Sony | DCR-SX45E | Sony DCR-SX45E SX45E Standard Definition flash memory camcorder Gebruiksaanwijzing

Klik
Inhoud
"Handycam"-handboek
DCR-SX45E/SX65E/SX85E
Handige opnametechnieken
Index
 2011 Sony Corporation
4-264-742-52(1)
NL
Gebruik van het "Handycam"-handboek
Inhoud
U vindt volledige informatie over het gebruik van uw camcorder in dit "Handycam"handboek. Lees het "Handycam"-handboek door naast de Bedieningshandleiding (een
afzonderlijk document). Informatie over het gebruik van uw camcorder terwijl deze is
aangesloten op een computer, is ook beschikbaar in de Bedieningshandleiding en de "PMB
Help" die de Help van de bijgeleverde "PMB (Picture Motion Browser)"-software is.
Snel informatie zoeken
Klik op een item aan de rechterkant van elke pagina en u gaat naar de pagina voor dat item.
Handige opnametechnieken
 Klik hier.


U kunt een item op trefwoord zoeken met Adobe Reader. Raadpleeg de Help van Adobe Reader voor tips
voor het gebruik van Adobe Reader.
U kunt het "Handycam"-handboek afdrukken.
Index
NL
Lees dit eerst
Ingebouwde USB-kabel
Bijgeleverde accessoires


Menu-items, LCD-scherm en lens

Sluit hierop de Ingebouwde USB-kabel (p. 13)
aan als de Ingebouwde USB-kabel niet lang
genoeg is.

Oplaadbare accu NP-FV30 (1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)

 "PMB"


"Bedieningshandleiding" (1)
De "PMB Portable"-software is vooraf geladen
op de camcorder (p. 47).
Zie pagina 18 voor de geheugenkaart die u met
deze camcorder kunt gebruiken.
Zwarte stipjes
Gebruik van de camcorder

Een menu-item dat grijs wordt weergegeven,
is niet beschikbaar bij de huidige opname- of
weergaveomstandigheden.
Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, waardoor minstens 99,99%
van de pixels voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er zwarte en/of heldere stipjes
(wit, rood, blauw of groen) verschijnen op
het LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op
fabricagefouten en hebben geen enkele invloed
op de opnamen.
Handige opnametechnieken
(software, inclusief "PMB Help")
(PDF)
 "Handycam"-handboek

De camcorder is niet stofdicht en is niet
druppel- of waterbestendig. Zie "Informatie
over de bediening van uw camcorder" (p. 91).
Inhoud
De cijfers tussen ( ) staan voor het
bijgeleverde aantal.
 Netspanningsadapter (1)
 Netsnoer (1)
 A/V-kabel (1) 
 Kabel voor ondersteuning van de USBaansluiting (1) 
Witte, rode, blauwe of groene stipjes
Houd de camcorder niet vast bij de volgende
onderdelen of bij de afdekkingen van de
aansluitingen.

LCD-scherm

Als het LCD-scherm en de lens langdurig
worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen
deze worden beschadigd.
Richt de camcorder nooit direct naar de zon.
Als u dit wel doet, kan dit een storing van de
camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen
op als het licht niet fel is, zoals tijdens de
schemering.

NL
De schermkaders in de plaatselijke taal worden
gebruikt om de bedieningsprocedures te
illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal
voordat u de camcorder gebruikt (p. 16).
Index
De taalinstelling wijzigen
Accu
Opnemen




Opmerking over de temperatuur van
de camcorder/accu





Beelden die op uw camcorder zijn opgenomen
worden mogelijk niet correct afgespeeld op
andere apparatuur.
Omgekeerd worden beelden die op andere
apparatuur opgenomen zijn mogelijk niet
correct afgespeeld op deze camcorder.
Films die zijn opgenomen op SDgeheugenkaarten, kunnen niet worden
afgespeeld op AV-apparatuur van andere
fabrikanten.
Probeer de opnamemedia van de camcorder
niet te formatteren met behulp van een
computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk
dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst
bij het aansluiten van uw camcorder op een
ander apparaat door middel van een kabel. Als
u de stekker met kracht in de aansluiting duwt,
beschadigt u de terminal en kan dit een defect
op uw camcorder veroorzaken.
Sluit het LCD-scherm niet terwijl de camcorder
is ingeschakeld en aangesloten op USB. De
opgenomen films of foto's kunnen verloren
gaan.
Als u geen beelden kunt opnemen/
afspelen, voert u [MEDIA FORMATT.] uit

Sla al uw opnamen regelmatig op externe
media op om te vermijden dat ze verloren
gaan. Sla beeldgegevens op een disc op zoals
een DVD-R met behulp van de computer. U
kunt uw beeldgegevens ook opslaan met een
videorecorder of een DVD/HDD-recorder,
enzovoort (p. 52).
NL
Als u het opnemen/wissen van beelden
langdurig herhaalt, raken de gegevens op het
opnamemedium gefragmenteerd. Beelden
kunnen niet worden opgeslagen of opgenomen.
In dit geval moet u de beelden eerst op een
extern medium opslaan en vervolgens [MEDIA
(MENU)
FORMATT.] uitvoeren door
 [Overige wrgvn.]  [MEDIA FORMATT.]
[MEDIA BEHEREN]) 
(in de categorie
het gewenste medium (DCR-SX65E/SX85E) 
aan te raken.
[JA]  [JA] 
Index
Sla al uw opgenomen beelden op

Wanneer de camcorder of de accu heel
warm of koud wordt, kan er mogelijk niet
worden opgenomen of afgespeeld doordat er
in die situaties beveiligingsfuncties worden
geactiveerd. In dit geval wordt een aanduiding
weergegeven op het LCD-scherm (p. 81).
Wanneer de camcorder is aangesloten
op een computer of accessoires
Opmerking over afspelen

Verwijder de accu of netspanningsadapter na
het uitschakelen van de camcorder.
Koppel de netspanningsadapter los van de
camcorder. Houd hierbij zowel de camcorder
als de stekker vast.
Handige opnametechnieken


Inhoud

Opmerkingen bij de accu/
netspanningsadapter
Wanneer u een geheugenkaart voor het
eerst gebruikt met de camcorder, kunt u de
geheugenkaart het beste eerst formatteren met
de (p. 71) zodat de geheugenkaart goed werkt.
Als u de geheugenkaart formatteert, worden
alle gegevens op de geheugenkaart verwijderd
en kunnen deze niet meer worden hersteld.
Sla belangrijke gegevens van tevoren op een
computer, enzovoort op.
Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het beeld
en het geluid zonder problemen worden
opgenomen.
De inhoud van opnamen wordt niet vergoed,
zelfs niet als er niet kan worden opgenomen
of weergegeven wegens een storing van de
camcorder, problemen met de opslagmedia,
enzovoort.
Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk
van het land/de regio. Als u de opnamen van
deze camcorder wilt bekijken op een televisie,
moet u een televisie met het PAL-kleursysteem
hebben.
Televisieprogramma's, films, videobanden en
ander beeldmateriaal zijn mogelijk beschermd
door auteursrechten. Het opnemen van
dergelijk materiaal zonder toestemming kan
een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake
auteursrechten.
Carl Zeiss-lens


Uw camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens die gezamenlijk is ontwikkeld door
Carl Zeiss in Duitsland en Sony Corporation,
en zorgt voor een superieure beeldkwaliteit.
De lens gebruikt het MTF-meetsysteem
voor videocamera's en staat garant voor de
kenmerkende hoge kwaliteit van een Carl
Zeiss-lens.
MTF= Modulation Transfer Function.
De waarde geeft aan hoeveel licht van een
onderwerp in de lens valt.
Opnamemedia Capaciteit van
het interne
opnamemedium
DCR-SX45E Geheugenkaart 

Opmerkingen bij het gebruik

Wij raden u aan originele Sony-accessoires te
gebruiken.
De beschikbaarheid van dergelijke producten is
afhankelijk van het land/de regio.
De beelden, illustraties en
schermweergaven in deze handleiding


De beelden die in deze handleiding ter
illustratie worden gebruikt, zijn opgenomen
met een digitale camera en kunnen
bijgevolg verschillen van de beelden en
schermaanduidingen van uw camcorder.
Bovendien worden de illustraties van uw
camcorder en de schermaanduidingen
overdreven of vereenvoudigd weergegeven om
deze duidelijker te maken.
In deze handleiding worden het interne
geheugen (DCR-SX65E/SX85E) van
uw camcorder en de geheugenkaart
"opnamemedia" genoemd.
Ontwerp en specificaties van uw camcorder en
accessoires kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

Voer de volgende handelingen niet uit. Indien u
dit toch doet, kan het opnamemedium worden
beschadigd, kunnen opgenomen beelden
mogelijk niet worden afgespeeld of gewist
worden of kunnen andere defecten optreden.
 De geheugenkaart verwijderen wanneer het
toegangslampje (p. 19) brandt of knippert
 De accu of netspanningsadapter verwijderen
uit de camcorder of de camcorder blootstellen
aan schokken of trillingen wanneer de
(film)/ (foto)-lampjes (p. 15) of het
toegangslampje (p. 19) branden of knipperen
Zorg ervoor dat de camcorder nergens tegenaan
stoot bij gebruik van een schouderriem (los
verkrijgbaar).
Handige opnametechnieken

Inhoud
4 GB
DCR-SX65E Intern
DCR-SX85E geheugen +
16 GB
geheugenkaart
Opmerkingen bij optionele accessoires

De belangrijkste verschillen in de specificaties
van deze reeks zijn:
Controleer de modelnaam van uw
camcorder

Index
De modelnaam wordt in deze handleiding
weergegeven wanneer voor verschillende
modellen verschillende specificaties gelden.
Controleer daarom de modelnaam op de
onderkant van uw camcorder.
NL
Werkwijze
Aan de slag (p. 12)
Bereid de stroombron en het opnamemedium voor.
Inhoud
Films en foto's opnemen (p. 20)
Films opnemen  p. 21
 De opnamemodus wijzigen (p. 25)
 Verwachte opnametijd (MEDIA-INFO, p. 71)
Foto's opnemen  p. 22
Afspelen op de camcorder  p. 27
Beelden weergeven op een televisiescherm  p. 33
Beelden opslaan
Handige opnametechnieken
Films en foto's afspelen
Films en foto's opslaan met een computer
Films en foto's opslaan op een extern medium  p. 49
Beelden opslaan met een DVD-writer/-recorder  p. 52
Films en foto's verwijderen (p. 35)
NL
Index
Als u de beeldgegevens verwijdert die op uw computer of een disc
zijn opgeslagen, kunt u weer nieuwe beelden opslaan op de vrije
ruimte op het medium.
Tips voor geslaagde opnamen
 Voor goede opnameresultaten
Uw camcorder stabiliseren
Inhoud
Houd uw bovenlichaam rechtop en uw armen dicht tegen uw
lichaam terwijl u de camcorder bedient.
De SteadyShot-functie compenseert voor cameratrillingen, maar
toch moet u de camcorder zo stil mogelijk houden.
Vloeiend zoomen
Zoom langzaam en vloeiend in en uit. Gebruik de zoom ook niet
te veel. Wanneer u te veel zoomt, zal de kijker al snel vermoeid
raken bij het bekijken van uw opnamen.
Films benadrukken met spraak
Handige opnametechnieken
Zorg voor een ruimtegevoel
Gebruik de pantechniek. Neem een stabiele houding aan en
beweeg de camcorder horizontaal door uw bovenlichaam traag
te draaien. Blijf aan het eind van de zwenkbeweging nog wat
stilstaan om de scène stabiel te laten ogen.
Let op het geluid dat wordt opgenomen terwijl u films opneemt.
Beschrijf het onderwerp of praat met het onderwerp tijdens het
opnemen.
Streef naar een evenwichtig stemvolume. U bevindt zich immers
dichter bij de microfoon dan het onderwerp.
Gebruik van accessoires
NL
Index
Maak zo nodig gebruik van camcorderaccessoires.
Met een statief kunt u bijvoorbeeld intervalopnamen maken
of onderwerpen opnemen bij zwak licht, zoals vuurwerk of
nachtscènes. Neem altijd reserveaccu's mee zodat u niet het
risico loopt dat u niet meer kunt opnemen vanwege een lege
accu.
 Handige opnametechnieken
Prachtige opnamen maken zonder
ingewikkelde instellingen
Opnemen in een ruimte met weinig
licht
Close-upopname van bloemen
Schitterende opnamen van vuurwerk
of een zonsondergang
INTELLIGENT AUTO (24)
VIDEOLAMP (26)
Inhoud
PORTRET (62)
TELEMACRO (65)
VUURWERK (62)
ZONSOP&ONDERG. (62)
Scherpstellen op het kind links op het
scherm
SPORT (62)
SPOTFOCUS (64)
SPOTMTR/FOCUS (64)
Handige opnametechnieken
Uw golfswing bestuderen
Index
NL
Inhoud
Inhoud
Gebruik van het "Handycam"-handboek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Snel informatie zoeken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lees dit eerst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opmerkingen bij het gebruik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Werkwijze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tips voor geslaagde opnamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aan de slag
12
15
16
17
17
17
18
Opnemen/afspelen
NL
20
21
22
24
24
24
25
26
26
27
30
30
30
31
31
32
33
Index
Opnemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films opnemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foto's opnemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handige functies voor het opnemen van films en foto's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In-/uitzoomen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch betere opnamen maken (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De opnamestand selecteren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van de VIDEOLAMP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnemen in de spiegelstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspelen op de camcorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handige functies voor het afspelen van films en foto's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden zoeken op datum (Datumindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar een gewenste scène per miniatuur (Filmrolindex).. . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar een gewenste scène per gezicht (Gezichtsindex).. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van de weergavezoom bij foto's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een reeks foto's weergeven (diavoorstelling).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden weergeven op een televisiescherm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handige opnametechnieken
Stap 1: de accu opladen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: de stroom inschakelen en de datum en tijd instellen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taalinstelling wijzigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: het opnamemedium voorbereiden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het opnamemedium voor films selecteren (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . .
Het opnamemedium voor foto's selecteren (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . .
Een geheugenkaart plaatsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw camcorder optimaal benutten
35
37
38
39
40
40
41
42
42
42
Inhoud
Films en foto's verwijderen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opgenomen films en foto's beveiligen (Beveiligen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een film splitsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een foto vastleggen uit een film (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto's vanaf het interne opnamemedium kopiëren naar een
geheugenkaart (DCR-SX65E/SX85E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films kopiëren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foto's kopiëren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afspeellijst gebruiken voor films.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afspeellijst maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afspeellijst afspelen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto's opslaan met een computer
44
45
46
47
47
47
48
Beelden opslaan met een extern apparaat
Beelden opslaan op een extern medium (DIRECT KOPIËREN).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een disc maken met een DVD-writer, ‑recorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een disc maken met de speciale DVD-writer, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Een disc maken met een andere DVD-writer, enzovoort dan
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een disc maken met een recorder, enzovoort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
52
52
Handige opnametechnieken
Disc maken met één druk (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto's importeren naar een computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disc maken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden uploaden naar een mediaservice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"PMB Portable" starten (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"PMB Portable" starten (Macintosh).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen over "PMB Portable".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
Uw camcorder aanpassen
NL
10
57
57
58
59
60
62
66
68
69
70
71
71
Index
De menu's gebruiken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu's bedienen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van MIJN MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van het
Menulijsten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HANDMATIGE INST. (aan te passen items voor scèneomstandigheden).. . . . . . . .
VASTLEGINSTELL. (items voor aangepaste opnamen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOTO-INSTELL. (items voor het opnemen van foto's).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AFSPELEN (items voor weergave).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BWRK (items om te bewerken).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVERIG (items voor andere instellingen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIA BEHEREN (items voor opnamemedia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALGEMENE INST. (andere instelitems). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Aanvullende informatie
76
81
85
85
85
86
87
89
89
90
91
Inhoud
Problemen oplossen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnose/waarschuwingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnameduur van films/aantal opneembare foto's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwachte opname- en afspeelduur met een accu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwachte opnameduur voor films.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwacht aantal opneembare foto's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De camcorder gebruiken in het buitenland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de geheugenkaart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de "InfoLITHIUM"-accu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de bediening van uw camcorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslag
Handige opnametechnieken
Aanduidingen op het scherm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Onderdelen en bedieningselementen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Index
NL
11
Aan de slag
Stap 1: de accu opladen
CHG (opladen)lampje
Inhoud
Accu
DC IN-aansluiting
Stekker
Naar het
stopcontact
U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (V-reeks) opladen nadat u deze in de camcorder hebt
geplaatst.
 Opmerkingen
U kunt geen andere accu dan de "InfoLITHIUM"-accu van de V-reeks in uw camcorder plaatsen.

1
2
3
Schakel uw camcorder uit door het LCD-scherm te sluiten.
Handige opnametechnieken
Netspanningsadapter
Netsnoer
Bevestig de accu door deze in de richting van de pijl te schuiven totdat de
accu vastklikt.
Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op de camcorder en
het stopcontact.

Koppel de netspanningsadapter los van de DC IN-aansluiting op uw
camcorder wanneer de accu is opgeladen.
NL
12
Index
4
Lijn de -markering op de stekker uit met die op de DC IN-aansluiting.
Het CHG (opladen)-lampje gaat branden en het opladen begint. Het CHG (opladen)lampje dooft als de accu volledig is opgeladen.
Opladen met een computer
Deze functie is handig als u de netspanningsadapter niet bij de hand hebt.
Schakel de camcorder uit en bevestig de accu.
Sluit de camcorder met de Ingebouwde USB-kabel aan op de computer die is ingeschakeld.
Inhoud
Wanneer het opladen is voltooid, verbreekt u de USB-aansluiting tussen de camcorder en
de computer.
 Opmerkingen
Een juiste werking met alle computers kan niet worden gegarandeerd.
 Voor aangepaste of zelfgebouwde computers kan niet worden gegarandeerd dat het opladen van de accu
of de verbinding correct werkt. Afhankelijk van het type USB-apparaat dat wordt gebruikt, werkt het
opladen mogelijk niet correct.
 Als u de camcorder aansluit op een notebookcomputer die niet is aangesloten op een stroombron, kan de
accu van de notebookcomputer snel leeg lopen. In dit geval moet u uw camcorder niet te lang aangesloten
laten.



Handige opnametechnieken
Tips
U kunt de camcorder opladen door de Ingebouwde USB-kabel aan te sluiten op het stopcontact met
de netspanningsadapter voor opladen via USB AC-U501AD/AC-U50AG (los verkrijgbaar). U kunt de
draagbare voeding CP-AH2R/CP-AL van Sony (los verkrijgbaar) niet gebruiken.
De netspanningsadapter voor opladen via USB is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
Het CHG (opladen)-lampje gaat mogelijk niet branden als de accu bijna leeg is. In dit geval moet u
opladen met de netspanningsadapter.


Oplaadduur
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als u een volledig ontladen accu volledig wilt
opladen.
Accu
155
195
390
315
600
1050
Duur gemeten wanneer de camcorder wordt gebruikt bij 25 C.
10 C tot 30 C wordt aanbevolen.
* Wanneer de Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting niet wordt gebruikt

Tips
Zie pagina 85 voor meer informatie over opname- en weergavetijd.


NL
13
Index
NP-FV30
(bijgeleverd)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Oplaadduur
Netspanningsadapter Ingebouwde USBkabel*
115
155

Wanneer de camcorder is ingeschakeld, kunt u controleren hoeveel accucapaciteit er nog overblijft met de
aanduiding voor resterende acculading linksboven op het LCD-scherm.
De accu verwijderen
Sluit het LCD-scherm. Verschuif de BATT-ontgrendeling (accu) () en verwijder de accu
().
Inhoud
Een stopcontact als stroombron gebruiken
Maak dezelfde aansluitingen als bij "Stap 1: de accu opladen". De accu ontlaadt niet, ook niet
als deze in de camcorder is geplaatst.
Accu opladen in het buitenland
 Opmerkingen
Gebruik geen elektronische transformator.

Opmerkingen over de accu



Wanneer u de accu verwijdert of de netspanningsadapter loskoppelt, moet u eerst het LCD-scherm
(film)/ (foto)-lampjes (p. 15) en het toegangslampje (p. 19) zijn
sluiten en controleren of de
uitgeschakeld.
Het CHG (opladen)-lampje knippert tijdens het laden in de volgende gevallen:
 De accu is niet correct in de camcorder geplaatst.
 De accu is beschadigd.
 De temperatuur van de accu is laag.
Verwijder de accu uit de camcorder en leg deze op een warme plek.
 De temperatuur van de accu is hoog.
Verwijder de accu uit de camcorder en leg deze op een koele plek.
De camcorder wordt standaard automatisch uitgeschakeld wanneer deze ongeveer 5 minuten niet wordt
bediend om de accu te sparen ([AUTOM. UIT], p. 74).
Handige opnametechnieken
U kunt de accu met de bijgeleverde netspanningsadapter opladen in alle landen/regio's met
een netspanning van 100 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz.
Opmerkingen over de netspanningsadapter


Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder
gebruikt.
Plaats de netspanningsadapter niet op een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel.
Zorg ervoor dat u de stekker van de netspanningsadapter en het contactpunt van de accu niet kortsluit
met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.
NL
14
Index

Stap 2: de stroom inschakelen en de datum en
tijd instellen
1
Open het LCD-scherm van de camcorder.

Als u de camcorder wilt inschakelen wanneer het LCD-scherm is geopend, drukt u op POWER.
POWER-toets
Inhoud
De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop wordt geopend.
MODE-lampje
/
en raak
Raak de toets op het
LCD-scherm aan.

Handige opnametechnieken
2
Selecteer de gewenste geografische regio met
[VOLGENDE] aan.
Als u de datum en tijd opnieuw wilt instellen, raakt u
(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[ALGEMENE INST.])  [KLOK INSTEL.] aan. Als een
[KLOK/ TAALINS.] (bij de categorie
/
aan tot het item verschijnt.
item niet op het scherm verschijnt, raakt u
Index
NL
15
3
Stel [ZOMERTIJD], datum en tijd in en raak
aan.
De klok begint te lopen.

Als u [ZOMERTIJD] instelt op [AAN], gaat de klok 1 uur vooruit.
Inhoud
 Opmerkingen
De datum en tijd verschijnen niet tijdens het opnemen maar worden automatisch opgenomen op het
opnamemedium en kunnen worden weergegeven tijdens het afspelen. Als u de datum en tijd wilt
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [AFSPEELINSTELL.] (bij de categorie
weergeven, raakt u
[AFSPELEN])  [GEGEVENSCODE]  [DATUM/TIJD] 


aan.
 U kunt de bewerkingspieptonen uitschakelen door
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [INS.
[ALGEMENE INST.])  [PIEPTOON]  [UIT] 

GELUID/WRGV] (bij de categorie

aan te raken.
 Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed werken, moet u het aanraakscherm kalibreren (p. 92).

Sluit het LCD-scherm. Het (film)-lampje knippert gedurende enkele seconden, waarna het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Tips
U kunt de camcorder ook uitschakelen door te drukken op POWER.
Als [AAN/UIT VIA LCD] (p. 74) is ingesteld op [UIT], schakelt u de camcorder uit door te drukken op
POWER.



Handige opnametechnieken
Het apparaat uitschakelen
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermkaders aanpassen zodat berichten in een bepaalde taal worden weergegeven.
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [KLOK/ TAALINS.] (bij de categorie
Raak
[ALGEMENE INST.])  [ TAALINSTELL.]  de gewenste taal 


aan.
Index
NL
16
Stap 3: het opnamemedium voorbereiden
De opnamemedia die kunnen worden gebruikt, variëren afhankelijk het model van uw
camcorder. De volgende pictogrammen worden weergegeven op het scherm van uw
camcorder.
Inhoud
DCR-SX45E:
Geheugenkaart
DCR-SX65E/SX85E:
*
Intern geheugen
Geheugenkaart
* Standaard worden zowel films als foto's opgeslagen op dit opnamemedium. U kunt opnemen, afspelen en
bewerken op het gekozen medium.
Tips
Zie pagina 85 voor de opnameduur van films.
Zie pagina 86 voor het aantal foto's dat kan worden opgenomen.



 Raak
categorie
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [MEDIA-INSTELL.] (bij de
[MEDIA BEHEREN])  [FILMMEDIA INST.] aan.
Het scherm [FILMMEDIA INST.] wordt weergegeven.
 Raak het gewenste opnamemedium aan.
Handige opnametechnieken
Het opnamemedium voor films selecteren (DCR-SX65E/SX85E)
 Raak [JA] 
aan.
Het opnamemedium is gewijzigd.
Het opnamemedium voor foto's selecteren (DCR-SX65E/SX85E)
 Raak
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [MEDIA-INSTELL.] (bij de
[MEDIA BEHEREN])  [FOTOMEDIA INST.] aan.
Het scherm [FOTOMEDIA INST.] wordt weergegeven.
 Raak het gewenste opnamemedium aan.
NL
17
Index
categorie
 Raak [JA] 
aan.
Het opnamemedium is gewijzigd.
De instellingen voor opnamemedia controleren
Pictogram opnamemedium

Inhoud
Tijdens het opnemen in de filmopnamestand of de foto-opnamestand wordt het pictogram
van het opnamemedium weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.
Het pictogram dat op het LCD-scherm wordt weergegeven, is afhankelijk van de camcorder die u
gebruikt.
Een geheugenkaart plaatsen
 Opmerkingen
Zet het opnamemedium op [GEHEUGENKAART] om films en/of foto's op te nemen op een
geheugenkaart (DCR-SX65E/SX85E).





Alleen "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-geheugenkaarten (klasse 2 of
sneller), SDHC-geheugenkaarten (klasse 2 of sneller) en SDXC-geheugenkaarten (klasse 2 of sneller)
kunnen worden gebruikt met deze camcorder. Een correcte werking met alle geheugenkaarten wordt niet
gegarandeerd.
"Memory Stick PRO Duo" van maximaal 32 GB en SD-geheugenkaarten van maximaal 64 GB werden
getest en kunnen worden gebruikt met deze camcorder.
Voor het opnemen van films op "Memory Stick PRO Duo" kunt u het beste een "Memory Stick PRO
Duo" van 512 MB of meer gebruiken.
In deze handleiding worden "Memory Stick PRO Duo" en "Memory Stick PRO-HG Duo" "Memory
Stick PRO Duo" genoemd en worden SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en SDXCgeheugenkaarten SD-geheugenkaarten genoemd.
 Opmerkingen
MultiMediaCard kan niet worden gebruikt.
 Beelden die opgenomen zijn op SDXC-geheugenkaarten kunnen niet worden afgespeeld op of
geïmporteerd naar computers die niet compatibel zijn met exFAT*, AV-componenten, enzovoort
die via USB-kabel op deze camcorder worden aangesloten. Controleer van tevoren of de aangesloten
apparatuur compatibel is met exFAT. Als u een apparaat aansluit dat niet compatibel is met exFAT, wordt
het initialisatiescherm mogelijk weergegeven. Voer de initialisatie nooit uit, anders gaan alle opgeslagen
gegevens verloren.
* exFAT is het bestandssysteem dat wordt gebruikt bij SDXC-geheugenkaarten.
Handige opnametechnieken
Soorten geheugenkaart die u met uw camcorder kunt gebruiken

Index
NL
18
Formaten van geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt met de camcorder

Inhoud

Alleen een "Memory Stick Duo" die ongeveer half zo groot is als een standaard "Memory Stick" en SDgeheugenkaarten van standaardformaat kunnen worden gebruikt.
Plak geen etiket, enzovoort op een geheugenkaart of geheugenkaartadapter. Hierdoor kan de werking
worden verstoord.
Open het klepje, houd het afgeknipte hoekje van de geheugenkaart in de
richting die in de afbeelding wordt weergegeven en plaats de geheugenkaart
zo ver mogelijk in de geheugenkaartsleuf tot de kaart vastklikt.

Sluit het klepje nadat u de geheugenkaart hebt geplaatst.
Toegangslampje
Het scherm [Nieuw beelddatabasebestand maken.] wordt mogelijk weergegeven als u een
nieuwe geheugenkaart plaatst. Raak in dat geval [JA] aan. Als u alleen foto's opneemt op
de geheugenkaart, raakt u [NEE] aan.

Handige opnametechnieken
Let op de richting van het afgeknipte hoekje.
Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting
in de sleuf duwt, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartsleuf of de beeldgegevens worden
beschadigd.
 Opmerkingen
Als [Het maken van een nieuw beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije
(MENU)
ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven, kunt u de geheugenkaart initialiseren door
[MEDIA BEHEREN]) 
 [Overige wrgvn.]  [MEDIA FORMATT.] (bij de categorie
aan te raken.
[GEHEUGENKAART] (DCR-SX65E/SX85E)  [JA]  [JA] 

Open het klepje en druk voorzichtig één keer op de geheugenkaart.


Open het klepje niet tijdens het opnemen.
Wanneer u de geheugenkaart plaatst of verwijdert, moet u voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat de
geheugenkaart niet uit de sleuf springt en op de grond valt.
NL
19
Index
De geheugenkaart verwijderen
Opnemen/afspelen
Opnemen
Standaard worden films opgeslagen op de volgende opnamemedia.
DCR-SX45E: geheugenkaart
DCR-SX65E/SX85E: intern geheugen
Inhoud
Tips
Zie pagina 17 over het wijzigen van het opnamemedium (DCR-SX65E/SX85E).


1
Maak de handgreepband vast.
De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop wordt geopend.


Als u de camcorder wilt inschakelen wanneer het LCD-scherm al is geopend, drukt u op POWER
(p. 15).
U kunt schakelen tussen de opnamestanden door te drukken op MODE. Druk op MODE om het
opnamelampje van de gewenste opnamestand te doen oplichten.
Handige opnametechnieken
2
Open het LCD-scherm van de camcorder.
MODE-toets
(film): als u een film
opneemt
(foto): wanneer u
foto's maakt
Index
NL
20
Films opnemen
Druk op START/STOP om het opnemen te starten.

U kunt ook beginnen met opnemen door  aan te raken in de linkerbenedenhoek van het LCD-scherm.
Inhoud
START/STOP-toets
Druk nogmaals op START/STOP om het opnemen te stoppen.


U kunt ook stoppen met opnemen door  aan te raken in de linkerbenedenhoek van het
LCD-scherm.
De pictogrammen en de aanduidingen op het LCD-scherm worden ongeveer 3 seconden weergegeven,
waarna ze verdwijnen na het inschakelen van de camcorder of het schakelen tussen de opnamestand
(film/foto)/weergavestand. Als u de pictogrammen en aanduidingen opnieuw wilt weergeven, raakt u het
scherm op een willekeurige plek aan. Raak hierbij de opname- en zoomtoetsen op het LCD-scherm niet
aan.
Handige opnametechnieken
[STBY]  [OPN]
Opname- en zoomtoetsen op het LCDscherm
ongeveer 3
seconden
later
NL
21
Index
 Opmerkingen
Als u het LCD-scherm sluit tijdens het opnemen van een film, wordt de opname gestopt.
 U kunt maximaal 13 uur achter elkaar een film opnemen.
 Wanneer een filmbestand groter wordt dan 2 GB, wordt automatisch een volgend filmbestand gemaakt.
 Het duurt enkele seconden voor u kunt beginnen met opnemen nadat de camcorder is ingeschakeld. In
deze tijd kunt u de camcorder niet bedienen.


De volgende aanduidingen worden weergegeven als er nog gegevens naar het opnamemedium worden
geschreven nadat de opname is voltooid. Stel de camcorder tijdens deze periode niet bloot aan schokken
of trillingen en verwijder de accu of netspanningsadapter niet.
 Het toegangslampje (p. 19) brandt of knippert
 Het mediapictogram knippert in de rechterbovenhoek van het LCD-scherm
Tips
U kunt foto's uit opgenomen films vastleggen (p. 39).
Zie pagina 85 voor de opnameduur van films.
U kunt onder andere de opnameduur en de beschikbare ruimte op de vaste schijf controleren door
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [MEDIA-INFO] (bij de categorie
[MEDIA BEHEREN]) aan
te raken.
Het LCD-scherm van de camcorder kan opgenomen beelden op het volledige scherm weergeven
(weergave met alle pixels). Hierdoor kunnen beelden echter aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde
worden bijgesneden wanneer ze worden weergegeven op een televisie die niet compatibel is met weergave
met alle pixels. Stel in dit geval [HULPKADER] in op [AAN] (p. 66) en neem beelden op en gebruik het
buitenste kader op het scherm als hulp bij het opnemen.
[ STEADYSHOT] is standaard ingesteld op [STANDAARD].
Als u de stand van het LCD-scherm wilt wijzigen, zet u het eerst haaks op de camcorder () en regelt u
vervolgens de hoek ().






 haaks op
de camcorder
(90 graden)
 180 graden (max.)
Gegevenscode tijdens het opnemen
Opnamedatum, -tijd en -conditie worden automatisch geregistreerd op het
opnamemedium. Ze verschijnen niet tijdens het opnemen. U kunt deze echter weergeven als
(MENU)
[GEGEVENSCODE] tijdens het afspelen. Als u deze wilt weergeven, raakt u
[AFSPELEN])  de
 [Overige wrgvn.]  [AFSPEELINSTELL.] (bij de categorie


aan.
gewenste instelling 
Handige opnametechnieken
 90 graden (max.)
Inhoud

Foto's opnemen
Standaard worden foto's opgeslagen op de volgende opnamemedia.
DCR-SX45E: geheugenkaart
DCR-SX65E/SX85E: intern geheugen
 Druk op MODE om het
-lampje (foto) in te schakelen.
Het LCD-scherm schakelt over naar de foto-opnamestand en de breedte-/
hoogteverhouding van het scherm wordt 4:3.
NL
22
Index
Tips
Zie pagina 17 over het wijzigen van het opnamemedium (DCR-SX65E/SX85E).


 Druk zachtjes op PHOTO om scherp te stellen en druk de toets dan volledig
in.

U kunt ook foto's maken door
op het LCD-scherm aan te raken.
Inhoud
Knippert  Blijft branden
Tips
Zie pagina 86 voor het opneembare aantal foto's.
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [ BEELDFORM.] (bij de categorie
[FOTORaak

aan om de beeldgrootte te wijzigen.
INSTELL.])  de gewenste instelling 



verdwijnt, is de foto opgenomen.
Handige opnametechnieken
Wanneer
Index
NL
23
Handige functies voor
het opnemen van films
en foto's


Tips
U kunt [ DIGITAL ZOOM] (p. 67) instellen
als u krachtiger wilt kunnen zoomen.

U kunt de motorzoomknop gebruiken
om beelden tot maximaal 70 keer het
oorspronkelijke formaat te vergroten. U
kunt de beelden ook vergroten met / op
het LCD-scherm.

Inhoud
In-/uitzoomen
Voor een goede scherpstelling bedraagt
de minimale afstand tussen de camcorder
en het onderwerp ongeveer 1 cm voor
groothoekopnamen en ongeveer 150 cm voor
teleopnamen.
U kunt beelden tot maximaal 60 keer optisch
vergroten wanneer [ STEADYSHOT] is
ingesteld op [ACTIEF].
Automatisch betere opnamen
maken (INTELLIGENT AUTO)
Handige opnametechnieken
Als u op
drukt, kunt u beelden
opnemen met de functie INTELLIGENT
AUTO. Wanneer u de camcorder op het
onderwerp richt, maakt de camcorder
opnamen met een optimale combinatie
van drie detectiefuncties: gezichtsdetectie,
scènedetectie en detectie van
cameratrillingen. Wanneer de camcorder
het onderwerp waarneemt, worden de
pictogrammen die overeenkomen met de
waargenomen omstandigheid weergegeven.
Grotere weergavehoek Kleine weergavehoek
(teleopname)
(groothoek)
Als u de motorzoomknop voorzichtig
beweegt, kunt u langzaam in- en
uitzoomen op het onderwerp. Draai de
motorzoomknop verder voor een snellere
zoombeweging.
Gezichtsdetectie
(portret)
De camcorder detecteert gezichten en past
de scherpstelling/kleur/belichting aan.
Scènedetectie
(landschap),
 (tegenlicht),
(schemer), (spotlight), (macro)
De camcorder selecteert automatisch de
meest effectieve instelling, afhankelijk van
de scène.
NL
24
Index
 Opmerkingen
SteadyShot is mogelijk niet voldoende in staat
wazige beelden te onderdrukken wanneer de
motorzoomknop aan de T-zijde (teleopname)
staat.
 Houd uw vinger op de motorzoomknop.
Indien u de motorzoomknop loslaat, kan het
bedieningsgeluid van de motorzoomknop mee
worden opgenomen.
 U kunt de zoomsnelheid niet wijzigen met de
/ -toets op het LCD-scherm.

Detectie van cameratrillingen
(statief)
De camcorder detecteert dat er geen
cameratrillingen plaatsvinden en geeft de
optimale instelling voor het statief op.
De opnamestand selecteren
 Opmerking
Afhankelijk van de opnameomstandigheden
detecteert de camcorder mogelijk niet de
verwachte scène of het verwachte onderwerp.
 U kunt de flitser mogelijk niet gebruiken,
afhankelijk van de gedetecteerde scènes.

Langdurige opnamen
INTELLIGENT AUTO annuleren
Druk op
.
of de pictogrammen van de
detectiestand verdwijnen en u kunt
opnamen maken met de gewenste
instellingen.
De stand INTELLIGENT AUTO wordt
eveneens geannuleerd als u de volgende
instellingen wijzigt:
 [SCÈNEKEUZE]
 [WITBALANS]
 [SPOTMTR/FOCUS]
 [SPOTMETER]
 [SPOTFOCUS]
 [BELICHTING]
 [FOCUS]
 [TELEMACRO]
STEADYSHOT]
[
 [TEGENLICHT]
 [GEZICHTSDETECTIE]
Inhoud
U kunt kiezen uit 3 verschillende niveaus
om een film op te nemen. De opnametijd
van het medium kan worden gewijzigd
afhankelijk van de opnamestand. In de
standaardinstelling is
[ OPNAMESTAND] ingesteld op [SP].
Opnamen met hoge
kwaliteit
(MENU)  [Overige
 Raak
wrgvn.]  [ OPNAMESTAND]
(bij de categorie
[VASTLEGINSTELL.]) aan.
Als u beelden met een hoge kwaliteit
wilt opnemen, selecteert u de stand
HQ. Als u langere films wilt opnemen,
selecteert u de stand LP.
 Raak

aan.
 Opmerkingen
Films worden opgenomen met
MPEG-2-indeling.
 U kunt kiezen uit de volgende instellingen
voor beeldkwaliteit. Een waarde als "9M" is de
gemiddelde bitsnelheid en "M" betekent "Mbps".
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (de standaardinstelling)
 [LP](3M (LP))
 Als u opneemt in de stand LP, kan de kwaliteit
van films afnemen of kunnen scènes met snelle
bewegingen met blokruis worden weergegeven
wanneer u het beeld afspeelt.
Handige opnametechnieken
 Raak de gewenste instelling aan.

NL
25
Index
 Opmerkingen
[ STEADYSHOT] wordt ingesteld op
[ACTIEF] wanneer u INTELLIGENT AUTO
instelt op [AAN]. Voor de andere items
hierboven worden de standaardwaarden
hersteld.
 [
STEADYSHOT] blijft ingesteld op
[ACTIEF], zelfs als INTELLIGENT AUTO
wordt gewijzigd van [AAN] in [UIT].
Wijzig de stand van de functie
[ STEADYSHOT] via een bewerking in
MENU (p. 66).

Tips
U kunt de [ OPNAMESTAND] voor elk
opnamemedium afzonderlijk selecteren
(DCR-SX65E/SX85E).


Opnemen in de spiegelstand
Gebruik van de VIDEOLAMP
Inhoud
U kunt de VIDEOLAMP gebruiken op
basis van de opnameomstandigheden. U
kunt de VIDEOLAMP het beste gebruiken
op een afstand van ongeveer 30 cm tot
150 cm vanaf het onderwerp.
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder () en draai
het vervolgens 180 graden in de richting
van de lens ().
Tips
Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.


Handige opnametechnieken
LED VIDEOLAMP
Elke keer dat u op LIGHT drukt, wordt de
aanduiding als volgt gewijzigd.
Geen aanduiding (uit) 
(automatisch) 
 ...
(aan)
Druk herhaaldelijk op LIGHT om de
VIDEOLAMP te annuleren.
 Opmerkingen
De VIDEOLAMP genereert fel licht. Zorg
ervoor dat de VIDEOLAMP niet direct van
dichtbij in de ogen van het onderwerp schijnt.
 U kunt de accu minder lang gebruiken wanneer
u de VIDEOLAMP gebruikt.
 Wanneer u film opneemt met de VIDEOLAMP
, kan de videolamp
ingesteld op
worden in- en uitgeschakeld. Druk in dit geval
te selecteren.
herhaaldelijk op LIGHT om

Index
NL
26
Afspelen op de camcorder
Tips
Zie pagina 17 over het wijzigen van het opnamemedium (DCR-SX65E/SX85E).


1
Inhoud
Standaard worden films en foto's afgespeeld die zijn opgenomen op het volgende
opnamemedium.
DCR-SX45E: geheugenkaart
DCR-SX65E/SX85E: intern geheugen
Open het LCD-scherm van de camcorder.
De camcorder wordt ingeschakeld.

Druk op
(BEELDEN WEERGEVEN).
Het VISUAL INDEX-scherm verschijnt na enkele seconden.

3
U kunt het VISUAL INDEX-scherm ook weergeven door
het LCD-scherm aan te raken.
(BEELDEN WEERGEVEN) op
Handige opnametechnieken
2
Als u de camcorder wilt inschakelen wanneer het LCD-scherm al is geopend, drukt u op POWER
(p. 15).
Raak (film) ()  een gewenste film () aan om een film af te
spelen.
Raak (foto) ()  een gewenste foto () aan om een foto weer te
geven.
Films worden weergegeven en gesorteerd op opnamedatum.
Index
NL
27
*  wordt weergegeven wanneer  wordt aangeraakt.


Inhoud
 Wijzigt de weergave van de bedieningstoets.
 Naar het MENU-scherm
 Geeft het scherm weer waarin u het indextype kunt selecteren ([DATUMINDEX]/
[ FILMROL]/[ GEZICHT]) (p. 30, 30, 31).

/
: toont de films opgenomen op de vorige/volgende datum.*

/
: toont de vorige/volgende film.
 Keert terug naar het opnamescherm.
U kunt bladeren op het scherm door ,  of  aan te raken en te verslepen.
 wordt weergegeven bij de film of foto die het recentst is afgespeeld of opgenomen. Door
de film of foto met de markering  aan te raken, kunt u het afspelen hervatten. ( wordt
weergegeven bij foto's die zijn opgenomen op een geheugenkaart.)
Films afspelen
Uw camcorder begint de gekozen film af te spelen.
Vorige
Volgende
OPTION
Stoppen
Snel vooruitspoelen
Snel achteruitspoelen
Pauzeren/afspelen
Tips
Wanneer de geselecteerde film afgelopen is, wordt het VISUAL INDEX-scherm opnieuw weergegeven.
/
aan in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.
Raak
/
herhaaldelijk aan te raken tijdens het afspelen, worden films ongeveer 5 keer 
Door
ongeveer 10 keer  ongeveer 30 keer  ongeveer 60 keer sneller afgespeeld.
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [VISUAL
U kunt het scherm VISUAL INDEX weergeven door
[AFSPELEN]) aan te raken.
INDEX] (bij de categorie
Opnamedatum, -tijd en -omstandigheden worden automatisch mee opgenomen. Deze informatie
wordt niet weergegeven tijdens het opnemen maar kan tijdens het afspelen worden weergegeven door
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [AFSPEELINSTELL.] (bij de categorie
[AFSPELEN]) 


aan te raken.
[GEGEVENSCODE]  de gewenste instelling 
Handige opnametechnieken
Volumeregeling






Tijdens het afspelen van films kunt u

U kunt het geluidsvolume ook aanpassen met
 aanpassen met
/
NL
28
/

in het OPTION MENU.
aanraken.
Index
Het volume van films regelen
Foto's bekijken
Uw camcorder geeft de gekozen foto weer.
Volgende
OPTION
Naar het VISUAL
INDEX-scherm
Tips
Bij het bekijken van foto's op een geheugenkaart verschijnt
Inhoud
Diavoorstelling starten/
stoppen
Vorige


(weergavemap) op het scherm.
Handige opnametechnieken
Index
NL
29
Handige functies voor
het afspelen van films
en foto's

U kunt beelden makkelijk zoeken op
datum.
Inhoud
Beelden zoeken op datum
(Datumindex)
Zoeken naar een gewenste scène
per miniatuur (Filmrolindex)
 Opmerkingen
U kunt de datumindexfunctie niet gebruiken
voor foto's op een geheugenkaart.
Films kunnen worden gesplitst met een
bepaalde tijd en de eerste scène van elk deel
verschijnt op het INDEX-scherm. U kunt
een film beginnen af te spelen vanaf een
gekozen miniatuur.

(BEELDEN
 Druk op
WEERGEVEN).
 [DATUMINDEX] aan.
Het VISUAL INDEX-scherm
verschijnt.
 Raak
Terug naar het VISUAL INDEX-scherm
[
FILMROL] aan.
Handige opnametechnieken
(BEELDEN
 Druk op
WEERGEVEN).
Het VISUAL INDEX-scherm
verschijnt.
 Raak
Tips
U kunt de datumindex ook weergeven door
(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[BEELDEN WEERG.] (bij de categorie
[AFSPELEN])  [DATUMINDEX] aan
te raken.
Op het scherm [Filmrolindex]/[Gezichtsindex]
kunt u de datumindex weergeven door de
datum in de rechterbovenhoek van het scherm
aan te raken.


Terug naar het VISUAL INDEX-scherm
/
aan om de datum
 Raak
van het beeld te selecteren en
raak vervolgens
aan.
Stelt het interval in voor miniaturen van
filmscènes.
De beelden met de gekozen datum
worden weergegeven op het VISUAL
INDEX-scherm.
NL
30
Index
/
aan om de
 Raak
gewenste film te kiezen.
/
aan om de scène
 Raak
te zoeken en raak vervolgens de
scène aan die u wilt afspelen.
/
aan om het
 Raak
gezichtsbeeld te zoeken en raak
vervolgens het gezichtsbeeld aan
om de scène te bekijken.
Het afspelen start vanaf de gekozen
scène.
Tips
U kunt Filmrolindex ook weergeven door
(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[BEELDEN WEERG.] (bij de categorie
[AFSPELEN])  [ FILMROL] aan te
raken.


 Opmerkingen
Gezichten worden mogelijk niet gedetecteerd
afhankelijk van de opnamecondities.
Bijvoorbeeld: mensen die een bril of hoed
dragen of niet naar de camera kijken.
 Zorg ervoor dat u vóór het opnemen
[GEZICHTSDETECTIE] instelt op [AAN]
(p. 66) (de standaardinstelling) om films te
zoeken via de Gezichtsindex.

Zoeken naar een gewenste scène
per gezicht (Gezichtsindex)
(BEELDEN
 Druk op
WEERGEVEN).
Gebruik van de weergavezoom bij
foto's
Het VISUAL INDEX-scherm
verschijnt.
[
Tips
U kunt Gezichtsindex ook weergeven door
(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[BEELDEN WEERG.] (bij de categorie
[AFSPELEN])  [ GEZICHT] aan te
raken.


Handige opnametechnieken
De gezichtsbeelden die tijdens het opnemen
van de film zijn gedetecteerd, worden
weergegeven op het INDEX-scherm.
U kunt de film afspelen vanaf het gekozen
gezichtsbeeld.
 Raak
Inhoud
Het afspelen start vanaf het begin
van de scène met het gekozen
gezichtsbeeld.
U kunt foto's vergroten van ongeveer 1,1 tot
5 keer het oorspronkelijke formaat.
U kunt de vergroting aanpassen met de
motorzoomknop.
GEZICHT] aan.
Terug naar het VISUAL INDEX-scherm
Index
 Geef de foto weer die u wilt
vergroten.
/
aan om de
 Raak
gewenste film te kiezen.
NL
31
 Vergroot de foto met T
(teleopname).
Tips
U kunt een diavoorstelling continu weergeven
(OPTION)  tabblad

door
[SLIDE SHOW-INST.] te selecteren tijdens de
fotoweergave. De standaardinstelling is [AAN]
(doorlopende weergave).


Er verschijnt een kader op het scherm.
Inhoud
 Raak het scherm aan op het punt
dat u in het midden van het
kader wilt weergeven.
Het punt waar u het scherm hebt
aangeraakt, wordt naar het midden van
het weergavekader verplaatst.
Raak
Handige opnametechnieken
 Pas de vergroting aan met
W (groothoek)/T (teleopname).
aan om te annuleren.
Een reeks foto's weergeven
(diavoorstelling)
Raak
aan op het
fotoweergavescherm.
De diavoorstelling begint vanaf de gekozen
foto.
De diavoorstelling stoppen
aan.
Index
Raak
De diavoorstelling hervatten
Raak
opnieuw aan.
 Opmerkingen
U kunt de weergavezoom niet gebruiken tijdens
een diavoorstelling.

NL
32
Beelden weergeven op een televisiescherm
A/V-kabel (bijgeleverd)
Inhoud
Sluit de camcorder met de A/V-kabel  of een A/V-kabel met S VIDEO  aan op de
ingang van een televisie of videorecorder. Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 14). Raadpleeg ook
de gebruiksaanwijzing bij de apparaten die u wilt aansluiten.
Aansluiten op een ander apparaat via de A/V R-aansluiting met een A/V-kabel.
A/V-kabel met S VIDEO (los verkrijgbaar)
Bij het aansluiten op een ander apparaat via de S VIDEO-aansluiting door middel van een
A/V-kabel met een S VIDEO-kabel (los verkrijgbaar), kunnen beelden worden geleverd met
een hogere kwaliteit dan met een A/V-kabel. Sluit de witte en de rode stekker (links/rechts
geluid) en de S VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal) van de A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(los verkrijgbaar). U hoeft de gele stekker niet aan te sluiten. Als u alleen de S VIDEO-stekker
aansluit, wordt er geen audio uitgevoerd.
Handige opnametechnieken
IN
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
(wit)
(geel)
Televisies
(rood)
Videorecorders
(geel)
Signaalverloop
Index
A/V R-aansluiting
 Stel de ingangskiezer van de televisie in op de ingang waarop u de
camcorder zult aansluiten.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleidingen die bij uw televisie zijn
geleverd.
NL
33
 Sluit uw camcorder aan op een televisie met de A/V-kabel (, bijgeleverd)
of een A/V-kabel met S VIDEO (, los verkrijgbaar).
Sluit de camcorder aan op de ingang van de televisie.
 Speel films en foto's af op de camcorder (p. 27).
Inhoud
De breedte-/hoogteverhouding instellen op basis van de aangesloten televisie
(16:9/4:3)
Raak
(MENU)  [Overige wrgvn.]  [UITVOERINSTELL.] (bij de categorie
[ALGEMENE INST.])  [TV-TYPE]  [16:9] of [4:3] 


aan.
Als de televisie/videorecorder een 21-polige aansluiting (EUROCONNECTOR) heeft
Gebruik een 21-polige verloopstekker (los verkrijgbaar) als u de beelden wilt bekijken.
Televisie/videorecorder

Handige opnametechnieken
 Opmerkingen
Wanneer u [TV-TYPE] instelt op [4:3], kan de beeldkwaliteit achteruitgaan. Het is bovendien mogelijk
dat het beeld schokkerig is wanneer de breedte-/hoogteverhouding van het opgenomen beeld schakelt
tussen 16:9 (breedbeeld) en 4:3.
 Op sommige 4:3-televisies worden foto's die in de breedte-/hoogteverhouding 4:3 zijn opgenomen,
mogelijk niet op het volledige scherm weergegeven. Dit duidt niet op een storing.

Wanneer u een beeld opgenomen met de breedte-/hoogteverhouding 16:9 (breedbeeld) afspeelt op een
4:3-televisie die niet compatibel is met het 16:9-signaal (breedbeeld), stelt u [TV-TYPE] in op [4:3].
Tips
(MENU)  [Overige
Als u informatie (teller, enzovoort) op het scherm wilt controleren, raakt u
[ALGEMENE INST.])  [DISPLAY]  [V-UIT/
wrgvn.]  [UITVOERINSTELL.] (bij de categorie


aan.
LCD] 

NL
34
Index

Uw camcorder optimaal benutten
3
Films en foto's
verwijderen
Raak de markering aan op
de films of foto's die u wilt
verwijderen.
Inhoud
U kunt mediaruimte vrijmaken door films
en foto's te verwijderen.

4
Raak


Raak [ VERWIJDEREN]  [
VERW.]  [JA]  [JA] 
aan in stap 2.
Tips
U kunt een beeld op het weergavescherm
OPTION MENU.
verwijderen via
Als u alle beelden op het opnamemedium wilt
verwijderen en alle beschikbare mediumruimte
wilt vrijmaken, formatteert u het medium
(p. 71).
Verkleinde beelden waardoor u meerdere
beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een
indexscherm, worden "miniaturen" genoemd.


ALLES

Raak [ VERWIJDEREN]  [ ALLES

VERW.]  [JA]  [JA] 
aan om alle foto's tegelijkertijd te verwijderen.
Alle films/foto's die op dezelfde dag zijn
opgenomen, tegelijkertijd verwijderen
 Opmerkingen
U kunt foto's op een geheugenkaart niet per
opnamedatum verwijderen.

1
Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [VERWIJDEREN] (bij
de categorie
[BWRK]) aan.
Raak in stap 2 [ VERWIJDEREN] 
[ VERW.op datum] aan.

Als u films wilt verwijderen, raakt
u [ VERWIJDEREN] 
[ VERWIJDEREN] aan.
Als u foto's wilt verwijderen, raakt u
[ VERWIJDEREN] 
[ VERWIJDEREN] aan.
NL
35
Raak [ VERWIJDEREN]  [ VERW.
op datum] aan om alle foto's die op
dezelfde dag zijn opgenomen, tegelijkertijd
te verwijderen.
Index
2

 [JA] 
aan.
Alle films/foto's tegelijkertijd
verwijderen


Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Handige opnametechnieken
 Opmerkingen
U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze
hebt verwijderd. Sla belangrijke films en foto's
eerst op.
 Haal de accu of de netspanningsadapter niet
van de camcorder terwijl u beelden verwijdert.
Hierdoor kan het opnamemedium worden
beschadigd.
 Verwijder de geheugenkaart niet terwijl u
beelden van de geheugenkaart verwijdert.
 U kunt beveiligde films en foto's niet
verwijderen. Hef de beveiliging van deze films
en foto's op om ze te kunnen verwijderen
(p. 37).
 Indien de verwijderde film is opgenomen in
de afspeellijst (p. 42), wordt de film ook uit de
afspeellijst verwijderd.

Raak
/
aan om de
opnamedatum van de gewenste films/
foto's te selecteren en raak vervolgens
aan.

Raak [JA] 

Inhoud
Raak het beeld op het LCD-scherm aan
om het beeld te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
aan.
Handige opnametechnieken
Index
NL
36
Opgenomen films
en foto's beveiligen
(Beveiligen)
De beveiliging van films en foto's
opheffen
Raak de film of foto aan gemarkeerd met
 in stap 3.
 verdwijnt.
Alle films en foto's die op dezelfde
dag zijn opgenomen, tegelijkertijd
beveiligen
Tips
U kunt films en foto's op het weergavescherm
OPTION MENU.
beveiligen via


 Opmerking
U kunt [ BEV.op datum] niet selecteren voor
de opgenomen gegevens op een geheugenkaart.
1

Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [BEVEILIGEN] (bij de
[BWRK]) aan.
categorie
Raak in stap 2 [ BEVEILIGEN] 
[ BEV.op datum] aan.

2
3
Raak [ BEVEILIGEN]  [ BEV.op
datum] aan om alle foto's die op dezelfde
dag zijn opgenomen, tegelijkertijd te
beveiligen.
Als u foto's wilt beveiligen, raakt u
[ BEVEILIGEN]  [ BEVEILIGEN]
aan.
Raak de films en foto's aan die u
wilt beveiligen.
Raak
/
aan om de
opnamedatum van de gewenste films/
foto's te selecteren en raak vervolgens
aan.
 wordt weergegeven op de gekozen
beelden.

Raak het beeld op het LCD-scherm aan
om het beeld te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Raak [BEVEILIGEN] 
aan.

 [JA] 
Selecteer in stap  hierboven de
opnamedatum van de gewenste films/foto's
 [BEVEIL.
en raak vervolgens

aan.
OPHEFFEN] 

aan.
NL
37
Index
4

De beveiliging van films en foto's die
op dezelfde dag zijn opgenomen,
tegelijkertijd opheffen
Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Raak
Handige opnametechnieken
Als u films wilt beveiligen, raakt u
[ BEVEILIGEN] 
[ BEVEILIGEN] aan.

Inhoud
Beveilig uw films en foto's om te vermijden
dat u deze per ongeluk verwijdert.
Een film splitsen

1

2
Raak de film aan die u wilt
splitsen.
3


De geselecteerde film wordt afgespeeld.
Raak
aan op het punt waar
u de film wilt splitsen in scènes.
Inhoud
Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [ SPLITSEN] (bij de
categorie
[BWRK]) aan.
Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet uit uw camcorder tijdens het splitsen
van films. Hierdoor kan het opnamemedium
worden beschadigd. Verwijder de
geheugenkaart ook niet terwijl u films op de
geheugenkaart splitst.
Een klein verschil kan zich voordoen vanaf het
aanraakt en het werkelijke
punt dat u
splitsingspunt, aangezien uw camcorder
het splitsingspunt selecteert in stappen van
ongeveer een halve seconde.
Als u de originele film splitst, wordt de film die
is toegevoegd aan de afspeellijst, ook gesplitst.
Er zijn alleen eenvoudige bewerkingen
beschikbaar op de camcorder. Gebruik
de bijgeleverde software "PMB" voor
geavanceerdere bewerkingen.
Tips
U kunt een film op het weergavescherm splitsen
OPTION MENU.
via


Handige opnametechnieken
Het afspelen van de film wordt
onderbroken. Afspelen en pauzeren
.
wisselt bij het drukken op
Het splitsingspunt preciezer selecteren
nadat u het punt hebt geselecteerd met
.
Terug naar het begin van de geselecteerde
film
4
Raak
 [JA] 
aan.
Index
 Opmerkingen
U kunt een film niet herstellen nadat u de film
hebt gesplitst.
 U kunt beveiligde films niet splitsen. Hef de
beveiliging op om de film te splitsen (p. 37).

NL
38
4
Een foto vastleggen uit
een film (DCR-SX65E/
SX85E)
Raak


1
Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [FOTO VASTLEGGEN]
(bij de categorie
[BWRK]) aan.
5
Raak
Het scherm [FOTO VASTLEGGEN]
wordt weergegeven.
Raak de film aan die u wilt
vastleggen.
3

aan.
 Opmerkingen
De beeldgrootte wordt vastgesteld op basis van
de breedte-/hoogteverhouding van de film:
0,2M] in 16:9 (breedbeeld)
[
 [VGA(0,3M)] in 4:3
 Het opnamemedium waarop u foto's wilt
opslaan, moet voldoende vrije ruimte hebben.
 De opnamedatum en -tijd van vastgelegde foto's
zijn dezelfde als de opnamedatum en -tijd van
de films.
 Als de film waaruit u beelden vastlegt geen
gegevenscode heeft, zullen de opnamedatum en
-tijd van de foto gelijk zijn aan de datum en tijd
van het vastleggen uit de film.

De geselecteerde film wordt afgespeeld.
aan op het punt dat u
Raak
wilt vastleggen.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken. Afspelen en pauzeren
.
wisselt bij het drukken op
Handige opnametechnieken
2

De vastgelegde foto wordt opgeslagen op
het opnamemedium dat is geselecteerd
in [FOTOMEDIA INST.] (DCR-SX65E/
SX85E) (p. 17).
Als u wilt doorgaan met vastleggen, raakt
aan en herhaalt u de procedure
u
vanaf stap 3.
Als u een foto uit een andere film wilt
aan en herhaalt
vastleggen, raakt u
u de procedure vanaf stap 2.
Inhoud
U kunt foto's vastleggen uit films die zijn
opgenomen in het interne geheugen van
de camcorder. Stel [FILMMEDIA INST.]
van tevoren in op [INTERN GEHEUGEN]
(p. 17).
aan.
Als het vastleggen is voltooid, keert het
scherm terug naar de pauzestand.
Het punt dat u wilt vastleggen, preciezer
selecteren nadat u het punt hebt
geselecteerd met
.
Index
Terug naar het begin van de geselecteerde
film
NL
39
Films en foto's
vanaf het interne
opnamemedium
kopiëren naar een
geheugenkaart
(DCR-SX65E/SX85E)
(MENU)  [Overige
 Raak
wrgvn.]  [FILM KOPIËREN] (bij
de categorie
[BWRK]) aan.
Het scherm [FILM KOPIËREN] wordt
weergegeven.
Inhoud
Films kopiëren
U kunt films die zijn opgenomen op het
interne opnamemedium van uw camcorder
kopiëren naar een geheugenkaart.
Plaats een geheugenkaart in de camcorder
voordat u de bewerking uitvoert.
 Raak het kopieertype aan.
 Opmerkingen
Wanneer u voor het eerst een film
opneemt op de geheugenkaart, maakt u het
(MENU)
beelddatabasebestand door
 [Overige wrgvn.]  [BLD.DB.BEST.REP.]
[MEDIA BEHEREN]) 
(bij de categorie
[GEHEUGENKAART] aan te raken.
 Sluit uw camcorder aan op een stopcontact met
behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter
om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt
tijdens het kopiëren.

 Selecteer de film die u wilt
kopiëren.
Tips
De originele film wordt niet verwijderd na het
kopiëren.
Alle beelden van een afspeellijst worden
gekopieerd.
De beelden die met deze camcorder
zijn opgenomen en opgeslagen op het
opnamemedium, worden "origineel" genoemd.




Handige opnametechnieken
[KOP.op selectie]: films selecteren en
kopiëren
[KOPIËREN op datum]: alle films van
een bepaalde datum kopiëren
[ ALLE KOPIËREN]: de afspeellijst
kopiëren
Wanneer u de afspeellijst selecteert als
kopieerbron, volg dan de instructies
op het scherm om de afspeellijst te
kopiëren.
[KOP.op selectie]: raak de film aan die
u wilt kopiëren en markeer die met .
U kunt verschillende films selecteren.

NL
40
Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Index
Resterende capaciteit van de
geheugenkaart
 Raak het kopieertype aan.
[KOPIËREN op datum]: selecteer de
opnamedatum van de film die u wilt
aan. U kunt
kopiëren en raak
niet meerdere datums selecteren.
[KOP.op selectie]: geselecteerde foto's
kopiëren
[KOPIËREN op datum]: alle foto's met
een bepaalde datum kopiëren
 Raak
 [JA] 
Inhoud
 Selecteer de foto die u wilt
kopiëren.
[KOP.op selectie]: raak de foto aan die
u wilt kopiëren en markeer die met .
U kunt verschillende foto's selecteren.

aan.
Tips
Als u de gekopieerde films wilt controleren na
het kopiëren, stelt u [GEHEUGENKAART] in
op [FILMMEDIA INST.] en speelt u de films
af (p. 17).


Foto's kopiëren
U kunt foto's van het interne
opnamemedium van uw camcorder
kopiëren naar een geheugenkaart.
Plaats een geheugenkaart in de camcorder
voordat u de bewerking uitvoert.
Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
[KOPIËREN op datum]: selecteer de
opnamedatum van de foto die u wilt
aan. U kunt
kopiëren en raak
niet meerdere datums selecteren.
Handige opnametechnieken

 Opmerkingen
Sluit uw camcorder aan op een stopcontact met
behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter
om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt
tijdens het kopiëren.

 Raak
(MENU)  [Overige
 Raak
wrgvn.]  [FOTO KOPIËREN] (bij
[BWRK]) aan.
de categorie
 [JA] 

aan.
Tips
Als u de gekopieerde foto's wilt controleren
nadat het kopiëren is afgelopen, selecteert u
[GEHEUGENKAART] bij [FOTOMEDIA
INST.] en geeft u de beelden weer (p. 17).


NL
41
Index
Het scherm [FOTO KOPIËREN] wordt
weergegeven.
De afspeellijst
gebruiken voor films
Alle films die op dezelfde dag zijn
opgenomen, tegelijkertijd toevoegen
Raak in stap 2 [ TOEV.op datum] aan.
De opnamedatums van films worden
weergegeven op het scherm.
Inhoud
De afspeellijst is een lijst met miniaturen
van de films die u hebt geselecteerd.
De oorspronkelijke films worden niet
gewijzigd, zelfs niet wanneer u de films die
zijn toegevoegd aan de afspeellijst, bewerkt
of verwijdert.
Raak
/
aan om de
opnamedatum van de gewenste film te
aan.
selecteren en raak vervolgens
De afspeellijst maken
(MENU)  [Overige
 Raak
wrgvn.]  [AFSP.LIJST BWRK.] (bij
de categorie
[BWRK]) aan.
 Raak [

Raak het beeld op het LCD-scherm aan
om het beeld te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Raak [JA] 
TOEVOEGEN] aan.

aan.

Tips
U kunt maximaal 99 films toevoegen aan de
afspeellijst.
U kunt een film toevoegen aan de afspeellijst
(OPTION) aan te raken.
door


De geselecteerde film wordt aangeduid
met .


Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
 Raak
 [JA] 
Handige opnametechnieken
 Opmerkingen
Haal de accu of de netspanningsadapter
niet van de camcorder terwijl u films
toevoegt aan de afspeellijst. Hierdoor kan het
opnamemedium worden beschadigd. Verwijder
de geheugenkaart ook niet terwijl u films op de
geheugenkaart bewerkt.
 U kunt geen foto's toevoegen aan de afspeellijst.
 Raak de film aan die u wilt
toevoegen aan de afspeellijst.
De afspeellijst afspelen
(MENU)  [Overige
 Raak
wrgvn.]  [AFSPEELLIJST] (bij de
categorie
[AFSPELEN]) aan.

aan.
NL
42
Index
De films in de afspeellijst worden
weergegeven.
 Raak de film aan die u wilt
afspelen.
Selecteer de film die u wilt verplaatsen.
De geselecteerde film wordt aangeduid
met .

Overbodige films wissen uit de
afspeellijst
Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [AFSP.LIJST BWRK.] (bij de
[BWRK]) aan.
categorie
Raak [ WISSEN] aan.
Als u alle films uit de afspeellijst wilt
wissen, raakt u [ ALLES WISSEN] 

aan.
[JA]  [JA] 
Selecteer de film die u wilt wissen uit de
lijst.
Raak het beeld op het LCD-scherm aan
om het beeld te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Raak
aan.
Selecteer de bestemming met
/
.

Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Raak
aan.
 [JA] 

Tips
Wanneer u meerdere films selecteert, worden
de films verplaatst volgens de volgorde waarin
ze verschijnen in de afspeellijst.


De geselecteerde film wordt aangeduid
met .
 [JA] 
Handige opnametechnieken
Bestemmingsbalk
Raak
aan.
Inhoud
De afspeellijst wordt afgespeeld vanaf
de geselecteerde film tot het einde en
vervolgens keert het scherm terug naar
het scherm van de afspeellijst.

Tips
Wanneer een film uit een afspeellijst wordt
gewist, wordt de originele film niet gewist.


Index
De volgorde in de afspeellijst
veranderen
Raak
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [AFSP.LIJST BWRK.] (bij de
[BWRK]) aan.
categorie
Raak [ VERPLTSEN] aan.
NL
43
Films en foto's opslaan met een computer
4
Disc maken met één
druk
(One Touch Disc Burn)
Volg de instructies op de
computer.



 Opmerkingen
Films en foto's worden niet op de computer
opgeslagen wanneer u One Touch Disc Burn
uitvoert.

Handige opnametechnieken
Installeer "PMB" van tevoren, maar start "PMB"
nog niet.
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 14).
Met de functie One Touch Disc Burn op
de camcorder kunt u alleen films en foto's
opslaan die op het interne opnamemedium zijn
opgenomen (DCR-SX65E/SX85E).
1
Schakel de computer in en plaats
een niet-gebruikte disc in het
DVD-station.

2
Inhoud
Films en foto's die zijn opgenomen op de
camcorder en die nog niet zijn opgeslagen
met de functie One Touch Disc Burn,
kunnen automatisch op een disc worden
opgeslagen.
Als andere software dan "PMB"
automatisch wordt gestart, moet u deze
afsluiten.
Schakel de camcorder in en
sluit de camcorder aan op de
computer met de Ingebouwde
USB-kabel.
Index
3
Raak [DISC BRANDEN] aan op de
camcorder.
NL
44
Films en foto's
importeren naar een
computer

3
Het venster [Importeren] wordt op de
computer weergegeven.
Klik op [Importeren].
Inhoud
Films en foto's die zijn opgenomen op de
camcorder, kunnen worden geïmporteerd
naar een computer. Schakel de computer
van tevoren in.
Als het scherm [USB SELECT.] niet wordt
(MENU) 
weergegeven, raakt u
[Overige wrgvn.]  [USB-AANSLTING]
(bij de categorie [OVERIG]) aan.
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 14).
 Raadpleeg "PMB Help" voor details.

1
2
Films en foto's worden geïmporteerd
naar de computer.
Wanneer de bewerking is voltooid,
wordt het scherm "PMB" weergegeven.
Het scherm [USB SELECT.] wordt
weergegeven op het scherm van de
camcorder.
Handige opnametechnieken
Schakel de camcorder in en
sluit de camcorder aan op de
computer met de Ingebouwde
USB-kabel.
Raak op het scherm van de
camcorder het opnamemedium
aan met de beelden die u wilt
opslaan.

Index
[ USB-AANSLTING]: intern
geheugen (DCR-SX65E/SX85E)
[ USB-AANSLTING]:
geheugenkaart
Het weergegeven opnamemedium verschilt
afhankelijk van het model.
NL
45
5
Disc maken
Volg de instructies op het scherm
om een disc te maken.

U kunt een disc maken door films te
selecteren die eerder naar uw computer zijn
geïmporteerd (p. 45).
1
Als andere software dan "PMB"
automatisch wordt gestart, moet u deze
afsluiten.
Start "PMB".
Films bewerken
U kunt de gewenste delen van een film
knippen en opslaan als ander bestand.
Dubbelklik op de film die u wilt bewerken
in "PMB" en klik op [Palet Bewerken
weergeven] aan de rechterkant van het
scherm  [Video trimmen] of selecteer
het menu [Manipola]  [Bewerken] 
[Video trimmen]. Raadpleeg "PMB Help"
voor details.
Klik op [Kalender] of [Index] aan
de linkerkant van het venster,
selecteer de map of datum en
selecteer vervolgens de films.

4
Als u meerdere films wilt selecteren, houdt
u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op de
gewenste miniaturen.
Klik boven aan het venster op
 [DVD-Video (STD) maken].
Foto's vastleggen uit een film
U kunt een frame van een film opslaan als
fotobestand.
Dubbelklik op de film die u wilt bewerken
in "PMB" en klik op [Palet Bewerken
weergeven] aan de rechterkant van het
scherm  [Frame opslaan]. Raadpleeg
"PMB Help" voor details.
Het selectievenster voor films wordt
weergegeven.

Handige opnametechnieken
2
3
U kunt een opgenomen disc kopiëren naar
een andere disc met "Video Disc Copier".
Klik op [start]  [Alle programma's]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
maken]  [Video Disc Copier] om de
software te starten. Raadpleeg de Help van
"Video Disc Copier" over de werking.
Inhoud
Disc kopiëren
Schakel de computer in en plaats
een niet-gebruikte disc in het
DVD-station.

Het maken van een disc kan lang duren.
Als u films aan eerder geselecteerde films
wilt toevoegen, selecteert u de films in
het hoofdvenster, sleept u ze naar het
selectievenster voor films en zet u ze daar
neer.
Index
NL
46
Beelden uploaden naar
een mediaservice
 Klik op "PMB Portable".
Het scherm met de
gebruikersovereenkomst wordt
weergegeven.



 Selecteer de gewenste taal en
klik op [OK].
U kunt gemakkelijk beelden uploaden naar een
blog of andere mediaservice.
U kunt beelden uploaden vanaf een computer
met een internetverbinding, zelfs wanneer u
niet thuis of op kantoor bent.
U kunt de mediaservices (zoals blogs) die u
regelmatig gebruikt, gemakkelijk registreren.
Het scherm voor het selecteren van de
regio wordt weergegeven.
 Selecteer de juiste opties voor
[Regio] en [Land/streek] en klik
op [OK].
U kunt gedetailleerde uitleg bekijken
wanneer u op de Help-knop in de
rechterbovenhoek klikt nadat u "PMB
Portable" hebt gestart.
 Lees de overeenkomst zorgvuldig
door. Als u akkoord gaat
met de voorwaarden van de
overeenkomst, klikt u op [Ik ga
akkoord].
 Schakel de camcorder in en sluit
deze aan op een computer met
de Ingebouwde USB-kabel.
Het scherm [USB SELECT.] wordt
weergegeven op het LCD-scherm van
de camcorder.
"PMB Portable" wordt gestart.
 Raak het opnamemedium aan
waarvoor u "PMB Portable" wilt
gebruiken.
Handige opnametechnieken
Het scherm met de
gebruikersovereenkomst wordt
weergegeven.
"PMB Portable" starten (Windows)
"PMB Portable" starten (Macintosh)
 Schakel de camcorder in en sluit
deze aan op een computer met
de Ingebouwde USB-kabel.
[ USB-AANSLTING]: intern
geheugen (DCR-SX65E/SX85E)
[ USB-AANSLTING]:
geheugenkaart
Als het scherm [USB SELECT.] niet wordt
(MENU) 
weergegeven, raakt u
[Overige wrgvn.]  [USB-AANSLTING]
(bij de categorie [OVERIG]) aan.
Index

Inhoud
De toepassing "PMB Portable" is vooraf
geladen op deze camcorder.
U kunt "PMB Portable" gebruiken voor het
volgende:
Het scherm [USB SELECT.] wordt
weergegeven op het LCD-scherm van
de camcorder.
NL
47
 Raak het opnamemedium aan
waarvoor u "PMB Portable" wilt
gebruiken.
Opmerkingen over "PMB Portable"
[PMBPORTABLE] wordt op het
bureaublad van de computer
weergegeven wanneer de verbinding
tussen de camcorder en de computer
tot stand is gebracht.
 Klik op [PMBP_Mac] in de map
[PMBPORTABLE].

Het scherm voor het selecteren van de
regio wordt weergegeven.

Het scherm met de
gebruikersovereenkomst wordt
weergegeven.

 Lees de overeenkomst zorgvuldig
door. Als u akkoord gaat
met de voorwaarden van de
overeenkomst, klikt u op [Ik ga
akkoord].


"PMB Portable" wordt gestart.
 Opmerkingen
Maak altijd verbinding met een netwerk
wanneer u beelden uploadt met "PMB
Portable".
 Als [PMB Portable] niet wordt weergegeven
in de AutoPlay Wizard, klikt u op [Computer]
 [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op
[PMBP_Win.exe].
 Als er een fout optreedt in "PMB Portable"
of u "PMB Portable" per ongeluk verwijdert,
kunt u de toepassing herstellen door het
installatieprogramma voor PMB Portable te
downloaden van de website.

Handige opnametechnieken
 Selecteer de juiste opties voor
[Regio] en [Land/streek] en klik
op [OK].
Voor bepaalde websites zijn
registratieprocedures en/of kosten verbonden
aan het gebruik van hun services. Als u
dergelijke services gebruikt, moet u akkoord
gaan met de voorwaarden en bepalingen van de
betreffende websites.
De websiteoperators kunnen naar wens
services beëindigen of wijzigen. Sony is niet
verantwoordelijk voor problemen die optreden
tussen gebruikers en derden, waaronder enig
ongemak dat gebruikers ondervinden tijdens
het gebruik van verwante services, inclusief de
beëindiging van (of wijzigingen in) dergelijke
services.
Als u een website wilt weergeven, wordt u
omgeleid naar de website door de Sony-server.
Toegang tot bepaalde websites kan niet mogelijk
zijn wegens serveronderhoud, enzovoort.
Als een Sony-server wordt beëindigd, wordt een
kennisgeving hierover van tevoren op de Sonywebsite, enzovoort geplaatst.
De URL's waarnaar u wordt omgeleid door
de Sony-server en andere informatie kunnen
worden vastgelegd om toekomstige producten
en services van Sony te verbeteren. In dergelijke
situaties worden echter geen persoonlijke
gegevens vastgelegd.
Inhoud
Met "PMB Portable" kunt u verschillende
URL's van websites downloaden van de
server die wordt beheerd door Sony ("Sonyserver").
Als u "PMB Portable" wilt gebruiken om de
service voor het uploaden van beelden of
andere services te gebruiken die door deze
en andere websites worden geleverd, moet u
akkoord gaan met het volgende.
Index
NL
48
Beelden opslaan met een extern apparaat
Beelden opslaan op
een extern medium
(DIRECT KOPIËREN)
Tips
U kunt ook beelden die werden opgenomen op
externe media importeren met de bijgeleverde
software "PMB".


Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INaansluiting van uw camcorder en
op het stopcontact.
U kunt films en foto's opslaan op een extern
medium (USB-opslagapparaat), zoals een
externe vaste schijf. U kunt beelden ook
afspelen op de camcorder of een ander
afspeelapparaat.
Inhoud
1
2
Als het externe medium een
netsnoer heeft, sluit u dit aan op
het stopcontact.
 Opmerkingen
 Voor deze handeling hebt u de USBadapterkabel VMC-UAM1 (los verkrijgbaar)
nodig.
 De USB-adapterkabel VMC-UAM1 is mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
 U kunt de volgende apparaten niet gebruiken
als extern medium.
 media met een capaciteit van meer dan 2 TB
 een gewoon schijfstation, zoals een CD- of
DVD-station
 media aangesloten via een USB-hub
 media met een ingebouwde USB-hub
 kaartlezer
 Een extern medium met een coderingsfunctie
kan wellicht niet worden gebruikt.
 Het FAT-bestandssysteem is beschikbaar voor
de camcorder. Als het externe medium is
geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem,
enzovoort, moet u het externe medium vóór
gebruik formatteren op de camcorder. Het
formatteringsscherm wordt weergegeven
wanneer het externe medium wordt aangesloten
op de camcorder. Het is mogelijk dat het
scherm voor formatteren wordt weergegeven,
zelfs voor media die gebruik maken van het
FAT-bestandssysteem.
 Een correcte werking kan niet worden
gegarandeerd met elk apparaat dat wordt
aangesloten.
 Sluit de camcorder aan op het stopcontact met
de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 14).
 Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
geleverd bij het externe medium.
 Raadpleeg de ondersteuningspagina van Sony
voor uw land/regio voor meer informatie over
externe media die kunnen worden gebruikt.
3
4
Sluit de USB-adapterkabel aan
op de  (USB)-aansluiting van de
camcorder.
Wanneer het scherm [Nieuw
beelddatabasebestand maken.] wordt
weergegeven, raakt u [JA] aan.
Handige opnametechnieken
Sluit de USB-adapterkabel aan op
het externe medium.
USB-adapterkabel
VMC-UAM1
(los verkrijgbaar)
Index

NL
49
U kunt de Ingebouwde USB-kabel niet
aansluiten.
5
Raak [Kopiëren.] aan op het
scherm van de camcorder.
Gewenste films en foto's opslaan
U kunt ook beelden die opgenomen zijn op
geheugenkaarten opslaan.
DCR-SX65E/SX85E:
Films en foto's in het interne
opnamemedium van de camcorder
die nog niet op het externe medium
zijn opgeslagen, kunnen worden
opgeslagen.
DCR-SX45E:
Films en foto's die nog niet op het
externe medium zijn opgeslagen,
kunnen worden opgeslagen.
6
Dit scherm wordt alleen weergegeven
wanneer er nieuwe opgenomen beelden
zijn.
Raak na de bewerking
op
het camcorderscherm aan.
 Opmerkingen
Het aantal scènes dat u kunt opslaan op het
externe medium, is als volgt:
Films: 9.999 films
Foto's: 9.999 frames × 899 mappen
Het werkelijke aantal scènes kan kleiner
zijn afhankelijk van het type beelden dat is
opgenomen.


Als u [KOPIËREN op datum] hebt
geselecteerd, selecteert u de datum van de
beelden die u wilt kopiëren met
/
, raakt u vervolgens
aan en gaat u naar stap .
Handige opnametechnieken
Raak [Afspelen zonder kopiëren.] aan in
stap 5 hierboven.
Het scherm VISUAL INDEX van het
externe medium wordt weergegeven.
(MENU)  [Overige
Raak
wrgvn.]  [FILM KOPIËREN] (bij
het selecteren van films)/[FOTO
KOPIËREN] (bij het selecteren van
foto's) aan.
Volg de instructies op het scherm om
het opnamemedium (DCR-SX65E/
SX85E) en de beeldselectiemethodes te
selecteren.
Als u [KOP.op selectie] hebt
geselecteerd, raakt u het beeld aan dat u
wilt opslaan.
wordt weergegeven.
Inhoud

 Opmerkingen
U kunt foto's op een geheugenkaart niet per
opnamedatum zoeken of kopiëren.

Een extern medium aansluiten
De beelden op het externe medium worden
weergegeven op het LCD-scherm. De
afspeeltoetsen voor films en foto's op het
scherm VISUAL INDEX worden gewijzigd
zoals hieronder wordt weergegeven.
Resterende capaciteit op het externe
medium

Raak
 [JA] 
camcorderscherm aan.
U kunt menu-instellingen voor het externe
medium opgeven, zoals het verwijderen van
(MENU)  [Overige
beelden. Raak
wrgvn.] aan op het scherm VISUAL INDEX.
NL
50
op het
Index

Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Door de datum aan te raken kunt u
beelden zoeken op datum.
Beelden op het externe medium
afspelen op de camcorder

Inhoud
Raak [Afspelen zonder kopiëren.] aan in
stap 5 hierboven.
Het scherm VISUAL INDEX van het
externe medium wordt weergegeven.
Speel het beeld af (p. 27).
U kunt de beelden ook bekijken op
een televisie die is aangesloten op uw
camcorder (p. 33).
 Opmerkingen
De datumindex van foto's kan niet worden
weergegeven.
 Als de camcorder het externe medium niet
herkent, kunt u de volgende handelingen
proberen.
 Sluit de USB-adapterkabel opnieuw aan op de
camcorder
 Als het externe medium een netsnoer heeft,
sluit u dit aan op het stopcontact

Handige opnametechnieken
De verbinding met het externe
medium opheffen
Raak
aan op het scherm VISUAL
INDEX van het externe medium.
Koppel de USB-adapterkabel los.
Index
NL
51
Een disc maken met
een DVD-writer,
‑recorder

U kunt de Ingebouwde USB-kabel niet
aansluiten.
 Plaats een niet-gebruikte disc
in de DVD-writer en sluit de
disclade.
Het scherm [DISC BRANDEN] wordt
weergegeven op het scherm van de
camcorder.
U kunt een disc maken of de beelden op
een gemaakte disc afspelen met de speciale
DVD-writer, DVDirect Express (los
verkrijgbaar).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van
de DVD-writer.
Inhoud
Een disc maken met de speciale
DVD-writer, DVDirect Express
(DISC BURN) op de
 Druk op
DVD-writer.
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 14).
 Alleen ongebruikte discs van de volgende typen
kunnen worden gebruikt:
 12cm DVD-R
 12cm DVD+R
 Het apparaat ondersteunt geen discs met dual
layer.
 Er wordt naar DVDirect Express verwezen met
"DVD-writer" in dit gedeelte.

 Herhaal stap 3 en 4 wanneer de
totale opslaggrootte van de films
die moeten worden gebrand
groter is dan de ruimte op de
disc.
 Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INaansluiting van uw camcorder en
op het stopcontact (p. 14).
Handige opnametechnieken
Films die zijn opgenomen op het
interne opnamemedium en nog niet op
een disc zijn opgeslagen, worden op de
disc opgenomen (DCR-SX65E/SX85E).
Films die niet op discs zijn opgeslagen,
worden op de disc opgeslagen (DCRSX45E).
 [END] 
 Raak
[DISC UITWERPEN] op het
camcorderscherm aan.
 Schakel de camcorder in en
sluit de DVD-writer aan op de
-aansluiting (USB) van de
camcorder met de USB-kabel van
de DVD-writer.
Verwijder de disc nadat de bewerking
is voltooid.
NL
52
Index
aan en koppel de USB Raak
kabel los.
Een disc aanpassen met OPTIE DISC
BRAND.
Een disc afspelen op de DVD-writer
Voer deze bewerking in de volgende
gevallen uit:
 Wanneer
u een beeld kopieert
u meerdere exemplaren van dezelfde
disc maakt
 Wanneer u beelden kopieert op de
geheugenkaart (DCR-SX65E/SX85E)
 Wanneer


Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Door de datum aan te raken kunt u
beelden zoeken op datum.

Raak [END]  [DISC UITWERPEN]
aan op het scherm van de camcorder en
verwijder de disc nadat de bewerking is
voltooid.
aan en koppel de USB-kabel
Raak
los.
Raak
 [JA] op het
camcorderscherm aan.

U kunt de bediening ook uitvoeren op het
scherm van de camcorder.
Handige opnametechnieken
Plaats een gemaakte disc in de DVDwriter.
De films op de disc worden
weergegeven als VISUAL INDEX op het
scherm van de camcorder.
Druk op de afspeeltoets op de DVDwriter.
Resterende disccapaciteit

U kunt films afspelen op een televisie
door de camcorder aan te sluiten op een
televisie (p. 33).
Inhoud
Sluit de netspanningsadapter en het
netsnoer aan op de DC IN-aansluiting
van uw camcorder en op het stopcontact
(p. 14).
Schakel de camcorder in en sluit de
DVD-writer aan op de -aansluiting
(USB) van de camcorder met de USBkabel van de DVD-writer.
Raak [OPTIE DISC BRAND.] aan in
stap 4.
Selecteer het opnamemedium met de
film(s) die u wilt opslaan (DCR-SX65E/
SX85E).
Raak de film aan die u wilt branden op
de disc.
wordt weergegeven.
Als u nog een disc wilt maken met dezelfde
inhoud, plaatst u een nieuwe disc en raakt
u [DEZELFDE DISC MAKEN] aan.
Raak na het opnemen [AFSLUITEN]
 [END] aan op het scherm van de
camcorder.
Koppel de USB-kabel los van de
camcorder.
 Opmerkingen
Voer de volgende handelingen niet uit wanneer
u een disc maakt.
 De camcorder uitschakelen
 De USB-kabel of de netspanningsadapter
loskoppelen
 De camcorder blootstellen aan schokken of
trillingen
 De geheugenkaart uit de camcorder
verwijderen

Index
NL
53


 Schakel de camcorder in en sluit
de DVD-writer aan op de  (USB)aansluiting van de camcorder
met de Ingebouwde USB-kabel.
Speel de gemaakte disc af om te controleren of
het kopiëren correct is uitgevoerd voordat u de
films verwijdert van de camcorder.
Als [Mislukt.] of [DISC BRANDEN mislukt.]
wordt weergegeven op het scherm, plaatst u
een andere disc in de DVD-writer en voert u de
bewerking DISC BURN opnieuw uit.
Tips
Als de totale grootte van de films die moeten
worden gebrand met de bewerking DISC BURN
groter is dan de capaciteit van de disc, wordt het
maken van de disc gestopt wanneer de limiet
is bereikt. De laatste film op de disc wordt
mogelijk afgebroken.
De duur van het maken van een disc door het
kopiëren van films tot de limiet van de disc is
ongeveer 20 minuten tot 60 minuten. Het kan
langer duren afhankelijk van de opnamestand of
het aantal scènes.
Als het niet mogelijk is om gemaakte discs af te
spelen op een DVD-speler, sluit u de camcorder
aan op de DVD-writer en speelt u de disc af.


Inhoud


Het scherm [USB SELECT.] wordt
weergegeven op het scherm van de
camcorder.

 Raak op het scherm van de
camcorder het opnamemedium
aan dat de beelden bevat.
U kunt films opslaan op een disc door
uw camcorder met behulp van de
USB-kabel aan te sluiten op geschikte
opnameapparatuur, zoals een andere Sony
DVD-writer dan de DVDirect Express.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de
apparaten die u wilt aansluiten.
[ USB-AANSLTING]: intern
geheugen (DCR-SX65E/SX85E)
[ USB-AANSLTING]:
geheugenkaart

Handige opnametechnieken
Een disc maken met een andere
DVD-writer, enzovoort dan
DVDirect Express
Als het scherm [USB SELECT.] niet wordt
(MENU) 
weergegeven, raakt u
[Overige wrgvn.]  [USB-AANSLTING]
(bij de categorie [OVERIG]) aan.
Het weergegeven opnamemedium verschilt
afhankelijk van het model.
 Neem films op op het
aangesloten apparaat.

 Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INaansluiting van uw camcorder en
op het stopcontact (p. 14).
Raadpleeg voor meer informatie ook de
gebruiksaanwijzing bij het aangesloten
apparaat.
 Raak na het opnemen [END] 
[JA] aan op het scherm van de
camcorder.
NL
54
Index
 Opmerkingen
Een Sony DVD-writer is mogelijk niet
beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
 Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 14).

 Koppel de USB-kabel los.
U kunt beelden vanaf uw camcorder
kopiëren naar een disc of videocassette
door de camcorder aan te sluiten op een
discrecorder, een andere Sony DVD-writer,
enzovoort dan de DVDirect Express met
de A/V-kabel. Verbind het apparaat volgens
methode  of . Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing bij de apparaten die u
wilt aansluiten.
Inhoud
Een disc maken met een recorder,
enzovoort
A/V R-aansluiting
Ingang
S VIDEO
VIDEO
(geel)
 Opmerkingen
 Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 14).
 Een Sony DVD-writer is mogelijk niet
beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
(wit)
(geel)
(rood)
A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit de A/V-kabel aan op de ingang van
het andere apparaat.
Signaalverloop
A/V-kabel met S VIDEO (los
verkrijgbaar)
Handige opnametechnieken
AUDIO
 Plaats het opnamemedium in het
opnameapparaat.

Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskiezer, zet u deze in de
ingangsmodus.
 Sluit uw camcorder aan op het
opnameapparaat (discrecorder,
enzovoort) met de A/V-kabel 
(bijgeleverd) of een A/V-kabel
met S VIDEO  (los verkrijgbaar).

NL
55
Sluit de camcorder aan op de ingangen van
het opnameapparaat.
Index
Bij het aansluiten op een ander apparaat
via de S VIDEO-aansluiting door middel
van een A/V-kabel met een S VIDEOkabel (los verkrijgbaar), kunnen beelden
worden geleverd met een hogere kwaliteit
dan met een A/V-kabel. Sluit de witte en
de rode stekker (geluid links/rechts) en
de S VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal)
van de A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(optioneel) aan. Als u alleen de S VIDEOstekker aansluit, is er geen geluid. Het is
niet nodig de gele (video)stekker aan te
sluiten.
 Start het afspelen op de
camcorder en neem de beelden
op met het opnameapparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het
opnameapparaat voor meer informatie.
Inhoud
 Als het kopiëren voltooid is,
stopt u het opnameapparaat en
vervolgens uw camcorder.
 Opmerkingen
Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via
analoge gegevensoverdracht is het mogelijk dat
de beeldkwaliteit slechter wordt.
 Als u de schermaanduidingen (zoals de teller,
enzovoort) op het scherm van het aangesloten
(MENU)
apparaat wilt verbergen, raakt u
 [Overige wrgvn.]  [UITVOERINSTELL.]
[ALGEMENE INST.]) 
(bij de categorie
[DISPLAY]  [LCD] (de standaardinstelling)


aan.

(MENU)  [Overige wrgvn.]
 Raak
 [AFSPEELINSTELL.] (bij de categorie
[AFSPELEN])  [GEGEVENSCODE]

 de gewenste instelling 
aan om de datum/tijd of camera
instellingen op te nemen. Raak daarnaast
(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[UITVOERINSTELL.] (bij de categorie
[ALGEMENE INST.])  [DISPLAY] 


[V-UIT/LCD] 
aan.
 Wanneer het schermformaat van het
weergaveapparaat (televisie, enzovoort) 4:3 is,
(MENU)  [Overige wrgvn.]
raakt u
 [UITVOERINSTELL.] (bij de categorie
[ALGEMENE INST.])  [TV-TYPE] 


aan.
[4:3] 
 Wanneer u uw camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-kabel aan op de video-ingang van
het apparaat en de rode (rechterkanaal) of de
witte stekker (linkerkanaal) op de audio-ingang
van het apparaat.

Handige opnametechnieken
Index
NL
56
Uw camcorder aanpassen
De menu's gebruiken
HANDMATIGE INST. (aan te passen items voor scèneomstandigheden)  p. 62
Inhoud
Via de menu's kunt u nuttige functies uitvoeren en verschillende instellingen wijzigen. Als u
de menufuncties goed gebruikt, zult u ten volle kunnen genieten van uw camcorder.
De camcorder beschikt over verschillende menu-items onder elk van de acht
menucategorieën.
VASTLEGINSTELL. (items voor aangepaste opnamen)  p. 66
FOTO-INSTELL. (items voor het opnemen van foto's)  p. 68
AFSPELEN (items voor weergave)  p. 69
BWRK (items om te bewerken)  p. 70
OVERIG (items voor andere instellingen)  p. 71
MEDIA BEHEREN (items voor opnamemedia)  p. 71
ALGEMENE INST. (andere items)  p. 73
Handige opnametechnieken
Menu's bedienen
/
/



: de menulijst wordt verplaatst van categorie naar categorie.
: de menulijst wordt 4 items per keer verplaatst.
U kunt toetsen aanraken en uw vinger over het scherm slepen om te bladeren in de
menulijst.
Het geselecteerde categoriepictogram wordt oranje weergegeven.
aan te raken
U kunt teruggaan naar het scherm MIJN MENU door
wanneer dit wordt weergegeven.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over MIJN MENU.
Raak het midden van de linkerkant van het scherm aan om de schermweergave te wijzigen.
Raak het menu-item dat u wilt wijzigen aan.
aan.
Wijzig de instelling en raak
aan als u klaar bent met het instellen van het menu.
Raak
aan om terug te keren naar het vorige menuscherm.
Raak

Afhankelijk van het menu-item is
niet mogelijk.
NL
57
Index
Raak
aan.
Raak [Overige wrgvn.] aan op het scherm MIJN MENU.
 Opmerkingen
Afhankelijk van de opname- of weergaveomstandigheden kunt u bepaalde menu-items niet instellen.
 Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken.

Tips
Afhankelijk van de menu-items die worden gewijzigd, schakelt uw camcorder tussen de weergave- en de
opnamestand (film/foto).


U kunt de menu-items die u het meest gebruikt gemakkelijk oproepen door deze te
registreren bij MIJN MENU. U kunt bij elke MIJN MENU 6 menu-items registreren van
FILM, FOTO en AFSPELEN.
Voorbeeld: [SPOTMTR/FOCUS] verwijderen en [
Inhoud
Gebruik van MIJN MENU
FADER] registreren
Handige opnametechnieken
Raak
aan.
Raak [MIJN MENU INST.] aan.
Raak [FILM] aan.
Raak [SPOTMTR/FOCUS] aan.
aan.
Raak
[HANDMATIGE INST.]) aan.
Raak [ FADER] (bij de categorie
aan.
Wanneer MIJN MENU wordt weergegeven, raakt u
Herhaal de stappen hierboven om andere menu-items te registreren bij MIJN MENU en
geniet zo nog meer van uw "Handycam".
NL
58
Index
Tips
Wanneer een extern opslagapparaat is aangesloten, wordt de exclusieve MIJN MENU weergegeven.


Gebruik van het
OPTION MENU
Menu-item
Inhoud
Het OPTION MENU wordt op dezelfde manier weergegeven als het pop-upvenster dat wordt
weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een computer. Wanneer
onderaan rechts op het scherm wordt weergegeven, kunt u het OPTION MENU gebruiken.
aanraakt, worden de menu-items weergegeven die op dat moment kunnen worden
Als u
gewijzigd.
Tabblad
Raak
(OPTION) aan.
Raak het gewenste tabblad  het item aan om de instelling te wijzigen.
aan.
Voer de instelling uit en raak
Handige opnametechnieken
 Opmerkingen
Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken.
 Als het item niet wordt weergegeven op het scherm, raakt u een ander tabblad aan (er is mogelijk geen
tabblad).
 De tabbladen en items die op het scherm worden weergegeven, hangen af van de opname-/weergavestatus
van de camcorder.

Index
NL
59
Menulijsten
(BWRK)-categorie
(HANDMATIGE INST.)-categorie
62
62
63
64
64
64
64
65
65
67
TEGENLICHT
67
ALLE KOPIËREN
40
41
41
42
TOEV.op datum
42
WISSEN
43
ALLES WISSEN
43
VERPLTSEN
43
68
USB-AANSLTING
USB-AANSLTING*
45, 54
USB-AANSLTING
45, 54
DISC BRANDEN
INFO OVER ACCU
68
68
69
44
71
(MEDIA BEHEREN)-categorie
MEDIA-INSTELL.*
FILMMEDIA INST.
FOTOMEDIA INST.
27
MEDIA-INFO
MEDIA FORMATT.
INTERN GEHEUGEN*
30
30
GEHEUGENKAART
31
BLD.DB.BEST.REP.
INTERN GEHEUGEN*
42
GEHEUGENKAART
69
NL
60
17
17
71
71
71
80, 82
80, 82
Index
GEZICHT
40
40
(OVERIG)-categorie
(AFSPELEN)-categorie
AFSPEELLIJST
AFSPEELINSTELL.
GEGEVENSCODE
38
39
KOPIËREN op datum
AFSP.LIJST BWRK.
TOEVOEGEN
(FOTO-INSTELL.)-categorie
FILMROL
37
KOPIËREN op datum
67
ANDERE OPN.INST.
DIGITAL ZOOM
VISUAL INDEX
BEELDEN WEERG.
DATUMINDEX
37
BEVEILIGEN
Handige opnametechnieken
25
66
66
66
66
67
Z.ONTSPANNER
BEELDFORM.
NUMMER BEST.
BEVEILIGEN
BEVEILIGEN
FOTO KOPIËREN*
KOP.op selectie
MICR.NIVEAU
BR.BLD.SEL.
35
SPLITSEN
FOTO VASTLEGGEN*
FILM KOPIËREN*
KOP.op selectie
(VASTLEGINSTELL.)-categorie
OPNAMESTAND
HULPKADER
STEADYSHOT
AUTO LGZ.SLUITER
GEZICHTSDETECTIE
AUDIO-OPN.INST.
INT.ZOOMMICR.
35
VERWIJDEREN
Inhoud
SCÈNEKEUZE
FADER
WITBALANS
SPOTMTR/FOCUS
SPOTMETER
SPOTFOCUS
BELICHTING
FOCUS
TELEMACRO
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
(ALGEMENE INST.)-categorie
INS.GELUID/WRGV
VOLUME
28, 73
73
LCD HELDER
73
NIV.AV.LCD
73
LCD KLEUR
73
DISPLAYINSTELL.
73
UITVOERINSTELL.
TV-TYPE
33
DISPLAY
74
KLOK/ TAALINS.
KLOK INSTEL.
15
GEBIED INST.
74
ZOMERTIJD
74
TAALINSTELL.
STROOMINSTELL.
AUTOM. UIT
74
74
74
ANDERE INSTELL.
DEMOFUNCTIE
75
KALIBRATIE
92
USB LUN-INSTELL.
75
Handige opnametechnieken
AAN/UIT VIA LCD
Inhoud
PIEPTOON
* DCR-SX65E/SX85E
Index
NL
61
INST.
PORTRET (zacht portret)
( )
HANDMATIGE
Haalt het onderwerp, zoals
personen of bloemen, naar
voren en zorgt voor een
zachte, diffuse achtergrond.
(aan te passen items voor
scèneomstandigheden)
Voorkomt dat gezichten
van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen
opneemt bij fel licht.
SPORT** ( )
SCÈNEKEUZE
Selecteer deze optie om
trillingen te beperken
wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
U kunt beelden efficiënt opnemen in
verschillende omstandigheden.
 AUTO
STRAND** (
)
Helder blauw van oceaan of
meer opnemen.
SNEEUW** ( )
SCHEMER* ( )
Heldere beelden van wit
landschap opnemen.
Behoudt de donkere sfeer
van onderwerpen in de verte
in de schemering.
* Aangepast om scherp te stellen op
onderwerpen op afstand.
KAARSLICHT ( )
** Aangepast om niet scherp te stellen op
Behoudt de sfeer van een
scène bij kaarslicht.
onderwerpen die dichtbij zijn.
Handige opnametechnieken
Beelden opnemen met een gemiddelde
beeldkwaliteit zonder de functie
[SCÈNEKEUZE].
 Opmerkingen
Als u de [SCÈNEKEUZE] hebt ingesteld, wordt
de [WITBALANS]-instelling uitgeschakeld.
ZONSOP&ONDERG.*
( )

Reproduceert de sfeer van
scènes als een zonsopgang of
zonsondergang.
FADER
Spectaculaire opnamen van
vuurwerk maken.
)
Verafgelegen onderwerpen
scherp opnemen. Met deze
instelling voorkomt u dat
de camcorder scherpstelt
op glas of metalen gaas
in ramen dat tussen
de camcorder en het
onderwerp staat.
 UIT
Gebruikt geen effect.
NL
62
Index
U kunt volgende effecten toevoegen aan de
overgang tussen twee scènes.
Selecteer het gewenste effect in [STBY]
(tijdens infaden) of [OPN] (tijdens
uitfaden).
VUURWERK* ( )
LANDSCHAP* (
Inhoud
SPOTLIGHT** ( )
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
De standaardinstellingen worden
aangegeven met .
FADER WIT
BINNEN ()
Vloeit in/uit met wit effect.
Uit
FADER ZWART
Vloeit in/uit met zwart effect.
Uit
In
EEN DRUK (
Raak [UIT] aan om de fader te annuleren
voordat de functie wordt gestart.

 Opmerkingen
Stel de [WITBALANS] in op [AUTO] of [EEN
DRUK] onder witte of koelwitte fluorescerende
lampen.
 Als u [EEN DRUK] selecteert, blijft u de
camcorder richten op witte voorwerpen terwijl
snel knippert.
knippert langzaam als de optie [EEN

DRUK] niet kan worden ingesteld.
 Als u de optie [EEN DRUK] hebt geselecteerd
blijft knipperen na het aanraken van
en
, moet u [WITBALANS] instellen op
[AUTO].
 Als u de [WITBALANS] hebt ingesteld, wordt
de [SCÈNEKEUZE] ingesteld op [AUTO].

WITBALANS (witbalans)
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
 AUTO
De witbalans wordt automatisch aangepast.
BUITEN ( )
Tips
Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO]
was geselecteerd, of als u de camcorder van
binnen naar buiten of van buiten naar binnen
brengt, moet u de camcorder ongeveer 10
seconden op een wit voorwerp in de buurt
richten voor een betere aanpassing van de
kleurbalans.
Handige opnametechnieken
Tips
Als u op START/STOP drukt, wordt de
instelling gewist.
Een film die is opgenomen met [FADER
ZWART] kan mogelijk niet goed worden
weergegeven in het VISUAL INDEX-scherm.


)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
Raak [EEN DRUK] aan.
Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als
waarmee u het onderwerp wilt opnemen.
Raak [
] aan.
knippert snel. Als de witbalans is
aangepast en opgeslagen in het geheugen,
knippert de aanduiding niet meer.
Inhoud
De witbalans wordt afgestemd op de
volgende opnameomstandigheden:
 Binnen
 Op feestjes en in studio's waar de
lichtomstandigheden snel veranderen
 Onder videolampen in een studio,
of onder natriumlampen of
gloeilampachtige kleurlampen
In


NL
63
Index
De witbalans wordt afgestemd op de
volgende opnameomstandigheden:
 Buiten
 Nachtopnamen, neonreclames en
vuurwerk
 Zonsopgang of zonsondergang
 Onder fluorescerende lampen

Raak het onderwerp in het kader aan
waarvoor u de belichting wilt aanpassen.
Raak [AUTO] aan om weer over te
schakelen naar automatische belichting.
Wanneer de witbalans is ingesteld met [EEN
DRUK] en de lichtomstandigheden gewijzigd
zijn door uw camcorder van buiten naar binnen
te brengen of omgekeerd, moet u de [EEN
DRUK]-procedure opnieuw uitvoeren om de
witbalans opnieuw aan te passen.
 Opmerkingen
[BELICHTING] is automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].

SPOTFOCUS
U kunt de helderheid en de scherpstelling
van het geselecteerde onderwerp tegelijk
aanpassen. Met deze functie kunt u
[SPOTMETER] (p. 64) en [SPOTFOCUS]
(p. 64) tegelijk gebruiken.
Inhoud
SPOTMTR/FOCUS (spotmeter/
focus)
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen en het richten op een onderwerp
dat zich niet in het midden van het scherm
bevindt.
Raak het onderwerp in het kader aan
waarvoor u de scherpstelling wilt
aanpassen.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] aan.
 Opmerkingen
 [BELICHTING] en [FOCUS] zijn automatisch
ingesteld op [HANDMATIG].

 Opmerkingen
[FOCUS] is automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].
Handige opnametechnieken
Raak het onderwerp in het kader aan
waarvoor u de helderheid en scherpstelling
wilt aanpassen.
Als u de helderheid en de scherpstelling
automatisch wilt aanpassen, raakt u
[AUTO] aan.
BELICHTING
SPOTMETER (flexibele
spotmeter)
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Regel de helderheid
wanneer het onderwerp te helder of te
donker is.
Index
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat
het onderwerp wordt opgenomen met de
meest geschikte helderheid, zelfs als er een
scherp contrast is tussen het onderwerp en
de achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
Raak
/
aan om de helderheid aan
te passen.
Als u de belichting automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] aan.
NL
64
FOCUS
TELEMACRO
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u
gericht wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
Dit is handig als u kleine onderwerpen,
zoals bloemen of insecten, wilt opnemen. U
kunt de achtergrond waziger maken en het
onderwerp naar voor halen.
Annuleert TELEMACRO. (TELEMACRO
wordt ook geannuleerd wanneer u de
zoomknop naar de W-kant beweegt.)
Inhoud
 UIT
AAN ( )
Raak
(onderwerp dichtbij)/
(onderwerp veraf) aan om de
scherpstelling aan te passen.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] aan.
De zoom (p. 24) gaat automatisch naar de
bovenkant van de T-kant (teleopname) en
maakt het mogelijk om onderwerpen op
te nemen tot op een afstand van ongeveer
38 cm.
 Opmerkingen
Wanneer u de [FOCUS] instelt op
[HANDMATIG], verschijnt .
 Voor een goede scherpstelling bedraagt
de minimale afstand tussen de camcorder
en het onderwerp ongeveer 1 cm voor
groothoekopnamen en ongeveer 150 cm voor
teleopnamen.

Tips
verschijnt wanneer niet dichter scherp kan
worden gesteld en verschijnt wanneer niet
verder scherp kan worden gesteld.
Het is eenvoudiger om scherp te stellen op
het onderwerp door de motorzoomknop
naar T (teleopname) te bewegen om de
scherpstelling aan te passen en vervolgens
naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te
passen voor de opname. Als u een onderwerp
van dichtbij wilt opnemen, beweegt u de
motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u
vervolgens scherp.
De scherpstelafstand (afstand tot het onderwerp
waarop scherp is gesteld; bedoeld als richtlijn
wanneer moeilijk kan worden scherpgesteld in
het donker) verschijnt enkele seconden in de
volgende gevallen.
 Wanneer de scherpstelling wordt
overgeschakeld van automatisch naar
handmatig
 Wanneer u handmatig scherpstelt




Handige opnametechnieken
 Opmerkingen
Wanneer u een onderwerp op afstand
wilt opnemen, kunt u mogelijk moeilijk
scherpstellen en kan het scherpstellen enige tijd
in beslag nemen.
 Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 65) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.

Index
NL
65
Stel [ STEADYSHOT] in op [UIT] ( )
als u een statief (los verkrijgbaar) gebruikt;
dan krijgt u een natuurlijk beeld.
VASTLEGINSTELL.
(items voor aangepaste
opnamen)
ACTIEF
Zorgt voor een krachtiger SteadyShot-effect.
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
De standaardinstellingen worden
aangegeven met .
 STANDAARD
UIT (
)
Inhoud
Zorgt voor het SteadyShot-effect onder
relatief stabiele opnameomstandigheden.
De SteadyShot-functie wordt niet gebruikt.
OPNAMESTAND
(opnamestand)
 Opmerkingen
Wanneer u de instelling van
[ STEADYSHOT] wijzigt, wordt het
beeldveld ook dienovereenkomstig gewijzigd.

Zie pagina 25.
HULPKADER
Wanneer u opneemt in een donkere
omgeving, wordt de sluitertijd automatisch
verlaagd tot 1/25 seconde.
 UIT
Het hulpkader wordt niet weergegeven.
 UIT
AAN
De functie voor automatisch langzame
sluitertijd wordt niet gebruikt.
Het hulpkader wordt weergegeven.
AAN
Handige opnametechnieken
AUTO LGZ.SLUITER
(automatisch langzame
sluitertijd)
U kunt het hulpkader weergeven en
controleren of het onderwerp horizontaal
of verticaal is.
Het kader wordt niet opgenomen.
De functie voor automatisch langzame
sluitertijd wordt gebruikt.
GEZICHTSDETECTIE
Tips
Als u het onderwerp in het kruispunt van het
hulpkader plaatst, krijgt u een evenwichtige
compositie.
Het buitenste kader van [HULPKADER] geeft
het weergavegebied van een televisie aan die
niet compatibel is met weergave met alle pixels.



Detecteert de gezichten van de
onderwerpen en past de belichting
automatisch aan.
Detecteert gezichten.
UIT (
)
Detecteert geen gezichten.
STEADYSHOT
Hiermee kunt u cameratrillingen
compenseren.
NL
66
Index
 AAN
 Opmerkingen
Gezichten worden mogelijk niet herkend
afhankelijk van de opnameomstandigheden,
onderwerpomstandigheden en de instellingen
van uw camcorder.
 [GEZICHTSDETECTIE] werkt
mogelijk niet goed afhankelijk van de
opnameomstandigheden. Stel in dit geval
[GEZICHTSDETECTIE] in op [UIT].
LAAG ( )

Neemt omgevingsgeluid waarheidsgetrouw
op. Selecteer [LAAG] om een opwindend
en krachtig geluid op te nemen in een
concertzaal, enzovoort (deze instelling is niet
geschikt om gesprekken op te nemen).



Inhoud
ANDERE OPN.INST.
Tips
Als u de prestaties voor gezichtsdetectie wilt
verbeteren, moet u de onderwerpen onder de
volgende omstandigheden opnemen:
 De opname wordt gemaakt in een omgeving
met voldoende licht
 Het onderwerp draagt geen bril, hoed of
masker
 Het onderwerp is kijkt recht naar de camera
De gedetecteerde gezichten worden opgeslagen
in de Gezichtsindex. Het is echter mogelijk dat
bepaalde gezichten niet worden opgeslagen. Het
aantal gezichten dat kan worden opgeslagen in
de Gezichtsindex is beperkt. Zie pagina 31 om
af te spelen via de Gezichtsindex.

DIGITAL ZOOM
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren. De beeldkwaliteit vermindert als
u de digitale zoomfunctie gebruikt.
 UIT
Zoomen tot maximaal 70× wordt uitgevoerd.
AUDIO-OPN.INST.
2000×
Zoomen tot maximaal 70× wordt uitgevoerd
en daarna wordt zoomen tot maximaal 2000×
digitaal uitgevoerd.
 INT.ZOOMMICR. (ingebouwde
zoommicrofoon)
U kunt een film opnemen met helder geluid
dat overeenkomt met de zoompositie.
Handige opnametechnieken
Het zoombereik wordt weergegeven als u
2000× selecteert.
 Opmerkingen
U kunt beelden tot maximaal 60 keer optisch
vergroten wanneer [ STEADYSHOT] is
ingesteld op [ACTIEF].

 UIT
De microfoon neemt niet op volgens het inof uitzoomen.
 TEGENLICHT
AAN ( )
Uw camcorder past de belichting voor
onderwerpen met tegenlicht aan.
De microfoon neemt op volgens het in- of
uitzoomen.
 UIT
Past de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht niet aan.
U kunt het microfoonniveau selecteren
voor het opnemen van geluid.
AAN
Past de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht aan.
 NORMAAL
Hiermee kunt u verschillende
omgevingsgeluiden opnemen en converteren
naar het bijpassende niveau.
NL
67
Index
 MICR.NIVEAU (microfoonniveau)

BR.BLD.SEL.
FOTO-INSTELL.
U kunt de breedte-/hoogteverhouding
selecteren op basis van de aangesloten
televisie. Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
(items voor het opnemen van
foto's)
Neemt films schermvullend op op een 16:9televisie (breedbeeld).
4:3 (
)
Neemt films schermvullend op op een 4:3televisie.
Inhoud
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
De standaardinstellingen worden
aangegeven met .
 16:9 BREED
Z.ONTSPANNER
Druk op PHOTO om het aftellen te starten.
Na ongeveer 10 seconden wordt een foto
genomen.
 Opmerkingen
Stel [TV-TYPE] voor weergave in
overeenkomstig de aangesloten televisie (p. 74).

 UIT
Annuleert de zelfontspanner.
Start de opname met zelfontspanner. Als u de
opname wilt annuleren, raakt u [HERST.] aan.
BEELDFORM.
U kunt de fotogrootte selecteren.
 VGA(0,3M) (
)
Foto's opnemen met de breedte-/
hoogteverhouding 4:3 (640 × 480).
0,2M (
Handige opnametechnieken
AAN ( )
)
Foto's opnemen met de breedte-/
hoogteverhouding 16:9 (breedbeeld)
(640 × 360).
 Opmerkingen
De geselecteerde beeldgrootte blijft actief zolang
(foto)-lampje brandt.
het
 Zie pagina 86 voor het aantal foto's dat kan
worden opgenomen.

Index
NL
68
NUMMER BEST.
(bestandsnummer)
AFSPELEN
(items voor weergave)
U kunt bepalen hoe het bestandsnummer
van foto's wordt toegekend.
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
 SERIE
VISUAL INDEX
Zie pagina 27.
Inhoud
Bestandsnummers worden in volgorde
toegewezen.
Elke keer dat u een nieuwe foto maakt, krijgt
het bestand een hoger nummer.
Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt
vervangen door een andere, blijft de
nummering verder lopen in dezelfde
volgorde.
BEELDEN WEERG.
 DATUMINDEX
HERSTEL
Zie pagina 30.
Bestandsnummers worden in volgorde
toegewezen volgend op het hoogste nummer
op het opnamemedium.
Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen
door een andere, wordt een nieuwe
nummering gestart voor elke geheugenkaart.

FILMROL
Zie pagina 30.
GEZICHT
Zie pagina 31.
AFSPEELLIJST
Zie pagina 42.
AFSPEELINSTELL.
Handige opnametechnieken

 GEGEVENSCODE
Met deze optie kan de camcorder de
gegevens weergeven (datum/tijd, camerainstellingen) die automatisch tijdens de
opname zijn geregistreerd.
 UIT
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
DATUM/TIJD
CAMERAGEGEV.
Camera-instelgegevens worden weergegeven.
NL
69
Index
Datum en tijd worden weergegeven.
DATUM/TIJD
BWRK
(items om te bewerken)
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
VERWIJDEREN
Zie pagina 35.
CAMERAGEGEV.
Film
Inhoud
 Datum
 Tijd
BEVEILIGEN
Zie pagina 37.
SPLITSEN
Zie pagina 38.
Zie pagina 39.
FILM KOPIËREN (DCR-SX65E/
SX85E)
Zie pagina 40.
 SteadyShot uit
 Helderheid
 Witbalans
 Gevoeligheid
 Sluitertijd
 Diafragmawaarde
 Belichting
FOTO KOPIËREN (DCR-SX65E/
SX85E)
Zie pagina 41.
AFSP.LIJST BWRK.
Tips
De gegevenscode wordt weergegeven op het
televisiescherm als u uw camcorder aansluit op
een televisie.
Afhankelijk van de staat van het
opnamemedium worden balken weergegeven
[--:--:--].



Handige opnametechnieken
FOTO VASTLEGGEN (DCRSX65E/SX85E)
Foto
Zie pagina 42.
Index
NL
70
OVERIG
MEDIA BEHEREN
(items voor andere
instellingen)
(items voor opnamemedia)
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
MEDIA-INSTELL. (DCR-SX65E/
SX85E)
Zie pagina 17.
USB-AANSLTING
MEDIA-INFO
Zie pagina 54.
U kunt de resterende opnameduur voor
elke opnamestand van het opnamemedium
voor films controleren, alsook de vrije en
gebruikte ruimte van het opnamemedium.
INFO OVER ACCU
U kunt de geschatte resterende
accucapaciteit controleren.
Raak
aan.
 Opmerkingen
 Aangezien er een gedeelte bestandsbeheer
is, wordt de gebruikte ruimte nooit als 0 %
weergegeven, zelfs als u [MEDIA FORMATT.]
(p. 71) uitvoert.
Het accu-informatiescherm sluiten
aan.
Tips
Enkel de informatie van het medium dat
geselecteerd is in [FILMMEDIA INST.] (p. 17)
wordt weergegeven. Wijzig indien nodig de
mediuminstelling (DCR-SX65E/SX85E).


Handige opnametechnieken
Het scherm uitschakelen
Raak
Inhoud
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
De standaardinstellingen worden
aangegeven met .
MEDIA FORMATT.
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder
op een stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 14).

NL
71
Index
Tijdens het formatteren worden alle films
en foto's verwijderd om opnameruimte vrij
te maken.
aan.
Raak [JA]  [JA] 
DCR-SX65E/SX85E:
Selecteer het opnamemedium dat u wilt
formatteren.



Om verlies van belangrijke beelden te
voorkomen, moet u deze opslaan voordat u het
opnamemedium formatteert.
Beveiligde films en foto's worden ook
verwijderd.
Wanneer [Uitvoeren…] wordt weergegeven,
mag u volgende zaken niet doen: het
LCD-scherm sluiten, toetsen bedienen
op de camcorder, de netspanningsadapter
loskoppelen of de geheugenkaart uitwerpen
uit de camcorder (het toegangslampje brandt
of knippert wanneer de geheugenkaart wordt
geformatteerd).


Controleer de eigenlijke tijd voor het wissen
van gegevens op het LCD-scherm.
Als u [LEEG] stopt terwijl [Uitvoeren…]
wordt weergegeven, moet u de handeling
zeker voltooien door [MEDIA FORMATT.]
of [LEEG] uit te voeren als u de camcorder de
volgende keer gebruikt.
Zie pagina 80, 82.
Inhoud
BLD.DB.BEST.REP.
Voorkomen dat gegevens op het
interne opnamemedium worden
hersteld (DCR-SX65E/SX85E)
Handige opnametechnieken
Met [LEEG] kunt u onleesbare gegevens
op het interne opnamemedium van de
camcorder opslaan. Zo kunnen originele
gegevens moeilijker worden hersteld.
Wanneer u uw camcorder weggooit of
verkoopt, raden wij u aan [LEEG] uit te
voeren.
Wanneer het interne opnamemedium
geselecteerd is op het scherm [MEDIA
FORMATT.], raakt u [LEEG] aan.
 Opmerkingen
Sluit de netspanningsadapter aan op het
stopcontact. U kunt [LEEG] niet uitvoeren
tenzij u de netspanningsadapter op het
stopcontact aansluit.
 Om te vermijden dat belangrijke beelden
verloren gaan, moeten deze opgeslagen worden
op een computer of op een ander apparaat
voordat u [LEEG] uitvoert.
 Koppel alle kabels los behalve de
netspanningsadapter. Koppel de
netspanningsadapter niet los tijdens de
procedure.
 Stel de camcorder niet bloot aan trillingen of
schokken terwijl u gegevens wist.

Index
NL
72
 Opmerkingen
Wanneer u de camcorder op het
stopcontact aansluit met de bijgeleverde
netspanningsadapter, wordt [LICHT]
automatisch gekozen als instelling.
 Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
 Als u het LCD-scherm 180 graden opent om
het scherm naar buiten te richten en het LCDscherm sluit op de behuizing van de camcorder,
wordt de instelling automatisch gezet op
[NORMAAL].
ALGEMENE INST.

(andere instelitems)
INS.GELUID/WRGV
 VOLUME
Tips
Deze aanpassing heeft geen enkele invloed op
de opgenomen beelden.

U kunt het geluidsvolume aanpassen door
/
aan te raken.

 PIEPTOON
 LCD KLEUR
U kunt de kleur van het LCD-scherm
/
aan te raken.
aanpassen door
 AAN
Tips
Deze aanpassing heeft geen enkele invloed op
de opgenomen beelden.

UIT

De melodie wordt uitgeschakeld.
 DISPLAYINSTELL.
 LCD HELDER
U kunt kiezen hoe lang de pictogrammen
of aanduidingen worden weergegeven op
het LCD-scherm.
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
/
aan te raken.
aanpassen door
Tips
Deze aanpassing heeft geen enkele invloed op
de opgenomen beelden.

Handige opnametechnieken
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.

Inhoud
Zie "De menu's gebruiken" (p. 57) voor
meer informatie over het gebruik.
De standaardinstellingen worden
aangegeven met .
 AUTO1
Wordt ongeveer 3 seconden weergegeven. De
opname- en zoomtoetsen op het LCD-scherm
worden weergegeven.
 NIV.AV.LCD (niveau
achtergrondverlichting van het LCDscherm)
AUTO2
Wordt ongeveer 3 seconden weergegeven. De
opname- en zoomtoetsen op het LCD-scherm
worden niet weergegeven.
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het LCDscherm selecteren.
AAN
Standaardhelderheid.
LICHT
Het LCD-scherm helderder maken.
Tips
De pictogrammen of aanduidingen worden in
de volgende gevallen weergegeven.
 Wanneer u de camcorder inschakelt.


NL
73
Index
Wordt altijd weergegeven. De opname- en
zoomtoetsen op het LCD-scherm worden niet
weergegeven.
 NORMAAL
 Het
LCD-scherm wordt aangeraakt
(behalve de opname- en zoomtoetsen op het
LCD-scherm).
 Wanneer u de camcorder instelt op
de filmopname-, foto-opname- of
weergavestand.

Tips
De camcorder biedt de optie [ENG[SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.


STROOMINSTELL.
 TV-TYPE
Zie pagina 33.
Inhoud
UITVOERINSTELL.
 AUTOM. UIT (automatische
uitschakeling)
 DISPLAY (schermweergave)
U kunt instellen waar de schermweergaven
moeten worden uitgevoerd.
U kunt de camcorder zo instellen dat deze
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer
u de camcorder ongeveer 5 minuten lang
niet bedient.
 LCD
Hiermee worden aanduidingen zoals de
tijdcode op het LCD-scherm weergegeven.
 5min
V-UIT/LCD
NOOIT
De camcorder wordt niet automatisch
uitgeschakeld.
TAALINS.
 Opmerkingen
Wanneer u uw camcorder aansluit op een
stopcontact, wordt [AUTOM. UIT] automatisch
ingesteld op [NOOIT].

 KLOK INSTEL.
Zie pagina 15.
Handige opnametechnieken
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld.
Hiermee worden aanduidingen zoals de
tijdcode op het LCD-scherm en op de
televisie weergegeven.
KLOK/
TAALINSTELL.
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
 GEBIED INST.
 AAN/UIT VIA LCD
U kunt een tijdsverschil aanpassen zonder
de klok stop te zetten. Stel uw plaatselijke
regio in wanneer u uw camcorder in
andere tijdzones gebruikt. Raadpleeg het
wereldtijdsverschil op pagina 88.
U kunt instellen dat de camcorder wordt
ingeschakeld en uitgeschakeld wanneer u
het LCD-scherm opent en sluit.
 AAN
De camcorder wordt in- en uitgeschakeld
wanneer u het LCD-scherm opent en sluit.
 ZOMERTIJD
UIT
De camcorder niet wordt in- en uitgeschakeld
wanneer u het LCD-scherm opent en sluit.
 UIT
De zomertijd wordt niet ingesteld.
AAN
De zomertijd wordt ingesteld.
NL
74
Index
U kunt deze instelling wijzigen zonder de
klok stop te zetten. Zet op [AAN] om de
tijd 1 uur vooruit te zetten.
ANDERE INSTELL.
 DEMOFUNCTIE
Inhoud
Wanneer uw camcorder verbonden is
met een stopcontact, wordt ongeveer 10
minuten nadat u het -lampje (film) hebt
geactiveerd door op MODE te drukken een
demonstratiefilm gestart.
 AAN
De demonstratie wordt weergegeven.
UIT
De demonstratie wordt niet weergegeven.
Tips
Wanneer u dit item instelt op [AAN] en
aanraakt, start de weergave van de
demonstratiefilm.
De demonstratie wordt onderbroken:
 Als u op START/STOP drukt
 Als u het scherm aanraakt tijdens de
demonstratie (de demonstratie start opnieuw
na 10 minuten)
 Als u het
-lampje (foto) inschakelt
 Als u op
(BEELDEN WEERGEVEN)
drukt



Handige opnametechnieken
 KALIBRATIE
Zie pagina 92.
 USB LUN-INSTELL.
U kunt de compatibiliteit van uw
camcorder instellen wanneer u een USBverbinding gebruikt
 VEELVOUDIG
Standaardinstelling.
ÉÉN
Stel dit in als u geen verbinding kunt maken.
Index
 Opmerkingen
Stel dit in op [VEELVOUDIG] wanneer u PMB
Portable gebruikt.

NL
75
Aanvullende informatie
Problemen oplossen



Als er problemen optreden bij het gebruik
van de camcorder, volgt u de onderstaande
stappen.






 Koppel de stroombron los en
sluit deze na ongeveer 1 minuut
weer aan. Schakel vervolgens de
camcorder in.

Algemene werking
 Druk RESET (p. 98) in met een puntig
voorwerp en schakel de camcorder
in.
Als u op RESET drukt, worden alle
instellingen, met inbegrip van de
klokinstelling, opnieuw ingesteld.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

De camcorder functioneert niet, zelfs niet
als de stroom is ingeschakeld.

Uw camcorder moet mogelijk worden
geïnitialiseerd of het huidige interne
opnamemedium moet worden vervangen,
afhankelijk van het probleem. In dit geval
worden de gegevens verwijderd die op het
interne opnamemedium zijn opgeslagen.
Kopieer de gegevens op het interne
opnamemedium naar andere media (back-up)
alvorens uw camcorder te verzenden voor
reparatie. U ontvangt geen vergoeding voor
eventueel verlies van gegevens op het interne
opnamemedium.
Tijdens de reparatie wordt mogelijk een
minimum aan gegevens in het interne
opnamemedium gecontroleerd om het
probleem te onderzoeken. Uw Sony-handelaar
zal echter nooit gegevens kopiëren noch
bewaren.



NL
76
Het duurt enkele seconden voordat uw
camcorder klaar is voor opname nadat het
apparaat is ingeschakeld. Dit duidt niet op een
storing.
Trek de stekker van de netspanningsadapter
uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan.
Als de functies nog steeds niet werken, drukt
u op RESET (p. 98) met behulp van een
scherp voorwerp. (Als u op RESET drukt,
worden alle instellingen, met inbegrip van de
klokinstelling, opnieuw ingesteld.)
De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
afkoelen op een koele plek.
De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Schakel de camcorder een tijdje niet
uit. Schakel uw camcorder uit en breng deze
naar een warme plek. Laat uw camcorder
opwarmen en schakel deze vervolgens in.
Index

Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 12).
De stekker van de netspanningsadapter is
losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de
stekker aan op het stopcontact (p. 12).
Handige opnametechnieken

 Neem contact op met uw Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.

Inhoud

 Controleer de lijst (p. 76 tot 84) en
inspecteer uw camcorder.
Algemene werking........................................... p. 76
Accu/stroombronnen ..................................... p. 77
LCD-scherm..................................................... p. 77
Geheugenkaart................................................. p. 78
Opnemen.......................................................... p. 78
Afspelen............................................................ p. 79
Beelden die op de geheugenkaart zijn
opgeslagen, afspelen op andere apparaten.... p. 80
Films/foto's op uw camcorder bewerken...... p. 80
Kopiëren/aansluiten op andere apparaten.... p. 80
Aansluiten op een computer........................... p. 81
Voorbeelden van functies die niet tegelijk
kunnen worden gebruikt................................ p. 81

De menu-instellingen zijn automatisch
gewijzigd.

Het CHG (opladen)-lampje knippert als u
de accu oplaadt.


De aanduiding voor de resterende
accuduur geeft niet de juiste tijd aan.


Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt
tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een
storing.
De accu raakt snel leeg.
Accu/stroombronnen

De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.



Gebruik de netspanningsadapter.
Als er in de standaardinstelling ongeveer
5 minuten zijn verstreken waarin u de
camcorder niet hebt gebruikt, wordt de
camcorder automatisch uitgeschakeld
(AUTOM. UIT). Wijzig de instelling voor
[AUTOM. UIT] (p. 74) of schakel de stroom
weer in.
Laad de accu op (p. 12).
LCD-scherm
Menu-items worden grijs weergegeven.

Het CHG (opladen)-lampje gaat niet
branden als u de accu oplaadt.


De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de
accu nogmaals volledig op. Als het probleem
niet verholpen is, vervangt u de accu door een
nieuwe (p. 91).

Sluit het LCD-scherm (p. 12).
Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 12).
NL
77
U kunt items die grijs worden weergegeven,
niet selecteren in de huidige stand voor
opnemen/afspelen.
U kunt bepaalde functies niet tegelijkertijd
activeren (p. 81).
Index

De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de
accu nogmaals volledig op. Als het probleem
niet verholpen is, vervangt u de accu door een
nieuwe (p. 91).
De aangegeven tijd is mogelijk niet correct
afhankelijk van de omgeving waarin de
camcorder wordt gebruikt.
Handige opnametechnieken

De camcorder wordt warm.

Als de temperatuur van de accu te hoog of te
laag is, kunt u de accu mogelijk niet opladen
(p. 90).
Plaats de accu op de juiste manier in
de camcorder (p. 12). Als het probleem
blijft optreden, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
neemt u contact op met de Sony-handelaar. De
accu is mogelijk beschadigd.
Inhoud


De volgende items worden teruggezet op de
standaardinstellingen 12 uur nadat u het LCDscherm hebt gesloten.
 [SCÈNEKEUZE]
 [WITBALANS]
 [SPOTMTR/FOCUS]
 [SPOTMETER]
 [SPOTFOCUS]
 [BELICHTING]
 [FOCUS]
 [INT.ZOOMMICR.]
 [MICR.NIVEAU]
 [TEGENLICHT]
De volgende menu-items keren terug naar de
standaardinstellingen als u schakelt tussen de
filmopnamestand en de foto-opnamestand en
tussen weergavestanden.
[
FADER]
 [TELEMACRO]
[
Z.ONTSPANNER]
Sluit het netsnoer correct aan op het
stopcontact.
Het opladen van de accu is voltooid (p. 12).
De toetsen verschijnen niet op het
aanraakscherm.

Door op START/STOP of PHOTO te
drukken, worden geen beelden
opgenomen.
Raak het LCD-scherm zachtjes aan.

De toetsen op het aanraakscherm werken
niet correct of werken helemaal niet.

Pas het aanraakscherm aan ([KALIBRATIE])
(p. 92).
De toetsen op het aanraakscherm
verdwijnen snel.


Stel [DISPLAYINSTELL.] in op [AAN] (p. 73).

Er worden gestippelde lijnen op het LCDscherm weergegeven.

Dit duidt niet op een storing. Deze stippen
worden niet opgenomen.


Handelingen met de geheugenkaart
kunnen niet worden uitgevoerd.

Het toegangslampje blijft branden of
knipperen nadat de opname is gestopt.
Als u een geheugenkaart gebruikt die is
geformatteerd op een computer, moet u deze
opnieuw formatteren met de camcorder
(p. 71).

Het beeldveld ziet er anders uit.
Beelden die zijn opgeslagen op de
geheugenkaart, kunnen niet worden
verwijderd.



U kunt maximaal 100 beelden in één keer op
het indexscherm verwijderen.
U kunt beveiligde beelden niet verwijderen.

Het bestand is beschadigd.
Het bestandsformaat wordt niet ondersteund
door uw camcorder (p. 89).
Afhankelijk van de opnameomstandigheden
kan de beschikbare opnameduur korter zijn,
bijvoorbeeld bij het opnemen van een snel
bewegend onderwerp e.d. (p. 85).
De camcorder stopt met werken.
Opnemen

Zie ook "Geheugenkaart" (p. 78).

NL
78
De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
afkoelen op een koele plek.
De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Schakel uw camcorder uit en breng deze
Index

Het beeldveld kan er anders uitzien afhankelijk
van de toestand van de camcorder. Dit duidt
niet op een storing.
De werkelijke opnameduur voor films is
minder dan de verwachte opnameduur
van het opnamemedium.
De bestandsnaam wordt niet correct
weergegeven of knippert.

De scène die u zojuist hebt opgenomen, wordt
vastgelegd op de geheugenkaart.
Handige opnametechnieken
Geheugenkaart
Inhoud

Het afspeelscherm wordt weergegeven.
Druk op MODE om het -lampje (film) of
‑lampje (foto) in te schakelen (p. 15).
Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen,
wordt vastgelegd op het opnamemedium. U
kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze
periode.
Het opnamemedium is vol. Verwijder
ongewenste beelden (p. 35).
Het totale aantal filmscènes of foto's
overschrijdt de opnamecapaciteit van de
camcorder (p. 85, 86). Verwijder ongewenste
beelden (p. 35).
De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
afkoelen op een koele plek.
De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Schakel uw camcorder uit en breng deze
naar een warme plek. Laat uw camcorder
opwarmen en schakel hem vervolgens in.

naar een warme plek. Laat uw camcorder
opwarmen en schakel hem vervolgens in.
Als u de camcorder blijft blootstellen aan
trillingen, kan de opname stoppen.
Het beeld flikkert.

Er is een tijdverschil tussen het moment
waarop u op START/STOP drukt en het
moment dat de opgenomen film start/
stopt.
[NIV.AV.LCD] kan niet worden aangepast.

Op uw camcorder kan er een klein tijdverschil
zijn tussen het moment waarop u op
START/STOP drukt en het moment dat de
opgenomen film werkelijk start/stopt. Dit
duidt niet op een storing.
De vergroting verandert wanneer de
opnamemodus wordt gewijzigd.
Automatisch scherpstellen functioneert
niet.




Afspelen
Beelden kunnen niet worden afgespeeld.
Stel [ STEADYSHOT] in op [ACTIEF] of
[STANDAARD] (p. 66).
Zelfs als [ STEADYSHOT] is ingesteld op
[ACTIEF] of [STANDAARD], is het mogelijk
dat uw camcorder externe trillingen niet kan
compenseren.



Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het
onderwerp en de achtergrond te groot is. Dit
duidt niet op een storing.
Dit verschijnsel wordt ook wel "smeer"
genoemd. Dit duidt niet op een storing.

Stel [
STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 66).
NL
79
Dit kan worden weergegeven op een beeld
opgenomen op andere apparaten, bewerkt op
een computer, enzovoort.
U hebt de netspanningsadapter of de accu
verwijderd terwijl het pictogram voor het
opnamemedium in de rechterbovenhoek
van het scherm knipperde of voordat het
toegangslampje werd uitgeschakeld na
het opnemen. Dit kan uw beeldgegevens
beschadigen en
wordt weergegeven.
Index

Er verschijnen zwarte strepen als u een
televisiescherm of computerscherm
opneemt.

Foto's kunnen niet worden afgespeeld als u
bestanden of mappen hebt gewijzigd of de
gegevens hebt bewerkt op een computer. (De
bestandsnaam knippert in dat geval.) Dit duidt
niet op een storing.
wordt weergegeven op een beeld op
het VISUAL INDEX-scherm.
Er kan een verticale witte lijn worden
weergegeven op een beeld dat bij helder
licht is opgenomen.

Selecteer het type opnamemedium dat u wilt
afspelen (p. 17) (DCR-SX65E/SX85E).
Beelden die op andere apparaten zijn
opgenomen, kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld. Dit duidt niet op een storing.
Foto's kunnen niet worden afgespeeld.
Er wordt een verticale streep
weergegeven wanneer kaarslicht of
elektrische verlichting in een donkere
ruimte wordt opgenomen.

U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken
wanneer de camcorder is ingesteld in de fotoopnamestand.
Handige opnametechnieken
Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 65).
De opnameomstandigheden zijn niet geschikt
voor automatisch scherpstellen. Pas de
scherpstelling handmatig aan (p. 65).
SteadyShot werkt niet.

U kunt [NIV.AV.LCD] niet aanpassen in de
volgende gevallen:
 Het LCD-scherm is gesloten op uw camcorder
met het LCD-scherm naar buiten gericht.
 Stroom wordt geleverd door de
netspanningsadapter.
Inhoud

Dit gebeurt bij het opnemen van beelden
onder een fluorescentielamp, natriumlamp of
kwiklamp. Dit duidt niet op een storing.
Een film kan niet worden gesplitst.
wordt weergegeven op een beeld op
het VISUAL INDEX-scherm.



Een foto kan niet worden opgenomen uit
een film.


Zet het volume hoger (p. 28).
Wanneer u geluid opneemt met [MICR.
NIVEAU] (p. 67) ingesteld op [LAAG], is het
opgenomen geluid mogelijk moeilijk hoorbaar.
U kunt geen geluid horen op de televisie
die is aangesloten op de camcorder.

De breedte-/hoogteverhouding tijdens
het afspelen is onjuist wanneer u de
camcorder op de televisie aansluit.
Beelden kunnen niet worden afgespeeld
of de geheugenkaart wordt niet herkend.

Het apparaat ondersteunt mogelijk geen
geheugenkaarten.

Het beeld kan niet worden bewerkt.
Het beeld kan niet bewerkt worden omdat de
staat van het beeld te slecht is.
Films kunnen niet worden toegevoegd
aan de afspeellijst.



Er is geen vrije ruimte op het opnamemedium.
U kunt maximaal 99 films toevoegen aan een
afspeellijst. Verwijder onnodige films uit de
afspeellijst (p. 43).
U kunt geen foto's toevoegen aan de
afspeellijst.
Het LCD-scherm van de camcorder kan
opgenomen beelden op het volledige scherm
weergeven (weergave met alle pixels).
Hierdoor kunnen beelden echter aan de
boven-, onder-, linker- en rechterzijde worden
bijgesneden wanneer ze worden weergegeven
op een televisie die niet compatibel is met
weergave met alle pixels.
U kunt het beste beelden opnemen met het
buitenste kader van [HULPKADER] (p. 66)
als leidraad.
Beelden worden niet correct gekopieerd.

NL
80
De A/V-kabel is niet goed aangesloten. Sluit de
kabel aan op de ingang van een ander apparaat
(p. 55).
Index

Stel [TV-TYPE] in afhankelijk van de televisie
(p. 74).
De boven-, onder-, linker- en rechterzijde
van beelden worden bijgesneden
wanneer ze worden weergegeven op een
aangesloten televisie.
Films/foto's op uw camcorder
bewerken

Als u gebruik maakt van de S VIDEO-stekker,
moet u controleren of de rode en witte stekker
van de A/V-kabel zijn aangesloten (p. 55).
Handige opnametechnieken
Beelden die op de geheugenkaart
zijn opgeslagen, afspelen op
andere apparaten

Het opnamemedium waarop u foto's wilt
opslaan, is vol.
Kopiëren/aansluiten op andere
apparaten
U hoort geen geluid of bijna geen geluid
tijdens het afspelen.

Een film die te kort is, kan niet worden
gesplitst.
Een beveiligde film kan niet worden gesplitst.
Inhoud
Het beelddatabasebestand is mogelijk
beschadigd. Controleer het databasebestand
door
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [BLD.DB.BEST.REP.] (bij de
categorie [MEDIA BEHEREN])  het
opnamemedium (DCR-SX65E/SX85E) aan te
raken. Als het nog altijd wordt weergegeven,
wist u het beeld met
(p. 35).
Aansluiten op een computer
Zelfdiagnose/waarschuwingen

Controleer de vereiste computeromgeving of
installatieprocedure voor "PMB".
"PMB" werkt niet correct.

Sluit "PMB" af en start de computer opnieuw
op.
De camcorder wordt niet herkend door
de computer.


Koppel alle apparaten los van de USBaansluiting van de computer, met uitzondering
van het toetsenbord, de muis en de camcorder.
Koppel de USB-kabel los van de computer en
de camcorder en start de computer opnieuw
op. Sluit de computer en de camcorder weer
aan in de juiste volgorde.
C:(of E:) : (Zelfdiagnose)
De onderstaande lijst bevat voorbeelden
van onmogelijke combinaties van functies
en menu-items.
C:06:
De temperatuur van de accu is te hoog.
Vervang de accu of leg hem op een koele
plaats.
Kan niet worden gebruikt Vanwege de volgende instellingen

[SPOTMTR/FOCUS],
[SPOTMETER],
[HANDMATIG] in
[BELICHTING],
[VUURWERK]
C:13: / C:32:
Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron
weer aan en gebruik de camcorder weer.

[GEZICHTSDETECTIE] [ DIGITAL ZOOM],
[SPOTMTR/FOCUS],
[SPOTMETER],
[BELICHTING],
[SCHEMER],
[KAARSLICHT],
[ZONSOP&ONDERG.],
[VUURWERK],
[LANDSCHAP],
[SPOTLIGHT], [STRAND],
[SNEEUW]
E::
Volg stappen  tot  op pagina 76.

 (waarschuwing accuniveau)
Langzaam knipperend
 De accu is bijna leeg.
 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
of de conditie van de accu kan  knipperen,
ook al kan de accu nog ongeveer 20 minuten
worden gebruikt.
[ FADER],
[TELEMACRO]
NL
81
Index
[SCÈNEKEUZE]
Handige opnametechnieken
C:04:
 De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu (Vreeks). Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu
(V-reeks) (p. 90).
 Sluit de stekker van de netspanningsadapter
goed aan op de DC IN-aansluiting van de
camcorder (p. 12).
Voorbeelden van functies die niet
tegelijk kunnen worden gebruikt
TEGENLICHT
Inhoud
Als er aanduidingen op het LCD-scherm
worden weergegeven, controleert u het
volgende.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst. Wanneer u
contact met hen opneemt, geeft u alle cijfers
door van de foutcode die begint met C of E.
"PMB" kan niet worden geïnstalleerd.
(waarschuwing met betrekking tot de
formattering van de geheugenkaart)
(waarschuwing met betrekking tot
de temperatuur van de accu)

De temperatuur van de accu is te hoog.
Vervang de accu of leg hem op een koele
plaats.


De geheugenkaart is beschadigd.
De geheugenkaart is niet correct
geformatteerd (p. 71).
(waarschuwing met betrekking tot een
incompatibele geheugenkaart)
Langzaam knipperend
 De temperatuur van de camcorder wordt
steeds hoger. Schakel de camcorder uit en laat
deze afkoelen op een koele plek.

Er is een incompatibele geheugenkaart
geplaatst (p. 18).
Inhoud
(waarschuwing met betrekking tot
hoge temperatuur)
 (waarschuwing met betrekking
tot de schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart)
Snel knipperend
 De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
afkoelen op een koele plek.

Toegang tot de geheugenkaart is beperkt op
een ander apparaat.
(waarschuwing met betrekking tot
cameratrillingen)
(waarschuwing met betrekking tot
lage temperatuur)
(waarschuwing met betrekking tot de
geheugenkaart)
De camcorder is niet stabiel, dus
cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd
de camcorder stevig vast met beide handen en
neem het beeld op. Houd er echter rekening
mee dat de waarschuwing met betrekking tot
cameratrillingen niet verdwijnt.
Langzaam knipperend
 De vrije ruimte om beelden op te nemen
is bijna op. Zie pagina 18 voor het type
geheugenkaart dat u met de camcorder kunt
gebruiken.
 Er is geen geheugenkaart geplaatst (p. 18).
(waarschuwing met betrekking tot
foto-opname)
Snel knipperend
 Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden
op te nemen. Sla de beelden op andere media
op (p. 49) en verwijder overbodige beelden of
formatteer de geheugenkaart (p. 71).
 Het beelddatabasebestand is mogelijk
beschadigd. Controleer het databasebestand
door
(MENU)  [Overige
wrgvn.]  [BLD.DB.BEST.REP.] (bij de
categorie [MEDIA BEHEREN])  het
opnamemedium (DCR-SX65E/SX85E) aan
te raken.
 De geheugenkaart is beschadigd.


Handige opnametechnieken

Snel knipperend
 De temperatuur van de camcorder is zeer laag.
Laat de camcorder warmer worden.
Het opnamemedium is vol.
Tips
U hoort een melodie als bepaalde
waarschuwingen op het scherm verschijnen.

Beschrijving van
waarschuwingsberichten
Opnamemedia
Fout bij formatteren interne geheugen.

NL
82
Het interne opnamemedium van de
camcorder is anders ingesteld dan de
standaardinstellingen. Wanneer u [MEDIA
Index
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
FORMATT.] (p. 71) uitvoert, kunt u de
camcorder mogelijk weer gebruiken.
Hiermee worden alle gegevens op het interne
opnamemedium verwijderd.
Bufferoverloop

Gegevensfout.



Gegevens worden hersteld.
Beelddatabasebestand beschadigd.
Nieuw bestand maken?



Kan gegevens niet herstellen.

Het schrijven van gegevens naar het medium
in de camcorder is mislukt. Er is geprobeerd
de gegevens te herstellen, maar dat is mislukt.

Plaats de geheugenkaart enkele keren opnieuw.
Als de aanduiding daarna nog steeds knippert,
kan de geheugenkaart beschadigd zijn.
Probeer een andere geheugenkaart.
Plaats de geheugenkaart opnieuw.
Deze geheugenkaart is niet juist
geformatteerd.
U kunt geen films opnemen of afspelen
omdat er geen filmbeheerinformatie bestaat.
Als u [JA] aanraakt, wordt er nieuwe
beheerinformatie gemaakt en kunt u films
opnemen of afspelen.
U kunt foto's opnemen.


Formatteer de geheugenkaart (p. 71). Houd
er rekening mee dat alle opgenomen films
en foto's worden gewist wanneer u de
geheugenkaart formatteert.
Map voor stilstaande beelden vol. Kan
geen stilstaande beelden opnemen.

Het beheerbestand is beschadigd en u kunt
geen films of foto's opnemen. Raak [JA] aan
voor herstel.
U kunt geen foto's opnemen op een
geheugenkaart.

NL
83
U kunt geen mappen met een nummer hoger
dan 999MSDCF maken. U kunt geen mappen
maken of verwijderen met de camcorder.
Formatteer de geheugenkaart (p. 71) of
verwijder mappen met de computer.
Index
Inconsistenties in beelddatabasebestand.
Wilt u het beelddatabasebestand
repareren?
Beelddatabasebestand is beschadigd. Wilt
u het beelddatabasebestand repareren?

De camcorder probeert gegevens automatisch
te herstellen als het schrijven van de gegevens
niet correct is uitgevoerd.
Handige opnametechnieken
Het beheerbestand is beschadigd. Wanneer u
[JA] aanraakt, wordt een nieuw beheerbestand
gemaakt. De oude opgenomen beelden op
de media kunnen niet worden afgespeeld
(beeldbestanden zijn niet beschadigd). Als
u [BLD.DB.BEST.REP.] uitvoert nadat er
nieuwe informatie is gemaakt, kunt u eerder
opgenomen beelden mogelijk niet meer
afspelen. Als dit niet werkt, kopieert u het
beeld met de bijgeleverde software.
Er is geen beelddatabasebestand. Kan
geen films opnemen of afspelen. Nieuw
bestand maken?

Inhoud

Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van
of schrijven naar het interne opnamemedium
van de camcorder.
Dit kan voorkomen als u de camcorder blijft
blootstellen aan schokken.
Films die op andere apparaten zijn
opgenomen, kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld.
Er wordt een geheugenkaart gebruikt waarop
veelvuldig werd opgenomen en gewist of die
werd geformatteerd op andere apparatuur.
Formatteer de geheugenkaart op uw
camcorder nadat u een back-up hebt gemaakt
van de gegevens op de vaste schijf van een
computer enzovoort (p. 71).
Het schrijfvermogen van de gebruikte
geheugenkaart is onvoldoende voor de
filmopnamesnelheid van de camcorder.
Gebruik een geheugenkaart die wordt
aanbevolen voor de camcorder (p. 18).
Deze geheugenkaart kan mogelijk geen
films opnemen of afspelen.

Gebruik een geheugenkaart die wordt
aanbevolen voor de camcorder (p. 18).

Inhoud
Deze geheugenkaart kan beelden
mogelijk niet goed opnemen of afspelen.
Gebruik een geheugenkaart die wordt
aanbevolen voor de camcorder (p. 18).
Verwijder de geheugenkaart niet
tijdens het schrijven. Gegevens kunnen
beschadigd raken.

Plaats de geheugenkaart opnieuw en volg de
instructies op het LCD-scherm.
Overige
Handige opnametechnieken
Geen verdere selectie mogelijk.


U kunt maximaal 99 films toevoegen aan een
afspeellijst.
U kunt maximaal 100 beelden in één keer
selecteren voor:
 Films/foto's verwijderen
 Films/foto's beveiligen of de beveiliging
opheffen
 Films kopiëren
 Foto's kopiëren
 Afspeellijst bewerken
Gegevens beveiligd

U hebt geprobeerd beveiligde gegevens
te verwijderen. Hef de beveiliging van de
gegevens op.
Index
NL
84
Opnameduur
van films/aantal
opneembare foto's
Speelduur
Beschikbare tijd bij benadering wanneer u
een volledig opgeladen accu gebruikt.
Intern geheugen
DCR-SX65E/SX85E
(eenheid: minuten)
Accu
NP-FV30
(bijgeleverd)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Opnameduur
Beschikbare tijd bij benadering wanneer u
een volledig opgeladen accu gebruikt.
Intern geheugen
DCR-SX65E/SX85E
Doorlopende
opnameduur
105
Normale
opnameduur
60
(eenheid: minuten)
200
415
830
110
210
375
Accu
NP-FV30
(bijgeleverd)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Geheugenkaart
NP-FV30
(bijgeleverd)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100




215
440
870
Intern geheugen
DCR-SX65E
Normale
opnameduur
60
(eenheid: minuten)
Opnamestand
[HQ]
120
220
390
[SP]
Elke opnametijd wordt berekend wanneer de
[ OPNAMESTAND] is ingesteld op SP.
Bij normale opnameduur wordt de tijd
weergegeven wanneer u de opname
herhaaldelijk start en stopt, de MODE wijzigt
en in- en uitzoomt.
Duur gemeten wanneer de camcorder wordt
gebruikt bij 25 C. 10 C tot 30 C wordt
aanbevolen.
De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
van de camcorder.
[LP]
Opnameduur
55
(50)
80
(50)
175
(110)
DCR-SX85E
(eenheid: minuten)
Opnamestand
[HQ]
[SP]
[LP]
NL
85
Opnameduur
235
(210)
340
(210)
715
(465)
Index

Doorlopende
opnameduur
110
300
610
1205
Verwachte opnameduur voor films
(eenheid: minuten)
Accu
160
Handige opnametechnieken
NP-FV30
(bijgeleverd)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
280
565
1120
Geheugenkaart
(eenheid: minuten)
Accu
145
Inhoud
Verwachte opname- en
afspeelduur met een accu
Geheugenkaart
Tips
U kunt films opnemen met maximaal 9.999
scènes.
U kunt maximaal 13 uur achter elkaar een film
opnemen.
Uw camcorder gebruikt de VBR-indeling
(Variable Bit Rate) om de beeldkwaliteit
automatisch aan te passen aan de opnamescène.
Deze technologie heeft afwijkingen in de
opnameduur van de media tot gevolg. Films
met snelbewegende en complexe beelden
worden opgenomen op een hogere bitsnelheid
en dit vermindert de algemene opnameduur.




VGA(0,3M)

Geheugenkaart
(eenheid: minuten)
512 MB
1 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)

Het aangegeven aantal foto's dat op een
geheugenkaart kan worden opgenomen, is
gebaseerd op de maximale beeldgrootte van de
camcorder. Het werkelijke aantal foto's dat kan
worden opgenomen, wordt weergegeven op het
LCD-scherm tijdens de opname (p. 96).
Het maximum aantal foto's dat op een
geheugenkaart kan worden opgenomen,
kan verschillen afhankelijk van de
opnameomstandigheden.

 Opmerkingen
De opnameduur kan variëren afhankelijk van
de opname- en onderwerpomstandigheden,
[ OPNAMESTAND] (p. 66).
 Het cijfer tussen ( ) geeft de minimale
opnameduur weer.


Verwacht aantal opneembare
foto's
Intern opnamemedium (DCR-SX65E/
SX85E)
U kunt maximaal 9.999 foto's opnemen.
NL
86
Index
Tips
U kunt ook een geheugenkaart gebruiken met
een capaciteit van minder dan 512 MB om
foto's op te nemen.
In de volgende lijst worden de gemiddelde
bitsnelheid, het aantal opnamepixels en
de breedte-/hoogteverhouding van elke
filmopnamestand weergegeven.
HQ: ongeveer 9Mbps 720 pixels ×
576 pixels/16:9, 4:3
SP: ongeveer 6Mbps 720 pixels ×
576 pixels/16:9, 4:3
LP: ongeveer 3Mbps 720 pixels ×
576 pixels/16:9, 4:3
De foto-opnamepixels en de
breedte-/hoogteverhouding.
 Foto-opnamestand:
640 punten × 480 punten/4:3
640 punten × 360 punten/16:9
 Een foto vastleggen uit een film:
640 punten × 360 punten/16:9
640 punten × 480 punten/4:3


Handige opnametechnieken
2 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Inhoud
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
De camcorder
gebruiken in het
buitenland
Voeding
Inhoud
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio's met een netspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz.
Informatie over televisiekleursystemen
Uw camcorder is een camcorder met een
PAL-kleursysteem. Als u het weergegeven
beeld op een televisie wilt bekijken,
moet dit een televisie zijn met een PALkleursysteem met een AUDIO/VIDEOingang.
PAL-M
PAL-N
NTSC
Index
SECAM
Wordt gebruikt in
Australië, Oostenrijk,
België, China, Tsjechische
Republiek, Denemarken,
Finland, Duitsland, Nederland,
Hongkong, Hongarije, Italië,
Koeweit, Maleisië, NieuwZeeland, Noorwegen, Polen,
Portugal, Singapore, Slowaakse
Republiek, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Thailand,
Verenigd Koninkrijk,
enzovoort
Brazilië
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Bahama's, Bolivia, Canada,
Midden-Amerika, Chili,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Suriname, Taiwan, de
Filippijnen, VS, Venezuela,
enzovoort
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Oekraïne, enzovoort
Handige opnametechnieken
Systeem
PAL
NL
87
De plaatselijke tijd instellen
U kunt de klok eenvoudig instellen op de plaatselijke tijd door een tijdsverschil in te stellen
(MENU)  [Overige
wanneer u uw camcorder in het buitenland gebruikt. Raak
wrgvn.]  [KLOK/ TAALINS.] (bij de categorie [ALGEMENE INST.])  [GEBIED
INST.] en [ZOMERTIJD] (p. 74) aan.
Tijdsverschillen in de wereld
Inhoud
Instelling regio
Lissabon, Londen
Berlijn, Parijs
Helsinki, Caïro, Istanbul
Moskou, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hongkong, Singapore, Peking
Seoel, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Salomonseilanden
Tijdzoneverschillen
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Instelling regio
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico-stad
New York, Bogota
Santiago
St.John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azoren, Kaapverdische
eilanden
Handige opnametechnieken
Index
Tijdzoneverschillen
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
NL
88
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
 Op
extreem vochtige plaatsen of plaatsen die
worden blootgesteld aan corrosieve gassen
Informatie over de
geheugenkaartadapter

Informatie over de geheugenkaart













Beeldgegevens die op een geheugenkaart zijn
opgenomen met de camcorder, voldoen aan
de algemene norm "Design rule for Camera
File system" die is ontwikkeld door de JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
U kunt op uw camcorder geen foto's weergeven
die zijn opgenomen op andere apparaten (DCRTRV900E of DSC-D700/D770) die niet aan
deze algemene norm voldoen. (Deze modellen
zijn niet overal verkrijgbaar.)
Als u geen geheugenkaart kunt gebruiken die
met een ander apparaat is gebruikt, moet u
deze met de camcorder formatteren (p. 71).
Houd er rekening mee dat bij het formatteren
alle gegevens van de geheugenkaart worden
verwijderd.
In de volgende gevallen kunt u mogelijk geen
beelden op de camcorder afspelen:
 Als u beeldgegevens afspeelt die op de
computer zijn bewerkt
 Als u beeldgegevens afspeelt die met andere
apparaten zijn opgenomen
Informatie over de "Memory Stick"
Types "Memory Stick"
Opnemen/afspelen
"Memory Stick Duo" (met

MagicGate)
"Memory Stick PRO

Duo"
"Memory Stick PRO-HG
*
Duo"
* Dit product ondersteunt geen 8-bit parallelle
gegevensoverdracht maar wel 4-bit parallelle
NL
89
Index

Informatie over compatibiliteit van
beeldgegevens
Handige opnametechnieken

Een geheugenkaart die met een computer
(Windows OS/Mac OS) is geformatteerd, is niet
altijd compatibel met de camcorder.
De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens
is afhankelijk van de combinatie
van de geheugenkaart en het
geheugenkaartcompatibele product dat u
gebruikt.
Beschadigde of verloren gegevens kunnen
voorkomen in de volgende gevallen (deze
gegevens worden niet gecompenseerd):
 Als u de geheugenkaart uitwerpt of uw
camcorder uitschakelt terwijl uw camcorder
de beeldbestanden aan het lezen of het
schrijven is op de geheugenkaart (terwijl het
toegangslampje brandt of flikkert).
 Als u de geheugenkaart in de buurt van
magneten of magnetische velden gebruikt.
U kunt het beste een reservekopie van
belangrijke gegevens maken op de vaste schijf
van de computer.
Plak geen etiket of iets dergelijks op een
geheugenkaart of geheugenkaartadapter.
Raak de aansluitpunten niet aan en zorg dat er
geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
Laat de geheugenkaart niet vallen, buig deze
niet en oefen er geen druk op uit.
Demonteer of wijzig de geheugenkaart niet.
Laat de geheugenkaart niet nat worden.
Houd de geheugenkaart buiten het bereik van
kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een
kind de "Memory Stick Duo" inslikt.
Plaats niets anders dan een geheugenkaart met
het juiste formaat in de geheugenkaartsleuf;
doet u dit wel, dan kan de werking ervan
worden verstoord.
Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet op de
volgende plaatsen:
 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
extreem hoge temperaturen, zoals in een auto
die in de zomer buiten staat geparkeerd
 Op plaatsen in direct zonlicht
Inhoud

Als u een geheugenkaart met een
geheugenkaartcompatibel apparaat
gebruikt en hierbij de geheugenkaart in een
geheugenkaartadapter plaatst, moet u ervoor
zorgen dat de geheugenkaart in de juiste
richting wordt geplaatst. Een verkeerd gebruik
kan namelijk voor storingen zorgen.

gegevensoverdracht, wat ook het geval is met de
"Memory Stick PRO Duo".
Dit product kan geen gegevens opnemen of
afspelen waarvoor "MagicGate"-technologie
wordt gebruikt. "MagicGate" is een
copyrightbeveiligingstechnologie waarmee
gegevens worden opgenomen en overgebracht
in een gecodeerde indeling.
Dit product is compatibel met "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" is de afkorting van
"Memory Stick Micro".

De accu efficiënt gebruiken




Informatie over de "InfoLITHIUM"accu

Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu van de V-reeks.
"InfoLITHIUM"-accu's van de V-reeks zijn
-teken.
voorzien van het
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur

Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?

Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithium-ionaccu die informatie over de gebruikstoestand
kan doorgeven tussen de camcorder en een
optionele netspanningsadapter/lader (los
verkrijgbaar).
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft de
resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen

Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de
camcorder gebruikt.
NL
90
Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u
de accu nogmaals volledig op. De aanduiding
voor de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
Index

Handige opnametechnieken

Als u een "Memory Stick Micro" wilt gebruiken
met uw camcorder, hebt u een M2-adapter van
Duo-formaat nodig.
Plaats de "Memory Stick Micro" in de M2adapter van Duo-formaat en steek vervolgens
de adapter in de "Memory Stick Duo"-sleuf.
Als u een "Memory Stick Micro" in uw
camcorder plaatst zonder de M2-adapter van
Duo-formaat te gebruiken, kunt u deze mogelijk
niet verwijderen uit uw camcorder.
Houd de "Memory Stick Micro" buiten het
bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen
de kaart per ongeluk doorslikken.
De prestatie van de accu neemt af wanneer de
omgevingstemperatuur 10 C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. In dit
geval voert u een van de volgende procedures
uit zodat u de accu langer kunt gebruiken.
 Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
 Gebruik een accu met grote capaciteit:
NP‑FV70/NP-FV100 (los verkrijgbaar).
Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm
of veelvuldig wisselen tussen afspelen, snel
vooruit en snel achteruit spoelen, raakt de accu
sneller leeg. Wij raden u aan een accu met grote
capaciteit te gebruiken: NP-FV70/NP-FV100
(los verkrijgbaar).
Sluit het LCD-scherm als u niet opneemt
of afspeelt op de camcorder. De accu raakt
ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor
2 of 3 keer de verwachte opnameduur en maak
testopnamen voordat u de uiteindelijke opname
maakt.
Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet
waterbestendig.
Inhoud
Opmerkingen over het gebruik van de
"Memory Stick Micro"

Wij raden u aan de accu op te laden bij een
omgevingstemperatuur van 10 C tot 30 C tot
het CHG (opladen)-lampje dooft. Als u de accu
oplaadt bij een temperatuur buiten dit bereik,
wordt de accu mogelijk niet efficiënt opgeladen.

 In
De aanduiding  geeft aan dat de accu bijna
leeg is, hoewel deze nog ongeveer 20 minuten
kan worden gebruikt, afhankelijk van de
omstandigheden en de temperatuur.
De accu bewaren







De capaciteit van de accu neemt af naarmate de
tijd verstrijkt en door herhaaldelijk gebruik. Als
de autonomie tussen de ladingen veel te klein
is geworden, moet u vermoedelijk een nieuwe
accu aanschaffen.
De levensduur van elke accu is afhankelijk van
de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.


Informatie over de bediening van
uw camcorder

Gebruik en onderhoud






NL
91
Index
Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden:
 In een extreem warme, koude of vochtige
ruimte. Laat de camcorder en de accessoires
nooit achter op plaatsen waar de temperatuur
tot boven de 60 C kan oplopen, zoals in
direct zonlicht, bij de verwarming of in
een auto die in de zon staat geparkeerd. Er
kunnen storingen optreden of de camcorder
en de accessoires kunnen vervormen.
 In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
 In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan mogelijk niet goed
opnemen.
Handige opnametechnieken
Informatie over de levensduur van de
accu
Inhoud

Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat
de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u deze uit de camcorder
en bewaart u de accu op een droge, koele plaats.
Als u de accu volledig wilt ontladen met
(MENU) 
uw camcorder, raakt u
[Overige wrgvn.]  [STROOMINSTELL.]
[ALGEMENE INST.]) 
(bij de categorie
[AUTOM. UIT]  [NOOIT] aan en laat u de
camcorder in de opnamepauzestand staan tot
de stroom wordt uitgeschakeld (p. 74).
de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
 Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
 Bij ramen of locaties buitenshuis waar het
LCD-scherm of de lens aan direct zonlicht
wordt blootgesteld. Hierdoor wordt het LCDscherm beschadigd.
Gebruik uw camcorder op 6,8 V/7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet
meer worden hersteld.
Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in
de camcorder terechtkomen, moet u de stroom
onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het
stopcontact halen en de camcorder eerst door
een Sony-handelaar laten nakijken voordat u
het apparaat weer in gebruik neemt.
Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het apparaat te
kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Sluit het LCD-scherm wanneer u de camcorder
niet gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens het gebruik nooit
in textiel zoals een handdoek. De binnenkant
van de camcorder kan hierdoor ernstig
oververhit raken.
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
Houd de metalen contactpunten goed schoon.
Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt:
 Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
 Spoel vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
 Als
er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast
u uw ogen met veel water. Raadpleeg zo snel
mogelijk een arts.

Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt

U moet de camcorder ongeveer één keer per
maand inschakelen en een aantal beelden
opnemen en afspelen om uw camcorder lange
tijd in optimale conditie te houden.
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Het LCD-scherm reinigen

Informatie over het aanpassen van het
aanraakscherm (KALIBRATIE)
Condensvorming
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren. Als dit
gebeurt, moet u de onderstaande procedure
uitvoeren. U kunt het beste de camcorder
tijdens de bewerking met de bijgeleverde
netspanningsadapter aansluiten op het
stopcontact.

(MENU)  [Overige wrgvn.] 
[ANDERE INSTELL.] (bij de categorie
[ALGEMENE INST.])  [KALIBRATIE].
Handige opnametechnieken
Als de camcorder rechtstreeks van een koude in
een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht
condenseren in de camcorder. Dit kan een storing
in uw camcorder veroorzaken.
 Als er condensvorming is opgetreden
Schakel uw camcorder gedurende ongeveer 1
uur niet in.
 Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt (of
omgekeerd) of wanneer u de camcorder in een
vochtige omgeving gebruikt, zoals hieronder
wordt beschreven:
 Als u de camcorder van de ijsbaan of de
skihellingen rechtstreeks meeneemt in een
verwarmde ruimte.
 Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt;
 Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
 Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
 Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt,
plaatst u de camcorder eerst in een plastic
zak die u goed (luchtdicht) afsluit. Haal de
camcorder pas uit de plastic zak wanneer de
lucht in de zak dezelfde temperatuur heeft als de
omringende warme lucht (na ongeveer 1 uur).
Raak "" op het scherm 3 keer aan met
de hoek van de geheugenkaart of een
vergelijkbaar voorwerp.
Raak [ANNUL.] aan om de kalibratie te
annuleren.
 Opmerkingen
Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt, moet
u de kalibratie opnieuw uitvoeren.
 Gebruik geen puntig voorwerp om te
kalibreren. Door dit te doen kunt u het LCDscherm beschadigen.
 U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als het
is gedraaid of gesloten met het scherm naar
buiten gericht.

Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
vreemde kleuren en schade veroorzaken.
NL
92
Index
LCD-scherm

Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken met
een zachte doek.
Inhoud


Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op het
LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
Informatie over de behuizing


De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
Voorkom de volgende situaties waardoor
de afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd:
 Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen,
insecticiden en zonnecrème
 Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen
 Langdurige blootstelling van de behuizing aan
rubber of vinyl
Sluit de camcorder aan op een stopcontact met
de bijgeleverde netspanningsadapter en laat de
camcorder meer dan 24 uur staan met het LCDscherm gesloten.
Zelfs als u [ ALLES VERW.], [ ALLES
VERW.] of [MEDIA FORMATT.] (p. 71) uitvoert
of het medium van de camcorder formatteert,
worden de gegevens mogelijk niet volledig van
het medium verwijderd. Wanneer u de camcorder
doorgeeft aan iemand anders, is het aanbevolen
[LEEG] (p. 72) uit te voeren om te voorkomen
dat uw gegevens kunnen worden hersteld. Als u
de camcorder weggooit, is het ook verstandig de
behuizing van de camcorder te vernietigen.
Informatie over verzorging en opslag
van de lens


Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
 Als er vingerafdrukken op de lens zitten
 Op erg warme of vochtige plaatsen.
 Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee.
Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen.
Opmerking over weggooien/
doorgeven van de geheugenkaart
Zelfs indien u gegevens op een geheugenkaart
wist of de geheugenkaart formatteert met uw
camcorder of een computer, is het mogelijk dat
niet alle gegevens van de geheugenkaart gewist
zijn. Wanneer u de geheugenkaart aan iemand
geeft, raden wij u aan alle gegevens volledig
te wissen met behulp van speciale software
op een computer. Bij het weggooien van de
geheugenkaart is het ook raadzaam de behuizing
van de geheugenkaart te vernietigen.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
Index
De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde
oplaadbare accu zodat de datum, tijd en
andere instellingen worden bewaard, zelfs
wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De
vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu wordt
opgeladen wanneer uw camcorder via de
netspanningsadapter is aangesloten op het
stopcontact of terwijl de accu ingestoken is. Als
u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de
oplaadbare accu na ongeveer 3 maanden volledig
leeg. Gebruik de camcorder nadat de vooraf
geïnstalleerde oplaadbare accu is opgeladen.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu niet
is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het
gebruik van de camcorder zolang u de datum niet
opneemt.
Handige opnametechnieken

Inhoud
Opmerking over weggooien/
doorgeven
(DCR-SX65E/SX85E)
NL
93
ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT,
BEHALVE HET GEBRUIK DOOR
CONSUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE
DOELEINDEN, IN OVEREENSTEMMING
MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR
HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE
VOOR VOORBESPEELDE MEDIA, IS
UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE
GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE
ONDER DE PATENTEN VAN TOEPASSING
IN DE MPEG-2- PATENTENPORTEFEUILLE.
DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR VIA
MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206,
VERENIGDE STATEN.
De softwareprogramma's "C Library", "Expat",
"zlib", "libjpeg", "dtoa" en "pcre" worden geleverd
bij de camcorder.
We leveren deze software op basis van
licentieovereenkomsten met de eigenaren van
het auteursrecht van deze softwareprogramma's.
Op basis van verzoeken van de eigenaren van
het auteursrecht van deze softwareprogramma's
moeten we u op de hoogte stellen van het
volgende. Lees de volgende gedeelten door.
Lees "license1.pdf " in de map "License" op de CDROM. U vindt hier licenties (in het Engels) voor
de softwareprogramma's "C Library", "Expat",
"zlib", "libjpeg", "dtoa" en "pcre".
Handige opnametechnieken
Opmerkingen bij de licentie
"Handycam" en
zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO
Duo", "
", "Memory
Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" en "MagicGate
Memory Stick Duo" zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
 "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
 "DVDirect" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
 Dolby en het double-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista en
DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen.
 Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation of haar dochterondernemingen in
de Verenigde Staten en andere landen.
 Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat
zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
 Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard is een handelsmerk van
MultiMediaCard Association.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden  en 
niet elke keer vermeld in dit handboek.

Inhoud
Informatie over handelsmerken
Informatie over software waarop GNU
GPL/LGPL van toepassing is
NL
94
Index
De software die in aanmerking komt voor de
volgende GNU General Public License (hierna
aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General
Public License (hierna aangeduid als "LGPL"), is
in de camcorder opgenomen.
Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op
toegang tot de broncode voor deze software en
deze mag aanpassen en opnieuw distribueren
volgens de voorwaarden van de bijgeleverde
GPL/LGPL.
U vindt de broncode op het internet. Gebruik de
volgende URL om deze te downloaden. Selecteer
DCR-SX20 als model voor uw camcorder voor het
downloaden van de broncode.
http://www.sony.net/Products/Linux/
We hebben liever dat u geen contact met ons
opneemt over de inhoud van de broncode.
Lees "license2.pdf " in de map "License" op de CDROM. U vindt hier licenties (in het Engels) voor
de "GPL" en "LGPL"-software.
Inhoud
Adobe Reader is vereist als u het PDF-bestand
wilt weergeven. Als dit niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de
webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Handige opnametechnieken
Index
NL
95
Naslag
Aanduidingen op het
scherm
Linksboven
Midden
Rechtsboven
Aanduiding
Betekenis
0:00:00
Teller (uren:minuten:
seconden) (28)
[00min]
Geschatte resterende
opnametijd (21)
9999
9999
Onder
100/112
Linksboven
Aanduiding
Betekenis
MENU-toets (57)
Opnemen met
zelfontspanner (68)
MICR.NIVEAU laag (67)
Onder
Betekenis
[GEZICHTSDETECTIE]
is ingesteld op [UIT] (66)
Handmatig scherpstellen
(65)

INT.ZOOMMICR. (67)
Resterende accuduur
Opnamemap van
geheugenkaart
VIDEO LIGHT (26)
SCÈNEKEUZE (62)
Witbalans (63)

SteadyShot uit (66)
SPOTMTR/FOCUS
(64)/ SPOTMETER (64)/
BELICHTING (64)
TELEMACRO (65)
Terugkeertoets (57)
Midden
Aanduiding
Betekenis
[STBY]/[OPN]
Opnamestatus (21)

Fotoformaat (68)
Diavoorstelling ingesteld
(32)
Waarschuwing (81)

Afspeelmodus (28)
BEELDEN
WEERGEVEN-toets (27)
101-0005
Rechtsboven
Aanduiding
TEGENLICHT (67)
INTELLIGENT AUTO
(24)
OPTION-toets (59)
Betekenis
Opnamestand (HQ/SP/
LP) (25)
Medium voor opnemen/
afspelen/bewerken (17)

Diavoorstellingstoets (32)
Naam gegevensbestand
(29)
Beveiligd beeld (37)
Indextoets (29)

NL
96
Aanduidingen en hun posities zijn bij
benadering en kunnen in de praktijk
verschillen.
Index


Handige opnametechnieken
Aanduiding
BR.BLD.SEL. (68)
60 min
Inhoud
FADER (62)
Geschat aantal foto's dat
kan worden opgenomen
en opnamemedia (22, 86)
Weergavemap van
geheugenkaart (29)
Film of foto die
momenteel wordt
weergegeven/Totaal aantal
opgenomen films of foto's
(28, 85)

Afhankelijk van uw camcordermodel is het
mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet
worden weergegeven.
Inhoud
Handige opnametechnieken
Index
NL
97
Onderdelen en
bedieningselementen
De cijfers tussen ( ) zijn referentiepagina's.
Inhoud

(BEELDEN WEERGEVEN)-toets (27)
POWER-toets (15)
LIGHT-toets (26)
Druk op deze toets om LIGHT te laten
branden.
iAUTO-toets (24)
LED VIDEO LIGHT (26)
Luidspreker
Ingebouwde microfoon
 (USB)-aansluiting (45, 54)
Motorzoomknop (24, 31)
PHOTO-toets (23)
MODE-toets (20)

(film)/
(foto)-lampje (20)
RESET-toets
Druk met een puntig voorwerp op RESET.
Druk op RESET om alle instellingen
te initialiseren, met inbegrip van de
klokinstelling.
LCD-/aanraakscherm (26, 57)
Als u het LCD-scherm 180 graden draait,
kunt u het LCD-scherm sluiten met het
scherm naar buiten gericht. Dit is handig voor
handelingen tijdens het afspelen.
Handige opnametechnieken
Lens (Carl Zeiss-lens)
Index
NL
98
Inhoud
Handige opnametechnieken
Accu (12)
START/STOP-toets (21)
CHG (opladen)-lampje (12)
DC IN-aansluiting (12)
A/V R-aansluiting (33)
Handgreepband (20)
Toegangslampje (geheugenkaart) (18)
Wanneer het lampje brandt of knippert,
worden er gegevens geschreven of gelezen op
de camcorder.
Geheugenkaartsleuf (18)
Ingebouwde USB-kabel
Bevestigingsopening voor statief
Bevestig een statief (los verkrijgbaar) met een
statiefschroef (los verkrijgbaar: de schroef
mag niet langer dan 5,5 mm zijn) op het
bevestigingspunt voor het statief.
Index
BATT-ontgrendelingsknop (14)
NL
99
Index
Symbolen
16:9................................................34
4:3..................................................34
CAMERAGEGEV. ......................70
Condensvorming.........................92
G
GEBIED INST. ............................74
GEGEVENSCODE................16, 69
Geheugenkaart.............................18
GEZICHTSDETECTIE........66, 81
Gezichtsindex...............................31
NL
100
K
KAARSLICHT.............................62
KALIBRATIE...............................92
KLOK INSTEL. ...........................15
KLOK/TAALINS. .......................74
Kopiëren.................................40, 41
L
LANDSCHAP..............................62
LCD HELDER.............................73
LCD KLEUR................................73
LEEG.............................................72
LP...................................................25
M
MEDIA BEHEREN.....................71
MEDIA FORMATT. ...................71
MEDIA-INFO..............................71
MEDIA-INSTELL. .....................17
"Memory Stick"............................89
"Memory Stick PRO Duo"....18, 89
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.......................................................89
Menu's.....................................57, 60
MICR.NIVEAU...........................67
MIJN MENU................................57
MIJN MENU INST. ...................57
Miniatuur.....................................35
Index
C
F
FADER..........................................62
FADER WIT.................................63
FADER ZWART..........................63
FILM KOPIËREN.......................40
FILMMEDIA INST. ...................17
Filmrolindex.................................30
Films........................................21, 27
Films bewerken............................46
FOCUS..........................................65
Formatteren..................................71
FOTO KOPIËREN......................41
FOTO VASTLEGGEN................39
FOTO-INSTELL. ........................68
Foto's.......................................22, 27
Foto's vastleggen uit een film.....46
FOTOMEDIA INST. ..................17
I
INFO OVER ACCU....................71
"InfoLITHIUM"-accu.................90
Ingebouwde USB-kabel..........3, 13
INS.GELUID/WRGV.................73
Inschakelen...................................15
INT.ZOOMMICR. .....................67
INTELLIGENT AUTO...............24
Intern geheugen...........................17
Handige opnametechnieken
B
Beelden opslaan op een extern
medium.........................................49
BEELDEN WEERGEVEN
.................................................27, 30
BEELDFORM. ............................68
BELICHTING..............................64
BEVEILIGEN...............................37
Bewerkingspieptonen.................16
Bijgeleverde accessoires................3
BINNEN.......................................63
BLD.DB.BEST.REP. ....................83
BR.BLD.SEL. ...............................68
BUITEN........................................63
Buitenland....................................87
E
EEN DRUK..................................63
Een foto vastleggen uit een film
.......................................................39
Extern medium............................49
H
HANDMATIGE INST. ..............62
HQ.................................................25
HULPKADER..............................66
Inhoud
A
A/V-kabel...............................33, 55
AAN/UIT VIA LCD...................74
Aanduidingen op het scherm....96
Accu...............................................12
Accu opladen...............................12
Accu opladen in het buitenland
.................................................14, 87
AFSP.LIJST BWRK. ....................70
AFSPEELINSTELL. ....................69
Afspeellijst....................................42
AFSPELEN...................................69
Afspelen........................................27
ALGEMENE INST. ....................73
ANDERE INSTELL. ...................75
ANDERE OPN.INST. ................67
AUDIO-OPN.INST. ...................67
AUT.TEGENLICHT...................67
AUTO LGZ.SLUITER.................66
AUTOM. UIT..............................74
Groothoek....................................24
D
Datum en tijd instellen...............15
DATUM/TIJD........................16, 70
Datumindex.................................30
DEMOFUNCTIE........................75
Diavoorstelling.............................32
DIGITAL ZOOM........................67
Disc kopiëren...............................46
Disc maken.............................46, 52
Discrecorder.................................55
DISPLAY......................................74
DISPLAYINSTELL. ....................73
DVD-writer............................52, 54
DVDirect Express........................52
N
NIV.AV.LCD.................................73
NUMMER BEST. ........................69
U
UITVOERINSTELL. ..................74
USB LUN-INSTELL. ..................75
USB-AANSLTING................52, 54
USB-kabel...............................52, 54
P
V
PAL................................................87
PIEPTOON..................................73
PORTRET.....................................62
Problemen oplossen....................76
VASTLEGINSTELL. ...................66
VBR...............................................85
VERWIJDEREN..........................35
VIDEOLAMP..............................26
VISUAL INDEX..........................27
Volledig opgeladen......................12
Volume....................................28, 73
Voorzorgsmaatregelen................89
VUURWERK...............................62
R
Reparatie.......................................76
RESET...........................................98
S
W
Waarschuwingsberichten...........82
Weergavezoom.............................31
Werkwijze.......................................6
WITBALANS...............................63
Z
Z.ONTSPANNER........................68
Zelfdiagnose/waarschuwingen
.......................................................81
ZOMERTIJD................................74
ZONSOP&ONDERG. ...............62
Zoom................................ 21, 24, 31
NL
101
Index
SCÈNEKEUZE......................62, 81
SCHEMER....................................62
SLIDE SHOW-INST. ..................32
SNEEUW......................................62
SP...................................................25
Spiegelstand..................................26
SPLITSEN.....................................38
SPORT..........................................62
SPOTFOCUS...............................64
SPOTLIGHT................................62
SPOTMETER...............................64
SPOTMTR/FOCUS....................64
Statief.............................................99
STEADYSHOT............................66
Stopcontact...................................12
STRAND.......................................62
Handige opnametechnieken
Onderhoud...................................89
One Touch Disc Burn.................44
Opname- en zoomtoetsen op het
LCD-scherm.................................21
Opnameduur van films/aantal
opneembare foto's.......................85
Opnamemedia.............................17
OPNAMESTAND.......................25
Opnemen......................................21
OPTION MENU.........................59
Origineel.......................................40
OVERIG.......................................71
T
TAALINSTELL. ....................16, 74
TEGENLICHT.......................67, 81
TELEMACRO..............................65
Teleopname..................................24
Televisie.........................................33
Televisiekleursystemen...............87
TV-TYPE......................................33
Inhoud
O
Stroom inschakelen.....................15
STROOMINSTELL. ...................74
Inhoud
Handige opnametechnieken
Index
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising