Sony | MEX-M70BT | Sony MEX-M70BT СD приемник с BLUETOOTH® безжична технология Инструкции за експлоатация

4-489-404-13(1)
Bluetooth®
аудио система
Ръководство за употреба
Бележка на потребителя
Номерът на модела и серийният номер се намират
отдолу на устройството.
Запишете серийния номер на предоставеното по-долу
място.
Посочете тези номера, когато се консултирате с вашия
търговец на Sony относно продукта.
Модел № MEX-M70BT
Сериен №
За да включите FM/AM стъпка на приемане на
тунера, вижте стр.8
За да отмените режима на демонстрация (DEMO),
вижте стр. 19.
MEX-M70BT
1BG
Монтаж/Свързване
*1



x2


x4



*1

От антената (ефирна)
на плавателния съд
A
4
*
Смартфон*6, iPod/iPhone*7, USB устройство
REM OUT
Максимален захранващ ток 0.4 A
бял
Ляв
бял/черен раиран
сив
C
Десен
сив/черен раиран
*2
*10
зелен
Ляв
зелен/черен раиран
лилав
Десен
лилав/черен раиран
IBG
Оборудване, използвано в илюстрациите (не е предоставено в комплекта)
Феритен ръкав
Смартфон*6, iPod/iPhone*7, USB устройство
*9
*9
Преден
високоговорител
Субуфер
*9
*9
Усилвател
Заден
високоговорител
Сателитен радио тунер (SiriusXM)*3
Предпазител (10A)
RM-X11M
*8

Бял/син раиран кабел
Устройство за
дистанционно
управление за
плавателни
съдове
*1
*2
*3
*4
RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
Може да е необходим отделен адаптер.
Не е приложен в комплекта.
За подробна информация за инсталирането на микрофона, вижте „Инсталиране
на микрофона ()” на стр. VI
*5 Независимо дали го използвате, прекарайте входния кабел на микрофона така, че
да не пречи на шофирането ви. Обезопасете кабела със щипка и др., ако е
прекаран около краката ви.
*6 За да свържете смартфон към основното тяло, е необходимо да имате подходящ
кабел (не е приложен в комплекта).
*7 За да свържете iPod/iPhone, използвайте свързващия USB кабел за iPod (не е
приложен в комплекта)
*8 Приложен е заедно с устройството за дистанционно управление за плавателни
съдове
*9 Не е водоустойчив
*10 Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома х 4
Черен
Оранжев/бял раиран
Червен
Жълт
ILLUMINATION
ACC
BATTERY
IIBG
Внимание
Уверете се, че сте инсталирали това устройство в
таблото на плавателния съд, защото задната част
на устройството се нагрява по време на работа.
 Това устройство е проектирано единствено за работа с
отрицателно заземяване 12 V DC.
 Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове или
движещи се части (например релсите на седалката).
 Преди да извършите свързването, изключете плавателния
съд от контакт, за да избегнете риска от късо
съединение.
 Свържете жълтия и червения захранващ проводник едва
след като всички останали проводници са свързани.
 Свържете всички заземяващи проводници към една
обща заземяваща точка.
 Уверете се, че сте изолирали всички свободни несвързани
проводници с изолирбанд с цел обезопасяване.
 В среда на потенциални водни пръски, Sony горещо
препоръчва да предпазите устройството, като
използвате водоустойчив капак за автомобилна стерео
система (не е предоставен в комплекта).
 Когато е включен iPod или USB устройство,
водоустойчивият капак за автомобилна стерео система
не може да се затвори напълно. Не пръскайте
устройството с вода.
 Използването на оптически инструменти с този продукт
увеличава опасността за очите.
Забележки за захранващия проводник (жълт)
 Когато свързвате това устройство с друг стерео
компонент, показателят на свързаната верига на
плавателния съд трябва да е по-голям от сумата на
ампеража на предпазителите на всеки компонент.
 Когато в плавателния съд няма вериги с достатъчно
голям показател, свържете устройството директно към
акумулатора.
Списък с части ( )
 Цифрите в списъка отговарят нас тези в инструкциите.
 Шината  и предпазната рамка  са прикрепени към
устройството, преди то да бъде пуснато в продажба.
Преди да монтирате устройството, използвайте
освобождаващите ключове , за да свалите шината 
от устройството. За подробности прочетете "Сваляне
на предпазната рамка и шината ()" на стр. IV
 Запазете за бъдеща употреба ключовете за
освобождаване , защото те ще ви бъдат необходими
в случай на повторно сваляне на устройството от
вашия плавателен съд.
Внимание
Хващайте шината  внимателно, за да не порежете
пръстите си.
Пример за свързване ( )
Лесно свързване на субуфер (-C)
Вие можете да използвате субуфер без усилвател, когато
свързването е към кабела на задните високоговорители.
*1 Не е приложен в комплекта (-B)
*2 Не свързвайте високоговорител при това свързване (-C).
IIIBG
Забележки
 Не забравяйте да свържете заземяващия проводник, преди да свържете
усилвателя (-A).
 Аларменият сигнал ще се задейства само ако използвате вградения
усилвател. (-A).
 Уверете се, че сте свързали 4 - 8-омов субуфер. Не свързвайте
високоговорител към другия кабел за заден говорител (-C).
Диаграма на свързването ( )
 Към акумулатора или разпределителната кутия
Първо свържете черния заземяващ проводник, после свържете жълтия и
червения захранващ проводник.
 Към главния проводник на електрическата антена
(ефирна) или захранващия проводник на усилвателя за
антената (ефирна)
Забележки
 Не е необходимо да свързвате този проводник, ако няма електрическа
антена (ефирна) или усилвател за антена (ефирна), или с
ръчно-управлявана телескопична антена (ефирна).
 Ако плавателният съд има вградена FM/AM антена (ефирна) в
задното/странично стъкло, вижте „Забележки за главния и
захранващия проводник“.
Към AMP REMOTE IN на допълнителния усилвател
Тази връзка е само за усилватели и електрическа антена (ефирна).
Свързването на всякакви други системи може да повреди
устройството.
 Към светлинния сигнал на плавателния съд
Уверете се, че сте свързали черния (заземяващ) проводник проводник
към акумулатора или разпределителната кутия.
 Към +12 V захранващ терминал, който се захранва в
позицията за аксесоари на ключа за запалване.
Забележки
 Ако няма позиция за аксесоари, свържете към захранващия
(акумулаторен) терминал +12 V, който се захранва непрекъснато.
 Уверете се, че първо сте свързали черния заземяващ проводник към
акумулатора или разпределителната кутия.
 Ако плавателният съд има вградена FM/AM антена (ефирна) в
задното/странично стъкло, вижте „Забележки за главния и
захранващия проводник“.
 Към захранващ терминал +12 V, който се захранва
непрекъснато
Уверете се, че първо сте свързали черния заземяващ проводник към
акумулатора или разпределителната кутия.
Забележки за главния и захранващия проводник
 проводникът REM OUT (синьо/бял раиран) подава + 12 V DC, когато
включите устройството.
 Ако плавателният съд има вградена FM/AM антена (ефирна) в задното/
странично стъкло, свържете проводника REM OUT (син/бял раиран) или
захранващия проводник за аксесоара (червен) към захранващия терминал
на съществуващия усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
 Не можете да използвате с това устройство електрическа антена
(ефирна) без релейна кутия.
Свързване за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник е свързан, винаги ще се подава
захранване към паметта, дори когато плавателният съд не е на контакт.
Забележки за свързването на високоговорителите
 Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
 Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящо
захранване, за да предотвратите потенциална повреда.
 Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на
плавателния съд и не свързвайте терминалите на десните
високоговорители с тези на левите високоговорители.
 Не свързвайте заземяващия проводник на това устройство към
отрицателния (-) терминал на високоговорителя.
 Не се опитвайте да свържете високоговорителите паралелно.
 Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързването на активни
високоговорители (с вграден усилвател) към терминалите на
високоговорителя може да повреди устройството.
 За да предотвратите повреда, не използвайте проводници от
инсталираните в плавателния съд вградени високоговорители, ако
устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник за левия и
десния високоговорители.
 Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството
един към друг.

1

2




Поставете ключовете с
кукичките навътре.
1
Мерна единица: mm
182 (7 1/4)
2
Панел на вътрешната конзола
3


53 (2 1/8)

*

Приспособления
за захващане

Зъбци
* Макс. размер М4 х 6 mm
IVBG
A
TOYOTA

Размер
5 x макс. 8 mm
Към таблото/централната конзола

Шина
Размер
5 x макс. 8 mm
Шина
Части, приложени към вашето превозно средсто
B
NISSAN
Размер
5 x макс. 8 mm

Към таблото/централната конзола

Шина
Размер
5 x макс. 8 mm
Шина
Части, приложени към вашето превозно средсто
VBG
A
Предпазител (10 А)
Бутон за освобождаване
на предния панел
OFF
B

Щипка
(Не е приложена)
VIBG
Предпазни мерки
 Изберете внимателно местоположението за монтаж,
така че устройството да не пречи на нормалното
управление на плавателния съд или шофиране на
автомобил.
 Избягвайте да монтирате устройството на места,
изложени на прах, замърсяване, силни вибрации или високи
температури – например на пряка слънчева светлина или
в близост до отоплителни въздуховоди.
 Изберете внимателно местоположението за монтаж, за
да избегнете вътрешна повреда поради навлизане на вода
в устройството. Избягвайте места, изложени на водни
пръски. Препоръчва се използването на водоустойчивия
капак за автомобилна стерео система (не е
предоставен).
 За да бъде монтажът безопасен и надежден, използвайте
само приложените в комплекта монтажни елементи.
Как да поставяте и сваляте предния
панел ( )
Преди да монтирате устройството, свалете предния
панел.
-A Сваляне
Преди да свалите предния панел, не забравяйте да
натиснете и задържите бутона OFF. Натиснете  и
дръпнете панела към вас.
-B Поставяне
Закачете част  на предния панел към част  на
устройството, както е показано на илюстрацията, а след
това притиснете лявата част на мястото й, докато
щракне.
Регулиране на монтажния ъгъл
Монтирайте устройството под ъгъл, по-малък от 45°.
Сваляне на предпазната рамка и
шината ( )
Преди да монтирате устройството, свалете
предпазната рамка  и шината  от устройството.
1
Свалете предпазната рамка .
Хванете с пръсти двата края на предпазната рамка  и
я изтеглете навън.
2
Свалете шината .
 Пъхнете двата ключа за освобождаване  заедно
между устройството и шината , докато щракнат.
 Изтеглете шината надолу , а след това изтеглете
устройството нагоре, за да ги разделите.
Пример за монтаж ( )
Монтиране в изрязания отвор на плавателния съд
Забележки
 Преди да започнете монтаж, уверете се, че приспособленията за
захващане от двете страни на шината  е извити навътре 2 mm. Ако
приспособленията са изправени или извити навън, устройството няма да
бъде монтирано стабилно и може да изскочи навън (-1).
 Огънете зъбците навън, за да се застопори устройството плътно, ако е
необходимо (-2).
 Уверете се, че четирите приспособления за захващане на предпазната
рамка  са здраво захванати към процепите на устройството (-3).
Монтиране на устройството в японски
автомобил ( )
Може да не успеете да монтирате устройството в някои
марки японски автомобили. В този случай се консултирайте
с вашия търговец на Sony.
Забележка
За да избегнете повреда, монтирайте само с приложените винтове .
VIIBG
Предупреждение, ако запалването на
плавателния съд няма позиция АСС.
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off. За подробна
информация вижте предоставеното Ръководство за
употреба.
Устройството ще се изключи напълно и автоматично в
зададеното време след загасването му, което
предотвратява изтощаване на акумулатора.
Ако не сте задали функцията Auto Off, всеки път, когато
гасите плавателния съд, натиснете и задръжте бутона
OFF, докато дисплеят изчезне.
Смяна на предпазителя ( )
Когато сменяте предпазителя, внимавайте новият да е със
същия ампераж като указания на оригиналния предпазител.
Ако предпазителят изгори, проверете свързването на
захранващите кабели и сменете предпазителя. Ако той
отново изгори след смяната, вероятно има вътрешна
повреда. В такъв случай се обърнете към най-близкия
търговец на Sony.
Инсталиране на микрофона
( )
Инсталиране на таблото
За улавяне на гласа ви докато се обаждате по хендсфри
устройство е необходимо да инсталирате микрофона .
Микрофонът не е водоустойчив. Изберете място за
инсталиране на микрофона, което е сухо и защитено от
вода, например близо до предното стъкло.
Монтирайте щипка (не е предоставена в комплекта) и
регулирайте дължината и позицията на кабела, така че да
не пречи на управлението на превозното средство.
Внимание
 Не излагайте микрофона на прекалено високи
температури и влажност.
 Изключително опасно е ако кабелът се увие около
кормилната колона или скоростния лост. Уверете се, че
кабелът и други части не възпрепятстват управлението
на превозното средство.
 Ако в плавателния съд има въздушни възглавници или
друго подобно оборудване, свържете се с магазина, от
който сте закупили продукта или с търговеца на
плавателни съдове преди монтажа.
VIIIBG
Обща информация
За ваша безопасност се уверете, че сте монтирали
устройството на таблото на плавателния съд.
За информация относно монтажа и свързването вижте
частта “Монтаж/Свръзване” на стр. I.
Произведено в Тайланд
Етикетът, указващ работния волтаж и др. се намира на
дъното на корпуса.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
устройство, модел MEX-M70BT, е в съответствие с
изискванията и останалите разпоредби на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, посетете следния интернет
адрес:
http://www.compliance.sony.de/
2BG
Уведомление за потребителите: следната
информация се отнася само до продуктите,
продавани в държави, които прилагат директивите
на Европейския съюз.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku
Токио, 108-0075 Japan.
За запитвания относно съвместимостта на продукта
със законодателството на Европейския съюз: Sony
Deutscheland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия.
Предупреждение, ако запалването на вашия
плавателен съд няма ACC позиция
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване AUTO OFF (стр. 19). Устройството
автоматично ще се изключи в предварително зададеното
от вас време, което ще предотврати изразходване
на акумулатора. Ако не сте задали функцията за
автоматично изключване, всеки път, когато изключвате
плавателния съд от контакт, натиснете и задръжте
OFF, докато дисплеят изчезне.
Изхвърляне на изтощени батерии и
електрическо и електронно оборудване
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на продукта, батерията или опаковката
показва, че продуктът и батерията не трябва да се
третират като домакински отпадък. При някои видове
батерии този символ може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово. Като
предадете продукта и батерията на правилното място,
вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. В случай, че поради мерки за
безопасност, ефективност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията,
то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията и електрическото и
електронно оборудване ще бъде правилно изхвърлени,
предайте ги в пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване, когато животът им изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране
на изтощени батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта
или батерията.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекалено висока температура
като например на пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън или подобни.
Забележка за водоустойчивия капак на
устройството
В среда на потенциални водни пръски, Sony горещо
препоръчва да предпазите устройството, като използвате
водоустойчив капак за автомобилна стерео система (не е
предоставен в комплекта).
Когато е включен iPod или USB устройство,
водоустойчивият капак за автомобилна стерео система не
може да се затвори напълно. Не пръскайте устройството
с вода.
3BG
Забележки за функцията BLUETOOTH
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ
ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ЗА ДРУГИ ЩЕТИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ,
ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА
ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, ПРЕСТОЙ ИЛИ
ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
СОФТУЕР.
ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ!
Безопасна и полезна употреба
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от
Sony, могат да попречат на работата на потребителя с
това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт, проверете
за изключения, породени от изисквания в съответната
държава, или за ограничения при употребата на BLUETOOTH
оборудване.
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за употреба
на мобилни телефони и хендсфри оборудване в областта, в
която управлявате плавателния съд.
Винаги управлявайте плавателния съд много внимателно и
ако условията го налагат, спрете съда на безопасно място,
ако ви се налага да проведете разговор.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля, прочетете
ръководството за употреба на другото устройство, за да
получите подробни инструкции за безопасността.
Влияние на радио честотата
Възможно е RF сигналите да повлияят на неправилно
инсталирана или на незащитена електронна система във
вашия плавателен съд като например на електронната
горивна система, електронната антиблокираща система
за спирачките, електронния регулатор на скоростта
или системата от въздушни възглавници. За монтаж
или поддръжка на устройството, моля, консултирайте
се с производителя на вашия плавателен съд или с негов
представител. Неправилният монтаж или поддръжка може
да създаде опасност и да наруши гаранцията на това
устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия плавателен
съд, за да сте сигурни, че работата с мобилен телефон
в плавателния съд не би повлияла на електронните му
системи.
Регулярно проверявайте безжичните устройства във
вашия плавателен съд, за да се уверите, че са поставени и
работят правилно.
Спешни разговори
Това BLUETOOTH хендсфри устройство за плавателен
съд и електронното устройство, свързано към хендсфри
устройството, работят посредством радио сигнали,
мобилни и наземни мрежи, както и програмирани от
4BG
потребителя функции, които не могат да гарантират
връзка при всякакви условия. Ето защо не се доверявайте
единствено на електронното устройство, ако ви се наложи
да провеждате спешен разговор (като например при спешен
медицински случай).
За да проведете разговор, хендсфри и електронното
устройство трябва да бъдат включени в област с
покритие, където силата на сигнала е достатъчно голяма.
Спешните разговори не са гарантирани за всички мобилни
мрежи или когато използвате определени мобилни услуги и/
или функции на телефона.
Консултирайте се с представителя на услугата за вашата
област.
Съдържание
Допълнителна информация
Монтаж/Свързване ......................................................................I
Обща информация ....................................................................... 2
Упътване за частите и бутоните за управление ................ 6
Предпазни мерки........................................................................ 22
Поддръжка .................................................................................. 24
Технически характеристики ................................................... 24
Отстраняване на проблеми .................................................... 26
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел .......................................................... 8
Задаване на FM/AM стъпката за приемане на тунера ....... 8
Сверяване на часовника ............................................................. 8
Подготовка на BLUETOOTH устройството ........................... 8
Свързване на iPod/USB устройство .......................................10
Свързване на друго преносимо аудио устройство ..............10
Слушане на радио
Слушане на радио ...................................................................... 11
Използване на системата с радио данни (RDS) ................. 11
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск..........................................................13
Възпроизвеждане от iPod/USB устройство..........................13
Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство ....................13
Търсене и възпроизвеждане на песни .....................................14
Слушане на Pandora®
Подготовка за Pandora® ............................................................15
Поточно слушане на Pandora® ..................................................15
Възможни операции в Pandora® ................................................15
Провеждане на хендсфри разговор
Приемане на повикване ............................................................ 16
Набиране ..................................................................................... 16
Възможни операции по време на разговор.............................17
Полезни функции
Използване на App Remote с iPhone/Android телефон ..........17
Настройки
Отмяна на режима DEMO ........................................................19
Операции с основни настройки ...............................................19
Общи настройки [GENERAL] ....................................................19
Звукови настройки [SOUND] .....................................................19
EQ10 PRESET ....................................................................... 20
EQ10 SETTING ..................................................................... 20
POSITION (Позиция на слушане) ....................................... 20
RB ENH (Усилване на задните баси) ............................... 20
SW DIREC (Директна връзка към субуфера).................. 20
Настройки на дисплея [DISPLAY] ............................................ 21
Настройка на BLUETOOTH ....................................................... 21
BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH) ................................... 21
Настройка на приложенията за дистанционно
управление APP REM................................................................. 21
5BG
Упътване за частите и бутоните за управление
Основно тяло
Бутонът 3/
(повторение) има тактилна точка.
 Бутон
(търсене) (стр. 14, 15)
За да влезете в режим на търсене по време на
възпроизвеждане.
 Бутон за освобождаване на предния панел
 Бутони SEEK –/+
За автоматична настройка на радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.
/ (предходен/следващ), / (превъртане
назад/напред)
 Диск за управление
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
ENTER
Въвежда избраната опция.
Натиснете SRC, завъртете, след това натиснете, за
да смените източника.
VOICE (стр. 17)
Включва гласово набиране.
Когато функцията App Remote е включена, гласовото
разпознаване се включва (само за AndroidTM телефон).
-APP
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да
осъществите App Remote връзка.
N-Mark
Докоснете диска за управление с Android телефон, за да
осъществите BLUETOOTH връзка.
 Датчик за устройството за дистанционно управление
 Отделение за диска
 Прозорец на дисплея
 (изваждане на диска)
 Бутон SRC (източник)
Включва захранването.
Сменя източника.
6BG
-OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да
изключите захранването и дисплея.
Ако устройството е изключено и дисплеят е угаснал, не
можете управлявате дистанционно.
(назад)
 Бутон
Връща към предходния дисплей.
Бутон MODE (стр. 11, 13, 15, 17)
 CALL
Влиза в менюто за разговори. Приемане/
приключване на разговори.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за
да превключите BLUETOOTH сигнала.
 MENU
Отваря менюто с настройки.
-DSPL (дисплей)
Натиснете и задръжте, след това натиснете, за
да промените опциите в дисплея.
 Бутони с цифри (1 до 6)
За да приемате запаметени радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да запаметите
радиостанции.
Набира запазен телефонен номер. Натиснете и
задръжте, за да запазите телефонен номер.
ALBUM /
За да прескачате албуми в аудио устройство.
Натиснете и задръжте, за да прескачате албуми
неколкократно.
Натиснете , за да движите нагоре и , за да
движите надолу в Pandora® (стр.15)
(повторно възпроизвеждане)
(разбъркано възпроизвеждане)
MIC (стр. 17)
PAUSE
 PTY (program type)
Изберете PTY в RDS.
CAT (категория)
Изберете радиостанции в SiriusXM.
 Входен жак AUX
 USB порт
 Бутон DSPL (Дисплей)/-SCRL (Обхождане)
Променя изведените елементи на дисплея. Натиснете и
задръжте, за да обхождате елементите на дисплея.
Устройство за дистанционно управление за
плавателни съдове RM-X11M (не е приложено)
 Микрофон (на вътрешния панел)
За да работи правилно функцията “свободни ръце”, не
закривайте микрофона с тиксо и др.
Устройство за дистанционно управление
модел RM-X231
 Бутон VOL (Сила на звука)+/ Бутон GP (Група)/ALBM (Албум)+/За да приемате запаметени радиостанции.
Бутонът VOL (сила на звука) + има тактилна точка.
Отстранете изолационното покритие преди употреба.
 ()/ ()
 Бутон VOL (сила на звука) +/ Бутон SOUND
Отваря директно менюто SOUND (Звук)
Бутон MENU
Натиснете и задръжте, за да отворите менюто за
настройки.
 (+)/ (–)
7BG
3 Завъртете диска за управление, за да изберете от
Подготовка за включване
[50K/9K], [100K/10K] или [200K/10K] и след това го
натиснете.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройство, за
да предотвратите кражбата на уреда.
1 Натиснете и задръжте OFF .
Устройството се изключва.
2 Натиснете бутона за освобождаване на предния
панел , след това издърпайте панела към вас.
Сверяване на часовника
1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление,
за да изберете [GENERAL], след това го
натиснете.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[CLOCK-ADJ], и след това го натиснете.
Индикацията за час започва да мига.
3 Завъртете диска за управление, за да зададете
часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете
SEEK +/-.
4 След като зададете минутата, натиснете MENU.
Настройката приключва и часовникът стартира.
Предупредителен алармен сигнал
Ако загасите контактния ключ в положение OFF, без
да свалите предния панел, в продължение на няколко
секунди ще звучи предупредителен алармен сигнал.
Той ще се задейства само ако използвате вградения
усилвател.
Серийни номера
Уверете се, че серийните номера на дъното на
устройството и от задната страна на предния
панел съвпадат. В противен случай вие не можете
да извършите BLUETOOTH сдвояване, свързване и
изключване чрез NFC функцията.
За да изведете часовника, натиснете DSPL.
Подготовка на BLUETOOTH устройството
Можете да се наслаждавате на музика или да провеждате
хендсфри разговори, като свържете подходящо BLUETOOTH
устройство. За подробности относно свързването се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към
устройството.
Преди да свържете устройството, намалете силата на
звука; в противен случай е възможно да се чуе силен звук.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство
Поставяне на предния панел
Когато свързвате BLUETOOTH устройство (мобилен
телефон, аудио устройство и др.) за първи път, е
необходима взаимна регистрация (наречена “сдвояване”).
Сдвояването позволява на системата и другото
устройство да се разпознават.
1 Поставете BLUETOOTH устройството на
Включване на FM/AM стъпка на
приемане на тунера
Задайте FM/AM стъпката на приемане на тунера на
вашата държава. Тази настройка се появява само когато
устройството е изключено.
1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление,
за да изберете [GENERAL], след това го
натиснете.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[TUNER-STP], и след това го натиснете.
8BG
разстояние до 1 m от системата.
2 Натиснете CALL, завъртете диска за управление, за
да изберете [PAIRING], след това натиснете диска.
Индикацията мига.
Системата влиза в режим на готовност за сдвояване.
3 Извършете сдвояването на BLUETOOTH
устройството, за да разпознае системата.
4 Изберете [Sony Car Audio] на дисплея на BLUETOOTH
3 Свържете BLUETOOTH устройството със
системата.
устройството.
Ако не се изведе [Sony Car Audio], повторете от стъпка 2.
Индикацията
или
светва.
Икони на дисплея:
Светва, когато свържете мобилен телефон към
системата.
Светва, когато свържете аудио устройство към
системата.
5 Ако се наложи да въведете парола* на BLUETOOTH
устройството, въведете [0000].
*В зависимост от устройството, паролата може да
се изпише като “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” или
“Password” и др.
Въведете парола
[0000]
Когато сдвояването приключи, индикацията
да свети.
остава
6 Изберете системата от BLUETOOTH
устройството, за да осъществите BLUETOOTH
свързване.
Индикациите
или
светват, когато бъде
осъществена връзка.
Забележка
Системата не може да се разпознае от други устройства,
докато се свързва с BLUETOOTH устройство. За да стане
разпознаването възможно, влезте в режим на сдвояване и я
потърсете от другото устройство.
За да отмените сдвояването
Извършете стъпка 2, за да отмените режима на сдвояване,
когато плейърът и BLUETOOTH устройството са сдвоени.
Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство
За да използвате сдвоено устройство, трябва да
осъществите връзка с него. Някои сдвоени устройства
ще се свържат автоматично.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [BT SIGNL] и след това натиснете
диска.
Уверете се, че индикацията
свети.
Показва силата на сигнала на свързания мобилен
телефон.
За да свържете с последното свързано към
системата устройство
Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH
устройството.
Натиснете SRC.
Изберете [BT PHONE] или [BT AUDIO].
Натиснете ENTER, за да свържете с мобилен телефон, или
натиснете PAUSE, за да свържете с аудио устройство.
Забележка
Докато възпроизвеждате BLUETOOTH аудио, няма да можете
да се свържете с мобилен телефон от системата. Вместо
това се свържете със системата от мобилния телефон.
Съвет
Когато BLUETOOTH сигналът е включен: когато ключът за
запалване на плавателния съд е в позиция on (вкл.), системата
автоматично се свързва с последния свързан мобилен телефон.
За да монтирате микрофон
За подробности относно начина на свързване на микрофон
се обърнете към частта “Монтаж/Свързване” на стр. I.
Свързване със смартфон чрез едно докосване (NFC)
Когато докоснете диска за управление на устройството
с NFC* съвместим смартфон, системата се сдвоява и
свързва с телефона автоматично.
* NFC (Near Field Communication – комуникация в близък
обсег) е технология, която позволява безжична
комуникация между различни устройства на къси
разстояния, като например мобилни телефони и IC tags.
Благодарение на функцията NFC, обменът на данни
може да се осъществи лесно, чрез просто докосване
на съответния символ или определената точка на NFC
съвместимите устройства.
За смартфон с операционна система Android 4.0 или постара версия е необходимо да свалите приложението “NFC
Easy Connect”, налично в Google PlayTM. Приложението може
да не е налично в някои държави/региони.
1 Включете NFC функцията на смартфона.
За подробности вижте инструкциите за употреба,
приложени към смартфона.
2 Включете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH
устройството.
9BG
2 Докоснете участъка с N-Mark на системата
с N-Mark на смартфона.
Свързване на iPod/USB устройство
1 Намалете силата на звука на системата.
2 Свържете iPod/USB устройството към системата.
За да свържете iPod/iPhone, използвайте USB свързващ
кабел за iPod (не е приложен в комплекта).
Когато свързвате iPhone 5
Уверете се, че индикацията
на системата.
светва на дисплея
За да изключите с едно докосване
Докоснете отново N-Mark на плейъра с N-Mark на
смартфона.
Забележки
 Когато осъществявате връзката, работете внимателно
със смартфона, за да не го надраскате.
 Връзката чрез едно докосване не е възможна, когато
системата е вече свързана с друго NFC съвместимо
устройство. В този случай изключете другото устройство и
извършете свързването със смартфона отново.
Свързване с iPhone/iPod (Автоматично
BLUETOOTH сдвояване)
Когато към USB порта е свързан iPhone/iPod с iOS5 или
по-нова версия, устройството се сдвоява и свързва
автоматично с iPhone/iPod. За да включите функцията
за автоматично BLUETOOTH сдвояване, уверете се, че
[AUTO PAIRING] в BT настройките са в положение [ON]
(стр. 21).
1 Включете BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.
2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.
Свързване на друго преносимо
аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на системата.
3 Свържете преносимото аудио устройство към
входния AUX жак (стерео мини жак) на системата,
посредством свързващ кабел (не е приложен в
комплекта)*.
*Използвайте кабел с прав щекер.
4 Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
Уверете се, че индикацията
системата.
светва на дисплея на
Забележка
Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не е възможно, ако
системата е вече свързана с друго BLUETOOTH устройство.
В този случай изключете другото устройство, след това
свържете отново iPhone/iPod.
10BG
За да изравните нивото на силата на звука на
свързаното устройство с други източници
Започнете възпроизвеждане на преносимото аудио
устройство със средна сила на звука и задайте
желаната сила със системата.
Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
Изберете [SOUND]  [AUX VOL] (стр. 21).
Слушане на радио
Слушане на радио
Изисква се настройка на стъпката на приемане на тунера
(стр. 8)
За да слушате радио, натиснете SRC, за да изберете
[TUNER]
Автоматично запазване на станции (BTM)
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата (FM1,
FM2, FM3, AM1 или AM2).
2 Натиснете MENU, завъртете диска за управление,
за да изберете [GENERAL], след това натиснете
диска.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
[BTM] и после го натиснете.
Системата запаметява станциите към бутоните с
цифри, следвайки поредността на честотите.
Приемане
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата (FM1,
FM2, FM3, AM1 или AM2).
2 Започнете приемане.
Ръчно приемане
Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да откриете
приблизителната честота, след това неколкократно
натиснете SEEK +/-, за да настроите фино желаната
честота.
Автоматично приемане
Натиснете SEEK +/-.
Сканирането спира, когато системата открие станция.
Повторете тази процедура, докато откриете желаната
радиостанция.
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате станцията, която желаете да
запаметите, натиснете и задръжте бутон с цифра
(от 1 до 6), докато се появи индикация [MEM].
Приемане на запаметените станции
1 Изберете обхвата, а след това натиснете бутон
с цифра (от 1 до 6).
11BG
Използване на системата за радио
данни (RDS)
Избор на програмeн вид (PTY)
Използвайте PTY, за да изведете или търсите желан
тип програма.
1 Натиснете и задръжте PTY по време на FM
приемане.
2 Завъртете диска за управление, докато се изведе
желаният програмен вид, а след това натиснете
диска.
Системата започва да търси станции, които предават
избрания тип програма.
Типове програми (стъпка на тунера: 200 kHz/10 kHz)
NEWS (Новини), INFORM (Информация), SPORTS (Спорт),
TALK (Ток шоу), ROCK (Рок музика), CLS ROCK (Класически
рок), ADLT HIT (Хитове), SOFT RCK (Софт Рок), TOP 40 (Топ
40), COUNTRY (Кънтри музика), OLDIES (Ретро музика),
SOFT (Софт), NOSTALGA (Носталгия), JAZZ (Джаз музика),
CLASSICL (Класическа музика), R AND B (Ритъм и Блус),
SOFT R B (Мек Ритъм и блус), LANGUAGE (Език), REL MUSC
(Религиозна музика), REL TALK (Ток шоу на религиозна
тематика), PERSNLTY (Личност), PUBLIC (Общество),
COLLEGE (Образование- колежи), WEATHER (Време).
Типове програми (стъпка на тунера: 100 kHz/10 kHz,
50 kHz/9 kHz)
NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование),
DRAMA (Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука),
VARIED (Разни), POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (M.O.R. музика), LIGHT M (Лека класическа
музика), CLASSICS (Класическа музика), OTHER M (Друг
музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE (Финанси),
CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A (Социални
въпроси), RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно шоу),
TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ
(Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика), NATION M
(Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M (Фолк
музика), DOCUMENT (Документални)
Сверяване на часа (CT)
CT данните от RDS предаването сверяват часовника.
1 Задайте [CT-ON] в общите настройки [GENERAL]
(стр. 19).
12BG
Внимание за iPhone
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1 Поставете диска (с етикета нагоре).
Когато свържете iPhone посредством USB, силата на
звука на телефона се контролира от самия iPhone, а не от
системата. За да предотвратите внезапен силен звук след
като обаждането е приключило, не увеличавайте силата на
звука на системата по време на телефонно обаждане.
Директни операции с iPod устройството
(Passenger Control)
Натиснете и задръжте MODE по време на
възпроизвеждане, докато се изведе [MODE IPOD], което
позволява директни операции с iPod устройството.
Обърнете внимание, че силата на звука може да бъде
регулирана само от системата.
За да излезете от passenger control
Възпроизвеждането започва автоматично.
Възпроизвеждане от iPod/USB устройство
В това ръководство за употреба “iPod” се използва като
общ термин за функциите на iPod и iPhone, освен ако в
текста или илюстрациите не е упоменато друго.
За подробности относно съвместимостта на вашия
iPod вижте “iPod” (стр. 22) или посетете интернет
страницата за поддръжка, указана на стр. 37.
Можете да използвате USB устройства от типа MSC
(Mass Storage Class) (като например USB флаш памети,
цифрови плейъри, Android телефони), съвместими с USB
стандарта.
В зависимост от цифровия плейър или Android телефона
е възможно да се наложи да зададете USB режима в
положение MSC.
Забележки
 За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство посетете интернет страницата за
поддръжка, указана на стр. 37.
 Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/WAV файлове
не се поддържа.
 файлове без загуба на качеството
 файлове със защита на авторските права
 DRM (Digital Rights Management) файлове
 Многоканални аудио файлове
1 Свържете iPod/USB устройството към USB порта
(стр. 10).
Възпроизвеждането стартира.
Ако вече има свързано устройство, за да започнете
възпроизвеждане, натиснете SRC, за да изберете
[USB1] за USB порта отпред или [USB2] за USB порта
отзад. (Когато се разпознае iPod, на дисплея се появява
индикация [IPD]).
2 Регулирайте силата на звука на системата.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
Натиснете и задръжте MODE, докато се изведе [MODE
AUDIO].
Възпроизвеждане от BLUETOOTH
устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание от свързано
устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1 Извършете BLUETOOTH свързване с аудио
устройството (стр. 8).
2 Натиснете SRC, за да изберете [BT AUDIO].
3 Стартирайте възпроизвеждането от аудио
устройството.
4 Регулирайте силата на звука на системата.
Забележки
 В зависимост от аудио устройството е възможно
информацията, като например заглавие, номер/времетраене на
песента и състояние на възпроизвеждане, да не се изведе на
тази система.
 Възпроизвеждането от аудио устройството не спира, дори ако
смените източника на системата.
 Докато приложението “App Remote” работи посредством
BLUETOOTH функцията, на дисплея не се появява
индикация [BT AUDIO].
За да изравните силата на звука на BLUETOOTH
устройството с други източници
Започнете възпроизвеждане от BLUETOOTH аудио
устройството със средна сила на звука и задайте
желаната сила на звука със системата.
Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
Изберете [SOUND]  [BTA VOL] (стр. 21).
За да отстраните устройството
Спрете възпроизвеждането, след това отстранете
устройството.
13BG
Търсене и възпроизвеждане на песни
5 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната опция и след това натиснете диска.
Възпроизвеждането започва.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 Докато възпроизвеждате, натиснете
бутона
(повторно възпроизвеждане), за да
възпроизвеждате повторно или
(разбъркано
възпроизвеждане), за да възпроизвеждате
разбъркано.
2 Натиснете
(повторно възпроизвеждане) или
(разбъркано възпроизвеждане) неколкократно, за да
изберете желания режим на възпроизвеждане.
Стартирането на възпроизвеждането в избрания режим
може да отнеме известно време.
Наличните режими за възпроизвеждане се различават в
зависимост от избрания източник на звук.
Търсене на песен по име (Quick-BrowZer™)
1 При възпроизвеждане
от CD, USB или BT аудио
устройство*1, натиснете
(търсене)*2, за да
изведете списъка с категории за търсене.
Когато списъкът с песните се изведе, неколкократно
(назад), докато се изведе желаната
натиснете
категория за търсене.
*1 Налично само за аудио устройства, които поддържат
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 или понова версия.
*2 В процеса на възпроизвеждане натиснете
(търсене)
за повече от 2 секунди, за да се върнете директно към
началото на списъка с категории.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната категория за търсене, а след това
натиснете диска, за да потвърдите избора си.
3 Повтаряйте стъпка 2, докато изберете желаната
песен.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режим Quick-BrowZer
Натиснете
(търсене).
Търсене чрез прескачане на опции
(Режим Прескачане)
1 Натиснете (търсене).
2 Натиснете SEEK +.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
опцията.
Опциите в списъка се прескачат на стъпки от по 10%.
4 Натиснете ENTER, за да се върнете към режим
Quick-BrowZer.
Извежда се избраната опция.
14BG
Слушане на Pandora®
Available Operations in the Pandora®
Възможни операции в Pandora®
Pandora® ви дава възможност за поточно слушане на
музика от вашия iPhone, Android™ и BlackBerry® телефон.
Можете да управлявате Pandora® на iPhone, свързан с USB
устройство или на Android/BlackBerry телефон, свързан с
Bluetooth от системата.
Услугата Pandora® не е налична в определени държави/
региони.
Подготовка за Pandora®
1 За да проверите за наличието на съвместими
устройства, посетете интернет страницата за
поддръжка, указана на стр. 37.
2 Свалете най-новата версия на приложението
Pandora® от магазина за приложения на вашия
смартфон. Списък на съвместимите устройства
можете да откриете на
www.pandora.com/everywhere/mobile
Само за Android телефон
Не можете да управлявате Pandora® посредством BLUETOOTH функцията, докато работите с приложението App
Remote посредством BLUETOOTH.
Обратна връзка „с палци“
Обратна връзка с „палец нагоре“ и „палец надолу“ ви
позволява да персонализирате радиостанциите.
„Палец нагоре“
По време на възпроизвеждане натиснете .
„Палец надолу“
Използване на списъка на радиостанциите .
Използване на списъка на радиостанциите
Списъкът на радиостанциите ви позволява лесно за
изберете желаната радиостанция.
1 По време на възпроизвеждане натиснете
(търсене).
2 Натиснете Seek +, за да изберете реда на
сортиране [BY DATE] (по дата) или [A TO Z] (по
азбучен ред).
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната радиостанция и после го натиснете.
Възпроивеждането започва.
Поточно слушане на Pandora®
1 Свържете системата с мобилното устройство.
 iPhone чрез USB (стр. 10)
 Android/BlackBerry телефон чрез функцията BLUETOOTH
(стр. 8)
2 Натиснете SRC (източник), за да изберете
[PANDORA USB] или [BT PANDORA].
3 Стартирайте приложението Pandora® на
Отбелязване
Можете да отбележите и запазите във вашия акаунт
за Pandora® песента, която се възпроизвежда или нейния
изпълнител.
1 По време на възпроизвеждане натиснете и
задръжте MODE, докато се появи [BOOKMARK].
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[TRK] (песен) или [ART] (изпълнител) и след това
го натиснете.
мобилното устройство.
4 Натиснете PAUSE (пауза), за да започне
възпроизвеждането.
Ако се появи номерът на устройството
Уверете се, същият номер (например 123456) се извежда
на дисплея на системата и на мобилното устройство,
после натиснете ENTER на системата и изберете [Yes] на
мобилното устройство.
Когато активирате функцията BLUETOOTH
Можете да настроите силата на звука.
Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
Изберете [SOUND] и после [BTA VOL] (стр. 21)
15BG
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
Провеждане на хендсфри разговор
име или телефонен номер от списъка с последните
проведени разговори и след това натиснете диска.
Телефонът започва да набира.
За да използвате мобилен телефон, свържете го с
тази система. За подробности вижте “Подготовка на
BLUETOOTH устройство” (стр. 8).
Набиране чрез въвеждане на телефонен номер
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [DIAL NUMBER] и след това
натиснете диска.
2 Завъртете диска за управление, за да въведете
телефонния номер като накрая изберете [ ]
(интервал), след това натиснете ENTER*.
Приемане на повикване
1 Натиснете CALL, когато желаете да приемете
повикване след позвъняване на телефона.
Разговорът започва.
Забележка
Звукът от позвъняването и гласът на събеседника се
извеждат само от предните високоговорители.
Телефонът започва да набира.
*За да преместите цифровата индикация, натиснете SEEK +/-.
Забележка
На дисплея вместо индикация [_] се извежда индикация [#].
Повторно набиране
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
За да откажете повикване
за да изберете [REDIAL] и след това натиснете
диска.
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
Телефонът започва да набира.
За да приключите разговор
Отново натиснете CALL.
Запазване на телефонни номера
Можете да запазите до 6 контакта за бързо набиране.
Набиране
Можете да се обадите, като изберете номер от
телефонния указател или от списъка с последните
проведени разговори, ако свързаният мобилен телефон
поддържа PBAP (Профил за достъп до телефонен указател).
1 Изберете номер, който желаете да запазите като
опция за бързо набиране, от телефонния указател,
списъка с последни разговори или чрез директно
въвеждане на телефонния номер.
Телефонният номер се извежда на дисплея на системата.
2 Натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6),
Набиране на номер от телефонния указател
докато се изведе индикацията [MEM].
Контактът се запазва за избраната цифра.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [PHONEBOOK], и след това
натиснете диска.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
буква от списъка и след това натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
име от списъка и след това натиснете диска.
4 Завъртете диска за управление, за да изберете
номер от списъка и след това натиснете диска.
Телефонът започва да набира.
Набиране на номер от последно проведените
разговори.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [RECENT CALL] и след това
натиснете диска.
Извежда се списъкът с последните проведени разговори.
16BG
Набиране на предварително запазен номер
1 Натиснете SRC, завъртете диска за управление,
за да изберете [BT PHONE], след това го
натиснете.
2 Натиснете бутон с цифра (1 до 6), за да изберете
контакта, с който желаете да се свържете.
3 Натиснете ENTER.
Телефонът започва да набира.
Гласово набиране
Можете да провеждате разговори чрез изричане на ключови
думи в свързан мобилен телефон, който притежава функция
за гласово набиране.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [VOICE DIAL], и след това
натиснете диска.
Можете също да натиснете ENTER, докато функцията
App Remote е изключена.
2 Изречете ключовата дума, запазена в мобилния
телефон.
Гласът ви се разпознава и телефонът започва да набира.
За да отмените гласовото набиране
Натиснете ENTER.
Възможни операции по време
на разговор
Настройка на силата на звука на звънене и гласа на
събеседника
Можете да регулирате силата на звука на звънене и гласа
на събеседника.
Регулиране на силата на звука на звънене
Завъртете диска за управление, докато телефонът звъни.
Регулиране на силата на звука на гласа на събеседника:
Завъртете диска за управление по време на разговор.
За да регулирате силата на звука за другия участник
в разговора (Регулиране на нивото на микрофона)
Натиснете MIC.
Нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
За да намалите ехото и смущенията (Режим на
отмяна на ехото/смущенията)
Натиснете и задръжте MIC.
Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
За да прехвърлите разговор
За да активирате/деактивирате желаното устройство
(тази система/този мобилен телефон), натиснете MODE
или използвайте вашия мобилен телефон.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, хендсфри връзката може да
прекъсне, когато опитате да прехвърлите разговора.
Полезни функции
Използване на App Remote с
iPhone/Android телефон
Необходимо е да свалите приложението
“App Remote” от App Store за iPhone
или от Google Play за Android телефон.
Следните функции са налични, когато
използвате приложението “App Remote”:
Using the “App Remote” application,
the following features are available:
 Работа с устройството за стартиране и управление на
съвместими приложения на iPhone/Android.
 Работа с iPhone/Android телефон с прости движения с
пръст за управление на източника на плейъра.
 Стартиране на приложение/източник на звук или търсене
на ключова дума в приложението чрез изричане на дума
или фраза в микрофона (само за Android телефон).
 Автоматична проверка на входящи текстови съобщения,
SMS, имейл, Twitter, Facebook, календар и др. и
възможност за отговор на текстови съобщения, SMS и
имейл (само за Android телефон).
 Регулиране на звуковите настройки (EQ10, Balance/
Fader, Listening Position) на системата чрез iPhone/Android
телефон.
Забележки
 За ваша безопасност спазвайте местните закони и правила
за движение по пътищата и не работете с приложението,
докато шофирате.
 Наличните операции се различават, в зависимост от
приложенията. За подробности относно наличните
приложения, посетете интернет страницата за поддръжка,
указана на стр. 37.
 App Remote ver. 2.0 през USB е съвместим с iPhone с
операционна система iOS 5/iOS 6.
 App Remote ver. 2.0 през BLUETOOTH е съвместим с Android
устройства с инсталирана операционна система Android 2.2,
2.3, 3.*, 4.0, 4.1 или 4.2.
 Функцията за гласово разпознаване не работи в зависимост
от вашия смартфон. В този случай преминете към [Settings] –
изберете [Voice Recognition].
 Проверката на SMS/E-mail/Notification е възможна за Android
устройства с инсталиран TTS енджин.
 Приложението “Smart Connect” на Sony Mobile Communications
е необходимо за проверка на Twitter/Facebook/календар и други
съобщения.
За да проверите SMS/имейл*
Индикацията
мига, когато получите нов SMS/имейл
и остава да свети на дисплея, ако съобщението не е
прочетено.
*Тази опция е налична само за мобилни телефони, които
поддържат MAP (Профил за достъп до съобщения).
17BG
Осъществяване на App Remote връзка
1 Свържете iPhone към USB порта или Android
телефон с BLUETOOTH функция.
2 Стартирайте приложението “App Remote”.
3 Натиснете и задръжте APP на системата за
повече от 2 секунди.
Връзката към iPhone/Android телефон се стартира.
За подробности относно операциите с iPhone/Android
телефон, вижте помощния файл на приложението.
Ако номерът на устройството се появи
Активиране на гласово разпознаване
(само за Android телефони)
Когато регистрирате приложения, вие можете да ги
управлявате гласово. За подробности се обърнете към
помощния файл на приложението.
За да включите гласовото разпознаване
1 Натиснете ENTER, за да активирате гласовото
разпознаване.
2 Изречете желаната гласова команда в микрофона,
когато на Android телефона се появи съобщението
[Say Source or App].
Уверете се, че на дисплея на системата и мобилното
устройство се извеждат еднакви цифри (напр. 123456), след
това натиснете ENTER на системата и изберете [Yes] на
мобилното устройство.
За да прекъснете връзката
Натиснете и задръжте APP.
Избор на източника или приложението
Вие можете да работите със системата, за да изберете
желания източник или приложение на вашия смартфон.
1 Завъртете диска за управление, за да изберете
желания източник или приложение, след това
натиснете диска.
Забележки
 Гласовото разпознаване може да не работи в някои ситуации.
 Гласовото разпознаване може да не работи правилно, в
зависимост от производителността на свързания Android
телефон.
 В режим на гласово разпознаванем работете в условия, при
които шумът от двигателя се чува слабо.
 Използването на външен микрофон подобрява гласовото
разпознаване.
Когато изберете музикално или видео
приложение*
За да изберете друг източник или приложение, натиснете
SRC, след това завъртете диска за управление, за да
изберете желания източник или приложение.
Гласово обявяване на разнообразна информация
(само за Android телефони)
Когато получите SMS/E-mail, Twitter/Facebook/календар
съобщения и др., те автоматично се обявяват през
високоговорителите на плавателния съд.
За подробности относно настройките се обърнете към
помощния файл на приложението.
18BG
Натиснете 1 или 2, за да влезете в режим HID и натиснете
SEEK +/-, за да изберете опция за възпроизвеждане,
след това натиснете ENTER, за да стартирате
възпроизвеждането.
*Работи само за Android телефон, който поддържа HID (Human
Interface Device Profile)
Извършване на звукови настройки
Вие можете да регулирате настройките за EQ, BAL/FAD/
SW Level и Position чрез вашия смартфон.
За подробности относно настройките обърнете се към
помощния файл на приложението.
Архивиране на паметта
Настройки
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се
стартира, когато изключите системата.
1 Натиснете MENU, завъртете диска за управление,
за да изберете [DISPLAY], след това натиснете
диска.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[DEMO], след това натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
[DEMO-OFF], след това натиснете диска.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(назад) два пъти.
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
Операции с основни настройки
Можете да задавате опции в менюто чрез следната
процедура.
В зависимост от източника и настройката можете да
зададете следните опции.
1 Натиснете MENU.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната категория, след това натиснете диска.
Категориите с настройки са както следва:
 Общи настройки [GENERAL] (стр. 19)
 Звукови настройки [SOUND] (стр. 19)
 Настройки на дисплея [DISPLAY] (стр. 21)
 BT (BLUETOOTH) настройки (стр. 21)
 APP REM (App Remote) настройки (стр. 21)
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
опцията, след това натиснете диска.
Общите настройки (с изключение на часовник, родителски
контрол и парола), звуковите настройки (с изключение на
силата на звука), настройките на дисплея и предварително
зададените настройки на тунера се запазват автоматично
във вътрешната памет на системата:
10 секунди след изключване на запалването от позиция
ACC.
 10 секунди след изключване на системата чрез натискане
и задържане на OFF.
Общи настройки [GENERAL]
CLOCK-ADJ (Сверяване на часовника) (стр. 8)
TUNER-STP (стъпка на приемане на тунера) (стр. 8)
CAUT ALM (Предупредителен алармен сигнал)
Активира предупредителния алармен сигнал: [ON], [OFF]
(стр. 8). (Работи само когато системата е изключена.)
BEEP
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF]
AUTO OFF
Когато изключите системата, тази функция
автоматично ще я спре след зададеното време: [NO],
[30S] (30 секунди), [30M] (30 минути), [60M] (60 минути).
AUX-A (Допълнителен аудио източник)
Активира дисплея за AUX допълнителен източник: [ON],
[OFF] (Работи само когато системата е изключена.)
CT (Часовник)
Активира функцията CT: [ON], [OFF] (стр. 11).
BTM (стр. 11)
PARENTAL (Родителски контрол)
Задайте функцията родителски контрол в позиция [ON],
[OFF] и редактирайте паролата (стр. 12) (Работи само,
ако е свързан тунер SiriusXM Vehicle Tuner).
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете
(назад)
Звукови настройки [SOUND]
C.AUDIO+ (ясен звук+)
Произвежда звук като оптимизира цифровия сигнал с
препоръчитаните от Sony звукови настройки: [ON],
[OFF]. (Автоматично се задава в положение [OFF], когато
промените [EQ10 PRESET]).
19BG
EQ10 PRESET (Предварителни EQ10 настройки)
Можете да изберете крива на еквалайзера измежду 10
режима или можете да изключите настройката: [R AND
B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]
Настройката за крива на еквалайзера може да бъде
запаметена за всеки източник.
EQ10 SETTING (EQ10 настройка)
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
BASE
Можете да изберете предварително зададена крива на
еквалайзера като основа за по-нататъшна настройка:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250
Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Силата на звука се регулира на стъпки от 1dB, в
диапазон от -6 dB до +6 dB.
POSITION (позиция на слушане)
SET F/R POS (задаване на позиция за преден/заден
високоговорител)
Симулира естествено звуково поле, като забавя
извеждането на звука от предните/задните
високоговорители спрямо вашата позиция)
FRONT L: Преден ляв
FRONT R: Преден десен
FRONT: Преден централен
ALL: В центъра на вашия плавателен съд
CUSTOM: Позиция, зададена от App Remote
OFF: Не е зададена позиция
ADJ POSITION* (Регулиране на позицията за слушане)
Регулира фино настройката за позицията на слушане.
Обхват на настройка: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (Настройка на позицията на субуфера)
NEAR: Близко разстояние
NORMAL: Нормално разстояние
FAR: Далечно разстояние
BALANCE
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Регулира относителното ниво: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
DSEE (Процесор за цифрово подобряване на звука)
Подобрява компресирания по цифров път звук като
възстановява високите честоти, които са се загубили в
процеса на компресиране.
Тази настройка може да бъде запаметена за всеки
източник, различен от тунера.
Избира режим DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS (динамична сила на звука)
Подсилва басите и високите честоти за постигане на
по-ясно звучене при намалена сила на звука: [ON], [OFF].
AAV (Допълнителна настройка за автоматична сила
на звука)
Задава оптимална сила на възпроизвеждания звук за
всички източници на възпроизвеждане: [ON], [OFF].
20BG
RB ENH (Усилване на задните ниски честоти)
Rear Bass Enhancer увеличава басите чрез задаване на
настройката за нискочестотен филтър за задните
високоговорители. Тази функция позволява на задните
високоговорители да играят ролята на субуфер, дори
когато такъв не е свързан. (Работи само когато
зададете [SW DIREC] в положение [OFF].)
RBE MODE (Режим на усилване на ниските честоти)
Избира режима на усилване на ниските честоти: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (Филтър на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
SW DIREC (Директна връзка на субуфера)
Можете да използвате субуфер без усилвател, когато е
свързан към кабела на задния високоговорител (Работи
само, когато [RBE MODE] е зададен в положение [OFF].)
Уверете се, че сте свързали 4-8-омов субуфер към
някой от кабелите на задните високоговорители. Не
свързвайте високоговорител към кабела на другия заден
високоговорител.
SW MODE (режим на работа със субуфера)
Избира режим на работа със субуфера: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (Фаза на субуфера)
Избира фаза на субуфера: [NORM], [REV].
SW POS* (Позиция на субуфера)
Избира позиция на субуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Филтър на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
S.WOOFER (субуфер)
SW LEVEL (Сила на звука на субуфера)
Регулира силата на звука на субуфера:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(При най-ниската настройка се извежда индикацията
[ATT])
SW PHASE (Фаза на субуфера)
Избира фаза на субуфера: [NORM], [REV].
SW POS* (Позиция на субуфера)
Избира позиция на субуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Филтър на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
HPF (високочестотен филтър)
HPF FREQ (Филтър на високите честоти)
Избира крайната честота на предните/задните
високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (Откос на високочестотния филтър)
Избира HPF откос (опцията е ефективна само, когато
[HPF FREQ] е зададен в положение различно то [OFF]):
[1], [2], [3]
AUX VOL (Сила на звука от допълнителния източник)
Регулира нивото на звука за всяко свързано допълнително
устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно да
регулирате силата на звука за отделните източници.
BTA VOL (Сила на звука от BLUETOOTH устройството)
Регулира нивото на звука за всяко свързано BLUETOOTH
устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно да
регулирате силата на звука на отделните източници.
* Не се появява, когато [SET F/R POS] е в положение [OFF].
AUTO PAIRING (Автоматично сдвояване)
Стартира автоматично BLUETOOTH сдвояването,
когато през USB е свързано устройство с iOS версия 5.0
или по-нова: [ON], [OFF] (Само меню Настройки).
BT SIGNL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 9)
Активира BLUETOOTH функцията: [ON], [OFF].
BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH настройките)
Нулира всички настройки, свързани с BLUETOOTH
операциите (информация за сдвояване, запазени номера,
информация за устройството и др.)
Когато желаете да изхвърлите системата, нулирайте
всички настройки. (Работи само когато системата е
изключена.) (Само меню Настройки).
Настройки на дисплея [DISPLAY]
DEMO (Демонстрация) DEMO (Демонстрация)
Активира режима на демонстрация: [ON], [OFF].
DIMMER (По-тъмен дисплей)
Променя яркостта на дисплея: [ON], [OFF].
AT (Авто)
Променя автоматично яркостта на дисплея, когато
включите осветление. (Работи само ако е свързан
проводникът за управление на осветяването).
ON
Регулира яркостта на дисплея.
OFF
Деактивира функцията за промяна на яркостта на
дисплея.
APP REM настройки (App Remote)
Включва и изключва функцията (връзка).App
Remote
ILLUM (Осветяване)
Променя цвета на осветяването: [1], [2].
AUTO SCR (Автоматично обхождане)
Автоматично обхожда дългите индикации на дисплея:
[ON], [OFF].
BT настройка (BLUETOOTH)
Можете да отворите това меню с настройки, като
натиснете бутона CALL.
PAIRING (Сдвояване) (стр. 8)
PHONEBOOK (Телефонен указател) (стр. 16)
REDIAL (Повторно набиране) (стр. 16)
RECENT CALL (Последни разговори) (стр. 16)
VOICE DIAL (Гласово набиране) (стр. 17)
DIAL NUMBER (Набиране на номер) (стр. 16)
RINGTONE
Избира устройството, което да извежда звука на
звъненето – тази система или свързания мобилен
телефон: [1] (тази система), [2] (мобилен телефон).
AUTO ANS (Автоматично приемане на повикване)
Задава автоматично приемане на входящи повиквания
от системата: [OFF], [1] (след около 3 секунди), [2] (след
около 10 секунди).
21BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
 Предварително охладете устройството, ако
плавателният съд е бил изложен на пряка слънчева
светлина.
 Не оставяйте предния панел или други донесени
аудио устройства вътре в плавателния съд,
защото могат да се повредят от високата
температура на пряка слънчева светлина.
 Електрическата антена (ефирна) се изтегля
автоматично.
 При Multisession диск, когато първият запис от първата
сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само
данните за CD-DA от първата сесия.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
 CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за
запис.
 CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
 CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD
формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
Папка (албум)
MP3/WMA файл (песен)
Кондензиране на влага
Ако във вътрешността на устройството се появи
влага, извадете диска и изчакайте около час, за да се
изпари влагата; в противен случай устройството няма
да работи правилно.
За да поддържате високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете течност върху устройството.
Забележки за дисковете
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или източници на топлина, като например климатици
и не ги оставяйте в плавателен съд,
изложен продължително време на пряка
слънчева светлина.
 Преди да започнете възпроизвеждане,
почиствайте дисковете с парче плат.
Почиствайте диска от центъра към
периферията. При почистването на
дисковете не използвайте разтвори
като бензин, разредител или
почистващи вещества от търговската мрежа.
 Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Някои музикални дискове и DualDisc дисковете не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
 Дискове с етикети, стикери или тиксо, или такива с
прикрепена хартия. Това може да причини неизправност
или може да повреди дисковете.
Дискове с нестандартни форми (например сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да
повредите устройството.
8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW
(презаписващи дискове)
 Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
 папки (албуми): 150 (включително основната папкa)
 файлове (записи) и папки: 300 (когато името на файла/
папката съдържа множество символи, възможно е броят
на файловете (записи) и папки да се окаже по-малък от
300).
 символи, които могат да се извеждат за име на папка/
файл: 32 (Joilet)/64 (Romeo);
22BG
About iPod
 Можете да свържете следните iPod модели. Преди
употреба обновете вашите iPod устройства с найновия софтуер.
Съвместими iPhone/iPod модели
iPhone 5
USB
iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (пето поколение)

iPod touch (четвърто поколение)

iPod touch (трето поколение)

iPod touch (второ поколение)

iPod classic

iPod nano (седмо поколение)

iPod nano (шесто поколение)

iPod nano (пето поколение)

iPod nano (четвърто поколение)

iPod nano (трето поколение)

iPod nano (3rd generation)

 Безжичната технология BLUETOOTH е технология с малък
обхват, която позволява размяна на данни между цифрови
устройства като например мобилен телефон и слушалки.
Безжичната BLUETOOTH технология работи в обхват от
около 10 метра. Най-често срещана е връзката между две
устройства, но е възможна и едновременна връзка между
повече устройства.
 Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като
BLUETOOTH технологията е безжична. Също така, не
е необходимо и устройствата да са насочени едно към
друго, както при инфрачервената технология. Можете
например да използвате устройството докато се намира
в джоба или в чантата ви.
 BLUETOOTH технологията е международен стандарт,
който се поддържа от милиони компании от цял свят.
 на места, където има леснозапалими газове, в болници,
влакове, самолети или бензиностанции.
 ако устройството се намира близо до автоматични
врати или противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа мерки за безопасност спрямо
BLUETOOTH стандарта, които гарантират сигурна връзка
при използването на безжична BLUETOOTH технология.
Възможно е обаче сигурността да не е достатъчна
в зависимост от настройката. Внимавайте при
използването на безжичната BLUETOOTH технология.
 Не носим отговорност за изтичането на информация при
използването на BLUETOOTH комуникация.
 Връзката с всички BLUETOOTH устройства не може да
бъде гарантирана.
Устройство, което включва BLUETOOTH функция, трябва
да съответства на BLUETOOTH стандарта, определен
от BLUETOOTH SIG.
Дори свързаното устройство да съответства на
гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, е възможно
някои устройства да не се свържат или да не работя
правилно в зависимост от функциите и спецификациите
им.
При безжичен разговор по телефон, в зависимост от
устройството или средата, в която осъществявате
разговора, е възможно да се появят смущения.
 В зависимост от устройството, което ще свързвате, е
възможно стартирането на връзката да отнеме известно
време.
BLUETOOTH връзка
Други
 Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от
около 10 метра.
В зависимост от препятствията (човек, метал,
стена и др.) или електромагнитната среда е възможно
максималният обхват на комуникация да се различава.
 Възможно е следните условия да повлияват на
чувствителността на BLUETOOTH връзката.
 Ако съществува препятствие между устройството и
BLUETOOTH устройството като например човек, метал
или стена.
 Ако близо до устройство се използва оборудване с
честота 2.4 GHz като например LAN устройство,
безжичен телефон или микровълнова фурна.
 Тъй като BLUETOOTH устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11b/g) използват една и съща
честота, е възможно да се получи вмешателство на
микровълни, което да причини разминаване в скоростта на
връзката, смущения или невалидна връзка. В този случай
извършете някое от следните действия:
 Използвайте устройството на разстояние минимум 10
метра от безжичното LAN устройство.
 Ако използвате устройството в обхват от 10
метра от безжичното LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
 Поставете това устройство и BLUETOOTH
устройството на най-близкото възможно разстояние.
 Възможно е микровълните, които се излъчват от
BLUETOOTH устройството, да повлияват на работата
на електронни медицински оборудвания. Изключете
устройството и другите BLUETOOTH устройства на
следните места, защото това може да причини инцидент.
 В зависимост от условията на радио вълните и
местоположението на оборудването, използването на
BLUETOOTH устройството може да се окаже невъзможно
с мобилните телефони.
 Ако почувствате дискомфорт докато или след като
сте използвали BLUETOOTH устройството, незабавно
прекратете употребата на устройството. Ако
проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
 “Made for iPod” и “Made for iPhone” означават, че
електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPod
или iPhone и е сертифициран от разработчика така, че
да съответства със стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за операциите на това
устройство или за съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация. Моля, обърнете внимание, че
използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да
повлияе на безжичната връзка.
Функцията BLUETOOTH
Какво представлява технологията BLUETOOTH?
Ако имате въпроси или проблеми относно вашето
устройство, които не са описани в това ръководство, се
консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
23BG
Поддръжка
Технически характеристики
Смяна на литиевата батерия на устройството за
дистанционно управление
Тунер
Когато батерията се изтощи, обхватът на работа на
устройството за дистанционно управление намалява.
Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия може да причини пожар или
експлозия.
Страната + отгоре
Забележки за литиевата батерия
 Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде
погълната, веднага се консултирайте с лекар.
 Почистете батерията със суха кърпа, за да осигурите
по-добър контакт.
 Когато поставяте батерията, се уверете, че спазвате
правилния поляритет.
 Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не
причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може да
експлодира.
Не презареждайте, разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно, ако
конекторите между него и предния панел не са чисти. За
да предотвратите това, свалете предния панел (стр. 8) и
почистете конекторите с клечка с памуче. Не прилагайте
излишна сила. В противен случай може да повредите
конекторите.
Забележки
 За по-голяма безопасност, преди да почистите
конекторите, загасете плавателния съд и извадете ключа.
 Не докосвайте конекторите директно с пръсти или метални
предмети.
24BG
FM
Приеман обхват:
87.5 – 108.0 MHz (при стъпка 50 kHz)
87.5 – 108.0 MHz (при стъпка 100 kHz)
87.5 – 107.9 MHz (при стъпка 200 kHz)
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: 8 dBf
Селективност: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал/шум: 80 dB (стерео)
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15 000 Hz
AM
Приеман обхват:
531 – 1602 kHz (при стъпка 9 kHz)
530 – 1710 kHz (при стъпка 10 kHz)
AM стъпка на настройката:
9 kHz/10 kHz с превключване
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота:
9,124.5 kHz или 9,115.5 kHz/4.5 kHz (при стъпка 9 kHz)
9,115 kHz или 9,125 kHz/4.5 kHz (при стъпка 10 kHz)
Чувствителност: 26 μV
CD плейър
Съотношение сигнал/шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20 000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Съответстващ кодек: MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
USB плейър
Интерфейс: USB (високоскоростен)
Максимален ток: 1 A (отпред), 2.1 А (отзад)
Максимален брой песни, които могат да се разпознаят:
10 000
Съответстващ кодек:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) и WAV (.wav)
Безжична комуникация
Система за комуникация:
BLUETOOTH Standard версия 3.1
Изход:
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Max +4 dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизителен обхват 10 m*1
Честотна лента:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Профил за допълнително разпространение на
аудио сигнала) 1.3
AVRCP (Аудио-видео профил за дистанционно
управление) 1.5
HFP (Хендсфри профил) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен указател)
SPP (Профил за серийния порт)
MAP (Профил за достъп до съобщения)
HID (Human Interface Device профил)
*1Обхватът се различава в зависимост от различни фактори
– например препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена, работна система,
софтуер и др.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на
BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
Усилвател
Изход: Изходи за високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W x 4 (при 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Терминал за аудио изходи (преден, заден, субуфер)
Контролен терминал за захранване на антената
(ефирна)/ усилвателя (REM OUT)
Входове:
Входен терминал за устройство за дистанционно
управление
Входен терминал за антена (ефирна)
Входен MIC терминал
Входен жак AUX (стерео мини жак)
USB порт: преден, заден
Изисквания към захранването:
12 V DC захранване от акумулатора на плавателния съд
(минусово заземяване)
Размери: прибл. 178 x 50 x 177 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: прибл. 182 x 53 x 160 mm (ш/в/д)
Тегло: прибл. 1.2 kg
Съдържание на комплекта
Основно тяло (1)
Устройство за дистанционно управление (1): RM-X231
Микрофон (1)
Части за монтаж и свързване (един комплект)
Допълнителни артикули/оборудване:*
SiriusXM Vehicle Tuner: SXV100
Устройство за дистанционно управление за плавателен
съд: RM-X11M
* Допълнителните артикули/оборудване с изключение
на устройството за дистанционно управление на
плавателен съд RM-X11M не са водоустойчиви. Не ги
излагайте на досег с вода.
Възможно е вашият търговец да не успее да набави
всички описани аксесоари. За подробна информация,
моля, обърнете се към вашия търговец.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат
на промяна без предупреждение.
Авторски права
SiriusXM Vehicle Tuner и Абонамента се продават отделно.
Sirius, XM и всички свързани с тях марки и лога са запазени
марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права запазени.
Марката Bluetooth® и нейните лога са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Sony Corporation се извършва под лиценз. Всички други търговски марки
и имена са притежание на съответните им собственици.
N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Windows Media е запазена марки или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху
интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези
технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен представител на Microsoft е забранено.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е услуга на Apple Inc.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите
са лицензирани от Fraunhofer IIS и Тhomson.
Pandora, логото на Pandora и търговския знак на Pandora
са запазени търговски марки или регистрирани търговски
марки на Pandora Media, Inc, използвани с разрешение.
Google, Google Play и Android са търговски марки на Google
Inc.
BlackBerry® е притежание на Research In Motion Limited и е
регистрирана и/или използвана марка в САЩ и други страни
по света. Използва се под лиценз на Research In Motion
Limited.
25BG
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, които е възможно да възникнат, докато
работите с вашето устройство. Преди да прегледате
списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за
работа.
За подробности относно използването на предпазителя и
изваждането на устройството от таблото на плавателния
съд прочетете частта “Монтаж/Свързване” на стр. I.
Ако не успеете да отстраните възникналия проблем,
посетете интернет страницата за поддръжка, указана на
стр. 37.
Общи
До устройството не достига захранване.
 Ако устройството е изключено и дисплеят изгасва, не
можете да работите с дистанционното.
Включете устройството.
Няма звук.
 Позицията на фейдъра [FADER] не е зададена за система с
2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Захранващият проводник или батерията са били извадени
или не са свързани правилно.
Запазените станции и правилният час се изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Чува се шум, когато завъртите контактния ключ за
запалване на двигателя.
 Проводниците не са свързани правилно с конектора на
плавателния съд за захранване на аксесоари.
Радио приемане
Радиостанциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
 Свързването не е правилно.
Ако вашият плавателен съд има вградена радио антена
(ефирна) в задното/странично стъкло, свържете
проводника REM OUT (син/бял раиран) или захранващия
проводник на аксесоара (червен) към захранващия
проводник на усилвателя на антената (ефирна) на
плавателния съд.
Проверете свързването на антената (ефирна) на
плавателния съд.
Ако автоматичната антена (ефирна) не се изважда,
проверете свързването на проводника за управление на
електрическата антена (ефирна).
 Настройката на стъпката за приемане на тунера е
изтрита.
Настройте отново стъпката за приемане на тунера
(стр.8)
Приемането на предварително запазени радиостанции е
невъзможно.
 Сигналът на предаване е твърде слаб.
RDS
PTY извежда индикация [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS.
 Не се получават RDS данни.
 Станцията не извежда типа на програмата.
CD възпроизвеждане
Възпроизвеждането не започва.
 Заредили сте дефектен или замърсен диск.
 Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не
са предназначени за аудио употреба (стр. 22).
По време на възпроизвеждане или приемане стартира
режим на демонстрация.
 Режимът на демонстрация стартира, ако в рамките на
5 минути не извършите никаква операция при зададена
опция [DEMO-ON].
Задайте [DEMO-OFF] (стр. 21).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA файлове.
 Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата. За
подробности относно дисковете и форматите, които
можете да възпроизвеждате, посетете интернет
страницата за поддръжка.
Индикациите изчезват/не се появяват на дисплея.
 Димерът е зададен в положение [DIM-ON] (стр. 21).
 Индикациите изчезват, ако натиснете и задържите OFF.
Натиснете OFF на устройството, докато дисплеят се
появи.
 Конекторите са замърсени (стр. 24).
Времето за стартиране на възпроизвеждане на МР3/WMA
файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране на
възпроизвеждане на други файлове.
 Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
дискове със сложна дървовидна структура.
мултисесийни дискове
отворени дискове
Операционните бутони не функционират. Дискът не се
изважда.
 Натиснете PTY/CAT и
(назад)/MODE за повече от 2
секунди, за да нулирате устройството.
Съдържанието в паметта се изтрива. За ваша
безопасност не нулирайте устройството, докато
шофирате.
26BG
Звукът прескача.
 Дискът е дефектен или замърсен.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате посредством USB хъб.
 Това устройство не разпознава USB устройства през
USB хъб.
Свържете предните високоговорители към
устройството. Тонът на звънене се извежда само от
предните високоговорители.
Стартирането на възпроизвеждане от USB
устройството отнема повече време от обикновено.
 USB устройството съдържа файлове със сложна
дървовидна структура.
Силата на гласа на събеседника е слаба.
 Предните високоговорители не са свързани към
устройството.
Свържете предните високоговорители към
устройството. Гласът на събеседника се извежда само
от предните високоговорители.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при битрейт, по-висок от 320
kbps.
Човекът, с когото говорите, ви казва, че силата на звука
е твърде ниска или твърде висока.
 Регулирайте силата на звука, като използвате нивото на
микрофона (стр. 17).
Не можете да осъществите връзка с Pandora®
 Затворете приложението Pandora® на мобилното
устройсво и след това го стартирайте отново.
Името на приложението не съвпада с реалното
приложение в App Remote.
 Стартирайте приложението отново от “App Remote”.
NFC функция
Свързването с едно докосване (NFC) не е възможно.
 Ако смартфонът не отговаря на допир.
Уверете се, че NFC функцията на смартфона е
включена.
Преместете участъка с N-Mark на смартфона по-близо
до N-Mark на устройството.
Ако смартфонът е в калъф, извадето го.
 Чувствителността на NFC приемане зависи от
устройството. Ако връзката със смартфона с едно
докосване се провали няколко пъти, извършете
BLUETOOTH връзката ръчно.
Функция BLUETOOTH
Свързващото устройство не може да разпознае
системата.
 Преди да извършите сдвояването, задайте системата в
режим на готовност за сдвояване.
 Докато е свързана с BLUETOOTH устройство, системата
не може да бъде разпозната от друго устройство.
Прекъснете настоящата връзка и потърсете
системата от другото устройство.
 Когато сдвояването на устройствата бъде осъществено,
включете изходния BLUETOOTH сигнал (стр. 9).
Връзката е невъзможна.
 Връзката се контролира от едната страна (това
устройство или BLUETOOTH устройството), но не и от
двете.
Осъществете връзка със системата от BLUETOOTH
устройството или обратно.
Името на разпознатото устройство не се извежда.
 В зависимост състоянието на другото устройство е
възможно името да не се изведе.
Не се чува тон на звънене.
 Регулирайте силата на звука, като завъртите диска за
управление, докато телефонът звъни.
 В зависимост от устройството, което свързвате, тонът
за звънене може да не се изпрати правилно.
Задайте [RINGTONE] в положение [1] (стр. 21).
 Предните високоговорители не са свързани към
устройството.
Докато провеждате телефонни разговори, се чува ехо
или шум.
 Намалете силата на звука.
 Задайте режима EC/NC в положение [EC/NC-1] или [EC/
NC-2] (стр. 17).
 Ако има страничен звук, който е различен от телефонния
разговор и ако той е силен, опитайте да намалите
смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и шумът отвън е
силен, затворете прозореца. Ако шумът от климатика
е силен, намалете интензитета, с който работи
климатикът.
Телефонът не се свързва.
 Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио, телефонът
не е свързан, дори ако натиснете CALL.
Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи от условията на
прием на мобилния телефон.
Ако приемът е слаб, преместете плавателния съд на
място, където можете да усилите сигнала на мобилния
телефон.
Силата на звука на свързаното аудио устройство е слаба
(висока).
 Силата на звука се различава в зависимост от аудио
оборудването.
Регулирайте нивото на силата на звука на свързаното
аудио устройство или на системата.
Звукът прескача, докато възпроизвеждате от
BLUETOOTH аудио оборудване.
 Намалете разстоянието между устройството и BLUETOOTH аудио оборудването.
 Ако BLUETOOTH аудио оборудването е в калъф, който
пречи на сигнала, извадете устройството от калъфа,
докато работите с него.
 Наблизо се използват няколко BLUETOOTH или други
устройства, които излъчват радио вълни.
Изключете другите устройства.
Увеличете разстоянието от другите устройства.
 Възпроизвежданият звук спира за момент, докато се
осъществява връзка между устройството и мобилния
телефон. Това не е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH аудио устройство не може да
бъде контролирано.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудио
устройство поддържа AVRCP.
27BG
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство поддържа
въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
 Свързаният телефон е зададен автоматично да приема
разговори.
Сдвояването не се осъществява поради изтичане на
времето.
 В зависимост от свързваното устройство е възможно
времето за извършване на процедурата да е кратко.
Опитайте да приключите сдвояването навреме.
Функцията BLUETOOTH не работи.
 Изключете устройството, като натиснете OFF за
повече от 2 секунди, след това отново включете
устройството.
При обаждане с хендсфри не се извежда звук от
високоговорителите на плавателния съд.
 Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте
извеждането на изходния сигнал на мобилния телефон да
става през високоговорителите на плавателния съд.
Не можете да осъществите връзка с Pandora®
 Затворете приложението Pandora® на мобилното
устройсво и след това го стартирайте отново.
Името на приложението не съвпада с реалното
приложение в App Remote.
 Стартирайте приложението отново от “App Remote”.
Докато приложението App Remote работи чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично преминава в положение
[BT AUDIO].
 Приложението App Remote или BLUETOOTH функцията са
пропаднали.
Стартирайте приложението отново.
Индикация за грешки/Съобщения
ERROR
 Дискът е замърсен или зареден наобратно.
Почистете или заредете диска правилно.
 Заредили сте празен диск.
 Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв
проблем.
Заредете друг диск.
 USB устройството не се разпознава автоматично.
Свържете отново.
 Натиснете , за да извадите диска.
HUB NO SUPRT (Не се поддържа HUB)
 Това устройство не поддържа USB хъб.
IPD STOP (Спиране на iPod)
 Когато не сте задали повторно възпроизвеждане,
възпроизвеждането на последната песен в албума
приключва.
Музикалното приложение в iPod/iPhone спира.
Натиснете PAUSE, за да стартирате
възпроизвеждането отново.
28BG
NO DEV (Няма устройство)
 Избрали сте [USB] без да е свързано USB устройство.
USB устройството или USB кабелът са били изключени
при възпроизвеждането.
Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB
кабела.
NO MUSIC
 Дискът или USB устройството не съдържат музикален
файл.
Поставете диск с музика.
Свържете USB устройство, което съдържа музикални
файлове.
OVERLOAD
 USB устройството е претоварено.
Изключете USB устройството, а след това сменете
източника на сигнала, като натиснете SRC.
Указва, че USB устройството не работи или че сте
свързали устройство, което не се поддържа.
PUSH EJT (Натиснете бутона за изваждане)
 Дискът не може да се извади.
Натиснете  (изваждане).
READ
 Плейърът чете цялата информация за песни и албуми на
диска.
Изчакайте докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично. В
зависимост от структурата на диска това може да
отнеме повече от минута.
USB NO SUPRT (USB не се поддържа)
 Свързаното USB устройство не се поддържа.
За подробности относно съвместимостта на USB
устройствата вижте интернет страницата за
поддръжка.
[
] или [
]
 Достигнали сте началото или края на диска по време
на бързо превъртане напред или назад и не можете да
продължите.
[ ]
 Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
За BLUETOOTH функция:
BT BUSY (BLUETOOTH busy)
 Телефонният указател и списъкът с последни разговори на
мобилния телефон не са достъпни от този плейър.
Изчакайте и опитайте отново.
ERROR
 BT нулирането се е провалило.
 Достъпът до телефонния указател не е успешен.
 Съдържанието на телефонния указател е било променено,
докато се опитвате да влезете в мобилния телефон.
Опитайте да влезете в телефонния указател отново.
MEM FAILURE (проблем с вградената памет)
 Устройството не успява да съхрани контакта като номер
с бързо избиране.
Уверете се, че номерът, който се опитвате да
запазите, е верен (стр. 13).
MEMORY BUSY
 Устройството запазва данни.
Изчакайте, докато процесът по запаване приключи.
NO DEV (няма включено устройство)
 Избран е BLUETOOTH аудио източник без да има свързано
BLUETOOTH аудио устройство. BLUETOOTH аудио
устройството е изключено по време на разговор.
Уверете се, че сте свързали BLUETOOTH аудио
устройство.
 Телефонният BLUETOOTH източник е избран без да има
свързан мобилен телефон. Мобилният телефон е изключен
при разговор.
Уверете се, че сте свързали мобилен телефон.
P EMPTY (предварително зададения номер не съществува)
 Полето за предварително зададен номер е празно.
UNKNOWN
 Името или телефонният номер не могат да се изведат,
когато разглеждате телефонния указател или списъка с
последните проведени разговори.
WITHHELD
 Телефонният номер е скрит от обаждащия се.
За операции с App Remote
APP ------ (Приложение)
 Връзката с приложението не е извършена.
Осъществете връзката с iPhone отново.
ERROR
 Обратната връзка „с палци“ се провали.
Опитайте отново „Палец горе“/“Палец долу“.
 Отбелязването се провали.
Опитайте отново.
NO STATION
 На вашия Pandora® акаунт няма радиостанция.
Създайте радиостанция на мобилното устройство.
NOT ALLOWED
 Обратната връзка „с палци“ не е разрешена.
Изчакайте да свърши рекламата.
Някои функции като Shared Station не позволяват
обратна връзка. Изчакайте докато започне
следващата песен или изберете друга радиостанция
от списъка.
 Отбелязването не е разрешено.
Изчакайте докато свърши рекламата.
Изберете друга песен или радиостанция и опитайте
отново.
OPEN APP (Отворете приложение)
При свързване чрез USB порт.
 Pandora® не стартира.
Стартирайте приложението Pandora® на iPhone.
OPEN APP (Отворете приложение), PRES PAUSE
При свързване чрез функцията BLUETOOTH.
 Pandora® не стартира.
Стартирайте приложението Pandora® на мобилното
устройство и после натиснете PAUSE.
APP DISCNCT (Приложението е изключено)
 Връзката с App Remote не е осъществена.
Осъществете връзката с App Remote (стр. 18).
PAN NOT SUPP (Pandora® не се поддържа).
 Свързаното устройство не се поддържа.
За подробна информация за съвместими устройства,
посетете интернет страницата за поддръжка.
APP MENU (Меню на приложението)
 Не можете да извършвате операция с бутоните, докато в
iPhone/Android телефона има отворено меню.
Излезте от менюто на iPhone/Android телефона.
PAN RESTRICT (Pandora® licensing restriction).
 Pandora® не е налична извън вашата държава.
APP NO DEV (Няма устройство с приложение)
 Не е свързано устройство с инсталирано приложение.
Свържете устройството, след това осъществете
връзка с iPhone.
APP SOUND (Звук на приложението)
 Не можете да извършвате операция с бутоните, докато в
iPhone/Android телефона има отворено звуковото меню.
Излезте от звуковото менюто на iPhone/Android
телефона.
OPEN APP (Приложението е отворено)
 Приложението App Remote не работи.
Стартирайте приложението на iPhone.
OPEN APP (Приложението е отворено)
 Приложението App Remote не работи.
Стартирайте приложението на iPhone.
PLEASE LOG IN, PANDORA APP (Pandora® application)
 Не сте влезли във вашия Pandora® акаунт.
Разкачете устройството и влезте във вашия Pandora®
акаунт, после свържете устройството отново.
--:- Мрежовата връзка е нестабилна или прекъсната.
Осъществете мрежовата връзка отново на
устройството.
Изчакайте, докато се установи мрежова връзка.
Ако тези решения не помогнат за подобряване на
ситуацията, се консултирайте с най-близкия представител
на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради проблем
с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте
използвали, когато се е получил проблемът.
Pandora®:
Уебсайт за поддръжка
CANNOT SKIP
 Прескачането на песни на Pandora® не е разрешено.
Изчакайте докато свърши рекламата.
Pandora® ограничава броя прескачания, които услугата
розволява. Изчакайте докато започне следващата
песен или изберете друга радиостанция от списъка.
Ако имате въпроси или желаете да получите найновата информация за поддръжка на този продукт,
моля, посетете уебсайта по-долу:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio
29BG
Download PDF

advertising