Sony | KDL-32EX340 | Sony KDL-32EX340 Gebruiksaanwijzing

A-EA8-100-31(1)
LCD TV
Gebruiksaanwijzing
Aan de slag
Televisie kijken
Optionele apparatuur gebruiken
Menufuncties gebruiken
Overige informatie
KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340
Inleiding
Bedankt dat u hebt gekozen voor dit
Sony-product.
Alvorens de televisie te gebruiken,
dient u deze handleiding volledig door
te lezen. Bewaar de handleiding voor
raadpleging in de toekomst.
Opmerkingen
betreffende de digitale
televisiefunctie
• Functies met betrekking tot digitale
televisie (
) werken alleen in
landen of gebieden waar DVB-T/
DVB-T2* (MPEG-2 en H.264/
MPEG-4 AVC) digitale aardse
signalen worden uitgezonden of
waar toegang is tot een compatibele
DVB-C (MPEG-2 en H.264/MPEG-4
AVC) kabelservice. Vraag uw dealer
of u een DVB-T/DVB-T2*-signaal
kunt ontvangen waar u woont of
vraag uw kabelleverancier of hun
DVB-C-kabelservice geschikt is voor
een geïntegreerde werking met
deze televisie.
• Uw kabelleverancier kan voor een
dergelijke service kosten in rekening
brengen en het kan zijn dat u moet
instemmen met bepaalde
voorwaarden.
• Dit televisietoestel voldoet aan de
DVB-T/DVB-T2*- en DVB-Cspecificaties, maar de compatibiliteit
met toekomstige DVB-T/DVB-T2*
digitale aardse en DVB-C digitale
kabeluitzendingen kan niet worden
gegarandeerd.
• Bepaalde digitale televisiefuncties
zijn wellicht niet beschikbaar in
sommige landen/regio's en DVB-Ckabel werkt wellicht niet goed bij
bepaalde aanbieders.
Dit product werd geproduceerd
door of in opdracht van Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen worden
gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u
door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie
documenten.
~
• De afbeeldingen in deze
handleiding zijn van de
KDL-42EX440 tenzij anders
vermeld.
* DVB-T2 is niet beschikbaar
voor tv-modellen die behoren
tot de reeks KDL-42EX440/
32EX340.
DVB-T2 is beschikbaar voor
tv-modellen die behoren tot de
reeks KDL-42EX443/32EX343.
2 NL
Informatie over
handelsmerken
•
is een gedeponeerd
handelsmerk van het DVB Project.
• HDMI, het HDMI-logo en High
Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing
LLC in de Verenigde Staten en
andere landen.
• Vervaardigd onder licentie van
Dolby Laboratories. Dolby en het
dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van
Dolby Laboratories.
• "BRAVIA" en
zijn
handelsmerken van Sony
Corporation.
Locatie van het
identificatielabel
De labels met het modelnr.,
productiedatum (maand/jaar) en de
voedingsklasse (in overeenstemming
met de toepasselijke
veiligheidsreglementen) bevinden
zich op de achterkant van de tv of
verpakking.
Het is aanbevolen dat u
"Auto service update"
instelt op "Aan". Op die
manier worden nieuwe
digitale diensten
automatisch toegevoegd
zodra ze beschikbaar
zijn.
Selecteer "Instellingen" t "Kanaal
installatie" t "Digitaal Set-up" t
"Technische instellingen" t "Auto
service update".
z
• Het is aanbevolen dat u "Auto
service update" instelt op
"Aan". Op die manier worden
nieuwe digitale diensten
automatisch toegevoegd zodra
ze beschikbaar zijn. Als u het
instelt op "Uit", wordt er een
melding van nieuwe digitale
diensten gemaakt via een
bericht op het scherm en
worden de diensten niet
automatisch toegevoegd. De
beschikbaarheid van deze
functie is afhankelijk van uw
regio/land. Als de functie niet
beschikbaar is, voer dan
"Digitale autom. Afstemming"
uit om nieuwe diensten toe te
voegen.
Inhoudsopgave
Aan de slag
4
Veiligheidsinformatie......................................................................................................10
Voorzorgsmaatregelen ...................................................................................................11
Overzicht van de afstandsbediening.............................................................................13
Overzicht van de knoppen en lampjes van de televisie ..............................................15
Televisie kijken
Televisie kijken................................................................................................................17
De Digitale Elektronische Programmagids gebruiken (EPG)
............................19
De Digitale programmalijst gebruiken
.................................................................20
Optionele apparatuur gebruiken
Optionele apparatuur aansluiten ...................................................................................22
Beelden bekijken van aangesloten apparatuur ............................................................23
Foto/muziek/video afspelen via USB.............................................................................24
Fotokader.........................................................................................................................27
BRAVIA Sync gebruiken met Controle voor HDMI ......................................................28
Menufuncties gebruiken
Het menu van de televisie gebruiken ............................................................................30
Instellingen ......................................................................................................................31
Overige informatie
De accessoires installeren (wandmontagesteun) ........................................................44
Specificaties ....................................................................................................................47
Problemen oplossen.......................................................................................................50
: alleen voor digitale kanalen
• Lees "Veiligheidsinformatie" voor u de tv gebruikt (pagina 10). Bewaar deze handleiding zodat u deze in de
toekomst kunt raadplegen.
• Instructies voor het "Installeren van de wandmontagesteun" staan vermeld in de gebruiksaanwijzing van
deze televisie.
3 NL
Aan de slag
1: de accessoires
controleren
2: de standaard
bevestigen
Tafelstandaard (1)
~
Schroeven voor standaard (M5 × 16) (3)
• Om de beste beeldkwaliteit te bekomen, mag u het
scherm niet blootstellen aan rechtstreekse
lichtstralen of zonlicht.
Afstandsbediening RM-ED049 (1)
Batterijen AA-formaat (2)
x Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Drukken
om te
openen
Volg de montagestappen voor het plaatsen van
de tv op de standaard.
1
Raadpleeg het document geleverd bij de
tafelstandaard voor de juiste
bevestigingswijze voor bepaalde tvmodellen.
2
Plaats de tv met het scherm naar
beneden op een vlak en stabiel
oppervlak dat is bedekt met een dikke en
zachte doek.
3
Maak de tv vast aan de standaard met de
bijgeleverde schroeven en volg hierbij de
pijltjes
die de schroefgaten markeren.
~
• Let op de + en de - bij het plaatsen van de
batterijen.
• Combineer geen verschillende typen batterijen, of
oude en nieuwe batterijen.
• Gooi oude batterijen niet gewoon weg, maar lever
ze in. In bepaalde regio's kan het verwerken van
batterijen aan regels zijn gebonden. Neem
hiervoor contact op met de lokale autoriteiten.
• Hanteer de afstandsbediening met zorg. Laat de
afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan
en mors er geen vloeistof op.
• Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van
een warmtebron, op een plek in direct zonlicht of
in een vochtige ruimte.
Dikke en zachte
doek
~
• Zorg ervoor dat u de tafelstandaard niet tegen de
rand van het oppervlak stoot wanneer u het
bevestigt.
~
• Houd de tafelstandaard met één hand vast zodat
deze niet valt tijdens de bevestiging.
4 NL
~
Aan de slag
• Deze tv is uiterst zwaar; zorg ervoor dat u minstens
met twee bent om de tv op een dikke, zachte doek
te plaatsen.
• Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt,
stelt u het aandraaimoment in op ongeveer
1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Zorg ervoor dat de drie bijgeleverde schroeven
goed aangedraaid zijn, anders kan de tv omvallen.
• Gebruik een geschikte schroevendraaier om de
schroeven goed aan te draaien zonder dat de
schroefkop hierbij beschadigd raakt.
• Leg het netsnoer niet in de buurt van de
installatieplaats bij het bevestigen van de
standaard.
• Raak de binnenkant van de onderzijde van de
tv-standaard niet aan om verwondingen te
vermijden.
3: een antenne/
kabel/
videorecorder/
dvd-recorder
aansluiten
Alleen een antenne/kabel aansluiten
Antennesignaal
of kabel
Coaxkabel
Een antenne/kabel/videorecorder/dvdrecorder aansluiten via SCART
Coaxkabel
Antennesignaal
of kabel
Scartkabel
Coaxkabel
Video-/dvd-recorder
(Vervolg)
5 NL
Een antenne/kabel/videorecorder/dvdrecorder aansluiten via HDMI
4: voorkomen dat
de televisie
omvalt
Coaxkabel
Antennesignaal of
kabel
HDMI-kabel
Coaxkabel
Video-/dvd-recorder
1
Schroef een houtschroef (4 mm diameter,
niet bijgeleverd) in de televisiestandaard.
2
Plaats een kolomschroef (M4, niet
bijgeleverd) in de schroefopening van de
televisie.
3
Verbind de houtschroef en de
kolomschroef met een stevige draad (niet
bijgeleverd).
De lengte van de M4-kolomschroef wijkt af
afhankelijk van de diameter van het koord.
Raadpleeg de onderstaande afbeelding.
M4-schroef
Koord
6-8 mm
Tafelstandaard
van de tv
z
• Voor het ondersteunen van de tv wordt een
optionele Sony-draagriemkit gebruikt. Neem
contact op met het dichtstbijzijnde Sonyservicecentrum om een kit aan te schaffen. Houd
de modelnaam van uw tv bij de hand als referentie.
6 NL
5: de taal, het land/
de regio en de
locatie
selecteren
3
Druk op F/f om de taal te selecteren die
op de menuschermen wordt
weergegeven, en druk vervolgens
op .
Language
Select language.
4
Next
Volg de instructies op het scherm om het
land/de regio te selecteren waarin u de
televisie gaat gebruiken.
Als het land/de regio waarin u de televisie
wilt gebruiken, niet in de lijst wordt
weergegeven, selecteert u "-" in plaats van
een land/regio.
5
Volg de instructies op het scherm om de
PIN-code in te stellen.
z
• U kunt om het even welke PIN-code instellen,
behalve 0000. Raadpleeg pagina 39 om de
PIN-code later nog te wijzigen.
6
3,4,5,6
1
Sluit de televisie aan op de netspanning
(220-240 V wisselstroom, 50 Hz).
2
Raak "/1 aan op de voorkant van de tv.
Volg de instructies op het scherm om het
type locatie te selecteren waar u de
televisie gaat bedienen.
Met deze optie kunt u de oorspronkelijke
beeldmodus selecteren voor de
verlichtingsomstandigheden in deze
omgevingen.
In de modus Winkel worden bepaalde
instellingen tijdelijk gereset voor gebruik in
een winkel.
De eerste keer dat u de televisie inschakelt,
verschijnt het menu Taal op het scherm.
~
• Wanneer u de tv inschakelt, licht het aan/uitlampje groen op.
7 NL
Aan de slag
Select
6: de tv autom.
programmeren
Als u de volgorde van de opgeslagen
analoge kanalen op de televisie niet wilt
wijzigen, drukt u op HOME om naar de
volgende stap te gaan.
~
• Deze stap verschijnt als er een analoog kanaal
wordt gevonden.
1
Druk op F/f om het type uitzending te
selecteren en druk vervolgens op .
4
Stelt de huidige datum en tijd in.
~
• Deze stap verschijnt alleen als de klok niet kon
worden opgehaald via een digitale uitzending.
De melding "Installatie voltooid" wordt
weergegeven op het scherm. Druk op
De televisie heeft nu alle beschikbare
kanalen afgestemd.
.
z
Kies
2
Terug
Volgende
RETURN Terug
Druk op F/f om "Aards" of "Kabel" te
selecteren en druk vervolgens op .
Selecteer "Aards" voor de ontvangst van
terrestrische tv-uitzendingen via een
externe antenne. Selecteer "Kabel" als u
kabeltelevisie hebt en geen externe
settopbox gebruikt.
Als u "Kabel" selecteert, wordt het scherm
voor het selecteren van het scantype
weergegeven. Zie "De televisie afstemmen
voor kabelverbinding" (pagina 8).
De televisie begint vervolgens te zoeken
naar alle beschikbare digitale kanalen en
daarna naar alle beschikbare analoge
kanalen. Dit kan enige tijd duren; druk
tijdens het zoeken geen toetsen in op de
televisie of de afstandsbediening.
• USB systeem update
U kunt het tv-systeem updaten met behulp van een
USB-geheugen.
Meer informatie vindt u op de onderstaande
website.
http://support.sony-europe.com/TV/
x De televisie afstemmen voor
kabelverbinding
1
"Snelscan": de kanalen worden
afgestemd volgens de informatie van de
kabelaanbieder in het uitzendsignaal.
De aanbevolen instelling voor "Frequentie"
en "Netwerk-ID" is "Auto".
Deze optie wordt aanbevolen voor snel
programmeren als dit door uw
kabelaanbieder wordt ondersteund.
Als er via "Snelscan" niet wordt afgestemd,
gebruikt u de onderstaande methode
"Volledige scan".
"Volledige scan": alle beschikbare
kanalen worden afgestemd en opgeslagen.
Deze procedure kan enige tijd in beslag
nemen.
Deze optie wordt aanbevolen als
"Snelscan" niet door uw kabelaanbieder
wordt ondersteund.
~
• In bepaalde landen kunt u "Aards" selecteren
in plaats van "Kabel" om
kabeltelevisieprogramma's te ontvangen.
Als er een bericht verschijnt waarin u
wordt gevraagd de aansluiting van de
antenne te controleren
Er werden geen digitale of analoge kanalen
gevonden. Controleer de aansluitingen van
de antenne/kabel en druk op
om het
automatisch programmeren opnieuw te
starten.
3
Programma's sorteren (alleen in analoge
modus): hiermee wijzigt u de volgorde
waarin analoge kanalen op de televisie
zijn opgeslagen.
1 Druk op F/f om het kanaal te
selecteren dat u naar een nieuwe
positie wilt verplaatsen en druk op g.
2 Druk op F/f om de nieuwe positie voor
het kanaal te selecteren en druk op .
8 NL
Druk op
en F/f om "Snelscan" of
"Volledige scan" te selecteren en druk
vervolgens op .
2
Druk op f om "Start" te selecteren.
De televisie begint te zoeken naar kanalen.
Druk geen toetsen in op de televisie of de
afstandsbediening.
~
• Bepaalde kabelaanbieders ondersteunen
"Snelscan" niet. Als er geen kanalen worden
gevonden met "Snelscan", voert u "Volledige scan"
uit.
De tafelstandaard
van de televisie
losmaken
~
• Verwijder de tafelstandaard enkel als u de televisie
aan de wand wilt monteren.
Plaats de tv met het scherm naar
beneden op een vlak en stabiel
oppervlak dat is bedekt met een dikke en
zachte doek.
Aan de slag
1
~
• Zorg ervoor dat u de tafelstandaard niet tegen
de rand van het oppervlak stoot wanneer u de
tv met het scherm naar beneden neerlegt.
2
Verwijder de schroeven door de pijltjes
van de tv te volgen. Verwijder geen
andere schroeven.
Dikke en zachte
doek
~
• Houd de tafelstandaard met één hand vast zodat
deze niet valt tijdens het loskoppelen.
z
• Zorg ervoor dat de tv verticaal geplaatst is voor u
deze inschakelt. U mag de tv niet inschakelen
wanneer het LCD-scherm naar beneden gericht is
om een oneven beelduniformiteit te voorkomen.
9 NL
Veiligheidsinformatie
–
–
Dek het televisietoestel niet af
met een doek, zoals gordijnen, of
voorwerpen als kranten enz.
Installeer het televisietoestel niet
zoals hierna wordt getoond.
Luchtcirculatie geblokkeerd.
Installatie/configuratie
• Als het televisietoestel wordt
opgetild of verplaatst, houdt u het
toestel stevig vast aan de onderkant.
Installeer en gebruik de televisie
volgens de instructies hieronder om
het risico op brand, elektrische schok,
schade en/of letsel te vermijden.
Wand
Wand
Installatie
• Het televisietoestel moet in de buurt
van een goed toegankelijk
stopcontact worden geplaatst.
• Plaats het televisietoestel op een
stabiele, vlakke ondergrond.
• Laat wandinstallaties alleen door
gekwalificeerd servicepersoneel
uitvoeren.
• Het wordt om veiligheidsredenen
aanbevolen accessoires van Sony te
gebruiken, zoals:
– Wandmontagesteun
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
– Wandmontagesteun
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
• Gebruik de schroeven die bij de
wandmontagesteun zijn geleverd
voor het bevestigen van de
montagehaken aan het
televisietoestel. De bijgeleverde
schroeven hebben gemeten vanaf
het bevestigingsoppervlak van de
montagehaak de afmetingen die
aangegeven zijn in de afbeelding.
De diameter en de lengte van de
schroeven verschillen naar gelang
het model van de
wandmontagesteun. Het gebruik
van andere schroeven dan de
meegeleverde schroeven kan
resulteren in interne schade van het
televisietoestel of kan ertoe leiden
dat de televisie valt enz.
32 TV: 6,5 mm ~ 10 mm
42 TV: 8 mm ~ 12 mm
Schroef (geleverd bij
wandmontagesteun)
Montagehaak
Haakbevestiging op de
achterzijde van het
televisietoestel
Zorg ervoor dat u de onderkant
van het paneel vasthoudt en
niet het voorste gedeelte.
• Wanneer u het televisietoestel
vervoert, mag u dit niet blootstellen
aan schokken of sterke trillingen.
• Als u het televisietoestel naar de
reparateur brengt of vervoert,
verpakt u het in de oorspronkelijke
doos en verpakkingsmaterialen.
Ventilatie
• Bedek nooit de ventilatie-openingen
en steek nooit iets daardoor naar
binnen.
• Houd ruimte vrij rond het
televisietoestel zoals hierna wordt
aangegeven.
• Het wordt aanbevolen de
wandmontagesteun van Sony te
gebruiken voor een goede
luchtcirculatie.
10 NL
Hanteer het netsnoer en het
stopcontact als volgt om het risico op
brand, elektrische schok of schade
en/of letstel te vermijden:
–
–
–
–
–
Installatie aan de wand
30 cm
10 cm
–
10 cm
10 cm
Houd minimaal deze ruimte vrij
rond het toestel.
Installatie op de
standaard
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Transport
• Voordat u het televisietoestel
transporteert, moet u alle snoeren
loskoppelen.
• Voor het transport van een groot
televisietoestel zijn twee of drie
personen nodig.
• Als u het televisietoestel in uw armen
draagt, moet u het vasthouden zoals
op de afbeelding wordt getoond.
Oefen geen druk uit op het LCDscherm en op het kader rond het
scherm.
Netsnoer
Houd minimaal deze ruimte vrij
rond het toestel.
• Voor een goede ventilatie en om
ophoping van vuil en stof te
voorkomen:
– Plaats het televisietoestel niet
plat op de grond en installeer het
niet ondersteboven,
achterstevoren of gedraaid.
– Installeer het televisietoestel niet
op een plank, kleed, bed of in
een kast.
–
Gebruik alleen Sony-netsnoeren
en geen netsnoeren van andere
leveranciers.
Steek de stekker volledig in het
stopcontact.
Gebruik het televisietoestel
uitsluitend op een wisselspanning
van 220–240 V.
Koppel voor alle veiligheid het
netsnoer los als u de kabels
aansluit en let erop dat u niet over
de kabels struikelt.
Verwijder het netsnoer uit het
stopcontact voordat er
werkzaamheden aan het
televisietoestel worden uitgevoerd
of het wordt verplaatst.
Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen.
Verwijder de stekker uit het
stopcontact en reinig deze
regelmatig. Indien de stekker
wordt bedekt door stof en vocht
opneemt, kan de isolatie
verslechteren, hetgeen brand kan
veroorzaken.
Opmerkingen
• Gebruik het meegeleverde netsnoer
niet voor andere apparatuur.
• Zorg dat het netsnoer niet te veel
wordt afgeklemd, gebogen of
gedraaid. Hierdoor kunnen de
draden worden blootgelegd of
doorgesneden.
• Pas het netsnoer niet aan.
• Plaats geen zware voorwerpen op
het netsnoer.
• Trek nooit aan het netsnoer zelf als
dit wordt losgekoppeld.
• Sluit niet te veel apparaten aan op
hetzelfde stopcontact.
• Gebruik geen stopcontact waarbij
de stekker slecht contact maakt.
Verboden gebruik
Installeer/gebruik het televisietoestel
niet op locaties, in omgevingen of
situaties die hierna worden
weergegeven. Het televisietoestel kan
dan slecht gaan functioneren en
brand, elektrische schok, schade en/
of letsel veroorzaken.
Locatie:
• Als het scherm van het
televisietoestel barst, mag u het
toestel pas aanraken nadat u de
stekker uit het stopcontact hebt
getrokken. Anders bestaat er gevaar
op elektrische schokken.
• Stel het LCD-scherm niet bloot aan
hevige impact of schokken. Het
schermglas kan barsten of
uiteenspatten en verwondingen
veroorzaken.
Geen water of schoonmaakmiddelen
direct op de TV sproeien. Dit kan naar
de onderzijde van het scherm lopen of
op uitwendige onderdelen
terechtkomen en binnendringen in de
TV, waardoor een technische storing
kan optreden.
Omgeving:
• Locaties die heet, vochtig of zeer
stoffig zijn; waar insecten kunnen
binnendringen; waar het toestel kan
worden blootgesteld aan
mechanische trillingen, in de buurt
van brandbare voorwerpen (kaarsen
enz.). Stel het televisietoestel niet
bloot aan druppels of spetters en
plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op het
toestel.
• Plaats de tv niet in een vochtige of
stoffige ruimte, of in een kamer met
oliehoudende rook of stoom (in de
nabijheid van kookplaten of
bevochtigers). Dat kan leiden tot
brand, elektrische schokken of
vervorming.
Situatie:
LCD-scherm
Wanneer de televisie niet
wordt gebruikt
• Als u het televisietoestel een aantal
dagen niet gebruikt, dan moet het
worden losgekoppeld van de
netspanning vanwege milieu- en
veiligheidsredenen.
• Als het televisietoestel nog onder
spanning staat wanneer het net is
uitgeschakeld, trekt u de stekker uit
het stopcontact om het
televisietoestel volledig uit te
schakelen.
• Bepaalde televisietoestellen kunnen
over functies beschikken waarvoor
het toestel in de stand-bystand moet
blijven om correct te werken.
Voor kinderen
• Zorg dat kinderen niet op het
televisietoestel klimmen.
• Houd kleine accessoires buiten het
bereik van kinderen, zodat deze niet
kunnen worden ingeslikt.
In het geval de volgende
problemen optreden...
Schakel het televisietoestel uit en
verwijder onmiddellijk het netsnoer als
een van de volgende problemen
optreedt.
Vraag uw dealer of Sonyservicecentrum het toestel te laten
nakijken door gekwalificeerd
servicepersoneel.
• Gebruik het toestel niet als u natte
handen heeft, als de kast is
verwijderd of met bevestigingen die
niet worden aangeraden door de
fabrikant. Verwijder de stekker van
het televisietoestel uit het
stopcontact en ontkoppel de
antenne tijdens onweer.
• Installeer de tv niet zodat deze
uitsteekt in een open ruimte. Als een
persoon of voorwerp tegen de tv
botst, kan dat tot letsel of schade
leiden.
In het geval:
Gebroken glas:
Om het verspreiden van vuur tegen te
gaan, mag u geen kaarsen of andere
open vuur in de buurt van dit product
plaatsen.
• Gooi niets tegen het televisietoestel.
Het schermglas kan breken door de
impact en ernstig letsel veroorzaken.
Televisie kijken
• Kijk televisie met gedempt licht,
omdat televisie kijken in het donker
of gedurende een lange periode de
ogen extra belast.
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt,
mag u het volume niet te hoog zetten
om gehoorbeschadiging te
voorkomen.
• Buiten (in direct zonlicht), aan de
kust, op een schip of ander vaartuig,
in een voertuig, in medische
instellingen, op instabiele locaties, in
de buurt van water, regen vocht of
rook.
• Als de tv in de kleedkamer van een
openbare badruimte of hete bron
wordt gehangen, kan de tv
beschadigd worden door zwavel in
de lucht.
Reinigen:
Voorzorgsmaatregelen
–
–
–
–
het netsnoer is beschadigd.
het netsnoer niet goed past.
het televisietoestel is beschadigd
omdat het is gevallen, er tegenaan
is geslagen of er iets naar is
gegooid.
een vloeibaar of vast voorwerp
door de openingen in de kast
terecht is gekomen.
Waarschuwing
• Hoewel het LCD-scherm is
vervaardigd met
precisietechnologie en 99,99% of
meer van de pixels werken, kunnen
er toch donkere of heldere puntjes
(rood, blauw of groen) permanent
zichtbaar zijn op het LCD-scherm.
Dit is een structureel kenmerk van
een LCD-scherm en duidt niet op
een defect.
• Druk en kras niet het op het scherm
en plaats geen voorwerpen op het
televisietoestel. Het beeld kan
hierdoor vervormen of het LCDscherm kan beschadigen.
• Als het televisietoestel op een koude
plaats wordt gebruikt, kan het beeld
vlekkerig of donker zijn. Dit wijst niet
op een storing. Dit verschijnsel
verdwijnt wanneer de temperatuur
stijgt.
• Bij langdurige weergave van
stilstaande beelden kunnen
spookbeelden optreden. Deze
kunnen na enige tijd verdwijnen.
• Het scherm en de kast worden warm
als het televisietoestel wordt
gebruikt. Dit duidt niet op een
defect.
• Het LCD-scherm bevat een kleine
hoeveelheid vloeibare kristallen.
Gooi het toestel weg volgens de
geldende lokale wetgeving en
voorschriften.
Schermoppervlak/kast van
het televisietoestel
behandelen en reinigen
Zorg er om veiligheidsredenen voor
dat u het netsnoer van het
televisietoestel loskoppelt voordat u
het reinigt.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht om
verkleuring of beschadiging van het
materiaal of de coating van het scherm
te voorkomen.
• Reinig het schermoppervlak/de kast
met een zachte doek om stof te
verwijderen. Bevochtig een zachte
doek licht met een verdund
reinigingsmiddel bij hardnekkige
stofvorming.
• Geen water of
schoonmaakmiddelen direct op de
TV sproeien. Dit kan naar de
onderzijde van het scherm lopen of
op uitwendige onderdelen
terechtkomen waardoor een
technische storing kan optreden.
(Vervolg)
11 NL
• Gebruik geen schuursponsje,
alkalisch/zuurhoudend
reinigingsmiddel, schuurpoeder of
vluchtig oplosmiddel, zoals alcohol,
benzeen, thinner of
insectenbestrijdingsmiddel. Het
gebruik van dergelijke materialen of
het langdurig in aanraking komen
met rubber- of vinylmaterialen kan
beschadiging van het
schermoppervlak en het materiaal
van de kast tot gevolg hebben.
• Het wordt aanbevolen de ventilatieopeningen regelmatig met de
stofzuiger te reinigen om een goede
ventilatie te handhaven.
• Als u de hoek van het televisietoestel
aanpast, moet u het toestel
langzaam verplaatsen om te
voorkomen dat het televisietoestel
van de standaard schiet.
Optionele apparatuur
• Plaats optionele onderdelen of
apparatuur die elektromagnetische
straling uitzendt op een afstand van
het televisietoestel. Anders kan
beeldvervorming en/of ruis
optreden.
• Dit toestel is getest en compatibel
bevonden met de limieten vermeld in
de EMC-richtlijn voor het gebruiken
van een verbindingssignaalkabel
korter dan 3 meter.
Waarschuwing bij gebruik
van de afstandsbediening
• Let op de + en de - bij het plaatsen
van de batterijen.
• Combineer geen verschillende
typen batterijen, of oude en nieuwe
batterijen.
• Gooi oude batterijen niet gewoon
weg, maar lever ze in. In bepaalde
regio's kan het verwerken van
batterijen aan regels zijn gebonden.
Neem hiervoor contact op met de
lokale autoriteiten.
• Hanteer de afstandsbediening met
zorg. Laat de afstandsbediening niet
vallen, ga er niet op staan en mors er
geen vloeistof op.
• Plaats de afstandsbediening niet in
de buurt van een warmtebron, op
een plek in direct zonlicht of in een
vochtige ruimte.
Wegwerpen van het
televisietoestel
Verwijdering van
oude elektrische
en elektronische
apparaten (van
toepassing in de
Europese Unie
en andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een inzamelingspunt worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling
te voorkomen. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verwijdering van
oude batterijen
(van toepassing
in de Europese
Unie en andere
Europese landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Op sommige batterijen kan
dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat. Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij
tot het behoud van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de
producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente
verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, mag deze batterij
enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te
12 NL
worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het
eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar
het hoofdstuk over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van batterijen. Voor
meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij,
kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de
organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Over de temperatuur van
het LCD-scherm
Als het LCD-scherm langdurig wordt
gebruikt, worden de randen van het
scherm warm. Als u die delen met de
hand aanraakt, zult u warmte voelen.
WAARSCHUWING
De batterijen mogen niet blootgesteld
worden aan overmatige hitte zoals van
direct zonlicht, vuur enz.
Overzicht van de
afstandsbediening
1
/
– (Ingang selecteren)
• In TV-modus: druk hierop om een lijst met ingangen weer te
geven.
2 SYNC MENU
Geeft het menu weer van de aangesloten HDMI-apparatuur.
Tijdens het bekijken van andere ingevoerde schermen of
televisieprogramma's wordt "Selectie HDMI-apparatuur"
weergegeven als de knop wordt ingedrukt.
~
• "Controle voor HDMI" (BRAVIA Sync) is alleen beschikbaar bij
aangesloten apparatuur van Sony met het logo van BRAVIA Sync
of BRAVIA Theatre Sync of die Controle voor HDMI ondersteunt.
3 BRAVIA Sync (pagina 28)
./X/x/>/m/N/M: u kunt apparatuur bedienen die
compatibel is met BRAVIA Sync en die op de televisie is
aangesloten.
4 Gekleurde toetsen (pagina 18, 20)
5 GUIDE /
– EPG (Digitale Elektronische
Programmagids) (pagina 19)
6 RETURN /
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm van een
weergegeven menu.
7 HOME (pagina 30)
8 DIGITAL – Digitale modus (pagina 17)
ANALOG – Analoge modus (pagina 17)
9
– Beeldregelingsmodus (pagina 18)
0 Cijfertoetsen
• In TV-modus: voor het selecteren van kanalen. Voor
kanaalnummers vanaf 10 drukt u het tweede en derde cijfer
snel na elkaar in.
• In Teletekst-modus: voor het invoeren van het driecijferige
nummer om de pagina te selecteren.
qa / – Teletekst (pagina 18)
qs 2 +/– – Volume
qd % – Geluid onderdrukken
qf "/1 – Tv stand-by
Hiermee wordt de televisie in- en uitgeschakeld uit de standbystand.
qg
/
– Info/Teletekst weergeven
• In digitale modus: geeft kort informatie weer over het
programma dat momenteel wordt bekeken.
• In analoge modus: geeft informatie weer zoals het huidige
kanaalnummer en het schermformaat.
• In Teletekst-modus (pagina 18): geeft verborgen informatie
weer (bv. antwoorden op quizvragen).
qh
F/f/G/g/
• In digitale modus: druk op
om een kanaal toe te voegen
aan de lege lijst met favorieten of om de lijst met favorieten
weer te geven.
(Vervolg)
13 NL
qj OPTIONS
Druk hierop om een lijst weer te geven die snelkoppelingen
bevat naar een aantal menu's met instellingen. De weergegeven
opties variëren afhankelijk van de huidige ingang en inhoud.
qk AUDIO
Indrukken om de modus 2-talig te wijzigen (pagina 33).
ql SCENE – Modus Scène kiezen (pagina 18)
w;
– Ondertiteling instellen
Druk hierop om de taal van de ondertiteling te wijzigen
(pagina 37) (alleen in de digitale en USB-videomodus).
wa PROG +/–/
/
• In TV-modus: selecteert het volgende (+) of vorige (-) kanaal.
• In Teletekst-modus (pagina 18): selecteert de volgende ( )
of vorige ( ) pagina.
ws
– Vorig kanaal
Druk als u wilt terugkeren naar het kanaal of het externe
inkomende signaal dat het laatst is bekeken (meer dan
15 seconden lang).
z
• Nummer 5 en de toetsen N, PROG + en AUDIO hebben een
reliëfpunt. Gebruik deze reliëfpunten ter referentie bij het bedienen
van de televisie.
14 NL
Overzicht van de knoppen en
lampjes van de televisie
1 Lichtsensor
5 "/1 – Aan/uit-knop
Plaats niets over de sensor; dit kan immers de
werking ervan verstoren (pagina 43).
Hiermee wordt de televisie in- of
uitgeschakeld.
~
Afstandsbedieningssensor
• Ontvangt IR-signalen van de
afstandsbediening.
• Plaats niets voor de sensor omdat dit de
werking kan beïnvloeden.
2
• Als u de televisie volledig wilt uitschakelen,
moet u de stekker uit het stopcontact halen.
• Wanneer u de televisie inschakelt, licht het
aan/uit-lampje groen op.
6 CH +/–/
– Beeld uit / LED-timeraanduiding
• Licht op in groen als het beeld is
uitgeschakeld (pagina 43).
• Licht oranje op wanneer de slaaptimer
ingesteld is of de fotokadermodus
geactiveerd is op de tv. Als "Timer Aan"
ingesteld is, licht deze aanduiding ook
oranje op terwijl de stand-bystand
geactiveerd is op de tv (pagina 40).
3 1 – Stand-bylampje
Licht op in rood als de televisie in de stand-bystand staat.
4 " – Aan/uit-lampje
Licht op in groen als de televisie is
ingeschakeld.
/
• In TV-modus: selecteert het volgende (+) of
vorige (-) kanaal.
• In TV-menu: beweegt omhoog ( ) of
omlaag ( ) door de opties.
7 2 +/–/ /
• In TV-modus: verhoogt (+) of verlaagt (-) het
volume.
• In TV-menu: beweegt rechts ( ) of links ( )
door de opties.
8
/
– Ingang selecteren / OK
• In TV-modus: selecteert de ingangsbron
van apparatuur die is aangesloten op de
televisie (pagina 23).
• In TV-menu: selecteert het menu of de optie
en bevestigt de instelling.
(Vervolg)
15 NL
9 HOME (pagina 30)
~
• Zorg ervoor dat de televisie helemaal is
uitgeschakeld voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt. Als de stekker wordt
uitgetrokken terwijl de televisie is
ingeschakeld, kan het lampje blijven
branden of de televisie slecht gaan werken.
0 Luidspreker
• Voert audiosignalen uit.
16 NL
Televisie kijken
Televisie kijken
1
Raak "/1 aan op de voorkant van de tv
om de tv in te schakelen.
Als de stand-bystand geactiveerd is (het
lampje 1 (stand-by) op het voorpaneel van
de televisie is rood), drukt u op "/1 op de
afstandsbediening om de televisie in te
schakelen.
2
Druk op DIGITAL/ANALOG om te
schakelen tussen de digitale en de
analoge modus.
De beschikbare kanalen variëren
naargelang de ingestelde modus.
3
Voor kanaalnummers vanaf 10, drukt u met
de cijfertoetsen het tweede en eventueel
derde cijfer snel na elkaar in.
Om een digitaal kanaal te selecteren met
de Digitale Elektronische Programmagids
(EPG), zie pagina 19.
In digitale modus
Er verschijnt kort een tekst met informatie.
De volgende pictogrammen kunnen
worden weergegeven.
: Dataservice (uitzendtoepassing)
: Radioservice
: Gecodeerde/abonneeservice
: Meerdere audiotalen beschikbaar
: Ondertitels beschikbaar
: Ondertitels voor doven en
slechthorenden beschikbaar
: Aanbevolen leeftijd voor huidig
programma (van 3 tot 18 jaar)
: Kinderslot
: Digitale prog.vergrendeling
2
3
Aanvullende werkingen
3
Om
Doet u dit
Het volume aan te
passen
Druk op 2 + (verhogen)/
- (verlagen).
De programmaindex te openen
(alleen in de
analoge modus)
Druk op
. Om een
analoog kanaal te
selecteren, drukt u op F/f
en vervolgens op
.
(Vervolg)
17 NL
Televisie kijken
Druk op de cijfertoetsen of PROG +/– om
een televisiekanaal te selecteren.
x Teletekst activeren
Druk op /. Elke keer dat u op / drukt, wijzigt
het scherm cyclisch als volgt:
Teletekst t Teletekst over het televisiebeeld
heen (gecombineerde modus) t Geen
Teletekst (teletekstservice afsluiten)
Om een pagina te selecteren, drukt u op de
cijfertoetsen of op
/ .
Druk op
om verborgen informatie weer te
geven.
z
• Als er onderaan de teletekstpagina vier gekleurde
items verschijnen, is Fastext beschikbaar. Met
Fastext kunt u pagina's snel en eenvoudig
activeren. Druk op de bijbehorende gekleurde
toets om de pagina te activeren.
Modus Scène kiezen
Wanneer u een gewenste scèneoptie
selecteert, worden de optimale geluids- en
beeldkwaliteit automatisch ingesteld voor de
geselecteerde scène.
1
Druk op SCENE op de
afstandsbediening.
2
Druk op F/f om de modus te selecteren
en druk op .
"Auto": zorgt voor optimale beeld- en
geluidskwaliteit die automatisch wordt
ingesteld op basis van de invoerbron.
Afhankelijk van de aangesloten apparaten
is het mogelijk dat er geen effect merkbaar
is.
"Algemeen": huidige
gebruikersinstellingen.
"Foto": zorgt voor beelden die de textuur
en kleur van een afgedrukte foto
reproduceren.
"Muziek": zorgt voor dynamische en
heldere geluidseffecten, zoals bij een
concert.
"Bioscoop": zorgt voor bioscoopwaardig
beeld en dynamisch geluid.
"Spel": zorgt voor de beste beeld- en
geluidskwaliteit die u ten volle laat genieten
van het spelen van games.
"Grafisch": zorgt voor helderdere,
gedetailleerde beelden om uw
vermoeidheid te verminderen zodat u
langer kunt kijken.
"Sport": zorgt voor realistisch beeld met
surroundgeluid zoals in een stadion.
~
• Als er een scènemodus behalve "Auto",
"Algemeen" en "Muziek" geselecteerd is, kan er
geen beeldmodus worden geselecteerd in het
beeldmenu - hiervoor dient u eerst de
scènemodus te deactiveren.
18 NL
x Het schermformaat handmatig
wijzigen zodat dit overeenkomt met
de uitzending
Druk meerdere malen op
om het gewenste
schermformaat te selecteren.
Smart*
Toont conventionele
4:3-uitzendingen met
een imitatiebreedbeeldeffect. Het
4:3-beeld wordt
uitgerekt zodat dit het
scherm vult.
Normaal
Toont conventionele
4:3-uitzendingen (bv.
geen
breedbeeldtelevisie) in
de juiste verhoudingen.
14:9*
Toont 14:9uitzendingen in de
juiste verhoudingen.
Dit heeft tot gevolg dat
er zwarte randen te
zien zijn op het scherm.
Volledig
Het 4:3-beeld wordt
horizontaal uitgerekt
zodat dit een 16:9scherm vult.
Zoom*
Toont
cinemascopische
(brievenbusformaat)
uitzendingen in de
juiste verhoudingen.
Bijschriften*
Toont
cinemascopische
(brievenbusformaat)
uitzendingen met
ondertiteling op het
scherm.
* Gedeelten van de onder- en bovenkant van het
beeld kunnen worden afgesneden.
~
• Afhankelijk van het signaal is het mogelijk dat
bepaalde schermmodi niet geselecteerd kunnen
worden.
• Bepaalde tekens en/of letters boven- en onderaan
het beeld zijn mogelijk niet zichtbaar in "Smart".
z
• U kunt de verticale positie van het beeld
aanpassen als u "Zoom", "14:9" of "Bijschriften"
selecteert. Druk op F/f om naar boven of
beneden te bewegen (bv. om ondertitels te lezen).
De Digitale Elektronische
Programmagids gebruiken
(EPG)
*
Guide
Vr 16 Mar 11:35
Voer programmanummer in
11:30
Vr 16 Mar
12:00
003
Wwwwwwwwwwwwww
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
i
12:30
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
House
The N...
Crime Hour: Midso...
WWWWWWW
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
Cracker
ER
1
2
Druk in de digitale modus op GUIDE.
Voer de gewenste handeling uit zoals
wordt aangegeven in de volgende tabel
of zoals wordt weergegeven op het
scherm.
Televisie kijken
ITV3
011
13:30
No Event information
Vorige
Kies
Volgende
Afstemmen
Informatie
-1 Dag
+1 Dag
OPTIONS Optie
Digitale Elektronische Programmagids (EPG)
* Deze functie is wellicht niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
Om
Doet u dit
Een programma te bekijken
Druk op F/f/G/g om het programma te selecteren of om het
gewenste programmanummer met de cijfertoetsen in te voeren en
druk vervolgens op .
De EPG uit te schakelen
Druk op GUIDE.
~
• Als er een leeftijdgrens is geselecteerd voor programma's, verschijnt er op het scherm een bericht waarin om
een PIN-code wordt gevraagd. Zie "Kinderslot" op pagina 39 voor meer informatie.
19 NL
De Digitale programmalijst
gebruiken
*
Met de functie Favorieten kunt u tot vier lijsten opgeven met uw favoriete
programma's.
Favorieten 1
001
002
BBC ONE
BBC TWO
003
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
1
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
Vorige
~
Volgende
• Als u de lijst met Favorieten al eerder selecteerde, drukt u gewoon op
de lijst met Favorieten te openen.
Instellingen
Kies
Druk in de digitale modus op HOME, selecteer "Digitale
programmalijst" en druk vervolgens op G/g om de lijst met
Favorieten te selecteren.
Afstemmen
RETURN Terug
Digitale programmalijst
2
om
Voer de gewenste handeling uit zoals wordt aangegeven in de
volgende tabel of zoals wordt weergegeven op het scherm.
* Deze functie is wellicht niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
Om
Doet u dit
Uw lijst met Favorieten voor
de eerste keer te maken
1 Druk op om "Ja" te selecteren of druk op OPTIONS om
"Toevoegen aan Favorieten" te selecteren in de digitale modus.
2 Druk op de gele knop om de lijst met Favorieten te selecteren.
3 Druk op F/f om het kanaal te selecteren dat u wilt toevoegen en
druk vervolgens op .
om op te
4 Druk op F/f om de positie te bepalen en druk op
slaan.
5 Druk op
RETURN om de instelling te voltooien.
Een kanaal te bekijken
1 Druk op G/g om de lijst met Favorieten te selecteren.
2 Druk op F/f om het kanaal te selecteren en druk op .
De lijst met Favorieten uit te
schakelen
Druk op
Kanalen toe te voegen aan de
momenteel bewerkte lijst met
Favorieten
1 Druk op de blauwe knop om Favoriet Instellen weer te geven of
druk op OPTIONS om "Toevoegen aan Favorieten" te selecteren
in de digitale modus.
2 Druk op de gele knop om de lijst met Favorieten te selecteren die
u wilt bewerken.
3 Druk op F/f om het kanaal dat u wilt toevoegen, te selecteren
en druk vervolgens op .
4 Druk op F/f om de positie te bepalen en druk op om op te
slaan.
De volgorde te wijzigen van
kanalen opgeslagen in de lijst
met Favorieten
1 Druk op de blauwe knop om Favoriet Instellen weer te geven.
2 Druk op de gele knop om de lijst met Favorieten te selecteren die
u wilt bewerken.
3 Druk op of g om naar de lijst met favorieten te gaan.
4 Druk op F/f om het kanaal waarvan u de positie wilt wijzigen, te
selecteren en druk vervolgens op .
5 Druk op F/f om de positie te bepalen en druk op om op te
slaan.
20 NL
RETURN.
Om
Doet u dit
Kanalen te verwijderen uit de
momenteel bewerkte lijst met
Favorieten
1 Druk op de blauwe knop om Favoriet Instellen weer te geven.
2 Druk op de gele knop om de lijst met Favorieten te kiezen die u
wilt bewerken.
3 Druk op g en F/f om het kanaal dat u wilt verwijderen, te
selecteren en druk vervolgens op .
4 Druk op de blauwe knop om te verwijderen.
Alle kanalen uit de huidige
lijst met Favorieten te
verwijderen
1 Druk op de blauwe knop om Favoriet Instellen weer te geven.
2 Druk op de gele knop om de lijst met Favorieten te kiezen die u
wilt bewerken.
3 Druk op de blauwe knop.
4 Druk op G/g om "Ja" te selecteren en druk vervolgens op om
te bevestigen.
Televisie kijken
21 NL
Optionele apparatuur gebruiken
Optionele apparatuur aansluiten
U kunt een breed assortiment optionele apparatuur op uw televisie aansluiten. Kabels worden niet
bijgeleverd.
Dvd-speler
Pc
Pc (HDMI-uitgang)
Blu-ray Disc-speler
Digitale videocamera
HiFi-geluidsapparatuur
met optische audioingang
Videogameapparatuur/
DVC-camcorder
Decoder
Videogameapparatuur
Dvd-speler met
componentuitgang
Dvd-speler
Decoder
Dvd-recorder
Videorecorder
CAM-kaart
Hoofdtelefoon/
HiFigeluidsapparatuur
Digitale videocamera/digitale
camera/USB-apparaat
22 NL
Beelden bekijken
van aangesloten
apparatuur
Symbool op
het scherm
Beschrijving
Schakel de aangesloten apparatuur in en
voer een van de volgende handelingen uit.
Voor een automatisch afgestemde
videorecorder (pagina 8)
Druk in de analoge modus op PROG +/– of de
cijfertoetsen om het videokanaal te selecteren.
Voor andere aangesloten apparatuur
Druk op
om de lijst met aangesloten
apparatuur weer te geven. Druk op F/f om de
gewenste ingangsbron te selecteren en druk
op . (Het gemarkeerde item wordt
geselecteerd als er twee seconden verstrijken
zonder dat er handelingen worden uitgevoerd
na te hebben gedrukt op F/f.)
PC
Ingang
Digitaal
Om te zien welke apparatuur is
aangesloten op D.
z
• Het wordt aanbevolen een pckabel met ferrietfilters te
gebruiken, zoals de "Stekker, Dsub 15" (ref. 1-793-504-11,
verkrijgbaar bij een Sonyservicecentrum) of een
gelijksoortige kabel.
Analoog
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
Component
PC
Voor een USB-apparaat
AV1
Om te zien welke apparatuur is
aangesloten op E.
AV2
Om te zien welke apparatuur is
aangesloten op F.
Sluit monoapparatuur aan op de
AV2 L-aansluiting.
Raadpleeg pagina 24.
Component
Om te zien welke apparatuur is
aangesloten op G.
~
• Gebruik alleen een goedgekeurde HDMI-kabel die
voorzien is van het HDMI-logo. Wij raden het
gebruik van een Sony HDMI-kabel aan.
• Als er apparatuur aangesloten is op de televisie
die compatibel is met Controle voor HDMI, wordt
communicatie met de aangesloten apparatuur
ondersteund. Zie pagina 28 om deze
communicatie in te stellen.
(Vervolg)
23 NL
Optionele apparatuur gebruiken
HDMI1 of HDMI IN 1 of HDMI IN 2
HDMI2
Om te zien welke apparatuur is
aangesloten op A of B.
Digitale video- en audiosignalen
worden ingevoerd via het
aangesloten apparaat.
Als de apparatuur over een DVIaansluiting beschikt, sluit u de
DVI-aansluiting aan op de HDMI
IN 1-aansluiting via een DVIHDMI-adapterinterface (niet
bijgeleverd), en sluit u de audiouitgangen van de apparatuur
aan op de HDMI IN 1aansluiting.
Maak verbinding met de HDMI
IN 2-aansluiting om foto's of
schermbeelden van een pc of
digitale videocamera te
bekijken.
Als u dit wilt
Doet u dit
aansluiten
DIGITAL
Gebruik een optische audiokabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL) C
Conditional
Access
Module
(CAM) H
Voor het gebruik van 'Pay Per
View'-services.
Voor meer informatie raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij
uw CAM werd geleverd. Schakel
de tv uit wanneer u de CAM
plaatst of verwijdert.
~
• CAM wordt niet in alle landen/
regio's ondersteund. Doe navraag
bij uw erkende verdeler.
Hoofdtelefoon of HiFigeluidsapparatuur I
USB J
Voor het aansluiten van een
audiokabel of een hoofdtelefoon.
U kunt luisteren naar het geluid
van de tv via uw stereosysteem of
hoofdtelefoon.
Het geluidsniveau van de externe
luidsprekers kan worden
geregeld met de volumetoetsen
op de afstandsbediening.
U kunt genieten van foto/muziek/
video die opgeslagen zijn op een
digitale fotocamera of camcorder
van Sony (pagina 24).
Aanvullende handelingen
Om
Doet u dit
Terug te keren
naar de normale
televisiemodus
Druk op DIGITAL/ANALOG.
24 NL
Foto/muziek/
video afspelen
via USB
U kunt foto/muziek/video opgeslagen op een
digitale fotocamera of camcorder van Sony
bekijken op uw tv via een USB-kabel of een
USB-opslagapparaat.
1
Sluit een ondersteund USB-apparaat aan
op de televisie.
2
3
Druk op HOME.
Druk op F/f om "Foto", "Muziek" of "Video"
te selecteren en druk vervolgens op .
De lijst met bestanden of mappen wordt
weergegeven.
4
Druk op F/f/G/g om een bestand of map
te selecteren en druk vervolgens op .
Wanneer u een map selecteert, selecteert u
daarna een bestand en drukt u op .
Het afspelen start.
~
• De beeldkwaliteit kan er slecht uitzien wanneer u
"Foto" gebruikt omdat beelden mogelijk worden
vergroot afhankelijk van het bestand. Beelden
vullen mogelijk ook niet het volledige scherm
afhankelijk van de beeldgrootte en de breedte-/
hoogteverhouding.
• Sommige beeldbestanden worden mogelijk
vertraagd weergegeven wanneer u "Foto" gebruikt.
• De bestandsnaam en mapnaam ondersteunen de
tekenreeks UTF-8.
• Let op het volgende als de televisie de gegevens
op het USB-apparaat raadpleegt:
– Schakel de televisie of het aangesloten USBapparaat niet uit.
– Ontkoppel de USB-kabel niet.
– Verwijder het USB-apparaat niet.
– De gegevens op het USB-apparaat kunnen
beschadigd raken.
• Sony is niet aansprakelijk voor enige schade aan
of verlies van gegevens op het opslagmedium ten
gevolge van een slechte werking van aangesloten
apparatuur of de televisie.
• Als u een digitale fotocamera van Sony aansluit,
zet u de USB-verbindingsmodus van de camera
op Auto of "Massaopslag". Raadpleeg voor meer
informatie over de USB-verbindingsmodus de
instructies die bij uw digitale camera zijn geleverd.
• Het bestandssysteem op het USB-apparaat
ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
• Afhankelijk van de exacte bestandsspecificaties
kunnen bepaalde bestanden, waaronder
bestanden aangepast op een pc, niet worden
afgespeeld, zelfs niet als het bestandsformaat
wordt ondersteund.
• Raadpleeg de volgende website voor de nieuwste
informatie over compatibele USB-apparaten.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
x Basisbediening van foto/muziek/
video
"Speakers": hiermee kiest u een luidspreker
(pagina 33).
Algemeen
"Herhalen": hiermee speelt u een bestand
herhaaldelijk af.
"Sorteren op": hiermee wijzigt u de
bestandsvolgorde.
"Apparaat keuze": hiermee kiest u een USBapparaat.
U kunt het aangesloten USB-apparaat
bedienen met de afstandsbediening van de
televisie.
x Het beeld instellen (Video)
Item
Beschrijving
1
m/M
Als u deze toets indrukt tijdens het
afspelen, wordt het bestand snel
door-/teruggespoeld.
./>
Hiermee gaat u naar het begin van
het vorige/volgende bestand.
N
Hiermee start u het afspelen.
X
Hiermee pauzeert u het afspelen.
x
Hiermee stopt u het afspelen.
U kunt de beeldkwaliteit van een USB-video
aanpassen.
Selecteer een video.
Raadpleeg "Foto/muziek/video afspelen via
USB" (pagina 24).
Druk op OPTIONS tijdens de weergave
en druk vervolgens op F/f om "Beeld" te
selecteren en druk op .
3
Druk op F/f/G/g om het item te
selecteren en druk op .
4
Druk op F/f/G/g om de instelling aan te
passen en druk op .
x Weergaveopties gebruiken
Druk op de gekleurde toetsen om een lijst weer
te geven met snelkoppelingen naar bepaalde
instelmenu's. De weergegeven opties variëren
afhankelijk van de huidige ingang en inhoud.
Foto
"Effect diavoorstelling": hiermee kiest u een
effect voor een diavoorstelling.
"Snelheid diavoorstelling": hiermee kiest u
de duur van de diavoorstelling.
"Shuffle": hiermee geeft u bestanden in
willekeurige volgorde weer.
"Zoom": hiermee vergroot u het beeld ("1×",
"2×" of "4×").
Muziek
"Doel afspelen": hiermee kiest u om alle
bestanden of één geselecteerd bestand af te
spelen.
"Shuffle": hiermee speelt u bestanden in
willekeurige volgorde af.
"Speakers": hiermee kiest u een luidspreker
(pagina 33).
x Een foto als diavoorstelling
weergeven (Foto)
U kunt een diavoorstelling met foto's
weergeven. "Effect diavoorstelling" en
"Snelheid diavoorstelling" kunnen worden
ingesteld.
1
Selecteer een foto.
Raadpleeg "Foto/muziek/video afspelen via
USB" (pagina 24).
2
Druk op de groene toets in de
miniatuurweergave of druk op OPTIONS
terwijl een foto wordt weergegeven. Druk
vervolgens op F/f om "Diavoorstelling" te
selecteren en druk op .
Een diavoorstelling beëindigen
Druk op
RETURN of HOME.
Video
"Doel afspelen": hiermee kiest u om alle
bestanden of één geselecteerd bestand af te
spelen.
"Zoom"*: hiermee vergroot u het beeld ("1×",
"2×", "4×" of "Volledig").
(Vervolg)
25 NL
Optionele apparatuur gebruiken
2
Indeling USB-video
Extensie
Container
.avi
AVI
Videocodec
XviD
Audiocodec
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanaals) /
MPEG4 AAC (2-kanaals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanaals) /
Dolby Digital (2-kanaals) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanaals) /
MPEG4 AAC (2-kanaals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanaals) /
Dolby Digital (2-kanaals) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kanaals)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Indeling USB-muziek
Extensie
.mp3
Audiocodec
MP3
.wma
WMA v8
Indeling USB-foto
Extensie
.jpg, .jpeg
Afbeeldingscodec
JPEG
DCF2.0 of EXIF2.21 worden ondersteund.
~
• Het afspelen van de bovenstaande bestandsindelingen wordt niet gegarandeerd.
26 NL
Fotokader
U kunt tegelijk foto's bekijken, muziek
beluisteren en de klok en kalender weergeven.
U kunt de fotokadermodus activeren via de
volgende methodes:
U kunt via de volgende methodes muziek
selecteren op een USB-geheugen:
1 Druk op HOME en selecteer "Instellingen",
"Instellingen" > "Fotokader-instellingen" >
"Muziekselectie".
Druk op
om een bestand te selecteren in
de miniatuurweergave.
2 Druk in de fotokadermodus op OPTIONS >
"Muziekselectie".
Druk op
om een bestand te selecteren in
de miniatuurweergave.
3 Druk op HOME en selecteer "Muziek". Druk
tijdens het afspelen van muziek op
OPTIONS > "Modus Fotolijst" om
"Fotokader" te starten met de geselecteerde
muziek.
x Weergavemodus selecteren
U kunt de fotokaderweergave wijzigen door
"Weergavemodus" te selecteren (pagina 40).
• Afbeelding en klok
U kunt schakelen tussen de lijst (bv. foto en
klok), een schermvullende foto of een
schermvullende klok.
Zie pagina 40 voor meer informatie.
x Foto's selecteren
• Afbeelding (volledig scherm)
U kunt via de volgende methodes foto's
selecteren op een USB-geheugen:
1 Druk op HOME en selecteer "Instellingen",
"Instellingen" > "Fotokader-instellingen" >
"Afbeeldingselectie".
Druk op
om een bestand te selecteren in
de miniatuurweergave.
2 Druk in de fotokadermodus op OPTIONS >
"Afbeeldingselectie". Druk op
om een
bestand te selecteren in de
miniatuurweergave.
3 Druk op HOME en selecteer vervolgens
"Foto". Druk tijdens het weergeven van een
foto op OPTIONS > "Modus Fotolijst" om
"Fotokader" te starten met de geselecteerde
foto.
• Klok (volledig scherm)
x De klokweergavemodus selecteren
Er zijn vijf kalenderweergavemodi.
Wanneer de instelling "Weergavemodus"
ingesteld is op "Afbeelding en klok", kunt u
"Kalender", "Analoge klok" of "Digitale klok"
instellen. Wanneer de instelling
"Weergavemodus" ingesteld is op "Klok
(volledig scherm)", kunt u "Kalender", "Kalender
en Klok" of "Klok" instellen.
Zie pagina 40 voor meer informatie:
• Kalender
• Analoge klok
• Digitale klok
• Kalender en Klok
• Klok
(Vervolg)
27 NL
Optionele apparatuur gebruiken
1 Druk op HOME en selecteer vervolgens
"Modus Fotolijst".
2 Druk op OPTIONS terwijl u foto-/
muziekbestanden afspeelt.
x Muziek selecteren
x Duur
Om energie te besparen wordt de
fotokadermodus na 24 uur automatisch
uitgeschakeld. Als de fotokadermodus 24 uur
werd gebruikt, mag u deze modus gedurende
minstens een uur niet gebruiken om inbranding
van het scherm te voorkomen.
U kunt de duur instellen via "Duur" bij
"Fotokader-instellingen". Zie pagina 40 voor
meer informatie.
Om inbranding van het scherm te vermijden,
wordt de positie van de foto, klok en kalender
ieder uur automatisch gewijzigd.
BRAVIA Sync
gebruiken met
Controle voor
HDMI
Met de functie Controle voor HDMI kan de
televisie, met gebruik van HDMI CEC
(Consumer Electronics Control),
communiceren met de aangesloten apparatuur
die compatibel is met de functie.
Door bijvoorbeeld Sony-apparatuur aan te
sluiten die compatibel is met Controle voor
HDMI (via een HDMI-kabel), kunt u deze
tegelijkertijd bedienen.
Zorg ervoor dat de apparatuur correct is
aangesloten en dat de instellingen juist zijn.
Controle voor HDMI
• Schakelt automatisch de aangesloten
apparatuur uit als u de televisie in de standbystand zet met de afstandsbediening.
• Schakelt automatisch de televisie in en
schakelt de invoer naar de aangesloten
apparatuur als de apparatuur begint te
spelen.
• Als u een aangesloten audiosysteem aanzet
terwijl de televisie aanstaat, schakelt de
geluidsuitgang van de TV-speaker naar het
audiosysteem.
• Past het volume (2 +/–) aan of dempt het
geluid (%) van een aangesloten
audiosysteem.
• U kunt de aangesloten Sony-apparatuur die
voorzien is van het BRAVIA Sync-logo
bedienen met de afstandsbediening van de
tv door te drukken op:
– ./X/x/>/m/N/M om rechtstreeks de
aangesloten apparatuur te bedienen.
– SYNC MENU om het menu van de aangesloten
HDMI-apparatuur op het scherm weer te geven.
Zodra u het menu hebt weergegeven, kunt u het
menuscherm bedienen met behulp van
RETURN.
F/f/G/g,
en
– Selecteer "Apparaatbesturing" en selecteer
vervolgens de gewenste optie om het apparaat
te bedienen.
– Raadpleeg de instructiehandleiding van de
bedienbare apparatuur.
– Selecteer "TV-besturing" om het tv-menu of het
optiemenu van de tv te openen.
28 NL
• Als "Controle voor HDMI" van de tv ingesteld
is op "Aan", wordt "Controle voor HDMI" van
het aangesloten apparaat eveneens
automatisch ingesteld op "Aan".
x Apparatuur aansluiten die
compatibel is met Controle voor
HDMI
Sluit de compatibele apparatuur via een HDMIkabel aan op de televisie. Als u een
audiosysteem aansluit, sluit u ook de DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de
televisie en het audiosysteem aan via een
optische audiokabel (pagina 22).
x De instellingen voor Controle voor
HDMI doorvoeren
Optionele apparatuur gebruiken
De instellingen voor Controle voor HDMI
dienen zowel voor de televisie als voor de
aangesloten apparatuur te zijn ingesteld. Zie
"HDMI-instellingen" pagina 42 voor meer
informatie over het instellen op de tv.
Raadpleeg voor de instellingen van de
aangesloten apparatuur de
gebruikershandleiding van die apparatuur.
29 NL
Menufuncties gebruiken
Het menu van de televisie
gebruiken
Via "MENU" kunt u verschillende handige functies van de tv bedienen. U kunt eenvoudig kanalen of
ingangsbronnen selecteren en de instellingen voor uw tv wijzigen.
1
Druk op HOME.
Modus Fotolijst
Digitale programmalijst
Digitale EPG
Foto
Muziek
Video
Instellingen
2
Druk op F/f om een optie te selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op HOME om het menu te verlaten.
Pictogram voor de mediacategorie
Modus Fotolijst
Beschrijving
Voor het selecteren van het kaderbeeld om te genieten van
foto's, muziek en de klok. Zie pagina 27 voor meer informatie.
Digitale programmalijst Voor het selecteren van de Digitale programmalijst
(pagina 20).
Digitale EPG
Voor het selecteren van de digitale elektronische
programmagids (EPG) (pagina 19).
Foto
Voor het bekijken van fotobestanden via USB-apparaten
(pagina 24).
Muziek
Voor het beluisteren van muziekbestanden via USB-apparaten
(pagina 24).
Video
Voor het bekijken van videobestanden via USB-apparaten
(pagina 24).
Instellingen
Voor het doorvoeren van geavanceerde instellingen en
aanpassingen (pagina 31).
~
• De opties die u kunt aanpassen, variëren afhankelijk van de situatie.
• Niet beschikbare opties worden grijs gemaakt of niet weergegeven.
30 NL
Instellingen
Beeld
Beeldmodus
Voor het selecteren van de beeldmodus.
"Levendig": voor een beter beeldcontrast en een betere beeldscherpte.
"Standaard": voor standaardbeeld. Aanbevolen voor thuisgebruik.
"Gebruiker": hiermee kunt u uw voorkeursinstellingen opslaan.
"Bioscoop": voor op film gebaseerde inhoud. Geschikt voor
bioscoopomgevingen.
"Foto": voor het normaal bekijken van foto's.
"Sport": optimaliseert de beeldkwaliteit voor het bekijken van sport.
"Spel": voor standaardbeeld geschikt voor spellen.
"Grafisch": optimaliseert de beeldkwaliteit voor het bekijken van graphics.
~
• "Beeldmodus" is ingesteld op basis van de instellingen voor "Scène kiezen".
Herstelt alle instellingen bij "Beeld" behalve "Beeldmodus" naar de
fabrieksinstellingen.
Verlichting
Hiermee wordt de helderheid van het achtergrondlicht ingesteld.
Menufuncties gebruiken
Reset
~
• Als de helderheid van het scherm verlaagd wordt, wordt eveneens het
energieverbruik verlaagd.
Contrast
Hiermee wordt het beeldcontrast verhoogd of verlaagd.
Helderheid
Hiermee wordt het beeld helderder of donkerder.
Kleur
Hiermee wordt de kleurintensiteit verhoogd of verlaagd.
Kleurtint
Hiermee worden de groene en rode tinten verhoogd of verlaagd.
z
• "Kleurtint" kan alleen worden aangepast voor een NTSC-kleursignaal (zoals op
Amerikaanse videobanden).
Beeldscherpte
Hiermee wordt het beeld scherper of zachter.
Kleur
Temperatuur
Hiermee wordt de witheid van het beeld ingesteld.
"Koel": geeft witte kleuren een blauwe tint.
"Neutraal": geeft witte kleuren een neutrale tint.
"Warm": geeft witte kleuren een rode tint.
Ruisonderdruk.
Hiermee onderdrukt u de beeldruis (sneeuw) in het geval van een zwak
uitzendsignaal.
"Auto": vermindert automatisch de beeldruis.
"Hoog/Midden/Laag": past het effect van de ruisonderdrukking aan.
"Uit": schakelt de functie "Ruisonderdruk." uit.
(Vervolg)
31 NL
MPEG
Ruisonderdr.
Onderdrukt de beeldruis in een met MPEG gecomprimeerde video.
Film Mode
Zorgt voor betere bewegende beelden bij het afspelen van dvd- of
videorecorderbeelden door wazige en korrelige beelden te verminderen.
"Auto": geeft de originele op film gebaseerde inhoud weer zoals hij is.
"Uit": schakelt de functie "Film Mode" uit.
~
• Als het beeld onregelmatige signalen of te veel ruis bevat, wordt "Film Mode"
automatisch uitgeschakeld, zelfs als "Auto" geselecteerd is.
Advanced instell. Hiermee wordt de beeldfunctie in meer detail ingesteld.
"Reset": herstelt alle geavanceerde instellingen naar de
fabrieksinstellingen.
"Adv. contrastoptimalisatie": hiermee worden "Verlichting" en "Contrast"
automatisch aangepast aan de meest geschikte instellingen op basis van
de helderheid van het scherm. Deze instelling is met name geschikt voor
scènes met donkere beelden en vergroot het contrast van deze scènes.
"Zwartcorrectie": verbetert de zwarte delen van het beeld voor een sterker
contrast.
"Gamma": past de balans tussen de heldere en donkere delen van het
beeld aan.
"Helder wit": benadrukt witte kleuren.
"Live Colour": maakt kleuren levendiger.
"LED-bewegingsmodus": zorgt voor een geschikte
achtergrondverlichting met als resultaat minder beeldwaas tijdens films,
maar verlaagt de helderheid.
~
• "Advanced instell." is niet beschikbaar als "Beeldmodus" is ingesteld op "Levendig".
Geluid
Geluid Modus
Hiermee wordt de geluidsmodus geselecteerd.
"Dynamisch": zorgt voor een intensere helderheid en
geluidsaanwezigheid voor een betere verstaanbaarheid en een beter
muzikaal realisme.
"Standaard": verbetert de helderheid, de details en het geluid.
"Heldere stem": geeft stemgeluiden meer helderheid.
Reset
Herstelt de fabrieksinstellingen voor de "Geluid"-instellingen.
Equalizer
Hiermee past u de instellingen voor de geluidsfrequentie in.
Druk op G/g om de gewenste geluidsfrequentie te selecteren, druk
vervolgens op F/f om de instelling aan te passen en druk op . De
aangepaste instellingen worden ontvangen als u opties voor "Geluid Modus"
kiest. Als u "Reset" selecteert, wordt de "Equalizer" opnieuw op de
oorspronkelijke instellingen ingesteld.
~
• Als u hogere frequenties aanpast, heeft dat invloed op de hoge tonen en als u
lagere frequenties aanpast, heeft dat invloed op de lage tonen.
Balans
32 NL
Hiermee stelt u de balans tussen de linker- en rechterluidspreker in.
Auto volume
Hiermee wordt het volumeniveau gelijk gehouden, zelfs als het
geluidsvolume schommelt (bv. reclames zijn vaak luider dan programma's).
Volume offset
Voor het instellen van een onafhankelijk volumeniveau voor elk apparaat dat
aangesloten is op de tv.
Surround
Hiermee wordt de surroundmodus geselecteerd.
"Aan": geeft surroundeffecten die u helpen te genieten van het virtuele
tweekanaalssurroundgeluid met slechts de twee interne luidsprekers van
de televisie.
"Simulated Stereo": voegt een gesimuleerd surroundeffect toe aan
monoprogramma's.
"Bioscoop": geeft surroundeffecten net als de hoogwaardige
audiosystemen van bioscoopzalen.
"Muziek": geeft surroundeffecten die u het gevoel geven dat u omgeven
bent door geluid in een concertzaal.
"Sport": geeft surroundeffecten die u het gevoel geven dat u een
sportwedstrijd live bijwoont.
"Spel": geeft surroundeffecten die het geluid van spellen verbeteren.
"Uit": voor normale stereo- of mono-ontvangst.
~
• "Surround" is ingesteld op basis van de instellingen voor "Scène kiezen".
Dit geeft een voller geluid voor meer impact door de lage tonen te
benadrukken.
2-talig
Hiermee selecteert u het luidsprekergeluid voor een stereo-uitzending of
tweetalige uitzending.
"Stereo", "Mono": voor een stereo-uitzending.
"A"/"B"/"Mono": voor een tweetalige uitzending selecteert u "A" voor
geluidskanaal 1, "B" voor geluidskanaal 2 of "Mono" voor een monokanaal
(indien beschikbaar).
z
• Stel "2-talig" in op "Stereo", "A" of "B" als u andere apparatuur selecteert die is
aangesloten op de televisie.
Speakers
Hiermee schakelt u de interne luidsprekers van de televisie in/uit.
"TV-speaker": de luidsprekers van de televisie worden ingeschakeld zodat
u naar het geluid van de televisie kunt luisteren via de luidsprekers van de
televisie.
"Audiosysteem": de luidsprekers van de tv worden uitgeschakeld zodat u
alleen naar het geluid van de televisie kunt luisteren via externe
audioapparatuur die op de audio-uitgangen is aangesloten.
Audio uit
"Variabel": als u een extern audiosysteem gebruikt, kunt u het uitgevoerde
volume van de audio-uitgang regelen met de afstandsbediening van de
televisie.
"Vast": de uitgevoerde audio van de televisie is vast. Gebruik de
volumeregeling van uw audioreceiver om het volume (en andere audioinstellingen) te regelen via uw audiosysteem.
Speaker Link
hoofdtelefoon
Hiermee schakelt u de interne luidsprekers van de televisie aan/uit als u een
hoofdtelefoon op de televisie aansluit.
Volume
hoofdtelefoon
Hiermee wordt het volume van de hoofdtelefoon ingesteld.
~
• Deze optie is niet beschikbaar als "Hoofdtelefoon/Audio Uit" is ingesteld op "Audio
uit".
(Vervolg)
33 NL
Menufuncties gebruiken
Versterking van
lage tonen
HDMI/DVI Audio
bron
Hiermee wordt het audiosignaal voor HDMI-invoer omgeschakeld wanneer
er een DVI-apparaat wordt verbonden. Kies uit "Auto", "HDMI Audio" en "PC
Audio".
Advanced instell. "Dynamisch bereik": compenseert de verschillen in het audioniveau
tussen verschillende zenders (alleen voor Dolby Digital-audio).
~
• Het effect werkt mogelijk niet of kan variëren afhankelijk van het programma,
ongeacht de instelling van "Dynamisch bereik".
"Digitale audio uit": stelt het audiosignaal in dat wordt uitgevoerd via de
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de tv. Stel deze optie in op
"Auto" wanneer u apparatuur aansluit die compatibel is met Dolby Digital.
Stel deze optie in op "PCM" wanneer u apparatuur aansluit die niet
compatibel is met Dolby Digital.
"Downmix Mode": voor het instellen van de downmixmethode voor
multikanaals- en tweekanaalsgeluid.
• "Surround": kies deze instelling voor de beste surroundresultaten of bij het gebruik
van externe producten met Pro Logic.
• "Stereo": kies deze instelling voor stereogeluid.
~
• "Geluid Modus", "Reset", "Equalizer", "Balans", "Auto volume", "Volume offset", "Surround" en "Versterking van
lage tonen" zijn niet beschikbaar als "Speakers" is ingesteld op "Audiosysteem".
Beeldregeling
Schermmodus
Wijzigt het schermformaat. Voor meer informatie over het beeldformaat, zie
pagina 18.
Schermmodus
(alleen in PCmodus)
Wijzigt het schermformaat. Voor meer informatie over het beeldformaat, zie
pagina 35.
(PC instellingen -- "Schermmodus")
Auto formaat
"Aan": kies "Aan" om automatisch de instelling voor "Schermmodus" te
wijzigen op basis van de inhoud.
"Uit": als u frequente schermwijzigingen storend vindt, kies dan "Uit". Kies
een van de opties van "Schermmodus" als deze functie op "Uit" is ingesteld.
4:3 standaard
Stelt de standaardschermindeling in voor een 4:3-uitzending.
Auto Display
omgeving
"Aan": hiermee wordt het beeldbereik automatisch aangepast op basis van
de inhoud.
"Uit": schakelt "Auto Display omgeving" uit. Kies een van de opties van
"Beeld bereik".
Beeld bereik
Past het beeldgebied aan.
"Hoge resolutie": geeft het originele beeld weer wanneer delen van het
beeld bijgesneden zijn.
"Normaal": geeft beelden in de aanbevolen grootte weer.
"+1": geeft beelden in de oorspronkelijke grootte weer.
"-1": vergroot het beeld zodat de randen ervan zich buiten het zichtbare
gebied bevinden.
~
• Deze opties kunnen variëren afhankelijk van de weergegeven ingang.
34 NL
Horiz.
Verschuiven
Hiermee wordt de horizontale positie van het beeld aangepast.
Vertic.
Verschuiven
Hiermee wordt de verticale positie van het beeld aangepast als
"Schermmodus" ingesteld is op "Zoom", "14:9" of "Bijschriften".
Verticale Grootte
Hiermee wordt de verticale grootte van het beeld aangepast als
"Schermmodus" ingesteld is op "Smart".
PC instellingen
Hiermee kan het tv-scherm worden gebruikt als een pc-scherm.
z
• Deze optie is alleen beschikbaar als een pc-signaal wordt ontvangen.
• "Auto Adjustment" werkt mogelijk niet goed met bepaalde ingangssignalen. In
dergelijke gevallen kunt u "Fase", "Pitch", "Horiz. Verschuiven" en "Vertic.
Verschuiven" handmatig aanpassen.
Kanaal installatie
Analoge
instellingen
"Analoge Autom. Program" (alleen in de analoge modus): zoekt alle
beschikbare analoge kanalen. Normaal hoeft u deze handeling niet uit te
voeren, omdat de kanalen reeds afgestemd zijn wanneer de tv voor het
eerst wordt geïnstalleerd. Via deze optie kunt u dit proces echter herhalen
(bv. om de televisie opnieuw te programmeren na een verhuizing of om
nieuwe kanalen te zoeken).
"Handmatig progr." (alleen in de analoge modus): wijzigt de instelling
voor de beschikbare analoge kanalen.
Druk op
om het programma te selecteren dat u wilt wijzigen.
Systeem
Stelt de programmakanalen handmatig in.
1 Druk op F/f om "Systeem" te selecteren en druk vervolgens op .
2 Druk op F/f om een van de volgende televisiesystemen te selecteren,
en druk vervolgens op .
B/G: voor West-Europese landen/regio's
I: voor het Verenigd Koninkrijk
D/K: voor Oost-Europese landen/regio's
L: voor Frankrijk
~
• Afhankelijk van het land dat of de regio die u hebt geselecteerd bij "Land", is deze
optie mogelijk niet beschikbaar.
(Vervolg)
35 NL
Menufuncties gebruiken
"Schermmodus": selecteer "Normaal" voor weergave in de oorspronkelijke
beeldgrootte. Kies "Volb. 1" om het beeld te vergroten zodat dit het
beeldbereik vult, met behoud van de oorspronkelijke breedte-/
hoogteverhouding. Kies "Volb. 2" om het beeld te vergroten zodat dit het
beeldbereik vult.
"Reset": alle "PC instellingen" behalve "Schermmodus" worden ingesteld op
de fabrieksinstellingen.
"Auto Adjustment": past automatisch de weergavepositie en de fase van
het beeld aan in de pc-modus.
"Fase": past het beeld aan wanneer een deel van een weergegeven stuk
tekst of afbeelding niet duidelijk is.
"Pitch": vergroot of verkleint het scherm horizontaal.
"Horiz. Verschuiven": verplaatst het scherm naar links of naar rechts.
"Vertic. Verschuiven": verplaatst het scherm omhoog of omlaag.
Kanaal
1 Druk op F/f om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op .
2 Druk op F/f om "S" te selecteren (voor kabelkanalen) of "C" (voor
gewone kanalen) en druk vervolgens op g.
3 Stel de kanalen als volgt in:
Als u het kanaalnummer (frequentie) niet weet
Druk op F/f om het eerstvolgende beschikbare kanaal te zoeken. Zodra een
kanaal is gevonden, stopt het zoeken. Druk op F/f om het zoeken te
vervolgen.
Als u het kanaalnummer (frequentie) wel weet
Druk op de cijfertoetsen om het kanaalnummer van de gewenste zender of
van de videorecorder in te voeren.
4
Druk op
op .
om naar "Bevestigen" over te schakelen en druk vervolgens
Herhaal de bovenstaande procedure als u nog meer kanalen handmatig wilt
instellen.
Naam
Kent een door u gekozen naam van max. zeven letters of cijfers toe aan het
geselecteerde kanaal.
AFT
Hiermee kunt u de fijnafstemming van het geselecteerde
programmanummer handmatig aanpassen om zo nodig de beeldkwaliteit te
verbeteren.
Audio Filter
Hiermee verbetert u het geluid voor afzonderlijke kanalen in het geval van
vervorming bij mono-uitzendingen. Soms kan een niet-standaard
uitzendsignaal vervorming veroorzaken of met tussenpozen het geluid
onderdrukken wanneer mono-programma's worden bekeken.
Als het geluid niet wordt vervormd, wordt aanbevolen de fabrieksinstelling
"Uit" te handhaven voor deze optie.
~
• "Audio Filter" is niet beschikbaar als "Systeem" is ingesteld op "L".
Overslaan
Hiermee slaat u ongebruikte analoge kanalen over als u op PROG +/- drukt
om kanalen te selecteren. (U kunt een overgeslagen kanaal wel nog
selecteren met de cijfertoetsen.)
Bevestigen
Hiermee worden wijzigingen aan de instellingen voor "Handmatig progr."
opgeslagen.
"Programma's sorteren" (alleen in analoge modus): hiermee wijzigt u de
volgorde waarin analoge kanalen op de televisie zijn opgeslagen.
1 Druk op F/f om het kanaal te selecteren dat u naar een nieuwe positie
wilt verplaatsen en druk op g.
2 Druk op F/f om de nieuwe positie voor het kanaal te selecteren en
druk op .
36 NL
Digitaal Set-up
"Digitaal afstemming"
• "Digitale autom. Afstemming":
Hiermee programmeert u de beschikbare digitale kanalen.
Via deze optie kunt u de televisie opnieuw programmeren na een
verhuizing of nieuwe kanalen zoeken. Druk op .
• "Auto afstemmings bereik":
• "Normaal": zoekt de beschikbare kanalen in uw regio/land.
• "Vol": zoekt de beschikbare kanalen ongeacht uw regio/land.
~
• U kunt "Digitale autom. Afstemming" uitvoeren na een verhuizing of na wijziging van
dienstverlener, of om nieuwe kanalen te zoeken.
• "Programmalijst bewerken":
Verwijdert ongewenste digitale kanalen die op de televisie zijn
opgeslagen en wijzigt de volgorde van de opgeslagen digitale kanalen.
1 Druk op F/f om het kanaal te selecteren dat u wilt verwijderen of naar
een nieuwe positie wilt verplaatsen.
Druk op de cijfertoetsen om het gekende driecijferige programmanummer in
te voeren van de gewenste zender.
2 Verwijder of wijzig de volgorde van de digitale kanalen als volgt:
Het digitale kanaal verwijderen
Druk op . Druk nadat een bevestigingsbericht is weergegeven, op G om
"OK" te selecteren, en druk vervolgens op .
Druk op g en druk vervolgens op F/f om een nieuwe positie voor het kanaal
te selecteren en druk op G.
3 Druk op
RETURN.
~
• Wanneer "Kabel" geselecteerd is, is deze functie mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde landen.
• "Digitale handm. Afstemming":
Hiermee programmeert u alle digitale kanalen handmatig.
1 Selecteer "Scantype" en vervolgens "Kanaal" of "Frequentie".
2 Stel de andere items dienovereenkomstig in.
3 Selecteer "Omhoog scannen" of "Omlaag scannen" en stem vervolgens
handmatig af.
4 Als beschikbare kanalen worden gevonden, selecteert u "Ja" of "Nee".
5 Selecteer "Ja" om het programma op te slaan. Het bericht "Wilt u
doorgaan met scannen?" verschijnt op het scherm. Als u "Ja" selecteert,
wordt het volgende kanaal/de volgende frequentie gescand. Als u "Nee"
selecteert, wordt het vorige scherm weergegeven.
~
• Digitale handm. Afstemming voor Kabel is enkel mogelijk als er digitale
kabeldiensten beschikbaar zijn voor de gebruiker die via DVB-C Volledige scan
zijn gevonden.
"Ondertiteling instellen"
• "Ondertiteling instellen": wanneer "Hardhorend" is geselecteerd, is het
mogelijk dat er visuele hulpmiddelen bij de ondertitels worden
weergegeven (als het televisiekanaal dergelijke informatie uitzendt).
• "Primaire voorkeurstaal": hiermee selecteert u de voorkeurstaal waarin
de ondertitels worden weergegeven.
• "Secundaire voorkeurstaal": hiermee selecteert u de secundaire
voorkeurstaal waarin de ondertitels worden weergegeven.
(Vervolg)
37 NL
Menufuncties gebruiken
De volgorde van de digitale kanalen wijzigen
"Audio instellen"
• "Audiotype": hiermee wordt overgeschakeld naar een uitzending voor
doven en slechthorenden wanneer "Hardhorend" is geselecteerd.
• "Primaire voorkeurstaal": hiermee selecteert u de voorkeurstaal die
voor een programma wordt gebruikt. Bepaalde digitale kanalen zenden
verschillende audiotalen uit voor een programma.
• "Secundaire voorkeurstaal": hiermee selecteert u de secundaire
voorkeurstaal die voor een programma wordt gebruikt. Bepaalde digitale
kanalen zenden verschillende audiotalen uit voor een programma.
• "Audiobeschrijving": geeft een audiobeschrijving (vertelling) van
visuele informatie als televisiezenders dergelijke informatie uitzenden.
• "Mengniveau": past het uitgangsniveau van het hoofdgeluid van de
televisie en de audiobeschrijving aan.
z
• Deze optie is alleen beschikbaar als "Audiobeschrijving" ingesteld is op "Aan".
• "MPEG-audioniveau": past het geluidsniveau voor MPEG-audio aan.
"Technische instellingen"
• "Auto service update": hiermee kan de televisie nieuwe digitale services
detecteren en opslaan zodra deze beschikbaar zijn.
z
• Het is aanbevolen dat u "Auto service update" instelt op "Aan". Op die manier
worden nieuwe digitale diensten automatisch toegevoegd zodra ze beschikbaar
zijn. Als u het instelt op "Uit", wordt er een melding van nieuwe digitale diensten
gemaakt via een bericht op het scherm en worden de diensten niet automatisch
toegevoegd. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land.
Als de functie niet beschikbaar is, voer dan "Digitale autom. Afstemming" uit om
nieuwe diensten toe te voegen.
• "Software update": deze tv kan software-upgrades ontvangen via het
uitzendsignaal. Om deze upgrades te ontvangen, moet de optie
Systeemupdate in het menu Technical Setup ingesteld zijn op "Aan".
Wanneer de tv een upgrade ontvangt, verschijnen verschillende kaders
op het scherm met informatie over hoe u de upgrade kunt installeren. Trek
het netsnoer van het toestel niet uit het stopcontact tijdens de
installatieprocedure.
• "Systeeminformatie": hiermee worden de huidige softwareversie en de
signaalsterkte weergegeven.
• "Tijd Zone": hiermee kunt u handmatig de tijdzone selecteren waarin u
zich bevindt, als deze niet dezelfde is als de standaardtijdzone voor uw
land/regio.
~
• Wanneer "Kabel" geselecteerd is, is deze functie mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde landen.
• "Auto zomertijd": hiermee stelt u in of de televisie automatisch
overschakelt tussen zomertijd en wintertijd.
• "Aan": schakelt automatisch over tussen zomertijd en wintertijd, volgens de
kalender.
• "Uit": de tijd wordt weergegeven volgens het tijdsverschil dat is ingesteld door
"Tijd Zone".
~
• Wanneer "Kabel" geselecteerd is, is deze functie mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde landen.
38 NL
• "Service vervanging": selecteer "Aan" om het kanaal automatisch te
wijzigen wanneer een zendmaatschappij de transmissie van het bekeken
programma wijzigt naar een ander kanaal.
"Instellingen CA-module"
Hiermee kunt u betaalde televisieservices activeren als u beschikt over een
Conditional Access Module (CAM) en een kijkkaart. Zie pagina 22 voor de locatie van
de
(PCMCIA)-aansluiting.
Kinderslot
Hiermee stelt u een leeftijdsgrens in voor programma's. Programma's die voor hogere leeftijden zijn,
kunnen alleen worden bekeken als er een PIN-code wordt ingevoerd.
~
• Voor kabelaanbieders in Nederland moet de PIN-code worden ingevoerd wanneer de programmawaardering
hoger ligt of gelijk is aan de leeftijd die u hebt opgegeven.
1 Druk op de cijfertoetsen om uw bestaande PIN-code in te drukken.
Als u nog geen PIN-code hebt ingesteld, verschijnt er een scherm voor het invoeren van een PIN-code.
Volg de instructies onder "PIN-code" hieronder.
2 Druk op F/f om de leeftijdsgrens te selecteren of "Geen" (voor kijken zonder leeftijdsgrens) en
druk op .
3 Druk op
RETURN.
Menufuncties gebruiken
z
• PIN-code 9999 wordt altijd geaccepteerd.
PIN-code
Uw PIN-code de eerste keer instellen
1 Druk op de cijfertoetsen om de nieuwe PIN-code in te voeren.
2 Druk op
RETURN.
Uw PIN-code wijzigen
1 Druk op de cijfertoetsen om uw bestaande PIN-code in te drukken.
2 Druk op de cijfertoetsen om de nieuwe PIN-code in te voeren.
3 Druk op
RETURN.
Wijzig PIN-code
Kies dit om uw PIN-code te wijzigen.
Kinderniveau
Kies de leeftijd van de jongste kijker (3 ~ 18). Kies "Geen" om niets te
registreren.
Deze selecteerbare items kunnen veranderen afhankelijk van welk land er
ingesteld is.
Digitale program- Vergrendelt/ontgrendelt programma's en controleert de status van
mavergrendeling programma's.
1
2
Druk op de cijfertoetsen om uw bestaande PIN-code in te voeren of een
nieuwe code in te stellen.
Druk op F/f om te navigeren door de programma's en druk op
om
te schakelen tussen de status "Gesloten" en "Geopend".
Externe ingangen Vergrendelt een externe ingang zodat deze niet kan worden bekeken. Om
een geblokkeerde externe ingang te bekijken, kiest u "Geopend".
slot
39 NL
Instellingen
Fotokaderinstellingen
"Weergavemodus": hiermee kunt u de weergavemodus selecteren. U kunt
kiezen tussen "Afbeelding en klok", "Afbeelding (volledig scherm)" of "Klok
(volledig scherm)". Zie pagina 27.
"Klokweergave": hiermee kunt u de klokweergave selecteren. U kunt
kiezen tussen "Kalender", "Analoge klok", "Digitale klok", "Kalender en Klok"
of "Klok".
"Kalender en Klok" en "Klok" kunnen alleen weergegeven worden wanneer
"Weergavemodus" ingesteld is op "Klok (volledig scherm)". Deze instelling
wordt automatisch aangepast naargelang de instelling van
"Weergavemodus".
"Audiotoepassing"
• "Muziek": met deze functie kunt u muziek beluisteren.
• "Uit": hiermee kunt u de muziek uitschakelen.
"Afbeeldingselectie": hiermee kunt u afbeeldingen selecteren.
"Muziekselectie": hiermee kunt u muziek selecteren.
"Diavoorstelling-instelling"
• "Diavoorstelling": hiermee kunt u een diavoorstelling met foto's
weergeven.
• "Enkele weergave": voor het weergeven van slechts een foto.
"Muziek Afspeelinstel."
• "Alle tracks": hiermee luistert u naar alle muziektracks.
• "Eén track": hiermee luistert u naar één muziektrack.
"Duur": hiermee kunt u de tijdsduur ("1 uur", "2 uur", "4 uur" of "24 uur")
instellen waarna de tv automatisch overschakelt naar de stand-bystand.
"Eerste dag van de week": hiermee kunt u "Zondag" of "Maandag" instellen
als de eerste dag van de week op de kalender.
USB automatisch Hiermee wordt automatisch de miniatuurweergave weergegeven van de
laatst weergegeven foto/muziek/video als de televisie wordt ingeschakeld
starten
en een USB-apparaat wordt aangesloten op de USB-ingang en
ingeschakeld.
Klok/Timers
"Sleep Timer": hiermee kunt u instellen hoeveel minuten ("Uit", "15", "30",
"45", "60", "90" of "120") u de tv wilt ingeschakeld laten voor deze automatisch
uitgeschakeld wordt.
"Timer Aan": schakelt op een door u ingesteld tijdstip de televisie in vanuit
de stand-bystand op een zender of ingang van uw voorkeur of op de
fotokadermodus. Voor u deze functie instelt, dient u ervoor te zorgen dat het
tijdstip correct ingesteld is.
"Klokinstelling": de huidige tijd wordt automatisch ingesteld als de tv het
tijdstip ontvangt via een digitale uitzending. Als de huidige tijd niet
ontvangen wordt via een digitale uitzending, kunt u de huidige tijd
handmatig instellen. Selecteer "Datum" om de datum in te stellen en
vervolgens "Tijd" om de tijd in te stellen.
z
• Deze tv bevat geen back-upbatterij voor de klok. In geval van een stroomstoring of
als u het netsnoer loskoppelt, moet u dus de huidige datum en tijd opnieuw
instellen.
40 NL
Auto Start
De eerste instellingen worden gestart waarbij de taal, het land/de regio en
de locatie kunnen worden geselecteerd en alle beschikbare digitale en
analoge kanalen kunnen worden ingesteld. Gewoonlijk hoeft u deze
bewerking niet uit te voeren omdat de taal en het land/de regio reeds zijn
geselecteerd en de kanalen reeds zijn ingesteld als u de televisie voor het
eerst gebruikt. Via deze optie kunt u dit proces echter herhalen (bv. om de
televisie opnieuw te programmeren na een verhuizing).
Taal
Hiermee selecteert u de taal waarin de menu's worden weergegeven.
Opstartlogo
Selecteer "Aan" om het logo weer te geven wanneer de tv wordt
ingeschakeld. Selecteer "Uit" om deze functie uit te schakelen.
AV-instellingen
"AV voorkeuze"
Hiermee stelt u een naam in voor een apparaat dat is aangesloten op de
aansluitingen aan de zij- of achterkant. De naam wordt kort op het scherm
weergegeven als het apparaat wordt geselecteerd.
1 Druk op F/f om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk op
.
2 Druk op F/f om de gewenste optie hieronder te selecteren en druk op
.
1 Druk op F/f om de gewenste letter of het gewenste nummer
("_" voor een spatie) te selecteren en druk vervolgens op g.
Als u een verkeerd teken invoert
Druk op G/g om het foutieve teken te selecteren. Druk vervolgens op
F/f om het juiste teken te selecteren.
2 Herhaal stap 1 totdat de naam voltooid is en druk vervolgens op
.
"AV2/Component-ingang"
Schakelt over tussen Component-ingang en AV2-ingang. Als u "Auto"
selecteert, detecteert de tv het signaal van de ingang en schakelt deze over
naar Component of AV2.
~
• U kunt Component en AV2 niet tegelijkertijd gebruiken.
"Hoofdtelefoon/Audio Uit"
Voert het geluid uit naar een hoofdtelefoon of een extern audiosysteem
aangesloten op de tv. Koppel de hoofdtelefoon los van de tv wanneer u
"Audio uit" selecteert.
(Vervolg)
41 NL
Menufuncties gebruiken
• AV1 (of HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT, VCR, DVD/BD, HOME
THEATRE, SPEL, CAM, DIGITALE CAMERA, PC: maakt gebruik van een
van de vooringestelde namen om een naam toe te wijzen aan de
aangesloten apparatuur.
• "Wijzig": hiermee maakt u een eigen naam.
HDMI-instellingen Via deze functie kan de tv communiceren met apparatuur die compatibel is
met de functie Controle voor HDMI en aangesloten is op de HDMIaansluitingen van de tv. Merk op dat de communicatie-instellingen ook
moeten worden doorgevoerd op de aangesloten apparatuur.
"Controle voor HDMI": hiermee kunt u instellen of de bediening van de tv
al dan niet gekoppeld wordt met de aangesloten apparatuur die compatibel
is met Controle voor HDMI.
"Auto apparatuur uit": wanneer deze functie ingesteld is op "Aan", wordt
de met Controle voor HDMI compatibele apparatuur uitgeschakeld wanneer
u de stand-bystand activeert op de televisie met de afstandsbediening.
"Auto tv aan": wanneer deze functie ingesteld is op "Aan", wordt de tv
ingeschakeld wanneer u de apparatuur die compatibel is met Controle voor
HDMI, inschakelt.
"HDMI-apparatuurlijst": geeft een lijst weer van aangesloten apparaten
die compatibel zijn met Controle voor HDMI.
"Toetsen voor apparaatbesturing": selecteer de knopfuncties van de
afstandsbediening van de tv om het aangesloten apparaat te bedienen.
• "Geen": hiermee schakelt u de bediening via de afstandsbediening van
de tv uit.
• "Normaal": maakt basishandelingen mogelijk, zoals het gebruik van de
navigatieknoppen (omhoog, omlaag, links, rechts enz.).
• "Afstemtoetsen": maakt basishandelingen en de bediening van
zenderknoppen zoals PROG +/– of (0-9) enz. mogelijk. Handig voor het
bedienen van een tuner of settopbox enz. met de afstandsbediening.
• "Menutoetsen": maakt basishandelingen en de bediening van de
HOME/OPTIONS-knoppen mogelijk. Handig voor het selecteren van de
menu's van een BD-speler enz. met de afstandsbediening.
• "Afstem- en menutoetsen": voor basishandelingen en bediening van
kanaalknoppen en de HOME/OPTIONS-knoppen.
USB systeem
update
Hiermee kunt u het tv-systeem updaten met behulp van een USBgeheugen.
Productondersteuning Hiermee kunt u de productinformatie van uw televisie weergeven.
Fabrieksinstellingen Herstelt alle instellingen naar de fabrieksinstellingen. Na het voltooien van
dit proces wordt het scherm met de eerste instellingen weergegeven.
42 NL
Eco
Reset
Herstelt alle "Eco"-instellingen naar de fabrieksinstellingen.
Power Saving
Hiermee selecteert u de energiebesparende modus om het energieverbruik
van de televisie te verminderen.
"Standaard": standaardinstellingen.
"Minder": vermindert het stroomverbruik van de televisie.
"Beeld uit": hiermee schakelt u het beeld uit. U kunt naar het geluid
luisteren terwijl het beeld uitstaat.
Inactiviteit TV
Stand-by
Voor het selecteren van de tijd ("1h", "2h" of "4h") voor het automatisch
activeren van de stand-bystand voor de tv als de tv gedurende de
opgegeven tijdsduur niet wordt gebruikt.
Licht Sensor
Optimaliseert automatisch de beeldinstellingen volgens het omgevingslicht
in de kamer.
~
• Plaats niets over de sensor; dit kan immers de werking ervan verstoren. Controleer
de positie van de sensor (pagina 15).
Wanneer deze optie ingesteld is op "Aan", wordt de stand-bystand
geactiveerd als er geen pc-signaal ontvangen wordt. Alleen beschikbaar
voor de pc-ingang.
~
• Deze instellingen helpen u om het energieverbruik te verlagen en op die manier geld te sparen.
• Wanneer de televisie niet wordt gebruikt
– Als u het televisietoestel een aantal dagen niet gebruikt, dan moet het worden losgekoppeld van de
netspanning vanwege milieu- en veiligheidsredenen.
– Als het televisietoestel nog onder spanning staat wanneer het net is uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het
stopcontact om het televisietoestel volledig uit te schakelen.
– Bepaalde televisietoestellen kunnen over functies beschikken waarvoor het toestel in de stand-bystand
moet blijven om correct te werken.
43 NL
Menufuncties gebruiken
PC-power
management
Overige informatie
De accessoires installeren
(wandmontagesteun)
x Aan klanten:
Om het apparaat te beschermen en om veiligheidsredenen raadt Sony u met klem aan
uw tv te laten installeren door een Sony-dealer of erkend installateur. Probeer niet de
wandmontagesteun zelf te installeren.
x Aan Sony-dealers en installateurs:
Let goed op de veiligheid tijdens de installatie, het periodiek onderhoud en inspectie van
dit product.
U kunt uw tv installeren in combinatie met de wandmontagesteun SU-WL500 of
SU-WL100 (los verkrijgbaar).
• Raadpleeg de instructies bij de wandmontagesteun om de installatie correct door te
voeren.
• Raadpleeg "De tafelstandaard van de televisie losmaken" (pagina 9).
~
• Plaats de tv met het scherm naar beneden op een vlak en stabiel oppervlak dat is bedekt met een dikke en
zachte doek wanneer u de montagehaak vastmaakt.
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
Schroef
(+PSW6 × 16)
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
Schroef (+PSW4 × 12)
Montagehaak
Dikke, zachte
doek
Montagehaak
Dikke, zachte
doek
Vierkant gat
Opmerking bij het installeren
Als u de wandmontagesteun SU-WL500 of SU-WL100 gebruikt, bedraagt de ruimte tussen de
wand en de televisie 6 cm. Gebruik die ruimte om kabels naar de televisie te leiden.
6 cm
44 NL
Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist, met name om te bepalen of de
muur sterk genoeg is om het gewicht van de tv te dragen. Laat altijd de installatie van dit product
aan een muur uitvoeren door een Sony-dealer of erkende installateur, en let goed op de veiligheid
tijdens de installatie. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade of letsel
als gevolg van een onjuiste behandeling of installatie.
Tabel met installatie-afmetingen
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Middelpunt van het beeldscherm
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Overige informatie
Middelpunt van het beeldscherm
Eenheid: cm
Modelnaam
Afmetingen
beeldscherm
Afstand tot
middelpunt
beeldscherm
Afstand voor iedere montagehoek
Hoek (0°)
Hoek (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-42EX443
KDL-42EX440
98,3
60,3
14,3
45,7
11,1
28,7
55,6
46,6
KDL-32EX343
KDL-32EX340
75,3
47,1
3,9
20,8
10,8
26,9
43,2
19,2
De waarden in bovenstaande tabel kunnen iets verschillen afhankelijk van de montage.
WAARSCHUWING
De muur waarop de tv wordt geïnstalleerd, moet sterk genoeg zijn om een gewicht te dragen dat
minstens viermaal zo hoog is als dat van de tv. Raadpleeg "Specificaties" (pagina 47) voor het
gewicht.
45 NL
Tabel/overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Model Name
KDL-42EX443
KDL-42EX440
Screw location
Hook location
e, j
b
Hook location
Plaats van de schroeven
*
*
* Plaats "a" en "c" van de haak
kan niet worden gebruikt
voor de modellen.
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Tv-model
KDL-32EX343
KDL-32EX340
46 NL
Plaats van de haak
a
Specificaties
Systeem
Beeldschermsysteem
Lcd-scherm (Liquid Crystal Display) LED-achtergrondverlichting
Televisiesysteem
Afhankelijk van het geselecteerde land/de geselecteerde regio
Analoog: B/G, D/K, L, I
Digitaal: DVB-T, DVB-T2 (alleen KDL-42EX443/32EX343), DVB-C
Kleur-/videosysteem
Analoog: PAL, PAL60 (alleen video-ingang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (alleen video-ingang)
Digitaal: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Beschikbare kanalen
Analoog: 46,25 - 855,25 MHz
Digitaal: VHF/UHF
Geluidsuitvoer
8W+8W
Ingangen/uitgangen
Antenne/kabel
/
AV1
75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF
21-pins-scartaansluiting inclusief audio/video-ingang, RGB-ingang, S-Video-ingang en TV audio/
video-uitgang.
COMPONENT IN
COMPONENT IN/
Ondersteunde formaten: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
AV2
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negatieve sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
AV2 Video-ingang (phono-aansluitingen)
COMPONENT IN/ Audio-ingang (phono-aansluitingen)
AV2
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitale optische aansluiting (tweekanaals lineaire PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Audio-uitgang (Links/Rechts), hoofdtelefoon (miniaansluiting)
Overige informatie
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: lineaire PCM, tweekanaals
32, 44,1 en 48 kHz, 16, 20 en 24 bit, Dolby Digital
Pc (zie pagina 49)
Analoge audio (miniaansluiting) (alleen HDMI 1)
Pc-ingang (15 D-sub) (zie pagina 49)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, geen sync op groen/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V Sync: TTL-niveau
Pc-audio-ingang (miniaansluiting)
PC IN
USB-poort
CAM-sleuf (Conditional Access Module)
Modelnaam KDL-
42EX443/42EX440
32EX343/32EX340
Vermogen en andere
Voeding
220–240 V wisselstroom, 50 Hz
Energieefficiëntieklasse
A
Schermgrootte
(diagonaal gemeten)
Ong. 106,7 cm / 42 inch
Ong. 80,0 cm / 32 inch
Vermogens- in de stand 71 W
verbruik
"Thuis"/
"Standaard"
38 W
in de stand 95 W
"Winkel"/
"Levendig"
55 W
Gemiddeld jaarlijks
energieverbruik*1
98 kWh
53 kWh
0,3 W
Standbyvermogensverbruik*2
Beeldschermresolutie
1.920 punten (horizontaal) × 1.080 lijnen
(verticaal)
1.366 punten (horizontaal) × 768 lijnen (verticaal)
(Vervolg)
47 NL
Modelnaam KDL-
42EX443/42EX440
98,3 × 64,3 × 23,3 cm
Afmetingen (met
(b × h × d) standaard)
(Ong.)
98,3 × 60,3 × 7,5 cm
(zonder
standaard)
32EX343/32EX340
Gewicht
(Ong.)
14,3 kg
(met
standaard)
7,8 kg
13,4 kg
(zonder
standaard)
7,2 kg
75,3 × 51,0 × 21,3 cm
75,3 × 47,1 × 7,1 cm
Bijgeleverde
accessoires
Raadpleeg "1: de accessoires controleren" op pagina 4.
Optionele accessoires
Zie "De accessoires installeren (wandmontagesteun)" op pagina 44.
*1 Energieverbruik per jaar, op basis van het stroomverbruik van een televisie die 365 dagen lang 4 uren per dag
wordt gebruikt. Het werkelijke energieverbruik zal afhangen van de manier waarop u de televisie gebruikt.
*2 Het gespecificeerde stand-byvermogen wordt bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft
voltooid.
Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
48 NL
x Referentietabel pc-ingangssignaal voor PC IN
en HDMI IN 1/2
Voor KDL-42EX443/42EX440
Signalen Horizontaal (pixel) Verticaal (lijn)
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
Standaard
frequentie (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-richtlijnen
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-richtlijnen
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Voor KDL-32EX343/32EX340
Signalen Horizontaal (pixel) Verticaal (lijn)
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
Standaard
frequentie (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-richtlijnen
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-richtlijnen
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• De pc-ingang op deze televisie ondersteunt geen sync op groen of composiet sync.
• De pc-ingang op deze televisie ondersteunt geen interlace-signalen.
• De pc-ingang op deze televisie ondersteunt signalen die vermeld staan in bovenstaande tabel met een
verticale frequentie van 60 Hz.
49 NL
Overige informatie
VGA
Problemen
oplossen
Er verschijnen enkele kleine zwarte en/of heldere
punten op het scherm
• Het beeld van een scherm bestaat uit pixels.
Kleine zwarte en/of heldere puntjes (pixels) op het
scherm duiden niet op een storing.
Geen kleur bij programma's
• Selecteer "Reset" (pagina 31).
Controleer of het 1 (stand-by)-lampje
rood knippert.
Als het lampje knippert
De functie voor zelfdiagnose is geactiveerd.
Raak "/1 op de voorkant van de tv aan om
deze uit te schakelen, koppel het netsnoer los
en breng uw verdeler of Sony-servicecentrum
op de hoogte van het probleem.
Geen kleur of onregelmatige kleur als u een
signaal bekijkt via de
COMPONENT IN/
AV2-aansluitingen
• Controleer de verbinding van de
COMPONENT IN/
AV2-aansluitingen en
controleer of de stekkers stevig in de bijbehorende
aansluitingen zijn geplaatst.
Geluid
Als het lampje niet knippert
1
2
Controleer de items in de onderstaande
tabellen.
Als het probleem aanhoudt, moet u de
televisie laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel.
z
• Neem voor meer informatie contact op met het
klanteninformatiecentrum van Sony op het adres of
telefoonnummer weergegeven op de bijgeleverde
garantie.
Beeld
Geen beeld (scherm is donker) en geen geluid
• Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
• Steek de stekker van de tv in een stopcontact en
raak "/1 aan op de voorkant van de tv.
• Als het 1 (stand-by)-lampje rood oplicht, drukt u
op "/1.
Geen beeld of geen menu-informatie van
apparatuur die op de scartaansluiting is
aangesloten
• Druk op
om de lijst met aangesloten
apparatuur weer te geven en selecteer vervolgens
de gewenste invoer.
• Controleer de verbinding tussen de optionele
apparatuur en de televisie.
Dubbele beelden of nabeelden
• Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
• Controleer de locatie van de antenne en de
richting.
Er is alleen sneeuw en ruis zichtbaar op het
scherm
• Controleer of de antenne defect of verbogen is.
• Controleer of de antenne het einde van de
levensduur heeft bereikt (drie tot vijf jaar bij
normaal gebruik, een tot twee jaar bij gebruik in
kustgebieden).
Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het
bekijken van een tv-kanaal
• Pas "AFT" (Automatic Fine Tuning) aan voor een
betere beeldontvangst (pagina 36).
50 NL
Geen geluid, maar goed beeld
• Druk op 2 + of % (onderdrukken).
• Controleer of de "Speakers" ingesteld zijn op "TVspeaker" (pagina 33).
• Als de HDMI-ingang wordt gebruikt met Super
Audio CD of DVD-Audio, worden er via DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) mogelijk geen
audiosignalen uitgevoerd.
Kanalen
Het gewenste kanaal kan niet worden
geselecteerd
• Schakel tussen de digitale en analoge modus en
selecteer het gewenste digitale/analoge kanaal.
Sommige kanalen zijn blanco
• Gecodeerd/abonneekanaal. Meld u aan bij de
betaaltelevisieservice.
• Kanaal wordt alleen voor data gebruikt (geen
beeld of geluid).
• Neem contact op met de zender voor
uitzendinformatie.
Digitale kanalen worden niet weergegeven
• Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf
om te achterhalen of er in uw omgeving digitaal
wordt uitgezonden.
• Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.
Algemeen
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld (de
televisie wordt stand-by gezet)
• Controleer of de "Sleep Timer" (pagina 40) of
"Inactiviteit TV Stand-by" (pagina 43) geactiveerd
is.
• Indien er gedurende 15 minuten geen signaal
wordt ontvangen en geen werking wordt
uitgevoerd in de tv-modus, schakelt de televisie
automatisch over op stand-by.
• Controleer of "Duur" geactiveerd is in de
fotokadermodus.
• Controleer of "Duur" geactiveerd is wanneer de tv
ingeschakeld is via Timer Aan.
• Als de pc-invoer geactiveerd is op de tv zonder
dat er een signaal ingevoerd wordt en "PC-power
management" ingesteld is op "Aan", wordt de tv na
30 seconden uitgeschakeld.
Overige informatie
Vervormd beeld en/of geluid
• Houd de televisie uit de buurt van elektrische
ruisbronnen zoals auto's, motoren, haardrogers of
optische apparatuur.
• Houd bij het installeren van de optionele
apparatuur wat ruimte vrij tussen de optionele
apparatuur en de televisie.
• Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
• Houd de kabel van de antenne/kabeltelevisie uit
de buurt van andere aansluitkabels.
De afstandsbediening werkt niet
• Vervang de batterijen.
HDMI-apparatuur wordt niet weergegeven in de
"HDMI-apparatuurlijst"
• Controleer of uw apparatuur compatibel is met
Controle voor HDMI.
Als "Winkel Weergavemodus: Aan" weergegeven
wordt op het scherm
• Uw tv is ingesteld op de modus "Winkel". U dient
"Thuis" opnieuw in te stellen als "Locatie" in de
procedure "Auto Start" (pagina 7).
Geen kabeltelevisiediensten (-programma's)
gevonden via "Digitale autom. Afstemming".
• Controleer de aansluiting van uw kabel en de
configuratie van uw afstemming.
• Probeer "Digitale autom. Afstemming" door "Aards"
te selecteren in plaats van "Kabel".
51 NL
Voor nuttige informatie over Sony producten
A-EA8-100-31(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising