Sony | SPK-CXA | Sony SPK-CXA CXA Водоустойчиво покритие Инструкции за експлоатация

Водонепромокаем
калъф
Sports Pack
Упътване за употреба
A
A
B
2
B
C
1

3
4
A


3
B


C

Поставка за
монтиране на
камерата
Упътване
Предна част
4
5 Завъртете LCD панела така, че да е
Подготовка
с лице навън и върнете обратно към
видеокамерата.
Забележки
Моделите на видеокамери с марка Sony (оттук нататък отбелязани като „камери”), може дане са налични
в магазинната мрежа на всички страни/региони.
6 Настройте функции като фокусиране и
Подготовка на видеокамерата
За подробности обърнете се към инструкциите
за употреба приложени към камерата.
A Избор на стойка за монтаж
1 Откачете аксесоарите.
1 Изберете стойка за монтаж и номер
Отстранете филтура, вариообектива, капачето на обектива, сенника и ремъка за рамо
от видеокамерата.
Когато изпозлвате видеокамера с ръчен
затвор, отворете затвора.
2 Инсталирайте батерията.
автоматичен режим в положение AUTO.
според долната таблица
Стойка
А
Прикачете напълно заредена батерия.
3 Въведете носител.
Въведете носител съвместим с тази
видеокамера.
За повече подробности обърнете се към
инструкциите за употреба приложени към
камерата.
Забележки
Уверете се, че на “Мemory Stick Duo” или въвъ
вградената памет има достатъчно място за запис
на изображения.
4 Прикачете пръстен за премахване на
отражение към филтъра на видеокамерата.
Пръстенът за премахване на отражение предпазва отражението на външна светлина във
вътрешността на устройството и попадане
в обектива.
Когато използвате камера без пръстен за
премахване на отражение, по възможност не
стойте с гръб към източник на светлина.
Пръстен за премахване на отражение
Видеокамера
Пръстен за премахване на отражение
модел
(M30 × ø 47)
HDR-CX170/CX155/
CX150/CX116/CX115/
CX110, DCR-SX83/
SX73
Пръстен за премахване на отражение
модел (M30 × ø 39)
HDR-CX370V/CX370/
CX350V/CX350/
CX305/CX300
Невъзможно е да се
прикачи приложения
пръстен за премахване
на отражение
DCR-SX63/SX53/
SX44/SX43/SX34/SX33
В
Номер Видеокамера
1
HDR-CX370V/CX370/
CX350V/CX350/CX305/
CX300
2
HDR-CX170/CX155/CX150/
CX116/CX115/CX110, DCRSX83/SX73
1
DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/
SX34/SX33
2 Изравнете триножника с избрания номер на стойката и натиснете пластината, докато щракне.
Пластината за монтаж на триножника е
прикачена към триножник А фабрично.
B Подготовка на спортния
калъф
1 Регулирайте ремъка за захващане.
Регулирайте дължината на ремъка за захващане
докато задържате това устройство така че с
върховете на пръстите си да можете лесно да
докоснете бутони START/STOP, бутон Телеснимка, Бутон широк екран и бутон PHOTO.
2 Прикачете ремъка за рамо.
C Инсталиране на видеокамерата
Kогато използвате видеокамера с ключ POWER,
изключете ключа POWER. И оставете захранването на устройството изключено. Когато
използвате видеокамера с вграден ключ на захранване свързан към действията на LCD екрана, не се
налага да изключвате видеокамерата.
Забележки
След като сте инсталирали видеокамерата в това
устройство, можете да изключите захранването на
видеокамерата като включвате и изключвате бутон
POWER на това устройство.
5
1 Освободете закопчалките
1 Приплъзнете бутон UNLOCK 1 по посока на стрелката и задръжте, след което
приплъзнете бутон OPEN 2 и освободете закопчалката.
2 Отворете задната част на тялото.
2 Отстранете чужди тела като прах,
мръсотия, пясък или косми от О-пръстена и всяка друга повърхност, която
видеокамерата ви докосва и поставете смазка равномерно по О-пръстена.
Ако корпусът бъде затворен с наличие на
чужди тела, той може да се увреди и да доведе
до протичане на вода.
За подробности относно поддръжката на
О-пръстена, обърнете се към „Работа с пръстена” в инструкциите за употреба.
3 Прикачете видеокамерата към
стойката.
1 Изравнете позицията на винта на стойката с винта за монтаж към триножник в
дъното на видеокамерата.
2 Прикачете видеокамерата към стойката като изпозлвате металните части
на ремъка за рамо, както е показанона
илюстрацията.
4 Свържете щекера и инсталирайте
видеокамерата.
В зависимост от видеокамерата, инсталирайте плътно Audio/Remote щекера в аудио/
видео гнездото или аудио/видео дистанционния жак.
Когато инсталирате видеокамерата в това
устройство, изравнете стойката за монтаж
на видеокамерата с упътването в корпуса на
това тяло и след това натиснете стойката,
докато чуете изщраквване.
Забележки
• Уверете се, че поддържате устройството хоризонтално, когато инсталирате стойката. Инсталирането на стойката за монтаж на видеокамерата във
вертикална позиция може да увреди самата стойката
и корпуса.
• Уверете се, че не покривате обектива, LCD екрана,
визьора, лостчето за увеличение или бутон за заснемане с кабела.
• Когато използвате видеокамера с вградено лостче
за включване свързано с LCD екрана, свързването на
аудио/видео дистанционен щекер ще превключи в
режим на запис на неподвижно изображение на фотоапарата в режим на запис на клип.
6
Когато използвате видеокамера от
модели HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/
CX305/CX300 (Вижте илюстрация C-4-A)
1 Отворете капачето на жака и свържете
щекера. След като осъществите свързването уверете се, че ремъка за задържане на
видеокамерата се намира под щекера.
2 Натиснете леко ремъка на видеокамерата
срещу тялото й, издърпайте ремъка напред
и подредете след като инсталирате видеокамерата в устройството.
3 След като сте инсталирали видеокамерата, подредете кабела така, че да е прихванат в държача на задното тяло.
Когато използвате видеокамера от модели HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/
CX110, DCR-SX83/SX73 (Вижте илюстрация C-4-B)
1 Отворете капачето на жака и свържете
щекера.
2 Издърпайте ремъка за задържане на видеокамерата напред тялото и подредете
след като инсталирате видеокамерата в
устройството.
3 След като сте инсталирали видеокамерата, подредете кабела така, че да е прихванат в държача на задното тяло.
Когато използвате видеокамера от модели DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33
(Вижте илюстрация C-4-C)
1 Повдигнете ремъка за задържане на видеокамерата, отворете капачето на жака и свържете щекера. След като свържете уверете
се, че ремъка за задържане на видеокамерата
се намира над щекера и капачето на жака.
2 Издърпайте ремъка за задържане на видеокамерата напред тялото и подредете
след като инсталирате видеокамерата в
устройството.
5 Поставете изсушител.
Поставете в корпуса приложения изсушител.
За подробности обърнете се към графа “Изсушител” в упътването за употреба.
6 Затворете задната част.
Притиснете и затворете задната част на
корпуса и притегнете заключалките, докато
чуете изщракване.
Забележки
• Уверете се, че не сте прищипали кабели при затварянето на капачето на задната част.
• Въпреки че центърът на обектива на някои
модели видеокамери може да не е в центъра на
предното стъклон на устройството, това няма
да причини проблеми при запис.
• Когато прибирате кабел в държача за кабели,
пристегнете плътно кабела, така че част от него
да не бъде прищипната.
Упътване за употреба
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото
по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този
продукт.
Номер на модела. SPK-СХА Сериен номер. ....................................
A
B
О-пръстен
C
D
E
Лош пример
Добър пример
7
F
G
8
Стерео микрофон
Сгъваемо огледало
Възглавничка за
захващане
Предно стъкло
Ремък за китка
Отвор за прикачане към
триножник
Кукичка за ремък за рамо
Ключ POWER*2
POWER
Бутон за телеснимка
MODE
T
Бутон MODE
W
PHOTO
Бутон PHOTO
START/
STOP
Бутон START/STOP*1
Широк бутон
9
Преден корпус
Задна част
О-пръстен
Закопчалка
Аудио щекер за
дистанционно управление
За прикачане на
видеокамерата
*1 На бутон START/STOP има червена маркировка.
*2 На бутон за захранване POWER има зелена маркировка.
H 3
POWER
MODE
PHOTO
START/
STOP
10
Държач за кабел
I

J
POWER
Бутон за телеснимка
T
W
O
START/
STOP
Широк бутон
K
1
POWER
O E
PHOTO
START/
STOP
2
3
11
Български
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме ви, че всякакви модификации и
промени, които не са изрично одобрени в това
ръководство, могат да нарушат гаранцията на
вашето устройството и това може да ви попречи да работите с него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това устройство е тествано и отговаря на
ограниченията за клас В цифрови устройства,
съответстващи с част 15 от правилата FCC.
Тези ограничения са създадени, за да предоставят
защита срещу опасна намеса при инсталацията
на продукта. Оборудването генерира, използва и
може да излъчва радио-честотна енергия и ако тя
не бъде използвана според инструкциите, това
може да причини смущения в радио връзките.
Не даваме гаранция, че дори при определена
инсталация няма да се получат смущения. Ако
това оборудване причинява смущения в радио
или телевизионното приемане, което може да
бъде установено чрез неколкократно изключване
и включване на устройството, вие можете да
отстраните тези смущения, като предприеме
някоя от следните мерки:
– Преориентирайте антената за приемане на
сигнала.
– Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
– Свържете оборудването към контакт, който е
различен от този, в който е включен приемникът.
– Свържете се с доставчика на устройството
или с професионален радио/телевизионен техник и потърсете помощ от него.
Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележки за потребители в държави, попадащи под условията на Директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се
към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
• Sports Pack SPK-CXA (наричан оттук нататък
„това устройство”) е ексклузивно за употреба
с цифрови видеокамери от марка Sony, определени оттук нататък като „видеокамери”
• HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/
CX300/CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/
CX110/DCR-SX83/SX73/SX63/SX53/SX44/SX43/
SX34/SX33.
* Не всички гореизброени модели са налични в търговската мрежа във всяка страна/регион.
• Поставянето на съвместима видоекамера в
това устройство ви позволява да заснемате в
дъжд или на плажа.
12
• Може да се ползва под вода на дълбочина
до 5 м.
• За използването на вашата видеокамера с
този непромокаем калъф обърнете се към
упътването за експлоатация на видеокамерата.
• Преди да започнете запис уверете се, че
видеокамерата функционира правилно, както
и че няма течове.
• В случай, че неизправност на това устройство доведе до повреда на съдържащото се
в него оборудване поради протичане на вода,
Sony не гарантира и не покрива отстраняването на щетите по допълнителното
оборудване (фотоапарат, батерии и т.н.) и
записите на фотоапарата.
• Не отваряйте закопчалките докато държите
това устройство. Ако го направите, устройството може да изпадне и да се повреди.
• Изпозлвайте приложения спейсър, за да поддържате устройството отворено ако го вземете
с вас на борда на самолет. Ако е плътно затворено, промените в налягането в кабината може
да го направят трудно отваряемо. Препоръчваме ви да качвате устройството на самолет
само в състоянието показано на илюстрация
G.
Ако върху устройството е попаднало
слънцезащитно олио, измийте го добре с
хладка вода преди да използвате отново. Ако
устройството бъде оставено дълго време със
слънцезащитно олио по него, повърхността
му може да се повреди (да се получат обезцветявания или пукнатини).
Предпазни мерки при употреба
• Не излагайте предното стъкло на силен удар,
тъй като може да се спука.
• Избягвайте отварянето на непромокаемия
калъф близо до или във вода. Подготовката
или инсталирането на цифров фотоапарат и
смяната на “Memory Stick Duo” носителя трябва да се прави на закрито и на места с ниска
влажност и ниска соленост на въздуха.
• Не поставяйте устройството във вода.
• Избягвайте употребата на места със силни
вълни.
• Избягвайте употребата на това устройство
при следните условия:
– на много горещи и влажни места;
– във вода с температура по-висока от 40
градуса по Целзий;
– при температури по-ниски от 0 градуса по
Целзий;
В тези случаи може да се получи кондензиране
на влага или протичане на вода и да повреди
фотоапарата Ви.
• Избягвайте инсталиране на видеокамерата на
влажни места. Инсталирането на влажниместа
може да доведе до конденз.
• Използвайте устройството за не повече от
един час наведнъж при температури над 35
градуса по Целзий;
• Не оставяйте устройството изложено на директна слънчева светлина или на много горещо
или влажно място за дълъг период от време.
Ако все пак се налага да оставите устройството изложено на директна слънчева светлина,
покрийте го с кърпа.
Протичане на вода
Ако в устройството попадне вода, спрете незабавно употребата му.
Ако фотоапаратът се намокри, отнесете го в
най-близкия оторизиран сервиз. Стойността на
ремонта трябва да се поеме от купувача.
Работа с О-пръстена
Какво е О-пръстенът?
О-пръстенът осигурява водонепромокаемите
качества на този калъф или на друго оборудване.
(Вижте илюстрация A).
Правилната поддръжка на О-пръстена е
много важна. Неправилната му употреба
спрямо упътването за употреба може да
доведе до протичане на вода и да причини
потъването на водонепромокаемия калъф.
Работа с О-пръстена
Наместване на О-пръстена
Избягвайте да осъществявате наместването на
О-пръстена на запрашени места или на места с
наличие на пясък.
1 Отстранете О-пръстена. (Вижте
илюстрация B)
• За да отстраните О-пръстена го притиснете и приплъзнете по посока на стрелката
както е показано на илюстрацията. О-пръстенът може да бъде отстранен лесно.
• Внимавайте да не одраскате О-пръстена с
нокът.
• Не използвайте остър или метален предмет, за да отстраните О-пръстена. Такъв
предмет може да повреди калъфа или самия
О-пръстен.
13
2 Проверете О-пръстена.
• Проверете внимателно следното. Ако откриете, почистете с мека кърпа или с книжна
салфетка.
– Наличие на мръсотия, пясък, косми, прах, сол,
влакна и т.н. на О-пръстена.
– Наличие на остаряла смазка на О-пръстена.
vМръсотия vПясък vКосми
vПрах
vСол
vВлакна
• Прекарайте внимателно пръст по О-пръстена, за да премахнете напълно частиците
мръсотия.
• Внимавайте да не оставите влакна или остатъци от салфетките, с които почиствате
по О-пръстена.
• Проверете О-пръстена за наличие на
пукнатини, изкривяване, огъване, нацепване,
драскотини, набит пясък.
vПукнатини v
vОгъване v
vДраскотини
v
Изкривяване
Нацепване
Набит пясък
3 Понякога в жлеба на О-пръстена попадат зрънца пясък или сол. Внимателно
ги отстранете като насочите въздушна струя или като ги премахнете с
фина вълнена кърпа. Внимавайте да не
оставите влакна от вълнената кърпа
по жлеба.
4 Проверете контактната повърхност
от другата страна на О-пръстена по
същия начин.
5 Намажете със слой смазка О-пръстена.
• Използвайте върховете на пръстите си, за да
намажете цялата повърхност на О-пръстена
с тънък слой смазка. (Вижте илюстрация
C).
• Не използвайте книжна салфетка, тъй като
по О-пръстена може да останат влакна.
• Уверете се, че винаги по повърхността на
О-пръстена има тънък слой смазка. Смазката
предпазва О-пръстена от износване.
• Наместете О-пръстена веднага след поставянето на смазката. Не оставяйте намазания
пръстен на масата или на друга повърхност.
6 Наместете О-пръстена в жлеба като
внимавате за следното:
– Проверете за наличие на мръсотия по
О-пръстена.
– Проверете дали О-пръстена не е изкривен
(Вижте илюстрация D).
14
Как да проверите за протичане на вода
След като сте поставили О-пръстена, затворете калъфа без да поставяте уред в него. Поставете го под вода на дълбочина от около 15 см за
три минути и проверете за наличие на протекла
вода.
Поддръжка
Ако оставите водонепромокаемия калъф да изсъхне с морската вода в жлеба, могат да се образуват
кристали морска сол и да попречат на правилното функциониране на О-пръстена.
Живот на О-пръстена
Животът на О-пръстена зависи от честотата
на употреба на водонепромокаемия калъф и условията, при които го употребявате. Обикновено
е една година.
Дори и О-пръстена да не е напукан или надраскан,
деформацията от продължителната употреба
намалява водонепромокаемите му качества..
подменете О-пръстена с нов ако откриете изкривявания, пукнатини, надрасквания и набит пясък
по него.
След подмяна проверете за протичане на вода.
Смазка
Използвайте смазката в приложената синя туба.
Използването на друга смазка може да причини
повреда на О-пръстена и доведе до протичане на
вода.
Изсушител
Използвайте приложения изсушител, за да увеличите ефекта против замъгляване.
Поставете нов изсушител в опаковката 1 или
2 часа преди да започнете запис. Поставете
изсушителя в устройството след като сте
прикачили видеокамерата към стойка, след като
сте свързали с аудио/дистанционен щекер и сте
инсталирали видеокамерата в това устройство.
Поставете изсушителя докрай, както е показано
на илюстрацията (Вижте илюстрация E).
Забележки
• Винаги поставяйте изсушителя в това устройство
след като сте инсталирали фотоапарата.
• Поставяйте изсушителя между преградите на улея за
прикачане на видеокамерата към стативнв предната
част на корпуса. Внимавайте да не прещипете изсушителя.
• Внимавайте да не прещипете изсушителя докато
затваряте задната част на корпуса.
• Дръжте оставащия изсушител в оригиналната опаковка, а опаковката поддържайте плътно затворена.
Ако изсушавате изсушителя напълно можете да го
изпозлвате до 200 пъти.
• Използвайте нов изсушител всеки път, за да намалите
ефекта на замъгляване.
• Не връщайте изсушителя в опаковката след
употреба или ще намалите ефекта на неизползвания
изсушител.
• Не оставяйте изсушителя в опаковката след употреба.
О-пръстен, смазка и разтвор против
замъгляване.
Можете да получите О-пръстен, смазка и разтвор против замъгляване в най-близкия магазин, в
който се продават уреди с марка Sony.
О-пръстен (модел 4-171-698-01)
Смазка (модел No. 2-582-620-01)
Поддръжка
• След като сте използвали устройството под
вода или в близост до воден източник, задръжте го в позицията показана на илюстрацията
и го изтръскайте няколко пъти, за да премахнете остатъци от вода. Преди да съхраните
устройството в опаковка и т.н., оставете
го за около 2 часа и след това го истръскайте
повторно, за да премахнете остатъци от вода.
(вижте илюстрация F).
• След като сте записвали на място с наличие на
морски бриз, измийте устройство със затворен
капак внимателно и обилно с прясна вода, за да
премахнете пясъка и солта, след това избършете с мека суха кърпа. Препоръчваме ви да потопите устройството в прясна вода за около
30 минути. Ако по него остане сол, това може
да причини формиране на ръжда и протичане
на устройството. Внимавайте да не ударите
устройството с друго оборудване по време на
потапянето. Когато налягането на водата е
ниско и изкривяването на О-пръстена е малко,
силното налягане може да причини протичане
на вода. За да отстраните остатъци от пясък,
събрани около бутоните, задръжте устройството под струя прясна вода с бутоните
надолу и натиснете всеки от бутоните 2 или
3 пъти.
• Ако върху устройството е попаднало слънцезащитно олио, измийте го обилно с хладка вода.
• Почиствайте вътрешността на устройството с мека, суха кърпа. Не мийте вътрешността на устройството.
Извършвайте поддръжка на устройството всеки
път преди и след употреба. Не използвайте разтворители като алкохол, бензин или разредител,
тъй като това може да повреди повърхността
на устройството.
Когато съхранявате устройството
• Прикачете приложения спейсър към устройството, за да предотвратите износване на
О-пръстена (Вижте илюстрация F).
• Затворете устройството без да затягате
катарамите, з ада предотвратите износване
на О-пръстена.
• Предпазвайте О-пръстена от събиране и задържане на прах.
• Избягвайте съхранението на устройството
на студени, горещи или много влажни места,
или заедно с камфор, нафталин, тъй като това
може да повреди устройството.
15
Отстраняване на проблеми
Симптом
Причина
Поправка
Няма запис на звук
Щекер Аудио/Дистанционно не е
включен.
Във вътрешността
на устройството
има капки вода.
• Катарамите не са били затворени
добре.
• О-пръстенът не е поставен
правилно.
• По О-пръстена има драскотини
или пукнатини.
• Кабелът е захванат между предният и заден корпус на тялото.
Свържете щекер Аудио/Дистанционно към аудио/видео жака, A/V OUT
жака или A/V дистанционния жак на
видеокамерата.
• Затворете капака, докато чуете
щракване.
• Поставете О-пръстена правилно.
Функцията за запис
и възпроизвеждане не
работи правилно
Захранването не се
включва.
Бутонът на комплекта не поддава
лесно при натискане
и трудно се връща в
първоначална позиция.
Функцията за увеличение zoom не се
регулира.
Закопчалката не може
да се затвори плътно.
16
• Подменете О-пръстена с нов.
• Освободете кабела, така че задната
част на корпуса дасе затвори
плътно.
• Батериите са изтощени.
• Заредете комплекта батерии
напълно.
• Щекерът за дистанционно не е
• Свържете щекер Аудио/Дистансвързан.
ционно към аудио/видео жака, A/V
OUT жака или A/V дистанционния
жак на видеокамерата.
• „Memory Stick Duo” е пълен.
• Поставете нов „Memory Stick Duo”
носител или изтрийте ненужните
данни от настоящия.
• Вградената памет е пълна.
• Изтрийте ненужните данни от
врадената памет.
• Някои модели видеокамери се нуж- • Проверете дали видеокамерата е
даят от няколко секунди работа
готова преди да опитате да започпреди да са в готовност да записва. нете запис.
Това не е неизправност.
• Видеокамерата не трябва да се
• Позволете на комплекта да стои
включва отново веднага след
поне 2 секунди след като LCD екрана
изключване.
на видеокамерата се изключи и включете комплекта отново.
Във вътрешността е попаднал
Когато използвате комплекта, след
О-пръстена.
като не е бил в употреба за дълъг период от време, това може да се случи
понякога. Това не е неизправност.
Кабелът е защипан от лостчето за
увеличение.
Сменете позицията на кабела, така че
да не е прищипан.
Кабелът е прищипан между предния
и заден корпус на устройството.
Освободете кабела, така че задната
част на корпуса да може да се затвори
плътно.
Симптом
Причина
Можете да видите за- Когато отворите задната част на
мъгляване или конденз. корпуса можете да видите формирани замъгляване или конденз. Задният
и преден корпус на това устройство
за двустенни конструкции и между
двете стени може да се формира
конденз. Това не е неизправност. Във
вътрешността на устройството
не може да се образува замъгляване
или конденз
Частта на камерата Изсушителят е прищипан в улея.
с улей за прикачване
към статив не се
заключва.
Поправка
Това не е неиправност. Не се налага
да предприемате допълнителни
действия.
Освободете изсушителя. Той не
трябва да е прищипан.
17
Спецификации
Използване на комплекта
Материал
G Подготовка
Пластмаса (PC, ABS), стъкло
Водонепромокаемост
O-пръстен, катарами
Вграден микрофон
Стерео
Размери
Прибл. 120 х 103 х 207 мм (в/ш/д)
(с изключение на лентата за захващане
Тегло
Прибл. 670 гр (само калъфа)
Аксесоари в комплекта
Водонепромокаем калъф (1)
Ремък за рамо (1)
Улей за поставяне на видеокамера (А (1)/B (1))
Плоскост за поставяне на триножник (1)
Пръстен за предотвратяване на отражение
M30 × Ø 47 (1)/(M30× Ø 39 (1)
Смазка (1)
Спейсър (1)
Разтвор против замъгляване (1)
Изсушител (1)
Комплект документи
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
1 Поставете видеокамерата в
комплекта.
Обърнете се към „Упътване за подготовка на
комплекта”, за да инсталирате видеокамерата.
2 Включете комплекта.
Натиснете бутон POWER на комплекта, за
да включите видеокамерата и комплекта.
Видеокамерата е в настройка запис на клип.
Забележки
Ако видеокамерата е оставена в режим на
готовност за пет или повече минути, тя се
изключва автоматично. Това е така, за да се
предпази батерията.
Можете да промените „A.SHUT OFF”
настройка в положение [Never] посредством
видеокамерата. За повече подробности
обърнете се към упътването за експлоатация на вашата видеокамера. За да се върнете
към режим на готовност, натиснете бутон
POWER, за да се върне към положение “ON”.
3 Настройте режима на видеокамерата.
Натиснете бутон MODE на комплекта, за
да промените режима на видеокамерата в
следния ред.
Режим за
запис на филм
Режим за запис
на неподвижно
изображение
Режим за
възпроизвеждане
на видео
Натиснете бутон MODE на комплекта, за
да промените режима, докато бъде изведен
желания режим като проверявате LCD екрана
на видеокамерата в изтеглящото се огледало.
За подробности относно различните режими
на видеокамерата, обърнете се към упътването за експлоатация на видеокамерата.
18
I Отворете изтеглящото се огледало
Можете да запишете докато гледате отражението в изтеглящото се огледало.
Запис на неподвижни изображения
Неподвижните изображения се записват върху
“Memory Stick Duo” носител или вградена памет.
1 Отворете изтеглящото се огледало
1 Натиснете бутон MODE на калъфа, за
като придържате частта “A”
2 Отворете страничните части и
поставете увеличенията в съответстващите им дупки.
За да затворите изтеглящото се огледало
Освободете увеличенията първо и след това
затворете по-напред долното крило.
I Запис
Запис на клипове
Клиповете се записват на “Memory Stick Duo”
носител или вградена памет.
1 Натиснете бутон MODE на калъфа, за
да настроите режима на видеокамерата в режим на запис на клип.
2 Натиснете бутон START/STOP.
Записът започва.
За да спрете записа.
Натиснете бутон START/STOP.
Ако натиснете бутон START/STOP още веднъж,
записът ще започне отново.
За да изключите захранването
Спрете записа преди да поставите бутон
POWER в положение “OFF”.
Увеличение (вижте илюстрация J)
Скоростта на увеличение се променя в две
стъпки.
Натиснете леко бутон за увеличение, за да увеличавате по-бавно и задръжте, за да увеличавате
бързо.
• Натиснете бутон за широкоекранно изображение, за да увеличите.
• Натиснете бутон за телеснимка, за да
намалите.
да настроите режима на видеокамерата в режим на запис на неподвижни
изображения.
2 Натиснете леко бутон PHOTO.
Зелената маркировка в горната част на LCD
екрана спира да примигва и остава включена. Сега можете да запишете неподвижно
изображение.
* Все още не е записано неподвижно
изображение.
3 Натиснете силно бутон PHOTO.
Показаното в прозореца изображение се
записва.
Някои модели имат функция Dual Rec. За
подробности обърнете се към упътването
за употреба на видеокамерата.
Забележки
1 При заснемане с калъфа не можете да използвате функция NightShot на тъмни места.
2 Не можете да използвате светкавицата на
видеокамерата или телемакро функциите.
3 Не можете да използвате функция стабилизирано заснемане, функция за засичане на лице,
функция за автоматично задно осветяване,
функция за измерване на фокус или вградения
микрофон на видеокамерата.
4 С калъфа не можете да използвате и функция
GPS, която указва местоположението на
видеокамерата.
5 Някои видеокамери ви оставят да изберете
няколко носителя за запис на клип и неподвижни изображения (“Memory Stick Duo” носител,
вградена памет). За повече подробности
обърнете се към инструкциите за употреба
на видеокамерата.
6 Има няколко вида “Memory Stick Duo” носители. Те се различават в зависимост от вида
на видеокамерата. За повече подробности
обърнете се към инструкциите за употреба
на видеокамерата.
7 За да поддържате видеокамерата стабилна
докато заснемате неподвижни изображения,
препоръчваме ви да поддържате горната
дясна част на ръката ви плътно до тялото,
поддържайте видеокамерата и с лявата си
ръка и натиснете бутон PHOTO с палеца на
лявата си ръка.
8 Когато записвате клипове, внимавайте да не
поставите пръстите си на стерео
микрофона.
19
K Отстраняване на видеокамерата
1 Натиснете бутон POWER, за да изключите видеокамерата. (Вижте илюстрация K-1)
2 Освободете катарамите и отворете
задното тяло. (Вижте илюстрация
K-2)
За повече подробности, обърнете се към
стъпка 1 на „Инсталиране на видеокамера” в
упътването за инсталиране на калъфа.
Забележки
• Преди да отворите калъфа, избършете влагата
от себе си и от самия калъф. Не позволявайте
върху видеокамерата да попадне вода
• Поставете устройството върху равна повърхност като например бюро, докато отваряте
катарамите. Не отваряйте катарамите без да
имате опора.
3 Извадете улея за монтаж на видеокамерата (Вижте илюстрация K-3)
Като задържате видеокамерата за улея от
едната страна, бавно издърпайте видеокамерата като натискате копчетата от тази
страна.
4 Отстранете видеокамерата докато
щекерите свързани към нея са извън
калъфа и след това ги изключете от
видеокамерата.
Забележки
• Уверете се, че сте изключили аудио/дистанционния щекер правилно като придържате само
частта на щекера.
• Ако кабелът е задържан от държача за кабел,
освободете го.
• Не изключвайте щекера като издърпвате частта
на кабела или като дърпате улея на видеокамерата,
докато тя е още свързана. Това може да увреди
жака на видеокамерата или самия щекер.
5 Изключете улея на видеокамерата.
20
Как да прикрепите винта към статива.
Плоскост за винта на статива
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising