Sony | DPF-C70A | Sony DPF-C70A Digitale led-fotolijst van 7 inch (18 cm) Gebruiksaanwijzing

4-295-326-41 (2)
 Sony
is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt door ondeugdelijke bevestiging, onjuist gebruik,
natuurrampen, enz.
 Terwijl de fotolijst aan de muur hangt, kan de lijst vallen als u op de toetsen drukt. Zorg dat u de fotolijst dan ondersteunt om te
voorkomen dat hij valt.
Aan de slag
Aanduiding van de onderdelen
Achterzijde
MENU (menu)-toets
/ (links/rechts)-toets
ENTER (enter)-toets
 (Aan/Standby)-toets
 (USB A)-connector (alleen DPF-C1000/C800/C700)
Geheugenkaartsleuf
Gaten om het apparaat aan de wand te hangen
Standaard
DC IN-aansluiting
Digitale Fotolijst
Gebruiksaanwijzing
De fotolijst aanzetten
Laten we de fotolijst gaan gebruiken
Genieten van een diavoorstelling
Plaats een geheugenkaart of USB-geheugen.
De netspanningsadapter aansluiten
Sluit de netspanningsadapter aan zoals hieronder afgebeeld.
De fotolijst wordt automatisch ingeschakeld.
Plaats een geheugenkaart of USB-geheugen stevig in de daarvoor bestemde sleuf met de labelzijde van het scherm
af.
Het afspelen begint automatisch en de afbeeldingen op de geheugenkaart worden één voor één als diashow
weergegeven.
USB-geheugen
(alleen DPF-C1000/C800/C700)
SD-geheugenkaart
(-sleuf)
Naar de DC IN-aansluiting
Compatibele geheugenkaart/USB-geheugen
"Memory Stick Duo"
(-sleuf)
Voor het bekijken van afbeeldingen hoeft u slechts een geheugenkaart ("Memory Stick Duo" of SD-geheugenkaart)
of USB-geheugen uit een digitale camera of vergelijkbaar in de fotolijst te steken.
Bruikbare geheugenkaart
Wanneer u de fotolijst voor het eerst gebruikt  Ga naar " De fotolijst instellen". Als de fotolijst lange
tijd niet ingeschakeld is geweest, start de demonstratieweergave.
Als de begininstellingen al zijn uitgevoerd  Ga naar "Laten we de fotolijst gaan gebruiken".
Adapter bevestigen
"Memory Stick Duo" (niet compatibel met
"MagicGate"/compatibel met "MagicGate")
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"
Niet nodig
"M2"-adapter (Duo-formaat)
"Memory Stick Micro" ("M2")
Naar een stopcontact

De fotolijst aan-/uitzetten
De fotolijst aanzetten
 Indien
Druk op  (aan/standby).
 Als
u een geheugenkaart of USB-geheugen in een lege sleuf of aansluiting plaatst wanneer er al een andere geheugenkaart of
USB-geheugen zijn geplaatst, worden de afbeeldingen van de laatst geplaatste weergegeven.
De fotolijst uitzetten

Niet nodig
miniSD-/miniSDHC-kaart adapter
miniSD-/miniSDHC-kaart
microSD-/microSDHC-kaart adapter
microSD-/microSDHC-kaart
USB-geheugen (alleen DPF-C1000/C800/
C700)
DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
 Er
Wij verzoeken u, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, deze handleiding grondig door te lezen en de
handleiding te bewaren zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
Geniet van uw foto's met de digitale fotolijst!
Met de Sony digitale fotolijst kunt u gemakkelijk afbeeldingen
van andere apparaten (bijvoorbeeld een digitale camera) op het
LCD-scherm bekijken.
De bediening is heel eenvoudig. Plaats een geheugenkaart
waarop afbeeldingen zijn opgeslagen. Er start een diashow van
uw kostbare foto's.
Na het uitwerpen van de geheugenkaart kunt u de digitale
fotolijst als klok gebruiken.
wordt geen kaartadapter bij de fotolijst geleverd.
 Een "Memory Stick" (standaard) kan niet worden gebruikt.
 Als u een geheugenkaart waarvoor een adapter is vereist zonder adapter plaatst, is deze mogelijk niet meer uit te nemen.
 Gebruik in deze fotolijst geen kaartadapter waarin een andere kaartadapter met geheugenkaart is aangebracht.
 We kunnen de plaatsing van alle soorten geheugenkaarten en aansluiting met alle soorten USB-geheugenapparaten niet garanderen.
De standaard bevestigen
Plaats de poten van de standaard parallel aan de onderkant van het toestel, druk vervolgens stevig aan tot het
vastklikt als afgebeeld.
Druk op [ENTER]. De vorige of volgende afbeelding kan worden weergegeven met /.
Druk weer op [ENTER] als u de diashow wilt hervatten.
De geheugenkaart uitnemen
Druk op [MENU] om de menuweergave te activeren.
Neem de geheugenkaart uit de sleuf in de tegenstelde richting van die waarin deze was geplaatst.
De klokweergave verschijnt als de demonstratiemodus op [OFF] is ingesteld.

 Tijdens
een diashow moet u de geheugenkaart niet uitnemen. Anders kunnen de gegevens die op de geheugenkaart zijn
opgeslagen beschadigd raken.
Een andere weergavemodus kiezen
De fotolijst instellen
Voordat u de fotolijst voor het eerst gebruikt, moet u de begininstellingen uitvoeren aan de hand van de
aanwijzingen op het scherm. U kunt de instellingen later veranderen.
Het scherm voor de begininstellingen verschijnt.
Verplaats het blauwe vak met / om een optie te selecteren en druk dan op [ENTER] om dit in te stellen.
De huidige instelling wordt geel onderstreept.
U kunt de weergavestijl van de diashow of de klok wijzigen, of overschakelen naar weergave van de
afbeeldingindex.
Diashowstijl wijzigen
1 Druk op [MENU].
2 Stel de datum in.
Stel het jaar, de maand en de dag in met / en druk dan op [ENTER].
Druk op  om het jaar, de maand of de dag te selecteren en druk dan op
[ENTER]. Corrigeer het getal met / en druk dan op [ENTER].
Druk op  om rechtsonder op het scherm
te selecteren en druk dan op
[ENTER].
2 Druk op / om
[ENTER].

(Diashow) te selecteren en druk dan op
 De
indeling van de datumweergave kan worden geselecteerd.
DD-MM-YYYY: Dag-Maand-Jaar
MM-DD-YYYY: Maand-Dag-Jaar
YYYY-MM-DD: Jaar-Maand-Dag
Stel achtereenvolgens het uur, de minuten en de seconden in met / en
druk dan op [ENTER].
Druk op  om rechtsonder op het scherm
te selecteren en druk dan op
[ENTER].
3 Druk op / om de gewenste weergavestijl voor diashow te selecteren en druk op [ENTER].


Weergave 1 afb.
Geeft telkens een scherm weer, opeenvolgend.
 De

 Plaats
 Houd
de fotolijst niet op een onstabiel of schuin oppervlak.
de fotolijst niet bij de standaard vast als u hem draagt. De fotolijst kan dan vallen.
De fotolijst aan de wand hangen
1 Zorg voor in de handel verkrijgbare schroeven die geschikt zijn voor de gaten in het
achterpaneel.
Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen
Digitale fotolijst (1)
Standaard (1)
Netspanningsadapter (1)
Wisselpanelen (2) (alleen DPF-C70E)
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Garantie (1) (In sommige regio’s wordt geen garantie bij dit product geleverd.)
de netspanningsadapter aan op een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar en dichtbij is. Als er iets misgaat bij het gebruik
van de adapter, onderbreek dan onmiddellijk de stroomvoorziening door de netspanningsadapter uit het stopcontact te trekken.
 Druk na gebruik op de  (aan/standby)-toets om het toestel uit te schakelen, ontkoppel de netspanningsadapter uit de DC INaansluiting op het toestel, en haal de netspanningsadapter uit het stopcontact.
 Sluit de stekker van de netspanningsadapter niet kort met een metalen voorwerp. Als u dat doet, zou dat een storing tot gevolg
kunnen hebben.
 Gebruik de netspanningsadapter niet in een nauwe ruimte, zoals tussen een muur en een meubel.
 Koppel de netspanningsadapter niet los van de fotolijst terwijl de fotolijst is ingeschakeld. Anders kan de fotolijst beschadigd raken.
 De bijgeleverde netspanningsadapter is uitsluitend voor gebruik met deze fotolijst. Gebruik de adapter beslist niet voor andere
apparaten.
De diashow pauzeren (Weergave 1 afb.)
3 Stel de tijd op dezelfde manier in als de datum bij stap 2.
Opmerkingen bij de beschrijvingen in deze handleiding
De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding zijn van de DPF-C1000 tenzij anders wordt
vermeld. De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding zijn mogelijk niet dezelfde als die
welke werkelijk worden gebruikt of weergegeven.
Niet alle modellen van de digitale fotolijst zijn in alle landen en regio's verkrijgbaar.
De fabrieksinstelling voor de weergavestijl van datum of klok verschilt per land of regio.
Met "Geheugenkaart" bedoelen we in deze handleiding geheugenkaart of USB-geheugen, tenzij specifieke
uitleg voor elk wordt gegeven.
 Sluit
1 Druk op [MENU].

meerdere geheugenkaarten in de geheugenkaartsleuven / zijn geplaatst, werkt de fotolijst niet zoals het hoort.

Houd  (aan/standby) ingedrukt totdat de fotolijst wordt uitgeschakeld.
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart
Richt de label van geheugenkaarten naar de buitenzijde
Gat in het achterpaneel

4 mm
Meer dan 25 mm
ф5 mm
indeling van de tijdweergave kan worden geselecteerd.
AM/PM 12H: 12-uurs weergave
24H: 24-uurs weergave
U kunt instellen dat de fotolijst op een bepaald tijdstip in- of uitschakelt.
Behalve voor de Europese modellen:
Klokweergave
Geeft een klok met de huidige datum en tijd weer terwijl de afbeeldingen opeenvolgend worden weergegeven.
Instellen  Zie stap 3 en 4 van "De timer instellen" aan de ommezijde
Niet instellen  Druk op  om rechtsonder op het scherm
te
selecteren en druk dan op [ENTER].
Willek. weerg.
Toont afbeeldingen terwijl de verschillende stijlen en effecten voor de diashow worden afgewisseld.
10 mm
2 Schroef de schroeven (in de handel verkrijgbaar) in de wand.
Zorg dat de schroeven 2,5 mm tot 3 mm van de muur uitsteken.
Voor Europese modellen:
U kunt instellen dat de fotolijst op een bepaald tijdstip uitschakelt. (Auto
uit-instelling)
: De stroom wordt na 4 uur uitgeschakeld.
Ongeveer
2,5 mm – 3 mm
3 Hang de fotolijst aan de wand door de kop van de schroef in het gat aan de achterzijde van het
toestel te steken.

schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de wand. De schroeven kunnen eventueel beschadigd raken door het
type materiaal dat in de wand is gebruikt. Schroef de schroeven in een wandsteun of balk in de wand.
 Draai de schroeven stevig vast om te voorkomen dat de fotolijst valt.
 Neem, als u de geheugenkaart opnieuw wilt plaatsen, de fotolijst van de wand, neem de geheugenkaart vervolgens uit en plaats
deze weer terwijl de fotolijst op een stabiele ondergrond ligt.
 Verwijder de standaard voordat u de fotolijst aan de wand hangt.
 Sluit de DC-kabel van de netspanningsadapter op de fotolijst aan en hang de fotolijst aan de muur. Sluit de netspanningsadapter
dan aan op het stopcontact.
Klokstijl wijzigen
1 Druk op [MENU].
: De stroom wordt na 2 uur uitgeschakeld.
: De Auto uit-instelling wordt niet ingeschakeld.
Druk op  om rechtsonder op het scherm
[ENTER] ter bevestiging.
 Gebruik
Weergave meer afbeeldingen
Geeft meerdere afbeeldingen tegelijkertijd weer.
4 Stel desgewenst de timer in.
te selecteren en druk dan op
5 Selecteer de instelling voor de demonstratiemodus met /
en druk dan op [ENTER].
ON: De demonstratieweergave verschijnt.
OFF: De klokweergave verschijnt.
6 Druk op  om rechtsonder op het scherm
en druk dan op [ENTER].
2 Druk op / om
[ENTER].
(Klok) te selecteren en druk dan op
te selecteren
Hiermee zijn de begininstellingen voltooid.
Als de demonstratiemodus op [OFF] is ingesteld, wordt na enige tijd
automatisch de klok weergegeven.
3 Druk op / om de gewenste klok- of kalenderstijl te selecteren en druk op [ENTER].
 Vervolg
3 Plaats de poot van het wisselpaneel recht boven de opening van de fotolijst en druk het
Indexweergave bekijken
Er wordt een lijst met miniaturen van de afbeeldingen op de geheugenkaart weergegeven.

 Een
miniatuur is een kleine voorbeeldafbeelding van een foto die met een digitale camera is gemaakt.
wisselpaneel dan op zijn plaats.
Wist alle instellingen en keert terug naar de af-fabriek status.
Instellingen
initial.
Specificaties
Fotolijst
Modelnaam
LCD-scherm
1 Druk op [MENU].
(Index) te selecteren en druk dan op
[ENTER].
De timer instellen
1 Druk op [MENU], selecteer
(Instellingen) met / en druk
op [ENTER].
Effectief weergavegebied
4 Druk op de vier hoeken van het wisselpaneel tot ze vastklikken op de fotolijst.
Een enkele afbeelding weergeven (weergave 1 afb.)
Druk op / om de gewenste afbeelding op de indexweergave te selecteren en druk op [ENTER]. De
geselecteerde weergave van één afbeelding verschijnt.
De diashow begint zodra u op [ENTER] drukt tijdens de weergave van één afbeelding.
2 Selecteer
De menu-instellingen wijzigen
(Timer-instellingen) met / en druk op [ENTER].
3 Selecteer een in te stellen timer met /, druk dan op [ENTER].
: De stroom wordt automatisch uitgeschakeld nadat de interval die u hebt geselecteerd is verstreken
zonder bediening (Auto uit-instelling).
: Schakel de stroom in of uit na bepaalde tijd (Auto AAN/UIT-instelling).
1 Druk op [MENU].
4 Stel de tijd voor het inschakelen van de timer in.
2 Druk op / om
: De stroom wordt na 4 uur uitgeschakeld.
(Instellingen) te selecteren en druk dan
op [ENTER].
3 Wijzig de instellingen met / en [ENTER], volgens "Overzicht
van de menuopties".
terug naar het vorige scherm door
rechtsonder op het scherm te selecteren en druk dan op [ENTER].
336.960 beeldpunten
(480 × 3 (RGB) × 234
beeldpunten)
Beeldverhouding
weergave
16:10
4:3
16:10
16:10
Werkelijk
zichtbaar
formaat
23,4 cm/
9,2 inch
20,1 cm/
7,9 inch
16,2 cm/
6,4 inch
16,1 cm/6,4 inch
Totaal aantal
beeldpunten
1.628.748
beeldpunten
(914 × 3
(RGB) × 594
beeldpunten)
1.411.344
beeldpunten
(792 × 3
(RGB) × 594
beeldpunten)
1.012.464
beeldpunten
(712 × 3
(RGB) × 474
beeldpunten)
293.940 beeldpunten
(426 × 3 (RGB) × 230
beeldpunten)
Wisselt van afbeelding met een korte interval (ongeveer 10 seconden).
Wisselt van afbeelding met een lange interval (ongeveer 60 seconden).
te selecteren en druk dan
Weerg.mod.
Jaloezie (verticaal): Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een jaloezie verticaal
wordt neergelaten.
Jaloezie (horizontaal): Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een jaloezie
horizontaal wordt getrokken.
Druk op  om onderaan
te selecteren en druk dan op [ENTER].
5 Druk ter afsluiting op [MENU].
Auto uit-instelling en de Auto AAN/UIT-instelling kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. De als laatste ingestelde optie
krijgt voorrang.
Veeg: Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de huidige afbeelding van het
scherm wordt geveegd om de volgende afbeelding te onthullen.
1 Steek een lang, dun voorwerp zoals een speld in het gaatje rechtsonder aan de achterzijde van
Stelt de datum in. Selecteer
Stelt de tijd in. Selecteer
Er zijn geen gegevens op de "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart of het USB-geheugen
opgeslagen.
Het originele paneel kan worden vervangen door het meegeleverde wisselpaneel.
de fotolijst en til het voorpaneel op.
onderop op het scherm en druk dan op [ENTER].
onderop op het scherm en druk dan op [ENTER].
Dit is een bestand dat wordt ondersteund door de fotolijst. De gegevens van de
miniatuurafbeeldingen of de afbeeldingen zelf kunnen echter niet worden geopend.
 De
Een paneel verwisselen (alleen DPF-C70E)
Geschikt voor Exif 2.3
BMP
1, 4, 8, 16, 24, 32 bit Windowsindeling
RAW *2
SRF, SR2, ARW 2.2 (alleen voorbeeld)
8.000 × 6.000
Bestandssysteem
FAT12/16/32
Naam beeldbestand
DCF-indeling, 256 tekens, binnen 8ste hiërarchie
Maximaal aantal bestanden dat kan worden
gehanteerd
4.999 bestanden
Eisen die worden gesteld aan de netspanning
DC IN-aansluiting, DC 5 V
Stroomverbruik Met de
Bij maximale
netspannings- belasting
adapter
Normale stand
9,5 W
9,0 W
8,5 W
3,6 W
6,2 W
5,8 W
5,4 W
3,6 W
7,5 W
7,0 W
6,5 W
3,0 W
5 °C tot 35 °C
Met de standaard
uitgezet
Ongeveer 262,1 mm ×
180,6 mm ×
61,6 mm
Ongeveer 218,4 mm ×
172,4 mm ×
61,6 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
61,6 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
61,6 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
62,4 mm
Hangend aan de
muur
Ongeveer 262,1 mm ×
180,6 mm ×
27,3 mm
Ongeveer 218,4 mm ×
172,4 mm ×
27,3 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
27,3 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
27,3 mm
Ongeveer 188,8 mm ×
132,4 mm ×
28,5 mm
Gewicht
Ongeveer 515 g
Ongeveer 449 g
Ongeveer 283 g
Ongeveer 304 g
Ongeveer 317 g
Geleverde accessoires
Zie "Controleren of alle artikelen zijn inbegrepen" aan de voorzijde.
Netspanningsadapter
Modelnaam
AC-P5022
Eisen die worden
gesteld aan de
netspanning
AC100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Nominale
uitgangsspanning
DC 5 V, 2,2 A
Afmetingen (breedte/hoogte/diepte)
Ongeveer 79 mm × 34 mm × 65 mm
(exclusief uitstekende delen)
Gewicht
Ongeveer 105 g
Zie de label van de netspanningsadapter voor nadere bijzonderheden.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
*1Sommige bestanden zijn mogelijk niet geschikt vanwege de soort gegevens.
*2RAW-bestanden van een Sony α-camera worden als miniatuurvoorbeelden weergegeven.
*317 × 17 of meer zijn vereist. Een afbeelding met een aspectverhouding van 20:1 of meer zal misschien niet goed worden weergegeven. Zelfs als de
aspectverhouding minder is dan 20:1, kan er zich een probleem met de weergave voordoen bij miniaturen, de diashow of bij andere gelegenheden.
Over handelsmerken en licenties

Vervagen: Gaat over naar de volgende afbeelding door de huidige afbeelding te laten
vervagen en in te zoomen op de volgende afbeelding.
Willekeurig: Wisselt afbeeldingen af door willekeurig gebruik van bovenstaande vijf
effecten.
Dit is een JPEG-bestand dat op uw computer is gemaakt of het bestand heeft een indeling die niet
wordt ondersteund door de fotolijst.
TIFF
Maximale foto-elementen *3
Afmetingen
(breedte/hoogte/diepte)
Als een foutpictogram verschijnt
Betekenis/Oplossingen
Geschikt voor DCF 2.0, geschikt voor Exif 2.3, JFIF (Baseline JPEG met indeling 4:4:4,
4:2:2 of 4:2:0)
Bedrijfstemperatuur
Een afbeelding van een digitale camera die de Exif rotatietag niet ondersteunt bij opnamen in verticale richting, wordt
horizontaal weergegeven.
Als zich een fout voordoet, kan één van de volgende pictogrammen op het LCD-scherm van de fotolijst worden
weergegeven. Volg de bijbehorende hieronder beschreven aanwijzing voor het oplossen van het probleem.
JPEG
Zonder de
Bij maximale
netspannings- belasting
adapter
Een verticale afbeelding wordt horizontaal weergegeven.
Pictogram
Geeft een afbeelding op het hele scherm weer door de randen ten dele bij te snijden
zonder de beeldverhouding te wijzigen.
Middenkruis: Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de vorige afbeelding vanuit
het midden naar de vier hoeken wordt geduwd.
de netstekker wel goed in het stopcontact gestoken?
Steek de stekker er goed in.
de afbeeldingen weergegeven in de indexweergave?
Als de afbeelding wordt weergegeven in de indexweergave maar niet kan worden weergegeven als één enkele afbeelding,
kan het zijn dat het bestand van de afbeelding beschadigd is, ook al zijn de gegevens van het miniatuurvoorbeeld goed.
Een bestand dat niet geschikt is voor DCF kan misschien niet worden weergegeven met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
Als u het bestand op uw computer een naam hebt gegeven of een andere naam hebt gegeven en de bestandsnaam bevat
andere tekens dan de alfanumerieke tekens, wordt de afbeelding mogelijk niet weergegeven op de fotolijst.
Staat er op de geheugenkaart een map met een hiërarchie van meer dan 8 niveaus?
De fotolijst kan geen afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in een map met een hiërarchie van meer dan 8 niveaus.
Stel de tijd in waarop de stroom moet worden uitgeschakeld.
Druk op  om het uur of de minuten te selecteren en druk dan op [ENTER].
Druk op / om het getal te wijzigen en druk dan op [ENTER] om op te
slaan.
Toont een volledige afbeelding op het scherm. (Sommige afbeeldingen worden
weergegeven met zwarte marges aan de boven- en onderzijde en aan de linker- en
rechterzijde.)
Probeer, voordat u de fotolijst ter reparatie aanbiedt, de volgende aanwijzingen voor het oplossen van het probleem.
Vraag advies aan uw Sony-dealer of aan het Sony-servicecentrum als het probleem aanhoudt.
Worden
Wisselt van afbeelding met een gemiddelde interval (ongeveer 30 seconden).
Schakel de stroom na een bepaalde tijd automatisch uit door op  te drukken om
op [ENTER].
Als u dit niet wilt instellen, ga dan door naar stap .
Oplossen van problemen
Sommige afbeeldingen worden niet weergegeven.
Stel de tijd in waarop de stroom moet worden ingeschakeld.
Druk op  om het uur of de minuten te selecteren en druk dan op [ENTER].
Druk op / om het getal te wijzigen en druk dan op [ENTER] om op te
slaan.
Foto-interval
Helderheid LCD
instellingen
1.152.000
beeldpunten
(800 × 3
(RGB) × 480
beeldpunten)
"Memory Stick PRO" (Duo)-/SD-geheugenkaartsleuven
een geheugenkaart correct geplaatst?
Plaats een geheugenkaart correct.
Bevat de geheugenkaart afbeeldingen die zijn opgeslagen met een digitale camera of een ander apparaat?
Plaats een geheugenkaart met afbeeldingen.
Controleer welke bestandsindelingen kunnen worden weergegeven. (Zie "Specificaties".)
Is de bestandsindeling geschikt voor DCF?
Een bestand dat niet geschikt is voor DCF kan misschien niet worden weergegeven met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
Schakel de stroom na een bepaalde tijd automatisch in door op  te drukken
om
te selecteren en druk dan op [ENTER].
Als u dit niet wilt instellen, ga dan door naar stap .
Overzicht van de menuopties
Datum/
tijdinstell.
1.440.000
beeldpunten
(800 × 3
(RGB) × 600
beeldpunten)
Geschikte
bestandsindelingen *1
Is

Effect
1.843.200
beeldpunten
(1.024 × 3
(RGB) × 600
beeldpunten)
USB-connector (A TYPE, Hi-Speed USB)
Er worden geen afbeeldingen weergegeven op het scherm.
Auto AAN/UIT-instelling
4 Druk op [MENU] om het menu te sluiten.
Inst. Diashow
Totaal aantal
beeldpunten
20.000 uur (voordat helderheid van achtergrondverlichting wordt gehalveerd)
Schakel de fotolijst uit en schakel dan weer in.
: De Auto uit-instelling wordt niet ingeschakeld.
Druk op  om onderaan
te selecteren en druk dan op [ENTER].
De "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart of het USB-geheugen zijn beschadigd en onbruikbaar.
Gebruik een normale "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart of USB-geheugen.
, Cyber-shot,
, "Memory Stick" en
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
De logo's SD en SDHC zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
Alle andere bedrijven en productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Bovendien worden ™ en ® niet elke keer vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.

Er wordt een "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart of USB-geheugen gebruikt die niet geschikt is
voor de fotolijst.
Gebruik een "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart of USB-geheugen dat wordt ondersteund
door de fotolijst.
2 Verwijder het paneel.
Dimt de helderheid.
Stemt de helderheid af op gemiddeld niveau.
Vergroot de helderheid. Het scherm wordt zo helder mogelijk.
Timer
instellingen
Instelling
Demonstratiemodus
U kunt kiezen uit twee soorten voor de timer.
Voor bijzonderheden, zie "De timer instellen".
Homepage voor klantenondersteuning
Schakelt de demonstratieweergave in als er geen geheugenkaart is geplaatst.
Schakelt de klokweergave in als er geen geheugenkaart is geplaatst.
DPF-C70E
18 cm/7 inch, TFT active matrix
Aansluitingen Ingang/Uitgang
Er gebeurt niets, ook niet als u de bediening vanaf de fotolijst uitvoert.
: De stroom wordt na 2 uur uitgeschakeld.
DPF-C70A
18 cm/7 inch,
TFT active
matrix
Levensduur LCD-achtergrondverlichting
Is
Druk op / om een tijd te selecteren en druk dan op [ENTER].
DPF-C700
20,3 cm/8 inch,
TFT active
matrix
Aanvullende informatie
De fotolijst is niet ingeschakeld.
Auto uit-instelling
DPF-C800
26 cm/
10,1 inch, TFT
active matrix
Keert terug naar de menuweergave zonder te initialiseren.
2 Druk op / om
 Keer
DPF-C1000
LCD-paneel
De meest recente informatie over ondersteuning is beschikbaar op het volgende
homepage-adres:
http://www.sony.net/
Gedrukt met VOC (vluchtige organische verbinding) -vrije inkt op basis van plantaardige olie.

2011 Sony Corporation
Printed in China
Download PDF

advertising