Sony | HDR-CX130E | Sony HDR-CX130E CX130E Full HD Flash Memory camcorder Gebruiksaanwijzing

Klik
Inhoud
"Handycam"-handboek
HDR-CX130E/CX160E/CX180E
Nuttige functies
Index
 2011 Sony Corporation
4-271-479-52(1)
NL
Gebruik van het "Handycam"-handboek
Inhoud
Meer informatie over het optimale gebruik van uw camcorder vindt u in dit "Handycam"handboek. Lees het "Handycam"-handboek als aanvulling op de Bedieningshandleiding (apart
document). Informatie over het gebruik van uw camcorder wanneer die is aangesloten op
uw computer vindt u ook in de Bedieningshandleiding en de "PMB Help" als Help van de
bijgeleverde "PMB (Picture Motion Browser)"-software.
Snel informatie zoeken
U kunt op elke pagina rechts op een item klikken om meteen naar de pagina met de
betreffende informatie te gaan.


Nuttige functies
 Klik hier.
U kunt een item zoeken aan de hand van een trefwoord met behulp van Adobe Reader. Raadpleeg de
Help van Adobe Reader voor tips i.v.m. het gebruik van Adobe Reader.
U kunt het "Handycam"-handboek afdrukken.
Index
NL
Lees dit eerst
Ingebouwde USB-kabel
Bijgeleverde accessoires
Inhoud
De cijfers tussen ( ) staan voor het
bijgeleverde aantal.
 Netspanningsadapter (1)
 Netsnoer (1)
 Component A/V-kabel (1) 
 A/V-verbindingskabel (1) 
 Kabel voor ondersteuning van de
USB-aansluiting (1) 

Gebruik deze kabel wanneer de ingebouwde
USB-kabel van de camcorder (p. 14) te kort is.
Menu-items, LCD-scherm en lens
Oplaadbare accu NP-FV50 (1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)

 "PMB"


(software, inclusief "PMB Help")
(PDF)
 "Handycam"-handboek


"Bedieningshandleiding" (1)
Deze camcorder is voorzien van ingebouwde
software, "PMB Portable" genaamd.
Zie pagina 21 voor de geheugenkaart die u met
deze camcorder kunt gebruiken.
Een menu-item dat grijs wordt weergegeven,
is niet beschikbaar in de huidige opname- of
weergaveomstandigheden.
Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, waardoor minstens 99,99 %
van de pixels voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er zwarte en/of heldere stipjes
(wit, rood, blauw of groen) verschijnen op
het LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op
fabricagefouten en hebben geen enkele invloed
op de opnames.
Nuttige functies

De camcorder is niet stofdicht en evenmin
druppel- of waterbestendig. Zie "Informatie
over de bediening van uw camcorder" (p. 101).
Gebruik van de camcorder

Houd de camcorder niet vast bij de volgende
onderdelen of bij de afdekkingen van de
aansluitingen.
LCD-scherm
Zwarte stipjes
Witte, rode, blauwe of groene stipjes
Accu


Index
NL
Als het LCD-scherm of de lens langdurig
worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen
deze worden beschadigd.
Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit
wel doet, kan dit een storing van de camcorder
veroorzaken. Neem de zon alleen op als het
licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
Taalinstelling

DVD media met HD-beeldkwaliteit
(hoge definitie)

Opnemen





Sla al uw opgenomen beelden op


Opmerkingen bij de accu/
netspanningsadapter


Opmerkingen bij afspelen

Verwijder de accu of netspanningsadapter na
het uitschakelen van de camcorder.
Koppel de netspanningsadapter los van de
camcorder. Houd hierbij zowel de camcorder
als de stekker vast.
Opmerking over de temperatuur van
de camcorder/accu
Beelden opgenomen met de camcorder kunnen
niet altijd goed worden afgespeeld met andere
apparatuur. Ook beelden opgenomen met
andere apparatuur kunnen niet altijd goed
worden afgespeeld met de camcorder.
Films van standaardkwaliteit (STD) die zijn
opgenomen op SD-geheugenkaarten, kunnen
niet worden afgespeeld met AV-apparatuur van
andere merken.

NL
Wanneer de camcorder of de accu heel
warm of koud wordt, kan er mogelijk niet
worden opgenomen of afgespeeld doordat er
in die situaties beveiligingsfuncties worden
geactiveerd. In dit geval verschijnt er een
indicator op het LCD-scherm (p. 92).
Index

Sla al uw opnames regelmatig op externe media
op om te vermijden dat ze verloren gaan.
Zie pagina 46 om beelden op te slaan op een
computer en zie pagina 52 om beelden op te
slaan op externe apparatuur.
Welke discs of media geschikt zijn om beelden
op te slaan, hangt af van de geselecteerde
Opnamefunctie] voor opname. Films
[
] kunnen
opgenomen met [50p-kwaliteit
worden opgeslagen op externe media (p. 54).
]
Films opgenomen met [Hoogste kwalitt
kunnen worden opgeslagen op externe media of
op Blu-ray discs (p. 51, 54).
Nuttige functies

Voor een stabiele werking van de
geheugenkaart, formatteert u die beter eerst
met uw camcorder voor u deze gaat gebruiken
(p. 78). Door de geheugenkaart te formatteren,
worden alle gegevens erop gewist en kunnen
die niet meer worden hersteld. Sla belangrijke
gegevens op op een PC e.d.
Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of beeld en
geluid zonder problemen worden opgenomen.
De inhoud van opnames wordt niet vergoed,
zelfs niet als er niet kan worden opgenomen
of weergegeven wegens een storing van de
camcorder, problemen met de opnamemedia
enzovoort.
Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk
van het land/de regio. Als u de opnames van
deze camcorder wilt bekijken op een televisie,
moet u een televisie met het PAL-kleursysteem
hebben.
Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd
door auteursrechten. Het opnemen van
dergelijk materiaal zonder toestemming kan
een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake
auteursrechten.
Gebruik de camcorder conform de lokale
reglementering.
DVD media opgenomen met
hogedefinitiekwaliteit (HD) kunnen worden
afgespeeld met apparatuur die compatibel is met
AVCHD. U kunt geen discs opgenomen met
hogedefinitiekwaliteit (HD) afspelen met DVDspelers/recorders omdat die niet compatibel zijn
met AVCHD. Wanneer u een disc opgenomen
met AVCHD (hogedefinitiekwaliteit (HD)) in
een DVD-speler/recorder plaatst, kan de disc
mogelijk niet worden uitgeworpen.
Inhoud
De schermkaders in de plaatselijke taal worden
gebruikt om de bedieningsprocedures te
illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal
voordat u de camcorder gebruikt (p. 19).
Wanneer de camcorder is aangesloten
op een computer of accessoires




Controleer de modelnaam van uw
camcorder


Als u het opnemen/wissen van beelden
langdurig herhaalt, raken de gegevens op
de opnamemedia gefragmenteerd. Beelden
kunnen niet worden opgeslagen of opgenomen.
In dat geval slaat u de beelden op op externe
media en voert u vervolgens [Formatteren]
(MENU)  [Setup]  [
uit door
(Media-instellingen)]  [Formatteren]  het
gewenste medium (HDR-CX160E/CX180E) 

aan te raken.

Capaciteit
van interne
opnamemedia
HDR-CX130E
Geheugenkaart
—
HDR-CX160E
Intern
geheugen +
geheugenkaart
16 GB
32 GB
Opmerkingen bij het gebruik

Wij raden originele Sony accessoires aan.
Originele Sony accessoires zijn in sommige
landen/gebieden mogelijk niet beschikbaar.
De beelden die in deze handleiding zijn
weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen
met een digitale camera en kunnen
bijgevolg verschillen van de beelden en
schermindicatoren van uw camcorder. De
illustraties van camcorder en schermindicatoren

NL
Doe het volgende niet. Als u dit toch doet,
kunnen opnamemedia worden beschadigd,
kunnen opgenomen beelden niet worden
afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere
defecten optreden.
 de geheugenkaart uitwerpen terwijl het
toegangslampje (p. 22) brandt of knippert
 de accu verwijderen of netspanningsadapter
loskoppelen van de camcorder of de
camcorder blootstellen aan mechanische
schokken of trillingen terwijl de lampjes
(film)/ (foto) (p. 24) of het toegangslampje
(p. 22) branden of knipperen
Let bij gebruik van een schouderriem (los
verkrijgbaar) op dat de camcorder nergens
tegen stoot.
Index
Over deze handleiding, illustraties en
schermaanduidingen

Opnamemedia
HDR-CX180E
Opmerkingen bij los verkrijgbare
accessoires

De modelnaam staat vermeld in deze
handleiding wanneer modelspecificaties
verschillen. Controleer de modelnaam
onderaan op uw camcorder.
De belangrijkste specificatieverschillen van deze
serie zijn de volgende.
Nuttige functies
Als u geen beelden kunt opnemen/
afspelen, voert u [Formatteren] uit.

Inhoud


Probeer de opnamemedia van de camcorder
niet te formatteren met behulp van een
computer. Als u dit toch doet, is het mogelijk
dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst bij
het aansluiten van de camcorder op een ander
apparaat door middel van verbindingskabels.
Als u de stekker met kracht in de aansluiting
duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect
aan de camcorder veroorzaken.
Wanneer de camcorder is aangesloten op
andere apparatuur via een USB-verbinding
en de camcorder is ingeschakeld, mag het
LCD-scherm niet worden gesloten. De
opnamebeeldgegevens kunnen dan verloren
gaan.
zijn bovendien uitvergroot of vereenvoudigd
om ze begrijpelijker te maken.
In deze handleiding worden het interne
geheugen (HDR-CX160E/CX180E) en de
geheugenkaart "opnamemedia" genoemd.
In deze handleiding wordt een DVD disc
opgenomen met hogedefinitiekwaliteit (HD)
AVCHD opnamedisc genoemd.
Ontwerp en specificaties van uw camcorder en
accessoires kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
Nuttige
functies
Nuttige
functies
Mooi & makkelijk
Opnemen
altijd & overal
Uw golf swing analyseren
Golfopname (66)
Vloeinde lngz.OPN. (65)
Mooie films maken zonder
vervelende instellingen
Intelligent automatisch (34)
Scherpstellen op het kind
links op het scherm
Het onderwerp volgen (36)
Spotfocus (69)
NL
6
Opnemen in een weinig
verlichte ruimte
Low Lux (70)
Vuurwerk of een
zonsondergang in al zijn
pracht fotograferen
Vuurwerk (70)
Zonsop-/onderg. (70)
Foto’s vastleggen tijdens
het filmen
Dual Rec (37)
Lach-sluiter (37)
Beeldkwaliteit en opnamestand
wijzigen
/
instelling (35)
Opnamestand (35)
Opnamemedia wijzigen
Media-instelling (20)
NL
7
Fun & simpel
afspelen & bewerken
Een filmselectie afspelen
Gemarkeerde weergave (38)
Bewerken op de camcorder
Een foto vastleggen uit een film (45)
Een overbodige scène wissen (splitsen (44),
wissen (41))
NL
8
Met behulp
van
Eenvoudige opslag van
Opslaan
goeie herinneringen
Computer
(49)
Externe media
(54)
DVD-writer
(57, 60)
Recorder
(61)
Vlot uploaden
Uploaden met een PC buitenshuis
PMB Portable
NL
9
Inhoud
Inhoud
Gebruik van het "Handycam"-handboek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Snel informatie zoeken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lees dit eerst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opmerkingen bij het gebruik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nuttige functies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aan de slag
Stap 1: De accu opladen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Inschakelen en datum en tijd instellen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taalinstelling wijzigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Opnamemedia klaarmaken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnamemedia selecteren (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een geheugenkaart inbrengen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
17
19
20
20
21
Opnemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotograferen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspelen op de camcorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De camcorder bedienen terwijl een film wordt afgespeeld.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foto’s bekijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden weergeven op een televisiescherm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingslijst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van "BRAVIA" Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
26
27
29
30
31
31
33
Nuttige functies
Opnemen/afspelen
Geavanceerde bediening
NL
10
34
34
34
35
35
36
37
37
38
Index
Handige functies voor het opnemen van films en foto’s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In-/uitzoomen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beter automatisch opnemen (Intelligent automatisch).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hogedefinitiekwaliteit (HD) of standaardbeeldkwaliteit (STD)
selecteren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnamestand selecteren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van de volg-/scherpstelfunctie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lach automatisch vastleggen (Lach-sluiter) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foto’s van hoge kwaliteit nemen tijdens het filmen (Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . .
Opnemen in de spiegelstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
40
40
41
41
42
43
44
45
Inhoud
Een filmselectie bekijken (gemarkeerde weergave).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemarkeerde weergave opslaan ( Scenario opslaan).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemarkeerde weergavescènes of Gemarkeerde scenario’s converteren en
delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw camcorder goed gebruiken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto’s verwijderen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opgenomen films en foto’s beveiligen (Beveiligen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden kopiëren (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een film splitsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een foto vastleggen uit een film (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto’s opslaan op een computer
46
48
49
50
Beelden opslaan met externe apparatuur
Selecteer een methode om beelden op te slaan met externe apparatuur.. . . . . . . . . . . 52
Apparatuur waarmee de gemaakte disc kan worden afgespeeld.. . . . . . . . . . . . 53
Beelden opslaan op een extern medium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bepaalde films en foto’s opslaan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Beelden op externe media afspelen met de camcorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Een disc maken met de DVD-writer, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
[OPTIE DISC BRAND.] uitvoeren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Een disc afspelen op de DVD-writer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Een disc met hogedefinitiekwaliteit (HD) maken met een andere DVD-writer, enz.
dan DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Een disc van standaard beeldkwaliteit (STD) maken met een recorder, enz... . . . . . . . 61
Nuttige functies
De methode kiezen om een disc te maken (computer).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een disc maken met één toets (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Films en foto’s importeren naar een computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden opslaan op een disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index
NL
11
Uw camcorder aanpassen
63
63
64
65
67
75
77
77
78
Inhoud
De menu’s gebruiken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menubediening.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menulijsten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnamefunctie (Items voor het selecteren van een opnamemodus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera/Microfoon (items voor aangepaste opnames).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beeldkwal./Formaat (Items voor het instellen van beeldkwaliteit of -grootte). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspeelfunctie (items voor weergave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewerken/Kopiëren (items voor bewerking). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setup (andere instelitems). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanvullende informatie
Nuttige functies
Problemen oplossen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Zelfdiagnose/waarschuwingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
De camcorder gebruiken in het buitenland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Informatie over het AVCHD-formaat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Over de geheugenkaart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Informatie over de "InfoLITHIUM" accu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Informatie over x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Informatie over de bediening van uw camcorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Naslag
Aanduidingen op het scherm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Onderdelen en bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Index
NL
12
Aan de slag
Stap 1: De accu opladen
Inhoud
DC IN-aansluiting
Accu
Netspanningsadapter
Netsnoer
Naar het stopcontact
DC-stekker
Breng de markering  op de stekker
tegenover die op de DC IN-aansluiting.
Nuttige functies
CHG-lampje (opladen)
U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (V-reeks) opladen nadat u deze in de camcorder hebt
geplaatst.
 Opmerkingen
U kunt geen andere accu dan de "InfoLITHIUM"-accu van de V-reeks in uw camcorder plaatsen.

1
2
3
Schakel de camcorder uit door het LCD-scherm te sluiten.
Bevestig de accu door deze in de richting van de pijl te schuiven totdat de
accu vastklikt.
Het CHG-lampje (opladen) gaat branden en het opladen begint. Als het CHG-lampje
(opladen) uitgaat, is de accu volledig opgeladen.
NL
13
Index
Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op uw camcorder en
een stopcontact.
4
Wanneer de accu is opgeladen, koppelt u de netspanningsadapter los
van de DC IN-aansluiting op de camcorder.
Inhoud
De accu opladen met uw computer
Deze methode is handig wanneer u niet over de netspanningsadapter beschikt.
Schakel de camcorder uit en bevestig de accu op de camcorder.
Sluit de camcorder aan op een ingeschakelde computer met de ingebouwde USB-kabel.
Naar het stopcontact
 Opmerkingen
Werking met alle computers is niet gegarandeerd.
 Indien u de camcorder aansluit op een laptop computer die niet is verbonden met een spanningsbron,
wordt de accu van de laptop computer verder ontladen. Laat de camcorder niet op die manier aangesloten
op een computer.
 Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB hub werkt niet
gegarandeerd. De camcorder werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USB-apparaat dat met de
computer wordt gebruikt.

Nuttige functies
Koppel de camcorder los van de computer wanneer de accu volledig is opgeladen.
Tips
U kunt de accu opladen door de ingebouwde USB-kabel aan te sluiten op een stopcontact met behulp van
een AC-U501AD/AC-U50AG USB-lader/netspanningsadapter (los verkrijgbaar). De camcorder kan niet
worden opgeladen met een Sony CP-AH2R of CP-AL portable voeding (los verkrijgbaar).
De USB-lader/netspanningsadapter is in sommige landen/gebieden mogelijk niet beschikbaar.
Het CHG (opladen)-lampje brandt mogelijk niet wanneer de accu bijna leeg is. Laad de accu dan op met
de meegeleverde netspanningsadapter.




Index
NL
14
Oplaadduur
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als u een volledig ontladen accu volledig wilt opladen.
NP-FV50 (bijgeleverd)
NP-FV70
NP-FV100
Oplaadduur
Netspanningsadapter
Ingebouwde USB-kabel*
155
315
195
600
390
1050
Inhoud
Accu
De laadduurtijden in de bovenstaande tabel zijn gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een
temperatuur van 25 C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 C tot 30 C.
* De laadduurtijden zijn gemeten zonder gebruik te maken van de USB-verlengkabel.

Tips
Wanneer de camcorder is ingeschakeld, kunt u controleren hoeveel accucapaciteit er nog over is met de
aanduiding voor resterende batterijlading rechtsboven op het LCD-scherm.


De accu verwijderen
Nuttige functies
Sluit het LCD-scherm. Verschuif de BATT (accu)-ontgrendeling () en verwijder de accu
().
Een stopcontact als stroombron gebruiken
Maak dezelfde aansluitingen als bij "Stap 1: De accu opladen" (p. 13). De accu ontlaadt niet,
ook niet als deze in de camcorder is geplaatst.
De accu opladen in het buitenland
U kunt de accu met de bijgeleverde netspanningsadapter opladen in alle landen/regio’s met een
netspanning van 100 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz.
Index
 Opmerkingen
Gebruik geen elektronische transformator.

NL
15
Opmerkingen over de accu



Inhoud

Wanneer u de accu verwijdert of de netspanningsadapter loskoppelt, moet u eerst de camcorder
(film)/ (foto)-lampjes (p. 24) en het toegangslampje (p. 22) zijn
uitschakelen en controleren of de
gedoofd.
Het CHG-lampje (opladen) knippert tijdens het laden in de volgende gevallen:
 De accu is niet correct in de camcorder geplaatst.
 De accu is beschadigd.
 De accu is te koud.
Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een warme plaats.
 De accu is te warm.
Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een koele plaats.
U kunt het beste geen NP-FV30-accu gebruiken omdat u hiermee alleen korte perioden kunt opnemen
en afspelen met de camcorder.
Om de accu te sparen, schakelt uw camcorder standaard automatisch uit wanneer hij ongeveer 5 minuten
niet wordt bediend ([Auto. uitschakelen], p. 82).
Opmerkingen over de netspanningsadapter


Nuttige functies

Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder
gebruikt.
Gebruik de netspanningsadapter niet op een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel.
Zorg ervoor dat u de stekker van de netspanningsadapter en het contactpunt van de accu niet kortsluit
met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.
Index
NL
16
Stap 2: Inschakelen en datum en tijd instellen
1
Open het LCD-scherm van de camcorder.

Als u de camcorder wilt inschakelen wanneer het LCD-scherm is geopend, drukt u op POWER.
MODE-lamp
Inhoud
De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop geopend.
POWER-toets
Raak de toets op het
LCD-scherm aan
3
Selecteer het gewenste gebied met
en raak dan [Volg.] aan.
Raak
(MENU)  [Setup]  [ (Klokinstellingen)]  [Datum/tijd instellen]  [Datum
en tijd] aan om datum en tijd opnieuw in te stellen. Als een item niet op het scherm verschijnt, raak
dan
/
aan tot het item verschijnt.
NL
17
Index

/
Nuttige functies
2
Kies de gewenste taal en raak dan [Volg.] aan.
4
Stel [Zomertijd] in en raak [Volg.] aan.

Als u [Zomertijd] instelt op [Aan], wordt de klok 1 uur vooruit gezet.
Inhoud
5
Kies het gewenste datumformaat en raak dan [Volg.] aan.
/
aan om de waarde in te stellen en
aan.
Nuttige functies
6
Selecteer datum en tijd, raak
raak vervolgens [Volg.] 
De klok begint te lopen.
 Opmerkingen
Datum en tijd verschijnen niet tijdens het opnemen maar worden automatisch opgenomen op de
(MENU)  [Setup] 
opnamemedia en kunnen worden weergegeven tijdens het afspelen. Raak
(Weergave-instelling.)]  [Gegevenscode]  [Datum/tijd] 
aan om datum en tijd weer
[
te geven.
 U kunt de pieptoon uitschakelen door
(MENU)  [Setup]  [ (Algemene instelling.)] 
aan te raken.
[Pieptoon]  [Uit] 
 Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed werken, moet u het aanraakscherm kalibreren (p. 102).

Index
NL
18
Het apparaat uitschakelen
Tips
U kunt de camcorder ook uitschakelen door op POWER te drukken.
Wanneer [Aan/uit via LCD] (p. 83) is ingesteld op [Uit], schakel dan de camcorder uit door op POWER
te drukken.



Inhoud
Sluit het LCD-scherm.
Het (film)-lampje knippert gedurende enkele seconden, waarna de camcorder wordt
uitgeschakeld.
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermkaders aanpassen zodat berichten in een bepaalde taal worden weergegeven.
(MENU)  [Setup]  [ (Algemene instelling.)]  [Language Setting]  de
Raak


aan.
gewenste taal 
Nuttige functies
Index
NL
19
Stap 3: Opnamemedia klaarmaken
Welke opnamemedia kunnen worden gebruikt, hangt af van uw camcorder. De volgende
pictogrammen verschijnen op het scherm van uw camcorder.
HDR-CX160E/CX180E
Inhoud
HDR-CX130E
Geheugenkaart
*
Intern geheugen
Geheugenkaart
* Standaard worden zowel films als foto’s opgeslagen op deze opnamemedia. U kunt opnemen, afspelen en
bewerken op het gekozen medium.
Opnamemedia selecteren (HDR-CX160E/CX180E)
 Raak
(Media-instellingen)]  [Medium
Het scherm [Medium selecteren] wordt weergegeven.
 Raak het gewenste opnamemedium en vervolgens

aan.
Films en foto’s worden opgenomen op het geselecteerde medium.
Nuttige functies
(MENU)  [Setup]  [
selecteren] aan.
De instellingen voor opnamemedia controleren
In de film- of foto-opnamestand wordt het pictogram van het geselecteerde opnamemedium
rechts bovenaan het scherm weergegeven.
Opnamemediapictogram

Het weergegeven pictogram kan verschillen afhankelijk van het model.
Index
NL
20
Een geheugenkaart inbrengen
Inhoud
 Opmerkingen
Stel het opnamemedium in op [Geheugenkaart] om films en/of foto’s op te nemen op een geheugenkaart
(HDR-CX160E/CX180E).

Soorten geheugenkaarten die u met uw camcorder kunt gebruiken
SD-snelheidsklasse
"Memory Stick PRO
Duo" (Mark2)
—
"Memory Stick PROHG Duo"
Beschreven in deze
handleiding
"Memory Stick PRO
Duo"
SD-geheugenkaart
SDXC-geheugenkaart




Class 4 of sneller
SD-kaart
Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.
"Memory Stick PRO Duo", half zo groot als een "Memory Stick", of gewone SD-kaarten zijn geschikt voor
deze camcorder.
Bevestig geen labels of iets dergelijks op een geheugenkaart of een geheugenkaartadapter. Hierdoor kan
de werking worden verstoord.
"Memory Stick PRO Duo" tot 32 GB en SD-kaarten tot 64 GB werken gegarandeerd met uw camcorder.
 Opmerkingen
Een MultiMediaCard is niet geschikt voor deze camcorder.
 Films opgenomen op SDXC-geheugenkaarten kunnen niet worden geïmporteerd naar of afgespeeld op
computers of AV-apparatuur die het exFAT*-bestandssysteem niet ondersteunen door de camcorder
met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op die apparatuur. Controleer vooraf of de aangesloten
apparatuur het exFAT-systeem ondersteunt. Formatteer niet wanneer het formatteerscherm verschijnt
terwijl apparatuur is aangesloten die het exFAT-systeem niet ondersteunt. Alle opgenomen gegevens gaan
dan immers verloren.
* exFAT is een bestandssysteem voor SDXC-geheugenkaarten.
Nuttige functies
SDHC-geheugenkaart

Index
NL
21
 Open het klepje en steek de geheugenkaart met de afgeschuinde hoek in
de afgebeelde richting tot ze klikt.
Sluit het klepje na het inbrengen van de geheugenkaart.
Inhoud

Toegangslampje
Let op de positie van de afgeschuinde hoek.
Het [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.]-scherm verschijnt
wanneer u een nieuwe geheugenkaart inbrengt. Wacht tot het scherm verdwijnt.
 Opmerkingen
Als [Het maken van een nieuw beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije
ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven, moet u de geheugenkaart formatteren (p. 78).
 Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting in de gleuf
duwt, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.
 Open het klepje niet tijdens het opnemen.
 Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de
geheugenkaart uit de camcorder valt.
Nuttige functies
 Sluit het klepje.

De geheugenkaart uitwerpen
Open het klepje en druk lichtjes één keer op de geheugenkaart.
Index
NL
22
Opnemen/afspelen
Opnemen
Tips
Zie pagina 20 (HDR-CX160E/CX180E) om van opnamestand te veranderen.


Inhoud
Standaard worden zowel films als foto’s opgeslagen op de volgende media. Films worden
opgenomen met hogedefinitiekwaliteit (HD).
HDR-CX130E: geheugenkaart
HDR-CX160E/CX180E: Interne opnamemedia
1
Maak de handgreepband vast.
De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop geopend.
Nuttige functies
2
Open het LCD-scherm van de camcorder.
Index
NL
23
Filmen
START/STOP-toets
[STBY]  [OPN]
Inhoud
MODE-toets
(film): Een film opnemen
(foto): Een foto maken
 Druk op MODE om het
-lampje (film) in te schakelen.
Druk nogmaals op START/STOP om het filmen te stoppen.
Nuttige functies
 Druk op START/STOP om het filmen te starten.
Items opnieuw weergeven op het LCD-scherm
Raak het LCD-scherm aan op een andere plaats dan de toetsen om items te kunnen
gebruiken. U kunt de instellingen wijzigen met het [Weergave-instelling] menu (p. 74).
ong. 4 s later
Index
NL
24
Glimlach registreren
Inhoud
Standaard wordt er automatisch een foto genomen wanneer de camcorder een glimlach
van een persoon detecteert tijdens het filmen (Lach-sluiter, p. 73). Wanneer de camcorder
gezichten detecteert tijdens filmopname, wordt de beeldkwaliteit automatisch aangepast
([Gezichtsherkenning], p. 73).
Een foto vastleggen
Lachdetectiekader (oranje)
Gezichtsdetectiekader (wit)
 Opmerkingen
Als u het LCD-scherm sluit tijdens het opnemen van een film, wordt de opname gestopt.
 U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.
 Wanneer een filmbestand groter wordt dan 2 GB, wordt automatisch een volgend filmbestand gemaakt.
 Het duurt enkele seconden voor u kunt beginnen met filmen nadat de camcorder is ingeschakeld. In deze
tijd kunt u de camcorder niet bedienen.
 De volgende status wordt aangegeven wanneer er na het stoppen van de opname nog gegevens worden
weggeschreven naar de opnamemedia. Stel de camcorder dan niet bloot aan schokken noch trillingen en
verwijder evenmin de accu of netspanningsadapter.
 Het toegangslampje (p. 22) brandt of knippert
 Het mediapictogram rechts bovenaan het LCD-scherm knippert

Nuttige functies
Tips
U kunt tijdens het opnemen van een film foto’s nemen door PHOTO volledig in te drukken (Dual Rec, p. 37).
[
SteadyShot] is standaard ingesteld op [Actief].
U kunt een voorkeur voor een gezicht aangeven door het aan te raken (p. 36).
U kunt foto’s uit opgenomen films vastleggen (p. 45).
(MENU)
U kunt de opnameduur, de geschatte resterende opnamecapaciteit, enz. controleren door
 [Setup]  [ (Media-instellingen)]  [Media-info] aan te raken.
Het LCD-scherm van de camcorder kan opgenomen beelden op het volledige scherm weergeven
(weergave met alle pixels). Hierdoor kunnen beelden echter aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde
worden bijgesneden wanneer ze worden weergegeven op een televisie die niet compatibel is met weergave
met alle pixels. Stel in dit geval [Hulpkader] in op [Aan] (p. 74) en neem beelden op en gebruik het
buitenste kader op het scherm als hulp bij het opnemen.
Om de stand van het LCD-scherm te wijzigen, zet u het eerst in een hoek van 90° op de camcorder ()
en regelt u vervolgens de hoek ().







 90 graden (max.)
 haaks op de camcorder
(90 graden)
 180 graden (max.)
NL
25
Index

Gegevenscode tijdens het opnemen
Inhoud
Opnamedatum, -tijd en -conditie worden automatisch geregistreerd op het opnamemedium.
Ze verschijnen niet tijdens het opnemen. U kunt ze echter zien als [Gegevenscode] tijdens het
(MENU)  [Setup]  [ (Weergave-instelling.)]  [Gegevenscode]
afspelen. Raak
aan om ze weer te geven.
 een gewenste instelling 
Fotograferen
MODE-toets
Knippert  Brandt
PHOTO-toets
Wanneer
verdwijnt, is de foto opgenomen.
 Druk op MODE om het
-lampje (foto) in te schakelen.
Nuttige functies
(film): Een film opnemen
(foto): Een foto maken
Het LCD-scherm schakelt om naar foto-opname en de beeldverhouding wordt 4:3.
 Druk zachtjes op PHOTO om scherp te stellen en druk de toets dan volledig
in.
Tips
Raak



(MENU)  [Beeldkwal./Formaat]  [
Beeldformaat]  een gewenste instelling 
aan om de beeldgrootte te wijzigen.
wordt weergegeven.
U kunt geen foto’s nemen terwijl
Index
NL
26
Afspelen op de camcorder
Inhoud
U kunt beelden weergeven samen met krachtig stereogeluid via de ingebouwde luidsprekers
van de camcorder.
Standaard worden zowel films als foto’s afgespeeld die zijn opgeslagen op de volgende
opnamemedia.
HDR-CX130E: geheugenkaart
HDR-CX160E/CX180E: Interne opnamemedia
Tips
Zie pagina 20 (HDR-CX160E/CX180E) om van opnamestand te veranderen.
De camcorder geeft opgeslagen beelden automatisch weer op basis van datum en tijd.



1
2
Open het LCD-scherm van de camcorder.
De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop geopend.
Druk op
(Beelden weergeven).
Nuttige functies
3
Het Gebeurtenisweergv-scherm verschijnt na enkele seconden.
Raak
/
aan om de gewenste gebeurtenis te kiezen ().
 Naar het MENU-scherm
 Gebeurtenissen

/
: naar vorige/volgende gebeurtenis
 Naam gebeurtenis
NL
27
Index
Gemarkeerde
weergavetoets (p. 38).
* Verschijnt alleen wanneer de beeldkwaliteit is ingesteld op [
HD-kwaliteit].
Inhoud
 Schakel om naar de film-/foto-opnamestand
 Tijdlijnbalk
 Gemarkeerde weergave-toets*
 Gebeurtenisschaal wijzigen-toets
Het Gebeurtenisindex-scherm verschijnt wanneer u de gebeurtenis aanraakt die in het
midden wordt weergegeven.


4
U kunt een gebeurtenis ook kiezen door  op de tijdlijnbalk aan te raken.
(Gebeurtenisschaal Wijzigen) rechts onderaan het scherm aan zodat u de tijdspanne op de
Raak
tijdlijnbalk kunt instellen van anderhalf jaar tot drie maanden, waardoor het aantal gebeurtenissen
dat kan worden weergegeven op de tijdlijnbalk kan worden gewijzigd.
Raak een beeld aan dat u wilt bekijken.
Nuttige functies
Raak  aan om het beeldtype voor indexweergave te kiezen uit [
FILM] (alleen
FOTO] (alleen foto’s) of [
FILM/FOTO] (combinatie van films en foto’s).
films), [

 wordt weergegeven bij de film of foto die het recentst is afgespeeld of opgenomen. Door de
film of foto aan te raken met , kan de weergave worden hervat vanaf de vorige keer.
NL
28
Index
 Terugkeren naar het Gebeurtenisweergv-scherm

/
: toont de vorige/volgende pagina (het indexscherm rolt wanneer men de
toets blijft aanraken.)
 Schakel om naar de film-/foto-opnamestand
 Gebeurtenistitel
 Beeldtype omschakelen-toets
 Film
 Foto
 Totale speelduur van films in de gebeurtenis (totaal aantal foto’s indien alleen foto’s)
De camcorder bedienen terwijl een film wordt afgespeeld
Inhoud
De hieronder afgebeelde functies zijn beschikbaar terwijl de camcorder een film afspeelt. De
FILM/FOTO] (standaardinstelling) of
onderstaande afbeelding verschijnt wanneer u [
FILM] selecteert door de Beeldtype omschakelen-toets op het Gebeurtenisindex-scherm
[
aan te raken.
Volumeregeling
Wissen
Context
Volgende
Stoppen*
Snel vooruitspoelen*
Vorige
Snel achteruitspoelen*
Pauzeren*/afspelen
 Opmerkingen
De beelden kunt u mogelijk niet afspelen met andere apparatuur dan de camcorder.

Tips
Door de -toets op het weergavescherm aan te raken, verschijnen de beschikbare functies zodat u die
makkelijk kunt gebruiken.
Wanneer de geselecteerde film afgelopen is, wordt het INDEX-scherm opnieuw weergegeven.
/
aan in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.
Raak
/
herhaaldelijk aan te raken tijdens de weergave, worden films ong. 5 keer 
Door
ong. 10 keer  ong. 30 keer  ong. 60 keer sneller afgespeeld.
Opnamedatum, -tijd en -conditie worden automatisch opgenomen. Deze informatie wordt niet
weergegeven tijdens het opnemen maar kan wel worden weergegeven tijdens het afspelen door
(Weergave-instelling.)]  [Gegevenscode]  een gewenste instelling 
(MENU)  [Setup]  [

aan te raken.
Een beveiligde demonstratiefilm is standaard opgeslagen (HDR-CX160E/CX180E).







Raak tijdens het afspelen van een film
 aan en stel af met
NL
29
/

.
Index
Het volume van films regelen
Nuttige functies
* Deze toetsen werken alleen wanneer de camcorder een film afspeelt.
Foto’s bekijken
Inhoud
U kunt de functies in de onderstaande afbeelding gebruiken bij het bekijken van foto’s. De
FOTO] selecteert door de Beeldtype
onderstaande afbeelding verschijnt wanneer u [
omschakelen-toets op het Gebeurtenisindex-scherm aan te raken.
Wissen
Context
Vorige
Volgende
Diavoorstelling starten/
stoppen
Tips
Om Diavoorstellingte herhalen, raakt u

 [Slide show-inst.] aan.
Nuttige functies

Index
NL
30
Beelden weergeven op
een televisiescherm
Aansluiting en beeldkwaliteit (hoge
definitie (HD) of standaarddefinitie (STD))
verschillen volgens het type TV en de
gebruikte stekkers.
Aansluitingslijst
Bij een opname van hogedefinitiekwaliteit
(HD) worden de films afgespeeld
met hogedefinitiekwaliteit (HD). Bij
een opname van standaardkwaliteit
(STD) worden de films afgespeeld met
standaardkwaliteit (STD).
Uitgangen van de camcorder
HDMI OUT-aansluiting
Inhoud
Aansluiting op een hogedefinitie-TV
Component A/V-kabel
(bijgeleverd)
A/V R-aansluiting
(wit)
(rood)
HDMI Kabel
(los verkrijgbaar)
1
Nuttige functies
(groen) Y
(blauw)PB/CB
(rood)PR/CR
Stel de ingangskiezer van de TV
in op de gebruikte aansluiting.

2
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
TV.
Sluit de camcorder aan op een
TV.

Index
3
Gebruik de bijgeleverde
netspanningsadapter als stroombron
(p. 15).
Speel een film of een foto af op
de camcorder (p. 27).
NL
31
Bij aansluiting met component A/Vkabel
Wanneer films zijn opgenomen met
hogedefinitiekwaliteit (HD), worden
ze afgespeeld met standaardkwaliteit
(STD). Wanneer films zijn opgenomen
met standaardkwaliteit (STD), worden ze
afgespeeld met standaardkwaliteit (STD).


Wanneer u alleen component video-stekkers
aansluit, worden geen audiosignalen uitgevoerd.
Sluit de witte en rode stekker aan om
audiosignalen uit te voeren.
Selecteer de instelling [Component] voor de
component-ingang die u gebruikt. Raak
(MENU)  [Setup]  [ (Aansluiting)] 
[Component]  een gewenste instelling 
aan om de instelling te verrichten.
Inhoud
Aansluiting op een niet-hogedefinitie
16:9- (breedbeeld) of 4:3-TV
Bij aansluiting met HDMI-kabel
Component A/V-kabel
(bijgeleverd)


(groen) Y
(blauw)PB/CB
(rood)PR/CR


A/V-verbindingskabel met S
VIDEO (los verkrijgbaar)

(wit)
(rood)
De breedte-/hoogteverhouding
instellen op basis van de aangesloten
TV (16:9/4:3)
(geel)
A/V-verbindingskabel
(bijgeleverd)
Nuttige functies
(wit)
(rood)
Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
Gebruik een HDMI-ministekker aan het ene
uiteinde (voor de camcorder) en een stekker die
geschikt is voor aansluiting op de televisie aan
het andere uiteinde.
Auteursrechtelijke beelden worden niet
weergegeven met de HDMI OUT-aansluiting
van de camcorder.
Sommige TV’s werken mogelijk niet goed (bv.
geen beeld of geluid) met deze aansluiting.
Sluit de HDMI OUT-aansluiting van de
camcorder niet aan op de HDMI OUTaansluiting van een extern apparaat. Dit kan een
storing tot gevolg hebben.

(geel)
Stel [Type TV] in op [16:9] of [4:3] volgens uw
televisie (p. 80).
Bij aansluiting met A/Vverbindingskabel met S-Video
(wit)
(rood)

NL
32
Index

Wanneer de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) is aangesloten, worden geen
audiosignalen uitgevoerd. Sluit de witte en rode
stekker aan op de audio-ingang van de TV om
audiosignalen uit te voeren.
Deze aansluiting geeft beelden met hogere
resolutie dan met een A/V-verbindingskabel.
Als de TV mono is (als de TV slechts één
audio-ingang heeft)

Gebruik van "BRAVIA" Sync
Aansluiting van uw TV via een
videorecorder

Sluit de camcorder aan op LINE IN op de
videorecorder met de A/V-verbindingskabel.
Zet de ingangskiezer van de videorecorder op
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, enz.).
 Opmerkingen
Mogelijk kunt u bepaalde handelingen niet
uitvoeren met de afstandsbediening.
(MENU)  [Setup] 
 Raak
[ (Aansluiting)]  [CTRL. VOOR HDMI]

 [Aan] (standaardinstelling) 

aan om uw camcorder in te
stellen.
 Stel ook uw TV overeenkomstig in. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer
informatie.
 De bediening van "BRAVIA" Sync verschilt
voor elk BRAVIA-model. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de TV voor meer
informatie.

Als de TV/videorecorder een 21-polige
aansluiting (EUROCONNECTOR) heeft
Gebruik een 21-polige verloopstekker (los
verkrijgbaar) als u de beelden wilt bekijken.
TV/videorecorder
Tips
Wanneer u de camcorder met meer dan één
type kabel op een TV aansluit om beelden af te
spelen, is de prioriteit van de TV-ingangen de
volgende:
HDMI  component  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
is een interface om video- en audiosignalen te
versturen. De HDMI OUT-aansluiting voert
beelden van hoge kwaliteit en digitale audio uit.




Tips
Wanneer u de TV uitschakelt, wordt uw
camcorder mee uitgeschakeld.
Index

Nuttige functies
 Opmerkingen
Om films van standaardkwaliteit (STD) af te
spelen op een 4:3-TV die niet compatibel is met
16:9-signalen, neemt u die op met een breedte-/
(MENU) 
hoogteverhouding 4:3. Raak
Breed-stand] 
[Beeldkwal./Formaat]  [
(p. 76) aan.
[4:3] 
 Wanneer de A/V-verbindingskabel wordt
gebruikt om films af te spelen, worden films
afgespeeld met standaardbeeldkwaliteit (STD).

Inhoud
U kunt uw camcorder bedienen met de
afstandsbediening van uw TV door uw
camcorder aan te sluiten op een "BRAVIA"
Sync-compatibele TV van 2008 of later met
behulp van de HDMI-kabel.
U kunt het menu van uw camcorder
bedienen door de SYNC MENU-toets
op de afstandsbediening van uw TV in
te drukken. U kunt camcorderschermen
zoals Gebeurtenisweergv weergeven,
films afspelen of foto’s bekijken door de
toetsen op/neer/links/rechts/enter op
de afstandsbediening van uw TV in te
drukken.
Sluit de gele stekker van de A/Vverbindingskabel aan op de video-ingang en
sluit de witte stekker (linkerkanaal) of rode
stekker (rechterkanaal) aan op de audio-ingang
van de TV of videorecorder.
NL
33
Geavanceerde bediening
Handige functies voor
het opnemen van films
en foto’s

Tips
U kunt [Digitale zoom] instellen om krachtiger
te zoomen.

U kunt de motorzoomknop gebruiken
om beelden tot maximaal 42 keer het
oorspronkelijke formaat te vergroten. U
kunt de beelden ook vergroten met de /
op het LCD-scherm.

Inhoud
In-/uitzoomen
groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor
teleopnamen.
U kunt beelden tot 30 keer uitvergroten met de
SteadyShot] is
optische zoomfunctie, tenzij [
ingesteld op [Actief].
Beter automatisch opnemen
(Intelligent automatisch)
Raak
 [Aan]/[Uit] 
onderaan rechts op het film- of fotoopnamescherm aan.
Grotere weergavehoek Kleine weergavehoek
(groothoek)
(teleopname)
Als u de motorzoomknop voorzichtig
beweegt, kunt u langzaam in- en
uitzoomen op het onderwerp. Draai de
motorzoomknop verder voor een snellere
zoombeweging.
 Opmerkingen
Houd uw vinger op de motorzoomknop.
Indien u de motorzoomknop loslaat, kan het
bedieningsgeluid van de motorzoomknop mee
worden opgenomen.
 U kunt de zoomsnelheid niet wijzigen met de
/ -toets op het LCD-scherm.
 Voor een goede scherpstelling bedraagt
de minimale afstand tussen de camcorder
en het onderwerp ongeveer 1 cm voor

Scènedetectie
(Landschap),
 (Tegenlicht),
(Schemer), (Spotlight), (Duister),
(Macro)
De camcorder kiest automatisch de ideale
instelling, afhankelijk van de scène.
NL
34
Index
Gezichtsdetectie
(Portret), (Baby)
De camcorder detecteert gezichten en regelt
scherpstelling, kleur en belichting.
Nuttige functies
Wanneer u de camcorder naar het
onderwerp keert, gebeurt de opname
met de optimale combinatie van de
drie detectiestanden: gezichtsdetectie,
scènedetectie en cameratrillingsdetectie
([Aan] is de standaardinstelling). Wanneer
de camcorder het onderwerp detecteert,
worden de betreffende pictogrammen
weergegeven.
 Raak
 Opmerkingen
De camcorder kan de scène of het onderwerp
mogelijk niet detecteren, afhankelijk van de
omstandigheden.
aan.
Tips
U kunt enkel films met de geselecteerde
beeldkwaliteit opnemen, afspelen of bewerken.
Om films met een andere beeldkwaliteit op te
nemen, af te spelen of te bewerken, moet u deze
instelling wijzigen.



Hogedefinitiekwaliteit (HD) of
standaardbeeldkwaliteit (STD)
selecteren
Opnamestand selecteren
U kunt de opnamestand omschakelen
om de filmkwaliteit te selecteren terwijl
u films van hogedefinitiekwaliteit (HD)
] is de standaardinstelling).
([Standaard
De opnameduur van de opnamemedia
verschilt volgens de opnamestand.
(MENU) 
 Raak
[Beeldkwal./Formaat] 
[
Opnamefunctie] aan.
/
Nuttige functies
Voor de beeldkwaliteit kunt u kiezen uit
hogedefinitiekwaliteit (HD) voor beelden
met hoge resolutie of standaardkwaliteit
(STD) die geschikt is voor meer
HD-kwaliteit]
weergaveapparatuur ([
is de standaardinstelling). Stem de
beeldkwaliteit af op de opnamesituatie of
het weergavetoestel.
(MENU) 
 Raak
[Beeldkwal./Formaat]  [
instelling] aan.

De opnamebeeldkwaliteit wordt gewijzigd.
Inhoud
Cameratrillingsdetectie
(Lopen), (Statief)
De camcorder detecteert cameratrilling en
compenseert die optimaal.
 Raak de gewenste opnamestand
aan.
Welke opnamestanden beschikbaar
zijn, hangt af van het gekozen
Framerate] (p. 75).
[
*
NL
35
verschijnt op een mediumpictogram
wanneer een film die is opgenomen in de
gekozen opnamestand niet kan worden
opgeslagen op dat medium.
Index
HD-kwaliteit]
 Raak [
aan om beelden van
hogedefinitiekwaliteit (HD) op
STDte nemen of raak [
kwaliteit] aan om beelden van
standaardkwaliteit (STD) op te
nemen.
 Raak
 [50p-kwaliteit
aan.

De mediatypes waarop beelden kunnen
worden opgeslagen, hangen af van de
gekozen opnamestand.
Meer details over opslag op externe
apparatuur vindt u op pagina 52.

Gebruik van de volg-/
scherpstelfunctie
Opnamestand
PS*
FX
FH/
HQ/LP
Wanneer u het onderwerp dat u wilt volgen
aanraakt op het LCD-scherm, volgt de
camcorder dit onderwerp bij het filmen.
Op deze camcorder
Wanneer u een gezicht aanraakt
Er verschijnt een dubbel kader rond
het gezicht en de camcorder regelt
scherpstelling, kleur en belichting
automatisch.
Geheugenkaart
Op externe apparatuur
Externe
media (USBopslagsystemen)
—
AVCHD
opnamediscs
—
Nuttige functies
Interne
opnamemedia
Blu-ray discs
Inhoud
Opnamestanden en media
Mediatypes
] (AVC HD 28M (PS))
] (AVC HD 24M (FX))
kwalitt
 [Hoge kwaliteit
] (AVC HD 17M (FH))
 [Standaard
] (AVC HD 9M (HQ))
(standaardinstelling)
 [Lange tijd
] (AVC HD 5M (LP))
De opnamestand voor standaardbeeldkwaliteit
(STD) is beperkt tot de volgende waarde.
 [Standaard
] (STD 9M (HQ))
"M", zoals in "24M", staat voor "Mbps".
 [Hoogste
Wanneer u iets anders dan een gezicht
aanraakt
Er verschijnt een dubbel kader rond het
aangeraakte punt en de camcorder stelt
automatisch scherp.
—
* [PS] kan alleen worden ingesteld wanneer
[
Framerate] is ingesteld op [50p].
Tips
Films worden opgenomen in het 1920 
1080/50p-formaat wanneer de PS-stand voor
hogedefinitiekwaliteit (HD) is geselecteerd,
en in het AVCHD 1920  1080/50i-formaat
wanneer de stand FX of FH is geselecteerd.
Wanneer de stand HQ of LP voor
hogedefinitiekwaliteit (HD) is geselecteerd,
worden films opgenomen in het AVCHD
1440  1080/50i-formaat.
U kunt de volgende opnamestand met
hogedefinitiekwaliteit (HD) selecteren.


NL
36
Er verschijnt een dubbel kader.
Index

Raak het gezicht of punt aan dat u
wilt volgen.
 Opmerkingen
Wanneer beeldsnelheid en opnamestand zijn
] of
ingesteld op [50i]/[Hoogste kwalitt
], kunt u de Lach[50p]/[50p-kwaliteit
sluiter-functie niet gebruiken bij het opnemen
van films.
 Glimlachen worden mogelijk niet herkend
afhankelijk van de opnameomstandigheden,
onderwerpomstandigheden en de instellingen
van uw camcorder.
Om het volgen te stoppen, raakt u
/
aan dat rechts onderaan het LCD-scherm
verschijnt.





Foto’s van hoge kwaliteit nemen
tijdens het filmen (Dual Rec)
U kunt tijdens het opnemen van een film
foto’s nemen door op PHOTO te drukken.
Lach automatisch vastleggen
(Lach-sluiter)
Nuttige functies
Tips
Het dubbele kader rond een gezicht dat in
aanmerking komt voor een opname met
lachdetectie wordt oranje.
Als het gezicht dat u hebt aangeraakt, verdwijnt
van het LCD-scherm, krijgt het onderwerp
dat is geselecteerd in [Gezichtsherkenning]
(p. 73) prioriteit. Als het aangeraakte gezicht
weer op het scherm verschijnt, heeft dat gezicht
prioriteit.


Tips
U kunt het onderwerp dat prioriteit heeft voor
gezichtsdetectie en lachdetectie selecteren
met [Gezichtsherkenning] (p. 73). Als u het
onderwerp met prioriteit aangeeft door het
herkenningskader op het LCD-scherm aan te
raken, heeft het dubbele kader prioriteit.
Stel [Lach-herk. gevoeligh] (p. 73) in wanneer
glimlachen niet wordt gedetecteerd.
Inhoud
 Opmerkingen
Het aangeraakte onderwerp wordt mogelijk niet
gedetecteerd, afhankelijk van de helderheid van
de omgeving of het kapsel van het onderwerp.
Raak in dit geval het onderwerp nogmaals aan
tijdens het opnemen.
 Om een gezicht te volgen, stelt u
[Gezichtsherkenning] niet in op [Uit] ([Autom.]
is de standaardinstelling).

 Opmerkingen
kan verschijnen wanneer de capaciteit van
het opnamemedium ontoereikend is of wanneer
u continu foto’s neemt. U kunt geen foto’s
wordt weergegeven.
nemen terwijl
 Afhankelijk van de geselecteerde
Opnamefunctie] of [
Framerate],
[
op het LCD-scherm en kunt u de
verschijnt
Dual Rec-functie mogelijk niet gebruiken.

Standaard wordt er automatisch een
foto genomen wanneer de camcorder
een glimlach van een persoon detecteert
tijdens het filmen ([Dubbelopname] is de
standaardinstelling) (pagina 73). Een oranje
kader verschijnt rond een gezicht dat in
aanmerking komt voor een opname met
lachdetectie.
Tips
(film),
Als het MODE-lampje is ingesteld op
wordt het formaat van de foto’s [3,0M] (16:9) of
[2,2M] (4:3).
In de opnamewachtstand kunt u foto’s nemen
(foto)op dezelfde manier als wanneer het
lampje brandt.


NL
37
Index

Een filmselectie
bekijken (gemarkeerde
weergave)
Opnemen in de spiegelstand
Open het LCD-scherm 90 graden () en
draai het 180 graden naar de lens toe ().
Tips
Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.


Tips
Door de -toets op het weergavescherm aan
te raken, verschijnen de beschikbare functies
zodat u die makkelijk kunt gebruiken.
Inhoud
Uw camcorder selecteert willekeurig scènes
voor gemarkeerde weergave, combineert
deze en speelt de selectie films en foto’s van
hogedefinitiekwaliteit (HD) dan af met
muziek en visuele effecten.
Bevalt de pas bekeken Gemarkeerde
weergave u, dan kunt u die opslaan als
"scenario" en die herhaaldelijk afspelen.
Bovendien kunt u de scènes of scenario’s
van Gemarkeerde weergave makkelijk
delen met andere media door het
gegevensformaat ervan te converteren,
zodat u die kunt uploaden naar het internet
of er DVD’s mee kunt maken.

1
Open het LCD-scherm van de
camcorder.
Nuttige functies

2
Druk op
(Beelden
weergeven).
3
Raak
/
() aan om een
gebeurtenis te selecteren en raak
dan [ Hoogtepunt] () aan.
NL
38
Index
De camcorder start Gemarkeerde
weergave van de gebeurtenis die in
het midden van Gebeurtenisweergave
werd getoond.
De instellingen voor Gemarkeerde
weergave wijzigen
Raak [Hoogtepunt-instelling]
aan tijdens Gemarkeerde weergave.
Inhoud
U kunt diverse instellingen voor
Gemarkeerde weergave verrichten.
Het LCD-scherm tijdens Gemarkeerde
weergave
Volumeregeling
U kunt de volgende items instellen.

Stoppen
Vorige
Volgende
Pauzeren
Gemarkeerde weergave stoppen
Raak
Raak
aan om te pauzeren.
aan om te stoppen.

Gemarkeerde weergave opnieuw
bekijken

Raak [Terugspelen] op het scherm aan
nadat Gemarkeerde weergave is beëindigd.



NL
39
Index
 Opmerkingen
De scènes van Gemarkeerde weergave
veranderen telkens wanneer u Gemarkeerde
weergave selecteert.

Nuttige functies
Context
[Afspeelbereik]
Stel het afspeelbereik in door de gebeurtenissen
aan te duiden vanaf en tot waar deze moeten
worden afgespeeld en raak vervolgens
aan.
Wanneer geen bereik is ingesteld, speelt de
camcorder beelden af in het datumbereik van
de gebeurtenis die in Gebeurtenisweergv is
geselecteerd als afspeelbereik.
[Thema]
U kunt een thema kiezen voor Gemarkeerde
weergave. De muziekcategorie wordt
automatisch gekozen volgens het thema.
[Muziek]
U kunt muziek selecteren en toevoegen.
[Lengte]
U kunt de lengte van het Gemarkeerde
weergave-segment bepalen.
[Audiomix]
Het originele geluid wordt samen met de
muziek afgespeeld.
/
aan om de balans tussen het
Raak
originele geluid en de muziek te regelen.
[Hoogtepunt-punt]
U kunt de punten instellen in een film of foto
die wordt gebruikt voor Gemarkeerde weergave.
Speel de film of foto af en doe dan het volgende.

 Film: Speel de film af en raak
aan in het punt dat u wilt gebruiken voor
Gemarkeerde weergave.
 Foto:
Speel de foto af die u wilt gebruiken
voor Gemarkeerde weergave en raak
aan.
Een opgeslagen scenario wissen
 Opmerkingen
Het geluid van Gemarkeerde weergave wordt
omgezet naar 2-kanaals stereo.
 De instelling [Afspeelbereik] wordt gewist
wanneer Gemarkeerde weergave stopt.
 Wanneer u de camcorder aansluit op een extern
apparaat, zoals bv. een TV, en Gemarkeerde
weergave of Gemarkeerd scenario bekijkt,
worden deze beelden niet weergegeven op het
LCD-scherm van de camcorder.

Gemarkeerde weergavescènes
of Gemarkeerde scenario’s
converteren en delen
Tips
U kunt [Hoogtepunt-instelling] selecteren op
het scherm nadat Gemarkeerde weergave is
beëindigd.
Gemarkeerde weergave opslaan
( Scenario opslaan)
 Raak [Opslaan en delen] aan op
het scherm nadat Gemarkeerde
weergave of Gemarkeerde
scenarioweergave is voltooid.
U kunt Gemarkeerde weergave opslaan als
een "Scenario".
Raak  [ Scenario opslaan]

aan tijdens Gemarkeerde
weergave.

 Raak
Raak
(MENU)  [Afspeelfunctie]
 [ Scenario], selecteer het gewenste
aan.
scenario en raak vervolgens
aan.
De camcorder begint de gegevens om
te zetten naar de doelindeling.
NL
40
Index
Een opgeslagen scenario afspelen
U kunt [Opslaan en delen] selecteren door
de -toets op het scherm aan te raken
terwijl Gemarkeerde weergavescènes
of opgeslagen Gemarkeerde scenario’s
worden afgespeeld.
Nuttige functies
U kunt het gegevensformaat van
Gemarkeerde weergave of opgeslagen
Gemarkeerde scenario’s converteren zodat
u die gegevens kunt delen met andere
media door DVD’s te maken of de gegevens
te uploaden naar het internet (Hoogtepunt
film).


Inhoud
Raak [ Scenario wissen] aan op het
scherm nadat de scenarioweergave die u
aan
wilt wissen is beëindigd of raak
tijdens de weergave van het scenario dat
u wilt wissen en selecteer vervolgens
[Wissen].
Uw camcorder goed
gebruiken
Een Gemarkeerde film uploaden naar
het internet
Films en foto’s verwijderen
U kunt mediaruimte vrijmaken door films
en foto’s te verwijderen.
 Opmerkingen
U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze
hebt verwijderd. Beveilig belangrijke films en
foto’s vooraf.
 Haal de accu of de netspanningsadapter niet
van de camcorder terwijl u beelden verwijdert.
Hierdoor kan het opnamemedium worden
beschadigd.
 Werp de geheugenkaart niet uit terwijl u
beelden erop wist.
 U kunt beveiligde films en foto’s niet
verwijderen. Hef de beveiliging van deze films
en foto’s op om ze te kunnen verwijderen
(p. 43).
 De demonstratiefilm op uw camcorder is
beveiligd (HDR-CX160E/CX180E).
 Als u films/foto’s wist die deel uitmaken van
opgeslagen scenario’s (p. 40), worden de
scenario’s ook gewist.
Inhoud
Raak na de conversie [Delen]  [Webupload] aan en volg de instructies die op
het LCD-scherm verschijnen.

Een DVD maken met DVDirect Express
Gemarkeerde film opnieuw bekijken
Raak [Bekijken] aan nadat de conversie is
voltooid.
Nuttige functies
Raak na de conversie [Delen]  [DVD
maken met DVDirect Express.] aan en
volg de instructies die op het LCD-scherm
verschijnen.
Tips
Als u een beeld begint af te spelen door het te
selecteren op het Gebeurtenisindexscherm,
kunt u dit wissen met op het
weergavescherm.
Om alle beelden op het opnamemedium te
verwijderen en alle beschikbare mediumruimte
vrij te maken, formatteert u het medium (p. 78).
Verkleinde beelden waardoor u meerdere
beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een
indexscherm worden "miniaturen" genoemd.



Een Gemarkeerde film bekijken door
die te selecteren in een lijst van
"Hoogtepunt film"

 Druk op
(p. 27).
 Opmerkingen
 Omgezette gegevens worden veranderd in
standaard beeldkwaliteit (STD).
(Beelden weergeven)
(MENU) 
 Raak
[Bewerken/Kopiëren]  [Wissen]
aan.
NL
41
Index
Raak
(MENU)  [Afspeelfunctie]
 [Hoogtepunt film]  raak de gewenste
Gemarkeerde film aan.
 Raak [Meerdere beelden] 
[
FILM]/[
FOTO]/
[
FILM/FOTO] aan om films te
selecteren en te verwijderen.
Wanneer [
ingesteld op [
verschijnt

Blijf de gewenste miniatuur aanraken om
aan
het beeld te controleren. Raak
om terug te keren naar het vorige scherm.
Raak
/
instelling] is
STD-kwaliteit],
in plaats van
.

aan.
Inhoud

Raak
/
aan om een gebeurtenis
aan.
te selecteren en raak dan
Opgenomen films en foto’s
beveiligen (Beveiligen)
Beveilig uw films en foto’s om te vermijden
dat u deze per ongeluk verwijdert.
 verschijnt op beveiligde beelden.
 Druk op
(p. 27).

(MENU) 
 Raak
[Bewerken/Kopiëren] 
[Beveiligen] aan.
 Raak [Meerdere beelden] 
FILM]/[
FOTO]/
[
[
FILM/FOTO] aan om films te
selecteren en te beveiligen.
Blijf de gewenste miniatuur aanraken om
aan
het beeld te controleren. Raak
om terug te keren naar het vorige scherm.
 Raak
aan.

(Beelden weergeven)
Nuttige functies
 Raak het merkteken aan
op de films of foto’s die u wilt
verwijderen.


Wanneer [
ingesteld op [
verschijnt
/
instelling] is
STD-kwaliteit],
in plaats van
.
Alle films/foto’s van een gebeurtenis
tegelijkertijd wissen
wordt weergegeven op de gekozen
beelden.
Raak [Alle in gebeurtenis] aan in stap 3.
NL
42
Index
 Raak de films en foto’s aan die u
wilt beveiligen.

Blijf de gewenste miniatuur aanraken om
aan
het beeld te controleren. Raak
om terug te keren naar het vorige scherm.

U kunt beelden die zijn opgeslagen in het
interne opnamemedium van uw camcorder
kopiëren naar een geheugenkaart.
Plaats eerst een geheugenkaart in de
camcorder.

 Opmerkingen
Wanneer u voor het eerst een film opneemt
op een geheugenkaart, maakt u het
(MENU)
beelddatabasebestand door
 [Setup]  [ (Media-instellingen)] 
[Bld. db. best. repar.]  [Geheugenkaart] aan
te raken.
 Sluit uw camcorder aan op een stopcontact met
behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter
om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt
tijdens het kopiëren.
De beveiliging van films en foto’s
opheffen

Raak de film of foto aan gemarkeerd met
in stap 4.
verdwijnt.
Alle films/foto’s van een gebeurtenis
tegelijkertijd beveiligen
Tips
Het origineel van het beeld wordt niet gewist na
het kopiëren.
De beelden die met deze camcorder
zijn opgenomen en opgeslagen op het
opnamemedium, worden "origineel" genoemd.



Raak
/
aan om een gebeurtenis
aan.
te selecteren en raak dan
 Druk op
(p. 27).
Blijf de gewenste miniatuur aanraken om
aan
het beeld te controleren. Raak
om terug te keren naar het vorige scherm.
Raak

Nuttige functies
Raak [Alle in gebeur. instell.] aan in
stap 3.

Inhoud
 Raak
aan.
Beelden kopiëren (HDR-CX160E/
CX180E)
(Beelden weergeven)
(MENU) 
 Raak
[Bewerken/Kopiëren] 
[Kopiëren] aan.
aan.
De beveiliging van een gebeurtenis
uitschakelen
Het mediakeuzescherm verschijnt.
 Raak het gewenste item aan om
bron en doel te selecteren voor
de beelden die u wilt kopiëren.
[Intern geheugen Geheugenkaart]
Het scherm [Kopiëren] wordt
weergegeven.
NL
43
Index
Raak in stap 3 hierboven [Alle in gebeur.
verw.] aan, selecteer de gewenste films/

foto’s, en raak vervolgens
aan.

Tips
Om de films of foto’s te controleren na het
kopiëren, selecteert u het doelmedium met
[Medium selecteren] en speelt u de gekopieerde
films/foto’s af (p. 20).
U kunt beelden kopiëren naar diverse soorten
externe media (p. 52).


 Raak het kopieertype aan.
Een film splitsen
[Meerdere beelden]: om meerdere
beelden te selecteren en te kopiëren
[Alle in gebeurtenis]: alle beelden van
een bepaalde gebeurtenis kopiëren
U kunt een film splitsen om ongewenste
delen te verwijderen.
 Raak  [Splitsen] aan op het
filmweergavescherm.
 Raak het type beeld aan dat u
wilt kopiëren.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
[Meerdere beelden]: raak het beeld aan
dat u wilt kopiëren en markeer het met
. U kunt meerdere beelden selecteren.
Nuttige functies
en vervolgens
aan
 Raak
op het punt waar u de film wilt
splitsen in scènes.
 Selecteer het beeld dat u wilt
kopiëren.

Inhoud

/
aan om het
 Raak
splitsingspunt preciezer te
bepalen.
Raak de gewenste miniatuur aan om het
aan om
beeld te controleren. Raak
terug te keren naar het keuzescherm.
 Raak
aan.

Terug naar het begin van de
geselecteerde film
 Raak

NL
44

aan.
Index
[Alle in gebeurtenis]: selecteer
de gebeurtenis om te kopiëren en
aan. U kunt
raak vervolgens
geen verschillende gebeurtenissen
selecteren.
/
aan om het
 Raak
vastlegpunt preciezer te bepalen.
 Opmerkingen
U kunt een film niet herstellen nadat u hem
hebt gesplitst.
 Een beveiligde film kan niet worden gesplitst.
Zet eerst de beveiliging van een film af alvorens
die te splitsen (p. 43).
 Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet uit uw camcorder tijdens het verdelen
van films. Hierdoor kan het opnamemedium
worden beschadigd.
 Werp de geheugenkaart niet uit tijdens het
splitsen van films op de geheugenkaart.
 Een klein verschil kan zich voordoen vanaf het
aanraakt en het werkelijke punt
punt dat u
dat u wilt verdelen, aangezien uw camcorder het
verdeelpunt selecteert in stappen van ongeveer
een halve seconde.
 Als u films/foto’s splitst die deel uitmaken
van opgeslagen scenario’s (p. 40), worden de
scenario’s gewist.
 De camcorder biedt enkel eenvoudige
bewerkingsmogelijkheden. Gebruik de
bijgeleverde software "PMB" voor meer
geavanceerde bewerking.

Inhoud
Terug naar het begin van de
geselecteerde film
 Raak
aan.
Als het vastleggen voltooid is, keert het
scherm terug naar de pauzestand.
Een foto vastleggen uit een film
(HDR-CX160E/CX180E)
U kunt beelden vastleggen uit films die zijn
opgeslagen in het interne opnamemedium.
 Raak  [Foto vastleggen] aan
dat op het weergavescherm van
een film verschijnt.
en vervolgens
aan
 Raak
op het punt waar u een foto wilt
vastleggen.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
NL
45
Index
Het scherm [Foto vastleggen] wordt
weergegeven.
Nuttige functies
 Opmerkingen
De beeldgrootte wordt vastgesteld op basis
van de beeldkwaliteit van de film. Als de film
werd opgenomen met één van de volgende
beeldkwaliteiten, wordt de beeldgrootte
ingesteld zoals hieronder getoond.
 Hogedefinitiekwaliteit (HD): 2,1 M (16:9)
 Breedbeeld (16:9) met standaardkwaliteit
(STD): 0,2 M (16:9)
 4:3-beeldverhouding met standaardkwaliteit:
0,3 M (4:3)
 Het opnamemedium waarop u foto’s wilt
opslaan, moet voldoende vrije ruimte hebben.
 De opnamedatum en -tijd van vastgelegde foto’s
zijn dezelfde als de opnamedatum en -tijd van
de films.
 Als de film waaruit u beelden vastlegt geen
gegevenscode heeft, zullen de opnamedatum
en -tijd van de foto gelijk zijn aan de datum en
tijd van het vastleggen uit de film.

Films en foto’s opslaan op een computer
De methode kiezen om een disc te maken
(computer)
Disc-type
Een methode kiezen
Films en foto’s importeren
Beelden van
hogedefinitiekwaliteit
(HD) opslaan op een
Blu-ray-disc
naar een computer (p. 49)

Een Blu-ray disc* van
hogedefinitie beeldkwaliteit
(HD) maken (p. 51)
Beelden van
hogedefinitiekwaliteit
(HD) opslaan op een
AVCHD-disc
Blu-ray-afspeelapparatuur
(een Sony Blu-ray disc
player, PlayStation3, enz.)
AVCHD-afspeelapparatuur
(een Sony Blu-ray disc
player, PlayStation3, enz.)
Films en foto’s importeren
naar een computer (p. 49)

Een AVCHD disc van
hogedefinitie beeldkwaliteit
(HD) maken (p. 50)
Films en foto’s importeren
naar een computer (p. 49)

Een disc van
standaardbeeldkwaliteit
(STD) maken (p. 50)
Gewone DVDafspeelapparatuur (een
DVD player, een computer
die DVD’s kan afspelen,
enz.)
Index
Beelden van
standaardkwaliteit
(STD) kopiëren
naar een disc om te
verdelen
Player
Nuttige functies
Een disc maken met één toets
(Disc Burn) (p. 48)
Inhoud
Hier worden verschillende methoden beschreven voor het maken van een disc van
hogedefinitie beeldkwaliteit (HD) of een disc van standaardbeeldkwaliteit (STD) op
basis van films of foto’s van hogedefinitie beeldkwaliteit (HD) die zijn opgenomen op uw
camcorder. Kies de methode die geschikt is voor uw disc player.
* Om een Blu-ray disc te maken, moet de BD Aanvullende Software voor "PMB" zijn geïnstalleerd (p. 51).
NL
46
Discs die u kunt gebruiken met "PMB"
U kunt de volgende 12 cm discs gebruiken met "PMB". Voor Blu-ray-discs, zie pagina 51.
Kenmerken
Niet herschrijfbaar
Herschrijfbaar
Inhoud
Disc-type
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
 Opmerkingen
Laat uw PlayStation3 altijd werken met de nieuwste versie van de PlayStation3 systeemsoftware.
 De PlayStation3 is niet beschikbaar in bepaalde landen/regio’s.

Nuttige functies
Index
NL
47
Een disc maken met
één toets
(Disc Burn)
Inhoud
Films en foto’s die zijn opgenomen op uw
camcorder en niet zijn opgeslagen met
Disc Burn, kunnen automatisch worden
opgeslagen op een disc. Films en foto’s
worden op een disc opgeslagen met de
opgenomen beeldkwaliteit.
3
Raak [Disc branden] aan op het
camcorderscherm.
 Opmerkingen
Films van hogedefinitie beeldkwaliteit (HD)
(standaardinstelling) maken een AVCHD-disc.
 U kunt geen AVCHD-discs maken met films
die zijn opgenomen in de stand [HD FX] of
] van [
Opnamefunctie].
[50p-kwaliteit
 Een Blu-ray disc maken kan niet met Disc Burn.
 Om een disc van standaardbeeldkwaliteit
(STD) te maken met films van hogedefinitie
beeldkwaliteit (HD), moet u de films eerst
importeren naar een computer (p. 49) en
vervolgens een disc van standaardbeeldkwaliteit
(STD) maken (p. 35).
 Installeer vooraf "PMB" maar start "PMB" niet.
 Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Met de Disc Burn-functie van uw
camcorder kunt u films en foto’s opslaan
die zijn opgenomen op opnamemedia
die zijn geselecteerd met het [Medium
selecteren]-menu.

 Opmerkingen
Met Disc Burn worden films en foto’s niet
opgeslagen op de computer.

Schakel uw computer in en plaats
een lege disc in het DVD-station.


Zie pagina 47 voor de geschikte disc-types.
Sluit andere software dan "PMB" die
automatisch start af.
Index
2
Volg de instructies op het
computerscherm.
Nuttige functies
1
4
Schakel uw camcorder in en sluit
die aan op de computer met de
ingebouwde USB-kabel.
NL
48
Films en foto’s
importeren naar een
computer
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).

3
Klik op [Importeren].
1
Schakel uw camcorder in en sluit
die aan op de computer met de
ingebouwde USB-kabel.

Het [USB selectie]-scherm verschijnt
op de camcorder.
Films en foto’s worden geïmporteerd
naar uw computer.
Wanneer de operatie is voltooid,
verschijnt het "PMB"-scherm.
Raak [USB-aansluiting] aan op
het scherm van de camcorder.


Zie "PMB Help" voor meer details.
Nuttige functies
2
Inhoud
Films en foto’s die zijn opgenomen op uw
camcorder, kunnen worden geïmporteerd
naar een computer. Schakel de computer
vooraf in.
Het importvenster verschijnt op het
computerscherm.
Om de locatie te wijzigen waar
geïmporteerde mediabestanden
worden opgeslagen, klikt u op [PMB]
 [Extra]  [Instellingen...] 
[Mediabestanden importeren naar]
 [Bladeren...] waarna u de gewenste
locatie kiest.
Index
Selecteer voor het aansluiten het
opnamemedium met beelden om
naar de computer te importeren
via het [Medium selecteren]-menu
(HDR-CX160E/CX180E).
Als het [USB selectie]-scherm niet
(MENU) 
verschijnt, raak dan
[Setup]  [ (Aansluiting)]  [USBaansluiting] aan.
NL
49
Beelden opslaan op
een disc
1
Schakel uw computer in en plaats
een lege disc in het DVD-station.


2
3
Zie pagina 46 voor de geschikte disc-types.
Sluit andere software dan "PMB" die
automatisch start af.
Start "PMB".



4
5
Om films toe te voegen aan reeds
geselecteerde films, selecteert u de films
in het hoofdvenster en sleept u ze naar het
filmselectievenster.
Volg de instructies op het scherm
om een disc te maken.
Films van hogedefinitie beeldkwaliteit
(HD) zijn gemarkeerd met .
Om meerdere films te selecteren, houdt
u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op de
miniaturen.

Het maken van een disc kan lang duren.
Nuttige functies
Klik op [Kalender] of [Index] om
de datum of map te selecteren
en selecteer de film die u wilt
opslaan op de disc.
Inhoud
[DVD-Video-discs (STD) aanm]:
U kunt films van standaardkwaliteit
(STD) opslaan op een DVD disc. U
kunt films van hogedefinitiekwaliteit
(HD) selecteren als bron. Het opslaan
van dergelijke films duurt echter
langer dan de films duren omdat
ze moeten worden omgezet van
hogedefinitiekwaliteit (HD) naar
standaardkwaliteit (STD) wanneer ze
worden opgeslagen op de disc.
U kunt films selecteren die werden
geïmporteerd naar een computer en die
opslaan op een disc.
Een AVCHD-opnamedisc afspelen op
een computer
Klik op (Discs aanmaken) om
het type disc te selecteren.
U kunt AVCHD-opnamediscs afspelen met
"Player for AVCHD" die samen met "PMB"
is geïnstalleerd.
"Player for AVCHD" starten
Het filmselectievenster verschijnt.
[AVCHD-discs (HD) aanm]:
U kunt beelden van
hogedefinitiekwaliteit (HD) opslaan op
een DVD disc.
NL
50
Index
Klik op [start]  [Alle programma’s] 
[PMB]  [PMB Launcher]  [Beeld] 
[Player for AVCHD].
Raadpleeg de help van "Player for AVCHD"
voor meer informatie.
 Films kunnen mogelijk niet vloeiend
worden afgespeeld, afhankelijk van de
computeromgeving.
Een disc kopiëren
U kunt een Blu-ray disc maken met een
film van hogedefinitie beeldkwaliteit (HD)
die vooraf werd geïmporteerd naar een
computer (p. 49).
Om een Blu-ray disc te maken, moet de
BD Aanvullende Software voor "PMB" zijn
geïnstalleerd. Klik op [BD Aanvullende
Software] op het installatiescherm van
"PMB" en installeer deze plug-in volgens de
instructies op het scherm.
 Verbind uw computer met het internet
bij het installeren van [BD Aanvullende
Software].
U kunt een opgenomen disc kopiëren naar
een andere disc met "Video Disc Copier".
Klik op [start]  [Alle programma’s]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
maken]  [Video Disc Copier] om de
software te starten. Zie "Video Disc Copier"
help voor meer informatie.
 U kunt geen films van hogedefinitie
beeldkwaliteit (HD) kopiëren door ze om
te zetten naar standaardbeeldkwaliteit
(STD).
 U kunt niet kopiëren naar een Blu-ray
disc.
Inhoud
Een Blu-ray disc maken
Nuttige functies
Index
Plaats een lege Blu-ray disc in het
schijfstation en klik op  [Blu-ray Disc
(HD) aanm] in stap 4 van "Beelden opslaan
op een disc" (p. 50). Voor het overige zijn
de procedures dezelfde als voor het maken
van een AVCHD-disc.
 Uw computer moet het maken van
Blu-ray discs ondersteunen.
 BD-R (niet-herschrijfbare) en BD-RE
(herschrijfbare) media zijn beschikbaar
voor het maken van Blu-ray discs. Na het
maken van een disc kan er geen inhoud
aan worden toegevoegd, ongeacht het
type disc.
NL
51
Beelden opslaan met externe apparatuur
Selecteer een methode om beelden op te slaan
met externe apparatuur
Externe apparaten
Pagina
USB Adapterkabel
VMC-UAM1(los
verkrijgbaar)
54
Ingebouwde
USB-kabel van de
DVDirect Express
57
Beelden van
hogedefinitiekwaliteit (HD) of
standaardkwaliteit (STD) opslaan
op een DVD disc.
Ingebouwde
USB-kabel
60
Hard disk recorder, enz.
A/Vverbindingskabel
(bijgeleverd)
61
Extern medium
Beelden van
hogedefinitiekwaliteit (HD)
opslaan op een extern medium.
DVDirect Express
DVD-writer
Beelden van
hogedefinitiekwaliteit (HD)
opslaan op een DVD disc.
DVD writer behalve
DVDirect Express
Beelden van standaardkwaliteit
(STD) opslaan op een DVD disc.
Nuttige functies
Verbindingskabel
Inhoud
U kunt films van hogedefinitiekwaliteit (HD) opslaan met externe apparatuur. Selecteer de
opslagmethode voor het apparaat.
Films opgenomen met beelden van standaardkwaliteit (STD)
Gebruik de A/V-verbindingskabel om de camcorder aan te sluiten op externe apparatuur
waarop beelden worden opgeslagen.
NL
52
Index
 Opmerkingen
Een AVCHD-opnamedisc kan alleen worden afgespeeld met AVCHD-compatibele apparatuur.
 Discs met beelden van hogedefinitiekwaliteit (HD) mogen niet worden gebruikt in DVD players/
recorders. DVD players/recorders zijn niet compatibel met AVCHD waardoor DVD players/recorders de
disc mogelijk niet uitwerpen.
 Wis de demonstratiefilm bij het kopiëren of maken van discs. Indien hij niet wordt gewist, werkt de
camcorder mogelijk niet goed. Wanneer u de demonstratiefilm wist, kan die niet meer worden hersteld.

Soorten media waarop beelden worden opgeslagen
Zie "Opnamestanden en media" op pagina 36.
Inhoud
Apparatuur waarmee de gemaakte disc kan worden afgespeeld
DVD disc van hogedefinitiekwaliteit (HD)
AVCHD-afspeelapparatuur zoals een Sony Blu-ray disc player of een PlayStation3.
DVD disc van standaardkwaliteit (STD)
Gewone DVD-afspeelapparatuur zoals een DVD player.
 Opmerkingen
Laat uw PlayStation3 altijd werken met de nieuwste versie van de PlayStation3 systeemsoftware.
 De PlayStation3 is niet beschikbaar in bepaalde landen/regio’s.

Nuttige functies
Index
NL
53
Beelden opslaan op
een extern medium

 Opmerkingen
 Hiervoor hebt u een USB-Adapterkabel nodig
VMC-UAM1 (los verkrijgbaar).
 De USB-Adapterkabel VMC-UAM1 is in
sommige landen/gebieden mogelijk niet
beschikbaar.
 Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met behulp van de meegeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
externe media.

1
Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INaansluiting van de camcorder en
een stopcontact.
Indien het externe medium
is voorzien van een netsnoer,
moet u dit aansluiten op een
stopcontact.
Beschikbare functies nadat beelden zijn
opgeslagen op externe media
 beelden
 Beelden
3
Sluit de USB-Adapterkabel aan
op het externe medium.
afspelen met de camcorder (p. 56)
importeren naar "PMB"
Apparatuur die niet kan worden
gebruikt als externe media

Nuttige functies
2
Tips
U kunt beelden van externe media importeren
naar uw computer door gebruik te maken van
de meegeleverde software "PMB".


het NTFS-bestandssysteem, enz., moet u het
externe medium voor gebruik formatteren met
de camcorder. Het formatteerscherm verschijnt
wanneer de externe media zijn aangesloten op
uw camcorder. Controleer of er geen belangrijke
gegevens zijn opgeslagen op een extern medium
vooraleer u dit formatteert met de camcorder.
Een goede werking met geschikte apparatuur is
niet gegarandeerd.
Meer details over beschikbare externe media
vindt u op de Sony-ondersteuningswebsite van
uw land/gebied.
Inhoud
Films en foto’s kunnen worden opgeslagen
op externe media (USB-apparaat),
zoals bijvoorbeeld een externe harde
schijf. Beelden kunnen ook worden
afgespeeld op de camcorder of andere
weergaveapparatuur.
4
Sluit de USB-adapterkabel aan
op de  (USB)-aansluiting van uw
camcorder.
Koppel de [USB]-kabel niet los terwijl
[Voorbereiden beelddatabasebestand.
Een moment geduld a.u.b.] wordt
weergegeven op het LCD-scherm.
Als [Bld. db. best. repar.] wordt
weergegeven op het scherm van de
aan.
camcorder, raak dan
 Opmerkingen
Externe media met codefunctie kunnen
mogelijk niet worden gebruikt.
 Uw camcorder is compatibel met het FATbestandssysteem. Indien het opslagmedium van
het externe apparaat was geformatteerd voor

NL
54
Index
De volgende apparaten zijn niet geschikt als
externe media.
 media met een opslagcapaciteit van meer
dan 2 TB
 een gewoon schijfstation zoals een CD- of
DVD-station
 media die zijn aangesloten via een USB hub
 media met ingebouwde USB hub
 kaartlezer
Bij aansluiting van een extern medium
USB
Adapterkabel
VMC-UAM1
(los verkrijgbaar)

5
U kunt de ingebouwde USB-kabel niet
gebruiken voor dit soort aansluiting.
HDR-CX130E:
Films en foto’s die zijn opgeslagen op
de geheugenkaart (in de camcorder) en
die nog niet zijn opgeslagen op externe
media kunnen nu worden opgeslagen
op het aangesloten medium.
HDR-CX160E/CX180E:
Films en foto’s die zijn opgeslagen
op één van de opnamemedia van de
camcorder die zijn geselecteerd in
[Medium selecteren] en die nog niet
zijn opgeslagen op externe media,
kunnen nu worden opgeslagen op het
aangesloten medium.

Raak
aan met de camcorder in de
afspeelwachtstand ([Gebeurtenisweergv]
of Gebeurtenisindex wordt
weergegeven) van het externe medium.
Koppel de USB-Adapterkabel los.
 Opmerkingen
Op externe media kan het volgende aantal
scènes worden opgeslagen. U kunt evenwel niet
meer scènes opslaan dan hieronder vermeld,
ook al is er voldoende ruimte beschikbaar op
externe media.
 Films van hogedefinitiekwaliteit (HD):
Max. 3.999
 Films van standaardbeeldkwaliteit (STD):
Max. 9.999
 Foto’s: Max. 40.000
Het aantal scènes kan kleiner zijn volgens het
opgenomen beeldtype.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
er nieuwe beelden zijn opgenomen.
Raak na de bewerking
aan
op het scherm van de camcorder.
NL
55
Index
6
Extern medium loskoppelen
Nuttige functies
U kunt menu-instellingen voor externe
media verrichten, zoals beelden
(MENU)
verwijderen. Raak
 [Bewerken/Kopiëren] aan op
Gebeurtenisweergv.
Sluit het externe medium aan
en raak [Kopiëren.] aan op het
scherm van de camcorder.
Inhoud
De beelden die op externe media zijn
opgeslagen, worden weergegeven
op het LCD-scherm. Wanneer een
extern medium wordt aangesloten,
verschijnt het USB-pictogram op het
Gebeurtenisweergavescherm, enz.

Bepaalde films en foto’s opslaan


 Raak
aan op het camcorderscherm.
 Sluit de camcorder aan op de
externe media en raak [Afspelen
zonder kopiëren.] aan.
Gebeurtenisweergave van het externe
medium wordt weergegeven.
Beelden op externe media
afspelen met de camcorder
(MENU) 
 Raak
[Bewerken/Kopiëren] 
[Kopiëren] aan.
Gebeurtenisweergave van het externe
medium wordt weergegeven.
 Selecteer het beeld dat u wilt
bekijken en speel het af (p. 27).
U kunt geen beelden van externe
media kopiëren naar het interne
opnamemedium van de camcorder.

 Raak het beeld aan dat u wilt
opslaan wanneer u [Meerdere
beelden] hebt gekozen.

wordt weergegeven.
U kunt beelden ook bekijken op een TV
die is aangesloten op de camcorder (p. 31).
U kunt films van hogedefinitiekwaliteit
(HD) afspelen op uw computer met behulp
van [Player for AVCHD]. Start [Player for
AVCHD] en selecteer het station waarop
het externe medium is aangesloten met
[Instellingen].
U kunt [Direct Kopiëren] handmatig
uitvoeren terwijl de camcorder is
aangesloten op externe media.
(MENU)  [Bewerken/
Raak
Kopiëren]  [Direct Kopiëren] op het
[Gebeurtenisweergv]-scherm van de
externe media.
NL
56
Index
[Direct Kopiëren] handmatig uitvoeren
Houd het beeld op het LCD-scherm
ingedrukt om te bevestigen. Raak
aan om terug te keren naar het vorige
scherm.
Nuttige functies
 Sluit de camcorder aan op de
externe media en raak [Afspelen
zonder kopiëren.] aan.
 Volg de instructies op het scherm
om opnamemedia (HDR-CX160E/
CX180E), beeldselectiemethoden
en beeldtype te kiezen.

Inhoud
U kunt bepaalde foto’s in de camcorder
opslaan op externe media.
Selecteert u [Alle in gebeurtenis], kies dan
de gebeurtenis die u wilt kopiëren met
/
. U kunt geen verschillende
gebeurtenissen kiezen.
Een disc maken met de
DVD-writer, DVDirect
Express
Raak [Beelden kopiëren die nog niet zijn
gekopieerd.] aan.

aan.
Raak
 Opmerkingen
Probeer het volgende indien uw camcorder de
externe media niet herkent.
 Sluit de USB-adapterkabel weer aan op uw
camcorder.
 Indien het externe medium is voorzien van
een netsnoer, moet u dit aansluiten op een
stopcontact.

Inhoud
U kunt een disc maken of beelden op een
gemaakte disc afspelen met de DVD writer,
DVDirect Express (los verkrijgbaar).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van
de DVD-writer.
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Er wordt naar DVDirect Express verwezen met
"DVD-writer" in dit gedeelte.

Geschikte discs
 12
cm DVD-R
cm DVD+R
Het apparaat ondersteunt geen discs met
dual layer.
 12
Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INingang van de camcorder en een
stopcontact (p. 15).
Nuttige functies
1
2
Schakel uw camcorder in en sluit
de DVD-writer aan op de  (USB)ingang van uw camcorder met
behulp van de USB-kabel van de
DVD-writer.
Index

NL
57
U kunt de ingebouwde USB-kabel niet
gebruiken voor dit soort aansluiting.
3
Plaats een niet-gebruikte disc
in de DVD-writer en sluit de
disclade.
Druk op
(DISC BURN) op de
DVD-writer.

5
[OPTIE DISC BRAND.] uitvoeren
HDR-CX130E
Films die zijn opgeslagen op een
geheugenkaart (in de camcorder) en nog
niet op een disc zijn opgeslagen, kunnen
nu worden opgeslagen op de disc.
HDR-CX160E/CX180E
Films die zijn opgeslagen op een
opnamemedium van de camcorder dat
is geselecteerd in [Medium selecteren]
en nog niet op een disc zijn opgeslagen,
kunnen nu worden opgeslagen op de disc.
Als er niet-opgeslagen films met
hogedefinitiekwaliteit (HD) en films met
standaarddefinitiekwaliteit (STD) zijn,
worden ze op aparte discs opgenomen
afhankelijk van de beeldkwaliteit.
Gaan de bestanden die u wilt kopiëren
niet op een disc, vervang dan de disc in de
DVD writer door een lege disc en herhaal
de bewerking.
Voer deze bewerking in de volgende
gevallen uit:
 Wanneer
u een bepaald beeld naar keuze
kopieert
 Wanneer u meerdere exemplaren van dezelfde
disc maakt
 Sluit de camcorder aan op de
DVD en raak [OPTIE DISC BRAND.]
aan.
 Selecteer de opnamemedia met
de film(s) die u wilt opslaan
(HDR-CX160E/CX180E) en raak
[Volg.] aan.
Index
Raak na het beëindigen van
de bewerking

 aan (de lade gaat open)
 verwijder de disc  raak
aan op het scherm van de
camcorder.
Nuttige functies

Inhoud
4

Tips
Als de totale grootte van de films die moeten
worden gebrand met de bewerking DISC BURN
groter is dan de capaciteit van de disc, wordt het
maken van de disc gestopt wanneer de limiet
is bereikt. De laatste film op de disc wordt
mogelijk afgebroken.


6
Raak
aan en koppel
vervolgens de USB-kabel los.
NL
58
 Raak de film aan die u wilt
branden op de disc.

Resterende disccapaciteit
Inhoud

wordt weergegeven.
Speel de gemaakte disc af om te controleren of
het kopiëren correct is uitgevoerd voordat u de
films verwijdert van de camcorder.
Als [Mislukt.] of [DISC BRANDEN mislukt.]
op het scherm verschijnt, plaats dan een andere
disc in de DVD-writer en herhaal DISC BURN.
Tips
De duur van het maken van een disc door het
kopiëren van films tot de limiet van de disc is
ongeveer 20 tot 60 minuten. Het kan langer
duren afhankelijk van de opnamestand of het
aantal scènes.



Blijf de gewenste miniatuur aanraken om
aan
het beeld te controleren. Raak
om terug te keren naar het vorige scherm.
Een disc afspelen op de DVD-writer
Als u nog een disc wilt maken met
dezelfde inhoud, plaatst u een nieuwe
disc en raakt u [DEZELFDE DISC
MAKEN] aan.
 Schakel uw camcorder in en sluit
de DVD-writer aan op de  (USB)ingang van uw camcorder met
behulp van de USB-kabel van de
DVD-writer.
 Raak na de bewerking [Sluiten.]

aan op het scherm van
de camcorder.
Nuttige functies
 Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INingang van de camcorder en een
stopcontact (p. 15).

aan op het
 Raak
camcorderscherm.
 Koppel de USB-kabel los van de
camcorder.

NL
59
U kunt films afspelen op een televisie
door de camcorder aan te sluiten op een
televisie (p. 31).
Index
 Opmerkingen
Voer de volgende handelingen niet uit wanneer
u een disc maakt.
 De camcorder uitschakelen
 De USB-kabel of de netspanningsadapter
loskoppelen
 De camcorder blootstellen aan schokken of
trillingen
 De geheugenkaart uit de camcorder halen

 Plaats een gemaakte disc in de
DVD-writer.
De films op de disc verschijnen op het
indexscherm van de camcorder.
 Druk op de afspeelknop op de
DVD-writer.

Inhoud
Een disc met
hogedefinitiekwaliteit
(HD) maken met een
andere DVD-writer,
enz. dan DVDirect
Express
Gebruik de USB-kabel om uw camcorder
aan te sluiten op een disc-brander die
compatibel is met hogedefinitiekwaliteit
(HD), zoals een Sony DVD-writer.
Raadpleeg ook de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u
wilt aansluiten.
U kunt de bediening ook uitvoeren op het
scherm van de camcorder.
aan
 Raak na de bewerking
op het scherm van de camcorder
en verwijder de disc wanneer de
lade open is.
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Sony DVD-writer is wellicht niet beschikbaar in
bepaalde landen/regio’s.

1
Sluit de netspanningsadapter en
het netsnoer aan op de DC INingang van de camcorder en een
stopcontact (p. 15).
Nuttige functies
aan en koppel de
 Raak
USB-kabel los.
2
Schakel de camcorder in en sluit
een DVD-writer enz. aan op de
camcorder met behulp van de
ingebouwde USB-kabel.
Index
NL
60
Een disc van standaard
beeldkwaliteit (STD)
maken met een
recorder, enz.
Het [USB selectie]-scherm verschijnt
op de camcorder.

U kunt beelden vanaf uw camcorder
kopiëren naar een disc of videocassette
door de camcorder aan te sluiten op
een discrecorder, een Sony DVD writer
enz., behalve DVDirect Express, met
behulp van de A/V-verbindingskabel.
Verbind het toestel volgens methode 
of . Raadpleeg ook de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing bij de apparaten die u
wilt aansluiten.
Raak [USB-aansluiting] aan op
het camcorderscherm.

4
De weergegeven opnamemedia verschillen
volgens het model.
Neem films op op het
aangesloten apparaat.


Raadpleeg voor meer informatie ook de
gebruiksaanwijzing bij het aangesloten
apparaat.
Raak na de bewerking

aan op het scherm van de
camcorder.
Nuttige functies
5
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Sony DVD writer is wellicht niet beschikbaar in
bepaalde landen/regio’s.
 Films van hogedefinitiekwaliteit (HD) worden
gekopieerd met standaardbeeldkwaliteit (STD).
Inhoud
3
Als het [USB selectie]-scherm niet
(MENU) 
verschijnt, raak dan
[Setup]  [ (Aansluiting)]  [USBaansluiting] aan.
6
Koppel de USB-kabel los.
Index
NL
61
A/V R-aansluiting
2
Ingang

S VIDEO
3
Sluit de camcorder aan op de ingangen van
het opnameapparaat.
Start het afspelen op de
camcorder en neem de beelden
op met het opnameapparaat.
VIDEO
(geel)
(wit)

AUDIO
4
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het
opnameapparaat voor meer informatie.
Als het kopiëren voltooid is,
stopt u het opnameapparaat en
vervolgens uw camcorder.
(rood)
Nuttige functies
(geel)
Inhoud
Sluit uw camcorder aan op
het opnameapparaat (disc
recorder, enz.) met de A/Vverbindingskabel  (bijgeleverd)
of een A/V-verbindingskabel met
S VIDEO  (los verkrijgbaar).
Signaalverloop
 Opmerkingen
Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via
analoge gegevensoverdracht is het mogelijk dat
de beeldkwaliteit slechter wordt.
 U kunt niet kopiëren naar recorders die zijn
aangesloten met een HDMI-kabel.
(MENU)  [Setup]  [
 Raak
(Weergave-instelling.)]  [Gegevenscode]
aan om
 een gewenste instelling 
datum-/tijdinformatie en cameragegevens te
kopiëren.
 Wanneer weergaveapparatuur (TV, enz.) een
schermformaat van 4:3 heeft, raakt u
(MENU)  [Setup]  [ (Aansluiting)] 
aan.
[Type TV]  [4:3] 
 Wanneer u uw camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-verbindingskabel aan op de videoingang van het apparaat en de rode (rechter
kanaal) of de witte stekker (linker kanaal) op de
audio-ingang van het apparaat.
A/V-verbindingskabel (bijgeleverd)

A/V-verbindingskabel met S VIDEO (los
verkrijgbaar)
Plaats het opnamemedium in het
opnameapparaat.

Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskiezer, zet u deze in de
ingangsmodus.
NL
62
Index
1
Met deze kabel is de beeldkwaliteit hoger
dan met een A/V-verbindingskabel. Sluit
de witte en de rode stekker (geluid links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van de A/V-verbindingskabel met
een S VIDEO-kabel (optioneel) aan. Als
u alleen de S VIDEO-stekker aansluit, is
er geen geluid. Het is niet nodig de gele
(video) stekker aan te sluiten.
Uw camcorder aanpassen
De menu’s gebruiken
U kunt uw camcorder nog beter gebruiken door menu’s optimaal in te stellen.
De menu-items van de camcorder zijn onderverdeeld in 6 menucategorieën.
Camera/Microfoon (items voor aangepaste opnames)  p. 67
eeldkwal./Formaat (Items voor het instellen van beeldkwaliteit of -grootte)
B
 p. 75
Inhoud
Opnamefunctie (Items voor het selecteren van een opnamemodus)  p. 65
Afspeelfunctie (items voor weergave)  p. 77
Bewerken/Kopiëren (items voor bewerking)  p. 77
Setup (andere instelitems)  p. 78
Menubediening
Volg de onderstaande procedures om de menu items in te stellen.
Nuttige functies
 Opmerkingen
Afhankelijk van de opname- of weergaveomstandigheden kunt u bepaalde menu-items niet instellen.
 Raak
aan om de menu-instelling te beëindigen of terug te keren naar het vorige menuscherm.

NL
63
Index
De menu’s [Camera/Microfoon] en [Setup] hebben subcategorieën. Raak het
subcategoriepictogram aan om andere subcategoriemenu’s op het scherm te laten verschijnen.
Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken.
Menulijsten
Beeldkwal./Formaat
Opnamefunctie
Opnamefunctie
Framerate
/
instelling
Breed-stand
x.v.Color
Beeldformaat
65
65
65
66
Camera/Microfoon
67
Spotmeter/-focus
68
Spotmeter
68
Spotfocus
69
Belichting
69
Scherpstellen
69
Low Lux
70
(Camera-instellingen)
Scènekeuze
70
Fader
71
Zelfontsp.
71
Telemacro
Afspeelfunctie
Gebeurtenisweergv
Hoogtepunt film
Scenario
27
38
40
Bewerken/Kopiëren
Wissen
Beveiligen
Kopiëren*
Direct Kopiëren
41
42
43
56
Setup
(Media-instellingen)
Medium selecteren*
71
20
SteadyShot
71
Media-info
78
SteadyShot
72
Formatteren
78
Digitale zoom
72
Bld. db. best. repar.
89
Conversielens
72
Bestandsnummer
79
Automat. tegenlicht
72
(Gezicht)
Gezichtsherkenning
(Weergave-instelling.)
Gegevenscode
79
73
Volume-instellingen
80
Lach-sluiter
73
Lach-herk. gevoeligh
73
Windruis reductie
Microfoon ref. niveau
74
80
Component
80
74
HDMI-resolutie
81
74
CTRL. VOOR HDMI
81
USB-aansluiting
81
USB-verbindingsinst.
81
(Opname-assistentie)
Hulpkader
74
USB LUN-instelling
82
Weergave-instelling
74
Disc branden
48
NL
64
Index
(Microfoon)
Ingeb. zoom microf.
(Aansluiting)
Type TV
Nuttige functies
(Handmatige instell.)
Witbalans
35
75
35
76
76
76
Inhoud
Film
Foto
Vloeinde lngz.OPN.
Golfopname
Opnamefunctie
(Algemene instelling.)
Pieptoon
(Items voor het selecteren van
een opnamemodus)
82
82
Auto. uitschakelen
82
Aan/uit via LCD
83
Language Setting
Kalibratie
83
83
Demonstratiefunctie
83
U kunt films opnemen.
Foto
84
Datum/tijd-notatie
84
Zomertijd
84
Datum en tijd
84
Regio instellen
Film
102
Info over accu
(Klokinstellingen)
Datum/tijd instellen
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
De standaardinstellingen zijn aangegeven
met .
Inhoud
LCD-helderheid
U kunt foto’s nemen.
Vloeinde lngz.OPN. (vloeiend
langzaam opnemen)
84
Nuttige functies
Snel bewegende onderwerpen en snelle
acties die niet normaal kunnen worden
gefilmd, kunnen gedurende ongeveer
3 seconden vloeiend vertraagd worden
opgenomen.
Druk op START/STOP op het [Vloeinde
lngz.OPN.]-scherm.
Een film van ongeveer 3 seconden wordt
opgenomen als een vertraagde film van
12 seconden. [Opnemen…] verdwijnt
wanneer de opname is voltooid.
* HDR-CX160E/CX180E
Het moment wijzigen waarop de
camcorder begint op te nemen
Raak [
voeren.
/
] om de instelling uit te
] (tijd)
Kies het beginpunt van de opname
nadat START/STOP is ingedrukt. De
standaardinstelling is [3sec na].
NL
65
Index
[
/
Punt waarin op START/STOP wordt gedrukt.
[3sec voor]
Inhoud
Het geluid van een club
die tegen de bal slaat*
[3sec na]
Punt waarin
u drukt op
START/STOP
De camcorder neemt beelden op
tijdens deze 2 seconden.
 Opmerkingen
U kunt geen geluid opnemen.
 De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van
normale opnames.
Opnamefunctie] wordt automatisch
 De [
].
ingesteld op [Standaard
 Wanneer standaardbeeldkwaliteit (STD) is
geselecteerd, kunt u geen films opnemen met
[Vloeinde lngz.OPN.].

* De camcorder bepaalt het punt waarin het
hardste geluid tijdens de voorbije seconde werd
gedetecteerd als het geluid van een club die
tegen de bal slaat.
 Opmerkingen
Als de camcorder het geluid van een club
tegen de bal niet kan detecteren, bepaalt de
camcorder automatisch het impactpunt op
0,5 seconde voor de START/STOP-toets werd
ingedrukt en wordt een film opgenomen die
duurt van 1,5 seconde voor de impact tot een
0,5 seconde na de impact.
 De fotogrootte wordt 1.920  1.080.
 U kunt geen geluid opnemen.
 De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van
normale opnames.
 De [
Opnamefunctie] wordt automatisch
].
ingesteld op [Standaard
 U kunt geen films opnemen met [Golfopname]
wanneer u de beeldkwaliteit instelt op
standaarddefinitie (STD).

Deelt 2 seconden snelle beweging op in
frames die dan worden opgenomen als
een film en foto’s. Bij het afspelen kunt
u dan de beweging bekijken, wat handig
is om bijvoorbeeld een golf swing of
tennisbeweging te ontleden.
Tips
Raak [ / ] aan om de zelfontspanner te
gebruiken. Druk met [ / ] ingesteld op [Aan],
druk op START/STOP om het afstellen van
de zelfontspanner te starten. Het punt waarop
het aftellen 0 bereikt, wordt beschouwd als het
impactmoment en de beweging voor en na 0
wordt opgenomen.
Bij overdreven cameratrilling of bewegende
objecten in de achtergrond tijdens het
opnemen, kan de beeldanalyse niet accuraat
gebeuren en kan er beeldruis optreden. Het
verdient aanbeveling om beelden op te nemen
in stabiele omstandigheden (bijvoorbeeld met
behulp van een statief).
Nuttige functies
Golfopname



NL
66
Index
Op het [Golfopname]-scherm zet u een wit
kader rond het onderwerp in het midden
van het scherm en drukt u vervolgens
op START/STOP meteen na de swing.
Wanneer het geluid van een club tegen
de bal wordt gedetecteerd, wordt de
opnameduur automatisch ingesteld op basis
van dat moment.
Camera/
Microfoon

(items voor aangepaste
opnames)
Het impactgeluid kan worden gedetecteerd
door de ingebouwde microfoon, ook al is een
externe microfoon aangesloten.
Inhoud
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
De standaardinstellingen zijn aangegeven
met .
Witbalans
U kunt de witbalans aanpassen volgens de
opnameomgeving.
De witbalans wordt automatisch aangepast.
Buiten ( )
De witbalans wordt afgestemd op de
volgende opnameomstandigheden:
 Buiten
 Nachtopnames, neonreclames en
vuurwerk
 Zonsopgang of zonsondergang
 Onder fluorescentielampen
Nuttige functies
 Autom.
Binnen ()
NL
67
Index
De witbalans wordt afgestemd op de
volgende opnameomstandigheden:
 Binnen
 Op feestjes en in studio’s waar de
lichtomstandigheden snel veranderen
 Onder videolampen in een studio,
of onder natriumlampen of
gloeilampachtige kleurlampen
1x drukken (
Spotmeter/-focus (spotmeter/
focus)
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als
waarmee u het onderwerp wilt opnemen.
Raak [
] aan.
 Opmerkingen
Stel [Witbalans] in op [Autom.] of pas de
kleur in [1x drukken] aan onder witte of koele
fluorescentielampen.
 Als u [1x drukken] selecteert, moet u de
camcorder op witte voorwerpen blijven richten.
grijs en
 Bij het filmen met de camcorder is
kan [1x drukken] niet worden ingesteld.
 Als u [Witbalans] instelt, wordt [Scènekeuze]
ingesteld op [Autom.].
Inhoud
U kunt de helderheid en de scherpstelling
van het geselecteerde onderwerp tegelijk
aanpassen. Met deze functie kunt u
[Spotmeter] (p. 68) en [Spotfocus] (p. 69)
tegelijkertijd gebruiken.
Raak [
] aan.
Geef een wit voorwerp, zoals een vel

 Opmerkingen
[Belichting] en [Scherpstellen] worden
automatisch ingesteld op [Handmatig].
Tips
Wanneer u de accu vervangt terwijl [Autom.]
was geselecteerd, of als u de camcorder van
binnen naar buiten of van buiten naar binnen
brengt, moet u de camcorder ongeveer
10 seconden op een wit voorwerp in de buurt
richten voor een betere aanpassing van de
kleurbalans.
Wanneer de witbalans is ingesteld met [1x
drukken] en de lichtomstandigheden gewijzigd
zijn door uw camcorder van buiten naar
binnen te brengen of omgekeerd, moet u de [1x
drukken]-procedure opnieuw uitvoeren om de
witbalans opnieuw aan te passen.




Nuttige functies
Raak het onderwerp aan waarvan u
helderheid en scherpstelling wilt aanpassen.
Om de helderheid en de scherpstelling
automatisch aan te passen, raakt u [Autom.]
aan.
Spotmeter (flexibele
spotmeter)
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat
het onderwerp wordt opgenomen met de
meest geschikte helderheid, zelfs als er een
scherp contrast is tussen het onderwerp en
de achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
Index
Raak het onderwerp aan waarvan u de
belichting wilt aanpassen.
Raak [Autom.] aan om weer over te
schakelen naar automatische belichting.
NL
68
 Opmerkingen
[Belichting] wordt automatisch ingesteld op
[Handmatig].
Scherpstellen

Spotfocus
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen en het richten op een onderwerp
dat zich niet in het midden van het scherm
bevindt.
Inhoud
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u
gericht wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
Raak
(onderwerp dichtbij)/
(onderwerp veraf) aan om de scherpstelling
aan te passen.
Om de scherpstelling automatisch aan te
passen, raakt u [Autom.] aan.
 Opmerkingen
Wanneer u [Scherpstellen] instelt op
[Handmatig], wordt  weergegeven.
 Voor een goede scherpstelling bedraagt
de minimale afstand tussen de camcorder
en het onderwerp ongeveer 1 cm voor
groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor
teleopnamen.

 Opmerkingen
[Scherpstellen] wordt automatisch ingesteld op
[Handmatig].

Belichting
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Regel de helderheid
wanneer het onderwerp te helder of te
donker is.
Tips
verschijnt wanneer niet dichter scherp kan
worden gesteld en verschijnt wanneer niet
verder scherp kan worden gesteld.
Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar T
(teleopname) te bewegen om de scherpstelling
aan te passen en vervolgens naar W (groothoek)
om de zoomfunctie aan te passen voor de
opname. Om een onderwerp van dichtbij te
filmen, beweegt u de motorzoomknop naar W
(groothoek) en stelt u vervolgens scherp.
De scherpstelafstand (afstand tot het onderwerp
waarop scherp is gesteld; bedoeld als richtlijn
wanneer moeilijk kan worden scherpgesteld in
het donker) verschijnt enkele seconden in de
volgende gevallen. (Deze informatie wordt niet
correct weergegeven wanneer een conversielens
(los verkrijgbaar) wordt gebruikt.)
Nuttige functies
Raak het onderwerp aan waarvan u de
scherpstelling wilt aanpassen.
Om de scherpstelling automatisch aan te
passen, raakt u [Autom.] aan.




NL
69
Index
Raak
/
aan om de helderheid aan
te passen.
Om de belichting automatisch aan te
passen, raakt u [Autom.] aan.
 Wanneer
Landschap*(
Low Lux
U kunt beelden met heldere kleuren
opnemen, zelfs in zwak licht.
 Uit
Portret ( )
De Low Lux-functie wordt niet gebruikt.
Haalt het onderwerp, zoals
personen of bloemen, naar
voren en zorgt voor een
zachte, diffuse achtergrond.
Aan ( )
De Low Lux-functie wordt gebruikt.
Spotlight**( )
Scènekeuze
 Autom.
Strand** (
Neemt beelden op van gemiddelde kwaliteit
zonder de [Scènekeuze]-functie.
)
Helder blauw van oceaan of
meer opnemen.
Schemer* ( )
Nuttige functies
Voorkomt dat gezichten
van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen
opneemt bij fel licht.
U kunt beelden efficiënt opnemen in
verschillende omstandigheden.
Sneeuw** ( )
Behoudt de donkere sfeer
van onderwerpen in de
verte in de schemering.
Zonsop-/onderg.* (
)
Om verafgelegen
onderwerpen scherp op te
nemen. Met deze instelling
voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of
metalen gaas in ramen dat
tussen de camcorder en het
onderwerp staat.
Inhoud
de scherpstelling wordt
overgeschakeld van automatisch naar
handmatig
 Wanneer u handmatig scherpstelt
Heldere beelden van wit
landschap opnemen.
* Aangepast om scherp te stellen op
)
onderwerpen op afstand.
Reproduceert de sfeer van
scènes als een zonsopgang
of zonsondergang.
** Aangepast om niet scherp te stellen op
Vuurwerk* ( )

onderwerpen die dichtbij zijn.
 Opmerkingen
Als u [Scènekeuze] instelt, wordt de instelling
[Witbalans] geannuleerd.
Spectaculaire opnamen van
vuurwerk maken.
Index
NL
70
Telemacro
Fader
 Uit
 Uit
Annuleert Telemacro. (Telemacro wordt ook
geannuleerd wanneer u de zoomknop naar de
W-kant beweegt.)
Gebruikt geen effect.
Fader wit ( )
Vloeit in/uit met wit effect.
Uit
Aan ( )
In
De zoom (p. 34) gaat automatisch naar de
bovenkant van de T-kant (teleopname) en
maakt het mogelijk om onderwerpen op
te nemen tot op een afstand van ongeveer
44 cm.
Fader zwart ( )
Nuttige functies
Vloeit in/uit met zwart effect.
Uit
In
Raak [Uit] aan om de fader te annuleren
voordat de functie wordt gestart.
 Opmerkingen
Wanneer u een onderwerp op afstand
wilt opnemen, kunt u mogelijk moeilijk
scherpstellen en kan het scherpstellen enige tijd
in beslag nemen.
 Regel de scherpstelling handmatig
([Scherpstellen], p. 69) als er moeilijk
automatisch kan worden scherpgesteld.

Tips
Als u op START/STOP drukt, wordt de
instelling gewist.
De miniaturen van een film opgenomen met
[Fader zwart] zijn soms moeilijk te zien met
Gebeurtenisweergave of op andere schermen.



Inhoud
Dit is handig als u kleine onderwerpen,
zoals bloemen of insecten, wilt opnemen. U
kunt de achtergrond waziger maken en het
onderwerp naar voor halen.
U kunt volgende effecten toevoegen aan de
overgang tussen twee scènes.
Selecteer het gewenste effect in [STBY]
(invloeien) of [OPN] (uitvloeien).
SteadyShot
Zelfontsp.
 Uit
Annuleert de zelfontspanner.
 Actief
Aan ( )
Zorgt voor een krachtiger SteadyShot-effect.
Start de opname met zelfontspanner. Raak
[Terugstellen] aan om het opnemen te
annuleren.
NL
71
Index
Hiermee kunt u cameratrillingen
compenseren.
SteadyShot] in op [Uit] ( ) als
Stel [
u een statief (los verkrijgbaar) gebruikt; zo
krijgt u een natuurlijk beeld.
Druk op PHOTO om het aftellen te starten.
Na ongeveer 10 seconden wordt een foto
genomen.
Standaard
 Uit
Uit (
U kunt maximaal 42× zoomen.
350×
U kunt maximaal 350× digitaal zoomen.
)
De SteadyShot-functie wordt niet gebruikt.
Inhoud
Geeft een SteadyShot-effect voor
groothoekopnamen in relatief stabiele
omstandigheden.
 Opmerking
U kunt beelden tot 30 keer uitvergroten met de
SteadyShot] is
optische zoomfunctie, tenzij [
ingesteld op [Actief].

 Opmerkingen
Wanneer u de instelling van [
SteadyShot]
wijzigt, verandert ook het beeldveld
overeenkomstig.
 U kunt beelden tot 30 keer uitvergroten met de
SteadyShot] is
optische zoomfunctie, tenzij [
ingesteld op [Actief].

Conversielens
Wanneer u een conversielens (los
verkrijgbaar) gebruikt, gebruikt u deze
functie om op te nemen met de optimale
compensatie voor cameratrillingen en de
optimale scherpstelling voor de lens.
SteadyShot
 Uit
Selecteer dit wanneer geen conversielens
wordt gebruikt.
Groothoekconvers. ( )
Selecteer dit bij gebruik van een
groothoeklens.
 Aan
De SteadyShot-functie wordt gebruikt.
Uit (
Nuttige functies
Hiermee kunt u cameratrillingen
compenseren.
SteadyShot] in op [Uit] ( ) als
Stel [
u een statief (los verkrijgbaar) gebruikt; zo
krijgt u een natuurlijk beeld.
Teleconversie ( )
)
Selecteer dit bij gebruik van een
teleconversielens.
De SteadyShot-functie wordt niet gebruikt.
Digitale zoom
Automat. tegenlicht
U kunt het maximum zoomniveau
selecteren. De beeldkwaliteit vermindert als
u de digitale zoomfunctie gebruikt.
Uw camcorder past de belichting voor
onderwerpen met tegenlicht automatisch
aan.
Past de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht automatisch aan.
Uit
Past belichting voor onderwerpen met
tegenlicht niet automatisch aan.
De zoomingzone verschijnt wanneer u het
maximum zoomniveau instelt.
NL
72
Index
 Aan

Gezichtsherkenning
Lach-sluiter
De sluiterknop wordt geactiveerd wanneer
de camcorder een lach detecteert.
 Dubbelopname
De sluiterknop wordt alleen tijdens een
filmopname automatisch geactiveerd wanneer
de camcorder een lach detecteert.
Altijd aan
 Autom.
De sluiterknop wordt geactiveerd wanneer
de camcorder een lach detecteert wanneer de
opnamemodus geactiveerd is.
Voorkeur vr kinder. (
Uit (
)
)
Geeft gezichten van volwassenen prioriteit.
Uit (
 Opmerkingen
Glimlachen worden mogelijk niet herkend
afhankelijk van de opnameomstandigheden,
onderwerpomstandigheden en de instellingen
van uw camcorder.
)

Detecteert geen gezichten.
 Opmerkingen
Gezichten worden mogelijk niet herkend
afhankelijk van de opnameomstandigheden,
onderwerpomstandigheden en de instellingen
van uw camcorder.
 [Gezichtsherkenning] werkt mogelijk niet goed
afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Stel [Gezichtsherkenning] dan in op [Uit].

Lach-herk. gevoeligh
Stelt de lachdetectiegevoeligheid in voor de
Lachsluiterfunctie.
Glimlach
Detecteert een kleine lach.
Tips
Als u de prestaties voor gezichtsdetectie wilt
verbeteren, moet u de onderwerpen onder de
volgende omstandigheden opnemen:
 De opname wordt gemaakt in een omgeving
met voldoende licht
 Het onderwerp draagt geen bril, hoed of
masker
 Het onderwerp is kijkt recht naar de camera

 Normale lach
Detecteert een normale lach.
Schaterlach
Detecteert een brede lach.
NL
73
Index

)
Glimlachen worden niet gedetecteerd dus
worden foto’s niet automatisch opgenomen.
Geeft gezichten van kinderen prioriteit.
Nuttige functies
Detecteert gezichten zonder onderscheid
tussen volwassenen en kinderen.
Voorkeur vr volw. (
Inhoud
U kunt de camcorder automatisch een
gezicht laten detecteren. U kunt ook
bepaalde gezichten (van kinderen of
volwassenen) prioritair laten detecteren
door de camcorder.
Scherpstelling/kleur/belichting worden
automatisch aangepast voor het gezicht van
de geselecteerde persoon. Deze functie past
eveneens de beeldkwaliteit van delen van
het gezicht gedetailleerder aan bij films van
hogedefinitiekwaliteit (HD).
Als u een onderwerp selecteert dat prioriteit
heeft door het kader rond het gezicht van het
onderwerp aan te raken, wordt het kader dubbel
en heeft dat gezicht prioriteit.
Ingeb. zoom microf.
Hulpkader
U kunt het hulpkader weergeven en
controleren of het onderwerp horizontaal
of verticaal is.
Het kader wordt niet opgenomen.
 Uit
De microfoon neemt niet op volgens het
in- of uitzoomen.
Inhoud
U kunt een film opnemen met helder geluid
dat overeenkomt met de zoompositie.
 Uit
Aan ( )
Het hulpkader wordt niet weergegeven.
De microfoon neemt op volgens het in- of
uitzoomen.
Aan
Het hulpkader wordt weergegeven.
Windruis reductie
U kunt een film opnemen met minder
windgeruis door het laagfrequente geluid
van de ingebouwde microfoon te dempen.
Aan (
Tips
Als u het onderwerp in het kruispunt van het
hulpkader plaatst, krijgt u een evenwichtige
compositie.
Het buitenste kader van [Hulpkader] geeft het
weergavegebied van een televisie aan die niet
compatibel is met weergave met alle pixels.

Schakelt windgeruisdemping uit.

)
Schakelt windgeruisdemping in.

 Opmerkingen
Als u de [Windruis reductie]-functie
omschakelt naar [Aan], schakelt de [Ingeb.
zoom microf.]-functie automatisch uit.
Nuttige functies
 Uit

Weergave-instelling
U kunt kiezen hoe lang de pictogrammen
of aanduidingen worden weergegeven op
het LCD-scherm.
Microfoon ref. niveau
(microfoonreferentieniveau)
 Autom.
U kunt het microfoonniveau selecteren
voor het opnemen van geluid.
Wordt ongeveer 3 seconden weergegeven.
De opname- & zoomknoppen op het LCDscherm worden weergegeven.
 Normaal
Aan
Wordt altijd weergegeven. De opname- &
zoomknoppen op het LCD-scherm worden
niet weergegeven.
Laag ( )
Neemt omgevingsgeluid waarheidsgetrouw
op. Selecteer [Laag] om een opwindend
en krachtig geluid op te nemen in een
concertzaal enz. (deze instelling is niet
geschikt om gesprekken op te nemen.)
Tips
De pictogrammen of aanduidingen worden in
de volgende gevallen weergegeven.
 Wanneer u de camcorder inschakelt.


NL
74
Index
Hiermee kunt u verschillende
omgevingsgeluiden opnemen en converteren
naar het bijpassende niveau.
Beeldkwal./
Formaat
(Items voor het instellen van
beeldkwaliteit of -grootte)
 Het
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
De standaardinstellingen zijn aangegeven
met .
Inhoud
LCD-scherm wordt aangeraakt
(uitgezonderd de opname- & zoomknoppen
op het LCD-scherm).
 Wanneer u de camera instelt op
de filmopname-, foto-opname- of
weergavestand.
Opnamefunctie
Zie pagina 35.
Framerate
 50i
Deze beeldsnelheid is aanbevolen voor
gewone opname.
Nuttige functies
U kunt de beeldsnelheid kiezen om films
van hogedefinitiekwaliteit (HD) op te
nemen. Het gebruik van [50i] is aanbevolen
voor standaardopname. Stel eerst
Framerate] in voor u
[
Opnamefunctie] (p. 35) instelt.
[
50p
Met deze instelling kunt u films opnemen
met het dubbele gegevensvolume van
50i en is ook de beeldweergave scherper.
Om een film die met deze instelling
is opgenomen af te spelen op een TV,
moet de TV compatibel zijn met 50pfilmweergave. Als de TV niet compatibel
is met 50p-filmweergave, wordt de film
weergegeven als een 50i-film.
Tips
De beeldsnelheid geeft aan hoeveel beelden in
een bepaalde tijdspanne worden verwerkt.


NL
75
Index
 Opmerkingen
Op welke media de opgenomen beelden
kunnen worden opgeslagen, hangt af van de
geselecteerde opnamestand. Zie pagina 36 voor
meer details.

/

instelling
Zie pagina 35.
Wanneer u films met
standaardbeeldkwaliteit (STD) opneemt,
kunt u de breedte-/hoogteverhouding
selecteren die overeenkomt met de
aangesloten TV. Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing van de TV.
Beeldformaat
U kunt een formaat kiezen voor de foto’s
die u neemt.
 16:9 BREED

Neemt films schermvullend op op een
16:9-televisie (breedbeeld).
4:3 (
Inhoud

Breed-stand
Als u een film opgenomen met deze functie
ingesteld op [Aan] afspeelt op een televisie die
niet compatibel is met x.v.Color, worden de
kleuren mogelijk niet correct gereproduceerd.
x.v.Color] kan niet worden ingesteld op
[
[Aan]:
 Wanneer de beeldkwaliteit is ingesteld op
standaarddefinitie (STD)
 Als u een film opneemt
3.3M (
)
Foto’s worden helder opgenomen
(2.112 × 1.584).
)
)
Foto’s worden helder opgenomen met een
beeldverhouding van 16:9 (breedbeeld)
(2.112 × 1.188).
 Opmerkingen
Stel [Type TV] correct in volgens de
aangesloten televisie (p. 80).

1.9M (
)
Nuttige functies
2.5M (
Neemt films schermvullend op op een
4:3-televisie.
Hiermee kunt u meer foto’s betrekkelijk
helder opnemen (1.600 × 1.200).
x.v.Color
VGA(0.3M) (
U kunt een ruimer kleurenpalet vastleggen.
Verschillende kleuren zoals de heldere
kleur van bloemen en het turquoiseblauw
van de zee kunnen natuurgetrouwer
worden weergegeven. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de TV.
)
Met deze instelling kunt u het maximum
aantal foto’s opnemen (640 × 480).
 Opmerkingen
De geselecteerde beeldgrootte blijft actief zolang
(foto)-lampje brandt.
het

 Uit
Opname met gewoon kleurenpalet.
Index
Aan (
)
Opname met x.v.Color.
 Opmerkingen
Stel [
x.v.Color] in op [Aan] om de
opgenomen film af te spelen op een x.v.Colorcompatibele TV.

NL
76
Bewerken/
Kopiëren
Afspeelfunctie
(items voor weergave)
(items voor bewerking)
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
Gebeurtenisweergv
Wissen
Zie pagina 27.
Inhoud
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
Zie pagina 41.
Hoogtepunt film
Beveiligen
Zie pagina 38.
Zie pagina 42.
Scenario
Kopiëren (HDR-CX160E/
CX180E)
Zie pagina 40.
Zie pagina 43.
Zie pagina 56.
Nuttige functies
Direct Kopiëren
Index
NL
77
Setup
(andere instelitems)
Zie "De menu’s gebruiken" (p. 63) voor
meer informatie.
De standaardinstellingen zijn aangegeven
met .
 Opmerkingen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het
stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 15).
 Om verlies van belangrijke beelden te
voorkomen, moet u die opslaan alvorens
opnamemedia te formatteren.
 Beveiligde films en foto’s worden ook
verwijderd.
 Terwijl [Uitvoeren…] wordt getoond, mag u het
LCD-scherm niet sluiten, geen toetsen op de
camcorder bedienen, de netspanningsadapter
niet loskoppelen noch de geheugenkaart uit de
camcorder halen. (Het toegangslampje brandt
of knippert tijdens het formatteren van de
geheugenkaart.)

Zie pagina 20.
Media-info
U kunt de resterende opnameduur voor
elke opnamestand van het opnamemedium
voor films controleren dat werd
geselecteerd, alsook de vrije en gebruikte
ruimte van het opnamemedium.
Het scherm uitschakelen
Raak
[Leeg] laat u toe om onleesbare gegevens op
te slaan op de interne opnamemedia van de
camcorder. Zo kunnen originele gegevens
moeilijk worden gerecupereerd. Wanneer u
uw camcorder weggooit of verkoopt, raden
wij u aan [Leeg] uit te voeren.
aan.
 Opmerkingen
Aangezien er een gedeelte bestandsbeheer
is, wordt de gebruikte ruimte nooit als 0 %
weergegeven, zelfs als u [Formatteren] (p. 78)
uitvoert.

Raak [Leeg] aan wanneer het interne
opnamemedium is geselecteerd op het
[Formatteren]-scherm.
Tips
De camcorder kan de informatie tonen van het
medium geselecteerd op [Medium selecteren]
(p. 20). Wijzig de mediuminstelling indien
nodig (HDR-CX160E/CX180E).


Nuttige functies
Voorkomen dat gegevens op interne
opnamemedia worden hersteld
(HDR-CX160E/CX180E)
Inhoud
Medium selecteren (HDRCX160E/CX180E)
Formatteren
 Opmerkingen
Sluit de netspanningsadapter aan op een
stopcontact. U kunt [Leeg] alleen uitvoeren
wanneer de netspanningsadapter is aangesloten
op een stopcontact.
 Om verlies van belangrijke beelden te
voorkomen, is het aan te raden deze op te slaan
op een computer of dergelijke alvorens [Leeg]
uit te voeren.

NL
78
Index
Tijdens het formatteren worden alle films
en foto’s verwijderd om opnameruimte vrij
te maken.
HDR-CX130E:
Raak

aan.
HDR-CX160E/CX180E:
Selecteer het opnamemedium dat u wilt
formatteren door het aanraken van
.




Gegevenscode
Met deze optie kan de camcorder de
gegevens weergeven (Datum/tijd,
Cameragegevens) die automatisch tijdens
de opname zijn geregistreerd.
Inhoud

Koppel alle kabels los behalve de
netspanningsadapter. Koppel de
netspanningsadapter niet los tijdens de
procedure.
Stel de camcorder niet bloot aan trillingen noch
schokken tijdens het wissen van gegevens.
Op het LCD-scherm kunt u controleren
hoe lang de camcorder er zal over doen om
gegevens te wissen.
Als u stopt met [Leeg] terwijl [Uitvoeren…]
wordt getoond, moet u de handeling voltooien
door [Formatteren] of [Leeg] uit te voeren
wanneer u de camcorder de volgende keer
gebruikt.
 Uit
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
Datum/tijd
Datum en tijd worden weergegeven.
Cameragegevens
Camera-instelgegevens worden weergegeven.
Bld. db. best. repar.
Datum/tijd
Zie pagina 89, 93.
Nuttige functies
Bestandsnummer
U kunt bepalen hoe het bestandsnummer
van foto’s wordt toegekend.
 Reeks
 Datum
 Tijd
Bestandsnummers worden in volgorde
toegewezen.
Elke keer dat u een nieuwe foto maakt, krijgt
het bestand een hoger nummer.
Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt
vervangen door een andere, blijft de
nummering verder lopen in dezelfde
volgorde.
Cameragegevens
Film
Terugstellen
Foto
 SteadyShot uit
 Witbalans
NL
79
Index
Bestandsnummers worden in volgorde
toegewezen volgend op het hoogste nummer
op het opnamemedium.
Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen
door een andere, wordt een nieuwe
nummering gestart voor elke geheugenkaart.
 Sluitertijd
 IRIS (Diafragmawaarde)
 Gevoeligheid
 Helderheid
 Belichting
4:3
Films en foto’s
opgenomen in
de 16:9-stand
(breedbeeld)
Tips
De gegevenscode wordt weergegeven op het
TV-scherm als u uw camcorder aansluit op
een TV.
Afhankelijk van de staat van het
opnamemedium worden balken weergegeven
[--:--:--].



Films en foto’s
opgenomen in de
4:3-stand
Inhoud
Selecteer deze stand om uw films en foto’s
te bekijken op een standaard 4:3-TV. De
opgenomen films en foto’s worden afgespeeld
zoals hieronder afgebeeld.
Volume-instellingen
 Opmerkingen
De breedte-/hoogteverhouding van films met
hogedefinitiekwaliteit (HD) is 16:9.
U kunt het geluidsvolume aanpassen door
/
aan te raken.

Component
Om films of foto’s af te spelen, moet
u mogelijk het signaal converteren,
afhankelijk van de aangesloten televisie.
De opgenomen films en foto’s worden
afgespeeld zoals in volgende illustraties.
Selecteer [Component] als u de camcorder
via de componentingang aansluit op een
TV.
576i
Selecteer deze stand als u de camcorder via
de componentingang aansluit op een TV.
 16:9
Selecteer deze stand om uw films af te
spelen op een 16:9-televisie (breedbeeld). De
opgenomen films en foto’s worden afgespeeld
zoals hieronder afgebeeld.
Films en foto’s
opgenomen in
de 16:9-stand
(breedbeeld)
Nuttige functies
Type TV
 1080i/576i
Selecteer deze stand als u de camcorder
aansluit op een TV die over een
componentingang beschikt en het
1080i-signaal kan weergeven.
Films en foto’s
opgenomen in de
4:3-stand
1080p/576i
NL
80
Index
Selecteer deze stand als u de camcorder
aansluit op een TV die over een
componentingang beschikt en het
1080p-signaal kan weergeven.
HDMI-resolutie
CTRL. VOOR HDMI (controle
voor HDMI)
Wanneer de camcorder wordt aangesloten
op een "BRAVIA" Sync-compatibele
TV met behulp van een HDMIkabel (los verkrijgbaar), kunt u films
op uw camcorder afspelen door de
afstandsbediening van de TV op de TV te
richten (p. 33).
 Autom.
Normale instelling (voert automatisch het
juiste signaal uit afhankelijk van het type TV).
1080p/576p
Geeft films van hogedefinitiekwaliteit
(HD) met een 1080p-signaal en films van
standaardkwaliteit (STD) met een
576p-signaal.
Inhoud
Selecteer de uitgevoerde beeldresolutie
wanneer u uw camcorder aansluit op een
TV met een HDMI-kabel (los verkrijgbaar).
 Aan
De camcorder kan worden bediend met de
afstandsbediening van de TV.
1080i/576i
Uit
Geeft films van hogedefinitiekwaliteit
(HD) met een 1080i-signaal en films van
standaardkwaliteit (STD) met een
576i-signaal.
De camcorder kan niet worden bediend met
de afstandsbediening van de TV.
Geeft films van hogedefinitiekwaliteit
(HD) met een 720p-signaal en films van
standaardkwaliteit (STD) met een
576p-signaal.
Selecteer dit item wanneer [USB selectie]
niet op het LCD-scherm verschijnt
wanneer de camcorder op een computer is
aangesloten met behulp van de ingebouwde
USB-kabel.
Zie pagina 61.
576p
Voert het 576p-signaal uit.
576i
Voert het 576i-signaal uit.
Nuttige functies
USB-aansluiting
720p/576p
USB-verbindingsinst.
U kunt de USB transfer mode instellen
om de camcorder aan te sluiten op een
computer of andere USB-apparatuur.
 Opmerkingen
Wanneer [
Framerate] is ingesteld op
[50p] en [HDMI-resolutie] is ingesteld op
[720p/576p] of [576p], kunnen geen HDMIsignalen worden uitgevoerd tijdens het
opnemen.

 Autom.
Mass Storage
Dit is een USB transfer mode die compatibel
is met veel USB-apparatuur.
MTP
Dit is een USB transfer mode die compatibel
is met sommige computers.
NL
81
Index
De camcorder selecteert de USB transfer
mode automatisch afhankelijk van het
aangesloten apparaat.
 Opmerkingen
Wanneer u de camcorder aansluit op andere
apparatuur met de [MTP] mode, kunnen films
die zijn opgenomen met dezelfde beeldkwaliteit
als deze die momenteel is geselecteerd (via het
/
instelling]-menu) alleen worden
[
getoond op het aangesloten apparaat.
 Wanneer de camcorder is aangesloten op een
extern apparaat in de [MTP] mode, worden
filmbestanden getoond met de opnamedatum
maar kan bepaalde informatie zoals
gebiedsinformatie niet worden weergegeven
op het aangesloten apparaat. Gebruik de
meegeleverde "PMB" software om beelden
te importeren van de camcorder naar uw
computer.
 Indien het venster "Device Stage*" niet opent
wanneer de camcorder is aangesloten op een
computer die is uitgerust met Windows 7, stelt
u [USB-verbindingsinst.] in op [Autom.].
* "Device Stage" is een menu van Windows 7 voor
het beheer van apparatuur (camcorder, camera,
enz.) die is aangesloten op de computer.
Pieptoon

 Aan
Uit
Inhoud
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.
De melodie wordt uitgeschakeld.
LCD-helderheid
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
regelen.
 Normaal
Normale instelling (normale helderheid).
Helder
Tips
Deze aanpassing heeft geen enkele invloed op
de opgenomen beelden.


USB LUN-instelling
Nuttige functies
Selecteer dit wanneer het LCD-scherm niet
helder genoeg is.
Auto. uitschakelen
(automatische uitschakeling)
Verbetert de compatibiliteit met externe
apparatuur door de functies van de USBaansluiting te beperken.
U kunt de camcorder zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt wanneer u hem
ongeveer 5 minuten lang niet bedient.
 Multi
Gebruik deze instelling voor gewone
handelingen.
 Aan
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld.
Enkel
Probeer deze instelling alleen wanneer u niet
kunt verbinden met externe apparatuur.
Uit
 Opmerkingen
Wanneer u de camcorder aansluit op een
stopcontact, schakelt de camcorder niet
automatisch uit.

Disc branden
Zie pagina 48.
NL
82
Index
De camcorder wordt niet automatisch
uitgeschakeld.
 Opmerkingen
 Wanneer u "PMB Portable" gebruikt om
beelden te uploaden naar een dienst op het
internet, moet [USB LUN-instelling] zijn
ingesteld op [Multi].
Aan/uit via LCD
Demonstratiefunctie
Wanneer de camcorder is aangesloten
op een stopcontact en gedurende
ongeveer 10 minuten geen handeling
wordt verricht in de filmopnamestand
of gebeurtenisweergavestand, begint een
demofilm te spelen.
 Aan
Schakelt de camcorder in of uit door het
LCD-scherm te openen of te sluiten.
Inhoud
U kunt de camcorder zo instellen dat hij in
of uit wordt geschakeld door het LCDscherm te openen of te sluiten.
 Aan
Uit
De demonstratie wordt weergegeven.
Schakelt de camcorder niet in of uit door het
LCD-scherm te openen of te sluiten.
Uit
De demonstratie wordt niet weergegeven.
Language Setting
 Opmerkingen
De demonstratiestand zit standaard in
de Gebeurtenisindex. Wanneer u de
demonstratiefilm wist, kan die niet meer
worden hersteld (HDR-CX160E/CX180E).
 Een film die u hebt opgenomen, kan worden
geregistreerd als demonstratiefilm als die
aan de volgende voorwaarden voldoet
(HDR-CX160E/CX180E).
 De film is beveiligd
 De film is deze die het eerst werd opgenomen
 De film wordt opgeslagen in het interne
opnamemedium
 De film is opgenomen in
hogedefinitiekwaliteit (HD)
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.

Kalibratie
Zie pagina 102.
Info over accu
U kunt de geschatte resterende
accucapaciteit controleren.



aan.
NL
83
Index
Het accu-informatiescherm sluiten
Raak
Tips
Wanneer u dit item instelt op [Aan] en
aanraakt, begint de demofilm te spelen.
Wanneer één van de volgende handelingen
wordt verricht, stopt de demofilm. (Hij start
opnieuw wanneer gedurende ong. 10 minuten
geen handeling wordt verricht.)
 Op START/STOP of PHOTO drukken
 Het scherm aanraken tijdens de demonstratie
 Op
(Beelden weergeven) drukken
 Op MODE drukken
Nuttige functies
Tips
De camcorder biedt de optie [ENG[SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.


Datum/tijd instellen
Inhoud
 Datum/tijd-notatie
U kunt kiezen uit 4 notaties voor datum
en tijd.
 Zomertijd
U kunt deze instelling wijzigen zonder de
klok stop te zetten. Zet op [Aan] om de tijd
1 uur vooruit te zetten.
 Uit
De zomertijd wordt niet ingesteld.
Aan
De zomertijd wordt ingesteld.
Nuttige functies
 Datum en tijd
Zie pagina 17.
Regio instellen
U kunt een tijdsverschil aanpassen
zonder de klok stop te zetten. Selecteer
uw plaatselijke regio in wanneer u de
camcorder in andere tijdzones gebruikt.
Raadpleeg het wereldtijdsverschil op pagina
97.
 Thuis
Selecteer dit item wanneer u de camcorder
gebruikt in uw woonplaats.
Bestemming (
)
Index
Selecteer dit item wanneer u de camcorder
wilt gebruiken met het gebied ingesteld op
een andere plaats.
Tips
Als u vaak een bepaalde plaats bezoekt en u
de camcorder wilt gebruiken met het gebied
ingesteld op die plaats, dan stelt u de plaats
beter in op [Bestemming].


NL
84
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Volg de onderstaande procedure wanneer u
problemen ondervindt bij het gebruik van
uw camcorder.






 Koppel de spanningsbron los en na
ongeveer 1 minuut weer aan, en
schakel de camcorder in.

 Druk op RESET (p. 108) met een
puntig voorwerp en schakel de
camcorder in.
Als u op RESET drukt, worden alle
instellingen gereset, met inbegrip van
de klokinstelling.
Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Algemeen



Uw camcorder moet mogelijk worden
geïnitialiseerd of het interne geheugen
(HDR-CX160E/CX180E) van de camcorder
moet worden vervangen, afhankelijk van het
probleem. De gegevens in het interne geheugen
worden dan gewist. Kopieer de gegevens van het
interne geheugen naar andere media (backup)
alvorens uw camcorder te verzenden voor
reparatie. U wordt niet vergoed voor eventueel
verlies van gegevens in het interne geheugen.
Tijdens de reparatie wordt mogelijk een
minimum aan gegevens in het interne geheugen
gecontroleerd om het probleem te onderzoeken.
Uw Sony-handelaar zal echter nooit gegevens
kopiëren noch bewaren.



Algemeen.......................................................... p. 85
Accu/stroombronnen ..................................... p. 86
NL
85
Het duurt enkele seconden voordat uw
camcorder klaar is voor opname nadat het
toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een
storing.
Trek de stekker van de netspanningsadapter
uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan.
Als de functies nog steeds niet werken, drukt
u op RESET (p. 108) met behulp van een
scherp voorwerp. (Als u op RESET drukt,
worden alle instellingen, met inbegrip van de
klokinstelling, gereset.)
Uw camcorder is heel warm. Schakel de
camcorder uit en laat hem afkoelen op een
koele plek.
Uw camcorder is heel koud. Laat de camcorder
ingeschakeld. Schakel uw camcorder uit en
breng hem naar een warme plek. Laat uw
camcorder een tijdje liggen en schakel hem
vervolgens in.
Index


Nuttige functies

Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 13).
De stekker van de netspanningsadapter is
losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de
stekker aan op het stopcontact (p. 13).
De camcorder functioneert niet, zelfs niet
als de stroom is ingeschakeld.
 Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.

Inhoud

 Controleer de lijst (p. 85 tot 95), en
inspecteer uw camcorder.
LCD-scherm..................................................... p. 87
Geheugenkaart................................................. p. 87
Opnemen.......................................................... p. 87
Afspelen............................................................ p. 89
Beelden afspelen die op andere apparaten
opgeslagen zijn op een geheugenkaart.......... p. 90
Films/foto’s op uw camcorder bewerken...... p. 90
Afspelen op een TV......................................... p. 90
Kopiëren/aansluiten op andere apparaten.... p. 91
Aansluiten op een computer........................... p. 91
[
SteadyShot]
tegenlicht]
 [Gezichtsherkenning]
De menu-instellingen zijn automatisch
gewijzigd.

Wanneer Intelligent automatisch is
geactiveerd, worden bepaalde menuinstellingen in verband met de beeldkwaliteit
automatisch gewijzigd.
De volgende menu-items keren terug naar de
standaardinstellingen als u schakelt tussen de
filmopnamestand en de foto-opnamestand en
tussen weergavestanden.
[
Fader]
[
Zelfontsp.]
 [Telemacro]
Accu/stroombronnen
De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.


De camcorder wordt warm.


Het CHG-lampje (opladen) gaat niet
branden als u de accu oplaadt.

Indien er geen geluid hoorbaar is met de
camcorder ingeschakeld en in de film-/fotoopnamestand, wordt dit geluid geproduceerd
door de ingebouwde lens. Dit duidt niet op
een storing.



Intelligent automatisch wordt
geannuleerd.

Gebruik de netspanningsadapter.
Als er in de standaardinstelling ongeveer
5 minuten zijn verstreken waarin u de
camcorder niet hebt gebruikt, wordt de
camcorder automatisch uitgeschakeld (Auto.
uitschakelen). Wijzig de instelling van [Auto.
uitschakelen] (p. 82) of schakel het toestel
weer in.
Laad de accu op (p. 13).
Sluit het LCD-scherm (p. 13).
Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 13).
Sluit het netsnoer correct aan op het
stopcontact.
Het opladen van de accu is voltooid (p. 13).
Nuttige functies
Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt
tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een
storing.
Er is een rammelend geluid hoorbaar
wanneer u de camcorder schudt.

Inhoud

 [Automat.
Het CHG-lampje (opladen) knippert
wanneer de accu wordt opgeladen.


Als de temperatuur van de accu te hoog of te
laag is, kunt u de accu mogelijk niet opladen
(p. 99).
Plaats de accu op de juiste manier in
de camcorder (p. 13). Als het probleem
blijft optreden, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
neemt u contact op met de Sony-handelaar. De
accu is mogelijk beschadigd.
De aanduiding voor de resterende
accuduur geeft niet de juiste tijd aan.

NL
86
De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
Index
De instelling Intelligent automatisch wordt
geannuleerd wanneer de volgende instellingen
worden gewijzigd:
 [Vloeinde lngz.OPN.]
 [Golfopname]
 [Witbalans]
 [Spotmeter/-focus]
 [Spotmeter]
 [Spotfocus]
 [Belichting]
 [Scherpstellen]
 [Low Lux]
 [Scènekeuze]
 [Telemacro]
[
SteadyShot]

Geheugenkaart
Handelingen met de geheugenkaart
kunnen niet worden verricht.

De accu raakt snel leeg.


De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de
accu nogmaals volledig op. Als het probleem
niet verholpen is, vervangt u de accu door een
nieuwe (p. 100).
Beelden die zijn opgeslagen op een
geheugenkaart kunnen niet worden
verwijderd.


LCD-scherm

U kunt items die grijs worden weergegeven,
niet selecteren in de huidige stand voor
opnemen/afspelen.
U kunt bepaalde functies niet tegelijkertijd
activeren.

Opnemen
Zie ook "Geheugenkaart" (p. 87).
De toetsen verschijnen niet op het
aanraakscherm.

Door op START/STOP of PHOTO te
drukken, worden geen beelden
opgenomen.
Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
De toetsen op het aanraakscherm werken
niet correct of werken helemaal niet.


Pas het aanraakscherm aan ([Kalibratie])
(p. 102).

Stel [Weergave-instelling] in op [Aan] (p. 74).

Het scherm vertoont stipjes in de vorm
van een raster.


Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten
aan het scherm en hebben geen enkele invloed
op de opnames.
NL
87
Het afspeelscherm wordt weergegeven. Druk
op MODE om het -lampje (film) of
-lampje (foto) in te schakelen (p. 24).
Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen,
wordt vastgelegd op het opnamemedium. U
kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze
periode.
Het opnamemedium is vol. Verwijder
ongewenste beelden (p. 41).
Het totale aantal filmscènes of foto’s
overschrijdt de opnamecapaciteit van de
camcorder. Verwijder ongewenste beelden
(p. 41).
Index
De toetsen op het aanraakscherm
verdwijnen snel.

Het bestand is beschadigd.
Het bestandsformaat wordt niet ondersteund
door uw camcorder (p. 99).
Nuttige functies

U kunt maximaal 100 beelden in één keer op
het indexscherm verwijderen.
U kunt beveiligde beelden niet verwijderen.
De bestandsnaam wordt niet correct
weergegeven of knippert.
Menu-items worden grijs weergegeven.

Bij gebruik van een geheugenkaart die met
een computer is geformatteerd, moet u die
opnieuw formatteren met uw camcorder
(p. 78).
Inhoud

De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de
accu nogmaals volledig op. Als het probleem
niet verholpen is, vervangt u de accu door een
nieuwe (p. 100).
De aangegeven tijd is mogelijk niet correct
afhankelijk van de omgeving waarin de
camcorder wordt gebruikt.


Er is een tijdverschil tussen het moment
waarop u op START/STOP drukt en het
moment dat de opgenomen film start/
stopt.

Foto’s kunnen niet worden opgenomen.


U kunt geen foto’s opnemen met:
 [Vloeinde lngz.OPN.]
 [Golfopname]
[
Fader]
De camcorder kan geen foto’s nemen in de
filmopnamestand, naargelang
[
Opnamefunctie] of [
Framerate] is
geselecteerd.


Het beeldveld kan er anders uitzien afhankelijk
van de toestand van de camcorder. Dit duidt
niet op een storing.
SteadyShot werkt niet.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden
kan de beschikbare opnameduur korter zijn,
bijvoorbeeld bij het opnemen van een snel
bewegend onderwerp e.d.

Uw camcorder is heel warm. Schakel de
camcorder uit en laat hem afkoelen op een
koele plek.
Uw camcorder is heel koud. Schakel uw
camcorder uit en breng hem naar een warme
plek. Laat uw camcorder opwarmen en schakel
hem vervolgens in.

NL
88
Dit wordt het brandpuntsvlakfenomeen
genoemd. Dit duidt niet op een storing. Door
de manier waarop het beeldapparaat (CMOSsensor) de beeldsignalen leest, kunnen
onderwerpen die snel door de lens lopen,
afhankelijk van de opnameomstandigheden
vervormd zijn.
Index

Stel [
SteadyShot] in op [Actief] of
[Standaard], [
SteadyShot] op [Aan]
(p. 71, 72).
De camcorder compenseert mogelijk geen
sterke trillingen, ook al is [
SteadyShot]
ingesteld op [Actief] of [Standaard],
[
SteadyShot] op [Aan].
De onderwerpen die snel door het beeld
gaan, kunnen misvormd zijn.
De camcorder stopt te werken.

Stel [Scherpstellen] in op [Autom.] (p. 69).
De opnameomstandigheden zijn niet geschikt
voor automatisch scherpstellen. Pas de
scherpstelling handmatig aan (p. 69).
Nuttige functies

De werkelijke opnameduur voor films is
minder dan de verwachte opnameduur
van het opnamemedium.

De breedte-/hoogteverhouding van films
met hogedefinitiekwaliteit (HD) is 16:9
(breedbeeld).
Automatisch scherpstellen functioneert
niet.
De scène die u zojuist hebt opgenomen, wordt
vastgelegd op de geheugenkaart.
Het beeldveld ziet er anders uit.

Op uw camcorder kan er een klein tijdverschil
zijn tussen het moment waarop u op
START/STOP drukt en het moment dat de
opgenomen film werkelijk start/stopt. Dit
duidt niet op een storing.
De breedte-/hoogteverhouding van
de film (16:9 (breedbeeld)/4:3) kan niet
worden gewijzigd.
Het toegangslampje blijft branden of
knipperen nadat de opname is gestopt.

Als u de camcorder blijft blootstellen aan
trillingen, kan de opname stoppen.
Inhoud

Uw camcorder is heel warm. Schakel de
camcorder uit en laat hem afkoelen op een
koele plek.
Uw camcorder is heel koud. Schakel uw
camcorder uit en breng hem naar een warme
plek. Laat uw camcorder opwarmen en schakel
hem vervolgens in.
Horizontale strepen verschijnen op het
beeld.
Er verschijnen zwarte strepen als u een
televisiescherm of computerscherm
opneemt.


Foto’s kunnen niet worden afgespeeld als u
bestanden of mappen hebt gewijzigd of de
gegevens hebt bewerkt op een computer. (De
bestandsnaam knippert in dat geval.) Dit duidt
niet op een storing.

Dit kan worden weergegeven op een beeld
opgenomen op andere apparaten, bewerkt op
een computer, enz.
De netspanningsadapter of accu werd
verwijderd terwijl het opnamemediapictogram
in de rechterbovenhoek van het scherm
knippert of voor het toegangslampje is
gedoofd na het opnemen. Dit kan uw
beeldgegevens beschadigen en
wordt
weergegeven.
Dit gebeurt bij het opnemen van beelden
onder een fluorescentielamp, natriumlamp of
kwiklamp en duidt niet op een storing.
is aangegeven op een miniatuur.
Stel [
SteadyShot] niet in op [Actief]
(p. 71).

[LCD-helderheid] kan niet worden
aangepast.

is aangegeven op een miniatuur.
Geluid wordt niet goed opgenomen.

Wanneer u tijdens het filmen een externe
microfoon e.d. loskoppelt, kan geluid mogelijk
niet goed worden opgenomen.
Sluit de microfoon opnieuw op dezelfde
manier aan als toen u begon te filmen.
U hoort geen geluid of bijna geen geluid
tijdens het afspelen.
Afspelen

Beelden kunnen niet worden afgespeeld.



Selecteer het type opnamemedium dat u wilt
afspelen (p. 20) (HDR-CX160E/CX180E).
Selecteer de beeldkwaliteit van de film die u
wilt afspelen (p. 35).
Beelden die op andere apparaten zijn
opgenomen, kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld. Dit duidt niet op een storing.


NL
89
Zet het volume hoger (p. 29).
Er is geen geluid hoorbaar wanneer het LCDscherm naar buiten gericht is gesloten. Open
het LCD-scherm.
Als u geluid opneemt met [Microfoon ref.
niveau] (p. 74) ingesteld op [Laag], is het
opgenomen geluid mogelijk moeilijk hoorbaar.
Geluid kan niet worden opgenomen bij
het filmen met [Vloeinde lngz.OPN.] of
[Golfopname].
Index

Het beelddatabasebestand is mogelijk
beschadigd. Controleer het databasebestand
door
(MENU)  [Setup]  [
(Media-instellingen)]  [Bld. db. best. repar.]
 het opnamemedium (HDR-CX160E/
CX180E) aan te raken. Als het nog altijd wordt
weergegeven, wist u het beeld met
(p. 41).
Nuttige functies
U kunt [LCD-helderheid] niet instellen
wanneer:
 Het LCD-scherm is gesloten op uw camcorder
met het LCD-scherm naar buiten gericht.
 Stroom wordt geleverd door de
netspanningsadapter.


Inhoud

Foto’s kunnen niet worden afgespeeld.
Afspelen op een TV
Demofilms kunnen niet worden
afgespeeld (HDR-CX160E/CX180E).

Selecteer het interne opnamemedium
als opnamemedium en daarnaast
hogedefinitiekwaliteit (HD).
De demofilm werd verwijderd.
Beeld noch geluid worden afgespeeld op
de aangesloten TV.

Een film wordt automatisch afgespeeld
(HDR-CX160E/CX180E).


Films worden op uw camcorder automatisch
als demonstratiefilm gebruikt wanneer deze
aan bepaalde voorwaarden voldoen (p. 83).
Dit duidt niet op een storing.


Beelden kunnen niet worden afgespeeld
of de geheugenkaart wordt niet herkend.

De boven-, onder-, linker- en rechterzijde
van beelden worden bijgesneden
wanneer ze worden weergegeven op een
aangesloten televisie.
Het weergavetoestel is niet compatibel met
geheugenkaarten (p. 4).

Films/foto’s op uw camcorder
bewerken
Het beeld kan niet worden bewerkt.

Het beeld kan niet bewerkt worden omdat de
staat van het beeld te slecht is.

Een film kan niet worden gesplitst.

Het beeld wordt vervormd weergegeven
op de 4:3-TV.
Een foto kan niet worden opgenomen uit
een film.

Het LCD-scherm van de camcorder kan
opgenomen beelden op het volledige scherm
weergeven (weergave met alle pixels).
Hierdoor kunnen beelden echter aan de
boven-, onder-, linker- en rechterzijde worden
bijgesneden wanneer ze worden weergegeven
op een televisie die niet compatibel is met
weergave met alle pixels.
U kunt het beste beelden opnemen met het
buitenste kader van [Hulpkader] (p. 74) als
leidraad.

Het opnamemedium waarop u foto’s wilt
opslaan, is vol.
NL
90
Dit gebeurt wanneer u een beeld opgenomen
in de 16:9-stand (breedbeeld) afspeelt op een
4:3-TV. Stel [Type TV] correct in (p. 80) en
speel het beeld af.
Index

Een film die te kort is, kan niet worden
gesplitst.
Een beveiligde film kan niet worden gesplitst.
Nuttige functies
Beelden afspelen die op andere
apparaten opgeslagen zijn op een
geheugenkaart
Als u gebruik maakt van de component
A/V-kabel, stelt u [Component] in volgens de
vereisten van het aangesloten apparaat (p. 80).
Als u gebruik maakt van de component videostekker, moet u controleren of de rode en witte
stekker van de A/V-verbindingskabel zijn
aangesloten (p. 31).
Beelden worden niet uitgevoerd
via de HDMI OUT-aansluiting als
kopieerbeveiligingssignalen zijn opgenomen
in de beelden.
Als u gebruik maakt van de S VIDEO-stekker,
moet u controleren of de rode en witte stekker
van de A/V-verbindingskabel zijn aangesloten
(p. 32).
Inhoud


Er verschijnen zwarte strepen boven en
onder op het scherm van de 4:3-televisie.
Dit gebeurt wanneer u een beeld opgenomen
in de 16:9-stand (breedbeeld) afspeelt op een
4:3-TV. Dit duidt niet op een storing.

De afgespeelde beelden verschijnen
niet op het LCD-scherm wanneer u de
camcorder aansluit op een televisie.

Inhoud

Koppel de ingebouwde USB-kabel los van
de computer en van de camcorder, start de
computer opnieuw en sluit computer en
camcorder weer aan in de juiste volgorde.
Zijn zowel de ingebouwde USB-kabel als
de USB-aansluiting van de camcorder
tegelijkertijd verbonden met externe
apparatuur, koppel dan deze los die niet is
verbonden met een computer.
Gemarkeerde weergave of een scenario
verschijnen niet op het LCD-scherm van de
camcorder terwijl die is aangesloten op een
televisie.
Kopiëren/aansluiten op andere
apparaten
Nuttige functies
Beelden worden niet correct gekopieerd.


U kunt geen beelden kopiëren met de HDMIkabel (los verkrijgbaar).
De A/V-verbindingskabel is niet goed
aangesloten. Sluit de kabel aan op de ingang
van een ander apparaat (p. 61).
Aansluiten op een computer
"PMB" kan niet worden geïnstalleerd.

Controleer de computeromgeving of
installatieprocedure benodigd om "PMB" te
installeren.
"PMB" functioneert niet correct.
Sluit "PMB" en start uw computer opnieuw.
Index

De camcorder wordt niet herkend door
de computer.

Koppel andere apparaten dan het toetsenbord,
de muis en uw camcorder los van de USBaansluiting van de computer.
NL
91
Zelfdiagnose/
waarschuwingen
Als er aanduidingen op het LCD-scherm
worden weergegeven, controleert u het
volgende.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst. Geef dan de
volledige foutcode die begint met C of E.
(waarschuwing met betrekking tot
de temperatuur van de accu)
(waarschuwing voor de
geheugenkaart)
Langzaam knipperend
 De vrije ruimte om beelden op te nemen
is bijna op. Zie pagina 21 voor het type
geheugenkaart dat compatibel is met uw
camcorder.
 Geen geheugenkaart geplaatst (p. 21).
Snel knipperend
Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden
op te nemen. Sla beelden op op andere media
(p. 52), verwijder overbodige beelden of
formatteer de geheugenkaart (p. 78).
 Het beelddatabasebestand is mogelijk
beschadigd. Controleer het databasebestand
door
(MENU)  [Setup]  [
(Media-instellingen)]  [Bld. db. best. repar.]
 het opnamemedium (HDR-CX160E/
CX180E) aan te raken.
 De geheugenkaart is beschadigd.
C:(of E:) : (zelfdiagnoseweergave)

C:06:
De temperatuur van de accu is te hoog.
Vervang de accu of leg hem op een koele
plaats.

(waarschuwing voor formattering
geheugenkaart)
C:13: / C:32:
 Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron
weer aan en gebruik de camcorder weer.


E::
Volg de stappen van  op pagina 85.

De geheugenkaart is beschadigd.
De geheugenkaart is niet correct
geformatteerd (p. 78).
De accu is bijna leeg.
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
of de acculading, kan  knipperen, ook al
resteert er nog ca. 20 minuten opnametijd.

Geen compatibele geheugenkaart geplaatst
(p. 21).
 (Waarschuwing met betrekking
tot de schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart)

NL
92
De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.
Index
(waarschuwing voor niet-compatibele
geheugenkaart)
 (waarschuwing accuniveau)

Nuttige functies
C:04:
 De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu
(V-reeks). Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu
(V serie) (p. 99).
 Sluit de stekker van de netspanningsadapter
goed aan op de DC IN-aansluiting van de
camcorder (p. 13).

De temperatuur van de accu is te hoog.
Vervang de accu of leg hem op een koele
plaats.
Inhoud


Toegang tot de geheugenkaart werd beperkt
door een ander apparaat.
Beschrijving van
waarschuwingsberichten


Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
Het beelddatabasebestand is mogelijk
beschadigd. Controleer het databasebestand
door
(MENU)  [Setup]  [
(Media-instellingen)]  [Bld. db. best. repar.]
 het opnamemedium aan te raken.
Het externe medium is beschadigd.
Opnamemedia
Kan het intern geheugen niet
herkennen. Formatteer en gebruik
opnieuw.

(waarschuwing met betrekking tot
het formatteren van externe media)


Het externe medium is beschadigd.
Het externe medium is niet goed
geformatteerd.
Gegevensfout.
De camcorder is niet stabiel, dus
cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd
de camcorder stevig vast met beide handen en
neem het beeld op. Houd er echter rekening
mee dat de waarschuwing met betrekking tot
cameratrillingen niet verdwijnt.



(waarschuwing met betrekking tot
foto-opname)



Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van
of schrijven naar interne opnamemedia van de
camcorder.
Dit kan zich voordoen wanneer de camcorder
permanent bloot wordt gesteld aan schokken.
Films die op andere apparaten zijn
opgenomen, kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld.
Inconsistenties in beelddatabasebestand.
Wilt u het beelddatabasebestand
repareren?
Inconsistenties in beelddatabasebestand.
Kan geen HD-films opnemen of afspelen.
Wilt u beelddatabasebestand repareren?

Tips
U hoort een melodie als bepaalde
waarschuwingen op het scherm verschijnen.
NL
93
U kunt geen films opnemen of afspelen
omdat er geen filmbeheerinformatie
bestaat. Als u
aanraakt, wordt nieuwe
beheerinformatie aangemaakt en kunnen films
worden opgenomen of afgespeeld.
Index
Het opnamemedium is vol.
Foto’s kunnen niet worden opgenomen tijdens
het verwerken. Wacht even en leg vervolgens
het beeld vast.
Wanneer [
Opnamefunctie] is ingesteld op
[Hoogste kwalitt
] of [50p-kwaliteit
],
kunnen geen foto’s worden vastgelegd bij het
filmen.


Het interne opnamemedium van de
camcorder is anders ingesteld dan
de standaardinstellingen. Wanneer u
[Formatteren] (p. 78) uitvoert, kunt u
de camcorder mogelijk weer gebruiken.
Hiermee worden alle gegevens in het interne
opnamemedium verwijderd.
Nuttige functies
(waarschuwing met betrekking tot
cameratrillingen)

Inhoud
(waarschuwing met betrekking tot
externe media)
Inconsistenties in beelddatabasebestand.
Reservekopie maken en herstellen.
Herstellen, daarna importeren via
bijgesloten PC-software.
Doordat de databasegegevens van
hogedefinitiefilms (HD) werden beschadigd,
komen de gegevens in de database niet
overeen met de gegevens in het bestand. Raak
aan om een reservekopie te maken
van hogedefinitiefilms (HD) en repareer het
databasebestand. U kunt de reservekopie van
films niet bekijken op de camcorder.
Door de camcorder na het repareren van
de database aan te sluiten op een computer,
kunnen reservekopieën van hogedefinitiefilms
(HD) worden geïmporteerd naar een
computer met behulp van de meegeleverde
"PMB" software die op de computer is
geïnstalleerd.
Niet alle films kunnen echter gegarandeerd
worden geïmporteerd naar een computer.
Kan deze geheugenkaart niet
herkennen. Formatteer en gebruik
opnieuw.



Deze geheugenkaart kan mogelijk geen
films opnemen of afspelen.
U hebt herhaaldelijk opgenomen en gewist
of u gebruikt een geheugenkaart die is
geformatteerd met een ander apparaat. Maak
een veiligheidskopie op een andere apparaat
(bv. een computer) en formatteer vervolgens
de geheugenkaart met de camcorder (p. 78).
Op de geheugenkaart is onvoldoende ruimte
om de film(s) te kopiëren. Gebruik de
aanbevolen geheugenkaart (p. 21).


Gebruik een aanbevolen geheugenkaart voor
uw camcorder (p. 21).
De camcorder probeert gegevens automatisch
te herstellen als het schrijven van de gegevens
niet correct is uitgevoerd.

Het schrijven van gegevens naar het
medium in de camcorder is mislukt. Er werd
geprobeerd de gegevens te herstellen, maar dat
is mislukt.
NL
94
Plaats de geheugenkaart en volg de instructies
op het LCD-scherm.
Index
Verwijder de geheugenkaart niet
tijdens het schrijven. Gegevens kunnen
beschadigd raken.
Kan gegevens niet herstellen.

Gebruik een aanbevolen geheugenkaart voor
uw camcorder (p. 21).
Deze geheugenkaart kan beelden
mogelijk niet goed opnemen of afspelen.
Gegevens worden hersteld.

U kunt geen mappen met een nummer hoger
dan 999MSDCF maken. U kunt geen mappen
maken of verwijderen met de camcorder.
Formatteer de geheugenkaart (p. 78) of wis
mappen met uw computer.
Nuttige functies

Formatteer de geheugenkaart (p. 78).
Merk op dat alle opgenomen films en foto’s
worden verwijderd door de geheugenkaart te
formatteren.
Map voor stilstaande beelden vol. Kan
geen stilstaande beelden opnemen.
Bufferoverloop. Schrijven naar medium
werd niet op tijd voltooid.

Plaats de geheugenkaart een aantal keren
opnieuw. Als de aanduiding daarna nog steeds
knippert, kan de geheugenkaart beschadigd
zijn. Probeer een andere geheugenkaart.
Inhoud

Plaats de geheugenkaart opnieuw.

Extern medium kan geen functies
uitvoeren.


Controleer het databasebestand door
(MENU)  [Setup]  [ (Mediainstellingen)]  [Bld. db. best. repar.]  het
opnamemedium aan te raken.
Verschijnt deze melding nog steeds, sluit
dan het externe medium opnieuw aan en
formatteer het. Merk op dat alle opgenomen
films en foto’s worden verwijderd door het
externe medium te formatteren.
Kan het externe medium niet worden
geformatteerd, dan is het mogelijk niet
compatibel met uw camcorder of is het
beschadigd. Vervang het door een nieuw
exemplaar.
Inhoud



Nuttige functies
Geen toegang tot extern medium.
Gebruik een extern medium in een stabiele
omgeving (geen trillingen, kamertemperatuur,
enz.).
Controleer of de voeding van het externe
medium is aangesloten.
Overige
Maximumaantal beelden is reeds
geselecteerd.

U kunt maximaal 100 beelden in één keer
selecteren voor:
 Films/foto’s verwijderen
 Films/foto’s beveiligen of de beveiliging opheffen
 Films/foto’s kopiëren
Index
Gegevens beveiligd

U hebt geprobeerd beveiligde gegevens
te verwijderen. Hef de beveiliging van de
gegevens op.
NL
95
De camcorder
gebruiken in het
buitenland
Informatie over TV-kleursystemen
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio’s met een netspanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom,
50 Hz/60 Hz.
Systeem
PAL
Films van hogedefinitiekwaliteit (HD)
bekijken
PAL-M
PAL-N
NTSC
Films van standaardbeeldkwaliteit
(STD) bekijken
Om films van standaardbeeldkwaliteit
(STD) te bekijken, hebt u een PAL-TV
nodig met AUDIO/VIDEO-ingangen.
Een A/V-verbindingskabel moet worden
aangesloten.
SECAM
Nuttige functies
In landen/regio’s waar 1080/50i wordt
ondersteund, kunt u de films bekijken met
dezelfde hogedefinitiekwaliteit (HD) als
die van de opgenomen films. U hebt een
televisie (of monitor) nodig met het PALkleurensysteem die 1080/50i-compatibel
is met component- en AUDIO/VIDEOingangen. Een component A/V-kabel of
een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) moet
aangesloten zijn.
Wordt gebruikt in
Australië, Oostenrijk,
België, China, Tsjechische
Republiek, Denemarken,
Finland, Duitsland, Nederland,
Hongkong, Hongarije, Italië,
Koeweit, Maleisië, NieuwZeeland, Noorwegen, Polen,
Portugal, Singapore, Slowaakse
Republiek, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Thailand,
Verenigd Koninkrijk, enz.
Brazilië
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Bahama’s, Bolivia, Canada,
Midden-Amerika, Chili,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Suriname, Taiwan, de
Filippijnen, VS, Venezuela, enz.
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Oekraïne, enz.
Inhoud
Uw camcorder is een camcorder met een
PAL-kleursysteem. Als u het weergegeven
beeld op een TV wilt bekijken, moet dit een
TV zijn met een PAL-kleursysteem met een
AUDIO/VIDEO-ingang.
Voeding
Index
NL
96
De plaatselijke tijd instellen
Inhoud
U kunt de klok eenvoudig instellen op de plaatselijke tijd door een tijdsverschil in te stellen
(MENU)  [Setup] 
wanneer u uw camcorder in het buitenland gebruikt. Raak
(MENU) 
[ (Klokinstellingen)]  [Datum/tijd instellen]  [Zomertijd] en
[Setup]  [ (Klokinstellingen)]  [Regio instellen] (p. 84) aan.
Tijdsverschillen in de wereld
Tijdzoneverschillen
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
NL
97
Instelling regio
Salomonseilanden
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico-stad
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azoren, Kaapverdische
eilanden
Index
Instelling regio
Lissabon, Londen
Berlijn, Parijs
Helsinki, Caïro, Istanbul
Moskou, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hongkong, Singapore, Peking
Seoel, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Nuttige functies
Tijdzoneverschillen
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
* Gegevens opgenomen met een andere
Informatie over het AVCHDformaat
Wat is het AVCHD-formaat?
Over de geheugenkaart





Opnemen en afspelen op uw
camcorder

Dankzij AVCHD neemt uw camcorder op
met hogedefinitiekwaliteit (HD).
Naast de hogedefinitiekwaliteit (HD),
kan de camcorder ook opnemen met
standaardbeeldkwaliteit (STD) in het
conventionele MPEG-2-formaat.





NL
98
Index

Videosignaal*: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i
Audiosignaal: Dolby Digital 2-kanaals
Opnamemedia:
HDR-CX130E: geheugenkaart
HDR-CX160E/CX180E: intern geheugen,
geheugenkaart
Een geheugenkaart die is geformatteerd met een
computer (Windows OS/Mac OS), is niet altijd
compatibel met de camcorder.
De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens kan
verschillen, afhankelijk van de combinatie van
de geheugenkaart en het compatibele product
dat u gebruikt.
Beschadigde of verloren gegevens kunnen
voorkomen in de volgende gevallen (deze
gegevens worden niet gecompenseerd):
 Als u de geheugenkaart uitwerpt of uw
camcorder uitschakelt terwijl uw camcorder
de beeldbestanden aan het lezen of het
schrijven is op de geheugenkaart (terwijl het
toegangslampje brandt of knippert)
 Als u de geheugenkaart in de buurt van
magneten of magnetische velden gebruikt
U kunt het best een reservekopie van
belangrijke gegevens maken op de vaste schijf
van de computer.
Bevestig geen labels of iets dergelijks op een
geheugenkaart of een geheugenkaartadapter.
Raak de aansluitpunten niet aan en zorg dat er
geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
Laat de geheugenkaart niet vallen, vouw deze
niet en oefen er geen grote druk op uit.
Probeer de geheugenkaart niet te demonteren,
te openen of aan te passen.
Zorg dat de geheugenkaart niet nat wordt.
Houd de geheugenkaart buiten het bereik van
kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een
kind de "Memory Stick Duo" inslikt.
Steek niets anders dan een geschikte
geheugenkaart in de geheugenkaartgleuf.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet onder
de volgende omstandigheden:
Nuttige functies
AVCHD is een formaat voor digitale
hogedefinitievideocamera’s waarmee
hogedefinitiesignalen (HD) worden
opgenomen met behulp van efficiënte
datacompressietechnologie. Het MPEG-4
AVC/H.264-formaat wordt gebruikt voor
het comprimeren van videogegevens en het
Dolby Digital- of het Linear PCM-systeem
wordt gebruikt voor het comprimeren van
audiogegevens.
Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat
kan beelden efficiënter comprimeren
in vergelijking met het conventionele
beeldcompressieformaat.
 Doordat AVCHD gebruik maakt van
compressietechnologie, kan het beeld
zijn gestoord bij scènes waarin beeld,
veldhoeken, helderheid, enz. sterk
veranderen, maar dit duidt niet op een
defect.
Inhoud
AVCHD-indeling dan hierboven vermeld,
kunnen niet worden afgespeeld met de
camcorder.
 Op
plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
extreem hoge temperaturen, zoals in een auto
die in de zomer buiten staat geparkeerd
 Op plaatsen in direct zonlicht
 Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die
worden blootgesteld aan corrosieve gassen
Over de "Memory Stick"
Types "Memory Stick"
Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste
richting in de adapter zit bij gebruik met een
compatibel apparaat. Een verkeerd gebruik kan
namelijk voor storingen zorgen.

Informatie over compatibiliteit van
beeldgegevens





Dit product ondersteunt parallelle
gegevensoverdracht. De overdrachtsnelheid
kan echter verschillen afhankelijk van het type
media.
Dit product kan geen gegevens opnemen of
afspelen waarvoor "MagicGate"-technologie
wordt gebruikt. "MagicGate" is een
copyrightbeveiligingstechnologie waarmee
gegevens worden opgenomen en overgebracht
in een gecodeerde indeling.
Informatie over de "InfoLITHIUM"
accu
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu van de V-reeks.
"InfoLITHIUM"-accu’s van de V-reeks zijn
-teken.
voorzien van het
Nuttige functies


Beeldgegevens die door uw camcorder zijn
opgenomen op een geheugenkaart, voldoen aan
de algemene norm "Design rule for Camera
File system" die is ontwikkeld door de JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
U kunt op uw camcorder geen foto’s weergeven
die zijn opgenomen op andere apparaten (DCRTRV900E of DSC-D700/D770) die niet aan
deze algemene norm voldoen. (Deze modellen
zijn niet overal verkrijgbaar.)
Als u geheugenkaarten die met een ander
apparaat zijn gebruikt, niet kunt gebruiken,
moet u deze formatteren met uw camcorder
(p. 78). Houd er rekening mee dat bij het
formatteren alle gegevens van de geheugenkaart
worden verwijderd.
In de volgende gevallen kunt u mogelijk geen
beelden op de camcorder afspelen:
 Als u beeldgegevens afspeelt die op de
computer zijn bewerkt
 Als u beeldgegevens afspeelt die met andere
apparaten zijn opgenomen
—
Inhoud
"Memory Stick Duo"
(met MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
(Mark2)
"Memory Stick PRO-HG
Duo"
Over de geheugenkaartadapter

Opnemen/afspelen
Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?


NL
99
Index

Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithium-ionaccu die informatie over de gebruikstoestand
kan doorgeven tussen de camcorder en een
optionele netspanningsadapter/lader (los
verkrijgbaar).
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft de
resterende accuduur weer in minuten.
De accu NP-FV50 is compatibel met
"ActiFORCE".
"ActiFORCE" is een spanningsbron van de
nieuwe generatie. Accucapaciteit, snelladen
en snelheid en nauwkeurigheid van de
berekeningen voor de resterende accuduur
werden verbeterd in vergelijking met de huidige
"InfoLITHIUM" P-reeks-accu’s.
De accu opladen


De accu efficiënt gebruiken




De accu bewaren


Informatie over de levensduur van de
accu


De capaciteit van de accu neemt af naarmate de
tijd verstrijkt en door herhaaldelijk gebruik. Als
de autonomie tussen de ladingen veel te klein
is geworden, moet u vermoedelijk een nieuwe
accu aanschaffen.
De levensduur van elke accu is afhankelijk van
de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u
de accu nogmaals volledig op. De aanduiding
voor de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding

NL
100
x.v.Color is een bekendere naam voor de
xvYCC-norm voorgesteld door Sony en is een
handelsmerk van Sony.
xvYCC is een internationale norm voor
kleurenbereik in video. Deze norm kan een
breder kleurenbereik aan dan de huidige
gebruikte uitzendnorm.
Index
Informatie over x.v.Color
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur

Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat
de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u hem uit de camcorder
en bewaart u hem op een droge, koele plaats.
Om de accu op de camcorder volledig te
(MENU)  [Setup]
ontladen, raakt u
 [ (Algemene instelling.)]  [Auto.
uitschakelen]  [Uit] aan en laat u de
camcorder in de opnamewachtstand tot hij
uitschakelt (p. 82).
Nuttige functies

De accuprestaties nemen af bij een
omgevingstemperatuur van minder dan 10 C
en u kunt de accu ook minder lang gebruiken.
In dit geval voert u een van de volgende
procedures uit zodat u de accu langer kunt
gebruiken.
 Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
 Gebruik zo mogelijk een accu met grote
capaciteit: NP-FV70/NP-FV100 (los
verkrijgbaar).
Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm
of veelvuldig wisselen tussen afspelen, snel
vooruit en snel achteruit spoelen, raakt de accu
sneller leeg. U kunt het beste een accu met grote
capaciteit te gebruiken: NP-FV70/NP-FV100
(los verkrijgbaar).
Sluit het LCD-scherm als u niet opneemt
of afspeelt op de camcorder. De accu raakt
ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
Houd voldoende reserveaccu’s bij de hand voor
2 of 3 keer de verwachte opnameduur en maak
testopnamen voordat u de uiteindelijke opname
maakt.
Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet
waterbestendig.
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
De aanduiding  geeft aan dat de accu bijna
leeg is, hoewel deze nog ongeveer 20 minuten
kan worden gebruikt, afhankelijk van de
omstandigheden en de temperatuur.
Inhoud

Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de
camcorder gebruikt.
Wij raden aan om de accu op te laden bij een
omgevingstemperatuur van 10 C tot 30 C tot
het CHG-lampje (opladen) dooft. Als u de accu
oplaadt bij een temperatuur buiten dit bereik,
wordt de accu mogelijk niet efficiënt opgeladen.

Informatie over de bediening van
uw camcorder








Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt


Om uw camcorder lange tijd in optimale
conditie te houden, schakelt u die ongeveer
één keer per maand in en laat u wat beelden
opnemen en afspelen.
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een koude in
een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht
condenseren in de camcorder. Dit kan een storing
in uw camcorder veroorzaken.
 Als er condensvorming is opgetreden
Schakel uw camcorder gedurende ongeveer
1 uur niet in.
 Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt
NL
101
Index


Nuttige functies


Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden:
 In een extreem warme, koude of vochtige
ruimte. Stel ze nooit bloot aan temperaturen
hoger dan 60 C, zoals bv. in de volle zon,
nabij verwarmingstoestellen of in een auto die
in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen
optreden of de camcorder en de accessoires
kunnen vervormen.
 In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
 In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan mogelijk niet goed
opnemen.
 In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
 Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
 Bij ramen of buiten, waar het LCD-scherm
of de lens aan direct zonlicht worden
blootgesteld. Hierdoor wordt het LCDscherm beschadigd.
Gebruik uw camcorder op 6,8 V/7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet
meer worden hersteld.
Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in
de camcorder terechtkomen, moet u de stroom
onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het
stopcontact halen en de camcorder eerst door
een Sony-technicus laten nakijken voordat u het
apparaat weer in gebruik neemt.
Inhoud
Gebruik en onderhoud
Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het toestel te
kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Sluit het LCD-scherm wanneer u de camcorder
niet gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens het gebruik nooit
in textiel zoals een handdoek. De binnenkant
van de camcorder kan hierdoor ernstig
oververhit raken.
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
Houd de metalen contactpunten goed schoon.
Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt:
 Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
 Spoel vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
 Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast
u uw ogen met veel water en raadpleegt u
een arts.

hoek van een geheugenkaart of dergelijke.
Raak [Annuleren] aan om de kalibratie te
annuleren.
 Opmerkingen
Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt, moet
u de kalibratie opnieuw uitvoeren.
 Gebruik geen puntig voorwerp om te
kalibreren. Door dit te doen kunt u het LCDscherm beschadigen.
 U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als het
is gedraaid of gesloten met het scherm naar
buiten gericht.


Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
vreemde kleuren en schade veroorzaken.
Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op het
LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
Informatie over de behuizing


Het LCD-scherm reinigen

Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken met
een zachte doek.
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren. Als dit
gebeurt, moet u de onderstaande procedure
uitvoeren. U kunt het beste de camcorder
tijdens de bewerking met de bijgeleverde
netspanningsadapter aansluiten op het
stopcontact.
Informatie over verzorging en opslag
van de lens

NL
102
Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
 Als er vingerafdrukken op de lens zitten
 Op erg warme of vochtige plaatsen
Index
Aanpassing van het aanraakscherm
([Kalibratie])
Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
Voorkom de volgende situaties waardoor
de afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd:
 Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen,
insecticiden en zonnecrème
 Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen
 Langdurige blootstelling van de behuizing aan
rubber of vinyl
Nuttige functies

(Algemene
Raak "" op het scherm 3 keer aan met de
LCD-scherm

(MENU)  [Setup]  [
instelling.)]  [Kalibratie].
Inhoud

(of omgekeerd) of wanneer u de camcorder
in een vochtige omgeving gebruikt, zoals
hieronder wordt beschreven:
 Als u de camcorder van de ijsbaan of de
skihellingen rechtstreeks meeneemt in een
verwarmde ruimte.
 Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
 Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
 Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt,
plaatst u de camcorder eerst in een plastic
zak die u goed (luchtdicht) afsluit. Haal de
camcorder pas uit de plastic zak wanneer de
lucht in de zak dezelfde temperatuur heeft als de
omringende warme lucht (na ongeveer 1 uur).
 Wanneer

Opmerking bij afdanking/overdracht
van de geheugenkaart
Zelfs indien u gegevens op de geheugenkaart
wist of de geheugenkaart formatteert met uw
camcorder of een computer, kunnen niet alle
gegevens van de geheugenkaart zijn gewist.
Wanneer u een geheugenkaart aan iemand
geeft, raden wij u aan alle gegevens volledig te
wissen met behulp van speciale software op een
computer. Bij het afdanken van de geheugenkaart
is het ook raadzaam de behuizing van de
geheugenkaart te vernietigen.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
Nuttige functies
De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde
oplaadbare accu zodat de datum, tijd en
andere instellingen worden bewaard, zelfs
wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De
vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu wordt
opgeladen wanneer uw camcorder via de
netspanningsadapter is aangesloten op het
stopcontact of terwijl de accu ingestoken is. Als
u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de
oplaadbare accu na ongeveer 3 maanden volledig
leeg. Gebruik de camcorder nadat de vooraf
geïnstalleerde oplaadbare accu werd opgeladen.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu niet
is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het
gebruik van de camera zolang u de datum niet
opneemt.
Inhoud

de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee
Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
Sluit de camcorder aan op een stopcontact met
behulp van de meegeleverde netspanningsadapter
en laat hem zo minstens 24 uur met gesloten
LCD-scherm.
Opmerking bij afdanking/overdracht
van de camcorder (HDR-CX160E/
CX180E)
Index
Zelfs wanneer alle films en foto’s worden
verwijderd of door [Formatteren] (p. 78) uit te
voeren, worden mogelijk niet alle gegevens op
interne opnamemedia volledig gewist. Wanneer
u de camcorder doorgeeft aan iemand anders,
kunt u het beste [Leeg] (p. 78) uitvoeren om te
voorkomen dat uw gegevens kunnen worden
teruggezet. Als u de camcorder weggooit, is het
ook verstandig de behuizing van de camcorder te
vernietigen.
NL
103
Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat
zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
 Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard is een handelsmerk van
MultiMediaCard Association.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien zijn  en 
niet elke keer vermeld in dit handboek.
Informatie over handelsmerken












ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT,
BEHALVE HET GEBRUIK DOOR
CONSUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE
DOELEINDEN, IN OVEREENSTEMMING
MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR
HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE
VOOR VOORBESPEELDE MEDIA, IS
UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE
GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE
ONDER DE PATENTEN VAN TOEPASSING
IN DE MPEG-2- PATENTENPORTEFEUILLE.
DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR VIA
MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206,
VERENIGDE STATEN.
DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVCPATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE
VOOR HET PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT
OM
(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG
DE AVC-STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF
(ii) AVC VIDEO TE DECODEREN DIE WAS
GECODEERD VOOR PERSOONLIJK EN
NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF
VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER
MET LICENTIE VOOR DE LEVERING VAN
AVC VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE
TOEGEKEND OF TOEGEPAST VOOR ANDER
GEBRUIK.
NL
104
Index

Opmerkingen bij de licentie
Nuttige functies

Inhoud


"Handycam" en
zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
"AVCHD" en het "AVCHD"-logotype zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation en
Sony Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick
Duo" zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"BIONZ" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"DVDirect" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken
van de Blu-ray Disc Association.
Dolby en het double-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere
landen.
Microsoft, Windows, Windows Vista en
DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de VS en
andere landen.
Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation of haar dochterondernemingen in
de Verenigde Staten en andere landen.
" " en "PlayStation" zijn gedeponeerde
handelsmerken van Sony Computer
Entertainment Inc.
AANVULLENDE INFORMATIE KAN
WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C.
ZIE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Inhoud
"C Library", "zlib" en "libjpeg" software zijn
voorzien in uw camcorder. Deze software wordt
geleverd op basis van licentieovereenkomsten met
de houders van het auteursrecht. Op basis van
verzoeken van de houders van het auteursrecht
van deze toepassingen, zijn we verplicht u op
de hoogte te stellen van het volgende. Gelieve
onderstaande hoofdstukken te lezen.
Lees "license3.pdf " in de map "License" op de
CD-ROM. Hier vindt u licenties (in het Engels)
voor de "C Library", "zlib" en "libjpeg" software.
Informatie over software waarop GNU
GPL/LGPL van toepassing is
Nuttige functies
De software die in aanmerking komt voor de
volgende GNU General Public License (hierna
aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General
Public License (hierna aangeduid als "LGPL"), is
in de camcorder opgenomen.
Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op
toegang tot de broncode voor deze software en
deze mag aanpassen en opnieuw distribueren
volgens de voorwaarden van de bijgeleverde
GPL/LGPL.
U vindt de broncode op het internet. Gebruik de
volgende URL om deze te downloaden. Selecteer
HDR-CX180 als model voor uw camcorder voor
het downloaden van de broncode.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Wij hebben liever dat u ons niet contacteert over
de inhoud van de broncode.
Lees "license2.pdf " in de map "License" op de
CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels)
voor de "GPL" en "LGPL"-software.
Index
Adobe Reader is vereist als u het PDF-bestand
wilt weergeven. Als dit niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de
webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
NL
105
Naslag
Aanduidingen op het
scherm
Midden
Midden
Aanduiding
Betekenis
[STBY]/[OPN]
Opnamestatus (24)
Diavoorstelling ingesteld

Waarschuwing (92)

Afspeelmodus (29)
Inhoud
Rechts
Links
Rechts
Aanduiding
Links
Aanduiding
Onderkant
50i
Betekenis
MENU-toets (63)
Opnemen met
zelfontspanner (71)
60min
Fader (71)
[Gezichtsherkenning] is
ingesteld op [Uit] (73)
[Lach-sluiter] is ingesteld
op [Uit] (73)
Handmatig scherpstellen
(69)
0:00:00
Teller (uren:minuten:
seconden)
00Min
Geschatte resterende
opnametijd
Fotoformaat (76)
9999
9999
Scènekeuze (70)

Witbalans (67)
SteadyShot uit (71)
100/112
Telemacro (71)
x.v.Color (76)
Aantal opneembare
foto’s bij benadering en
fotogrootte
Weergavemap
Film of foto die
momenteel wordt
weergegeven/Totaal aantal
opgenomen films of foto’s
(29)
Een extern medium is
aangesloten (55)
Conversielens (72)
Bestemming (84)
Intelligent automatisch
(gezichtsdetectie/
scènedetectie/
cameratrillingsdetectie)
(34)
Index

Nuttige functies
Medium voor opnemen/
afspelen/bewerken (20)
Breed-stand (76)

Betekenis
Opnamebeeldkwaliteit
(HD/STD), beeldsnelheid
(50p/50i) en
opnamemodus (PS/FX/
FH/HQ/LP) (35)
Resterende accuduur
NL
106
Onderdelen en
bedieningselementen
De cijfers tussen ( ) zijn referentiepagina’s.
Onderkant
Aanduiding
Inhoud
Betekenis
Beelden weergeven-toets
(27)
Microfoon ref. niveau
laag (74)
Windruis reductie (74)
Ingeb. zoom microf. (74)
101-0005

Lens (G-lens)
Ingebouwde microfoon
Nuttige functies


Low Lux (70)
Spotmeter/-focus (68)/
Spotmeter (68)/Belichting
(69)
Intelligent automatisch
(34)
Diavoorstellingstoets
Naam gegevensbestand
(30)
Beveiligd beeld (42)
Aanduidingen en hun posities zijn bij
benadering en kunnen in de praktijk
verschillen.
Afhankelijk van uw camcordermodel is het
mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet
worden weergegeven.
LCD-/aanraakscherm (17, 38)
Als u het LCD-scherm 180 graden draait,
kunt u het LCD-scherm sluiten met het
scherm naar buiten gericht. Dit is handig voor
handelingen tijdens het afspelen.
Index
NL
107
Inhoud

(Beelden weergeven)-toets (27)
POWER-toets (17)
Luidspreker
Motorzoomknop (34)
MODE-toets (24)
Accu (13)
PHOTO-toets (26)
CHG-lampje (opladen) (13)

(film)/ (foto)-lampjes (24)
MIC (PLUG IN POWER)-aansluiting
(HDR-CX160E/CX180E)
HDMI OUT-aansluiting (31)
 (USB)-aansluiting (54, 57)
START/STOP-toets (24)
Nuttige functies
RESET-toets
Druk op RESET met een puntig voorwerp.
Druk op RESET om alle instellingen
te initialiseren, met inbegrip van de
klokinstelling.
DC IN-aansluiting (13)
A/V R-aansluiting (31)
Handgreepband (23)
Ingebouwde USB-kabel (14)
Toegangslampje geheugenkaart (22)
Als het lampje brandt of knippert, leest/
schrijft de camcorder gegevens.
Geheugenkaartgleuf (22)
BATT (accu)-ontgrendelingsknop (15)
NL
108
Index
Bevestigingsopening voor statief
Bevestig een statief (los verkrijgbaar) in
de opening met een statiefschroef (los
verkrijgbaar: de schroeflengte mag niet meer
dan 5,5 mm bedragen).
Index
Symbolen
A
B
C
Camera/Microfoon.....................67
Cameragegevens..........................79
Component..................................80
Condensvorming.......................101
E
Een AVCHD-disc afspelen.........50
Een AVCHD-disc maken...........50
Een disc kopiëren........................51
Een disc maken............................46
Externe media..............................54
F
Fader..............................................71
Fader wit.......................................71
Fader zwart...................................71
FH..................................................35
Films........................................24, 29
Formatteren..................................78
Foto's.......................................26, 30
Foto's vastleggen uit een film.....45
Foto vastleggen............................45
Framerate......................................75
FX..................................................35
G
Gebeurtenisindex........................27
Gegevenscode........................18, 79
Geheugenkaart.............................21
Gemarkeerde weergave...............38
NL
109
H
HD/STD instellen........................35
HDMI-resolutie...........................81
Hoogtepunt-instelling.................39
HQ.................................................35
Hulpkader.....................................74
I
"InfoLITHIUM"-accu.................99
Info over accu...............................83
Ingeb. zoom microf.....................74
Ingebouwde USB-kabel..........3, 14
Intelligent automatisch...............34
K
Kalibratie....................................102
Klok instellen...............................17
Kopiëren.......................................43
L
Lach-herk. gevoeligh...................73
Lach-sluiter...................................37
Landschap.....................................70
language setting.....................19, 83
LCD-helderheid...........................82
Leeg...............................................78
Low Lux........................................70
LP...................................................35
M
Media-info....................................78
Media-instellingen......................20
Medium selecteren......................20
"Memory Stick"......................21, 98
"Memory Stick PRO-HG
Duo"..............................................21
"Memory Stick PRO Duo"..........21
Menu's...........................................64
Microfoon ref. niveau.................74
Index
Beelden opslaan op externe
media.............................................54
Beeldformaat................................76
Beeldkwal./Formaat....................75
Beeldkwaliteit...............................35
Belichting......................................69
Bestandsnummer.........................79
Beveiligen.....................................42
Bewerken/Kopiëren....................77
Bijgeleverde accessoires................3
Binnen...........................................67
Bld. db. best. repar.......................89
Blu-ray disc...................................51
"BRAVIA" Sync............................33
Breed-stand..................................76
Buiten............................................67
Buitenland....................................96
D
Datum/tijd....................................18
Datum/tijd instellen....................84
Datum en tijd instellen...............17
De accu opladen..........................13
De accu opladen in het
buitenland...............................15, 96
Demonstratiefunctie...................83
De stroom inschakelen...............17
Digitale zoom...............................72
Disc branden................................48
Disc recorder................................61
Dual Rec.......................................37
DVDirect Express........................57
DVD writer............................57, 60
Gemarkeerde weergave-scènes/
scenarios omzetten......................40
Gezichtsherkenning....................73
Golfopname..................................66
Groothoek....................................34
Nuttige functies
A/V-verbindingskabel...........32, 62
Aan/uit via LCD..........................83
Aanduidingen op het
scherm.........................................106
Aansluiting...................................31
Accu...............................................13
Afspeelfunctie..............................77
Afspelen........................................27
Auto. uitschakelen.......................82
Automat. tegenlicht.....................72
AVCHD........................................46
AVCHD-formaat.........................98
Conversielens...............................72
CTRL. VOOR HDMI..................81
Inhoud
1080i/576i.....................................80
1080p/576p...................................81
1x drukken...................................68
576i................................................80
Miniatuurafbeelding...................42
MPEG-4 AVC/H.264..................98
P
PAL................................................96
Portret...........................................70
Problemen oplossen....................85
PS...................................................36
R
S
V
Vloeinde lngz.OPN.....................65
Volledig opgeladen......................13
Voorzorgsmaatregelen................98
Vuurwerk......................................70
W
Waarschuwingen.........................93
Weergave-instelling.....................74
Windruis reductie.......................74
Wissen...........................................41
Witbalans......................................67
X
x.v.Color......................................100
Z
Zelfdiagnose/
waarschuwingen..........................92
Zelfontsp.......................................71
Zomertijd......................................84
Zonsop-/onderg. .........................70
Zoom.............................................34
NL
110
Index
Scenario........................................40
Scenario opslaan..........................40
Scenario wissen............................40
Scènekeuze...................................70
Schemer........................................70
Scherpstellen................................69
Setup..............................................78
Sneeuw..........................................70
Spiegelstand..................................38
Splitsen..........................................44
Spotfocus......................................69
Spotlight........................................70
Spotmeter.....................................68
Spotmeter/-focus.........................68
Statief...........................................108
SteadyShot (film).........................71
SteadyShot (foto).........................72
Stopcontact...................................13
Strand............................................70
U
USB-aansluiting...........................49
USB-kabel...............................57, 60
USB-verbindingsinst...................81
USB LUN-instelling....................82
Nuttige functies
Regio instellen..............................84
Reparatie.......................................85
RESET.........................................108
Inhoud
O
Onderhoud...................................98
Opnamefunctie......................35, 65
Opnamemedia.............................20
Opnemen......................................23
Origineel.......................................43
T
Telemacro.....................................71
Teleopnamen................................34
Toestel ingeschakeld....................17
TV..................................................31
TV-kleursystemen.......................96
Type TV........................................80
Extra informatie over dit product en
antwoorden op veelgestelde vragen vindt u
op onze website voor klantenondersteuning.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising