Sony | XS-A827 | Sony XS-A827 Инструкции за експлоатация

8.7 см коаксиална
2-канална система
високоговорители
Инструкции за работа
XS-A827
Комплект части
1
2
3
1
2
ø 4 × 10
×2
×4
4
5
4 x 25
x8
ø 4 × 25
×8
Числата в списъка на комплекта са свързани
с тези в упътването за употреба. Използването на тези части за инсталиране или
създаване на друг вид свързване зависи от
формата на автомобила.
Предпазни мерки
Не използвайте продължително време системата
високоговорители над пределното ниво на
работната й мощност.
Дръжте касети със запис, часовници и лични
кредитни карти, които използват магнитна
технология за кодиране, далеч от системата високоговорители, за да ги предпазите от повреда,
причинена от силните магнити във високоговорителите.
Ако не можете да намерите подходящо място
за монтиране на системата високоговорители,
консултирайте се с персонала на автосалона, от
който сте закупили автомобила си или с найблизкия доставчик на Sony, преди да извършите
монтажа.
2BG
×2
x8
×8
Връзки
Диаграма за свързване
Страна на конектора
В зависимост от модела на автомобила, използвайте специален конектор (не е приложен
в комплекта). Вижте монтажния пример за
повече подробности.
Спецификации
Високоговорител
Коаксиален 2-канален:
Уфер 8.7 см, конусовиден
тип
Високоговорител за високи честоти 3.6 см, балансиран куполен тип
Краткотрайна максимална мощност
90 W
Номинална мощност
20 W
Номинален импеданс
4 ома
Чувствителност
86 dB/W/m
Ефективен обхват на честотата
160 - 16000 Hz
Тегло
Прибл. 300 грама за всеки
високоговорител
Приложени аксесоари
Части за инсталация
Дизайнът и спецификациите са
предмет на промяна без предупреждение.
Размери Мерна единица: мм
3BG
Монтаж
Може да се наложи да използвате специален
адаптер (не е приложен в комплекта) в зависимост от модела на автомобила. Обърнете се
към следния списък.
Име на автомобила
FIAT
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
VOLKSWAGEN
Модел
Година на производство Местоположение
MAREA WEEKEND
PUNTO 2/3/5DOOR
PUNTO CAB
PRIMERA 4/5DOOR
TERRANO II 4DOOR
OMEGA 4DOOR, ESTATE
BOXER
900 3/5DOOR
900 CABRIO
9-3 3/5DOOR, CABRIO
9-5 4DOOR, ESTATE
9-5 4DOOR
CORDOBA 2/3/5DOOR
CORDOBA ESTATE
IBIZA 3/5DOOR
TOLEDO 5DOOR
FABIA 5DOOR
FELICIA ESTATE
OCTAVIA ESTATE
LIBERO
CORRADO 3DOOR
PASSAT ESTATE
POLO 3DOOR
’96
’94-’99
’94’90-’96
’94-’98
’87-’94
’96’93-’98
’94-’98
’98’97’97’93’97’93’91-’99
’99’94’98’93’88-’95
’89-’97
’90-’94
POLO 4DOOR
POLO ESTATE
*Отрежете или разчупете придържащите елементи.
4BG
’96-’99
’96-’99
H
A
E
B
BD
A
A
A
A
A
A
D
G
F
F
F
F
F
F
A
F
F
A
F
G
F
B
A
–
E
E
–
E
C
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
*
*
*
*
*
*
-
Относно придържащите елементи
Този високоговорител може да съвпадне с почти всеки модел автомобил чрез премахване на
придържащите го елементи.
Използвайте ножици или клещи, за да отчупите придържащите елементи, така че да няма
издатини извън основната линия на формата
на високоговорителя, както е показано на
схемата.
Забележки
Обърнете се към списъка с видове автомобили и потвърдете дали придържащите
елементи са нужни преди да ги отстраните.
След като отстраните придържащите
елементи, придържайте високоговорител
внимателно, тъй като ръбовете може да
са остри.
5BG
Пример за монтаж
Това са няколко примера за монтаж в автомобили указани в таблицата. Инсталирайте
устройството така, че да съвпада с вашия
автомобил. Въпреки това вътрешните
панели на описаните автомобили може да
се различават от тези указани в схемите
за монтаж. Това е така поради промени в
различните модификации и серии на някои
автомобили. В такъв случай обърнете се към
оторизирания сервиз за вашия автомобил или
се консултирайте с най-близкия дилър на Sony
преди да започнете монтаж.
A Фиат Пунто 2/3/5 врати
1
B Фиат Марера Уикенд
6BG
C
Сааб 900 3/5 врати*
D Фолксваген Поло 3 врати*
E
7BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising