Sony | DCR-PC55E | Sony DCR-PC55E Gebruiksaanwijzing

2-548-726-81 (1)
Digital Video Camera Recorder
Bedieningshandleiding
DCR-PC53E/PC55E
Aan de slag
7
Opnemen/
18
afspelen
Het menu gebruiken
34
Kopiëren/bewerken
56
Een computer gebruiken
68
Problemen oplossen
81
Aanvullende informatie 102
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Lees dit eerst
Voordat u het apparaat gebruikt, moet
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht. Dit kan brand of
elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Open de behuizing niet. Dit kan
elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Laat het apparaat alleen nakijken
door bevoegde servicetechnici.
VOOR DE KLANTEN IN NEDERLAND
Opmerkingen bij het gebruik
Bij de camcorder worden twee
bedieningshandleidingen geleverd.
– "Bedieningshandleiding" (deze
handleiding)
– "First Step Guide (Eerste kennismaking)"
voor het gebruik van de bijgeleverde
software (op de bijgeleverde CD-ROM)
Informatie over de typen
opnamemedia die u in de camcorder
kunt gebruiken
• Een mini-DV-band met de aanduiding
(mini-DV-banden met Cassette
Memory zijn niet geschikt) (p. 103).
• "Memory Stick Duo" met de aanduiding
,
(p. 104).
Informatie over het gebruik van de
camcorder
• Houd de camcorder niet vast bij de
volgende onderdelen.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).
VOOR KLANTEN IN EUROPA
WAARSCHUWING
LCD-scherm
Klepje voor de
accu
De elektromagnetische velden kunnen bij
de opgegeven frequenties het beeld en het
geluid van de camcorder beïnvloeden.
Dit product is getest en voldoet aan de
beperkingen die zijn uiteengezet in de
EMC-richtlijn voor het gebruik van een
aansluitsnoer van minder dan 3 meter.
Kennisgeving
2
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of
elektromagnetische storing, moet u de toepassing
opnieuw starten of de verbindingskabel (USB,
enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.
Schoendeksel
• Als u de camcorder met een USB- of
i.LINK-kabel wilt aansluiten op een ander
apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de
stekker in de juiste richting plaatst. Als
u de stekker met kracht in de verkeerde
richting plaatst, kan de aansluiting
worden beschadigd of kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken.
Informatie over de menu-items, het
LCD-scherm en de lens
• Een menu-item dat grijs wordt
weergegeven, is niet beschikbaar
in de huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, zodat minstens
99,99% van de beeldpunten voor gebruik
beschikbaar is. Soms kunnen er zwarte
stipjes en/of heldere stipjes (wit, rood,
blauw of groen) verschijnen op het
LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op
fabricagefouten en hebben geen enkele
invloed op de opnamen.
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig
wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
kunnen er storingen optreden.
• Richt de camcorder nooit direct naar de
zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken. Neem de
zon alleen op als het licht niet fel is, zoals
tijdens de schemering.
Informatie over opnemen
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen.
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs
niet als er niet wordt opgenomen
of weergegeven wegens een storing
van de camcorder, problemen met de
opslagmedia, enzovoort.
• Televisiekleursystemen verschillen,
afhankelijk van de landen/regio’s. Als
u de opnamen van deze camcorder wilt
bekijken op een televisie, moet u een
televisie met het PAL-kleursysteem
hebben.
• Televisieprogramma’s, films,
videobanden en ander beeldmateriaal zijn
wellicht beschermd door auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn met
de auteursrechten.
Informatie over deze handleiding
• De beelden van het LCD-scherm die in
deze handleiding worden gebruikt, zijn
opgenomen met een digitale camera en
kunnen dus verschillen van de beelden die
u ziet.
• De schermdisplays in de plaatselijke
taal worden gebruikt om de
bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 14).
• De afbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het
model DCR-PC55E.
Informatie over de Carl Zeiss-lens
De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland,
en Sony Corporation en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
gebruik van het MTF*-meetsysteem
voor videocamera’s en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend zijn
geworden.
* MTF staat voor Modulation Transfer
Function. De waarde geeft aan hoeveel licht
van een onderwerp in de lens valt.
3
Inhoudsopgave
Aan de slag
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren.............................................7
Stap 2: De accu opladen ...........................................................................8
Stap 3: De stroom inschakelen en de camcorder stevig vasthouden .....12
Stap 4: Het LCD-scherm aanpassen .......................................................13
Stap 5: Het aanraakscherm gebruiken ....................................................14
De taalinstelling wijzigen................................................................................14
De schermaanduidingen controleren (weergavehulp) ..................................14
Stap 6: De datum en tijd instellen ............................................................15
Stap 7: Een band of een "Memory Stick Duo"
in de camcorder plaatsen ..............................................................16
Opnemen/afspelen
Gemakkelijk opnemen/afspelen (Easy Handycam) .................................18
Opnemen.................................................................................................20
Afspelen ..................................................................................................21
Functies voor opnemen/afspelen ............................................................22
Opnemen
De zoomfunctie gebruiken
De belichting voor onderwerpen met tegenlicht aanpassen
Scherpstellen op een onderwerp dat niet in het midden staat
(SPOTFOCUS)
De belichting voor het geselecteerde onderwerp vastleggen
(Flexibele spotmeter)
Opnemen in spiegelstand
Een statief gebruiken
Afspelen
Beelden weergeven met bewegende effecten (SLIDE SHOW PLUS)
De weergavezoomfunctie gebruiken
Opnemen/afspelen
De resterende acculading controleren (informatie over de accu)
Het bevestigingsgeluid voor een bewerking uitschakelen
Speciale effecten gebruiken
De instellingen herstellen
Overige onderdelen en functies
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen ...................................................................26
4
Het beginpunt zoeken .............................................................................29
De laatste scène van de meest recente opname zoeken
(END SEARCH) ..............................................................................................29
Handmatig zoeken (EDIT SEARCH) ..............................................................29
De laatstopgenomen scènes controleren (opnamecontrole) ........................29
Afstandsbediening ...................................................................................30
Snel de gewenste scène zoeken (nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie) ........30
Een scène zoeken op opnamedatum (datumzoekfunctie) ............................31
Het beeld op een televisie afspelen ........................................................32
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken ......................................................34
Menu-items..............................................................................................36
Het menu
CAMERA INST. ..................................................................38
Instellingen waarmee u de camcorder kunt aanpassen aan de
opnameomstandigheden (BELICHTING/WITBALANS/STEADYSHOT,
enzovoort)
Het menu
GEH. INST. ........................................................................43
Instellingen voor de "Memory Stick Duo" (KWALITEIT/BEELDFORM./ALLES
VERW/NIEUWE MAP, enzovoort)
Het menu
BEELD PROG..................................................................45
Speciale effecten voor beelden of aanvullende functies voor opnemen/
afspelen (FADER/B EFFECT/, enzovoort)
Het menu
BEW.&AFSP.....................................................................48
Instellingen voor bewerken of afspelen in verschillende standen (V.SNLH.
WG./EINDE ZOEKEN, enzovoort)
Het menu
STANDRD INST ...............................................................49
Instellingen voor het opnemen op een band of andere algemene instellingen
(OPNM STAND/MEERK GELUID/LCD INSTEL./DISPLAY/USB, enzovoort)
Het menu
TIJD/LANGU. ...................................................................53
(KLOK INSTEL./WERELDTIJD/LANGUAGE)
Persoonlijk menu aanpassen ..................................................................54
Kopiëren/bewerken
Aansluiten op een videorecorder of televisie ...........................................56
Kopiëren naar andere opnameapparaten ...............................................57
Beelden opnemen van een videorecorder of televisie (DCR-PC55E) .....58
Beelden kopiëren van een band naar een "Memory Stick Duo"..............60
Geluid kopiëren naar een band met opnamen ........................................61
Opgenomen beelden verwijderen van de "Memory Stick Duo" ...............63
Wordt vervolgd 
5
Beelden op de "Memory Stick Duo" met bepaalde gegevens markeren
(beeldbeveiliging/afdrukmarkering) ................................................64
Opgenomen beelden afdrukken (PictBridge-compatibele printer) ..........65
Aansluitingen om externe apparaten aan te sluiten ................................67
Een computer gebruiken
Voordat u "Eerste kennismaking" op de computer raadpleegt ................68
De software en "Eerste kennismaking" op een computer installeren ......71
"Eerste kennismaking" bekijken ..............................................................75
Een DVD maken (Directe toegang tot "Click to DVD") ............................76
Een analoge videorecorder aansluiten op de computer via de camcorder
(signaalconversiefunctie) (DCR-PC55E) .......................................79
Problemen oplossen
Problemen oplossen................................................................................81
Waarschuwingen en berichten ................................................................98
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland ............................................102
Aanbevolen banden...............................................................................103
Informatie over de "Memory Stick" ........................................................104
Informatie over de "InfoLITHIUM" accu .................................................106
Informatie over i.LINK ............................................................................107
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ...................................................108
Technische gegevens ............................................................................113
Index .....................................................................................................116
6
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen in
de verpakking van de camcorder aanwezig
zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
"Memory Stick Duo" 16 MB (1) (p. 16,
104)
(DCR-PC55E)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
A/V-kabel (1) (p. 32, 56)
Aan de slag
Memory Stick Duo-adapter (1) (p. 104)
(DCR-PC55E)
Draadloze afstandsbediening (1)
(p. 30)
USB-kabel (1) (p. 68)
Polsband (1)
Netspanningsadapter (1) (p. 8)
Netsnoer (1) (p. 8)
• De polsband bevestigen
Als u het uiteinde van het touwtje dubbelvouwt,
kunt u het touwtje gemakkelijker door het
haakje van de band halen.
Oplaadbare accu NP-FA50 (1) (p. 8, 106)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1)
(p. 71)
Handycam Station (1) (p. 8)
21-polige verloopstekker (1)
Alleen voor de modellen met het teken
de onderkant.
aan
Bedieningshandleiding (deze handleiding)
(1)
7
Stap 2: De accu opladen
U kunt de "InfoLITHIUM" accu (A series)
(p. 106) opladen nadat u de accu in de
camcorder hebt geplaatst.
• Alleen de "InfoLITHIUM" accu (NP-FA50)
kan worden gebruikt.
POWER schakelaar
2 Plaats de accu in de camcorder
tot deze vastklikt. Lijn bij
het plaatsen van de accu de
bovenkant van de aanduiding
 op de zijkant uit met de
bovenkant van de aanduiding 
op de camcorder.
DC INaansluiting
Handycam
Station
Stekker
3 Sluit het klepje voor de accu.
Netsnoer
Netspanningsadapter
Naar het stopcontact
1 Schuif het klepje voor de accu in
de richting van de pijl om het te
openen.
Zorg ervoor dat u het klepje volledig
sluit.
4 Schuif de schakelaar POWER
omhoog naar OFF (CHG). (Dit is
de standaardinstelling.)
8
5 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van het
Handycam Station.
Met het teken
 naar boven
gericht
6 Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact.
7 Installeer de camcorder op het
Handycam Station.
• Sluit de netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting van het Handycam Station.
Aan de slag
DC INaansluiting
Het lampje CHG (opladen) gaat
branden en het opladen begint.
Het CHG (opladen) lampje wordt
uitgeschakeld als de accu volledig is
opgeladen.
De accu alleen met de
netspanningsadapter opladen
Schakel de stroom uit en sluit de
netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting van de camcorder.
• U kunt de camcorder gebruiken als
deze is aangesloten op een stroombron,
zoals in de volgende afbeelding wordt
weergegeven. In dit geval wordt de accu
niet ontladen.
 Open het deksel van de interface
connector.
DC IN-aansluiting
Stekker
 Plaats de camcorder correct op het
Handycam Station zoals de afbeelding
laat zien en druk hem voorzichtig
omlaag in het punt aangegeven door de
pijl om hem volledig te installeren.
POWER schakelaar
Netsnoer
Netspanningsadapter
Naar het stopcontact
Het lampje CHG
(opladen)
Wordt vervolgd 
9
Stap 2: De accu opladen (wordt vervolgd)
De camcorder van het Handycam
Station verwijderen
 Schakel de camcorder uit en druk op de
toets RELEASE om de camcorder van
het Handycam Station te verwijderen.
Oplaadduur
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als
u een volledig ontladen accu volledig wilt
opladen.
Accu
Oplaadduur
NP-FA50
(bijgeleverd)
125
Opnameduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
RELEASE toets
 Sluit het klepje voor de
interfaceaansluiting.
De accu verwijderen
Schakel de stroom uit. Open het deksel
van de batterijhouder en schuif de batterij
uit met uw vinger in het punt dat door de
cirkel is aangegeven in de afbeelding.
Accu
NP-FA50
(bijgeleverd)
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
voor langere tijd opbergt (p. 106).
10
Normale
opnameduur*
95
110
55
65
* Bovenste waarde: als de achtergrondverlichting
van het LCD-scherm is ingeschakeld.
Onderste waarde: als de achtergrondverlichting
van het LCD-scherm is uitgeschakeld.
• Bij normale opnameduur wordt de tijd
weergegeven wanneer u de opname
herhaaldelijk start en stopt, de stroom in- en
uitschakelt en in- en uitzoomt.
Speelduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
Accu
De accu opbergen
Doorlopende
opnameduur*
NP-FA50
(bijgeleverd)
LCD-scherm geopend*
105
* Als de achtergrondverlichting van het LCDscherm is ingeschakeld.
Aan de slag
Informatie over de accu
• Voordat u de accu vervangt, schuift u de
schakelaar POWER omhoog naar OFF (CHG).
• In de volgende gevallen knippert het lampje
CHG (opladen) tijdens het opladen of wordt
de informatie over de accu (p. 24) niet correct
weergegeven.
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is volledig ontladen. (Alleen voor
informatie over de accu.)
• Er wordt geen stroom geleverd door de accu
als de netspanningsadapter is aangesloten op
de DC IN-aansluiting van de camcorder of het
Handycam Station, zelfs niet als het netsnoer is
losgekoppeld van het stopcontact.
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• Tijden gemeten met de camcorder bij 25 °C.
(10 tot 30 °C wordt aanbevolen.)
• De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van
de camcorder.
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik de netspanningsadapter in de buurt
van een stopcontact. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het
stopcontact als er een storing optreedt wanneer
u de camcorder gebruikt.
• Gebruik de netspanningsadapter niet in een
erg kleine ruimte, zoals tussen een muur en het
meubilair.
• Zorg ervoor dat de stekker van de
netspanningsadapter en het contactpunt van
de accu niet in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan kortsluiting tot gevolg
hebben. Dit kan een storing veroorzaken.
VOORZICHTIG
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het
met de netspanningsadapter is aangesloten op
een stopcontact.
11
Stap 3: De stroom inschakelen en de camcorder
stevig vasthouden
Als u wilt opnemen of afspelen, verschuift
u de schakelaar POWER herhaaldelijk om
het gewenste lampje in te schakelen.
Als u de camcorder voor het eerst gebruikt,
wordt het scherm [KLOK INSTEL.]
weergegeven (p. 15).
POWER schakelaar
1 Schuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het gewenste lampje in te
schakelen.
De lensklep wordt automatisch geopend
als u de schakelaar POWER op
CAMERA-TAPE of CAMERA-MEM
zet.
Als de schakelaar POWER
op OFF is gezet, schuift
u de schakelaar omlaag
terwijl u het groene knopje
ingedrukt houdt.
Lampjes die gaan branden
CAMERA-TAPE: opnemen op een band.
CAMERA-MEM: opnemen op een
"Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: beelden afspelen of
bewerken.
• Wanneer u de schakelaar POWER van OFF
(CHG) naar CAMERA-TAPE of CAMERAMEM schuift, worden de huidige datum en
tijd ongeveer 5 seconden op het LCD-scherm
weergegeven.
12
2 Houd de camcorder op de juiste
manier vast.
De stroom uitschakelen
Schuif de schakelaar POWER omhoog naar
OFF (CHG) terwijl u het groene knopje
ingedrukt houdt.
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat
de camcorder automatisch wordt uitgeschakeld
als u deze ongeveer 5 minuten laat staan zonder
een handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan
om de acculading te sparen. ([AUTOM. UIT],
p. 52).
Stap 4: Het LCD-scherm aanpassen
Het LCD-scherm
Open het LCD-scherm 90 graden
ten opzichte van de camcorder ().
Vervolgens draait u het LCD-scherm in
de gewenste hoek om op te nemen of af te
spelen ().
90 graden (max.)
2
Aan de slag
180 graden
(max.)
1
DISP/BATT INFO
90 graden ten opzichte
van de camcorder
• Druk niet per ongeluk op de toetsen op de rand
van het LCD-scherm wanneer u het LCDscherm opent of aanpast.
• Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt
u het LCD-scherm sluiten met het venster naar
buiten gericht. Dit is handig voor handelingen
tijdens het afspelen.
Het LCD-scherm donkerder maken
Houd DISP/BATT INFO enkele seconden
ingedrukt tot
wordt weergegeven.
Deze instelling is handig wanneer u de
camcorder in een heldere omgeving
gebruikt of als u de acculading wilt
sparen. Het opgenomen beeld wordt niet
beïnvloed door deze instelling. Om de
LCD-verlichting aan te schakelen, houdt
u DISP/BATT INFO enkele seconden
ingedrukt tot
verdwijnt.
• Zie [LCD HELDER] (p. 50) voor meer
informatie over het aanpassen van de helderheid
van het LCD-scherm.
13
Stap 5: Het aanraakscherm gebruiken
U kunt opgenomen beelden afspelen (p. 21)
of de instellingen wijzigen (p. 34) met het
aanraakscherm.
Ondersteun de achterkant van het
LCD-scherm met uw hand. Raak
vervolgens de toetsen aan die op het
scherm worden weergegeven.
1 Raak
aan.
Raak [MENU] aan als u de functie Easy
Handycam gebruikt (p. 18).
60min
1/3
Raak de toets op het LCD-scherm aan.
0:00:00
MENU
WEERG.
HULP
TELEMACRO
BELCHT
SPOT
FOCUS
FADER
2 Raak [WEERG. HULP] aan.
De aanduidingen verschillen,
afhankelijk van de instellingen.
Kies gebied voor hulp.
DISP/BATT INFO
• Voer dezelfde handelingen uit als hierboven
worden beschreven wanneer u op de toetsen op
de rand van het LCD-scherm drukt.
• Zorg ervoor dat u niet per ongeluk op de toetsen
op de rand van het LCD-scherm drukt wanneer
u het aanraakscherm gebruikt.
De schermaanduidingen verbergen
Druk op DISP/BATT INFO om de
schermaanduidingen (zoals de tijdcode) in
of uit te schakelen.
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven. Selecteer de schermtaal bij
[LANGUAGE] in het menu
(TIJD/
LANGU.(TIME/LANGU.)) (p. 34, 53).
De schermaanduidingen
controleren (weergavehulp)
14
U kunt gemakkelijk de betekenis van
elke aanduiding op het LCD-scherm
controleren.
END
WEERG.HULP
3 Raak het gebied aan met de
aanduiding die u wilt controleren.
De betekenis van de aanduidingen
in het gebied wordt op het scherm
weergegeven. Als u de gewenste
aanduiding niet kunt vinden, raakt u
/
aan om over te schakelen.
Wanneer u
aanraakt, keert het
scherm terug naar de weergave waarin u
het gebied kunt selecteren.
WEERGAVEHULP
END
1/2
FOCUS:
HANDMATIG
BELICHT. PROG:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
UIT
4 Raak [END] aan.
Stap 6: De datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in wanneer u de
camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de
datum en tijd niet instelt, wordt het scherm
[KLOK INSTEL.] elke keer weergegeven
dat u de camcorder inschakelt of als u de
stand van de schakelaar POWER wijzigt.
2 Selecteer het menu
LANGU.) met
aan.
(TIJD/
en raak
/
–:––:––
60min
• Als u de camcorder ongeveer 2 maanden
niet gebruikt, loopt de ingebouwde oplaadbare
batterij leeg en worden de instellingen voor
datum en tijd wellicht uit het geheugen gewist.
In dit geval moet u de oplaadbare batterij
opnieuw opladen en vervolgens de datum en
tijd opnieuw instellen (p. 111).
DISPLAY
MENU DRAAIEN
AUTOM.UIT
KLOKINSTEL.
LANGUAGE
OK
BELICHT.PROG
3 Selecteer [KLOK INSTEL.] met
/
en raak
aan.
–:––:––
KLOK INSTEL.
DATUM
2005 J
Aan de slag
WERELDTIJD––:––:––
1M
1D
0: 00
OK
POWER
schakelaar
Ga verder met stap 4 als u de klok voor het
eerst instelt.
4 Stel [J] (jaar) in met
raak
[MENU]
–:––:––
aan.
–:––:––
60min
en
U kunt elk gewenste jaar instellen tot
het jaar 2079.
KLOK INSTEL.
1 Raak
/
aan.
DATUM
2005 J
1
M
1D
0: 00
OK
CAMERAINST.
BELICHT.PROG
SPOTMETER
BELICHTING
OK
5 Stel [M] (maand), [D] (dag), het
uur en de minuten in en raak
aan.
De klok begint te lopen.
15
Stap 7: Een band of een "Memory Stick Duo" in
de camcorder plaatsen
De bandhouder wordt automatisch weer
in de camcorder geschoven. Druk de
band niet met kracht in de houder. Dit
kan een storing veroorzaken.
Band
U kunt alleen mini-DV-banden
gebruiken (p. 103).
• De opnameduur is afhankelijk van [OPNM
STAND] (p. 49).
1 Schuif de schakelaar
OPEN/
EJECT in de richting van de pijl
en houd de schakelaar vast. Open
de klep.
OPEN/EJECT schakelaar
3 Sluit de klep.
De band uit de camcorder verwijderen
Voer dezelfde handelingen uit als wanneer
u een band in de camcorder plaatst.
"Memory Stick Duo"
U kunt alleen een "Memory Stick Duo"
met de aanduiding
of
gebruiken (p. 104).
• Het aantal beelden en de duur van de beelden
die kunnen worden opgenomen, zijn afhankelijk
van de beeldkwaliteit of het beeldformaat. Zie
pagina 43 voor meer informatie.
Klep
De bandhouder wordt automatisch uit
de camcorder geschoven en geopend.
2 Plaats een band in de camcorder
met het venstergedeelte naar
boven gericht en druk op
.
Plaats de "Memory Stick Duo" in
de juiste richting in de sleuf voor
de "Memory Stick Duo" tot deze
vastklikt.
Toegangslampje
Venster
Druk zachtjes op
het midden van de
achterkant van de band.
16
Met het teken
 naar boven
gericht
• Als u de "Memory Stick Duo" met kracht
in de verkeerde richting in de sleuf drukt,
kunnen de "Memory Stick Duo", de
sleuf voor de "Memory Stick Duo" en de
beeldgegevens worden beschadigd.
Een "Memory Stick Duo" uit de
camcorder verwijderen
• Als het toegangslampje brand of knippert,
worden gegevens gelezen/geschreven met de
camcorder. Stel de camcorder niet bloot aan
trillingen of schokken, schakel de stroom niet
uit en verwijder de "Memory Stick Duo" of de
accu niet uit de camcorder. Als u dit wel doet,
kunnen de beeldgegevens worden beschadigd.
Aan de slag
Druk één keer zachtjes op de "Memory
Stick Duo".
17
Gemakkelijk opnemen/afspelen
(Easy Handycam)
Met de functie Easy Handycam worden de meeste camerainstellingen automatisch geoptimaliseerd, zodat u geen
gedetailleerde aanpassingen hoeft uit te voeren.
Alleen de basisfuncties zijn beschikbaar en het formaat van
het schermlettertype wordt vergroot zodat dit gemakkelijk kan
worden gelezen. Zo kunnen zelfs personen die voor het eerst
een camcorder gebruiken, gemakkelijk handelingen uitvoeren.
Ga naar de procedures die worden beschreven in stap 1 tot en
met 7 (p. 7 tot en met 16) voordat u de camcorder gebruikt.
E
C
A
D
B
Gemakkelijk opnemen
1 Schuif de schakelaar POWER  herhaaldelijk in de richting van de pijl om
het gewenste lampje in te schakelen en een opnamemedium te selecteren.
Als de schakelaar
POWER  op OFF
is gezet, schuift u de
schakelaar omlaag
terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Films opnemen
: schakel het lampje
CAMERA-TAPE in.
Stilstaande beelden opnemen
:
schakel het lampje CAMERA-MEM in.
2 Druk op EASY .
Het lampje EASY gaat blauw branden.
Easy Handycam
wordt gestart.
3 Start de opname.
Films
Stilstaande beelden
Druk op REC START/STOP  (of
).
60min
OPN
0:00:00
A
Druk op PHOTO .
Sluiterklik
Pieptoon
60min
30
MENU
MENU
De aanduiding () verandert van
[STBY] in [OPN].
Als u de opname wilt stoppen, drukt u
nogmaals op  (of ).
18
Knippert  Licht op
Houd de toets
enigszins ingedrukt
om de scherpstelling
aan te passen.
Druk de toets
volledig in om op te
nemen.
Gemakkelijk afspelen
1 Schuif de schakelaar POWER  herhaaldelijk in de richting van de pijl om
het lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
2 Druk op EASY .
Easy Handycam
wordt gestart.
Het lampje EASY gaat blauw branden.
Films
Stilstaande beelden
Raak achtereenvolgens
en
aan om het afspelen te
starten.
Langzaam afspelen
is
beschikbaar via de afstandsbediening.
A
C
MENU
B
 Stoppen
Raak

/
aan om
een beeld te selecteren.
A
Opnemen/afspelen
3 Start het afspelen.
C
B
MENU
 Band afspelen
 Vorige/volgende
 Verwijderen (p. 63)
 Afspelen/onderbreken; de functie
wordt gewijzigd als u de toets aanraakt
 Terugspoelen/snel vooruitspoelen
De functie Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY .
Het lampje EASY gaat uit en alle
instellingen worden teruggezet op de vorige
waarden.
• De bandopnamestand en de beeldkwaliteit
voor "Memory Stick Duo" keren terug naar de
standaardinstellingen.
• Wat u kunt doen tijdens het gebruik van de
functie Easy Handycam
– Een aantal menu-instellingen aanpassen
(p. 36)
Door [MENU] aan te raken, verschijnen
de instelbare items. Items die niet
worden weergegeven, keren terug naar de
standaardinstellingen.
– Zoomen (tijdens het opnemen) (p. 22)
– De schermaanduidingen in-/uitschakelen
(p. 14)
– "Het beeld op een televisie afspelen" (p. 32)
– "Kopiëren naar andere opnameapparaten"
(p. 57)
• [Ongeldig tijdens Easy Handycam stand] wordt
weergegeven als u bewerkingen probeert uit te
voeren die niet beschikbaar zijn als de functie
Easy Handycam wordt gebruikt.
19
Opnemen
Lensklep
Wordt geopend afhankelijk van de
instelling van de schakelaar POWER.
PHOTO
REC START/STOP 
POWER schakelaar
REC START/
STOP 
1 Schuif de schakelaar POWER herhaaldelijk in de richting van de pijl om het
gewenste lampje in te schakelen en een opnamemedium te selecteren.
Op een band moet het lampje CAMERATAPE oplichten.
Op een "Memory Stick Duo" moet het lampje
CAMERA-MEM oplichten.
Als de schakelaar
POWER op OFF is
gezet, schuift u de
schakelaar omlaag
terwijl u het groene
knopje ingedrukt
houdt.
2 Start de opname.
Films
Stilstaande beelden
Druk op REC START/STOP  (of
).
OPN
A
Houd PHOTO enigszins ingedrukt
om de scherpstelling aan te
passen () en druk de toets
volledig in ().
Pieptoon
Sluiterklik
De aanduiding () verandert van
[STBY] (alleen banden) in [OPN].
• Het geluid van een film (MPEG MOVIE
EX) die op een "Memory Stick Duo" is
opgenomen, is mono.
Het opnemen van films stoppen
Druk nogmaals op REC START/STOP.
• Tijdens het opnemen van films op een band of
in de wachtstand kunt u een stilstaand beeld
opnemen op een "Memory Stick Duo".
20
A
B
Knippert  Licht op
U hoort het sluitergeluid. Wanneer
verdwijnt, is het beeld opgenomen.
De laatste opname op een "Memory
Stick Duo" controleren
Raak
aan. Als u het beeld wilt
verwijderen, raakt u
 [JA] aan.
Raak
aan om terug te keren naar de
wachtstand.
Afspelen
1 Schuif de schakelaar POWER herhaaldelijk in de richting van de pijl om het
lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
2 Start het afspelen.
Films
Stilstaande beelden
A
Raak
aan.
Het laatstopgenomen beeld wordt
weergegeven.
A
C
B
B
C
 Band afspelen
 Vorige/volgende
 Stoppen
 Afspelen/onderbreken; de functie
wordt gewijzigd als u de toets aanraakt
 Terugspoelen/snel vooruitspoelen
• Het afspelen wordt automatisch gestopt als
de camcorder langer dan 3 minuten in de
pauzestand staat.
Opnemen/afspelen
Op een band:
Raak achtereenvolgens
en
aan om het afspelen te starten.
 Indexscherm weergeven
• U kunt ongewenste beelden op een
"Memory Stick Duo" verwijderen (p. 63).
Op een "Memory Stick Duo":
Raak

/
aan om
een beeld met
te selecteren en
raak
aan.
Het volume aanpassen
Raak achtereenvolgens
[VOLUME] en
/
aan om het volume aan te passen.
• Als u [VOLUME] niet kunt vinden in
raakt u [MENU] aan.
,
Een scène zoeken tijdens het afspelen
Blijf
/
aanraken tijdens het
afspelen (beeldzoekfunctie) of
/
tijdens het snel vooruitspoelen of
terugspoelen van de band (snelzoekfunctie).
• U kunt afspelen in verschillende standen ([V.
SNLH.WG.], p. 48).
Beelden op een "Memory Stick Duo"
weergeven op het indexscherm
Raak
aan. Raak het beeld aan dat u in de
weergavestand voor één beeld wilt weergeven.
Als u beelden in andere mappen wilt bekijken,
raakt u

[WRGV MAP] aan,
selecteert u een map met
/
en raakt u
aan (p. 44).
END
B
A
C
SET
 Vorige/volgende 6 beelden
 Het beeld dat werd weergegeven voordat er
is overgeschakeld naar het indexscherm.
 Filmpictogram
21
Functies voor opnemen/afspelen
5
1
OP
N
Druk nogmaals op BACK LIGHT om de
tegenlichtfunctie te annuleren.
Scherpstellen op een onderwerp dat
niet in het midden staat
(SPOTFOCUS) ......................... 
2
Zie [SPOTFOCUS] op pagina 40 voor
meer informatie.
3
De belichting voor het geselecteerde
onderwerp vastleggen
(Flexibele spotmeter) ................ 
4
6
Zie [SPOTMETER] op pagina 39 voor
meer informatie.
Opnemen in spiegelstand ........... 
Opnemen
De zoomfunctie gebruiken ........... 
Open het LCD-scherm  90 graden ten
opzichte van de camcorder () en draai het
vervolgens 270 graden in de richting van
de lens ().
Als u de motorzoomknop  voorzichtig
draait, kunt u langzaam in- en uitzoomen op
het onderwerp. Draai de motorzoomknop
verder voor een snellere zoombeweging.
Grotere weergavehoek:
(groothoekopnamen)
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
Kleine weergavehoek: (tele-opnamen)
• De minimale afstand tussen de camcorder en
het onderwerp voor een goede scherpstelling
is ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
• U kunt [DIGITAL ZOOM] instellen als u meer
dan 10 keer wilt inzoomen (p. 42).
De belichting voor onderwerpen met
tegenlicht aanpassen ................ 
22
Als u de belichting voor onderwerpen
met tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op
BACK LIGHT  om  weer te geven.
Een statief gebruiken ................. 
Bevestig het statief (optioneel; de schroef
mag niet langer dan 5,5 mm zijn) met een
schroef op het bevestigingspunt voor het
statief .
Afspelen
Beelden weergeven met bewegende
effecten (SLIDE SHOW PLUS).......
Zet de schakelaar POWER op PLAY/
EDIT en druk op de toets SLIDE SHOW
PLUS . [Start SLIDE SHOW PLUS]
wordt weergegeven en het afspelen van
beelden op de "Memory Stick Duo" wordt
automatisch gestart.
Als u SLIDE SHOW PLUS wilt annuleren,
drukt u nogmaals op de toets SLIDE
SHOW PLUS.
• Sluit het LCD-scherm met het venster naar
buiten gericht (p. 13).
• U kunt SLIDE SHOW PLUS gebruiken met de
camcorder in het Handycam Station geplaatst of
niet (p. 8).
 WRGV MAP
Als dit is ingesteld op [ALLE BSTNDN]
( )*, worden alle bestanden op een
"Memory Stick Duo" afgespeeld.
Als dit is ingesteld op [HUIDGE MAP]
( ), worden alle bestanden afgespeeld
in de map die bij [WRGV MAP] is
geselecteerd (p. 44).
 HERHALEN
Als dit is ingesteld op [AAN] (
SLIDE SHOW PLUS herhaald.
)*, wordt
 KLOKWEERG.
Als dit is ingesteld op [AAN]*, wordt de
klok weergegeven.
 STAND SEL.
EENVOUD.*
Voor het weergeven van beelden met
op- en neergaande/zijdelingse bewegingen,
zoomeffecten of overlappende effecten.
MONOTOON
Beelden worden
weergegeven in zwartwit
met een schuifbeweging of
overlappingseffecten.
STANDAARD
Voor het weergeven van beelden zonder
effecten. De bestandsinformatie verdwijnt
wanneer u op de toets DISP/BATT INFO
drukt.
• De klok wordt niet weergegeven als [KLOK
INSTEL.] (p. 15) niet is ingesteld.
• Als
niet wordt weergegeven, moet u het
LCD-scherm aanraken om dit weer te geven.
• Als u SLIDE SHOW PLUS langere tijd
gebruikt, moet u de camcorder met de
bijgeleverde netspanningsadapter op het
stopcontact aansluiten.
• Ter bescherming van het LCD-scherm kunt u
het beste:
– Meerdere bestanden gebruiken voor SLIDE
SHOW PLUS.
– [HERHALEN] instellen op [AAN].
– De schakelaar POWER op OFF (CHG) zetten
als u SLIDE SHOW PLUS niet bekijkt.
• U kunt het eerste beeld voor SLIDE SHOW
PLUS selecteren door
/
aan te raken
voordat u SLIDE SHOW PLUS start.
Opnemen/afspelen
U kunt de volgende instellingen aanpassen
door
aan te raken tijdens het uitvoeren
van SLIDE SHOW PLUS
(* standaardinstelling).
Raak [OK]  [END] aan als u klaar bent
met instellen.
UITGEBREID
Beelden worden
weergegeven met
decoratieve bloemen en
zoom of wipe effecten.
De weergavezoomfunctie gebruiken
........................................... 
U kunt beelden vergroten van ongeveer 1,1
tot 5 keer het oorspronkelijke formaat.
U kunt het vergrotingsniveau aanpassen
met de motorzoomknop .

Speel het beeld af dat u wilt vergroten.

Vergroot het beeld met T (teleopnamen).

Raak het scherm aan op het punt in het
weergegeven frame dat u wilt vergroten.

Pas de vergroting aan met W
(groothoekopnamen)/T (tele-opnamen).
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[END] aan.
Wordt vervolgd 
23
Functies voor opnemen/afspelen (wordt vervolgd)
Speciale effecten gebruiken ........ 
OP
Zie het menu
(BEELD PROG.) (p. 45)
voor meer informatie.
N
2
De instellingen herstellen ........... 
9
7
8
Druk op RESET  om alle instellingen te
herstellen, waaronder de instelling voor de
datum en tijd.
(Aangepaste menu-items in het
persoonlijke menu worden niet hersteld.)
q;
Overige onderdelen en functies
qa

• Zie pagina 21 voor meer informatie over het
aanpassen van het volume.
qs
Opnemen/afspelen
De resterende acculading controleren
(informatie over de accu)............ 
Zet de schakelaar POWER op OFF (CHG)
en druk op DISP/BATT INFO . De
informatie over de accu wordt ongeveer
7 seconden weergegeven. Houd de toets
ingedrukt om de informatie ongeveer 20
seconden weer te geven.
Resterende accuduur (bij benadering)
BATTERY INFO
BATTERIJLADING
0%
50%
100%
BESCHIKB. OPNAMEDUUR
LCD-SCHERM:
85 min
Opnamecapaciteit (bij benadering)
Het bevestigingsgeluid voor een
bewerking uitschakelen.............. 
Zie [PIEPTOON] (p. 52) voor meer
informatie over het instellen van het
bevestigingsgeluid.
24
Luidspreker
Geluid wordt weergegeven via de
luidspreker.

REC lampje
Het lampje REC gaat rood branden
tijdens de opname (p. 52).

Afstandsbedieningssensor
Richt de afstandsbediening (p. 30) op
de afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.

Interne stereomicrofoon
Als een externe stereomicrofoon is
aangesloten, krijgt de audio-invoer
van de externe microfoon de voorkeur
boven de andere invoer.
Opnemen/afspelen
25
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen
Films opnemen
Stilstaande beelden opnemen
Op een band
1
2
3
4
5
8
OPN
1
9
60min
FINE
0
30
101
P-MENU
6 7
qa 7

Resterende accuduur (bij benadering)

Opnamemap (44)

Opnamestand ( of ) (49)

Kwaliteit ([FINE] of [STD]) (43)

Opnamestatus ([STBY] (wachtstand) of
[OPN] (opnemen))


Tijdcode (uur: minuut: seconde: frame)/
Bandteller (uur: minuut: seconde)
Aanduiding voor de "Memory Stick
Duo" en het aantal beelden dat kan
worden opgenomen (bij benadering)

Controletoets (20)

Opnamecapaciteit van de band (bij
benadering) (52)

Schakeltoets voor END SEARCH/
EDIT SEARCH/Opnamecontrole (29)

Toets voor persoonlijk menu (34)
Op een "Memory Stick Duo"
A
OPN
B
C
D
E




Opnamemap (44)
Opnamecapaciteit (bij benadering)
Filmformaat (43)
Aanduiding voor het starten van de
opname
(wordt ongeveer 5 seconden weergegeven)
 Controletoets (20)
26
Gegevenscode tijdens het
afspelen
De datum/tijd en gegevens over de
camera-instellingen worden automatisch
opgenomen. Deze gegevens worden niet
op het scherm weergegeven tijdens de
opname, maar u kunt ze controleren met
[GEGEVENSCODE] tijdens het afspelen
(p. 51).
( ) is een referentiepagina.
De aanduidingen die tijdens het opnemen worden weergegeven, worden niet opgenomen.
Films weergeven
Stilstaande beelden weergeven
Op een band
1
2 qs
4
5
qg qh
1 qf
MEMORY PLAY
wswd
qj
qk
qd
7
ql
w;
wa 7
Aanduiding voor bandtransport

Bestandsnaam

Videobedieningstoetsen (21)

Beeldnummer/Totaalaantal opgenomen
beelden in de huidige weergavemap

Weergavemap (44)

Pictogram voor vorige/volgende map
Als er een "Memory Stick Duo" in de
camcorder is geplaatst, wordt
(STOP)
gewijzigd in
("Memory Stick Duo"
afspelen) als er geen band wordt gebruikt
voor afspelen.
Op een "Memory Stick Duo"
De volgende aanduidingen worden
weergegeven als het eerste of laatste beeld in
de huidige map wordt weergegeven en als er
meerdere mappen op dezelfde "Memory Stick
Duo" staan.
: Raak
aan om naar de vorige map
te gaan.
: Raak
aan om naar de volgende
map te gaan.
: Raak
/
aan om naar de
vorige of volgende map te gaan.
D
A
0:00:00
E
B
F
C






Bestandsnaam
Afspelen/onderbreken (21)
Vorig/volgend beeld (21)
Beeldformaat (43)
Speelduur
Vorige/volgende scène
Een film kan in maximaal 60 scènes worden
gesplitst. Het maximumaantal scènes waarin
een film kan worden gesplitst, is afhankelijk
van de lengte van de film. Wanneer u een
scène hebt geselecteerd waar u het afspelen
wilt starten, raakt u
aan om af te
spelen.
Opnemen/afspelen


Toets voor het verwijderen van beelden
(63)

Selectietoets voor het afspelen van
banden (21)

Vorig/volgend beeld (21)

Toets voor indexscherm (21)

Markering voor beeldbeveiliging (64)

Afdrukmarkering (64)
Wordt vervolgd 
27
Aanduidingen die worden
weergegeven tijdens het opnemen/
afspelen (wordt vervolgd)
Aanduidingen wanneer u
wijzigingen aanbrengt
( ) is een referentiepagina.
Midden
Aanduiding
Color Slow Shutter (41)
Raadpleeg de [WEERG.HULP] (p. 14)
voor meer informatie over de functies van
de aanduidingen op het LCD-scherm.
Linksboven
Rechtsboven
Betekenis
PictBridge-aansluiting
(65)

Waarschuwing (98)
Onderkant
STBY
Aanduiding
Betekenis
Beeldeffecten (46)
Digitale effecten (45)

Onderkant
Midden
Linksboven
Aanduiding
Betekenis
EX. SUR MIC (50)

Tegenlicht (22)

Witbalans (39)
BR.BLD.SEL. (42)
Opnemen met
zelfontspanner (41)
SteadyShot uit (42)
Deze aanduiding
verschijnt als u een flitser
(optioneel) gebruikt. (41)
Rechtsboven
Betekenis
A/VDV UIT (51)
DV-ingang (58)
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie (30)
SLIDE SHOW PLUS (22)
Achtergrondverlichting
van het LCD-scherm uit
(13)
28
BELICHT.PROG (38)
AUDIOFUNC. (49)
Intervalfoto-opname (47)
Aanduiding
Handmatig scherpstellen
(40)
Telemacro (41)
Het beginpunt zoeken
Controleer of het lampje CAMERA-TAPE
brandt.
1 Raak
De laatste scène van de meest
recente opname zoeken (END
SEARCH)
De functie [EINDE ZOEKEN] werkt niet
als u de band uit de camcorder verwijdert
nadat u op de band hebt opgenomen.
Raak
1
0:00:00
BEZIG
ANNUL.
STBY
0:00:00
BEWRK
2 Blijf
(teruggaan)/
(vooruitgaan) aanraken totdat u
het gewenste punt hebt gevonden
waar u wilt beginnen met
opnemen.
Raak deze toets aan
om de bewerking te
annuleren.
De laatste scène van de meest recente
opname wordt ongeveer 5 seconden
afgespeeld en de camcorder schakelt
over naar de wachtstand op het moment
dat de laatste opname is voltooid.
• De functie [EINDE ZOEKEN] werkt niet
correct als er een leeg gedeelte staat tussen
de opnamen op de band.
• U kunt de functie [EINDE ZOEKEN] ook
selecteren in het menu. Wanneer het lampje
PLAY/EDIT gaat branden, selecteert u de
snelkoppeling [EINDE ZOEKEN] in het
persoonlijke menu (p. 34).
De laatstopgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
Opnemen/afspelen
60min
EINDE ZOEKEN
aan.

aan.
60min
U kunt ongeveer 2 seconden bekijken van
de scène die u hebt opgenomen voordat u
de band hebt gestopt.
Raak

60min
aan.
STBY
0:00:00
BEWRK
Handmatig zoeken (EDIT
SEARCH)
U kunt zoeken naar het beginpunt om de
volgende opname te starten terwijl u de
beelden op het scherm bekijkt. Het geluid
wordt niet afgespeeld tijdens het zoeken.
De laatste 2 seconden (bij benadering)
van de laatstopgenomen scène worden
afgespeeld. De camcorder wordt hierna in
de wachtstand gezet.
29
Afstandsbediening
Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
Isolatievel
6
7
1
q;
8
2
3
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor om de camcorder te
bedienen (p. 24).
• Zie pagina 112 voor meer informatie over het
vervangen van de batterij.
Snel de gewenste scène
zoeken (nulpuntgeheugenterugkeerfunctie)
1 Druk tijdens het afspelen op
ZERO SET MEMORY  bij het
punt dat u later wilt terugvinden.
De bandteller wordt weer op "0:00:00"
gezet en
wordt op het scherm
weergegeven.
4
9
5
60min
0:00:00
P-MENU
 PHOTO (p. 20)
Als u op deze toets drukt, wordt het beeld
dat op het scherm wordt weergegeven,
opgenomen als stilstaand beeld.
 SEARCH M. (p. 29)


 Videobedieningstoetsen (Terugspoelen,
Afspelen, Snel vooruitspoelen,
Onderbreken, Stoppen, Vertraagd) (p.
21)
 ZERO SET MEMORY
 Zender
 REC START/STOP (p. 20)
 Motorzoom (p. 22)
 DISPLAY (p. 14)
 Bedieningstoetsen voor "Memory Stick
Duo" (Index, –/+, "Memory Stick Duo"
afspelen) (p. 21)
30
Druk op DISPLAY  als de bandteller
niet wordt weergegeven.
2 Druk op STOP  als u het
afspelen wilt stoppen.
3 Druk op REW .
De band wordt automatisch gestopt als
de bandteller "0:00:00" bereikt.
4 Druk op PLAY .
Het afspelen wordt gestart vanaf
het punt dat wordt aangegeven met
"0:00:00" op de bandteller.
• Er kan een afwijking van enkele seconden zijn
tussen de tijdcode en de bandteller.
• De nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie werkt
niet correct als er een leeg gedeelte staat tussen
de opnamen op de band.
De bewerking annuleren
Druk nogmaals op ZERO SET MEMORY
.
Een scène zoeken
op opnamedatum
(datumzoekfunctie)
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
Opnemen/afspelen
U kunt het punt zoeken waar de
opnamedatum wordt gewijzigd.
2 Druk op SEARCH M. .
3 Druk op  (vorige)/
(volgende)  om een
opnamedatum te selecteren.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATUM -01
ZOEKEN
P.MENU
De bewerking annuleren
Druk op STOP .
• De datumzoekfunctie werkt niet correct als er
een leeg gedeelte staat tussen de opnamen op de
band.
31
Het beeld op een televisie afspelen
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 8). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de
apparaten die u wilt aansluiten.
A/V- of A/V OUT-aansluiting
1
(geel)
(wit)
(rood)
IN
Videorecorders of
televisies
2
: Signaalverloop

A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit hiermee de camcorder aan op de ingang
van het andere apparaat.

A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
de A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(optioneel), kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel.
Sluit de witte en rode stekkers (audio links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van een A/V-kabel (optioneel)
aan. In dit geval hoeft u de gele stekker
(standaardvideo) niet aan te sluiten. Met
alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen
audio uitgevoerd.
32
Als de televisie is aangesloten op een
videorecorder
Sluit de camcorder aan op de LINE
IN-ingang op de videorecorder. Zet
de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE.
Als de televisie mono is (als de
televisie slechts één audio-ingang
heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel
aan op de video-ingang en sluit de witte
stekker (linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
• Om de A/V-kabel te verbinden met de
A/V-aansluiting (DCR-PC55E)/A/V OUTaansluiting (DCR-PC53E) van uw camcorder,
moet u de camcorder van het Handycam Station
halen.
• U kunt de tijdcode op de televisie weergeven
door [DISPLAY] in te stellen op [V-UIT/LCD]
(p. 52).
Als de televisie/videorecorder
een 21-polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
Gebruik de 21-polige verloopstekker die
bij de camcorder is geleverd (alleen voor
de modellen met het teken
aan de
onderzijde). Deze verloopstekker is alleen
geschikt voor uitvoer.
Opnemen/afspelen
Televisie/
videorecorder
33
De menu-items gebruiken
Volg de onderstaande instructies als u de menu-items wilt gebruiken die na deze pagina
worden beschreven.
1 Schuif de schakelaar POWER omlaag om het betreffende lampje in te
schakelen.
Lampje [CAMERA-TAPE]:
instellingen op een band
Lampje [CAMERA-MEM]:
instellingen op een "Memory Stick
Duo"
Lampje [PLAY/EDIT]: instellingen voor weergeven/bewerken
2 Raak het LCD-scherm aan om het menu-item te selecteren.
Items die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
 De snelkoppelingen van het persoonlijke menu gebruiken
Snelkoppelingen voor menu-items die u vaak gebruikt, worden toegevoegd aan het persoonlijke
menu.
• U kunt het persoonlijke menu naar wens aanpassen (p. 54).
 Raak
aan.
60min
1/3
0:00:00:00
MENU
WEERG.
HULP
EINDE
ZOEKEN
VOLUME
VAR.
SNL.WG
OPN
REG
 Raak het gewenste item aan.
Als het gewenste item niet wordt weergegeven op het scherm, raakt u
item wordt weergegeven.
 Selecteer de gewenste instelling en raak
aan.
/
aan totdat het
 Menu-items gebruiken
U kunt menu-items aanpassen die niet aan het persoonlijke menu zijn toegevoegd.


0:00:00:00
60min

0:00:00:00
60min
DVD BRANDEN
VCD BRANDEN
 Raak
OPNM STAND
AUDIOFUNC. SP
OK
VOLUME
MEERK GELUID
OK
[MENU] aan.
Het indexscherm van het menu wordt weergegeven.
34
0:00:00:00
60min
EXTERNE CTRL: UIT
0:00:00:00
EINDE ZOEKEN
GEH. INST.
STILST INST.
FILM INSTEL.
ALLES VERW

60min
EXTERNE CTRL: AAN
AAN
UIT
AAN
UIT
OK
 Selecteer het gewenste menu.
Raak
/
aan om het item te selecteren en raak
dezelfde als die in stap .)
 Selecteer het gewenste item.
aan. (De procedure in stap  is
• U kunt het item ook direct aanraken om dit te selecteren.
 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, raakt u

(sluiten) aan om het menuscherm
te sluiten.
Als u de instelling niet wijzigt, raakt u
aan om terug te keren naar het vorige scherm.
Het menu gebruiken
35
Menu-items
Lampje dat brandt:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
BELICHT.PROG


SPOTMETER


BELICHTING


WITBALANS


AUTO SLUITER

×
SPOTFOCUS


FOCUS


TELEMACRO


FLITS INST.


COLOR SLOW S

×
Z.ONTSPANNER

*
DIGITAL ZOOM

BR.BLD.SEL.

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×

FADER


B EFFECT

×
×
×
×
DIG EFFECT
INT.OPN. -ST
×

DEMOFUNCTIE

×
×
×
×
Het menu
Het menu
CAMERA INST. (p. 38)
GEH. INST. (p. 43)
STILST INST.
FILM INSTEL.
ALLES VERW*
FORMAT
NUMMER BEST.
NIEUWE MAP
OPNAMEMAP
WEERGAVEMAP
Het menu
BEELD PROG. (p. 45)
AFDRUKKEN
36
×



De beschikbare menu-items () verschillen afhankelijk van het lampje dat is geselecteerd.
*Deze functies zijn beschikbaar als u de functie Easy Handycam gebruikt.
Lampje dat brandt:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
EINDE ZOEKEN

×
×
×
×
×
×
×

VCD BRANDEN
×
×
×
×
×
×

Het menu
BEW.&AFSP. (p. 48)
V.SNLH.WG.
REC CTRL
AUD DUB REG.
FILM OPN.
DVD BRANDEN
Het menu






STANDRD INST (p. 49)
AUDIO MIX
×
×
×
EX. SUR MIC

×
×
×
×
×
×
LCD INSTEL.




VIDEO INVOER (DCR-PC55E)
×
×
USB-CAMERA

OPNM STAND
AUDIOFUNC.
VOLUME*





×
USB-PLY/EDT
×
×
×
×
×
WEERGAVEHULP*



×

A/V  DV UIT (DCR-PC55E)

×

RESTANT

×
×
EXTERNE CTRL



OPNAMELAMP


×
PIEPTOON*



DISPLAY



MENU DRAAIEN



AUTOM. UIT



×
×

KLOK INSTEL.*



WERELDTIJD



LANGUAGE



GEGEVENSCODE*
KALIBRATIE
Het menu
Het menu gebruiken
MEERK GELUID


TIJD/LANGU. (p. 53)
37
Het menu
CAMERA INST.
Instellingen waarmee u de
camcorder kunt aanpassen aan de
opnameomstandigheden (BELICHTING/
WITBALANS/STEADYSHOT, enzovoort)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
SPORT* (sportprogramma) ( )
Selecteer deze optie om trillingen te
beperken wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
STRAND&SKI*( )
BELICHT.PROG
U kunt beelden op efficiënte wijze
opnemen in verschillende omstandigheden
met de functie BELICHT.PROG.
 AUTO
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op efficiënte wijze op te
nemen zonder de functie [BELICHT.
PROG].
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen te donker lijken
als u opneemt met fel of gereflecteerd
licht, zoals op het strand in de zomer of bij
de wintersport in de sneeuw.
ZONSON MAAN**(
)
SPOTLIGHT*( )
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen opneemt bij
fel licht.
PORTRET (portretprogramma) (
Selecteer deze optie om de sfeer van
bepaalde situaties, zoals een zonsopgang,
buitenopnamen ‘s nachts of vuurwerk, vast
te leggen.
LANDSCHAP**(
)
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar voren te
halen en een zachte, diffuse achtergrond
te maken.
Selecteer deze optie om onderwerpen
op afstand duidelijk op te nemen. Met
deze instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of metalen gaas in
ramen dat tussen de camcorder en het
onderwerp staat.
• Items met één sterretje (*) kunnen
worden aangepast om scherp te stellen
op onderwerpen die dichtbij zijn. Items
met twee sterretjes (**) kunnen worden
aangepast om scherp te stellen op
onderwerpen op afstand.
38
SPOTMETER (flexibele spotmeter)
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat
het onderwerp wordt opgenomen met de
meest geschikte helderheid, zelfs als er een
scherp contrast is tussen het onderwerp en
de achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
SPOTMETER
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
aan.
WITBALANS (witbalans)
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
 AUTO
De witbalans wordt automatisch
aangepast.
STBY
1
BUITEN (
AUTO
END
2
 Raak het punt waar u de scherpstelling
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO] 
[END] aan.
• Als u [SPOTMETER] instelt, wordt
[BELICHTING] automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].
BELICHTING
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Als u bijvoorbeeld
op een heldere dag binnen opneemt, kunt
u voorkomen dat er schaduw van het
tegenlicht valt op personen naast het raam
door de belichting vast te leggen op de
muur van de kamer.
2
BELICHTING:
AUTO
STBY
HANDMATIG
HANDMATIG
3
1
BINNEN ()
De witbalans wordt ingesteld op de
helderheid van TL-buizen met warm, wit
licht.
EEN DRUK (
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
 Raak [EEN DRUK] aan.
 Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden
als waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
 Raak [
] aan.
knippert snel. Als de witbalans
is aangepast en opgeslagen in het
geheugen, knippert de aanduiding niet
meer.
Het menu gebruiken
wilt vastleggen en aanpassen, aan op het
scherm.
wordt weergegeven.
 Raak [END] aan.
)
De witbalans wordt ingesteld voor het
maken van buitenopnamen of het maken
van opnamen onder fluorescerende
lampen.
• Stel de camcorder niet bloot aan
trillingen als
snel knippert.
•
knippert langzaam als de witbalans
niet kan worden ingesteld.
• Als
blijft knipperen, zelfs
als u
hebt aangeraakt, stelt u
[WITBALANS] in op [AUTO].
 Raak [HANDMATIG] aan.
 Pas de belichting aan door
/
 Raak
aan te raken.
aan.
wordt weergegeven.
Wordt vervolgd 
39
Het menu
CAMERA INST. (wordt vervolgd)
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO]
is geselecteerd of wanneer u de camcorder
van binnen naar buiten brengt terwijl u een
vastgelegde belichting gebruikt, moet u
[AUTO] selecteren en de camcorder ongeveer
10 seconden richten op een wit voorwerp in
de buurt voor een betere aanpassing van de
kleurbalans.
• Voer de procedure voor [EEN DRUK] nogmaals
uit als u de instellingen voor [BELICHT.PROG]
wijzigt of als u de camcorder van buiten naar
binnen brengt of omgekeerd.
• Stel [WITBALANS] in op [AUTO] of [EEN
DRUK] onder TL-buizen met wit of koel, wit
licht.
• De instelling keert terug naar [AUTO] wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
AUTO SLUITER
Stel deze optie in op [AAN] (de
standaardinstelling) om de elektronische
sluiter automatisch te activeren voor het
aanpassen van de sluitertijd wanneer u
opneemt in heldere omstandigheden.
SPOTFOCUS
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen om het brandpunt te richten op
een onderwerp dat zich niet in het midden
van het scherm bevindt.
SPOTFOCUS
STBY
1
AUTO
END
2
 Raak het onderwerp aan op het scherm.
 wordt weergegeven.
 Raak [END] aan.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO][END] aan.
• Als u [SPOTFOCUS] instelt, wordt [FOCUS]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
40
FOCUS
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u
gericht wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
 Raak [HANDMATIG] aan.
 wordt weergegeven.
(scherpstellen op onderwerpen
in de buurt)/
(scherpstellen op
onderwerpen op afstand) aan om scherper
te stellen. wordt weergegeven als u niet
dichterbij kunt scherpstellen en wordt
weergegeven als u niet verder weg kunt
scherpstellen.
 Raak
aan.
 Raak
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO]
aan in
stap .
• Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar T
(tele-opnamen) te draaien om de scherpstelling
aan te passen en deze knop vervolgens naar
W (groothoek) te draaien om de zoomfunctie
aan te passen voor de opname. Om een
onderwerp van dichtbij te filmen, beweegt u de
zoomschakelaar naar W (groothoek) en stelt u
vervolgens scherp.
• De minimale afstand tussen de camcorder en
het onderwerp voor een goede scherpstelling
is ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
TELEMACRO
Dit is handig als u kleine onderwerpen,
zoals bloemen of insecten, wilt opnemen.
Aangezien u close-ups kunt maken op een
afstand, valt uw schaduw niet op het beeld
en valt het onderwerp duidelijker op.
Wanneer u [TELEMACRO] instelt op
[AAN] ( ), wordt de zoomfunctie (p. 22)
automatisch naar de bovenkant van de
T-zijde (tele-opnamen) verplaatst en kunt u
onderwerpen in de buurt opnemen, tot een
afstand van 27 cm.
• Wanneer u een onderwerp op afstand wilt
opnemen, kunt u wellicht moeilijk scherpstellen
op het onderwerp en kan het scherpstellen enige
tijd in beslag nemen.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 40) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
FLITS INST.
Houd er rekening mee dat deze instellingen
niet beschikbaar zijn voor externe flitsers
(optioneel) die geen ondersteuning bieden
voor de volgende instellingen.
 FLITSFUNCTIE
 AAN
Er wordt elke keer geflitst.
AAN
Er wordt geflitst om rode ogen te
beperken.
AUTO
Er wordt automatisch geflitst.
AUTO
Er wordt automatisch geflitst om rode
ogen te beperken.
 FLITSNIVEAU
HOOG (
)
Hiermee wordt het flitsniveau verhoogd.
 NORMAAL ( )
LAAG (
)
Hiermee wordt het flitsniveau verlaagd.
• De instelling keert terug naar [NORMAAL]
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Wanneer u [COLOR SLOW S] instelt
op [AAN], kunt u een beeld helderder
opnemen in kleur, zelfs in donkere
omgevingen.
en [COLOR SLOW SHUTTER]
worden op het scherm weergegeven.
Het menu gebruiken
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt
u [UIT] aan of zoomt u naar de W-zijde
(groothoekopnamen).
• Als rode ogen niet kunnen worden voorkomen
met de flitser, kunt u alleen [AAN] of [AUTO]
selecteren.
Als u [COLOR SLOW S] wilt annuleren,
raakt u [UIT] aan.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 40) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt gewijzigd
afhankelijk van de helderheid. Op dit moment
kan de beweging van het beeld worden
vertraagd.
Z.ONTSPANNER
De zelfontspanner begint met opnemen na
ongeveer 10 seconden.
 Raak
[ZELF ONTSP.][AAN]
aan.
wordt weergegeven.
 Druk op REC START/STOP om films op
te nemen of op PHOTO om stilstaande
beelden op te nemen.
Als u het aftellen wilt annuleren, raakt u
[HERST.] aan.
Wordt vervolgd 
41
Het menu
CAMERA INST. (wordt vervolgd)
Als u de zelfontspanner wilt annuleren,
selecteert u [UIT] in stap .
• U kunt de zelfontspanner ook gebruiken met de
afstandsbediening (p. 30).
DIGITAL ZOOM
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u meer dan 10 × (de
standaardinstelling) wilt zoomen tijdens het
opnemen op een band. De beeldkwaliteit
vermindert als u de digitale zoomfunctie
gebruikt.
BR.BLD.SEL.
U kunt een beeld opnemen met de breedte/hoogteverhouding die past bij het scherm
waarop u het beeld wilt bekijken.
 4:3
Standaardinstelling (om beelden op te
nemen voor weergave op een 4:3televisie).
16:9 BREED (
)
Beelden opnemen voor weergave
op volledig scherm op een 16:9breedbeeldtelevisie.
Bij weergave op het LCD-scherm met [16:9
BREED (
)] geselecteerd.
Bij weergave op een 16:9breedbeeldtelevisie*
De rechterkant van de zoombalk toont
het digitale zoombereik. Het zoombereik
wordt weergegeven als u het zoomniveau
selecteert.
Bij weergave op een
standaardtelevisie**
 UIT
Zoomen tot maximaal 10 × wordt optisch
uitgevoerd.
20 ×
Zoomen tot maximaal 10 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 20 × digitaal uitgevoerd.
120 ×
Zoomen tot maximaal 10 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 120 × digitaal uitgevoerd.
42
* Het beeld wordt volledig op het scherm
weergegeven als de breedbeeldtelevisie
overschakelt naar de stand voor volledig
scherm.
** Afgespeeld in de stand 4:3. Als u een beeld
weergeeft in de breedbeeldstand, verschijnt
het beeld zoals dit wordt weergegeven op het
LCD-scherm.
STEADYSHOT
U kunt cameratrillingen onderdrukken
(de standaardinstelling is [AAN]). Stel
[STEADYSHOT] in op [UIT] ( ) als u
een statief (optioneel) gebruikt.
Het menu
GEH. INST.
Instellingen voor de "Memory Stick Duo"
(KWALITEIT/BEELDFORM./ALLES VERW/
NIEUWE MAP, enzovoort)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
STILST INST.

KWALITEIT
 FIJN (
)
Met deze instelling worden
stilstaande beelden opgenomen met
standaardbeeldkwaliteit.
Capaciteit van de "Memory Stick Duo"
(MB) en het aantal beelden dat kan
worden opgenomen
640 × 480*
8MB
50
120
16MB (geleverd
bij DCR-PC55E)
96
240
32MB
190
485
128MB
BEELDFORM.
 320 × 240 (
)
Met deze instelling worden films met een
hoge resolutie opgenomen.
160 × 112 (
)
Met deze instelling is meer opnametijd
beschikbaar voor films.
Capaciteit van de "Memory Stick Duo"
(MB) en de opnameduur (uur: minuut:
seconde)
320 × 240
160 × 112
8MB
16MB (geleverd
bij DCR-PC55E)
32MB
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
390
980
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
780
1970
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
256MB
1400
3550
512MB
2850
7200
1GB

5900
14500
Het menu gebruiken
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met fijne
beeldkwaliteit.
64MB
• Als u de "Memory Stick Duo" van Sony
Corporation gebruikt. Het aantal beelden dat
kan worden opgenomen, verschilt afhankelijk
van de opnameomgeving.
• Het beeldformaat van een beeld is als volgt.
– Wanneer [FIJN] is geselecteerd, is de
beeldgrootte ong. 150kB.
– Wanneer [STANDAARD] is geselecteerd, is
de beeldgrootte ong. 60kB.
FILM INSTEL.
)
STANDAARD (
Onderste waarde: [STANDAARD] is
geselecteerd als beeldkwaliteit.
• Als u de "Memory Stick Duo" van Sony
Corporation gebruikt. De opnameduur verschilt
afhankelijk van de opnameomgeving.
* Bovenste waarde: [FIJN] is geselecteerd als
beeldkwaliteit.
Wordt vervolgd 
43
Het menu
GEH. INST. (wordt vervolgd)
ALLES VERW
Met deze instelling worden alle beelden
op een "Memory Stick Duo" zonder
beeldbeveiliging of in de geselecteerde map
verwijderd.
 Selecteer [ALLE BSTNDN] of [HUIDGE
MAP].
[ALLE BSTNDN]: met deze instelling
worden alle beelden op de "Memory Stick
Duo" verwijderd.
[HUIDGE MAP]: met deze instelling worden
alle beelden in de geselecteerde map
verwijderd.
 Raak twee keer [JA] 
aan.
• Schakel beeldbeveiliging eerst uit op de
"Memory Stick Duo" wanneer u een "Memory
Stick Duo" met een wispreventienokje gebruikt
(p. 104).
• De map wordt niet verwijderd, zelfs niet als u
alle beelden uit de map verwijdert.
• Terwijl [ Alle gegevens wissen...] wordt
weergegeven, mag u de volgende bewerkingen
niet uitvoeren:
– De schakelaar POWER/bedieningstoetsen
gebruiken.
– De "Memory Stick Duo" uitwerpen.
FORMAT
Een nieuwe "Memory Stick Duo" is in de
fabriek al geformatteerd en hoeft niet te
worden geformatteerd.
Raak twee keer [JA] 
aan.
Het formatteren is voltooid en alle beelden
worden verwijderd.
• Terwijl [ Formatteren…] wordt weergegeven,
mag u de volgende bewerkingen niet uitvoeren:
– De schakelaar POWER/bedieningstoetsen
gebruiken.
– De "Memory Stick Duo" uitwerpen.
• Bij het formatteren wordt alles op de "Memory
Stick Duo" gewist, ook de beveiligde
beeldgegevens en nieuwe mappen.
NUMMER BEST.
 SERIE
Met deze instelling worden
bestandsnummers op volgorde
toegewezen, zelfs als de "Memory Stick
Duo" wordt vervangen door een andere.
Het bestandsnummer wordt echter
opnieuw ingesteld als u een nieuwe map
maakt of de opnamemap vervangt door
een andere.
HERSTEL
Met deze instelling wordt het
bestandsnummer opnieuw ingesteld op
0001 als de "Memory Stick Duo" wordt
vervangen.
NIEUWE MAP
U kunt een nieuwe map (102MSDCF
tot en met 999MSDCF) maken op een
"Memory Stick Duo". Als een map vol
is (het maximum van 9999 beelden is
opgeslagen), wordt automatisch een nieuwe
map gemaakt.
Raak [JA] 
aan.
• U kunt de gemaakte mappen niet verwijderen
met de camcorder. U moet de "Memory
Stick Duo" formatteren (p. 44) of de mappen
verwijderen op de computer.
• Het aantal beelden dat kan worden opgenomen
op de "Memory Stick Duo", kan afnemen als er
meer mappen worden gemaakt.
OPNAMEMAP (opnamemap)
Selecteer de gewenste map met
en raak
aan.
/
• De beelden worden standaard opgeslagen in de
map 101MSDCF.
• Wanneer u een beeld opneemt in een
map, wordt deze map ingesteld als
standaardweergavemap.
WEERGAVEMAP (weergavemap)
44
Selecteer de weergavemap met
raak
aan.
/
en
Het menu
PROG.
BEELD
Speciale effecten voor beelden of
aanvullende functies voor opnemen/
afspelen (FADER/B EFFECT/, enzovoort)
MONOTOON
Bij het infaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van zwart-wit in kleur. Bij
het uitfaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van kleur in zwart-wit.
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
OVERLAP (alleen infaden)
OVERLOOP (alleen infaden)
FADER
U kunt de volgende effecten toevoegen aan
beelden die u op dit moment opneemt.
PUNT FADER (alleen infaden)
aan.
Als u [OVERLAP], [OVERLOOP] of
[PUNT FADER] selecteert, wordt het
beeld op de band opgeslagen als stilstaand
beeld. (Tijdens het opslaan van het beeld
wordt het scherm blauw.)
 Druk op REC START/STOP.
De faderaanduiding stopt met knipperen en
verdwijnt als het faden is voltooid.
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[UIT] aan in stap .
STBY
Uitfaden
FADER WIT
FADER ZWART
OPN
DIG EFFECT (digitale effecten)
U kunt digitale effecten toevoegen aan de
opnamen.
Het menu gebruiken
 Selecteer het gewenste effect en raak
 Raak het gewenste effect aan.
 Pas het effect aan met
/
en raak
aan.
Als u [STILSTAAND] of [LUMINANTIE]
selecteert, wordt het beeld opgeslagen als
stilstaand beeld als u
aanraakt.
Infaden
Effect
Instelmogelijkheden
STILSTAAND U kunt het
transparantieniveau
instellen van het
stilstaande beeld dat
u over een film wilt
leggen.
FLITS
Het interval voor framevóór-frame afspelen.
MOZ. FADER
Wordt vervolgd 
45
Het menu
BEELD PROG. (wordt vervolgd)
LUMINANTIE U kunt het kleurschema
selecteren voor het
gedeelte van het
stilstaande beeld dat u
wilt omwisselen met
een film.
NABEELD
U kunt de tijdsduur
voor het faden van de
nabeelden instellen.
LGZM SL.*
Sluitertijd (1 is 1/25,
2 is 1/12, 3 is 1/6, 4
is 1/3).
OUDE FILM*
U hoeft geen
wijzigingen aan te
brengen.
* Alleen beschikbaar tijdens opnemen.
 Raak
aan.
wordt weergegeven.
Als u [DIG EFFECT] wilt annuleren, raakt
u [UIT] aan in stap .
STILSTAAND
Met deze optie wordt een film opgenomen
terwijl u deze over een eerder opgenomen
stilstaand beeld legt.
FLITS (intervalopname)
Met deze optie wordt een film opgenomen
met het effect van een reeks stilstaande
beelden (stroboscoopeffect).
LUMINANTIE (luminantie)
Met deze optie wordt een helder gedeelte
van een eerder opgenomen stilstaand beeld
(bijvoorbeeld de achtergrond van een
persoon) vervangen door een film.
LGZM SL. (langzame sluitertijd)
De sluitertijd wordt verlaagd. Deze optie
is vooral geschikt als u een onderwerp
helderder wilt opnemen in een donkere
omgeving.
• Pas de scherpstelling handmatig aan en
gebruik een statief, omdat het moeilijk is de
scherpstelling automatisch aan te passen als
[LGZM SL.] is geselecteerd. ([FOCUS], p. 40)
OUDE FILM
Met deze optie wordt het effect van een
oude film met sepiatinten toegevoegd aan
beelden.
• U kunt op de band in de camcorder geen
beelden opnemen die zijn bewerkt met speciale
effecten.
• U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd. U kunt
ook geen beelden uitvoeren die zijn bewerkt
met digitale effecten via de DV-interface.
• U kunt beelden die zijn bewerkt met speciale
effecten, opslaan op een "Memory Stick Duo"
(p. 60) of deze opnemen op een andere band
(p. 57).
B EFFECT (beeldeffecten)
U kunt speciale effecten toevoegen aan een
beeld tijdens het opnemen of afspelen.
wordt weergegeven.
 UIT
Hiervoor wordt de instelling [B EFFECT]
niet gebruikt.
KLEURNEG.
De kleur en helderheid worden
omgekeerd.
SEPIA
NABEELD
Met deze optie worden beelden opgenomen
die een spoor van nabeelden achterlaten.
46
Beelden worden in sepia weergegeven.
ZWART-WIT
Beelden worden in zwart-wit
weergegeven.
ZONLICHT
Beelden worden weergegeven als een
illustratie met scherpe contrasten.
PASTEL
 Raak
 gewenst interval (1, 5 of 10
minuten) 
 [AAN] 

aan.
 Druk PHOTO volledig in.
houdt op met knipperen en de
intervalopname voor stilstaande beelden
wordt gestart.
Als u [INT.OPN. -ST] wilt annuleren,
selecteert u [UIT] in stap .
DEMOFUNCTIE
Beelden worden weergegeven als een
lichte tekening in pastelkleuren.*
Beelden worden weergegeven als een
mozaïekpatroon.*
* Alleen beschikbaar tijdens opnemen.
• U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd. U kunt
ook geen beelden uitvoeren die zijn bewerkt
met digitale effecten via de DV-interface.
• U kunt beelden die zijn bewerkt met speciale
effecten, opslaan op een "Memory Stick Duo"
(p. 60) of deze opnemen op een andere band
(p. 57).
• In de onderstaande gevallen wordt de
demonstratie onderbroken.
– Als u het venster aanraakt tijdens de
demonstratie. (De demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart.)
– Als een band of "Memory Stick Duo" in de
camcorder wordt geplaatst.
– Als de schakelaar POWER op een andere
stand dan CAMERA-TAPE is gezet.
Het menu gebruiken
MOZAIEK
De standaardinstelling is [AAN], zodat u
de demonstratie kunt bekijken ongeveer 10
minuten nadat u de band en de "Memory
Stick Duo" uit de camera hebt verwijderd
en de schakelaar POWER naar beneden
hebt geschoven om het lampje CAMERATAPE in te schakelen.
AFDRUKKEN
Zie pagina 65 voor meer informatie.
INT.OPN. -ST
(intervalfoto-opname)
U kunt stilstaande beelden op de "Memory
Stick Duo" opnemen met het geselecteerde
interval. Deze functie is handig om de
beweging van wolken of veranderingen in
het daglicht waar te nemen.
[a]: Opnemen
[b]: Interval
47
Het menu
BEW.&AFSP.
Instellingen voor bewerken of afspelen in
verschillende standen (V.SNLH.WG./EINDE
ZOEKEN, enzovoort)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
V.SNLH.WG.(afspelen met
verschillende snelheden)
U kunt afspelen in verschillende standen
terwijl u films bekijkt.
 Raak de volgende toetsen aan tijdens het
afspelen.
Actie
De
afspeelrichting
wijzigen*
Vertraagd
afspelen**
Aanraken
(frame)
In omgekeerde
richting:
(frame) 
(frame) in de
afspeelpauzestand
In omgekeerde
richting:
(frame) tijdens het
afspelen van frames
* Er kunnen horizontale lijnen verschijnen
aan de boven- of onderkant of in het
midden van het scherm. Dit duidt niet op
een storing.
** Beelden die worden uitgevoerd via de
DV-interface, kunnen niet vloeiend
worden afgespeeld in de vertraagde stand.
48

aan.
Als u wilt terugkeren naar de normale
afspeelstand, raakt u
(afspelen/
onderbreken) twee keer aan (één keer voor
het afspelen van frames).
• U hoort het opgenomen geluid niet. U ziet
wellicht ook mozaïekpatronen van eerder
afgespeelde beelden.
REC CTRL (opname-element
voor films)
Zie pagina 58 voor meer informatie.
AUD DUB REG. (geluidsopnamen
invoegen)
Zie pagina 62 voor meer informatie.
De band 2
(dubbele snelheid)
keer zo snel
In omgekeerde
afspelen (dubbele richting:
snelheid)
(frame) 
(dubbele snelheid)
Frame-vóórframe afspelen
 Raak
FILM OPN. (opname-element)
Zie pagina 60 voor meer informatie.
DVD BRANDEN
Als de camcorder is aangesloten op een
Sony-computer uit de VAIO-serie, kunt
u met deze opdracht het beeld dat is
opgenomen op de band, eenvoudig branden
op een DVD (Directe toegang tot "Click
to DVD"). Zie "Een DVD maken (Directe
toegang tot "Click to DVD")" (p. 76) voor
meer informatie.
VCD BRANDEN
Als de camcorder is aangesloten op een
computer, kunt u met deze opdracht het
beeld dat is opgenomen op de band,
eenvoudig branden op een CD-R (Directe
toegang tot Video CD Burn). Raadpleeg
"Eerste kennismaking" op de bijgeleverde
CD-ROM voor meer informatie.
Het menu
INST
EINDE ZOEKEN
UITVOER.
Het laatstopgenomen beeld wordt
ongeveer 5 seconden weergegeven en stopt
vervolgens automatisch.
ANNUL.
Hiermee kunt u [EINDE ZOEKEN]
stoppen.
STANDRD
Instellingen voor het opnemen op een
band of andere algemene instellingen
(OPNM STAND/MEERK GELUID/LCD
INSTEL./DISPLAY/USB, enzovoort)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
OPNM STAND (opnamestand)
 SP ()
LP ()
Selecteer deze optie om de opnametijd tot
1,5 keer te vergroten ten opzichte van de
stand SP.
• Als u opneemt in de stand LP, kan er een
mozaïekachtige storing optreden of kan het
geluid worden onderbroken als u de band op
andere camcorders of videorecorders afspeelt.
• Als u met zowel de stand SP als de stand LP
opneemt op één band, kan er bij weergave
vervorming van het beeld optreden of kan de
tijdcode tussen de scènes niet juist worden
aangebracht.
Het menu gebruiken
Selecteer deze optie om op te nemen op
een band in de stand SP (Standard Play).
AUDIOFUNC.
 12BIT
Selecteer deze optie om op te nemen in de
12-bits stand (met 2 stereogeluidskanalen).
16BIT (
)
Selecteer deze optie om op te nemen in
de 16-bits stand (voor 1 stereogeluid met
hoge kwaliteit).
VOLUME
Zie pagina 21 voor meer informatie.
Wordt vervolgd 
49
Het menu
STANDRD INST (wordt vervolgd)
MEERK GELUID
LCD INSTEL.
U kunt selecteren of u geluid dat op andere
apparaten is opgenomen, wilt afspelen met
dubbel geluidsspoor of met stereogeluid.
 STEREO
Selecteer deze optie om af te spelen
met eerste en twee geluidsspoor (of
stereogeluid).
1
Selecteer deze optie om af te spelen met
het eerste geluidsspoor of het geluid van
het linkerkanaal.
2
Selecteer deze optie om af te spelen met
het tweede geluidsspoor of het geluid van
het rechterkanaal.
• U kunt een band met dubbel geluidsspoor op de
camcorder afspelen, maar u kunt geen band met
dubbel geluidsspoor opnemen.
• De instelling keert terug naar [STEREO]
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
AUDIO MIX
Zie pagina 62 voor meer informatie.
EX. SUR MIC (Externe surround
microfoon)
 STEREO WIJD (
)
Met deze optie wordt 2-kanaals geluid
met meer nadruk opgenomen als u een
microfoon (optioneel) hebt aangesloten.
STEREO
Met deze optie wordt stereogeluid normaal
opgenomen.
• U hebt een compatibel accessoire, zoals de
microfoon ECM-HQP1 (optioneel), nodig
wanneer u het geluid wilt opnemen met de
instelling [STEREO WIJD].
• Geluid wordt opgenomen met de instelling
[STEREO] als de microfoon niet is aangesloten,
zelfs als er een andere instelling is geselecteerd.
50
Het opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling.
 LCD HELDER
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen.
 Pas de helderheid aan met
 Raak
aan.
/
.
 NIV. AV. LCD
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het LCDscherm aanpassen.
 NORMAAL
Standaardhelderheid.
LICHT
Het LCD-scherm helderder maken.
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu met ongeveer 10
procent verminderd bij het opnemen.
 LCD KLEUR
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
.
Fletser
Feller
 BREEDBEELD
U kunt selecteren hoe een beeld met de
breedte-/hoogteverhouding 16:9 wordt
weergegeven in het LCD-scherm.
 LETTER BOX
Normale instelling (standaarddisplaytype)
SAMENDRUK (samendrukken)
Het beeld wordt verticaal uitgerekt
wanneer zwarte banden worden
weergegeven aan de boven- en onderkant
van het scherm bij de breedte-/
hoogteverhouding 16:9.
A/V  DV UIT
(DCR-PC55E)
Wanneer u [A/VDV UIT] (
) instelt
op [AAN], kunt u het signaal converteren
naar het gewenste signaal als u een digitaal
apparaat en een analoog apparaat op de
camcorder hebt aangesloten. Zie 79 voor
meer informatie.
VIDEO INVOER
(DCR-PC55E)
Hiermee selecteert u de videostekker die
wordt aangesloten wanneer u het beeld
van het andere apparaat invoert via een
A/V-kabel.
PictBridge
Zie pagina 65 voor meer informatie.
USB STREAM
Hiermee worden beelden weergegeven die
op de band zijn opgeslagen.
WEERGAVEHULP
Zie pagina 14 voor meer informatie.
GEGEVENSCODE
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de
opname zijn opgenomen (gegevenscode).
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
 VIDEO
Aansluiting via de videostekker van de
A/V-kabel (bijgeleverd).
S VIDEO
Aansluiting via S VIDEO-stekker van
de A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel).
USB-CAMERA
U kunt de beelden op het scherm van de
camcorder weergeven op de computer
(USB Streaming) via de USB-kabel.
Raadpleeg "Eerste kennismaking" op
de bijgeleverde CD-ROM voor meer
informatie (p. 68).
USB-PLY/EDT (USB-Play/Edit)
Selecteer deze optie wanneer u beelden die
op de camcorder zijn opgeslagen, op de
computer wilt bekijken (p. 68) of wanneer
u de camcorder aansluit op een PictBridgecompatibele printer via een USB-kabel
(bijgeleverd) (p. 65).
 STD-USB
Hiermee worden beelden weergegeven
die op de "Memory Stick Duo" zijn
opgeslagen.
DATUM/TIJD
Hiermee worden de datum en tijd
weergegeven.
CAMERAGEGEV. (hieronder)
Hiermee worden gegevens over de
camera-instellingen weergegeven.
Dit kan niet worden geselecteerd tijdens
de Easy Handycam-functie.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
Het menu gebruiken
 UIT
1
2
3
4
 SteadyShot uit*
 Belichting*
 Witbalans*
 Gevoeligheid*
 Sluitertijd
 Diafragma
* Wordt alleen weergegeven tijdens het
afspelen van banden.
• Gegevens over de camera-instellingen worden
niet weergegeven wanneer films op een
"Memory Stick Duo" worden afgespeeld.
Wordt vervolgd 
51
Het menu
STANDRD INST (wordt vervolgd)
• De aanpassingswaarde voor de belichting
(0EV), de sluitertijd en de diafragmawaarde
worden weergegeven wanneer stilstaande
beelden op een "Memory Stick Duo" worden
afgespeeld.
• wordt weergegeven vóór een beeld dat met de
flitser (optioneel) is opgenomen.
• Op het gegevensscherm voor DATUM/TIJD
worden de datum en tijd in hetzelfde gedeelte
weergegeven. Als u beelden opneemt zonder de
klok in te stellen, worden [-- -- ----] en [--:--:--]
weergegeven.
RESTANT
 AUTO
Hiermee wordt de aanduiding voor
de resterende bandlengte ongeveer 8
seconden weergegeven in de volgende
gevallen.
• Wanneer u de schakelaar POWER op
PLAY/EDIT of CAMERA-TAPE zet terwijl
er een band in de camcorder is geplaatst.
• Wanneer u
(afspelen/onderbreken)
aanraakt.
AAN
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte altijd weergegeven.
PIEPTOON
 AAN
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.
UIT
De melodie wordt uitgeschakeld.
DISPLAY
 LCD
Hiermee worden weergaven, zoals
de tijdcode, op het LCD-scherm
weergegeven.
V-UIT/LCD
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het televisiescherm en het
LCD-scherm weergegeven.
MENU DRAAIEN
 NORMAAL
Selecteer deze optie om de menu-items
naar beneden te schuiven door
aan
te raken.
TEGENGEST.
EXTERNE CTRL
(afstandsbediening)
De standaardinstelling is [AAN], zodat
u de afstandsbediening kunt gebruiken
(p. 30).
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een andere videorecorder
wordt verzonden.
• De instelling keert terug naar [AAN] wanneer u
de stroombron langer dan 5 minuten loskoppelt
van de camcorder.
OPNAMELAMP (opnamelamp)
De opnamelamp van de camera gaat niet
branden tijdens de opname als u deze optie
instelt op [UIT]. (De standaardinstelling is
[AAN].)
52
Selecteer deze optie om de menu-items
naar boven te schuiven door
aan te
raken.
AUTOM. UIT (automatische
uitschakeling)
 5 min
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten niet
gebruikt.
NOOIT
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
stopcontact, wordt [AUTOM. UIT] automatisch
ingesteld op [NOOIT].
Het menu
TIJD/LANGU.
(KLOK INSTEL./WERELDTIJD/LANGUAGE)
KALIBRATIE
Zie pagina 110 voor meer informatie.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
KLOK INSTEL.
Zie pagina 15 voor meer informatie.
WERELDTIJD
LANGUAGE
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
U kunt kiezen uit Engels, vereenvoudigd
Engels, traditioneel Chinees,
vereenvoudigd Chinees, Frans, Spaans,
Portugees, Duits, Nederlands, Italiaans,
Grieks, Russisch, Arabisch, Iranees of
Thais.
Het menu gebruiken
Wanneer u de camcorder in het buitenland
gebruikt, kunt u het tijdsverschil instellen
door
/
aan te raken. Zo wordt de
klok automatisch aangepast op basis van
het tijdsverschil.
Als u het tijdsverschil instelt op 0, keert
de klok terug naar de oorspronkelijke
ingestelde tijd.
• De camcorder biedt de optie [ENG[SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.
53
Persoonlijk menu
aanpassen
U kunt de gewenste menu-items aan
het persoonlijke menu toevoegen en
de instellingen in het persoonlijke
menu aanpassen voor elke stand van de
schakelaar POWER. Dit is handig als u
menu-items die u vaak gebruikt, aan het
persoonlijke menu toevoegt.
Een menu-item toevoegen
Een menu-item verwijderen
1 Raak
[P-MENU
INST.] 
[TOEVOEGEN] aan.
60min
STBY
Sel toets voor verw.
1/3
0:00:00
MENU
WEERG.
HULP
TELEMACRO
BELCHT
SPOT
FOCUS
FADER
END
2 Raak het menu-item aan dat u wilt
verwijderen.
60min
VERW.
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
60min
STBY
Selecteer de categorie.
INST.]
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
U kunt maximaal 28 menu-items toevoegen
voor elke stand van de schakelaar POWER.
Verwijder minder belangrijke menuitems uit het menu als u meer items wilt
toevoegen.
1 Raak
[P-MENU
[VERW.] aan.
STBY
0:00:00
Wilt u deze verwijderen
uit P-MENU van de
modus CAMERA-TAPE?
0:00:00
JA
NEE
END
CAMERA INST.
BEELD PROG.
BEW.&AFSP.
STANDRD INST
TIJD/LANGU.
OK
2 Raak
/
aan om een
menucategorie te selecteren en
raak
aan.
60min
STBY
Selecteer het item.
0:00:00
END
BELICHT. PROG
SPOTMETER
BELICHTING
WITBALANS
AUTO SLUITER
OK
3 Raak [JA]
aan.
• U kunt [MENU] en [P-MENU INST.] niet
verwijderen.
De volgorde van menu-items in het
persoonlijke menu aanpassen
1 Raak
[P-MENU
INST.]
[SORT.] aan.
3 Raak
/
aan om een menu
item te selecteren en raak
[JA]
aan.
Het menu-item wordt aan het einde van
de lijst toegevoegd.
54
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
2 Raak het menu-item aan dat u wilt
verplaatsen.
3 Raak
/
aan om het menuitem te verplaatsen naar de
gewenste locatie.
4 Raak
aan.
Als u meer items wilt sorteren, herhaalt
u stap 2 tot en met 4.
5 Raak [END]
aan.
• U kunt [P-MENU INST.] niet verplaatsen.
Raak
[P-MENU INST.]
[HERST.][JA][JA]
aan.
Het menu gebruiken
De instellingen voor het
persoonlijke menu initialiseren
(herstellen)
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
55
Aansluiten op een videorecorder of televisie
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 8). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de
apparaten die u wilt aansluiten.
A/V- of A/V OUT*-aansluiting
1
AUDIO/VIDEOaansluitingen
(geel)
(wit)
(rood)
Videorecorders
of televisies
Naar S VIDEO-aansluiting
2
Naar i.LINKaansluiting
(IEEE1394)
3
i.LINK-compatibel
apparaat
DV- of DV OUT*-interface
: Signaalverloop
* Voor DCR-PC53E
Deze aansluiting functioneert alleen als
uitgang.

A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit de A/V-kabel aan op de camcorder of
het Handycam Station.
Voor DCR-PC55E:
De A/V-aansluiting werkt als ingang en als
uitgang. De functie van de aansluiting wordt
automatisch gewisseld werkingsstatus.

A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
de A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(optioneel), kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel.
56
Sluit de witte en rode stekkers (audio links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van een A/V-kabel (optioneel)
aan. In dit geval hoeft u de gele stekker
(standaardvideo) niet aan te sluiten. Met
alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen
audio uitgevoerd.

i.LINK-kabel (optioneel)
Gebruik een i.LINK-kabel (optioneel) om
de camcorder aan te sluiten op een ander
apparaat. De video- en geluidssignalen
worden digitaal verzonden, waardoor de
beelden van hoge kwaliteit zijn. Houd er
rekening mee dat u het beeld en het geluid
niet afzonderlijk kunt opnemen.
• Sluit de A/V-kabel aan op de uitgang van een
apparaat waarvan u het beeld wilt opnemen
(voor DCR-PC55E) of op de ingang van een
ander apparaat waarop u het beeld van de
camcorder wilt opnemen.
Kopiëren naar andere
opnameapparaten
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-kabel aan op de videoaansluiting
en de rode (rechterkanaal) of de witte stekker
(linkerkanaal) op de audioaansluiting van de
videorecorder of de televisie.
• Als u een apparaat aansluit met een A/Vkabel (bijgeleverd), stelt u [DISPLAY] in op
[LCD] (de standaardinstelling) (p. 52) om te
voorkomen dat het beeld ook op het scherm
wordt weergegeven.
• Om de A/V-kabel te verbinden met de
A/V-aansluiting (DCR-PC55E)/A/V OUTaansluiting (DCR-PC53E) van uw camcorder,
moet u de camcorder van het Handycam Station
halen.
U kunt de beelden die worden afgespeeld
op de camcorder, kopiëren naar andere
opnameapparaten, zoals videorecorders.
1 Sluit de videorecorder aan op de
camcorder als opnameapparaat.
Zie pagina 56 voor informatie over
aansluitingen.
2 Maak de videorecorder gereed
voor opnemen.
Als u kopieert naar de videorecorder,
plaatst u een band voor de opnamen.
Als u kopieert naar de DVD-recorder,
plaatst u een DVD voor de opnamen.
3 Maak de camcorder gereed voor
afspelen.
Kopiëren/bewerken
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand.
Plaats de band met opnamen.
4 Start het afspelen op de
camcorder en neem op met de
videorecorder.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij het opnameapparaat voor meer
informatie.
5 Wanneer het kopiëren is voltooid,
stopt u de camcorder en de
videorecorder.
Wordt vervolgd 
57
Kopiëren naar andere
opnameapparaten (wordt
vervolgd)
• De volgende gegevens kunnen niet worden
uitgevoerd via de DV-interface:
– Aanduidingen
– [B EFFECT] (p. 46), [DIG EFFECT] (p. 45)
of de weergavezoomfunctie (p. 23).
– Titels die zijn opgenomen op andere
camcorders.
• Wilt u de datum/tijd en camera-instellingen
opnemen, dan moet u deze weergeven op het
scherm (p. 51).
• Wanneer u de i.LINK-kabel (optioneel)
gebruikt, wordt het opgenomen beeld
onscherp als de beelden worden onderbroken
op de camcorder terwijl u opneemt met de
videorecorder.
Beelden opnemen van een
videorecorder of televisie
(DCR-PC55E)
U kunt beelden of televisieprogramma’s
van een videorecorder of televisie opnemen
op een band of een "Memory Stick Duo". U
kunt ook een scène opnemen als stilstaand
beeld op een "Memory Stick Duo".
Plaats van tevoren een band of "Memory
Stick Duo" voor de opnamen in de
camcorder.
• De camcorder kan alleen opnemen van
een PAL-bron. Franse videobeelden of
televisieprogramma’s (SECAM) kunnen
bijvoorbeeld niet juist worden opgenomen.
Zie pagina 102 voor meer informatie over
televisiekleursystemen.
• Als u een 21-polige verloopstekker gebruikt
om een PAL-bron in te voeren, hebt u een
bidirectionele 21-polige verloopstekker
(optioneel) nodig.
Films opnemen
1 Sluit de televisie of videorecorder
aan op de camcorder.
Zie pagina 56 voor meer informatie
over aansluitingen.
• De aanduiding
verschijnt wanneer u
de camcorder en andere apparaten aansluit
via een i.LINK-kabel. (Deze aanduiding
verschijnt mogelijk ook op de televisie.)
2 Als u opneemt van een
videorecorder, plaatst u een band.
3 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
58
4 Gebruik de camcorder om films
op te nemen.
Als u op een band opneemt, raakt u
[
REC CTRL][OPN.
PAUZE] aan.
Als u op een "Memory Stick Duo"
opneemt, raakt u
[MENU]
(BEW.&AFSP.)[ FILM OPN.]
aan.
5 Start het afspelen van de band op
de videorecorder of selecteer een
televisieprogramma.
6 Raak [OPN.START] aan als u wilt
beginnen met opnemen.
7 Stop het opnemen.
1 Voer stap 1 tot en met 3 van
"Films opnemen" uit.
2 Speel de video af of selecteer het
televisieprogramma dat u wilt
opnemen.
De beelden op de videorecorder of de
televisie verschijnen op het scherm van
de camcorder.
3 Druk licht op PHOTO bij de scène
die u wilt opnemen. Controleer
het beeld en druk de toets
volledig in.
Kopiëren/bewerken
De beelden die worden afgespeeld op
het aangesloten apparaat, verschijnen
op het LCD-scherm van de camcorder.
Stilstaande beelden opnemen
Als u opneemt op een band, raakt u
(STOP) of [OPN.PAUZE] aan.
Als u opneemt op een "Memory Stick
Duo", raakt u [OPN.STOP] aan.
8 Raak

aan.
59
Beelden kopiëren van een
band naar een "Memory
Stick Duo"
U kunt films of stilstaande beelden
opnemen op een "Memory Stick Duo".
Controleer of u een band met opnamen en
een "Memory Stick Duo" in de camcorder
hebt geplaatst.
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Zoek de gewenste scène en neem
deze op.
Beelden opnemen als stilstaand beeld
Raak
(PLAY) aan om de band af te
spelen en houd PHOTO licht ingedrukt
als de scène die u wilt opnemen, wordt
afgespeeld. Controleer het beeld en
druk de toets volledig in.
Beelden opnemen als film
Raak
[MENU]
(BEW.&AFSP.)[ FILM OPN.]
(PLAY) aan om de band af te
spelen en raak [OPN.START] aan op
het punt waar u de opname wilt starten.
Als u het opnemen wilt stoppen, raakt
u [OPN.STOP]
(STOP)

aan.
• De gegevenscode die is opgenomen op de band,
kan niet worden opgenomen op de "Memory
Stick Duo". De tijd en datum waarop het beeld
is opgenomen op de "Memory Stick Duo",
worden opgenomen.
• Het geluid wordt opgenomen in 32 kHz mono.
• Zie pagina 43 voor de opnameduur van films.
60
Geluid kopiëren naar een band met opnamen
U kunt geluid toevoegen aan een band waarop al opnamen zijn gemaakt in de 12-bits stand
(p. 49) zonder dat het oorspronkelijke geluid wordt gewist.
Aansluiten
 Active Interface
Shoe
A/V-kabel (bijgeleverd)
 Interne
microfoon
Sluit de
videostekker
 A/Vaansluiting (geel) niet aan.
AUDIO OUT
: Signaalverloop
U kunt geluid op een van de volgende
manieren opnemen:
 Een externe microfoon (optioneel)
aansluiten op de Active Interface Shoe.
 Voor DCR-PC55E:
Een audioapparaat aansluiten op het
Handycam Station of de camcorder met de
A/V-kabel.
 Met de interne microfoon (geen aansluiting
nodig).
De audio-invoer die moet worden
opgenomen, wordt gekozen aan de hand
van de volgende rangorde: .
U kunt geen extra audiosignalen opnemen:
– Op een band die is opgenomen in de 16-bits
stand (p. 49).
– Op een band die is opgenomen in de stand LP.
(rood)
R
L
LINE OUT
Kopiëren/bewerken
(wit)
Audioapparaat (zoals CD/MDspelers)
– Wanneer de camcorder is aangesloten met een
i.LINK-kabel.
– Op lege gedeelten van de band.
– Op een band die is opgenomen in de stand 4CH
MIC REC op een ander apparaat.
– Op een band die is opgenomen in een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder.
– Als het wispreventienokje van de band is
ingesteld op SAVE.
• Voor DCR-PC55E:
Als u een A/V-aansluiting of de interne
microfoon gebruikt, wordt het beeld niet
uitgevoerd via de A/V-aansluiting. Controleer
het beeld op het LCD-scherm.
Wordt vervolgd 
61
Geluid kopiëren naar een band met opnamen (wordt vervolgd)
• Als u een externe microfoon (optioneel)
aansluit op de Active Interface Shoe, kunt u
het beeld en het geluid controleren door de
camcorder op een televisie aan te sluiten met
de A/V-kabel. Het geluid dat u opneemt, wordt
niet uitgevoerd uit de camcorder. Controleer het
geluid met een televisie of een ander apparaat.
• Om de A/V-kabel te verbinden met de
A/V-aansluiting (DCR-PC55E)/A/V OUTaansluiting (DCR-PC53E) van uw camcorder,
moet u de camcorder van het Handycam Station
halen.
Geluid opnemen
Plaats van tevoren een band met opnamen
in de camcorder.
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Raak
(afspelen/onderbreken)
aan om de band af te spelen en
raak de toets opnieuw aan op
het punt waar u het geluid wilt
opnemen.
3 Raak
 [MENU] 
(BEW.&AFSP.)  [AUD DUB
REG.] 
 [AUDIO KOP]
aan.
 verschijnt
60min
AUD DUB REG.
0:00:00:00
AUDIO
KOP
4 Raak
(afspelen) aan en begin
tegelijkertijd met het afspelen van
het geluid dat u wilt opnemen.
verschijnt terwijl het nieuwe geluid
in stereo 2 (ST2) wordt opgenomen
tijdens het afspelen van de band.
5 Raak
(stoppen) aan als u wilt
stoppen met opnemen.
Als u wilt kopiëren over andere scènes,
herhaalt u stap 2 om de scènes te
selecteren en raakt u [AUDIO KOP]
aan.
6 Raak

• Als u een eindpunt wilt instellen voor het
kopiëren van geluid, drukt u eerst op ZERO
SET MEMORY op de afstandsbediening bij
de scène waarbij u het kopiëren van geluid
wilt stoppen tijdens het afspelen. Na stap 2 tot
en met 4 stopt de opname automatisch bij de
geselecteerde scène.
• U kunt alleen aanvullend geluid opnemen op
een band die met de camcorder is opgenomen.
Het geluid wordt mogelijk slechter wanneer u
geluid op een band opneemt die is opgenomen
met andere camcorders (waaronder andere
DCR-PC53E/PC55E camcorders).
Het opgenomen geluid controleren
 Speel de band af waarop u geluid hebt
opgenomen (p. 21).
 [MENU] 
(STANDRD INST) 
 [AUDIO
MIX] 
aan.
 Raak
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
62
aan.
ST2
 Raak
/
aan om de balans aan te
passen tussen het oorspronkelijke geluid
(ST1) en het geluid dat later is opgenomen
(ST2). Raak vervolgens
aan.
• Bij de standaardinstelling wordt het
oorspronkelijke geluid (ST1) uitgevoerd.
• De aangepaste geluidsbalans wordt weer
teruggezet op de standaardinstelling ongeveer 5
minuten nadat de accu of andere stroombronnen
zijn losgekoppeld.
Opgenomen beelden
verwijderen van de
"Memory Stick Duo"
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Raak
aan.
60min
101–0001
2 / 10 101
MEMORY
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Selecteer een beeld dat u wilt
/
.
• Als u alle beelden tegelijk wilt verwijderen,
selecteert u [ALLES VERW] (p. 44).
4 Raak

[JA] aan.
Kopiëren/bewerken
verwijderen met
• De beelden kunnen niet worden hersteld
nadat deze zijn verwijderd.
• U kunt beelden verwijderen via het
indexscherm (p. 21). U kunt eenvoudig zoeken
naar het beeld dat u wilt verwijderen door 6
beelden tegelijkertijd weer te geven.
Raak
 [ VERW.]  het beeld dat u
wilt verwijderen 
 [JA] aan.
• Beelden kunnen niet worden verwijderd als het
wispreventienokje op een "Memory Stick Duo"
op de positie voor schrijfbeveiliging staat
(p. 104) of als het geselecteerde beeld is
beveiligd (p. 64).
63
Beelden op de "Memory
Stick Duo" met bepaalde
gegevens markeren
(beeldbeveiliging/afdrukmarkering)
Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt
met een wispreventienokje, moet u ervoor
zorgen dat het wispreventienokje op de
"Memory Stick Duo" niet op de positie
voor schrijfbeveiliging staat (p. 104).
Per ongeluk wissen voorkomen
(beeldbeveiliging)
U kunt beelden selecteren en markeren om
te voorkomen dat deze per ongeluk worden
gewist.
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Raak

[VEILIG]

aan.
Stilstaande beelden
selecteren voor afdrukken
(afdrukmarkering)
De DPOF-standaard (Digital Print Order
Format) wordt gebruikt om beelden te
selecteren voor afdrukken op de camcorder.
Wanneer u beelden markeert die u wilt
afdrukken, hoeft u deze niet opnieuw te
selecteren wanneer u deze afdrukt. (U kunt
het aantal afdrukken niet opgeven.)
1 Schuif de schakelaar POWER
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Raak



[AFDRUKTEKEN] aan.
3 Raak het beeld aan dat u later wilt
afdrukken.
AFDRUKTEKEN
wordt
weergegeven
3 Raak het beeld aan dat u wilt
beveiligen.
BEVEILIGING
101–0002
2/ 10
4 Raak
101

wordt
weergegeven
4 Raak
101
OK
[END]
aan.
OK
[END]
aan.
• Als u beeldbeveiliging wilt annuleren, raakt u
het beeld nogmaals aan om de beeldbeveiliging
van stap 3 te annuleren.
64
101–0002
2/ 10
• Als u de afdrukmarkering wilt annuleren, raakt
u het beeld opnieuw aan om afdrukmarkering te
annuleren in stap 3.
• Markeer geen beelden op de camcorder als
de "Memory Stick Duo" al beelden bevat met
een afdrukmarkering die op andere apparaten
is aangebracht. U kunt hierdoor de gegevens
wijzigen van beelden met een afdrukmarkering
die op het andere apparaat is aangebracht.
Opgenomen beelden
afdrukken (PictBridgecompatibele printer)
U kunt beelden afdrukken met een
PictBridge-compatibele printer zonder de
camcorder aan te sluiten op een computer.
Sluit de bijgeleverde netspanningsadapter
aan op een stopcontact.
Plaats eerst de "Memory Stick Duo" met
stilstaande beelden in de camcorder.
De camcorder aansluiten op de
printer
5 Raak
(BEELD PROG.) 
[AFDRUKKEN] aan.
Als de aansluiting is voltooid,
verschijnt (PictBridgeaansluiting) op het scherm.
AFDRUKKEN
101-0001
+
-
1 / 10
101
END
INSTELLEN UITV.
Een van de beelden op de "Memory
Stick Duo" wordt weergegeven.
1 Schuif de schakelaar POWER
2 Raak
 [MENU] 
(STANDRD INST)  [USB-PLY/

EDT]  [PictBridge] 
aan.
3 Sluit de USB-aansluiting (p. 67)
van het Handycam Station aan op
een printer met de USB-kabel.
4 Zet de schakelaar
(USB) ON/
OFF op het Handycam Station op
ON (p. 67).
• De werking van modellen die niet compatibel
zijn met PictBridge, kan niet worden
gegarandeerd.
Afdrukken
1 Selecteer het beeld dat u wilt
afdrukken met
2 Raak

/
Kopiëren/bewerken
omlaag om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
.
[EXEMPLAREN] aan.
3 Selecteer het aantal exemplaren
dat u wilt afdrukken met
.
/
U kunt maximaal 20 exemplaren van
één beeld instellen voor afdrukken.
4 Raak

[END] aan.
Als u de datum op het beeld wilt
afdrukken, raakt u
 [DATUM/
TIJD]  [DATUM] of [DAG&TIJD]

aan.
Wordt vervolgd 
65
Opgenomen beelden afdrukken
(PictBridge-compatibele printer)
(wordt vervolgd)
5 Raak [UITV.]  [JA] aan.
Als het afdrukken is voltooid, verdwijnt
[Afdrukken...] en wordt het scherm
voor het selecteren van beelden
opnieuw weergegeven.
Raak [END] aan wanneer het afdrukken
is voltooid.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor de
printer die moet worden gebruikt.
• Voer de volgende handelingen niet uit als
op
het scherm wordt weergegeven. De handelingen
kunnen wellicht niet goed worden uitgevoerd.
– De schakelaar POWER gebruiken.
– De USB-kabel loskoppelen van het
Handycam Station of de printer.
– De "Memory Stick Duo" uit de camcorder
verwijderen.
• Als de printer plotseling ophoudt met
afdrukken, koppelt u de USB-kabel los en voert
u de handeling nogmaals vanaf het begin uit.
• Bepaalde printermodellen bieden wellicht
geen ondersteuning voor de functie voor
het afdrukken van de datum. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de printer voor meer
informatie.
• Het afdrukken van beelden die zijn opgenomen
op een ander apparaat dan de camcorder, kan
niet worden gegarandeerd.
• PictBridge is een industrienorm van de Camera
& Imaging Products Association (CIPA). U
kunt stilstaande beelden afdrukken zonder een
computer te gebruiken door een printer direct
aan te sluiten op een digitale videocamera of
een digitale camera, ongeacht de fabrikant of
het model.
66
Aansluitingen om externe apparaten aan te
sluiten
Camcorder
1
2
• Als u opneemt op een "Memory Stick
Duo" met een externe flitser (optioneel)
op de accessoireschoen, moet u de stroom
van de externe flitser uitschakelen om te
voorkomen dat het geluid van het opladen
wordt opgenomen.
• Als een externe microfoon (optioneel) is
aangesloten, krijgt deze de voorkeur boven
de interne microfoon (p. 24).
 Voor DCR-PC55E:
A/V-aansluiting (audio/video) (p. 32,
56, 79)
3
4
Voor DCR-PC53E:
A/V OUT-aansluiting (audio/video)
(p. 32, 56, 79)
 DC IN-aansluiting (p. 8)
 Interface-aansluiting
Handycam Station
4
7
3
5
6
 Active Interface Shoe
(p. 61)
Via de Active Interface Shoe wordt
stroom geleverd aan optionele
accessoires, zoals een videolamp,
flitser of microfoon. Het accessoire kan
worden in- en uitgeschakeld met de
schakelaar POWER op de camcorder.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij het accessoire is geleverd.
 Voor DCR-PC55E:
DV-interface-aansluiting (p. 56, 76)
Voor DCR-PC53E:
DV OUT-interface-aansluiting (p. 56,
76)
 (USB) aansluiting (p. 68)
 (USB) ON/OFF schakelaar
• Zet de schakelaar op ON als u de USBverbinding wilt gebruiken.
Kopiëren/bewerken
2
• Open het schoendeksel als u een accessoire
wilt aansluiten. Schuif het deksel naar u toe
om het te openen.
• Haal uw camcorder van het Handycam
Station wanneer u de schoenklep opent.
• De Active Interface Shoe heeft een
veiligheidssluiting zodat het geïnstalleerde
accessoire stevig is bevestigd. Als u een
accessoire wilt aansluiten, drukt u dit op
de schoen en schuift u het naar achter.
Vervolgens draait u de schroef vast. Als u
een accessoire wilt verwijderen, draait u
de schroef los. Vervolgens drukt u op het
accessoire en schuift u dit uit de schoen.
67
Voordat u "Eerste kennismaking" op de
computer raadpleegt
Als u de Picture Package-software
installeert op een Windows-computer
vanaf de bijgeleverde CD-ROM, kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren als u de
camcorder op de computer aansluit.
• Software en functies die beschikbaar zijn
voor Macintosh-computers, verschillen
van de mogelijkheden voor Windowscomputers. Raadpleeg hoofdstuk 6 van "Eerste
kennismaking" op de CD-ROM voor meer
informatie. Zie het volgende gedeelte voor meer
informatie over "Eerste kennismaking".
• U kunt de camcorder op 2 manieren op een
computer aansluiten.
– USB-kabel
Deze methode is geschikt als u opgenomen
video en geluid van een band naar de
computer wilt kopiëren, als u bestanden van
een "Memory Stick Duo" naar een computer
wilt kopiëren en als u bestanden naar een
"Memory Stick Duo" wilt kopiëren.
– i.LINK-kabel
Deze methode is geschikt als u video
en geluid wilt kopiëren die op een band
zijn opgenomen. Beeldgegevens worden
nauwkeuriger overgebracht dan met een
USB-kabel.
Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
meer informatie over aansluitingen.
Music Video/Slideshow Producer
U kunt uw favoriete films en stilstaande
beelden selecteren uit beelden die zijn
opgeslagen op de computer en eenvoudig
een korte film of diavoorstelling maken met
toegevoegde muziek en effecten.
Automatic Music Video Producer
U kunt gemakkelijk eigen video’s met
toegevoegde muziek en effecten maken
waarbij u beelden die op een band zijn
opgenomen, kunt gebruiken.
Copying tape to Video CD
U kunt de inhoud van een band importeren
om een video-CD te maken.
Save the images on CD-R
U kunt beelden die naar de computer zijn
gekopieerd, opslaan op een CD-R als
reservekopie.
Burning Video CD
U kunt een video-CD samenstellen met
een menu met video’s en diavoorstellingen.
ImageMixer VCD2 is compatibel met
stilstaande beelden met hoge resolutie.
USB Streaming Tool
U kunt het op band opgenomen beeld dat
wordt afgespeeld door de camcorder of dat
u momenteel in de beeldzoeker ziet, op de
computer weergeven.
Video Capturing Tool
U kunt de volledige inhoud van een band
importeren naar een computer.
Viewing video and pictures on a
computer
68
U kunt de beelden die van de camcorder
zijn gekopieerd, bekijken door miniaturen
te selecteren. Stilstaande beelden en films
worden opgeslagen in mappen op datum.
• De CD-ROM (bijgeleverd) bevat de volgende
software.
– USB-stuurprogramma
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– "Eerste kennismaking (First Step Guide)"
Informatie over "Eerste
kennismaking (First Step
Guide)"
"Eerste kennismaking" is een
gebruiksaanwijzing die u kunt raadplegen
op de computer.
In "Eerste kennismaking" worden de
algemene handelingen beschreven vanaf
de eerste keer dat u de camcorder aansluit
op de computer en het opgeven van
instellingen tot de algemene bediening de
eerste keer dat u de software op de CDROM (bijgeleverd) gebruikt. Nadat u de
software op de CD-ROM hebt geïnstalleerd
en "De software en "Eerste kennismaking"
op een computer installeren" (p. 71) hebt
gelezen, opent u "Eerste kennismaking" en
volgt u de instructies.
In de Help worden alle functies van de
toepassingen uitgelegd. Raadpleeg de Help
voor gedetailleerdere procedures nadat u
"Eerste kennismaking" aandachtig hebt
doorgelezen. Klik op [?] op het scherm om
de Help weer te geven.
Systeemvereisten
 Voor Windows-gebruikers
Bij gebruik van Picture Package
Besturingssysteem: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition of Windows XP
Professional
Standaardinstallatie is vereist.
Processor: Intel Pentium III 500 MHz
of sneller (800 MHz of sneller wordt
aanbevolen) (Als u ImageMixer VCD2
wilt gebruiken, wordt Intel Pentium III
800 MHz of sneller aanbevolen)
Toepassing: DirectX 9.0c of hoger
(dit product is gebaseerd op DirectXtechnologie. DirectX moet zijn
geïnstalleerd.)
Windows Media Player 7.0 of hoger
Macromedia Flash Player 6.0 of hoger
Geluidssysteem: 16-bits
stereogeluidskaart en stereoluidsprekers
Geheugen: 64 MB of meer
Vaste schijf: Vereiste vrije schijfruimte
voor installatie: 500 MB of meer
Aanbevolen vrije schijfruimte: 6 GB of
meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
Weergave: 4 MB VRAM-videokaart,
minimaal 800 × 600 beeldpunten met
hoge kleuren (16-bits kleuren, 65 000
kleuren), geschikt voor DirectDrawvideostuurprogramma (bij minder dan
800 × 600 beeldpunten of minder dan
256 kleuren werkt dit product niet
goed.)
Een computer gebruiken
Informatie over de Help-functie
van de software
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
In Windows 98 wordt USB Streaming
niet ondersteund.
In Windows 98 en Windows 98SE
wordt DV-opname niet ondersteund.
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden geleverd),
DV-interface (IEEE1394, i.LINK) (voor
aansluiting via een i.LINK-kabel),
schijfstation (u hebt een CD-R-station
nodig om video-CD’s te maken.
Ga naar http://www.ppackage.com/
voor meer informatie over compatibele
stations)
Wordt vervolgd 
69
Voordat u "Eerste kennismaking" op de computer raadpleegt (wordt
vervolgd)
Als u beelden die zijn opgenomen op
een "Memory Stick Duo", afspeelt op een
computer
Als u alleen beelden naar een computer
kopieert die op een "Memory Stick Duo"
zijn opgenomen
Besturingssysteem: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition of Windows XP
Professional
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
Besturingssysteem: Mac OS 9.1/9.2 of
Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
Processor: MMX Pentium 200 MHz of
sneller
Toepassing: Windows Media Player
(deze toepassing moet zijn geïnstalleerd
als u films wilt afspelen)
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden geleverd),
schijfstation
 Voor Macintosh-gebruikers
Bij gebruik van ImageMixer VCD2
Besturingssysteem: Mac OS X
(v10.1.5 of hoger)
Processor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
series
Geheugen: 128 MB of meer
Vaste schijf: Vereiste vrije schijfruimte
voor installatie: 250 MB of meer
Aanbevolen vrije schijfruimte: 4 GB of
meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
Beeldscherm: Minimaal 1 024 × 768
beeldpunten, 32 000 kleuren (bij 1 024
× 768 beeldpunten of minder of 256
kleuren of minder werkt dit product niet
goed.)
Toepassing: QuickTime 4 of hoger
(QuickTime 5 wordt aanbevolen)
Overige: schijfstation
70
Toepassing: QuickTime 3.0 of hoger
(deze toepassing moet zijn geïnstalleerd
als u films wilt afspelen)
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden geleverd)
• Als u de camcorder met een USB-kabel aansluit
op een Macintosh-computer, kunt u beelden op
een band niet kopiëren naar de computer. Als
u opnamen op een band wilt kopiëren, sluit u
de camcorder met een i.LINK-kabel aan op de
computer en gebruikt u de standaardsoftware in
het besturingssysteem.
De software en "Eerste
kennismaking" op een
computer installeren
U moet de software, enzovoort op de
computer installeren met de bijgeleverde
CD-ROM voordat u de camcorder
aansluit op de computer. Als u de
software hebt geïnstalleerd, hoeft u later
geen software meer te installeren.
De software die moet worden gebruikt, is
afhankelijk van het besturingssysteem dat
u gebruikt.
Windows-computer: Picture Package
(inclusief ImageMixer VCD2)
Macintosh-computer: ImageMixer VCD2
Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
meer informatie over de software.
Installeren op een Windowscomputer
schijfstation van de computer.
Het installatiescherm verschijnt.
Het venster wordt niet weergegeven
 Dubbelklik op [My Computer].
 Dubbelklik op [PICTUREPACKAGE]
(schijfstation).*
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen
verschillen, afhankelijk van de computer.
4 Klik op [Install].
1 Controleer of de camcorder niet
is aangesloten op de computer.
2 Schakel de computer in.
Sluit alle geopende toepassingen op
de computer voordat u de software
installeert.
Afhankelijk van het besturingssysteem
kan een bericht worden weergegeven
dat "Eerste kennismaking" niet op de
computer kan worden geïnstalleerd
met de InstallShield Wizard. In dit
geval kopieert u "Eerste kennismaking"
handmatig naar de computer volgens de
instructies in het bericht.
Wordt vervolgd 
Een computer gebruiken
Meld u aan als beheerder voor installatie
onder Windows 2000/Windows XP.
3 Plaats de CD-ROM in het
71
De software en "Eerste kennismaking" op een computer installeren
(wordt vervolgd)
5 Selecteer de taal voor de
toepassing die u wilt installeren
en klik op [Next].
6 Klik op [Next].
9 Klik op [Install] in het venster
[Ready to Install the Program].
De installatie van Picture Package
wordt gestart.
10 Selecteer de taal waarin "Eerste
kennismaking" moet worden
geïnstalleerd en klik op [Next].
Afhankelijk van de computer wordt dit
bericht wellicht niet weergegeven. Ga
in dit geval verder met stap 12.
7 Lees [License Agreement],
schakel het selectievakje [I
accept the terms of the license
agreement] in en klik op [Next].
11 Klik op [Next] om "Eerste
kennismaking" te installeren.
8 Geef de locatie op waar u de
software wilt opslaan en klik op
[Next].
72
12 Klik op [Next] en volg de
instructies op het scherm om
ImageMixer VCD2 te installeren.
13 Als het venster [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)]
wordt weergegeven, voert u
de volgende procedure uit om
DirectX 9.0c te installeren. Zo
niet, dan gaat u verder met stap
14.
 Klik op [Next].
[Yes, I want to restart my
computer now.] is ingeschakeld
en klik op [Finish].
De computer wordt uitgeschakeld
en wordt automatisch opnieuw
opgestart (opnieuw opstarten).
De snelkoppelingen voor [Picture
Package Menu] en [Picture Package
Menu destination Folder] (en "Eerste
kennismaking" als deze is geïnstalleerd
in stap 11 en 12) verschijnen op het
bureaublad.
15 Verwijder de CD-ROM uit het
Een computer gebruiken
 Lees [License Agreement] en klik op
[Next].
14 Controleer of het selectievakje
schijfstation van de computer.
• Zie pagina 75 voor contactgegevens als u
vragen hebt over Picture Package.
 Klik op [Finish].
Wordt vervolgd 
73
De software en "Eerste kennismaking" op een computer installeren
(wordt vervolgd)
Installeren op een Macintoshcomputer
1 Controleer of de camcorder niet
is aangesloten op de computer.
9 Als het venster met de
gebruiksovereenkomst wordt
weergegeven, voert u uw naam
en wachtwoord.
De installatie van ImageMixer VCD2
wordt gestart.
2 Schakel de computer in.
Sluit alle geopende toepassingen op
de computer voordat u de software
installeert.
3 Plaats de CD-ROM in het
schijfstation van de computer.
4 Dubbelklik op het pictogram van
de CD-ROM.
5 Kopieer [FirstStepGuide.
pdf] naar de computer. Dit
bestand is opgeslagen in de
map [FirstStepGuide] voor de
gewenste taal.
6 Kopieer [IMXINST.SIT] in map
[MAC] van de CD-ROM naar de
gewenste map.
7 Dubbelklik op [IMXINST.SIT] in de
map waarnaar u dit bestand hebt
gekopieerd.
8 Dubbelklik op het uitgepakte
bestand [ImageMixerVCD2_
Install].
74
• Raadpleeg de Help bij de software voor
informatie over het gebruik van ImageMixer
VCD2.
"Eerste kennismaking"
bekijken
"Eerste kennismaking"
weergeven
Openen op een Windows-computer
U kunt het beste Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 of hoger gebruiken voor
de weergave.
Dubbelklik op het pictogram
op het
bureaublad.
Als u de PDF-versie wilt weergeven,
hebt u Adobe Reader nodig. Als dit
programma niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden
van de webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Meer informatie over deze
software
Gebruikersondersteuning voor Pixela
U kunt ook achtereenvolgens op [Start],
[Programs] ([All Programs] voor
Windows XP), [Picture Package] en
[First Step Guide] klikken om [First
Step Guide] te openen.
Openen op een Macintosh-computer
Dubbeklik op "FirstStepGuide.pdf".
Informatie over auteursrecht
Muziekstukken, geluidsopnamen of
andere muzikale bestanden van derden die
u van CD’s, internet of andere bronnen
kunt halen (de "Muzikale werken"), zijn
eigendom van de respectieve eigenaars en
worden beschermd door auteursrechtwetten
en andere toepasselijke wetgeving in
alle landen/regio’s. Behalve voor zover
uitdrukkelijk is toegestaan onder de
toepasselijke
wetgeving, mag u de Muzikale werken
niet gebruiken (inclusief, maar niet beperkt
tot, kopiëren, aanpassen, reproduceren,
uploaden, verzenden of op een extern
netwerk plaatsen dat toegankelijk is voor
het publiek, overbrengen, distribueren,
uitlenen, in licentie geven, verkopen
en publiceren) zonder goedkeuring of
toestemming van de respectieve eigenaars
van deze Muzikale werken. De licentie
voor Picture Package van Sony Corporation
geeft u op geen enkele wijze recht op het
gebruik van de Muzikale werken.
Een computer gebruiken
• Als u "Eerste kennismaking" in HTMLindeling wilt weergeven zonder deze
automatisch te installeren, kopieert u de
map voor de gewenste taal uit de map
[FirstStepGuide] op de CD-ROM naar de
computer en dubbelklikt u op "index.html".
• Raadpleeg "FirstStepGuide.pdf" in de
volgende gevallen:
– Wanneer u "Eerste kennismaking" wilt
afdrukken.
– Wanneer "Eerste kennismaking" niet
goed wordt weergegeven wegens
de browserinstelling, zelfs in een
aanbevolen omgeving.
– Wanneer de HTML-versie van "Eerste
kennismaking" niet automatisch is
geïnstalleerd.
Pixela-startpagina
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Noord-Amerika (Los Angeles)
telefoonnummer:
+1-213-341-0163
– Europa (V.K.) telefoonnummer:
+44-1489-564-764
– Azië (Filippijnen) telefoonnummer:
+63-2-438-0090
75
Een DVD maken (Directe
toegang tot "Click to DVD")
U kunt DVD’s maken als u de camcorder
aansluit op een Sony VAIO-computer* die
ondersteuning biedt voor "Click to DVD"
via een i.LINK-kabel (optioneel). Het beeld
wordt automatisch gekopieerd en naar een
DVD geschreven.
In de volgende procedures wordt
beschreven hoe u een DVD kunt maken
van beelden die op een band zijn
opgenomen. Ga naar de volgende URL
voor meer informatie over systeem- en
functievereisten:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– V.S.
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Zuidoost-Azië en Australië
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– China
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latijns-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
i.LINK-kabel
(optioneel)
naar i.LINKaansluiting
(IEEE1394)
naar
DV-interface
• U kunt alleen een i.LINK-kabel gebruiken
voor deze bewerking. U kunt geen USBkabel gebruiken.
* Houd er rekening mee dat u een Sony
VAIO-computer nodig hebt met een
DVD-station dat kan worden gebruikt
om DVD’s te schrijven. Bovendien
moet "Click to DVD Ver.1.2" (originele
software van Sony) of hoger op de
computer zijn geïnstalleerd.
De functie Directe toegang tot "Click
to DVD" voor de eerste keer gebruiken
Met de functie Directe toegang tot "Click
to DVD" kunt u beelden die op een
band zijn opgenomen, gemakkelijk naar
een DVD kopiëren als de camcorder is
aangesloten op een computer. Voordat u
de functie Directe toegang tot "Click to
DVD" gebruikt, voert u de onderstaande
procedure uit om "Click to DVD Automatic
Mode Launcher" te starten.
 Schakel de computer in.
 Klik op [Start] en kies [All Programs].
 Selecteer [Click to DVD] bij de
programma’s die worden weergegeven en
klik op [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] wordt gestart.
• Als u [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] voor de eerste keer hebt
gestart, wordt deze functie vervolgens
automatisch gestart als u de computer
inschakelt.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] wordt ingesteld voor elke
gebruiker van Windows XP.
1 Schakel de computer in.
Sluit alle toepassingen die met i.LINK
worden uitgevoerd.
76
2 Bereid de stroombron voor de
camcorder voor en schuif de
schakelaar POWER naar beneden
om het lampje PLAY/EDIT in te
schakelen.
Gebruik de bijgeleverde
netspanningsadapter als stroombron,
aangezien het enige uren duurt om een
DVD te maken.
3 Plaats een band met opnamen in
de camcorder.
4 Sluit de camcorder aan op een
computer met een i.LINK-kabel
(optioneel) (p. 76).
5 Raak
 [MENU] 
(BEW.&AFSP.)  [DVD
BRANDEN] 
aan.
"Click to DVD" wordt gestart en er
worden instructies op het scherm van de
computer weergegeven.
6 Plaats een beschrijfbare DVD in
het schijfstation van de computer.
van de camcorder aan.
0:00:00:00
60min
DVD BRANDEN
START
DVD MAKEN?
UITVOER.
ANNUL.
De status van de bewerking op de
computer wordt weergegeven op het
LCD-scherm op de camcorder.
VASTLEGGEN: het beeld dat op de
band is opgenomen, wordt naar de
computer gekopieerd.
CONVERT.: het beeld wordt
geconverteerd naar MPEG2-indeling.
SCHRIJVEN: het beeld wordt naar de
DVD geschreven.
• Als u een DVD-RW/+RW gebruikt
waarop andere gegevens zijn opgeslagen,
wordt het bericht [Dit is een opgen.
disc. Verw. en overschr.?] weergegeven
op het LCD-scherm van de camcorder.
Wanneer u [UITVOER.] aanraakt, worden
de bestaande gegevens overschreven en
worden de nieuwe gegevens naar de disc
geschreven.
8 Raak [NEE] aan om de DVD te
Een computer gebruiken
• Als u de camcorder op een computer
aansluit, moet u de stekker in de juiste
richting plaatsen. Als u de stekker met
kracht plaatst, kan deze worden beschadigd.
Dit kan een storing in de camcorder tot
gevolg hebben.
• Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
meer informatie.
7 Raak [UITVOER.] op het scherm
voltooien.
60min
0:00:00:00
DVD BRANDEN
VOLTOOID
Nog een kopie
maken?
Disclade
openen.
JA
NEE
De disclade wordt automatisch
uitgeschoven. Als u nog een DVD met
dezelfde inhoud wilt maken, raakt u
[JA] aan.
De disclade wordt uitgeschoven. Plaats
een nieuwe beschrijfbare DVD in het
schijfstation. Herhaal stap 7 en 8.
Wordt vervolgd 
77
Een DVD maken (Directe toegang tot "Click to DVD") (wordt vervolgd)
De bewerking annuleren
Raak [ANNUL.] aan op het LCD-scherm
van de camcorder.
• U kunt de bewerking niet meer annuleren nadat
[Bezig met DVD finaliseren.] is weergegeven
op het LCD-scherm van de camcorder.
• Koppel de i.LINK-kabel niet los en zet de
schakelaar POWER op de camcorder niet in een
andere stand voordat het beeld volledig naar de
computer is gekopieerd.
• Als [CONVERT.] of [SCHRIJVEN] wordt
weergegeven op het scherm, is het opnemen
van beelden voltooid. Zelfs als u op dit moment
de i.LINK-kabel loskoppelt of de camcorder
uitschakelt, gaat het maken van de DVD verder
op de computer.
• In de volgende gevallen wordt het kopiëren
van het beeld geannuleerd. Er wordt een DVD
gemaakt met de gegevens tot het punt waar de
bewerking is geannuleerd. Raadpleeg de Helpbestanden voor "Click to DVD Automatic Mode
Launcher" voor meer informatie.
– Er staat een leeg gedeelte van ten minste 10
seconden op de band.
– De gegevens van de band bevatten een datum
vóór de opnamedatum van de latere beelden.
• In de volgende situaties kunt u de camcorder
niet bedienen:
– U speelt een band af.
– U neemt beelden op een "Memory Stick
Duo" op.
– U hebt "Click to DVD" gestart vanaf de
computer.
– Voor DCR-PC55E:
[A/V  DV UIT] is op [AAN] gezet in de
menu-instellingen van de camcorder.
78
Een analoge videorecorder aansluiten op de computer via
de camcorder (signaalconversiefunctie)
(DCR-PC55E)
Met de A/V-kabel en een i.LINK-kabel (optioneel) kunt u via de camcorder de uitvoer van
analoge signalen van een analoog apparaat, zoals een videorecorder, omzetten naar een
digitaal signaal en dit signaal overbrengen naar een digitaal apparaat, zoals een computer.
Er moet software voor het vastleggen van videosignalen op de computer zijn geïnstalleerd.
A/V-aansluiting
1
(geel)
(wit)
(rood)
Videorecorders
Computer
Naar S VIDEO-aansluiting
DV-interface
i.LINK-kabel (optioneel)
: Signaalverloop

A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit de A/V-kabel aan op het Handycam
Station. De A/V-aansluiting kan analoge
signalen verwerken.

A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
de A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(optioneel), kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel.
Sluit de witte en rode stekkers (audio links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van een A/V-kabel (optioneel)
aan. In dit geval hoeft u de gele stekker
(standaardvideo) niet aan te sluiten. Met
alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen
audio uitgevoerd.
i. LINKaansluiting
Zet eerst [DISPLAY] op [LCD] in het
menu (p. 52). (De standaardinstelling is
[LCD].)
Een computer gebruiken
Naar i.LINK-aansluiting
2 (IEEE 1394)
1 Schakel het analoge
videoapparaat in.
2 Schuif de schakelaar POWER
op de camcorder omlaag om
het lampje PLAY/EDIT in te
schakelen.
Gebruik de bijgeleverde
netspanningsadapter als stroombron.
Wordt vervolgd 
79
Een analoge videorecorder aansluiten op de computer via de camcorder
(signaalconversiefunctie) (DCR-PC55E) (wordt vervolgd)
3 Raak op het LCD-scherm

[MENU] 
(STANDRD INST)
 [A/VDV UIT]  [AAN] 
aan.
4 Start de weergave op het analoge
videoapparaat.
5 Start de opnameprocedure op de
computer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij de software of de Help voor meer
informatie over het gebruik.
Stop de opnameprocedure op de
computer en stop de weergave op het
analoge videoapparaat wanneer u de
beelden en het geluid hebt opgenomen.
• De softwarebundels Picture Package en
ImageMixer VCD2 bieden geen ondersteuning
voor de signaalconversiefunctie.
• U kunt de beelden wellicht niet correct
uitvoeren afhankelijk van de toestand van de
invoer van de analoge videosignalen naar de
camcorder.
• U kunt beelden met kopieerbeveiligingssignalen
niet overbrengen naar een computer.
• U kunt een USB-kabel in plaats van een
i.LINK-kabel (optioneel) gebruiken om beelden
over te brengen naar een computer. Houd er
echter rekening mee dat het beeld dat wordt
weergegeven, wellicht niet vloeiend is.
• Als u de camcorder met een USB-kabel of een
i.LINK-kabel op de computer aansluit, moet u
de stekkers in de juiste richting plaatsen. Als
u de stekkers met kracht plaatst, kunnen deze
worden beschadigd. Dit kan een storing in de
camcorder tot gevolg hebben.
80
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen. Als het probleem blijft optreden, verwijdert u de
stroombron en neemt u contact op met de Sony-handelaar.
Algemene werking/Easy Handycam
De stroom wordt niet ingeschakeld.
• De accu is leeg, bijna leeg of niet in de camcorder geplaatst.
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 8).
• Gebruik de netspanningsadapter om de camcorder aan te sluiten op een stopcontact (p. 8).
• Plaats de camcorder op de juiste manier op het Handycam Station (p. 8).
De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit
deze na 1 minuut weer aan. Als de functies nog steeds niet werken, drukt u de toets RESET
(p. 24) in met een puntig voorwerp. Houd er rekening mee dat bij het indrukken van de toets
RESET alle instellingen, inclusief de klokinstelling en met uitzondering van de items in het
persoonlijke menu, worden teruggezet op de standaardwaarden.
De toetsen werken niet.
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt, zijn een beperkt aantal toetsen beschikbaar
(p. 18).
• Tijdens de opname of communicatie met een ander apparaat via een USB-kabel kunt u de
functie Easy Handycam niet in- of uitschakelen.
De instellingen worden gewijzigd als u de functie Easy Handycam gebruikt.
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt, worden de instellingen van de functies die niet
op het scherm worden weergegeven, teruggezet op de standaardwaarden. Eerder opgegeven
instellingen worden hersteld wanneer u de functie Easy Handycam annuleert.
Problemen oplossen
U kunt de functie Easy Handycam niet in- of uitschakelen.
[DEMOFUNCTIE] wordt niet gestart.
• Verwijder de band en "Memory Stick Duo" uit de camcorder (p. 16).
De camcorder wordt warm.
• De camcorder is al langere tijd ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
U kunt de camcorder niet aansluiten op het Handycam Station.
• De polsriem zit geklemd tussen camcorder en Handycam Station. (p. 9)
Wordt vervolgd 
81
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
Accu/Stroombronnen
De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.
• Als er ongeveer 5 minuten zijn verstreken waarin u de camcorder niet hebt gebruikt,
wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld (AUTOM. UIT). Wijzig de instelling
voor [AUTOM. UIT] (p. 52), schakel de stroom weer in (p. 12) of gebruik de
netspanningsadapter.
• Laad de accu op (p. 8).
Het lampje CHG (opladen) gaat niet branden als u de accu oplaadt.
• Schuif de schakelaar POWER omhoog naar OFF (CHG) (p. 8).
• Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder (p. 8).
• Er wordt geen stroom geleverd via het stopcontact (p. 8).
• Plaats de camcorder op de juiste manier op het Handycam Station (p. 8).
• Het opladen van de accu is voltooid (p. 8).
Het lampje CHG (opladen) knippert als u de accu oplaadt.
• Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder. Als het probleem blijft optreden, trekt
u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met de
Sony-handelaar. De accu is wellicht beschadigd.
De camcorder wordt vaak uitgeschakeld, terwijl de aanduiding voor de
resterende accuduur aangeeft dat de accu nog voldoende stroom kan leveren.
• Er is een probleem opgetreden met de aanduiding voor de resterende accuduur of de accu
is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op om de aanduiding te
corrigeren (p. 8).
De aanduiding voor de resterende accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag of de accu is niet voldoende opgeladen. Dit
duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem blijft optreden, vervangt u de accu
door een nieuwe accu. De accu is wellicht beschadigd (p. 8, 106).
• De aangegeven tijd is wellicht niet correct afhankelijk van de omgeving waarin de camcorder
wordt gebruikt. Als u het LCD-scherm opent of sluit, duurt het ongeveer 1 minuut voordat de
juiste resterende accuduur wordt weergegeven.
De accu raakt snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag of de accu is niet voldoende opgeladen. Dit
duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem blijft optreden, vervangt u de accu
door een nieuwe accu. De accu is wellicht beschadigd (p. 8, 106).
82
Er treedt een probleem op als de camcorder is aangesloten op de
netspanningsadapter.
• Schakel de stroom uit en trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact. Sluit
de netspanningsadapter weer aan.
LCD-scherm
Er verschijnt een onbekend beeld op het LCD-scherm.
• De [DEMOFUNCTIE] van de camcorder is geactiveerd (p. 47). Raak het LCD-scherm
aan of plaats een band of "Memory Stick Duo" in de camcorder om [DEMOFUNCTIE] te
annuleren.
Er verschijnt een onbekende aanduiding op het scherm.
• Raadpleeg de lijst met aanduidingen (p. 98).
Het beeld blijft op het LCD-scherm staan.
• Dit gebeurt als u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt of de accu
verwijdert zonder eerst de stroom uit te schakelen. Dit duidt niet op een storing.
U kunt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm niet uitschakelen.
De toetsen verschijnen niet op het aanraakscherm.
• Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
• Druk op DISP/BATT INFO op de camcorder (of op DISPLAY op de afstandsbediening)
(p. 14).
Problemen oplossen
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt (p. 18), kunt u de achtergrondverlichting van het
LCD-scherm niet in- of uitschakelen met DISP/BATT INFO.
De toetsen op het aanraakscherm werken niet correct of werken helemaal niet.
• Pas het scherm aan ([KALIBRATIE]) (p. 110).
Banden
De band kan niet worden uitgeworpen uit de houder.
• Controleer of de stroombron (accu of netspanningsadapter) correct is aangesloten (p. 8).
• Verwijder de accu uit de camcorder en plaats de accu weer in de camcorder (p. 10).
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 8).
De band wordt niet uitgeworpen, zelfs niet als de klep van de bandhouder is
geopend.
• Er treedt condensvorming op in de camcorder (p. 109).
Wordt vervolgd 
83
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
De aanduiding voor Cassette Memory of de titelweergave verschijnt niet als u
een band met Cassette Memory gebruikt.
• Deze camcorder biedt geen ondersteuning voor Cassette Memory, dus de aanduiding wordt
niet weergegeven.
De resterende bandlengte wordt niet weergegeven.
• Stel [
RESTANT] in op [AAN] om de resterende bandlengte altijd weer te geven (p. 52).
De band maakt veel lawaai tijdens het terugspoelen of snel vooruitspoelen.
• Wanneer u de netspanningsadapter gebruikt, neemt de snelheid voor terugspoelen/snel
vooruitspoelen toe (vergeleken met de snelheid wanneer u de accu gebruikt). De hogere
snelheid zorgt voor meer lawaai.
"Memory Stick Duo"
U kunt de functies niet bedienen als u de "Memory Stick Duo" gebruikt.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje CAMERA-MEM of PLAY/EDIT in te
schakelen (p. 12).
• Plaats een "Memory Stick Duo" in de camcorder (p. 16).
• Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt die op een computer is geformatteerd, moet u deze
met de camcorder formatteren (p. 104).
Beelden kunnen niet worden verwijderd.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
• Schakel de beveiliging van het beeld uit (p. 64).
• U kunt maximaal 100 beelden in één keer verwijderen.
U kunt niet alle beelden tegelijkertijd verwijderen.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
• Schakel de beveiliging van de beelden uit (p. 64).
U kunt de "Memory Stick Duo" niet formatteren.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
Beeldbeveiliging kan niet worden toegepast.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
• Voer de bewerking nogmaals uit op het indexscherm (p. 64).
84
U kunt beelden niet markeren voor afdrukken.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
• Voer de bewerking nogmaals uit op het indexscherm (p. 64).
• U kunt maximaal 999 beelden markeren voor afdrukken.
• Films kunnen niet worden gemarkeerd voor afdrukken.
De bestandsnaam wordt niet correct weergegeven.
• Als de mapstructuur niet voldoet aan de algemene norm, wordt alleen de bestandsnaam
weergegeven.
• Het bestand is beschadigd.
• De bestandsindeling wordt niet ondersteund op de camcorder (p. 104).
De bestandsnaam knippert.
• Het bestand is beschadigd.
• De bestandsindeling wordt niet ondersteund op de camcorder (p. 104).
Opnemen
Zie ook "Het beeld aanpassen tijdens de opname (p. 86) en het gedeelte "Memory Stick Duo"
(p. 84) voor meer informatie.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje CAMERA-TAPE in te schakelen
(p. 20).
• Het einde van de band is bereikt. Spoel de band terug of plaats een nieuwe band in de
camcorder.
• Zet het wispreventienokje op REC of plaats een nieuwe band in de camcorder (p. 103).
• De band blijft aan de koptrommel kleven vanwege gecondenseerd vocht. Verwijder de band
uit de camcorder en laat de camcorder ten minste 1 uur staan. Plaats de band vervolgens
weer in de camcorder (p. 109).
Problemen oplossen
De band wordt niet gestart als u op REC START/STOP drukt.
U kunt niet opnemen op de "Memory Stick Duo".
• Ontgrendel het wispreventienokje van de "Memory Stick Duo" (p. 104).
• De "Memory Stick Duo" is vol. Verwijder ongewenste beelden van de "Memory Stick Duo"
(p. 63).
• Formatteer de "Memory Stick Duo" met de camcorder of plaats een andere "Memory Stick
Duo" in de camcorder (p. 44).
• Als [BR.BLD.SEL.] is ingesteld op [16:9 BREED], kunnen er geen stilstaande beelden op
een "Memory Stick Duo" worden opgenomen tijdens het opnemen op een band.
Wordt vervolgd 
85
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
U kunt geen vloeiende overgang op een band opnemen van de
laatstopgenomen scène naar de volgende scène.
• Houd rekening met de volgende punten.
– Voer EINDE ZOEKEN uit (p. 29).
– Verwijder de band niet uit de camcorder. (Het beeld wordt zonder onderbreking
opgenomen, zelfs als u de stroom uitschakelt).
– Neem beelden niet in zowel de stand SP als de stand LP op dezelfde band op.
– Onderbreek het opnemen van een film in de stand LP niet.
U hoort het sluitergeluid niet wanneer u een stilstaand beeld opneemt.
• Stel [PIEPTOON] in op [AAN] (p. 52).
De externe flitser (optioneel) functioneert niet.
• De flitser is niet ingeschakeld of is niet goed bevestigd.
[EINDE ZOEKEN] functioneert niet.
• De band is uit de camcorder verwijderd na de opname (p. 29).
• De band is nieuw en bevat geen opnamen.
[EINDE ZOEKEN] functioneert niet correct.
• Er staat een leeg gedeelte aan het begin of in het midden van de band. Dit duidt niet op een
storing.
Het beeld aanpassen tijdens de opname
Zie ook "Menu" (p. 89) voor meer informatie.
Automatisch scherpstellen functioneert niet.
• Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 40).
• De opnameomstandigheden zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen. Pas de
scherpstelling handmatig aan (p. 40).
[STEADYSHOT] functioneert niet.
• Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 42).
De functie BACK LIGHT werkt niet.
• De functie BACK LIGHT wordt geannuleerd als u [BELICHTING] instelt op
[HANDMATIG] (p. 39) of als u [SPOTMETER] selecteert (p. 39).
• De functie BACK LIGHT werkt niet als u de functie Easy Handycam gebruikt.
86
[FLITSNIVEAU] kan niet worden gewijzigd.
• [FLITSNIVEAU] kan niet worden gewijzigd als u de functie Easy Handycam gebruikt
(p. 41).
[DIGITAL ZOOM] functioneert niet.
• [DIGITAL ZOOM] functioneert niet als u [TELEMACRO] instelt op [AAN].
Er verschijnt een verticale streep wanneer u kaarslicht of elektrische
verlichting opneemt in het donker.
• Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te groot is. Dit
duidt niet op een storing.
Er verschijnt een verticale streep wanneer u een helder onderwerp opneemt.
• Dit wordt het vlekeffect genoemd. Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnen kleine witte, rode, blauwe of groene stippen op het scherm.
• De stippen verschijnen wanneer u opneemt met [LGZM SL.] of [COLOR SLOW S]. Dit
duidt niet op een storing.
• Schakel de tegenlichtfunctie uit (p. 22).
Het beeld is te donker op het scherm en het onderwerp wordt niet
weergegeven.
• De achtergrondverlichting van het LCD-scherm is uitgeschakeld. Houd DISP/BATT INFO
enkele seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting in te schakelen (p. 13).
Problemen oplossen
Het beeld is te helder op het scherm en het onderwerp wordt niet
weergegeven.
Het beeld trilt of de kleuren veranderen.
• Dit probleem treedt op als u beelden opneemt onder een TL-buis, natriumlamp of kwiklamp
met [PORTRET] of [SPORT]. Annuleer [BELICHT.PROG] in dit geval (p. 38).
Er verschijnen zwarte strepen als u een televisiescherm of computerscherm
opneemt.
• Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 42).
Afspelen
Zie ook het gedeelte "Memory Stick Duo" als u beelden op een "Memory Stick Duo" afspeelt
(p. 84).
Wordt vervolgd 
87
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
U kunt de band niet afspelen.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
• Spoel de band terug (p. 21).
De beelden op een "Memory Stick Duo" worden niet afgespeeld op ware
grootte of met de werkelijke breedte-/hoogteverhouding.
• Beelden die op andere apparaten zijn opgenomen, worden niet op ware grootte weergegeven.
Dit duidt niet op een storing.
Beeldgegevens op een "Memory Stick Duo" kunnen niet worden afgespeeld.
• Schakel de functie USB Streaming op de camcorder uit en zet de schakelaar (USB) ON/
OFF (p. 67) op het Handycam Station op OFF.
• Beeldgegevens kunnen niet worden afgespeeld als u bestanden of mappen hebt gewijzigd
of de gegevens hebt bewerkt op een computer. (In dit geval knippert de bestandsnaam.) Dit
duidt niet op een storing (p. 105).
• Beelden die op andere apparaten zijn opgenomen, kunnen wellicht niet worden afgespeeld.
Dit duidt niet op een storing (p. 105).
• Beelden die op een computer zijn bewerkt of op andere apparaten zijn opgenomen, kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
Er worden horizontale strepen weergegeven in het beeld. De weergegeven
beelden zijn niet helder of verschijnen niet.
• Reinig de koppen met een reinigingscassette (optioneel) (p. 109).
U hoort geen of zacht geluid.
• Stel [MEERK GELUID] in op [STEREO] (p. 50).
• Zet het volume hoger (p. 21).
• Pas [AUDIO MIX] aan vanaf de zijde [ST2] (aanvullend geluid) tot het geluid duidelijk
hoorbaar is (p. 62).
• Als u een S VIDEO-stekker gebruikt, moet u controleren of de rode en witte stekkers van de
A/V-kabel ook zijn aangesloten (p. 32).
Het geluid wordt onderbroken.
• Reinig de koppen met een reinigingscassette (optioneel) (p. 109).
"---" wordt weergegeven op het scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen zonder ingestelde datum en tijd.
• Er wordt een leeg gedeelte op de band afgespeeld.
• De gegevenscode op een band met krassen of ruis kan niet worden gelezen.
88
Er treedt ruis op en
wordt weergegeven op het scherm.
• De band is opgenomen met een televisiekleursysteem dat afwijkt van het kleursysteem van
de camcorder (PAL). Dit duidt niet op een storing (p. 102).
wordt weergegeven op het scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen op een ander apparaat met een 4ch microfoon (4CH
MIC REC). De camcorder is niet geschikt voor opnamen met een 4ch microfoon.
De datumzoekfunctie werkt niet correct.
• Als de opname op een dag korter is dan 2 minuten, kan de camcorder het punt waarop de
opnamedatum wordt gewijzigd, niet altijd vinden.
• Er staat een leeg gedeelte aan het begin of in het midden van de band. Dit duidt niet op een
storing.
Afstandsbediening
De bijgeleverde afstandsbediening werkt niet.
Er treedt storing bij een andere videorecorder op wanneer u de bijgeleverde
afstandsbediening gebruikt.
Problemen oplossen
• Stel [EXTERNE CTRL] in op [AAN] (p. 52).
• Verwijder eventuele obstructies tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
• Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet wordt blootgesteld aan felle lichtbronnen, zoals
direct zonlicht of TL-licht. Anders functioneert de afstandsbediening wellicht niet goed.
• Plaats een nieuwe batterij in de afstandsbediening. Plaats een batterij in de batterijhouder
zodat de plus- en minpolen (+/–) samenvallen met de aanduidingen +/– in de houder
(p. 112).
• Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor (p. 24) en gebruik de
afstandsbediening.
• Selecteer een andere afstandsbedieningsstand dan VTR 2 voor de videorecorder of bedek de
sensor op de videorecorder met zwart papier.
Menu
Menu-items worden grijs weergegeven.
• U kunt items die grijs worden weergegeven, niet selecteren in de huidige stand voor
opnemen/afspelen.
Wordt vervolgd 
89
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
U kunt [BELICHT.PROG] niet gebruiken.
• U kunt [BELICHT.PROG] niet gebruiken met:
– [COLOR SLOW S]
– [TELEMACRO]
• [SPORT] functioneert niet als de schakelaar POWER op CAMERA-MEM is gezet.
U kunt [SPOTMETER] niet gebruiken.
• U kunt [SPOTMETER] niet gebruiken wanneer [COLOR SLOW S] is ingesteld op [AAN].
• Als u [BELICHT.PROG] instelt, wordt [SPOTMETER] automatisch ingesteld op [AUTO].
U kunt [BELICHTING] niet gebruiken.
• U kunt [BELICHTING] niet gebruiken wanneer [COLOR SLOW S] is ingesteld op [AAN].
• Als u [BELICHT.PROG] instelt, wordt [BELICHTING] automatisch ingesteld op [AUTO].
U kunt [SPOTFOCUS] niet gebruiken.
• U kunt [SPOTFOCUS] niet gebruiken met [BELICHT.PROG].
U kunt [TELEMACRO] niet gebruiken.
• U kunt [TELEMACRO] niet gebruiken met:
– [BELICHT.PROG]
– Het opnemen van een film op een band of "Memory Stick Duo".
[COLOR SLOW S] functioneert niet correct.
• [COLOR SLOW S] functioneert wellicht niet correct in volledige duisternis.
• U kunt [COLOR SLOW S] niet gebruiken met:
– [FADER]
– [DIG EFFECT]
– [BELICHT.PROG]
– [BELICHTING]
– [SPOTMETER]
U kunt [FADER] niet gebruiken.
• U kunt [FADER] niet gebruiken met:
– [Z.ONTSPANNER]
– [COLOR SLOW S]
– [DIG EFFECT]
90
U kunt [DIG EFFECT] niet gebruiken.
• U kunt [DIG EFFECT] niet gebruiken met:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• U kunt [LGZM SL.] en [OUDE FILM] niet gebruiken met [BELICHT.PROG] (behalve
[AUTO]).
• U kunt [OUDE FILM] niet gebruiken met:
– [BR.BLD.SEL.]
– [B EFFECT]
Kopiëren/bewerken/aansluiten op andere apparaten
Beelden van aangesloten apparaten worden niet weergegeven op het LCDscherm.
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] (p. 52).
• U kunt een signaal niet in de camcorder invoeren als u op DISP/BATT INFO drukt terwijl
[DISPLAY] is ingesteld op [V-UIT/LCD] (p. 52).
U kunt niet in- of uitzoomen op beelden van aangesloten apparaten.
(DCR-PC55E)
• U kunt op de camcorder niet in- of uitzoomen op beelden van aangesloten apparaten (p. 23).
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] als u de camcorder aansluit met een A/V-kabel (p. 52).
Er kan niet goed worden gekopieerd met de A/V-kabel.
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] (p. 52).
• De A/V-kabel is niet goed aangesloten. Controleer of de A/V-kabel is aangesloten op de
juiste aansluiting, dat wil zeggen op de uitgang van een apparaat waarvan u het beeld wilt
opnemen (voor DCR-PC55E) of op de ingang van een ander apparaat waarop u het beeld
van de camcorder wilt opnemen.
Problemen oplossen
De tijdcode en andere gegevens worden weergegeven op het display van het
aangesloten apparaat.
Nieuw geluid dat is toegevoegd aan de band met opnamen, is niet hoorbaar.
• Pas [AUDIO MIX] aan vanaf de zijde [ST1] (origineel geluid) tot het geluid duidelijk
hoorbaar is (p. 62).
Stilstaande beelden kunnen niet van een band naar een "Memory Stick Duo"
worden gekopieerd.
• U kunt niet opnemen of er wordt een vervormd beeld opgenomen als de band herhaaldelijk
is gebruikt voor opnamen.
Wordt vervolgd 
91
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
Films kunnen niet van een band naar een "Memory Stick Duo" worden
gekopieerd.
• U kunt niet opnemen of er wordt een vervormd beeld opgenomen in de volgende gevallen:
– Er staat een leeg gedeelte op de band.
– De band is herhaaldelijk gebruikt voor opnamen.
– Het invoersignaal is onderbroken of afgekapt.
U kunt geen beelden invoeren. (DCR-PC55E)
• U kunt geen beelden invoeren als [DISPLAY] is ingesteld op [V-UIT/LCD] (p. 52).
• U kunt geen beelden invoeren als u op DISP/BATT INFO drukt.
Aansluiten op een computer
De camcorder wordt niet herkend op de computer.
• Koppel de kabel los van de computer en de camcorder en sluit de kabel weer stevig aan.
• Zet de schakelaar (USB) ON/OFF op het Handycam Station op ON.
• Sluit het Handycam Station stevig aan op de camcorder.
• Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de
computer.
• Koppel de kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw op en sluit
de kabel weer goed aan.
Er wordt een foutbericht weergegeven als u de bijgeleverde CD-ROM in de
computer plaatst.
• Stel het computerscherm als volgt in:
– Windows: 800 × 600 punten of meer, hoge kleuren (16-bits, 65 000 kleuren) of meer
– Macintosh: 1 024 × 768 punten of meer, 32 000 kleuren of meer
U kunt de beelden die u momenteel in de beeldzoeker van de camcorder ziet,
niet bekijken op de computer.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje CAMERA-TAPE op de camcorder in
te schakelen en stel [USB-CAMERA] in op [USB STREAM] (p. 51). (Alleen bij aansluiting
op de Windows-computer met een USB-kabel.)
• Koppel de kabel los van de computer, schakel de camcorder in en sluit de kabel vervolgens
opnieuw aan.
U kunt de beelden op de band niet weergeven op de computer.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT op de camcorder in te
schakelen en stel [USB-PLY/EDT] in op [USB STREAM] (p. 51). (Alleen bij aansluiting op
de Windows-computer met een USB-kabel.)
• Koppel de kabel los van de computer en sluit de kabel weer aan.
92
U kunt de beelden op de band niet weergeven op een Macintosh-computer.
• Als u de camcorder met een USB-kabel aansluit op een Macintosh-computer, kunt u
beelden op een band niet kopiëren naar de computer. Als u opnamen op een band wilt
kopiëren, sluit u de camcorder met een i.LINK-kabel aan op de computer en gebruikt u de
standaardsoftware in het besturingssysteem.
U kunt de beelden op de "Memory Stick Duo" niet weergeven op de computer.
• Plaats de "Memory Stick Duo" in de juiste richting en duw de "Memory Stick Duo" volledig
in de camcorder.
• U kunt geen i.LINK-kabel gebruiken. Sluit de camcorder met een USB-kabel aan op de
computer.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT op de camcorder in te
schakelen en stel [USB-PLY/EDT] in op [STD-USB] (p. 51).
• De "Memory Stick Duo" wordt niet herkend op de computer tijdens bewerkingen op de
camcorder zoals het afspelen of bewerken van een band. Beëindig alle bewerkingen op de
camcorder voordat u de camcorder aansluit op de computer.
Het pictogram "Memory Stick" ([Removable Disk] of [Sony Memory Stick])
verschijnt niet op het computerscherm.
Problemen oplossen
• Plaats een "Memory Stick Duo" in de camcorder.
• Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de
computer.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT op de camcorder in te
schakelen en stel [USB-PLY/EDT] in op [STD-USB] (p. 51).
• De "Memory Stick Duo" wordt niet herkend op de computer tijdens bewerkingen op de
camcorder zoals het afspelen of bewerken van een band. Beëindig alle bewerkingen op de
camcorder voordat u de camcorder aansluit op de computer.
Het beeld wordt niet weergegeven op het scherm van een Windows-computer
wanneer u de USB-kabel gebruikt.
• Wellicht is het USB-stuurprogramma niet juist geregistreerd omdat de computer is
aangesloten op de camcorder voordat de installatie van het USB-stuurprogramma is voltooid.
Voer de volgende procedure uit om het USB-stuurprogramma correct te installeren.
 Voor Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Als u beelden op een band kopieert of afspeelt met een computer, wordt de werking niet
gegarandeerd bij Windows 98.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op de tab [Device Manager].
4 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Remove] om de apparaten te verwijderen.
Wordt vervolgd 
93
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
5
6
7
8
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] in de map [Other devices]
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
Beelden op een "Memory Stick Duo" kopiëren en weergeven
– [? Sony Handycam] of [? Sony DSC] met het vraagteken “?” in de map [Other devices]
Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device],
[? Sony Handycam] en [? Sony DSC] verwijdert, kan dit een storing van de computer
veroorzaken.
 Voor Windows 2000
Meld u aan als beheerder.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op de tab [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Uninstall] om de apparaten te verwijderen.
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] in de map [Other devices]
Beelden op een "Memory Stick Duo" kopiëren en weergeven
– [? Sony Handycam] of [? Sony DSC] met het vraagteken “?” in de map [Other devices]
5 Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
6 Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
7 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
8 Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
94
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite
USB Device], [? Sony Handycam] en [? Sony DSC] verwijdert, kan dit een storing van
de computer veroorzaken.
 Voor Windows XP
Problemen oplossen
Meld u aan als beheerder.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik op [Start].
3 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
4 Klik op de tab [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Uninstall] om de apparaten te verwijderen.
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controller]
– [USB Device] in de map [Other devices]
Beelden op een "Memory Stick Duo" kopiëren en weergeven
– [? Sony Handycam] of [? Sony DSC] met het vraagteken “?” in de map [Other devices]
6 Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
7 Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
8 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
9 Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device],
[? Sony Handycam] en [? Sony DSC] verwijdert, kan dit een storing van de computer
veroorzaken.
U kunt geen beelden kopiëren naar de Windows-computer.
• Geef de beelden op een "Memory Stick Duo" als volgt weer.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Dubbelklik op het pictogram voor het nieuw toegevoegde station [Removable Disk (F:)]
(Voor Windows XP: [Sony Memory Stick]). Het kan enige tijd duren voordat het station
wordt herkend. Als het station niet wordt herkend, is het USB-stuurprogramma wellicht
niet correct geïnstalleerd.
3 Dubbelklik op het gewenste beeldbestand.
Wordt vervolgd 
95
Problemen oplossen (wordt vervolgd)
[Kan Easy Handycam niet openen met USB] of [Kan Easy Handycam niet
annuleren met USB aangesloten.] wordt op het scherm van de camcorder
weergegeven.
• U kunt de instellingen voor de functie Easy Handycam niet openen of annuleren als de USBkabel is aangesloten. Koppel de USB-kabel eerst los van de camcorder.
U hoort geen geluid wanneer de camcorder met een USB-kabel is aangesloten
op de Windows-computer.
• Wijzig de instellingen voor de computeromgeving met de volgende procedure:
1 Selecteer [Start]  [Programs] ([All Programs] voor Windows XP)  [Picture Package]
 [Handycam Tools]  [USB Streaming Tool].
2 Selecteer een ander apparaat in het venster [Select audio device].
3 Volg de instructies op het scherm, klik op [Next] en klik op [Done].
• Geluid wordt niet ondersteund in Windows 98.
De film is niet vloeiend tijdens USB Streaming.
• Wijzig de instellingen met de volgende procedure:
1 Selecteer [Start]  [Programs] ([All Programs] voor Windows XP)  [Picture Package]
 [Handycam Tools]  [USB Streaming Tool].
2 Pas de schuifbalk aan in de richting van (-) bij [Select video quality].
3 Volg de instructies op het scherm, klik op [Next] en klik op [Done].
Picture Package functioneert niet correct.
• Sluit Picture Package en start de computer opnieuw op.
Er verschijnt een foutbericht tijdens het gebruik van Picture Package.
• Sluit eerst Picture Package en zet vervolgens de schakelaar POWER van de camcorder in een
andere stand.
Het CD-R-station wordt niet herkend of de gegevens kunnen niet worden
geschreven naar de CD-R in Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup
of VCD Maker.
• Ga naar
http://www.ppackage.com/ voor meer informatie over compatibele stations.
[USB streaming... Deze functie is niet beschikbaar.] wordt op het scherm van
de camcorder weergegeven.
• Start de opname of speel beelden op een "Memory Stick Duo" af nadat USB Streaming is
voltooid.
96
"Eerste kennismaking" wordt niet correct weergegeven.
• Voer de volgende procedure uit en raadpleeg "Eerste kennismaking" (FirstStepGuide.pdf).
1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
2 Dubbelklik op [My Computer].
3 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
4 Klik op [Explorer].
5 Dubbelklik op [FirstStepGuide].
6 Dubbelklik op de map met de gewenste taal.
7 Dubbelklik op "FirstStepGuide.pdf".
Problemen oplossen
97
Waarschuwingen en berichten
Zelfdiagnose/waarschuwingen
Als aanduidingen op het LCD-scherm
worden weergegeven, controleert u de
volgende punten.
U kunt bepaalde problemen zelf oplossen.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst.
C: (of E:) : (zelfdiagnose)
C:04:
• De accu is niet een "InfoLITHIUM"
accu. Gebruik een "InfoLITHIUM"
accu (p. 106).
C:21:
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Verwijder de band uit
de camcorder en laat de camcorder
ten minste 1 uur staan. Plaats de band
vervolgens weer in de camcorder
(p. 109).
C:22:
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 109).
C:31: / C:32:
• Er treden problemen op die hierboven
niet zijn beschreven. Verwijder
de band, plaats deze opnieuw
en gebruik de camcorder weer.
Voer deze procedure niet uit als er
condensvorming optreedt (p. 109).
• Verwijder de stroombron. Sluit de
stroombron weer aan en gebruik de
camcorder weer.
• Vervang de band. Druk op RESET
(p. 24) en gebruik de camcorder weer.
E:61: / E:62:
• Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst. Geef
hierbij de 5-cijferige code door die
begint met "E".
98
101-1001 (waarschuwing met
betrekking tot bestanden)
• Het bestand is beschadigd.
• Het bestand is onleesbaar (p. 105).
 (waarschuwing met betrekking
tot accuniveau)
• De accu is bijna leeg.
• Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de omgeving
of de accu kan  knipperen, zelfs
als de accu nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt.
 (waarschuwing met betrekking tot
condensvorming)*
• Verwijder de band uit de camcorder,
verwijder de stroombron en laat de
camcorder ongeveer 1 uur staan met de
bandhouder geopend (p. 109).
(waarschuwing met betrekking
tot "Memory Stick Duo")
• Er is geen "Memory Stick Duo"
geplaatst (p. 16).
(waarschuwingen met
betrekking tot "Memory Stick Duo"
formattering)*
• De "Memory Stick Duo" is beschadigd.
• De "Memory Stick Duo" is niet correct
geformatteerd (p. 44).
(waarschuwing met betrekking tot
een niet-compatibele "Memory Stick
Duo")*
• Er is een niet-compatibele "Memory
Stick Duo" geplaatst (p. 104).
 (waarschuwing met betrekking
tot de band)
Langzaam knipperend:
• Er is nog minder dan 5 minuten over op
de band.
• Er is geen band in de camcorder
geplaatst.*
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 103).*
* U hoort een melodie als de waarschuwingen op
het scherm verschijnen (p. 52).
Beschrijving van
waarschuwingsberichten
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
 Accu
Snel knipperend:
• Het einde van de band is bereikt.*
 (waarschuwing met betrekking tot
uitwerpen van de band)*
Langzaam knipperend:
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 103).
Snel knipperend:
 (waarschuwing met betrekking
tot het verwijderen van beelden)*
• Het beeld is beveiligd (p. 64).
 (waarschuwing met betrekking
tot de schrijfbeveiliging van de
"Memory Stick Duo")*
• Het wispreventienokje van de "Memory
Stick Duo" is vergrendeld (p. 104).
De accu is bijna leeg.
• Vervang de accu (p. 8, 106)
Oude accu. Gebruik een nieuwe
(p. 106).
Sluit de stroombron opnieuw aan
(p. 8).
 Condensvorming
Condensvorming. Verwijder de
band (p. 109).
Problemen oplossen
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd (p. 109).
• De zelfdiagnosecode wordt
weergegeven (p. 98).
Gebruik de "InfoLITHIUM" accu
(p. 106).
Condensvorming. Schakel camera
1 uur uit (p. 109).
 Banden
(waarschuwing met betrekking tot
de externe flitser)
Langzaam knipperend:
• De flitser wordt nog opgeladen.
Snel knipperend:
• Er is een probleem met de flitser.
Plaats een band (p. 16).
Plaats de band opnieuw.
• Controleer of de band is beschadigd.
Band vergrendeld. Controleer
het nokje (p. 103).
Wordt vervolgd 
99
Waarschuwingen en berichten (wordt vervolgd)
Het einde van de band is bereikt.
• Spoel de band terug of vervang de
band.
Kan niet opnemen. Plaats Memory
Stick opnieuw (p. 16).
Geen bestand.
 "Memory Stick Duo"
Plaats een Memory Stick (p. 16).
Plaats de Memory Stick opnieuw.
• Plaats de "Memory Stick Duo" een
aantal keren opnieuw in de camcorder.
Als de aanduiding nog steeds knippert,
is de "Memory Stick Duo" wellicht
beschadigd. Probeer een andere
"Memory Stick Duo".
Dit is een alleenlezen Memory Stick.
• Plaats een beschrijfbare "Memory Stick
Duo" in de camcorder.
Incompatibel type Memory Stick.
• Er is een "Memory Stick Duo"
geplaatst die niet compatibel is met de
camcorder (p. 104).
Deze Memory Stick is niet juist
geformatteerd.
• Controleer de formattering en
formatteer, indien nodig, de "Memory
Stick Duo" opnieuw (p. 44, 104).
Kan niet opnemen. Memory Stick is
vol.
• Verwijder ongewenste beelden (p. 63).
Memory Stick is vergrendeld.
Controleer nokje (p. 104).
Kan niet afspelen. Plaats Memory
Stick opnieuw (p. 16).
100
• Er is geen bestand opgenomen of er
staan geen leesbare bestanden op de
"Memory Stick Duo".
USB streaming… Deze functie is niet
beschikbaar.
• U hebt geprobeerd een "Memory Stick
Duo" af te spelen of op een "Memory
Stick Duo" op te nemen tijdens USB
Streaming.
Max. aantal mappen op Memory
Stick is bereikt.
• U kunt geen mappen met een nummer
hoger dan 999MSDCF maken. U kunt
de gemaakte mappen niet verwijderen
met de camcorder.
• U moet de "Memory Stick Duo"
formatteren (p. 44) of de mappen
verwijderen op de computer.
Kan geen stilst. beelden op Memory
Stick opnemen (p. 104).
Kan geen films opnemen op Memory
Stick (p. 104).
 PictBridge-compatibele printer
Controleer het aangesloten
apparaat.
• Schakel de printer uit en weer in.
Koppel vervolgens de USB-kabel los
en sluit deze weer aan.
Sluit de camcorder aan op een
PictBridge-compatibele printer.
• Schakel de printer uit en weer in.
Koppel vervolgens de USB-kabel los
en sluit deze weer aan.
Fout. Annul. de taak.
• Controleer de printer.
Kan niet afdr. Controleer de printer.
• Schakel de printer uit en weer in.
Koppel vervolgens de USB-kabel los
en sluit deze weer aan.
 Flitser
Opladen... Kan geen stilstaande
beelden opnemen.
• U probeert een stilstaand beeld op
te nemen terwijl de flitser wordt
opgeladen (optioneel).
Lenskap is niet volledig open.
Schakel het apparaat uit en weer in
(p. 12).
Lenskap is niet gesloten. Schakel
het apparaat uit en weer in (p. 12).
 Overigen
Kan niet opnemen vanwege
copyrightbeveiliging (p. 103).
Kan audio niet toevoegen. Koppel
i.LINK kabel los (p. 61).
Niet opgenomen in 12-bit audio. Kan
audio niet toevgn (p. 61).
Kan audio niet toevoegen op leeg
gedeelte van band (p. 61).
Kan audio niet toevoegen (p. 61).
 Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas (p. 109).
Kan Easy Handycam stand niet
starten.
Kan Easy Handycam stand niet
annuleren (p. 18).
USB is ongeldig in deze modus met
Easy Handycam
• U kunt [STD-USB] selecteren als u de
schakelaar POWER op PLAY/EDIT
zet als u de functie Easy Handycam
gebruikt, maar u kunt [PictBridge] of
[USB STREAM] niet selecteren. (Het
bericht verdwijnt als u
aanraakt.)
Problemen oplossen
 Lensklep
Niet opgenomen met SP. Kan audio
niet toevoegen (p. 61).
Opgenomen met HDV. Kan niet
afspelen.
• Deze indeling kan niet worden
afgespeeld op de camcorder. Speel de
band af op de apparatuur waarmee de
band is opgenomen.
Band opgenomen met HDV. Kan
geen geluid tvgn.
• U kunt met de camcorder geen geluid
toevoegen aan een gedeelte van
een band die in de HDV-indeling is
opgenomen.
101
De camcorder
gebruiken in het
buitenland
Voeding
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio’s met een lichtnetspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Informatie over
televisiekleursystemen
Deze camcorder werkt met het PALkleursysteem. Als u de weergegeven
beelden op een televisie wilt bekijken, moet
dit een televisie met het PAL-systeem zijn
(zie de volgende lijst) met een AUDIO/
VIDEO-ingang.
102
Systeem
Wordt gebruikt in
NTSC
Bahama’s, Bolivia, Canada,
Chili, Colombia, Ecuador,
Filippijnen, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, MiddenAmerika, Peru, Suriname,
Taiwan, Venezuela, Verenigde
Staten, enzovoort
PAL
Australië, België, China,
Denemarken, Duitsland,
Finland, Hongarije, Hongkong,
Italië, Koeweit, Maleisië,
Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Singapore, Slowakije,
Spanje, Thailand, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Zwitserland, enzovoort
PAL - M
Brazilië
PAL - N
Argentinië, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Oekraïne,
Rusland, enzovoort
Eenvoudig overschakelen op een
andere tijdzone
U kunt de klok eenvoudig instellen op de
plaatselijke tijd als u de camcorder in het
buitenland gebruikt door een tijdsverschil
in te stellen. Selecteer [WERELDTIJD] in
het menu
(TIJD/LANGU.) en stel het
tijdsverschil in (p. 53).
Aanbevolen banden
U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken.
Gebruik een band met de aanduiding
.
is een handelsmerk.
De camcorder is niet compatibel met
banden met Cassette Memory.
Voorkomen dat een leeg gedeelte op
de band ontstaat
Ga in de volgende gevallen naar het einde
van het opgenomen gedeelte met [EINDE
ZOEKEN] (p. 29) voordat u met de
volgende opname begint:
• U hebt de band afgespeeld.
• U hebt [EDIT SEARCH] gebruikt.
Kopieerbeveiligingssignaal
 Bij het afspelen
 Per ongeluk wissen voorkomen
Schuif het wispreventienokje op de band
naar SAVE.
REC: er kan worden
opgenomen op de band.
SAVE: er kan niet worden
opgenomen op de band
(schrijfbeveiliging).
REC
SAVE
 Etiketten op de band plakken
Plak etiketten alleen op de plaatsen die in
de volgende afbeelding zijn aangegeven om
storingen in de camcorder te voorkomen.
Als de band die u afspeelt op de camcorder,
kopieerbeveiligingssignalen bevat, kunt u
de band niet kopiëren naar een band in een
andere videocamera die is aangesloten op
de camcorder.
Plak geen
etiketten langs
deze rand.
 Voor DCR-PC55E: Bij het opnemen
Plaats van het
etiket
Opmerkingen over het gebruik
 Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
Verwijder de band uit de camcorder en berg
deze op.
 Na het gebruik van de band
Spoel de band helemaal terug om
vervorming van het beeld en het geluid te
voorkomen. Berg de band vervolgens op in
het bijbehorende hoesje en bewaar de band
rechtop.
 De goudkleurige aansluiting reinigen
Over het algemeen moet u de goudkleurige
aansluiting van de band om de 10 keer dat
u de band uit de camcorder verwijdert,
schoonmaken met een wattenstaafje.
Als de goudkleurige aansluiting van de
band stoffig of vuil is, wordt de aanduiding
voor de resterende bandlengte wellicht niet
correct weergegeven.
Aanvullende informatie
U kunt op deze camcorder geen software
opnemen die is beveiligd met een kopiee
rbeveiligingssignaal. [Kan niet opnemen
vanwege copyright-beveiliging.] wordt op
het LCD-scherm weergegeven wanneer u
probeert dergelijke software op te nemen.
Kopieerbeveiligingssignalen worden niet
op de band opgenomen door de camcorder
tijdens het opnemen.
Goudkleurige aansluiting
103
Informatie over de "Memory Stick"
Een "Memory Stick" is een compact,
draagbaar IC-opnamemedium met een
grotere gegevenscapaciteit dan een diskette.
U kunt alleen een "Memory Stick Duo", die
ongeveer half zo groot is als een standaard
"Memory Stick", in de camcorder
gebruiken. De werking van alle typen
"Memory Stick Duo" op de camcorder kan
echter niet worden gegarandeerd, zelfs niet
als deze typen in de volgende lijst worden
weergegeven.
Typen "Memory Stick"
Opnemen/
afspelen
"Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*1

"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"
*2*3
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
Informatie over een "Memory Stick
Duo" met een wispreventienokje
*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo" *1
*2*3
U kunt voorkomen dat beelden per ongeluk
worden gewist door het wispreventienokje
op de "Memory Stick Duo" met een klein,
spits voorwerp naar de wispreventiestand
te schuiven.
De "Memory Stick Duo" die bij de DCRPC55E wordt geleverd, is niet voorzien van
een wispreventienokje.
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
1
* Een "Memory Stick Duo" is ongeveer half zo
groot als een standaard "Memory Stick".
*2 De typen "Memory Stick" die ondersteuning
bieden voor gegevensoverdracht met
hoge snelheid. De snelheid van de
gegevensoverdracht verschilt, afhankelijk van
het apparaat dat wordt gebruikt.
*3 "MagicGate" is een
copyrightbeveiligingstechnologie waarmee
gegevens worden opgenomen en overgebracht
in een gecodeerde indeling. Houd er rekening
mee dat gegevens waarvoor de technologie
"MagicGate" wordt gebruikt, niet kunnen
worden opgenomen of afgespeeld op de
camcorder.
104
• Bestandsnamen van stilstaande beelden:
– 101- 0001: een bestandsnaam zoals deze
verschijnt op het scherm van de camcorder.
– DSC00001.JPG: een bestandsnaam zoals
deze verschijnt op het scherm van de
computer.
• Bestandsnamen van films:
– MOV00001: een bestandsnaam zoals deze
verschijnt op het scherm van de camcorder.
– MOV00001.MPG: een bestandsnaam
zoals deze verschijnt op het scherm van de
computer.
• De werking van een "Memory Stick Duo"
die is geformatteerd op een computer
(besturingssysteem Windows OS/Mac OS), kan
niet worden gegarandeerd voor deze camcorder.
• De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens kan
verschillen, afhankelijk van de combinatie van
de "Memory Stick" en het "Memory Stick"compatibele product dat u gebruikt.
• Indeling van stilstaande beelden: deze
camcorder comprimeert en neemt
beeldgegevens op in de JPEG-indeling
(Joint Photographic Experts Group). De
bestandsextensie is ".JPG".
• Indeling van films: Deze camcorder
comprimeert en neemt beeldgegevens op in
de MPEG-indeling (Moving Picture Experts
Group). De bestandsextensie is ".MPG".
Opmerkingen bij het gebruik
In de volgende gevallen kunnen
beeldgegevens worden beschadigd.
Beeldgegevens die zijn beschadigd, worden
niet vergoed.
• Als u de "Memory Stick Duo" uit de camcorder
verwijdert, de camcorder uitschakelt of de
accu uit de camcorder verwijdert om deze te
vervangen terwijl de camcorder beeldbestanden
leest of schrijft op de "Memory Stick Duo" (het
toegangslampje brandt of knippert).
• Als u de "Memory Stick Duo" in de buurt van
magneten of magnetische velden gebruikt.
U kunt het beste een reservekopie van
belangrijke gegevens maken op de vaste
schijf van de computer.
 Informatie over het gebruik van een
"Memory Stick"
Houd rekening met de volgende punten
wanneer u een "Memory Stick Duo"
gebruikt.
 Informatie over de gebruikslocaties
Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo"
niet op de volgende locaties.
• Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
extreem hoge temperaturen, zoals in een auto
die in de zomer buiten staat geparkeerd.
• Op plaatsen in direct zonlicht.
• Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die
worden blootgesteld aan corrosieve gassen.
 Informatie over de Memory Stick Duo-
adapter (geleverd bij DCR-PC55E)
Nadat u de "Memory Stick Duo" in de
Memory Stick Duo-adapter hebt geplaatst,
kunt u deze gebruiken met een product dat
geschikt is voor een standaard "Memory
Stick".
• Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt met
een "Memory Stick"-compatibel apparaat, moet
u de "Memory Stick Duo" in een Memory Stick
Duo-adapter plaatsen.
 Informatie over een "Memory Stick PRO
Duo"
• De maximale geheugencapaciteit van een
"Memory Stick PRO Duo" die in de camcorder
kan worden gebruikt, is 1 GB.
• Deze camcorder biedt geen ondersteuning voor
gegevensoverdracht met hoge snelheid.
Informatie over compatibiliteit van
beeldgegevens
• Beeldgegevens die op een "Memory Stick Duo"
zijn opgenomen met de camcorder, voldoen
aan de algemene norm Design Rule for Camera
File Systems van de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• U kunt op de camcorder geen stilstaande
beelden afspelen die zijn opgenomen op
andere apparaten (DCR-TRV900E of DSCD700/D770) die niet aan deze algemene norm
voldoen. (Deze modellen zijn niet overal
verkrijgbaar.)
• Als u een "Memory Stick Duo" die is gebruikt
met een ander apparaat, niet kunt gebruiken,
moet u deze formatteren met de camcorder
(p. 44). Houd er rekening mee dat bij het
formatteren alle gegevens van de "Memory
Stick Duo" worden verwijderd.
• In de volgende gevallen kunt u wellicht geen
beelden op de camcorder afspelen:
– Als u beeldgegevens afspeelt die op de
computer zijn bewerkt.
– Als u beeldgegevens afspeelt die met andere
apparaten zijn opgenomen.
Aanvullende informatie
• Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent
als u schrijft op het memogedeelte van een
"Memory Stick Duo".
• Bevestig geen etiketten of iets dergelijks op
een "Memory Stick Duo" of een Memory Stick
Duo-adapter.
• Plaats de "Memory Stick Duo" in het doosje als
u deze meeneemt of opbergt.
• Raak de aansluitpunten niet aan en zorg dat er
geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
• Laat de "Memory Stick Duo" niet vallen, buig
deze niet en oefen geen druk op de "Memory
Stick Duo" uit.
• Probeer de "Memory Stick Duo" niet te
demonteren of aan te passen.
• Zorg dat de "Memory Stick Duo" niet nat
wordt.
• Houd de "Memory Stick Duo" buiten het bereik
van kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een
kind de "Memory Stick Duo" inslikt.
• Plaats geen andere voorwerpen dan een
"Memory Stick Duo" in de sleuf voor de
"Memory Stick Duo". Hierdoor kan de werking
worden verstoord.
• Wanneer u een "Memory Stick Duo" in een
Memory Stick Duo-adapter plaatst, moet u
de "Memory Stick Duo" in de juiste richting
houden en deze dan zo ver mogelijk in de
adapter schuiven. Houd er rekening mee dat de
camcorder kan worden beschadigd bij onjuist
gebruik. Als u de "Memory Stick Duo" met
kracht in de verkeerde richting in de sleuf
voor de "Memory Stick Duo" plaatst, kan de
sleuf voor de "Memory Stick Duo" worden
beschadigd.
• Plaats de Memory Stick Duo-adapter nooit
zonder "Memory Stick Duo" in de camcorder.
Als u dit wel doet, kan de camcorder worden
beschadigd.
105
Informatie over de
"InfoLITHIUM" accu
Deze camcorder is geschikt voor de
"InfoLITHIUM" accu (A series).
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM" accu.
Op "InfoLITHIUM" accu’s uit de A series
staat de aanduiding
.
Wat is een "InfoLITHIUM" accu?
Een "InfoLITHIUM" accu is een lithiumion accu die beschikt over functies voor
het doorgeven van informatie over de
gebruikstoestand tussen de camcorder en
een optionele netspanningsadapter/oplader.
De "InfoLITHIUM" accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen
• Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de
camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het beste opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C
tot het lampje CHG (opladen) uitgaat. Als u
de accu oplaadt bij een temperatuur buiten dit
bereik, wordt de accu wellicht niet efficiënt
opgeladen.
De accu efficiënt gebruiken
• De prestatie van de accu neemt af wanneer de
omgevingstemperatuur 10°C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. In dit
geval voert u een van de volgende procedures
uit zodat u de accu langer kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
• Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm
of veelvuldig wisselen tussen afspelen,
vooruitspoelen en terugspoelen raakt de accu
sneller leeg.
• Zet de schakelaar POWER op OFF (CHG) als u
niet opneemt of afspeelt met de camcorder. De
accu raakt ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu’s bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur en
maak testopnamen voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
106
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is
niet waterbestendig.
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u
de accu nogmaals volledig op. De aanduiding
voor de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
• De aanduiding  geeft aan dat de accu
bijna leeg is, hoewel deze nog 5 tot 10
minuten kan worden gebruikt, afhankelijk
van de omstandigheden, de temperatuur en de
omgeving.
De accu bewaren
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat
de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u deze uit de camcorder en
bewaart u deze op een droge, koele plaats.
• Als u de accu volledig wilt ontladen met
de camcorder, stelt u [AUTOM. UIT] in op
[NOOIT] in het menu
(STANDRD INST)
en laat u de camcorder in de opnamepauzestand
staan tot de stroom wordt uitgeschakeld (p. 52).
Informatie over de levensduur van de
accu
• De levensduur van de accu is beperkt. Naarmate
u de accu gebruikt, neemt de capaciteit
geleidelijk af. Wanneer de gebruiksduur van
een volledig opgeladen accu aanmerkelijk is
afgenomen, nadert het einde van de levensduur
van de accu. Koop dan een nieuwe accu.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk
van de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
Informatie over i.LINK
De DV-interface van deze camcorder is
een i.LINK-compatibele DV-interface.
Hieronder volgt een beschrijving van de
i.LINK-norm en de mogelijkheden ervan.
Wat is i.LINK?
• Gewoonlijk wordt slechts één apparaat
met de i.LINK-kabel aangesloten op deze
camcorder. Wanneer u deze camcorder wilt
aansluiten op een i.LINK-compatibel apparaat
met twee of meer DV-interfaces, moet u de
gebruiksaanwijzing bij het aan te sluiten
apparaat raadplegen.
• i.LINK is een door Sony voorgestelde
naam voor de IEEE 1394-aansluiting
voor gegevensoverdracht en wordt als
zodanig erkend als handelsmerk door veel
ondernemingen.
• IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
De maximale i.LINK-overdrachtssnelheid
kan verschillen per apparaat. Er zijn drie
soorten.
S100 (ongeveer 100 Mbps*)
S200 (ongeveer 200 Mbps)
S400 (ongeveer 400 Mbps)
De overdrachtssnelheid wordt vermeld
bij de technische gegevens in de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat.
Daarnaast wordt de overdrachtssnelheid op
bepaalde apparaten ook aangegeven naast
de i.LINK-interface.
De overdrachtssnelheid kan afwijken van
de weergegeven waarde als het apparaat
wordt aangesloten op een apparaat met een
andere maximale overdrachtssnelheid.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor "megabit per seconde",
dat wil zeggen de hoeveelheid gegevens
die in één seconde kan worden verzonden
of ontvangen. Met een overdrachtssnelheid
van 100 Mbps wordt bijvoorbeeld
aangeduid dat in één seconde 100 megabit
aan gegevens kan worden overgebracht.
i.LINK-functies op deze camcorder
gebruiken
Zie pagina 56 voor meer informatie over
kopiëren wanneer deze camcorder is
aangesloten op andere videoapparaten met
een DV-interface.
Deze camcorder kan ook worden
aangesloten op andere i.LINK-compatibele
apparaten (DV-interface) van Sony
(bijvoorbeeld een computer uit de VAIOserie) en videoapparaten.
Voordat u deze camcorder aansluit op
de computer, moet u zorgen dat er op de
computer al een toepassing is geïnstalleerd
die ondersteuning biedt voor de camcorder.
Wordt vervolgd 
Aanvullende informatie
i.LINK is een digitale seriële interface voor
het overbrengen van digitale video- en
audiogegevens en andere gegevens naar
andere i.LINK-compatibele apparaten.
Via i.LINK kunt u ook andere apparaten
bedienen.
i.LINK-compatibele apparaten kunnen
worden aangesloten met een i.LINK-kabel.
Mogelijke toepassingen zijn bediening en
gegevensoverdracht tussen verschillende
digitale A/V-apparaten.
Als er twee of meer i.LINK-compatibele
apparaten serieel zijn aangesloten op
deze camcorder, zijn bediening en
gegevensoverdracht niet alleen mogelijk
met het apparaat waarop de camcorder
is aangesloten, maar ook met andere
apparaten via het rechtstreeks aangesloten
apparaat.
Houd er rekening mee dat deze
bedieningsmethode soms afwijkt
vanwege de kenmerken en specificaties
van het aangesloten apparaat.
Bovendien zijn sommige bewerkingen
en gegevensoverdrachten wellicht niet
mogelijk op bepaalde aangesloten
apparaten.
Informatie over de i.LINKoverdrachtssnelheid
107
Informatie over i.LINK (wordt
vervolgd)
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Bepaalde i.LINK-compatibele
videoapparaten, zoals digitale televisies,
DVD-recorders/-spelers, MICROMVrecorders/-spelers of HDV-recorders/spelers, zijn niet compatibel met DVapparaten. Voordat u de camcorder aansluit
op andere apparaten, moet u controleren
of het apparaat compatibel is met DVapparaten. Voor meer informatie over
voorzorgsmaatregelen en compatibele
software raadpleegt u de handleiding van
het apparaat dat u wilt aansluiten.
Gebruik en onderhoud
Informatie over de vereiste i.LINKkabel
Gebruik de 4-pins-naar-4-pins i.LINKkabel van Sony (voor kopiëren via DV).
108
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden.
– Op extreem koude of warme plaatsen. Laat de
camcorder en de accessoires nooit achter op
plaatsen waar de temperatuur tot boven 60°C
kan oplopen, zoals in direct zonlicht, bij de
verwarming of in een auto die in de zon staat
geparkeerd. Er kunnen storingen optreden
of de camcorder en de accessoires kunnen
vervormen.
– In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan wellicht niet meer goed
opnemen.
– In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
– Bij ramen of buiten waar het LCD-scherm of
de lens aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
Hierdoor kan het LCD-scherm worden
beschadigd.
– Op vochtige plaatsen.
• Gebruik de camcorder op 7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
• Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
• Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet
meer worden hersteld.
• Als er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de camcorder terechtkomt, moet
u de camcorder loskoppelen van het stopcontact
en de camcorder eerst door een Sony-handelaar
laten nakijken voordat u de camcorder weer
gebruikt.
• Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het toestel te
kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
• Zorg dat de schakelaar POWER op OFF (CHG)
staat zolang u de camcorder niet gebruikt.
• Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
textiel, zoals een handdoek. De binnenkant van
de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit
raken.
• Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
• Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
• Houd de metalen contactpunten goed schoon.
• Houd de afstandsbediening en de
knoopcelbatterij buiten het bereik van kinderen.
Raadpleeg meteen een arts als de batterij per
ongeluk wordt ingeslikt.
• Als er elektrolytische vloeistof uit de batterij is
gelekt, doet u het volgende:
– Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– Spoel vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
– Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast
u uw ogen met veel water. Raadpleeg zo snel
mogelijk een arts.
 Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, kan vocht condenseren in de
camcorder, op het oppervlak van de
band of op de lens. Als deze situatie zich
voordoet, kan de band aan de koptrommel
blijven plakken. Dit kan schade aan de
camcorder of storing in de werking van de
camcorder tot gevolg hebben. Als er vocht
in de camcorder is aangetroffen, wordt het
bericht [ Condensvorming. Verwijder
de band.] of [ Condensvorming. Schakel
camera 1 uur uit.] weergegeven. Dit bericht
wordt niet weergegeven wanneer er vocht is
gecondenseerd op de lens.
De functies van de camcorder werken
niet, behalve het uitwerpen van de band.
Verwijder de band, schakel de camcorder
uit en laat het apparaat vervolgens ongeveer
een uur lang staan, met de bandhouder
open. De camcorder kan weer worden
gebruikt als  of  niet meer wordt
weergegeven als de stroom weer wordt
ingeschakeld.
Als vocht begint te condenseren, kan
de condensvorming soms niet worden
vastgesteld. Als dit gebeurt, duurt het soms
meer dan 10 seconden voordat de band
wordt uitgeworpen nadat de bandhouder
is geopend. Dit duidt niet op een storing.
Sluit de bandhouder niet tot de band is
uitgeworpen.
 Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt
(of omgekeerd) of wanneer u de camcorder
in een vochtige omgeving gebruikt, zoals
hieronder wordt aangegeven.
• Als u de camcorder van een skipiste meeneemt
naar een verwarmde ruimte.
• Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
• Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
• Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
 Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic
zak wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende
warme lucht (na ongeveer een uur).
Aanvullende informatie
• Schakel de camcorder af en toe in en laat deze
lopen, bijvoorbeeld door een band ongeveer 3
minuten af te spelen.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
 Als er condensvorming is opgetreden
Videokop
• Wanneer de videokop vuil wordt, kunt u
beelden niet normaal opnemen of wordt het
beeld of het geluid vervormd afgespeeld.
Wordt vervolgd 
109
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (wordt vervolgd)
• Als een van de volgende problemen optreedt,
moet u de videokoppen 10 seconden reinigen
met de reinigingscassette DVM-12CLD van
Sony (optioneel).
– Er verschijnt een mozaïekpatroon in het
weergegeven beeld of er wordt een blauw
scherm weergegeven.
– De weergegeven beelden bewegen niet.
– De beelden worden niet weergegeven of het
geluid wordt onderbroken.
– [ Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het opnemen
weergegeven op het scherm.
– [ Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het afspelen
weergegeven op het scherm.
• De videokop slijt na langdurig gebruik. Als
het beeld nog steeds niet helder is nadat u een
reinigingscassette hebt gebruikt, is de videokop
wellicht versleten. Neem contact op met de
Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst om de videokop te
laten vervangen.
 Informatie over het aanpassen van het
LCD-scherm (KALIBRATIE)
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren.
Als dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren. U kunt het beste de
camcorder of het Handycam Station tijdens
de bewerking aansluiten op het stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter.
 Schuif de schakelaar POWER omlaag om
het lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
 Koppel andere kabels dan de kabel
van de netspanningsadapter los van de
camcorder of het Handycam Station en
haal vervolgens de band en "Memory Stick
Duo" uit de camcorder.
 Raak
 [MENU] 
(STANDRD INST)  [KALIBRATIE]

aan.
KALIBRATIE
1/3
Raak "x" aan
ANNUL.
LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
schade veroorzaken.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op het
LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
 Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met een zachte doek. Wanneer u de
speciale reinigingsset voor het LCDscherm gebruikt (optioneel), moet u
het reinigingsmiddel niet direct op het
LCD-scherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
110
 Raak de "×" op het scherm aan met de
hoek van de bijgeleverde “Memory Stick
Duo” of dergelijke.
De positie van de "×" wordt gewijzigd.
Raak [ANNUL.] aan om de bewerking te
annuleren.
Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt,
moet u opnieuw beginnen vanaf stap .
• U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als dit
is gedraaid.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
• Voorkom de volgende situaties waardoor
de afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd.
– Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen
en insecticiden.
– Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen.
– Langdurige blootstelling van de behuizing
aan rubber of vinyl.
Verzorging en opslag van de lens
Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter of
het bijgeleverde Handycam Station en laat
de camcorder meer dan 24 uur zo staan met
de schakelaar POWER op OFF (CHG).
Het afdanken van de camcorder
Raak de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij tijdens het gebruik niet aan.
Wanneer de batterij is verwijderd, kunt u
deze niet terugplaatsen.
Wanneer u de camcorder weggooit, moet
u de oplaadbare batterij uit de camcorder
verwijderen.
Gooi de oplaadbare batterij weg en houd
hierbij de geldende richtlijnen voor klein
chemisch afval (KCA) in acht.
Gereedschap: een schroevendraaier of
vergelijkbaar gereedschap
 Zorg dat de camcorder is losgekoppeld van
de stroombron.
 Plaats een schroevendraaier in de opening,
zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
Aanvullende informatie
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– Op erg warme of vochtige plaatsen.
– Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee.
• Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
beste de camcorder ongeveer één keer per
maand gebruiken zodat deze langere tijd in
goede staat blijft.
 Procedures
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij opladen
De camcorder bevat een vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij zodat de
datum, tijd en andere instellingen worden
bewaard als de schakelaar POWER op OFF
(CHG) is gezet. De vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij wordt altijd opgeladen
wanneer u de camcorder gebruikt, maar
raakt langzaam leeg als u de camcorder
niet gebruikt. Als u de camcorder helemaal
niet gebruikt, is de oplaadbare batterij
na ongeveer 2 maanden volledig leeg.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij niet is opgeladen, heeft dit echter
geen invloed op het gebruik van de camera
zolang u de datum niet opneemt.
 Druk het klepje open met de
schroevendraaier.
Wordt vervolgd 
111
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (wordt vervolgd)
De batterij van de afstandsbediening
vervangen
 Til het klepje op.
 Houd het nokje ingedrukt en plaats uw
nagel in de uitsparing om de batterijhouder
naar buiten te trekken.
 Plaats een nieuwe batterij met de pluspool
(+) naar boven gericht.
 Plaats de batterijhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
 Klap het klepje open () en verwijder het
klepje daaronder ().
Zorg dat u uw vingers niet bezeerd.
A
B
 Druk de lithium-ion batterij met de
schroevendraaier uit de houder.
 Draai de batterij om deze te verwijderen.
Zorg dat u uw vingers niet bezeerd.
112
Nokje
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op,
demonteer de batterij niet en gooi de
batterij niet in het vuur.
Let op
Er bestaat explosiegevaar als de batterij
verkeerd wordt vervangen. Vervang de
batterij alleen door hetzelfde batterijtype
of een vergelijkbaar batterijtype dat door
de fabrikant wordt aanbevolen.
Gooi de batterijen weg volgende de
aanwijzingen van de fabrikant.
• Er wordt een lithiumknoopcelbatterij (CR2025)
gebruikt in de afstandsbediening. Gebruik geen
andere batterijen dan de CR2025.
• Naarmate de lithiumbatterij zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dit geval moet
u de batterij vervangen door een CR2025lithiumbatterij van Sony. Als u een andere
batterij gebruikt, kan dit brand of een
ontploffing tot gevolg hebben.
Technische gegevens
Systeem
Videoopnamesysteem
Opnamesysteem
voor stilstaande
beelden
Audioopnamesysteem
2 roterende koppen,
schuinspoorregistratie
Exif Ver. 2.2*
Ingangen/uitgangen
Voor DCR-PC55E:
A/V-ingang/10-polige aansluiting
uitgang
Automatische schakelaar voor
ingang/uitgang
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal: 0,3 Vpp, 75 Ω (ohm), asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV (met
een uitgangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm)),
ingangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm),
uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
Voor DCR-PC53E:
A/V-uitgang
10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal: 0,3 Vpp, 75 Ω (ohm), asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV (bij
uitgangsimpedantie van meer
dan 47 kΩ (kilo-ohm))
Uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
Aanvullende informatie
Roterende koppen, PCMsysteem
Quantisering: 12 bits (Fs 32
kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bits
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignaal
PAL-kleursysteem, CCIRnormen
Aanbevolen
Mini-DV-band met de
banden
aanduiding
Bandsnelheid
SP: Ongeveer 18,81 mm/s
LP: Ongeveer 12,56 mm/s
Opname-/
SP: 60 min (met een DVM60weergaveduur
band)
LP: 90 min (met een DVM60band)
Tijd voor
Ongeveer 2 minuten en 40
snel vooruitseconden
/terugspoelen
(met een DVM60-band en
oplaadbare accu)
Ongeveer 1 minuut en 45
seconden (met een DVM60band en netspanningsadapter)
Beeldapparaat
3 mm (1/6 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Totaal: Ongeveer 800 000
pixels
Effectief (stilstaand beeld):
Ongeveer 400 000 pixels
Effectief (film): Ongeveer
400 000 pixels
Lens
Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (optisch), 120 × (digitaal)
Brandpuntsafstand f=2,3-23 mm
Volgens de normen van een
35 mm kleinbeeldcamera
44~440 mm
F1,7~2,2
Kleurtemperatuur [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimale
5 1x (lux) (F 1,7)
lichtsterkte
* "Exif" is een bestandsindeling voor stilstaande
beelden, die is ontwikkeld door de JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Bestanden met deze
indeling kunnen extra informatie bevatten, zoals
de instellingen van de camcorder tijdens het
opnemen.
LCD-scherm
Beeld
Totaalaantal
beeldpunten
7,4 cm (3 type)
123 200 (560 × 220)
Wordt vervolgd 
113
Technische gegevens (wordt vervolgd)
Algemeen
Stroomvereisten
7,2 V gelijkstroom (accu)
8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter)
Gemiddeld
2,9 W
stroomverbruik (met de accu)
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C
Afmetingen
45 × 99 × 72 mm (b/h/d)
(ongeveer)
Gewicht
290 g (alleen hoofdeenheid)
(ongeveer)
360 g (inclusief oplaadbare
accu NP-FA50 en DVM60band)
Bijgeleverde
Zie pagina 7.
accessoires
Handycam Station
DCRA-C131 (DCR-PC55E)
A/V-ingang/uitgang
10-polige stekkerbus
Automatische schakelaar voor
ingang/uitgang
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal: 0,3 Vpp, 75 Ω (ohm), asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV (bij
een uitgangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm)),
Ingangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm),
Uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting Mini-B
DV-aansluiting
4-polige aansluiting S100
114
Handycam Station
DCRA-C132 (DCR-PC53E)
Audio/Videouitgang
10-polige stekkerbus
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal: 0,3 Vpp, 75 Ω (ohm), asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV (bij
uitgangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm)),
uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting Mini-B
DV-aansluiting
4-polige aansluiting S100
Netspanningsadapter AC-L200
Stroomvereisten
Elektriciteitsverbruik
Stroomverbruik
Uitgangsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen
(ongeveer)
Gewicht
(ongeveer)
100-240 V wisselstroom,
50/60 Hz
0,35-0,18 A
18 W
8,4 V gelijkstroom*
0 °C tot 40 °C
-20 °C tot + 60 °C
48 × 29 × 81 mm
(b/h/d) exclusief uitstekende
delen
170 g exclusief netsnoer
* Raadpleeg het label op de netspanningsadapter
voor meer technische gegevens.
Oplaadbare accu (NP-FA50)
Maximale
uitgangsspanning
Uitgangsspanning
Capaciteit
Afmetingen
(ongeveer)
Gewicht
(ongeveer)
Bedrijfstemperatuur
Type
8,4 V gelijkstroom
7,2 V gelijkstroom
4,9 Wh (680 mAh)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm (b/h/d)
50 g
0 °C tot 40 °C
Lithium-ion
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Verschillen
DCR
A/V-aansluiting
DV-interface
PC55E
PC53E
IN/UIT
IN/UIT
UIT
UIT
Aanvullende informatie
115
Index
Cijfers
21-polige verloopstekker
.......................................... 7, 33
A
A/V-aansluiting ........ 32, 56, 79
A/V-kabel ................. 32, 56, 79
A/V DV UIT ........................ 51
Aanduidingen in display ...... 26
Aanraakscherm .................... 14
Aansluiten
Computer ...................... 71
Televisie .................. 32, 56
Aansluiting ........................... 67
Aantal beelden dat kan worden
opgenomen ........................... 43
Aan de slag................. 7, 71, 75
AUTOM. UIT (automatische
uitschakeling) ....................... 52
AUTO SLUITER ................. 40
C
Camcorder vasthouden......... 12
CAMERAGEGEV................ 51
CAMERA INST. menu ........ 38
Cassette ..................... Zie Band
B
BACK LIGHT ................ 22, 86
Band ............................. 16, 103
Plaatsen/uitwerpen ........ 16
CD-ROM .............................. 68
CHG (opladen) lampje ........... 9
Click to DVD ....................... 76
Bandteller ............................. 26
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ...... 41, 90
Band afspelen
(selectietoets) ....................... 27
Compressie-indeling .......... 104
Batterij opladen ...................... 8
Accu ................................ 8
Vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij ...... 111
Beeldbeveiliging .................. 64
Computer.............................. 71
Condensvorming ................ 109
Controletoets ........................ 26
D
Beeldformaat
(BEELDFORM.).................. 43
Datumzoekfunctie ................ 31
Accu ................................ 7
Film ............................... 43
BATT INFO (informatie
over de accu) ................. 24
DATUM/TIJD ...................... 51
Stilstaand beeld ............. 43
DC IN-aansluiting .................. 8
Resterende accuduur ..... 24
Beeldkwaliteit
(KWALITEIT) ..................... 43
DEMOFUNCTIE ........... 47, 81
Achtergrondverlichting van het
LCD-scherm................... 13, 83
Beeldzoekfunctie.................. 21
Accu
Datum en tijd instellen ......... 15
DIGITAL ZOOM ........... 42, 87
DIG EFFECT
(digitale effecten) ........... 45, 91
Active Interface Shoe ........... 67
BEELD PROG. menu
(beeldprogramma) ................ 45
Afdrukken ............................ 65
Beeld verwijderen ................ 63
Afdrukmarkering.................. 64
Directe toegang tot “Click to
DVD” ...........Zie Click to DVD
Beeld verwijderen (toets) ..... 27
Afspelen ............................... 21
DISPLAY ............................. 52
Beginpunt zoeken................. 29
Dubbele snelheid .......... 48
DISP/BATT INFO toets ....... 24
BELICHT.PROG ........... 38, 90
Frame ............................ 48
DV-interface ................... 56, 76
BELICHTING................ 39, 90
Omgekeerd.................... 48
DVD BRANDEN ................. 48
Belichting aanpassen voor
tegenlicht .............................. 86
Vertraagd ....................... 48
E
Afspelen met dubbele snelheid
.............................................. 48
Belichting vastleggen ........... 22
Afstandsbediening................ 30
BINNEN .............................. 39
Afstandsbedieningssensor .... 24
BR.BLD.SEL. ...................... 42
ALLES VERW ..................... 44
BUITEN ............................... 39
EEN DRUK.......................... 39
AUDIOFUNC. ..................... 49
B EFFECT
(beeldeffecten) ..................... 46
Eerste kennismaking ...... 68, 75
AUDIO MIX .................. 50, 62
116
Auteursrecht ......................... 75
AUD DUB REG.
(geluidsopnamen invoegen)
.............................................. 48
BEW.&AFSP. menu ............. 48
Easy Handycam ................... 18
EASY toets........................... 18
EDIT SEARCH.................... 29
Eerste geluidsspoor .............. 50
EINDE ZOEKEN........... 29, 49
Etiket .................................. 103
EX. SUR MIC ...................... 50
EXTERNE CTRL
(afstandsbediening) .............. 52
Initialiseren (herstellen) ....... 24
Map
Installeren............................. 71
NIEUWE MAP ............. 44
F
INT.OPN. -ST
(intervalfoto-opname) .......... 47
OPNAMEMAP
(opnamemap) ................ 44
FADER ........................... 45, 90
Interne microfoon................. 24
FADER WIT ........................ 45
Isolatievel ............................. 30
WEERGAVEMAP
(weergavemap).............. 44
FADER ZWART .................. 45
i.LINK ................................ 107
MEERK GELUID................ 50
FIJN...................................... 43
i.LINK-kabel ............ 56, 76, 79
“Memory Stick” ................. 104
Film
Indeling van films ....... 104
OPNM STAND
(opnamestand) .............. 49
FILM INSTEL. .................... 43
FLITSFUNCTIE .................. 41
FLITSNIVEAU .............. 41, 87
FLITS INST. ........................ 41
FOCUS........................... 40, 86
FORMAT ..................... 44, 104
Frame-voor-frame afspelen
.............................................. 48
FLITS (intervalopname) ...... 46
“Memory Stick Duo” ........... 16
J
Aantal beelden dat kan
worden opgenomen....... 43
JPEG .................................. 104
FORMAT ...................... 44
Opnameduur ................. 43
K
Plaatsen/uitwerpen ........ 16
Kalibratie............................ 110
Wispreventienokje ...... 104
Klep ...................................... 16
KLEURNEG. ....................... 46
Memory Stick Duo-adapter
........................................ 7, 105
KLOK INSTEL.............. 15, 53
Menu .................................... 34
Kopiëren ............................... 57
BEELD PROG. menu ... 45
BEW.&AFSP. menu...... 48
L
CAMERA INST. menu
...................................... 38
GEH. INST. menu......... 43
LANGUAGE........................ 53
Menu-items ................... 36
Gebruiken in het buitenland
............................................ 102
LCD-scherm......................... 13
Menu gebruiken ............ 34
LCD HELDER ............. 50
Persoonlijk menu .......... 54
Gebruikersondersteuning voor
Pixela.................................... 75
LCD KLEUR ................ 50
STANDRD INST menu
...................................... 49
GEGEVENSCODE.............. 51
LCD HELDER ..................... 50
TIJD/LANGU. .............. 53
GEH. INST. menu ................ 43
LCD INSTEL. ...................... 50
MENU DRAAIEN ............... 52
Groothoekopnamen .............. 22
LCD KLEUR ....................... 50
MONOTOON ...................... 45
Lensklep ............................... 20
MOZAIEK ........................... 47
MOZ. FADER ...................... 45
Handelsmerk ...................... 127
LGZM SL.
(langzame sluitertijd) ........... 46
Handycam Station .................. 8
Lithiumbatterij ................... 112
MPEG MOVIE EX .............. 20
Help ...................................... 69
Lithiumknoopcelbatterij..... 112
H
NIV. AV. LCD ............... 50
LP (Long Play)..................... 49
I
In-/uitzoomen ....................... 22
Indexscherm ......................... 21
Indexscherm (toets) .............. 27
“InfoLITHIUM” accu ........ 106
Luidspreker .......................... 24
LUMINANTIE
(luminantie) .......................... 46
Aanvullende informatie
LANDSCHAP...................... 38
G
MPEG ................................ 104
N
NABEELD ........................... 46
Netsnoer ................................. 7
Netspanningsadapter .............. 7
M
Macintosh....................... 70, 74
NIEUWE MAP .................... 44
Wordt vervolgd 
117
Index (wordt vervolgd)
NIV. AV. LCD
(achtergrondverlichting van het
LCD-scherm) ....................... 50
Pictogram
.....Zie Aanduidingen in display
STANDAARD ..................... 43
Picture Package .................... 71
NTSC ................................. 102
Statief ................................... 22
PIEPTOON .......................... 52
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie ................... 30
STD-USB ............................. 51
Pieptoon na bevestigen van een
bewerking ........Zie PIEPTOON
STEADYSHOT .............. 42, 86
NUMMER BEST.
(bestandsnummer) ................ 44
Polsband ................................. 7
O
POWER schakelaar .............. 12
Beeldformaat ................ 43
Omgekeerd afspelen............. 48
PUNT FADER ..................... 45
Onderhoud.......................... 108
P.MENU
................Zie Persoonlijk menu
Indeling van stilstaande
beelden ........................ 104
OPEN/EJECT schakelaar..... 16
Oplaadbare accu .........Zie Accu
Oplaadduur........................... 10
Opnamecapaciteit................. 26
Band .............................. 26
Memory Stick ............... 26
Opnamecontrole ................... 29
Opnameduur................... 10, 43
OPNAMELAMP .................. 52
OPNAMEMAP
(opnamemap) ....................... 44
Opnemen .............................. 20
OPNM STAND
(opnamestand) ...................... 49
OUDE FILM ........................ 46
OVERLAP ........................... 45
118
PORTRET
(portretprogramma) .............. 38
STANDRD INST menu ....... 49
Stekker ................................... 8
STILSTAAND ..................... 46
Stilstaand beeld
Kwaliteit ....................... 43
STILST INST. ...................... 43
R
Stopcontact............................. 8
REC CTRL
(opname-element) ................ 59
Systeemvereisten.................. 69
REC lampje
(opnamelampje) ................... 24
STRAND&SKI .................... 38
S VIDEO-aansluiting ..... 32, 56
S VIDEO-kabel .............. 32, 56
REC START/STOP .............. 20
RESET toets ......................... 24
T
RESTANT ............................ 52
Technische gegevens .......... 113
Resterende accuduur ............ 26
S
Schakeltoets voor END
SEARCH/EDIT SEARCH/
Opnamecontrole ................... 26
Tele-opnamen ....................... 22
TELEMACRO ..................... 41
Televisie ......................... 32, 56
Televisiekleursystemen ...... 102
TIJD/LANGU. menu ........... 53
Tijdcode ............................... 26
OVERLOOP ........................ 45
SEPIA .................................. 46
P
Sleuf voor de “Memory Stick
Duo” ..................................... 16
PAL .............................. 89, 102
SLIDE SHOW PLUS ........... 22
U
PASTEL ............................... 47
Snelzoekfunctie .................... 21
Persoonlijk menu ........... 34, 54
USB-aansluiting ................... 67
Software ............................... 71
Aanpassen ..................... 54
USB-CAMERA ................... 51
SP (Standard Play) ............... 49
Herstellen ...................... 55
Speelduur ............................. 10
USB-PLY/EDT
(USB-Play/Edit) ................... 51
Toevoegen ..................... 54
Spiegelstand ......................... 22
USB Streaming .................... 51
Verwijderen ................... 54
SPORT (sportprogramma) ... 38
Signaalconversiefunctie ....... 79
Volgorde aanpassen ...... 54
SPOTFOCUS ................. 40, 90
Persoonlijk menu (toets) ...... 26
SPOTLIGHT ........................ 38
PHOTO toets .................. 20, 30
SPOTMETER
(flexibele spotmeter) ...... 39, 90
PictBridge ............................ 65
Toegangslampje ................... 16
Tweede geluidsspoor ............ 50
V
V.SNLH.WG. (afspelen met
verschillende snelheden) ...... 48
VCD BRANDEN ................. 48
Vertraagd afspelen ................ 48
Videobedieningstoetsen ....... 27
Videokop ............................ 109
VIDEO INVOER ................. 51
Volledig opgeladen................. 9
Volume ................................. 21
Vorig/volgend beeld
(toets) ................................... 27
W
Waarschuwingen .................. 98
Waarschuwingsberichten ..... 98
Weergavehulp ....................... 14
WEERGAVEMAP
(weergavemap) ..................... 44
Weergavezoomfunctie .......... 23
WERELDTIJD..................... 53
Windows ........................ 69, 71
Wispreventienokje...... 103, 104
Wissen
ALLES VERW ............. 44
Beelden ......................... 63
WITBALANS (witbalans) ... 39
Z.ONTSPANNER ................ 41
Zelfdiagnose......................... 98
Zender .................................. 30
ZERO SET MEMORY toets
.............................................. 30
ZONLICHT.......................... 47
Aanvullende informatie
Z
ZONSON MAAN ................ 38
Zoomknop ............................ 22
ZWART-WIT ....................... 46
119
Informatie over handelsmerken
• "Memory Stick", "
" "Memory Stick
Duo" , "
" "Memory
Stick PRO Duo", "
"
"MagicGate", "
"
"MagicGate Memory Stick" en "MagicGate
Memory Stick Duo" zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• i.LINK en zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• Picture Package is een handelsmerk van Sony
Corporation.
•
is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows en Windows Media zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en andere landen.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
en PowerMac zijn handelsmerken van Apple
Computer, Inc., gedeponeerd in de V.S. en
andere landen.
• eMac is een handelsmerk van Apple Computer,
Inc.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn
handelsmerken van Apple Computer, Inc.
• Roxio is een gedeponeerd handelsmerk van
Roxio, Inc.
• Toast is een handelsmerk van Roxio, Inc.
• Windows Media Player is een handelsmerk van
Microsoft Corporation.
• Macromedia en Macromedia Flash Player zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Macromedia, Inc. in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
• Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Intel Corporation.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden TM en
"®" niet elke keer vermeld in deze handleiding.
Download PDF