Sony | VGC-RA104 | Sony VGC-RA104 Softwarehandleiding

N
Software gids
n N
1
Software gids
Lees dit eerst
Lees dit eerst
Opmerking
Dit product bevat zowel software van Sony als software waarop gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de
algemene voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomsten die zijn ingesloten bij dit product. De specificaties van de software kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd en stemmen niet noodzakelijk overeen met de huidige versies die in de handel verkrijgbaar zijn. Mogelijk moet extra worden betaald
voor updates van en toevoegingen aan de software. Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line
services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist.
© 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.
ENERGY STAR
Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. Het
International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur
bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een
open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers,
faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn dezelfde voor alle deelnemende landen.
ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.
n N
2
Software gids
Lees dit eerst
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Network Smart Capture, PictureGear Studio,
SonicStage, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management, VAIO System Information, Memory
Stick, het Memory Stick logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works en het Windowslogo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van U.S. Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere en Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
MoodLogic is een handelsmerk van MoodLogic, Inc.
Norton Internet Security 2004 en Norton Password Manager zijn handelsmerken of gedeponeerde handelserken van Symantec Corporation.
Drag'n Drop CD en Drag'n Drop CD+DVD zijn gedeponeerde handelsmerken van Easy Systems Japan Ltd. en DigiOn Inc.
WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar is een handelsmerk van Google.
My Info Centre bevat Macromedia Flash Player software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Macromedia
en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de
handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Zie het blad met Specificaties om te zien welke software voor uw model beschikbaar is.
n N
3
Software gids
Uw VAIO computer registreren
Uw VAIO computer registreren
Het duurt slechts enkele minuten om uw Sony VAIO computer te registreren.
Als u uw computer registreert, biedt Sony u een uitstekende ondersteuning en geniet u bovendien een aantal voordelen:
❑ Club VAIO – On line ondersteuning, interactieve handleidingen, tips en trucs, nieuws, nieuwsforums, wedstrijden, gratis
downloads en software-updates.
❑ VAIO-Link – Als u een probleem hebt met uw computer, kunt u op de website van VAIO-Link terecht voor mogelijke oplossingen:
http://www.vaio-link.com.
❑ Garantie – Bescherm uw investering. Raadpleeg het Garantie blad voor de algemene voorwaarden en raadpleeg uw Gids
Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem voor meer informatie.
Om uw Sony VAIO computer te registreren, gaat u als volgt te werk:
1 Breng een internetverbinding tot stand (zie Uw modem configureren (pagina 41).
2 Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO online registratie .
De link vindt u ook in het menu Start (Start/Alle Programma’s/VAIO Promotions/VAIO Online Registration).
3 Wijzig uw taal, indien nodig, en klik op Verder.
4 Schakel het selectievakje Registreer u nu in en klik op Verder.
Hiermee gaat u naar de registratiewebsite.
5 Voer uw voor- en achternaam in.
Het serienummer van uw computer wordt automatisch ingevoerd.
6 Klik op Verstuur.
7 Voer de nodige gegevens in en klik op Verstuur.
Uw VAIO is nu geregistreerd. U wordt hiervoor bedankt.
Als u een email-adres invoerde, ontvangt u een email-bevestiging van Club VAIO.
✍
Eens geregistreerd, kunt u terug naar de VAIO Online Registratie gaan om enkele gegevens te wijzigen. In dit geval, hoeft u niet meer door de hele lijst te gaan.
n N
4
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Software geleverd met uw Sony computer
Deze sectie geeft u een overzicht van wat u kunt doen met de software geleverd met uw computer.
Het softwarepakket bevat naast vooraf geïnstalleerde software ook toepassingen die u kunt installeren vanaf de meegeleverde VAIO
Herstel Disc* of vanaf de harde schijf (afhankelijk van het model computer).
! Indien het systeem wordt hersteld, worden sommige toepassingen niet meer vooraf geïnstalleerd. Raadpleeg de Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIOsysteem voor meer informatie.
Niet alle toepassingen die in onderstaande lijst staan worden bij uw model
geleverd. Zie het blad met Specificaties om te zien welke software beschikbaar
zijn voor uw model en raadpleeg vervolgens de Gids Probleemoplossing en
Herstel van uw VAIO-systeem voor informatie over de installatie.
* Als u over 2 DVD's beschikt, is de eerste DVD de VAIO Herstel Disc 1/2 en de tweede de VAIO Herstel Disc 2/2.
n N
5
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
De softwarecategorieën in deze handleiding zijn identiek aan die in het menu Start/Alle Programma's van uw computer.
❑
❑
❑
Audio (pagina 8)
❑
SonicStage (pagina 8)
❑
MoodLogic (pagina 8)
CD-(DVD) Burning (pagina 10)
❑
Drag'n Drop CD(+DVD) (pagina 10)
❑
Click to DVD (pagina 10)
Media Sharing (pagina 12)
❑
❑
❑
VAIO Media (pagina 12)
Office Applications (pagina 13)
❑
Adobe Acrobat Elements 6.0 (pagina 13)
❑
Adobe Reader 6.0 (pagina 13)
❑
Microsoft Works (pagina 14)
Photo (pagina 15)
❑
Adobe Photoshop Album Starter Edition (pagina 15)
❑
Adobe Photoshop Elements 2.0 (pagina 15)
❑
Network Smart Capture (pagina 16)
❑
PictureGear Studio (pagina 16)
n N
6
Software gids
❑
❑
Security & Utilities (pagina 17)
❑
BlueSpace NE (pagina 17)
❑
Google toolbar (pagina 17)
❑
HotKey Utility (pagina 18)
❑
Memory Stick Formatter (pagina 18)
❑
Norton Internet Security 2004 (pagina 19)
❑
Norton Password Manager (pagina 20)
❑
Sony Notebook Setup (pagina 20)
❑
VAIO Power Management (pagina 21)
❑
VAIO System Information (pagina 21)
❑
VAIO Update (pagina 22)
Video-(TV) (pagina 23)
❑
Adobe Premiere Standard (pagina 23)
❑
DVgate Plus (pagina 24)
❑
VAIO Edit Components (pagina 24)
❑
WinDVD for VAIO (pagina 25)
❑
Giga Pocket (pagina 25)
Software geleverd met uw Sony computer
n N
7
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Extra categorieën in deze handleiding:
❑
VAIO Herstel Disc (pagina 26)
❑
My Info Centre (pagina 27)
❑
Besturingssysteem (pagina 29)
❑
❑
✍
❑
Windows XP Professional met Service Pack 1a (pagina 29)
❑
Windows XP Home Edition met Service Pack 1a (pagina 29)
❑
Sun Java Virtual Machine (VM) (pagina 30)
❑
Internet Explorer 6.0 (pagina 31)
VAIO Promotions (pagina 32)
❑
ISP Selector (pagina 32)
❑
VAIO Online Registration (pagina 32)
❑
Language Selector (pagina 32)
❑
Uw stem telt mee (pagina 33)
❑
Adobe Companion Pack voor VAIO (pagina 33)
❑
Mijn Documentation (pagina 35)
Software upgrades (pagina 36)
❑
Adobe Store (pagina 36)
❑
Symantec Store (pagina 36)
❑
VAIO-Link (pagina 36)
Raadpleeg de online helpbestanden bij de toepassing voor instructies voor het gebruik van de toepassing. Meestal kunt u de helpbestanden openen door op de toets <F1>
te drukken.
n N
8
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Audio
SonicStage
Sony Corporation
SonicStage gebruikt de door Sony Corporation ontwikkelde copyrightbeschermingstechnologie OpenMG, die werd ontworpen om
de opname en weergave van digitale muziek op een computer mogelijk te maken. Zodra de gegevens zijn gecodeerd en vastgelegd
op de harde schijf, kunt u ze afspelen op een computer met de OpenMG-technologie, maar voorkomt die technologie dat de
gegevens onrechtmatig worden verspreid. SonicStage heeft tot doel een omgeving tot stand te brengen waarin grote hoeveelheden
muziek van hoge kwaliteit kunnen worden verspreid zonder dat de muziekbestanden later onrechtmatig worden verspreid.
De SonicStage-software codeert en beheert muziekbestanden die zijn gedownload naar een computer met behulp van de EMDdiensten of die zijn overgenomen van (of gemaakt op) uw eigen CD of het internet.
MoodLogic
MoodLogic, Inc.
MoodLogic organiseert nummers volgens tempo, categorie, artiest, jaar, titelnummer en zelfs volgens stemming, zoals vrolijk,
romantisch of zacht. U kunt vervolgens een playlist samenstellen op basis van stemmingen en muziekstijlen.
Bovendien kunt u:
❑
een nummer kiezen en een Instant Mix of gelijkaardig nummer aanmaken,
❑
de muziek automatisch organiseren op uw computer,
❑
automatisch ID3-tags aanmaken,
n N
9
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
❑
nummers en mixen aanklikken en overbrengen naar uw MP3-speler of een CD*,
❑
de MoodLogic-database aanspreken voor de meest uitgebreide nummergegevens die beschikbaar zijn.
Als Sony-klant ontvangt u gratis 100 bonuspunten!
De HTML-bestanden van MoodLogic bevatten meer informatie over de bonuspunten en de bovengenoemde onderwerpen.
U vindt deze HTML-bestanden hier: Start/Alle programma's/Audio/MoodLogic/MoodLogic HTML.
* U dient over CD schrijfsoftware te beschikken.
n N
10
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
CD-(DVD) Burning
Drag'n Drop CD(+DVD)
DigiOn / Easy Systems Japan
Drag’n Drop CD(+DVD) is ontworpen om de eenvoudigste software te worden waarmee u eigen CD’s of DVD,s kunt aanmaken. U
kunt uw eigen audio-CD’s of DVD’s maken, die door de meeste CD/DVD-ROM-stations kunnen worden gelezen. U kunt er ook CD’s
mee branden. Het programma werkt eenvoudig: u selecteert gewoon de bestanden die u wilt kopieren, sleept ze naar het vak dat
overeenstemt met de CD of DVD-indeling en zet ze neer. Nadat u ze neergezet hebt, klikt u eenvoudigweg op de pijl en de CD/DVD
wordt aangemaakt.
Voor meer informatie en technische hulp, ga naar:
http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/
Click to DVD
Sony Corporation
Met Click to DVD* kunt u met 1 enkele muisklik een DVD meesterwerk maken in Hollywood-stijl. U moet enkel een Sony Digital
Handycam te connecteren aan uw VAIO via een i.LINK kabel en kunt al uw familie herinneringen omzetten in een DVD die u met
iedereen kan delen. Click to DVD gidst u zelf door een eenvoudige 4-stappen procedure zodat u DVD menus kan aanmaken met
interactieve iconen voor ieder hoofdstuk.
Met Click to DVD kunt u videobeelden opnemen vanaf een analoog videotoestel als uw computer uitgerust is met Giga Pocket versie
5.5**. Click to DVD biedt ondersteuning voor de nieuwe MICROMV voor 'Directe toegang tot de functie Click to DVD'. Raadpleeg
het on line helpbestand van Click to DVD voor meer informatie.
n N
11
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
* Afhankelijk van uw model. Van toepassing op computers met een DVD-RW of DVD+/-RW.
** Giga Pocket TV Setup dient uitgevoerd te worden alvorens u van een analoog videotoestel kunt opnemen met Click to DVD. Lees de afzonderlijke Giga Pockethandleiding en de on line helpbestanden van Giga Pocket voor meer informatie over de TV Setup-functie.
n N
12
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Media Sharing
VAIO Media
Sony Corporation
Dankzij de VAIO Media-software, wordt uw netwerk voorzien van allerlei mogelijkheden op multimediagebied, waardoor u muziek,
videobeelden en foto´s kunt uitwisselen tussen uw VAIO-computers. Met behulp van VAIO Media kunnen specifieke computers
(mediaclients) op een (al dan niet draadloos) netwerk toegang krijgen tot multimediabestanden op uw VAIO computer (de
mediaserver).
n N
13
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Office Applications
Adobe Acrobat Elements 6.0
Adobe Systems Incorporated
Met Adobe Acrobat Elements 6.0 kunt u makkelijk PDF’s maken op 4 verschillende manieren:
❑
Klik met de rechter muisknop op het bronbestand en kies Convert to Adobe PDF.
❑
Klik op het werkbalkpictogram Convert to Adobe PDF.
❑
Start Acrobat Elements op, klik op Next, en maak uw PDF met behulp van de door u gewenste instellingen.
❑
Stuur een printopdracht voor het bestand naar de Adobe PDF printer.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u online terecht op:
http://www.adobe.com
Adobe Reader 6.0
Adobe Systems Incorporated
Adobe Reader 6.0 is een gratis software die u toelaat Adobe Portable Document Format (PDF)-bestanden te bekijken en af te
drukken op een verscheidenheid aan hardwareplatformen en besturingssystemen. De nieuwe versie van alom bekende Adobe
Acrobat Reader biedt een waaier aan krachtige functies aan die u toelaten om:
❑
Adobe PDF-formulieren te versturen die aangemaakt worden met formuliervelden in toepassingen zoals Adobe Acrobat 6.0
Professional en Adobe Form Designer.
n N
14
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
❑
Een grote verscheidenheid aan ingesloten multimedia-inhoud afspelen.
❑
Hoog kwalitatieve eBooks te lezen en te organiseren.
❑
Zoek- en toegangsmogelijkheden te activeren die in uw PDF-bestanden zijn ingebouwd.
❑
Diapresentaties en elektronische kaarten uit Adobe Photoshop Album weer te geven en afbeeldingen te exporteren voor on line
fotobewerking (on line fotoservices kunnen verschillen per land).
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://www.adobe.com
Microsoft Works
Microsoft Corporation
Microsoft Works geeft u de basistools die u nodig heeft om op uw computer te werken. Gebruik de verschillende componenten voor
uw dagelijkse e-mails, boekhouding, organisatie en zo veel meer. De software omvat een on line Getting Started-gids.
Als u vragen hebt of ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://www.works.msn.com
n N
15
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Photo
Adobe Photoshop Album Starter Edition
Adobe Systems Incorporated
Via Adobe Photoshop Album Starter Edition kunt u kennismaken met de basisfuncties van Adobe Photoshop Album. Deze versie,
die een beperkt aantal functies van het complete product bevat, biedt u alle functionaliteit die u nodig hebt om uw herinneringen
vast te leggen, terug te vinden en met anderen te delen. In plaats van te zoeken in ellenlange mappen, kunt u gebruik maken van
een handige kalender om foto’s terug te vinden op datum, of revolutionaire trefwoorden om de gewenste groep foto’s te vinden.
Corrigeer snel rode ogen, verkeerde belichting en andere fouten. Beleef plezier met het maken van diavoorstellingen, kaarten,
fotoalbums, en nog veel meer. Deel uw creaties met wie u maar wil, waar u maar wil – zelfs met gsm’s en handhelds – gewoon met
een paar klikken.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u online terecht op:
http://www.adobe.com
Adobe Photoshop Elements 2.0
Adobe Systems Incorporated
Adobe Photoshop Elements introduceert de volgende generatie van beeldbewerkingssoftware met krachtige nieuwe functies die
iets bieden voor elke gebruiker. Photoshop Elements biedt de meeste en de meest productieve tools die beschikbaar zijn, waardoor
u uw creativiteit kunt verkennen, uiterst efficiënt kunt werken en optimale resultaten kunt bereiken voor alle beeldmedia.
n N
16
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Het serienummer voor deze Adobe upgrade-aanbieding:
1057-4301-0399-4601-1957-8646
Te gebruiken wanneer u een upgrade naar Adobe Photoshop uitvoert of wanneer u uw exemplaar wilt registreren.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://www.adobe.com
Network Smart Capture
Sony Corporation
Network Smart Capture* is een toepassing voor het opnemen van stilstaande en bewegende beelden met ofwel een digitale
videocamera ofwel de Motion Eye camera die is ingebouwd in sommige VAIO-computers. Met deze software kunt u de foto’s die u
opneemt, bekijken en naar verschillende bestemmingen sturen. Hij omvat ook een webcam-functie waarmee u beelden kunt
opnemen met regelmatige tussenpozen, zonder dat u in de kamer bent!
* Enkel beschikbaar op notebooks met ingebouwde camera.
PictureGear Studio
Sony Corporation
PictureGear Studio is een gebruiksvriendelijk programma waarmee u optimaal plezier kunt beleven aan foto's die werden gemaakt
met een digitale camera. Met PictureGear Studio kunt u gemakkelijk foto's laden in uw computer, fotoalbums creëren, en afdrukken
maken.
n N
17
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Security & Utilities
BlueSpace NE
Sony Corporation
BlueSpace NE* is een softwaretoepassing die u toelaat de verbinding te maken met andere Bluetooth -apparaten.
Met Device Discovery identificeert uw Bluetooth computer alle Bluetooth apparatuur binnen het bereik van die apparatuur (dit
bereik hangt af van de “klasse” van het apparaat).
Service Discovery laat dan de beschikbare services zien voor het Bluetooth-apparaat waarmee u de verbinding wilt maken.
Wanneer u de gewenste service hebt gekozen, worden de instellingen voltooid en bent u klaar om vanop afstand te communiceren
met het andere Bluetooth-apparaat.
Voor meer informatie over BlueSpace NE kunt u terecht in de Hardware gids.
* Enkel beschikbaar op notebooks met Bluetooth-technologie.
Google toolbar
Google
Met behulp van Google toolbar kunt u webformulieren automatisch invullen. U hoeft uw persoonlijke gegevens slechts eenmalig in
Google toolbar in te voeren. Telkens wanneer u daarna een webformulier invult, worden deze gegevens automatisch ingevuld.
Bovendien zorgt de Pop-up Blocker van Google toolbar ervoor dat er niet automatisch nieuwe popup-vensters worden geopend
n N
18
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
wanneer u een website bezoekt. Het zoeken naar informatie op het web was nog nooit zo eenvoudig. U kunt de geavanceerde
zoekopties van Google toolbar gebruiken om uw zoekacties te verfijnen.
Voor technische ondersteuning en antwoorden op uw vragen bezoekt u:
http://toolbar.google.com/help.html
HotKey Utility
Sony Corporation
Dankzij HotKey Utility kunt u met behulp van de toets <Fn> bepaalde functies eenvoudig uitvoeren, zoals het verhogen van de
helderheid. Bijvoorbeeld om het volume harder te zetten.
Zie hoofstuk Combinaties en functies met de <Fn> toets in de Hardware gids voor meer informatie.
Memory Stick Formatter
Sony Corporation
Memory Stick Formatter is een speciaal programma voor het formatteren van Memory Sticks. Gebruik dit programma telkens als u
een Memory Stick opnieuw wilt formatteren. Bovendien kunt u met dit programma Memory Sticks die door Windows niet kunnen
worden herkend als een station opnieuw formatteren.
✍
Als u een Memory Stick formatteert met deze software, gaan alle gegevens op de Memory Stick verloren. Indien nodig moet u dus een reservekopie van de gegevens maken
vóór u de Memory Stick formatteert.
! Formatteer geen Memory Sticks met het commando Formatteren in Windows.
n N
19
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Norton Internet Security 2004
Symantec
Norton Internet Security 2004 van Symantec biedt essentiële beveiliging tegen virussen, hackers en privacyrisico’s. Bevat de
volledige versie van:
❑
Norton AntiVirus: Bevat een uitgebreid detectiesysteem dat u nu ook waarschuwt voor dreigingen die niet van virussen
afkomstig zijn, zoals spyware en programma’s die toetsaanslagen vastleggen. Verwijdert ook automatisch virussen, wormen en
Trojaanse paarden. Scant en repareert bijlagen bij expresberichten, inkomende en uitgaande e-mail-berichten en andere
bestanden.
❑
Norton Personal Firewall: met een Webassistent kunt u reclame blokkeren en heeft u toegang tot nog andere programmaopties
van Microsoft Internet Explorer. Verder verbergt hij ook uw PC op het internet, zodat hackers hem niet kunnen zien.
! Bij het activeren van de firewall stelt Norton u een aantal vragen. Gelieve alle berichten die verband houden met VAIO-toepassingen toe te laten.
❑
Norton AntiSpam: filtert ongewenste e-mailberichten in alle POP3-e-mailprogramma’s door een “spam”-aanduiding aan het
veld Onderwerp toe te voegen.
❑
Norton Parental Control: voorkomt dat vertrouwelijke informatie zonder uw medeweten wordt meegezonden met e-mail,
expresberichten, Microsoft Office-bijlagen en webformulieren.
Dit softwarepakket omvat ook een gratis abonnement voor 90 dagen voor antivirus-updates.
Raadpleeg voor meer informatie de online helpbestanden en de website op:
http://www.symantec.com/techsupp
n N
20
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Norton Password Manager
Symantec
Norton Password Manager* beheert en beveiligt uw wachtwoorden.
Kenmerken:
❑
Onthoudt uw wachtwoorden,
❑
Creëert accounts voor verschillende gebruikers,
❑
Vult automatisch online-formulieren in.
Deze software is een testversie, wat betekent dat u hem volledig kunt gebruiken gedurende 30 dagen.
Raadpleeg voor meer informatie de online helpbestanden en de website op:
http://www.symantec.com/techsupp
* Enkel beschikbaar op Windows XP Professional modellen.
Sony Notebook Setup
Sony Corporation
Met Sony Notebook Setup* kunt u systeeminformatie controleren, voorkeuren voor de werking van het systeem specificeren en een
opstartwachtwoord voor uw Sony computer instellen.
Indien van toepassing voor uw model: Zie Uw computer instellen met Sony Notebook Setup in de Hardware gids.
* Beschikbaar op alle notebooks.
n N
21
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
VAIO Power Management
Sony Corporation
VAIO Power Management* controleert het energiebeheer van uw computer en geeft belangrijke informatie over de activiteit van het
systeem en de batterijlading.
Indien van toepassing voor uw model: Zie Energiebeheer met VAIO Power Management in de Hardware gids.
* Beschikbaar op sommige notebooks.
✍
VAIO Power Management is niet zichtbaar in het menu Start. Als u meer wilt weten over VAIO Power Management en de manier om dit hulpprogramma te activeren,
raadpleegt u het hoofdstuk over VAIO Power Management in de Hardware gids. Afhankelijk van het model computer is VAIO Power Management Viewer mogelijk wel
zichtbaar in het menu Start.
VAIO System Information
Sony Corporation
Dankzij VAIO System Information*, kunt u het product (modelnaam, serienummer, BIOS- versie, versie van het besturingssysteem
en serienummer van het besturingssysteem) en de systeeminformatie (centrale verwerkingseenheid, klokfrequentie,
systeemgeheugen en cachegeheugen) van uw computer op elk moment controleren.
* Beschikbaar op alle desktops.
n N
22
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
VAIO Update
Sony Corporation
VAIO Update biedt u toegang tot updates die voor uw VAIO computer beschikbaar zijn en geeft bovendien waarschuwingen over
computervirussen en andere belangrijke onderwerpen.
n N
23
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Video-(TV)
Adobe Premiere Standard
Adobe Systems Incorporated
Adobe Premiere Standard is complementair met DVgate Plus, en laat u toe films op te nemen, te maken en te bewerken met video,
geluid, animaties, foto’s, tekeningen, tekst en ander materiaal. Via een aantal vensters kunt u een constructie plannen, clips
importeren en uw eigen film bewerken en samenstellen met vooraf ingestelde of uw eigen speciale effecten. Verschillende
hulpmiddellen, waaronder diverse effecten en overgangen, helpen u uw afbeeldingen voor te bereiden voor bewerking op tape of
CD-ROM.
Adobe Premiere Standard combineert professionele videobewerkingsmogelijkheden met een kwalitatief hoogstaande output in een
gebruiksvriendelijk en veelzijdig product.
Het serienummer voor deze Adobe upgrade-aanbieding:
1048-1349-1534-2768-3022-1853
Te gebruiken wanneer u een upgrade naar Adobe Premiere PRO uitvoert of wanneer u uw exemplaar wilt registreren.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://www.adobe.com
n N
24
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
DVgate Plus
Sony Corporation
DVgate Plus is een multifunctionele toepassing voor het importeren en uitzenden van video en digitale films op uw VAIO computer.
Gebruik deze toepassing om videobeelden op te nemen afkomstig van externe apparatuur, eenvoudige bewerkingsoperaties uit te
voeren en videodata uit te voeren die u nadien op videoband kunt opnemen of opslaan op uw computer
DVgate Plus wordt geleverd met twee modi: Capture Mode en Output Mode. Selecteer Capture Mode om video’s op te nemen en
selecteer Output Mode om eenvoudige bewerkingsoperaties en videodata uit te voeren.
✍
Als uw notebook een mobiele CPU (zie het blad met Specificaties om te zien of dit het geval is voor uw notebook), is het mogelijk dat u problemen hebt om beelden die
werden gemaakt en bewerkt met DVgate Plus, van uw hard disk drive naar uw DV-apparaat te exporteren. Om problemen te vermijden mag u de netspanningsadapter niet
uittrekken terwijl u beelden doorstuurt en moet u de standaardinstellingen voor energiebeheer behouden in VAIO Power Management.
