Sony | DPF-HD1000 | Sony DPF-HD1000 LCD Digital Photo S-Frame van 10,1 inch (25 cm) Gebruiksaanwijzing

4-295-276-41 (2)
Aan de slag
Genietvolop van uw fotolijst
Genieten van een diashow
Digitale Fotolijst
Een film afspelen
Plaats een geheugenkaart of USB-geheugen.
Lees dit eerst
Label aan buitenkant
1
SD-geheugenkaart
Gebruiksaanwijzing
USB-geheugen
"Memory Stick
Duo"
2
Naar stopcontact
3
Plaats één van de volgende types geheugenkaarten
in een geschikte adapter
 miniSD /miniSDHC
 microSD/SDHC
 "Memory Stick Micro"
miniSD/miniSDHC-adapter
microSD/SDHC-adapter
"M2"-adapter (Duo-formaat)



Het volume van de demonstratieweergave regelen
Druk op /.
DPF-HD1000/HD800/HD700
Een andere weergavemodus kiezen
Eerste gebruik
(Diashow)

Controleren of alle artikelen zijn
inbegrepen
Digitale fotolijst (1)
Handeling
Druk op
Volume regelen
VOL + VOL -
Weergave pauzeren
(enter)
Nogmaals drukken om de weergave te
hervatten.
Afstandsbediening (1)
Standaard (1)
(Klok en kalender)
Netspanningsadapter (1)
Geschikte filmbestandsindelingen
CD-ROM (Handboek Digitale Fotolijst) (1)
Garantie (1)
(In sommige regio’s wordt geen garantie bijgeleverd.)
De
illustraties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden
gebruikt zijn mogelijk niet dezelfde als die u ziet en die worden gebruikt.
Niet
alle modellen van de digitale fotolijst zijn verkrijgbaar in alle landen en
regio's.
Druk op (enter) op het gewenste punt
om de normale weergave te hervatten.
Weergave stoppen
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)
Over de beschrijvingen in deze handleiding
Snel achteruit/vooruit
 S
electeer [Taalinstelling (Language)] om het
(Weergave 1 afb.)
taalmenu te selecteren en vervolgens [Datum/
tijdinstell.] om [Datum] en [Tijd] in te stellen aan
de hand van de instructies op het scherm.
Extensie
MPEG-4 AVC/H.264 Maximale resolutie
Audio-indeling
Extensie
MPEG-4 Visual
Maximale resolutie
Audio-indeling
Extensie
MPEG-1 Video
Maximale resolutie
Audio-indeling
Extensie
Motion JPEG
Maximale resolutie
Audio-indeling
mp4, mts
1920 × 1080
Dolby Digital, AAC
mp4
1280 × 720
AAC-LC
mpg
720 × 576
MPEG-1 Audio Layer 2
mov, avi
1280 × 768
Linear PCM, μ-law, IMA-ADPCM
Maximale
bitfrequentie
28 Mbps
Maximale
framefrequentie
60 P

(Index)
Gedrukt met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie.

2011 Sony Corporation
Printed in China

Gebruik de netspanningsadapter niet in een nauwe
ruimte, zoals tussen een muur en een meubel.
Sommige bestanden zijn mogelijk niet geschikt vanwege de soort gegevens.
Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden weergegeven.
 Er kunnen beeldjes wegvallen tijdens het afspelen van een geheugenkaart als gevolg van
de overdrachtsnelheid van de geheugenkaart.
 Tijdens het afspelen van sommige filmbestanden kunnen er minder beeldjes worden
weergegeven.

Vervolg 
Geniet volop van uw fotolijst
Nog meer plezier
Beelden opslaan op uw fotolijst (Import)
Een diashow afspelen met
achtergrondmuziek
Bij het weergeven van beelden op het scherm
1
Oplossen van problemen
1
2
Druk op MENU.
Beelden kopiëren van een computer
1
Wat als de fotolijst niet inschakelt?
Controleer
of de stekker goed in het stopcontact zit.
Waarom geeft mijn fotolijst geen beelden weer?
De
geheugenkaart is niet goed geplaatst.
beeldbestand is niet compatibel met de DCF-indeling of wordt niet ondersteund door de
fotolijst.
Het beeldbestand is mogelijk beschadigd.
De fotolijst kan maximum 9.999 beeldbestanden weergeven.
Het
(Instellingen)[BGM-instellingen diashow]
[Selecteer BGM].
Wat als er niets gebeurt wanneer de fotolijst wordt bediend?
Schakel
de fotolijst uit en vervolgens weer in.
Waarom speelt mijn fotolijst geen film af?
U
kunt de volgende types film niet afspelen:
– films met copyright-beveiliging
– films met een groter aantal beeldpunten in de breedte of hoogte dan het maximale aantal
(Wij kunnen de werking met films die hierboven niet worden genoemd, niet garanderen.)
2
Selecteer de beelden die u wilt opslaan door de
instructies op het scherm te volgen.
Waarom importeert mijn fotolijst geen bestand?
Vermijd
2
Wissel beelden uit met de computer.
3
4
Selecteer het gewenste muziekbestand en druk op
MENU ter bevestiging.
Start de diashow.
3
Een muziekbestand importeren
Selecteer de map en sla de beelden op.
Plaats een geheugenkaart.
Geschikte beeldbestandsindelingen*
DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extended*2, JFIF
TIFF
Geschikt voor Exif 2.3
BMP
RAW*
(Instellingen)[BGM-instellingen diashow][Importeer BGM].
Selecteer de geheugenkaart die is geplaatst in stap 1.
Selecteer een muziekbestand door de instructies op het scherm
te volgen.
SRF, SR2, ARW 2.2 (alleen voorbeeld)
Geschikte audiobestandsindelingen
*1: Sommige bestanden zijn mogelijk niet geschikt vanwege de soort gegevens
*2: Bestanden kunnen niet worden weergegeven in 3D. Representatieve beelden worden
weergegeven in 2D.
*3: RAW-bestanden van een Sony α-camera worden als miniatuurvoorbeelden
weergegeven.
MP3
Extensie
Bitfrequentie
Bemonsteringsfrequentie
AAC
Extensie
Bitfrequentie
Bemonsteringsfrequentie
De weergavebron opgeven
1
Regel
het volume.
[BGM-instellingen diashow]  [BGM AAN/UIT] op [Aan] in het menu onder
(Instellingen).
Zet
Homepage voor klantenondersteuning
De meest recente informatie over ondersteuning is beschikbaar op het volgende
homepage-adres:
http://www.sony.net/
Meer beschikbare functies

1, 4, 8, 16, 24, 32 bit Windows indeling
3
Waarom geeft mijn fotolijst geen diashow met
achtergrondmuziek weer?
Druk op MENU.
1
JPEG
bv. Voor Microsoft Windows 7 SP1
Klik op [Map en bestanden weergeven] wanneer het venster
[Automatisch afspelen] verschijnt.
Plaats de cursor in dit venster, klik rechts en klik daarna op
[Nieuw][Map].
Open de nieuwe map door te dubbelklikken.
Kopieer de beeldbestanden naar de nieuwe map door ze te
slepen.
het volgende terwijl een beeld wordt geïmporteerd naar het interne geheugen.
(Anders kunnen de fotolijst, de geheugenkaart of de gegevens beschadigd raken.)
–De fotolijst uitzetten
–Een geheugenkaart uitnemen
–Een andere geheugenkaart plaatsen
Videobestanden importeren in het interne geheugen met de knoppen op de fotolijst is niet
mogelijk. Sluit, als u een film wilt importeren, de fotolijst aan op een computer en kopieer een
film op de computer naar het interne geheugen van de fotolijst. Meer details vindt u in het
Digital Photo Frame Handbook.
Linear PCM
Extensie
Bemonsteringsfrequentie
mp3
32 kbps tot 320 kbps,
ondersteunt variabele bitfrequentie (VBR)
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
m4a
32 kbps tot 320 kbps,
ondersteunt variabele bitfrequentie (VBR)
8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 (aan/standby)
Schakelt de fotolijst in of uit
MENU
Stelt het menu in.
MARKING (markeren)
Markeert het gewenste
beeld.
SORT (sorteren)
Beelden sorteren.
wav
44,1 kHz / 48 kHz
(inzoomen)
Zoomt in op het gewenste
beeld.
(uitzoomen)
Zoomt uit op het gewenste
beeld.
DELETE (wissen)
Wist het gewenste beeld.
ROTATE (roteren)
Roteert het gewenste beeld.
Specificaties
Fotolijst
Modelnaam
LCD-scherm
Sommige bestanden zijn mogelijk niet geschikt vanwege de soort gegevens.
Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden weergegeven.


Automatische beeldrotatie (staand/liggend) volgens de stand
van de fotolijst
2
Selecteer de gewenste weergavebron.
DPF-HD1000
DPF-HD800
DPF-HD700
LCD-paneel
25,7 cm/10,1 inch,
TFT active matrix
20 cm/8 inch,
TFT active matrix
Totaal aantal
beeldpunten
1.843.200 beeldpunten
(1.024 × 3 (RGB) × 600
beeldpunten)
1.152.000 beeldpunten (800 × 3 (RGB) × 480
beeldpunten)
Aansluitingen Ingang/Uitgang
18 cm/7 inch,
TFT active matrix
USB-connector (Type Mini-B, Hi-Speed USB)
USB-connector (Type A, Hi-Speed USB)
“Memory Stick PRO” (Duo)/SD-geheugenkaartsleuf
Capaciteit intern geheugen
2 GB (Ongev. 4.000 beelden kunnen worden opgeslagen.) *
Eisen die worden gesteld aan de netspanning
DC IN-aansluiting, DC 5 V
Stroomverbruik
(Zonder de netspanningsadapter)
(Bij maximale belasting)
8,5 W
8,5 W
8,0 W
Afmetingen
(Met de standaard uitgezet)
(breedte/hoogte/diepte)
Ongeveer 258 mm ×
177,6 mm × 122,9 mm
Ongeveer 220 mm ×
151,4 mm × 117,8 mm
Ongeveer 191 mm ×
132,4 mm × 97,4 mm
Gewicht
Ongeveer 600 g
Ongeveer 490 g
Ongeveer 370 g
Bijgeleverde items
Zie "Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen" aan de voorzijde
* Het aantal opgeslagen beelden is een richtlijn voor het schalen en importeren van beelden. Bij het schalen en
importeren van beelden worden ze automatisch geschaald naar ongeveer 2.000.000 pixels. Dit verschilt aan de
hand van het onderwerp en de opnamecondities.
Meer over uw fotolijst
Raadpleeg het Handboek Digitale Fotolijst op de bijgeleverde CD-ROM.
Netspanningsadapter
Modelnaam
AC-P5022
Eisen die worden
gesteld aan de
netspanning
AC100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Nominale
uitgangsspanning
Gelijkstroom DC 5 V, 2,2 A
Afmetingen (breedte/
hoogte/diepte)
Ongeveer 79 mm × 34 mm × 65 mm
(exclusief uitstekende delen)
Gewicht
Ongeveer 105 g
Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Download PDF

advertising