
екрана като потупате с пръст. Ако известно време не работите с плейъра, те
изчезват.
Информационна област
Общо време
Seek Slider
Изминало време
Работа с екрана за възпроизвеждане на видео
Можете да потупате с пръст върху обекти върху екрана на плейъра като например контролните бутони, за да работите с тях. Също така можете да използвате бутони u/. на тялото на плейъра, за да работите с него.
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Потупайте с пръст върху възпроизвеждане
Възпроизвеждате (N)/
1
(N)/пауза (X)
направите пауза (X)*
Натиснете бутон u на тялото на плейъра.
Намерите началото на
Потупайте с пръст върху бутон ..
настоящ видео файл
Натиснете бутон . на тялото на плейъра.
Преместите в която и да е Придърпайте индикаторът (точка на възпроизточка на видео файл*2
веждане) по слайдера. Възпроизвеждането започва от съответната точка на индикатора.
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
*2 Не можете да се местите в точка, в която видео данните нямат буфер.
Иконки на екрана за възпроизвеждане
Иконка
(To List)
(Търсене)
(Меню с опции)
Обяснение
Показва екран със списък.
Показва меню за търсене. Можете да изберете
желания метод на търсене, за да изведете екран
със списък и да търсите видео файлове. За повече
подробности вижте “Търсене на YouTube видео
файлове” (1стр. 80).
Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за музика вижте
„Използване на YouTube меню с опции за видео
файлове” (1стр. 82).
79
80
Преглед на YouTube
Търсене на YouTube видео файлове
Когато потупате с пръст върху (Търсене) в YouTube екран за възпроизвеждане
на видео файл или в екран със списък, се появява меню за търсене. Можете да изберете желания метод на търсене, за да търсите в списъка желания видео файл.
YouTube
Бутон HOME
1 От меню Home изберете
( YouTube) b
тод на търсене b желан видео файл.
Метод
Featured*1
Most Viewed*1,*2
Keyword Search
Related Videos
(Търсене) b желан ме-
Описание
Изберете от списъка с видео файлове на сайта на
YouTube.
Изберете от списъка с най-често гледани видео файлове
на сайта на YouTube.
Търсете видео файлове по кодова дума и изведете списъка
с видео файлове. Можете да въведете ключова дума като
използвате екранната клавиатура и изберете “OK”,за да
изведете видео списъка. За това как да въведете текст,
вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
Изберете от списъка с видео файлове, свързани с последния възпроизведен видео файл.
*1 Можете да ограничите търсенето като изберете страна/регион (1стр. 81).
*2 Можете да ограничите търсенето като изберете времеви граници (1стр. 81).
Преглед на YouTube
Избор на страна/регион
Можете да ограничите търсенето в опция “Featured” и “Most Viewed” като изберете страна/регион.
1 От меню Home изберете
( YouTube) b (Търсене) b „Featured”
или “Most Viewed” b (Меню с опции) b „Country/region” b желана
страна/регион b “OK”.
z Съвет
•Можете също така да изберете
(Настройки) b „Настройки за YouTube” b „Страна/регион” от меню Home, за да изберете страна/регион.
Избор на времева рамка
Можете да ограничите търсенето в опция “Most Viewed” като изберете времева
рамка.
1 От меню Home изберете
Viewed” b
ка а “OK”.
Тип
Днес
Тази седмица
Този месец
По всяко време
( YouTube) b (Търсене) b “Most
(Меню с опции) b „Timeframe” b желан тип времева рамОписание
Извежда списък с най-често гледаните видео файлове за
деня.
Извежда списък с най-често гледаните видео файлове за
седмицата.
Извежда списък с най-често гледаните видео файлове за
месеца.
Извежда списък с най-често гледаните видео файлове по
всяко време. (Настройка по подразбиране)
z Съвет
•Можете също така да изберете
(Настройки) а „Настройки за YouTube” а
„Timeframe” от меню Home, за да изберете времева рамка.
81
82
Преглед на YouTube
Използване на менюто с YouTube опции
Можете да извикате на екрана YouTube менюто с опции чрез натискане на
бутона (Option Menu) от списъка на YouTube видео изображенията или екран
за YouTube видео възпроизвеждане. Затова как да използвате менюто с опции
вижте 1стр. 18.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки и
употреба.
Опции, които се съдържат само в меню–списък
Опция
Country/Region*1
Timeframe *2
Описание / страница за справка
Ограничава търсенето във видео списъка посредством
избор на страна (1стр. 81).
Ограничава търсенето във видео списъка посредством
избор на времева рамка (1стр. 81).
*1 Тази опция е възможна само за “Featured” и “Most Viewed”.
*2 Тази опция е възможна само за “Most Viewed”.
Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане
Опция
Zoom Settings
Brightness
On-Hold Display
Описание / страница за справка
Настройва функцията за увеличение (1стр. 63).
Настройва яркостта на екрана (1стр. 63).
Настройка, която позволява изключване на плейъра, докато е в режим на задържане (1стр. 63)
Работа с podcast
Преди да работите с podcast
Можете да използвате функция podcast на плейъра по три начина. За подробности вижте всяко от описанията.
•Регистрирате podcast като използвате плейъра (1стр. 84), сваляте епизоди
като използвате безжичната LAN функция на плейъра (1стр. 86) и след това
да ги възпроизведете (1стр. 90),
•Регистрирате podcast като използвате Media Manager за WALKMAN или
Content Transfer (1стр. 22), сваляте епизоди като използвате безжичната LAN
функция на плейъра (1стр. 86) и след това да ги възпроизведете (1стр. 90),
•Сваляте епизоди на компютъра (1стр. 22), прехвърляте ги от компютъра на
плейъра посредством Media Manager за WALKMAN, Content Transfer или Windows
Explorer (1стр. 22) и след това ги възпроизвеждате (1стр. 90).
Забележки
•Ако прехвърляте епизоди или podcast от компютъра на плейъра като използвате
Windows Explorer, не можете да подновите podcast като използвате безжичната LAN
функция докато не регистрирате podcast.
Какво е podcast?
„Рodcast” е група от аудио или видео файлове, които са публикувани в интернет.
Файловете, които се наричат епизоди могат да бъдат сваляни автоматично
посредством RSS, за да ги възпроизвеждате. Много новинарски сайтове, сайтове
на корпорации или сайтове на частни лица публикуват podcast епизоди посредством RSS. Можете да регистрирате podcast епизоди на плейъра като използвате RSS иконката на уебстраницата. След като регистрирате, когато и последните епизоди са добавени към podcast, можете да ги свалите.
83
84
Работа с podcast
Регистриране на Podcast
За да възпроизвеждате podcast епизоди трябва да регистрирате podcast в плейъра
и тогава да сваляте епизодите. Можете да регистрирате podcast като изберете
иконка RSS изведена в интернет браузъра на плейъра. Затова как да използвате
интернет браузъра на плейъра вижте “Преглед на уебстраници (Интернет браузър)” (1стр. 102).
Можете да прехвърляте podcast и като използвате Media Manager за WALKMAN
или Content Transfer, за да регистрирате podcast в плейъра. За подробности относно прехвърлянето на podcasts, обърнете се към помощния файл на софтуера.
Интернет браузър
Бутон HOME
z Съвет
•Можете лесно да регистрирате podcast като използвате съответния линк. От екрана
със списъка, изберете (Меню с опции) b „To Podcast Links” и след това преминете
към стъпка 2 на следващата страница.
Регистриране на podcast като използвате интернет браузъра на плейъра
1 От меню Home, изберете
(Интернет браузър).
Ако плейърът не е свързан към безжична LAN мрежа все още се появява екран
с потвърждение за свързване. Следвайте инструкциите от “Свързване към
безжична LAN мрежа” (1стр. 34), за да се свържете.
След като се установили връзка се появява интернет браузър.
Работа с podcast
2 Отворете уеб страница с желания podcast,след това изберете
иконка RSS.
RSS иконките се различават на различните страници. Обърнете се към описанията на уебстраницата, за да изберете RSS иконка.
Затова как да използвате интернет браузър, вижте “Преглед на уебстраници
(Интернет браузър)” (1стр. 102).
z Съвет
•Можете да прехвърлите епизоди от компютъра към плейър без да регистрирате
podcast. За повече подробности вижте “Прехвърляне на музика/видео файлове/снимки/
podcasts” (1стр. 28).
Забележкa
•Ако прехвърляте епизоди или podcast от компютъра на плейъра като използвате
Windows Explorer, не можете да подновите podcast като използвате безжичната LAN
функция. Ако смятате да подновявате podcast епизода, регистрирайте го като използвате Media Manager за WALKMAN. Затова как да регистрирате podcast като използвате Media Manager за WALKMAN, обърнете се към помощния файл на Media Manager за
WALKMAN.
85
86
Работа с podcast
Сваляне на епизоди
Можете да сваляте най-новите епизоди от избран podcast. Също така можете
да сваляте най-скорошните епизоди от всички podcasts, които сте избрали за
подновяване.
Podcasts
Бутон HOME
Забележкa
•За да сваляте епизоди от podcasts регистрирани на плейъра, плейърът трябва да е свързан към безжична LAN мрежа.
Сваляне от podcast
1 От меню Home, изберете
(Podcasts) b
Появява се екран с Podcast списък.
2 Изберете желания podcast b
(То List) b
(Back).
(Меню с опции) b „Refresh This
Podcast”.
Ако плейърът не е свързан към безжична LAN мрежа все още се появява екран
с потвърждение за свързване. Следвайте инструкциите от “Свързване към
безжична LAN мрежа” (1стр. 34), за да се свържете.
След като се установили връзка започва свалянето на най-скорошните епизоди.
•Можете да изберете “Cancel”, за да отмените свалянето и да се върнете към
екран със списък на епизоди.
•Можете да изберете “Skip”, за да пропуснете настоящ епизод и да продължите свалянето от следващия епизод.
Работа с podcast
Сваляне от всички podcast избрани за подновяване
Можете да сваляте най-скорошните епизоди от всички podcast избрани за
подновяване. Затова как да изберете/отмените podcasts за подновяване, вижте
„Избор/отмяна на podcasts за подновяване” (1стр. 88).
1 От меню Home, изберете
(Podcasts) b
Появява се екран със списък с Podcasts.
(To List) b
(Back).
2 Изберете
(Меню с опции) b „Refresh Podcasts”.
Ако плейърът не е свързан към безжична LAN мрежа все още се появява екран
с потвърждение за свързване. Следвайте инструкциите от “Свързване към
безжична LAN мрежа” (1стр. 34), за да се свържете.
След като се установили връзка започва свалянето на най-скорошните епизоди.
•Можете да изберете “Cancel”, за да отмените свалянето и да се върнете
към екран със списък на епизоди.
•Можете да изберете “Skip”, за да пропуснете настоящ епизод и да продължите свалянето от следващия епизод. Ако последният епизод на podcast бъде
пропуснат, плейърът продължава свалянето от следващия podcast.
z Съвет
•Можете да настроите броя на епизодите, които да бъдат свалени чрез опция „Брой
сваляния” (1стр. 89).
87
88
Работа с podcast
Избор/отмяна на podcasts за подновяване
Можете да изберете/отмените podcasts за подновяване. Чрез избор на podcasts
за подновяване, можете да свалите най-новите епизоди podcasts като използвате
„Подновяване на podcasts” (1стр. 87).
1 От меню Home, изберете
(Podcasts)) b
Появява се екран със списък с Podcasts.
(To List) b
(Back).
2 Изберете
(Меню с опции) b „Select Podcasts to Refresh” b Podcasts
за подновяване b “ОК”.
Проверете Podcasts, които сте избрали за подновяване. Махнете отметките, за да премахнете от списъка. Когато Podcast е регистриран, той се избира
за подновяване автоматично.
z Съвет
•Можете да изберете и
(Настройки) а “Podcast Settings” а “Select Podcast to Refresh”
от меню Home, за да изберете/отмените Podcasts за подновяване.
Забележкa
•Ако прехвърляте епизоди на podcast от компютъра на плейъра като използвате
Windows Explorer, не можете да подновите podcast като използвате безжичната LAN
функция, докато не регистрирате podcast епизода. Ако смятате да подновявате
podcast епизода, регистрирайте го като използвате Media Manager за WALKMAN. След
в
това podcast епизодът може да бъде подновен както е указано с маркировка
екран със списък с podcasts.
Работа с podcast
Настройка на брой епизоди, които да бъдат свалени
Можете да настроите броя епизоди, коти да бъдат свалени, когато подновявате podcasts.
1 От меню Home, изберете
(Podcasts)) b (To List) b (Меню с
опции) b „Брой на сваляния” b желан номер на епизода b „ОК”.
Тип
Последен епизод
Последни 3 епизода
Последни 5 епизода
Последни 10 епизода
Последни 100 епизода
Описание
Сваля последният 1 епизод. (Настройка по подразбиране)
Сваля последните 3 епизода.
Сваля последните 5 епизода.
Сваля последните 10 епизода.
Сваля последните 100 епизода.
z Съвет
•Можете да изберете и
(Настройки) b “Podcast Settings” b “Number of Downloads”
от меню Home, за да настроите броя епизоди, които да бъдат свалени.
Забележкa
•Ако епизод вече е бил свален, той не се сваля отново когато подновявате podcasts.
Например, ако настроената опция е “Latest 3 Episodes” и един от последните 3 епизода
вече е свален, ще бъдат свалени само оставащите 2 епизода.
89
90
Enjoying Podcast
Работа с podcast
Възпроизвеждане на podcast
За да възпроизвеждате podcast, изберете (Рodcast), за да изведете екран за възпроизвеждане на podcast. Можете да изберете желан podcast епизод, като натиснете (To List) в екран за възпроизвеждане на podcast.
Информацията за видеото, контролните бутони и т.н. се извежда на екрана за
възпроизвеждане на podcast.
Бутон HOME
Podcasts
1 От меню Home изберете
(Рodcasts).
Появява се екран за възпроизвеждане на podcast.
•Когато изберете (To List) в екран за възпроизвеждане на podcast се появява
меню за търсене списък с епизоди (1стр. 95). Когато изберете (Back) в
екран със списък на епизоди се появява списък с podcast епизоди (1стр. 96).
2 Изберете N.
Възпроизвеждането на podcast епизода започва.
•Можете да потупате с пръст върху контролните
бутони и иконки и т.н. в екран podcast възпроизвеждане, за да работите с плейъра. За подробности относно контрола на видео възпроизвеждането вижте
„Екран за podcast възпроизвеждане) (1стр. 91).
N
Забележкa
•Не можете да възпроизвеждате podcast епизоди продължително.
Работа с podcast
Екран за възпроизвеждане на podcast
Можете да изведете или премахнете контролните бутони, иконки и т.н. от
екрана като потупате с пръст. Ако известно време не работите с плейъра, те
изчезват.
Можете да потупате с пръст върху обекти на екрана като например контролните бутони, за да работите с плейъра. Също така можете да използвате бутони u/./> на тялото на плейъра, за да работите с него.
Екран за аудио възпроизвеждане
Информационна област
Име на епизода
Име на изпълнителя
Име на podcast
Изминало време
Общо време
Seek Slider
Работа с екрана за възпроизвеждане на аудио
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждате (N)/
направите пауза (X)*1
•Потупайте с пръст върху възпроизвеждане (N)/пауза
(X)
•Натиснете бутон u на тялото на плейъра.
Превъртите бързо напред
(M)/назад (m)
•Докоснете и задръжте бутон ./> на тялото
на плейъра.*2
•Натиснете и задръжте бутон ./> на тялото
на плейъра.
Намерите началото на
предишен епизод*2
•Потупайте с пръст върху бутон ./>.
•Натиснете бутон ./>на тялото на плейъра.
Преместите в която и да е •Придърпайте индикаторът (точка на възпроизвеждаточка на песен
не) по слайдера. Възпроизвеждането започва от съответната точка на индикатора.
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
*2 Бутони ./> намират началото на епизод. За да възпроизведете следващ епизод, изберете (To List), за да изведете списъка с епизоди и да изберете желания от
вас.
Продължава f
91
92
Работа с podcast
Екран за видео възпроизвеждане
Информационна
област
Общо време
Seek Slider
Изминало време
Работа с екрана за възпроизвеждане на видео
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждате (N)/направите пауза (X)*1
•Потупайте с пръст върху възпроизвеждане
(N)/пауза (X)
•Натиснете бутон u на тялото на плейъра.
Превъртите бързо напред (M)/ •Докоснете и задръжте бутон m/M на тялоназад (m) *2*3
то на плейъра.*4
•Натиснете и задръжте бутон ./> на
тялото на плейъра.
по време
Превъртите бързо напред (M)/ •Докоснете и задръжте бутон
на пауза.
назад (m) по време на пауза*5
•Натиснете и задръжте бутон ./> на
тялото на плейъра по време на пауза.
Намерите началото на предишна •Потупайте с пръст върху бутон ./>.
сцена*4 или глава (.)/Намери•Натиснете бутон ./>на тялото на
те началото на следваща сцена
плейъра.
или глава(>)
Превъртите леко напред или
Потупайте леко с пръст
(превъртане назад) /
назад
(превъртане напред) по време на пауза.
Преместите в която и да е точ- Придърпайте индикаторът (точка на възпроизка на видео файл
веждане) по слайдера. Възпроизвеждането започва
от съответната точка на индикатора.
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
**2 Ако превъртите бързо напред до края на епизода във възпроизвеждането настъпва
пауза. Ако превъртите бързо напред до началото на епизода по време на възпроизвеждане, възпроизвеждането се рестартира автоматично. Ако превъртите бързо назад
до началото на епизода по време на пауза, възпроизвеждането остава в позиция пауза.
*3 Тези бутони може а не работят според описанията в зависимост от епизода.
*4 Скоростта на превъртане напред се променя посредством 3 нива като натискате
повторително M (M 1(× 10)), (M 2(× 30)), (M 3(× 100)). Също така скоростта на превъртане назад се променя посредством 3 нива като натискате повторително m (m 1(× 10)), (m 2(× 30)), (m 3(× 100)). Потупайте с пръст върху бутон
N, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
*5 Скоростта на бързо превъртане напред/назад по време на пауза се различава в зависимост от дължината видео файла.
Работа с podcast
Иконки на екрана за възпроизвеждане
Иконка
(To List)
Обяснение
Показва екран със списък. Когато изберете (Back) е
екран със списък на епизоди, се появява екран със списък
на podcasts. За повече подробности вижте “Търсене на
podcast файлове” (1стр. 94).
(Меню с опции) Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за podcast вижте „Използване на меню
с опции за podcast файлове” (1стр. 100).
(Scene Scroll)*1 Показва екран за преглед на сцени. Можете да търсите сцени или глави чрез прехвърляне на миниатюрни
изображения*1, за да изберете желаната сцена. За повече
подробности вижте „Преглед на сцени (Scene Scroll)”
(1стр. 57).
*1 Scene Scroll се появява само в екран възпроизвеждане на видео.
93
94
Работа с podcast
Търсене на podcasts
Когато потупате с пръст върху (To List) в екран за възпроизвеждане на podcast
файл или в екран със списък, се появява меню за търсене.
Когато изберете (Back) е екран със списък на епизоди, се появява екран със списък на podcasts и можете да изберете желания podcast да се появи в списъка.
Podcasts
Бутон HOME
За да търсите Podcasts.
(Podcasts) b
Появява се екран със списък с Podcasts.
1 От меню Home изберете
(To List) b
(Back)
2 Изберете желания Podcast.
Появява се екран със списък на епизоди.
3 Изберете желания епизод.
Възпроизвеждането на желания епизод започва.
z Съвети
•Podcasts са организирани поименно.
•Епизодите са организирани според датата на публикуване в обратно хронологичен ред.
Епизодите прехвърлени посредством Windows Explorer се организират поименно и се
извеждат в списък в обратно хронологичен ред.
•След като сте свалили епизод в плейъра, ако прехвърлите същия епизод от компютъра
на плейъра, и двата епизода ще бъдат изведени в списъка с епизоди.
Работа с podcast
Екран със списък на епизоди
Име на podcast
Иконка за възпроизвеждане
Видео иконка
Аудио иконка
Нова иконка
Иконки на епизоди
Слените иконки се извеждат в полето на епизодите.
Иконка
Описание
Указва, че епизодът е аудио епизод.
(Аудио иконка)
(Видео иконка)
(Нова иконка)
(Иконка за възпроизвеждане)
Указва, че епизодът е видео епизод.
Указва, че епизодът все още не е бил възпроизвеждан.
Указва, че епизодът се възпроизвежда в момента.
Работа с екран със списък на епизоди
За да
Изберете епизод
Преминете нагоре и надолу
Направете следното
Потупайте с пръст върху епизода.
Издърпайте или преметнете нагоре или надолу.
Иконки от екран със списък на епизоди
Иконка
(Back)
(To Play Screen)
(Меню с опции)
Описание
Показва екран с Podcast списък.
Връща се към екран на възпроизвеждане на
podcast.
Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за podcast вижте
„Използване на меню с опции за podcast” (1стр.
100).
95
96
Работа с podcast
Екран с podcast списък
Нова иконка
Избрана за подновяване иконка
Иконка против грешки при подновяване
RSS иконка
Иконки за podcasts
Следните иконки се извеждат в полето с podcast*1.
Иконка
Описание
Показва, че podcast епизодът е регистриран в
(RSS иконка)
плейъра. Иконката не се извежда за епизоди,
които са били трансферирани от компютър
посредством Windows Explorer*2.
( Избрана за подновяване Показва, че podcast епизодът е избра чрез опция
“Refresh Podcasts”.
иконка)
Показва, че най-скорошният епизод(и) на
(Нова иконка)*3
podcast са били свалени.
( Иконка против грешки Показва се, когато осъвременяването или свалянето на епизод са неуспешни.
при подновяване)*4
*1 Името на папката се извежда за podcast, който прехвърлен от компютъра на плейъра
посредством Windows Explorer.
*2 Не можете да подновите podcast, койот е прехвърлен от компютър на плейъра чрез
Windows Explorer. Ако желаете да подновите podcast, регистрирайте го като използвате плейъра или Media Manager за WALKMAN.
*3 След като сте извели списък с епизоди на podcast, индикацията за New icon изчезва.
*4 След като podcast епизодът е бил подновен правилно, иконката Refresh icon изчезва.
Работа с podcast
Работа със списъка за podcast
За да
Избор на podcast
Преместване напред и назад
по списъка
Направете следното
Потупайте с пръст върху podcast.
Издърпайте или преметнете нагоре или
надолу.
Иконки в екран със списък за podcast
Иконка
(To Play Screen)
(Меню с опции)
Описание
Връща се към екран на възпроизвеждане на
podcast.
Показва менюто с опции. За повече подробности относно менюто с опции за podcast
вижте „Използване на меню с опции за podcast”
(1стр. 100).
97
98
Работа с podcast
Изтриване на podcasts
Можете да изтриете всички епизоди на podcast, самият podcast и всички регистрирани podcasts от плейъра.
Изтриване на епизод, който с възпроизвежда в момента.
1 От екран за възпроизвеждане на епизода, който желаете да изтриете, изберете
“Yes”.
(Меню с опции) b „Изтриване на този епизод” b
Изтриване на епизод от списъка с епизоди
1 От списъка с епизоди, изберете
(Меню с опции) b „Изтриване на
този епизод” b епизодът, който желаете да изтриете b“Yes”.
Изтриване на всички епизоди на podcast
Тази операция изтрива всички епизоди от podcast, но не и самия podcast.
1 От списък с podcast епизоди, които възнамерявате да изтриете, изберете
(Меню с опции) b „Изтриване на всички епизоди” b „Yes”.
Изтриване на podcast
Следните операции изтриват всички епизоди от podcast, както и регистрацията на самия podcast.
1 От списък с podcast епизоди, изберете
(Меню с опции) b „Изтриване на podcast” b podcast епизодът, който желаете да изтриете b
„Yes”.
Или
1 От списък с podcast епизоди, които възнамерявате да изтриете,
изберете
(Меню с опции) b „Изтриване на podcast” b „Yes”.
Работа с podcast
Изтриване на всички podcasts
Тази операция изтрива всички епизоди на всички podcasts, както и регистрациите на всички podcasts.
1 От списък с podcast епизоди, изберете
ване на всички podcasts” b „Yes”.
(Меню с опции) b „Изтри-
Забележкa
•Използвайте функциите на плейъра, за да изтриете podcast епизоди. Ако опитате да
изтриете файловете посредством компютърен софтуер, може да не успеете да ги
изтриете.
99
100
Работа с podcast
Използване на Podcast меню с опции
Можете да извикате на екрана podcast менюто с опции чрез натискане на бутона (Option Menu) от podcast екрана за възпроизвеждане или екрана със списък.
Затова как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 18.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки и
употреба.
Опции, които се съдържат само в podcast екран за възпроизвеждане
Опция
Equalizer
VPT (Surround)
Описание / страница за справка
Персонализира качеството на звука (1стр. 48).
Персонализира настройките за “VPT(Surround)”
(1стр. 50).
DSEE (Sound Enhancer)
Включва/изключва опция „DSEE (Sound Enhancer)”
(1стр. 51)
Clear Stereo (само за аудио) Включва/изключва опция „Clear Stereo” (1стр. 52)
Dynamic Normalizer
Включва/изключва опция „Dynamic Normalizer”
(само за аудио)
(1стр. 52)
Zoom Settings
Настройва функцията за увеличение (1стр. 61).
(само за видео)
Brightness (само за видео) Настройва яркостта на екрана (1стр. 121).
Настройка, която позволява изключване на плейъра,
On-Hold Display
(само за видео)
докато е в режим на задържане (1стр. 63)
Detailed Information
Извежда подробна информация за епизода.
Delete This Episode
Изтрива епизода (1стр. 98)
Опции, които се появяват в списъка с екран на епизода
Опция
Number of Downloads
Refresh This Podcast
Delete Episode
Delete All Episodes
Delete This Podcast
Описание / страница за справка
Избира броя на епизодите, които да бъдат свалени
(1стр. 89).
Свързва се към безжична LAN мрежа и сваля последните епизоди на настоящия podcast (1стр. 86).
Извежда екран за изтриване на епизоди, за да изберете епизод за изтриване (1стр. 98).
Изтрива всички епизоди в podcast. Регистрацията
на podcast не се изтрива (1стр. 98)
Изтрива този podcast (1стр. 98).
Работа с podcast
Опции, които се появяват в екран с podcast списъци
Опция
Number of Downloads
Refresh Podcasts
Delete Podcast
Delete All Podcasts
Tо Podcast Links
Описание / страница за справка
Избира броя на епизодите, които да бъдат свалени
(1стр. 89).
Свързва се към безжична LAN мрежа и сваля последните епизоди на всички podcast, които сте избрали да
обновите (1стр. 87).
Извежда екран за избор и изтриване на podcast, всичките му епизоди, както и регистрацията на podcast
(1стр. 98).
Изтрива всички епизоди за всички регистрирани
podcasts, както и регистрациите им. (1стр. 99)
Свързва се към безжична LAN мрежа и отваря интернет браузър, за а покаже препоръчителна колекция с
podcast линкове.
101
102
Преглед на уебстраници
Преглед на уебстраници
Преглед на уебстраници (Internet Browser)
За да преглеждате уебстраници, изберете
(Internet Browser) от меню Home, за
да изведете интернет браузъра.
Можете да извършите операции като въвеждане на адрес на уебстраница, любими, допълнителни настройки и т.н. като изберете (Menu)от долната дясна
част на интернет браузъра.
Интернет браузър
Бутон HOME
Забележкa
•За да използвате интернет браузъра, трябва да се свържете към безжична LAN мрежа.
За повече информация относно настройките за свързване към безжична LAN мрежа,
вижте „Свързване към безжична LAN мрежа” (1стр. 33).
(Internet Browser).
Ако плейърът не е свързан към безжична LAN мрежа все още се появява екран
за потвърждение на свързване. Следвайте инструкциите за “Свързване към
безжична LAN мрежа” (1стр. 34), за да се свържете.
След като установите връзка се появява интернет браузър.
1 От меню Home, изберете
2 Изберете
(Menu).
Появяват се контролните бутони на интернет браузъра.
3 Изберете
(Address Input)
Появява се екран за въвеждане на адрес.
Уебстраница
Въвеждане на адрес Меню
Преглед на уебстраници
4 Въведете адрес на желаната уебстраница и след това изберете
“OK”.
Потупайте с пръст върху полето на адреса, за да изведете екранната клавиатура. Въведете адреса и изберете “OK” от екранната клавиатура, за да се
върнете в екран за въвеждане на адрес. След като сте избрали „ОК” в екран за
въвеждане на адрес, зареждането на уебстраницата започва. Лента за зареждане се появява по време на зареждането. Когато приключи, на екрана се извежда
уебстраницата.
•Затова как да въведете адрес вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
z Съвет
•Можете да използвате функция предвиждане на текст за URL за по лесно въвеждане на
често употребявани думи и изрази като „http://”.
Забележки
•Ако настройката „Set Date-Time” не е точна, някои уебстраници може да не бъдат
изведени (1стр. 26).
•Плейърът не поддържа сваляне на музика от интернет. Прехвърляйте музика посредством компютъра си.
•Някои уебстраници може да не бъдат изведени или може да не функционират правилно.
Освен това уебстраници с голям обем информация като например аудио или видео
файлове може да не се зареждат.
•Интернет браузърът не подържа:
– Съдържанието на Flash;
– Качване/сваляне на файлове;
– Възпроизвеждане на аудио и видео потоци;
– Windows, който отваря нов прозорец, когато щракнете върху него;
•Уебстраниците може да не бъдат изведени правилно поради настройките на плейъра,
условията на употреба или състоянието на мрежата.
103
104
Преглед на уебстраници
Екран на интернет браузър
Можете да работите с интернет браузър чрез потупване и придърпване по
екрана.
Освен това, можете да извършите операции като въвеждане на адрес на уебстраница, любими, допълнителни настройки и т.н. като изберете (Menu)от
долната дясна част на интернет браузъра.
Уебстраница
Работа в екран интернет браузър
За да
Преминете през
уебстраница
Отворите свързана
уебстраница
Регистрирате podcast
Направете следното
Издърпайте или преметнете уебстраницата.
Потупайте с пръст върху линка.
Потупайте с пръст върху иконка RSS (1стр. 84).
Иконки на интернет браузъра
Иконка О
(Back)
(Zoom out)
(Zoom in)
(Menu)
писание
Връща се към предишна уебстраница.
Намалява.
Скалата се променя в следния ред голям а среден а
малък а миниатюрен.
Увеличава.
Скалата се променя в следния ред миниатюрена
малък а среден а голям.
Извежда контролните бутони. За повече подробности относно контролните бутони вижте
“Работа с контролните бутони” (1стр. 105)
Преглед на уебстраници
Работа с контролните бутони
За да изведете контролните бутони, изберете (Menu) от долната дясна част
на интернет браузъра. За да отмените контролните бутони, потупайте с
пръст в зоната извън контролните бутони.
Контролни бутони на интернет браузъра
Уебстраница
Контролни бутони
(Меню)
Иконка О
(Back)
писание
Връща се към предишна уебстраница.
(Forward)
Отваря отново уебстраницата, която е била изведена
преди да изберете (Back).
(Refresh)/ (Stop)
(Refresh) зарежда отново уебстраница, за да бъдат
отразени всички промени. Докато се изведе лента за
зареждане, (Stop) спира зареждането.
Позволява да въведете адрес на уебстраница.
(Address Input)
(Rotate)
(Favorites List)
Завъртете уебстраницата хоризонтално или вертикално.
Извежда списък с любими (1стр. 106)
(Add to Favorites) Добавя уебстраница към списъка с любими (1стр. 106).
Извежда списък с отминали действия. (1стр. 106)
(History)
(Browser Menu)
Позволява Ви да настроите интернет браузър. (1стр.
107)
105
106
Преглед на уебстраници
Използване на любими
Като добавите уебстраница към списъка с любими, можете да отворите уебстраницата като я изберете от списъка с любими.
1 От интернет браузъра изберете
(Favorites List).
(Menu) b
(Add to Favorites) или
За да
Добавите уебстраницата,
която преглеждате към
списъка с любими.
Отворите уебстраница в
списъка с любими.
Направете следното
Редактирате уебстраница
в списъка с любими.
Изберете
(Favorites List) b (Меню с опции)
b “Edit” а желаната уебстраница аредактиране на
име и адрес b „ОК”.
•Потупайте с пръст полето на името или
адреса в екран за редакция, за да изведете екранната клавиатура. Затова как да въведете текст
вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
Изберете
(Add to Favorites) b потвърдете
името и адреса b изберете „ОК”.
Изберете
ница.
(Favorites List) b желаната уебстра-
Изтриете уебстраница от Изберете
(Favorites List) b (Меню с опции) b
списъка с любими.
“Delete” b уебстраницата, която възнамерявате
да изтриете b „ОК”.
Забележки
•За да прегледате списък с любими, изберете
. За да затворите изберете
•Не можете да изтриете предварително настроени любими.
.
Използване на списък с отминали действия
Можете да изведете уебстраница от списъка с отминали действия
1 От интернет браузъра изберете
уебстраница.
(Menu) b
(History) b желаната
Забележкa
•За да преминете през списъка с отминали действия, изберете
натиснете .
. За да затворите,
Преглед на уебстраници
Промяна на настройките на интернет браузъра
За да промените настройките на интернет браузъра, изберете (Menu) от
екрана на интернет браузъра, след това изберете
(Browser Menu).
Режим на преглед
Можете да промените появата на уебстраницата.
(Menu) b
(Browser Menu) b
лента „View” b „View Mode” b желаният тип режим на преглед.
1 От интернет браузъра изберете
Тип
Normal
Just-Fit
Smart –Fit
Описание
Извежда уебстраницата, както е. (Настройка по подразбиране)
Намалява уебстраница, за да съвпадне с широчината на
екрана.
Променя изложението на уебстраницата , з ада съвпадне с широчината на екрана. Изображения, които са
по-широки от екрана ще бъдат намалени.
Информация за страницата
Можете да изведете информация за уебстраницата, която преглеждате.
1 От интернет браузъра изберете
лента „View” b „Page Information”.
Опция
Заглавие:
Адрес:
Тип:
Дата на придобиване:
Размер на файла
(байтове):
Сертификат на
сървъра:
(Menu) b
(Browser Menu) b
Описание
Заглавие на уебстраницата.
Адрес на уебстраницата
Тип на уебстраницата.
Дата час, в които браузърът е заредил страницата.
Размер на уебстраницата.
Информация за сертификатите на сървъра (изведени
само когато за уебстраницата, която преглеждате им
сертификати).
107
108
Преглед на уебстраници
Стартова страница
Можете да настроите стартовата страница да се извежда, когато стартирате интернет браузъра.
1 От интернет браузъра изберете
(Menu) b
(Browser Menu) b
лента „View” b „Startup Page” b желаният тип стартова страница.
Тип
Празна страница
Най-скоро изведена
страница
Описание
Когато стартирате интернет браузъра се извежда празна страница.
Когато стартирате интернет браузъра, се извежда най-скоро преглежданата страница (настройка
по подразбиране).
Подробни настройки
Можете да позволите или отмените JavaScript, запазена информация за идентификация и кеш. Проверете опцията, която желаете да позволите.
Можете да изберете и часова зона и да преглеждате информация за браузъра.
1 От интернет браузъра изберете
лента „Settings”b „Detailed Settings”.
Опция
Enable JavaScript
Save Authentif.Info
Use Cache
Time Zone
Browser Information
(Menu) b
(Browser Menu) b
Описание
Позволява работа с JavaScript.
Ако е позволена, тази функция запазва информация
за идентификация. Запазената информация се достига от плейъра автоматично следващият път,
когато се изисква тази информация.
Ако е позволена, тази функция запазва информация
за уебстраницата в кеш файл като позволява на
плейъра по-бързо да изведе съответната уебстраница.
Позволява Ви да изберете часова зона.
Изберете град от списъка с часови зони. За да
преминете през списъка, изберете
. За да
затворите изберете .
Показва информация за интернет браузъра.
Преглед на уебстраници
Лични настройки
Можете да изтриете кеш, cookies, списък с отминали действия и информация за
идентификация.
1 От интернет браузъра изберете
(Menu) b
(Browser Menu) b
лента „Settings” b „Privacy Settings” b желана опция b „ОК” b „ОК”.
Опция
Изриване на кеш
Изтриване на Cookie
Изтриване на списък с
отминали действия
Изтриване на Аuthentif.Info
Описание
Изтрива кеш паметта.
Изтрива cookies, получени от мрежови сървъри.
Изтрива списъка с отминали действия
Изтрива информация за идентификация.
Настройки за Cookie
Можете да настроите опциите така, че да получавате или да не получавате
cookies от мрежови сървъри.
(Menu) b
(Browser Menu) b
лента „Settings” b „Cookie Settings” b желан тип настройка b „ОК”.
1 От интернет браузъра изберете
Тип О
Accept All
Block All
Verify before Accepting
писание
Получава всички cookies. (настройка по подразбиране)
Блокира всички cookies.
Извежда екран за потвърждение преди да приеме cookie.
109
110
Използване на функция за отмяна на шума
Намаляване на заобикалящия шум (Noise
Canceling)
Вграденият на слушалките микрофон може да долови заобикалящ шум. Плейърът
генерира антифазна звукова вълна срещу заобикалящия шум, за да го намали. Функция Noise Canceling може да намали заобикалящия шум, особено в превозно средство като например самолет, влак, рейс и т.н., като по този начин Ви позволява
да се насладите на музика при ниски нива на звука.
1 Форма на вълната при
2 Антифазна форма
заобикалящ шум (оригина- на вълната срещу
лен звук)
нежелан шум.
Вграденият микрофон улавя
заобикалящия шум. След това
Noise Canceling веригата
анализира формата на вълната
на звука.
Плейърът генерира
антифазна звукова вълна
срещу заобикалящия
шум, за да го нулира.
3 Съставна форма на вълната. Двете вълни са се
отменили взаимно.
Оригиналната формат на вълната и антифазната форма на
вълната се комбинират, за да
могат заедно да се изключат
като по този начин намаляват
заобикалящия шум.
Забележки
•Ако приложените слушалки не се използват правилно, ефектът от функци “Noise
Canceling” ще бъде намален. За да използвате тази функция възможно най-пълноценно,
използвайте правилния размер накрайници, така че да прилягат най-добре в ушите Ви
(1 стр. 8).
•Функция Noise Canceling може да намали заобикалящия шум в ниските честоти и да
няма ефект при заобикалящия шум при високите честоти. Тя няма ефект при някои
шумове.
•Не покривайте частта с микрофоните на слушалките с ръце и т.н. В противен случай
функция Noise Canceling може да не работи.
Микрофон
•Можете да чуете лек шум, когато функция Noise Canceling е активирана. Това е операционен шум от функция Noise Canceling и няма наличие на повреда.
Използване на функция за отмяна на шума
•Може да усетите, че функция Noise Canceling не работи или е прекалено шумна в тихо
обкръжение. В този случай прекратете функция Noise Canceling.
•Мобилните телефони могат да окажат влияние върху шума. В този случай задръжте
плейърът на разстояние от мобилни телефони.
•Уверете се, че сте остранили слушалките от ушите си преди да включите или
изключите слушалките от жака за слушалки на плейъра. Ако слушалките са сврзани или
изключени от плейъра по време на възпроизвеждане или когато функция Noise Canceling
е активна, може да се чуе излишен шум. Това не е неиправност.
•Когато функция Noise Canceling е включена или изключена, може да се чуе звук от превключване. Този звук се генерира от веригата на включване на Noise Canceling функция.
Това не е неизправност.
111
112
Използване на функция за отмяна на шума
Възпроизвеждане като използвате функция за
отмяна на шума, за да намалите заобикалящия
шум.
Вграденият микрофона на слушалките може да улови заобикалящия шум и да го
намали като произведе антифазна вълна срещу шума.
Ключ за NOISE CANCELING
Забележкa
•Ако използвате слушалки различни от приложените в комплекта, функцията Noise
Canceling няма да работи дори и ако ключът NOISE CANCELING е включен.
1 Приплъзнете ключа NOISE CANCELING в посока на стрелката B.
В информационната област се появява означение
.
z Съвети
•Когато е активирана функция Noise canceling, на екрана се появява означение
. Ако
използвате слушалки различни от приложените в комплекта, функция Noise canceling
няма да работи дори и ако ключът NOISE CANCELING не е приплъзнат в посока на
.
стрелката B. В този случай в долната дясна част на екрана се появява означение
•Можете да регулирате ефекта на функция Noise Canceling. За повече подробности
вижте 1стр. 116.
Използване на функция за отмяна на шума
Използване на външни аудио източници
(External Input Mode)
Можете да активирате функция Noise Canceling, когато слушате музика от
външни аудио източници като аудио устройствата в самолет.
Използване на външни аудио източници
Към жака за слушалки
Приложен аудио входящ кабел
Използване за забавление по време на полет
Приложен адаптер за щекер
Приложен аудио входящ кабел
Към системи за забавление по време на полет
Бутон HOME
NC режими
1 Свържете приложените слушалки към плейъра и приплъзнете ключа
NOISE CANCELING не е приплъзнат в посока на стрелката B.
2 Свържете устройството, което е аудио източник и плейъра като
използвате приложения аудио входящ кабел.
3 От меню Home, изберете
(NC Modes).
Можете да слушате аудио източници при намален заобикалящ шум.
Продължава f
113
114
Използване на функция за отмяна на шума
z Съвети
•Можете да сменяте между “External Input Mode” или “Quiet Mode” (1стр. 115) като
изберете “External Input Mode” или “Quiet Mode” от екрана.
•Ако изключите аудио входящия кабел, функция Noise Canceling отива автоматично в
режим “Quiet Mode” (1стр. 115).
Забележки
•Някои системи за забавление по време на полет може да не са съвместими за свързване с
плейъра.
•Когато свържете плейъра с външно аудио устройство, уверете се, че сте поставили
приложения аудио входящ кабел в жака за слушалки на устройството. Не поставяйте в
LINЕ OUT жака.
Използване на функция за отмяна на шума
Намаляване на заобикалящия шум без възпроизвеждане на музика
(Quiet Mode)
Можете да използвате функция Noise Canceling, за да си спестите външен шум.
NC режими
Бутон HOME
1 Свържете приложените слушалки към плейъра и приплъзнете ключа
NOISE CANCELING не е приплъзнат в посока на стрелката B.
2 От меню Home, изберете
(NC Modes).
z Съвет
•Когато плейърът получава аудио входящ сигнал от приложен аудио входящ кабел включен към WM-PORT, плейърът преминава в „External Input Mode”. Можете да промените
“External Input Mode” или “Quiet Mode” като изберете “External Input Mode” или “Quiet
Mode” на екрана. Също така ако изключите приложения аудио входящ кабел по време
на “External Input Mode”, функцията “External Input Mode” преминава в “Quiet Mode”
автоматично.
Забележкa
•Функция Noise Canceling намалява предимно заобикалящия шум в ниските честотни
диапазони и няма ефект срещу заобикалящия шум във високите честотни диапазони.
При някои звуци Noise Canceling функция няма ефект.
115
116
Използване на функция за отмяна на шума
Промяна на настройките на функция за отмяна
на шума
За да промените настройките на функция за отмяна на шума, изберете
(Settings) от меню Home и след това изберете „NC Settings”
Settings
Бутон HOME
NC Настройка на NC заобикаляща среда
Можете да изберете цифров филтър, който е най-подходящ за намаляване на
заобикалящия шум в определено място.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “NC Settings” b “Select NC
Environment” b желан тип настройки b „ОК”.
Тип
Рейс/Влак
Самолет
Офис
Описание
Най-ефективен при намаляване на заобикалящия шум във
влак/рейс.
Най-ефективен при намаляване на заобикалящия шум в
самолет.
Най-ефективен при намаляване на заобикалящия шум в офис.
z Съвет
•Можете да изберете и филтър от екран на функция Noise Canceling като изберете
(Option Menu) b “Select NC Environment”
Забележкa
•Тази функция е ефективна само когато ключ NOISE CANCELING е включен.
Използване на функция за отмяна на шума
Регулиране на ефекта на функция за намаляване на ефекта на заобикалящия
шум
Плейърът е създаден, за да осигури максимален ефект на намаляване на ефекта на
заобикалящия шум (1стр. 110). Въпреки това, Вие можете да увеличите ефекта
в зависимост от формата на ушите Ви или обстановката, в която използвате
слушалките чрез увеличаване (или намаляване) на чувствителността на микрофона инсталиран в слушалките.
Можете да регулирате чувствителността на микрофона чрез задаване на ниво
на noise Cancel.
Регулирайте функцията, когато ефектът от Noise Canceling е незадоволителен.
1 От меню Home изберете
Cancel Level”.
(Settings) b “NC Settings” b “Set Noise
2 Придърпайте индикатора (стойност за настройка), за да изберете
желаната стойност.
Настройката е поставена на 31 стъпки. Централната позиция на слайдера
ще постигне максимален ефект. Преместете слайдера наляво или надясно, за
да регулирате до желаната стойност.
3 Изберете „ОК”.
z Съвет
•Можете да изберете и филтър от екран на функция Noise Canceling като изберете
(Option Menu) b “Set Noise Cancel Level”.
Забележки
•Тази функция е ефективна само когато ключ NOISE CANCELING е включен.
•Настройките по подразбиране (централна позиция на слайдера) ще постигне максимален ефект. Ефектът на функция Noise Canceling не се увеличава дори и да увеличите
чувствителността на микрофона до максимум.
117
118
Common Settings
Общи настройки
Промяна на общите настройки
За да промените общите настройки на плейъра, изберете
Home, след това изберете “Common Settings”.
(Settings) от меню
Settings
Бутон HOME
Информация за устройството
Извежда се информация като наименование на модела, версия и т.н.
1 От меню Home изберете
Information”.
Опция
Модел
Версия
Свободно/Общо пространство в паметта
Общ брой песни
Общ брой видео записи
Общ брой снимки
WM-PORT
(Settings) b “Common Settings” b “Unit
Описание
Извежда име на модела на плейъра.
Извежда информация за версията на плейъра.
Извежда свободното място във вградената памет
на плейъра, както и общ размер на паметта на
плейъра.
Извежда общия брой песни*1 записани в плейъра.
Извежда общия брой видео записи*1 записани в
плейъра.
Извежда общия брой снимки записани в плейъра.
Извежда информация за версията на WM-PORT.
*1 Общият брой песни включва аудио podcasts, а общият брой видео записи включва
видео podcasts.
Общи настройки
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))
Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за
да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“
(Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата
на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “AVLS
(Volume Limit)” b желан тип настройка b „ОК”.
Тип
On
Off
Описание
Поддържа нивото на звука със средни стойности.
Възпроизвежда аудио звука с оригиналната сила на звука (настройка по подразбиране).
Изключване на краткия звуков сигнал
Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия
плейър.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Beep
Settings” b желан тип настройка b „ОК”.
Тип
On
Off
Описание
Произвежда кратък звуков сигнал (настройка по подразбиране).
Не произвежда кратък звуков сигнал.
119
120
Общи настройки
Таймер за изключване на екрана
Когато известно време не работите с плейъра, екранът му се изключва. Можете
да настроите време за изключване на екрана.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Screen
Off Timer” b желано време на изчакване b „ОК”.
Тип
След 15 сек
След 30 сек
След 1 мин
След 3 мин
След 5 мин
Описание
Изключва екрана, когато плейърът не работи 15 сек.
Изключва екрана, когато плейърът не работи 30 сек (настройка по подразбиране).
Изключва екрана, когато плейърът не работи 1 минута.
Изключва екрана, когато плейърът не работи 3 минути.
Изключва екрана, когато плейърът не работи 5 минути.
Забележкa
•Плейърът не изключва екрана си при следните ситуации.
– Възпроизвеждане на видео файл, YouTube видео файл, podcast видео файл и т.н.
– Използване на функция “Auto Preset” на FM радиото.
– Изтриване на видео файл или podcast епизод.
– Изтриване на podcast регистрация, настройки на FM радио станция и т.н.
Общи настройки
Яркост
Можете да настроите яркостта на дисплея в едно от следните 5 нива.
1 От меню Home изберете
“Brightness”.
(Settings) b “Common Settings” b
2 Придърпайте индикатора (стойност за настройка), за да изберете
желаната стойност.
Можете да настроите яркостта на дисплея в едно от 5 нива.колкото поголям е номерът, толкова по-ярък е екранът. „3” е стойността по подразбиране.
3 Изберете „ОК”.
z Съвет
•Ако регулирате яркостта на екрана на по-ниско ниво, батерията ще издържи по-дълго
(1стр. 176).
Настройки за фон (Wallpaper Settings)
Можете да настроите фон на екрана.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b
“Wallpaper Settings” b желано време на изчакване b „ОК”.
Тип
No Wallpaper
User’s Wallpaper
User’s W.p. (dark)
Описание
Извежда фон по подразбиране.
Извежда снимка настроена като фон. (Вижте следните
инструкции).
Извежда снимка настроена като фон. (Вижте следните
инструкции).
Тази опция намалява яркостта на снимката, така че да
можете лесно да разпознавате менютата и иконките.
За да настроите желана снимка като фон.
Ако трябва да определите снимка на плейъра за фон преди да изберете “User’s
Wallpaper” или “User’s W.p.(dark)”, за да настроите снимка като фон.
1 От меню Home изберете
(Photos) b (Search) b желан метод на
търсене b желана снимка b (Option Menu) b “Set as Wallpaper”.
121
122
Общи настройки
Настройване на текущото време (Set Date–Time)
Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия
плейър.
1 От меню Home изберете
Settings” b “Set Date-Time”.
(Settings) b “Common Settings” b “Clock
2 Придърпайте или преметнете годината, месеца, часа и минутите
нагоре или надолу, за да регулирате датата и часа.
3 Изберете „ОК”.
z Съвет
•Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности:
„YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или
„DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от
двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (1 стр. 123) или
„Настройване формата на часа“ (1 стр. 123).
Забележки
•Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго
време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и
вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го
настройте отново.
Общи настройки
Формат за извеждане на дата
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (1 стр. 122) от
следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/
YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Clock
Settings” b “Date Display Format” b желан тип формат b „ОК”.
Тип О
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
писание
датата се изписва във формата година / месец / ден.
датата се изписва във формата месец / ден / година.
датата се изписва във формата ден / месец / година.
Настройване формата на часа
Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата
за извеждане на текущото време (1 стр. 122): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“
(24 часа).
(Settings) b “Common Settings” b “Clock
Settings” b “Time Display Format” b желан тип формат b „ОК”.
1 От меню Home изберете
Тип О
12-hour
24-hour
писание
Показва текущото време в 12-часов формат.
Показва текущото време в 24-часов формат.
Настройки за задържане
Можете да настроите статус за задържане на плейъра като приплъзнете ключа
HOLD по посока на стрелката v.
(Settings) b “Common Settings” b “HOLD
Settings” b желан тип настройки b „ОК”.
1 От меню Home изберете
Тип О
All Operations
Disable
Touch Panel
Disable
писание
Заключва панела и бутоните с докосване по време на опция
HOLD.
Заключва панела с докосване по време на опция HOLD, като
оставя бутоните на плейъра активни.
123
124
Общи настройки
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на
плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните,
прехвърлени на вашия плейър.
Забележкa
•Тази функция е възможна само в режим пауза.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Reset/
Format” b “Reset All Settings” b „Yes”.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.
•За да отмените тази операция, изберете „No“ в екран за потвърждение.
Премахване на въведени минали събития
Можете да изтриете въведени минали събития за функция предвиждане на
текст. Плейърът използва история, когато въвеждате текст с помощта на
екранната клавиатура.
Ако изтриете въведени минали събития, думи или фрази, които сте въвели се
изтриват и не се показват в списъка с предвидени думи повече.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Reset/
Format” b “Clear Input History” b „Yes”.
Появява се надпис “Deleted input history”/ минали събития изтрити.
•За да отмените тази операция, изберете „No“ в екран за потвърждение.
Общи настройки
Форматиране на паметта (Format)
Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на
плейъра.
Забележки
•Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика,
видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър.
Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни
данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.
•Уверете се, че НЕ сте нулирали вградената флаш памет на плейъра посредством
Windows Explorer. Ако сте, форматирайте отново като използвате плейъра.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Reset/
Format” b “Format”.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички
данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
2 Изберете „Yes“.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
•За да отмените тази операция, изберете „No“.
3 Изберете „Yes“.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory
formatted“/ паметта форматирана.
•За да отмените тази операция, изберете „No“.
USB режим на свързване
Когато свързвате към компютър посредством USB кабел, някой компютър
може да не успее да осъществи USB връзка с плейъра, което ще накара плейъра да
не изведе надпис “Connecting”.
В такъв случай,можете да изведете екран за USB свързване преди да се свържете,
така че връзката да е по-сигурна.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “USB
Connection Mode”.
Появява се надпис “Use when USB connection cannot be established. Use this
mode?”/ „Когато не може да се осъществи USB връзка, да използвам ли този
режим?”
2 Изберете “Yes”.
Плейърът влиза в режим на готовност за USB свързване като извежда екран
за потвърждение на USB свързване. След като се свържете към компютър посредством USB кабел на екрана се появява надпис “Connecting”/ „Свързване”.
125
126
Общи настройки
Езикови настройки
Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия
плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър.
1 От меню Home изберете
работен език.
Настройка
Deutsch
English
Fran--ais
Italiano
Русский
(Settings) b “Language Settings” b желан
Описание
Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език.
(настройка по подразбиране)
Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на японски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен
китайски език.
*1 Дисплей на японски може да не е възможен в зависимост от региона на производство
на плейъра.
Страна/регион на обслужване
Можете да изберете страна/регион на обслужване от страница в търсачка, за
да можете да търсите информация посредством функция Свързани линкове
(1стр. 43).
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Service Country/Region” b
желанa страна/регион на обслужване b „ОК”.
Забележкa
•Затова как да изберете страна/регион за YouTube вижте „Избор на страна/регион”
(1стр. 81).
Общи настройки
Промяна на настройките за безжична LAN мрежа
За да преглеждате настройките за безжична LAN мрежа, изберете
(Settings)
от меню Home, за да изведете интернет браузъра, след това изберете “Wireless
LAN Settings”.
Настройки
Бутон HOME
WLAN функция включена/изключена
Можете да включите или изключите функция LAN.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b
“WLAN Function On/Off” b желан тип настройки b „ОК”.
Тип
Включен
Изключен
Описание
Позволява включване на LAN функция. Когато програма като
интернет браузъра се нуждае от LAN свързване, се появява
екран изискващ потвърждение за свързване.
Изключва функция безжично LAN свързване. Плейърът не се
свързва към безжични LAN мрежи дори и програмите да се
нуждаят от връзка (настройка по подразбиране).
Забележки
•Когато опцията е в положение “Off”, плейърът не излъчва радиовълни към безжична
LAN мрежа. Настройте функция “WLAN Function On/Off” в положение “Off”, когато
свързването към интернет мрежа е ограничено или забранено като например в болница
или в самолет.
•Когато се свързвате с безжична LAN мрежа ако смените опцията от “On” в положение “Off”, безжичната LAN връзка се разпада.
•В зависимост от заобикалящата среда,в слушалките може да бъде чут шум по време
на безжично LAN свързване.
127
128
Общи настройки
Нова регистрация
Можете да се регистрирате от точката за достъп на достъп на плейъра като
използвате навигатор за настройка.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b “New
Registration” b желан тип настройки b „Next”.
Има 5 начина за регистриране на нова мрежа. Обърнете се към описанието, за да
си изберете подходящ метод за настройка.
Тип
Описание
Scan Wireless LANs Търси мрежи регистрирани в обхвата на комуникация на
плейъра. След като търсенето е приключило се появява екран с резултати от извършеното сканиране (1стр. 129).
Manual Registration Позволява Ви да въведете SSID ръчно.
Когато мрежата е настроена да крие SSID, използвайте
тази настройка. Екран за въвеждане на SSID (1стр. 130)
се появява и можете да въведете SSID ръчно.
WPS Button
Свързва се към WPS-съвместима мрежа като използва метода на Push-Button. Използвайте тази настройка, когато
мрежата, към която се свързвате поддържа метод PushButton.
Появява се екран WPS Button (1стр. 130).
WPS PIN
Свързва се към WPS-съвместима мрежа като използва метод PIN. Използвайте тази настройка, когато мрежата,
към която се свързвате поддържа метод PIN.
Появява се екран WPS PIN (1стр. 130).
<Wireless Internet
Конфигурира като използва информация за общественоaccess service
достъпна LAN мрежа предварително заредена в плейъра.
provider name*1>
Информацията за настройките на някои общественодостъпни интернет услуги са предварително заредени
в плейъра. Ако вече сте се абонирали за някои от тези
услуги, изберете името на доставчика, за да настроите. В
зависимост от доставчика, екран за съгласие с условията
на употреба и екран за допускане в страницата може да се
появят.
След като сте приключили с настройките се появява
екран за потвърждение (1стр. 132).
*1 Тази опция може да не се появи в зависимост от страната/региона. Освен това, не
можете да използвате доставчик когато не е наличен за вашата страна/регион дори и
ако името му е изведено на екрана.
След като сте избрали вида настройки следвайте инструкциите на навигатора
за настройка. За повече подробности относно навигатора за настройка, вижте
съответните страници.
Общи настройки
Забележки
•За информация относно WPS настройките на вашата мрежа, обърнете се към упътването за употреба на вашата мрежа.
•След като настроите WPS на вашата безжична LAN мрежа, мрежата може да стане
недостъпна за устройства, които до преди това са били свързани. За подробности,
обърнете се към упътването за експлоатация на мрежата.
•За информация относно настройките на мрежата, обърнете се към устройството
за експлоатация на мрежата, консултирайте се с администратора на мрежата или с
доставчика на интернет.
•Можете да се регистрирате в до 32 мрежи.
•Ако започнете нова регистрация като използвате метода Push-Button или метода PIN
по време на свързване към безжична LAN мрежа, връзката се разпада.
Екран за резултати от сканирането
Когато изберете “Scan Wireless LANs” от екран за нова регистрация , се появява
списък с инсталираните мрежи в обхвата на плейъра.
Следната информация се извежда за всяка една от мрежите.
Опция
Описание
Извежда се силата на радио вълната на мрежата.
Извежда се SSID.
Когато мрежата е достъпна с парола се извежда означение
.
1 Изберете желаната мрежа и след това натиснете b “Next”.
Появява се екран настройка на IP адрес (1стр.131).
•Ако изберете мрежа обозначена с , се появява екран за въвеждане на парола
(1стр. 131).
•Можете да потърсите мрежи отново и да обновите списъка като изберете “Scan”.
Забележкa
•Мрежите, които са с настройка да крият своето SSID не се появяват в списъка.
Изберете “Back”, за да се върнете към екран за нова регистрация, след това изберете
“Manual Registration”, за да регистрирате ръчно (1стр. 128).
129
130
Общи настройки
Въведете SSID екран/Екран за настройки за сигурност
Когато изберете “Manual Registration” от екран за нова регистрация, се появява
екран за въвеждане на SSID.
1 Изберете SSID поле за въвеждане, за да изведете екранната клавиатура, след това въведете SSID и изберете “Next”.
Появява се екран за настройка на системи за сигурност.
•Затова как да въведете текст вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
2 Изберете тип на кодиране на мрежата а “Next”.
Появява се екран с настройки на IP адрес (1стр. 131).
•Когато точката за достъп изисква въвеждане на код се появява екран за
въвеждане (1стр. 131).
3 Ако се изисква въвеждане на код се появява екран за въвеждане
(1стр. 131)
Тип
None (никакъв)
WEP
WPA/WPA2-PSK TKIP
WPA/WPA2-PSK AES
Описание
Избраната мрежа не използва код.
Избраната мрежа използва WEP.
Избраната мрежа използва WPA-PSK TKIP или WPA2PSK TKIP.
Избраната мрежа използва WPA-PSK AES или WPA2PSK АЕS.
Забележкa
•Ако изберете “WPA-PSK TKIP” или “WPA2-PSK TKIP” като метод на кодиране или WPA
или WPA2 се настройва според настройките на мрежата при установяване на връзка.
Екран на WPS Button
Когато изберете WPS Button от екран за нова регистрация, се появява WPS
Button екран. Настройте като следвате инструкциите на екрана. След като сте
приключили с настройката се появява екран за потвърждение (1стр. 132)
Екран на WPS PIN
Когато изберете „WPS PIN” от екран за нова регистрация, се появява PIN код на
плейъра (8-цифрен номер). Въведете номера, за да получите достъп до мрежата.
След като настройката е приключена се появява екран за потвърждение (1стр.
132).
Общи настройки
Екран за въвеждане на код
Когато мрежата използва код за достъп се появява екран за въвеждане на код.
1 Изберете “WEP Key:” поле или “WPA Key:” поле, за да изведете екранната клавиатура, въведете код, след това изберете “Next”.
Въведете код за достъп, за да се свържете към мрежата. Можете да въведете
поредица от символи или цифри.
•Затова как да въведете текст вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
След като сте приключили с настройката се, появява екран с настройки на IP
адрес (1стр. 131).
Забележкa
•WEP на плейъра не поддържа 152-битово криптиране, нито пък споделена парола.
Екран за настройка на IP адрес
След като сте приключили с настройките по свързването към мрежата за “Scan
Wireless LANs” или “Manual Registration” в екран за нова регистрация, се появява
екран за настройка на IP адрес. Изберете метод на настройка според мрежата.
Опция
Automatic Acquisition
Manual Settings
Описание
Настройва IP адрес автоматично чрез използване на
DHCP,когато мрежата поддържа DHCP.
Настройва IP адрес ръчно.
Въведете IP адрес, Subnet Mask, Default Gateway, Primary
DNS и Secondary DNS в екран за ръчна настройка.
1 Изберете една от опциите за настройка на IP адрес.
Ако изберете „Automatic Acquisition” се появява екран за потвърждение
(1стр. 132).
Ако изберете „Manual Settings” се появява екран за ръчна настройка.
2 Изберете всяко поле, за да изведете екранната клавиатура и да
въведете настройки, след това изберете “Next”.
Появява се екран за потвърждение (1стр. 132).
•Затова как да въведете текст вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
Продължава f
131
132
Общи настройки
Екран за потвърждение
След като сте приключили с всички настройки се появява екран за потвърждение. Потвърдете въведените настройки и въведете име на мрежата.
1 Потвърдете настройките за регистрация.
2 Изберете поле за потвърждение на връзката, за да изведете екранната клавиатура, въведете име на връзката и след това изберете
“Complete”.
Въведете лесно разбираемо име на връзката (като например „дом”, „офис” и
т.н.).
Настройките за регистрация се запазват и новата регистрация на вашата
мрежа е завършена.
Общи настройки
Екран за точка за достъп
Можете да изведете списък с мрежите регистрирани в плейъра.
Когато изберете някоя от мрежите се появяват опции за настройка, които
ви позволяват да се свържете, да редактирате настройките или да изтриете
регистрацията на определена мрежа.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b
“Registered Access Points” b желана мрежа b желана опция за настройки.
Опция
Свързване
Редактиране
Изтриване
Описание
Свързва се към мрежа.
Редактира настройките на мрежа. За подробности вижте
следните „Редактиране на настройките на мрежа”.
Изтрива регистрацията на мрежа. Изберете “Yes” в прозорчето за потвърждение, за да изтриете.
Забележки
•Ако изберете „Edit” за мрежа, към която плейърът е свързан в момента, той автоматично се изключва от нея.
•Ако изтриете регистрацията на мрежа, към която плейърът е свързан в момента,
той автоматично се изключва от нея.
•Не можете да редактирате потребителското ID за свързване към обществено достъпни LAN мрежи. За да промените потребителското ID, изтрийте регистрацията
на мрежата и я регистрирайте отново.
За да редактирате настройките на точка за достъп
Можете да редактирате настройките на точка за достъп.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b
“Registered Access Points” b желана мрежа b “Edit” b желана опция за
редакция.
2 Редактирайте настройката и след това изберете “OK”.
Затова как да редактирате настройка вижте следните описания.
Продължава f
133
134
Общи настройки
Опция
Connection Name:
SSID:
Security Settings
IP Address Settings
Proxy Server Settings
User ID:*
Password:*
Описание
Можете да редактирате името на достъп за
мрежата.Изберете поле за въвеждане, за да изведете
екранната клавиатура и след това въведете име.
Въведете лесно разбираемо име на връзката (като
например „дом”, „офис” и т.н.).
Можете да въведете SSID за определена мрежа.
Изберете поле за въвеждане, за да изведете екранната клавиатура, след това въведете SSID.
Можете да отворите настройки за сигурност, за да
редактирате метода на подбор на сигурност и код
за достъп към определена мрежа.
Можете да отворите екран с настройки за IP адрес,
з ада редактирате настройките за свързване към
интернет посредством определена мрежа.
За повече подробности вижте “Екран с настройки
за IP адрес” (1стр. 131).
Можете да отворите екран с настройки за proxy, з
ада редактирате настройките на proxy сървъра за
свързване към интернет посредством мрежа. За повече подробности вижте „Редактиране на настройките на proxy сървър” (1стр. 135).
Потребителското ID за достъп към обществено
достъпна безжична LAN мрежа се извежда само за
информация и не можете да го изтривате или редактирате. За да промените потребителското ID,
изтрийте регистрацията на мрежата и я пререгистрирайте отново.
Можете да редактирате паролата за достъп към
обществено достъпна безжична LAN мрежа.
* Появява се само когато изберете обществено достъпна безжична LAN мрежа.
z Съвет
•Затова как да въведете текст вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
Забележки
•За повече информация относно настройките на мрежа,обърнете се към инструкциите за употреба на мрежата, консултирайте се с администратора на мрежата или с
доставчика на интернет.
•За информация относно настройките на proxy сървъра, консултирайте се с администратора на безжичната LAN мрежа или с доставчика на интернет.
Общи настройки
За да редактирате настройки за proxy сървър.
Можете да редактирате настройките на proxy сървъра според безжичната LAN
мрежа, към която смятате да се свържете.
Опция
Описание
Address:
Когато безжичната LAN мрежа, към която смятате да
се свържете не използва proxy сървър, оставете полето
празно.
Когато безжичната LAN мрежа, към която смятате да
се свържете използва proxy сървър, въведете IP адрес или
име на домейн-а на proxy сървъра.
Когато въвеждате IP адрес, въведете го във формат
„ххх.ххх.ххх.ххх” (ххх е номер между 0 и 255).
Port:
Въведете номер на порта на proxy сървъра.
Въведете номер от 0 до 65535.
1 Изберете настройки за proxy сървър, които да редактирате.
За да въведете адрес или номер на порта изберете поле, з ада изведете екранната клавиатура.
2 Въведете адрес и номер на порта.
Затова как да въведете текст вижте „Въвеждане на текст” (1стр. 20).
3 Изберете „ОК”.
135
136
Общи настройки
Настоящи детайли за връзка
Можете да изведете статус на настоящата връзка.
1 От меню Home изберете
“Current Connection Details”.
(Settings) b “Wireless LAN Settings” а
Опция
Описание
Wireless LAN Function:
Опция за настройките на “WLAN Function On/Off”
(1стр. 127). Ако тази опция е в положение “Off”,
следните опции не се извеждат.
Име на точката за достъп, която е свързана понастоящем. Ако точката за достъп не е регистрирана
в плейъра, се извежда “Unknown”. Когато плейърът
не е свързан към безжична LAN мрежа, на екрана се
извежда “None” и следните опции не се извеждат.
SSID на мрежата, към която сте свързани в момента.
Метод за сигурност използван при свързването
(1стр. 130).
Каналът на безжична LAN мрежа, използван за свързване.
Силата на радио вълната (извежда се като процент).
Метод за настройка на IP адрес (1стр. 131).
IP адресът определен на плейъра.
Subnet Mask за безжичната LAN мрежа.
Адрес на безжичната LAN мрежа.
IP адрес на Primary DNS сървъра.
IP адрес на Secondary DNS сървъра.
IP адрес или име на домейн-а на proxy сървъра. Когато
плейърът не използва proxy сървър, се извежда надпис
“Do Not Use”.
Номер на порта на proxy сървъра.
Connection Name:
SSID:
Security Method:
Channel:
Signal Strength:
IP Address Settings:
IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Proxy Server Settings:
Port:
Общи настройки
Подробна информация
Можете да изведете МАС адрес на плейъра.
1 От меню Home изберете
“Detailed Information”.
Опция
MAC Address:
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b
Описание
МАС адресът на плейъра.
Забележки
•Не можете да променяте МАС адреса.
•Поправка на плейъра може да промени МАС адреса в зависимост от вида на поправката. Когато използвате МАС адрес функция за филтриране на мрежата си, настройте
новия МАС адрес на плейъра за мрежата.
Изключване от мрежа
Можете да се изключите от безжична LAN мрежа
(Settings) b “Wireless LAN Settings” b
“Disconnect from Network” b “Yes”.
1 От меню Home изберете
137
138
Полезни факти
Увеличаване живота на батерията
При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е
възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате
по-дълго плейъра.
Изключвайте плейъра ръчно
Ако натиснете и задържите за кратко бутона HOME, плейърът преминава в
режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг от
едно денонощие, плейърът автоматично ще се изключи напълно.
Промяна на настройките
Можете да спестите разход на батерията по следния начин.
Настройки на “Brightness” (1 стр. 121)
екрана
“Screen Off Timer” (1 стр. 120)
Ефект на
“Equalizer”(1 стр. 48)
звука
“VPT (Surround)” (1 стр. 50)
“DSEE (Sound Enhancer)” (1 стр. 51)
“Clear Stereo” (1 стр. 52)
“Dynamic Normalizer” (1 стр. 52)
За функция Noise Canceling (1стр. 110)
За видео
“On-Hold Display” (1 стр. 63)
файлове
“1
“After 15 sec.
Деактивирайте.
Изключена.
“No”
Регулиране на формата на данните и битрейта
Времето на възпроизвеждане ще се различава тъй като зарядът на батерията
може да бъде засегнат от формата и битрейта на песни, видео или фото файловe, които се възпроизвеждат.
За повече подробности относно времето за зареждане и употреба вижте – стр.
24
Полезни факти
Какво означава Формат и „Bit Rate“?
Какво е аудио формат?
Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и
ги запазвате като аудио файлове.
Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.
“MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International
Organization for Standartization).
“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
“ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като
формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете
да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този
формат.
Какво е защита от копиране?
Някои музикални, видео и фото файлове, които поръчате от сайт за сваляне на
музика или подобна услуга може да приложи технологии за контрол като кодиране, з ада ограничи дублирането и разпространението на тези файлове.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука,
но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Продължава f
139
140
Полезни факти
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква
повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да
качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.
Забележкa
•Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на
записа от компютъра на плейъра.
Какво е видео формат?
Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването й като видео файл.
Стандартните формати включват „MPEG- 4“, „AVC“ и др.
“MPEG- 4“: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“)
е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“
(International Organization for Standartization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.
“AVC“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при
по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила
и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта
„MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като
„MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/
MPEG-4 AVC“ или“H.264/AVC“.
WMV: WMV (Windows Media Video) e format за видео компресия разработен от
Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия
и поддържа контрол на авторски права посрдством DRM.
Какво е формат на неподвижно изображение?
Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на
неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.
“JPEG“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“
може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от
размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.
z Съвет
•Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с
този плейър, можете да намерите на 1 стр.173.
Полезни факти
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или
друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан
към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer
като [WALKMAN].
Забележки
•Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
•Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not
disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра.
Прехвърляните данни може да се повредят.
•Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я
директно от плейъра ( 1 стр.125).
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “DCIM”,
“PODCASTS” и “FEEDS”.
•Не променяйте папки или имена на файлове директно от “MP_ROOT” или “MPE_
ROOT” папки. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
141
142
Полезни факти
Обновяване операционната система на плейъра
Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият
плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата
версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете следните уеб
сайтове:
За клиенти в САЩ: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина: http://www.sony.co.jp/overseas/
support
1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.
2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на
програмата.
3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната
система на плейъра.
Обновяването на операционната система е завършено.
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на
проблема.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона
„RESET“ с карфица и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е
в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при
нулирането.
4 Проверете за информация относно проблема
в помощния файл на всяка от използваните
програми.
5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема,
обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
Продължава f
143
144
Отстраняване на проблеми
Операции
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.
•Нивото на звука е на нула.
c Увеличете силата на звука (1 стр.6).
•Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
c Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (1
стр.8).
•Куплунгът на слушалките е замърсен.
c Почистете го със сухо и меко парче плат.
•На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
c Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да
осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от
компютъра.
Не се възпроизвеждат
•Батерията е изтощена.
песни, видео и неподвиж- c Заредете батерията докрай (1 стр.24).
ни изображения.
c Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра
(1 стр.143).
•На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
c Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да
осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от
компютъра.
•Опитвате се да възпроизведете видео изображения,
конвертирани във формат, който не се поддържа от
вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов
формат” от раздел “Спецификации” (1 стр.173).
c Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (1
стр.173).
c Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия
им формат (1 стр.65).
•Поставяте МР4 файлове във видео папка чрез придърпване.
c Поставете файловете в папка “Music” чрез придърпване.
•Ограничителният период за възпроизвеждане на
песента е изтекъл поради условията на абонамента и
др.
От плейъра не могат да
бъдат изтрити данни
c Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да
бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.
•След придърпване чрез Windows Explorer нивата на йерархията на данните не кореспондират на плейъра (1стр.
28).
•Не можете да триете песни или снимки на плейъра.
c Изтрийте ги като използвате софтуера, който сте
ползвали, за да прехвърлите данни или Windows Explorer.
Отстраняване на проблеми
Операции (продължение)
Симптом
Данните, прехвърлени на
плейъра, не са показани в
съответния списък.
Причина / Начин на отстраняване
•Достигнат е максималният брой на файловете,
които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 2000 за видео, 20,000 за
неподвижни изображения и 20,000 за podcast епизоди.
Освен това максималният брой папки е 1000 папки за
неподвижни изображения в списъка с папки за неподвижни изображения.
c Изтрийте ненужните данни.
•Ако прекръстите видео файл прехвърлен от компютъра на плейъра или го преместите в друга папка, той
може да не бъде разпознат от плейъра и да не се появи
в списъка с видео файлове.
•Данните са поставени на грешно място посредством
придърпване.
c Поставете данните на правилното място чрез
придърпване (1стр. 28).
•Наличният капацитет е недостатъчен.
c Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра.
•-След изтегляне и пускане на файлове посредством
Windows Explorer йерархичните нива на данните не
отговарят на стандартите на плейъра (1 стр.28).
Когато изберете “All Songs” •Аудио файловете не са поставени в поддиректории
или “Album”, се извеждат
на папката “MUSIC”.
всички песни, но когато избе- c Поставете ги в папки (поддиректории) на папка
рете “Folder”, някои песни не
“MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката.
се появяват.
Песните се възпроизвеждат •“Playback Range” (1стр. 48) е поставен в позиция
само в определен обхват на
“Selected Range”.
възпроизвеждане, например
c Променете обхвата на настройките за възпроизсамо песните от даден
веждане.
албум.
Прехвърлен албум се появя•Когато прехвърлите компилация на компютъра
ва два или повече пъти в
посредством Windows Media Player, тя може да бъде
списъка.
прехвърлена като два или повече албума. В такъв
случай организирайте всичките части в един албум
посредством Windows Media Player и ги прехвърлете
отново в плейъра. За информация относно това как
да прехвърлите, обърнете се към помощния файл на
Windows Media Player.
Песните не излизат според
•Песните не се извеждат според реда си на прехвърреда си на прехвърляне.
ляне. Ако искате да организирате песните в някакъв
ред, създайте плейлисти посредством Windows Media
Player преди да прехвърлите в плейъра. За информация
относно плейлистите обърнете се към помощния
файл на Windows Media Player.
145
146
Отстраняване на проблеми
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Генерира се шум.
•Noise Canceling е настроен на тихо място.
c Шумът се забелязва повече на тихи места или в зависимост от
типа шум. Отменете Noise Canceling (1стр. 110). В допълнение
приложените слушалки са със дизайн със сравнително висока
чувствителност, за да максимизират ефективността на функция Noise Canceling на шумни места като например извън или
във влак. Затова можете да чуете лек шум на тихо място дори
и да сте отменили Noise Canceling.
•В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио
сигнали, например мобилен телефон.
c Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали,
например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра.
•Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск
или др., са били повредени.
c Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми
на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат”
от раздел “Спецификации” (1 стр.173).
c Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от
определени файлови спецификации.
•Ключът NOISE CANCELING е в позиция изключен.
c Приплъзнете ключа NOISE CANCELING в позиция на стрелката B.
•Използвате слушалки различни от приложените в комплекта.
c Използвайте приложените в комплекта слушалки.
•Приложените слушалки не се използват правилно.
c Променете размера на тапите за слушалките или регулирайте
позицията на тапите, за да съвпаднат по-добре в ушите Ви
(1стр. 8). Ако промените размера на тапите, поставете ги
плътно на слушалките, за да предотвратите изпадането им и
евентуалното попадане в ушите Ви.
•Чувствителността на микрофона не е правилно регулирана.
c Плейърът се регулира във фабриката, за дасе оптимизира ефектът от фунцкия Noise Canceling. Въпреки това вие можете да
постигнете по-добра ефективност чрез увеличаване или намаляване чувствителността на микрофона вграден в приложените
слушалки. Регулирайте функция Noise Canceling (1стр. 117).
•Избраният цифров филтър не е подходящ за намаляване заобикалящия шум в тази локация.
c Изберете цифров филтър, който е най-подходящ за тази локация
(1стр. 116).
•Плейърът се използва на тихо място.
c Функция Noise Canceling не е ефективна на тихи места или в
зависимост от типа шум.
•Когато извеждате през външно свързани аудио колони чрез допълнителна опора, настройки “VPT (Surround)” и функция “Clear
Stereo” може да не е ефективн, защото плейърът е с дизайн само за
съвместими слушалки. Това не е неизправност.
Функция Noise
Canceling не е
ефективна.
“VPT (Surround)”
настройки или
функция “Clear
Stereo” не е ефективна.
Отстраняване на проблеми
Операции (продължение)
Симптом
Не можете да видите видео файл, но
можете да го чуете.
Панелът с докосване или бутоните не
работят.
Причина / Начин на отстраняване
•Файлът е .3gp файл. (.3gp поддържа само аудио).
•Видео файлът не е във видео папка.
c Поставете видео файла във видео папка чрез придърпване.
•Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“.
c Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (1 стр.10).
•Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага.
c Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен
компютър (1 стр.24).
c Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило,
натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на
плейъра (1 стр.143).
•Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис
“Connecting” или “Connected USB (MTP).
c Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с
плейъра.
Бутоните рабо•Настройка “HOLD Settings” е в положение “Touch Panel Disable” и
тят, но панелът с
ключът HOLD е поставен в позиция HOLD.
докосване не функc Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (1 стр.10).
ционира правилно.
Възпроизвеждане•При този плейър няма разлика между временното и окончателто не може да бъде но прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете
прекратено.
бутона X, на екрана се появява индикатор u и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.
Плейърът не рабо- •Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостати.
тъчен
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен
компютър (1 стр.24).
c Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило,
натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на
плейъра (1 стр.143).
Не можете да
•Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помонамерите данните, щта на “Windows Explorer“.
прехвърлени на
c Когато искате да форматирате вградената флаш памет на
плейъра.
вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра ( 1
стр.125).
•Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато
прехвърлянето на данни не е било завършено.
c Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на
плейъра (1 стр.125).
•След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows
Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (1 стр.28).
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде
възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов
формат” от раздел “Спецификации” (1 стр.173).
c Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат,
в зависимост от файловия им формат (1 стр.173).
c Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им
формат (1 стр.65).
147
148
Отстраняване на проблеми
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Силата на звука не •Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”.
се увеличава.
c Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (1 стр.119).
Не се чува звук от •Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
десния канал на
c Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът
слушалките или
няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалдесният канал се
ките в жака и натиснете, докато чуете изщракване (1 стр.8).
чува от двете
слушалки.
Възпроизвежда•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
нето внезапно се
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен
прекратява
компютър (1 стр.24).
•Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат
да бъдат възпроизведени.
c Възпроизведете друга песен или видео изображение.
Не се извеждат
•Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да
миниатюрни изосе поддържа от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат
бражения
само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов
формат се поддържа от плейъра.
c Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения
“Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни.
•Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео
файл, или видео файлът не се намира на правилното място.
c Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка “VIDEO”.
•Ако неподвижните изображения нямат миниатюрни изображения,
съвместими с файловия формат Exif, миниатюрните изображения не
могат да бъдат изведени.
c Прехвърлете отново неподвижните изображения с помощта на
приложения “Media Manager” за WALKMAN.
Обложките не се
•Информацията за обложките не е включена към данните.
извеждат
c Обложката се появява само ако информацията за нея е включена
към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения “Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за
прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или
към производителя му.
•Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.
Плейърът не може •Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
да форматира.
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен
компютър (1 стр.24).
Захранването на
•Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и
плейъра неволно е
след това отново се включва.
било изключено и
пак включено.
Плейърът не рабо- •Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът
ти както трябва.
е бил включен към него.
c Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му “RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра.
Отстраняване на проблеми
Екран
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Вместо наименованието се •Наименованието съдържа символ, който не може да
появява символът „s“.
бъде възпроизведен от плейъра.
c Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни
или “Windows Explorer”, за да замените чуждите символи в наименованието.
Вместо името на албума,
•В данните не е вложена съответната информация,
изпълнителя и т.н. се
като името на албума, изпълнителя и т.н.
извежда “Unknown”.
Извеждат се непознати
•Избран е неправилният език.
символи.
c Коригирайте настройката “Language Settings” (1
стр.126) и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът потъмнява,
•За известен период от време (1 стр.120), не са били
докато се възпроизвежда
използвани командни бутони според “Screen Off Timer”.
неподвижно изображение.
c Натиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.
•За известен период от време (1 стр.120), не са били
използвани командни бутони според “Screen Off Timer”.
c Натиснете произволен бутон.
•“On-Hold Display” е в позиция “No”.
c Приплъзнете ключа HOLD в противоположна посока
(1стр. 10).
c Настройте “On-Hold Display” в позиция “Yes”
(1стр. 63). Можете да възпроизведете видео файл
дори и когато функция HOLD е активирана.
На екрана се появява съоб•Вижте глава „Съобщения за грешки“ (1 стр.160).
щение.
149
150
Отстраняване на проблеми
Захранване
Симптом
Животът на батерията е по-къс от
обичайното.
Причина / Начин на отстраняване
•Работната температура е под 5 °C.
c Това се дължи на характеристиките на батерията и не е
неизправност.
•Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
c Оставете я да се зарежда, докато не се появи
индикация.
•Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (1 стр.176).
•Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
c Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите няколко пъти.
•Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията.
c Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
•Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско
право.
c Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за
авторско право, животът на батерията може да се съкрати.
Плейърът не зарежда •USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
батерията
c Разкачете и отново свържете USB кабела.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Батерията се зарежда при температура извън работния й диапазон от 5 до 35 °C.
c Зареждайте батерията само при температури в работния
й диапазон от 5 до 35 °C.
•Компютърът не е включен.
c Включете компютъра.
•Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“.
c Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
•Използвате несъвместим променливотоков адаптер.
c Използвайте само променливотоков адаптер съвместим с
плейъра.
•Използвате USB хъб.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не е
успешно. Свържете плейъра към компютъра си посредством
приложения USB кабел.
•Операционната система инсталирана на компютъра е несъвместима с плейъра.
c За да заредите плейъра, свържете го към компютър, чиято
операционна система се поддържа от плейъра.
•Ако въпреки приложените по-горе мерки проблемът продължава,
натиснете бутон RESET на плейъра и го свържете отново към
компютъра си посредством приложения USB кабел.
Плейърът се изключва •Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно
автоматично.
изразходване на батерията.
c Натиснете произволен бутон, за да включите отново
плейъра.
Зареждането на
•Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти
батерията протича
напълно заредена, необходимото за пълното й зареждане време е
твърде бързо.
много кратко.
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър
Симптом
Софтуерът не може да
бъде инсталиран.
Причина / Начин на отстраняване
•На компютърът Ви е инсталирана система, несъвместима с плейъра.
c Проверете операционната система на компютъра
си (1стр. 178).
•В Windows работи друг софтуер.
c Ако в момента в Windows работи друг софтуер,
това може да повлияе на инсталацията. Обърнете
внимание, че е добре да спрете софтуера отговарящ за настройките по сигурността, тъй като
той натоварва компютъра много.
•В харддиска няма достатъчно свободно място.
c Софтуерът изисква 450 МВ свободно място на
харддиска. Изтрийте ненужни файлове.
•Вашият акаунт няма администраторски права или
не сте влезли в системата като администратор.
c За да инсталирате софтуера, влезте в акаунт с
администраторски права.
•Прозорецът за инсталация покрива изведено съобщение на страницата.
c Натиснете и задръжте бутон [Alt] и натиснете
бутон [Tab] неколкократно, докато се появи
прозорец за комуникация. След това следвайте
указанията.
•Изчакайте, докато инсталацията приключи. Инсталацията може да отнеме 30 минути или повече в
зависимост от компютъра.
Лентата за прогрес в екрана за инсталация не функционира. Или лампичката
за достъп на харддиска не
светва в продължение на
няколко минути.
Инсталацията не старти- •След като поставите CD-ROM ако инсталацията
не започне автоматично, изберете [My Computer]
ра автоматично.
Media Manager за
WALKMAN не стартира.
(Windows XP) или [Computer] (Windows Vista) от
меню [start], след това щракнете двукратно върху
иконката на CD-ROM, за да стартирате инсталацията.
•Операционната среда на компютъра ви се е променила, вероятно заради обновление на операционната
система “Windows”.
151
152
Отстраняване на проблеми
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Когато свържете плейъра към компютъра с
приложения USB кабел,
на дисплея не се появява “Connecting” или
“Connected USB (MTP)”.
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново в порта.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Използвате USB хъб.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи.
Свържете USB кабела директно към компютъра.
•Може да протича разпознаване на софтуера и това може
да отнеме по-дълго време. Изчакайте.
•Инсталацията на софтуера на софтуера е неуспешна.
c Инсталирайте отново софтуера като използвате файл
за инсталация включен към приложения CD-ROМ. Прехвърлените данни ще останат без промяна.
•На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни.
c Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете
USB кабела отново.
•“Connecting” или “Connected USB (MTP)” може да не се
появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на
вашия компютър.
c Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows
Explorer”.
•Като настроите плейъра в положение готовност за USB
свързване преди да свържете към компютъра, може би ще
успеете да установите по-стабилна връзка между компютъра и плейъра.
c Изберете “Yes” за “USB Connection Mode” (1стр. 125).
Плейърът преминава към режим на готовност за USB
свързване и се появява екран за готовност за USB свързване.
•Ако въпреки приложените по-горе мерки проблемът продължава, натиснете бутон RESET на плейъра и го свържете отново към компютъра си посредством приложения
USB кабел.
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново.
•Използвате USB хъб.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи.
Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.
•USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете
плейъра към друг USB порт.
Плейърът не се разпознава от компютъра,
когато го свържете към
него.
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да
бъдат прехвърлени
от компютъра на
плейъра.
•Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения
като статично електричество и др. Това се прави с цел да се
предпазят данните от повреда.
c Изключете плейъра и го включете отново.
•Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката
на компютри, на които няма инсталиран “Windows Media Player
11”, може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и
пускане с мишката.
c Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения
CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез
изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате
приложения “Windows Media Player 11” на компютъра, не
забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са
съвместими с “Windows Media Player 11”. За подробности
относно работата с “Windows Media Player” и поддръжка за
него, посетете следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново.
•На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място.
c Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за
да увеличите свободното пространство.
•Можете да прехвърлите до 8,192 плейлисти на плейъра. Ако
общият брой на плейлисти на плейъра достигне 8,192, не можете да прехвърляте повече плейлисти. Освен това ако общият
брой на песните превиши 65,535 няма да можете да прехвърляте
повече данни на плейъра.
•Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой
възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право.
За подробности относно настройките на всеки аудио файл се
обърнете към дистрибутора.
•На плейъра има повредени файлове.
c Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на
компютъра, след което форматирайте вградената флаш
памет на плейъра (1стр. 125).
•Може би не използвате приложения софтуер, за да прехвърляте
данни на плейъра..
•Инсталирайте приложения софтуер и го използвайте да прехвърляте данни.
•Информацията може да е повредена.
c Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново.
Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е
препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на
файловете.
•Може би се опитвате да прехвърлите файл във формат, който
не може да бъде възпроизведен.
c За повече информация относно поддържаните файлови
формати вижте “Поддържани файлови формати” от “Спецификации” (1стр. 173).
Може да не успеете да прехвърлите файл в зависимост от
спецификациите на файла.
153
154
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър (продължение)
Симптом
Данните не могат да бъдат
прехвърлени от компютъра
на плейъра (продължение).
Причина / Начин на отстраняване
•Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е
било надхвърлено.
c Изтрийте ненужните данни.
•Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или
.m4v файлове на компютър, на който вече е инсталиран “Windows Media Player 10”.
c Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM.
•Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към
производителя.
Прехвърлянето отнема
•Прехвърляте твърде голям файл.
твърде дълго.
c Може да отнеме по-дълго време, когато прехвърляте голям файл.
На плейъра се прехвърля съв- •На вградената флаш-памет няма достатъчно свободсем малко количество данни.
но място.
c Прехвърлете ненужната информация обратно на
компютъра, за да увеличите свободното място.
•На плейъра са запазени данни, които не могат да
бъдат възпроизведени от него.
c Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни,
видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете
информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите
свободното място.
Функциите на плейъра ста•Използвате USB хъб или USB удължител.
ват нестабилни, когато е
c Свързването на плейъра посредством USB хъб или
свързан към компютър.
удължител може да не се осъществи. Свържете
плейъра с компютъра като използвате приложения
USB кабел. Не можете да изтривате или да преименувате папките.
Не можете да изтривате или •Не можете да изтривате или да преименувате папкида преименувате папки
те “MUSIC”, “MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”,
“PICTURES”, “PICTURE”, “DCIM”, “PODCASTS” и
“FEEDS”.
Отстраняване на проблеми
Безжична LAN мрежа
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Плейърът не се свързва
към безжична мрежа.
•Опция “WLAN Function On/Off” е в позиция “Off”
c Поставете я в позиция “On” (1стр.127).
•Свържете отново към безжична мрежа ръчно (1стр.
133).
•Проверете дали се налагат допълнителни настройки, за
да се свържете към безжична мрежа като парола (WEP/
WPA), фиксиран IP адрес или настройки за proxy (1стр.
127).
•Точката за достъп използва 152-битов ключ или идентификация за Shared Key като метод на кодиране.
c WEP на плейъра не поддържа 152-битов ключ или идентификация за Shared Key;
•Мрежата, която желаете да ползвате е настроена да
прави своето SSID невидимо за външни потребители.
c В такъв случай, мрежата може да не се показва в списъка
с безжични мрежи за интернет достъп. Въведете SSID
ръчно (1стр.130).
•Когато свързвате към интернет, някои обществено
достъпни LAN мрежи изискват въвеждане на потребителско име и парола посредством интернет браузъра.
c Проверете обществено достъпната LAN мрежа, към
която желаете да се свържете.
•Мрежата може да използва мерки за сигурност, които не
се поддържат от вашия плейър.
c Консултирайте се с администратора на мрежата.
•Мрежата може да филтрира достъп според МАС адрес.
c Проверете МАС адреса на плейъра (1стр. 137) и
регистрирайте МАС адрес, когато сте свързани към
безжичната LAN мрежа.
•Настройките на мрежата не са правилни.
c Регулирайте настройките а мрежата както е обяснено
в упътването за мрежата като следвате и насоките
на администратора на безжичната мрежа.
•Плейърът е твърде далеч от мрежата.
c Доближете плейъра.
•Връзката между плейъра и мрежата може да бъде нарушена от стени от метал или бетон намиращи се между
плейъра и мрежата.
c Опитайте се да преместите плейъра другаде.
•В близост има друго оборудване,което използва 2.4 GHz
честота (като например безкабелен телефон, микровълнова печка или Bluetooth оборудване).
c Преместете оборудването или го изключете.
•В момента няма достъп до безжичната LAN мрежа.
c Проверете статус а на мрежа с администратора на
вашата LAN мрежа.
155
156
Отстраняване на проблеми
Безжична LAN мрежа (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Вие сте в обхвата на безжична
LAN мрежа и тя налична, но
иконката на екран Select Access
Point показва, че няма сигнал.
•Статусът на безжичната LAN мрежа се обновява, когато в екран Select Access Point потупате с
пръст върху “Scan”.
c Изберете “Scan” в екран Select Access Point.
•Някои обществено достъпни безжични LAN
мрежи ограничават достъпа до услугата, докато
не въведете потребителско име и парола като
използвате интернет браузъра.
c Проверете употребата на обществено
достъпната безжична LAN мрежа, която ще
използвате.
•Някои обществено достъпни безжични LAN
мрежи ограничават достъпа до някои видове
интернет услуги.
c Свържете се към друга мрежа.
•Мрежата, която сте избрали е настроена да прави своето SSID независимо за други потребители
c В такъв случай, мрежата може да се покаже в
списъка с безжични мрежи. Въведете SSID ръчно
(1стр. 130).
•Сървърът, към който опитвате да се свържете
може да не е наличен в момента.
c Изчакайте малко и опитайте отново.
Някои опции не могат да използват безжичната LAN мрежа.
Мрежата, към която смятате
да се свържете не се появява в
екрана Select Access Point .
Иконката за антена показва
достатъчна сила на сигнала, но
плейърът не може да се свърже
към интернет.
Отстраняване на проблеми
FM радио
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не можете да чуете добре
радио излъчването
•Приеманата честота не е напълно настроена.
c Изберете честотата ръчно, за да повишите приема
чрез придърпване и премятане нагоре и надолу на
честотата (стр. 72).
Приемът е слаб или качест- •Радиосигналът е слаб.
вото на звука е лошо
c Слушайте FM излъчване в близост до прозорец, тъй
като сигналът може да е слаб във вътрешността на
сгради или превозни средства.
•Кабелът на слушалките не е изтеглен напълно.
c Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече.
•Настройката на рисивъра в положение моно може да
намали смущенията.
c Настройте опция “Mono/Auto” в положение „Mono”
(1стр. 75)
FM излъчването е повлияно •В близост до плейъра е използвано устройство, излъчот външна намеса
ващо радио вълни като например мобилен телефон.
c Когато използвате мобилни телефони, моля не го
правете в близост до плейъра.
YouTube
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Звукът или видео картината имат смущения.
•Скоростта на трансфер на безжичната LAN мрежа е
твърде ниска.
c Преместете плейъра по-близо до източника на мрежата или свържете към друга мрежа. Или натиснете
пауза, докато успее да зареди и след това възпроизведете цялото видео.
•Някои видео файлове са определени в YouTube като
неподходящи за лица в определена възраст и не се
извеждат или възпроизвеждат от плейъра.
•Не сте се свързали към безжична LAN мрежа (1стр.
33).
•Някои обществено достъпни LAN мрежи изискват
въвеждане на потребителско име и парола посредством интернет браузъра, в противен случай използването на някои услуги е ограничено.
c Проверете услугите на безжичната LAN мрежа, към
която сте се свързали.
•Буферирането не е завършено.
c Не можете да преместите индикатора (мястото
на възпроизвеждане) към част, в която данните още
не са разчетени. Изчакайте, докато буферирането
завърши и тогава преместете.
Някои видео файлове не се
появяват в списъка.
Не можете а се свържете с
YouTube.
Не можете да преместите
последната част на Seek
Slider.
157
158
Отстраняване на проблеми
Podcast
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не можете да подновите •Ако прехвърлите podcast епизоди от компютъра на плеpodcast.
йъра посредством Windows Explorer, не можете да подновите podcast.
c Регистрирайте podcast като използвате плейъра или
Media Manager за WALKMAN.
Не можете да свалите
•Рodcast не е избран за подновяване.
епизоди като използвате
c Изберете podcast за подновяване (1стр. 88).
“Refresh Podcasts”.
Не можете да възпроизве- •Плейърът не поддържа форматът на файла или епизода.
дете епизод.
c Проверете формата на файла, който ще възпроизвеждане на плейъра (1стр. 173).
Прекалено малко епизоди •Епизодите, които вече са свалени веднъж на плейъра, не се
са свалени.
свалят отново (1стр. 89).
•Епизоди с несъвместим формат а файловете не се свалят
(1стр. 173).
Интернет браузър
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Определена уеб страница •Тъй като стандартите и похватите за създаване на
не се извежда правилно.
уебстраници са толкова необхватни, не е възможно да гарантираме правилното извеждане на всички уебстраници.
•Настройките на часовника са погрешни.
c Настройте часовника (1стр. 26).
•JavaScript е изключен.
c Страницата не може да бъде изведена ако активирате
JavaScript (1стр. 108).
Не можете да се премес- •Не можете да се местите в списък с любими, минали или
тите в списъците на
в часова зона чрез придърпване.
интернет браузъра.
c Изберете
Отстраняване на проблеми
Други
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Панелът с докосване не
работи правилно.
•Лепенката за защита на екрана или персоналният филтър не са приложени правилно.
c Ако лепенката е извън екрана, поставете я отново.
Ако използвате лепенка различна от тази на Sony, тя
може да пречи на панела с докосване.
•Ключ HOLD е в позиция HOLD.
c Преместете ключа HOLD в противоположна посока
(1стр. 10).
•Настройката “Beep Settings” е зададена в положение
„Off“.
c Задайте я в положение „On“ (1 стр.119).
•Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан
към поставката (не е включена в комплекта) или друго
устройство.
•Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и
веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално
и не е повод за притеснения. Оставете го за известно
време настрани без да работите с него, за да му позволите да изстине.
•Ако оставите плейъра за определено време с изтощена
батерия, данните за датата и часа може да се нулират.
Това не е неизправност. Заредете батерията, докато
(1стр. 24), след
на екрана се появи индикаторът
което настройте отново датата и часа (1 стр.26).
•Извадете слушалките от ушите си докато ги включвате или изключвате. Ако поставите или отстраните
слушалките по време на възпроизвеждане на песен или
докато използвате функция Noise Canceling, може да
чуете смущения. Това не е неизправност.
При работа с плейъра
не се чува кратък звуков
сигнал.
Плейърът загрява.
Датата и часът са били
нулирани.
Когато поставяте или
премахвате слушалките
се получават смущения.
159
160 Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки
Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани
по-долу.
Съобщение
Значение
Действие
Опитвате се да възпро- Не можете да възпроизведете
Cannot play; file format is not
supported. (Възпроизвеждане- изведете файл, който не песен, чийто формат не се
то невъзможно; форматът може да бъде възпроизве- поддържа от вашия плейър
(1 стр.173).
на файла не се поддържа от ден на вашия плейър.
Прехвърлили
сте
аудио
Поставете папки в папка
плейъра)
файл във видео папки
“MUSIC”. Ако плейърът не
чрез придърпване.
външно устройство за
трансфер на данни.
Обновяването на операционната система не е
било осъществено.
може да възпроизвежда WMV
файлове, те могат да се възпроизведат при прехвърляне
чрез Windows Media Player 11.
Изтрийте видео файла като
използвате Media Manager
за WALKMAN в Windows
Explorer.
Това не е съобщение за грешка.
Не изключвайте USB кабела
докато не приключи трансфера.
Опитайте отново, следвайки
инструкциите, показани на
екрана на компютъра.
Зарядът на батерията
намалява.
Презаредете батерията (1
стр.24).
“NC Modes” не е възможна, понеже средата, в
която опитвате да я
употребите не съвпада с
изискванията за употреба на тези функции.
Капацитетът на плейъра е почти запълнен.
Уверете се че ключът NOISE
CANCELING е активиран
(1стр. 112) и използвате
приложените в комплекта
слушалки.
Delete failed (Изтриването не Опитали сте да изтриете видео файл, но
се осъществи).
плейърът не е успял.
Do not disconnect (Не изключ- Плейърът е свързан към
компютър или друго
вайте)
Firmware update failed. (Обновяването на операционната
система е неуспешно.)
LOW BATTERY. Please Charge.
(Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.)
Noise Canceling unavailable.
Unable to execute. (Функция
Noise Canceling не е възможна. Не можете да работите
с нея.)
Not enough free space in
memory. Delete files to ensure
free space. (В паметта няма
достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да
освободите място.)
Unable to set photo as
wallpaper. (Не можете да
настроите неподвижно
изображение като фон.)
Избраното неподвижно
изображение не може да
бъде избрано като фон.
Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте
ненужните данни от плейъра”
с помощта на “Windows
Explorer” или друг софтуер
за прехвърляне на данни. Не
можете да изтриете podcast
епизоди посредством плейъра
(1стр. 98).
Уверете се, че неподвижното
изображение не е повреден
файл или че размерът му не е
твърде голям.
Допълнителна информация
Допълнителна информация
Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася
само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на
Федералната комисия по съобщенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален
прибор Клас B в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната
комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани
радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в
отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или
телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване
на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите
смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:
– да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
– да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
– да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която
е включен приемника.
– да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или
телевизионен специалист.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично
споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този
прибор!
Този продукт не трябва да се поставя близо до или да бъде работено съвместно
с друга антена или предавател.
Продължава f
161
162 Допълнителна информация
Ако имате въпроси относно този продукт:
Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866456-7669
Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел N: NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA
Телефон: 858 942 2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две
условия:
1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този
прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и
такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
Няма достатъчно научни доказателства за пряка връзка между здравословни
проблеми и употребата на нискочестотни безжични устройства. Както и няма
неопровержими доказателства, че тези устройства са абсолютно безопасни за
вашето здраве. Докато ги използвате, нискочестотните безжични устройства
излъчват ниски нива на радиочестотна енергия (RF) в обхвата на микровълните
от микровълновите фурни. Докато високите нива на радиочестотна енергия
(RF) могат да Ви причинят здравословни проблеми (поради загряване на тъканта), излагането на нискочестотна енергия (RF), която не причинява загряване не
води до здравословни проблеми. Много изследвания върху ефектите от излагане
на нискочестотна енергия (RF) не намират биологически ефекти. Някои изследвания предполагат, че може да има биологически ефекти, но те не са подкрепени от
доказателства. Тези модели са тествани и отговарят напълно на ограниченията
за излагане на радиационни нива на FCC за неконтролирано оборудване, както
и приложенията за излагане на нискочестотна енергия (RF) в Приложение С за
ОЕТ65.
Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжки и гаранционни карти.
Допълнителна информация
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския
съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното
място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени
в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
163
164 Допълнителна информация
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето
на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В
случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за
да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то
те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите,
че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не
го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в
събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
За потребители във Франция
При продължително слушане при високи нива на звука, слухът ви може
да се увреди необратимо.
Безопасност
•Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други метални
предмети.
•Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има
изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в
плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз
на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с
ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите
си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви,
измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или
наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
•Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия
могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела
от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на
Sony.
•Не хвърляйте плейъра в огън.
Допълнителна информация
•Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия,
сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или
сервизен център на Sony.
Инсталация
•Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен
натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
•Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока
температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета,
механични деформации или повреда на плейъра.
•Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като
например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
•Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
•Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
•Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
•Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за
да избегнете деформация на корпуса или повреда.
– Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си
джоб.
– Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за
слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той
не е подложен на силен натиск.
•Никога не допускайте плейъра да попадне във вода.
Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
– Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник
или в съд, пълен с вода.
– Не използвайте плейъра на влажни места или при
лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
– Не навлажнявайте плейъра.
•Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите
във влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и
това да доведе до неизправност или повреда.
•Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките,
а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе
до увреждане на самия кабел.
Продължава f
165
166 Допълнителна информация
Относно статичното електричество
При относителна сухота на въздуха, можете да почувствате леки убождания в
ушите си. Това е резултат на статичното електричество акумулирано в тялото Ви и не е неизправност на плейъра.
Ефектът може да бъде сведен до минимум при употреба на дрехи от естествени
материи.
Нагряване
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се
покачи, ако го използвате за дълъг период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да
е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете
да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на
плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се
съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от
ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с
лекар.
Допълнителна информация
Употреба
•Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не
закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите
околните хора.
•Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
•Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която
току-що е бил включен нагревателен уред.
Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни
повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.
Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.
Предпазни мерки за дисплея
Относно OLED (Органичен излъчващ светлина диод) дисплей
•Внимавайте да не натиснете силно повърхността на OLED екрана. Това може
да причини повреда на OLED екрана.
Относно дисплея
Повърхността на дисплея на плейъра е направена от стъкло.
Когато работите с плейъра внимавайте да не го изпуснете и да не го притиснете, в противен случай дисплеят може да се счупи. Ако стъклото се счупи или
напука, спрете употребата на плейъра и не докосвайте счупената част, за да не
се нараните.
Относно OLED (Органичен излъчващ светлина диод)
Продължителното извеждане на неподвижно изображение или непрестанното
извеждане на едно и също изображение може да доведе до образуване н перманентен отпечатък на екрана. За да защитите дисплея, избягвайте извеждането на
изображения, които лесно могат да доведат до отпечатване и спазвайте предпазните мерки, когато ползвате плейъра.
Продължава f
167
168 Допълнителна информация
Относно образуване на екранен отпечатък
екранен отпечатък може а се образува най-вече поради технологията на OLED
дисплеите, които са направени от материали, които спомагат за постигане на
възможно най-висока разделителна способност. Ако извеждате непрестанно едно
и също неподвижно изображение на дисплея, изображението ще се отпечата и
няма да можете повече да го отстраните от екрана.
Изображения, които се отпечатват на екрана по-лесно
•Широкоекранни изображения с черни ленти отгоре и отдолу;
•Изображения в съотношение 4:3;
•Снимки и неподвижни изображения оставени на екрана дълго време.
За да предотвратите отпечатване на екрана
•Извеждайте изображенията на цял екран.
•Настройте опция “Zoom Settings” в положение “Auto” или “Full” (1стр. 61).
Почистване
•Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за
почистване на очила.
•Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
•Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като
алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
•Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за
свързване.
•Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия
дилър на Sony.
Софтуер
•Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на
софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
•Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
Допълнителна информация
•Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
•Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
•Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
•Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи
от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който
желаете да изведете.
-- Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
-- Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се
изведат.
•Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните
операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.
Забележка за потребителите
•Записаните песни са само за лична употреба. Използването на песните публично нарушава закона за защита на авторски права.
•Sony не носи отговорност за непълен запис/сваляне или повреждане на данни
поради проблеми на плейъра или компютъра.
•Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи
от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който
желаете да изведете.
-- Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
-- Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се
изведат.
•В зависимост от видовете текст и символи, текстът показан на плейъра
може да не бъде изведен правилно на устройството. Това е така поради:
-- Капацитетът н свързания плейър;
-- Плейърът не може да функционира нормално;
-- Информация за съдържанието е написана на език или със символи, които не се
поддържат от плейъра.
169
170
Допълнителна информация
Пробни данни*1
Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и
неподвижни изображения.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.
•Записаната музика е само за домашно ползване. Използването й извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
•Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни
в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
•В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра
текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
-- Капацитета на свързания плейър.
-- Плейърът не функционира нормално.
-- Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се
поддържат от този плейър.
Уеб сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
Допълнителна информация
Лицензи и авторски права
•OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless и техните
лога са търговски марки на Sony Corporation.
• „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
•Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
•
иса търговски марки на Sony Corporation.
•Adobe и Adobe Reader са търговски марки или запазени търговски марки на
Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
•MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Frauenhofer IIS и
Thomson.
•IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines
Corporation.
•QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно използвани по лиценз.
•Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel
Corporation.
•YouTube и логото на YouTube са търговска марка на Google Inc.
•Yahoo! и логото на Yahoo! са търговска марка на Yahoo! Inc.
•Wi-Fi, логото на Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 и Wi-Fi Protected Setup са търговски марки или запазени търговски марки на Wi-Fi Alliance.
•Този продукт съдържа NetFront Browser на ACCESS CO., LTD.
•ACCESS, логото на ACCESS и NetFront са търговски марки или запазени търговски марки на ACCESS CO., LTD в САЩ, Япония и/или други страни.
•©2007 ACCESS CO., LTD. Всички права запазени.
•Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
•Този продукт е лицензиран по лиценза за MPEG-4 визуалното патентно портфолио за лична и нестопанска употреба на потребителя за:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
(“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
Продължава f
171
172
Допълнителна информация
•ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/
ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
•Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство
обозначенията ™ и ® не са указани.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за
да опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание
да не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content
(“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content
Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на
Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера
да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected content. Списък на
WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато
сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може,
в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.
Програма ©2009 Sony Corporation
Документация ©2009 Sony Corporation
Допълнителна информация
Спецификации
Следните таблици описват модели NWZ-X1050/X1060.
Поддържани формати на файловете
Музика (Включително podcasts)
Аудио формат
(кодеци)
МР3
Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wma
битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
AAC-LC*2
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4a
битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт
(VBR))*3
честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 kHz (стерео/моно)
Linear PCM
Медия файлов формат: Wave-Riff файлов формат
Файлово разширение: .wav
битрейт: 1,411 kbps
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz (стерео/моно)
Видео (Включително podcasts)
Видео формати
(кодеци)
Audio формати
(кодеци)
AVC
(H.264/AVC)
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Разширение: .mp4, .m4v
Профил: Baseline Profile
Ниво: макс. 1.3
Битрейт: макс. 768 kbps
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: макс. QVGA (320 х 240)
MPEG-4
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Разширение: .mp4, .m4v
Профил: Simple Profile
Битрейт: макс. 2,500 kbps
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: макс. QVGA (320 х 240)
Windows Media
Video 9*4
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Разширение: .wmv
Битрейт: Обикновен профил макс. 1,700 kbps, основен профил
макс. 5,000 kbps
Битрейт: Обикновен профил макс. 1,700 kbps, основен профил
макс. 5,000 kbps
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: обикновен профил макс. 480 х 270, основен профил
макс. QVGA (320 х 240)
AAC-LC (за
AVC, MPEG-4)
брой канали: макс. 2 канала
честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz
битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
WMA (за
Windows Media
Video 9)
Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
Размер на файла
макс. 2 GB
Брой файлове
макс. 2 000
173
174
Допълнителна информация
Фото*4
Формат на
фотофайла
(кодеци)
JPEG
Брой файлове
макс. 20 000
Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат
Разширение: .jpg
Профил: Baseline Profile
Брой пиксели: макс. 4,096 х 4,096 пиксела
Podcast*5
Брой файлове
макс. 20 000
*1
Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
*2
Файлове със защита от копиране не могат да се възпроизвеждат.
*3
В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.
*4
В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не
могат да бъдат възпроизведени.
*5
Фото съдържание не се поддържа.
Максимален възможен брой снимки за запис и времетраене (Прибл.)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни
изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.
NWZ-Х1050
NWZ-Х1060
битрейт
песни
време
песни
време
48 kbps
10,350
690 ч. 00 мин.
21,000
1,400 ч. 00
мин.
64 kbps
7,750
516 ч. 00 мин.
15,650
1042 ч. 20
мин.
128 kbps
3,850
256 ч. 00 мин.
7,800
520 ч. 00 мин.
256 kbps
1,900
130 ч. 20 мин.
3,900
260 ч. 00 мин.
320 kbps
1,550
102 ч. 20 мин.
3,150
210 ч. 00 мин.
Максимално възможно времетраене на записани видео файлове
(приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от
условията, при които се използва плейърът.
NWZ-Х1050
NWZ-X1060
Битрейт*1
времетраене
времетраене
Видео формат: 384 kbps 61 ч. 00 мин.
124 ч. 30 мин.
Видео формат: 768 kbps 35 ч. 00 мин.
71 ч. 00 мин.
*1 Видео битрейт. Аудио битрейта е 128 kbps.
Допълнителна информация
Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)
Макс. 20,000.
Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения
може да е по-малък в зависимост от размера им.
Капацитет (капацитет за потребителя)*1
NWZ-Х1050: 16 GB (приблизително 14.6 GB = 15,726,411,776 байта)
NWZ-Х1060: 32 GB (приблизително 29.6 GB =31,871,533,056 байта)
*1 Свободното място на плейъра може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.
Изход (слушалки)
Честотен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
Общо съотношение за потискане на шума*1
Прибл. 17 dB*2
*1 При Sony стандарти на измерване.
*2 Равнява се на прибл. 98.0% намаляване на звука от енергия сравнен с неносене на слушалки (NC обстановка: самолет).
FM тунер
FM обхват на честотата
87,5 до 108,00 MHz
IF (FM)
128 kHz
Антена
Антена в кабела на слушалките
Безжична LAN мрежа
Стандарти: IEEE 802.11 b/g
Обхват на комуникация*1:
Прибл. 50 м
Формат на модулиране:
DSSS (IEEE 802.11 b съвместим), OFDM (IEEE 802.11g съвместим)
Сигурност: WEP/WPA/WPA2
*1 Обхватът на комуникация може да се различава в зависимост от условията на употреба и настройките.
175
176
Допълнителна информация
Интерфейс
Слушалки: Стерео мини-жак
WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
Работна температура
5 °C до 35 °C
Захранване
•Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
•USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).
Време за зареждане
Зареждане през USB кабел
Приблизително 3 часа (пълно зареждане)
Приблизително 1,5 часа (зареждане на 80 %)
Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)
Можете да очаквате по-дълъг живот на батерията, ако зададете следните настройки.
Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато
функцията “Equalizer”, “VPT (Surround)”, “DSEE (Sound Enhancer”, “Clear Stereo”,
“Dynamic Normalizer”, “WLAN Function ON/OFF” са изключени.
Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които яркостта на екрана е зададена на стойност “3”.
Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу
в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на
плейъра.
При деактивирана Noise При активирана Noise
Canceling функция
Canceling функция
Музика
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Приблизително 33 часа
Приблизително 21.5 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps
Приблизително 31 часа
Приблизително 21.5 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps Приблизително 29 часа
Приблизително 20.5 часа
Възпроизвеждане в Linear PCM 1411
kbps
Приблизително 21.5 часа
Приблизително 31 часа
Видео
Възпроизвеждане в MPEG-4 768 kbps Приблизително 7.5 часа
Приблизително 6.5 часа
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps Приблизително 9.0 часа
Приблизително 7.5 часа
Възпроизвеждане в AVC Baseline 768
kbps
Приблизително 7.5 часа
Приблизително 6.5 часа
Възпроизвеждане в AVC Baseline 384
kbps
Приблизително 8.0 часа
Приблизително 7.5 часа
При преглеждане на уебстраници
Приблизително 5.5 часа
Приблизително 5.0 часа
При гледане в YouTube
Приблизително 4.5 часа
Приблизително 4.0 часа
При получаване на FM сигнал
Приблизително 17.5 часа
Приблизително 14 часа
Безжична LAN мрежа
Допълнителна информация
Екран
3.0 инча, ОLED (Органичен излъчващ светлина диод) цветен дисплей, WQVGA
(432 x 240 пиксела), 262 144 цвята.
Размери (ш / в / д, без издадените части)
52 x 96.5 x 9.8 mm
Размери (ш / в / д)
52.5 x 97.4 x 10.5 mm
Тегло
Приблизително 98 g
Приложени аксесоари
•Слушалки (1 брой)
•USB кабел (1 брой)
• Тапи за слушалки (размер S, L) (1 брой)
•Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в
комплекта)
•Аудио входящ кабел (1 брой)
•Адаптер за използване по време на полет (единичен/двоен) (1 брой)
•CD-ROM*1*2 (1 брой)
– Media Manager за WALKMAN *3
– Windows Media Player 11
– Трансфер на данни
– ръководство за експлоатация (в PDF формат)
•Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.
*2 В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, комплектът със
софтуера може да бъде различен.
*3 Media Manager за WALKMAN не е в комплект с пакетите, които се продават на територията на САЩ. Моля свалете ги от следната страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Продължава f
177
178
Допълнителна информация
Системни изисквания
•Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от
следните Windows операционни системи*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic (Сервизен пакет 1 или покъсен) / Windows Vista Home Premium (Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows
Vista Business(Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows Vista Ultimate (Сервизен
пакет 1 или по-късен).
* С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.
* С изключение на Windows XP Professional x64 Edition;
* С изключение на версии на 64-битови операционни системи за използване със софтуер
“Media Manager for WALKMAN”.
•Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
•Памет (RAM): 512 МВ или повече.
•Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 МВ или повече.
Приложеният софтуер може да изисква повече пространство в звисимост от
версията на Windows. Освен това ще ви трябва допълнително място за запазване на данни като снимки, видео файлове, музика и т.н.
•Монитор (Display):
– Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 х
768 точки или повече).
– Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
•CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM).
За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
•Звукова карта.
•USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
•Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0,
QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10 може да се сблъскат с ограничение за файловете
(AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и
пускане с мишката.).
•Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
•Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате
Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за
да посетите уебсайта.
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят
на системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от
производителя операционна система.
– Компютри с няколко операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например
лавици или вградени шкафове.
За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на
устройството с вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени
свещи върху устройството.
И не поставяйте запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте устройството на
течности и не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност –
например вази.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
Прекалено силното налягане при слушане на звук с високо ниво посредством
слушалките може да причини загуба на слух.
WALKMAN:
Измерена електрическа консумация 500 mA.
Забележка за потребители: следната информация е приложима за оборудване продавано в границите на Европейски съюз и страни прилагащи директивите на Европейски съюз.
Този продукт е предвиден за потребление в следните страни:
Андора/Албания/Австрия/Босна и Херцеговина/Белгия/България/
Швейцария/Чехия/ Германия/Дания/Естония/Испания/Финландия/
Франция/Великобритания/Гърция/Хърватска/Унгария/Ирландия/Исландия/Италия/Литва/Латвия/Люксембург/Македония/Малта/ Молдова/ Нидерландия/
Норвегия/Полша/Португалия/Румъния/Русия/Швеция/ Словения/Словакия/Сърбия/Турция/Украйна
С настоящето Sony Corp., декларира, че това оборудване е съвместимо и отговаря на всички основни изисквания и други свързани клаузи на Директива 1999/5/
ЕС. За подробности, моля посетете следната уебстраница:
http://www.compliance.sony.de/
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и продуктова безопасност е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, обръщайте се към адресите, които са ви даде-
179
180
Допълнителна информация
ни в отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
За потребители, които използват продукта в следните страни:
Франция
Функцията WLAN на този плейър трябва да се използва само във вътрешността на сгради.
Всякаква употреба на WLAN функцията на този плейър на открито е забранена
на френска територия. Моля уверете се, че WLAN функцията е изключена преди
да използвате плейъра си на открито. (ART Decision 2002-1009, както е добавена и
в ART Decision 03-908, свързана с ограничения на употребата на радио честоти).
Италия
Използването на RLAN мрежа се управлява:
•с уважение към частната собственост според Legislative Decree от 1.8.2003 г.,
номер 259 („Код за електронна комуникация”). В частност клауза 104 обозначава
кога се налага изискване на допълнителни разрешителни, а клауза 105 обозначава
кога е разрешено свободно потребление.
•с уважение към снабдяването на широката публика с RLAN достъп до телеком
мрежи и услуги според Ministerial Decree от 28.05.2003 г., както е допълнено от
клауза 25 (общо оторизиране за електронни комуникации и услуги) според Кода
за електронна комуникация.
Допълнителна информация
Индекс
Символи
(Repeat) .................................................................47
(Shuffle) ............................................................47
(Shuffle&Repeat) ......................................47
(Repeat 1 song) ...................................................47
(Heavy) ................................................................48
(Pop) ....................................................................48
(Jazz) …… .............................................................48
(Unique) .............................................................48
(Custom 1) .........................................................48
(Custom 2)..........................................................48
(Studio)….. ............................................................50
(Live)…….. .............................................................50
(Club)……. ............................................................50
(Arena)…...............................................................50
(Matrix).................................................................50
(Karaoke)...............................................................50
(Selected Range)....................................................48
A-Z
AAC ..............................................................................139
AAC-LC ........................................................................173
Adobe Reader...................................................................2
All Range.........................................................................48
Arena ...............................................................................50
Auto Preset…… ...............................................................73
AVC ..............................................................................140
AVLS (Volume Limit).................................................119
Clear Input History ....................................................124
Clear Stereo ....................................................................52
Club…..............................................................................50
Content Transfer ............................................................23
Cookie настройки....................................................109
Cover art .........................................................................41
DHCP ...........................................................................131
Drag .................................................................................11
DSEE (Sound Enhance)..............................................51
Dynamic Normalizer ...................................................52
Explorer ...........................................................................28
External Input Mode ..................................................113
Favorites (Любими) ....................................................106
Favorites List .................................................................105
Featured ...........................................................................80
Firmware.................................................................18, 142
Flick..................................................................................12
FM радио ..............................................................71, 157
Heavy .............................................................................48
Hold настройки........................................................123
HOLD ключ..................................................................10
HOME бутон....................................................... 13, 14
Home меню...................................................... .......13,14
JavaScript.......................................................................108
Jazz ..................................................................................48
JPEG .............................................................................140
Just-Fit ............................................................................107
Karaoke..................................................................... ……50
Linear PCM ................................................................139
Live ...................................................................................50
MAC Aдрес .................................................................137
Matrix ..............................................................................50
Media Manager за WALKMAN ................................22
Mono/Auto ...............................................................….75
MP3 ...............................................................................139
MPEG-4 ........................................................................140
Noise Canceling ..........................................................110
Normal ............................................................................47
On-Hold Display ..........................................................63
Podcast ...................................................................83, 158
Podcasts...........................................................................83
Podcast List.....................................................................96
Pop ..................................................................................48
Proxy сървър ...............................................................135
Quiet Mode..................................................................115
Release Year.....................................................................42
Repeat ..............................................................................47
RESET (на плейъра) ..................................................143
RESET бутон...................................................... ..6, 143
RSS иконка...........................................................84, 104
Scene Scroll.....................................................................57
Screen Off Timer .........................................................120
Select NC Environment .............................................116
Select Podcast to Refresh… ..........................................88
Set Noise Cancel level ................................................117
Shuffle .........................................................................….47
Smart Fit ...................................................................….107
SSID...............................................................................130
Studio ...................................................................... …….50
Tap (Потупване)......................................................…11
Timeframe…….................................................................81
To Play Screen...................................................40, 95, 97
To Podcast Links .........................................................101
Unique.............................................................................48
Upgrading ....................................................................142
USB кабел ....................................................................177
USB режим на свързване ........................................125
VOL+/– бутон ..............................................................6
VPT (Surround).............................................................50
WEP.......................................................................…….130
WEP ключ ............................................................... …131
Windows Explorer .......................................................28
Windows Media Player ...............................................22
WLAN Function On/Off.........................................127
WM-PORT .............................................................. 6, 118
WMA ...................................................................139, 173
WMV……......................................................................140
WPA ключ....................................................................131
WPA/WPA2-PSK AES ...............................................130
WPA/WPA2-PSK TKIP .............................................130
WPS бутон............................................................ ….130
WPS PIN...............................................................…….130
YouTube .................................................................77, 157
Zoom…............................................................................61
Zoom In................................................................…….104
Zoom Out ....................................................................104
Zoom setting (video)/Настройки за увеличение
(видео) .......................................................................61
181
182
Допълнителна информация
A-Я
Адрес (proxy)… ...........................................................135
Аксесоари .................................................................…177
Аудио формат ...........................................................139
Батерия………… ...................................................24, 176
Битрейт…………….....................................................139
Брой свалени ................................................……………89
Бутон за контрол на браузъра ............................105
Въвеждане на адрес..............................................105
Добавяне към любими .......................................105
Back ................................................................... ……105
Меню на браузъра ................................................105
Списък с любими.................................................105
Forward…… ..............................................................105
History.................................................................. …105
Refresh ......................................................................105
Завъртане… ...........................................................105
Спиране…… ............................................................105
Видео формат ...........................................……………140
Видео филми................................................…………….54
Въвеждане на текст ......................................... …….20
Данни............................................................................141
Дата-час ...............................................…………………122
Дисплей .............................................…………………53, 70
Език ...............................................................................126
Еквалайзер .....................................................……………48
Екран за възпроизвеждане ...................38, 55, 79, 91
Екран (дисплей) .................................................... 6, 149
Епизод…………… ............................................................86
Жак за слушалки ................................................. ………7
Зона за информация ...................................................13
Захранване.................................……………….9, 138, 150
Изберете обхват............................................ ……….48
Изтриване (мрежа).......................................... …….133
Изтриване на всички епизоди...............................98
Изтриване на всички Podcasts………………….....99
Изтриване на епизод ................................................98
Изтриване на снимки...............................................68
Изтриване на песни .......................................... …….44
Изтриване на настоящ епизод ............................98
Изтриване на настоящ Podcast……………………98
Изтриване на видео файлове .................................59
Изключване от мрежа..................................…36, 137
Име на връзката…....................................................132
Интервал............................................... …………………57
Интернет браузър .........................................102, 158
Информация...............................................……………118
Информация за страницата….............................107
Информация за идентификация.................108, 109
Капацитет............................................. ………………175
Качество на звука ............................................ ………48
Кеш памет..................................... ………………108, 109
Компютър...............................………………27, 151, 178
Меню (Интернет браузър) ..................................104
Меню с опции.. …………….18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Миниатюри (снимки) .................................... ………70
Миниатюри (корици) ..............................................53
Миниатюри (видео) ....................................... ………57
Модел .................................................……………………118
Музика ............................................................................37
Най-преглеждани…......................................................80
Настройки…………… .................................................118
Настройки за фон…… .............................................121
Настройки за персонализация .............................109
Настройки на часовника… ............................26, 122
Настройки за кратък звуков сигнал……………….119
Настройки за интернет браузър…………………..107
Настройки за IP адрес ....................................... ….131
Настройки за Proxy сървър ..................................135
Настройки за безжичен LAN ...............................127
Настройки за сигурност ......................................130
Настройка на дата/час ..............................….26, 122
Нова регистрация.........................................……….128
Нулиране (форматиране) .......................................125
Нулиране на всички настройки ..........................124
Обновяване .......................................... ………………….86
Обновяване на Pоdcasts.........................................…87
Обновяване на podcasts…… .....................................86
Обхват на възпроизвеждане…...............................48
Общ брой снимки..........................................………118
Общ брой песни…....................................................118
Общ брой видео файлове ......................................118
Оставаща батерия ......................................... ………24
Отстраняване на проблеми….............................143
Панел с докосване… .....................................................6
Папка……………… ...........................................................28
Парола .........................................……………………35, 130
Парола…………… ..........................................................134
Персонализиране ............................................. ……….49
Плейлисти............................................ ………………….42
Повторение ............................................……………….47
Подробна информация....................................... …137
Подробни настройки ............................................108
Подробности за настояща връзка………………..136
Порт .................................................................……….135
Потребителско име...............................................134
Презареждане .................................................………….24
Прехвърляне на данни…… ........................................28
Приложение................................................................177
Преминаване по албум..............................................41
Регистриране на Podcast ..........................................84
Редактиране (на мрежа) .........................................133
Ред в списъка с видео файлове................................63
Режим на възпроизвеждане .....................................47
Режим на преглед.......................................................107
Ръчно изключване на плейъра…............................138
Свързване (мрежа)....................................................133
Свързани линкове.......................................................43
Свързани видео файлове ..........................................80
Сила на звука… ...............................................................6
Сила на радиовълната ...................................129, 136
Слушалки.........................................................................8
Снимки ................................................................ ………64
Списък с епизоди ........................................................95
Списък с отминали .................................................106
Стартова страница..............................................108
Страна/регион на обслужване ............................126
Съобщения…… ...........................................................160
Съхраняване на данни от компютъра.............141
Допълнителна информация
Тапи ...................................................................................8
Точка за достъп .................................................33, 128
Търсене по ключови думи ........................................80
Tърсене на референтна информация ...................43
Търсене на песни..........................................................42
по албум ...................................................................42
по изпълнител .............................................................42
по папка .........................................................................42
по жанр ..........................................................................42
по плейлист .................................................................42
по година на издаване ...............................................42
Форматиране (Нулиране) .....................................125
Формат за извеждане на албум .............................53
Формат за извеждане на дата ............................123
Формат на снимка ..................................................140
Формат на извеждане на списъка със снимки..70
Формат наизвеждане на час…… ..........................123
Часова зона…………… .................................................108
Чувствителност при сканиране.........................75
Яркост...............................................................………121
183
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF