Sony | DPF-D72 | Sony DPF-D72 Gebruiksaanwijzing

DPF-A72/E72/D72
1
De afstandsbediening klaar voor gebruik maken.
De geleverde lithiumbatterij (CR2025) is al in de afstandsbediening
geplaatst.
Trek vóór gebruik het beschermende vel naar buiten, zoals de
afbeelding laat zien.
Digitale Fotolijst
Lees Dit Eerst
De fotolijst wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker in het stopcontact steekt. Alleen als de fotolijst uitstaat terwijl de stekker van de
netspanningsadapter in het stopcontact zit, is stap 4 noodzakelijk.
1 Druk op de toets 1 (Aan/Standby).

Wanneer u de DPF-E72 gebruikt, licht het Sony-logo niet op.
Houd de fotolijst aangesloten op de netspanningsbron wanneer u de functie Auto AAN/UIT gebruikt.
Als u de fotolijst lange tijd niet aansluit op de stroomvoorziening, wordt de volgende instelling
teruggezet naar de instelling af-fabriek.
 de instelwaarde van [Datum-/tijdinstell.]
Beschermend vel
2
De fotolijst klaar voor gebruik maken.
Schroef de standaard die bij de fotolijst is geleverd stevig in het
schroefgat totdat de standaard niet meer draait (wanneer u de
fotolijst als een fotostandaard gebruikt).
5
Stel de actuele tijd in.
1 Druk op MENU.
4 Stel de actuele tijd in aan de hand van de aanwijzingen op het
scherm.
4-129-237-41(2)
2 Selecteer met  het tabblad (Instellingen).
3 Selecteer met  [Datum/tijd-instell.] en druk daarna op
De inhoud van het pakket controleren
Netspanningsadapter (1)
3
Aansluiten op de netspanning.
aansluiting aan de achterzijde van de fotolijst.
2 Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact.
Gebruiksaanwijzing (1)
De fotolijst wordt automatisch ingeschakeld.
Standaard (1)
1 Plaats een geheugenkaart stevig in de bijbehorende sleuf.
Het lampje Lezen/Schrijven knippert wanneer de
geheugenkaart goed is ingezet. Controleer de labelzijde van
de geheugenkaart en zet de geheugenkaart opnieuw in als
het lampje Lezen/Schrijven niet knippert.
De status van elk van de geheugenkaarten is als volgt.
CompactFlash-kaart
(Alleen DPF-D72)
xDPicture Card
Naar de aansluiting DC IN 5 V
Garantie (1)
(In sommige regio's wordt geen garantie
bijgeleverd.)
 Tips
De illustraties in deze handleiding zijn van de DPFD72.
De DPF-A72/E72 zijn niet voorzien van de sleuf voor
de CompactFlash/Microdrive-.
De schermafbeeldingen zijn ook van de DPF-D72 en
kunnen verschillen van die van de DPP-A72/E72.
DC-stekker
SD-geheugenkaart
Naar stopcontact
DC-kabel
Hoofdeenheid
netspanningsadapter
.
6
Leest dit eerst (deze handleiding) (1)
Uitwisselbaar paneel (2) (Alleen DPF-E72)
Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
1 Steek de stekker van de netspanningsadapter in de DC IN 5 V-
Afstandsbediening (1)


Deze brochure geeft uitleg over voorbereidingen en eenvoudige
procedures voor het bekijken van afbeeldingen.
Lees de gebruiksaanwijzing die ook is geleverd, als u wilt kunnen
genieten van een uiteenlopende reeks van beeldopties of als u uw
fotolijst aan uw wensen wilt aanpassen.
Digitale fotolijst (1)
 Tips
Het stand-by-lampje wordt groen en het Sony-logo op het
voorpaneel gaat branden.
Welkom bij de Sony DPF-A72/E72/D72 Digitale Fotolijst.
© 2009 Sony Corporation Printed in China
4
Zet de fotolijst aan.
Netspanningsstekker
"Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
 Opmerking


Alle geheugenkaarten hebben een achterzijde en een voorzijde en moeten in een bepaalde richting
worden ingezet. Raadpleeg de volgende illustratie en plaats de geheugenkaart waarbij u goed kijkt naar
de vorm en er goed oplet dat u de juiste sleuf gebruikt.
Er kan een storing optreden als u de geheugenkaart in de verkeerde richting inzet.
Plaats niet tegelijkertijd meerdere geheugenkaarten in de sleuven A, B of de CompactFlash-kaart/
Microdrive-sleuf (alleen DPF-D72). Als meerdere geheugenkaarten zijn geplaatst, werkt de fotolijst niet
goed.
2 De diavoorstelling van de geheugenkaart die u hebt ingezet, start
automatisch.
U kunt van een uiteenlopende reeks stijlen voor de
diavoorstelling genieten. ()
Het weergavescherm
Laten we de diverse functies eens
gebruiken
Gebruik maken van de fotolijst met een ander apparaat
U kunt een aansluiting maken met een computer en afbeeldingen
uit het interne geheugen van de fotolijst op de computer bekijken
en afbeeldingen naar de computer kopiëren en u kunt afbeeldingen
vanaf de computer naar de fotolijst kopiëren.
Raadpleeg "Een andere weergave kiezen" in de gebruiksaanwijzing.
Weergave Klok en Kalender
1
Weergave indexafbeeldingen
Druk op VIEW MODE (WEERGAVEMODUS).
Raadpleeg "Een extern apparaat dat is aangesloten op de fotolijst bedienden" in de
gebruiksaanwijzing.
Het scherm weergavestand verschijnt.
 Opmerking
U kunt niet in het menu aan de instellingen werken wanneer u de klok en de kalender op het scherm toont.
Diavoorstelling
2
 Tip
De lijst volgorde van de afbeeldingen is dezelfde als de volgorde die u hebt geselecteerd in [Lijstvolgorde] in
[Alg. Instelling.].
Stand weergave één enkele afbeelding
Selecteer de groep van uw keuze.
Druk op (Klok en kalender), (Diashow), (Index) of
(Eén Afbeeld.) op de afstandsbediening. Of verplaats met
 de cursor naar het groepsgebied en selecteer daarna
met  op de fotolijst de groep van uw keuze.
 Tips



De weergavevolgorde van de afbeeldingen is dezelfde als de volgorde die u hebt geselecteerd in
[Lijstvolgorde] in [Alg. Instelling.].
Raadpleeg "Veranderen van de instellingen" in de gebruiksaanwijzing.
Wanneer u [Tijdmachine] selecteert als stand voor de diavoorstelling (Alleen DPF-D72), wordt de dag dat
de afbeelding is geschoten of de dag dat het bestand is bijgewerkt, getoond.
Over de weergavestand
U kunt de fotolijst in de stand Portret of Landschap zetten door de fotolijst te draaien zonder
de standaard te verplaatsen. U kunt deze functie ook gebruiken wanneer u de fotolijst aan
de wand hangt.
Diverse functies (Instellen met behulp van de MENU-toets)
De Autoweerg. stand instellen
1 Druk op MENU.
2 Selecteer met  het tabblad
(Instellingen).
 Tip
3 Druk op  om [Alg. Instelling.] te selecteren en druk op
Selecteer de stijl van uw keuze.
Selecteer met  de stijl van uw keuze en druk daarna op
.
Raadpleeg "Afbeelding en toevoegen aan het
interne geheugen" in de gebruiksaanwijzing.
Auto Aan/Uit
De illustratie van de afbeelding is de schermweergavestand van de klok en kalender. Diashow, index en
één afbeelding hebben ieder een schermweergavestand.
3
Afbeelding toevoegen aan het interne
geheugen
.
Selecteer dan met  [Aan] in [Autoweerg.stand] en druk
op .
Wanneer de fotolijst in de portretstand is gezet, wordt de afbeelding ook automatisch in de
juiste stand gedraaid.
Raadpleeg "De instellingen van de functie Auto
Aan/Uit wijzigen" in de gebruiksaanwijzing.
(Dit venster wordt alleen weergegeven wanneer u de
DPF-D72. gebruikt.)
Veranderen van de instellingen
Raadpleeg "Veranderen van de instellingen" in de
gebruiksaanwijzing.
 Opmerkingen




Controleer of de standaard stabiel staat. Als u de standaard niet goed neerzet, kan de fotolijst
omvallen.
Berg de standaard op in de opbergsleuf wanneer u de fotolijst aan de wand hangt.
Wanneer de fotolijst in de portretstand is gedraaid, gaat het Sony-logo niet branden (Alleen
DPF-A72/D72).
De fotolijst neemt de stand van afbeeldingen niet waar en draait de afbeeldingen niet indien [Alg.
Instelling.]-[Autoweerg.stand] op het tabblad (Instellingen) op [Uit] is gezet.
Download PDF

advertising