Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Belaidė asmeninė 3D peržiūros priemonė Naudojimo instrukcijos

4-471-977-G1(1) (LT)
Ant galvos
tvirtinamas
ekranas
Nurodymų vadovas
Prieš pradedant naudoti
Instrukcijas, kaip sujungti sistemą, dėvėti
įrenginį ir nustatyti pradinius nustatymus,
žr. „Pasirengimo darbui vadove“.
HMZ-T3W
Įspėjimas
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros
smūgio pavojų, saugokite šį aparatą nuo
lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių
(pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo) atjungiamas maitinimo kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą
kintamosios srovės elektros lizdą.
Sutrikus įrenginio veikimui, nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Nemontuokite šios įrangos uždaroje erdvėje,
pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Atsargumo priemonės
Rinkinys neatjungtas nuo kintamosios srovės
šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas
į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą),
net jei yra išjungtas.
Etiketė yra procesoriaus įrenginio ir maitinimo
elemento įrenginio apačioje.
2
Kinijos klientams:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Su sveikata susijusios
atsargumo priemonės
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/support/
Tinkamas naudojimas
Amžiaus apribojimai
Vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimas
naudojant šį įrenginį gali paveikti
augančių vaikų sveikatą. Įrenginio
neturėtų naudoti jaunesni nei 15 metų
vaikai.
Naudokite šio įrenginio slaptažodžio
apsaugos funkciją (32 psl.), kad
apribotumėte vaikų naudojimąsi
įrenginiu.
Vaizdo įrašų žiūrėjimas naudojant ant
galvos tvirtinamą ekraną
• Kai kuriems žmonėms žiūrint vaizdus ar
žaidžiant žaidimus gali kilti diskomforto
pojūtis (pvz., akių įtampa, pykinimas,
nuovargis ar jūrligė). Sony rekomenduoja
visiems žiūrovams žiūrint vaizdus ar
žaidžiant žaidimus reguliariai daryti
pertraukas. Būtinų pertraukų trukmė ir
dažnumas įvairiems asmenims skiriasi.
Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį
nors diskomfortą, liaukitės žiūrėję vaizdo
įrašą ar žaidę, kol diskomforto pojūtis
praeis. Jei būtina, pasitarkite su gydytoju.
• Venkite dėvėti įrenginį aplinkoje, kurioje
galva gali drebėti, eidami ar atlikdami
pratimus, nes didėja diskomforto pojūčio
tikimybė.
• Jei norite gauti naujausią informaciją,
peržiūrėkite (i) bet kokio kito su šiuo
įrenginiu naudojamo įrenginio arba
laikmenos naudojimo vadovą ir (ii) mūsų
interneto svetainę toliau pateiktu adresu.
Europos, Rusijos, Ukrainos ir Jungtinės
Karalystės klientams:
http://www.sony-europe.com/support
• Įsitikinkite, kad tinkamai dėvite ant galvos
tvirtinamą įrenginį.
– Instrukcijas, kaip dėvėti įrenginį,
žr. „Pasirengimo darbui vadove“.
– Kad išvengtumėte ekranų iškraipymo,
patikrinkite ekranų lygiavimą pagal
pradinį patvirtinimo ekraną.
– Atminkite, kad numetus įrenginį ar
neatsargiai su juo elgiantis, ekranai
gali išsikraipyti.
• Ilgai nelieskite procesoriaus įrenginio,
maitinimo elemento įrenginio ar
kintamosios srovės adapterio, kai jie
naudojami. Odai ilgesnį laiką liečiantis
su įrenginiu, galimi žemos temperatūros
nudegimai.
• Ant galvos tvirtinamas įrenginys gali
būti sureguliuotas 53,0–76,7 mm
(2 1/8–3 1/8 col.) diapazonu, kad atitiktų
atstumą tarp jūsų akių (tarp vyzdžių).
Jei toks diapazonas jums netinka,
sistemos nenaudokite.
• Numatyta, kad po 3 valandų
nepertraukiamo žiūrėjimo parodomas
įspėjimo pranešimas dėl automatinio
išjungimo. Jei pranešimą išjungiate
ir toliau žiūrite, sistema automatiškai
išsijungs po dar 3 valandų.
Kaip žiūrėti patogiai
Vaizdai suvokiami taip, tarsi būtų tam
tikru atstumu nuo žiūrinčiojo.
Jei įprastai nešiojate akinius ar kontaktinius
lęšius, dėvėkite juos naudodami įrenginį
(išskyrus skaitymui skirtus akinius).
Atminkite, kad dėvint dvižidinius akinius
žiūrėjimo kokybė gali būti prastesnė nei
optimali.
JAV ir Lotynų Amerikos klientams:
http://esupport.sony.com/
Kanados klientams:
http://esupport.sony.com/CA/
3
Atsargumo priemonės
Maitinimo tiekimas
Montavimo aplinka
Pastatykite kintamosios srovės adapterį
netoli sieninio elektros lizdo (maitinimo
tinklo). Jei girdite keistų garsų, užuodžiate
neįprastą kvapą ar pastebite iš sistemos
kylančių dūmų, nedelsdami išjunkite
maitinimą ištraukdami kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
Vien paspaudus ant galvos tvirtinamo
įrenginio ar procesoriaus įrenginio
maitinimo mygtuką sistema nebus
visiškai išjungta.
Venkite montuoti toliau pateiktose
aplinkose.
• Vietose, kuriose gali būti virpesių
• Tiesioginių saulės spindulių
pasiekiamose vietose ar vietose, kur labai
karšta ar drėgna
• Vietose, kuriose ypač šalta
Ant procesoriaus įrenginio ar maitinimo
elemento įrenginio nedėkite talpų su
skysčiais (pvz., gėlių vazų) ir nenaudokite
sistemos ten, kur ji gali būti aptaškyta.
Aptaškius vandeniu sistema gali sugesti.
Kintamosios srovės adapteris
• Nenaudokite nenurodytų adapterių.
Galite sugadinti gaminį.
• Jei naudosite ne būtent šiai sistemai
skirtą USB kabelį ar kintamosios srovės
maitinimo laidą, nebus užtikrintas
tinkamas veikimas ir sauga.
• Neardykite ir nemodifikuokite
kintamosios srovės adapterio.
• Nelieskite metalinių kintamosios srovės
adapterio dalių. Labai svarbu atminti,
kad liečiant jį metaliniu įrankiu, gali įvykti
trumpasis jungimas ir kintamosios srovės
adapteris suges.
• Jei naudojamas USB šakotuvas ar USB
ilgintuvas, veikimas neužtikrinamas.
Naudokite tik prie sistemos pridėtą USB
kabelį ir vadovaukitės įrenginio, kurį
ketinate prijungti, prijungimo
instrukcijomis.
Įmontuotasis maitinimo elementas
• Maitinimo elementą rekomenduojama
pakeisti, kai veikimo laikas esant visiškai
įkrautam maitinimo elementui yra beveik
perpus trumpesnis nei naudojant pirmąjį
kartą. Kreipkitės į artimiausią Sony
techninės priežiūros centrą.
• Paprastai visiškai iškrautą maitinimo
elementą galima pakartotinai įkrauti
500 kartų. Įkrovimų skaičius priklauso
nuo naudojimo sąlygų.
4
• Jei ilgesnį laiką gaminio nenaudosite,
kas šešis mėnesius pakartotinai įkraukite
maitinimo elementą, kad išvengtumėte
jo degradacijos.
Transportavimas
Neneškite gaminio laikydami jį už kabelio
ar galvos juostų. Gaminys gali nukristi ar
sudužti ir būti sugadintas.
Kondensacija
Kondensacija susidaro, kai ore esanti
drėgmė kondensuojasi ant metalinių
skydelių ar kitų dalių, suformuodama
lašelius. Kondensatas gali susidaryti ant
išorinių sistemos paviršių bei jos viduje,
jei sistema staiga perkeliama iš šaltos
aplinkos į šiltą arba jei šaltame kambaryje,
kuriame sumontuota sistema, įjungiamas
šildytuvas. Susiformavus kondensatui
sistemos nenaudokite, kol lašeliai išgaruos.
• Jei sistema neprijungta prie sieninio
elektros lizdo (maitinimo tinklo)
Palikite sistemą neprijungtą ir palaukite,
kol lašeliai išgaruos.
• Jei sistema neįjungta
Palikite sistemą išjungtą ir palaukite,
kol lašeliai išgaruos.
• Jei sistema įjungta
Palikite sistemą įjungtą ir palaukite,
kol lašeliai išgaruos.
Naudojant sistemą, kai yra
susikondensavusi drėgmė, sistema gali
sugesti.
Statinis elektros krūvis
Pradinis garsumas
Sausuoju metų laiku ausyse galite jausti
dilgčiojimą. Tai nerodo sistemos gedimo.
Dilgčiojimas gali būti jaučiamas dėl jūsų
kūne susikaupusio statinio elektros krūvio.
Statinio elektros krūvio poveikį galima
sumažinti dėvint iš natūralių medžiagų
pasiūtus drabužius, nes jie įsielektrina
mažiau.
Kad išvengtumėte staigios ypač garsios
išvesties, nustatykite žemą pradinį
garsumą. Garsumą didinkite palaipsniui,
kol pasieksite norimą lygį.
Objektyvų priežiūra
• Elkitės su ant galvos tvirtinamo įrenginio
objektyvais atsargiai, kad neišteptumėte
ir nesubraižytumėte jų. Jei objektyvai yra
nešvarūs, švelniai nuvalykite juos
objektyvams skirta minkšta šluoste.
• Nenaudokite skystų priemonių, pvz.,
objektyvų valymo skysčių, vandens ar
alkoholio pagrindu pagamintų valiklių.
• Valydami objektyvus, venkite smūgių ir
nenaudokite didelės jėgos. Jei objektyvus
perskelsite ar jie įtrūks, galite susižeisti.
Jei perskelsite objektyvą arba jis įtrūks,
nedelsdami nustokite naudotis sistema
ir nelieskite pažeistos dalies.
Pakuotės medžiagos
Išsaugokite originalią dėžutę ir apsaugines
pagalvėles ateičiai, jei kraustytumėtės,
reikėtų gabenti sistemą taisyti ar dėl kitų
priežasčių.
HDMI lizdai ir jungtys
Kad išvengtumėte HDMI lizdų ir jungčių
pažeidimų, laikykitės šių atsargumo
priemonių.
• Jungdami kabelius, atkreipkite dėmesį
į jungčių ir HDMI lizdų maitinimo
įrenginyje ar procesoriaus įrenginyje
formas ir jungimo kryptis.
HDMI įvestis ir išvestis
Sistemos valymas
Išorinius sistemos paviršius valykite
minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite tirpiklių, pvz.,
skiediklių, benzino ar alkoholio, nes šios
medžiagos gali pažeisti paviršių.
Jungtis yra apversta
HDMI įvestis ir išvestis
Ausinių priežiūra
• Dėl nešvaraus ausinių kištuko gali
kilti statinio triukšmo arba garsas gali
trūkinėti. Kad užtikrintumėte optimalų
garsą, reguliariai valykite kištuką minkšta
sausa šluoste.
• Taip pat nuvalykite ausinių pagalvėles.
Nuimkite pagalvėles nuo ausinių ir
rankomis nuplaukite jas naudodami
švelnų valiklį. Išplautas pagalvėles prieš
naudodami gerai išdžiovinkite.
Klausymas dideliu garsumu ilgą laiką
Klausydami dideliu garsumu ilgą laiką
galite pakenkti klausai. Saugokite savo
klausą ir venkite klausyti dideliu garsumu.
Jungtis nelaikoma tiesiai
• Perkeldami procesoriaus įrenginį, būtinai
atjunkite HDMI kabelį.
• Kai prijungiate ar atjungiate HDMI
kabelius, jungtį laikykite tiesiai.
Nelaikykite jungties pakreiptos ir į HDMI
lizdą nekiškite naudodami didelę jėgą.
• Naudokite pridedamą HDMI kabelį ar
parduotuvėse parduodamą didelės
spartos HDMI kabelį.
5
Ausinių naudojimas
• Jei dėl pridedamų ausinių naudojimo kiltų
alerginė reakcija, nedelsdami nustokite
jas naudoti ir kreipkitės į gydytoją.
• Norėdami atjungti ausines nuo ant galvos
tvirtinamo įrenginio arba procesoriaus
įrenginio, laikykite už kištuko. Traukdami
už ausinių laido galite jį sugadinti.
• Ilgai naudojant ar sandėliuojant ausinių
pagalvėlės gali susidėvėti.
Belaidis ryšys
• Nors šioje sistemoje yra belaidžio ryšio
šifravimo funkcija, būtinai įvertinkite
galimo slapto duomenų perėmimo
tikimybę. Nenaudokite sistemos
slaptiems duomenims ar įžvalgoms
siųsti / gauti ar bet kokiu kitu pavojų
žmogaus gyvybei galinčiu kelti būdu.
• Duomenų perėmimas reiškia, kad trečioji
šalis tyčia ar netyčia gauna turinį iš
belaidžio ryšio su imtuvu.
• Ši sistema belaidžiam ryšiui naudoja
60 GHz dažnio diapazoną. Šį diapazoną
gali naudoti kiti belaidžio ryšio įrenginiai.
Norėdami išvengti signalo tarp šios
sistemos ir tų įrenginių trikdžių, atminkite
toliau nurodytus dalykus.
Šioje sistemoje naudojamas 60 GHz
dažnio diapazonas moduliacijai vykdyti
naudoja OFDM sistemą.
• Jei 3 ar daugiau 60 GHz diapazono
belaidžių įrenginių porų, įskaitant šį
gaminį, suaktyvinami 20 metrų (66 pėdų)
spinduliu, dėl signalo trikdžių belaidis
ryšys gali būti išjungtas.
• Lėktuve šios sistemos belaidžio ryšio
funkciją išjunkite.
6
Belaidžio ryšio funkcijos apribojimai
šalyse / regionuose
• JAV, Kanadoje, Puerto Rike, Meksikoje,
Australijoje ir Turkijoje belaidžiu ryšiu
galima naudotis tik patalpose. Belaidžio
ryšio naudojimą ne patalpose draudžia
įstatymas, o už neteisėtus veiksmus yra
baudžiama.
• Šios sistemos belaidžio ryšio funkcija
galima naudotis tik šiose šalyse.
Naudojimas kitose šalyse gali prieštarauti
įstatymui ir būti baudžiamas.
Klientams, naudojantiems JAV, Kanadoje
arba Puerto Rike įsigytą HMZ-T3W
Šios sistemos belaidžio ryšio funkcija
galima naudotis tik JAV, Kanadoje ir
Puerto Rike.
Klientams, naudojantiems ES ar kitose
Europos šalyse, Turkijoje, Australijoje
arba Naujojoje Zelandijoje įsigytą
HMZ-T3W
Šios sistemos belaidžio ryšio funkcija
galima naudotis tik šiose šalyse:
Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje,
Ispanijoje, Šveicarijoje, Portugalijoje,
Austrijoje, Graikijoje, Nyderlanduose,
Belgijoje, Liuksemburge, Danijoje,
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje,
Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje,
Čekijoje, Turkijoje, Bulgarijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Australijoje
ir Naujojoje Zelandijoje.
Klientams, naudojantiems kitose šalyse
įsigytą HMZ-T3W
Šios sistemos belaidžio ryšio funkcija
galima naudotis tik šalyje, kurioje sistema
buvo įsigyta.
Turinys
Su sveikata susijusios atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pridedami priedai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dalys ir valdikliai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Maitinimo elemento krovimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Naudojimas belaidžiu ryšiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Naudojimas laidiniu ryšiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Naudojimas su nešiojamuoju įrenginiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ant galvos tvirtinamo įrenginio pritvirtinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ekranų lygiavimo patikrinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sistemos nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sistemos išmetimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prekių ženklai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7
• HDMI kabelis (1)
Pridedami priedai
Įsitikinkite, kad įsigijus sistemą su ja
pridedami toliau pateikti elementai.
Jei trūksta kurių nors elementų,
kreipkitės į Sony pardavėją arba
vietos įgaliotąjį Sony techninės
priežiūros centrą.
• Šviesos blokatorius (apatinis) (1)
Kaip diegti pridedamus priedus,
žr. „Pasirengimo darbui vadove“.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (2)
Pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) naudokite tik su šia sistema,
nenaudokite su kitais elektronikos
gaminiais.
• Kintamosios srovės adapteris
(didysis) (AC-L200D) (1)
• Kintamosios srovės adapteris
(mažasis) (AC-UD10) (1)
• Prijungimo laido laikiklis (1)
• Ausinės (1)
• Ausinių pagalvėlės (1 rinkinys)
Vidutinio dydžio ausinių pagalvėlės
perkant jau yra pritvirtintos prie
ausinių.
• Nešiojimo dėklas (1)
• Micro USB kabelis
(skirtas AC-UD10) (1)
• Stovas (1)
8
• Nurodymų vadovas (šis vadovas)
• Pasirengimo darbui vadovas
Dalys ir valdikliai
Informaciją, kaip prijungti ir dėvėti sistemą, žr. pasirengimo darbui vadove.
Ant galvos tvirtinamas įrenginys (HMZ-T3W-H)
Viršutinis galvos juostos
reguliatorius
Viršutinis galvos juostos
dirželis
Kaktos atrama
Apatinis galvos juostos
dirželis
Apatinis galvos juostos
reguliatorius
Priedo jutiklis
VOL +/– mygtukai
Neuždenkite jutiklio angos.
 (Maitinimo įjungimo /
budėjimo režimo) mygtukas
Objektyvų aprėpties
reguliatoriai
Palaikykite nuspaudę mygtuką
ilgiau nei vieną sekundę, kad
įjungtumėte / išjungtumėte
sistemos maitinimą.
Valdymo mygtukai
(///, MENU*)
*
Mygtukas MENU atlieka dvi funkcijas. Paspauskite mygtuką MENU, kad peržiūrėtumėte
nustatymų meniu ir patvirtintumėte nustatymų pakeitimus (kai jis veikia kaip įvedimo mygtukas).
 (Ausinių) lizdas*
RELEASE (kaktos atramos
fiksavimo) svirtis
Objektyvai
*
Galima prijungti pridedamas ausines arba jūsų turimas erdvinio garso ausines su mažuoju
kištuku.
Pastaba
• Laido, jungiančio ant galvos tvirtinamą įrenginį ir maitinimo elementą, atjungti
negalima.
9
Maitinimo elemento įrenginys (priekis)
Ventiliacijos anga
(viršutinė)
Ventiliacijos anga
(užpakalinė)
 (Maitinimo)
indikatorius
HDMI IN/MHL
lizdas
Micro USB lizdas
WIRELESS (belaidžio
ryšio sąsajos)
indikatorius
Procesoriaus įrenginys (HMZ-T3W-P) (priekis / viršus)
/ (Maitinimo įjungimo / budėjimo režimo) mygtukas
Mygtukas INPUT
POWER indikatorius
PASS THROUGH indikatorius
HDMI INPUT 1 / 2 / 3 indikatoriai
 (Ausinių) lizdas
HDMI OUT (HMD) lizdas
WIRELESS (belaidžio ryšio
sąsajos) indikatorius
Procesoriaus įrenginys (HMZ-T3W-P) (užpakalinė pusė)
HDMI IN 1 / 2 / 3 lizdai
10
HDMI OUT (TV) lizdas
DC IN 8.4V lizdas
Indikatoriai
Maitinimo elemento įrenginio ir procesoriaus įrenginio indikatoriai nurodo šios
sistemos būsenas.
Indikacija
Būsena
Maitinimo elemento įrenginys
 (maitinimo)
indikatorius
WIRELESS (belaidžio
ryšio sąsajos)
indikatorius
Dega žalia
Maitinimas įjungtas (nekraunama)
Dega oranžinė
Maitinimas įjungtas arba
išjungtas (kraunant)
Nedega
Maitinimas išjungtas
(nekraunama)
Dega mėlyna
Užmegzta belaidė sąsaja
Greitai blyksi
mėlyna
Užmegzta belaidė sąsaja (be
pasirinkto įvesties lizdo vaizdo
įvesties)
Blyksi mėlyna
Užmezgama belaidė sąsaja
Nedega
Belaidė sąsaja išjungta
Procesoriaus įrenginys
POWER (maitinimo)
indikatorius
PASS THROUGH
indikatorius
HDMI INPUT 1 / 2 / 3
indikatoriai
WIRELESS (belaidžio
ryšio sąsajos)
indikatorius
Dega žalia
Maitinimas įjungtas
Dega raudona
Budėjimo režimas esant
išjungtam maitinimui
Nedega
Maitinimas neprijungtas
Dega oranžinė
Maitinimas išjungtas (budėjimo
režimas), kai „HDMI passthrough“ nustatyta kaip „On“
Nedega
Anksčiau nepaminėtais atvejais
Dega oranžinė
Dega pasirinktos HDMI įvesties
indikatorius.
Nedega
Budėjimo režimas, kai „HDMI
pass-through“ nustatyta kaip
„Off“
Dega mėlyna
Užmegzta belaidė sąsaja
Greitai blyksi
mėlyna
Užmegzta belaidė sąsaja
(be pasirinkto įvesties lizdo
vaizdo įvesties)
Blyksi mėlyna
Užmezgama belaidė sąsaja
Nedega
Belaidė sąsaja išjungta
Norėdami sužinoti indikatorių nurodomus įspėjimus, žr. skyriaus
„Nesklandumų šalinimas“ dalį „Indikatoriaus įspėjimai“ (43 psl.).
11
Maitinimo elemento
krovimas
Įkraukite maitinimo elementą prieš
pirmą kartą naudodami sistemą ir
kai maitinimo elementai išsenka.
Išsamią informaciją apie krovimą
žr. pasirengimo darbui vadove.
Norėdami pradėti krauti, prijunkite
AC-UD10 kintamosios srovės adapterį
(mažąjį) ir kintamosios srovės
maitinimo laidą prie maitinimo
elemento įrenginio.
Kraunant  (maitinimo) indikatorius
dega oranžine spalva, o baigus krauti
– užgęsta (jei sistemos maitinimas
buvo išjungtas).
Patarimas
• Galima krauti net kai sistema yra įjungta,
bet kraunama bus ilgiau. Jei sistemos
neketinama naudoti, patariame krauti
ją išjungus.
Pastabos
• Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ar
kitas naudojimo sąlygas, krauti gali
nepavykti arba gali būti kraunama ilgiau.
– Kraukite, kai temperatūra yra 5–35 °C
(41–95 °F).
– Belaidžio ryšio režimu krauti gali
nepavykti. Tokiu atveju, išjunkite
sistemos maitinimą arba bandykite
krauti laidinio ryšio režimu.
• Kai sistema naudojama arba kraunama,
maitinimo elemento įrenginys ir
kintamosios srovės adapteris įšyla.
Tai nekelia pavojaus saugumui.
Jeigu maitinimo elemento įrenginys
ar kintamosios srovės adapteris ypač
karštas, nutraukite sistemos naudojimą
ir išjunkite sistemos maitinimą.
Krovimo ir naudojimo laikas
Toliau nurodytas krovimo laikas ir
naudojimo laikas esant kambario
temperatūrai 23 °C (74 °F).
Krovimo Maždaug 5,5 valandos
laikas
(kraunant prijungus laidą)
Maždaug 4,5 valandos
(budėjimo režimu)
Naudojimo
laikas
Maždaug 3 valandos
(naudojant belaidžiu
režimu)
Maždaug 7 valandos
(naudojant prijungus laidą)
Maždaug 3 valandos
(naudojant MHL)
Pastabos
• Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą,
maitinimo elemento būklę ir kitas
naudojimo sąlygas, krovimo laikas
ir naudojimo laikas gali skirtis.
• Toliau nurodytais atvejais krovimas gali
trukti ilgiau arba būti neužbaigtas:
– kai sistema naudojama belaidžio
ryšio režimu;
– kai įranga prijungta prie maitinimo
elemento įrenginio ir naudojama
MHL ryšiu;
– esant aukštai aplinkos temperatūrai.
• Esant prastoms belaidžio ryšio sąlygoms
naudojimo laikas trumpesnis.
Maitinimo elemento įkrovos lygio
tikrinimas
Paspauskite ant galvos tvirtinamo
įrenginio mygtuką MENU, tada
pasirinkite „Information“.
Maitinimo elemento įkrovos lygis
rodomas viršutiniame dešiniajame
ekrano „Information“ kampe (25 psl.).
Maitinimo elemento įkrovos lygio
Visiškai įkrauta
12
Maitinimo elementas išsekęs
Naudojimas belaidžiu ryšiu
Sujunkite procesoriaus įrenginį ir maitinimo elemento įrenginį belaidžiu ryšiu.
Montavimo pavyzdžiai ir veikimo atstumas
Šios sistemos procesoriaus ir maitinimo elemento įrenginiuose, ant šono su
SONY logotipu, yra belaidžio ryšio antenos. Kai jungiate procesoriaus įrenginį
ir maitinimo elemento įrenginį belaidžiu ryšiu, vadovaukitės toliau nurodytais
montavimo pavyzdžiais.
Pilkosios šios diagramos dalys nurodo sritis, kur galimas belaidis ryšys.
Statymas ant plokščio paviršiaus
Vaizdas iš viršaus
Statymas naudojant pridėtą
stovą
Vaizdas iš viršaus
Maždaug 2,5 m (8,2 pėd.)
Maždaug 3,5 m (11,5 pėd.)
SONY logotipas
Maždaug 5 m (16,4 pėd.)
Maždaug 7 m (23 pėd.)
SONY
logotipas
Maždaug 2,5 m (8,2 pėd.)
Vaizdas iš šono
Maždaug 3,5 m (11,5 pėd.)
Lubos
Vaizdas iš šono
Radijo bangos
Maždaug 5 m (16,4 pėd.) Puse su
SONY
logotipu
į viršų
Atgręžkite pusę su SONY
logotipu į maitinimo
elemento įrenginį.
Atgręžkite pusę
su SONY logotipu
į procesoriaus
įrenginį.
Radijo bangos
Maždaug 7 m (23 pėd.)
Patarimas
• Kai maitinimo elemento įrenginys padėtas ant horizontalaus paviršiaus, belaidis ryšys
daugiausia užmezgamas nuo lubų ar sienų atsispindint radijo bangoms. Jei dėl kambario
aplinkos veikimo atstumas yra trumpesnis, naudokite pridėtą stovą, kad pailgintumėte
veikimo atstumą.
13
Stovo naudojimas
1
Pritvirtinkite pridėtą stovą prie
maitinimo elemento įrenginio.
Įstatykite išsikišusią stovo dalį
į maitinimo elemento įrenginio
apačioje esančią ertmę.
Radijo bangų stiprumo
tikrinimas
Paspauskite ant galvos tvirtinamo
įrenginio mygtuką MENU, kad būtų
rodomas meniu, tada pasirinkite
„Information“. Radijo bangų
stiprumas bus rodomas viršutiniame
dešiniajame ekrano „Information“
kampe (25 psl.).
Radijo bangų stiprumas
Radijo bangų stiprumo lygis
4
3
2
Stiprus
2
Pastatykite maitinimo elemento
įrenginį taip, kad pusė su
SONY logotipu būtų atgręžta
į procesoriaus įrenginį.
Procesoriaus įrenginys
SONY logotipas
1
0
Silpnas
Kad ryšys būtų stabilus, sistemą
naudokite ten, kur radijo bangos yra
stipriausios. Rekomenduojamas
radijo bangų stiprumo lygis – 2 ar
aukštesnis.
Pastabos apie belaidį ryšį
Baigus naudoti
Nuimkite stovą nuo maitinimo
elemento įrenginio ir prikabinkite jį
prie maitinimo elemento įrenginio
kabelio.
14
• Sistema negali užmegzti belaidžio ryšio,
jei tarp procesoriaus įrenginio ir
maitinimo elemento įrenginio yra kliūčių
(pvz., bandant užmegzti ryšį esant
skirtinguose kambariuose).
• Toliau nurodytais atvejais belaidžio ryšio
tarp procesoriaus įrenginio ir maitinimo
elemento įrenginio būsena paveikiama
nepalankiai, todėl sumažėja galimas
veikimo atstumas ir kyla vaizdo ir
(arba) garso trikdžių (suprastėja vaizdas,
signalas trūkinėja, girdimas triukšmas
ir t. t.).
– Kai sistema naudojama kambaryje,
kurio sienos ar grindys gelžbetoninės
arba akmeninės, taip pat, kai įjungtas
grindų šildymas
– Kai tarp procesoriaus įrenginio ir
maitinimo elemento įrenginio yra
kliūčių, pvz., pertvarų, durų, ugniai
atsparaus stiklo, baldų su metalinėmis
detalėmis ar elektros prietaisų
– Kai procesoriaus įrenginys arba
maitinimo elemento įrenginys
sumontuotas spintelėje su durelėmis
arba metalinėje spintelėje
– Kai procesoriaus įrenginys ir maitinimo
elemento įrenginys sumontuoti toje
pačioje spintelėje
• Toliau nurodytais atvejais belaidžio
ryšio kokybė laikinai bus prastesnė dėl
aplinkos pasikeitimų, sukeliančių vaizdo
ir garso trikdžių arba paveikiančių
sistemos operacijas.
– Jei procesoriaus įrenginio arba
maitinimo elemento įrenginio skydelį
su SONY logotipu blokuoja žmogaus
kūnas ar koks nors objektas
– Jei kambaryje pasikeičia asmens,
gyvūno ar objekto (pvz., užuolaidos,
durų ar pertvaros) padėtis
• Jei vaizdas ir garsas pertraukiami,
patikrinkite procesoriaus įrenginio
ir maitinimo elemento įrenginio vietas
ir puses, į kurias jie nukreipti.
• Belaidis ryšys užmezgamas tik tarp
kartu įsigyto procesoriaus įrenginio
ir maitinimo elemento įrenginio.
• Tame pačiame kambaryje galima naudoti
tik du įrenginių rinkinius, įskaitant šią
sistemą.
Naudojimas laidiniu
ryšiu
Sujunkite procesoriaus įrenginį ir
maitinimo elemento įrenginį HDMI
kabeliu.
Procesoriaus įrenginys (priekis)
HDMI IN/
MHL
HDMI kabelis*
Maitinimo elemento įrenginys
*
Naudokite atskirai parduodamą HighSpeed HDMI kabelį.
15
Nešiojimo dėklo naudojimas
Naudojimas su
nešiojamuoju įrenginiu
Sistema gali būti naudojama
maitinimo elemento įrenginį
prijungiant tiesiogiai prie atkūrimo
įrangos naudojant HDMI kabelį.
Sujungę šiuo būdu, sistemą galite
naudoti ten, kur nėra kintamosios
srovės maitinimo tiekimo.
MHL įrenginį galima prijungti
naudojant MHL kabelį (parduodamas
atskirai).
Išmanusis telefonas ar pan.
Kabelio prijungimas*
HDMI IN/
MHL
Maitinimo elemento įrenginys
*
Norėdami prijungti MHL įrenginį,
naudokite MHL kabelį (parduodamas
atskirai), o norėdami prijungti kitą
atkūrimo įrangą, naudokite pridėtą HDMI
kabelį.
Pastabos
• Naudodami sistemą lėktuve ar kitoje
vietoje, kur radijo bangų perdavimas
yra draudžiamas, būtinai nustatykite
„Wireless Connection“, esantį dalyje
„General Setup“, į „Off“ (34 psl.).
• Taikant šį ryšio būdą, kuris neapima
procesoriaus įrenginio, kai kurie meniu
„Sound“ (30 psl.) ir „General Setup“
(32 psl.) nustatymų elementai bus
negalimi, todėl tomis funkcijomis
naudotis negalėsite.
16
Galite supakuoti sistemą į pridedamą
nešiojimo dėklą. Maitinimo elemento
įrenginį įdėkite į kišenę ir kabliuku bei
kilpiniu užsegimu užfiksuokite ant
galvos tvirtinamą įrenginį.
Ant galvos tvirtinamas įrenginys
Maitinimo elemento
įrenginys
Ant galvos tvirtinamo įrenginio pritvirtinimas
Kad ant galvos tvirtinamas įrenginys būtų pritaikytas pagal asmeninius poreikius
ir patogus naudoti, jį galima sureguliuoti keliais būdais. Kad būtų patogu naudoti,
prieš užsidėdami ant galvos tvirtinamą įrenginį, jį sureguliuokite.
Įsigijus ir pirmąjį kartą tvirtinant ant galvos tvirtinamą įrenginį, žr. pasirengimo
darbui vadovą.
 Kaktos atramos reguliavimas
Kaktos atrama gali būti reguliuojama
pirmyn ir atgal arba aukštyn ir žemyn.
Reguliavimas aukštyn ir žemyn
Reguliavimas pirmyn ir atgal
Stumkite kaktos atramą aukštyn ir žemyn.
Patarimas
Norėdami pastumti kaktos atramą pirmyn ir
atgal, pastumkite RELEASE (kaktos atramos
fiksavimo) svirtį į dešinę, tada stumkite kaktos
atramą.
• Sureguliuokite kaktos atramos padėtį
pirmyn ir atgal, jei ant galvos tvirtinamas
įrenginys liečiasi su jūsų akiniais ar
nosimi.
17
 Šviesos blokatorius
Viršutinius šviesos blokatorius galima
nuimti. Jei ekranuose atsispindinti
išorinė šviesa trukdo, uždėkite šviesos
blokatorius.
„L“ šviesos blokatorius (viršutinis)
 Prijungimo laido laikiklio sumontavimas
Kad ant galvos tvirtinamo įrenginio
prijungimo laidai nesimaišytų,
naudokite pridedamą prijungimo
laido laikiklį ir pritvirtinkite prijungimo
laidą prie apatinės galvos juostos.
Prijungimo
laido laikiklis
„R“ šviesos blokatorius (viršutinis)
Viršutinis kairysis šviesos blokatorius
pažymėtas raide „L“, o viršutinis dešinysis –
raide „R“. Uždėkite atitinkamus viršutinius
šviesos blokatorius abiejose pusėse, įstumdami
fiksatorius į tris objektyvų viršutinėje dalyje
esančias angas.
Šviesos blokatorius (apačia)
Norėdami prijungti apatinį šviesos blokatorių,
įstumkite fiksatorius į aštuonias objektyvų
apatinėje dalyje ir šonuose esančias angas ir
prikabinkite dešiniajame ir kairiajame galuose.
Pastabos
18
• Dėvint tam tikrus akinius, gali nepavykti
pritvirtinti šviesos blokatorių.
• Jei išorinė šviesa trukdo žiūrėti net
ir sumontavus šviesos blokatorius,
pritemdykite šviesą kambaryje arba
pasitraukite nuo išorinės šviesos šaltinio.
Kaip dėvėti patogiai
Subalansuokite ant galvos tvirtinamo
įrenginio svorį taip, kad jis būtų
paskirstytas tarp jūsų kaktos ir užpakalinės
galvos dalies
reguliatoriaus esantį užsegimo
mygtuką, šiek tiek patraukdami
dešinįjį dirželio galą.
Norėdami priveržti, tiesiog šiek tiek
sustumkite dešinįjį dirželio galą.
Kaip sureguliuoti dirželius kairėje pusėje
Kaktos atrama
Atlaisvinti
Priveržti
Apatinė galvos juosta
Dėvėkite ant galvos tvirtinamą įrenginį
taip, kad jis būtų subalansuotas tarp
kaktos atramos ir apatinės galvos
juostos, o pakeitę jo padėtį norėdami
grąžinti objektyvus priešais akis,
įsitikinkite, kad įrenginys saugiai
pritvirtintas.
Būtinai palikite erdvės tarp ant galvos
tvirtinamo įrenginio tarpuakio dalies
(tarp objektyvų) ir veido, kad įrenginys
neliestų nosies.
Įsitikinkite, kad tinkamai pritvirtinote
Jei viena iš galvos juostų yra per laisva
arba per daug suveržta, reguliuokite
dirželio ilgį, kad būtų patogu dėvėti.
Norėdami atlaisvinti, laikydami
nuspaudę galvos juostos
reguliatoriaus apačioje esantį
užsegimo mygtuką, šiek tiek
patraukite kairįjį dirželio galą.
Norėdami priveržti, laikydami
nuspaudę galvos juostos
reguliatoriaus apačioje esantį
užsegimo mygtuką, šiek tiek
sustumkite kairįjį dirželio galą.
Pastaba
• Ant galvos juostos reguliatorių esantys
apskritimai – tai dangteliai, dengiantys
priedų, kuriuos galėsite naudoti ateityje,
tvirtinimo varžtams skirtas angas. Tai ne
mygtukai ir paspausti neveikia.
Kaip sureguliuoti dirželius dešinėje pusėje
Atlaisvinti
Priveržti
Norėdami atlaisvinti, palaikykite
nuspaudę ant galvos juostos
19
Ausinių pagalvėlių uždėjimas
Ausinių pagalvėlių
pritvirtinimas ir keitimas
Tinkamai nepritvirtinus ausinių
pagalvėlių gali nesigirdėti bosų.
