Sony | SPK-HCH | Sony SPK-HCH SPK-HCH Водоустойчив корпус на спортен комплект за Handycam® Инструкции за експлоатация

4-419-631-01(1)
Ръководство за подготовка
на спортен комплект
SPK-HCH
© 2012 Sony Corporation

1
a
4
5
e
2

1
2, 3

b
4
F-2
L
H
I-2
M
3
5
c

3
d
4
A



4
B




C
D
5
E


F
G
6
H
I



 
J



7
K

L




Гнездо за монтаж на
видеокамера
Водач
Корпус
8
Подготовка
Забележки
Възможно е описаните по-долу модели цифрови видеокамери и цифрови HD
видеокамери на Sony (наричани по-долу "видеокамера") да не се продават във
всички държави/региони.
 Подготовка на водонепроницаемия калъф Sports Pack
1 Отворете задната част на корпуса и свалете разделителя a .
2 Почистете уплътнителния пръстен, жлебовете и всички
повърхности на видеокамерата от чужди частици като
например прах, песъчинки или косми, след което поставете
смазката равномерно върху уплътнението.
Ако затворите корпуса без да почистите чуждите частици, местата, по
които са полепнали, може да се увредят и водата може да проникне във
вътрешността на устройството.
За подробности относно начина на работа с уплътнението вижте “Работа с
уплътнителния пръстен” в ръководството за употреба.
3 Затворете задната част на корпуса и стегнете закопчалките.
4 Регулирайте колана за захващане.
Нагласете дължината на колана за захващане, докато държите това
устройство, така че върхът на пръстите ви да може лесно да докосва бутона
START/STOP, бутона за дългофокусни снимки, бутона за широкоъгълни
снимки и бутона PHOTO.
5 Прикрепете ремъка за носене на рамо.
 Избор на гнездо за монтиране на камерата
1 Отворете спортния комплект
 Плъзнете бутона за отключване  по посока на стрелката и го задръжте,
а след това преместете плъзгача за отваряне  и освободете закопчалката.
 Отворете задната част на корпуса.
2 Изключете куплунга Audio/Remote b от гнездото за поставяне
на видеокамерата.
3 Извадете гнездото за поставяне на видеокамера от
устройството.
Задръжте натиснато бутончето, намиращо се от едната страна на гнездото
за поставяне на видеокамерата, по посока на стрелката, за да освободите
заключващия механизъм, и плъзнете гнездото за монтаж бавно навън.
Гнездото за поставяне на видеокамера М е фабрично прикрепено към това
устройство.
9
4 Изберете гнездото за монтиране и номера според дадената
по-долу таблица.
Гнездо за
монтиране на
видеокамера
F-2
H
I-2
L
M
10
Номер
Видеокамера
1
HDR-CX12/CX11/CX7/CX6
2
HDR-PJ600V/PJ600/PJ590V/PJ580V/PJ580/
PJ260V/PJ260/PJ50V/PJ50/PJ40V/PJ30V/
PJ30/PJ20/PJ10,
HDR-XR260V/XR260/XR160,
HDR-SR8/SR7/SR5
3
HDR-CX700V/CX700/CX690/CX560V/
CX560
1
HDR-CX590V/CX580V/CX580/CX570/
CX360V/CX360,
HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/
XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100,
HDR-SR12/SR11/SR10,
DCR-SR220/SR210
1
HDR-CX520V/CX520/CX505V/CX500V/
CX500,
DCR-SR88/SR85/SR78/SR75/SR68/SR65/
SR58/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35
2
HDR-XR350V/XR350
1
HDR-CX550V/CX550,
HDR-XR550V/XR550
2
HDR-XR155/XR150
1
HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/PJ710V/
PJ710,
HDR-CX760V/CX760/CX740V/CX730/
CX720V
5 Ако използвате гнездо за монтаж, различно от М, свалете
пластината за завинтване на статив c от гнездото за
видеокамерата. Поставете пластината за завинтване на
статива на една линия с избрания номер върху гнездото за
монтиране и натиснете пластината за завинтване на статива,
докато щракне на мястото си.
При доставянето на устройството от завода, пластината за завинтване на
статива е прикрепена към гнездото за монтиране М. Ако използвате гнездо
за монтаж М, тази стъпка не е необходима.
Подготовка на видеокамерата
За подробности се обърнете и към и инструкциите за употреба, приложени към
видеокамерата.
1 Свалете аксесоара.
Свалете филтъра, преобразуващия обектив, капачето на обектива, сенника
или раменната дръжка от видеокамерата.
Когато използвате видеокамера с ръчен затвор на обектива, отворете го.
2 Поставете батерията.
Поставете напълно заредена батерия.
3 Поставете носителя.
За подробности относно видовете носители (“Memory Stick Duo”
носители, SD карти), съвместими с вашата видеокамера, се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към видеокамерата.
Забележки
Освободете капачето за защита от запис на носителя и на касетата, за да можете да
записвате изображения.
Уверете се, че носителят, твърдият диск и вградената памет имат достатъчно
свободен капацитет за запис на изображения.
4 Завинтете пръстена, предпазващ от отражения (-3- d ) към
нареза за завинтване на филтри на видеокамерата.
Пръстенът, предпазващ от отражения, не позволява на външната светлина
да се отрази във вътрешността на спортния комплект (наричан по-долу
"това устройство") и да проникне в обектива.
11
Пръстен, предпазващ
от отражения
Видеокамера
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 47)
HDR-CX360V/CX360,
HDR-XR155/XR150
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 50)
DCR-SR88/SR78/SR68/SR58
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 58)
HDR-PJ600V/PJ600/PJ590V/PJ580V/PJ580,
HDR-CX590V/CX580V/CX580/CX570,
HDR-XR350V/XR350,
DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/
SR35
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M30 × ø 62)
HDR-PJ50V/PJ50/PJ40V/PJ30V/PJ30,
HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100,
HDR-SR10,
DCR-SR220/SR210
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M37 × ø 49)
HDR-CX700V/CX700/CX690/CX560V/CX560
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M37 × ø 55)
HDR-PJ260V/PJ260/PJ20/PJ10,
HDR-CX550V/CX550/CX520V/CX520/
CX505V/CX500V/CX500/CX12/CX11/CX7/
CX6,
HDR-XR550V/XR550/XR520V/XR520/XR500V/
XR500/XR260V/XR260/XR160,
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5
Пръстен, предпазващ
от отражения
(M52 × ø 58)
HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/PJ710V/
PJ710,
HDR-CX760V/CX760/CX740V/CX730/CX720V
5 Завъртете LCD екрана с лицевата част навън и отново го
приберете към тялото на видеокамерата.
6 Задайте функции като фокусиране и осветление в положение
AUTO.
7 Когато използвате функцията за стабилизация на моделите
HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/PJ710V/PJ710 или HDRCX760V/CX760/CX740V/CX730/CX720V, задайте функцията за
стабилизация в активен режим.
12
Монтиране на видеокамерата
Ако използвате видеокамера с ключ POWER, задайте ключа в изключено
положение. Освен това, изключете и захранването на това устройство. Ако
използвате видеокамера с вграден ключ за захранването, свързан с включването
или изключването на LCD екрана, не е нужно да изключвате видеокамерата.
Забележки
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, може да включвате
и изключвате захранването й, като натискате бутона POWER на това
устройство.
1 Прикрепете гнездото за монтаж на видеокамерата.
 Поставете позицията за завинтване на гнездото за монтиране на една
линия с винта за статив от долната страна на видеокамерата.
 Прикрепете гнездото за монтаж към видеокамерата, като използвате
металните части на раменната дръжка (-5- e ), както е показано на
илюстрацията.
2 Прикрепете изсушителя.
Прикрепете приложения изсушител. За подробности се обърнете към
”Изсушител” в приложеното ръководство за употреба.
3 Свържете куплунга и монтирайте видеокамерата към
устройството.
В зависимост от вашата видеокамера натиснете здраво куплунга Audio/
Remote в жака A/V, жака A/V OUT или жака A/V за дистанционно
управление.
Когато монтирате видеокамерата в това устройство, поставете така гнездото
за монтаж, че водачът да е вътре в предния корпус на това устройство, след
което натиснете задната част на гнездото за монтаж на видеокамерата,
докато щракне на мястото си.
Забележки
 Поставете устройството в хоризонтално положение, когато инсталирате
гнездото за монтаж на видеокамерата. Ако го монтирате във вертикално
положение, може да повредите гнездото и предната част на корпуса.
 Внимавайте да не закриете обектива, LCD екрана, визьора, лостчето за
зуум или бутона PHOTO с кабела.
 Ако използвате видеокамера с вграден ключ за захранването, свързан
с включването или изключването на LCD екрана, свързването на
куплунга Audio/Remote ще превключи режима Запис на снимки/Видео
възпроизвеждане на видеокамерата в режим Запис на видеоклипове.
Когато използвате модели HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 (Вижте
илюстрация -4-A)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела,
свързан към това устройство, в кръг към задната част на куплунга, както
е показано на илюстрацията.)
13
 Монтирайте видеокамерата в това устройство, като внимавате да не
прищипете кабела в частите, намиращи се във вътрешността му.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100 (Вижте илюстрация -4-B)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга.
 Навийте кабела, свързан към това устройство, в кръг към задната част на
куплунга, както е показано на илюстрацията.
 Монтирайте видеокамерата в това устройство, като внимавате да не
прищипете кабела в частите, намиращи се във вътрешността му.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-SR12/SR11/SR10, DCR-SR220/SR210
(Вижте илюстрация -4-C)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела,
свързан към това устройство, в кръг към задната част на куплунга, както
е показано на илюстрацията.)
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, леко натиснете
кабела, за да го поставите от страната на видеокамерата, където се намира
ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-PJ600V/PJ600/PJ50V/PJ50, HDRXR260V/XR260/ XR160 или HDR-SR8/SR7/SR5 (Вижте илюстрация
-4-D)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-XR350V/XR350/XR155/XR150 (Вижте
илюстрация -4-E)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане,
като внимавате да не прищипете кабела към гнездото за монтаж или
други части.
Когато използвате модели HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 (Вижте
илюстрация -4-F)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 Поставете кабела върху гнездото за монтаж и монтирайте видеокамерата
в това устройство.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане,
така че да не изпадне от гнездото за монтаж.
14
Когато използвате модели HDR-CX520V/CX520/CX505V/CX500V/
CX500 или DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 (Вижте
илюстрация -4-G)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга. (Навийте кабела,
свързан към това устройство, в кръг към задната част на куплунга, както
е показано на илюстрацията.)
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, леко натиснете
кабела, за да го поставите от страната на видеокамерата, където се намира
ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550 (Вижте
илюстрация -4-H)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела.
(Закачете кабела към придържащата щипка.)
Когато използвате модели DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 (Вижте
илюстрация -4-I)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга.
 Закрепете кабела в жлеба на пръстена, предпазващ от отражения, както е
показано на илюстрацията.
 Поставете кабела, както е показано на илюстрацията, и захванете гнездото
за монтаж на видеокамерата към това устройство.
Забележки за захващането:
 Не прегъвайте кабела.
 Уверете се, че кабелът не е излязъл от жлеба на пръстена, предпазващ
от отражения.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, се уверете, че
кабелът не пречи на обектива на видеокамерата.
Когато използвате модели HDR-CX700V/CX700/CX690/CX560V/CX560
(Вижте илюстрация -4-J)
 Отворете капачето на жака.
 Прокарайте кабела под ремъка за захващане на фотоапарата и свържете
куплунга.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
Когато използвате модели HDR-PJ590V/PJ580V/PJ580/PJ260V/PJ260/
PJ40V/PJ30V/PJ30/PJ20/PJ10 или HDR-CX590V/CX580V/CR580/CX570/
CX360V/CX360 (Вижте илюстрация -4-K)
 Отворете капачето на жака и свържете куплунга.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
15
Когато използвате модели HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/
PJ710V/PJ710 или HDR-CX760V/CX760/CX740V/CR730/CX720V (Вижте
илюстрация -4-L)
 Отворете капачето на жака.
 Свържете куплунга от горната страна, както е показано на илюстрацията.
 След като монтирате видеокамерата в това устройство, поставете кабела
от страната на видеокамерата, където се намира ремъкът за захващане.
5 Затворете задната част на корпуса.
Натиснете задната част на корпуса, за да я затворите, и затегнете
закопчалките, докато щракнат на мястото си.
Забележки
 Внимавайте да не прищипете кабелите, когато затваряте задната част на
корпуса.
 Въпреки че центърът на обектива на някои модели видеокамери може
да не съвпада с центъра на предното стъкло на това устройство, когато
монтирате видеокамерата, това няма да предизвика проблеми при запис.
16
Download PDF

advertising