Sony | XS-GT6928F | Sony XS-GT6928F 16 x 24 см (6x9") 2-лентови коаксиални високоговорители Инструкции за експлоатация

4-441-108-11(1)
2-лентови автомобилни
високоговорители
Инструкции за работа
XS-GT6928F
2012 Sony Corporation
Размери
272
46
Мерни единици: мм
4 - ø 4.5
118
168
153
184
166
73
22
4 - 4.5 × 7.5
ø 80

Опорна точка
222
237

Отправна равнина
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на
директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са
указани в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• Не използвайте продължително време системата
високоговорители над пределното ниво на
работната й мощност.
• Дръжте касети със запис, часовници и лични
кредитни карти, които използват магнитна
технология за кодиране, далеч от системата
високоговорители, за да ги предпазите от
повреда, причинена от силните магнити във
високоговорителите.
• Моля обърнете внимание на следното, когато
инсталирате устройствата, в противен случай може
да се получи неизправност или занижаване на
качеството на звука.
- Не докосвайте мембраните и/или цилиндрите на
високоговорителите с ръка или с инструменти.
- Не промушвайте пръсти в отворите на рамката.
- Не поставяйте чужди тела в устройствата.

Опорна ос
Спецификации
Високоговорител
Коаксиален 2-лентов:
Уфер 16 x 24 см,
конусовиден тип
Туитър 6.6 см конусовиден
тип
Краткотрайна максимална 400 W*2
мощност
Номинална мощност
50 W*2
Номинален импеданс
4
Ниво на извеждания
92±2 dB (1 W, 1 m) *2
под налягане звук
Ефективен обхват
на честотата
Тегло
Приложени аксесоари
40 - 22 000 Hz*2
Прибл. 1, 040 грама за всеки
високоговорител
Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна
без предупреждение.
*1 „Short Term Maximum Power” може да се реферира и
като “Peak Power”.
*2 Тестови условия IEC 60268-5 (2003-05)
Ако не можете да откриете подходящо място за
установяване на акустичната система, обърнете се
за съвет към автомобилен търговец или към найблизкия до вас дилър на продукти с марка Sony.
2
Монтаж
Преди монтаж
Изисква се дълбочина от поне 73 мм за монтаж. Измерете дълбочината на зоната, в която ще монтирате
високоговорителя и се уверете, че високоговорителят не пречи на други компоненти на автомобила ви. Внимавайте
за следното, когато подбирате място за монтаж:
• Уверете се, че нищо не пречи на монтажа на вратите (предни или задни) или на задната кора, когато решите да
монтирате високоговорителите.
• Във вратите и задната кора може вече да има направени универсални отвори за монтаж на високоговорители. В
този случай ще трабва да моделирате само таблото.
• Ако сте на крачка да монтирате този комплект във вратите (предни или задни), уверете се, че терминалите на
високоговорителите системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на
автомобила като например механизма на прозореца (особено при отваряне и затваряне на прозореца) и прочие.
• Ако сте на крачка да монтирате този комплект в задната кора, уверете се, че терминалите на високоговорителите
системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на автомобила като например
пружината за усукване на багажника (когато отваряте и затваряте багажника) и прочие.
Също така уверете се, че решетката на високоговорителите не докосва коланите, подглавниците, ръчната
спирачка, завеси и въздушни филтри.
Части от комплекта за монтаж
(× 1)
(× 2)
ø4
(× 8)
(× 8)
(× 2)
(× 2)
Монтаж в салона на автомобила
ЗАДНА КОРА
1
Маркирайте четирите дупки за болтовете и ги направете 3.2 мм в диаметър.
Мерна единица: мм
* Когато използвате : ø 5 mm
1
ø 3.2*1
154 x 223
Задна кора
3
2
Черен кабел на райе
*2 Забележка
Когато освобождавате ,
натиснете дръжката стабилно и
освободете  внимателно.
Ако използвате излишна сила, може
да повредите високоговорителя или
терминала за кабела.
*3 Бял кабел – ляв високоговорител
Сив кабел – десен високоговорител
*2 *3
Усилвател
3
4
Download PDF

advertising