Sony | NW-ZX2 | Sony NW-ZX2 Walkman® серия ZX, ZX2 Кратко ръководство за работа и настройка

Части и бутони за управление
6
7
Изберете желания език.
8
Настройте своята Wi-Fi връзка, акаунт
в Google, дата/час и др., като следвате
инструкциите, показани на екрана.
Докоснете , за да започнете да
използвате своя Walkman.
Алармен сигнал* и предупреждение [Check the volume level] са
предназначени да защитят ушите ви, когато увеличите силата на
звука над определено ниво за първи път. Можете да отмените
алармения сигнал и предупреждението, като докоснете [OK]
в диалоговия прозорец на алармения сигнал.
Ръководство за бързо
стартиране
* Аларменият сигнал не се подава при свързване на Bluetooth
аудиоустройство.
Забележка
NW-ZX2
Докосвайте икони, елементи и др. на екрана, за да управлявате
своя Walkman.
 Можете да усилите звука на определеното ниво след отмяна
на алармения сигнал и предупреждението.
 След първоначалното предупреждение аларменият сигнал
и предупреждението ще се повтарят на всеки 20 сборни часа, през
които звукът е усилен над определеното ниво. Когато се случи това,
силата на звука автоматично се променя до първоначалната настройка.
 Ако силата на звука е зададена над определеното ниво и изключите
своя Walkman, тя автоматично ще се върне на определеното ниво.
 Вграден микрофон
 Жак за слушалки
Първоначални настройки
 Екран (сензорен екран)
Относно ръководствата
За да видите подробна информация за WALKMAN®,
използвайте Помощното ръководство в интернет.
Натискайте конектора за слушалки докрай. Ако слушалките не са
свързани правилно, звукът от тях може да бъде нарушен. Не се
извежда звук от слушалките, свързани към жака за слушалки, когато
има активна Bluetooth връзка. Прекъснете Bluetooth връзката.
1
 Жак WM-PORT
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/
Въпреки че преглеждането е безплатно, може да ви бъдат наложени такси
за комуникация според договора с доставчика ви.
Относно основни операции, URL адреса на уеб сайта за поддръжка
на клиенти и важна информация вижте раздела „Как се инсталира
и чете Помощното ръководство“ в това ръководство.
Свържете USB кабела (в комплекта) или други аксесоари, които
поддържат извода WM-PORT (не са включени в комплекта).
Моля, проверете елементите в комплекта.
 Walkman (1)
 USB кабел (1)
 Кожен калъф за носене (1)
 Разделител (1)
 Ръководство за бързо стартиране (това ръководство)
В комплекта на вашия Walkman не са предоставени слушалки
и microSD карта.
 Гнездо за microSD карта
2
Wi-Fi, Bluetooth и GPS антените са вградени.
  (Захранване)/Бутон за заключване на екрана
Натиснете , за да включите захранването. Натиснете и задръжте,
за да изключите захранването. Натиснете, за да включите или
изключите екрана. Вашият Walkman ще бъде нулиран, ако натиснете
и задържите бутона  за около 8 секунди.
 Бутони за сила на звука „+“ и „–“
Относно калъфа за носене от
естествена кожа
Натиснете бутона за сила на звука „+“, за да увеличите, и „–“, за да
намалите силата на звука.
До бутона „+“ има осезаема точка. Използвайте я за помощ при
работа с бутоните.
 Този продукт е изработен от естествена кожа. За разлика от
изкуствената кожа, естествената може да има надрасквания, гънки
или следи от вени по повърхността. Всеки калъф има уникален
външен вид и цвят.
 При съхранение увиването на кабела на слушалките около кожения
калъф за носене може да остави следи по него, защото кожата е мека.
 Когато използвате почистващ препарат, прочетете внимателно
инструкциите и първо опитайте на незабележима част.
 Не използвайте никакви типове разтворители, например алкохол или
разредител, за почистване. Това ще причини избледняване на
цветовете, деформация или деградация, което може да повреди
кожения калъф за носене.
 Триенето или влагата от дъжд или пот може да причини обезцветяване
или пренасяне на цветове по дрехите ви и др.
 Не използвайте и не съхранявайте кожения калъф за носене на места,
изложени на директна слънчева светлина (например в автомобил),
прекомерно високи/ниски температури, висока влажност или
запрашеност.
 Внимавайте вашият Walkman да не влиза в контакт със закопчаващия
бутон на кожения калъф за носене, когато го поставяте или изваждате
от него. В противен случай вашият Walkman може да се надраска.
  Бутон (Следващ)
Прескочете до следващата песен, следващата глава на видеоклип
или сцена, която се възпроизвежда след 5 минути. Ако натиснете
и задържите бутона, песните или видеоклиповете се превъртат
напред.
 Wi-Fi връзката и акаунтът в Google могат да бъдат настроени по-късно.
Как се инсталира и чете Помощното
ръководство
Инсталирайте „Помощно ръководство“ на компютъра си. То съдържа
основни операции на вашия Walkman, URL адрес на уеб сайта за
поддръжка на клиенти и информация за това как да прехвърляте
съдържание, например музика, на своя Walkman.
1
2
* В зависимост от това къде сте поръчали своя Walkman, екранът
за избор на език може да не се покаже.
3
Изберете желания език за показване
на Лицензното споразумение с крайния
потребител.
4
Уверете се, че разбирате условията на
лицензното споразумение, и след това
докоснете [Agree].
 Съвет
Показва се екранът за първоначални настройки.
 Ако се показва [USB connected], докоснете [Turn on USB storage].
5
3
Докоснете .
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Windows 8: [Стартов екран] – [Работен плот] – [File Explorer] –
[Компютър] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
 Windows 8.1: [Работен плот] – [File Explorer] – [Този компютър] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_
for_mac].
Прескочете до предишната (или текущата) песен, предишната глава
на видеоклип или сцена, която се е възпроизвела преди 5 минути.
Ако натиснете и задържите бутона, песните или видеоклиповете
се превъртат назад.
Допрете Bluetooth аудиоустройство, оборудвано с функцията NFC,
до тази маркировка.
Отворете посочените по-долу папки и щракнете
двукратно върху изпълнимия файл на вашия
Walkman.
 Windows 7 или по-нов: [Старт] – [Компютър] – [WALKMAN] –
  Бутон (Предишен)
Използва се за поставяне на каишка (не е включена в комплекта).
Уверете се, че на екрана се показва
[USB storage in use].
Показва се екранът за избор на език*.
Възпроизведете или поставете на пауза песни или видеоклипове.
На бутона има осезаема точка. Използвайте я за помощ при работа
с бутоните.
 Отвор за каишка
Свържете своя Walkman към работещ компютър.
Ако се появи екранът за USB свързване,
докоснете , за да излезете от него,
след което продължете към
първоначалните настройки.
  Бутон (Възпроизвеждане/пауза)
 Маркировка N
4-545-608-11(1) (BG)
Забележка
 Ако се показва голям символ на
батерията, докато зареждате своя
Walkman, оставащият заряд все още
е твърде нисък, за да може устройството
Walkman да работи. Устройството
Walkman ще се включи автоматично
след зареждане около 10 минути.
 Пълното зареждане на батерията отнема около 4,5 часа.
 За да предотвратите износването на батерията, зареждайте
я поне веднъж на шест месеца или на една година.
Индикаторът за достъп се намира под капака на гнездото за
microSD карта.
 Капак на гнездото за microSD карта
 Вградена антена
 Съвет
Използвайте предоставения USB кабел,
за да свържете своя Walkman към
работещ компютър и да го заредите.
Вашият Walkman се включва.
 Индикатор за достъп
Гнездото за microSD карта се намира под капака на слота за
microSD карта. Отворете капака, преди да поставите microSD карта
(не е включена в комплекта). Натиснете microSD картата, докато
щракне на мястото си, за да увеличите наличната памет на
своя Walkman.
Съдържание
©2015 Sony Corporation
Относно управлението на силата
на звука (само за държави/области,
които прилагат Европейските
директиви)
Показаните екрани
и илюстрации за само
за указание и могат
да се различават от
действителния продукт
или екран.
4
Следвайте екранните инструкции, за да
завършите инсталацията.
5
За да прочетете Помощното ръководство,
щракнете двукратно върху прекия път или иконата
с псевдоним, генерирани на компютъра ви.
Включване/изключване на вашия
Walkman
Изключвайте захранването, когато не използвате своя Walkman
за дълъг период от време.
Как се използва сензорният екран
Екранът на вашия Walkman е чувствителен на докосване. Можете
да управлявате своя Walkman чрез жестове, например докосване,
натискане и перване на екрана. За подробности вижте Помощното
ръководство.
Докосване
Натискане и задържане
Как се използва Помощното
ръководство на вашия Walkman
Когато влезете в интернет, можете да видите пълната версия на
Помощното ръководство в уеб форма на своя Walkman.
1
Докоснете от началния екран, след
което докоснете [Help Guide].
Отстраняване на неизправности
1
2
Натиснете бутона , за да включите
своя Walkman.
Натиснете и задръжте бутона ,
за да изключите своя Walkman.
Перване (бързо плъзгане)
Ако вашият Walkman не функционира, както се очаква, опитайте
стъпките по-долу за решаване на проблема.
Плъзгане
Когато изключвате своя Walkman,
докоснете [ Power off] – [OK].
Включване/изключване на екрана
Жест с пръсти навътре/
жест с пръсти навън
Екранът ще се изключи, ако за определен период не се извършват
никакви операции.
1
Натиснете бутона .
1
Намерете симптомите на проблема в
„Отстраняване на неизправности“ в Помощното
ръководство (HTML документ) и опитайте
изброените корективни действия.
2
Свържете своя Walkman към компютъра си,
за да заредите батерията.
3
Натиснете и задръжте бутона  за около
8 секунди.
Симптом
Причина/решение
Компютърът
не разпознава
вашия Walkman.
 Ако оставащият заряд в батерията е малък,
заредете батерията.
 Когато използвате своя Walkman за първи
Ще се покаже екранът за
заключване.
Начален екран
2
Плъзнете
кръга.
извън
Началният екран се показва при докосване на



.
Вашият Walkman ще се
отключи и ще се покаже
началният екран.
Натиснете отново бутона ,
за да изключите екрана.


 Лента за състоянието
Показва състоянието на вашия Walkman и известия.
 Притурка [Music player]
Възпроизведете музика.
 Пряк път на приложението
Стартира приложението индивидуално.
 Пряк път [Music player]
Възпроизведете музикални файлове, прехвърлени чрез
Media Go или плъзгане и пускане.
 Пряк път [Sound adjustment]
Стартира приложението за настройка на звука.
 Приложения
Показва всичките ви приложения и притурки.
 Пряк път [Video player]
Стартира видеоплейъра.
 Пряк път [DLNA]
Стартира DLNA приложението.
път или ако не сте го използвали за дълго
време, разпознаването му от компютъра
може да отнеме няколко минути. Проверете
дали компютърът разпознава устройството
Walkman, след като сте ги свързали за
около 10 минути.
Уверете се, че USB кабелът е свързан
правилно и стабилно към компютъра.
Използвайте предоставения USB кабел.
Свързването на вашия Walkman чрез USB
концентратор може да не сработи.
Свържете устройството Walkman директно
към USB конектора на компютъра си.
Уверете се, че USB връзката не е изключена.
Плъзнете лентата за състоянието, след което
докоснете [Turn on USB storage] в панела за
известия, последвано от [Turn on USB
storage] и след това [OK].
Ако изброените по-горе методи не решат
проблема, натиснете и задръжте бутона 
за около 8 секунди, за да нулирате своя
Walkman, след което опитайте отново
USB свързване.
Вашият Walkman
става нестабилен,
докато е свързан
към компютъра.
 Вашият Walkman може да е нестабилен,
Вашият Walkman
се нагрява.
 В зависимост от начина на използване
ако използвате USB концентратор или
удължителен USB кабел. Свържете
устройството Walkman директно към
USB порта на компютъра си.
на вашия Walkman, той може да загрее,
докато се зарежда батерията или докато той
изпълнява интензивна обработка на данни.
Това не е неизправност.
Спецификации
Време за стартиране от състояние на свързване на батерията
Около 10 минути
Температура при използване на батерията
5 °C до 35 °C
Предпазни мерки
Трябва да приемете правилата и условията на Лицензното
споразумение с крайния потребител, когато използвате своя
Walkman за пръв път. За да ги прочетете отново, плъзнете бързо
лентата за състоянието надолу и докоснете
– [SETTINGS] –
[ About device] – [Legal information] – [Sony EULA].
Информация за закони и търговски марки
 За информация относно закони, наредби и права на търговски
марки вижте „Важна информация“ в предоставения софтуер.
За да я прочетете, инсталирайте предоставения софтуер на
компютъра си.
 Google, Android и други марки са търговски марки на Google Inc.
 Роботът на Android е пресъздаден или променен от произведение,
създадено и споделено от Google и използвано според правилата,
описани в Creative Commons 3.0 Attribution License.
Относно слушалките
 Избягвайте да слушате музика на устройството толкова силно,
че продължителното слушане да може да повреди слуха ви.
 При високо ниво на звука околните звуци може да спрат да се чуват.
Избягвайте слушането на устройството в ситуации, при които слухът
не трябва да бъде възпрепятстван, например при шофиране или
каране на велосипед.
 Тъй като слушалките са с отворен дизайн, звукът преминава през тях.
Не забравяйте да не притеснявате околните.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират на задната страна
на плейъра. Запишете ги в предоставеното по-долу място. Правете
справка с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца на
Sony относно този продукт.
Модел № ________________________
Сериен № _________________________
Моля, не използвайте Wi-Fi функцията с честота 5 GHz на открито.
Използването на тази функция е забранено от закона в някои
държави/области.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Download PDF

advertising