Sony | XS-GT1728F | Sony XS-GT1728F 17 см (6,75") 2-лентови коаксиални високоговорители Инструкции за експлоатация

4-441-106-11(1)
2-канална система високоговорители
Инструкции за работа
XS-GT1728F
2012 Sony Corporation
мерни единици: мм
Размери
31
(1 1/4)
4 - ø 4.5 (3/16)
ø 70 (2 7/8)
ø 139 (5 1/2)
P.C.D. ø 157 (6 1/4)
ø 165 (6 1
/2 )
45
(1 13/16)
45˚
6
(1/4)
5 (7/32)
45˚
ø 184 (7 1/4)

Опорна точка

Отправна равнина
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на
директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са
указани в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• Не използвайте продължително време системата
високоговорители над пределното ниво на работната
й мощност.
• Дръжте касети със запис, часовници и лични
кредитни карти, които използват магнитна
технология за кодиране, далеч от системата
високоговорители, за да ги предпазите от
повреда, причинена от силните магнити във
високоговорителите.
• Моля обърнете внимание на следното, когато
инсталирате устройствата, в противен случай може
да се получи неизправност и/или занижаване на
качеството на звука.
- Не докосвайте мембраните и/или цилиндрите на
високоговорителите с ръка или с инструменти.
- Не промушвайте пръсти в отворите на рамката.
- Не поставяйте чужди тела в устройствата.

Опорна ос
Спецификации
XS-F1727SE
Високоговорител
Коаксиален 2-канален:
Уфер 17 см, конусовиден
тип
Туитър 3.5 см, балансиран
куполовиден тип
Краткотрайна максимална 250 W*2
1
мощност*
Номинална мощност
40 W*2
Номинален импеданс
4
Ниво на извеждания
91±2 dB (1 W, 1 m) *2
под налягане звук
Ефективен обхват
на честотата
Тегло
Приложени аксесоари
50 - 24000 Hz*2
Прибл. 520 грама за всеки
високоговорител
Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна
без предупреждение.
*1 „Short Term Maximum Power” може да се реферира и
като “Peak Power”.
*2 Тестови условия IEC 60268-5 (2003-05)
Ако не можете да откриете подходящо място за
инсталиране на акустичната система, обърнете се
за съвет към автомобилен търговец или към найблизкия до вас дилър на продукти с марка Sony.
2
Монтаж
Преди монтаж
Изисква се дълбочина от поне 45 мм за монтаж. Измерете дълбочината на зоната, в която ще монтирате
високоговорителя и се уверете, че високоговорителят не пречи на други компоненти на автомобила ви. Внимавайте
за следното, когато подбирате място за монтаж:
• Уверете се, че нищо не пречи на монтажа на вратите (предни или задни) или на задната кора, когато решите да
монтирате високоговорителите.
• Във вратите и задната кора може вече да има направени универсални отвори за монтаж на високоговорители. В
този случай ще трабва да моделирате само таблото.
• Ако ще монтирате този комплект във вратите (предни или задни), уверете се, че терминалите на
високоговорителите, системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на
автомобила като например механизма на прозореца (особено при отваряне и затваряне на прозореца) и прочие.
• Ако ще монтирате този комплект в задната кора, уверете се, че терминалите на високоговорителите системни или
магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на автомобила като например пружината за
усукване на багажника (когато отваряте и затваряте багажника) и прочие.
Също така уверете се, че решетката на високоговорителите не докосва коланите, подглавниците, спирачните
светлини в центъра, завеси и въздушни филтри.
Части от комплекта за монтаж
(× 2)
(× 1)
(× 2)
ø4
(× 8)
(× 8)
(× 2)
3
Монтаж в салона на автомобила
ВРАТА (ПРЕДНА/ЗАДНА)
1
Мерна единица: мм
Маркирайте четирите дупки за болтовете и ги направете 3.2 мм в диаметър.
1
ø 3.2 *
* Когато използвате : ø 5 mm
1
ø 140 (5
2
Черен кабел на райе
*2 Забележка
Когато освобождавате ,
натиснете дръжката стабилно и
освободете  внимателно.
Ако използвате излишна сила, може
да повредите високоговорителя или
терминала за кабела.
3
* Бял кабел – ляв високоговорител
Сив кабел – десен високоговорител
*2 *3
Усилвател
13
3
2
4
Download PDF

advertising