Sony | XS-A1027 | Sony XS-A1027 Инструкции за експлоатация

10 см коаксиална
2-канална система
високоговорители
Инструкции за работа
Комплект части
Числата в списъка на комплекта са свързани с тези в упътването за употреба. Използването на тези
части за инсталиране или създаване на друг вид свързване зависи от формата на автомобила.
Предпазни мерки
• Не използвайте продължително време системата високоговорители над пределното ниво на работната й мощност.
• Дръжте касети със запис, часовници и лични кредитни карти, които използват магнитна технология
за кодиране, далеч от системата високоговорители, за да ги предпазите от повреда, причинена от
силните магнити във високоговорителите.
Ако не можете да намерите подходящо място за монтиране на системата високоговорители, консултирайте се с персонала на автосалона, от който сте закупили автомобила си или с най-близкия
доставчик на Sony, преди да извършите монтажа.
Връзки
Диаграма за свързване
Страна на конектора
2
В зависимост от модела на автомобила, използвайте специален конектор (не е приложен
в комплекта). Вижте монтажния пример за
повече подробности.
Спецификации
Високоговорител
Коаксиален 2-канален:
Уфер 10 см, конусовиден тип
Високоговорител за
високи честоти 3.6
см, балансиран куполен
тип
Краткотрайна максимална мощност
110 W
Номинална мощност 25 W
Номинален импеданс 4 ома
Чувствителност
87 dB/W/m
Ефективен обхват на честотата
125 - 20000 Hz
Тегло
Прибл. 500 грама за всеки
високоговорител
Приложени аксесоари Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са предмет на
промяна без предупреждение.
Размери
Мерна единица: мм
Монтаж
Може да се наложи да използвате специален адаптер (не е приложен в комплекта) в зависимост от модела на автомобила. Обърнете се към следния списък.
Това са няколко примера за монтаж в автомобили указани в таблицата. Инсталирайте устройството така, че да съвпада с вашия автомобил. Въпреки това вътрешните панели на описаните
автомобили може да се различават от тези указани в схемите за монтаж. Това е така поради промени
в различните модификации и серии на някои автомобили. В такъв случай обърнете се към оторизирания сервиз за вашия автомобил или се консултирайте с най-близкия дилър на Sony преди да започнете
монтаж.
3
*Отрежете или разчупете приадържащите елементи.
** Приложен адаптер.
4
Пример за монтаж
Алфа Ромео 155 4 врати*
Фиат Палио Уикенд
5
Сеат Ароза 3 врати*
Фолксваген Поло 3/5 врати*
6
Фолксваген Пасат 4 врати*
* Относно придържащите елементи
Този високоговорител може да съвпадне с почти всеки модел автомобил чрез премахване на
придържащите го елементи.
Използвайте ножици или клещи, за да отчупите придържащите елементи, така
че да няма издатини извън основната линия на формата на високоговорителя,
както е показано на схемата.
Забележки
• Обърнете се към списъка с видове автомобили и потвърдете дали придържащите
елементи са нужни преди да ги отстраните.
• След като отстраните придържащите елементи, придържайте високоговорител
внимателно, тъй като ръбовете може да са остри.
7
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising