Sony | VCT-HSM1 | Sony VCT-HSM1 Странична конзола за каска за Action Cam Инструкции за експлоатация

4-569-883-01(1) (BG)

2



Поставяне на страната
на каска



Инструкции за експлоатация




3
VCT-HSM1
© 2015 Sony Corporation



4
1



Български
5
Предпазни мерки

Мерки за сигурност
 Водачът е длъжен да спазва законите за движението по
пътищата. Нарушаването на правилата за безопасност на
пътя, като например пренебрегване на предупредителни
знаци и т.н., е незаконно и може да доведе до
произшествие или нараняване.
 Не работете с камерата си, докато шофирате.
 Не поставяйте изделието на места, където може да попречи
на видимостта напред в съответствие с местните
разпоредби. Ограничаването на видимостта напред може
да доведе до произшествие или нараняване.
 Монтирайте изделието здраво посредством
предоставените аксесоари. Използване на други части
освен предоставените може да повреди изделието или
да причини разхлабване на части. Това може да доведе
до произшествие или нараняване.
 Не инсталирайте устройството на място, изложено на дъжд
или вода, или на място, което е обект на влага и прах.
Инсталирането на това устройство на гореспоменатите
места може да стане причина за неизправност или
нараняване.
 Прикрепете камерата, стойката, каишката и катарамата
за заключване здраво, като следвате инструкциите в това
ръководство. Ако не са прикрепени здраво, камерата и/или
стойката може да паднат и да доведат до произшествие
или нараняване. Уверете се, че са прикрепени добре.
6

Забележки за прикрепването
7

 Напълно отстранете всякакво замърсяване, вода или масло
от повърхността, където ще прикрепите каишката
и лепящата поставка.
 Притиснете добре мястото за залепване, за да прилепне.
 Максималната сила на залепване се постига 24 часа след
поставяне на лепящата поставка.
 Обърнете внимание, че не можете да използвате отново
лепяща поставка или каишка, след като ги отстраните.
 Инсталирайте устройството на място, където няма да
влезе в контакт с предмет от околната си среда.
 Закопчалката за прикрепване  не се предоставя
с VCT-HSM1.
Идентифициране на компонентите (вж. фиг. )
 Основа за регулиране на ъгъла
 Лепяща поставка
 Каишка
 Катарама за заключване
Download PDF