Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Gebruiksaanwijzing

4-543-590-81(2)
Digitale HD-videocamera
Handboek (extra functies)
Dit handboek bevat de gebruiksaanwijzing voor de extra functies.
Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" (papier) en het "Handboek" (PDF) voor andere functies.
HDR-AS100V
© 2014 Sony Corporation
NL
Inhoudsopgave
Instelitems·······························································································································3
Live streamen
Over live streamen ··················································································································4
Live streamen voorbereiden····································································································5
Live streamen met de camera ·································································································6
Beperkingen ····························································································································8
Foutmeldingen ························································································································9
Nieuwe functies voor het opnemen van stilstaande
beelden
Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden ······················································11
Opname-interval voor stilstaande beelden············································································13
ZELFONTSPANNER ··········································································································14
Geschat aantal opneembare foto's·························································································15
2NL
Instelitems
De nieuwe functies zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
Klik op het item van een nieuwe functie om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Lijst met standen
Scherm Standen
MOVIE
Filmstand
PHOTO
Fotostand
INTVL
* LIVE
Intervalfoto-opnamestand
Stand voor live streamen
VMODE
Stand voor het instellen van de beeldkwaliteit
SETUP
Configuratiestand
PLAY
Weergavestand
PwOFF
Toestel uitgeschakeld
Items die u kunt instellen onder
SETUP
Items die u kunt instellen onder
CONFG
Scherm
Items
Scherm
Items
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi-afstandsbediening
FLIP
Omkeren
GPS
GPS-logboek
SCENE
Scène
PLANE
Vliegtuigstand
LAPSE
Intervalfoto-opnames
USBPw
USB-voeding
COLOR
Kleurinstellingen
A.OFF
Automatische uitschakelfunctie
PRO
XAVC S™
BEEP
Pieptoon
TC/UB
Tijdcode/gebruikersbit
DATE
Datum/tijd instellen
IR-RC
IR-afstandsbediening
DST
De zomertijd instellen
Wijzigen van de opnamestand
voor stilstaande beelden
Opname-interval voor
stilstaande beelden
ZELFONTSPANNER
LANG
Taalinstellingen
V.SYS
Schakelen tussen NTSC/PAL
RESET
De instellingen resetten
FORMT
Formatteren
* DRIVE
* FPS
* SELF
CONFG
Configuratie-instellingen
Opmerkingen
• Het scherm geeft alleen informatie in het Engels, Frans en Braziliaans Portugees weer. Er zijn geen
andere talen beschikbaar.
3NL
Live streamen
Over live streamen
Live streamen is een functie voor het streamen van realtimevideobeelden naar een
videostreamingsite als USTREAM. U kunt dit doen door deze camera te verbinden met een
Wi-Fi-router of met een smartphone die ondersteuning biedt voor tethering.
U kunt ook berichten versturen naar uw geregistreerde sociale netwerken (Facebook, Twitter
enz.) om te laten weten dat u begonnen bent met het live streamen van videobeelden.*
* Registratie bij een videostreamingsite of sociaal netwerk is vereist.
Kijkers
Tethering-stand
Wi-Fi
3G/LTE
USTREAM
Reacties van
kijkers
Om live te kunnen streamen, moet u de volgende
voorbereidingen treffen.
• Gebruikersregistratie bij USTREAM
• Een smartphone (met ondersteuning voor tethering) of een Wi-Fi-netwerkomgeving
* Raadpleeg voor de tethering-instellingen van uw smartphone of de Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw
router de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of Wi-Fi-router. Contacteer uw netwerkdienstverlener
voor meer informatie over de Wi-Fi-netwerkinstellingen.
4NL
Live streamen voorbereiden
Configureer vooraf de netwerkinstellingen met behulp van de toepassing "Tool voor
netwerkinstellingen" en registreer uw account bij de videostreamingsite en de instellingen voor
de sociale netwerken.
U kunt de toepassing downloaden via de volgende ondersteuningssite.
http://www.sony.net/nst/
Voer de USTREAM-account en informatie
over "Tool voor netwerkinstellingen" in.
"Tool voor netwerkinstellingen"
OAuth-verificatie
Verkrijgen kanaal-ID
USB
Wat kunt u doen met de netwerkinstellingen?
U kunt de volgende instellingen doorvoeren met de instellingen voor live streamen van uw camera.
• Netwerkinstellingen
U kunt het Wi-Fi-netwerk instellen waarmee uw camera verbinding maakt.
– SSID van het netwerk, wachtwoord
• Streaminginstellingen
U kunt de streamingmethode en video-informatie instellen.
– Site, kanaal en beeldkwaliteit voor het streamen, en de opslaginstellingen van de streamingsite
– Titel en beschrijving van de gestreamde video
• Instellingen voor de sociale netwerken
Door deze instellingen te configureren, kunt u een opmerking posten via sociale netwerken wanneer u
video begint te streamen.
– Verbindingsinstellingen voor Twitter of Facebook
– Opmerkingen die u post
zOver USTREAM
USTREAM is een site voor het delen van video's die u kunt gebruiken voor het streamen en
bekijken van videobeelden met de functie voor live streamen van deze camera.
Meer informatie over USTREAM vindt u op de volgende site:
http://www.ustream.tv/
Opmerkingen
• Uw persoonlijke informatie (informatie die nodig is om u aan te melden bij USTREAM, Twitter of
Facebook) wordt opgeslagen in de camera. Reset dus altijd de camera als u deze doorgeeft of weggooit.
5NL
Live streamen met de camera
Instelscherm
t
t
g
Als u de nodige voorbereidingen getroffen hebt, kunt u beginnen met live te streamen.
Wanneer u voor het eerst live streamt, raden wij u aan dit eerst even te testen in een
gecontroleerde omgeving na de nodige instellingen te hebben doorgevoerd op een computer.
1 Druk op de NEXT-toets om [LIVE] weer te geven.
2 Druk op de REC-toets om het streamen te starten.
Het scherm wijzigt van [PREP] (streamen voorbereiden) naar [ONAIR] (bezig met streamen)
en het REC-lampje (pagina 7) licht rood op.
3 Druk nogmaals op de REC-toets om het streamen te stoppen.
zOver geheugenkaarten in de camera
U kunt live gestreamde videobeelden opnemen op een geheugenkaart in de camera.
Wanneer er een geheugenkaart in de camera geplaatst is, worden de videobeelden
opgenomen tijdens het streamen*.
Als de geheugenkaart vol is, stopt de opname automatisch zonder dat het streamen wordt
onderbroken.
Wanneer er geen geheugenkaart in de camera geplaatst is, worden de videobeelden alleen
gestreamd.
* Het beeldformaat / de beeldkwaliteit van de videobeelden die opgenomen worden tijdens het
streamen, is MP4/HQ.
6NL
Weergave tijdens het live streamen
Scherm
Streamingstatus
Bezig met voorbereiden om verbinding te maken met de
videostreamingsite.
Het streamen wordt gestart.
Toont het aantal kijkers.
Opmerkingen
• Er kan een tijdsverschil van 10 - 20 seconden optreden tussen het begin van het live streamen op uw
camera en het streamen van de videobeelden op de videostreamingsite.
Status van het REC-lampje tijdens het live streamen
Als u de stand Live streamen selecteert, kunt u de
streamingstatus van de functie Live streamen controleren
aan de hand van het REC-lampje op de camera.
REC-lampje
Status
Streamingstatus
Uit
Voor het streamen
Aan
Bezig met streamen
Knippert traag
(knippert ongeveer een keer per
seconde)
Er zijn kijkers.
Knippert snel
(knippert ongeveer drie keer per
seconde snel)
Streamingfout
REC-lampje
7NL
Beperkingen
Beperkingen voor USTREAM
Er gelden een aantal beperkingen voor het streamen van videobeelden op USTREAM. Raadpleeg de
USTREAM-site voor meer informatie.
Beperkingen betreffende GPS en Wi-Fi-functies tijdens het live
streamen
Tijdens het live streamen wordt de GPS-functie automatisch uitgeschakeld.
Het is evenmin mogelijk om beelden te monitoren met behulp van een smartphone of de afstandsbediening
voor liveweergave tijdens het live streamen.
Netwerkverbinding
Gebruik voor het live streamen een smartphone die ondersteuning biedt voor tethering of een Wi-Fi-router.
Wij kunnen echter geen correcte werking garanderen met alle smartphones en Wi-Fi-routers. Openbare
draadloze LAN's kunnen niet gebruikt worden voor live streamen.
Met meerdere camera's tegelijk live streamen
Het is niet mogelijk om videobeelden op meer dan één camera tegelijk live te streamen met dezelfde
account. Hiervoor moet u verbinding maken met een andere account.
Effecten die het gevolg zijn van de status van de draadloze
communicatie
Wanneer u verbinding gemaakt hebt via de tethering-functie van een smartphone of via een Wi-Fi-router, is
het mogelijk dat beelden en geluiden blijven haperen of dat de communicatie verbroken wordt door de
status van de draadloze communicatie.
Verbinding voor het live streamen
De communicatietijd die u kunt gebruiken voor het live streamen is beperkt naargelang het type contract dat
u hebt voor uw smartphone of Wi-Fi-router. Controleer deze informatie dus vooraf.
Doorlopende streamingduur
Doorlopend live streamen met deze camera is beperkt tot ongeveer 13 uur.
Beperkingen van netwerkverbindingen
In sommige landen kunt u geen verbinding maken met sites voor live streamen. Gebruik deze functie
overeenkomstig de wetten van het betreffende land.
8NL
Foutmeldingen
Als er problemen optreden bij het maken van de verbinding voor het live streamen, kunnen de
volgende meldingen weergegeven worden.
Volg de instructies om het probleem op te lossen.
Instellingen
NoSET
Configureer de nodige instellingen voor USTREAM met behulp van "Tool voor netwerkinstellingen".
Auth
Meld u nogmaals aan bij USTREAM en controleer de instellingen met "Tool voor
netwerkinstellingen".
CHANL
• Het kanaal dat ingesteld is met "Tool voor netwerkinstellingen" is incorrect.
• Deze melding wordt ook weergegeven als er via hetzelfde kanaal een ander medium begint te
streamen terwijl u aan het streamen bent vanaf uw camera.
• Stel het kanaal opnieuw in.
DATE
Stel de datum en tijd op uw camera opnieuw in.
APErr
Er is een toegangspunt gevonden, maar er kon geen verbinding mee worden gemaakt.
Controleer het wachtwoord van het toegangspunt en maak opnieuw verbinding.
Netwerk
PREP
Het netwerk is tijdelijk niet beschikbaar.
Netwk
• De video-opslaginstellingen kunnen niet opgeslagen worden bij USTREAM omdat er zich een fout
heeft voorgedaan op het netwerk.
• Er heeft zich een andere netwerkfout voorgedaan.
• Controleer de instellingen of de beveiliging van het toegangspunt met behulp van "Tool voor
netwerkinstellingen".
NO AP
Er kan geen toegangspunt gevonden worden. Controleer de instellingen van het toegangspunt met
behulp van "Tool voor netwerkinstellingen".
9NL
Netwerkdienst
ERROR
Er heeft zich een onbekende fout voorgedaan op USTREAM. Wacht even en probeer vervolgens
opnieuw verbinding te maken.
LIMIT
U hebt de maximale tijdsduur bereikt voor het opslaan van video's op USTREAM. U kunt geen
videobeelden meer streamen.
TWErr
Fout bij het posten op Twitter.
Controleer de netwerkverbinding of meld u opnieuw aan bij Twitter.
FBErr
Fout bij het posten op Facebook.
Controleer de netwerkverbinding of meld u opnieuw aan bij Facebook.
Camera
ERROR
Schakel de camera uit en weer in.
HEAT
• De temperatuur van de camera is gestegen. De voeding kan automatisch uitgeschakeld worden of het
kan onmogelijk zijn beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats tot de
temperatuur in de camera is gezakt.
• Als u gedurende lange tijd beelden opneemt, stijgt de temperatuur van de camera. Stop in dit geval
met beelden op te nemen.
10NL
Nieuwe functies voor het
opnemen van stilstaande beelden
Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande
beelden
Instelscherm
t
U kunt de stand voor het opnemen van stilstaande beelden instellen.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [DRIVE] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
Enkelvoudige opname: (beeldformaat/13,5M)
Er wordt één stilstaand beeld opgenomen.
Burstopname: (beeldformaat/13,5M)
Er worden continu opnames gemaakt aan het interval dat ingesteld is bij het opnameinterval voor stilstaande beelden [FPS].
Bewegingsopname LE: (beeldformaat/3,3M)
Er wordt een stilstaand beeld gemaakt aan de hand van stilstaande beelden die continu
werden opgenomen aan het interval dat ingesteld is bij het opname-interval voor
stilstaande beelden [FPS].
zGeslaagde opnames maken in de stand voor
bewegingsopnames LE
Probeer de volgende opnamemethodes.
• Houd de camera stil om camerabewegingen te voorkomen.
• Gebruik de afstandsbedieningsfunctie van een smartphone of van de afstandsbediening voor
liveweergave, of de zelfontspannerfunctie om camerabewegingen te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de bewegende objecten niet te groot zijn en dat er niet al te veel zijn.
• Maak opnames op een heldere locatie en voorkom plotse veranderingen van de helderheid.
11NL
zGeslaagde opnames maken in de
burstopnamestand
Probeer de volgende opnamemethodes.
• Houd de camera stil om camerabewegingen te voorkomen.
• Gebruik de afstandsbedieningsfunctie van een smartphone of van de afstandsbediening voor
liveweergave, of de zelfontspannerfunctie om camerabewegingen te voorkomen.
Opmerkingen
• Als de automatische creatie in de stand voor bewegingsopnames LE mislukt, wordt [FAIL] weergegeven
op het scherm. Afhankelijk van de weergavetiming van [FAIL] is het mogelijk dat het beeld niet
opgeslagen wordt.
• Na het maken van opnames in de burstopnamestand of de stand voor bewegingsopnames LE, is er een
verwerkingstijd waarbinnen u geen handelingen kunt uitvoeren.
• Er kan slechts één stilstaand beeld overgezet worden naar de smartphone.
(In de burstopnamestand kan het laatste stilstaande beeld overgezet worden. In de stand voor
bewegingsopnames LE kan het gecreëerde beeld overgezet worden.)
12NL
Opname-interval voor stilstaande beelden
Instelscherm
t
U kunt de continue opname-instelling configureren voor het gebruiken van de burstopnamestand
of de stand voor bewegingsopnames LE.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [FPS] weer te geven en druk vervolgens op de
ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
Er worden tien stilstaande beelden opgenomen in één seconde.
(geschikt voor het opnemen van snel bewegende objecten)
Er worden tien stilstaande beelden opgenomen in twee seconden.
(geschikt voor het maken van actieopnames van objecten)
Er worden tien stilstaande beelden opgenomen in vijf seconden.
(geschikt voor het opnemen van traag bewegende objecten)
Opmerkingen
• [10f1s], [5f2s], [2f5s] zijn benaderingen van de maximumsnelheid. Afhankelijk van de
opnameomstandigheden kan de maximumsnelheid mogelijk niet bereikt worden.
13NL
ZELFONTSPANNER
Instelscherm
t
U kunt de zelfontspanner instellen bij het opnemen van een stilstaand beeld. De zelfontspanner is
beschikbaar in alle opnamestanden voor stilstaande beelden.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [SELF] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
De zelfontspanner wordt niet gebruikt.
Er wordt opgenomen na ongeveer twee seconden.
Er wordt opgenomen na ongeveer tien seconden.
Opmerkingen
• Na de opname wordt de zelfontspanner niet opnieuw ingesteld op [OFF].
14NL
Geschat aantal opneembare foto's
(eenheid: beelden)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
2M (intervalfotoopnames) (16:9)
7700
15500
31000
40000
3,3M (bewegingsopname
LE)
5100
10000
20500
39000
13,5M (stilstaande
beelden)
1450
3000
6000
12000
• Bij gebruik van een geheugenkaart van Sony.
• Het weergegeven aantal foto's dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart geldt voor de maximale
beeldgrootte van de camera. Het werkelijke aantal foto's dat kan worden opgenomen, wordt tijdens de
opname weergegeven op het LCD-scherm.
• Het aantal foto's dat op een geheugenkaart kan worden opgenomen, kan verschillen afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
15NL
Download PDF

advertising