Sony | MPK-WE | Sony MPK-WE WE Водонепропусклив комплект с калъф Инструкции за експлоатация

Водонепромокаем калъф
Marine pack
Упътване за употреба
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony
във връзка с този продукт.
Номер на модела: MPK-WE
Сериен номер. ....................................
Лостче на затвора
(Бутон на затвора)
Бутон ON/OFF
Дифузер
Кукичка за ремък за
ръка
Преден протектор
Вход за триножник
Когато използвате триножник,използвайте триножник
с 5.5 мм или по-къси винтове.това устройство не може
да бъде стабилно прикачено към триножник с дълги
винтове. Ако опитате да прикачите с дълги винтове,
може да причините повреда на устройството.
Бутон OPEN
Zoom (W/T) бутони
LCD сенник
Тока
Диск за избор на режим
Операционни бутони
О-пръстен
Водонепропускаема
опаковка
Спейсър
(отстранете, за да използвате
устройството)
2
Отстраняване на лостчето на
затвора
Прикрепяне на лостчето на затвора


Лостчето на затвора може да се отстранява.
A
Водонепропускаема
опаковка
B
3
C
Предно прикрепяне тип А (1)
(за модели DSC-W290/W275/W270)
Задно прикрепяне тип А-1
(за модел DSC-W290)
Задно прикрепяне тип А-2
(за модели DSC-W275/W270)
Предно прикрепяне тип В (за модели
DSC-W230/W220/W215/W210)
Цифров
Задно
фотоапарат прикрепяне
DSC-W290
DSC-W275/
W270
DSC-W230
DSC-W220/
W215/
W210
4
Задно
прикрепяне
A
A-1
A
A-2
B
B-1
B
B-2
Задно прикрепяне тип В-1
(за модели DSC-W230)
Задно прикрепяне тип В-2
(за модели DSC-W220/W215/W210)
C
1
2-

5
D
DSC-W290/W275/W270
DSC-W230/W220/W215/W210
4
E
2
3
1
F
6
2
G
H
1
2
7
I
Бутон ON/OFF
Лостче на
затвора
(Бутон на
затвора)
Бутон за
увеличение
(Zoom)
Диск за избор на режим
1
J
2
DSC-W290/W275/W270
Бутон DISP (Дисплей)
Бутон (Възпроизвеждане)
z Бутон
Бутон (Макро)
Бутон (Светкавица)
Бутон MENU
Бутон (Изтриване)
Бутон (Самостоятелен таймер)
DSC-W230/W220/W215/W210
Бутон DISP (Дисплей)
Бутон MENU/
Бутон (Изтриване)
z Бутон
Бутон (Макро)
Бутон (Светкавица)
Бутон MENU
8
Бутон HOME
K
1
2
L
1
2
3
1
2
M
1
2
9
Български
Основни опции
Може да се ползва под вода на дълбочина
до 40 м.
• Аква калъфът MPK-WE (определен оттук
нататък като „това устройство”) е само за
употреба с цифрови фотоапарати с марка Sony
(определени оттук нататък като „фотоапарат”) и модел DSC-W290/W275/W270/W230/
W220/W215/W210) (Не всички фотоапарати са
налични в отделните региони и страни.)
• Това устройство е водонепромокаемо, така
че можете да използвате фотоапарата си при
дъжд, сняг, на плажа или под вода.
• Използването на това устройство с фотоапарата и в настройка
(Под вода) или
(Под вода) ще ви позволи да запишете ясни
подводни изображения (Подводен запис на клип
е възможен само при модели DSC-W290/W275/
W270. Модели DSC- W230/W220/W215/W210
нямат тази функция).
Предпазни мерк и
• Когато изпозлвате това устройство докато
се гмуркате уверете се, че сте обърнали внимание на заобикалящата среда. Невниманието
може да доведе до инциденти.
• В случай на протичане на вода, уверете се, че
сте преценили ситуацията и сте изплували
следвайки съответните предписания.
• Не излагайте предното стъкло на силен удар,
тъй като може да се спука.
• Избягвайте отварянето на непромокаемия
калъф близо до или във вода. Подготовката
или инсталирането на цифров фотоапарат и
смяната на “Memory Stick Duo” носителя трябва да се прави на закрито и на места с ниска
влажност и ниска соленост на въздуха.
• Не поставяйте устройството във вода.
• Избягвайте употребата на места със силни
вълни.
• Избягвайте употребата на това устройство
при следните условия:
– на много горещи и влажни места;
– във вода с температура по-висока от 40
градуса по Целзий;
– при температури по-ниски от 0 градуса по
Целзий;
В тези случаи може да се получи кондензиране
на влага или протичане на вода и да повреди
фотоапарата Ви.
10
• Използвайте устройството за не повече от
30 минути наведнъж при температури над 35
градуса по Целзий;
• Не оставяйте устройството изложено на директна слънчева светлина или на много горещо
или влажно място за дълъг период от време.
Ако все пак се налага да оставите устройството изложено на директна слънчева светлина,
покрийте го с кърпа.
• Когато фотоапаратът е бил използван по-дълго
време, той може да е загрял. Изключете захранването и го оставете да се охлади преди да го
отстраните.
• Когато фотоапаратът е загрял, той може да се
изключи сам или да се получи повреда в записа. За
да използвате фотоапарата отново, изключете
захранването и го оставете да се охлади.
Хлабав или огънат O-пръстен може да причини протичане на вода, когато снимате под
вода. Проверете О-пръстена преди употреба.
За подробности прочетете упътването за
поддръжка на О-пръстена.
Ако върху устройството е попаднало
слънцезащитно олио, измийте го добре с
хладка вода преди да използвате отново. Ако
устройството бъде оставено дълго време със
слънцезащитно олио по него, повърхността
му може да се повреди (да се получат обезцветявания или пукнатини).
Протичане на вода
Ако в устройството попадне вода, спрете незабавно употребата му.
Ако фотоапаратът се намокри, отнесете го в
най-близкия оторизиран сервиз. Стойността на
ремонта трябва да се поеме от купувача.
Ефект против замъгляване
Въпреки, че предното стъкло на това устройство е третирано против замъгляване, уверете
че, че поставяте фотоапарат в устройството в
помещение с ниска влажност на въздуха.
Преди употреба
• Преди да използвате това устройство под
вода, първо поставете устройството на
дълбочина 1 м и проверете дали фотоапаратът функционира правилно и дали устройството не е протекло и след това продължете с подводното заснемане.
• В случай, че неизправност на това устройство доведе до повреда на съдържащото се
в него оборудване поради протичане на вода,
Sony не гарантира и не покрива отстраняването на щетите по допълнителното
оборудване (фотоапарат, батерии и т.н.) и
записите на фотоапарата.
О-пръстен и непромокаема
опаковка
О-пръстен
О-пръстенът осигурява водонепромокаемите
качества на този фотоапарат или на друго оборудване. За подробности обърнете се към отделните инструкции за поддръжка на О-пръстена.
Неправилната поддръжка на О-пръстена може да
доведе до протичане на вода.
Водонепромокаема опаковка
Не отстранявайте и не прилагайте смазка върху
непромокаемата опаковка. Ако опаковката се
надуе или издраска, това може да доведе до прочитане на вода.
Ако водонепромокаемата опаковка падне, поставете я отново като внимавате да не се усуче.
(Вижте илюстрация A).
Сервизна поддръжка на О-пръстена и
водонепромокаемата опаковка
О-пръстен
Сервизната поддръжка на О-пръстена се различава в зависимост от честотата на употреба на
устройството и условията. Обикновено е около
година.
Водонепромокаема опаковка
Подменете водонепромокаемата опаковка с нова
ако откриете драскотини или пукнатини по нея.
След като я подмените проверете за протичане
на вода.
О-пръстен, водонепромокаема опаковка и
смазка
Можете да закупите О-пръстен, водонепромокаема опаковка и смазка о т най-близкия магазин
на Sony.
O-пръстен (модел номер 3-080-065-0 )
Водонепромокаема опаковка (модел номер
3-080-066-0 )
Смазка (модел номер 3-071-370-0 )
Поддръжка
• След като сте записвали на място с наличие на
морски бриз, измийте устройство със затворен капак внимателно и обилно с прясна вода,
за да премахнете пясъка и солта, след това
избършете с мека суха кърпа. Препоръчваме ви
да потопите устройството в сладка вода за
поне 30 минути. Ако го ставите с остатъци
от морска сол по него това може да доведе до
образуване на ръжда по металните части и
протичане на устройството.
• Ако върху устройството е попаднало слънцезащитно олио, измийте го обилно с хладка вода.
• Почиствайте вътрешността на устройството с мека, суха кърпа. Не мийте вътрешността на устройството.
Извършвайте поддръжка на устройството
всеки път преди и след употреба.
Не използвайте разтворители като алкохол,
бензин или разредител, тъй като това може да
повреди повърхността на устройството.
Когато съхранявате устройството
• Прикачете приложения спейсър към устройството, за да предотвратите износване на
О-пръстена (Вижте илюстрация B).
• Предпазвайте О-пръстена от събиране и задържане на прах.
• Покрийте О-пръстена с тънък слой смазка и
го поставете в улея. След това съхранявайте
устройството в хладно място с добра вентилация. Не затягайте катарамата.
• Избягвайте съхранението на устройството
на студени, горещи или много влажни места,
или заедно с камфор, нафталин, тъй като това
може да повреди устройството.
Смазка
Използвайте смазката в приложената синя туба.
Използването на смазката в жълтата туба или
друга смазка може да причини повреда на О-пръстена и доведе до протичане на вода.
11
Подготовка
C Подмяна на приставки
Следните процедури са обяснени като за илюстрация са използвани модели DSC-W290/W230.
За подробности обърнете се към инструкциите
за употреба на вашия фотоапарат.
Забележки
• Не отстранявайте и не прилагайте смазка
върху водонепромокаемата опаковка.
• Устройството може да се издраска или в него
да протече вода ако капакът е затворен с
останали пясък или прах в О-пръстена или във
водонепромокаемата опаковка.
Уверете се, че сте прочели отделното
ръководство за поддръжка на О-пръстена.
Важните подробности за О-пръстена са
описани в това ръководство.
*Ако използвате DSC-W290, следните стъпки не са
необходими тъй като приставка А за DSC-W290
вече е прикачена към устройството при закупуване.
1 Отворете устройството. (C-1)
Натиснете едновременно бутоните OPEN
в горната и долната част на устройството
1 и освободете токата по посока на стрелката 2, за да отворите корпуса.
Забележки
Внимавайте да не изгубите спейсъра, тъй като той
ще ви трябва за съхранение на устройството.
2 Подменете приставките.
• Отстранете предна приставка А от
модел DSС-W290, както и задна приставка А1 (C-21)
Хванете предна приставка А за частта
a, както е показано на илюстрацията и я
повдигнете нагоре.
Натиснете леко с пръст вътрешната стена
на задна приставка А-1и я повдигнете нагоре.
• Използвайте предната и задна приставки,
създадени за вашия фотоапарат. (C-22)
Илюстрацията показва предна приставка В и
задна приставка В-1 за модел DSC-W230.
Натиснете твърдо позиции маркирани с означение a в илюстрацията.
След като сте подменили приставката, натиснете бутоните на устройството няколко
пъти, за да проверите дали работят.
D Подготовка на цифровия
фотоапарат
Инсталирайте фотоапаратът в стая с ниска
влажност или подобна заобикаляща среда. Отварянето затварянето на това устройство в горещи и влажни места може да доведе до замъгляване
на предното стъкло.
1 Отстранете ремъка от фотоапарата.
2 Въведете батериите и “Memory Stick
3
4
5
* След като сте отстранили приставката от устройството за съхранение, не трябва да я изправяте преди
да я съхраните. Може да се повреди ако се съхранява
деформирана.
Подготовка на О-пръстена и
водонепромокаемата опаковка
1 Отстранете О-пръстена.
2 Покрийте О-пръстена с тънък слой
смазка.
Почистете пясъка или прахта от О-пръстена или от тялото на фотоапарата на
местата, в които се допира с О-пръстена.
Покрийте О-пръстена с тънък, равномерен
слой смазка.
3 Прикачете О-пръстена към това устройство.
4 Проверете водонепромокаемата опаковка за остатъци от прах или пясък.
12
6
7
Duo” носителя.
Уверете се, че батерията е напълно заредена.
Уверете се, че “Memory Stick Duo” носителя
има достатъчно място за запис на изображения.
Натиснете бутон ON/OFF (Захранване),
за да включите фотоапарата.
Изберете REC Mode (D-4).
За да запишете цифрови изображения изберете
(Избор на сцена) посредством диска за
избор на режим. За да запишете клипове изберете
(Режим клип) посредством диска за
избор на режим.
Изберете режим в REC Mode.
За да запишете цифрови изображения под вода
изберете
(Под вода) на LCD екрана.
За да запишете клипове под вода, натиснете
бутон MENU, за да изведете екран за избор на
режим и изберете
(Под вода) на LCD екрана (само за модели DSC-W290/W275/W270).
Поставете AF Illuminator в позиция [Off].
AF Illuminator не може да се използва с това
устройство.
Проверете обектива и LCD екрана за
наличие на мръсотия.
Забележки
Записът на клипове под вода е възможен само за
модели DSC-W290/W275/W270. Модели DSCW230/W220/W215/W210 нямат тази функция.
E Инсталиране на цифров фотоапарат в подводното устройство
Уверете се, че винаги изключвате захранването, когато поставяте или отстранявате фотоапарата от устройството.
Обективът може да се повреди ако фотоапаратът е включен.
1 Натиснете бутон ON/OFF (Захранване),
за да включите фотоапарата.
2 Инсталирайте фотоапарата в това
устройство (E-2).
Проверете дали фотоапаратът е поставен
правилно.
3 Затворете корпуса на устройството и
затегнете токата. E-3)
За по-голяма сигурност притегнете токата
докато долната и горната част не съвпаднат.
Забележки
Когато затваряте корпуса на устройството, уверете се, че в О-пръстена или улея няма
прах, пясък, косми или друго чуждо тяло. Ако
на тези места има чужди тела, може да се
получи протичане на вода.
Позиция на токата при затваряне на
тялото на устройството
Добър пример (E-31)
Лош пример (E-32)
Ако затворите токата както е показано на фигура (E-32), токата ще заседне и затварянето на
устройството ще стане невъзможно.
Прикачане на аксесоари
F Прикачане на ремък за ръка
Препоръчваме ви да прикачите ремък за ръка
(приложен в комплекта) преди да използвате
това устройство (Вижте илюстрация F).
G Прикачане на дифузер
Препоръчваме ви да прикачите дифузер преди да
записвате с помощта на светкавицата.
Изравнете дифузера с протектора на предното
стъкло и притиснете силно, както е показано.
H Прикачане и отстраняване на LCD
сенника
Забележки
Внимавайте да не защипете ремъка за ръце или
ремъка за аксесоари, когато затваряте тялото
на това устройство. Ако бъдат прищипани от
корпуса може да се получи протичане на вода.
Използване на морския
комплект
I Запис
1 Включете захранването. (I-1)
2 Натиснете лостчето/бутона на затвора, за да запишете изображения (I-2).
J Използване/Настройка на различни
функции.
Можете да използвате различни функции на
фотоапарата, когато е инсталиран в това
устройство.
Избор на режим
• Изберете REC Mode, чрез Диск за избор на
режим на устройството.
За да запишете неподвижни изображения
За да запишете
(Режим клип)
клипове
• Когато настроите REC Mode в положение
(Избор на сцена) или (Режим клип),
можете да изберете подрежим.
Натиснете бутон MENU на устройството и
изберете желания режим посредством бутони
(Светкавица) или (Макро).
* Препоръчваме ви да използвате
(Под вода) в режим Избор на сцена за запис на неподвижни изображения под вода или
(Под вода) за запис на клипове
под вода (само за модели DSC-W290/W275/W270).
Забележки
Записът на клипове под вода е възможен само за
модели DSC-W290/W275/W270. Модели DSCW230/W220/W215/W210 нямат тази функция.
Избор на баланс на белия цвят под вода
Регулирайте цветовия тон в режим (Под
вода) в
(Избор на сцена) или в
(Под вода)
в режим на избор на клип.
(Auto)
Как да прикачите (H-1)
1 Прикачете приложения ремък на LCD
сенника към това устройство.
2 Изравнете LCD сенника с насоката за
прикачане и натиснете силно, както
е показано.
Как да отстраните (H-2)
Извадете LCD сенника и го отстранете.
всички REC режими
освен за (Режим
клип)
Фотоапаратът регулира цветните тонове под вода автоматично,
така че да изглеждат естествени.
(Underwater 1) Регулира подводните условия, където преобладава синия цвят.
(Underwater 2) Регулира подводните условия, където преобладава зеления цвят.
(Flash)
Регулира използването на светкавица под вода.
13
Забележки
M Отстраняване на цифровия фо-
За потребителите на модели DSC-W290/
W275/W270
тоапарат
1 Изключете захранването. (M-1)
•
(Светкавица) в [Underwater White Balance]
не е налична.
• [Underwater White Balance] не е наличен, когато
светкавицата е в положение [Flash On].
За потребителите на модели DSC-W230/
W220/W215/W210
• Ако използвате светкавицата, докато подводният баланс на белия цвят е в настройка
различна от (Светкавица), [Underwater
White Balance] автоматично преминава в
настройка
(Auto).
Използване на увеличение (Вижте
илюстрация K)
1 Натиснете страна W за широк ъгъл (Обектите се отдалечават).
2 Натиснете страна Т за телеснимка (Обектите се приближават).
Забележки
• Ако не записвате изображения известно време,
фотоапаратът се изключва автоматично, за
да предотврати изразходването на батерията.
За да използвате фотоапарата, включете го
отново. За повече подробности, обърнете се
към инструкциите за употреба, приложени към
фотоапарата.
• Ако използвате светкавица прикачена към
този уред, разстоянието на заснемане може
да е по-късо в зависимост от ситуацията.
Препоръчваме ви да използвате светкавица за
подводни снимки модел HVL-ML20M (продава
се отделно).
• В зависимост от условията на заснемане може
да се появи отражение. Ако това се случи
сменете режима.
• С това устройство не можете да използвате
функция Smile Shutter за модели DSС-W290/
W275/W270.
L Възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате изображения
на LCD екрана като използвате операционния
бутон. Не можете да чуете звук.
1 Включете захранването. (L-1)
2 Натиснете бутон (Възпроизвеждане). (L-2)
3 Изберете желаното изображение. (L-3)
L-3 1: Към предишно изображение
L-3 2: Към следващо изображение
За подробности обърнете се към инструкциите за употреба, приложени към фотоапарата.
14
Уверете се, че сте изключили захранването всеки път, когато инсталирате
или отстранявате фотоапарата. Обективът може да се повреди ако фотоапаратът е включен.
2 Натиснете бутони OPEN в горната и
долна част на устройството заедно
1 и освободете токата по посока на
стрелката 2, за да отворите корпуса
на устройството. (M-2)
3 Отстранете фотоапарата от устройството.
Когато фотоапаратът не е бил ползван дълго
време, той се нагрява. Изключете захранването и оставете фотоапарата да се охлади
преди да го отстраните от устройството.
Внимавайте да не изпуснете фотоапарата, докато го отстранявате.
4 Отменете
(Под вода) или
(Под
вода).
5 Настройте AF Illuminator в положение
[Auto].
Забележки
Преди да отворите устройството, измийте го
с прясна вода и избършете влагата със суха кърпа.
Когато отворите устройството, внимавайте в
него да не попадне вода от косата ви или банския
ви костюм.
Преди да направите гмуркане
• Преди да запишете изображения под вода, първо
поставете устройството на дълбочина около
метър, проверете дали няма течове и дали
работи правилно и след това преминете към
гмуркане.
• Инсталирайте фотоапарат в устройството
преди гмуркане и избягвайте доколкото можете
отварянето и затварянето на устройството
докато сте на борда на лодка или на плажа. Когато поставяте фотоапарата направете го на
място с колкото е възможно по-ниска влажност
на въздуха.
• Преди да използвате устройството, уверете се,
че между предната и задна част на устройството няма прихванат прах или боклуци.
• Преди да използвате устройството, винаги
проверявайте броя на оставащите възможни
за запис изображения и оставащият живот на
батерията.
Подходящо за запис време
Спецификации
Най-подходящото време за запис на изображения е между 10:00 и 14:00 часа, когато слънцето
свети перпендикулярно.
За да запишете изображения на места, където
слънцето не осветява добре или нощем, моля
използвайте подводна видео лампа модел HVLML20M (продава се отделно).
Материал
Отстраняване на проблеми
Симптом
Причина/ Поправка
Във вътрешността на
устройството
има капки вода.
• По О-пръстена има драскотини или пукнатини.
b Подменете О-пръстена
с нов.
• О-пръстенът не е поставен правилно.
b Поставете О-пръстена
правилно.
• Токата не е затегната.
b Затегнете токата, докато чуете щракване.
Функцията
за запис не
работи.
Възпроизвежданото
изображение
не се извежда в
цвета, който
очаквате (Когато записвате
под вода)
• Батерията е изтощена.
b Заредете батерията.
• “Memory Stick Duo” носителят е пълен.
b Поставете друг
“Memory Stick Duo”
или изтрийте ненужни
данни от този “Memory
Stick Duo”.
• Ключето за защита от
запис на “Memory Stick
Duo” носителя е в позиция
LOCK.
b Настройте ключето
в позиция за запис или
поставете нов “Memory
Stick Duo”.
• Фотоапаратът загрява.
b Оставете фотоапарата
на сенчесто място да се
охлади.
• Фотоапаратът не е поставен в позиция (Под
вода) или
(Под вода).
b Уверете се, че фотоапаратът е поставен в
позиция (Под вода)
или
(Под вода).
• Подводният баланс на
белия цвят може да не е
поставен както трябва.
b Проверете настройките за баланс на белия
цвят под вода.
Пластмаса (PC, ABS), стъкло
Водонепромокаемост
O-пръстен, тока
Устойчивост на налягане
На дълбочина до 40 м под вода
Ключове, които можете да използвате
външно
Бутон ON/OFF (захранване), бутон Zoom
(W/T), затвор, смяна на режими, контрол,
MENU, Изтриване, HOME (само за модели
DCS-W230/W220/W215/W210), възпроизвеждане
Размери
Прибл. 148 х 112 х 89 мм (в/ш/д) (с изключение
на издадените части)
Тегло
Прибл. 480 гр (само калъфа)
Аксесоари в комплекта
Водонепромокаем калъф (1)
Ремък за китка (1)
LCD сенник (1)
Дифузер (1)
Предна приставка А (за модели DSC-W290/
W275/W270) (1)*
Задна приставка А-1 (за модел DSC-W290) (1)*
Задна приставка А-2 (за модели DSC-W275/
W270) (1)
*Прикачена към водонепромокаемата калъфка
при закупуване
Предна приставка В (за модели DCS-W230/
W220/W215/W210) (1)
Задна приставка В-1 (за модел DCS-W230) (1)
Задна приставка В-2 (за модели DCS-W220/
W215/W210) (1)
Смазка (1)
О-пръстен (1)
Спейсър (1)
Комплект документи
Допълнителни аксесоари
Ръчен комплект модел VCT-MP1K
Подводна видео лампа модел HVL-ML20M
(трябва да се използва заедно с ръчен комплект
модел VCT-MP1K и батерия “InfoLITHIUM”
(серия М) (зарядно за батерии серия М)).
Комплект за О-пъстен ACC-MP105
(Проверете за маркировка
на опаковката
преди да закупите).
Устройството позволява прикачането на
гореупоменатите продукти, както и подводни аксесоари с марка SEA&SEA SUNPAK CO.,
Ltd. За подробности относно тези аксесоари,
обърнете се към следната уебстраница.
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/
mpk/index.html
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
15
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising