Sony | SPK-HCF | Sony SPK-HCF HCF Водоустойчиво покритие Инструкции за експлоатация

4-170-775-11(1)
Водонепроницаем калъф
Sports Pack
Инструкции за експлоатация
SPK-HCF
© 2010 Sony Corporation
Данни на потребителя
Номерът на модела и серийният номер са разположени от вътрешната страна на
устройството. Запишете серийния номер на празното място, оставено по-долу.
Погледнете ги, когато се обаждате на своя доставчик на Sony относно този продукт.
Модел №. SPK-HCF Сериен №


Уплътнителен пръстен


Лош пример
Добър пример

Изсушител
2

Бутон за
широкоъгълни
снимки
Бутон за дългофокусни снимки
Бутон MODE
Бутон PHOTO
Бутон POWER*2
1
Бутон START/STOP*
Вадещо се
огледало
Закопчалка
Предно стъкло
Колан за
захващане
Стерео микрофон
Дупка за монтиране
на статив
Кукичка за ремък за
рамото
3
Щипка за
закачване
на кабела
Предна част на
корпуса
Задна част на
корпуса
Уплътнител
Гнездо за монтиране
на камерата
Куплунг Audio/
Remote
*1
*2
На бутона START/STOP има червено обозначение.
На бутона POWER има зелено обозначение.


3
4

OPEN

Бутон за широкоъгълни
снимки
Бутон за дългофокусни
снимки

1
3
5
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
< Забележка за потребителите в държави, които прилагат директивите на
Европейския съюз>
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни
книжки и гаранционни карти.
 Този водонепроницаем калъф Sports Pack SPK-HCF (наричан по-долу “това
устройство”) може да се използва само с цифровите записващи видеокамери
на Sony (наричани по-долу “камера”)
HDR-CX550V/CX550/CX120/CX106/CX105/CX100/CX12/CX11/CX7/CX6,
HDR-XR550V/XR550/XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR350V/XR350/XR200V/
XR200/XR155/XR150/XR106/XR105/XR101/XR100, HDR-SR12/SR11/SR10/SR8/
SR7/SR5, HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, HDR-HC9/HC7/HC5, DCR-SX60/SX50/
SX41/SX40/SX31/SX30, DCR-SR220/SR210/SR88/SR87/SR85/SR78/SR77/SR75/
SR68/SR67/SR65/SR58/SR57/SR55/SR48/SR47/SR46/SR45/SR38/SR37/SR36/SR35,
DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD708/DVD650/DVD610/DVD608/
DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/DVD308/DVD306/DVD150/DVD115/
DVD110/DVD109/DVD108/DVD106, DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/
HC48/HC47/HC45/HC38/HC37.
*Възможно е изброените по-горе модели видеокамери да не се продават във
всички държави/региони.
 Това устройство е водонепроницаемо, за да можете да използвате своята
видеокамера в дъждовно време, на плажа или под водата.
 Може да се използва на дълбочина до 5 m под водата.
 За да научите как да използвате вашата камера с това устройство, прочетете
инструкциите за експлоатация на камерата.
 Преди да започнете запис, уверете се, че камерата работи нормално и че
това устройство не пропуска вода.
 Sony не поема отговорност за повреда на камерата, батерията или за
разходите по записа, ако в резултат на неправилна употреба на това
устройство в тях проникне вода.
6
Предпазни мерки при употреба
 Не подлагайте предното стъкло на силни сътресения, защото може да се
напука.
 Избягвайте да отваряте това устройство на плажа или във водата. Подготовката






по монтирането на камерата и сменянето на касетата, носителя “Memory Stick
Duo” и диска трябва да бъде извършена на място с ниска влажност и липса на
солен въздух.
Не хвърляйте това устройство във водата.
Избягвайте да използвате това устройство на места със силно вълнение.
Избягвайте да използвайте това устройство в следните ситуации:
- на много горещо или влажно място.
- във вода, чиято температура надвишава 40 °C
- при температури, по-ниски от 0 °C
В такива ситуации може да възникне кондензация на влага или пропускане на
вода, което ще увреди техниката.
Избягвайте да монтирате камерата на влажно място. Монтирането на влажно
място ще доведе до кондензация на влага.
Не използвайте това устройство по-дълго от един час при температури, повисоки от 35 °C.
Не оставяйте това устройство изложено на пряка слънчева светлина за попродължителен период от време. Ако няма как да избегнете излагането на
пряка слънчева светлина, покрийте това устройство с хавлия или му осигурете
друга защита.
Ако върху това устройство попадне плажно масло, измийте го обилно с
хладка вода. Ако по устройството е останало плажно масло, повърхността му
може да се обезцвети или повреди (по нея може да се появят пукнатини).
Пропускане на вода
Ако се случи във вътрешността на това устройство да протече вода, спрете
незабавно употребата му във водата. Ако камерата се намокри, занесете я веднага
в най-близкия сервиз на Sony. Разходите по ремонта са за сметка на клиента.
7
Боравене с уплътнителния пръстен
Какво представлява уплътнителният пръстен?
Уплътнителният пръстен подсигурява водонепроницаемите качества на това
устройство и на друга екипировка. (Вижте илюстрация )
Поддръжката на уплътнителния пръстен е много важно. Ако не извършвате
поддръжката на уплътнителния пръстен според инструкциите, това може
да доведе до пропускане на вода и потъването на това устройство.
Боравене с уплътнителния пръстен.
Наместване на уплътнителния пръстен.
Избягвайте да намествате уплътнителния пръстен на места, където има прах или пясък.
1 Извадете уплътнителния пръстен. (Вижте илюстрация )
 За да извадите уплътнителния пръстен, натиснете го и го плъзнете по посока
на стрелката, както е показано на илюстрацията. Пръстенът има достатъчно
луфт, за да може да го свалите лесно.
 Внимавайте да не надраскате уплътнителния пръстен с ноктите си.
 Не използвайте остър или метален предмет, за да извадите уплътнителния
пръстен. Подобен предмет може да надраска или повреди жлеба или
уплътнителния пръстен на това устройство.
2 Огледайте внимателно уплътнителния пръстен.
 Проверете внимателно за следното. Ако откриете подобно нещо, изтрийте го
с меко платче или салфетка.
– Има ли по уплътнителния пръстен мръсотия, пясък, прах, сол, остатъци
от конци и т.н.?
– Има ли по уплътнителния пръстен стара смазка?
 Мръсотия
 Пясък
 Косми
 Прах
 Сол
 Остатъци
от конци
 Прокарайте леко върха на пръста си около уплътнителния пръстен, за да
проверите за невидима мръсотия.
 Внимавайте да не останат влакна от платчето или остатъци от салфетката по
уплътнителния пръстен, след като го изтриете.
 Огледайте уплътнителния пръстен за пукнатини, измятане, разкривяване,
тънки разцепвания, драскотини, полепнал пясък и т.н. Ако уплътнителният
пръстен е напукан или надраскан, сменете го.
 Пукнатини  Измятане  Изкривяване
8
 Тънки
 Драскотини  Полепнал
разцепвания
пясък
3 Огледайте жлеба на уплътнителния пръстен.
Понякога в жлеба попадат малки песъчинки или втвърдена сол. Отстранете ги
внимателно, като ги издухате с въздушна струя или като ги изтриете с клечки с
памук. Внимавайте във вътрешността да не останат влакна от клечката с памук.
4 Огледайте допирната повърхност от другата стана на уплътнителния
пръстен по същия начин.
5 Намажете уплътнителния пръстен със смазка.
 Използвайте върха на пръстите си, за да намажете на тънък слой цялата
повърхност на уплътнителния пръстен с малка капка смазка. (Вижте
илюстрация )
 Не използвайте хартия или платче, защото по уплътнителния пръстен може
да полепнат влакна.
 Погрижете се по повърхността на уплътнителния пръстен винаги да има
тънък слой смазка. Тя предпазва уплътнителния пръстен и предотвратява
износването му.
 Наместете уплътнителния пръстен веднага след като го намажете със смазка. Не
оставяйте намазания уплътнителен пръстен върху маса или друга повърхност.
6 Наместете уплътнителния пръстен в жлеба на това устройство.
Наместете уплътнителния пръстен равномерно в жлеба, като внимавате за
следното:
– проверете за мръсотия по уплътнителния пръстен.
– проверете да не би уплътнителният пръстен да е усукан. (Вижте илюстрация )
Как да проверите за пропускане на вода
След като поставите отново уплътнителния пръстен, затворете това устройство
без да слагате в него техниката, която смятате да използвате. Потопете това
устройство във вода на дълбочина около 15 cm в продължение на три минути и
проверете дали не е протекла вода.
Поддръжка
Ако оставите това устройство да изсъхне, докато в жлеба на уплътнителния
пръстен все още има морска вода, ще се образуват кристалчета сол, което може
да влоши функциите на уплътнителния пръстен.
Срок на годност на уплътнителния пръстен
Срокът на годност на уплътнителния пръстен е различен в зависимост от това
колко често и при какви условия употребявате това устройство. Обикновено той
е една година.
Дори уплътнителният пръстен да не е напукан или издраскан, деформирането
или износването намаляват водонепроницаемите му качества. Подменете го
с нов, ако откриете напуквания, измятане, разкривяване, тънки цепнатини,
драскотини, полепнал пясък и т.н.
След като го подмените, проверете дали устройството не пропуска вода.
Смазка
Използвайте приложената смазка. Използването на смазка от друг производител
ще увреди уплътнителния пръстен и ще доведе до пропускане на вода.
9
Разтвор против запотяване на обектива
Намажете повърхността на предното стъкло с приложения разтвор против
запотяване на обектива. Той предотвратява това запотяване.
Как да използвате разтвора против запотяване на обектива
Капнете 2 или 3 капки от течността на предното стъкло и ги размажете равномерно,
за да разнесете течността, като използвате клечки с памук, меко платче или салфетка.
Изсушител
За да подсилите ефекта против запотяване, освен използването на разтвора против
запотяване на обектива, използвайте и приложения изсушител. Поставяйте по
един нов изсушител в това устройство от 1 до 2 часа преди да започнете запис.
Поставете изсушителя в релсите на гнездото за монтиране на камерата в предната
част на корпуса. (Вижте илюстрация ) Внимавайте да не прищипете изсушителя
с гнездото за монтиране на камерата. Съхранявайте останалите изсушители в
оригиналната им торбичка и я дръжте добре затворена. Не връщайте изсушителя
в торбичката след употреба, защото ще намалите ефикасността на неизползваните
изсушители. Ако изсушите напълно изсушителя, може да го използвате около 200
пъти. Използвайте нов изсушител, за да подсилите ефекта против запотяване. Не
оставяйте изсушителя в това устройство след употреба.
Уплътнителен пръстен, смазка и разтвор против запотяване на обектива
Можете да си купите уплътнителен пръстен, смазка и разтвор против
запотяване на обектива от най-близкия доставчик на Sony.
Уплътнителен пръстен (модел №3-098-143-01)
Смазка (модел №2-582-620-01)
Разтвор против запотяване на обектива (модел №3-072-039-01)
10
Използване на водонепроницаемия калъф
 Подготовка
1 Монтирайте камерата в това устройство.

D
G
F
H
J
K
I-2
L
11

1
2

1
4
12

5


A

B




C
D
13
E


F
G
14
H
I





J
15

K


L
M
N
16

O



 
Гнездо за монтиране
на камера
Водач
Корпус
17
Подготовка
Забележки
Възможно е моделите цифрови видеокамери на Sony (наричани по-долу
"камера"), описани по-долу, да не се продават във всички държави/региони.
Подготовка на видеокамерата
За подробности вижте и инструкциите за експлоатация, приложени към
камерата.
1 Свалете аксесоара
Свалете филтъра, конвертиращия обектив, капачето на обектива, сенника
на обектива или ремъка за слагане на рамо от камерата.
Когато използвате камера с ръчен затвор на обектива, го отворете.
2 Поставете батерията.
Поставете напълно заредена батерия.
3 Поставете носителя.
Поставете носител, съвместим с камерата.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, приложени към
камерата.
Забележки
Отключете щифтчето за защита от запис на носителя “Memory Stick Duo” и на
касетата, за да могат те да записват изображения.
Уверете се, че касетата, носителят “Memory Stick Duo”, дискът, твърдият диск и
вградената памет имат достатъчно свободен капацитет за запис на изображения.
Уверете се, че дискът не е финализиран.
4 Завинтете пръстена, предпазващ от отражения, към нареза за
завинтване на филтри на камерата.
Пръстенът, предпазващ от отражения, не позволява на външната
светлина да се отрази във вътрешността на водонепроницаемия калъф
Sports Pack (наричан по-долу "това устройство") и да проникне в
обектива. Ако използвате камера без пръстен, предпазващ от отражения,
се погрижете слънцето да не свети в гърба ви, доколкото е възможно.
18
Пръстен, предпазващ
от отражения
Камера
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 x ø 43)
HDR-UX20/UX19/UX10/UX9,
DCR-DVD910/DVD708/DVD608/DVD510/
DVD308/DVD306/DVD109/DVD108/
DVD106,
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/
HC47/HC45/HC38/HC37
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 x ø 47)
HDR-XR155/XR150,
HDR-CX120/CX106/CX105/CX100,
DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/
SR37
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 50)
DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/
DVD610/DVD450/DVD410/DVD310/
DVD150/DVD115/DVD110,
DCR-SR88/SR78/SR68/SR58
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 58)
HDR-XR350V/XR350,
DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/
SR35
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 62)
HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100,
HDR-SR10,
DCR-SR220/SR210
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M37 × ø 55)
HDR-XR550V/XR550/XR520V/XR520/
XR500V/XR500,
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5,
HDR-HC9/HC7/HC5,
HDR-CX550V/CX550/CX12/CX11/CX7/CX6
При невъзможност
да се завинти
приложеният пръстен,
предпазващ от
отражения
DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30
5 Завъртете LCD екрана с лицевата част навън и отново го
приберете до камерата.
6 Задайте функции като фокусиране и осветление в положение
AUTO.
19
 Избор на гнездо за монтиране на камерата
1 Изберете гнездото за монтиране и номера според дадената подолу таблица.
Гнездо за монтиране
Номер Камера
1
HDR-HC9/HC7/HC5,
DCR-DVD708/DVD608/DVD308/
DVD306/
DVD109/DVD108/DVD106
2
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/
HC48/HC47/HC45/HC38/HC37
1
HDR-CX12/CX11/CX7/CX6
2
HDR-SR8/SR7/SR5
1
HDR-UX20/UX19/UX10/UX9,
DCR-DVD910/DVD850/DVD810/
DVD710/DVD650/DVD610/DVD510/
DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/
DVD115/DVD110
1
HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/
XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100,
HDR-SR12/SR11/SR10,
DCR-SR220/SR210
1
DCR-SR88/SR85/SR78/SR75/SR68/
SR65/SR58/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35
2
HDR-XR350V/XR350
J
1
HDR-CX120/CX106/CX105/CX100,
DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/
SX30
K
1
DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/
SR47/SR38/SR37
1
HDR-CX550V/CX550,
HDR-XR550V/XR550
2
HDR-XR155/XR150
D
F
G
H
I-2
L
20
2 Поставете пластината за завинтване на статива на една линия
с избрания номер върху гнездото за монтиране и натиснете
пластината за завинтване на статива, докато щракне на мястото
си.
При доставянето на устройството от завода, пластината за завинтване
на статива е прикрепена към гнездо за монтиране L.
 Подготовка на водонепроницаемия калъф
Sports Pack
1 Регулирайте колана за захващане.
Нагласете дължината на колана за захващане, докато държите това
устройство, така че върхът на пръстите ви лесно да може да докосва
бутона START/STOP, бутона за дългофокусни снимки, бутона за
широкоъгълни снимки и бутона PHOTO.
2 Прикрепете ремъка за носене на рамо.
 Монтиране на видеокамерата
Ако използвате камера с ключ POWER, задайте го в изключено положение.
Освен това изключете захранването на това устройство. Ако използвате
камера с вграден ключ за захранването, свързан с включването или
изключването на LCD екрана, не е нужно да изключвате камерата.
Забележки
 След като монтирате камерата в това устройство, може да включвате и
изключвате захранването на камерата, като натискате бутона POWER на
това устройство.
 Ако използвате модели HDR-HC9/HC7/HC5, задайте ключа POWER във
включено положение.
1 Освободете закопчалките.
 Плъзнете бутона за отключване  по посока на стрелката и го
задръжте, а след това преместете плъзгача за отваряне  и освободете
закопчалката.
 Отворете задната част на корпуса.
2 Нанесете слой разтвор против запотяване на обектива върху
предното стъкло.
Капнете 2 до 3 капки от приложения разтвор против запотяване на
обектива върху предното стъкло на това устройство. За да подсилите
ефекта против запотяване, използвайте приложения изсушител.
За подробности вижте "Изсушител" в приложените инструкции за
експлоатация.
21
3 Отстранете чуждите частици като прах, пясък или косми от
уплътнителния пръстен, жлебовете и всички повърхности, до
които се допира камерата, а след това намажете равномерно
смазката върху уплътнителния пръстен.
Ако затворите корпуса без да почистите чуждите частици, местата, по
които са полепнали може да се увредят и водата да проникне вътре.
За подробности относно боравенето с уплътнителния пръстен, вижте
"Боравене с уплътнителния пръстен" в инструкциите за експлоатация.
4 Захванете гнездото за монтиране на камерата.
 Поставете позицията за завинтване на гнездото за монтиране на една
линия с винта за статив от долната страна на камерата.
 Ако използвате някой от моделите, изброени по-долу, отворете
капачето на жака и натиснете здраво куплунга Audio/Remote в жака A/V,
жака A/V OUT или жака A/V за дистанционно управление:
HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, DCR-DVD910/DVD510, DCR-SR87/SR77/
SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37, DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30
 Ако използвате DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37,
пъхнете куплунга Audio/Remote при добре отворено капаче на жака
(Вижте илюстрация -5-I ). Ако капачето на жака не е достатъчно
отворено, куплунгът Audio/Remote може да заседне и връзката да е
лоша.
 Захванете гнездото за монтиране на камера към камерата, като
използвате металните части на ремъка за слагане на рамо, както е
показано на илюстрацията.
5 Свържете куплунга и монтирайте камерата.
В зависимост от вашата камера натиснете здраво куплунга Audio/Remote
в жака A/V, жака A/V OUT или жака A/V за дистанционно управление (с
изключение на моделите камери в стъпка 4 ).
Когато монтирате камерата в това устройство, поставете гнездото за
монтиране на камерата така, че водачът да е вътре в предния корпус
на това устройство, след което натиснете задната част на гнездото за
монтиране на камерата, докато щракне на мястото си.
Забележки
 Внимавайте това устройство да е в хоризонтално положение, когато
монтирате гнездото за монтиране на камерата. Ако го монтирате с
вертикално движение, може да повредите гнездото за монтиране на
камерата и предния корпус.
 Внимавайте да не покриете обектива, LCD екрана, визьора, лостчето за
увеличение (zoom) или бутона PHOTO с кабела.
 Ако използвате камера с вграден ключ за захранването, свързан с
включването или изключването на LCD екрана, свързването на куплунга
Audio/Remote ще превключи режима Запис на снимки/Възпроизвеждане
на видео на камерата в режим Запис на видеоклипове.
Ако използвате модели HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 (Вижте
22
илюстрация -5-A)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела,
свързан към това устройство в кръг към задната част на куплунга, както
е показано на илюстрацията.)
 Монтирайте камерата в това устройство, като внимавате да не
прищипете кабела в частите, намиращи се във вътрешността му.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
страната на камерата, където се намира коланът за захващане.
Ако използвате модели HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100 (Вижте илюстрация -5-B)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга.
 Навийте кабела, свързан към това устройство в кръг към задната част
на куплунга, както е показано на илюстрацията.
 Монтирайте камерата в това устройство, като внимавате да не
прищипете кабела в частите, намиращи се във вътрешността му.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
страната на камерата, където се намира коланът за захващане.
Ако използвате модели HDR-SR12/SR11/SR10,DCR-SR220/SR210
(Вижте илюстрация -5-C)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела,
свързан към това устройство в кръг към задната част на куплунга, както
е показано на илюстрацията.)
 След като монтирате камерата в това устройство, леко натиснете кабела,
за да го поставите от страната на камерата, където се намира коланът за
захващане.
Ако използвате модели HDR-SR8/SR7/SR5 (Вижте илюстрация -5-D)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
страната на камерата, където се намира коланът за захващане.
Ако използвате модели HDR-XR155/XR150/XR350V/XR350 или HDRCX120/CX106/CX105/CX100 (Вижте илюстрация -5-E)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
страната на камерата, където се намира коланът за захващане, като
внимавате да не прищипете кабела към гнездото за монтиране на
камерата или други части.
Ако използвате модели HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 (Вижте илюстрация
-5-F)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 Поставете кабела върху гнездото за монтиране на камерата и
монтирайте камерата в това устройство.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
23
страната на камерата, където се намира коланът за захващане, като го
сложите така, че да не изпадне от гнездото за монтиране на камерата.
Ако използвате модели HDR-UX20/UX19/UX10/UX9 или DCR-DVD910/
DVD510 (Вижте илюстрация -5-G)
(Ако сте извършили следното  и  на стъпка -4, започнете от .)
 Свържете куплунга.
 Захванете гнездото за монтиране на камерата към камерата.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела.
(Закачете кабела към придържащата щипка.)
Ако използвате модели HDR-HC9/HC7/HC5 (Вижте илюстрация
-5-H)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела от
страната на камерата, където се намира коланът за захващане,
Ако използвате модели DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/
SR37 (Вижте илюстрация -5-I)
(Ако сте извършили следното  и  на стъпка -4, започнете от .)
 Пъхнете куплунга, като отворите капачето на жака достатъчно, за да не
захване основата на куплунга.
 Захванете гнездото за монтиране на камерата към камерата.
 Монтирайте камерата в това устройство, като поставите кабела от
горната страна на камерата.
 Захванете кабела в щипката на гнездото за монтиране на камерата, като
внимавате да не прищипете кабела към LCD екрана.
 Ако батерията на камерата е твърде голяма, за да може кабелът да
мине зад нея, прокарайте го отгоре й и защипете кабела с щипките.
Ако използвате модели DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/
SR35 (Вижте илюстрация -5-J)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела, свързан
към това устройство в кръг към задната част на куплунга, както е показано на
илюстрацията.)
 След като монтирате камерата в това устройство, леко натиснете кабела,
за да го поставите от страната на камерата, където се намира коланът за
захващане.
Ако използвате модели DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 (Вижте
илюстраци -5-K)
(Ако сте извършили следното  и  на стъпка -4, започнете от .)
 Повдигнете колана за захващане и отворете капачето на жака, за да
свържете куплунга.
 Захванете гнездото за монтиране на камерата към камерата.
 Монтирайте камерата в това устройство, като навиете кабела от горната
страна на камерата.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела.
24
(Закачете кабела към придържащата щипка.)
Ако използвате модели DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/
DVD610/DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/DVD115/DVD110 (Вижте
илюстрация -5-L)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 Закрепете кабела в жлеба на пръстена, предпазващ от отражения от страната
на камерата, където се намира коланът за захващане, както е показано на
илюстрацията.
 Поставете кабела, както е показано на илюстрацията и захванете
гнездото за монтиране на камерата към това устройство.
Забележки за захващането:
 Не прегъвайте кабела.
 Уверете се, че кабелът не е излязъл от жлеба на пръстена,
предпазващ от отражения.
 След като монтирате камерата в това устройство, уверете се, че кабелът
не пречи на обектива на камерата.
Ако използвате модели DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306/
DVD109/DVD108/DVD106 (Вижте илюстрация -5-M)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела.
Ако използвате модели HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550 или DCRHC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37 (Вижте
илюстрация -5-N)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате камерата в това устройство, поставете кабела.
(Закачете кабела към придържащата щипка.)
Ако използвате модели DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 (Вижте
илюстрация -5-O)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 Закрепете кабела в жлеба на пръстена, предпазващ от отражения от
страната на камерата, както е показано на илюстрацията.
 Поставете кабела, както е показано на илюстрацията и захванете
гнездото за монтиране на камерата към това устройство.
За потребителите на модели HDR-CX520V/
25
CX520/CX505V/CX500V/CX500:
•Този водонепроницаем калъф Sports Pack SPK-HCF
е съвместим и с цифровите записващи видеокамери
на Sony HDR-CX520V/CX520/CX505V/CX500V/CX500.
Ако използвате модели HDR-CX520V/CX520/CX505V/CX500V/CX500 с
водонепроницаемия калъф, подгответе следните компоненти, приложени
към водонепроницаемия калъф.
- Пръстен, предотвратяващ отраженията (M37 x ø55)
- Гнездо за монтиране на камера I-2
- Упътване за подготовка на подводен калъф Sports Pack
- Инструкции за експлоатация
Употреба:
Подготовка
Захванете пръстена, предотвратяващ отраженията (M37 x ø55) и гнездото
за монтиране на камера I-2 (Номер 1) към вашата видеокамера, както е
описано в упътването за подготовка на водонепроницаем калъф Sports Pack.
Монтиране на видеокамерата
Когато четете описанията в упътването за подготовка на водонепроницаем
калъф Sports Pack, заменете DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/
SR35 с HDR-CX520V/CX520/CX505V/ CX500V/CX500. (Вижте илюстрация
-5-J)
След като монтирате камерата, използвайте я в съответствие с инструкциите
за експлоатация.
* Възможно е изброените по-горе модели видеокамери да не се продават във
всички държави/региони.
Забележки за захващането:
 Не прегъвайте кабела.
 Уверете се, че кабелът не е излязъл от жлеба на пръстена, предпазващ
от отражения.
 След като монтирате камерата в това устройство, уверете се, че кабелът
не пречи на обектива на камерата.
6 Затворете задната част на корпуса.
Натиснете задната част на корпуса, за да я затворите и затегнете
закопчалките, докато щракнат на мястото си.
Забележки
 Внимавайте да не прищипете кабелите, когато затваряте задната част на
корпуса.
 Въпреки че центърът на обектива на някои модели камери може да
не съвпада с центъра на предното стъкло на това устройство, когато
монтирате камерата, това няма да предизвика проблеми при запис.
26
2 Включете това устройство.
Натиснете бутона POWER на това устройство, за да включите камерата и
устройството. Камерата е зададена в режим за запис на видеоклипове.
Забележки
Ако оставите камерата в режим “Готовност” за повече от пет минути, тя
автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батерията.
Можете да промените настройката “A.SHUT OFF” на тази функция в
положение [Never] (не изключвай) на камерата. За подробности прочетете
инструкциите за експлоатация на вашата камера. За да се върнете в режим
“Готовност”, задайте отново бутона POWER в положение “ON”.
3 Задайте режима на камерата.
Натиснете бутона MODE на това устройство, за да превключите режима на
камерата в следния ред.
Movie recording
mode
Still image
recording mode
Video playback
mode
Натиснете бутона MODE на това устройство, докато гледате LCD екрана на
камерата във вадещото се огледало, докато се изведе желаният режим.
За подробности относно всички режими на камерата прочетете инструкциите
за експлоатация на камерата.
Някои модели камери ви позволяват да записвате видеоклипове в режим снимки
или да записвате снимки в режим видеоклипове.
За подробности прочетете инструкциите за експлоатация на камерата.
Забележки
 Когато натиснете бутона MODE, режимът на камерата без фото бутон се
превключва в следния ред.
Movie recording
Movie recording
mode
mode
Video playback
mode
 Когато натиснете бутона MODE, режимът на камерата без фото бутон не се
превключва от режим видеоклипове в режим снимки.
 Отворете вадещото се огледало.
Можете да записвате, докато наблюдавате отражението във вадещото се огледало.
1 Отворете вадещото се огледало, като го хванете за частта “OPEN”.
2 Отворете вратичките и пъхнете издутините в техните дупки.
За да затворите вадещото се огледало.
Освободете издутините на двете вратички и затворете първо долната.
27
 Запис
Запис на видеоклипове
Можете да записвате видеоклипове на касета, носител “Memory Stick Duo”, диск,
твърд диск или вградена памет.
1 Натиснете бутона MODE на това устройство, за да зададете камерата в
режим запис на видеоклипове.
2 Натиснете бутона START/STOP.
Записът започва.
За да спрете записа
Натиснете бутона START/STOP.
Ако натиснете бутона START/STOP още веднъж, записът ще започне отново.
За да изключите захранването
Спрете записа, преди да зададете бутона POWER в положение “OFF”.
Увеличение (Вижте илюстрация )
Скоростта на увеличение се променя на две стъпки.
Натиснете бутона zoom леко, за да увеличите по-бавно; натиснете го по-дълго, за
да увеличите по-бързо.
 Натиснете бутона за широкоъгълни снимки, за да отдалечите кадъра.
 Натиснете бутона за дългофокусни снимки, за да приближите кадъра.
Запис на снимки
Можете да записвате снимки на носител “Memory Stick Duo”, на диск, на твърд
диск или във вградената памет.
1 Натиснете бутона MODE на това устройство, за да зададете камерата в
режим за запис на снимки.
2 Натиснете леко бутона PHOTO.
Зеленото обозначение в горната част на LCD екрана спира да мига и остава да
свети. Сега вече можете да запишете снимка.
* Още не е записана снимка.
3 Натиснете по-силно бутона PHOTO.
Записва се изображението, което виждате на екрана.
Някои модели притежават функция Dual Rec. За подробности прочетете
инструкциите за експлоатация на камерата.
Забележки
 Не може да използвате Nightshot или друга функция за снимане на тъмно с
това устройство.
 Не може да използвате вградената лампа на камерата, светкавицата или
дългофокусните макро функции с това устройство.
 Не може да използвате функцията SteadyShot, функцията Face Detection,
функцията Auto Back Light, функцията Spot (Metering, Focus) и вградения
микрофон на камерата с това устройство.
 Не може да използвате GPS устройството, определящо местонахождението на
камерата с това устройство.
28
 Някои модели камери ви позволяват да изберете повече от един носител за
запис на видеоклипове и снимки (напр. носител “Memory Stick” плюс твърд
диск). За подробности прочетете инструкциите за експлоатация на камерата.
 Съществуват няколко вида носители “Memory Stick Duo”. Различните видове
са съвместими с различни камери. За подробности прочетете инструкциите
за експлоатация на камерата.
 Някои модели камери ви позволяват да записвате на носител “Memory Stick
Duo”. Преди да използвате носител “Memory Stick Duo” с камерата, прочетете
забележките за употреба в инструкциите за експлоатация на камерата.
 Възпроизвеждане
Можете да възпроизведете изображение, като насочите устройството за
дистанционно управление към дистанционния сензор (разположен в центъра на
предната част на това устройство). Не можете да чуете звук обаче. Използвайте
устройството за дистанционно управление за всички останали функции. За
подробности прочетете инструкциите за експлоатация на камерата.
Забележки
Ако “Remote Commander” (Устройство за дистанционно управление) в менюто
на вашата камера е зададено в положение “OFF” (изключено), променете
настройката в положение “ON” (включено).
Ако не можете да използвате тази функция с камерата си, това означава, че към
вашата камера няма приложено устройство за дистанционно управление.
 Изваждане на видеокамерата
1 Натиснете бутона POWER, за да изключите камерата. (Вижте
илюстрация -1)
2 Разкопчайте закопчалките и отворете задната част на корпуса.
За подробности прочетете стъпка 1 от “Монтиране на видеокамерата” в
упътването за подготовка на това устройство.
Забележка
Преди да отворите това устройство, изтрийте влагата от него и от себе си. Не
позволявайте върху камерата да попадне вода.
3 Издърпайте гнездото за монтиране на камерата. (Вижте илюстрация
-3)
Хванете издутината от едната страна на гнездото за монтиране на камерата, за
да освободите заключването и плъзнете бавно камерата навън.
4 Изтеглете камерата навън, докато куплунзите, с които е свързана,
излязат от устройството и след това ги изключете от камерата.
Забележки
Погрижете се да изключите надлежно куплунга Audio/Remote, като държите
самия куплунг. Не го изключвайте, като го дърпате за кабела, или като дърпате
навън гнездото за монтиране на камерата, докато куплунгът е свързан. Това
може да повреди куплунга или жака на камерата.
5 Разкачете гнездото за монтиране на камерата.
29
Поддръжка
 След като осъществите запис на място, където повява морски бриз, измийте обилно
това устройство с прясна вода при затегнати закопчалки, за да отстраните солта и
пясъка, а после го изтрийте с меко сухо платче. Препоръчваме ви да потопите това
устройство в прясна вода за около 30 минути. Ако по него е останала сол, металните
части може да се повредят или да ръждясат и да причинят пропускане на вода.
Внимавайте да не удряте това устройство в останалата екипировка, докато го потапяте
в прясна вода. Когато водното налягане е ниско и огъването на уплътнителния пръстен
е малко, някой по-силен удар може да предизвика пропускане на вода.
 Ако по това устройство попадне плажно масло, измийте го обилно с хладка вода.
 Изтрийте вътрешността на това устройство с меко сухо платче. Не мийте
вътрешността с вода.
Не забравяйте да извършвате гореописаните процедури по поддръжката при всяка
употреба на това устройство. Не използвайте разтворители като алкохол, бензин или
разредител за почистване, защото това може да увреди покритието на това устройство.
Когато съхранявате това устройство
 За да предотвратите износване на уплътнителния пръстен, поставяйте
ограничителя, приложен към това устройство. (Вижте илюстрация )
 Затворете това устройство без да затягате закопчалките, за да предотвратите
износване на уплътнителния пръстен.
 Внимавайте по уплътнителния пръстен да не се събира прах.
 Избягвайте да съхранявате това устройство на студено, много горещо или
влажно място, или заедно с нафталин или камфор, защото тези условия могат
да увредят устройството.
30
Отстраняване на проблеми
Симптом
Причина
Мерки за отстраняване
Не се записва
звук.
Не е свързан куплунгът
Audio/Remote.
Свържете куплунга Audio/Remote
към жака A/V, жака A/V OUT
или жака A/V за дистанционно
управление на камерата.
В това
устройство е
проникнала
вода.
 Закопчалките не са
 Затегнете закопчалките, докато
затегнати.
щракнат.
 Уплътнителният пръстен  Наместете уплътнителния
не е поставен правилно.
пръстен равномерно в жлеба.
 По уплътнителния
 Подменете уплътнителния
пръстен има драскотини
пръстен с нов.
или пукнатини.
Функциите запис  Батерията е изразходвана.  Заредете напълно батерията.
и възпроизвеждане  Не е свързан куплунгът  Свържете куплунга Audio/
не работят.
за дистанционно
Remote към жака A/V, жака
управление.
A/V OUT или жака A/V за
дистанционно управление на
камерата.
 Касетата е свършила.
 Пренавийте касетата или
 Носителят “Memory Stick
използвайте нова.
Duo” е запълнен.
 Поставете нов носител “Memory
Stick Duo” или изтрийте ненужните
данни от носителя “Memory Stick
Duo”.
 Плъзнете щифтчето за защита от
 Щифтчето за защита
запис в положение разрешен запис
от запис на касетата и
или поставете нова касета или нов
на носителя “Memory
носител “Memory Stick Duo”.
Stick Duo” е зададено в
положение защита (когато
вашият носител притежава
предпазен бутон)
 На диска няма повече
свободно място.
 Използвайте нов диск или
форматирайте диска (с
изключение на DVD-R, DVD+R
DL).
 Дискът е бил
 Премахнете финализирането на
финализиран.
диска (с изключение на DVD-R,
DVD+R DL).
 Твърдият диск е запълнен.  Изтрийте ненужните данни от
твърдия диск.
31
Захранването не  На някои модели камери  Преди да започнете запис,
се включва.
са им необходими
проверете дали камерата е готова.
няколко секунди, за да се
приготвят за запис, след
като сте ги включили.
Това не е неизправност.
 Малко след като изключите  Оставете това устройство да
камерата, захранването не
постои поне няколко секунди
се включва отново.
след изключването на LCD
екрана на камерата, а после го
включете отново.
Оставете
камерата да постои

 Лампичката на диода на
някои модели камери мига поне две секунди след като
няколко секунди след като лампичката на диода се изключи,
а после отново включете
изключите захранването.
камерата.
Захранването не При някои модели камери Не работете с камерата, докато
се изключва.
лампичката на диода мига лампичката на диода се изключи.
няколко секунди, преди
захранването да се изключи.
Това не е неизправност.
В това устройство Това устройство е проектирано Това място е запечатано отвътре.
Капките вода в него не са
е протекла вода. така, че водата да влиза и
индикация за неизправност.
да излиза от показаното на
илюстрацията място. (Вижте
илюстрация )
Бутонът на това
Във вътрешността на
устройство не се бутона на това устройство
натиска лесно,
има уплътнителен пръстен.
имате усещането,
че е заял или не се
връща назад бързо.
32
Това може да се случи, ако
използвате устройството, след като
дълго време не сте го ползвали.
Това не е неизправност.
Спецификации
Материал
Пластмаса (PC, ABS), стъкло
Водонепроницаемост
Уплътнителен пръстен, закопчалки
Вграден микрофон
Стерео
Размери
Прибл. 159 x 148 x 220 mm (ш / в / д)
Тегло
Прибл. 960 g (само водонепроницаемият калъф)
Включени компоненти
Водонепроницаем калъф (1)
Ремък за слагане на рамо (1)
Гнездо за монтиране на камера (D (1)/F (1)/G (1)/H (1)/I-2 (1)/J (1)/K (1)/L (1))
Пластина за завинтване на статив (1)
Пръстен, предотвратяващ отраженията (M30 x Ø 43 (1)/M30 x Ø 47 (1)/M30 x
Ø 50 (1)/M30 x Ø 58 (1)/ M30 x Ø 62 (1)/M37 x Ø 55 (1))
Смазка (1)
Ограничител (1)
Разтвор против запотяване на обектива (1)
Изсушител
Комплект печатна документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
33
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising