Sony | MHS-FS3K | Sony MHS-FS3K Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
Handboek
Draagbare HD Snap-camera
MHS-FS3/FS3K
© 2011 Sony Corporation
4-276-890-71(1)
NL
Inhoudsopgave
Dit handboek gebruiken
Klik op een knop rechts om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Zoek naar informatie aan de hand van
een lijst met menu-/instelitems.
Index
Zoek naar informatie aan de hand van
trefwoorden.
Aanduidingen en notaties in dit handboek
Zoeken op Menu/
Instellingen
Zoeken op
bediening
Zoek naar informatie aan de hand van de
bediening.
Zoeken op
bediening
Inhoudsopgave
Zoek naar informatie aan de hand van
functies.
Index
In dit handboek wordt een opeenvolging
van handelingen uitgedrukt met behulp van
pijlen (t). Bedien de camera in de
aangegeven volgorde. Aanduidingen
worden weergegeven zoals ze verschijnen
bij de standaardinstelling van de camera.
De standaardinstelling wordt aangeduid
door .
Wijst op waarschuwingen en beperkingen
die belangrijk zijn voor de correcte
bediening van de camera.
z Wijst op nuttige informatie.
2NL
Reservekopieën van het interne
geheugen
Opmerkingen over opnemen/
weergeven
De camera kan warm worden bij langdurig
gebruik. Dit duidt niet op een storing.
Opmerkingen over de accu
• De accu is in de camera ingebouwd. Laad de
camera op voordat u deze voor het eerst
gebruikt.
• U kunt de accu zelfs opladen wanneer deze nog
niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet
volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk
opgeladen accu gebruiken.
• Zie pagina 76 voor meer informatie over de
accu.
Opmerkingen over het LCD-scherm en
de lens
Index
De temperatuur van de camera
Afhankelijk van de temperatuur van de camera en
de accu is het mogelijk dat u geen films kunt
opnemen of dat de camera ter bescherming
automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval
wordt een bericht weergegeven op het LCDscherm voordat het apparaat wordt uitgeschakeld
of wanneer u geen films meer kunt opnemen.
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Maak een proefopname om te controleren of de
camera juist werkt voordat u start met opnemen.
• De camera is niet stofdicht, spatbestendig of
waterdicht. Lees het gedeelte
"Voorzorgsmaatregelen" (pagina 77) voordat u
de camera gebruikt.
• Vermijd dat de camera in contact komt met
water. Als er water in de camera terechtkomt,
kunnen er storingen optreden. In bepaalde
gevallen kan de camera niet worden
gerepareerd.
• Richt de camera niet naar de zon of een andere
felle lichtbron.
• Gebruik de camera niet in de buurt van sterke
radiogolven of straling. Als u dit toch doet, is
het mogelijk dat de camera beelden niet correct
opneemt of weergeeft.
• Als u de camera op zanderige of stoffige
plaatsen gebruikt, kunnen er storingen optreden.
• Als er vocht op de camera condenseert, moet u
dit verwijderen voordat u de camera gebruikt
(pagina 77).
• Schud de camera niet en sla er niet tegen. Dit
kan storingen veroorzaken waardoor u mogelijk
geen beelden kunt opnemen. Bovendien kan het
opnamemedium onbruikbaar worden of kunnen
beeldgegevens beschadigd raken.
• Breng de connector op de juiste manier in
wanneer u uw camera aansluit op een ander
apparaat met een kabel. Als u de stekker met
kracht in de aansluiting duwt, zal deze
beschadigd raken en kan dit een storing in uw
camera veroorzaken.
• De weergave van films die opgenomen, bewerkt
of samengesteld zijn op een ander apparaat dan
deze camera kan niet worden gegarandeerd.
Beveiliging tegen oververhitting
Zoeken op
bediening
Maak een reservekopie om uw gegevens te
beschermen.
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik
van de camera
• Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99%
van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op
het LCD-scherm kleine zwarte en/of heldere
stipjes (wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn.
Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het
productieproces en hebben geen enkele invloed
op de opname.
Zwarte, witte, rode, blauwe
of groene stipjes
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen
storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u
de camera bij een raam of buiten neerlegt.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan
verkleuren en hierdoor kunnen storingen
optreden.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op
het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit wijst
niet op een storing.
3D-beelden bekijken
Wanneer u 3D-beelden genomen met deze camera
bekijkt op een 3D-scherm, kunt u ongemakken
zoals vermoeide ogen, vermoeidheid of
Wordt vervolgd r
3NL
Opmerkingen over het afspelen van
films op andere apparaten
Deze camera is ondersteunt het MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile. Daardoor kunt u beelden die
met de camera zijn opgenomen niet weergeven op
apparaten die MPEG-4 AVC/H.264 niet
ondersteunen.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
• Deze camera ondersteunt de "MP4-indeling" als
bestandsindeling voor film. Daarom kunnen
films die opgenomen werden door deze camera
niet afgespeeld worden op apparaten die de
"MP4-indeling" niet ondersteunen.
• Deze camera ondersteunt de "AVCHDindeling" niet en is daarom niet compatibel met
het afspelen en opnemen van films in de
"AVCHD-indeling" zoals een digitale HDvideocamera.
• De camera voldoet aan de universele standaard
DCF (Design rule for Camera File system) die is
vastgelegd door de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony garandeert niet dat de camera beelden
weergeeft die werden opgenomen of bewerkt
met andere apparatuur, of dat andere apparatuur
beelden opgenomen met de camera weergeeft.
• De beelden die in dit handboek worden gebruikt
als voorbeelden, zijn gereproduceerde beelden
die niet daadwerkelijk met deze camera zijn
opgenomen.
• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Zoeken op
bediening
Compatibiliteit van beeldgegevens
De beelden in dit handboek
Inhoudsopgave
misselijkheid ervaren. Om deze symptomen te
vermijden, raden wij u aan regelmatige rustpauzes
in te lassen.
U dient echter zelf te bepalen hoeveel rustpauzes u
nodig hebt en hoelang deze moeten duren,
aangezien dit varieert van persoon tot persoon. Als
u bepaalde ongemakken ervaart, stopt u met het
bekijken van 3D-beelden tot u zich beter voelt en
raadpleegt u indien nodig een arts. Raadpleeg
eveneens de gebruiksaanwijzing geleverd bij het
apparaat of de software die u gebruikt met deze
camera.
De ogen van een kind zijn nog steeds in
ontwikkeling (vooral bij kinderen jonger dan 6
jaar). Raadpleeg een kinderarts of oogarts voor u
jonge kinderen 3D-beelden laat bekijken, en zorg
ervoor dat uw kinderen de bovenstaande
waarschuwingen in acht nemen bij het bekijken
van dergelijke beelden.
Afhankelijk van de ogen van een persoon kan een
3D-film er anders uitzien.
Waarschuwing voor auteursrechten
Televisieprogramma's, films, videobanden en
ander materiaal zijn mogelijk beschermd door
auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen
van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met de
auteursrechtwetgeving.
Geen compensatie voor beschadigde
inhoud of opnamefouten
Sony is niet verantwoordelijk voor het niet
opnemen of verlies of beschadiging van
opgenomen inhoud door een storing in de camera
of het opnamemedium enz.
4NL
Inhoudsopgave
Het leven met "Bloggie"
Leg uw leven vast
Zoeken op
bediening
Op een feestje
Zoeken op Menu/
Instellingen
Neem stilstaande beelden op van maximaal
5M (2592 × 1944) en films van maximaal
1920 × 1080 30p full high-vision (pagina 49,
51). U kunt ook stilstaande beelden opnemen
terwijl u filmt (pagina 33).
Tijdens een wandeling
Index
Neem de compacte "Bloggie" altijd en overal
met u mee. Neem hem mee op stap en maak
opnames wanneer u wilt.
Op een uitstap
Bevestig de 360 video Lens aan uw "Bloggie"
en neem opwindende, panoramische 360
graden-beelden op van de wereld rondom u.
Geniet van 360 graden-panorama's door deze
weer te geven met de Bloggie-software die
vooraf in het interne geheugen geladen is
(pagina 37). (alleen MHS-FS3K)
5NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
Deel uw leven
Zoeken op
bediening
Importeer en upload
vastgelegde momenten
Zoeken op Menu/
Instellingen
U kunt eenvoudig en intuïtief beelden
uploaden met behulp van de Bloggie-software
die vooraf in het interne geheugen geladen is
(pagina 26, 48).
U kunt op voorhand beelden kiezen, alsook de
website om te delen waarnaar u deze wilt
uploaden (Delen) (pagina 54).
Index
Aansluiten op televisie
Sluit uw "Bloggie" aan op een televisie met
een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) en geniet
van uw beelden op het grote scherm
(pagina 66).
Als uw tv geen 3D ondersteunt, kunt u nog
steeds 2D-beelden bekijken.
6NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
3D-beelden bekijken
Zoeken op Menu/
Instellingen
Met deze camera kunt u stilstaande beelden
en films in 3D opnemen.
U kunt elke scène in 3D opnemen en zo het
gevoel oproepen echt aanwezig te zijn.
Zie pagina 30, 32 voor meer informatie over
het maken van opnames.
Zoeken op
bediening
3D-opnames maken
Index
3D-opnames bekijken
U kunt de opgenomen 3D-beelden bekijken
op een tv die 3D ondersteunt door deze aan te
sluiten via een HDMI-kabel (los
verkrijgbaar).
De beelden wekken het gevoel op dat u echt
op de gefilmde plaats aanwezig bent.
Zie pagina 40 voor meer informatie over het
bekijken van opnames.
7NL
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik van de
camera
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Dit handboek gebruiken ········································ 2
Opmerkingen over het gebruik van de camera ····· 3
Het leven met "Bloggie" ········································ 5
Zoeken op bediening··········································· 11
Over de bedieningstoetsen van de camera ········ 12
Zoeken op Menu/Instellingen ······························ 13
Onderdelen en bedieningselementen ················· 16
Lijst met pictogrammen weergegeven op het
scherm ································································ 17
De camera vasthouden ······································· 19
Index
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren ············ 21
De camera opladen············································· 22
De software installeren········································ 26
De taal en klok instellen ······································ 29
Opnemen
3D-opnames maken (stilstaande beelden) ········· 30
3D-opnames maken (films) ································· 32
Zoom ··································································· 34
Lamp ··································································· 35
Zelfontspanner ···················································· 36
360 video-beelden opnemen (alleen
MHS-FS3K)························································· 37
8NL
Inhoudsopgave
Weergeven
Weergeven·························································· 40
Weergavezoom ··················································· 42
Volumeregeling ··················································· 43
Instellingen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Aanbevolen computeromgeving·························· 44
De Bloggie-software gebruiken ··························· 46
Beelden importeren naar een computer·············· 47
Beelden uploaden naar een mediaservice·········· 48
Zoeken op
bediening
Computer
Menu-items ························································· 13
Instelitems ··························································· 14
Index
Televisie
Beelden bekijken op een televisie······················· 66
Problemen oplossen
Problemen oplossen ··········································· 69
Foutcodes en berichten······································· 73
9NL
Index
Zoeken op
bediening
Aantal stilstaande beelden en opnameduur voor
films····································································· 75
Ingebouwde accu ················································ 76
Voorzorgsmaatregelen········································ 77
Specificaties ························································ 78
Inhoudsopgave
Overige
Index ··································································· 80
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
10NL
Opnemen (films) ·················································· 32
Beeldformaat wijzigen
Fotoformaat ··························································· 49
Filmformaat ··························································· 51
Beelden verwijderen
Wissen ···································································· 52
Formatteren··························································· 63
Vergrote beelden
weergeven
Weergavezoom ···················································· 42
Klokinstellingen
wijzigen
Datum en tijd ························································· 64
Zomertijd ································································ 65
Index
Films opnemen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opnemen (stilstaande beelden) ······················ 30
Zoeken op
bediening
Stilstaande beelden
opnemen
Inhoudsopgave
Zoeken op bediening
Instellingen initialiseren Initialiseren ···························································· 60
Weergeven op televisie Verbinden met een HDMI-kabel
(los verkrijgbaar) ·················································· 66
De beelden aanduiden Delen ······································································· 54
om te uploaden
Een zicht van 360
graden opnemen
(alleen MHS-FS3K)
360 video Lens ····················································· 37
11NL
Navigatietoetsen
Zoeken op
bediening
U kunt de navigatietoetsen (v/V/b/B) gebruiken voor het activeren van functies zoals zoomen
tijdens het opnemen of weergeven van beelden.
De functie die toegewezen is aan elke navigatietoets wordt weergegeven op het LCD-scherm
van de camera. De weergave wijzigt afhankelijk van hoe u de camera houdt (verticaal of
horizontaal).
Inhoudsopgave
Over de bedieningstoetsen van
de camera
Zoeken op Menu/
Instellingen
De functie van de toetsen verschilt bij het opnemen of weergeven van beelden. De functie die
toegewezen is aan een functietoets wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camera.
Druk zoals hieronder weergeven op functietoets A’ om functie A
te gebruiken, of druk op
functietoets B’ om functie B [Menu] te gebruiken.
In dit handboek wordt de zin "Druk op de functietoets ([Menu])" gebruikt om een functie onder
[Menu] uit te leggen.
Index
Functietoetsen
Opmerking
• Druk op de C’ 3D/2D-knop om de 3D- of 2D-opnamefunctie te selecteren.
12NL
Menu-items
In de onderstaande tabel geeft instellingen aan die kunnen worden gewijzigd, terwijl –
instellingen aangeeft die niet kunnen worden gewijzigd.
Klik op een item om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Opnamefunctie
Weergavefunctie
–
Fotoformaat
–
Filmformaat
Beveiligen
–
Delen
–
3D Aanpassing
–
Zoeken op Menu/
Instellingen
Wissen
–
Zoeken op
bediening
Items
Inhoudsopgave
Zoeken op Menu/Instellingen
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
Index
ON/OFF (Aan/uit)-toets
2 Druk op de functietoets ([Menu]) om het
menuscherm weer te geven.
13NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
3 Selecteer het gewenste menu-item met
v/V.
4 Selecteer het gewenste instelitem met b/B en druk vervolgens op de
FILM/UITV-toets.
) om het menuscherm te sluiten.
Instelitems
In de onderstaande tabel geeft instellingen aan die kunnen worden gewijzigd, terwijl –
instellingen aangeeft die niet kunnen worden gewijzigd.
Klik op een item om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Items
Opnamefunctie
Weergavefunctie
Pieptoon
Index
–
Flikkervermindering
Zoeken op Menu/
Instellingen
Druk op de functietoets (
Zoeken op
bediening
FILM/UITV-toets
Language Setting
Demonstratiefunctie
Initialiseren
LUN-instellingen
HDMI-uitvoer
Formatteren
Datum en tijd
Zomertijd
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
2 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
3 Selecteer
toets.
(Instellingen) met v/V en druk vervolgens op de FILM/UITV-
4 Selecteer het gewenste instelitem met v/V en druk vervolgens op de
FILM/UITV-toets.
Het geselecteerde item wordt gemarkeerd.
Druk op de functietoets ( ) om het instelscherm te sluiten.
Druk herhaaldelijk op b om terug te keren naar het menuscherm vanuit het instelscherm.
14NL
Wordt vervolgd r
Selecteer [Annul.] en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets. Als [Annul.] niet wordt
weergegeven op het scherm, keert u rechtstreeks terug naar de vorige instelling.
• De geselecteerde instellingen blijven behouden, zelfs als het toestel wordt uitgeschakeld.
Inhoudsopgave
z Het wijzigen van instellingen annuleren
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
15NL
A Lamp
B Lens
C Oog voor de polsriem
D LCD-scherm
Inhoudsopgave
Onderdelen en bedieningselementen
E Functietoetsen
G FILM/UITV-toets
Navigatietoetsen (v/V/b/B)
H Luidspreker
Zoeken op
bediening
F 3D/2D-toets
I Stereomicrofoon
• Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan
7 seconden ingedrukt om de camera
geforceerd af te sluiten.
K Laadlampje
L
(Sluiter)-toets
M Bevestigingsopening voor statief
Zoeken op Menu/
Instellingen
J ON/OFF (Aan/uit)-toets
• Houd de camera niet vast tijdens het
bevestigen van het statief.
N HDMI OUT-aansluiting (66)
P
(USB)-aansluiting
Index
O Klepje voor aansluiting
16NL
Pictogrammen worden weergegeven op het scherm om de camerastatus aan te tonen.
Bij stand-by voor opname
Inhoudsopgave
Lijst met pictogrammen
weergegeven op het scherm
Pictogrammen
Aanduiding
Resterende acculading
Waarschuwing voor zwakke
accu
Fotoformaat (breedte-/
hoogteverhouding/resolutie)
Bij opname van films
Zelfontspanner
3000
Aantal opneembare stilstaande
beelden
Zoeken op Menu/
Instellingen
Filmformaat (resolutie verticale
opnamen/framesnelheid)
Zoeken op
bediening
Weergave
3D-stand
AE/AF-vergrendeling
00:00:12
Opnameduur
0:12
Opnameduur (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Opnamedatum/-tijd van het
weergavebeeld
z (rood)
Tijdens opnemen film
Index
Bij weergave
z (groen)
Delen
Beveiligen
Waarschuwing oververhitting
00:00:12
Teller
Zoomvergrotingsfactor
Lamp
Index
Volume aanpassen
Deel van 360 video-beeld
tijdens weergave
17NL
Wordt vervolgd r
Zoeken op
bediening
• Aanduidingen en de posities ervan zijn bij
benadering en kunnen verschillen van wat u
werkelijk ziet.
• De schermweergave verschuift zowel
horizontaal als verticaal afhankelijk van het
camerastandpunt.
• De schermweergave verdwijnt automatisch na
ongeveer 5 seconden.
Inhoudsopgave
Opmerkingen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
18NL
• Wees voorzichtig dat u de lens of microfoon bij het opnemen niet blokkeert met uw vinger.
Inhoudsopgave
De camera vasthouden
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
• Houd de camera niet vast bij de USB-aansluiting of het klepje voor de HDMI OUTaansluiting. Neem evenmin de 360 video Lens vast wanneer deze aan de camera bevestigd is.
• Bevestig het riempje en steek uw hand door de lus om te voorkomen dat de camera valt en zo
wordt beschadigd.
Oog
19NL
Wordt vervolgd r
van films
Er worden portretbeelden opgenomen. Zwarte banden verschijnen links en rechts van het
scherm bij het weergeven op televisie of computer. Dit is nuttig voor het opnemen van
portretobjecten.
Inhoudsopgave
z De camera verticaal houden tijdens het opnemen
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
Houd de camera horizontaal bij het maken van 3D-opnames.
Wij raden u aan de camera horizontaal te houden om een breder geluidsveld te kunnen
opnemen.
20NL
• Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (1)
• 360 video Lens VCL-BPP3 (1) / 360 video Lens houder (1)
(alleen voor MHS-FS3K)
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Polsriem (1)
• Software (pagina 26, 46)
Het interne geheugen van deze camera bevat de volgende inhoud.
– Bloggie-software (toepassingssoftware)
– Bloggie-handboek (deze handleiding)
• Gebruiksaanwijzing (1)
• Belangrijke kennisgeving (1)
Zoeken op
bediening
Maak hier gebruik van als de USB-aansluiting van de camera niet op de computer kan worden
aangesloten (pagina 22).
Inhoudsopgave
De bijgeleverde accessoires
controleren
Index
21NL
De accu van de camera wordt continu opgeladen als de camera aangesloten is op een draaiende
computer.
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets om de
camera uit te schakelen.
Inhoudsopgave
De camera opladen
Zoeken op
bediening
2 Verschuif de schuifhendel aan de zijkant van
de camera.
De USB-aansluiting verschijnt zoals weergegeven op de
afbeelding.
Zoeken op Menu/
Instellingen
ON/OFF (Aan/uit)toets
Index
Schuifhendel
USB-aansluiting
3 Sluit de camera aan op een ingeschakelde
computer.
Het laadlampje licht oranje op en het opladen begint.
Als het laadlampje dooft, is het opladen voltooid.
• Het laadlampje dooft mogelijk als de temperatuur zich buiten
de aangeraden bedieningstemperatuur bevindt (10°C tot 30°C).
Laadlampje
22NL
Wordt vervolgd r
Installeer de Bloggie-software (vooraf in het interne geheugen geladen) nadat de
bovenstaande procedure voltooid is.
Opmerkingen
Voer de procedures uit van stap 1 tot 3 hieronder voordat u het volgende doet:
• De kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting loskoppelen.
• De camera uitschakelen.
2 Klik op (USB-apparaat voor massaopslag)
t [Stoppen].
3 Controleer of het juiste apparaat wordt
aangegeven in het bevestigingsvenster en klik
op [OK].
Windows Vista
Windows XP
Index
1 Dubbelklik op het pictogram voor loskoppelen
op de taakbalk.
Zoeken op Menu/
Instellingen
De USB-verbinding verbreken
Zoeken op
bediening
• U kunt de camera niet bedienen terwijl deze aangesloten is op een computer. Koppel de camera los
voordat u deze gebruikt.
• Oefen geen druk uit op de camera als u deze aansluit op een computer. Dit kan de camera of de computer
beschadigen.
• Als u de camera met een notebookcomputer verbindt die niet op het stroomnet is aangesloten, kan de
accu van de notebookcomputer mogelijk snel uitgeput raken. Laat de camera niet gedurende lange tijd
met de computer verbonden.
• Het opladen van de batterij of de verbinding met aangepaste of zelf samengestelde computers wordt niet
gegarandeerd. Afhankelijk van het type USB-apparaat, werkt het laden mogelijk niet goed.
• Als u van plan bent de camera lange tijd niet te gebruiken, dient u deze toch elke 6 tot 12 maanden op te
laden om het accuvermogen op peil te houden.
Inhoudsopgave
4 Verbreek de USB-verbinding tussen de camera en de computer wanneer
het laden voltooid is (pagina 23).
Pictogram voor loskoppelen
Opmerking
• Sleep eerst het pictogram van het station naar het pictogram "Prullenbak" als u een Macintosh gebruikt
en de camera wordt losgekoppeld van de computer.
23NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
z De USB-aansluiting inklappen
Duw de USB-aansluiting terug in de
richting van de pijl totdat de aansluiting
klikt.
Zoeken op
bediening
Oplaadduur
Volledige oplaadtijd
Ongeveer 200 min.
Zoeken op Menu/
Instellingen
z Hoe lang duurt het om de camera op te laden?
• De tijd die nodig is om een volledig lege accu op te laden bij een temperatuur van 25°C. Onder
bepaalde omstandigheden kan het opladen langer duren.
Index
zHoe lang kan ik beelden opnemen of afspelen?
Standaardlevensduur van de accu
Opnameduur*1
Continue opnameduur*2
Gemiddelde opnameduur*
Ongeveer 60 min.
3
Ongeveer 40 min.
Weergaveduur
Ongeveer 120 min.
*1 De opnameduur is de duur bij het opnemen van 3D-films.
*2 De continue opnameduur is de geschatte duur bij een volledig opgeladen accu. Continu film
opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk. Het opnemen wordt bovendien automatisch
gestopt om te voorkomen dat de bestandsgrootte 2 GB overschrijdt.
*3 De gemiddelde opnameduur is de geschatte duur die beschikbaar is bij een volledig opgeladen accu
als u herhaaldelijk handelingen uitvoert, zoals de opnamefunctie activeren, de camera in-/
uitschakelen of zoomen.
24NL
Wordt vervolgd r
De aanduiding voor resterende acculading verschijnt rechtsboven op het LCD-scherm.
Hoog
Laag
Zoeken op
bediening
• De weergegeven aanduiding voor resterende acculading is mogelijk niet correct afhankelijk van
bepaalde omstandigheden.
• Als de camera op accuvermogen werkt en u deze gedurende 5 minuten niet bedient, wordt de
camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt (automatische
uitschakelfunctie).
• Het scherm voor taal-/klokinstellingen verschijnt als u de camera voor het eerst inschakelt
(pagina 29).
• Het duurt ongeveer een minuut voordat de juiste aanduiding voor resterende acculading wordt
weergegeven.
Inhoudsopgave
zDe resterende acculading controleren
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
25NL
U kunt het volgende doen met behulp van de Bloggie-software (vooraf in het interne geheugen
geladen).
– Beelden die met de camera zijn opgenomen, importeren naar een computer en weergeven.
– Beelden uploaden naar een netwerkservice.
Zoeken op
bediening
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets om de
camera in te schakelen.
Inhoudsopgave
De software installeren
2 Verschuif de schuifhendel aan de zijkant van
de camera.
Zoeken op Menu/
Instellingen
ON/OFF (Aan/uit)toets
Index
Schuifhendel
USBaansluiting
3 Sluit de camera aan op een ingeschakelde
computer.
Als de USB-verbinding tot stand gebracht is, verschijnt het
Mass Storage-scherm op het LCD-scherm van de camera.
26NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
4 Activeer het installatieprogramma.
Windows 7
1 Klik op [Open folder to view files] op het scherm
Automatisch afspelen.
Zoeken op
bediening
2 Dubbelklik op "Setup_Bloggie_Windows.exe" in de
map.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Windows Vista/Windows XP
1 Klik op [Setup Bloggie Software] op het scherm
Automatisch afspelen.
Index
• Als het scherm Automatisch afspelen niet wordt weergegeven, klikt u op [start] t [Computer]
([Deze computer] in Windows XP) en dubbelklikt u vervolgens op [Bloggie Software] t
"Setup_Bloggie_Windows.exe".
Macintosh
1 Dubbelklik op het pictogram [BLOGGIE_SW].
2 Dubbelklik op [Setup Bloggie Mac.dmg].
27NL
Wordt vervolgd r
• Zie pagina 46 voor meer informatie over de Bloggie-software.
Opmerkingen
Index
• Als u de computer inschakelt of opnieuw opstart terwijl de camera met de computer verbonden is, kan
dat een storing in de camera veroorzaken. Houd in dat geval de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan
7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Koppel de camera los van de computer
voordat u de computer inschakelt of herstart.
• Zelfs als u bestanden zoals "Setup_Bloggie_Windows.exe"/"Setup Bloggie Mac.dmg" in de map
[Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW] verwijdert, neemt de opnamecapaciteit van de camera niet toe.
Zoeken op Menu/
Instellingen
6 Verbreek de USB-aansluiting tussen de camera en de computer nadat de
installatie voltooid is (pagina 23).
Zoeken op
bediening
5 Klik op [Install] en volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Inhoudsopgave
3 Dubbelklik op het pictogram "Bloggie".
28NL
Inhoudsopgave
De taal en klok instellen
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
De camera wordt ingeschakeld.
De demonstratiefilm wordt afgespeeld als u de camera voor
het eerst inschakelt.
3 Stel de klok in met behulp van v/V/b/B.
1 Selecteer het gewenste weergaveformaat voor
de datum met v/V en druk vervolgens op de
FILM/UITV-toets.
Index
2 Selecteer het jaar, de maand of de dag met b/B
en een numerieke waarde met v/V, en druk
vervolgens op de FILM/UITV-toets.
3 Druk op de functietoets ([OK]).
Zoeken op Menu/
Instellingen
2 Selecteer de gewenste taal met v/V/b/B en druk vervolgens op de
functietoets ([OK]).
Zoeken op
bediening
ON/OFF (Aan/uit)toets
z De datum en tijd opnieuw instellen
Druk op de functietoets ([Menu]) t Selecteer
(pagina 64).
(Instellingen) t [Datum/tijd instellen]
29NL
Houd de camera horizontaal tijdens het opnemen.
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
ON/OFF (Aan/uit)-toets
Zoeken op
bediening
Controleer na het inschakelen van de camera of de 3D-stand
geactiveerd is (het pictogram
wordt weergegeven).
Zoeken op Menu/
Instellingen
2 Stel de opname samen.
Plaats geen vingers op de lens.
Druk tijdens het maken van 2D-opnames op v om in
te zoomen of op V om uit te zoomen.
3 Druk de
(Sluiter)-toets half in.
Inhoudsopgave
3D-opnames maken (stilstaande
beelden)
Aanduiding voor AE-vergrendeling
De z-aanduiding (AE-vergrendeling) licht op boven
aan het scherm.
(Sluiter)-toets
Index
4 Druk de
(Sluiter)-toets volledig in.
Opgenomen beelden worden opgeslagen als mp-bestanden.
Opmerking
• Het formaat voor stilstaande beelden is vast ingesteld op
formaten selecteren.
(1920 × 1080). U kunt geen andere
z De beste manier om opnames te maken
• Houd de camera horizontaal.
• Houd de camera stevig vast zodat deze niet kan bewegen.
• Behoud een afstand van ongeveer 1,2 m tot 5,0 m tussen de camera en het onderwerp.
30NL
Wordt vervolgd r
• Druk op de 3D/2D-knop om de 3D- of 2D-opnamefunctie
te selecteren terwijl de camera ingeschakeld is.
• U kunt zowel staande als liggende opnames maken.
• De z-aanduiding (AE/AF-vergrendeling) licht op boven
aan het scherm wanneer er op het beeld wordt
scherpgesteld door de
(Sluiter)-toets half in te drukken.
Zoeken op
bediening
z Als u een stilstaand beeld opneemt van een
Inhoudsopgave
zStilstaande 2D-beelden opnemen
onderwerp waarop u moeilijk kunt scherpstellen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
• De kortste opnameafstand is ongeveer 10 cm.
• Als de camera niet automatisch kan scherpstellen op een onderwerp, gaat de aanduiding van de AE/
AF-vergrendeling langzaam knipperen en hoort u geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen.
• In de volgende situaties kan scherpstellen moeilijk zijn:
– Het is donker en het onderwerp ligt veraf.
– Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is klein.
– Het onderwerp wordt door glas bekeken.
– Het onderwerp beweegt snel.
– Er is weerkaatsend licht op glanzende oppervlakken.
– Het onderwerp knippert.
– Het onderwerp bevindt zich in tegenlicht.
z Als u een portret opneemt
• Wanneer de camera gezichten detecteert, verschijnen
de witte kaders en worden de scherpstelling en
belichting automatisch aan de gezichten aangepast.
• De kaders worden groen wanneer er op de gezichten is
scherpgesteld door de
(Sluiter)-toets half in te
drukken.
• Afhankelijk van de opnameomstandigheden detecteert
de camera de gezichten mogelijk niet.
zFuncties die niet beschikbaar zijn tijdens het
opnemen van 3D-beelden
U kunt de volgende functies niet gebruiken in de 3D-stand.
•
•
•
•
•
•
•
AF
Gezichtsherkenning
Zoomen
Bewegingscompensatie
Opnemen met de bijgeleverde 360 video Lens bevestigd aan de camera (alleen MHS-FS3K)
Stilstaande beelden vastleggen tijdens het filmen
Selectie van het foto- of filmformaat
31NL
Houd de camera horizontaal tijdens het opnemen.
1 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
ON/OFF (Aan/uit)-toets
Controleer na het inschakelen van de camera of de 3D-stand
geactiveerd is (het pictogram
wordt weergegeven).
Inhoudsopgave
3D-opnames maken (films)
Zoeken op
bediening
2 Kadreer de opname.
Plaats geen vingers op de lens.
Druk nogmaals op de FILM/UITV-toets. om het opnemen van
de film te voltooien.
FILM/UITV-toets.
Zoeken op Menu/
Instellingen
3 Druk op de FILM/UITV-toets.
Index
Opmerkingen
• Continu opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk.
• De maximale grootte van één filmbestand is ongeveer 2 GB. Het opnemen stopt voor 29 minuten bereikt
zijn als de bestandsgrootte bijna 2 GB is tijdens het opnemen van een film.
• Het maken van 3D-opnames is alleen beschikbaar voor beelden met het formaat 1920×1080.
• Het is niet mogelijk om tijdens het opnemen van een film de 3D- of 2D-opnamefunctie te selecteren.
• Het maken van 3D-opnames is niet mogelijk met de 360 video Lens (bijgeleverd). (alleen MHS-FS3K)
z De beste manier om opnames te maken
•
•
•
•
Houd de camera horizontaal.
Houd de camera stevig vast zodat deze niet kan bewegen.
Beweeg de camera niet heen en weer.
Behoud een afstand van ongeveer 1,2 m tot 5,0 m tussen de camera en het onderwerp.
32NL
Wordt vervolgd r
• Druk op de 3D/2D-knop om de 3D- of 2D-opnamefunctie
te selecteren terwijl de camera ingeschakeld is.
• U kunt zowel staande als liggende opnames maken.
Zoeken op
bediening
z Stilstaande beelden opnemen tijdens het opnemen
Inhoudsopgave
z2D-filmbeelden maken
van een film (alleen 2D)
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Druk de
(Sluiter)-toets volledig in tijdens het opnemen van een film.
• Het opgenomen stilstaande beeld verschijnt klein op het LCD-scherm van de camera.
• De formaten voor stilstaande beelden zijn als volgt, afhankelijk van het filmformaat.
– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)
Index
– 1920×1080 30p: (1920 × 1080)
– 480 × 270 30p: (480 × 270)
z Over de HD (High Definition)-opnamemethode van
deze camera
Voor MPEG-4 AVC/H.264 ondersteunt de camera HD-beelden met een effectief aantal
scanlijnen van 1080 of 720. Het aantal opgenomen pixels bedraagt 1920 × 1080 of
1280 × 720, ongeveer 30 of 60 frames per seconde en het beeld is opgenomen met de
progressieve functie.
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
MPEG-4 AVC/H.264 is een norm voor videocamera's die gebruikmaakt van uiterst
efficiënte coderingstechnologie voor beeldcompressie om beelden in HD (high definition)
op te nemen. In vergelijking met de bestaande coderingstechnologie voor beeldcompressie
kan MPEG-4 AVC/H.264 beelden nog efficiënter comprimeren.
33NL
De zoomfunctie kan alleen gebruikt worden tijdens het maken van 2D-opnames.
U kunt het beeld vergroten bij het maken van opnames. Met de zoomfunctie van de camera kunt
u beelden tot 4 keer vergroten.
Inhoudsopgave
Zoom
1 Houd v of V ingedrukt.
Houd v ingedrukt om in te zoomen of V om uit te zoomen.
Zoeken op
bediening
• Enkel digitale zoom is beschikbaar op deze camera.
• Het is mogelijk dat u de beelden niet vloeiend in of uit kunt zoomen bij het gebruik van de zoomfunctie.
• De beeldkwaliteit vermindert als de beelden digitaal worden verwerkt.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opmerkingen
Index
34NL
U kunt opnames maken met de lamp van de camera ingeschakeld.
1 Druk op b op het opnamescherm.
Druk nogmaals op b om de lamp uit te schakelen.
Inhoudsopgave
Lamp
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opmerkingen
• U kunt de lamp alleen gebruiken in de opnamefunctie. U kunt de lamp niet gebruiken wanneer de 360
video Lens aan de camera bevestigd is.
• De lamp van de camera is erg fel. Richt de camera van dichtbij nooit rechtstreeks naar iemands ogen.
• De accuvermogen raakt sneller leeg wanneer de lamp ingeschakeld is.
Index
35NL
1 Druk op B op het opnamestand-byscherm.
De zelfontspanner wordt niet gebruikt.
De zelfontspanner wordt ingesteld met een vertraging van
2 seconden.
Als u de
(sluiter)-toets of de FILM/UITV-toets. indrukt,
knippert het pictogram van de zelfontspanner. Wanneer u snelle
pieptonen hoort, maakt de camera een opname.
(10 sec)
De zelfontspanner wordt ingesteld met een vertraging van
10 seconden.
Als u de
(sluiter)-toets of de FILM/UITV-toets. indrukt,
knippert het pictogram van de zelfontspanner. Wanneer u snelle
pieptonen hoort, maakt de camera een opname.
Index
(2 sec)
Zoeken op Menu/
Instellingen
(Uit)
Zoeken op
bediening
2 Selecteer de gewenste stand met B.
Inhoudsopgave
Zelfontspanner
36NL
Als u de bijgeleverde 360 video Lens aan de camera bevestigt,
kunt u 360 graden-beelden van het gebied rond de camera
opnemen.
Inhoudsopgave
360 video-beelden opnemen
(alleen MHS-FS3K)
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
1 Neem de 360 video Lens uit de houder.
• Houd de markering f op de 360 video Lens houder ingedrukt om
deze te openen.
Index
2 Druk op de ON/OFF (Aan/uit)-toets.
ON/OFF (Aan/
uit)-toets
3 Blijf drukken op beide zijden van de 360 video
Lens (1) en bevestig deze vervolgens aan de
camera in de richting van (2).
• Bevestig de haken van de 360 video Lens aan de
bevestigingspunten op de camera zoals weergegeven op de
afbeelding.
• De camera schakelt automatisch naar de "360 video"-functie en
het ringvormige beeld verschijnt op het LCD-scherm.
37NL
Wordt vervolgd r
z De camera verticaal plaatsen
Bevestig het onderste deel van de 360 video Lens
houder aan de onderkant van de camera.
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Bevestig of verwijder de 360 video Lens niet tijdens het opnemen.
• Het formaat van stilstaande beelden is vast ingesteld op 3M (16:9) en het filmformaat is vast ingesteld op
1920×1080 30p.
• Als u de 360 video Lens aan de camera bevestigt, kunt u niet zoomen en geen instellingen doorvoeren.
• Houd de camera niet alleen aan de 360 video Lens vast.
Zoeken op
bediening
Opmerkingen
Inhoudsopgave
4 Start de opname (pagina 30, 32).
Index
z De 360 video Lens verwijderen
Blijf drukken op beide zijden van de 360 video Lens
(1) en trek deze naar de tegenovergestelde richting
als bij het bevestigen (2).
38NL
U kunt 360 video-beelden op de computer weergeven met de Bloggie-software. Zie pagina 26
voor meer informatie over het installeren van de Bloggie-software.
Beeld weergegeven op
deze camera
360 video-beeld
• U kunt elk 1/4 deel van de 360 graden-panorama scène per scène weergeven op de camera in de functie
360 afspelen (pagina 41).
• Als u geconverteerde 360 video-beelden weergeeft, is de resolutie van het weergegeven beeld lager dan
deze van normale beelden.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
Ringvormig
beeld
Beeld weergegeven op de computer met
behulp van de Bloggie-software
Inhoudsopgave
360 video-beelden bekijken
Index
39NL
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
Inhoudsopgave
Weergeven
) om over te schakelen naar de
Het indexscherm verschijnt.
Zoeken op
bediening
2 Selecteer een beeld met v/V/b/B en druk
vervolgens op de FILM/UITV-toets.
Film
Stilstaand
beeld
3D-beeld
Index
z De vorige/volgende beelden weergeven
Zoeken op Menu/
Instellingen
Eén film wordt weergegeven als u een film selecteert.
De film wordt gepauzeerd als u op de FILM/UITV-toets
drukt.
wordt linksboven in de index van een 3D-beeld
weergegeven.
Houd de camera horizontaal tijdens het bekijken van
3D-beelden.
Druk op b/B.
Druk op b/B voor films wanneer de weergave gepauzeerd is.
z De film snel doorspoelen/snel terugspoelen
Druk op b/B tijdens het weergeven van de film.
40NL
Wordt vervolgd r
Inhoudsopgave
z Teruggaan naar het opnamescherm
Voer een van de volgende handelingen uit:
– Druk op de functietoets (
).
2011-01-01
Zoeken op
bediening
– Druk op de
(Sluiter)-toets.
Zoeken op Menu/
Instellingen
(Sluiter)-toets
z Teruggaan naar het indexscherm
Index
Druk op v tijdens het weergeven van de stilstaande beelden of films.
z De 360 video-beelden bekijken (alleen MHS-FS3K)
U kunt elk 1/4 deel van de 360 graden-panorama scène per scène weergeven op de camera
in de functie 360 afspelen.
Selecteer in de weergavefunctie een beeld dat werd opgenomen met de 360 video Lens.
Druk terwijl het 360 video-beeld gepauzeerd is op V om de functie 360 afspelen te activeren
en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets. om af te spelen.
Druk op de functietoets (
) of (
) om een ander deel van het 360 video-beeld weer te
geven.
Weergavepositie
Volledige weergave van het 360 video-beeld
360 video-beeld
41NL
Wordt vervolgd r
Hiermee vergroot u opgenomen stilstaande 2D-beelden.
Deze functie kan alleen worden gebruikt in de 2D-stand.
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
) om over te schakelen naar de
3 Druk op de FILM/UITV-toets.
4 Regel de vergroting en het deel dat
vergroot dient te worden.
Toont het weergegeven deel van het
volledige beeld aan
Zoeken op Menu/
Instellingen
Het beeld kan tot 8 keer groter worden gemaakt dan
zijn oorspronkelijke formaat door te drukken op de
functietoets ( ).
Druk op v/V/b/B om het te vergroten deel te
wijzigen.
Druk op de FILM/UITV-toets. om de weergavezoom
te annuleren.
Zoeken op
bediening
2 Selecteer een stilstaand beeld en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets.
Inhoudsopgave
Weergavezoom
Opmerking
• U kunt de weergavezoom niet gebruiken wanneer de HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aangesloten is.
Index
42NL
U kunt het volume voor het weergeven van films regelen.
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
) om over te schakelen naar de
Inhoudsopgave
Volumeregeling
2 Selecteer een film en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets.
4 Druk op B om het volume te verhogen of op b
om het te verlagen.
Zoeken op
bediening
3 Druk op V.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
43NL
Windows
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de Bloggie-software en
voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.
Overige
CPU: Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller, Intel Core 2 Duo
1,20 GHz of sneller
Geheugen: 1 GB of meer
Harde schijf: vrije schijfruimte benodigd voor installatie:
ongeveer 200 MB
Scherm: 1.024 × 768 pixels of meer
*1 Windows XP 64-bit-edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund.
*2 Starter (Edition) wordt niet ondersteund.
Macintosh
Zoeken op Menu/
Instellingen
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Zoeken op
bediening
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
Inhoudsopgave
Aanbevolen computeromgeving
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de Bloggie-software of
voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.
USB-verbinding: Mac OS X (v10.3 tot v10.6)
Bloggie-software: Mac OS X (v10.5 tot v10.6)
Overige
CPU: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz of sneller (PowerPC wordt
niet ondersteund)
Geheugen: 1 GB of meer
Toepassing: QuickTime 7 (de recentste versie is
aanbevolen)
Index
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
Opmerkingen
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving waarin een upgrade van een
van de bovenstaande besturingssystemen is uitgevoerd of in een computeromgeving met meerdere
besturingssystemen (multi-boot).
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op één computer aansluit, is het mogelijk dat sommige
apparaten, waaronder de camera, niet werken afhankelijk van de types USB-apparaten die u gebruikt.
• Als u de camera aansluit via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met
USB 2.0), kunt u gebruikmaken van geavanceerde gegevensoverdracht (snelle overdracht) aangezien
deze camera ook compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0).
• Na herstel van de computer vanuit de stand-by- of slaapstand is het mogelijk dat de communicatie tussen
de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld.
44NL
Om filmbestanden (MPEG-4 AVC/H.264) die opgenomen werden met de camera weer te geven
en te bewerken op uw computer, dient u de software te installeren die compatibel is met MPEG4 AVC/H.264 of de Bloggie-software.
Opmerking
Zoeken op Menu/
Instellingen
• De werking wordt niet gegarandeerd, zelfs als de computers aan de bovenstaande systeemvereisten
voldoen. Zo kunnen andere toepassingen die geopend zijn of op de achtergrond draaien bijvoorbeeld de
prestaties van het product beperken.
Zoeken op
bediening
• Zelfs in een pc-omgeving waar de werking gegarandeerd wordt, worden beelden mogelijk niet vlot
weergegeven door verloren frames, enzovoort. Merk op dat het geïmporteerde beeld zelf niet aangetast
is.
• Als u een notebook-pc gebruikt, zorg dan dat netspanningsadapter ervan op het stroomnet aangesloten is.
Soms zijn normale handelingen niet mogelijk door een stroombesparingsfunctie van de pc.
• U kunt een pc gebruiken die 3D ondersteunt om films te bekijken.
Inhoudsopgave
Opmerking over het weergeven van
filmbestanden (MPEG-4 AVC/H.264)
Index
45NL
Activeren
Zoeken op
bediening
1 Dubbelklik op het pictogram van de
snelkoppeling voor Bloggie-software (vooraf
geladen in het interne geheugen) op het
bureaublad.
Inhoudsopgave
De Bloggie-software gebruiken
Schermitems
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
A Website voor het delen van beelden: versleep de miniatuur.
B Hiermee kunt u de afbeeldingen in de camera weergeven.
C Hier worden de beelden weergegeven die overgezet zijn naar de computer.
D Miniaturen: dubbelklikken om weer te geven.
(film),
(geïmporteerd)
• Houd de toets Ctrl (voor Windows)/command-toets (voor Macintosh) ingedrukt om meerdere
beelden te selecteren.
E Hiermee kunt u een album aanmaken/beelden verwijderen/beelden delen
F Hiermee kunt u afbeeldingen van de camera importeren.
G Hiermee kunt u de schermweergave wijzigen.
• De werkelijke schermitems of -lay-out kan verschillend zijn, afhankelijk van de softwareversie.
46NL
Zie pagina 44 om de camera aan te sluiten op uw computer.
Als u de Bloggie-software gebruikt
Zie pagina 46.
Macintosh
Als u de Bloggie-software gebruikt
Zie pagina 46.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Als u de Bloggie-software niet gebruikt
Als de wizard Automatisch afspelen verschijnt na het tot stand brengen van een USB-verbinding
tussen de camera en een computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] t [OK]
t [DCIM] of [MP_ROOT] t kopieer de gewenste beelden naar de computer.
Zoeken op
bediening
Windows
Inhoudsopgave
Beelden importeren naar een
computer
Als u de Bloggie-software niet gebruikt
Index
1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe [BLOGGIE]pictogram t [DCIM] of [MP_ROOT] t de map met de beelden die u wilt
importeren.
2 Kopieer de beelden die u wilt importeren naar uw computer.
47NL
1 Kies op voorhand beelden en de website om te delen waarnaar u deze
wilt uploaden met de camera (pagina 54).
De Bloggie-software start automatisch en het bevestigingsscherm voor het uploaden van
beelden verschijnt.
Opmerkingen
Opmerkingen over de Bloggie-software (vooraf
geladen in het interne geheugen)
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Stel [LUN-instellingen] in op [Multi].
• Als u beelden uploadt via internet, kan de cache in de gebruikte computer blijven afhankelijk van de
serviceprovider. Dit geldt ook als de camera hiervoor wordt gebruikt.
Zoeken op
bediening
2 Verbind de camera met een computer waarop de Bloggie-software
(vooraf geladen in het interne geheugen) al geïnstalleerd is.
Inhoudsopgave
Beelden uploaden naar een
mediaservice
Om Bloggie-software te gebruiken om van de voordelen van de uploadservice voor beelden en
andere diensten gebruik te maken (de "services") geleverd door deze en andere websites, moet u
met het volgende akkoord gaan.
Index
• Sommige websites eisen registratieprocedures en/of tarieven voor het gebruik van hun services. Om
gebruik te maken van deze services, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de betreffende
websites.
• Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor geschillen tussen gebruikers en derden of voor het ongemak voor de
gebruikers ten gevolge van het gebruik van de services met inbegrip van het beëindigen of wijzigen van
deze services.
• Om een website te bekijken, wordt u ernaar doorgestuurd door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u
geen toegang krijgt tot de website wegens serveronderhoud of andere redenen.
• Als het gebruik van de Sony-server wordt stopgezet, zal dit op voorhand worden aangekondigd op de
Sony-website, enzovoort.
• De URL's waarnaar u wordt doorgezonden door de Sony-server en andere informatie worden mogelijk
geregistreerd ter verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. Er worden hierbij echter
geen persoonlijke gegevens geregistreerd.
48NL
Het fotoformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat opgenomen wordt als u een beeld
opneemt.
Hoe groter het fotoformaat, hoe meer detail er zal worden weergegeven als het beeld in groot
formaat afgedrukt wordt op papier. Hoe kleiner het fotoformaat, hoe meer beelden er kunnen
worden opgenomen.
2 Selecteer [Fotoformaat] met v/V en het gewenste formaat met b/B.
Druk vervolgens op de FILM/UITV-toets om te bevestigen.
Fotoformaat
Gebruiksrichtlijnen
Afdrukken
Geschikt om af te drukken
Minder
(2356×1324)
Geschikt voor weergave op een
computer
(854×480)
Geschikt voor een snellere webupload
Grof
Index
Meer
Fijn
Zoeken op Menu/
Instellingen
(2592×1944)
Aantal
beelden
Zoeken op
bediening
1 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
Inhoudsopgave
Fotoformaat
Opmerkingen
• Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn met breedte-/hoogteverhouding 16:9, is het
mogelijk dat beide randen afgesneden worden.
• Het maken van 3D-opnames is alleen beschikbaar voor beelden met het formaat
(1920×1080).
z Als u
(2592×1944) selecteert
De breedte-/hoogteverhouding schakelt over naar 4:3 bij het opnemen van beelden.
49NL
Wordt vervolgd r
Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
Beeldformaat: 5M
2.592 pixels × 1.944 pixels = 5.038.848 pixels
2 Beeldformaat: 0,4M
854 pixels × 480 pixels = 409.920 pixels
1
Pixels
Veel pixels
(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
Weinig pixels
(Lage beeldkwaliteit maar klein bestand)
Zoeken op Menu/
Instellingen
Pixel
Zoeken op
bediening
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes die pixels worden
genoemd.
Als een beeld uit veel pixels bestaat, is het beeld groot, neemt het meer geheugenruimte in
beslag en wordt het zeer gedetailleerd weergegeven. "Beeldformaat" wordt aangegeven
door het aantal pixels. Hoewel u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien,
verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of
weergegeven op een computerscherm.
Inhoudsopgave
z Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Index
50NL
Hoe groter het filmformaat, hoe hoger de filmkwaliteit.
De films die u maakt met de camera worden opgenomen in MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile,
ongeveer 30 of 60 frames per seconde, progressief, AAC LC, "MP4-indeling".
Inhoudsopgave
Filmformaat
1 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
Filmformaat
Gebruiksrichtlijnen
Geschikt voor weergave op een Full HD-tv
(1280×720 60p)
Geschikt voor het opnemen van snel bewegende objecten
(1280×720 30p)
Geschikt voor weergave op een computer
(480×270 30p)
Zoeken op Menu/
Instellingen
(1920×1080 30p)
Geschikt voor een snellere webupload
Opmerking
• Het maken van 3D-opnames is alleen beschikbaar voor beelden met het formaat
30p).
Zoeken op
bediening
2 Selecteer [Filmformaat] met v/V en het gewenste formaat met b/B.
Druk vervolgens op de FILM/UITV-toets om te bevestigen.
(1920×1080
Index
z Progressieve weergave
De camera ondersteunt de progressieve functie* die wordt gebruikt voor computers en is
daardoor geschikt voor het weergeven van beelden op computers.
* De modi Progressive en Interlaced zijn verschillende filmopnamemethodes. In de modus
Progressive worden alle beeldpixels tegelijk gelezen; in de modus Interlaced wordt een beeld in
oneven/even velden gedeeld en worden deze afwisselend gelezen.
51NL
Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen.
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
) om over te schakelen naar de
Inhoudsopgave
Wissen
2 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
(Dit beeld)
(Meerdere
beelden)
Verwijdert het geselecteerde beeld.
Zoeken op
bediening
3 Selecteer
(Wissen) met v/V. Druk vervolgens op de FILM/UITV-toets
om te bevestigen.
Verwijdert meer dan twee beelden per keer. Kan alleen
geselecteerd worden op het indexscherm.
2Druk op de functietoets ([OK]).
Zoeken op Menu/
Instellingen
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets.
Herhaal deze stap voor alle beelden die u wilt wissen.
Als u het beeld gemarkeerd met
nogmaals selecteert, wordt
de markering
verwijderd.
Index
52NL
Hiermee kunt u de opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De aanduiding
wordt weergegeven bij de weergave van geregistreerde beelden.
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
) om over te schakelen naar de
3 Selecteer
(Beveiligen) met v/V. Druk vervolgens op de FILM/UITVtoets om te bevestigen.
(Dit beeld)
Beveiligt meer dan twee beelden per keer. Kan alleen geselecteerd
worden op het indexscherm.
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets.
Herhaal deze stap voor alle beelden die u wilt beveiligen.
Als u het beeld gemarkeerd met
nogmaals selecteert, wordt
de markering
verwijderd.
2Druk op de functietoets ([OK]).
Zoeken op Menu/
Instellingen
(Meerdere
beelden)
Beveiligt het geselecteerde beeld.
Zoeken op
bediening
2 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
Inhoudsopgave
Beveiligen
z De beveiliging annuleren
Index
Druk tijdens de weergave van een beveiligd beeld op de functietoets ([Menu]) en selecteer
[Beveiligen] als u de beveiliging wilt annuleren.
De aanduiding verdwijnt en de beveiliging wordt geannuleerd.
53NL
U kunt de Bloggie-software (vooraf in het interne geheugen geladen) installeren om beelden te
uploaden en deze te delen. U kunt ook vooraf beelden selecteren en de website kiezen om de
beelden te uploaden.
Zie pagina 48 voor meer informatie over het uploaden van beelden.
) om over te schakelen naar de
2 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
3 Selecteer
(Delen) met v/V. Druk vervolgens op de FILM/UITV-toets
om te bevestigen.
Deelt het geselecteerde beeld.
Selecteer de website voor het delen van beelden en druk op de
functietoets ([OK]).
(Meerdere
beelden)
Deelt meer dan twee beelden per keer. Kan alleen geselecteerd
worden op het indexscherm.
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op de FILM/UITV-toets.
Herhaal deze stap voor alle beelden die u wilt uploaden.
Als u het beeld gemarkeerd met
nogmaals selecteert, wordt
de markering
verwijderd.
3Druk op de functietoets ([OK]).
Index
2Druk op de functietoets ([Volg.]) en selecteer de website voor
het delen van beelden uit de deellijst.
Zoeken op Menu/
Instellingen
(Dit beeld)
Zoeken op
bediening
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
Inhoudsopgave
Delen
Opmerkingen
• U kunt geen deellijst aanmaken met de camera. Gebruik de Bloggie-software om deze aan te maken.
• De camera kan maximaal 14 deellijsten weergeven.
z Delen annuleren
Terwijl het beeld weergegeven wordt waarvoor u het delen wilt annuleren, drukt u op de
functietoets ([Menu]) t selecteer
(Delen) t verwijder de markering van de
website voor het delen van beelden t druk op de functietoets ([OK]).
54NL
Regelt de parallax van een 3D-beeld.
1 Druk op de functietoets (
weergavefunctie.
) om over te schakelen naar de
3 Druk op de functietoets ([Menu]) om het menuscherm weer te geven.
4 Selecteer
(3D Aanpassing) met v/V en het gewenste formaat met
b/B. Druk vervolgens op de FILM/UITV-toets om te bevestigen.
Zoeken op
bediening
2 Druk op de FILM/UITV-toets om het beeld te selecteren dat u wilt
aanpassen.
Inhoudsopgave
3D Aanpassing
Er verschijnen zwarte balken na de aanpassing.
zDeze functie helpt voorkomen dat uw ogen
vermoeid raken
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opmerking
• 3D Aanpassing kan niet gebruikt worden wanneer de index weergegeven wordt.
Door het 3D-effect te verminderen, raken uw ogen minder snel vermoeid.
Index
55NL
Vermindert de flikkering die wordt opgewekt door fluorescentielampen door de elektronische
sluiter te gebruiken.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Flikkervermindering] t gewenste functie
(Instellingen) t
Flikkervermindering wordt toegepast.
Uit
Flikkervermindering wordt niet toegepast.
Zoeken op
bediening
Aan
Inhoudsopgave
Flikkervermindering
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
56NL
Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt weergegeven wanneer u de camera bedient.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Pieptoon] t gewenste functie.
(Instellingen) t
Hiermee wordt de pieptoon ingeschakeld die wordt weergegeven
als u de
(Sluiter)-toets of de FILM/UITV-toets indrukt.
Uit
Hiermee wordt de pieptoon uitgeschakeld.
Zoeken op
bediening
Aan
Inhoudsopgave
Pieptoon
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
57NL
Hiermee kunt u de taal selecteren voor de menu-items, waarschuwingen en berichten.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Language Setting] t gewenste taal.
(Instellingen) t
Inhoudsopgave
Language Setting
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
58NL
Hiermee kunt u een demonstratie van de camera geven.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Demonstratiefunctie] t gewenste functie.
Een demonstratie geven.
Uit
Er wordt geen demonstratie gegeven.
Opmerking
• De demonstratie stopt als u een van onderstaande handelingen uitvoert.
– Druk op de
(Sluiter)-toets of op de FILM/UITV-toets.
– De stroom uitschakelen.
Zoeken op
bediening
Aan
(Instellingen) t
Inhoudsopgave
Demonstratiefunctie
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
59NL
Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de standaardinstellingen.
Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden bewaard.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Initialiseren] t druk op de functietoets ([OK]).
(Instellingen) t
Zoeken op
bediening
Opmerking
• Initialiseer de camera pas nadat deze opgeladen is om te voorkomen dat camera zou worden
uitgeschakeld tijdens de procedure.
Inhoudsopgave
Initialiseren
z Als de camera niet goed werkt
Zoeken op Menu/
Instellingen
Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd
af te sluiten (pagina 16). Schakel de camera vervolgens weer in.
Index
60NL
Hiermee kunt u de weergavemethode instellen voor het opnamemedium dat wordt weergegeven
op een computerscherm of een ander scherm wanneer de camera verbonden is met een computer
of met een AV-component via een USB-aansluiting.
(Instellingen) t
Multi
Selecteer deze instelling als u de camera verbindt met een
computer.
Enkel
Selecteer deze instelling in het geval dat de beelden niet worden
weergegeven wanneer de camera verbonden is met een ander
apparaat dan een computer.
Zoeken op
bediening
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[LUN-instellingen] t gewenste functie.
Inhoudsopgave
LUN-instellingen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
61NL
Hiermee selecteert u het type signaal dat u wenst uit te voeren naar een televisie via de HDMI
OUT-aansluiting. Als beelden niet duidelijk worden weergegeven op de televisie, kan de
weergave verbeteren als u de instelling verandert.
60Hz
Uitvoer aan 60Hz.
50Hz
Uitvoer aan 50Hz.
(Instellingen) t [HDMI-
Zoeken op
bediening
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
uitvoer] t gewenste functie.
Inhoudsopgave
HDMI-uitvoer
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
62NL
Hiermee kunt u het interne geheugen formatteren.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
(Instellingen) t
[Formatteren] t druk op de functietoets ([OK]).
Inhoudsopgave
Formatteren
Opmerking
Zoeken op
bediening
• Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens, zelfs beveiligde beelden, definitief worden
gewist.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
63NL
Hiermee stelt u de datum en tijd opnieuw in.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Datum en tijd].
(Instellingen) t
Inhoudsopgave
Datum en tijd
Zoeken op
bediening
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
64NL
Hiermee kunt u de zomertijd instellen op de camera.
1 Druk op de functietoets ([Menu]) t selecteer
[Zomertijd] t gewenste functie
(Instellingen) t
Inhoudsopgave
Zomertijd
Wanneer u deze functie inschakelt, wordt de tijd één uur vooruitgezet.
Het zomeruur inschakelen.
Uit
Het zomeruur uitschakelen.
Zoeken op
bediening
Aan
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
65NL
Verbind de camera via een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) met een televisie die een HDMIaansluiting heeft.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de televisie.
Inhoudsopgave
Beelden bekijken op een televisie
1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
Zoeken op
bediening
2 Open het klepje voor aansluiting en sluit de camera aan op de televisie
met de HDMI-kabel (los verkrijgbaar).
HDMI-aansluiting
1 Naar HDMIaansluiting
2 Naar HDMI OUT-aansluiting
Zoeken op Menu/
Instellingen
HDMI-kabel
3 Schakel de camera in.
4 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
5 Selecteer de beelden die u wilt weergeven.
Index
De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven.
3D-tv
Hiermee kunt u 3D-beelden die werden opgenomen met deze camera weergeven in 3D.
Tv's die 3D niet ondersteunen
De 3D-beelden worden in 2D weergegeven.
Opmerkingen
• Verbind de mini-HDMI-aansluiting van de HDMI-kabel (los verkrijgbaar) met de HDMI OUTaansluiting van de camera.
• Sluit de uitvoeraansluiting van de camera niet aan op de uitvoeraansluiting van andere apparaten.
Hierdoor kan een storing optreden.
• Sommige apparaten werken mogelijk niet goed. Beeld en geluid worden mogelijk niet uitgevoerd.
• Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
66NL
U kunt de camera gebruiken als een webcamera door deze aan te sluiten op een computer (USBstreaming).
U kunt tijdens het gebruik schakelen tussen 3D en 2D.
2 Druk op de functietoets (Menu) t selecteer [Webcamera].
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
1 Sluit de camera aan op een computer.
Inhoudsopgave
De camera gebruiken als
Webcamera
• Het filmformaat is vast ingesteld op 640 × 480.
• Gebruik de microfoon van de computer tijdens het gebruik van de camera als webcamera.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
67NL
Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie met een HDMIaansluiting en een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) nodig. Het kleursysteem van de televisie moet
overeenkomen met dat van de camera. Raadpleeg de onderstaande lijsten voor het
televisiekleursysteem van het land of de regio waar de camera wordt gebruikt en stel [HDMIuitvoer] in (pagina 62).
PAL-M-systeem
Brazilië
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Index
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Oekraïne, enzovoort.
Zoeken op Menu/
Instellingen
PAL-systeem
Australië, Oostenrijk, België, China, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland, Hongkong, Hongarije, Indonesië, Italië, Koeweit, Maleisië, NieuwZeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje,
Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, enzovoort.
Zoeken op
bediening
NTSC-systeem
Bahama's, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enzovoort.
Inhoudsopgave
Televisiekleursystemen
68NL
Als u problemen ondervindt met de camera, kunt u de volgende oplossingen proberen.
1 Controleer de items op pagina's 69 tot 74.
3 Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden
ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Schakel de
camera vervolgens weer in (pagina 16).
Wanneer u de camera opstuurt voor reparatie, stemt u er automatisch mee in dat de inhoud en
muziekbestanden in het interne geheugen worden gecontroleerd.
Accu en stroombron
Index
Ga naar onze website voor klantenondersteuning voor meer informatie over dit
product en antwoorden op veelgestelde vragen.
http://www.sony.net/
Zoeken op Menu/
Instellingen
4 Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke
technische dienst van Sony.
Zoeken op
bediening
2 Schakel de camera uit en weer in.
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
De camera kan niet worden ingeschakeld.
• De accu is ontladen. Laad de camera op.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat de camera ter
bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het
LCD-scherm voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
• Als de camera is ingeschakeld en u deze gedurende een bepaalde tijd niet bedient, wordt de camera
automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel de camera weer in.
De levensduur van de accu is kort.
• Laad de accu op totdat het laadlampje dooft.
• U gebruikt de camera op een zeer warme of koude plaats of de accu is onvoldoende opgeladen. Dit
wijst niet op een storing.
• Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt hebt, zal de doeltreffendheid van de accu
verbeteren door deze herhaaldelijk op te laden en te ontladen.
• Wanneer de bruikbare levensduur van de accu de helft bedraagt van de gewoonlijke levensduur, zelfs
nadat u de accu volledig opgeladen hebt, kan het nodig zijn de accu te vervangen. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
69NL
• Dit kan gebeuren wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
• Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de aanduiding voor resterende acculading en de
werkelijke resterende acculading. Ontlaad de accu één keer volledig en laad de accu weer op om de
juiste aanduiding weer te geven.
• De accu heeft het einde van de levensduur bereikt (pagina 76). Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Beelden kunnen niet worden opgenomen.
Index
Stilstaande beelden/films opnemen
Zoeken op Menu/
Instellingen
De aanduiding voor resterende acculading is onjuist.
Zoeken op
bediening
• Schakel de camera uit en breng de USB-aansluiting tot stand.
• Koppel de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting los en sluit deze opnieuw aan.
• Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (bijgeleverd).
• Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C.
• Schakel de computer in en sluit de camera aan.
• Activeer de computer vanuit de slaap- of sluimerstand.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op een computer met de bijgeleverde kabel voor ondersteuning van
de USB-aansluiting.
• Sluit de camera aan op een computer met een besturingssysteem dat door de camera ondersteund
wordt.
• Als het probleem aanhoudt nadat u bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, houdt u de ON/OFF
(Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te sluiten. Sluit deze
daarna opnieuw op de computer aan met behulp van de bijgeleverde kabel voor ondersteuning van de
USB-aansluiting.
Inhoudsopgave
De camera kan niet worden opgeladen.
• Controleer de resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen. Verwijder overbodige beelden
als dit vol is (pagina 52).
De datum en tijd worden niet weergegeven op het LCD-scherm.
• Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet weergegeven. Deze worden alleen weergegeven
tijdens het afspelen.
Er kunnen geen datums aan de beelden worden toegevoegd.
• De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden.
Er verschijnen puntjes op het scherm.
• Dit wijst niet op een storing. Deze puntjes worden niet opgenomen.
Beelden bekijken
Beelden kunnen niet worden weergegeven.
• De naam van de map of het bestand is gewijzigd op de computer.
• Het weergeven op de camera kan niet worden gegarandeerd als de bestanden beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of door een andere camera opgenomen werden.
• De camera is ingesteld op de USB-functie. Verbreek de USB-verbinding (pagina 23).
70NL
• Dit kan het gevolg zijn van de beeldverwerking. Dit wijst niet op een storing.
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
• Stel [HDMI-uitvoer] in op [60Hz] in de NTSC-regio en op [50Hz] in de PAL-regio (pagina 62).
• Controleer de aansluiting (pagina 66).
• Het LCD-scherm van de camera kan opgenomen beelden over het hele scherm weergeven (full pixelweergave). Dit kan er echter voor zorgen dat de beelden lichtjes bijgesneden worden aan de boven-,
onder-, rechter- en linkerrand bij het weergeven op een televisie die niet compatibel is met full pixelweergave.
• Zwarte banden verschijnen links en rechts op het scherm als u films die opgenomen werden met de
camera in verticale richting bekijkt op een televisie of een computer. Dit wijst niet op een storing.
Wissen
Zoeken op Menu/
Instellingen
Zwarte banden verschijnen links en rechts op het scherm.
Zoeken op
bediening
De boven- en onderranden van beelden zijn lichtjes bijgesneden op een
aangesloten televisie.
Inhoudsopgave
Het beeld wordt korrelig weergegeven direct nadat de weergave is gestart.
Een beeld kan niet worden verwijderd.
• Annuleer de beveiliging (pagina 53).
Index
Computers
De computer herkent de camera niet.
• Als de acculading laag is, dient u de camera op te laden.
• Schakel de camera in en sluit deze op een computer aan.
• Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (bijgeleverd).
• Koppel de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting los van de computer en de camera en
sluit de kabel opnieuw stevig aan.
• Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen
van uw computer.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.
• Stel [LUN-instellingen] in op [Multi] (pagina 61).
Er kunnen geen beelden worden geïmporteerd.
• Breng een USB-verbinding tussen de camera en de computer tot stand (pagina 44).
• Wanneer u het interne geheugen formatteert met een computer, kunt u de beelden mogelijk niet naar
een computer importeren. Formatteer het interne geheugen met de camera en neem op (pagina 63).
Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt de Bloggie-software niet
automatisch gestart.
• Installeer de bijgeleverde Bloggie-software op een computer en breng de USB-verbinding tot stand
nadat zowel de camera als de computer ingeschakeld zijn.
Beelden kunnen niet worden weergegeven op uw computer.
• Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.
71NL
• U geeft de film rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen. Importeer de film naar uw computer
met behulp van de Bloggie-software en speel de film af (pagina 47).
Overige
• Houd de ON/OFF (Aan/uit)-toets meer dan 7 seconden ingedrukt om de camera geforceerd af te
sluiten. Schakel de camera vervolgens weer in.
De lens raakt beslagen.
Zoeken op
bediening
De camera werkt niet goed.
Inhoudsopgave
Wanneer u een film op een computer weergeeft, worden beeld en geluid
onderbroken door storing.
• Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te
laten verdampen.
• Dit wijst niet op een storing.
Het scherm voor het instellen van de taal/klok wordt weergegeven als u de
camera inschakelt.
Zoeken op Menu/
Instellingen
De camera wordt warm wanneer u deze lange tijd gebruikt.
• Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 29).
De datum of tijd is niet correct.
Index
• Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 64).
72NL
Als een van de volgende berichten wordt weergegeven, volgt u de aanwijzingen.
• De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,
kan de aanduiding knipperen, zelfs als er nog voldoende acculading is voor 5 tot 10 minuten gebruik.
• Schakel de camera uit en weer in.
De camera is oververhit
Laat de camera eerst afkoelen
• De temperatuur van de camera is gestegen. Het is mogelijk dat de camera automatisch uitgeschakeld
wordt of dat u geen films kunt opnemen. Bewaar de camera op een koele plaats tot de temperatuur
zakt.
Zoeken op Menu/
Instellingen
• Als u gedurende lange tijd films opneemt, stijgt de temperatuur van de camera. Stop in dat geval met
films op te nemen.
Zoeken op
bediening
Systeemfout
Inhoudsopgave
Foutcodes en berichten
Fout van intern geheugen
• Schakel de camera uit en weer in.
Index
Fout bij formatteren intern geheugen
• Formatteer het medium opnieuw (pagina 63).
Geen beelden beschikbaar
• Er zijn geen beelden die kunnen worden weergegeven opgenomen in het interne geheugen.
Mapfout
• In het interne geheugen bestaat al een map met dezelfde drie eerste cijfers (bijvoorbeeld: 123MSDCF
en 123ABCDE). Formatteer de camera (pagina 63).
Kan geen mappen meer maken
• In het interne geheugen bestaat een map waarvan de naam begint met "999". Formatteer de camera
(pagina 63).
Bestandsfout
• Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van het beeld.
Het weergeven op de camera kan niet worden gegarandeerd als de bestanden beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of door een andere camera opgenomen werden.
Bestandsbeveiliging
• Annuleer de beveiliging (pagina 53).
73NL
• U geeft een beeld weer met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.
Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd
• U kunt maximaal 100 bestanden selecteren met behulp van [Wissen], [Delen] en [Beveiligen].
Inhoudsopgave
Te groot beeldformaat
Bediening kan niet worden uitgevoerd voor bestand met bew. bldn.
Ongeldige bediening
• Deze boodschap verschijnt als u een ongeldige bewerking uitvoert.
Zoeken op
bediening
• De weergavezoom kan niet gebruikt worden bij films.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Index
74NL
Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur verschilt afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
(Eenheden: beelden)
Formaat
2729
16:9 (0.4M)
16:9 (2M)(3D)
33544
6020
2445
Opmerkingen
• Als het aantal resterende opneembare beelden groter is dan 9.999, dan wordt de aanduiding ">9999"
weergegeven.
• Als u beelden die met andere camera's zijn opgenomen, weergeeft op deze camera, kan de weergave
verschillen van het werkelijke beeldformaat.
• Bij het meten van de capaciteit van een medium is 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een gedeelte
wordt gebruikt voor gegevensbeheer.
Onderstaande tabel toont de geschatte maximale opnameduur. Dit is de totale duur voor alle
filmbestanden. Continu opnemen is ongeveer 29 minuten lang mogelijk.
Index
Films
Zoeken op Menu/
Instellingen
4:3 (5M)
16:9 (3M)
Zoeken op
bediening
Stilstaande beelden
Inhoudsopgave
Aantal stilstaande beelden en
opnameduur voor films
(Eenheden: uur : minuten : seconden)
Formaat
1920×1080 30p
1:20:00 (0:47:00)
1280×720 60p
1280×720 30p
2:40:00 (1:25:00)
480×270 30p
16:00:00 (8:00:00)
4:00:00 (2:00:00)
Opmerkingen
• Uw camera gebruikt de VBR (Variable Bit Rate)-indeling om de beeldkwaliteit automatisch aan te
passen aan de scène die u opneemt. Deze technologie veroorzaakt schommelingen in de opnameduur van
het interne geheugen.
Films met snel bewegende en complexe beelden worden opgenomen aan een hogere bitsnelheid en dat
beperkt de totale opnameduur.
• De maximale grootte van één filmbestand is ongeveer 2 GB. Het opnemen stopt voor 29 minuten als de
bestandsgrootte bijna 2 GB is tijdens het opnemen van een film.
• De tijd tussen ( ) is de minimale opnameduur.
• Als continu opnemen eindigt, stopt het opnemen automatisch.
75NL
De accu opladen
• We raden u aan de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C. De accu wordt
mogelijk niet efficiënt opgeladen bij temperaturen die buiten dit bereik liggen.
• Wanneer de bruikbare levensduur van de accu de helft bedraagt van de gewoonlijke levensduur, zelfs
nadat u de accu volledig opgeladen hebt, dient de accu te worden vervangen. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
• De prestaties van de accu gaan achteruit als deze in een koude omgeving wordt gebruikt. Op koude
plaatsen is de gebruiksduur van de accu dus korter.
• De acculading wordt sneller verbruikt wanneer u de zoomfunctie vaak gebruikt.
• Stel de camera niet bloot aan water. De camera is niet waterbestendig.
• Laat de camera niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een auto of in direct zonlicht.
• Laad de camera elke 6 tot 12 maanden volledig op om de werking van de accu te behouden, zelfs als u de
camera lange tijd niet gebruikt. Bewaar de camera ook op een koele, droge plaats.
Levensduur van de accu
Index
• De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt af naarmate de tijd verstrijkt en
door veelvuldig gebruik. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de verminderde
gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt.
• De levensduur van de accu verschilt afhankelijk van de opslag- en gebruiksomstandigheden waaronder
de accu wordt gebruikt.
Zoeken op Menu/
Instellingen
De camera bewaren
Zoeken op
bediening
De accu efficiënt gebruiken
Inhoudsopgave
Ingebouwde accu
76NL
Gebruik/bewaar de camera niet op de volgende plaatsen
Zoeken op
bediening
• Op zeer warme, koude of vochtige plaatsen
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de behuizing van de camera door de hitte
vervormen, waardoor een storing kan optreden.
• In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron
De behuizing van de camera kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
• Op plaatsen die worden blootgesteld aan trillingen
• In de buurt van sterke magnetische velden
• Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in de camera terechtkomt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden
en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen
Bij het dragen van de camera
Reiniging
De lens reinigen
Veeg de lens schoon met een zachte doek om vingerafdrukken, stof, enzovoort te verwijderen.
Zoeken op Menu/
Instellingen
Ga niet neerzitten op een stoel of op een andere plaats met de camera in de achterzak van uw broek of rok.
Dit kan een defect veroorzaken of de camera beschadigen.
De buitenkant van de camera reinigen
Index
Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het
oppervlak vervolgens droog met een droge doek. Vermijd het volgende aangezien dit de afwerking of
behuizing kan beschadigen.
– Chemische producten zoals thinner, benzine, alcohol, reinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandolie
of insecticiden, enzovoort.
– Raak de camera niet aan als een van de bovenstaande middelen op uw handen zit.
– Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.
De bedieningstemperatuur
De camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. U kunt beter geen foto's nemen
op zeer warme of koude locaties buiten dit bereik.
Condensvorming
Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht
condenseren in of op de buitenkant van de camera. Deze condensvorming kan een storing in de camera
veroorzaken.
Als er condensvorming optreedt
Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen.
Opmerking over verwijdering/overdracht
• Als u software gebruikt die vooraf in het interne geheugen geladen is, dan kan persoonlijke informatie
zoals identificatiegegevens en adressen opgeslagen worden in het interne geheugen van de camera.
Voordat u de camera aan een andere eigenaar overdraagt of voordat u zich van de camera ontdoet, dient u
alle persoonlijke informatie te wissen.
• Zelfs als u gegevens in het interne geheugen verwijdert of de camera formatteert, is het mogelijk dat niet
alle gegevens volledig uit het interne geheugen verwijderd zijn.
• Om te verhinderen dat gegevens in het interne geheugen van de camera hersteld worden, neemt u
onnodige gegevens op in het interne geheugen van de camera.
77NL
Camera
[Systeem]
Zoeken op Menu/
Instellingen
Stroomvoorziening:
ingebouwde oplaadbare accu
USB-laden (wordt geleverd door de computer
via een verbinding met de bijgeleverde kabel
voor ondersteuning van de USB-aansluiting)
Oplaadduur: ongeveer 200 minuten (volledige
lading) (bij het laden vanaf de USB-aansluiting
van de computer)
Stroomverbruik (tijdens opnemen):
3D: 2,9 W
2D: 2,2 W (als het beeldformaat voor films
[1280×720 30p] is)
Bedieningstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: –20°C tot +60°C
Afmetingen: Ong. 55,0 mm × 108,0 mm ×
17,3 mm (B/H/D, exclusief uitstekende delen)
Gewicht: Ong. 125 g
Microfoon: Stereo
Luidspreker: Mono
Zoeken op
bediening
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Index
Beeldsysteem: 4,5 mm (1/4 type) CMOS-sensor
Totaal aantal pixels van de camera:
ongeveer 5 110 000 pixels
Effectief aantal pixels van de camera:
ongeveer 3 110 000 pixels (stilstaand beeld,
16:9), ongeveer 5 030 000 pixels (stilstaand
beeld, 4:3), ongeveer 3 110 000 pixels
([1920×1080 30p]-film)
Lens: F2,8
f = 4,1 mm
Wanneer omgezet naar een 35 mm-camera
Voor films: 47 mm (16:9)
Voor stilstaande beelden: 41 mm (4:3)
Belichtingsregeling: automatische belichting
3D-formaat: Zij-aan-zij
Bestandsindeling:
Stilstaande beelden: compatibel met JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Films: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Opnamemedium: intern geheugen (ongeveer
8 GB)
• Bij het meten van de capaciteit van een medium
is 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een
gedeelte wordt gebruikt voor systeembeheer en/
of toepassingsbestanden. De capaciteit die de
consument kan gebruiken staat hieronder.
Ongeveer 7,7 GB
[Stroomvoorziening, algemeen]
Inhoudsopgave
Specificaties
[Ingangen en uitgangen]
HDMI-aansluiting: HDMI-miniaansluiting
USB-aansluiting: type A (ingebouwd)
USB-communicatie: Hi-Speed USB (compatibel
met USB 2.0)
[LCD-scherm]
LCD-scherm: 6 cm type 2,4 (16:9) TFT-aansturing
Totaal aantal beeldpunten: 230 400 (720 × 320)
punten
78NL
• "Bloggie" is een handelsmerk van Sony Corporation.
• 360 video is een handelsmerk van Sony Corporation.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIELE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO TE
CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) AVC VIDEO
TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT WERD GECODEERD IN EEN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET LEVEREN VAN AVC VIDEO. ER
WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET TOEGEKEND VOOR ENIG ANDER
GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, L.L.C.
ZIE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Zoeken op Menu/
Instellingen
Opmerkingen bij de licentie
Zoeken op
bediening
• Microsoft, Windows, Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, het Mac OS-logo, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac en eMac zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
• Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in de meeste gevallen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze
handleiding worden de aanduidingen ™ en ® niet in alle gevallen gebruikt.
Inhoudsopgave
Handelsmerken
Index
79NL
Numeriek
K
360 videobeelden ..............................................................37
Klokinstellingen ................................................................29
3D-opnames maken
Films ...............................................................................32
L
Stilstaande beelden ...................................................30
Language Setting ..............................................................58
Aansluiten
Computer ......................................................................47
Aantal stilstaande beelden ............................................75
Accu .......................................................................................76
M
Macintosh-computer .......................................................44
O
B
Opladen .................................................................................22
Besturingssysteem ............................................................44
Opnameduur voor films .................................................75
Bloggie-software.........................................................26, 46
P
Pieptoon ................................................................................57
C
Zoeken op Menu/
Instellingen
Onderdelen en bedieningselementen .......................16
Beveiligen ............................................................................53
Zoeken op
bediening
LUN-instellingen ..............................................................61
A
Inhoudsopgave
Index
Pixel ........................................................................................50
Computer
Problemen oplossen .........................................................69
Beelden importeren ..................................................47
S
Beelden uploaden ......................................................48
Software ..........................................................................26, 46
D
U
Datum en tijd ......................................................................64
USB ..................................................................................22, 26
Delen ......................................................................................54
Demonstratiefunctie ........................................................59
Index
Aanbevolen omgeving ............................................44
V
Volumeregeling .................................................................43
F
Filmformaat.........................................................................51
W
Flikkervermindering ........................................................56
Waarschuwingsberichten ..............................................73
Formatteren .........................................................................63
Webcamera ..........................................................................67
Fotoformaat .........................................................................49
Weergavezoom ..................................................................42
Weergeven
H
Films ...............................................................................40
HDMI OUT-aansluiting ................................................66
Stilstaande beelden ...................................................40
HDMI-uitvoer ....................................................................62
Windows-computer .........................................................44
Wissen ...................................................................................52
I
Initialiseren ..........................................................................60
Z
Installeren.............................................................................26
Zelfontspanner ...................................................................36
Instellingen ..........................................................................14
Zomertijd ..............................................................................65
Zoom ......................................................................................34
80NL
Download PDF

advertising