Sony | VCT-CSM1 | Sony VCT-CSM1 Конзола за камера Инструкции за експлоатация

4-568-708-01(1) (BG)
Поставка за гнездо
на камерата
Инструкции за експлоатация
© 2015 Sony Corporation
VCT-CSM1

Български

Идентифициране на компонентите (вж. фиг. )
 Винт за статив  Вертикална линия
Инсталиране (вижте фиг. )



Забележка
• Това устройство е аксесоар, предназначен единствено
за камера, който поддържа функцията за управление
на няколко камери.
• Прикрепете камерите и аксесоарите така, че общото тегло
върху винта за статив на това устройство да е по-малко
от 300 г.
• Използвайте това устройство така, че общото тегло на двете
камери и аксесоарите да е по-малко от 1,8 кг.
Download PDF

advertising