Sony | XS-L156P5 | Sony XS-L156P5 Инструкции за експлоатация

Събуфер
Инсталация/Свързване
Мерна единица: мм
Размери











XS-L156P5
ø389
ø414
ø351
183
XS-L126P5
ø307
ø330
ø277
162
XS-L106P5
ø258
ø278
ø230
150
A Опорна точка
2
B Опорна площ
C Опорна ос
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни със
система за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не се
третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт
на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
3
Спецификации
Спецификации
XS-L156 P5
Високоговорител
38 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период:*1
1,500 W*2
Измерена мощност
450 W*2
Импеданс
4Ω
Изведено ниво на звуков натиск:
84±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:
98 dB
Честотен обхват
22 – 1,000 Hz *2
Тегло
Прибл. 6.4 kg/говорител
Приложени аксесоари
Части за инсталация
XS-L126 P5
Високоговорител
30 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период:*1
1,300 W*2
Измерена мощност
380 W*2
Импеданс
4Ω
Изведено ниво на звуков натиск:
84±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:
94 dB
Честотен обхват
30 – 1,000 Hz *2
Тегло
Прибл. 5.3 kg/говорител
Приложени аксесоари
Части за инсталация
XS-L106 P5
Високоговорител
25 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период:*1
1,200 W*2
Измерена мощност
330 W*2
Импеданс
4Ω
Изведено ниво на звуков натиск:
83±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:
92 dB
Честотен обхват
35 – 1,000 Hz *2
Тегло
Прибл. 4.1 kg/говорител
Приложени аксесоари
Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение
*1
„Максимална мощност за кратък период” може да бъде наречена и „Пикова мощност”.
Тестови условия: IEC 06268-5 (2003-05)
*3
Тестови условия: вътрешността на автомобил
*2
4
Инсталация
Предпазни мерки
• Не използвайте устройството постоянно в условия на пикова мощност.
• Пазете касети със запис, ръчни часовници, кредитни карти и т.н. с магнитно кодиране далеч от
системата високоговорители, за да предотвратите повреда причинена от магнитите във високоговорителите на устройството.
• Когато инсталирате устройството внимавайте да не повредите мембраните с ръка или с остър
инструмент.
• Събуферът е тежък, така че го прикачете към солидна плоскост.
• Направете кутия за ууфера като използвате дъски с дебелина поне 19 мм.
Пример
5
Списък на частите
1
6
2
3
Мерна единица: мм
1
1
c
2
Червен пръстен: e
Черен пръстен: E
Кабел на високоговорителя
(не е приложен в комплекта)
3
Свързване
Автостерео
XS-L156P5
XS-L126P5
XS-L106P5
Събуфер
Електронен
преразпределител
Усилвател
Усилвател
Ляв
Основно
тяло
Десен
7
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF