Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Дистанционно управление в реално време с Wi-Fi® за Action Cam Помощно ръководство (Help Guide)

Дистанционно управление Live-View
RM-LVR2
Как се използва
Прочетете първо това
Идентифициране на компонентите
Идентифициране на компонентите [1]
Показване на екрана по време на единична връзка
Показване на екрана по време на единична връзка [2]
Показване на екрана по време на множествена връзка
Показване на екрана по време на множествена връзка [3]
Първи стъпки
Зареждане на устройството
Зареждане на устройството [4]
Прикрепване на каишка към това устройство
Прикрепване на каишка към това устройство [5]
Включване/изключване на захранването на това устройство
Включване/изключване на захранването на това устройство [6]
Настройване на датата и часа
Настройване на датата и часа [7]
Свързване на това устройство към камера чрез Wi-Fi (единична
връзка)
Проверка на режима на свързване [8]
Свързване на това устройство към една камера чрез Wi-Fi [9]
Свързване на това устройство към няколко камери чрез Wi-Fi
(множествена връзка)
Свързване на това устройство към няколко камери чрез Wi-Fi [10]
Нулиране на информацията за свързване на регистрираната камера [11]
Снимане
Снимане на видеоклипове и снимки
Превключване на режимите на снимане [12]
Снимане [13]
Работа с управлението на няколко камери [14]
Функция за задържане на бутон [15]
Промяна на настройките
Списък с елементите за настройка
Списък с елементите за настройка [16]
Настройки за снимане
Настройка на качеството на изображението [17]
SteadyShot [18]
Настройка на ъгъла на полето [19]
Обръщане [20]
Сцена [21]
Баланс на бялото [22]
Изместване на AE [23]
Цветови режим [24]
Формат на видеоклип [25]
Настройка за аудиозапис [26]
Потискане на шума от вятър [27]
Превключване в режим на снимки [28]
Интервал за снимане на снимки [29]
Таймер за самозаснемане [30]
Запис на снимки през интервал [31]
Време за безкраен запис [32]
Настройки за свързване на устройства
Времеви код/потребителски данни [33]
ИЧ дистанционно управление [34]
Превключване между NTSC и PAL [35]
Автоматично изключване на захранването [36]
Звуков сигнал [37]
Форматиране [38]
Версия (камера) [39]
Настройки на дистанционното управление
Завъртане на дисплея [40]
Яркост на монитора [41]
Настройка за дата и час/зона/лятно часово време [42]
Нулиране на настройките [43]
Версия [44]
Режим на свързване [45]
Самолетен режим [46]
Настройки за нулиране на мрежата [47]
Преглед
Възпроизвеждане на изображения
Възпроизвеждане на изображения [48]
Превключване на екранния индикатор
Превключване на екранния индикатор [49]
Изтриване на изображения
Изтриване на изображения [50]
Други
Предпазни мерки
Използване [51]
Относно кондензацията на влага [52]
Относно носенето [53]
Относно работната температура [54]
Използване на LCD екрана [55]
Водоустойчиви характеристики [56]
Списък с часовите разлики между столиците по света
Списък с часовите разлики между столиците по света [57]
Спецификации
Спецификации [58]
Търговски марки
Търговски марки [59]
Забележка относно лиценза
Забележка относно лиценза [60]
Грижа и съхранение
Грижа и съхранение [61]
Поддръжка на LCD екрана [62]
Поддръжка на това устройство във вода или на брега [63]
Батерия
Батерия [64]
Изхвърляне на това устройство
Изхвърляне на това устройство [65]
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Това устройство и камерата не могат да бъдат свързани чрез Wi-Fi.
Това устройство и камерата не могат да бъдат свързани чрез Wi-Fi. [66]
Устройството не се включва.
Устройството не се включва. [67]
Захранването на устройството се изключва внезапно.
Захранването на устройството се изключва внезапно. [68]
Устройството не се зарежда.
Устройството не се зарежда. [69]
Индикаторът за оставащия заряд е неточен.
Индикаторът за оставащия заряд е неточен. [70]
Предупредителни индикатори и съобщения за грешка
Показване на грешки на дистанционното управление Live-View
Показване на грешки на дистанционното управление Live-View [71]
[1] Как се използва
Прочетете първо това
Идентифициране на компонентите
Идентифициране на компонентите
1. Бутон MENU
2. Капак на конекторите
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Лостче за заключване
Multi/Micro USB порт
Бутон RESET (Нулиране)
Индикатор CHG (Зареждане)
Бутон UP
Бутон DOWN
Бутон DISP
Бутон REC/ENTER
Индикатор REC/Wi-Fi
LCD екран
Бутон ON/OFF (Захранване)
Халка за каишка
[2] Как се използва
единична връзка
Прочетете първо това
Показване на екрана по време на
Показване на екрана по време на единична връзка
Индикаторите, описани по-долу, се показват на панела на дисплея на
дистанционното управление по време на единична връзка.
Индикаторите се различават в зависимост от свързаната камера.
Показване на часовника
1. Икона за задържане на бутон
2. Икона за самолетен режим
Иконата за самолетен режим
режим е зададен на ON.
ще се покаже, когато самолетният
3. Индикатор на това устройство за нивото на заряд в батерията
Когато оставащият заряд в батерията намалее, индикаторът за ниво на
заряд в батерията ще се промени по посоката на стрелката, както е
илюстрирано.
4. Показване на часовника
Дисплей на Live-View
1. Индикатор за режима на снимане
По време на запис на видеоклип се показва
. По време на снимане
на снимки се показва
. По време на запис на снимки през интервал
се показва
. По време на безкраен запис се показва
. По време
на аудиозапис се показва .
2. Икона за задържане на бутон
3. Индикатор на това устройство за нивото на заряд в батерията
Когато ставащият заряд в батерията намалее, индикаторът за ниво на
заряд в батерията ще се промени по посоката на стрелката.
4. Икона REC
5. Индикатор за превключване на режима на снимане
6. Предупредителна икона за картата с памет/икона за повишаване на
температурата
се показва, когато температурата в камерата се повиши. Оставете
захранването изключено, за да позволите температурата на камерата
или батерията да се понижи.
7. Индикатор на камерата за оставащ заряд на батерията
Екран с информация за снимането
1. Показване на режима на снимане
По време на запис на видеоклип се показва
. По време на снимане
на снимки се показва
. По време на запис на снимки през интервал
се показва
. По време на безкраен запис се показва
. По време
на аудиозапис се показва .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Икона за аудиозапис
Потискане на шума от вятър
Баланс на бялото
Изместване на AE
Запис на снимки през интервал/показване на таймера за самозаснемане
Настройване на изображение/интервал за снимане на снимки
Икона REC
Индикатор на това устройство за нивото на заряд в батерията
Когато ставащият заряд в батерията намалее, индикаторът за ниво на
заряд в батерията ще се промени по посоката на стрелката.
10. Икона за сцена
режим
/обръщане
/превключване на режима на снимки
/цветови
/SteadyShot
/Настройка на ъгъла на полето
Иконите се променят в зависимост от настройките.
11. Индикатор на камерата за нивото на заряд в батерията
12. Време за снимане/броят записваеми снимки/броят снимки
13. Икона за повишаване на температурата
се показва, когато температурата в камерата се повиши. Оставете
захранването изключено, за да позволите температурата на камерата
или батерията да се понижи.
14. Предупредителна икона за картата с памет
[3] Как се използва
Прочетете първо това
множествена връзка
Показване на екрана по време на
Показване на екрана по време на множествена връзка
Индикаторите, описани по-долу, се показват на панела на дисплея на
дистанционното управление по време на множествена връзка.
1. Индикатор за режима на снимане/икона REC
Показват се режимът на снимане и състоянието на запис на свързаната
камера. Позицията на оранжевия курсор указва камерата, която към
момента показва Live-View.
Иконата REC се показва в горната дясна страна на дисплея за режим на
снимане, докато се снимат изображенията.
2. Индикатор за повишаване на температурата
Указва покачването на температурата на свързаната камера.
Оставете захранването изключено, за да позволите температурата на
камерата или батерията да се понижи.
3. Индикатор на това устройство за нивото на заряд в батерията
Когато ставащият заряд в батерията намалее, индикаторът за ниво на
заряд в батерията ще се промени по посоката на стрелката.
[4] Как се използва
Първи стъпки
Зареждане на устройството
Зареждане на устройството
Зареждайте това устройство с помощта на захранване от компютъра.
1. Проверете дали захранването на това устройство е изключено (OFF).
2. Свържете го към работещ компютър чрез micro USB кабела (в комплекта).
Индикаторът CHG (Зареждане) светва в кехлибарено и зареждането
започва.
Индикаторът CHG (Зареждане) угасва, когато зареждането приключи.
Време за зареждане на батерията*1, както е посочено по-долу.
Чрез компютър: прибл. 4 часа 5 минути
Чрез AC-UD10*2: прибл. 2 часа 55 минути
*1 Времето, нужно за зареждане на напълно изтощена батерия при температура 25 °C (77
°F). Зареждането може да отнеме повече време при определени обстоятелства или
условия.
*2 Бързото зареждане е възможно, като се използва USB зарядно устройство AC-UD10
(продава се отделно). За да свържете зарядното устройство, използвайте micro USB
кабела (в комплекта).
Забележка
Може да зареждате това устройство дори когато не е напълно изтощено.
Наред с това, дори ако устройството не е напълно заредено, можете да
използвате частичния заряд на батерията, доколкото е наличен.
Когато захранването на устройството е включено, то се захранва, но не се
зарежда.
За да поддържате функционалността на това устройство, го зареждайте
напълно поне на всеки шест месеца по време на съхранение. Освен това го
съхранявайте на хладно сухо място.
Съвет
Индикатор за оставащия заряд се показва в горния десен ъгъл на панела на
дисплея.
При определени обстоятелства индикаторът за оставащ заряд може да не
отчита правилно.
Около 30 секунди са необходими, докато се появи правилната индикация за
оставащия заряд.
Ако батерията се изтощи твърде бързо, въпреки че индикацията за оставащ
заряд е висока, заредете отново устройството докрай. След това
индикацията за оставащ заряд ще бъде показана правилно. Имайте
предвид, че тя може да не е правилна в следните случаи:
устройството се използва за дълго време при висока температура;
устройството е оставено напълно заредено;
устройството е подложено на усилена употреба;
Използвайте адаптера AC-UD10 AC (продава се отделно) за зареждане, ако
нямате компютър.
[5] Как се използва
Първи стъпки
Прикрепване на каишка към това устройство
Прикрепване на каишка към това устройство
Прикрепете каишка към това устройство.
1. Поставете това устройство на твърда повърхност и прокарайте каишката
през халката за каишка на това устройство, както е илюстрирано на ,
след това я прикрепете, както е илюстрирано на .
Можете да регулирате дължината на каишката в зависимост от
позицията на поставяне на и
2. За да затегнете дистанционното управление към ръката си, го носете на
задната й страна, както е на илюстрацията „OK“. След това прокарайте
каишката през , като насочите бутона REC/ENTER към пръстите си и
LCD екрана към лакътя си.
След прикрепването на
преместете
, за да покриете края на
.
Забележка
Неправилното прикрепване на каишката може да причини нараняване.
Когато поставяте дистанционното управление на дясната си ръка, задайте
настройката за завъртането на екрана му на ON.
Когато използвате дистанционното управление поставено на ръката ви,
винаги закрепвайте правилно предоставената базова пластина и каишката.
Внимавайте да не изпуснете дистанционното управление, когато
разхлабвате каишката.
[6] Как се използва
устройство
Първи стъпки
Включване/изключване на захранването на това
Включване/изключване на захранването на това
устройство
Включете/изключете захранването на това устройство.
1. Уверете се, че капака на конекторите на това устройство е затворен.
Затворете добре капака на конекторите, докато спрете да виждате
жълтото обозначение под лостчето за заключване. Ако чуждо тяло,
например пясък влезе под капака на конекторите, то може да надраска
уплътнението, което да доведе до проникване на вода в
дистанционното управление.
2. Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Когато включите това устройство за първи път, се показва екрана за
настройка на дата и час/зона/лятно часово време.
Изключване на захранването
За да изключите дистанционното управление, натиснете отново бутона ON/OFF
(Захранване).
[7] Как се използва
Първи стъпки
Настройване на дата и час
Настройване на дата и час
Когато използвате за първи път или след актуализирането на софтуера на
устройството, се показва екрана за настройка на дата и час/зона/лятно часово
време. Сверете датата и часа, преди да използвате това устройство.
1. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете желания елемент, след
което натиснете бутона REC/ENTER.
Следващите елементи се показват подред на LCD екрана.
: настройка на часова зона
: Настройка на лятно часово време
Г-М-Д/М (англ.)-Д-Г/М-Д-Г/Д-М-Г: форматът на дата
Г-М-Д: настройка на година-месец-ден
00:00: сверяване на часовника
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да зададете датата и часа, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Можете да настроите формата на дата и сверяването на часа от
елементите в MENU. Вижте „Настройка за дата и час/зона/лятно часово
време“.
[8] Как се използва
Първи стъпки
Wi-Fi (единична връзка)
Свързване на това устройство към камера чрез
Проверка на режима на свързване
Проверете дали режима на свързване на това устройство е зададен на
единична връзка, преди да свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi.
Вижте ръководството с инструкции на уебсайта относно това как да
проверите режима на свързване на камерата.
1. Включете захранването.
2. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
4. Проверете дали е избрано
натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Режим на свързване), след което
(Единична връзка), след което
Ако режимът на свързване е зададен на
(Множествена
връзка), го превключете на
(Единична връзка).
[9] Как се използва
Първи стъпки
Wi-Fi (единична връзка)
Свързване на това устройство към камера чрез
Свързване на това устройство към една камера чрез
Wi-Fi
Можете да управлявате камерата на разстояние, когато е свързана към това
устройство чрез Wi-Fi.
1. Включете това устройство.
Показва се екранът за Wi-Fi в готовност.
2. Включете камерата.
Action Cam без HDR-AZ1
Натиснете бутона NEXT или PREV.
HDR-AZ1/Камера в стил обектив (серия QX)
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
3. Проверете настройката на камерата.
Action Cam без HDR-AZ1
HDR-AZ1/Камера в стил обектив (серия QX)
Проверете дали обозначението Wi-Fi е показано на панела на дисплея
на камерата.
При DSC-QX100/QX10 индикаторът за Wi-Fi не се показва на дисплея на
камерата.
Ако режимът на свързване на камерата е зададен на множествена
връзка, го превключете на единична.
За HDR-AS15/AS30V поставете карта с памет в камерата.
4. Изберете камерата, която искате да свържете към това устройство.
i. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете SSID (дестинацията)
от списъка.
ii. Натиснете бутона REC/ENTER.
iii. Когато това устройство е в състояние на готовност, продължете към
стъпка 5 в рамките на 2 минути.
Ако натиснете бутона REC/ENTER в режим на готовност,
дистанционното управление ще бъде освободено от състоянието на
готовност. В такъв случай изберете отново SSID на камерата.
Ако SSID не се показва, проверете дали камерата е в режим на
единична връзка. Вижте Помощното ръководство на камерата на
уебсайта относно това как да проверите режима на свързване на
камерата.
5. Свържете това устройство към камерата.
Action Cam без HDR-AZ1
Когато се покаже [ACPT?] на панела на дисплея на камерата, натиснете
бутона ENTER на камерата.
Ако [ACPT?] не се покаже на панела на дисплея на камерата, рестартирайте
камерата и опитайте отново от стъпка 3.
HDR-AZ1/Камера в стил обектив (серия QX)
Когато чуете звуковия сигнал за потвърждаване на свързването,
натиснете и задръжте бутона Wi-Fi на камерата (бутона на затвора
при DSC-QX100/QX10), докато чуете звуков сигнал за свързване.
Ако не чуете звуков сигнал за потвърждаване на свързването, рестартирайте
камерата и опитайте отново от стъпка 3.
Ако звуковият сигнал е зададен на OFF, звуков сигнал за потвърждаване на
свързването няма да прозвучи.
След като бъде установена връзката, LCD екранът на дистанционното
управление превключва към показване на Live-View и индикаторът
REC/Wi-Fi на дистанционното управление светва в синьо.
Забележка
След завършване на всички стъпки това устройство и камерата ще
бъдат автоматично свързани, когато включите захранването.
Върху екрана на това устройство се показва SSID на камерата без
„DIRECT-“.
Не можете да копирате изображения, записани на камерата, на това
устройство.
Ако не можете да свържете това устройство към камерата чрез WiFi/ако връзката не е установена
Ако това устройство не може да се свърже с камерата чрез Wi-Fi, проверете
дали камерата е в режим на единична връзка.
Ако камерата не е в режим на единична връзка, променете режима на
свързване и свържете отново.
Ако връзката с камерата не е завършена, е възможно да има голям трафик
на сигнал. В такъв случай преместете на друго място и опитайте отново.
[10] Как се използва
Първи стъпки
Свързване на това устройство към няколко
камери чрез Wi-Fi (множествена връзка)
Свързване на това устройство към няколко камери
чрез Wi-Fi
Можете да свържете най-много пет камери към това устройство и да ги
управлявате едновременно.
1. Включете това устройство.
2. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки на
дистанционното управление) (Режим на свързване) (Множествена връзка), след което натиснете бутона REC/ENTER.
4. Натиснете бутона MENU.
5. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Регистрация
на устройство), след което натиснете бутона REC/ENTER.
6. Включете камерата.
7. Свържете към камерата.
Action Cam без HDR-AZ1
Изберете [MULTI]-[NEW] в настройките за Wi-Fi.
HDR-AZ1/Камера в стил обектив (серия QX)
Натиснете бутона Wi-Fi на камерата и превключете режима на
свързване на камерата на режим на множествена връзка, след което
натиснете бутона Wi-Fi на камерата.
Вижте Помощното ръководство на камерата на уебсайта относно това как да
превключите режима на свързване на камерата.
8. Изберете
на това устройство и натиснете бутона REC/ENTER.
Поисканата връзка бива приета и LCD екранът на това устройство
превключва на показване на Live-View.
9. Ако ще продължавате да свързвате множество камери, повторете от
стъпка 5.
Забележка
Регистрирайте камерите, преди режима на готовност на връзката на това
устройство да бъде отменен.
Функцията за управление на няколко камери е налична само за
съвместимите камери.
Когато управлявате камера, която не поддържа функцията за управление на
няколко камери, задайте режима на свързване на
(Единична
връзка).
Не можете да копирате изображения, записани на камерата, на това
устройство.
За свързване на няколко камери с дистанционното управление Live-View се
използва методът WPS. Ако има друго устройство, което използва метода
WPS, в близост до камерите, регистрацията може да не е успешна. Ако
регистрацията не е успешна, свържете отново, като извършите всяка стъпка
повторно.
[11] Как се използва
Първи стъпки
Свързване на това устройство към няколко
камери чрез Wi-Fi (множествена връзка)
Нулиране на информацията за свързване на
регистрираната камера
Тази функция е налице само когато камерата е в режим на множествена
връзка.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки на
дистанционното управление) (Настройки за нулиране на
мрежата), след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
след което натиснете бутона REC/ENTER.
[12] Как се използва
Снимане
или
(Отмяна),
Снимане на видеоклипове и снимки
Превключване на режимите на снимане
Превключете режима на снимане, като натиснете бутона UP/DOWN на дисплея
Live-View на това устройство по време на единична връзка.
Някои режими на снимане не могат да бъдат зададени в зависимост от
свързаната камера. Вижте ръководството с инструкции на свързаната
камера.
Иконата за режим на снимане се показва на горната лява страна на дисплея.
По-долу са посочени режимите на снимане.
Режим на видеоклип: снимане на видеоклипове.
Режим на снимки: снимане на снимки.
Режим на запис на снимки през интервал: снимане на снимки на равни
интервали, докато спрете да снимате.
Режим на безкраен запис: когато капацитетът на картата с памет
намалее, камерата изтрива старата памет и продължава да записва.
Режим на аудиозапис: запис на звук.
Съвет
Можете също да превключите режима на снимане чрез елементите в MENU
на дистанционното управление. Процедурата на превключване чрез
елементите в MENU са посочени по-долу.
Натиснете бутона MENU, за да изберете
(Режим на снимане) от
елементите за настройка. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете режима
на снимане, след което натиснете бутона REC/ENTER.
Ако свързвате към камера в стил обектив (серия QX), натиснете бутона UP или
DOWN, за да управлявате мащабирането на камерата на дисплея на Live-View.
[13] Как се използва
Снимане
Снимане на видеоклипове и снимки
Снимане
Снимайте видеоклипове или снимки или записвайте звук.
Проверете режима на снимане, преди да снимате.
Има режими на снимане, които не могат да бъдат зададени в зависимост от
свързаната камера. Вижте ръководството с инструкции на камерата.
1. Натиснете бутона REC/ENTER на това устройство, за да започнете да
снимате.
Индикаторът REC/Wi-Fi се променя от син на червен.
2. За да спрете да снимате, натиснете отново бутона REC/ENTER.
Индикаторът REC/Wi-Fi се променя от червен на син.
Забележка
Можете да направите снимка, като натиснете бутона REC/ENTER в режим на
снимки.
Индикаторът REC/Wi-Fi не се променя на червен.
[14] Как се използва
Снимане
Снимане на видеоклипове и снимки
Работа с управлението на няколко камери
Управлявайте няколко камери с помощта на множествена връзка.
Можете да свържете до 5 камери едновременно с помощта на множествена
връзка.
Има режими на снимане, които не могат да бъдат зададени в зависимост от
свързаната камера. Вижте ръководството с инструкции на камерата.
Можете да натиснете бутоните UP/DOWN на това устройство, за да
преместите курсова и да превключите показването на Live-View на LCD
екрана на това устройство на показване на която и да е от свързаните
камери.
Натиснете бутона REC/ENTER на това устройство, за да започнете да
записвате на всички свързани камери.
Работи според режима на снимане на свързаната камера.
За да спрете режима на видеоклип, режима на запис на снимки през
интервал или режима на безкраен запис, натиснете отново бутона
REC/ENTER.
Забележка
Командата за управление от това устройство под управлението на няколко
камери се изпраща към всички свързани камери. По-долу са посочени
нещата, които може да прави това устройство. Други настройки на камерата,
например качество на изображението и др., трябва да се направят на
камерата.
Промяна на режима на запис
Стартиране или спиране на режима на видеоклип, режима на запис на снимки през
интервал или режима на безкраен запис
Оперирайте със затвора, за да снимате снимки
Времето за реакция на свързаните камери може да се различава в
зависимост от ситуацията на всяка камера. Възможно е да има времево
забавяне между свързаните камери, когато стартирате записа и др.
Ако една или повече от свързаните камери записва, индикаторът REC/Wi-Fi
светва в червено.
Ако натиснете бутона REC/ENTER на това устройство към този момент,
командата за спиране на записа се изпраща към всички свързани камери.
[15] Как се използва
Снимане
Снимане на видеоклипове и снимки
Функция за задържане на бутон
Тази функция не ви позволява да натиснете инцидентно бутоните на това
устройство, докато го носите.
Натиснете бутона MENU за 2 или повече секунди, за да зададете функцията за
задържане на бутона.
В режим на задържане на бутон
се показва на LCD екрана на това
устройство. Бутоните REC/ENTER, DISP, UP и DOWN на това устройство са
забранени.
За да отмените режима на задържане на бутон, натиснете бутона MENU за 2
или повече секунди или натиснете бутона ON/OFF (Захранване), за да
изключите захранването на това устройство.
Забележка
Функцията за задържане на бутон е налична само когато това устройство е
свързано към камера чрез Wi-Fi. Когато няма връзка, функцията за
задържане на бутон не може да се използва.
Функцията за задържане на бутон не може да се използва, докато се показва
елемент от MENU.
Когато Wi-Fi връзката между това устройство и камерата бъде прекъсната,
функцията за задържане на бутон се отменя.
[16] Как се използва
Промяна на настройките
Списък с елементите за настройка
Списък с елементите за настройка
Можете да покажете и промените настройките, като натиснете бутона MENU,
докато камерата и дистанционното управление са свързани чрез Wi-Fi.
Има режими на снимане, които не могат да бъдат зададени в зависимост от
свързаната камера или избрания режим на снимане. Вижте ръководството с
инструкции на камерата.
Прекъсване на връзката
Прекъсва Wi-Fi връзката и връща към екрана за избор на Wi-Fi
устройство.
Регистриране на устройство*1
Регистрира камера за свързване към това устройство за
множествената връзка.
Режим на възпроизвеждане*2
Възпроизвежда и изтрива изображения с помощта на това
устройство.
Режим на снимане
Превключва между режим на видеоклип, режим на снимки, режим
на снимане на снимки през интервал, режим на безкраен запис или режим на
аудиозапис.
Елементи за настройка на камерата*2
Настройки на видеоклип
Елементите, изброени по-долу, могат да бъдат зададени в режим на
видеоклип.
Настройка на качеството на изображението: задава разделителната
способност на изображението и кадровата честота за снимане на
видеоклипове.
Формат на видеоклип: избира формата на видеоклип.
SteadyShot: активира потискането на трептенето на камерата при
снимане.
Настройка на ъгъла на полето : задава настройката на ъгъла на
полето на камерата.
Обръщане: записва изображението обърнато.
Сцена: задава качество на изображението, подходящо за
сцените.
Баланс на бялото: регулира баланса на бялото според
предпочитанията ви.
Изместване на AE: регулира експонацията според
предпочитанията ви.
Цветови режим: задава тоновете на цвета на изображението.
Настройка за аудиозапис: избира настройката на аудиозапис.
Потискане на шума от вятър: задава изрязването на ниския спектър
на шума от вятър при запис с използване на вградения микрофон.
Настройки за снимки
Елементите, изброени по-долу, могат да бъдат зададени в режим на снимки.
Настройка на ъгъла на полето : задава настройката на ъгъла на
полето на камерата.
Обръщане: записва изображението обърнато.
Сцена: задава качество на изображението, подходящо за
сцените.
Баланс на бялото: регулира баланса на бялото според
предпочитанията ви.
Изместване на AE: регулира експонацията според
предпочитанията ви.
Превключване в режим на снимки: задава режима на снимане на
снимки.
Интервал за снимане на снимки: задава интервала за снимане на
снимки за условия на високоскоростно снимане и LE за снимане на движещ
се обект.
Таймер за самозаснемане: задава таймера за самозаснемане.
Настройки за запис на снимки през интервал
Елементите, изброени по-долу, могат да бъдат зададени в режим на запис
на снимки през интервал.
SteadyShot: активира потискането на трептенето на камерата при
снимане.
Настройка на ъгъла на полето : задава настройката на ъгъла на
полето на камерата.
Обръщане: записва изображението обърнато.
Сцена: задава качество на изображението, подходящо за
сцените.
Баланс на бялото: регулира баланса на бялото според
предпочитанията ви.
Изместване на AE: регулира експонацията според
предпочитанията ви.
Запис на снимки през интервал: задава настройката за периода от
време за режима на запис на снимки през интервал.
Настройки за безкраен запис
Елементите, изброени по-долу, могат да бъдат зададени в режим на
безкраен запис.
Настройка на качеството на изображението: задава разделителната
способност на изображението и кадровата честота за снимане на
видеоклипове.
Формат на видеоклип: избира формата на видеоклип.
SteadyShot: активира потискането на трептенето на камерата при
снимане.
Обръщане: записва изображението обърнато.
Сцена: задава качество на изображението, подходящо за
сцените.
Баланс на бялото: регулира баланса на бялото според
предпочитанията ви.
Изместване на AE: регулира експонацията според
предпочитанията ви.
Цветови режим: задава тоновете на цвета на изображението.
Настройка за аудиозапис: избира настройката на аудиозапис.
Потискане на шума от вятър: задава изрязването на ниския спектър
на шума от вятър при запис с използване на вградения микрофон.
Интервал за безкраен запис: задава времето на интервала за
безкраен запис.
Елементите за настройка на свързването на устройства*2
Настройки за свързване на устройства
Можете да зададете елементите по-долу.
Времеви код/потребителски данни*4: избира настройката на
функцията за времеви код/потребителски данни.
ИЧ дистанционно управление: задава инфрачервеното
дистанционно управление RMT-845 (продава се отделно).
Превключване между NTSC и PAL: избира настройка в
зависимост от телевизионната система на държавата или региона, където
използвате камерата.
Автоматично изключване на захранването: задава захранването на
камерата да се изключва автоматично.
Звуков сигнал: задава звуковия сигнал на ON/OFF.
Форматиране*3: изтрива всички изображения в картата с памет
и нулира картата с памет до първоначалното й състояние.
Версия (камера): показва версията на софтуера на камерата.
Елементите за настройка на това устройство
Настройки на дистанционното управление
Можете да зададете елементите по-долу.
Завъртане на екрана: променя посоките на LCD екрана и бутоните
UP/DOWN на това устройство.
Яркост на монитора: задава яркостта на LCD екрана на това
устройство.
Настройка на дата и час: задава годината/месеца/деня.
Настройка на часова зона: задава регионите, определени
според часовата разлика спрямо Средно време по Гринуич (GMT).
Настройка на лятно часово време: задава лятното часово време.
Нулиране на настройките: нулира всяка стойност на настройка на това
устройство до стойност на настройка по подразбиране.
Версия: показва версията на софтуера на това устройство.
*5 *6
Режим на свързване ,
устройство.
: Задава броя камери, свързани към това
Самолетен режим*6: Задава на камерата да забрани временно
всички функции, свързани с Wi-Fi функцията, когато се намирате на
самолет.
Настройки за нулиране на мрежата*1: Нулира настройките на
мрежата за множествена връзка.
*1 Показва се само за множествена връзка.
*2 Показва се само за единична връзка.
*3 Показва се само когато има поставена карта с памет.
*4 Показва се само когато е зададен режим на видеоклип/режим на безкраен запис.
*5 Не се показва, когато самолетният режим е зададен на ON.
*6 Не се показва, когато камерата и това устройство са свързани чрез Wi-Fi.
Забележка
Елементите за настройка на камерата се показват само когато камерата и
това устройство са свързани чрез Wi-Fi (без настройките за дистанционно
управление).
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
[17] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Настройка на качеството на изображението
задава разделителната способност и кадровата честота за снимане на
видеоклипове или безкраен запис.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
или
(Настройка на качеството на изображение), след което натиснете бутона
REC/ENTER.
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете желаната настройка,
след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Когато форматът на запис на видеоклип е зададен на
XAVC S 4K)
XAVC S 4K 100 Mbps
XAVC S 4K 100 Mbps
XAVC S 4K 60 Mbps
XAVC S 4K 60 Mbps
XAVC S 4K 100 Mbps*1
XAVC S 4K 60 Mbps*1
(Когато форматът на запис на видеоклип е зададен на
XAVC S HD)
XAVC S HD 100 Mbps
XAVC S HD 100 Mbps
XAVC S HD 60 Mbps
XAVC S HD 60 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps*1
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 100 Mbps
XAVC S HD 100 Mbps
XAVC S HD 60 Mbps
XAVC S HD 60 Mbps
(Когато форматът на запис на видеоклип е зададен на MP4)*2
Най-висока разделителна способност (гладко изображение, записано с
кадрова честота 2×)
Най-висока разделителна способност
Висока разделителна способност
/
Високоскоростен запис (гладко изображение, записано с
кадрова честота 4×)
/
Високоскоростен запис (гладко изображение, записано с
кадрова честота 8×)
Бавен запис (изображение със забавено движение с кадрова честота 2×)
Супер бавен запис (изображение със забавено движение с кадрова
честота 4×)
Стандартна разделителна способност
*1 Настройката е налична само когато настройката NTSC/PAL е зададена на NTSC.
*2 Кадровата честота зависи от настройката NTSC/PAL.
Забележка
Кадровата честота на възпроизведеното изображение, показана на LCD
екрана, ще се променя в зависимост от състоянието на Wi-Fi комуникацията
между камерата и това устройство (и е различна от кадровата честота,
използвана при снимане).
[18] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
SteadyShot
Можете да активирате потискането на трептенето на камерата, когато снимате
видеоклипове.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
след което натиснете бутона REC/ENTER.
(SteadyShot),
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Използва SteadyShot. (Ъгъл на полето: 120°)
: Не използва SteadyShot. (Ъгъл на полето: 170°)
Забележка
Ъгълът на полето се променя, когато размерът на видеоклипа е зададен на
[VGA].
[19] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Настройка на ъгъла на полето
Можете да конфигурирате настройката на ъгъла на полето на камерата.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете настройките по-долу.
Настройки на видеоклип
Настройки за снимки
Настройки за запис на снимки през интервал
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройка на
ъгъла на полето), след което натиснете бутона REC/ENTER.
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката по-долу,
след което натиснете бутона REC/ENTER, за да потвърдите.
: Записва с ъгъл на полето 120°.
: Записва с ъгъл на полето 170°.
[20] Как се използва
Обръщане
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Можете да запишете изображението наобратно. Тази функция е полезна когато
камерата е прикрепена наобратно.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете настройките по-долу.
Настройки на видеоклип
Настройки за снимки
Настройки за запис на снимки през интервал
Настройки за безкраен запис
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
натиснете бутона REC/ENTER.
, след което
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Обръща изображението вертикално.
: Не обръща изображението вертикално.
[21] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Сцена
Можете да изберете настройката за сцена.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете настройките по-долу.
Настройки на видеоклип
Настройки за снимки
Настройки за запис на снимки през интервал
Настройки за безкраен запис
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Сцена),
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Снима изображения със стандартно качество.
: Снима изображения с качество на изображението, подходящо
за обекти със син оттенък, например когато снимате аквариуми или под
синьо оцветена вода.
[22] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Баланс на бялото
Можете да регулирате баланса на бялото според предпочитанията си.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете настройките по-долу.
Настройки на видеоклип
Настройки за снимки
Настройки за запис на снимки през интервал
Настройки за безкраен запис
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
бялото), след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Баланс на
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Регулира автоматично баланса на бялото.
: Задава стойността на цветовата температура (от 2500 K до 9900
K).
: Използвайте предварително зададения баланс на бялото.
: Задава предварително баланс на бялото според околната
светлина.
Кадрирайте бял обект, например лист хартия, който да запълва екрана,
при същите светлинни условия, които ще използвате за снимането на
обекта, след което натиснете бутона REC/ENTER.
[23] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Изместване на AE
Можете да регулирате експонацията според предпочитанията си.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете настройките по-долу.
Настройки на видеоклип
Настройки за снимки
Настройки за запис на снимки през интервал
Настройки за безкраен запис
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
AE), след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Изместване на
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Изберете
[24] Как се използва
0,0, ако няма да използвате изместване на AE.
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Цветови режим
Можете да зададете тона на цветовете на изображението при снимане на
видеоклип или безкраен запис.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
режим), след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Цветови
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Записва с натурални цветове, които се коригират лесно в
редактор на изображения след снимането.
: Записва в ярки цветове, които предоставят подсилено чувство за
реализъм.
[25] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Формат на видеоклип
Избира формата на видеоклип при снимане на видеоклипове или безкраен
запис.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип), след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Формат на
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Записва в 4K (XAVC S).
: Записва в HD (XAVC S).
: Записва в MP4.
Изберете тази настройка, когато копирате изображения на смартфона
си или качвате изображения на уебсайт.
Забележка
След избора на формат за запис на видеоклип задайте „Настройка за
качество на изображението“.
[26] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Настройка за аудиозапис
Задава ON/OFF на аудиозаписа.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройка за
аудиозапис), след което натиснете бутона REC/ENTER.
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Записва звук, когато записва видеоклип.
: Не записва звук, когато записва видеоклип.
[27] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Потискане на шума от вятър
Тази функция автоматично потиска шума от вятър, когато записвате с помощта
на вградения микрофон.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
видеоклип) или
бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Настройки за безкраен запис), след което натиснете
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Потискане на
шума от вятър), след което натиснете бутона REC/ENTER.
4. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: не потиска шума от вятъра.
: изрязва ниския спектър, за да потисне шума от вятър.
[28] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Превключване на режима на снимки
Можете да изберете или единично снимане, или непрекъснато снимане, когато
снимате снимки.
Единично снимане и непрекъснато снимане могат да се зададат само когато
снимате снимки.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
снимки) (Превключване на режима на снимки), след което
натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
Единично снимане (Една снимка): Снима една снимка.
Високоскоростно непрекъснато снимане: Снима непрекъснато с
кадровата честота и продължителност, указани в настройката за
интервал при снимане на снимки.
LE за снимане на движещ се обект: Автоматично създава една
композитна снимка от изображенията, заснети непрекъснато с
кадровата честота и продължителност, указани в настройката за
интервал при снимане на снимки.
Забележка
След снимане в режим на високоскоростно непрекъснато снимане или режим
на LE за снимане на движещ се обект има време за обработка, през което не
можете да използвате камерата.
[29] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Интервал за снимане на снимки
Можете да изберете настройката за непрекъснато снимане за използване на
високоскоростно непрекъснато снимане или LE за снимане на движещ се
обект.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
снимки) (Интервал за снимане на снимки), след което
натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
:
Записва общо 10 снимки за една секунда със скорост от 10 изображения
в секунда. Подходящо за снимане на бързо движещи се обекти.
:
Записва общо 10 снимки за 1,25 секунди със скорост от 8 изображения в
секунда. Подходящо за снимане на бързо движещи се обекти.
:
Записва общо 10 снимки за 2 секунди със скорост от 5 изображения в
секунда. Подходящо за заснемане на действие на обекти.
:
Записва общо 10 снимки за 5 секунди със скорост от 2 изображения в
секунда. Подходящо за снимане на бавно движещи се обекти.
Забележка
[10fps], [8fps], [5fps] и [2fps] са приблизителни максимални скорости.
Максималната скорост може да не бъде достигната в зависимост от
условията на снимане.
[30] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Таймер за самозаснемане
Можете да зададете таймера за самозаснемане, когато снимате снимка.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
снимки) (Таймер за самозаснемане), след което натиснете
бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Не използва таймера за самозаснемане.
: Настройва таймера за самозаснемане да се активира след 2
секунди.
: Настройва таймера за самозаснемане да се активира след 10
секунди.
Забележка
Не можете да използвате таймера за самозаснемане, когато записвате
видеоклипове.
Функцията за таймер за самозаснемане е активирана, докато бъде отменена.
Задава таймера за самозаснемане на
, след като приключите с
използването му.
[31] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Запис на снимки през интервал
Можете да изберете настройката за периода от време за записа на снимки през
интервал.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за запис
на снимки през интервал) (Запис на снимки през интервал),
след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 1
секунда.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 2
секунди.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 5
секунди.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 10
секунди.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 30
секунди.
: Продължава за записва снимки през интервали от около 60
секунди.
Забележка
Първата снимка се записва непосредствено при началото на записа без
изчакване на завършването на първия интервал. Втората и следващите
снимки се записва според зададените интервали.
[32] Как се използва
Промяна на настройките
Настройки за снимане
Време за безкраен запис
Задава ограничението на времето за безкраен запис.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
безкраен запис) (Интервал за безкраен запис), след което
натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Задава ограничението за времето на безкраен запис на около 5
минути.
: Задава ограничението за времето на безкраен запис на около
20 минути.
: Задава ограничението на времето за безкраен запис на около
60 минути.
: Задава ограничението на времето за безкраен запис на около
120 минути.
: Не задава ограничение на времето за безкраен запис.
[33] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Времеви код/потребителски данни
Можете да използвате функцията за времеви код/потребителски данни, когато
режимът на снимане е зададен на режим на видеоклип и форматът за запис на
видеоклип е зададен на XAVC S.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
свързване на устройства) или
(Времеви код/потребителски данни),
след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
: Задава предварително времевия код.
: Задава предварително потребителските данни.
TC FORMAT: Избира метода за запис на времеви код.
TC RUN: Задава начина на напредването на времевия код.
TC MAKE: Задава новозададеният времеви код да се записва на
носителя за запис или да се записва последователно от последния
времеви код на носителя за запис.
UB TIME REC: Задава дали да се записва времето като потребителски
данни.
Предварително задаване на времеви код/потребителски данни
Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете стойността, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Когато горната операция се изпълни 4 пъти, четирите двуцифрени числа се
задава и се превключва на показване на Live-View.
Времевият код може да бъде избран в рамките на диапазона по-долу.
При избор на 30p или 60p
00:00:00:00 (по подразбиране) - 23:59:59:29
При избор на 25p или 50p
00:00:00:00 (по подразбиране) - 23:59:59:24
При избор на 24p
00:00:00:00 (по подразбиране) - 23:59:59:23
Можете да зададете последните 2 цифри на времевия код на кадрите в множители
на 4, между 0 и 23.
Потребителските данни могат да бъдат избрани в рамките на диапазона
по-долу.
00:00:00:00 (по подразбиране) -FF:FF:FF:FF
Елементи за настройка на времевия код
Можете да зададете елементите по-долу.
TC FORMAT
: Записва времевия код в изпуснат кадър.
: Записва времевия код в неизпуснат кадър.
Когато телевизионната система е зададена на [PAL], форматът не се показва,
защото времевият код е фиксиран на [NDF].
TC RUN
: Времевият код напредва последователно, независимо от работата на
камерата.
: Времевият код напредва само когато се записват XAVC S видеоклипове
и започва да записва последователно времевия код на последното записано
изображение.
TC MAKE
: Новозададеният времеви код се записва на носителя за запис.
: Последният времеви код на предишния запис се изчита от носителя
за запис и новият времеви код се записва последователно от последния такъв.
Елементи за настройка на потребителските данни
Можете да зададете елементите по-долу.
UB TIME REC
: Записва времето като потребителски данни.
: Не записва времето като потребителски данни.
За да нулирате настройките
Всички стойности се задават на 00, ако натиснете бутона DISP, докато
избирате [TC PRESET] или [UB PRESET]. Всички стойности могат да бъдат
нулирани, ако натиснете отново бутона REC/ENTER.
Забележка
Времевият код/потребителските данни могат да бъдат зададени само за
режим на видеоклип.
Когато устройството не е свързано към камерата чрез Wi-Fi, настройките на
камерата не могат да бъдат променяни.
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
Съвет
Относно времевия код
Времевият код е полезна функция при разширено редактиране на
изображения, която записва часове/минути/секунди/кадри в данните на
изображението.
Когато телевизионната система е зададена на [NTSC] и кадровата честота е
30p или 60p, се появяват разстояния между действителното време и
времевия код по време на дълги периоди на запис, защото има малка
разлика между броя кадри в секунда във времевия код и действителната
кадрова честота на сигнала за изображения NTSC. Изпуснатият кадър
коригира това разстояние, за да осигури това, че времевият код отговаря на
действителното време. Числата на първия кадър (числата на първите 2
кадъра за 30p или числата на първите 4 кадъра за 60p) се премахват всяка
минута, освен на всяка десета минута. Времеви код без тази корекция се
нарича неизпуснат кадър.
Относно потребителските данни
Потребителските данни представляват функция, която може да записва
информация за записа (8-цифрени шестнадесетични числа), например
дата/час/номер на сцена. Тази функция е полезна при редактиране на
видеоклипове, създадени с помощта на две или повече камери.
[34] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
ИЧ дистанционно управление
Можете да стартирате/спрете записа и да инициализирате времевия код с
помощта на инфрачервеното дистанционно управление (RMT-845 (продава се
отделно)).
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
свързване на устройства) (ИЧ дистанционно управление), след
което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Позволява ви да използвате камерата с помощта на
инфрачервеното дистанционно управление.
: Предотвратява управлението на камерата с помощта на
инфрачервеното дистанционно управление.
Забележка
За използването на тази функция е нужно инфрачервеното дистанционно
управление RMT-845 (продава се отделно). Купете го в център за услуги на
Sony.
Можете да управлявате само настройките по-долу с помощта на RMT-845
(продава се отделно). Другите настройки не могат да се използват.
Нулиране на времевия код.
Стартиране/спиране на записа.
[35] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Превключване между NTSC и PAL
Можете да изберете настройката за NTSC/PAL в зависимост от телевизионната
система на държавата или региона, където използвате камерата.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
свързване на устройства) (Превключване между NTSC и
PAL), след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Изберете това, когато телевизионната система е NTSC
: Изберете това, когато телевизионната система е PAL
Забележка
Когато променяте настройките от това устройство, камерата и това
устройство ще бъдат разкачени и камерата ще се рестартира автоматично.
Когато рестартирането на камерата приключи, това устройство и камерата
ще бъдат автоматично свързани.
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
[36] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Автоматично изключване на захранването
Можете да зададете дали да камерата да се изключва автоматично в
зависимост от зададеното време.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки за
свързване на устройства) (Автоматично изключване на
захранването), след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Изключва захранването след около 10 секунди.
: Изключва захранването след около 20 секунди.
: Изключва захранването след около 60 секунди.
: Не използва функцията автоматично изключване на захранването.
Забележка
Автоматичното изключване на захранването не е налично по време на Wi-Fi
връзка.
Когато устройството не е свързано към камерата чрез Wi-Fi, настройките на
камерата не могат да бъдат променяни.
[37] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Звуков сигнал
Можете да зададете звуково уведомление за операциите на камерата.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
свързване на устройства) -
(Настройки за
(Звуков сигнал), след което
натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Всички оперативни звуци са активирани.
: Всички оперативни звуци са деактивирани.
: Оперативните звуци се подават само за операциите по-долу.
Включване на захранването
Начало на записа
Спиране на записа
Натиснат бутон на затвора
Избрана е забранена операция или е възникнала грешка
Звуков сигнал за потвърждение на Wi-Fi връзката
Забележка
Когато устройството не е свързано към камерата чрез Wi-Fi, настройките на
камерата не могат да бъдат променяни.
[38] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Форматиране
Можете да изтриете всички видеоклипове и снимки на носителя и да го
възстановите до първоначално състояние.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
свързване на устройства) натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки за
(Форматиране), след което
Форматирането е завършено.
Изберете
(Назад), след което натиснете бутона REC/ENTER, за да
отмените форматирането.
Забележка
Запазете важни изображения на устройства, като компютър, преди
форматирането.
Когато устройството не е свързано към камерата чрез Wi-Fi, настройките на
камерата не могат да бъдат променяни.
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
[39] Как се използва
устройства
Промяна на настройките
Настройки за свързване на
Версия (камера)
Показва се версията на софтуера на камерата.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
свързване на устройства) REC/ENTER.
[40] Как се използва
управление
(Настройки за
(Версия), след което натиснете бутона
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Завъртане на дисплея
Можете да завъртите посоката на LCD екрана и да размените бутоните
UP/DOWN на това устройство. Използвайте завъртането на екрана, когато
носите каишката на дясната си ръка.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки на
(Завъртане на екрана), след което
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Завърта екрана.
(по подразбиране): Не завърта екрана.
[41] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Яркост на монитора
Можете да зададете яркостта на LCD екрана.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Яркост на монитора), след което
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
(по подразбиране): Ярко
: Тъмно
Забележка
Не можете да зададете яркостта на монитора, когато подавате захранване
от Multi/Micro USB терминал. Настройката е фиксирана на „Bright”.
[42] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Настройка за дата и час/зона/лятно часово време
Можете да зададете формата на показване на датата, датата и часа/зоната и
лятното часово време.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки на
дистанционното управление), след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
Настройка на дата и час: Задава формата на показване на датата
Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете формата на показване
на датата, след което натиснете бутона REC/ENTER. Натиснете бутона
UP или DOWN, за да зададете дата и часа, след което натиснете
бутона REC/ENTER.
Избираемите формати за показване на дата са показани по-долу.
Г-М-Д: Година-месец-ден
М(англ.)-Д-Г: Месец (на английски)-ден-година
М-Д-Г: Месец-ден-година
Д-М-Г: Ден-месец-година
Настройка на часовата зона: Задава регионите,
определени според часовата разлика спрямо Средно време по Гринуич
(GMT)
Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете часовата разлика, след
което натиснете бутона REC/ENTER.
Настройка на лятно часово време: Задава лятното часово
време.
Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката на
лятното часово време, след което натиснете бутона REC/ENTER.
Забележка
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, натиснете бутона MENU.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
Ако свързвате към камера в стил обектив (серия QX) или HDR-AZ1,
настройката на датата на това устройство се отразява автоматично на
камерата.
[43] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Нулиране на настройките
Можете да нулирате настройките на това устройство до такива по
подразбиране. Дори ако активирате [RESET], изображенията няма да се
изтрият.
Настройките на камерата не са нулирани.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Нулиране на настройките), след което
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете настройката, след което
натиснете бутона REC/ENTER.
Забележка
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
.
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
[44] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Версия
Показва се версията на софтуера на това устройство.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) REC/ENTER.
[45] Как се използва
управление
(Настройки на
(Версия), след което натиснете бутона
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Режим на свързване
Задайте броя камери, които искате да свържете към това устройство.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Режим на свързване), след което
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
(по подразбиране): единична връзка
: множествена връзка
Забележка
Не можете да зададете тази настройка, докато устройството е свързано към
камерата чрез Wi-Fi.
[46] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Самолетен режим
Можете временно да деактивирате всички свързани с Wi-Fi функции, когато сте
на борда на самолет и др.
Когато сте на борда на самолет, задайте самолетния режим на ON и режима
Wi-Fi на камерата на OFF.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
дистанционното управление) натиснете бутона REC/ENTER.
(Настройки на
(Самолетен режим), след което
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете посочената по-долу
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
: Деактивира Wi-Fi функцията.
(по подразбиране): Активира Wi-Fi функцията.
Забележка
Не можете да зададете тази настройка, докато устройството е свързано към
камерата чрез Wi-Fi.
[47] Как се използва
управление
Промяна на настройките
Настройки на дистанционното
Настройки за нулиране на мрежата
Мрежовите настройки за множествена връзка могат да бъдат нулирани.
1. Натиснете бутона MENU.
Показва се списък с елементи за настройка.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Настройки на
дистанционното управление) (Настройки за нулиране на
мрежата), след което натиснете бутона REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
натиснете бутона REC/ENTER.
, след което
Когато настроите множествена връзка след приключването на
нулирането, ще трябва да регистрирате устройствата още веднъж дори
ако вече са били регистрирани.
Ако е избрано
отменя.
(Назад) на екрана за потвърждение, нулирането се
Забележка
Не можете да нулирате мрежовата настройка в режим на единична връзка.
За да се върнете към екрана за избор на елемент за настройка от екрана за
избор на стойност за настройка, изберете
(Назад).
За да приложите настройката или стойността, избрана на екрана за избор,
изберете
.
[48] Как се използва
Преглед
Възпроизвеждане на изображения
Възпроизвеждане на изображения
Можете да възпроизведете изображения, записани с камерата на това
устройство.
Процедурата по-долу обяснява как да възпроизведете видеоклипове.
1. Натиснете бутона MENU на екрана за избор на режим на снимане.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Възпроизвеждане на това устройство), след което натиснете бутона
REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете изображението, след
което натиснете бутона REC/ENTER.
Възпроизвеждането се стартира.
Връщане в режим на снимане
Натиснете бутона MENU, UP или DOWN, за да изберете
снимане), след което натиснете бутона REC/ENTER.
(Режим на
Забележка
Звукът не може да бъде възпроизведен.
Кадровата честота на възпроизведеното изображение, показана на LCD
екрана на това устройство, ще се променя в зависимост от състоянието на
Wi-Fi комуникацията между камерата и това устройство. Тя се различава от
кадровата честота при снимане.
Съвет
Можете да използвате операцията по-долу, докато възпроизвеждате
видеоклипа.
Превъртане назад: натиснете бутона UP.
Превъртане напред: натиснете бутона DOWN.
Пауза: Натиснете бутона REC/ENTER.
[49] Как се използва
Преглед
Превключване на екранния индикатор
Превключване на екранния индикатор
Когато устройството не е свързано към камерата чрез Wi-Fi, натискането на
бутона DISP превключва показването на LCD екрана, както е показано по-долу.
1.
2.
3.
4.
Показване на Live-View (Светещи икони)
Показване на Live-View (Угаснали икони)
Екран за показване на часовника
Информация за снимане (налична само по време на единична връзка)
Екранът се изключва по време на множествена връзка.
[50] Как се използва
Преглед
Изтриване на изображения
Изтриване на изображения
Изтрийте ненужни изображения, запазени в картата с памет на камерата.
1. Натиснете бутона MENU на екрана за избор на режим на снимане.
2. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете
(Възпроизвеждане на това устройство), след което натиснете бутона
REC/ENTER.
3. Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете изображението, след
което натиснете бутона MENU.
4. Изберете
(Изтриване) на това устройство и натиснете бутона
REC/ENTER.
5. Изберете
REC/ENTER.
на екрана за потвърждение и след това бутона
Избраното изображение се изтрива.
Забележка
Можете да изтривате изображения само при единична връзка.
Можете да изтривате по едно изображение наведнъж. Не можете да
изтриете няколко изображения едновременно.
Форматирайте картата с памет, когато искате да изтриете всички
изображения.
[51] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Използване
Не използвайте/съхранявайте това устройство на местата по-долу
На изключително горещи, студени или влажни места
На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът на
устройството може да се деформира и това да причини неизправност.
Под директна слънчева светлина или в близост до нагревател (неподходящи
места за съхранение)
Корпусът на устройството може да се обезцвети или деформира и това може
да причини неизправност.
На места със силна вибрация
Близо до силни магнитни полета
В близост до място, където се генерират силни радиовълни или се излъчва
радиация
На пясъчни или прашни места
Не позволявайте в устройството да проникне пясък или прах. Това може да
повреди устройството, в някои случаи – непоправимо.
[52] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Относно кондензацията на влага
Ако това устройство бъде внесено директно от студено на топло място, може
да кондензира влага по вътрешната или външната му част. Тази кондензация
на влага може да причини неизправност на устройството.
Ако възникне кондензация на влага
Изключете устройството и изчакайте около 1 час да се изпари влагата.
Забележка относно кондензирането на влага
Влага може да кондензира, когато внесете устройството от студено на топло
място (или обратното) или когато го използвате на влажно място, както е
показано по-долу.
когато внесете устройството от ски писта на топло място;
когато изнесете устройството от автомобил или стая с климатик на открито
горещо място;
когато използвате устройството след излагане на буря или дъжд;
когато използвате устройството на горещо и влажно място.
Как да избегнете кондензацията на влага
Когато внесете устройството от студено на топло място, го поставяйте в
найлонов плик и го запечатвайте плътно. Отстранете плика, когато
температурата на въздуха в него достигне тази на околната температура (след
около 1 час).
[53] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Относно носенето
Не сядайте на стол или друго място с устройството, поставено в заден джоб
на панталон или пола, защото това може да причини неизправност или да го
повреди.
[54] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Относно оперативната температура
Камерата е предназначена за използване при температури между –10 °C и
+40 °C (14 °F и 104 °F). Снимането на прекалено студени или горещи места
извън този диапазон не се препоръчва.
LCD екранът и корпусът може да загреят по време на работа. Това не е
неизправност.
[55] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Използване на LCD екрана
Относно LCD екрана
Не оставяйте LCD екрана изложен на слънце, тъй като това може да го
повреди. Внимавайте, когато поставяте устройството до прозорец.
Ако устройството се използва на студено място, на LCD екрана може да се
появят хоризонтални черти или остатъчен образ. Това не е неизправност.
Когато устройството се стопли, LCD екранът ще започне отново да
функционира нормално.
Ако снимка или фиксирано изображение се извежда за продължително
време, върху LCD екрана може да се остане насложено фантомно
изображение.
Ярка точка и точка на изчезване на LCD екрана
LCD панелът, монтиран на това устройство, е произведен по технология с
висока прецизност, но много малка част от пикселите може да „блокират“, т.е.
винаги да са изключени (черно), винаги включени (червено, зелено или синьо)
или да премигват. В допълнение такива „блокирали“ пиксели може да се
появяват спонтанно след дълъг период на употреба поради физическите
характеристики на течнокристалния дисплей. Тези проблеми не са
неизправност.
[56] Как се използва
Други
Предпазни мерки
Водоустойчиви характеристики
Забележки относно водоустойчивите характеристики
Това устройство е проектирано да е водоустойчиво. Повредите, причинени от
неправилна или злонамерена употреба или от неправилна поддръжка, не се
покриват от ограничената гаранция.
Не подлагайте това устройство на вода под налягане, например под
водопроводен кран.
Не го използвайте в горещи извори.
Използвайте това устройство в препоръчителния диапазон на температурата
на водата от 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F).
Това устройство има непрекъснати водоустойчиви характеристики под вода
на дълбочина 3 м (10 фута) за 30 минути.
Бележки, които трябва да вземете предвид преди използването на
това устройство под/близо до вода
Уверете се, че под капачето на конекторите няма чужди тела, като пясък,
косми или замърсявания. Дори малко количество от чужди частици може да
причини проникване на вода в устройството.
Уверете се, че уплътнението и съединителните му повърхности не са
надраскани. Дори малко надраскване може да причини проникване на вода
в устройството. Ако уплътнението или съединителните му повърхности са
надраскани, свържете се с търговец на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
Ако върху уплътнението или съединителните му повърхности попадне
замърсяване или пясък, избършете участъка с мека кърпа, която не оставя
влакна.
Не отваряйте/затваряйте капачето на конекторите с мокри или покрити с
пясък ръце или близо до вода. Има риск от проникване на пясък или вода
във вътрешността му. Преди да отворите капачето на конекторите,
изпълнете процедурата, описана в „Поддръжка на това устройство във вода
или на брега“.
Отваряйте капачето на конекторите, когато това устройство е напълно сухо.
Винаги проверявайте дали капачето на конекторите е здраво заключено.
Бележки относно използването на това устройство под/близо до вода
Не подлагайте това устройство на удари, като например скок във вода.
Не отваряйте и не затваряйте капачето на конекторите, докато сте под/близо
до вода.
Това устройство потъва във вода. Използвайте предоставената заедно с
него каишка, за да предотвратите потъването му.
Не можете да използвате Wi-Fi функцията на това устройство под водата.
[57] Как се използва
Други
Списък с часовите разлики между столиците по света
Списък с часовите разлики между столиците по света
Часови разлики заедно със стандартното време в градовете по-света (към 2015
г.).
Лисабон/Лондон
GMT
Берлин/Париж
+01:00
Хелзинки/Кайро/Истанбул
+02:00
Москва/Найроби
+03:00
Техеран
+03:30
Абу Даби/Баку
+04:00
Кабул
+04:30
Карачи/Исламабад
+05:00
Калкута/Ню Делхи
+05:30
Алмати/Дака
+06:00
Янгон
+06:30
Банкок/Джакарта
+07:00
Хонконг/Сингапур/Пекин
+08:00
Токио/Сеул
+09:00
Аделаида/Дарвин
+09:30
Мелбърн/Сидни
+10:00
Нова Каледония
+11:00
Фиджи/Уелингтън
+12:00
Мидуей
-11:00
Хавай
-10:00
Аляска
-09:00
Сан Франциско/Тихуана
-08:00
Денвър/Аризона
-07:00
Чикаго/Мексико Сити
-06:00
Ню Йорк/Богота
-05:00
Сантиаго
-04:00
Сейнт Джонс
-03:30
Бразилия/Монтевидео
-03:00
Фернандо де Нороня
-02:00
Азорските острови/Кабо Верде
-01:00
[58] Как се използва
Други
Спецификации
Спецификации
[Входящ извод]
Извод Multi/Micro USB: Micro-B/USB
(За зареждане)
[Захранване]
Изисквания за захранването:
Акумулаторна батерия: 3,6 V (вътрешна батерия)
Извод Multi/Micro USB: 5,0 V
Метод на зареждане:
USB зареждане: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Време за зареждане:
Чрез компютър
Вътрешна батерия: прибл. 4 ч и 5 мин
Чрез AC-UD10
Вътрешна батерия: прибл. 2 ч и 55 мин
Метод за електрозахранване:
USB електрозахранване (препоръчва се 1,5 A или повече)
Консумирана мощност:
1,0 W (при свързване чрез Wi-Fi и по време на показване на Live-View)
Време за непрекъсната работа
240 мин*1
Батерия:
Акумулаторна батерия: вътрешна батерия
Максимално изходно напрежение: постоянен ток 4,2 V
Изходно напрежение: постоянен ток 3,6 V
Максимално напрежение на зареждане: постоянен ток 4,2 V
Максимален ток на зареждане: 1,89 A
Капацитет: 4,5 Wh (1240 mAh)
Тип: литиево-йонна
[Общи]
Водоустойчиви характеристики:
Дълбочина на водата 3 м (10 фута), 30 минути непрекъснато*2
Работна температура: -10 °C до +40 °C (14 °F до 104 °F)
Температура на съхранение: -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Размери (прибл.): 72,3 мм × 50,2 мм × 20,8 мм (2 7/8 инча × 2 инча × 27/32 инча)
(Ш/В/Д, без изпъкналите части)
Тегло: прибл. 64 г (2,3 унции) (само основното тяло)
Общо тегло по време на използване: прибл. 95 г (3,4 унции) (включително
предоставената каишка и базовата пластина)
Непрекъснатото оперативно време е приблизителното налично време, когато използвате
непрекъснато напълно заредена батерия и показване Live-View.
*1
Водоустойчивите характеристики не са гарантирани при всички обстоятелства.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
*2
[59] Как се използва
Други
Търговски марки
Търговски марки
Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi и Wi-Fi PROTECTED SET-UP са търговски марки
или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
Adobe, логотипът на Adobe и Adobe Acrobat са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените
щати и/или други държави.
В допълнение наименованията на системи и продукти, използвани в това
ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски
марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това
обозначенията ™ или ® може да не са описани в това ръководство.
[60] Как се използва
Други
Забележки относно лиценза
Забележки относно лиценза
Относно приложения GNU GPL/LGPL софтуер
Софтуерът, който отговаря на условията на следния лиценз GNU (наричан
по-нататък „GPL“) или лиценз GNU (наричан по-нататък „LGPL“), е включен към
това устройство. Това ви информира, че имате право да осъществявате
достъп, да променяте и разпространявате изходния код за тези софтуерни
програми при условията на приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен в интернет. За да го изтеглите, посетете следния
URL адрес.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не се свързвате с нас относно съдържанието на кода на
източника. Копия на тези лицензи (на английски) са запазени във вътрешната
памет на устройството. Установете връзка тип „Хранилище за данни с голям
обем“ между устройството и компютър и прочетете тези файлове, които се
намират в папката „LICENSE“ в „PMHOME“.
[61] Как се използва
Други
Грижа и съхранение
Грижа и съхранение
Избърсване на повърхността
Почиствайте повърхността на това устройство с мека, леко навлажнена кърпа и
я избърсвайте със суха кърпа. Не използвайте никое от посочените по-долу,
защото могат да повредят покритието или корпуса:
Химикали, като разредител, бензин, спирт, мокри кърпички, препарати
против насекоми, слънцезащитни лосиони, инсектициди и др.
Не докосвайте това устройство, ако имате по ръцете си каквото и да е от
горепосочените.
Не оставяйте това устройство в контакт с гума или винил за дълго време.
Вадете батерията, когато не използвате за дълъг период от време
Разкачвайте USB кабела от това устройство, когато не го използвате за дълго
време или го съхранявате. Ако не го направите, може да причини пожар.
[62] Как се използва
Други
Грижа и съхранение
Поддръжка на LCD екрана
Повърхността на LCD екрана е специално обработена за намаляване на
отраженията на светлината.
Неправилната поддръжка може да влоши работните характеристики на LCD
екрана, така че внимавайте при спазването на следното:
Избърсвайте внимателно LCD екрана с мека кърпа, например с кърпа за
почистване или за почистване на очила.
Упоритите петна могат да бъдат отстранени с мека кърпа за почистване или
за почистване на очила, леко навлажнена с вода.
В никакъв случай не използвайте разтворители, като спирт, бензин или
разредител, киселина, основа, абразивен препарат за почистване или кърпа
с химикал за почистване, защото те ще повредят повърхността на LCD
екрана.
[63] Как се използва
Други
Грижа и съхранение
Поддръжка на това устройство във вода или на брега
Винаги почиствайте това устройство с вода в рамките на 60 минути след
използването му и не отваряйте капачето на конекторите преди
приключване на почистването. Във вътрешността му на места, които не
можете да видите, може да проникнат пясък или вода и ако не ги
изплакнете, могат да влошат водоустойчивите му характеристики.
Оставете устройството да постои в чиста вода, налята в купа за почистване,
за около 5 минути. След това леко разклатете устройството и натиснете
всеки бутон под водата, за да премахнете солта, пясъка или други
вещества, натрупали се около бутоните.
Изплакнете и избършете всички капки вода с мека кърпа. Оставете
устройството да изсъхне напълно на сенчесто място с добра вентилация. Не
го сушете със сешоар, защото има риск от деформиране и/или влошаване
на водоустойчивите характеристики.
Избършете всички капки вода или прах от капачето на конекторите с мека и
суха кърпа.
При поставянето на това устройство под вода може да се появят мехурчета.
Това не е неизправност.
Корпусът на устройството може да се обезцвети, ако влезе в контакт със
слънцезащитен лосион или с масло за слънчев тен. Ако устройството влезе
в контакт със слънцезащитен лосион или масло за слънчев тен, бързо го
избършете.
Не допускайте в устройството или по повърхността му да остава солена
вода. Това може да доведе до корозия или обезцветяване, както и до
влошаване на водоустойчивите характеристики.
[64] Как се използва
Други
Батерия
Батерия
Относно зареждането на батерията
Заредете батерията преди да използвате устройството.
Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура от 10 °C
до 30 °C (50 °F до 86 °F), докато индикаторът POWER/CHG (Зареждане)
угасне. Батерията може да не се зареди ефективно при температури извън
този диапазон.
Индикаторът POWER/CHG (Зареждане) може да мига по време на
зареждане на това устройство в следните ситуации:
батерията е повредена;
температурата на устройството е ниска. Поставете на топло място;
температурата на устройството е висока. Поставете на студено място.
Ефективно използване на батерията
Производителността на батерията намалява при околна температура,
по-ниска от 10 °C (50 °F). Затова на студени места времето за работа на
батерията е по-кратко.
Оставащ заряд на батерията
Ако батерията се изтощи твърде бързо, въпреки че индикацията за оставащ
заряд е висока, заредете отново устройството докрай. След това
индикацията за оставащ заряд ще бъде показана правилно. Имайте
предвид, че тя може да не е правилна в следните случаи:
устройството се използва за дълго време при висока температура;
устройството е оставено напълно заредено;
устройството е подложено на усилена употреба.
Относно живота на батерията
Батерията е с ограничен живот. Капацитетът на батерията намалява с
времето и с продължителната употреба. Ако времето за използване на
батерията между зарежданията намалее значително, може би трябва да я
смените с нова.
Животът на батерията варира в зависимост от това как е използвана.
[65] Как се използва
Други
Изхвърляне на това устройство
Изхвърляне на това устройство
Преди да изхвърлите устройството, извадете вградената батерия.
Не отстранявайте винтовете, освен когато ще изхвърляте устройството. Ще
откажем да направим ремонт или замяна, ако преценим, че е извършвано
неоторизирано разглобяване.
Вградената батерия на това устройство може да се рециклира. Когато
изхвърляте устройството, извадете вградената батерия и я занесете на
търговеца.
1. Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Устройството се изключва.
2. Изключете свързаните кабели.
3. Отстранете винтовете с кръстата отвертка (4 винта).
4. Отделете капака.
5. Натиснете куката навън и извадете батерията.
Забележка
Когато отстранявате вградената батерия от устройството, внимавайте за
посоченото по-долу.
Пазете винтовете и подобни компоненти далеч от досега на деца, за да
предотвратите случайно поглъщане.
Внимавайте да не нараните ноктите или пръстите си.
[66] Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
устройство и камерата не могат да бъдат свързани чрез Wi-Fi.
Това
Това устройство и камерата не могат да бъдат
свързани чрез Wi-Fi.
Ако не можете да свържете камерата към това устройство, както трябва,
опитайте операцията по-долу.
Проверете дали режимът на свързване на камерата и това устройство е
зададен на режим на единична връзка. Ако не е, променете режима на
свързване и свържете отново.
[67] Отстраняване на неизправности
не се включва.
Отстраняване на неизправности
Устройството
Устройството не се включва.
Заредете достатъчно батерията.
[68] Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
на устройството се изключва внезапно.
Захранването
Захранването на устройството се изключва внезапно.
Заредете достатъчно батерията.
Ако не сте използвали това устройство за продължителен период,
ефикасността на батерията ще се подобри чрез неколкократно зареждане и
изтощаване.
[69] Отстраняване на неизправности
не се зарежда.
Отстраняване на неизправности
Устройството не се зарежда.
Устройството
Изключете устройството и установете USB връзката.
Изключете и отново включете Micro USB кабела (в комплекта).
Използвайте Micro USB кабела (в комплекта).
Зареждайте батерията при околна температура между 10 °C до 30 °C (50 °F
до 86 °F).
Включете компютъра и свържете устройството.
Освободете компютъра от режим на заспиване или хибернация.
Свържете micro USB кабела (в комплекта) директно към USB конектор на
компютъра.
[70] Отстраняване на неизправности
за оставащия заряд е неточен.
Отстраняване на неизправности
Индикаторът
Индикаторът за оставащия заряд е неточен.
Този феномен възниква, когато устройството се използва на места с
прекалено високи или ниски температури.
Възниква несъответствие между показанията на индикатора за оставащ
заряд и реалния оставащ заряд в батерията. Изтощете напълно батерията
веднъж и след това я заредете до коректно показване.
Заредете отново напълно батерията. Ако проблемът продължи, значи
батерията е износена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
[71] Отстраняване на неизправности
Предупредителни индикатори и съобщения за
грешка
Показване на грешки на дистанционното управление Live-View
Показване на грешки на дистанционното управление
Live-View
Ако се покаже съобщението по-долу, следвайте инструкциите.
01-01/02-02
Неуспешно свързване на камерата към това устройство.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
01-02
Неуспешно свързване на камерата към това устройство.
Следвайте стъпките в „Свързване на това устройство към камера чрез Wi-Fi
(единична връзка)“ или „Свързване на това устройство към няколко камери
чрез Wi-Fi (множествена връзка)“.
01-03/01-04
Неуспешно свързване на камерата към това устройство.
Камерата не е съвместима.
03-01/03-02
Неуспешно свързване на камерата към това устройство.
Камерата не е разпозната. Следвайте стъпките в „Свързване на това
устройство към камера чрез Wi-Fi (единична връзка)“ или „Свързване на това
устройство към няколко камери чрез Wi-Fi (множествена връзка)“.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
02-01/02-03
Грешка в камерата
Проверете камерата или картата с памет, до която искате да получите
достъп.
03-03/03-04
Неуспешно свързване на камерата към това устройство.
Камерата не е разпозната. Налага се да извършите операции на камерата,
която искате да свържете.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
03-05
Не можете да се свържете към камерата.
Това устройство вече се е свързало към максималния възможен за
свързване брой камери.
Проверете броя камери, които сте свързали.
04-03
Заявката към камерата е неуспешна.
Проверете камерата.
05-01
Не се записват изображения.
Проверете камерата.
05-02/05-04
Не може да се стартира записът.
Проверете камерата.
05-03
Не може да се спре записът.
Проверете камерата.
04-04
Камерата не реагира.
Проверете камерата.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
06-01
Неуспешно форматиране на носителя за запис.
06-02
Картата с памет не поддържа запис на XAVC S видеоклип.
Използвайте SDXC карта с памет, по-бърза от Клас 10, когато записвате
клипове във формат XAVC S.
06-03
Настройката на NTSC/PAL е различна между носителя за запис и камерата.
Променете настройката чрез превключване на NTSC/PAL или форматирайте
носителя за запис.
07-01/07-02/07-03
Неуспешно възпроизвеждане.
Случва се нещо необичайно с носителя за запис.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
07-04
Неуспешно изтриване на файла.
Трафикът на сигнал може да е твърде голям или устройството може да е
твърде далече от точката на достъп.
10-01
Температурата на фотоапарата се е повишила. Изключете захранването на
камерата и я оставете настрани за 10 или повече минути.
Код, започващ с „E“ или „C“
Когато на монитора се покаже код, започващ с буква, значи функцията за
самодиагностика на този продукт работи.
Тъй като е възможно да са нужни поправки, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony и го информирайте за всички кодове, започващи с „E“ или
„C“.
Download PDF

advertising