Sony | MPK-THJ | Sony MPK-THJ THJ Водонепропусклив комплект с калъф Инструкции за експлоатация

Водонепромокаем калъф
Marine pack
Упътване за употреба
Бутон ON/OFF
Лостче на затвора
(Бутон на затвора)
Бутон
възпроизвеждане
Преден протектор
Кукичка за ремък за
ръка
Вход за триножник*1
Т бутон
Тока
Бутон OPEN
LCD сенник
W бутон
(Режим на
заснемане)
Бутон
(Светкавица)
Бутон
(Макро)
О-пръстен
Водонепропускаема
опаковка
Спейсър*2
*1 Когато използвате триножник,използвайте триножник с 5.5 мм или по-къси винтове.това устройство не може да бъде стабилно прикачено към триножник с дълги
винтове. Ако опитате да прикачите с дълги винтове, може да причините повреда на
устройството.
2
* Отстранете спейсъра, за да използвате устройството.
2
A
Водонепропускаема
опаковка
B
C
Предно прикрепяне тип F
(за модел DSC-TX7)
Предно прикрепяне тип F
(за модел DSC-TX7)
Задно прикрепяне тип F
(за модел DSC-TX7)
Задно прикрепяне тип F
(за модел DSC-TX7)
1
3
C
2-

4
C

5
D
2
4
5
E
6
F


G
Бутон
(Възпроизвеждане)
Лостче на затвора
(Бутон на затвора)
Бутон ON/OFF
Бутон Т
Бутон W
Контролен бутон 1
Контролен бутон 2
Контролен бутон 3
7
G
1
2


3
8
Press.
Appuyez ici.
Press the control button
repeatedly until the icon
Натиснете
конof the
desired mode
is
тролния бутон
displayed.
неколкократно,
Appuyez plusieurs fois
изведе
de докато
suite sur laсе
touche
de
commande
jusqu’à
ce que
иконката
на желаl’icône
du
mode
souhaité
ния режим.
apparaisse.
H

Бутон Т
Бутон W
I
2
3
Контролен бутон 1
Контролен бутон 2
J
1
9
Български
Основни опции
Може да се ползва под вода на дълбочина
до 40 м.
• Аква калъфът MPK-WE (определен оттук
нататък като „това устройство”) е само за
употреба с цифрови фотоапарати с марка Sony
(определени оттук нататък като „фотоапарат”) и модел DSC-ТХ7/ТХ5 (Не всички
фотоапарати са налични в отделните региони
и страни.)
• Това устройство е водонепромокаемо, така
че можете да използвате фотоапарата си при
дъжд, сняг, на плажа или под вода.
• Използването на това устройство с фотоапарата и в настройка
(Под вода) или
(Под
вода) ще ви позволи да запишете ясни подводни
изображения.
Предпазни мерки
• Когато изпозлвате това устройство докато
се гмуркате уверете се, че сте обърнали внимание на заобикалящата среда. Невниманието
може да доведе до инциденти.
• В случай на протичане на вода, уверете се, че
сте преценили ситуацията и сте изплували
следвайки съответните предписания.
• Не излагайте предното стъкло на силен удар,
тъй като може да се спука.
• Избягвайте отварянето на непромокаемия
калъф близо до или във вода. Подготовката
или инсталирането на цифров фотоапарат и
смяната на “Memory Stick Duo” носителя трябва да се прави на закрито и на места с ниска
влажност и ниска соленост на въздуха.
• Не поставяйте устройството във вода.
• -збягвайте употребата на места със силни
вълни.
• Избягвайте употребата на това устройство
при следните условия:
– на много горещи и влажни места;
– във вода с температура по-висока от 40
градуса по Целзий;
– при температури по-ниски от 0 градуса по
Целзий;
В тези случаи може да се получи кондензиране
на влага или протичане на вода и да повреди
фотоапарата Ви.
• Използвайте устройството за не повече от
30 минути наведнъж при температури над 35
градуса по Целзий;
10
• Не оставяйте устройството изложено на директна слънчева светлина или на много горещо
или влажно място за дълъг период от време.
Ако все пак се налага да оставите устройството изложено на директна слънчева светлина,
покрийте го с кърпа.
• Когато фотоапаратът е бил използван по-дълго
време, той може да е загрял. Изключете захранването и го оставете да се охлади преди да го
отстраните.
• Когато фотоапаратът е загрял, той може да се
изключи сам или да се получи повреда в записа. За
да използвате фотоапарата отново, изключете
захранването и го оставете да се охлади.
• Използвайте приложения спейсър, за да поддържате устройството отворено ако го качвате
на борда на самолет. Ако е плътно затворено,
промените в налягането в кабината могат да
затруднят отварянето му. Препоръчваме еи да
качвате устройството на борда на зсамолет по
начина показан в илюстрация A.
Хлабав или огънат O-пръстен може да причини протичане на вода, когато снимате под
вода. Проверете О-пръстена преди употреба.
За подробности прочетете упътването за
поддръжка на О-пръстена.
Ако върху устройството е попаднало
слънцезащитно олио, измийте го добре с
хладка вода преди да използвате отново. Ако
устройството бъде оставено дълго време със
слънцезащитно олио по него, повърхността
му може да се повреди (да се получат обезцветявания или пукнатини).
Протичане на вода
Ако в устройството попадне вода, спрете незабавно употребата му.
Ако фотоапаратът се намокри, отнесете го в
най-близкия оторизиран сервиз. Стойността на
ремонта трябва да се поеме от купувача.
Ефект против замъгляване
• Поставете фотоапарата в това устройство
в помещение с ниска влажност на въздуха или в
подобна обстановка.
• Поставете изсушителя в устройството един
или два часа преди заснемане..
• Съхранявайте неизползвания изсушител в оригиналния калъф и плътно затворен. При правилно
изсушаване, можете да го ползвате около 200
пъти.
Преди употреба
• Направете тестово заснемане с това устройство и проверете дали изображенията
се възпроизвеждат правилно преди запис или
заснемане.
• Преди да използвате това устройство под
вода, първо поставете устройството на
дълбочина 1 м и проверете дали фотоапаратът функционира правилно и дали устройството не е протекло и след това продължете с подводното заснемане.
• В случай, че неизправност на това устройство доведе до повреда на съдържащото се
в него оборудване поради протичане на вода,
Sony не гарантира и не покрива отстраняването на щетите по допълнителното
оборудване (фотоапарат, батерии и т.н.) и
записите на фотоапарата.
• Когато използвате DSC-TX5, уверете се, че
сте подсушили фотоапарата преди да го
поставите в това устройство.
О-пръстен и непромокаема
опаковка
О-пръстен
О-пръстенът осигурява водонепромокаемите
качества на този фотоапарат или на друго оборудване. За подробности обърнете се към отделните инструкции за поддръжка на О-пръстена.
Неправилната поддръжка на О-пръстена може да
доведе до протичане на вода.
Водонепромокаема опаковка
Не отстранявайте и не прилагайте смазка върху
непромокаемата опаковка. Ако опаковката се
надуе или издраска, това може да доведе до прочитане на вода.
Ако водонепромокаемата опаковка падне, поставете я отново като внимавате да не се усуче.
(Вижте илюстрация A).
Сервизна поддръжка на О-пръстена и
водонепромокаемата опаковка
О-пръстен
Сервизната поддръжка на О-пръстена се различава в зависимост от честотата на употреба на
устройството и условията. Обикновено е около
година.
Водонепромокаема опаковка
Смазка
Използвайте смазката в приложената синя туба.
Използването на смазката в жълтата туба или
друга смазка може да причини повреда на О-пръстена и доведе до протичане на вода.
О-пръстен, водонепромокаема опаковка и
смазка
Можете да закупите О-пръстен, водонепромокаема опаковка и смазка о т най-близкия магазин
на Sony.
O-пръстен (модел номер 4-115-566-0 )
Водонепромокаема опаковка (модел номер
4-141-293-0 )
Смазка (модел номер 2-582-620-0 )
Изсушител (модел номер 3-876-901-0 )
Поддръжка
• След като сте записвали на място с наличие на
морски бриз, измийте устройство със затворен капак внимателно и обилно с прясна вода,
за да премахнете пясъка и солта, след това
избършете с мека суха кърпа. Препоръчваме ви
да потопите устройството в сладка вода за
поне 30 минути. Ако го ставите с остатъци
от морска сол по него това може да доведе до
образуване на ръжда по металните части и
протичане на устройството.
• Ако върху устройството е попаднало слънцезащитно олио, измийте го обилно с хладка вода.
• Почиствайте вътрешността на устройството с мека, суха кърпа. Не мийте вътрешността на устройството.
Извършвайте поддръжка на устройството
всеки път преди и след употреба.
Не използвайте разтворители като алкохол,
бензин или разредител, тъй като това може да
повреди повърхността на устройството.
Когато съхранявате устройството
• Прикачете приложения спейсър към устройството, за да предотвратите износване на
О-пръстена (Вижте илюстрация B).
• Предпазвайте О-пръстена от събиране и задържане на прах.
• Покрийте О-пръстена с тънък слой смазка и
го поставете в улея. След това съхранявайте
устройството в хладно място с добра вентилация. Не затягайте катарамата.
• Избягвайте съхранението на устройството
на студени, горещи или много влажни места,
или заедно с камфор, нафталин, тъй като това
може да повреди устройството.
Подменете водонепромокаемата опаковка с нова
ако откриете драскотини или пукнатини по нея.
След като я подмените проверете за протичане
на вода.
11
Подготовка
C Подмяна на приставки
Не използвайте сила при подмяна на приставките.
*Ако използвате DSC-ТХ7, следните стъпки не са
необходими тъй като приставка F за DSC-ТХ7 вече
е прикачена към устройството при закупуване.
Винаги използвайте правилната приставка за
вашата видеокамера. Изпозлването на грешна
приставка може да доведе до увреда на видеокамерата или да позволи протичане на вода в
устройството.
1 Отворете устройството. (C-1)
Натиснете едновременно бутоните OPEN
1 в горната и долната част на устройството 2 и освободете токата по посока на
стрелката 3, за да отворите корпуса.
Забележки
Внимавайте да не изгубите спейсъра, тъй като той
ще ви трябва за съхранение на устройството.
2 Подменете приставките.
• Отстранете предна приставка F от
модел DSС-TX7, както и задна приставка F (C-21)
Отстранете в частта маркирана с s и
повдигнете приставката като прихванете
частта маркирана с a, както е показано на
илюстрацията.
• Илюстрацията показва предна приставка G и задна приставка G за модел
DSC-ТХ5. (C-22)
Натиснете твърдо позиции маркирани с
означение a и s в илюстрацията.
След като сте подменили приставката,
натиснете бутоните на устройството няколко пъти, за да проверите дали работят.
• Повторно използване на предна и задна приставки F и F(C-22) за фотоапарат DSC-TX7
Натиснете твърдо позиции маркирани с
означение a и s в илюстрацията.
*След като сте отстранили приставката
от устройството за съхранение, не трябва
да я изправяте преди да я съхраните. Може
да се повреди ако се съхранява деформирана.
12
Подготовка на О-пръстена и водонепромокаемата опаковка
1 Отстранете О-пръстена.
2 Покрийте О-пръстена с тънък слой
смазка.
Почистете пясъка или прахта от О-пръстена
или от тялото на фотоапарата на местата,
в които се допира с О-пръстена. Покрийте
О-пръстена с тънък, равномерен слой смазка.
3 Прикачете О-пръстена към това устройство.
4 Проверете водонепромокаемата опаковка за остатъци от прах или пясък.
Забележки
• Не отстранявайте и не прилагайте смазка върху водонепромокаемата опаковка.
• Устройството може да се издраска или в него да протече вода ако капакът е затворен с останали пясък
или прах в О-пръстена или във водонепромокаемата
опаковка.
Уверете се, че сте прочели отделното ръководство за поддръжка на О-пръстена.
Важните подробности за О-пръстена са
описани в това ръководство.
Подготовка на цифровия фотоапарат
Когато използвате фотоапарат инсталиран в това устройство, трябва да настроите настройки “Housing” в положение
“On” във фотоапарата. За подробности
относно настройки Housing, вижте стъпка
4 по-долу.
• Инсталирайте фотоапаратът в стая с
ниска влажност или подобна заобикаляща
среда. Отварянето затварянето на това
устройство в горещи и влажни места
може да доведе до замъгляване на предното стъкло.
• Когато използвате DSC-TX5, уверете се,
че сте подсушили фотоапарата преди да
го инсталирате в утройството.
За повече подробности обърнете се към упътването за употреба приложено към фотоапарата.
1 Отстранете ремъка от фотоапарата.
2 Въведете батериите и “Memory Stick
Duo” носителя.
Уверете се, че батерията е напълно заредена.
Уверете се, че “Memory Stick Duo” носителя
има достатъчно място за запис на изображения.
3 Свалете капачката на обектива, за да
включите захранването на фотоапарата.
Внимавайте да не докосвате обектива докато сваляте капачката.
4 Поставете настройка Housing в положение “On”.
Проверете дали настройка Housing е в положение “On”.
Как да настроите Housing
t
(Settings) t (Main
Settings) t [Housing] t [On]
• След като Housing е поставена в положение “On”, функциитена фотоапарата са
ограничени.
Възможни външни бутони:
Бутон ON/OFF (Захранване), бутон на
затвора, бутон за възпроизвеждане
Функции, възможни от LCD екрана:
– В режим на заснемане:
– MENU, Заснемане/Преглед, Т, W, Смяна на
режим, Светкавица, Макро
– В режим на преглед:
MENU, Заснемане/Преглед, Zoom при
възпроизвеждане, Възпроизвеждане/Стоп
(когато възпроизвеждате филми), Следващо изображение, Предишно изображение
• След като сте поставили фотоапарата
в това устройство, бутон MENU се
изключва.
5 Проверете обектива и LCD екрана за
наличие на мръсотия.
Забележки
• Препоръчваме ви да настроите баланса на белия
цвят под вода в положение “Auto”. За подробности относно тази настройка, обърнете се
към упътването за употреба приложено към
фотоапарата.
• Настройте режим Burst преди да сте поставили
настройка Housing в положение “On”. След като
сте инсталирали устройството, само бутон
[Cancel recording] (Отмяна на записа) e наличен на
LCD екрана.
• AF илюминаторът не може да се използва с това
устройство. Когато настройка Housing е в
положение “On”, AF илюминаторът автоматично преминава в положение “Off” и не може да се
използва
D Инсталиране на цифров фотоапарат в подводното устройство
За целите на илюстрацията тук е използван
модел DSC-TX7.
1 Отворете устройството.
2 Поставете приложения изсушител в
устройството.
Поставете изсушителя в предната част
на устройството. След това задръжте изсушителя в частта a на предната приставка.
Поставете изсушителя вдясно докрай, както
е показано на илюстрацията (D-2).
* Поставете приложения изсушител в
устройството един или два часа преди
употреба.
3 Натиснете бутон ON/OFF (Захранване),
за да включите фотоапарата.
4 Инсталирайте фотоапарата в това
устройство (D-4).
Поддържайте обектива прибран. Употребата на сила при затваряне капачето на
обектива може да причини неизправност.
Уверете се, че винаги изключвате
захранването, когато поставяте
или отстранявате фотоапарата от
устройството.
Проверете дали фотоапаратът е поставен
правилно.
5 Затворете корпуса на устройството и
затегнете токата. (D-5)
За по-голяма сигурност притегнете токата
докато долната и горната част не съвпаднат.
Забележки
Когато затваряте корпуса на устройството, уверете се, че в О-пръстена или
улея няма прах, пясък, косми или друго
чуждо тяло. Ако на тези места има
чужди тела, може да се получи протичане
на вода.
Прикачане на аксесоари
E Прикачане на ремък за ръка
Препоръчваме ви да прикачите ремък за ръка
(приложен в комплекта) преди да използвате
това устройство (Вижте илюстрация E).
F Прикачане и отстраняване на LCD сенника
Как да прикачите (F-1)
1 Прикачете приложения ремък на LCD сенника към това устройство.
2 Изравнете LCD сенника с насоката за
прикачане и натиснете силно, както е
показано.
Как да отстраните (F-2)
Извадете LCD сенника и го отстранете.
Забележки
Внимавайте да не защипете ремъка за ръце или ремъка за
аксесоари, когато затваряте тялото на това устройство. Ако бъдат прищипани от корпуса може да се
получи протичане на вода.
13
Използване на това устройство
G Запис
1 Включете захранването. (G-1)
2 Променете настройките на фотоапарата, за да записвате.
Натиснете контролните бутонина устройството, за да промените с настройки на
фотоапарата подходящи за запис.
Използване на контролните бутони
Натискайте контролните бутони бавно.
• Иконки изведени в екрана на дисплея
– Натиснете контролните бутони еднократно.
Настоящите настройки са изведени до всеки
от контролните бутони. (G-22)
– Натиснете контролните бутони два пъти
Появява се екран за избор на режим.
Иконката, която показва настоящия режим
е изведена в центъра на екрана. Иконката се
променя, когато натиснете контролен бутон.
Натиснете контролния бутон неколкократно,
докато се изведе иконката на желания режим.
(G-22)
• Режими налични с това устройство
Контролен бутон 1
(Режим на
заснемане)
Контролен бутон 2
(Светкавица)
Контролен бутон 3
(Макро)
*4
*4
*1

3 Натиснете лостчето на затвора, за да
запишете изображения. (G-1)
Използване на увеличение (Вижте
илюстрация H)
Натиснете страна Т за телеснимка (Обектите
се приближават).
Натиснете страна W за широк ъгъл (Обектите
се отдалечават).
Забележки
• Ако не записвате изображения известно време,
фотоапаратът се изключва автоматично, за да
предотврати изразходването на батерията. За да
използвате фотоапарата, включете го отново. За
повече подробности, обърнете се към инструкциите
за употреба, приложени към фотоапарата.
• Когато фотоапаратът прегрее, той може автоматично да прекрати записа или да се получи неизправност. За да изпозлвате отново фотоапарата,
оставете го за известно време на подходящо място,
докато се охлади.
• Когато използвате светкавица заедно с това устройство, ефективният обхват на светкавицата може
да се стесни и изображенията като цяло да изглеждат
по-тъмни, така че разстоянието на заснемане в някои
среди (при пълна тъмнина и прочие) могат да са много
скъсени. В такива условия ви препоръчваме да изпозлвате и допълнителна видеолампа освен светкавицата.
• Ако използвате светкавицата под вода, светлината
от нея може да бъде отразена в частици, плуващи
във водата и те ще се заснемат като кръгове от
светлина.
• В зависимост от условията на заснемане може да
има оътразен блясък. Ако това се случи, променете
настройките.
• Във вътрешната част на обектива може да попаднат
прах или други отпадъци, които да се отразят на
режим Затворен фокус. Отстранете прахта и отпадъците от повърхността на обектива.
• Докато заснемате клипове, аудио звукът не може да се
записва правилно.
I Възпроизвеждане

*2


*3


*1, *3


*1 Препоръчваме ви да използвате
(Под вода) или
(Под вода) за заснемане на изображения под
вода.
*2 Режим
(iSweep Panorama) е наличен само за модел DSC-TX5.
(iSweep Panorama) не е наличен за
баланс на белия цвят под вода. Когато заснемате
панорамно под вода, препоръчваме ви да стабилизирате тялото си.
*3 За подробности относно запис на клипове,
обърнете се към инструкциите за употреба на
фотоапарата.
*4 Не можете да настроите светкавицата в положение (Светкавица включена) в режим
(Auto)
или
(Автоматична свекавица) в режим
(Наличен затворен фокус).
За подробности, обърнете се към инструкциите
за употреба на фотоапарата.
14
Можете да възпроизвеждате изображения посредством бутон (Възпроизвеждане). Не можете
да чуете звук.
1 Включете захранването.
2 Натиснете бутон (Възпроизвеждане).
(I-2 )
3 Изберете желаното изображение като
натиснете Контролен бутон 1 или 2.
(I-3)
Към предишно изображение посредством
Контролен бутон 1.
Към следващо изображение посредством Контролен бутон 2.
По време на възпроизвеждане, функцията на
всеки от бутоните на екрана се променя, както е
указано в следната таблица.
Т бутон
Неподвижно
изображение
Възпроизвеждане
(Увеличение при
възпроизвеждане)
Клип
Увеличение при
възпроизвеждане
(при движение)
Пауза
Възпроизвеждане
Изтриване
Преминете към
(Увеличение при
възпроизвеждане)
Т (телеснимка)
W бутон
Контролен
бутон 1
(Режим на
заснемане)
Към следващо
изображение
–
Контролен
бутон 2
(Светкавица)
Контролен
бутон 3
Към предишно
изображение
Изтриване
Преминете към
(Увеличение
при възпроизвеждане) (при
движение)
Преминете към
при възпроизвеждане) (при
движение)
W (Широк
ъгъл)
–
(Отмяна на
увеличение)
t
надясно
T
наляво
R
нагоре
r
надолу
Възпроизвеждане
–
Пауза
–
–
–
Към следващо
изображение
Към следващо
изображение
ОК
Към предишно
изображение
Към предишно
изображение
Отмяна
(Макро)
Изтриване
Изтриване
–
Забележки
Забележки
Ако изображенията на “Memory Stick Duo” са били заснети с други фотоапарати, може да се наложи да промените настройките на фотоапарата, за да ги възпроизведете. За повече подробности, обърнете се към упътването
за употреба приложено към фотоапарата.
Преди да отворите устройството, измийте го
с прясна вода и избършете влагата със суха кърпа.
Когато отворите устройството, внимавайте в
него да не попадне вода от косата ви или банския ви
костюм.
J Отстраняване на цифровия
фотоапарат
1 Изключете захранването. (J-1)
Уверете се, че сте изключили захранването
всеки път, когато инсталирате или отстранявате фотоапарата. Обективът може да се
повреди ако фотоапаратът е включен.
2 Отворете устройството.
3 Отстранете фотоапарата от устройството.
Когато фотоапаратът не е бил ползван дълго
време, той се нагрява. Изключете захранването и оставете фотоапарата да се охлади
преди да го отстраните от устройството.
Внимавайте да не изпуснете фотоапарата, докато го отстранявате.
4 Настройте Housing в положение “Off”.
Преди да направите гмуркане
• Преди да запишете изображения под вода,
първо поставете устройството на дълбочина
около метър, проверете дали няма течове и
дали работи правилно и след това преминете
към гмуркане.
• Инсталирайте фотоапарат в устройството
преди гмуркане и избягвайте доколкото можете отварянето и затварянето на устройството докато сте на борда на лодка или на плажа.
Когато поставяте фотоапарата направете
го на място с колкото е възможно по-ниска
влажност на въздуха.
• Преди да използвате устройството, уверете
се, че между предната и задна част на устройството няма прихванат прах или боклуци.
• Преди да използвате устройството, винаги
проверявайте броя на оставащите възможни
за запис изображения и оставащият живот на
батерията.
• Препоръчваме ви да изпозлвате режим
(Под
вода) за запис на неподвижни изображения под
вода, а
(Под вода) за подводен запис на клип.
15
Подходящо за запис време
Най-подходящото време за запис на изображения е между 10:00 и 14:00 часа, когато слънцето
свети перпендикулярно.
Отстраняване на проблеми
Симптом
Причина/ Поправка
Във вътрешността на
устройството
има капки вода.
• По О-пръстена има драскотини или пукнатини.
b Подменете О-пръстена
с нов.
• О-пръстенът не е поставен правилно.
b Поставете О-пръстена
правилно.
• Токата не е затегната.
b Затегнете токата, докато чуете щракване.
• Изсушителят не е достатъчно изсъхнал.
b Използвайте достатъчно изсъхнал изсушител.
Функцията
за запис не
работи.
• Батерията е изтощена.
b Заредете батерията.
• “Memory Stick Duo” носителят е пълен.
b Поставете друг
“Memory Stick Duo”
или изтрийте ненужни
данни от този “Memory
Stick Duo”.
• Ключето за защита от
запис на “Memory Stick
Duo” носителя е в позиция
LOCK.
b Настройте ключето
в позиция за запис или
поставете нов “Memory
Stick Duo”.
• Фотоапаратът загрява.
b Оставете фотоапарата
на сенчесто място да се
охлади.
Натискането
• Настоящата настройка
на бутон Режим
се появява на екрана при
на заснемане,
еднократно натискане на
Бутон Светкабутона.
вица или Макро
b Натиснете бутона
не довежда до
отново, докато препромяна на
глеждате настоящите
режима.
настройки на екрана.
16
Възпроизвежданото
изображение
не се извежда в
цвета, който
очаквате (Когато записвате
под вода)
• Фотоапаратът не е поставен в позиция (Под
вода) или
(Под вода).
b Уверете се, че фотоапаратът е поставен в
позиция (Под вода)
или
(Под вода).
• Подводният баланс на
белия цвят може да не е
поставен както трябва.
b Проверете настройките за баланс на
белия цвят под вода.
Препоръчваме ви да
настроите баланса на
белия цвят под вода
в положение „Auto”. За
подробности относно
настройката, обърнете
се към упътването за
употреба приложено към
фотоапарата.)
Спецификации
Материал
Пластмаса (PC, ABS), стъкло
Водонепромокаемост
O-пръстен, тока
Устойчивост на налягане
На дълбочина до 40 м под вода
Ключове, които можете да използвате
външно
Бутон ON/OFF (захранване), буто на затвора,
бутон Възпроизвеждане, бутон Zoom (W/T),
режим Заснемане, Светкавица, Макро
Размери
Прибл. 134 х 96 х 46 мм (в/ш/д) (с изключение на
издадените части)
Тегло
Прибл. 310 гр (само калъфа)
Аксесоари в комплекта
Водонепромокаем калъф (1)
Ремък за китка (1)
LCD сенник (1)
Предна приставка F (1)*
Задна приставка F (1)*
*Прикачена към водонепромокаемата калъфка
при закупуване
Предна приставка G (1)
Задна приставка G (1)
Смазка (1)
О-пръстен (1)
Изсушител (двойна опаковка) (1)
Спейсър (1)
Комплект документи
Допълнителни аксесоари
Комплект за О-пъстен ACC-MP101
на опаковката
(Проверете за маркировка
преди да закупите).
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
17
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising