Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 HiFi система с Wi-Fi/Bluetooth® технология Други

4-570-893-01(1) (BG)
CMT-SX7/CMT-SX7B



UPDATE
Български
За стабилност и удобство се препоръчват актуализации на това устройство преди използване.
Актуализиране на софтуера
1 Свържете устройството към мрежата
За подробности вижте Ръководството за стартиране за Wi-Fi (отделен документ). ()
Ако бъде намерена нова версия на софтуера, на дисплея светва „UPDATE“. ()
2
Актуализирайте софтуера на устройството
За подробности вижте инструкциите за експлоатация (отделен документ). ()
Когато приключи актуализацията на софтуера, на дисплея се показва „Complete“.
Натиснете /, за да изключите устройството и след това натиснете отново, за да го включите.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising