Sony | VCT-R100 | Sony VCT-R100 Статив Инструкции за експлоатация

C
2-656-923-04(1)
Статив
Ръководство за употреба
D
VCT-R100
2
©2006 Sony Corporation
1
A
3
1
E
2
3
9
4
3
10
2
4
1
5
6
6
7
5
F
8
11
2
3
B
1
1
2
3
1
C Инсталиране на цифров
фотоапарат/видеокамера
Функции
Устройството VCT-R100 е статив за цифрови
фотоапарати/видеокамери.
Поставете батерия, “Memory Stick” носител, касета и др. в
цифровия фотоапарат/видеокамерата преди монтирането
им върху статива.
Внимание
Никога не носете статива, ако към него има прикрепен
цифров фотоапарат/видеокамера.
Поставете цифровия фотоапарат/видеокамерата върху
главата на статива. Стегнете здраво винта за монтаж.
Когато поставяте видеокамера, изравнете щифта с
отвора.
Почистване
• Почиствайте
статива с мека почистваща кърпичка,
леко навлажнена в щадящ почистващ препарат.
• Почистете статива със суха почистваща кърпичка,
когато сте го използвали на места, които са обект на
морски ветрове или бриз.
D Регулиране на височината на
елеватора
1 Освободете лоста за заключване на елеватора.
2 Регулирайте височината, като преместите главата
на статива.
3 Стегнете лоста за заключване на елеватора.
Технически характеристики
Максимално натоварване
1,200 g
Ъгъл на въртене
E Въртене и накланяне
360 градуса
Ъгъл на накланяне
Преди да въртите и накланяте статива се уверете,
че лостчето за заключване на елеватора е добре
стегнато. Противното може причини вибрации в цифровия
фотоапарат/видеокамерата.
90 градуса надолу
60 градуса нагоре
Размери
Максимална височина:
Прибл. 1,000 mm (с отворени крачета и максимално
разпъване)
Минимална височина:
Прибл. 355 mm
Дължина на панорамната дръжка:
Прибл. 100 mm
Въртене
1 Освободете панорамния лост.
2 Преместете панорамната дръжка наляво или
надясно, за да регулирате позицията на цифровия
фотоапарат/видеокамерата.
3 Стегнете панорамния лост. (Заключване на
панорамния лост).
Тегло
Прибл. 660 g
Накланяне
4 Освободете панорамния държач.
5 Преместете панорамния държач нагоре или надолу, за
да регулирате позицията на цифровия фотоапарат/
видеокамерата.
6 Стегнете панорамния държач. (Заключване на
накланянето)
Степени на разпъване на краката
4 степени
Разпъване на височина
Прибл. 170 mm
Включени артикули
Статив (1)
Чантичка за пренасяне (1)
Комплект документи
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Забележка
Не използвайте лостчетата за заключване на дръжките за
въртене и накланяне, ако искате да регулирате позицията
на статива, защото това може да причини неизправност.
Уверете се, че сте освободили лоста за заключване
преди да въртите или накланяте цифровия фотоапарат/
видеокамерата.
A Идентификация на частите
1 Щифт
2 Винт за инсталиране на фотоапарат
3 Глава на статива
4 Заключване на панорамния лост
5 Елеватор
6 Лостче за заключване на елеватора
7 Крак
8 Подпора
9 Копче за заключване на главата на статива
10 Панорамен дъжач
11 Лостче за заключване на крака
F Промяна на ъгъла на главата на
статива
Можете да промените ориентацията за снимане на
цифровия фотоапарат/видеокамерата от хоризонтално във
вертикално положение.
• Освободете лостчето за заключване на главата,
преместете я надясно, след това стегнете лостчето за
заключване на статива.
Забележка
B Настройка на статива
Внимавайте, когато променяте ъгъла на главата на
статива. В зависимост от позицията, цифровият
фотоапарат/видеокамерата може да се удари в статива.
1 Разтворете краката навън и натиснете подпората
надолу.
2 Отключете лостчетата за заключване на краката.
3 Регулирайте дължината на краката.
4 Заключете лостчетата за регулиране на дължината.
Подготовка на цифровия
фотоапарат/видеокамерата
Задайте цифровия фотоапарат/видеокамерата в режим на
запис.
За повече подробности се обърнете се към ръководството
за употреба, приложено към цифровия фотоапарат/
видеокамерата.
Забележки
• Разпъвайте краката на статива бавно и внимателно. Ако
ги дърпате твърде силно, може да ги счупите.
• Уверете се, че лостчетата за заключване на краката са
заключени. В противен случай стативът може да падне.
2
Download PDF

advertising