Sony | XS-GT1038F | Sony XS-GT1038F 10 см (3,9") 3-лентови коаксиални високоговорители Инструкции за експлоатация

4-441-102-11(1)
3-лентови автомобилни
високоговорители
Инструкции за работа
XS-GT1038F
2012 Sony Corporation
Мерни единици: мм
Размери
24
(31/32)
4 - ø 4.5 (3/16)
ø 102.5 (4
ø 90.5 (3 5/8)
ø 65 (2 5/8)
P.C.D. ø 117 (4 5/8)
4 - 6 × 9.25
(1/4 × 3/8)
43
(1 3/4)

Опорна точка
45º
6
(1/4)

Отправна равнина
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на
директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са
указани в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• Не използвайте продължително време системата
високоговорители над пределното ниво на работната
й мощност.
• Дръжте касети със запис, часовници и лични
кредитни карти, които използват магнитна
технология за кодиране, далеч от системата
високоговорители, за да ги предпазите от
повреда, причинена от силните магнити във
високоговорителите.
• Моля обърнете внимание на следното, когато
инсталирате устраойствата, в противен случай
може да се получи неизправност или занижаване на
качеството на звука.
- Не докосвайте мембраните и/или цилиндрите на
високоговорителите с ръка или с инструменти.
- Не промушвайте пръсти в отворите на рамката.
- Не поставяйте чужди тела в устройствата.
45º
ø 140 (5 5/8)

Опорна ос
Спецификации
Високоговорител
Краткотрайна
максимална мощност
Номинална мощност
Номинален импеданс
Ниво на извеждания
под налягане звук
Ефективен обхват
на честотата
Тегло
Коаксиален 3-лентов:
Уфер 10 см, конусовиден тип
Среднообхватен 2.5 см
балансиран, куполовиден тип
Туитър 0.6 см, куполовиден тип
210 W*2
30 W*2
4
88±2 dB (1 W, 1 m)*2
60 - 24 000 Hz*2
Прибл. 390 грама за всеки
високоговорител
Приложени аксесоари Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна
без предупреждение.
*1 „Short Term Maximum Power” може да се реферира и
като “Peak Power”.
*2 Тестови условия IEC 60268-5 (2003-05)
Ако не можете да откриете подходящо място за
установяване на акустичната система, обърнете се
за съвет към автомобилен търговец или към найблизкия до вас дилър на продукти с марка Sony.
2
Монтаж на плоски повърхности (инсталиране наравно с повърхността на таблото)
Мерна единица: мм
ø 91 (3
Този говорител може да се моделира, за да се побере в почти всеки тип автомобил, чрез премахване на монтажните
раздели.
Използвайте щипки или клещи и пр., за да изрежете два от монтажните раздели, така че да са равни с края на
рамката на говорителя, както е показано на илюстрацията.
Забележка
След като премахнете монтажните раздели, поддържайте внимателно рамката на високоговорителя, тъй като
краищата може да са остри.
Монтаж
Преди монтаж
Изисква се дълбочина от поне 43 мм за монтаж. Измерете дълбочината на зоната, в която ще монтирате
високоговорителя и се уверете, че високоговорителят не пречи на други компоненти на автомобила ви. Внимавайте
за следното, когато подбирате място за монтаж:
• Уверете се, че нищо не пречи на монтажа на вратите (предни или задни) или на задната кора, когато решите да
монтирате високоговорителите.
• Във вратите и задната кора може вече да има направени универсални отвори за монтаж на високоговорители. В
този случай ще трабва да моделирате само таблото.
• Ако сте на крачка да монтирате този комплект във вратите (предни или задни), уверете се, че терминалите на
високоговорителите системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на
автомобила като например механизма на прозореца (особено при отваряне и затваряне на прозореца) и прочие.
• Ако сте на крачка да монтирате този комплект в задната кора, уверете се, че терминалите на високоговорителите
системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на автомобила като например
пружината за усукване на багажника (когато отваряте и затваряте багажника) и прочие.
Също така уверете се, че решетката на високоговорителите не докосва коланите, подглавниците, ръчната
спирачка, завеси и въздушни филтри.
Части от комплекта за монтаж
(× 2)
(× 1)
(× 2)
ø4
(× 8)
(× 8)
(× 2)
3
Монтаж в салона на автомобила
ВРАТА (ПРЕДНА/ЗАДНА)
1
Мерна единица: мм
Маркирайте четирите дупки за болтовете и ги направете 3.2 мм в диаметър.
1
ø 3.2 *
*1 Когато използвате : ø 5 mm
ø 91 (3
2
Черен кабел на райе
2
* Забележка
Когато освобождавате ,
натиснете дръжката стабилно и
освободете  внимателно.
Ако използвате излишна сила, може
да повредите високоговорителя или
терминала за кабела.
*3 Бял кабел – ляв високоговорител
Сив кабел – десен високоговорител
*2 *3
Усилвател
Мерна единица: мм
13
3
7(
4
Download PDF

advertising