Sony | MHS-TS20 | Sony MHS-TS20 Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Index
Handboek
Draagbare HD Snap-camera
MHS-TS10/TS20/TS20K
© 2010 Sony Corporation
4-261-655-72(1)
NL
Inhoudsopgave
Dit handboek gebruiken
Klik op een knop rechts om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken.
Inhoudsopgave
Zoek naar informatie aan de hand van
functies.
Index
Zoek naar informatie aan de hand van
trefwoorden.
Aanduidingen en notaties in dit handboek
Zoeken op
instellingen
Zoeken op
instellingen
Zoek naar informatie aan de hand van
een lijst met instelitems.
Zoeken op
bediening
Zoeken op
bediening
Zoek naar informatie aan de hand van de
bediening.
Index
In dit handboek wordt een opeenvolging
van handelingen uitgedrukt met behulp
van pijlen (t). Bedien de camera in de
aangegeven volgorde. Aanduidingen
worden weergegeven zoals ze verschijnen
bij de standaardinstelling van de camera.
De standaardinstelling wordt aangeduid
door .
Wijst op waarschuwingen en beperkingen
die belangrijk zijn voor de correcte
bediening van de camera.
z Wijst op nuttige informatie.
2NL
Reservekopieën van het interne
geheugen
Opmerkingen over opnemen/
weergeven
De camera kan warm worden bij langdurig
gebruik. Dit duidt niet op een storing.
Opmerkingen over de accu
• De accu is in de camera ingebouwd. Laad de
camera op voordat u deze voor het eerst
gebruikt.
• U kunt de accu zelfs opladen wanneer deze nog
niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet
volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk
opgeladen accu gebruiken.
• Zie pagina 69 voor meer informatie over de
accu.
Opmerkingen over het LCD-scherm en
de lens
Index
De temperatuur van de camera
Afhankelijk van de temperatuur van de camera en
de accu is het mogelijk dat u geen films kunt
opnemen of dat de camera ter bescherming
automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval
wordt een bericht weergegeven op het LCDscherm voordat het apparaat wordt uitgeschakeld
of wanneer u geen films meer kunt opnemen.
Zoeken op
instellingen
• Maak een proefopname om te controleren of de
camera juist werkt voordat u start met opnemen.
• De camera is niet stofdicht, spatbestendig of
waterdicht. Lees het gedeelte
"Voorzorgsmaatregelen" (pagina 70) voordat u
de camera gebruikt.
• Vermijd dat de camera in contact komt met
water. Als er water in de camera terechtkomt,
kunnen er storingen optreden. In bepaalde
gevallen kan de camera niet worden
gerepareerd.
• Richt de camera niet naar de zon of een andere
felle lichtbron.
• Gebruik de camera niet in de buurt van sterke
radiogolven of straling. Als u dit toch doet, is
het mogelijk dat de camera beelden niet correct
opneemt of weergeeft.
• Als u de camera op zanderige of stoffige
plaatsen gebruikt, kunnen er storingen optreden.
• Als er vocht op de camera condenseert, moet u
dit verwijderen voordat u de camera gebruikt
(pagina 70).
• Schud de camera niet en sla er niet tegen. Dit
kan storingen veroorzaken waardoor u mogelijk
geen beelden kunt opnemen. Bovendien kan het
opnamemedium onbruikbaar worden of kunnen
beeldgegevens beschadigd raken.
• Breng de connector op de juiste manier in
wanneer u uw camera aansluit op een ander
apparaat met een kabel. Als u de stekker met
kracht in de aansluiting duwt, zal deze
beschadigd raken en kan dit een storing in uw
camera veroorzaken.
• De weergave van films die opgenomen, bewerkt
of samengesteld zijn op een ander apparaat dan
deze camera kan niet worden gegarandeerd.
Beveiliging tegen oververhitting
Zoeken op
bediening
Maak een reservekopie om uw gegevens te
beschermen.
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik
van de camera
• Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99%
van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op
het LCD-scherm kleine zwarte en/of heldere
stipjes (wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn.
Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het
productieproces en hebben geen enkele invloed
op de opname.
Zwarte, witte, rode, blauwe
of groene stipjes
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen
storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u
de camera bij een raam of buiten neerlegt.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan
verkleuren en hierdoor kunnen storingen
optreden.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op
het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit wijst
niet op een storing.
3NL
Wordt vervolgd r
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
• Deze camera ondersteunt de "MP4-indeling" als
bestandsindeling voor film. Daarom kunnen
films die opgenomen werden door deze camera
niet afgespeeld worden op apparaten die de
"MP4-indeling" niet ondersteunen.
• Deze camera ondersteunt de "AVCHDindeling" niet en is daarom niet compatibel met
het afspelen en opnemen van films in de
"AVCHD-indeling" zoals een digitale HDvideocamera.
• Stilstaande beelden die opgenomen werden met
deze camera worden gecomprimeerd/
opgenomen in de JPEG-indeling. De
bestandsextensie is ".JPG".
• De camera voldoet aan de universele standaard
DCF (Design rule for Camera File system) die is
vastgelegd door de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony garandeert niet dat de camera beelden
weergeeft die werden opgenomen of bewerkt
met andere apparatuur, of dat andere apparatuur
beelden opgenomen met de camera weergeeft.
Inhoudsopgave
Compatibiliteit van beeldgegevens
Waarschuwing voor auteursrechten
Index
Televisieprogramma's, films, videobanden en
ander materiaal zijn mogelijk beschermd door
auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen
van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met de
auteursrechtwetgeving.
Geen compensatie voor beschadigde
inhoud of opnamefouten
Sony is niet verantwoordelijk voor het niet
opnemen of verlies of beschadiging van
opgenomen inhoud door een storing in de camera
of het opnamemedium enz.
De beelden in dit handboek
• De beelden die in dit handboek worden gebruikt
als voorbeelden, zijn gereproduceerde beelden
die niet daadwerkelijk met deze camera zijn
opgenomen.
• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Opmerkingen over het afspelen van
films op andere apparaten
Deze camera ondersteunt het MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile voor opnames in HDbeeldkwaliteit (high definition). Daardoor kunt u
beelden die met de camera zijn opgenomen in HDbeeldkwaliteit (high definition) niet weergeven op
apparaten die MPEG-4 AVC/H.264 niet
ondersteunen.
4NL
Inhoudsopgave
Het leven met "Bloggie"
Leg uw leven vast
Zoeken op
bediening
Op een feestje
Zoeken op
instellingen
Neem stilstaande beelden op aan maximaal
12M (4128 × 3096) en films aan maximaal
1920 × 1080 30p full high-vision (pagina 36,
37). U kunt ook stilstaande beelden opnemen
terwijl u filmt (pagina 31).
Tijdens een wandeling
Index
Neem de compacte "Bloggie" altijd en overal
met u mee. Neem hem mee op stap en maak
opnames wanneer u wilt.
Op een uitstap
Bevestig de 360 video Lens aan uw "Bloggie"
en neem opwindende, panoramische 360
graden-beelden op van de wereld rondom u.
Geniet van 360 graden-panorama's door ze
weer te geven met de Bloggie-software die
vooraf in het interne geheugen geladen is
(pagina 34). (alleen MHS-TS20K)
5NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
Deel uw leven
Sluit uw "Bloggie" aan op een televisie met
een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) en geniet
van uw beelden op het grote scherm
(pagina 60).
Zoeken op
bediening
Aansluiten op televisie
Zoeken op
instellingen
Index
Importeer en upload
vastgelegde momenten
U kunt eenvoudig en intuïtief beelden
uploaden met behulp van de Bloggie-software
die vooraf in het interne geheugen geladen is
(pagina 24, 50).
U kunt op voorhand beelden kiezen, alsook de
website om te delen waarnaar u deze wilt
uploaden (Delen) (pagina 43).
6NL
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik van de
camera
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Dit handboek gebruiken ········································ 2
Opmerkingen over het gebruik van de camera ····· 3
Het leven met "Bloggie" ········································ 5
Zoeken op bediening··········································· 10
Zoeken op instellingen ········································ 11
Onderdelen en bedieningselementen ················· 13
Lijst met toetsen/pictogrammen weergegeven op
het scherm ·························································· 14
De camera vasthouden ······································· 16
Het aanraakscherm gebruiken ···························· 18
Index
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren ············ 20
De camera opladen············································· 21
De software installeren········································ 24
De taal en klok instellen ······································ 26
Opnemen
Opnemen (stilstaande beelden) ·························· 28
Opnemen (films)·················································· 30
Zoom ··································································· 32
Zelfontsp. ···························································· 33
360 video-beelden opnemen (alleen
MHS-TS20K)······················································· 34
Fotoformaat························································· 36
Filmformaat ························································· 38
7NL
Inhoudsopgave
Weergeven
Computer
Zoeken op
instellingen
Aanbevolen computeromgeving·························· 46
De Bloggie-software gebruiken ··························· 48
Beelden importeren naar een computer·············· 49
Beelden uploaden naar een mediaservice·········· 50
Zoeken op
bediening
Weergeven·························································· 39
Weergavezoom ··················································· 41
Wissen ································································ 42
Delen··································································· 43
Volumeregeling ··················································· 45
Instellingen
Index
Instelitems ··························································· 11
Televisie
Beelden bekijken op een televisie······················· 60
Problemen oplossen
Problemen oplossen ··········································· 62
Foutcodes en berichten······································· 66
8NL
Inhoudsopgave
Overige
Index
Zoeken op
bediening
Aantal stilstaande beelden en opnameduur voor
films····································································· 68
Ingebouwde accu ················································ 69
Voorzorgsmaatregelen········································ 70
Specificaties ························································ 71
Index ··································································· 73
Zoeken op
instellingen
Index
9NL
Opnemen (films) ·················································· 30
Beeldformaat wijzigen
Fotoformaat ··························································· 36
Filmformaat ··························································· 38
Beelden verwijderen
Wissen ···································································· 42
Formatteren··························································· 58
Vergrote beelden
weergeven
Weergavezoom ···················································· 41
Klokinstellingen
wijzigen
Datum/tijd instellen ·············································· 59
Index
Films opnemen
Zoeken op
instellingen
Opnemen (stilstaande beelden) ······················ 28
Zoeken op
bediening
Stilstaande beelden
opnemen
Inhoudsopgave
Zoeken op bediening
Instellingen initialiseren Initialiseren ···························································· 55
Weergeven op televisie Verbinden met een HDMI-kabel
(los verkrijgbaar) ·················································· 60
De beelden aanduiden Delen ······································································· 43
om te uploaden
Een zicht van 360
graden opnemen
(alleen MHS-TS20K)
360 video Lens ····················································· 34
10NL
Instelitems
In de onderstaande tabel geeft instellingen aan die kunnen worden gewijzigd, terwijl –
instellingen aangeeft die niet kunnen worden gewijzigd.
Opnamefunctie
Beveiligen
Weergavefunctie
–
Pieptoon
Language Setting
Zoeken op
bediening
Items
Inhoudsopgave
Zoeken op instellingen
Demonstratiefunctie
Initialiseren
Zoeken op
instellingen
HDMI-uitvoer
LUN-instellingen
Formatteren
Datum/tijd instellen
Items instellen
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
Index
ON/OFF (Aan/uit)-toets
2 Tik op
(Instellingen).
11NL
Wordt vervolgd r
De weergegevens items rollen over het scherm door
over het LCD-scherm te slepen met uw vinger.
Inhoudsopgave
3 Tik op de items.
Zoeken op
bediening
4 Tik op de gewenste functie.
5 Tik op [Terug].
Zoeken op
instellingen
Index
12NL
A Luidspreker
B Lens
Inhoudsopgave
Onderdelen en
bedieningselementen
C Oog voor de polsriem
E Filmknop
F Microfoon
G ON/OFF (Aan/uit)-toets
Zoeken op
bediening
D LCD-scherm/aanraakscherm
• Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan
7 seconden ingedrukt om de camera
geforceerd af te sluiten.
I
(Sluiter)-knop
J Bevestigingsopening voor statief
K
(USB)-aansluiting
L Klepje voor aansluiting
Zoeken op
instellingen
H Laadlampje
M HDMI OUT-aansluiting (60)
Index
13NL
Toetsen en pictogrammen worden weergegeven op het scherm om de camerastatus aan te tonen.
Bij stand-by voor opname
Inhoudsopgave
Lijst met toetsen/pictogrammen
weergegeven op het scherm
Toetsen
Aanduiding
Instellingen
Zoomvergrotingsfactor
Beeldformaat wijzigen
Weergave
Snel achteruit/afspelen/snel
vooruit
Zoeken op
instellingen
Zelfontspanner
Bij opname van films
Zoeken op
bediening
Weergave
Index
Wissen
Volume aanpassen
Bij weergave
Volume
Index
Delen
Pictogrammen
Weergave
Aanduiding
Resterende acculading
Waarschuwing voor zwakke
accu
Fotoformaat (breedte-/
hoogteverhouding/resolutie)
Filmformaat (resolutie verticale
opnamen/framesnelheid)
Zelfontspanner
15000
Aantal opneembare stilstaande
beelden
z
AE/AF-vergrendeling
00:00:12
Opnameduur
0:12
Opnameduur (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Opnamedatum/-tijd van het
weergavebeeld
z
Tijdens opnemen film
Delen
14NL
Wordt vervolgd r
Aanduiding
Beveiligen
Waarschuwing oververhitting
00:00:12
Teller
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
• Aanduidingen en de posities ervan zijn bij
benadering en kunnen verschillen van wat u
werkelijk ziet.
• De schermweergave verschuift zowel
horizontaal als verticaal afhankelijk van het
camerastandpunt.
• De schermweergave verdwijnt automatisch na
ongeveer 4 seconden. U kunt het weergeven/niet
weergeven wijzigen door op het LCD-scherm te
tikken.
Inhoudsopgave
Weergave
Index
15NL
• Wees voorzichtig dat u de lens of microfoon bij het opnemen niet blokkeert met uw vinger.
Inhoudsopgave
De camera vasthouden
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
• Houd de camera niet bij de USB-aansluiting vast.
Index
• Bevestig het riempje en steek uw hand door de lus om te voorkomen dat de camera valt en zo
wordt beschadigd.
Oog
16NL
Wordt vervolgd r
vasthoudt
Er worden portretbeelden opgenomen. Zwarte banden verschijnen links en rechts van het
scherm bij het weergeven op televisie of computer. Dit is nuttig voor het opnemen van
portretobjecten.
Inhoudsopgave
z Als u films opneemt terwijl u de camera verticaal
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Index
17NL
U kunt de camera bedienen door op de toetsen op het LCD-scherm te tikken of over het scherm
te slepen.
Opmerking
Inhoudsopgave
Het aanraakscherm gebruiken
• Bedien dit toestel niet met een scherp object, zoals een pen of vingernagel.
Raak de toetsen of items op het scherm lichtjes aan met uw vinger.
Zoeken op
bediening
Selecteer de items (tikken)
Zoeken op
instellingen
Index
Het scherm verschuiven (slepen)
Raak het scherm aan en schuif met uw vinger over het scherm.
Naar boven slepen
Vinger loslaten
18NL
Sleep snel over het scherm. Tik met uw vinger op het scherm om te stoppen.
Inhoudsopgave
Snel het volgende scherm weergeven (vegen)
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Index
19NL
• Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (1)
Zoeken op
instellingen
• Polsriem (1)
• Software (pagina 24, 48)
Het interne geheugen van deze camera bevat de volgende inhoud.
– Bloggie-software (toepassingssoftware)
– Bloggie-handboek (deze handleiding)
• Gebruiksaanwijzing (1)
• Belangrijke kennisgeving (1)
Zoeken op
bediening
• 360 video Lens VCL-BPP2 (1)/360 video Lens houder (1)
(alleen MHS-TS20K)
Inhoudsopgave
De bijgeleverde accessoires
controleren
Index
20NL
De accu van de camera wordt continu opgeladen als de camera aangesloten is op een draaiende
computer.
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets om de
camera uit te schakelen.
Inhoudsopgave
De camera opladen
Zoeken op
bediening
2 Druk op het "PUSH"-gedeelte op de onderkant
van de camera.
De USB-aansluiting verschijnt zoals weergegeven op de
afbeelding.
Zoeken op
instellingen
ON/OFF (Aan/uit)toets
Index
PUSH
USB-aansluiting
3 Verbind de camera met de ingeschakelde
computer via de kabel voor ondersteuning van
de USB-aansluiting (bijgeleverd).
Het laadlampje licht oranje op en het opladen begint.
Als het laadlampje dooft, is het opladen voltooid.
• Het laadlampje dooft mogelijk als de temperatuur zich buiten
de aangeraden bedieningstemperatuur bevindt (10°C tot 30°C).
Laadlampje
Kabel voor
ondersteuning
van de USBaansluiting
(bijgeleverd)
Onderdeel volledig
inbrengen
21NL
Wordt vervolgd r
• Installeer de Bloggie-software (vooraf in het interne geheugen geladen) nadat de bovenstaande
procedure voltooid is.
Opmerkingen
Zoeken op
instellingen
De USB-verbinding annuleren
Voer de procedures uit van stap 1 tot 3 hieronder voordat u het volgende doet:
• De kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting loskoppelen.
• De camera uitschakelen.
1 Dubbelklik op het pictogram voor loskoppelen
op de taakbalk.
3 Controleer of het juiste apparaat wordt
aangegeven in het bevestigingsvenster en klik
op [OK].
Windows Vista
Windows XP
Index
2 Klik op (USB-apparaat voor massaopslag)
t [Stoppen].
Zoeken op
bediening
• U kunt de camera niet bedienen terwijl deze aangesloten is op een computer. Koppel de camera los
voordat u deze gebruikt.
• Oefen geen druk uit op de camera als u deze aansluit op een computer. Dit kan de camera of de computer
beschadigen.
• Als u de camera met een notebookcomputer verbindt die niet op het stroomnet is aangesloten, kan de
batterij van de notebookcomputer mogelijk snel uitgeput raken. Laat de camera niet gedurende lange tijd
met de computer verbonden.
• Het opladen van de batterij of de verbinding met aangepaste of zelf samengestelde computers wordt niet
gegarandeerd. Afhankelijk van het type USB-apparaat, werkt het laden mogelijk niet goed.
• Als u van plan bent de camera lange tijd niet te gebruiken, dient u deze toch elke 6 tot 12 maanden op te
laden om het batterijvermogen op peil te houden.
Inhoudsopgave
4 Verwijder de USB-verbinding tussen de camera en de computer wanneer
het laden voltooid is.
Pictogram voor loskoppelen
Opmerking
• Sleep eerst het pictogram van het station naar het pictogram "Prullenbak" als u een Macintosh gebruikt
en de camera wordt losgekoppeld van de computer.
z De USB-aansluiting inklappen
Duw de achterkant van de USBaansluiting in de richting van de pijl
totdat de aansluiting klikt.
22NL
Wordt vervolgd r
Oplaadduur
Volledige oplaadtijd
Ongeveer 200 min.
zHoe lang kan ik beelden opnemen of afspelen?
Zoeken op
bediening
• De tijd die nodig is om een volledig lege batterij op te laden bij een temperatuur van 25°C. Onder
bepaalde omstandigheden kan het opladen langer duren.
Inhoudsopgave
z Hoe lang duurt het om de camera op te laden?
Standaardlevensduur van de accu
Opnameduur*1
Gemiddelde opnameduur*
Ongeveer 120 min.
3
Ongeveer 70 min.
Weergaveduur
Ongeveer 150 min.
Index
*1 De opnameduur is de duur als het beeldformaat ingesteld is op [1280×720 30p].
*2 De continue opnameduur is de geschatte duur bij een volledig opgeladen accu. Continu film
opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk. Het opnemen wordt bovendien automatisch
gestopt om te voorkomen dat de bestandsgrootte 2 GB overschrijdt.
*3 De gemiddelde opnameduur is de geschatte duur die beschikbaar is bij een volledig opgeladen accu
als u herhaaldelijk het opnemen start/stopt, de camera in/uitschakelt en zoomt.
Zoeken op
instellingen
Continue opnameduur*2
zDe resterende acculading controleren
De aanduiding voor resterende acculading verschijnt rechtsboven op het LCD-scherm.
Hoog
Laag
• De weergegeven aanduiding voor resterende acculading is mogelijk niet correct afhankelijk van
bepaalde omstandigheden.
• Als de camera op batterijvermogen werkt en u deze gedurende 5 minuten niet bedient, wordt de
camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt (automatische
uitschakelfunctie).
• Het scherm voor taal-/klokinstellingen verschijnt als u de camera voor het eerst inschakelt
(pagina 26).
• Het duurt ongeveer een minuut voordat de juiste aanduiding voor resterende acculading wordt
weergegeven.
23NL
U kunt het volgende doen met behulp van de Bloggie-software (vooraf in het interne geheugen
geladen).
– Beelden die met de camera zijn opgenomen, importeren naar een computer en weergeven.
– Beelden uploaden naar een netwerkservice.
Zoeken op
bediening
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets om de
camera in te schakelen.
Inhoudsopgave
De software installeren
2 Sluit de camera (ingeschakeld) aan op de computer (pagina 21).
Zoeken op
instellingen
ON/OFF (Aan/uit)toets
Als de USB-verbinding tot stand gebracht is, verschijnt [Mass Storage] op het LCD-scherm
van de camera.
3 Activeer het installatieprogramma.
Index
Windows 7
1 Klik op [Map openen en bestanden weergeven] op
het scherm Automatisch afspelen.
2 Dubbelklik op "Setup_Bloggie_Windows.exe" in de
map.
24NL
Wordt vervolgd r
Macintosh
1 Dubbelklik op het pictogram [BLOGGIE_SW].
Index
3 Dubbelklik op het pictogram "Bloggie".
Zoeken op
instellingen
2 Dubbelklik op [Setup Bloggie Mac.dmg].
Zoeken op
bediening
• Als het scherm Automatisch afspelen niet verschijnt, klikt u op [start] t [Computer] (in Windows XP,
[Deze computer]) en dubbelklikt u vervolgens op [Bloggie Software] t
"Setup_Bloggie_Windows.exe".
Inhoudsopgave
Windows Vista/Windows XP
1 Klik op [Setup Bloggie Software] op het scherm
Automatisch afspelen.
4 Klik op [Install] en volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
5 Verwijder de USB-aansluiting tussen de camera en de computer nadat de
installatie voltooid is (pagina 22).
• Zie pagina 48 voor meer informatie over de Bloggie-software.
Opmerkingen
• Als u de computer inschakelt of opnieuw opstart terwijl de camera met de computer verbonden is, kan
dat een storing in de camera veroorzaken. Houd in dat geval de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan
7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Koppel de camera los van de computer
voordat u de computer inschakelt of herstart.
• Zelfs als u bestanden zoals "Setup_Bloggie_Windows.exe" / "Setup_Bloggie_Mac.dmg" in de map
[Bloggie Software] verwijdert, neemt de opnamecapaciteit van de camera niet toe.
25NL
Inhoudsopgave
De taal en klok instellen
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
De camera wordt ingeschakeld.
De demonstratiefilm wordt afgespeeld als u de camera voor
het eerst inschakelt.
Zoeken op
bediening
ON/OFF (Aan/uit)toets
2 Selecteer de gewenste taal en tik vervolgens op [Volg.].
Zoeken op
instellingen
3 Selecteer het gewenste weergaveformaat voor
de datum en tik vervolgens op [Volg.].
Index
4 Selecteer zomertijd [Aan]/[Uit] en tik vervolgens
op [Volg.].
5 Schuif elk item naar boven of beneden om de
gewenste datum en tijd in te stellen en tik op
[OK].
Middernacht wordt aangeduid als 12:00 AM en het
middaguur als 12:00 PM.
26NL
Wordt vervolgd r
Tik op
(Instellingen) en selecteer [Datum/tijd instellen] (pagina 59).
Inhoudsopgave
z De datum en tijd opnieuw instellen
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Index
27NL
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
ON/OFF (Aan/uit)-toets
Inhoudsopgave
Opnemen (stilstaande beelden)
Zoeken op
bediening
2 Stel de opname samen.
Plaats geen vingers op de lens.
Houd T op de T/W (zoom)-balk ingedrukt om in te
zoomen en W om uit te zoomen.
Zoeken op
instellingen
(Sluiter)-knop half in.
Wanneer het beeld scherp wordt weergegeven, hoort u
een pieptoon en licht de z-aanduiding (AE/AFvergrendeling) op boven aan het scherm.
4 Druk de
Aanduiding voor AE/AF-vergrendeling
(Sluiter)-knop
Index
3 Druk de
(Sluiter)-knop volledig in.
28NL
Wordt vervolgd r
onderwerp waarop u moeilijk kunt scherpstellen
Index
• Wanneer de camera gezichten detecteert, verschijnen
de witte kaders en de scherpstelling en belichting
worden automatisch aan de gezichten aangepast.
• De kaders worden groen wanneer er op de gezichten is
scherpgesteld door de
(Sluiter)-knop half in te
drukken.
• Afhankelijk van de opnameomstandigheden detecteert
de camera de gezichten mogelijk niet.
Zoeken op
instellingen
z Als u een portret opneemt
Zoeken op
bediening
• De kortste opnameafstand is ongeveer 10 cm.
• Als de camera niet automatisch kan scherpstellen op een onderwerp, gaat de aanduiding van de AE/
AF-vergrendeling langzaam knipperen en hoort u geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen.
• In de volgende situaties kan scherpstellen moeilijk zijn:
– Het is donker en het onderwerp ligt veraf.
– Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is klein.
– Het onderwerp wordt door glas bekeken.
– Het onderwerp beweegt snel.
– Er is weerkaatsend licht op glanzende oppervlakken.
– Het onderwerp knippert.
– Het onderwerp bevindt zich in tegenlicht.
Inhoudsopgave
z Als u een stilstaand beeld opneemt van een
29NL
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
ON/OFF (Aan/uit)-toets
Inhoudsopgave
Opnemen (films)
Zoeken op
bediening
2 Stel de opname samen.
Plaats geen vingers op de lens.
Houd T op de T/W (zoom)-balk ingedrukt om in te
zoomen en W om uit te zoomen.
Zoeken op
instellingen
Druk opnieuw op de filmknop om het opnemen van de film te
voltooien.
Filmknop
Index
3 Druk op de filmknop.
Opmerkingen
• Continu opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk.
• De maximale grootte van één filmbestand is ongeveer 2 GB. Het opnemen stopt voor 29 minuten als de
bestandsgrootte bijna 2 GB is tijdens het opnemen van een film.
30NL
Wordt vervolgd r
van een film
• Druk de
(Sluiter)-knop volledig in tijdens het opnemen van een film.
• Het opgenomen stilstaand beeld verschijnt klein op het LCD-scherm van de camera.
– 1920 × 1080 30p:
– 1280 × 720 30p/60p:
Zoeken op
bediening
• De beeldformaten zijn als volgt, afhankelijk van het filmformaat.
Inhoudsopgave
z Stilstaande beelden opnemen tijdens het opnemen
(1920 × 1080)
(1280 × 720)
Voor MPEG-4 AVC/H.264 ondersteunt de camera HD-beelden met een effectief aantal
scanlijnen van 1080 of 720. Het aantal opgenomen pixels bedraagt 1920 × 1080 of
1280 × 720, ongeveer 30 of 60 frames per seconde en het beeld is opgenomen met de
progressieve functie.
MPEG-4 AVC/H.264 is een norm voor videocamera's die gebruikmaakt van uiterst
efficiënte coderingstechnologie voor beeldcompressie om beelden in HD (high definition)
op te nemen. In vergelijking met de bestaande coderingstechnologie voor beeldcompressie
kan MPEG-4 AVC/H.264 beelden nog efficiënter comprimeren.
Index
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
Zoeken op
instellingen
z Wat is de opnamemethode van deze camera?
31NL
U kunt het beeld vergroten bij het maken van opnames. Met de zoomfunctie van de camera kunt
u beelden tot 4× vergroten.
1 Houd T of W ingedrukt.
T-zijde
Inhoudsopgave
Zoom
Houd T ingedrukt om in te zoomen en W om uit te
zoomen.
Zoeken op
bediening
W-zijde
Zoeken op
instellingen
Opmerkingen
Index
• Enkel digitale zoom is beschikbaar op deze camera.
• Het is mogelijk dat u de beelden niet vloeiend in of uit kan zoomen bij het gebruik van de zoomfunctie.
• De beeldkwaliteit vermindert als de beelden digitaal worden verwerkt.
32NL
1 Tik op
(Zelfontsp.) op het opnamestandbyscherm.
Tik op het LCD-scherm als er geen schermweergave
is.
(Uit)
De zelfontspanner wordt niet gebruikt.
De zelfontspanner wordt ingesteld met een vertraging van
2 seconden.
Als u de
(Sluiter)- of filmknop indrukt, knippert het pictogram
van de zelfontspanner en nadat u snelle pieptonen hoort, zal de
camera opnemen.
(10 sec)
De zelfontspanner wordt ingesteld met een vertraging van
10 seconden.
Zoeken op
instellingen
(2 sec)
Zoeken op
bediening
2 Tik op de gewenste functie.
Inhoudsopgave
Zelfontsp.
Index
33NL
Als u de bijgeleverde 360 video Lens aan de camera bevestigt,
kunt u 360 graden-beelden van het gebied rond de camera
opnemen.
Inhoudsopgave
360 video-beelden opnemen
(alleen MHS-TS20K)
Zoeken op
bediening
1 Neem de 360 video Lens uit de houder.
Zoeken op
instellingen
2 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
Index
ON/OFF (Aan/uit)toets
3 Bevestig de 360 video Lens aan de camera in de
richting die weergegeven wordt op de afbeelding.
• De camera schakelt automatisch naar de "360 video"-functie en het
ringvormige beeld verschijnt op het LCD-scherm.
4 Start de opname (pagina 28, 30).
Opmerkingen
• Bevestig of verwijder de 360 video Lens niet tijdens het opnemen.
• Het formaat van stilstaande beelden is vast ingesteld op 8M (16:9) en het filmformaat is vast ingesteld op
1920 × 1080 30p.
• Als u de 360 video Lens aan de camera bevestigt, kunt u niet zoomen of instellingen doorvoeren.
• Houd de camera niet alleen aan de 360 video Lens vast.
Wordt vervolgd r
34NL
Inhoudsopgave
z De camera verticaal plaatsen
Bevestig het onderste deel van de 360 video Lens
houder aan de onderkant van de camera.
Zoeken op
bediening
z De 360 video Lens verwijderen
Trek de 360 video Lens in de tegengestelde richting van de bevestigingsrichting.
U kunt 360 video-beelden op de computer weergeven met de Bloggie-software. Zie pagina 24
voor meer informatie over het installeren van de Bloggie-software.
Beeld weergegeven op
deze camera
Index
Ringvormig beeld
Beeld weergegeven op de computer met
behulp van de Bloggie-software
Zoeken op
instellingen
360 video-beelden bekijken
360 video-beeld
Opmerkingen
• U kunt geen geconverteerde 360 video-beelden bekijken met alleen de camera.
• Als u geconverteerde 360 videobeelden weergeeft, is de resolutie van het weergegeven beeld lager dan
deze van normale beelden.
35NL
Het fotoformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat opgenomen wordt als u een beeld
opneemt.
Hoe groter het fotoformaat, hoe meer detail er zal worden weergegeven als het beeld in groot
formaat afgedrukt wordt op papier. Hoe kleiner het fotoformaat, hoe meer beelden er kunnen
worden opgenomen.
Zoeken op
bediening
1 Tik op
(beeldformaat wijzigen) op het
opnamestand-byscherm.
Tik op het LCD-scherm als er geen schermweergave is.
Gebruiksrichtlijnen
(4128×3096) Voor afdrukken tot maximaal
A3+-formaat
Aantal
beelden
Afdrukken
Minder
Fijn
Meer
Grof
Index
(3840×2160) Voor weergave op een HD-televisie en
voor afdrukken tot A4-formaat
Zoeken op
instellingen
2 Tik op het gewenste formaat onder
[Fotoformaat].
Fotoformaat
Inhoudsopgave
Fotoformaat
(1920×1080) Voor weergave op een HD-televisie
Opmerking
• Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn met breedte-/hoogteverhouding 16:9, is het
mogelijk dat beide randen afgesneden worden.
z Als u
(4128 × 3096) selecteert
De breedte-/hoogteverhouding schakelt over naar 4:3 bij het opnemen van beelden.
36NL
Wordt vervolgd r
Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
Beeldformaat: 12M
4128 pixels × 3096 pixels = 12.780.288 pixels
2 Beeldformaat: 2M
1920 pixels × 1080 pixels = 2.073.600 pixels
1
Pixels
Veel pixels
(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
Weinig pixels
(Lage beeldkwaliteit maar klein bestand)
Zoeken op
instellingen
Pixel
Zoeken op
bediening
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes die pixels worden
genoemd.
Als een beeld uit veel pixels bestaat, is het beeld groot, neemt het meer geheugenruimte in
beslag en wordt het zeer gedetailleerd weergegeven. "Beeldformaat" wordt aangegeven
door het aantal pixels. Hoewel u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien,
verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of
weergegeven op een computerscherm.
Inhoudsopgave
z Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Index
37NL
Hoe groter het filmformaat, hoe hoger de filmkwaliteit.
De films die u maakt met de camera worden opgenomen in MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile,
ongeveer 30 of 60 frames per seconde, progressief, AAC LC, "MP4-indeling".
Tik op het LCD-scherm als er geen schermweergave is.
Zoeken op
bediening
1 Tik op
(beeldformaat wijzigen) op het
opnamestand-byscherm.
Inhoudsopgave
Filmformaat
2 Tik op het gewenste formaat onder
[Filmformaat].
Gebruiksrichtlijnen
Hiermee neemt films van HD-kwaliteit (high definition) op
in formaten die geschikt zijn voor weergave op een
computer of HD-tv
(1280×720 60p)
Hiermee neemt u snel bewegende actiescènes zoals bij
sportevenementen op in HD-kwaliteit (high definition)
(1280×720 30p)
Hiermee neemt films van HD-kwaliteit (high definition) op
in formaten die geschikt zijn voor weergave op een
computer
Index
(1920×1080 30p)
Zoeken op
instellingen
Filmformaat
z Progressieve weergave
De camera ondersteunt de progressieve functie* die wordt gebruikt voor computers en is
daardoor geschikt voor het weergeven van beelden op computers.
* De progressieve functie is een type filmopnamemethode die alle pixels tegelijk afbeeldt.
38NL
Inhoudsopgave
Weergeven
1 Tik op
(Weergave) om over te
schakelen naar de weergavefunctie.
Het indexscherm verschijnt.
Zoeken op
bediening
2 Selecteer een beeld en tik.
Film
Eén film wordt weergegeven als u een beeld
selecteert.
Zoeken op
instellingen
Stilstaand beeld
Index
z De vorige/volgende beelden weergeven
Sleep uw vinger in de richting van de pijltjes.
Door te vegen kunt u meerdere beelden tegelijk laten voorbijkomen.
Vorige
Volgende
z De film snel doorspoelen/snel terugspoelen
Tik op
/
/
.
Snel achteruit/Afspelen/Snel vooruit
Weergavebalk
39NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
z Teruggaan naar de opnamefunctie
Voer een van de volgende handelingen uit:
– Tik op
(Sluiter)- of filmknop.
(Sluiter)-knop
Zoeken op
instellingen
Filmknop
Zoeken op
bediening
– Druk op de
op het indexscherm.
z Teruggaan naar het indexscherm
Tik op
.
Index
40NL
Hiermee vergroot u de weergegeven stilstaande beelden.
1 Tik op
(Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie.
2 Selecteer het stilstaande beeld en tik.
Inhoudsopgave
Weergavezoom
3 Dubbeltik op het deel dat u wilt vergroten.
Zoeken op
bediening
Index
Telkens u op het LCD-scherm dubbeltikt, wordt het beeld vergroot tot 8 keer de
oorspronkelijke grootte.
Versleep het beeld om het deel te wijzigen dat u wilt vergroten.
Tik op
om de weergavezoom te annuleren.
Zoeken op
instellingen
4 Regel de vergroting en het deel dat
vergroot dient te worden.
Opmerking
• U kunt de weergavezoom niet gebruiken wanneer de HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aangesloten is.
41NL
Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen.
1 Tik op
(Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie.
2 Tik op
(Wissen) op het indexscherm.
Inhoudsopgave
Wissen
Zoeken op
bediening
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer
moeten gewist worden.
Selecteer een beeld met een -markering opnieuw om de
-markering ongedaan te maken.
Zoeken op
instellingen
3 Tik op de beelden die u wilt wissen.
Index
4 Tik op [OK] t [OK].
z Beelden wissen tijdens het weergeven
Tik op
(Wissen) t [OK] in de enkelbeeldfunctie.
42NL
U kunt op voorhand beelden kiezen, alsook de website om te delen waarnaar u deze wilt
uploaden.
1 Tik op
(Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie.
2 Tik op
(Delen) op het indexscherm.
Inhoudsopgave
Delen
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
3 Tik op de beelden die u wilt uploaden.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer
moeten worden geüpload.
Index
4 Tik op [Volg.].
5 Selecteer de website om te delen en tik erop om te uploaden vanuit de
deellijst, en tik op [OK].
Zie pagina 50 voor meer informatie over het uploaden van beelden.
Opmerkingen
• U kunt geen deellijst aanmaken met de camera. Gebruik de Bloggie-software om deze aan te maken.
• De camera kan maximaal 14 deellijsten weergeven.
43NL
Wordt vervolgd r
Tik op
(Delen) t De website om te delen waarnaar u de foto's wilt uploaden t [OK]
in de enkelbeeldfunctie.
Inhoudsopgave
z Beelden delen tijdens het weergeven
z Delen annuleren
Zoeken op
bediening
Tik op
(Delen) t Verwijder de -aanduiding op de website om te delen t [OK]
terwijl het beeld weergegeven wordt waarvoor u het delen wilt annuleren.
Zoeken op
instellingen
Index
44NL
U kunt het volume voor het weergeven van films regelen.
1 Tik op
(Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie.
2 Selecteer een film en tik.
3 Tik op
Inhoudsopgave
Volumeregeling
(volumeregeling).
Zoeken op
bediening
Tik op het LCD-scherm als er geen schermweergave is.
Zoeken op
instellingen
4 Houd
ingedrukt om het volume te verhogen
en
om het volume te verlagen.
Stiller
Luider
Index
45NL
Windows
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de Bloggie-software en
voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.
Overige
CPU: Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller, Intel Core 2 Duo
1,20 GHz of sneller
Geheugen: 1 GB of meer
Harde schijf: vrije schijfruimte benodigd voor installatie:
ongeveer 200 MB
Scherm: 1.024 × 768 pixels of meer
*1 64-bit-edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund.
*2 Starter (Edition) wordt niet ondersteund.
Macintosh
Zoeken op
instellingen
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/
Windows 7
Zoeken op
bediening
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
Inhoudsopgave
Aanbevolen computeromgeving
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de Bloggie-software of
voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.
USB-verbinding: Mac OS X (v10.3 tot v10.6)
Bloggie-software: Mac OS X (v10.5 tot v10.6)
Overige
CPU: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz of sneller (PowerPC wordt
niet ondersteund)
Geheugen: 1 GB of meer
Toepassing: QuickTime 7 (de recentste versie is
aanbevolen)
Index
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
Opmerkingen
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving waarin een upgrade van een
van de bovenstaande besturingssystemen is uitgevoerd of in een computeromgeving met meerdere
besturingssystemen (multi-boot).
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op één computer aansluit, is het mogelijk dat sommige
apparaten, waaronder de camera, niet werken afhankelijk van de types USB-apparaten die u gebruikt.
• Als u de camera aansluit via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met
USB 2.0), kunt u gebruikmaken van geavanceerde gegevensoverdracht (snelle overdracht) aangezien
deze camera ook compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0).
• Na herstel van de computer vanuit de stand-by- of slaapstand is het mogelijk dat de communicatie tussen
de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld.
46NL
Om filmbestanden (MPEG-4 AVC/H.264) die opgenomen werden met de camera weer te geven
en te bewerken op uw computer, dient u de software te installeren die compatibel is met
MPEG-4 AVC/H.264 of de Bloggie-software.
Opmerking
• De werking wordt niet gegarandeerd, zelfs als de computers aan de bovenstaande systeemvereisten
voldoen. Zo kunnen andere toepassingen die geopend zijn of op de achtergrond draaien bijvoorbeeld de
prestaties van het product beperken.
Zoeken op
bediening
• Zelfs in een pc-omgeving waar de werking gegarandeerd wordt, worden beelden mogelijk niet vlot
weergegeven door verloren frames, enzovoort. Merk op dat het geïmporteerde beeld zelf niet aangetast
is.
• Als u een notebook-pc gebruikt, zorg dan dat netspanningsadapter ervan op het stroomnet aangesloten is.
Soms zijn normale handelingen niet mogelijk door een stroombesparingsfunctie van de pc.
Inhoudsopgave
Opmerking over het weergeven van
filmbestanden (MPEG-4 AVC/H.264)
Zoeken op
instellingen
Index
47NL
Activeren
Zoeken op
bediening
1 Dubbelklik op het pictogram van de
snelkoppeling voor Bloggie-software (vooraf
geladen in het interne geheugen) op het
bureaublad.
Inhoudsopgave
De Bloggie-software gebruiken
Schermitems
Zoeken op
instellingen
Index
A Website voor het delen van beelden: versleep de miniatuur.
B Hier worden de beelden op de "Bloggie" weergegeven.
C Hier worden de beelden weergegeven die overgezet zijn naar de computer.
D Miniaturen: dubbelklikken om weer te geven.
(film),
(geïmporteerd)
• Houd de toets Ctrl (voor Windows)/command-toets (voor Macintosh) ingedrukt om meerdere
beelden te selecteren.
E Hiermee kunt u een album aanmaken/beelden verwijderen/beelden delen
F Hiermee kunt u beelden overzetten van de "Bloggie" naar uw computer.
G Hiermee kunt u de schermweergave wijzigen.
• De werkelijke schermitems of -lay-out kan verschillend zijn, afhankelijk van de softwareversie.
48NL
Zie pagina 46 om de camera aan te sluiten op uw computer.
Als u de Bloggie-software gebruikt
Zie pagina 48.
Macintosh
Als u de Bloggie-software gebruikt
Zie pagina 48.
Index
Als u de Bloggie-software niet gebruikt
1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe [BLOGGIE]pictogram t [DCIM] of [MP_ROOT] t de map met de beelden die u wilt
importeren.
2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf.
De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.
3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf t het gewenste beeldbestand in de
map met de gekopieerde bestanden.
Het beeld wordt weergegeven.
Zoeken op
instellingen
Als u de Bloggie-software niet gebruikt
Als de wizard Automatisch afspelen verschijnt na het tot stand brengen van een USB-verbinding
tussen de camera en een computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] t [OK]
t [DCIM] of [MP_ROOT] t kopieer de gewenste beelden naar de computer.
Zoeken op
bediening
Windows
Inhoudsopgave
Beelden importeren naar een
computer
49NL
1 Kies op voorhand beelden en de website om te delen waarnaar u deze
wilt uploaden met de camera (pagina 43).
De Bloggie-software start automatisch en het bevestigingsscherm voor het uploaden van
beelden verschijnt.
Opmerkingen
Opmerkingen over de Bloggie-software (vooraf
geladen in het interne geheugen)
Zoeken op
instellingen
• Stel [LUN-instellingen] in op [Multi].
• Als u beelden uploadt via internet, kan de cache in de gebruikte computer blijven afhankelijk van de
serviceprovider. Dit geldt ook als de camera hiervoor wordt gebruikt.
Zoeken op
bediening
2 Verbind de camera met een computer waarop de Bloggie-software
(vooraf geladen in het interne geheugen) al geïnstalleerd is.
Inhoudsopgave
Beelden uploaden naar een
mediaservice
Om Bloggie-software te gebruiken om van de voordelen van de uploadservice voor beelden en
andere diensten gebruik te maken (de "services") geleverd door deze en andere websites, moet u
met het volgende akkoord gaan.
Index
• Sommige websites eisen registratieprocedures en/of tarieven voor het gebruik van hun services. Om
gebruik te maken van deze services, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de betreffende
websites.
• Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor geschillen tussen gebruikers en derden of voor het ongemak voor de
gebruikers ten gevolge van het gebruik van de services met inbegrip van het beëindigen of wijzigen van
deze services.
• Om een website te bekijken, wordt u ernaar doorgestuurd door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u
geen toegang krijgt tot de website wegens serveronderhoud of andere redenen.
• Als het gebruik van de Sony-server wordt stopgezet, zal dit op voorhand worden aangekondigd op de
Sony-website, enzovoort.
• De URL's waarnaar u wordt doorgezonden door de Sony-server en andere informatie wordt mogelijk
geregistreerd ter verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. Er worden hierbij echter
geen persoonlijke gegevens geregistreerd.
50NL
Hiermee kunt u de opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De aanduiding
wordt weergegeven bij de weergave van geregistreerde beelden.
1 Tik op
(Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie.
In de enkelbeeldfunctie is het beveiligen voltooid in stap 2.
Zoeken op
instellingen
3 Tik op de beelden die u wilt beveiligen.
Selecteer een beeld met een
-markering om de
Zoeken op
bediening
2 Tik op
(Instellingen) t [Beveiligen] op het
indexscherm.
Inhoudsopgave
Beveiligen
-markering ongedaan te maken.
4 Tik op [OK].
Tik op
(Instellingen) t [Beveiligen] terwijl het beeld wordt weergegeven op dezelfde
manier waarop u het beeld beveiligt. De aanduiding verdwijnt en de beveiliging wordt
geannuleerd.
Index
z De beveiliging annuleren
51NL
Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt weergegeven wanneer u de camera bedient.
1 Tik op
(Instellingen) t [Pieptoon] t
gewenste functie.
Inhoudsopgave
Pieptoon
Zoeken op
bediening
Hiermee wordt de pieptoon ingeschakeld die wordt weergegeven
als u de
(Sluiter)- of filmknop indrukt.
Uit
Hiermee wordt de pieptoon uitgeschakeld.
Zoeken op
instellingen
Aan
Index
52NL
Hiermee kunt u de taal selecteren voor de menu-items, waarschuwingen en berichten.
1 Tik op
(Instellingen) t [Language Setting] t
gewenste taal.
Inhoudsopgave
Language Setting
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Index
53NL
Hiermee kunt u een demonstratie van de camera geven.
1 Tik op
(Instellingen) t [Demonstratiefunctie]
t gewenste functie.
Inhoudsopgave
Demonstratiefunctie
Zoeken op
bediening
Een demonstratie geven.
Uit
Er wordt geen demonstratie gegeven.
Zoeken op
instellingen
Aan
Opmerking
Index
• De demonstratie stopt als u een van onderstaande handelingen uitvoert.
– Het LCD-scherm aanraken.
– Op de
(Sluiter)- of filmknop drukken.
– De stroom uitschakelen.
54NL
Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de standaardinstellingen.
Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden bewaard.
1 Tik op
(Instellingen) t [Initialiseren] t [OK].
Inhoudsopgave
Initialiseren
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Opmerking
• Initialiseer de camera pas nadat deze opgeladen is om te voorkomen dat camera zou worden
uitgeschakeld tijdens de procedure.
z Als de camera niet goed werkt
Index
Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd
af te sluiten (pagina 13). Schakel de camera vervolgens weer in.
55NL
Hiermee selecteert u het type signaal dat u wenst uit te voeren naar een televisie via de HDMI
OUT-aansluiting. Als beelden niet duidelijk worden weergegeven op de televisie, kan de
weergave verbeteren als u de instelling verandert.
Uitvoer aan 60Hz.
50Hz
Uitvoer aan 50Hz.
Zoeken op
instellingen
60Hz
Zoeken op
bediening
1 Tik op
(Instellingen) t [HDMI-uitvoer] t
gewenste functie.
Inhoudsopgave
HDMI-uitvoer
Index
56NL
Hiermee kunt u de weergavemethode instellen voor het opnamemedium dat wordt weergegeven
op een computerscherm of een ander scherm wanneer de camera verbonden is met een computer
of met een AV-component via een USB-aansluiting.
Enkel
Selecteer deze instelling in het geval dat de beelden niet worden
weergegeven wanneer de camera verbonden is met een ander
apparaat dan een computer.
Index
Selecteer deze instelling als u de camera verbindt met een
computer.
Zoeken op
instellingen
Multi
Zoeken op
bediening
1 Tik op
(Instellingen) t [LUN-instellingen] t
gewenste functie.
Inhoudsopgave
LUN-instellingen
57NL
Hiermee kunt u het interne geheugen formatteren.
1 Tik op
[OK].
(Instellingen) t [Formatteren] t
Inhoudsopgave
Formatteren
Zoeken op
bediening
Zoeken op
instellingen
Opmerking
• Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens, zelfs beveiligde beelden, definitief worden
gewist.
Index
58NL
Hiermee stelt u de datum en tijd opnieuw in.
1 Tik op
(Instellingen) t [Datum/tijd instellen].
Inhoudsopgave
Datum/tijd instellen
Zoeken op
bediening
Datum/tijd-notatie
Hiermee kunt u het weergaveformaat voor de datum en de tijd
selecteren.
Zomertijd
Hiermee zet u de klok een uur vooruit.
Datum en tijd
Hiermee kunt u de datum en tijd instellen (pagina 26).
Zoeken op
instellingen
2 Tik op de items die u wilt instellen.
Index
59NL
Verbind de camera via een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) met een televisie die een HDMIaansluiting heeft.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de televisie.
Inhoudsopgave
Beelden bekijken op een televisie
1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
Zoeken op
bediening
2 Open het klepje voor aansluiting en sluit de camera aan op de televisie
met de HDMI-kabel (los verkrijgbaar).
HDMI-aansluiting
1 Naar HDMIaansluiting
2 Naar HDMI OUT-aansluiting
Zoeken op
instellingen
HDMI-kabel
3 Schakel de camera in.
4 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
5 Tik op de beelden om deze weer te geven.
Index
De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven.
Opmerkingen
• Sluit de uitvoeraansluiting van de camera niet aan op de uitvoeraansluiting van andere apparaten.
Hierdoor kan een storing optreden.
• Sommige apparaten werken mogelijk niet goed. Beeld en geluid worden mogelijk niet uitgevoerd.
• Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
60NL
Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie met een HDMIingang en een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) nodig. Het kleursysteem van de televisie moet
overeenkomen met dat van de camera. Raadpleeg de onderstaande lijsten voor het
televisiekleursysteem van het land of de regio waar de camera wordt gebruikt en stel [HDMIuitvoer] in (pagina 56).
PAL-M-systeem
Brazilië
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Index
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Oekraïne, enzovoort.
Zoeken op
instellingen
PAL-systeem
Australië, Oostenrijk, België, China, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland, Hongkong, Hongarije, Indonesië, Italië, Koeweit, Maleisië, NieuwZeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje,
Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, enzovoort.
Zoeken op
bediening
NTSC-systeem
Bahama's, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enzovoort.
Inhoudsopgave
Televisiekleursystemen
61NL
Als u problemen ondervindt met de camera, kunt u de volgende oplossingen proberen.
1 Controleer de items op pagina's 62 tot 67.
3 Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden
ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Schakel de
camera vervolgens weer in (pagina 13).
Wanneer u de camera opstuurt voor reparatie, stemt u er automatisch mee in dat de inhoud en
muziekbestanden in het interne geheugen worden gecontroleerd.
Accu en stroombron
Index
Ga naar onze website voor klantenondersteuning voor meer informatie over dit
product en antwoorden op veelgestelde vragen.
http://www.sony.net/
Zoeken op
instellingen
4 Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke
technische dienst van Sony.
Zoeken op
bediening
2 Schakel de camera uit en weer in.
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
De camera kan niet worden ingeschakeld.
• De accu is ontladen. Laad de camera op.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat de camera ter
bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het
LCD-scherm voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
• Als de camera is ingeschakeld en u deze gedurende een bepaalde tijd niet bedient, wordt de camera
automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel de camera weer in.
De levensduur van de accu is kort.
• Laad de accu op totdat het laadlampje dooft.
• U gebruikt de camera op een zeer warme of koude plaats of de accu is onvoldoende opgeladen. Dit
wijst niet op een storing.
• Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt hebt, zal de doeltreffendheid van de accu
verbeteren door deze herhaaldelijk op te laden en te ontladen.
• Wanneer de bruikbare levensduur van de accu de helft bedraagt van de gewoonlijke levensduur, zelfs
nadat u de accu volledig opgeladen hebt, kan het nodig zijn de batterij te vervangen. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
62NL
Zoeken op
bediening
• Schakel de camera uit en breng de USB-aansluiting tot stand.
• Koppel de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting los en sluit deze opnieuw aan.
• Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (bijgeleverd).
• Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C.
• Schakel de computer in en sluit de camera aan.
• Activeer de computer vanuit de slaap- of sluimerstand.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op een computer met de bijgeleverde kabel voor ondersteuning van
de USB-aansluiting.
• Sluit de camera aan op een computer met een besturingssysteem dat door de camera ondersteund wordt.
• Als het probleem aanhoudt nadat u bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, houdt u de ON/OFF
(Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Sluit deze
daarna opnieuw op de computer aan met behulp van de bijgeleverde kabel voor ondersteuning van de
USB-aansluiting.
Inhoudsopgave
De camera kan niet worden opgeladen.
De aanduiding voor resterende acculading is onjuist.
Zoeken op
instellingen
• Dit kan gebeuren wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
• Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de aanduiding voor resterende acculading en de
werkelijke resterende acculading. Ontlaad de accu één keer volledig en laad de accu weer op om de
juiste aanduiding weer te geven.
• De accu heeft het einde van de levensduur bereikt (pagina 69). Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Stilstaande beelden/films opnemen
Beelden kunnen niet worden opgenomen.
Index
• Controleer de resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen. Verwijder overbodige beelden
als dit vol is (pagina 42).
De datum en tijd worden niet weergegeven op het LCD-scherm.
• Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet weergegeven. Deze worden alleen weergegeven
tijdens het afspelen.
Er kunnen geen datums aan de beelden worden toegevoegd.
• De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden.
Er verschijnen puntjes op het scherm.
• Dit wijst niet op een storing. Deze puntjes worden niet opgenomen.
Beelden bekijken
Beelden kunnen niet worden weergegeven.
• De naam van de map of het bestand is gewijzigd op de computer.
• Het weergeven op de camera kan niet worden gegarandeerd als de bestanden beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of door een andere camera opgenomen werden.
• De camera is ingesteld op de USB-functie. Annuleer de USB-verbinding (pagina 22).
Het beeld wordt grof weergegeven direct nadat de weergave is gestart.
• Dit kan het gevolg zijn van de beeldverwerking. Dit wijst niet op een storing.
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
• Stel [HDMI-uitvoer] in op [60Hz] in de NTSC-regio en op [50Hz] in de PAL-regio (pagina 56).
• Controleer de aansluiting (pagina 60).
63NL
• Het LCD-scherm van de camera kan opgenomen beelden over het hele scherm weergeven (full pixelweergave). Dit kan er echter voor zorgen dat de beelden lichtjes bijgesneden worden aan de boven-,
onder-, rechter- en linkerrand bij het weergeven op een televisie die niet compatibel is met full pixelweergave.
Inhoudsopgave
De boven- en onderranden van beelden zijn lichtjes bijgesneden op een
aangesloten televisie.
Zwarte banden verschijnen links en rechts op het scherm.
Wissen
Zoeken op
bediening
• Zwarte banden verschijnen links en rechts op het scherm als u films die opgenomen werden met de
camera in verticale richting bekijkt op een televisie of een computer. Dit wijst niet op een storing.
Een beeld kan niet worden verwijderd.
• Annuleer de beveiliging (pagina 51).
De computer herkent de camera niet.
Index
• Als de acculading laag is, dient u de camera op te laden.
• Schakel de camera in en sluit deze op een computer aan.
• Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (bijgeleverd).
• Koppel de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting los van de computer en de camera en
sluit de kabel opnieuw stevig aan.
• Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen
van uw computer.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.
• Stel [LUN-instellingen] in op [Multi] (pagina 57).
Zoeken op
instellingen
Computers
Er kunnen geen beelden worden geïmporteerd.
• Breng een USB-verbinding tussen de camera en de computer tot stand (pagina 46).
• Wanneer u het interne geheugen formatteert met een computer, kunt u de beelden mogelijk niet naar
een computer importeren. Formatteer het interne geheugen met de camera en neem op (pagina 58).
Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt de Bloggie-software niet
automatisch gestart.
• Installeer de bijgeleverde Bloggie-software op een computer en breng de USB-verbinding tot stand
nadat zowel de camera en de computer ingeschakeld zijn.
Beelden kunnen niet worden weergegeven op uw computer.
• Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.
Wanneer u een film op een computer weergeeft, worden beeld en geluid
onderbroken door storing.
• U geeft de film rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen. Importeer de film naar uw computer
met de Bloggie-software en speel de film af (pagina 49).
64NL
De camera werkt niet goed.
• Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te
sluiten. Schakel de camera vervolgens weer in.
Inhoudsopgave
Overige
De lens raakt beslagen.
De camera wordt warm wanneer u deze lange tijd gebruikt.
• Dit wijst niet op een storing.
Zoeken op
bediening
• Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te
laten verdampen.
Het scherm voor het instellen van de klok wordt weergegeven als u de camera
inschakelt.
De datum of tijd is niet correct.
• Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 59).
Zoeken op
instellingen
• Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 26).
Index
65NL
Als een van de volgende berichten wordt weergegeven, volgt u de aanwijzingen.
• De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,
kan de aanduiding knipperen, zelfs als er nog voldoende acculading is voor 5 tot 10 minuten gebruik.
• Schakel de camera uit en weer in.
Zoeken op
bediening
Systeemfout
Inhoudsopgave
Foutcodes en berichten
• Als u gedurende lange tijd films opneemt, stijgt de temperatuur van de camera. Stop in dat geval met
films op te nemen.
• De temperatuur van de camera is gestegen. Het is mogelijk dat de camera automatisch uitgeschakeld
wordt of dat u geen films kunt opnemen. Bewaar de camera op een koele plaats tot de temperatuur
zakt.
Zoeken op
instellingen
De camera is oververhit
Laat de camera eerst afkoelen
Fout van intern geheugen
• Schakel de camera uit en weer in.
Index
Fout bij formatteren intern geheugen
• Formatteer het medium opnieuw (pagina 58).
Geen beelden beschikbaar
• Er zijn geen beelden die kunnen worden weergegeven opgenomen in het interne geheugen.
Mapfout
• In het interne geheugen bestaat al een map met dezelfde drie eerste cijfers (bijvoorbeeld: 123MSDCF
en 123ABCDE). Formatteer de camera (pagina 58).
Kan geen mappen meer maken
• In het interne geheugen bestaat een map waarvan de naam begint met "999". Formatteer de camera
(pagina 58).
Bestandsfout
• Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van het beeld.
Het weergeven op de camera kan niet worden gegarandeerd als de bestanden beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of door een andere camera opgenomen werden.
Bestandsbeveiliging
• Annuleer de beveiliging (pagina 51).
66NL
• U geeft een beeld weer met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.
Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd
• U kunt maximaal 100 bestanden selecteren met behulp van [Wissen], [Delen] en [Beveiligen].
Inhoudsopgave
Te groot beeldformaat
Bediening kan niet worden uitge-voerd voor niet-onderst. bestanden
Ongeldige bediening
• Deze boodschap verschijnt als u een ongeldige bewerking uitvoert.
Zoeken op
bediening
• De weergavezoom kan niet gebruikt worden bij films.
Zoeken op
instellingen
Index
67NL
Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur verschilt afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
(Eenheden: beelden)
Formaat
Capaciteit
(MHS-TS10)
(MHS-TS20/TS20K)
4:3 (12M)
622
16:9 (8M)
16:9 (2M)
799
1665
3528
7343
1296
• Als het aantal resterende opneembare beelden groter is dan 9.999, dan wordt de aanduiding ">9999"
weergegeven.
• Als u beelden die met andere camera's zijn opgenomen, weergeeft op deze camera, kan de weergave
verschillen van het werkelijke beeldformaat.
• Bij het meten van de capaciteit van een medium is 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een gedeelte
wordt gebruikt voor gegevensbeheer.
Onderstaande tabel toont de geschatte maximale opnameduur. Dit is de totale duur voor alle
filmbestanden. Continu opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk.
Index
Films
Zoeken op
instellingen
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
Stilstaande beelden
Inhoudsopgave
Aantal stilstaande beelden en
opnameduur voor films
(Eenheden: uur : minuten : seconden)
Formaat
Capaciteit
(MHS-TS10)
(MHS-TS20/TS20K)
1920×1080 30p
1280×720 60p
0:40:00 (0:22:00)
1:20:00 (0:47:00)
1:20:00 (0:36:00)
2:40:00 (1:25:00)
1280×720 30p
2:00:00 (0:54:00)
4:00:00 (2:00:00)
Opmerkingen
• Uw camera gebruikt de VBR (Variable Bit Rate)-indeling om de beeldkwaliteit automatisch aan te
passen aan de scène die u opneemt. Deze technologie veroorzaakt schommelingen in de opnameduur van
het interne geheugen.
Films met snel bewegende en complexe beelden worden opgenomen aan een hogere bitsnelheid en dat
beperkt de totale opnameduur.
• De maximale grootte van één filmbestand is ongeveer 2 GB. Het opnemen stopt voor 29 minuten als de
bestandsgrootte bijna 2 GB is tijdens het opnemen van een film.
• De tijd tussen ( ) is de minimale opnameduur.
• Als continu opnemen eindigt, stopt het opnemen automatisch.
68NL
De accu opladen
• We raden u aan de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C. De accu wordt
mogelijk niet efficiënt opgeladen bij temperaturen die buiten dit bereik liggen.
• Wanneer de bruikbare levensduur van de accu de helft bedraagt van de gewoonlijke levensduur, zelfs
nadat u de accu volledig opgeladen hebt, dient de batterij te worden vervangen. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
• De prestaties van de accu gaan achteruit als deze in een koude omgeving wordt gebruikt. Op koude
plaatsen is de gebruiksduur van de accu dus korter.
• De acculading wordt sneller verbruikt wanneer u de zoomfunctie vaak gebruikt.
• Stel de camera niet bloot aan water. De camera is niet waterbestendig.
• Laat de camera niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een auto of in direct zonlicht.
• Laad de camera elke 6 tot 12 maanden volledig op om de werking van de accu te behouden, zelfs als u de
camera lange tijd niet gebruikt. Bewaar de camera ook op een koele, droge plaats.
Levensduur van de accu
Index
• De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt af naarmate de tijd verstrijkt en
door veelvuldig gebruik. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de verminderde
gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt.
• De levensduur van de accu verschilt afhankelijk van de opslag- en gebruiksomstandigheden waaronder
de accu wordt gebruikt.
Zoeken op
instellingen
De camera bewaren
Zoeken op
bediening
De accu efficiënt gebruiken
Inhoudsopgave
Ingebouwde accu
69NL
Gebruik/bewaar de camera niet op de volgende plaatsen
Bij het dragen van de camera
Zoeken op
bediening
• Op zeer warme, koude of vochtige plaatsen
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de behuizing van de camera door de hitte
vervormen, waardoor een storing kan optreden.
• In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron
De behuizing van de camera kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
• Op plaatsen die worden blootgesteld aan trillingen
• In de buurt van sterke magnetische velden
• Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in de camera terechtkomt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden
en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen
Ga niet neerzitten op een stoel of op een andere plaats met de camera in de achterzak van uw broek of rok.
Dit kan een defect veroorzaken of de camera beschadigen.
Het LCD-scherm reinigen
Veeg het schermoppervlak schoon met een LCD-reinigingsset (los verkrijgbaar) om vingerafdrukken, stof,
enzovoort te verwijderen.
Zoeken op
instellingen
Reiniging
De lens reinigen
Veeg de lens schoon met een zachte doek om vingerafdrukken, stof, enzovoort te verwijderen.
Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het
oppervlak vervolgens droog met een droge doek. Vermijd het volgende aangezien dit de afwerking of
behuizing kan beschadigen.
– Chemische producten zoals thinner, benzine, alcohol, reinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandolie
of insecticiden, enzovoort.
– Raak de camera niet aan als een van de bovenstaande middelen op uw handen zit.
– Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.
Index
De buitenkant van de camera reinigen
De bedieningstemperatuur
De camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. U kunt beter geen foto's nemen
op zeer warme of koude locaties buiten dit bereik.
Condensvorming
Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht
condenseren in of op de buitenkant van de camera. Deze condensvorming kan een storing in de camera
veroorzaken.
Als er condensvorming optreedt
Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen.
Opmerking over verwijdering/overdracht
• Als u software gebruikt die vooraf in het interne geheugen geladen is, dan kan persoonlijke informatie
zoals identificatiegegevens en adressen opgeslagen worden in het interne geheugen van de camera.
Voordat u de camera aan een andere eigenaar overdraagt of voordat u zich van de camera ontdoet, dient u
alle persoonlijke informatie te wissen.
• Zelfs als u gegevens uit het interne geheugen verwijdert of de camera formatteert, is het mogelijk dat niet
alle gegevens volledig uit het interne geheugen verwijderd zijn.
• Om te verhinderen dat gegevens in het interne geheugen van de camera hersteld worden, neemt u
onnodige gegevens op in het interne geheugen van de camera.
70NL
Camera
[Systeem]
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Zoeken op
instellingen
Stroomvoorziening:
ingebouwde oplaadbare accu
USB-laden (wordt geleverd door de computer
via een verbinding met de bijgeleverde kabel
voor ondersteuning van de USB-aansluiting)
Oplaadduur: ongeveer 200 minuten (Volledige
lading) (bij het laden vanaf de USB-aansluiting
van de computer)
Stroomverbruik (tijdens opnemen): 1,7 W (als het
beeldformaat voor films [1280×720 30p] is)
Bedieningstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: –20°C tot +60°C
Afmetingen: ongeveer 52,0 mm × 107,0 mm ×
15,2 mm (B/H/D, exclusief uitstekende delen)
Gewicht: ongeveer 125 g
Microfoon: Mono
Luidspreker: Mono
Zoeken op
bediening
Index
Beeldsysteem: 7,22 mm (1/2,5 type) CMOSsensor
Totaal aantal pixels van de camera:
ongeveer 13 011 000 pixels
Effectief aantal pixels van de camera:
ongeveer 8 294 000 pixels (stilstaand beeld,
16:9), ongeveer 12 780 000 pixels (stilstaand
beeld, 4:3), ongeveer 2 073 000 pixels
([1920×1080 30p]-film)
Lens: F2,8
f = 5,3 mm
Wanneer omgezet naar een 35 mm-camera
Voor films: 37 mm (16:9)
Voor stilstaande beelden: 32 mm (4:3)
Belichtingsregeling: automatische belichting
Bestandsindeling:
Stilstaande beelden: compatibel met JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Films: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Opnamemedium: intern geheugen (MHS-TS10:
ongeveer 4 GB, MHS-TS20/TS20K: ongeveer
8 GB)
• Bij het meten van de capaciteit van een medium
is 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een
gedeelte wordt gebruikt voor systeembeheer en/
of toepassingsbestanden. De capaciteit die de
consument kan gebruiken staat hieronder.
MHS-TS10: ongeveer 3,7 GB
MHS-TS20/TS20K: ongeveer 7,7 GB
[Stroomvoorziening, algemeen]
Inhoudsopgave
Specificaties
[Ingangen en uitgangen]
HDMI-aansluiting: HDMI-miniaansluiting
USB-aansluiting: type A (ingebouwd)
USB-communicatie: Hi-Speed USB (compatibel
met USB 2.0)
[LCD-scherm]
LCD-scherm: 7,6 cm type 3,0 (16:9) TFTaansturing
Totaal aantal beeldpunten: 288 000 (720 × 400)
punten
71NL
• "Bloggie" is een handelsmerk van Sony Corporation.
• 360 video is een handelsmerk van Sony Corporation.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Zoeken op
bediening
• Microsoft, Windows, Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, het Mac OS-logo, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac en eMac zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
• Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in de meeste gevallen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze
handleiding worden de aanduidingen ™ en ® niet in alle gevallen gebruikt.
Inhoudsopgave
Handelsmerken
Opmerkingen bij de licentie
Zoeken op
instellingen
DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIELE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO TE
CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) AVC VIDEO
TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT WERD GECODEERD IN EEN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIELE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET LEVEREN VAN AVC VIDEO. ER
WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET TOEGEKEND VOOR ENIG ANDER
GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, L.L.C.
ZIE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Index
72NL
Cijfers
L
360 videobeelden ..............................................................34
Language Setting ..............................................................53
LUN-instellingen ..............................................................57
A
M
Aansluiten
Macintosh-computer .......................................................46
Computer ......................................................................49
Aantal stilstaande beelden ............................................68
O
Accu .......................................................................................69
Onderdelen en bedieningselementen .......................13
Zoeken op
bediening
Aanraakscherm ..................................................................18
Inhoudsopgave
Index
Opladen .................................................................................21
Opnameduur voor films .................................................68
Besturingssysteem ............................................................46
Opnemen
Beveiligen ............................................................................51
Films ...............................................................................30
Bloggie-software.........................................................24, 48
Stilstaande beelden ...................................................28
C
P
Computer
Pieptoon ................................................................................52
Aanbevolen omgeving ............................................46
Pixel ........................................................................................37
Beelden importeren ..................................................49
Problemen oplossen .........................................................62
D
Datum/tijd instellen .........................................................59
S
Software ..........................................................................24, 48
Delen ......................................................................................43
U
Demonstratiefunctie ........................................................54
USB ..................................................................................21, 24
F
V
Filmformaat.........................................................................38
Volumeregeling .................................................................45
Formatteren .........................................................................58
Fotoformaat .........................................................................36
Index
Beelden uploaden ......................................................50
Zoeken op
instellingen
B
W
Waarschuwingsberichten ..............................................66
H
Weergavezoom ..................................................................41
HDMI OUT-aansluiting ................................................60
Weergeven
Films ...............................................................................39
HDMI-uitvoer ....................................................................56
Stilstaande beelden ...................................................39
I
Windows-computer .........................................................46
Initialiseren ..........................................................................55
Wissen ...................................................................................42
Installeren.............................................................................24
Instellingen ..........................................................................11
Z
Zelfontsp.
............................................................................33
K
Zomertijd ........................................................................26, 59
Klokinstellingen ................................................................26
Zoom ......................................................................................32
73NL
Download PDF

advertising