Sony | MPK-HSR1 | Sony MPK-HSR1 Корпус Инструкции за експлоатация

4-697-599-01(1)


a
Корпус
The Help Guide may not be available in all languages.
All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/cameracamcorder-accessories-sport-marine-packs/mpkhsr1#manuals
-a-
b
Инструкции за експлоатация
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
-
MPK-HSR1

-

1








2

1
-1-
3
5
6
-6-

Български
Основна функция
Устойчивост на водно налягане: До дълбочина от 100 m (330 фута) под вода
Финална проверка
Проверете отново О-пръстена за замърсяване, надраскване или усукване и др.
Хлабав или прищипан О-пръстен или наличчие на пясък или замърсяване
по него могат да причинят течове под вода.
Проверете О-пръстена преди употреба.
Как да проверите за водни течове
Идентифициране на частите ()
Преди да инсталирате фотоапарата, затваряйте това устройство и го потапяйте
във вода, за да сте сигурни, че не тече.
Гнездо за адаптор
Гнездо за статив
 Уплътнение против капене (Не премахвайте уплътнението
за капене и не нанасяйте силиконова смазка върху него.)
 O-пръстен
 Разделител (Уверете се, че сте отстранили разделителя,
когато използвате устройството. Поставете разделителя
при съхранение.)
 Резба на филтър
Уплътнение против капене (-a)
Предпазни мерки
На експлоатационният период на O-пръстена се различава в зависимост от
честотата на използването на това устройство и условията на съхранение.
В общия случай е около една година.
Заменете уплътнението против капене с ново, ако намерите по него
надрасквания или напуквания.
След подмяната проверете дали няма водни течове.


•Когато използвате това устройство по време на гмуркане, обръщайте
внимание на околната ситуация. Липсата на внимание може да доведе
до инцидент по време на гмуркане.
•Ако се появи воден теч, обърнете внимание на околната ситуация и
повърхността, като следвате правилата за сигурност при гмуркане.
•Когато камерата прегрее, тя може да се изключи автоматично или да
възникне неизправност при записа.
Можете да удължите продължителността на непрекъснато заснемане,
като нагласите [Auto Pwr OFF Temp.] на [High].
За повече информация прегледайте инструкциите за работа, предоставени
с фотоапарата Ви.
•Не излагайте стъклото на силен удар, защото може да се счупи.
•Не хвърляйте това устройство във водата.
•Избягвайте използването на това устройство в следните ситуации:
–– на прекалено горещо или влажно място;
–– във вода, по-гореща от 40°C (104°F).
–– при температури, по-ниски от 0°C (32°F).
При такива ситуации може да възникне кондензация на влага или воден
теч и да повреди камерата.
•Не оставяйте това устройство под директна слънчева светлина или на
много горещо и влажно място за дълъг период от време. Ако не можете да
избегнете оставянето на това устройство на директна слънчева светлина,
го покрийте с кърпа или друго предпазно средство.
•Използвайте предоставения разделител, за да предпазите устройството
отворено, ако го носите на борда на самолет. Ако е затворено плътно,
промяната на налягането в кабината може да доведе до трудности при
отварянето.
•Препоръчително е да използвате аксесоари на Sony, създадени да пасват
на характеристиките на това устройство и на оборудването, което включва
(фотоапарат, батерии и т.н.).
Употребата на продукти на други производители може да причини
управление под възможностите им или да доведе до инциденти или
неизправности.
•Докато записвате изображения, не можете да записвате правилно аудио.
•Относно работните показатели на удароустойчивост този продукт и
оборудването му (фотоапарат, батерии и т.н.) са преминали нашите
вътрешнофирмени тестове, които съответстват на MIL-STD 810G C1 метод 516.7
(стандартен метод за проверка на удароустойчивост на Министерството на
отбраната на САЩ), чрез пускане на този продукт от височина 2,0 m (6,5 ft)
върху дъска от шперплат с дебелина от 5 cm (2 инча)*.
* В зависимост от условията и обстоятелствата на използване не може да
бъде дадена гаранция относно повреда в, неизправност на или работните
показатели на водоустойчивост/прахоустойчивост на това устройство и
оборудването му (фотоапарат, батерии и т.н.).
•Във връзка с работните показателите за удароустойчивост няма гаранция,
че фотоапаратът няма да се надраска или огъне.
•Понякога работните показатели на водоустойчивост/прахоустойчивост се
губят, ако това устройство и оборудването му (фотоапарат, батерии и т.н.)
са обект на силен удар, като например удар при падане. Препоръчваме да
бъдат прегледани в упълномощен сервизен магазин срещу заплащане.
•Приложените аксесоари не отговарят на спецификациите за водоустойчивост,
прахоустойчивост и удароустойчивост.
Ако по устройството попадне плажно масло, го измийте добре, като
използвате хладка вода. Ако това устройство бъде оставено с плажно масло
по него, повърхността му може да се обезцвети или повреди (пукнатини по
повърхността).
Воден теч
Ако навлезе вода, незабавно спрете излагането на това устройство на вода.
•Ако камерата се намокри, незабавно я занесете на най-близкия търговец
на Sony. Разходите по ремонта се поемат от клиента.
•В малко вероятния случай, че неизправност на това устройство причини
повреда поради воден теч, Sony не дава гаранции за щети на съдържаното
оборудване (камера, батерии и др.) и записаното съдържание, нито за
разходите за снимането.
Тегло във вода
(включително тегло на фотоапарата, батерии, носители за съхранение
(SD карта), адаптер за гнездо и каишка за ръка)
•В сладка вода: 1 g/cm³
Прибл. 310 g (11 oz)
•В солена вода: 1,024 g/cm³
Прибл. 300 g (10,6 oz)
Прикрепване на филтъра
•Резбата на филтъра позволява да бъде прикрепен аксесоар с диаметър
от 55 mm.
•Когато използвате аксесоар, като например филтър, прикрепете го за
резбата на филтъра на това устройство.
•В зависимост от аксесоара изображенията може да изглеждат частично
затъмнени или изкривени, когато са снимани с аксесоара, прикрепен на
това устройство.
О-пръстен и уплътнение против
капене ()
Поддръжката на О-пръстена е много важна. Неизпълнението на поддръжката
на О-пръстена според инструкциите може да доведе до водни течове и до
потъването на това устройство.
O-пръстен
Това устройство използва О-пръстен, за да поддържа устойчивостта си на вода.
Поставяне на O-пръстена
Избягвайте поставянето на О-пръстена на места, където има прах или пясък.
1 Отстранете О-пръстена, прикрепен към това устройство.
(-1-)
За да отстраните О-пръстена, го натиснете леко и плъзнете в посоката на
стрелката, както е показано. Това отпуска O-пръстена достатъчно за лесно
отстраняване. Внимавайте да не надраскате О-пръстена с нокът.
2 Проверете O-пръстена.
•Внимателно проверете дали
има пръст, пясък, косми, прах,
сол, влакна и др. по O-пръстена.
Ако намерите такива,
избършете с мека кърпа.
Замърсяване
Пясък
Косми
•Леко прокарайте пръст по О-пръстена, за да проверите за невидимо
замърсяване.
•Внимавайте да не оставите влакна по О-пръстена след почистването.
•Проверете О-пръстена за
пукнатини, извиване,
изкривяване, раздробяване,
надраскване, набит пясък и др.
Заменете го ако откриете което
Пукнатини
Изкривяване Надрасквания
и да е от горепосочените.
3 Проверете жлеба за O-пръстен на задната част на корпуса.
Внимателно отстранете всякакви зрънца пясък или втвърдена сол,
навлезли в жлеба.
4 Проверете контактната повърхност на О-пръстена на предната
част на корпуса по същия начин.
5 Намажете със силиконовата смазка, приложена с О-пръстена.
•Използвайте пръстите си, за да нанесете тънко и равно покритие по
цялата повърхност на О-пръстена с малка капка силиконова смазка,
както е показано.
•Винаги трябва да има тънко покритие силиконова смазка по повърхността
на О-пръстена. Силиконовата смазка предпазва О-пръстена и предотвратява
навлизането на вода.
Силиконова смазка
Използвайте само предоставената силиконова смазка. Други видове
смазка ще повредят О-пръстена и ще причинят водни течове.
След като приключите с поставянето на силиконовата смазка,
измийте ръцете си със сапун и вода.
Мерки за първа помощ
При контакт с очите – Изплакнете незабавно с много вода.
Потърсете незабавно медицинска помощ.
При контакт с кожата – Измийте кожата със сапун и вода. Потърсете
незабавно медицинска помощ, ако дразнението се увеличи или продължи.
При поглъщане – Изплакнете устата си. Потърсете незабавно медицинска
помощ.
6 Поставете O-пръстена (-6-) в улея на това устройство.
Подравнете О-пръстена в улея, като обръщате внимание на точките по-долу.
– Проверете О-пръстена за замърсяване.
– Проверете дали О-пръстенът не се усуква или подава.
– Не дърпайте силно О-пръстена.
Не премахвайте уплътнението против капене (-a-) и не нанасяйте
силиконова смазка върху него.
Ако уплътнението е хлабаво или прещипано между корпусите, в устройството
може да навлезе вода.
Ако уплътнението против капене падне, го поставете внимателно обратно,
като внимавате да не се увие.
Експлоатационен период на О-пръстена и уплътнението
против капене
Срещу замъгляване на предното
стъкло ()
•Монтирайте фотоапарата на това устройство в стая с ниска влажност или
сходна околна среда.
•Поставете кърпичка срещу замъгляване (AKA-AF1 (-), не е налична)
в това устройство два или три часа преди снимки.
•Съхранявайте кърпичката срещу замъгляване в оригиналната пластмасова
чанта и дръжте чантата добре затворена. Ако изсушавате кърпичката
срещу замъгляване както трябва, можете да я използвате до 200 пъти.
Поддръжка
•След използването на това устройство във или около морето, го дръжте
затегнато чрез закопчалката и ги измивайте добре заедно в прясна вода,
за да отстраните солта и пясъка, след което избърсвайте със суха, мека кърпа.
Препоръчва се да държите това устройство затегнато със закопчалката и
потопено в прясна вода за около 30 минути. Ако това устройство остане със
солата по него, металните части може да се повредят или да ръждясат, което
ще доведе до водни течове.
•Избършете вътрешността на това устройство със суха и мека кърпа. Не мийте
вътрешността с вода.
Изпълнявайте горната поддръжка всеки път, когато използвате устройството. Не
използвайте никакви видове разтворители, като алкохол, бензин или разредител
за почистване на боя, защото могат да повредят покритието на това устройство.
Когато съхранявате това устройство
•Поставете разделителя, предоставен с това устройство, за да предотвратите
износването на О-пръстена. (-b)
•Не позволявайте да се събира прах върху О-пръстена.
•Леко намажете О-пръстена със силиконова смазка и го поставете в жлеба за
него, след което приберете това устройство на хладно, добре проветряемо
място. Не затягайте закопчалката.
•Избягвайте съхранението на това устройство на студено, много горещо или
влажно място или заедно с нафталин или камфор, защото тези условия
могат да доведат до повредата му.
Download PDF

advertising