VAIO Edit Components
Sony Corporation
VAIO Edit Components, een plug-in voor Adobe Premiere, bevat speciale functies om uw i.LINK-DV toestellen te ondersteunen,
zodat u zelf films kunt maken waarvan de kwaliteit, zelfs na bewerking, erg hoog is. Nu kunt u het DV toestel controleren terwijl u
werkt op uw computer, de film importeren en bewerken, en daarna de film opnieuw exporteren naar het DV toestel.
n N
25
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
WinDVD for VAIO
InterVideo, Inc.
WinDVD for VAIO van InterVideo Inc. is een gebruiksvriendelijke DVD-speler. WinDVD for VAIO combineert alle functies die u
verwacht van een standaard DVD-speler, en biedt daarnaast enkele zeer geavanceerde functionaliteiten, zeer precieze
videodecodering, een keuze uit gebruikersinterfaces, en videoweergaveopties. U kunt DVD-films, interactieve DVD-programma's,
MPEG-video's en video- en audio-CD's afspelen. WinDVD for VAIO bepaalt automatisch het type schijf in het DVD-station en
gebruikt de juiste afspeelmethode.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://www.intervideo.com
Giga Pocket
Sony Corporation
Dankzij Giga Pocket* kunt u TV kijken en uw favoriete programma’s opnemen op uw bureaublad.
Zie de aparte online Giga Pocket handleiding voor gedetailleerde gegevens over de software, hardware en voor informatie over het
gebruik van de meegeleverde afstandsbediening.
* Beschikbaar op sommige desktops.
n N
26
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
VAIO Herstel Disc
Sony Corporation
Dankzij de VAIO Herstel Disc* kunt u het systeem en de bij de computer geleverde software opnieuw installeren. Indien de
meegeleverde apparaatstuurprogramma´s beschadigd raken of per ongeluk worden gewist, kunt u deze op uw harde schijf
terugvinden (C:\Drivers). Door een afzonderlijk apparaatstuurprogramma opnieuw te installeren kan het probleem van uw computer
worden verholpen zonder dat het hele systeem hersteld hoeft te worden. Bovendien vindt u op deze disc alle handleidingen die u
nodig hebt. Voor meer informatie over het gebruik van de VAIO Herstel Disc raadpleegt u de Gids Probleemoplossing en Herstel
van uw VAIO-systeem.
! U kunt de VAIO Herstel Disc alleen gebruiken op de Sony computer die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van Sony of van een andere fabrikant.
* Afhankelijk van uw model. If you have 2 DVDs, the first DVD is called VAIO Recovery Disc 1/2 and the second one VAIO Recovery Disc 2/2.
n N
27
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
My Info Centre
Dubbelklik vanaf het Windows-bureaublad op het pictogram
. Dit praktische vertrekpunt voor het werken met uw
VAIO bevat alle informatie die u nodig hebt om met uw computer de beste resultaten te behalen.
Mijn software
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van uw software en de beschikbare upgradeopties.
Mijn accessoires
Wilt u de functionaliteit van uw VAIO uitbreiden? Klik op dit pictogram en maak kennis met de beschikbare accessoires.
Mijn websites
Met behulp van dit pictogram kunt u onze populairste websites verkennen.
Mijn ISP
Klik op dit pictogram als u meer wilt weten over de aanbiedingen van onze partners om de wereld van het internet te leren kennen.
n N
28
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Mijn Documentation
Hebt u een vraag? Op zoek naar hulp. Klik in het hoofdvenster op Mijn Documentatie. U krijgt dan toegang tot de Hardware gids
en de Software gids in verschillende talen en tot belangrijke actuele informatie over uw VAIO computer. De handleidingen zijn
beschikbaar in PDF-formaat, zodat u ze eenvoudig kunt doornemen en afdrukken.
n N
29
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Besturingssysteem
Windows XP Professional met Service Pack 1a
Microsoft Corporation
Windows XP Professional bouwt voort op het beproefde besturingssyteem Windows 2000, en legt een betrouwbare basis voor een
stabiel platform, waarop u altijd kunt vertrouwen. Het besturingssysteem is niet alleen betrouwbaarder, maar biedt ook de
mogelijkheid om systeemproblemen sneller en gemakkelijker te herstellen.
Met zijn frisse, nieuwe look en zijn intuïtiever, taakgericht design, maakt Windows XP Professional het werken met een computer
kinderspel. Windows XP Professional ondersteunt de nieuwste beveiligingsstandaarden, omvat een verbeterde firewallbescherming, beveiligt uw gegevens en vrijwaart uw privacy.
Indien van toepassing voor uw model: Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende
webpagina:
http://support.microsoft.com/directory
Windows XP Home Edition met Service Pack 1a
Microsoft Corporation
Microsoft Windows XP Home Edition is het opwindende, nieuwe besturingssysteem van Windows dat gebaseerd is op de
baanbrekende functies die werden geïntroduceerd met Windows 98 en Windows Millennium en op de stabiliteit van Windows 2000.
Bovendien verzekert Windows XP de beste ondersteuning voor oudere, op Windows gebaseerde toepassingen en technologieën.
n N
30
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Windows XP Home Edition bevat nieuwe eigenschappen zoals Fast User Switching waarmee gebruikers elkaars toepassingen
kunnen laten draaien, zelfs als ze hun accounts in- en uitschakelen, en Simplified Visual Design dat de functies waarvan u het vaakst
gebruik maakt vooraan en in het midden plaatst, zodat u er sneller bij kunt.
Indien van toepassing voor uw model: Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:
http://support.microsoft.com/directory
Sun Java Virtual Machine (VM)
Sun Microsystems, Inc.
De Java Virtual Machine (VM) is slechts één aspect van de Java-software die wordt gebruikt voor web-interactie. De Java VM is
ingebouwd in uw Java-software download, en helpt de Sun Java Plug-in voor Java-toepassingen. Met de Java Plug-in Control
Panel kunnen applets die geschreven zijn in Java 2 platform 1.4 draaien op Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer
webbrowsers.
Raadpleeg voor meer informatie de online helpbestanden en de website op:
http://www.sun.com/index.xml
n N
31
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Internet Explorer 6.0
Microsoft Corporation
Internet Explorer is de Internet-browser van Microsoft waarmee u op het World Wide Web kunt surfen. Met de wizard Setup kunt u
uw computer zo configureren dat automatisch een verbinding wordt gemaakt met uw serviceprovider. Met het volledige
e-mailpakket kunt u e-mailberichten, inclusief bijlagen, verzenden en ontvangen via het internet. NetMeeting, Outlook Express en
Microsoft Chat zijn slechts enkele van de toepassingen die deel uitmaken van Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 omvat ook
128-bits codering, het hoogst mogelijke beveiligingsniveau voor al uw Internet-communicatie, inclusief het gebruik van creditcards
en financiële transacties. Een volledig interactieve on line handleiding maakt nieuwe gebruikers snel vertrouwd met het gebruik van
het internet.
Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende webpagina:
http://support.microsoft.com/directory
n N
32
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
VAIO Promotions
ISP Selector
Sony Corporation
Met de ISP Selector* kunt u gemakkelijk de Internet Service Provider van uw keuze installeren. U hoeft enkel uw land te kiezen in de
keuzelijst en een lijst van mogelijke providers verschijnt. Klik de Installeren-knop naast de ISP van uw keuze en de installatie begint.
✍
Wanneer u uw land hebt geselecteerd, kunt u alleen nog ISP's voor dat land instellen.
* Afhankelijk van uw model.
Afhankelijk van het model computer kunt u ook via My Info Centre toegang krijgen tot ISP Selector.
VAIO Online Registration
Wanneer u uw computer registreert, kunt u gebruikmaken van alle voordelen van Sony's hoogwaardige klantenondersteuning. Zie
Uw VAIO computer registreren (pagina 3).
Language Selector
Computers met een Engelstalige versie van Windows XP Professional zijn uitgerust met een Meertalige gebruikersinterface (MUI).
Zo kunt u het Engelse besturingssysteem, een aantal toepassingen en de toetsenbordindeling wijzigen naar de taal van uw keuze.
Zie Taal instellen met Windows XP Professional (pagina 38) voor meer informatie over het instellen van de gewenste taal.
n N
33
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Uw stem telt mee
Welkom bij de VAIO Survey! U bent een gewaardeerde VAIO-klant en wij willen uw mening kennen. Vertel ons over uw ervaring tot
nu toe met dit Sony product. Bent u tot nu toe tevreden met de functionaliteit, de software en onze klantenservice? Bent u tevreden
met het VAIO-pakket dat Sony aanbiedt?
Als u wilt dat uw ideeën en opvattingen meetellen, besteed dan enkele minuten van uw tijd aan het invullen van de VAIO Survey.
Adobe Companion Pack voor VAIO
Adobe Companion Pack voor VAIO is beschikbaar op alle notebooks en desktops en bestaat uit:
❑
Adobe Photoshop Elements 2.0 (pagina 15) - bij Office Applications
❑
Adobe Reader 6.0 (pagina 13) - bij Office Applications
❑
Adobe Photoshop Elements 2.0 (pagina 15) - bij Photo
❑
Adobe Photoshop Album Starter Edition (pagina 15) - bij Photo
❑
Adobe Premiere Standard (pagina 23) - bij Video-(TV)
De Adobe Companion Pack voor VAIO is een exclusieve collectie bestaande uit de beste Adobe beeld- en digitale videosoftwareoplossingen, dat specifiek ontworpen is voor de Sony VAIO's.
Bovendien kunt u, als gewaardeerde VAIO-klant, profiteren van een speciale korting op de producten van Adobe.
n N
34
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Van Adobe Premiere Standard naar Adobe Premiere PRO!
Ontworpen met het oog op de uitzonderlijke prestatie van de Microsoft Windows XP-systemen, brengt Adobe Premiere de
videoproductie naar een geheel nieuw en krachtig niveau. Dit zijn enkele functies van de volledige versie van Adobe Premiere Pro
die niet aanwezig zijn in Premiere Standard: een nieuwe en krachtige Titler-functie voor het maken van titels, ingebouwde MPEG2codering voor het maken van DVD's, een groot aantal realtime software-effecten en realtime voorbeeldweergave.
Het serienummer voor deze Adobe upgrade-aanbieding:
1048-1349-1534-2768-3022-1853
Te gebruiken wanneer u een upgrade naar Adobe Premiere PRO uitvoert of wanneer u uw exemplaar wilt registreren.
Van Adobe Photoshop Elements naar Adobe Photoshop Full Version!
Registreer beelden van digitale camera's, scanners en CD's, corrigeer snel foto's en gebruik met gemak krachtige bewerkingtools.
De full versie van Adobe Photoshop bevat vele hoogtechnologische functies die niet terug te vinden zijn in Photoshop Elements,
waaronder CMYK kleurruimte en -drukken, geavanceerde webfuncties zoals snijden en verlengen, nieuwe herstelborstel en
oplaptool voor naadloos retoucheren van het beeld en krachtige afschermingsfuncties.
Het serienummer voor deze Adobe upgrade-aanbieding:
1057-4301-0399-4601-1957-8646
Te gebruiken wanneer u een upgrade naar Adobe Photoshop uitvoert of wanneer u uw exemplaar wilt registreren.
Van Adobe Reader en Adobe Acrobat Elements naar Adobe Acrobat Full Version!
Acrobat Reader stelt u in staat elektronische documenten in PDF-formaat (Adobe Portable Document Format) weer te geven, door
te bladeren en af te drukken. Door middel van dit open bestandsformaat wordt gelijkvormigheid nagestreefd tussen documenten
die op verschillende computerplatforms worden aangemaakt. Met de geavanceerde hulpmiddelen voor het schrijven en bewerken
van teksten in deze volledige versie van Adobe Acrobat beschikt u over 30% meer functionaliteit.
n N
35
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Van Adobe Photoshop Album Starter Edition naar Adobe Photoshop Album Full Version!
Maak gebruik van het revolutionaire visuele labelsysteem, los veel voorkomende problemen met foto's op en creëer diapresentaties,
wenskaarten en nog veel meer. Zorg voor een professionele uitstraling door een upgrade uit te voeren naar de full versie van Adobe
Photoshop Album.
Mijn Documentation
Sony Corporation
Onder Mijn Documentatie vindt u de Hardware gids en de Software gids voor uw model computer, een helpbestand met
instructies voor het gebruik van de online gebruikershandleidingen en andere belangrijke informatie. Deze handleidingen zijn ook
beschikbaar via My Info Centre (Start/Alle programma's/My Info Centre).
n N
36
Software gids
Software geleverd met uw Sony computer
Software upgrades
Uw exclusieve VAIO-softwarepakket omvat een uitgebreide verzameling van de nieuwste audio- en videotoepassingen.
Nu kunt u nog beter profiteren van de beschikbare functies: stap over op de volledige versies van de Adobe-software en de
beveiligingsoplossingen en maak gebruik van downloads en plug-ins voor uw VAIO-software. Bovendien kunt u, als gewaardeerde
VAIO-klant, profiteren van een speciale korting op producten van Adobe en Symantec.
Adobe Store
Hier vindt u upgrades van uw huidige Adobe-software. Het zal u verbazen hoeveel nieuwe functies er zijn bijgekomen. Naast
volledige versies van Acrobat en Photoshop Elements, vindt u op deze site ook gratis probeerversies en deskundige ondersteuning
voor uw software. Bovendien kunt u, als gewaardeerde VAIO-klant, profiteren van een speciale korting op de producten van Adobe.
Klik hier
Symantec Store
Voor alle upgrades van uw huidige antivirussoftware. Deze zijn van het grootste belang voor de beveiliging van uw computer en uw
gegevens! U kunt hier de laatste virusdefinities en beveiligingsupdates downloaden en gebruikmaken van Symantec's
hulpprogramma's voor het verwijderen van virussen. Bovendien kunt u, als gewaardeerde VAIO-klant, profiteren van een speciale
korting op de producten van Symantec.
Klik hier
VAIO-Link
Dit klantenservicecentrum biedt exclusieve updates voor de Sony software op uw VAIO computer. Kijk ook eens naar de vele
oplossingen en stuurprogramma's voor Sony accessoires zoals monitoren, draadloze LAN-toegangspunten, USB-apparaten,
camcorders en nog veel meer.
Klik hier
(Klik op de knop VAIO User. Vul de beide codes in en betreed de site. Selecteer Downloads en volg de procedure.)
n N
37
Software gids
Uw computer aanpassen
Uw computer aanpassen
De volgende delen beschrijven bondig hoe u de belangrijkste instellingen van uw computer kunt wijzigen. U leert onder andere hoe
u uw modem voorbereidt voor gebruik en hoe u het uitzicht van de Sony-software en -hulpprogramma's kunt aanpassen.
❑
Taal instellen met Windows XP Professional (pagina 38)
❑
Uw modem configureren (pagina 41)
❑
Een Sony achtergrond instellen (pagina 43)
n N
38
Software gids
Uw computer aanpassen
Taal instellen met Windows XP Professional
Windows XP Professional-computers zijn uitgerust met de Meertalige gebruikersinterface (MUI). Zo kunt u het Engelse
besturingssysteem, een aantal toepassingen en de toetsenbordindeling wijzigen naar de taal van uw keuze: français, Deutsch,
Japanese, Nederlands, italiano, español, Ź eština, suomi, ελληνικά, portugués en svenska.
Het is belangrijk dat u de juiste toetsenbordinstellingen selecteert tijdens de Windows Setup.
Om de juiste toetsenbordinstellingen te selecteren tijdens Windows Setup, gaat u als volgt te werk:
1
Klik twee keer op Next (Volgende) in het venster Windows XP Setup Wizard (wizard Windows XP Setup), wanneer u de
computer voor het eerst opstart.
Hetdialoogvenster Select Your System Settings (Selecteer de systeeminstellingen) verschijnt.
2
Beantwoord de volgende drie vragen:
❑
Ik woon het dichtst bij deze regio.
❑
Ik typ meestal in deze taal.
❑
Ik gebruik dit type toetsenbord.
3
Accepteer de eindgebruikersovereenkomst en klik op Next (Volgende) in het venster End User License Agreement
(Gebruikersovereenkomst).
4
Ga door met de Windows Setup totdat deze is voltooid.
n N
39
Software gids
Uw computer aanpassen
Ook kunt u de land- en taalinstellingen naar uw eigen taal wijzigen zodra Windows opnieuw is opgestart. Of u kunt de Language
Bar (Taalkeuze) gebruiken.
Om de land- en taalinstellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op Start (Start) en vervolgens op Control Panel (Configuratiescherm).
2
Dubbelklik in het Control Panel (Configuratiescherm) op het pictogram Regional and Language Options (Datum, tijd, taal en
landinstellingen).
Indien u dit pictogram niet kunt zien, klik dan op Switch to Classic View (Klassieke weergave) aan de linkerkant van het scherm.
3
Selecteer de gewenste taal in het vervolgkeuzemenu Standards and formats (Standaarden en notaties) op het tabblad
Regional Options (Landinstellingen) van het venster Regional Options (Landinstellingen).
4
Selecteer het tabblad Languages (Talen) in het venster Regional Options (Landinstellingen) om de taal van de menu’s en
dialoogvensters te wijzigen.
5
Selecteer your language (uw taal) in de vervolgkeuzelijst.
6
Klik op Apply (Toepassen) om de wijzigingen door te voeren.
U wordt gevraagd om u af te melden en weer aan te melden. Alleen op deze manier worden de wijzigingen naar de nieuwe taal
van kracht.
7
Klik op Start (Start) en selecteer Log Off (Afmelden).
8
Klik op Log Off (Afmelden) in het venster Log Off Windows (Windows afmelden).
Voer het wachtwoord om u aan te melden opnieuw in, indien nodig.
Alle menu’s, Help-bestanden en pictogrammen worden vervolgens weergegeven in de taal van uw keuze. Het kan echter
gebeuren dat sommige gedeelten in het Engels blijven staan.
n N
40
Software gids
Uw computer aanpassen
Wanneer u in de Taalbalk of Language Bar een andere taal wilt instellen, gaat u als volgt tewerk:
1
Als de Taalbalk niet zichtbaar is, selecteert u achtereenvolgens Start en Control Panel (Configuratiescherm) en vervolgens
dubbelklikt u op het pictogram Regional and Language Options (Landinstellingen).
Het dialoogvenster Regional and Language Options (Landinstellingen) wordt weergegeven.
2
Klik in het tabblad Languages (Talen) op de knop Details.
Het venster Text Services and Input Languages (Tekstservices en invoertalen) wordt geopend.
3
Klik op de knop Language Bar (Taalbalk).
Het dialoogvenster Language Bar Settings (Instellingen voor de taalbalk) wordt weergegeven.
4
Schakel het selectievakje Show the Language bar on the desktop (Taalbalk op het bureaublad weergeven) in.
5
Klik op OK.
6
Sluit alle geopende vensters.
De Taalbalk verschijnt nu op het bureaublad.
7
Als u een andere taal wilt instellen, klikt u op de Taalbalk en vervolgens selecteert u de gewenste taal.
8
Als u de Taalbalk wilt sluiten, klikt u er met de rechtermuisknop op en vervolgens kiest u Close the Language Bar (Taalbalk
verbergen).
n N
41
Software gids
Uw computer aanpassen
Uw modem configureren
Vóór u de interne modem kunt beginnen gebruiken of telkens als u uw modem gebruikt in het buitenland, controleert u of het land
van de actieve locatie dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Telefoon- en modemopties overeenstemt met het land waarin u zich
bevindt.
Het modemstuurprogramma dat momenteel op uw systeem geïnstalleerd is, heeft waarschijnlijk een Country Selector (Landkeuze).
Omdat het tabblad Country Selector niet steeds aanwezig is, kunt u de Country Selector niet altijd gebruiken om de
landinstellingen van uw modem in te stellen. Volg daarom de onderstaande procedure.
Om uw landinstellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Dubbelklik op het pictogram Telefoon- en modemopties.
Het dialoogvenster Telefoon- en modemopties verschijnt.
Als u het dialoogvenster Telefoon- en modemopties niet ziet, klikt u op Klassieke weergave aan de linkerkant.
3
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
4
Klik op de knop Bewerken... om de bestaande configuratie te wijzigen.
Het dialoogvenster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw... om uw modem te configureren.
Het dialoogvenster Nieuwe locatie verschijnt.
5
Controleer de land/regio instelling, en zorg ervoor dat die overeenkomt met het land waarin u zich bevindt.
6
Als u de landinstellingen hebt gewijzigd, klikt u achtereenvolgens op Toepassen en OK.
Het dialoogvenster Telefoon- en modemopties verschijnt.
7
Controleer of uw modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
Is dit niet het geval, klikt u op Toevoegen... en volgt u de wizard.
n N
42
Software gids
8
✍
Uw computer aanpassen
Klik achtereenvolgens op Toepassen en OK.
Uw modem is geconfigureerd.
Vóór u nieuwe landinstellingen toepast, moet u de telefoonlijn loskoppelen van uw VAIO computer.
Het modemstuurprogramma updaten
Om het stuurprogramma te updaten, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start en open Configuratiescherm.
Het venster Configuratiescherm verschijnt.
2
Klik op het pictogram Printers en andere hardware.
Het dialoogvenster Printers en andere hardware verschijnt.
3
Klik op het pictogram Telefoon- en modemopties.
Het dialoogvenster Telefoon- en modemopties verschijnt.
4
Klik op het tabblad Modems en vervolgens op Eigenschappen om de eigenschappen van uw modem weer te geven.
Het dialoogvenster Modemeigenschappen verschijnt.
5
Klik op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken….
Het venster Wizard Updates voor hardware verschijnt. Volg de instructies die op uw scherm verschijnen. U kunt Windows
vragen naar het stuurprogramma te zoeken, of zelf de locatie van het stuurprogramma aangeven.
n N
43
Software gids
Uw computer aanpassen
Een Sony achtergrond instellen
Uw Sony VAIO computer biedt u, naast vele andere functies, een keuze uit verschillende achtergronden.
U kunt de achtergrond van uw bureaublad zo vaak wijzigen als u wilt. Er zijn verschillende VAIO-specifieke achtergronden waaruit
u kunt kiezen.
Als u een andere VAIO-achtergrond wilt instellen, gaat u als volgt te werk:
1
Open het Configuratiescherm en selecteer de optie Klassieke weergave.
Dubbelklik op het pictogram Beeldscherm.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm verschijnt.
2
Klik op het tabblad Bureaublad.
Er verschijnt een lijst van Windows- en VAIO-achtergronden.
3
Selecteer een achtergrond in de lijst Achtergrond.
De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven in de monitor boven de lijst Achtergrond.
4
Stel de positie van de achtergrond in via de vervolgkeuzelijst Positie.
5
Klik op Toepassen als u de gewenste achtergrond hebt gevonden.
6
Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te sluiten.
De achtergrond wordt toegepast op uw computer.
✍
Een hogere schermresolutie verkleint de items op het scherm en vergroot de relatieve ruimte op uw bureaublad.
Het is mogelijk dat u de schermresolutie niet hoger kunt instellen dan een bepaald niveau. Uw monitor en videoadapters bijvoorbeeld bepalen in welke mate u de resolutie
kunt wijzigen.
n N
44
Software gids
Toepassingen installeren en bijwerken
Toepassingen installeren en bijwerken
Dit deel beschrijft hoe u een programma installeert, uitvoert of de installatie ervan ongedaan maakt.
Voorts wordt u uitgelegd hoe u de nieuwste updates kunt downloaden van onze website.
❑
Software installeren (pagina 45)
❑
Software wijzigen of verwijderen (pagina 47)
❑
Software downloaden (pagina 49)
n N
45
Software gids
Toepassingen installeren en bijwerken
Software installeren
Wanneer u de meegeleverde software vanaf de VAIO Herstel Disc of vanaf uw harde schijf wilt installeren, raadpleegt u de gedrukte
Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem voor instructies over de installatie.
Bij specifieke software die bij bepaalde accessoires wordt meegeleverd, voert u eerst de installatieprocedure uit die bij deze software
wordt vermeld.
Vóór u de toepassingen installeert:
❑
Installeer en sluit een apparaat aan, indien nodig (zie het deel Stuurprogramma's beheren (pagina 50));
❑
Sluit alle software applicaties.
Om een toepassing te installeren, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Dubbelklik op het pictogram Software in het venster Configuratiescherm.
Het dialoogvenster Software verschijnt.
3
Klik op Nieuwe programma’s toevoegen, en klik vervolgens op CD-rom of diskette.
Het venster Programma vanaf diskette of cd-rom installeren verschijnt.
4
Plaats de eerste installatiediskette of CD-ROM en klik op Volgende.
Het venster Installatieprogramma uitvoeren verschijnt.
5
Klik op de knop Bladeren... om het installatieprogramma te selecteren.
Het venster Bladeren verschijnt.
6
Selecteer het installatieprogramma en klik op Openen.
Het pad van het installatieprogramma verschijnt in het tekstvak Openen:.
7
Klik op Voltooien.
Mogelijk verschijnt een dialoogvenster met een gebruiksrechtovereenkomst.
8
Lees de overeenkomst en klik op Ja om ze te aanvaarden.
U wordt gevraagd om aan te geven in welke map u de software wilt installeren.
n N
46
Software gids
9
Toepassingen installeren en bijwerken
Klik op Bladeren om de map te selecteren en klik op Volgende.
Indien nodig selecteert u het gewenste type installatie, waarna u op Volgende klikt.
De installatie van de software begint.
U krijgt een boodschap met de vraag of u uw computer wilt herstarten.
10 Klik op Voltooien.
De installatie is voltooid en uw computer wordt opnieuw opgestart.
✍
Als u de installatie uitvoert via Software, kunt u alleen software installeren die werd geschreven voor Windows-besturingssystemen.
n N
47
Software gids
Toepassingen installeren en bijwerken
Software wijzigen of verwijderen
U kunt een toepassing op elk moment verwijderen of wijzigen. Vooraleer u dit doet, sluit de applicatie die u wilt wijzigen of
verwijderen.
Als u een programma wilt wijzigen of verwijderen, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start, en daarna op Configuratiescherm.
Het Configuratiescherm scherm verschijnt.
2
Dubbelklik op het pictogram Software.
Het dialoogvenster Software verschijnt.
3
Selecteer de software die u wilt wijzigen of verwijderen.
❑
Om een programma te wijzigen, klikt u op Programma's wijzigen of verwijderen of Wijzigen en volg de instructies op het
scherm.
❑
Om een programma te verwijderen, klikt u op Programma's wijzigen of verwijderen of Wijzigen, en daarna klikt u op
Volgende en dan op OK.
Als u de boodschap krijgt dat een bestand beveiligd is, klikt u op Herstarten. De computer herstart zodra het programma
verwijderd is en alle gebruikte bestanden verwijderd zijn.
Als u de boodschap krijgt dat een bestand gemeenschappelijk is, raden wij u aan om Nee te klikken zodat de
gemeenschappelijke bestanden bewaard blijven.
Klik op Sluiten.
De software is verwijderd.
! Als u op Programma’s wijzigen of verwijderen klikt, is het mogelijk dat sommige programma's worden verwijderd zonder enige extra waarschuwing. Zorg ervoor dat u
✍
heel zeker bent dat u het wil verwijderen.
U kunt de programma's anders sorteren door een andere optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.
Software verwijdert alleen programma's die zijn geschreven voor Windows-besturingssystemen. Voor andere programma's raadpleegt u de documentatie om na te gaan
of andere bestanden (zoals .INI-bestanden) moeten worden verwijderd.
n N
48
Software gids
Toepassingen installeren en bijwerken
Waarschuwing
Windows-bestandsbeveiliging
Als u een programma installeert, is het mogelijk dat gedeelde systeembestanden zoals DLL-bestanden* en uitvoerbare bestanden
(EXE-bestanden) worden overschreven. Als systeembestanden worden overschreven, worden de systeemprestaties
onvoorspelbaar, worden programma's instabiel en kan het besturingssysteem vastlopen.
Verwijder nooit bestanden met de volgende extensie: SYS, DLL, OCX, TTF of FON.
In Windows XP voorkomt Windows Bestandsbeveiliging dat beveiligde systeembestanden (zoals SYS-, DLL-, OCX-, TTF-, FONen EXE-bestanden) worden vervangen. Windows Bestandsbeveiliging wordt uitgevoerd op de achtergrond en beschermt alle
bestanden die werden geïnstalleerd door het programma Windows Setup.
Windows Bestandsbeveiliging detecteert pogingen door andere programma's om een beveiligd systeembestand te vervangen of
verplaatsen. Het controleert ook de digitale handtekening van het bestand.
* Dit is een besturingssysteemfunctie waarmee uitvoerbare routines (die doorgaans een specifieke functie of reeks functies sturen) afzonderlijk kunnen worden
opgeslagen als bestanden met de extensie 'DLL'. Deze routines worden alleen geladen als het programma dat ze aanroept, ze nodig heeft.
Controle van bestandshandtekeningen
Als u een nieuwe toepassing installeert op uw computer, zou u systeembestanden en stuurprogrammabestanden kunnen
overschrijven met niet-ondertekende of incompatibele versies, waardoor het systeem instabiel wordt.
De systeembestanden en stuurprogrammabestanden die worden geleverd met Windows XP hebben een digitale handtekening van
Microsoft, wat aangeeft dat de bestanden originele, ongewijzigde systeembestanden zijn of dat ze door Microsoft werden
goedgekeurd voor gebruik met Windows.
n N
49
Software gids
Toepassingen installeren en bijwerken
Software downloaden
Op onze website kunt u overigens de recentste upgrades van software voor uw computer downloaden.
Klik op de volgende koppeling om toegang te krijgen tot onze website: www.vaio-link.com
Om de nieuwste upgrades te downloaden, gaat u als volgt te werk:
1
Surf naar www.vaio-link.com en kies uw taal.
2
Klik de VAIO User knop.
3
Vul de beide codes in en ga de site binnen.
4
Selecteer Downloads en volg de procedure.
Er verschijnt een lijst van stuurprogramma's die u kunt downloaden.
5
Kies de gewenste upgrade en volg de on line aanwijzingen om de upgrade te downloaden.
✍
Voor de installatie van de toepassing verwijzen we naar het deel Software installeren (pagina 45).
n N
50
Software gids
Stuurprogramma's beheren
Stuurprogramma's beheren
Een stuurprogramma is software die nodig is om hardware te gebruiken. Om bijvoorbeeld een printer te kunnen gebruiken, moet u
eerst het bijbehorende stuurprogramma installeren. De meeste stuurprogramma’s, zoals dat van de muis, zitten al in het
besturingssysteem.
Dit deel beschrijft hoe u een stuurprogramma installeert, controleert, bijwerkt of de installatie ervan ongedaan maakt.
De functie Rollback van Windows XP wordt ook verklaard.
Tot slot leggen we uit hoe u de nieuwste stuurprogramma's kunt downloaden van onze website.
❑
Een stuurprogramma installeren (pagina 51)
❑
De installatie van een stuurprogramma controleren (pagina 53)
❑
Een stuurprogramma bijwerken (pagina 55)
❑
De installatie van een stuurprogramma ongedaan maken (pagina 56)
❑
Een stuurprogramma herstellen (pagina 57)
❑
Stuurprogramma's downloaden (pagina 59)
n N
51
Software gids
Stuurprogramma's beheren
Een stuurprogramma installeren
Om een stuurprogramma te (her)installeren, zie de gedrukte Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem voor meer
informatie.
Om een stuurprogramma te installeren dat is opgeslagen op de C: drive gaat u als volgt te werk:
1
Ga naar de map C:\Drivers.
2
Selecteer de juiste map.
Als u een modemstuurprogramma moet bijwerken, kies dan de map Modem enz.
3
Als er een .exe bestand is, dubbelklik dan op het .exe bestand en volg de online procedure.
Als er geen .exe bestand is, moet u via de Configuratiescherm gaan om het stuurprogramma bij te werken (zie de tweede
mogelijkheid in het hoofdstuk Een stuurprogramma bijwerken (pagina 55)).
Als het stuurprogramma op een CD-ROM staat, of op een diskette die bij een accessoire is geleverd, en er geen specifieke
installatieprocedure is opgegeven voor het stuurprogramma, ga dan als volgt te werk om het te installeren:
1
Plaats de installatie-CD-ROM of de diskette die werd geleverd bij het apparaat in het juiste station.
2
Sluit het apparaat dat een stuurprogramma nodig heeft aan op uw computer.
Het venster met de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt.
3
Selecteer waar u het programma wilt bewaren en klik op Volgende.
4
Als u een stuurprogramma van de bijgeleverde CD-ROM (of diskette) installeert via een CD-ROM-station (of diskettestation) dat
is aangesloten op de computer, selecteert u de map Drivers.
5
Als u een stuurprogramma installeert nadat u de inhoud van de bijgeleverde CD-ROM (of diskette) hebt gekopieerd naar de harde
schijf, bladert u naar de betreffende submap die het stuurprogramma bevat. Deze submap zou zich moeten bevinden in de map
die u hebt gekopieerd van de CD-ROM (of diskette).
6
Klik op OK om de zoekprocedure te starten.
n N
52
Software gids
7
Klik op Volgende om het stuurprogramma te installeren.
Er verschijnt een nieuw venster als het stuurprogramma is geïnstalleerd.
8
Klik op Voltooien.
Mogelijk wordt u gevraagd om de computer opnieuw op te starten.
9
Klik op Ja.
Het stuurprogramma is geïnstalleerd.
✍
Om het stuurprogramma te kunnen installeren, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een Administrator-account.
Stuurprogramma's beheren
n N
53
Software gids
Stuurprogramma's beheren
De installatie van een stuurprogramma controleren
Nadat de computer opnieuw is opgestart, controleert u of het apparaat juist werkt.
Als u wilt controleren of het stuurprogramma juist werd geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
Het venster Configuratiescherm verschijnt.
2
Dubbelklik op het pictogram Systeem.
Het dialoogvenster Systeem verschijnt.
Als u het pictogram Systeem niet ziet, klikt u op Klassieke weergave aan
3
de linkerkant.
4
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
5
Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
6
Controleer of het bericht Dit apparaat werkt correct verschijnt in het vak Apparaatstatus.
7
Klik op OK.
Sluit alle geopende vensters. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Het apparaat werk niet correct in de volgende gevallen:
❑
In het venster Apparaatbeheer verschijnt een geel vraagteken of uitroepteken bij het apparaat.
Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op Installatie ongedaan maken. Herhaal de procedure beschreven onder
Een stuurprogramma installeren (pagina 51) vanaf stap 2.
❑
Als u dubbelklikt op de categorie van het apparaat in de lijst van het venster Apparaatbeheer en het apparaat niet wordt
weergegeven.
U moet het apparaat verwijderen. Hoe u het apparaat verwijdert, leest u onder De installatie van een stuurprogramma
ongedaan maken (pagina 56). Vervolgens herhaalt u de procedure beschreven onder Een stuurprogramma installeren
(pagina 51) vanaf stap 2.
n N
54
Software gids
Stuurprogramma's beheren
❑
Als u dubbelklikt op Andere apparaten wordt uw apparaat weergegeven.
Klik met de rechter muisknop op het apparaat, en klik vervolgens op Installatie ongedaan maken. Herhaal de procedure
beschreven onder Een stuurprogramma installeren (pagina 51) vanaf stap 2.
❑
Dit apparaat werkt correct niet wordt weergegeven, werkt het apparaat niet correct.
Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten, en installeer het stuurprogramma opnieuw, waarbij u als volgt te
werk gaat:
❑
❑
Klik op Installatie ongedaan maken.
❑
Als het dialoogvenster Verwijderen van apparaat bevestigen verschijnt, klikt u op OK.
❑
Klik op Ja en start de computer opnieuw op.
❑
Nadat de computer opnieuw is opgestart, herhaalt u de procedure beschreven onder Een stuurprogramma installeren
(pagina 51) vanaf stap 2.
Als het apparaat niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Eigenschappen, werkt het niet correct.
Herhaal stap 1 tot en met 4 in de vorige delen om de installatie van het stuurprogramma te controleren. Klik op het apparaat, en
klik vervolgens op Verwijderen om het stuurprogramma te verwijderen. Klik op Ja om de computer opnieuw op te starten. Nadat
de computer opnieuw is opgestart, herhaalt u de procedure beschreven onder Een stuurprogramma installeren (pagina 51)
vanaf stap 2.
n N
55
Software gids
Stuurprogramma's beheren
Een stuurprogramma bijwerken
Om het stuurprogramma bij te werken, gaat u als volgt te werk:
1
Klik op de knop Start op de taakbalk.
2
Klik op Configuratiescherm.
3
Klik op het pictogram Printers en andere hardware.
Klik vervolgens op het apparaat waarvan u het stuurprogramma wilt bijwerken.
4
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Eigenschappen.
5
Selecteer het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken….
6
Volg de aanwijzingen op het scherm. U kunt Windows laten zoeken naar het stuurprogramma, of u kunt de map waarin het
stuurprogramma zich bevindt zelf aanwijzen.
Of:
1
Klik op de knop Start op de taakbalk.
2
Klik op Deze Computer in het menu.
3
Klik op Systeeminformatie links in het venster.
4
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
5
Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
6
Klik op het tabblad Stuurprogramma.
7
Klik op Stuurprogramma bijwerken….
Het stuurprogramma wordt bijgewerkt.
✍
Om het stuurprogramma te kunnen bijwerken, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een Administrator-account.
n N
56
Software gids
Stuurprogramma's beheren
De installatie van een stuurprogramma ongedaan maken
Laat het apparaat aangesloten op de computer terwijl u de installatie van het stuurprogramma ongedaan maakt.
Als u de installatie van het stuurprogramma ongedaan wilt maken, gaat u als volgt te werk:
1 Klik op de knop Start op de taakbalk.
2 Klik op Configuratiescherm.
3 Klik op het pictogram Printers en andere hardware.
Klik vervolgens op het apparaat waarvan u de installatie ongedaan wilt maken.
4 Selecteer het tabblad Hardware en klik op Eigenschappen.
5 Selecteer het tabblad Stuurprogramma en klik op Installatie ongedaan maken.
6 Als u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klikt u op Yes Ja.
De knop Installatie ongedaan maken is niet beschikbaar als de verwijdering van het stuurprogramma ertoe zou leiden dat het
apparaat onbruikbaar wordt.
Of:
1 Klik op de knop Start op de taakbalk.
2 Klik op Deze Computer in het menu.
3 Klik op Systeeminformatie links in het venster.
4 Selecteer het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
5 Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
6 Klik op het tabblad Stuurprogramma.
7 Klik op Installatie ongedaan maken.
De installatie van het stuurprogramma wordt ongedaan gemaakt.
✍
Om de installatie van het stuurprogramma ongedaan te kunnen maken, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een eigenaarsaccount.
n N
57
Software gids
Stuurprogramma's beheren
Een stuurprogramma herstellen
System Restore is een functie van Microsoft Windows XP waarmee u de vorige toestand van het systeem kunt herstellen als er zich
een probleem voordoet, zonder dat u uw persoonlijke gegevensbestanden verliest.
System Restore controleert wijzigingen aan het systeem en creëert automatisch gemakkelijk te identificeren herstelpunten. Via deze
herstelpunten kunt u de vorige toestand van het systeem herstellen. Deze herstelpunten worden dagelijks gemaakt en op het
moment van belangrijke systeemgebeurtenissen (b.v. de installatie van een toepassing of stuurprogramma).
Om terug te keren naar een vorig stuurprogramma, gaat u als volgt te werk:
1
Open het apparaat dat niet correct werkt in het Configuratiescherm.
Om het apparaat te openen:
❑
Klik op de knop Start op de taakbalk.
❑
Klik op Configuratiescherm.
Het venster Configuratiescherm verschijnt.
❑
Klik op het pictogram Printers en andere hardware.
❑
Klik vervolgens op het apparaat waarvan u wilt terugkeren naar het vorige stuurprogramma.
2
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Eigenschappen.
3
Klik op het tabblad Stuurprogramma.
4
Selecteer het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma.
Of:
1
Klik op de knop Start op de taakbalk.
2
Klik op Deze Computer in het menu.
3
Klik op Systeeminformatie links in het venster.
4
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
n N
58
Software gids
Stuurprogramma's beheren
5
Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
6
Klik op het tabblad Stuurprogramma.
7
Selecteer het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma.
Het nieuwe stuurprogramma is nu vervangen door het vorige stuurprogramma.
✍
Om deze procedure te kunnen uitvoeren, moet u zich hebben aangemeld bij Windows met een eigenaarsaccount.
Deze herstelprocedure heeft geen invloed op of wijzigt uw persoonlijke gegevensbestanden niet.
Voor meer informatie over de functie System Restore, verwijzen we naar de Windows Help and Support Centre.
n N
59
Software gids
Stuurprogramma's beheren
Stuurprogramma's downloaden
Op onze website kunt u overigens de recentste versies van stuurprogramma's voor uw computer downloaden.
Klik op de volgende koppeling om toegang te krijgen tot onze website: www.vaio-link.com
Om de nieuwste stuurprogramma's te downloaden, gaat u als volgt te werk:
1
Surf naar www.vaio-link.com en kies uw taal.
2
Klik de VAIO User knop.
3
Vul de twee codes in en ga de site binnen.
4
Selecteer Downloads en volg de procedure.
Er verschijnt een lijst van stuurprogramma's die u kunt downloaden.
5
Kies het gewenste stuurprogramma en volg de on line aanwijzingen om het stuurprogramma te downloaden.
Om het stuurprogramma te installeren, volg de instructies bij het downloaden van het stuurprogramma of zie de gedrukte Gids
Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem voor meer informatie.
✍
Download of installeer geen stuurprogramma's die niet door VAIO-Link worden aangeboden, daar deze mogelijk compatibiliteitsproblemen kunnen veroorzaken.
Download PDF