Kad klausytis būtų patogiau,
išbandykite skirtingų dydžių ausinių
pagalvėles arba sureguliuokite jų
padėtį taip, kad jos puikiai laikytųsi
ausyse.
Vidutinio dydžio ausinių pagalvėlės
jau yra pritvirtintos prie ausinių,
kai įsigyjate. Jei ausinių pagalvėlės
nepatogios, pabandykite jas pakeisti
pridedamomis didelėmis ar mažomis
pagalvėlėmis. Pagalvėlių dydžiai
paženklinti spalvomis ir gali būti
atpažinti pagal vidinės dalies spalvą.
Kad pagalvėlės nenukristų ausyse,
keisdami jas tinkamai pritvirtinkite
prie ausinių.
Stumkite vidines ausinės pagalvėlės dalis
į ausinę, kol išsikišusi ausinės dalis bus
visiškai uždengta.
Apie triukšmą izoliuojančias
ausinių pagalvėles
Pridėtos triukšmą izoliuojančios
ausinių pagalvėlės priglunda, kad
veiksmingai susilpnintų aplinkos
triukšmą.
Slėgį mažinanti
uretano pagalvėlė
Ausinių pagalvėlių dydžiai (vidinės dalies
spalva)
Spalvotos dalys
Mažos

Didelės
M
L
SS
S
(Raudona) (Oranžinė) (Žalia) (Šviesiai
mėlyna)
Ausinių pagalvėlių nuėmimas
Tvirtai laikydami ausines, pasukite
ir traukdami nuimkite pagalvėlę.
Patarimas
• Jei ausinės pagalvėlė praslysta tarp pirštų
ir lieka pritvirtinta, pabandykite suimti ją
sausu audiniu.
20
S (Oranžinė) M (Žalia) L (Šviesiai mėlyna)
Pastabos
• Ilgesnį laiką naudojant tvirtai įspraustas
ausinių pagalvėles, ausyse gali būti
jaučiamas sunkumas. Jei pradedate jausti
diskomfortą, toliau nebesinaudokite.
• Slėgį mažinanti uretano pagalvėlė yra
ypač minkšta. Jei ji sulūžtų arba
atsijungtų nuo ausinių pagalvėlių, jos
padėtis taptų nebetinkama ir ausinių
pagalvėlės nebeatliktų triukšmo
izoliavimo funkcijos.
• Ilgainiui uretano pagalvėlės būklė gali
prastėti. Jei slėgis nebemažinamas
veiksmingai ir uretano pagalvėlė
sukietėja, ausinių pagalvėlės gali netekti
savo triukšmo izoliavimo funkcijos.
• Neplaukite ausinių pagalvėlių. Laikykite
jas sausas, kitaip jų būklė greitai
suprastės.
Eksploatavimo dalių keitimas
Toliau nurodytos galimos keisti dalys.
• Ausinių pagalvėlės*
• Šviesos blokatoriai (viršutiniai)
(po 1 kairėje ir dešinėje)
• Šviesos blokatorius (apačia)
• Prijungimo laido laikiklis
• Kaktos atramos pagalvėlė
• Galvos juostos reguliatoriaus
pagalvėlė
• Stovas
Kai šios keičiamos dalys sulūžta
ar atsiranda susidėvimo požymių,
kreipkitės į artimiausią Sony pardavėją
arba Sony techninės priežiūros centrą.
*
Papildomų atsarginių ausinių pagalvėlių
galima užsisakyti iš artimiausio Sony
pardavėjo.
Kaktos atramos arba galvos juostos
reguliatoriaus pagalvėlės keitimas
Pagalvėlė pritvirtinta dvipuse lipnia
juostele. Norėdami pakeisti pagalvėlę,
atskirkite senąją pagalvėlę nuo kaktos
atramos arba galvos juostos
reguliatoriaus, tada į tą pačią vietą
įstatykite naują pagalvėlę.
Kaktos atramos pagalvėlė
Galvos juostos reguliatoriaus pagalvėlė
21
Ekranų lygiavimo patikrinimas
Patikrinkite ekranų lygiavimą pagal pradinį patvirtinimo ekraną, rodomą
sureguliavus objektyvų aprėptį. Toliau aprašomi ant galvos tvirtinamo įrenginio
ekranai ir paaiškinama, kaip patikrinti lygiavimą.
Ant galvos tvirtinamo įrenginio ekrano dalį sudaro du maži ekranai, vienas kairėje
ir vienas dešinėje. Abiejų ekranų vaizdas persidengia, kad būtų suformuotas
vienas vaizdas.
Visada prieš naudodami patikrinkite ekranų lygiavimą pagal pradinį patvirtinimo
ekraną.
Kairysis vaizdas
Dešinysis vaizdas
Abiem akimis suvokiamas vaizdas
22
Tinkamas vaizdas
Kad būtų rodoma tinkamai, paslinkite objektyvų aprėpties reguliatorius, kad visos
trys žymės „“ ir horizontali linija susikirstų.
Žymės „“ ir horizontali linija gali susikirsti nebūtinai ekrano centre.
Netinkamas vaizdas
Jei bent viena iš žymių „“ nesusikerta su horizontaliąja linija, iš naujo patikrinkite,
ar tinkamai dėvite ant galvos tvirtinamą įrenginį, vadovaudamiesi pasirengimo
darbui vadove pateiktais nurodymais. Jei žymės ir horizontalioji linija vis tiek
nesusikerta, sistema nebesinaudokite; gali būti, kad ant galvos tvirtinamas
įrenginys yra išlenktas arba sugadintas. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią Sony
pardavėją arba vietos įgaliotąjį Sony techninės priežiūros centrą.
Žymės „“ ir horizontali linija
nesusikerta.
Horizontali linija atrodo ypač
pakrypusi.
Vidurinioji žymė „“
nesusikerta su horizontalia
linija.
23
Pastaba
Sistemos nustatymai
Norint keisti ar reguliuoti įvairius
sistemos nustatymus, pvz., vaizdo
įrašų vaizdo kokybės, garso išvesties
formato ar 3D vaizdo formato
nustatymus, bet kada galima tai
padaryti nustatymų meniu. Norėdami
peržiūrėti meniu, paspauskite ant
galvos tvirtinamo įrenginio mygtuką
MENU.
Pagrindiniai meniu veiksmai
24
1
Paspauskite ant galvos tvirtinamo
įrenginio mygtuką MENU.
2
Paspauskite mygtuką  / , kad
pasirinktumėte norimą nustatymų
kategoriją, tada paspauskite
mygtuką MENU.
3
Paspauskite mygtuką  / , kad
pasirinktumėte norimą meniu,
tada paspauskite mygtuką MENU.
4
Paspauskite mygtuką
 /  /  / , kad keistumėte
ar reguliuotumėte nustatymus,
kaip norite, tada paspauskite
mygtuką MENU, kad įvestumėte
pakeitimus.
• Neatliekant jokių veiksmų 90 sekundžių,
nustatymų meniu automatiškai
išjungiamas.
Patarimai
• Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
paspauskite mygtuką .
• Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
paspauskite mygtuką , esantį
nustatymų kategorijos meniu.
Meniu
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Information
Atpažįstami įvesties (vaizdo ir garso) signalai, gaunami iš prie sistemos prijungtos
įrangos, ir rodoma įvairaus tipo informacija. „Unsupported signal“ nurodo, kad
įvesties signalas nesuderinamas su sistema, o „No signal“ rodomas, kai nėra jokios
signalų įvesties.
 Kintamosios srovės maitinimas
 Radijo bangų stiprumas (psl 14)
 Maitinimo elemento įkrovos lygis
(psl 12)
 Įvesties vaizdo signalas
 Išorinė įvestis
 Įvesties garso signalas
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
Norėdami užtikrinti optimalią žiūrėjimo kokybę,
sureguliuokite ant galvos tvirtinamo įrenginio
objektyvo aprėptį, kad atitiktų atstumą tarp jūsų
akių (atstumą tarp vyzdžių). Reguliuokite naudodami
ant galvos tvirtinamo įrenginio objektyvo aprėpties
reguliatorius. Išsamią informaciją žr. „Pasirengimo
darbui vadove“.
Pastabos
• Tinkamai nesureguliavę objektyvo aprėpties, negalėsite
žiūrėti optimalios kokybės vaizdo. Visada prieš naudodami
sureguliuokite objektyvo aprėptį.
• Reguliuojant garsas yra nutildomas.
• Reguliuojant garsumo keisti negalima.
25
3D Settings
Reset
Nustatomos pradinės visų „3D Settings“ elementų
numatytosios vertės.
3D Display
3D turinio vaizdo formatą pasirinkite patys. Galimi
nustatymai priklauso nuo to, ar į šaltinio signalą įeina 3D
formato identifikavimo signalas, kaip nurodyta toliau.
3D vaizdo formatas
3D turinys be 3D formato identifikavimo signalo
Side-by-Side: pasirinkite žiūrėti 3D turinį, panašius vaizdus
rodant vieną šalia kito.
Off: pasirinkite, jei norite, kad turinys būtų rodomas 2D
formatu.
Over-Under: pasirinkite žiūrėti 3D turinį, panašius vaizdus
rodant viršuje ir apačioje.
3D turinys su 3D formato identifikavimo signalu
On: pasirinkite, jei norite, kad turinys būtų rodomas 3D
formatu.
Off: pasirinkite, jei norite, kad turinys būtų rodomas 2D
formatu.
Pastabos
26
• Jei pasirinkus nustatymus 3D turinys nerodomas tinkamai,
pabandykite pakeisti „Side-by-Side“ į „Over-Under“ arba
atvirkščiai.
• Po to, kai buvo žiūrėtas 3D turinys pasirinkus „Side-by-Side“ arba
„Over-Under“, pakeiskite nustatymą į „Off“.
Auto 3D
On: Aptikus 3D formato identifikavimo signalą, automatiškai
perjungiama į 3D vaizdo režimą. Jei 3D formato
identifikavimo signalo aptikti nebepavyksta, sistema
automatiškai įjungia 2D vaizdo režimą.
Off: ši funkcija išjungiama.
Pastaba
• Jei vaizdai nerodomi 3D formatu, kai „Auto 3D“ nustatytas kaip
„On“, pabandykite pakeisti „3D Display“ nustatymą.
Display
Picture Mode
Čia pasirenkamos
parinkties „Picture
Mode“ elementus
galima reguliuoti
nustatymuose nuo
„Reset“ iki „Contrast
Remaster“.
Vivid: gyvos spalvos ir ryškus kontrastas norint žiūrėti
koncertus, sporto įvykius ir kitą televizijos turinį.
Standard: pabrėžiamas natūralus vaizdas. Standartinė
įvairių šaltinių vaizdo kokybė.
Cinema: vaizdo kokybė, sukurta specialiai kino turiniui.
Custom1/Custom2: išsaugomi pasirinkti vaizdo
kokybės nustatymai, reguliuojamas pradinis
plokščias vaizdas.
Game1: žaidimams skirta vaizdo kokybė.
Game2: vaizdo kokybė blankių žaidimų scenų
matomumui pagerinti.
Game3: vaizdo kokybė tamsių žaidimų scenų
matomumui pagerinti.
Game4: vaizdo kokybė ypač tamsių žaidimų scenų
matomumui pagerinti.
Pastaba
• Kai „Picture Mode“ nustatyta kaip „Game1“ arba „Game4“,
žiūrėdami galite perjungti šiuos režimus paspausdami
, ,  arba  (psl 9). Kai rodomas nustatymų meniu,
šis veiksmas negalimas.
Reset
Pasirinkus „Yes“, atkuriamos visos meniu „Picture
Mode“ pasirinkto režimo numatytųjų nustatymų vertės
(išskyrus „Display“ pasirinktas vertes „Display Size“,
„Screen“, „24p True Cinema“, „Cinema Conversion“,
„Overscan“ ir „Wide Mode“).
Picture
Reguliuojamas vaizdo kontrastas.
Brightness
Reguliuojamas vaizdo šviesumas.
Color
Reguliuojamas vaizdo spalvų intensyvumas.
27
Color
Temperature
Reguliuojamas vaizdo spalvų šiltumas.
Natural: atsižvelgiant į žmogaus regėjimo
charakteristikas, automatiškai optimizuojamas
kiekvieno „Picture Mode“ spalvų šiltumas.
Cool: šalti melsvi spalvų tonai.
Medium: spalvų tonai tarp „Cool“ ir „Warm 1“ /„
Warm 2“.
Warm 1/Warm 2: Šilti rausvi spalvų tonai. „Warm 2“ yra
daugiau raudonos spalvos tonų nei „Warm 1“.
Panel Drive Mode
Pasirinkite vaizdo judesio rodymo būdo tipą.
Normal: standartinis vaizdas.
Clear: sumažinamas greitai judančių objektų
susiliejimas.
Pastabos
• Pasirinkus „Clear“ sumažinamas greitai judančių objektų
susiliejimas, bet pats ekranas patamsėja. Jei tai trukdo žiūrėti,
pasirinkite „Normal“.
• Atsižvelgiant į šaltinio signalą, gali atrodyti, kad ekranas
mirga. Jei tai trukdo žiūrėti, pasirinkite „Normal“.
Clear Black
Reguliuojamos tamsios vaizdo sritys, kad jų rodymas
atitiktų pasirinktą „Picture Mode“.
Sharpness-Hi
Valdomi ploni vaizdų kraštai ir švelni tekstūra,
kad vaizdai išsiskirtų arba būtų švelnesni.
Sharpness-Mid
Valdomi stori vaizdų kraštai ir grubi tekstūra,
kad vaizdai išsiskirtų arba būtų švelnesni.
Noise Reduction
Sumažina atsitiktinį, panašų į statinį vaizdo triukšmą.
High/Medium/Low: pasirinkite šio efekto lygį.
Off: ši funkcija išjungiama.
Contrast
Remaster
Automatiškai optimizuojami juodos ir baltos spalvų
lygiai, kad kontrastas būtų geras, o juoda ir balta
spalvos – neblausios.
High/Medium/Low: pasirinkite šio efekto lygį.
Off: ši funkcija išjungiama.
Display Size
28
Pasirenkamas vaizdo ekrano dydis.
100%: vaizdas rodomas per visą ekraną.
90%/80%/70%: ekrano dydis atitinkamai sumažinamas
iki 90 %, 80 % arba 70 %.
Screen
Negalima naudoti
taikant 3D atkūrimą.
Jei reguliuosite
naudodamiesi meniu
„Lens span adjustment“
(psl 25), bus grąžintas
nustatymas „Normal“.
24p True Cinema
Normal: rodomas pradinis vaizdas.
Theater1: pateikia kaip kine sumodeliuotą vaizdą,
peržiūrimą išlenktame ekrane.
Theater2: pateikia kaip kine sumodeliuotą vaizdą;
„CinemaScope“ ekrano nustatymas didesnis nei
„Theater1“.
On: 24 kadrų per sekundę vaizdą rodo tiksliai 24 kadrų
per sekundę sparta. Šios rūšies kino turinys gali
būti „Blu-ray“ diske. Sukuriamas panašus
žiūrėjimo pojūtis kaip teatre.
Off: ši funkcija išjungiama. 24 kadrų per sekundę vaizdo
signalai rodomi prieš tai juos konvertavus
į 60 kadrų per sekundę.
Pastaba
• Kai „Panel Drive Mode“ nustatyta kaip „Clear“, gali atrodyti,
kad ekranas mirga (atsižvelgiant į šaltinio signalą), o tai gali
trukdyti žiūrėti. Tokiu atveju išjunkite šią funkciją arba „Panel
Drive Mode“ nustatykite kaip „Normal“.
Cinema Conversion
Auto: sistema automatiškai atpažįsta, ar žiūrite vaizdo
turinį (pvz., TV filmus ir animacinius filmus),
ar filmų turinį (filmus), ir perjungia tinkamą
konvertavimo būdą.
Video: sistema visada rodo vaizdo turinio formatu,
neatsižvelgiant į tai, ar leidžiamas vaizdo įrašas,
ar filmas.
Overscan
Reguliuojama ekrano sritis.
On: Paslepiami vaizdo kraštai. Pasirinkite, jei kyla
problemų, pvz., vaizdo kraštuose matomas
triukšmas.
Off: Rodomas visas vaizdas.
Negalima naudoti
taikant 3D atkūrimą.
Wide Mode
Negalima naudoti
taikant 3D atkūrimą.
Normal: vaizdai rodomi originaliu 4:3 kraštinių
santykiu.
Full: 4:3 turinys rodomas per visą ekraną, ištempiant
vaizdus horizontaliai. 16:9 turinys taip pat
rodomas per visą ekraną, originaliu kraštinių
santykiu.
Zoom: vaizdai padidinami vertikaliai ir horizontaliai,
išsaugant originalų kraštinių santykį.
Pastaba
• Parinktis „Normal“ negalima naudojant HD įvesties šaltinius
(1080i, 720p ar 1080p).
29
Sound
Pastaba
• Meniu „Sound“ elementai (išskyrus „A/V SYNC“) galimi tik tada, kai prijungtas procesoriaus
įrenginys.
Reset
Visos „Sound“ vertės nustatomos į pradines nustatymų
numatytąsias vertes.
Surround
Standard: standartinis akustikos nustatymas, įvairiam
turiniui suteikiantis erdvinio garso aplinkos efektą.
Cinema: sustiprinamas natūralios garso aplinkos efektas,
kaip priešprieša įspūdingai kino teatrų akustikai, ypač
klausantis dialogo. Įtraukiantis garsas, visi kanalai
suderinami natūraliai. Geras pasirinkimas žiūrint filmus.
Game: idealus žaidimams. Garsas lokalizuojamas itin tiksliai,
todėl aiškiai juntama, iš kur jis sklinda. Skirta mėgautis
įtraukiančiais žaidimais su kelių kanalų erdvinio garso
efektais. Itin tinka žaidimams, kurių garso takelį sudaro
keli kanalai.
Music: pabrėžiamos šaltinio garso detalės ir grynumas.
Tikslus atkūrimas, panašiai atkuriama naudojant įrašų
studijose esančią kontrolės įrangą. Geras pasirinkimas
klausantis muzikos.
Off: išjungiami erdvinio garso efektai.
Pastaba
• Garsumas gali skirtis, atsižvelgiant į šaltinio garso signalą ir
pasirinktą erdvinio garso režimą.
Dolby Pro
Logic IIx
Pasirenkamas matricos dekoderio veiksmas. Galite lengvai
mėgautis erdvinio garso efektais, net kai įvesties signalą
sudaro tik 2 kanalai, tiesiog suaktyvindami matricos
dekoderį.
Movie: atliekamas „Dolby Pro Logic IIx“ filmo režimo
apdorojimas. Tinka klausantis „Dolby Surround“
formatu užkoduotą filmų muziką. Kita kalba
subtitruotus filmus arba senų filmų vaizdo įrašus galima
žiūrėti 7.1 kanalų režimu.
Music: atliekamas „Dolby Pro Logic IIx“ muzikos režimo
apdorojimas. Tinka naudojant įprastus erdvinio garso
šaltinius, pvz., CD.
Off: išjungiamas matricos dekoderis.
Pastaba
• „Dolby Pro Logic IIx“ fiksuotai nustatoma kaip „Off“, jei „DTS Neo:6“
nustatymas nėra „Off“.
30
DTS Neo:6
Pasirenkamas matricos dekoderio veiksmas. Galite lengvai
mėgautis erdvinio garso efektais, net kai įvesties signalą
sudaro tik 2 kanalai, tiesiog suaktyvindami matricos
dekoderį.
Cinema: atliekamas „DTS Neo:6“ kino teatro režimo
apdorojimas.
Music: atliekamas „DTS Neo:6“ muzikos režimo apdorojimas.
Off: išjungiamas matricos dekoderis.
Pastaba
• „DTS Neo:6“ fiksuotai nustatoma kaip „Off“, jei „Dolby Pro Logic IIx“
nustatymas nėra „Off“.
Treble
Reguliuojama aukštų dažnių garso išvestis.
Bass
Reguliuojama žemų dažnių garso išvestis.
Harmonics
Equalizer
On: gaunama didelių nuokrypių garso banga, kurios garso
glaudinimo algoritmai įprastai neįtrauktų dėl jos žemos
amplitudės.
Off: ši funkcija išjungiama.
A/V SYNC
Uždelsiant garso išvestį ištaisomi nesinchronizuoti garso ir
vaizdo signalai. Garso išvestis gali būti uždelsiama 0–100 ms
ilginant ar trumpinant delsos laiką po 10 milisekundžių
Pastaba
• Tam tikro nesinchronizuoto garso ir vaizdo taikant šią funkciją
ištaisyti negalima, tai priklauso nuo šaltinio signalo.
Type of
Headphones
Perjungia optimalų virtualaus erdvinio garso nustatymą,
tinkamą naudojamų ausinių tipui.
Inner Ear: idealus tokioms į ausis dedamoms ausinėms kaip
pridedamosios.
Overhead: idealus ausinėms, dėvimoms ant ausų iš išorės.
Pastaba
• Jei bus pasirinktas nustatymas, netinkamas naudojamų ausinių
tipui, erdvinio garso efektai gali būti atkuriami netinkamai.
Dual Mono
Galima naudoti tik
su dvigubo
monofoninio
garso šaltinio
signalais.
Negalima naudoti
su tiesinės PCM
šaltinio signalais.
Perjungiama pagrindinė arba pagalbinė netiesinės PCM
garso šaltinio signalų garso išvestis.
Main: ir kairiosios, ir dešiniosios ausinių išvestį sudaro tik
pagrindinis garso turinys.
Sub: ir kairiosios, ir dešiniosios ausinių išvestį sudaro tik
pagalbinis garso turinys.
Main/Sub: vienos pusės ausinės išvestį sudaro pagrindinis
garso turinys. Kitos pusės ausinės išvestį sudaro
pagalbinis garso turinys.
31
General Setup
Set password
Cancel password
Kai nustatytas
slaptažodis,
„Set password“
naudoti negalima.
Kai slaptažodis
nenustatytas,
„Cancel password“
naudoti negalima.
Input
Negalima naudoti, kai
atjungtas procesoriaus
įrenginys.
Pastaba
• Toliau pateiktais atvejais sistema automatiškai išjungiama.
Dar kartą įjunkite sistemą ir įveskite slaptažodį arba atšaukite
slaptažodį.
– Įvedus neteisingą slaptažodį ir išjungus rodomą nustatymų
meniu paspaudžiant mygtuką 
– Slaptažodžio įvedimo ekrane neatliekant veiksmų
90 sekundžių
Pasirenkama procesoriaus įrenginio įvestis. Ant galvos
tvirtinamame įrenginyje rodoma pasirinkto įvesties
lizdo signalo įvestis.
HDMI1: įvestis naudojant 1 HDMI IN lizdą
HDMI2: įvestis naudojant 2 HDMI IN lizdą
HDMI3: įvestis naudojant 3 HDMI IN lizdą
HDMI Dynamic
Range
Pasirenkamas vaizdo signalo įvesties lygis.
Auto: sistema automatiškai aptinka įvesties lygį.
Įprastai nustatyta kaip „Auto“.
Full: pasirinkite šią parinktį, kai ryškios vaizdo detalės
atrodo tarsi išsiliejusios arba kai blokuojami
šešėliai.
Limited: pasirinkite šią parinktį, kai ryškios vaizdo
detalės atrodo blankios arba kai šešėliai yra per
ryškūs.
HDMI pass-through
On: įjungiama perėjimo funkcija, leidžianti žiūrėti ar
klausyti turinį per TV ar kitą ekrano įrenginį, kai
sistema veikia budėjimo režimu. Išsamią
informaciją žr. pasirengimo darbui vadove.
Off: ši funkcija išjungiama. Norėdami taupyti energiją,
pasirinkite „Off“, kai TV ar kitas ekrano įrenginys
neprijungtas prie procesoriaus įrenginio.
Negalima naudoti, kai
atjungtas procesoriaus
įrenginys.
32
Norint apriboti sistemos naudojimą galima nustatyti
slaptažodį. Nurodžius slaptažodį, jį įvesti reikės kaskart
įjungus sistemą.
Norėdami atšaukti slaptažodį, pasirinkite
„Cancel password“ ir įveskite slaptažodį.
Control for HDMI
On: įjungiamas su HDMI CEC („Consumer Electronic
Control“) suderinamos įrangos, prijungtos prie
sistemos, valdymas naudojant ant galvos
tvirtinamo įrenginio mygtukus  /  /  / 
(psl 9).
Mygtukas : pradedama atkurti.
Mygtukas : pristabdomas atkūrimas.
Mygtukas : grįžtama į ankstesnį skyrių.
Laikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai
persuktumėte atgal.
Mygtukas : pereinama į kitą skyrių.
Laikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai
persuktumėte pirmyn.
Off: ši funkcija išjungiama. Prijungtą įrangą valdykite jai
skirtu nuotolinio valdymo pultu.
Pastabos
• Jei įjungus šį nustatymą negalima valdyti, vadinasi, prijungta
įranga nesuderinama su sistemos funkcija „Control for
HDMI“. Valdykite prijungtą įrangą tiesiogiai.
• Prijungtos įrangos negalima valdyti, kai „Picture Mode“
nustatyta kaip „Game1“, „Game2“, Game3“ arba „Game4“
(psl 27).
Power off when
unmounted
On: nuėmus ant galvos tvirtinamą įrenginį,
po 20 minučių sistema automatiškai išjungiama.
Off: ši funkcija išjungiama.
Patarimas
• Nepaisant šio nustatymo, nuėmus ant galvos tvirtinamą
įrenginį ekranai automatiškai išjungiami po 10 sekundžių.
No signal Standby
On: nesant signalo įvesties 30 minučių, sistema
automatiškai išjungiama.
Off: ši funkcija išjungiama.
Language setting
Nustatoma meniu ir kituose sąsajos elementuose
naudojama kalba.
Pastabos
• Konfigūruojant šį nustatymą garsas nutildomas.
• Konfigūruojant šį nustatymą negalima reguliuoti garsumo.
Menu Display
3D: meniu rodomas 3D formatu.
2D: išjungiamas meniu ekrano 3D formatas.
33
Prolonged viewing
warning
On: įjungiamas automatinis įspėjimo ekranas, kuriame
klausiama, ar išjungti maitinimą po 3 valandų
nepertraukiamo žiūrėjimo. Įspėjimo ekrane
pasirinkus „Yes“ maitinimas bus išjungtas.
Pasirinkus „No“ maitinimas bus išjungtas
po 3 valandų, praėjus 6 valandoms
nepertraukiamo žiūrėjimo.
Off: ši funkcija išjungiama.
Pastaba
• Kai po 3 valandų nepertraukiamo žiūrėjimo parodomas
įspėjimas, nepasirinkus atsakymo per 90 sekundžių,
maitinimas automatiškai išjungiamas.
Startup viewer
warning
On: įjungiamas automatinis paleidimo įspėjimas.
Off: ši funkcija išjungiama.
Wireless Connection
On: įjungiama maitinimo elemento įrenginio belaidė
jungtis.
Off: išjungiama maitinimo elemento įrenginio belaidė
jungtis.
Wireless Standby
On: Sistemai veikiant budėjimo režimu, procesoriaus
įrenginys įjungiamas sinchroniškai, kai įjungiamas
ant galvos tvirtinamas įrenginys, veikiantis
belaidžiu režimu.
Off: ši funkcija išjungiama. Sistemai veikiant šiuo
režimu, sumažinamos energijos sąnaudos.
Negalima naudoti, kai
atjungtas procesoriaus
įrenginys.
Reset to factory
settings
Nustatomos pradinės nustatymų numatytosios vertės.
Pastaba
• „Set password“ („General Setup“) nustatytas slaptažodis taip
pat bus ištrintas.
34
Trikčių šalinimas
Jei naudojant sistemą pasireiškia toliau pateiktų požymių, prieš kreipdamiesi
į techninio aptarnavimo centrą peržiūrėkite priežasties ir veiksmų stulpelius.
Jei problema išlieka, kreipkitės į Sony pardavėją arba vietos įgaliotąjį Sony
techninės priežiūros centrą.
Jei kyla problemų su vaizdu ar garsu, peržiūrėkite toliau pateiktus kelis skyrius.
• Problemos su vaizdu   Dažnai užduodami klausimai,  Garsas / vaizdas
(bendrai),  Vaizdas arba  Belaidis ryšys
• Problemos su garsu
  Dažnai užduodami klausimai,  Garsas / vaizdas
(bendrai),  Garsas arba  Belaidis ryšys
 Dažnai užduodami klausimai
DUK
1
2
Nėra vaizdo arba garso. Nėra 3D vaizdo.
Įjunkite šios sistemos maitinimą.
Išjunkite, tada vėl įjunkite atkūrimo įrangą.
• Kai su šia sistema naudojama „PlayStation®3“, išjunkite „PlayStation®3“, tada vėl
įjunkite bent 5 sekundes palaikydami nuspaudę maitinimo mygtuką, kol dukart
išgirsite pyptelėjimą. (Jei „PlayStation®3“ prijungta naudojant AV stiprintuvą, jį taip
pat išjunkite ir vėl įjunkite.)
Problemos su 3D vaizdu
Šalia arba viršuje ir apačioje rodomas tas pats vaizdas.
 Gali būti netinkamas 3D vaizdo formato nustatymas. Pabandykite pakeisti
nustatymą „3D Display“, esantį „3D Settings“ (26 psl.).
Vaizdas nerodomas 3D formatu.
 Patikrinkite atkūrimo įrangos nustatymus. Taip pat peržiūrėkite tos įrangos
naudojimo vadovą.
DUK
Nepavyksta atkurti įrangos vaizdo arba garso TV, prijungtame naudojant
procesoriaus įrenginio HDMI OUT (TV) lizdą.
1
Įsitikinkite, kad nustatymas „HDMI pass-through“, esantis „General Setup“,
nustatytas kaip „On“ (32 psl.).
2
Išjunkite šios sistemos maitinimą, tada nustatykite sistemą veikti budėjimo
režimu.
• Funkcija „HDMI pass-through“ įjungiama tik tada, kai „HDMI pass-through“
nustatymas nustatomas kaip „On“, tada sistema išjungiama.
• Peržiūra šioje sistemoje ir TV vienu metu negalima.
3
Išjunkite, tada vėl įjunkite atkūrimo įrangą.
• Jei atkūrimo įranga yra „PlayStation®3“, bent 5 sekundes palaikykite nuspaudę
„PlayStation®3“ maitinimo mygtuką, kol dukart išgirsite pyptelėjimą, tada vėl
įjunkite.
35
DUK
Žymės „“ ir horizontalioji linija patvirtinimo ekrane, kuris rodomas įjungus
sistemą, nesusikerta.
1
Sureguliuokite galvos juostų ilgį ir padėtį atlikdami pasirengimo darbui
vadovo skyriuose „Kaip dėvėti patogiai“ ir „2 Reguliavimas ir dėvėjimas“
nurodytus veiksmus.
2
Tikrindami ekraną sureguliuokite objektyvo aprėptį. Žr. pasirengimo darbui
vadovo skyrių „3 Nustatymas ir peržiūra“.
• Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus nė viena žymė „“ nesusikerta su horizontaliąja linija,
žr. „Ekranų lygiavimo patikrinimas“ (22 psl.).
 Maitinimo tiekimas
Požymis
Priežastis / veiksmas
Nepavyksta įjungti
sistemos
 Remdamiesi pasirengimo darbui vadove pateiktais
nurodymais įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas kintamosios
srovės adapteris.
 Įsitikinkite, kad maitinimo elementas įkrautas (12 psl.).
 Palaikykite nuspaudę ant galvos tvirtinamo įrenginio mygtuką
 (įjungimas / budėjimo režimas) bent vieną sekundę.
Nepavyksta išjungti
sistemos
 Palaikykite nuspaudę ant galvos tvirtinamo įrenginio mygtuką
 (įjungimas / budėjimo režimas) bent vieną sekundę.
 Garsas / vaizdas (bendrai)
36
Požymis
Priežastis / veiksmas
Nėra garso ar
vaizdo arba
garsas ar
vaizdas
iškraipomas
 Žr. pasirengimo darbui vadovą ir įsitikinkite, kad kintamosios srovės
adapteris ir HDMI kabelis prijungti tinkamai.
 Įsitikinkite, kad įranga, prijungta prie procesoriaus įrenginio HDMI IN
lizdo, yra įjungta.
 Kai naudojamas procesoriaus įrenginys, įsitikinkite, kad įranga iš
kurios norite peržiūrėti, tinkamai pasirinkta procesoriaus įrenginio
mygtuku INPUT.
 Patikrinkite, ar ši sistema palaiko įvesties signalą. Palaikomus
signalus žr. skyriaus „Specifikacijos“ (45 psl.) dalyse „Vaizdo įvestis“
ir „Garso įvestis“. Jei ši sistema įvesties signalo nepalaiko, patikrinkite
prijungtos įrangos išvesties ir (arba) garso išvesties nustatymus.
 Patikrinkite, ar HDMI kabelis yra tvirtai įjungtas. Jei vaizdo įrašo kokybė
nepagerėja, gali būti, kad HDMI kabelis yra sugadintas. Tokiu atveju
pabandykite naudoti naują kabelį.
 Jeigu įranga prijungta prie procesoriaus įrenginio per AV stiprintuvą
(imtuvą), pabandykite įrangą prijungti tiesiai prie procesoriaus
įrenginio. Išsamią informaciją žr. naudojamos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
 Naudokite pridedamą HDMI kabelį arba parduotuvėse parduodamą
HDMI kabelį, identifikuojamą kaip didelės spartos kabelis.
 Taip pat žr. skiltis  „Vaizdas“,  „Garsas“ arba  „Belaidis ryšys“.
 Vaizdas
Požymis
Priežastis / veiksmas
Nėra vaizdo arba
išvedamas iškraipytas
vaizdas
 Po to, kai buvo žiūrėtas 3D turinys, „3D Display“
(„3D Settings“) rinkdamiesi „Side-by-Side“ ar „OverUnder“, pakeiskite nustatymą į „Off“ (26 psl.).
 Įsitikinkite, kad išjungėte prijungtos įrangos vaizdo
išvestį su „Deep Color“ signalu. Jei įrangoje šios
parinkties nėra ir turinys išvedamas 1080FP
(kadrų glaudinimo) raiška, pakeiskite raišką į 720FP.
 Taip pat žr. skiltį  „Garsas / vaizdas (bendrai)“ arba
 „Belaidis ryšys“.
Ekranas tamsus arba
vaizdas susiliejęs
 Žr. „Pasirengimo darbui vadovą“ ir patikrinkite,
ar kintamosios srovės adapteris laidas ir HDMI kabelis
prijungti tinkamai ir ar tinkamai dėvite ant galvos
tvirtinamą įrenginį.
 Gali būti, kad objektyvo aprėptis sureguliuota
netinkamai (23 psl.). Sureguliuokite iš naujo, nustatymų
meniu pasiekdami „Lens span adjustment“ (25 psl.).
 Jei ant galvos tvirtinamo įrenginio objektyvai yra
nešvarūs, nuvalykite juos minkšta sausa šluoste.
Šviesioji vaizdo dalis
yra per daug šviesi,
o tamsioji – per daug
tamsi
 Toks reiškinys gali įvykti, kai įvesties signalo RGB signalo
lygis yra už HDMI standartų apibrėžto lygio ribų.
Sureguliuokite RGB signalo išvesties lygį prijungtoje
įrangoje arba pakeiskite šios sistemos nustatymą
„HDMI Dynamic Range“ (32 psl.).
 Patikrinkite nustatymą „Picture Mode“ ir pakeiskite jį
atitinkamu režimu (27 psl.).
Ekranai netikėtai
išsijungia
 Po 3 valandų nepertraukiamo žiūrėjimo sistema parodo
įspėjimo ekraną ir 90 sekundžių neatliekant jokių
veiksmų išsijungia. Jei pranešimą išjungiate ir toliau
žiūrite, sistema automatiškai išsijungs po dar 3 valandų,
kad būtų skatinami sveikatai nekenkiantys žiūrėjimo
įpročiai. Išsamią informaciją žr. „Prolonged viewing
warning“ (34 psl.).
 Tinkamai dėvėkite ant galvos tvirtinamą įrenginį. Praėjus
10 sekundžių po to, kai ant galvos tvirtinamo įrenginio
jutiklis nustato, kad nusiėmėte įrenginį, rodomas
ekranas automatiškai išjungiamas. Išsamią informaciją
žr. „Power off when unmounted“ (33 psl.).
 Kai „No signal Standby“ nustatyta kaip „On“, nesant
signalo įvesties 30 minučių, sistema automatiškai
išjungiama (33 psl.).
Rodomas vaizdas
palaipsniui pritemdomas
 Rodomos nuotraukos ar beveik nejudantys vaizdai
palaipsniui gali pritemti, bet tai nėra sistemos gedimas.
Kad atstatytumėte įprastą šviesumą, atlikite kokius nors
veiksmus su ant galvos tvirtinamu įrenginiu arba
tiesiogiai su prijungta įranga.
37
Požymis
38
Priežastis / veiksmas
Kai kurie pikseliai
ekranuose nešviečia
arba šviečia visą laiką
 Šioje sistemoje įmontuotas
skydelis pagamintas naudojant
didelio tikslumo technologiją,
užtikrinančią ne mažesnį kaip
99,99 % veikiančių pikselių
koeficientą. Taigi, labai nedidelė
Visada šviečiantis
dalis pikselių gali „užstrigti“ ir būti
arba nešviečiantis
pikselis
visada išjungti (juodos spalvos),
visada įjungti (raudonos, žalios
arba mėlynos spalvos) arba blyksėti. Toks reiškinys gali
būti matomas dėl šios sistemos struktūros ir tai nėra
gedimas. Sony nėra įsipareigojusi pakeisti sistemos
ar priimti dėl šio reiškinio grąžinamą sistemą.
Kai kurios į „Blu-ray“ diską
24 kadrų per sekundę
greičiu (atitinkančiu
originalų filmą) įrašytos
scenos atrodo nenatūraliai
 Tokiu atveju pabandykite įjungti „24p True Cinema“.
Išsamią informaciją žr. „24p True Cinema“ (29 psl.).
Ekranas mirga
 Dėl kai kurių šaltinio signalų gali atrodyti, kad ekranas
mirga, kai „Panel Drive Mode“ nustatyta kaip „Clear“
arba kai įjungta „24p True Cinema“. Išsamią informaciją
žr. „Panel Drive Mode“ (28 psl.) ir „24p True Cinema“
(29 psl.).
Nerodomas 3D vaizdas
 Jei tas pats vaizdas rodomas vienas šalia kito arba
viršuje ir apačioje, gali būti, kad netinkamas 3D vaizdo
nustatymas. Pabandykite pakeisti dalyje „3D Settings“
esantį nustatymą „3D Display“ (26 psl.).
 3D suvokimas priklauso nuo žiūrinčiojo.
 Jei meniu „3D Settings“ rodomas, bet vaizdai nerodomi
3D formatu, pabandykite iš naujo paleisti prijungtą
įrangą, naudojamą 3D atkūrimui.
 Sistema nepalaiko 2D konversijos į 3D (simuliuojamo
3D).
 Norint žiūrėti anaglifinius vaizdus 3D režimu, reikia
anaglifinių akinių (pavyzdžiui, su raudonu ir mėlynu
lęšiais).
 Be to, patikrinkite atkūrimo įrangos, prijungtos prie
procesoriaus įrenginio, nustatymus.
Rodymas 3D formatu
neįjungiamas
automatiškai
 Įsitikinkite, kad nustatymas „Auto 3D“, esantis
„3D Settings“, nustatytas kaip „On“ (27 psl.).
 3D turinys be 3D formato identifikavimo signalo nėra
automatiškai rodomas 3D formatu. Pabandykite pakeisti
nustatymą „3D Display“, esantį „3D Settings“ į „Side-bySide“ arba „Over-Under“ (26 psl.).
 Garsas
Požymis
Priežastis / veiksmas
Nėra garso /
girdimas statinis
triukšmas /
nepavyksta padidinti
garsumo
 Sureguliuokite garsumą ant galvos tvirtinamo įrenginio
mygtukais VOL +/–.
 Tvirtai įkiškite ausinių kištuką (žr. pasirengimo darbui
vadovo skyrių „1 Prijungimas“). Jei ausinės netinkamai
prijungtos, atkūrimo garsas gali būti girdimas
netinkamai.
 Ausinių kištukas yra nešvarus. Nuvalykite ausinių kištuką
minkšta sausa šluoste.
 Kai sistema prijungta prie su HDMI CEC suderinamos
namų kino sistemos ar AV stiprintuvo (imtuvo),
patikrinkite toliau pateiktus nustatymus.
– Įsitikinkite, kad nustatymas „Control for HDMI“, esantis
„General Setup“, nustatytas kaip „On“ (33 psl.).
– Įsitikinkite, kad įjungta AV stiprintuvo (imtuvo) ar kitos
įrangos funkcija „Control for HDMI“. Išsamią
informaciją žr. naudojamos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
 Kai naudojamas procesoriaus įrenginio ausinių lizdas,
keičiant garsumą paspaudus garsumo mygtukus gali
būti jaučiamas nedidėlis vėlavimas.
 Taip pat žr. skiltį  „Garsas / vaizdas (bendrai)“ arba
 „Belaidis ryšys“.
Neveikia erdvinio garso
efektas
 Įsitikinkite, kad nustatymas „Surround“, esantis „Sound“,
nenustatytas kaip „Off“ (30 psl.).
 Įsitikinkite, kad nustatymas „Type of Headphones“,
esantis „Sound“, tinka naudojamam ausinių tipui
(31 psl.).
 Garso suvokimas priklauso nuo klausančiojo.
Negirdimi bosai
 Įsitikinkite, kad į ausį kišamos ausinės priglunda ir telpa
ausyse (20 psl.).
Garso signalai neįvedami
į „kodeko“ garso formatą*
 Gali būti, kad atkūrimo įranga sukonfigūruota taip,
kad „kodeko“ garso formato garso išvesties signalus
konvertuotų į tiesinės PCM signalus. Tokiu atveju
atkūrimo įrangos nustatymuose išjunkite „kodeko“
garso formato konvertavimą, tada tęskite atkūrimą.
Išsamią informaciją žr. naudojamos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
*
„Kodeko“ garso formatas
atitinka netiesinės PCM
garso formatus, kurie aprašyti
skyriaus „Specifikacijos“ dalyje
„Garso įvestis“ (46 psl.).
Atkuriamas netinkamo
formato garsas
 Norėdami klausyti „Dual Mono“ garso, pakeiskite
„Sound“ esantį nustatymą „Dual Mono“ (31 psl.).
Norėdami klausyti kitų garso formatų, patikrinkite
prijungtos įrangos nustatymus.
39
 Belaidis ryšys
Požymis
Nėra belaidžio ryšio
Garsas arba vaizdas
pertraukiamas arba
sustabdomas
Neįsižiebia indikatorius
WIRELESS
40
Priežastis / veiksmas
 Įsitikinkite, kad procesoriaus įrenginys ir maitinimo
elemento įrenginys įjungti.
 Gali šiek tiek užtrukti, kol ekrane pasirodys vaizdas.
 Radijo bangos susilpnėja arba ima trūkinėti,
atsižvelgiant į atstumą tarp procesoriaus įrenginio
ir maitinimo elemento įrenginio, pusės, į kurią jie
nukreipti, arba nuo tarp šių dviejų įrenginių esančių
kliūčių.
Sumažinkite atstumą tarp procesoriaus įrenginio
ir maitinimo elemento įrenginio (iki 3 m ar mažiau)
ir pasukite abu įrenginius taip, kad jų SONY logotipai
būtų atgręžti vienas į kitą.
Belaidžio ryšio kokybė prastėja, jei maitinimo elemento
įrenginio skydelis su SONY logotipu (pusė su įmontuota
antena) yra nukreiptas į grindis arba į priešingą pusę nuo
procesoriaus įrenginio.
 Jei belaidžio ryšio negalima sėkmingai užmegzti,
kai maitinimo elemento įrenginys padėtas ant
plokščio paviršiaus, prie maitinimo elemento įrenginio
pritvirtinkite pridedamą stovą ir pasukite jį taip, kad
Sony logotipas būtų nukreiptas į procesoriaus įrenginį
(13 psl.).
 Naudokite sistemą ten, kur nėra kliūčių tarp
procesoriaus įrenginio ir maitinimo elemento įrenginio.
 Trukdžių gali kelti ir kiti belaidžiai įrenginiai. Išjunkite
tuos įrenginius ir patikrinkite, ar ryšys pagerėjo.
 Garso ir vaizdo signalų perdavimą arba tinkamą
įrenginio veikimą gali paveikti trukdžiai, jei naudojami
daugiau nei trys belaidžiai įrenginiai, naudojantys tą patį
dažnio diapazoną (60 GHz).
 Krovimas
Požymis
Nepavyksta krauti
Kraunama ilgiau
Priežastis / veiksmas
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris ir
kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai prijungti.
 Krauti negalima labai šaltose ar karštose vietose.
Kraukite, kai temperatūra yra 5–35 °C (41–95 °F).
 Jei kraunate, kai sistema įjungta, kraunama bus ilgiau.
Prieš kraudami išjunkite sistemą.
 Krauti negalima, kai procesoriaus įrenginys ir maitinimo
elemento įrenginys yra sujungti belaidžiu režimu.
Norėdami krauti, išjunkite įrenginių maitinimą arba
prijunkite laidu.
 Jei sistemos nenaudosite daugiau kaip metus, maitinimo
elemento būklė gali suprastėti. Kreipkitės į Sony
pardavėją arba vietos įgaliotąjį Sony techninės
priežiūros centrą.
 HDMI valdymas
Požymis
Prijungtos įrangos
nepavyksta valdyti
naudojant ant galvos
tvirtinamo įrenginio
mygtukus
Priežastis / veiksmas
 Įsitikinkite, kad nustatymas „Control for HDMI“, esantis
„General Setup“, nustatytas kaip „On“ (33 psl.).
 Įsitikinkite, kad prijungta įranga palaiko HDMI CEC
funkcijas.
 Įsitikinkite, kad prijungtos įrangos nustatymas „Control
for HDMI“ sukonfigūruotas tinkamai. Išsamią informaciją
žr. naudojamos įrangos naudojimo instrukcijoje.
 Gali būti, kad prijungtas AV stiprintuvas (imtuvas) yra
nesuderinamas su sistemos funkcija „Control for HDMI“.
Funkcija „Control for HDMI“ veikia netinkamai toliau
nurodytu atveju.
 Prijungtą įrangą valdyti naudojant ant galvos tvirtinamo
įrenginio mygtukus gali būti neįmanoma ką tik įjungus
sistemą ar ką tik įjungus „Control for HDMI“, esantį
„General Setup“.
 Prijungtos įrangos valdyti negalima, kai „Picture Mode“
nustatyta kaip „Game1“, „Game2“, „Game3“ arba
„Game4“ (27 psl.).
41
 Kiti atvejai
Požymis
42
Priežastis / veiksmas
TV funkcija „Control for
HDMI“ negali būti
naudojama atkūrimo
įrangai valdyti, net kai
naudojamas sistemos
HDMI perėjimas
 Žiūrėkite naudojimo instrukciją, pridėtą prie TV, bei TV
nustatyme „Control for HDMI“ nurodykite atkūrimo
įrangą, prijungtą prie procesoriaus įrenginio, kaip
valdantįjį įrenginį.
Ant galvos tvirtinamo
įrenginio mygtukai yra
neaktyvūs
 Ant galvos tvirtinamo įrenginio mygtukai neveikia,
jei įrenginio nedėvite.
Viršutiniame dešiniajame
nustatymų meniu ekrane
rodoma „DEMO“
 Kreipkitės į Sony pardavėją arba vietos įgaliotąjį Sony
techninės priežiūros centrą.
Nepavyksta reguliuoti
„Language setting“,
nes nustatymo meniu
pateikiamas nepažįstama
kalba
 Jei neužbaigta pradinė sąranka, kelis kartus paspauskite
mygtuką , kad grįžtumėte į kalbos pasirinkimo ekraną,
tada iš naujo pasirinkite norimą kalbą.
 Jei pradinę sąranką baigėte, atlikite toliau nurodytus
veiksmus, kad atkurtumėte sistemos originalius
gamyklinius nustatymus, tada nurodykite tinkamą kalbą.
1 Paspauskite mygtuką MENU, kad būtų parodyti
nustatymų meniu.
2 Paspauskite mygtuką , pasirinkite „ General
Setup“, tada paspauskite mygtuką MENU.
3 Paspauskite mygtuką  ir paslinkite žymeklį ant
apatinio nustatymo.
4 Paspauskite mygtuką MENU. (Parodomas patvirtinimo
pranešimas „Reset to factory settings“.)
5 Paspauskite mygtuką , tada paspauskite mygtuką
MENU. (Sistema bus paleista iš naujo.)
6 Kai parodomas pradinis nustatymų ekranas,
paspauskite mygtukus  / , kad pasirinktumėte
norimą kalbą, tada paspauskite mygtuką .
7 Vadovaukitės rodomomis instrukcijomis, kad
užbaigtumėte pradinę sąranką.
Nemalonus pojūtis nosyje
arba kaktoje dėl kontakto
su ant galvos tvirtinamu
įrenginiu
 Sureguliuokite kaktos atramos padėtį aukštyn arba
žemyn (17 psl.).
Indikatorių įspėjimai
Maitinimo elemento įrenginio ir procesoriaus įrenginio indikatoriai įspėja apie
neįprastas sistemos būsenas.
Indikacija
Klaida / veiksmas
Maitinimo elemento įrenginys
 (maitinimo)
indikatorius
(oranžinė)
Kas 3 sekundes sumirksi
dukart
Kreipkitės į Sony pardavėją arba
vietos įgaliotąjį Sony techninės
priežiūros centrą. Gali būti
sugadintas maitinimo elemento
įrenginys.
Kas 3 sekundes sumirksi
triskart
Maitinimo elemento įrenginio
temperatūros klaida.
Kurį laiką nenaudokite įrenginio.
Įrenginiui atvėsus indikatorius
nustos mirksėti.
Maitinimo elemento įrenginį
naudokite gerai vėdinamoje vietoje,
kad neužsikimštų vėdinimo angos.
Kas 3 sekundes sumirksi
penkiskart
Maitinimo elemento klaida.
Nebesinaudokite sistema ir
kreipkitės į Sony pardavėją arba
vietos įgaliotąjį Sony techninės
priežiūros centrą.
Procesoriaus įrenginys
POWER
indikatorius
(raudona)
Kas 3 sekundes sumirksi
dukart
Kreipkitės į Sony pardavėją arba
vietos įgaliotąjį Sony techninės
priežiūros centrą.
Gali būti sugadintas procesoriaus
įrenginys.
Kas 3 sekundes sumirksi
triskart
Procesoriaus įrenginio temperatūros
klaida.
Kurį laiką nenaudokite įrenginio.
Įrenginiui atvėsus indikatorius
nustos mirksėti.
Procesoriaus įrenginį naudokite
gerai vėdinamoje vietoje, kad
neužsikimštų vėdinimo angos.
43
2
Sistemos išmetimas
Išsukite tris varžtus ir nuimkite
priekinį skydelį, tada atjunkite
jungtį.
Jungtis
Norėdami apsaugoti aplinką, iš
sistemos išimkite įmontuotą ličio
jonų maitinimo elementą.
Prieš išimdami maitinimo elementą,
atjunkite kintamosios srovės adapterį
ir naudokitės sistema naudodami tik
maitinimo elemento energiją, kad
maitinimo elementą iškrautumėte.
• Išimkite ličio jonų maitinimo
elementą ir atiduokite perdirbti.
Ruošdamiesi išmesti sistemą,
neatidarykite jokių kitų sekcijų.
• Nuimdami maitinimo elemento
dėklą, nelieskite ličio jonų
maitinimo elemento atsuktuvo
galu. Jei maitinimo elementas
sugadintas, gali kilti pratekėjimų,
kyla karščio, ugnies ar sprogimo
pavojus.
Priekinis skydelis
Pastaba
• Atjungdami jungtį nepažeiskite laido
izoliacijos metalinėmis replėmis
ar pan.
3
Išsukite šešis varžtus ir išimkite
maitinimo elemento dėklą.
Atiduokite nuimtą maitinimo
elemento dėklą su įdėtu maitinimo
elementu perdirbti.
Maitinimo elementas
Maitinimo
elemento dėklas
Maitinimo elemento dėklo
išėmimas
1
Išsukite keturis varžtus, tada
nuimkite apatinį skydelį nuo
maitinimo elemento įrenginio.
Varžtas
Apatinis skydelis
Guminė kojelė
Pastaba
• Neišimkite maitinimo elemento
iš maitinimo elemento dėklo.
44
Darbinė temperatūra
5–35 °C (41–95 °F)
Specifikacijos
Maitinimo reikalavimai
Procesoriaus įrenginys:
DC IN 8,4 V lizdas
Ant galvos tvirtinamas įrenginys
ir maitinimo elemento įrenginys:
Micro USB lizdas (krovimo)
5 V DC
Energijos sąnaudos
Procesoriaus įrenginys:
8,0 W (naudojant
belaidžiu režimu)
4,0 W (naudojant
prijungus laidu)
0,4 W (budėjimo režimu)
5,0 W (belaidžiu
budėjimo režimu)
2,0 W (HDMI perėjimo režimu)
Ant galvos tvirtinamas įrenginys ir
maitinimo elemento įrenginys:
11 W (kraunant)
Maitinimo elemento krovimo laikas
Ant galvos tvirtinamas įrenginys
ir maitinimo elemento įrenginys:
Maždaug 4,5 valandos
(budėjimo režimu, esant 23 °C
(74 °F) temperatūrai)
Maždaug 5,5 valandos
(naudojant prijungus laidą,
esant 23 °C (74 °F)
temperatūrai)
Maitinimo elemento veikimo laikas
Ant galvos tvirtinamas įrenginys
ir maitinimo elemento įrenginys:
Maždaug 3 valandos
(belaidžiu ryšiu, esant 23 °C
(74 °F) temperatūrai)
Maždaug 7 valandos
(naudojant prijungus laidą,
esant 23 °C (74 °F)
temperatūrai)
Maždaug 3 valandos
(naudojant MHL, esant 23 °C
(74 °F) temperatūrai)
Darbinė drėgmė
25–80 %
Matmenys (P x A x G, įskaitant
didžiausius išsikišimus)
Procesoriaus įrenginys:
Maždaug 150 mm × 31 mm ×
107 mm
(6 col. × 1 1/4 col. × 4 1/4 col.)
Ant galvos tvirtinamas įrenginys:
Maždaug 189 mm × 148 mm ×
270 mm
(7 1/2 col. × 5 7/8 col. ×
10 3/4 col.)
(be viršutinės galvos juostos
ir apatinei galvos juostai esant
nustatytai ties viduriu)
Maitinimo elemento įrenginys:
Maždaug 80 mm × 26 mm ×
119 mm
(3 1/4 col. × 1 1/16 col. ×
4 3/4 col.)
Svoris
Procesoriaus įrenginys:
Maždaug 250 g (8,9 unc.)
(be prijungimo kabelių)
Ant galvos tvirtinamas įrenginys:
Maždaug 320 g (12 unc.)
(su viršutiniais šviesos
blokatoriais ir be prijungimo
laidų)
Maitinimo elemento įrenginys:
Maždaug 210 g (7,5 unc.)
(neįskaitant prijungimo laido)
Ekrano raiška
1 280 taškų (horizontaliai) × 720 taškų
(vertikaliai)
Atstumas tarp vyzdžių
53,0–76,7 mm
(2 1/8–3 1/8 col.)
45
Įvesties ir išvesties jungtys
Garso įvestis
Procesoriaus įrenginys:
HDMI IN 1:
19 kištukų standartinė jungtis
HDMI IN 2:
19 kištukų standartinė jungtis
HDMI IN 3:
19 kištukų standartinė jungtis
HDMI OUT (TV)*:
19 kištukų standartinė jungtis
HDMI OUT (HMD):
19 kištukų standartinė jungtis
(priekiniame skydelyje)
Ausinių lizdas:
erdvinio garso ausinių lizdas
Ant galvos tvirtinamas įrenginys:
Ausinių lizdas:
erdvinio garso mini lizdas
Maitinimo elemento įrenginys:
HDMI IN/MHL:
19 kištukų standartinė jungtis
MHL 1 palaikomas
MHL: 5 V, 500 mA maitinimo
tiekimo šaltinio talpa
Maitinimo elemento įrenginys:
Linear PCM (2 kanalų):
32 / 44,1 / 48 kHz
Procesoriaus įrenginys:
Linear PCM (2 kanalų):
Iki 192 kHz
Linear PCM (kelių kanalų)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
*
3) negalima naudoti su MHL įvestimi
ir kadrų glaudinimo formatu
Kai įjungtas HDMI perėjimas, į
procesoriaus įrenginį tiekiami signalai
pereina per procesoriaus įrenginį į HDMI
išvestį. Tačiau toliau pateikti signalai
nesuderinami su perėjimo funkcija.
– Vaizdo signalai, kurių raiška yra 4 000
(raiška, didesnė nei 3 840
(horizontaliai) × 2 160 (vertikaliai) taškų)
Vaizdo įvestis
Vaizdo įvestis (2D formatai):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Vaizdo įvestis (3D formatai: kadrų
glaudinimo, „vienas šalia kito“ ir
„viršuje ir apačioje“ formatai):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
46
1) negalima naudoti su MHL įvestimi
2) negalima naudoti su MHL įvestimi
ir kadrų glaudinimo bei „viršuje ir
apačioje“ formatais
Belaidės jungties skyrius
Suderinami standartai
WirelessHD 1.1
Moduliavimo būdas
OFDM
Naudojamas dažnis
59,40–63,72 GHz (ch2 > ch3)
Veikimo atstumas
Maždaug 7 m (23 pėd.)*
*
Veikimo atstumas priklauso nuo
naudojimo sąlygų.
Ausinės
Dažnio atsakas:
4–27 000 Hz
Impedansas:
16 Ω (1 kHz)
Kintamosios srovės adapteris AC-UD10
(ant galvos tvirtinamo įrenginio ir
maitinimo elemento įrenginio)
Nominalioji įvestis
100–240 V AC, 50 Hz / 60 Hz,
0,2 A
Nominalioji išvestis
5 V DC, 1,5 A
Darbinė temperatūra
0–40 °C (32–104 °F)
Saugojimo temperatūra
Nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F
iki 140 °F)
Matmenys (P x A x S)
Maždaug 78 mm × 22 mm ×
36 mm
(3 1/8 col. × 7/8 col. × 1 7/16 col.)
Svoris
Maždaug 45 g (1,6 unc.)
Kintamosios srovės adapteris
AC-L200D (procesoriaus įrenginiui)
Nominalioji įvestis
100–240 V AC, 50 Hz / 60 Hz,
0,35–0,18 A
Nominalioji išvestis
8,4 V DC, 1,7 A
Darbinė temperatūra
0–40 °C (32–104 °F)
Saugojimo temperatūra
Nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F
iki 140 °F)
Matmenys (P x A x S)
Maždaug 48 mm × 29 mm ×
81 mm
(1 15/16 col. × 1 3/16 col. ×
3 1/4 col.)
Svoris
Maždaug 170 g (6 unc.)
Šioje sistemoje naudojama
technologija
• Procesoriaus įrenginys leidžia
vartotojui girdėti įtraukiantį kelių
kanalų virtualų erdvinį garsą su gylio
efektu, atkuriamą per ausines ir
naudojant 7.1 kanalų „Virtualphones
Technology“ (VPT).
• Mėgaukitės labiau įtraukiančiais
žaidimais – režimu „Game“
klausomas garsas tiksliai
lokalizuojamas dėl specialiai
žaidimams sukurtos erdvios garso
aplinkos, kuriamos kelių kanalų
erdvinio garso efektais. Šios
sistemos erdvi režimo „Game“
garso aplinka buvo kuriama
prižiūrint „Sony Computer
Entertainment“ garso
projektuotojams.
Tiekiami priedai
Žr. „Pridedami priedai“ (8 psl.).
Gamintojas pasilieka teisę
neperspėjęs keisti sistemos
specifikacijas ir išvaizdą, siekdamas
jas patobulinti.
47
Prekių ženklai
• Terminai HDMI™ ir HDMI HighDefinition Multimedia Interface bei
HDMI logotipas yra HDMI Licensing
LLC priklausantys prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• MHL™, Mobile High-Definition Link
ir MHL logotipas yra „MHL Licensing,
LLC“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• Pagaminta pagal Dolby Laboratories
suteiktą licenciją.
Dolby, Pro Logic ir dvigubos D raidės
simbolis yra Dolby Laboratories
prekių ženklai.
• DTS patentus rasite adresu
http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal DTS Licensing
Limited suteiktą licenciją.
DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS-HD
kartu su simboliu yra registruotieji
DTS, Inc. prekių ženklai. © DTS, Inc.
Visos teisės saugomos.
• WirelessHD™ yra registruotasis
Silicon Image, Inc. prekės ženklas.
• „PlayStation“ yra Sony Computer
Entertainment Inc. registruotasis
prekės ženklas. „PS3“ taip pat yra
šios kompanijos prekės ženklas.
• VPT, Virtualphones Technology yra
Sony Corporation prekės ženklas.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Ženklai ™ ir ® šiame
dokumente nenurodyti.
48
© Sony Corporation, 2013 m.
4-471-977-G1(1) (LT)
Download PDF

advertising